Maurik Rond- jaargang 8- nummer 5 - oktober 2019

Page 1

Oktober 2019 Jaargang 8 Nummer 5 Magazine van en voor Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk

Maurik Rond ‐ oktober 2019

1


2

Maurik Rond ‐ oktober 2019


Herfst Sinds onze dochter een 'moestuintje op poten' heeft en ons regelmatig deelgenoot maakt van haar oogstsuccessen en geslaagde recepten, heeft dat er niet alleen voor gezorgd dat ik hier en daar een bietenplantje in de tuin heb gezet maar ook dat ik zwaar onder de indruk ben van wat die tien vierkante meters van haar aan plezier en oogst opleveren. Ineens kijk ik met andere ogen naar al die fruitbomen in onze omgeving. Kersen, pruimen, appels, peren, wat een weelde! Een deel van de opbrengst van onze tuin kijkt mı́j inmiddels aan vanachter glas als jam of likeur en wacht op een mooie gelegenheid in het najaar, als het deksel eraf gaat. Of laat ik het anders stellen: vooral ik ben degene die naar dat moment uitkijkt. Die mooie zomer mag dan voorbij zijn, de herfst heeft ook van alles te bieden en deze editie van Maurik Rond hoort daar zeker bij! Else Schipper Fotostrip: Lara van Gelderen

‘Oopening sporthal’ As ik saavus in bed nog wà h lig te oovurdenke, doe ik dà h as ontspanning om in slaop te kunne valle. Ik bin een begenaadigt sportur, dus de baauw van een neije sporthal in Mauweruk houw me eigeluk bes beezug. De poolietiek komtur niet ut om een dee ienietief besluit te neeme. En allerei alturnaatieve passeere in de gedagte en de besluitvurming, maor ut duur allemaol zo lang en ut is zoo duur. Ik zie de neije sporthal langzaam mar zeekur gebauwt worre op het sportkomplex aon de Vurbeindings ‑ weg. En neeje, ut is gin opblaosbaare hal, zooals sommugge graag teideluk zouwe wille zien. Das trouwwus ook lauwekul want dan hedde twee kir koste. Neeje, de schup gaot de gront in en de fundeering wort aongeleet en geheit. Een trotse wethouwur zit in de hei‑mesjiene, hellumpie op en slaot zun slag. Raake klappe van de heistelling slaot de erste paol in de gront. Al rap worre de spante geplaots en kunde de afmè è tinge van ut gebouw zien. De buitewant van mooije, fris gekleurde damwantproo iele plaote worde vurvolguns aongebrag. Tsjonge wà h ben ik trots omdà h te zien gebeure. De leeje en bestuurdurs van de vureenieginge die gebruik gaon maoke van de hal veinde ut ook magtug mooi en knikke instemmunt hoe dà h allemaol tog maor ge iks wort. En zeekur nie in de laotste plaots de leerlinge van de breeje school in Mauweruk die straks loopunt kunne gaon gimme in plaots van al jaore mit de bus naar Ekkewiel of Reissuk motte.

En keik is wie er aon ut bauwe zein. Allemaol plaotselukke aonneemurs die de hande ineen hebbe geslaoge. Saame aon de slag veur deze veurziening in ons darrup. Ze verdiene er allemaol nog wà h aon en kweeke goetwil bei de bevolleking. Naatuurluk is er gin Euroopeese aonbesteeding gewies. De eige bedreive ut de geminte klaore deze klus. Een paor maonde laotur is de oopening al. Naatuurluk ben ik daor ok bei. De muziekvureeniging begin de eerste vroolukke noote te speule…… ……Ruw wort ik wakker. De muziek komt ut mein wekkerradiejo. Het is teit om op te staon. Ik lè èf nog in mun droom. Tog te mooi om waor te zein de reealiesaatie van zoon sporthal? Ik rei veur de zeekurheit tog via de Vurbeindingsweg naor ut warruk. En inderdaat de droom is wreet vurstoort. Niks te zien op de plaots waor de sporthal mot komme. Bleif de vraog of droome bedrog zein of tog utkomme? Het antwoort op die vraoge wag ik mit spanning af. Want misschien gif deze droom wel een oopening, zodat er spoedug besluitvurming oovur plaots veint en in 2020 gebruik kan worre gemaokt van de neije dee ienietieve sporthal. Daor nim ik dit kir ut boltje op en wens onze geminte ‑ bestuurdurs weisheit bei het veinde van een oopening veur de bauw van de neije sporthal. Gesondhet en sportieve groete, van Gin Fremde.

Maurik Rond ‐ oktober 2019

3


4

Maurik Rond ‐ oktober 2019


Maurik Rond ‐ oktober 2019

5


6

Maurik Rond ‐ oktober 2019


Tekst: Jan van Dijk

Hallo lezers van de veerproat. De vakan es zijn voorbij en de kinderen gaan weer naar school terwijl de computers en machines worden opgestart. Bij ons is het natuurlijk anders, wij gaan al jd door ook jdens de vakan es en feestdagen. Tijdens de vakanties doet zich de laatste jaren een terugkerend fenomeen voor. Ja mensen, het was weer tijd om de Ephoron virgo te bewonderen. Fietsers rijden verwonderd de pont op, auto mobi ‑ listen durven hun raam niet ver open te doen, meisjes slaan panie ‑ kerig met hun haren en ik sta m’n shirt leeg te klop pen. De Ephoron virgo, een eendagsvlieg die ook wel zomersneeuw wordt genoemd, laat zich met duizenden tegelijk zien rondom de lantaarnpalen op de wal en rondom de dekverlichting op de pont. Ze verschijnen dan omstreeks zonsondergang en om een uur of elf uur verdwijnen ze als sneeuw voor de zon. De Epho ‑ ron virgo moet snel zijn met paren want ze leven maar een dag. Goh, je zult toch net die ene dag grieperig zijn. Alleen de manne ‑ tjes sterven meteen terwijl de vrouwtjes eieren gaan afzetten. Ze zijn een tijd verdwenen geweest maar sinds je geen foto’s meer kunt ontwikkelen in het Rijnwater laten ze zich weer zien. Een goed teken lijkt mij.

maken moet je je voorstellen dat ze bij nat weer met duizenden vastgeplakt zijn met hun vleugels en ze tevergeefs proberen op te stijgen, je hoort ze dan ook zoemen. Of als je ze als stuif ‑ sneeuw op een hoop ziet liggen. De volgende dag krijgen ze een zeemansgraf door ze van het dek af te spoelen want deze sneeuw smelt niet. Bizar! Zo zie je maar weer het is altijd anders aan het veer. Wij groeten u vanuit de baai van Eck en Wiel.

De remedie voor ons is om de verlichting aan een zijde van de stuurhut uit te zetten want ze komen op het licht af. Met de verlichting aan is een normaal gesprekje met de klant bijna niet mogelijk omdat ze in je kleren gaan zitten en ze de auto’s van klanten binnendringen. Gekscherend heb ik sommige klanten wel eens verteld dat het Eck en Wielse nachtvlinders zijn. Het is een indrukwekkend schouwspel waarvan je je afvraagt wat het nut is. In een ommezien liggen de veerstoepen en pont bezaaid met deze zomersneeuw. Om het schouwspel wat duidelijker te

Uitvoeringen Toneelvereniging Marijke zondagmiddag 24 november 2019 en zaterdagavond 30 november 2019 in dorpshuis ’t Klokhuis te Maurik Vorig jaar hebben wij u meegenomen naar onze Bed & Breakfast, we zijn dit jaar dus wel weer toe aan een vakantie. Met een caravan en tent gaan we naar Duitsland, hilarisch! De zaterdagavond zullen wij weer gezellig gaan afsluiten met dans en muziek. Vanaf 1 oktober zijn kaarten tijdens openingstijden te koop bij café /slijterij De Jong, Buitenweg 15 te Maurik. Kaarten zijn ook te koop voor aanvang van de uitvoeringen. Prijs € 7,50 per stuk. De uitvoering van zondag 24 november begint om 14.00 uur, zaal open om 13.15 uur. De uitvoering van zaterdag 30 november begint om 19.30 uur, zaal open om 18.45 uur. Dus zet zondag 24 en zaterdag 30 november alvast in uw agenda, gezellig!! We zien u graag op é én van deze dagen. Wellicht hebben wij niet iedereen kunnen bereiken, dus zeg het vooral voort. Voor meer informatie kunt u terecht bij é én van onze bestuursleden: Annemiek van Reeden 06 – 46 71 10 08 Sonja Kragting 06 – 39 88 68 29 Miranda van Kuilenburg 06 – 29 39 46 25

Maurik Rond ‐ oktober 2019

7


8

Maurik Rond ‐ oktober 2019


Buurtbusberichten Door Gini Otting

Enige tijd geleden heb ik al eens geschreven over “terug in de tijd”. Inmiddels heb ik via mevrouw Ella van der Weide nog meer wetenswaardigheden over de start van het Buurtbus project vergaard. Ik heb weer mijn ”echte Journalist pet” opgezet en heb door middel van meerdere plakboeken met krantenartikelen van Ella (ik mag haar zo noemen) een inkijk gekregen in deze start.

Een overzicht uit deze krantenartikelen.

Het idee om een buurtbus in de gemeente te krijgen is eigenlijk ontstaan nadat bewoners van het verzorgingshuis de Valentijn klaagden over de onmogelijkheid om met het openbaar vervoer naar Culemborg te reizen. Voordat de Buurtbus ging rijden reed er een bus op dinsdag en vrijdag om inwoners in staat te stellen de markt in Culemborg te bezoeken. De bus vertrok om 10.00 uur uit Maurik en om 12.00 uur weer uit Culemborg. Op een gegeven moment is deze dienst vervallen. Een

uitzending van het programma van Gewest tot Gewest hierover bracht de gemeente op het idee om een aanvraag in te dienen om een buurtbus in te zetten. De heer Co van der Weide, echtgenoot van Ella en inmiddels helaas overleden, was toen woordvoerder van de gemeente. Hij denkt dat de bus grote betekenis zal hebben voor inwoners van de dorpen. Samen met wethouder de heer Driessen doen ze de aanvraag bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Nadat de eerste aanvraag gedaan in 1978 is afgewezen, werd in 1980 de zaak opnieuw aangezwengeld door B en W van Maurik. Een nieuwe berekening naar de feitelijke plaatselijke situatie gaf gunstiger cijfers. Medio juli 1982 werd bekend dat half september van dat jaar het Buurtbus project of icieel van start gaat. Het is de bedoeling dat de bus waarin maximaal 8 personen vervoerd mogen worden, bestuurd wordt door vrijwilligers.

Een keertje oppassen

Een jonge moeder uit Maurik met 2 kleine kinderen wil graag wekelijks een paar uurtjes naar de sportschool. Dit lukt nu niet omdat familie en kennissen ver bij haar uit de buurt wonen. Kun je goed met kleine kinderen omgaan en ben je wekelijks als vrijwilliger een paar uurtjes beschikbaar? Neem dan contact op met Welzijn Rivierstroom, telefoon: 0344 602 337 of mail naar: ankiebongers@welzijnrivierstroom.nl

Wordt vervolgd.

Op dat moment zijn de tarieven voor een ritje met de bus vastgesteld op, in guldens, 1,25 voor een enkele reis en een 4 ritten kaart gaat 3,50 kosten. Kinderen van 4 tot en met 9 jaar en ouderen boven de 65 mogen voor half geld mee. Op 11 september 1982 is het dan zover. Bij de of icië le overdracht gingen de sleutels van de bus via de handen van burgemeester Hoek over van de autobusmaatschappij Zuid Ooster, de leverancier van de bus, naar het Buurtbus comité . De sleutels

Vrijwilliger mantelzorgwandeling

Vind je wandelen leuk, ben je bekend met mantelzorg en houd je van de natuur? Welzijn Rivierstroom en NME Betuwe zijn op zoek naar inwoners uit Neder‑ Betuwe en Buren die na het volgen van een training maandelijks met mantelzorgers willen wandelen. Het gaat om lekker wandelen en om delen, niet om zorgen. Heb je interesse? Neem dan voor meer informatie contact op door te mailen naar folkertkooistra@welzijnrivierstroom.nl of naar nmebetuwe@gmail.com. Bellen kan ook naar 06 19544160.

werden in ontvangst genomen door de voorzitter van het comité , wethouder Driessen. Na zijn toespraak overhandigde de heer van Son, vertegenwoordiger van de autobusmaatschappij, een aantal miniaturen van de bus “om alvast te wennen”. Vergezeld door de Maurikse brandweer en de Medolica’s uit Rijswijk werd door het gezelschap de route afgelegd naar de Valentijn. Vanaf die dag legt de Buurtbus (zon‑ en feestdagen uitgezonderd) zes keer per dag de route van Maurik naar Zoelmond en elf keer per dag vanaf Rijswijk naar Zoelmond en omgekeerd af.

Cursus Minder Stress

Dit najaar organiseert Welzijn Rivierstroom i.s.m. Indigo de cursus Minder Stress voor inwoners van gemeente Buren en Neder‑Betuwe. De cursus is geen therapie, maar u leert wel praktische vaardigheden toepassen zodat u beter met uw dagelijkse stress uit de voeten kunt en dus minder stress ervaart. De cursus start op donderdag 7 november 2019 van 18.30‑20.30 uur in Opheusden en bestaat in totaal uit 4 bijeenkomsten van twee uur. Kosten voor deelname bedragen € 25,‑ (voor het werkboek). Graag van te voren aanmelden bij Welzijn Rivierstroom, Esther Seijkens, tel 0344‑602 337 of info@welzijnrivierstroom.nl

Beter leren slapen?

Dit najaar organiseert Welzijn Rivierstroom i.s.m. Indigo een cursus voor mensen met slaapproblemen uit

gemeente Buren en Neder‑Betuwe, die beter willen leren slapen. In deze cursus krijgen de deelnemers meer zicht op hun slaapprobleem en handreikingen voor een betere nachtrust. De cursus start op donderdag 7 november 2019 van 14.00‑ 16.00 uur in Ochten en bestaat in totaal uit 6 bijeenkomsten van twee uur. Kosten voor deelname bedragen € 30,‑ (voor het cursusboek). Graag van te voren aanmelden bij Welzijn Rivierstroom, Esther Seijkens, tel 0344‑602 337 of info@welzijnrivierstroom.nl

Week van de Mantelzorg 2019!

De voorbereidingen voor de week van de Mantelzorg zijn in volle gang. Een dag waarop de gemeente Buren mensen verrast die zorgen voor een ander. De aftrap van de week is op maandag 4 november met een heerlijke mantelzorglunch in de Heerlijkheid in Eck en Wiel samen met mantelzorgers en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren. Aanmelden als mantelzorger? Dat kan via: www.welzijnrivierstroom.nl Telefoon: 0344 602337.

Maurik Rond ‐ oktober 2019

9


10

Maurik Rond ‐ oktober 2019


Een kijkje in de wereld van het Fruitcorso Maanden is er door vele vrijwilligers hard gewerkt om op zaterdag 21 september een prachtig Corso te verzorgen. De corsowagens stonden het hele weekend tentoongesteld in de binnenstad in Tiel. Maurik had ook een eigen corsowagen, “Het zwanenmeer.” Begin september zijn de kinderen van locatie Maurik de wagen van dichtbij gaan bewonderen. Er werd toen hard gewerkt om de wagen op tijd af te krijgen. Fruit, zaden en groenten, onvoorstelbaar wat veel, werd er op de wagen geplakt. De kinderen vonden de zwanen prachtig en groot, zo van dichtbij. Leuke bijkomstigheid was dat pedagogisch medewerker Helga er ook was. Zij was é é n van de ontwerpsters en had alle tijd om de kinderen veel te vertellen. Zo liet ze de kinderen zien welke zaden er allemaal zijn, hoe deze geplakt werden. Ook mochten de kinderen aan de verschillende zaden voelen. Alles bij elkaar een leerzame en gezellige ochtend. Wij hopen dat het een succesvol jaar is geworden voor de Corsoclub Maurik!

Buitenspelen bij Buitenpret Vaker buitenspelen is hard nodig want steeds meer kinderen vergeten dat een spin 8 poten heeft en geen 6. Dat kevers heel veel poep opruimen. Dat wormen de grond levend houden voor alle planten die erin wortelen. Dat vliegjes ervoor zorgen dat vleermuizen zo prachtig door de lucht ladderen. Het is ook handig als je weet hoe je een hut moet bouwen of in een boom klimmen. En vies worden mag! Buiten zijn en buiten spelen Buiten zijn en buiten spelen is heerlijk. Lekker rennen, klauteren, graven in de zandbak, spelen in het groen. Ruimte om te ontdekken en te beleven. Ook als het weer minder mooi is, gaan we naar buiten om een frisse neus te halen. Buiten ontdekken Kinderen hebben de drang dingen te ontdekken, hun wereld te vergroten. Buiten spelen is goed voor de motorische, cognitieve, sociale en mentale ontwikkeling van je kind.

Afstanden inschatten, eigen grenzen bepalen bij het klimmen of over muurtjes lopen; allemaal vaardigheden die het hele leven van pas kunnen komen. Natuurbeleving We zien hoe alles groeit en bloeit. Ontdekken welke kleine beestjes in de tuin leven. En hebben ons eigen moestuintje. We ervaren wisselende seizoenen met regen, sneeuw of een lekker zonnetje. Samen met de kinderen kijken we hoe bomen, bloemen veranderen in kleur en geur. Buiten en bewegen zijn gezond Buiten bewegen is belangrijk voor een goede gezondheid. De buitenruimtes zijn ingericht voor elke leeftijd. Zo kunnen de kinderen elkaar ontmoeten om samen te spelen, samen met de pedagogisch medewerkers buiten te zijn, etc. Het buiten spelen voorziet in verschillende (individuele) behoeften, zoals bijvoorbeeld ontdekken, hangen, terugtrekken, creatieve en motorische activiteiten. Soms wordt je kind vies Soms hoort bij buiten spelen nat en vies worden. Als je ziet hoeveel plezier de kinderen hebben, wordt het schoon blijven van kleren al snel minder belangrijk. Doe kleren aan die tegen een stootje kunnen en vies mogen worden. En natuurlijk regenlaarzen. Vervolg op pagina 12

Maurik Rond ‐ mei 2019

11


Een kijkje achter de schermen

U kiest een basisschool die aansluit bij uw ideeë n en opvattingen over kinderen en opvoeden. U vertrouwt uw zoon of dochter immers een groot deel van de dag aan de zorgen van de leerkrachten toe. Vanaf dat moment deelt u de verantwoordelijkheid voor uw kind met de basisschool. Wij vinden het belangrijk ons vak serieus te nemen en er alles aan te doen om kinderen in een goed pedagogisch klimaat datgene te leren wat binnen hun capaciteiten haalbaar is. Wij gaan uit van een goede veilige sfeer, waarin kinderen zich gestimuleerd voelen zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige en omgevingsbewuste jonge mensen die hun talenten om weten te zetten in kansen. Om hun ontwikkeling in de gaten te houden, gebeurt er achter de schermen van alles. Voor veel kinderen begint het al met de overdracht vanuit het kinderdagverblijf. Als uw kind eenmaal op de basisschool is gestart, dan maakt de leerkracht met u een afspraak voor een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is om een nog vollediger beeld van uw kind, zijn/haar ontwikkeling en de thuissituatie te krijgen. Om de ontwikkeling verder te volgen gebruiken wij in groep 1‑2 de Leerlijnen van het jonge kind. Dit volgen doen wij niet alleen op cognitief gebied, maar ook op spel en motorisch gebied. De sociale ontwikkeling komt weer terug in de observatielijsten van Zien!. Dit signaleringsinstrument wordt ingezet in groep 1 t/m 8. Hierin staan vragen die eerst door de Bedankt voor dit interview juf leerkracht per leerling wordt ingevuld en vanaf groep 5 ook door de leerlingen zelf. Daarnaast maken we vanaf groep voor de Helen en we wensen u nog veel cognitieve ontwikkeling ook gebruik van de methodetoetsen en de toetsen van Cito. Bij Cito volgen we de leerlingen met begrijpend leuke jaren op de Hoeksteen! lezen, technisch lezen, spelling, rekenen en wiskunde en in de bovenbouw ook met studievaardigheden. Maar wat doen wij nu met al deze gegevens? Dat leest u op een later moment in Maurik Rond.

Vervolg van Pag.11 Buitenspelen bij Buiitenpret Buiten slapen Voordelen van buiten slapen Buiten slapen is goed voor de opbouw van weerstand van kinderen, door een grote opname van vitamine D. Veel kinderen slapen buiten rustiger, dieper en langer. De luchtkwaliteit buiten is beter dan binnen, dit is gunstig voor hun longen. Het buiten slapen heeft ook een positief effect bij kinderen met astma of bronchitis. De a hankelijkheid van de zintuigen maakt dat baby’s ruiken, horen, voelen, proeven en zien als de beste! Buiten slapen is voor baby’s een waardevolle kennismaking met de natuur. De natuurbeleving, het horen van de wind, het ritselen van bladeren, het luiten van vogels en het kijken naar de zonnestralen en de wolken die bewegen, zijn aspecten die het buiten slapen extra waardevol maken. De kinderen worden hier rustiger van. Het babyhuisje voldoet aan de normen Warenwetregeling kinderbedden en boxen. Het babyhuisje is voorzien van een hor om insecten en andere dieren bij de kinderen vandaan te houden. Bij Buitenpret is het BUITEN PRET!

Voor onze ves ging in Buren is er een vacature pedagogisch medewerker voor de BSO. Voor meer informa e www.kinderdagverblij uitenpret.nl

12

Maurik Rond ‐ oktober 2019


De Gouden Weken Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang. Dat was in het begin wel even wennen. In de meeste gevallen een andere juf of meester, andere klasgenoten en voor sommige kinderen zelfs een nieuwe school. Daarom zetten we op de Hoeksteen de “Gouden Weken” in. De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Het zijn de belangrijkste weken voor het neerzetten van een goede basis voor een ijne sfeer in de klas. Daarom zijn deze weken goud waard. We doen in de klas allerlei activiteiten om elkaar goed te leren kennen. En we laten de kinderen veel opdrachten doen waarbij ze moeten samenwerken en op elkaar moeten vertrouwen. Dit kan in de klas, maar ook buiten of in de gymzaal.

De Wiekslag is goed gestart! Maandag 2 september zijn alle leerlingen en leerkrachten weer gestart. Dit schooljaar starten we met de nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 5. Deze methode werkt volledig digitaal voor de groepen 4 tot en met 8. Op basis van de gegeven antwoorden en de tijd die besteed wordt aan een opgave past het systeem automatisch het oefenaanbod aan. Ook schakelt het systeem naar een onderliggend leerdoel als dat nodig is. Hierdoor kunnen we het aanbod beter afstemmen op de behoefte van onze leerlingen. In groep 3 hebben we gekozen om gedeeltelijk digitaal te werken en deels op papier. Natuurlijk blijft de instructie van de leerkracht belangrijk, maar de leerkracht kan deze nog beter afstemmen door de analyses die het programma maakt. Ieder kind krijgt zijn eigen persoonlijke programma waarin automatiseringsdoelen, herhalingsdoelen en plusdoelen te vinden zijn. Voor ieder kind van groep 3 tot en met 8 is een Chromebook beschikbaar. Maurik Rond ‐ oktober 2019

13


Witte gij..........?

De a braak van Huize Wiel Tekst en foto Jan Hogendoorn 1 October 1839 was het druk in Eck en Wiel. De weken daarvoor was het ook al drukker met koetsjes met paarden dan normaal. Overal waren grote posters aangeplakt. Notaris Willem STG Post, wonende op het Spoorhuis, zou Huize Wiel verkopen. Een paar jaar daarvoor was het grondbezit als los land verkocht. Huize Wiel was toen gekocht door drie heren; Hendrik van den Kerkhof, Matthias Johannes Versteegh en Hendrik van Lutterveld. De eerste kwam uit Utrecht. De tweede woonde op huize Teisterbant te Kerk Avezaath en de derde woonde in de Ambtmanstraat in Tiel. Het enige wat hen interesseerde waren extra inkomsten. Huize Wiel was in de maanden daarvoor al afgebroken. Op het omgrachtte terrein stond het vol met a braak. Huize Wiel had schuiframen. Een moderniteit toen het in de 17e eeuw gebouwd werd. Drie ramen met glas brachten 39 gulden op en verhuisden naar Tiel. Vier schuiframen zonder glas werden door Dirk Rector uit Veenendaal gekocht.

Het Algemeen Handelsblad

De klok werd gekocht door de kerkenraad van Elst (Utrecht). Daar was net een nieuwe kerk gebouwd en ze misten daar nog een klok. De Wielse klok was geen luidklok, maar een klok met slagwerk. Blijkbaar is de klok niet bevallen in Elst. Rond 1860 is de klok gekocht door de graaf van Athlone, die woonde op kasteel Amerongen. In de grote hal staat de Wielse klok nog steeds. Niet echt te pronken, want hij staat onder een tafeltje weggestopt. Het is 100% zeker dat dit de Wielse klok is, omdat de namen van dhr en mevr. van Neukirchen genaamd Nijvenheim‑ Bentinck op de klok staan. Zo werd een partij oude spijkers verkocht voor l. 5,50 aan de Maurikse timmerman Cornelis van Beusekom uit de Molenstraat. Een hardstenen drempel verhuisde naar Zoelen. De broeikas werd verkocht voor l 17 aan Carel Ceurvorst die in de Marijkelaan in Maurik woonde. Op de kadastrale kaart vindt je enkele jaren later een broeikas. Toen in 2005 weer gebouwd werd op het kasteelterrein heb ik daar onderzoek gedaan. Zo kon je zien waar de dubbele deuren van het koetshuis geweest waren. Ook waar bakstenen na de a braak gestapeld waren. Zelfs de plaats waar heel veel kleine ruitjes gelegen hadden, was duidelijk waarneembaar. Zo werd ook duidelijk dat het kasteel een waterpomp in de keuken had gehad. In de waterput zat nog een stuk loden pijp. Ook was duidelijk dat de eerste verdieping de woonetage was geweest en dat de keuken ook op de eerste etage was geweest. Vreemd genoeg werden er geen stoepen verkocht. Mogelijk dat die verhuisd waren naar Teisterbant. De herenkamer was voorzien van een houten wand, die werd gekocht door de kerkvoogden van Eck en Wiel is nog steeds te zien in de st. Annakerk te Eck. Tot en met 3 October werden er dagelijks vanaf 9 uur tot 4 uur dingen verkocht op het kasteelterrein. 5 December ging de verkoping verder in het Veerhuis. Kastelein Rut van Oort moet slapende rijk geworden zijn. Er waren circa 200 potentië le kopers. De bomen werden toen verkocht. Rond de gracht had een iepenheg gestaan. Op het terrein zelf 24 appelbomen en 294 iepenbomen, 1 tulpenboom, 1 notenboom en 5 beuken. Uit de verkoopacte blijkt ook dat er een kleine 100 palmbomen gestaan hebben langs de Wielse Dreef (dat is de weg van huize Wiel naar Eck en Wiel). Boven op de Rijnbandijk heeft een theekoepel gestaan. Die werd verkocht voor 111 gulden aan Daniel Pitlo, timmerman te Tiel. Die heeft de koepel herbouwd op Achter Bonenburg in Buren. De houtveiling duurde ook twee dagen. Zo werden er een enorme hoeveelheid eikenbomen verkocht. De meesten stonden op het zgn. Bosch. Het toegangshek naar het Bosch staat nog op de Ganzert. Als laatste werden enkele honderden rozenstruiken verkocht. De naam van de rozen staat er steeds keurig bij. Het terrein tussen de grachten was inmiddels uit de hand verkocht aan van Houten, die er in 1840 de huidige boerderij liet bouwen.

14

Maurik Rond ‐ oktober 2019


Maurik Rond ‐ oktober 2019

15


Rondje Rijswijk zaterdag 28 september Tijd: start om 13:00 uur Waar: dorpshuis De Hoekenburg

Oranjevereniging Rijswijk Zaterdag 5 oktober

Het Rondje Rijswijk is een gezamenlijk initiatief van de Rijswijkse verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties, waarbij we voor iedereen die geı̈nteresseerd is, zowel uit het dorp als daarbuiten, een wandelroute maken door het dorp.

Onze traditionele najaarsb ingo met mooie te winnen prijzen. Gezelligheid voor jo ng en oud. Iedereen is welkom.

Onderweg zien we wat Rijswijkse verenigingen en organisaties allemaal te bieden hebben voor haar inwoners van jong tot oud. We zien dan hun bijdrage aan Rijswijk, het dorp waar je je prettig en thuis kan voelen. Iedereen, van jong tot oud is van harte welkom. Zie ook de lyer elders in Maurik Rond.

Tijd: 19.00 u deur open, 19 .30 u start bingo Kosten: € 12,50 per boekj e, kinderboekje € 6,‑ Locatie: Dorpshuis De Hoek enburg Rijswijk Info: www.rijswijkoranje.n l of Facebookpagina

ns ters optrede a lw e o W e Havenkoor D Tiel. e Vrijthof in

tember ‑ D ond 29 sep jn in Maurik. Woensdagav ‑ De Valenti er b to k o 2 iddag erongen. derhof te Am Woensdagm id R e D ‑ er tob iddag 16 ok nnen in Tiel. Woensdagm ‑ Vier Gravi er b m ve o n ulenburg ond 4 Maandagav entrum De K gc or z ‑ er b m ond 27 nove Woensdagav s g. nze repetitie in Culembor s langs bij o iddag in het en e an d zondagm zingen, kom Houdt u van ige zeemansliedjes) op k. PS: vanaf janurai ri al st au d n M (nederla lokhuis in gebouw ’t K igent ons koor leiden. gs in ig n re ve ir n bekende d s.nl 2020 gaat ee ewoelwater .havenkoord w w w ie at Inform

Najaarsbingo

Oliebolle nac e st . Anna K erk Eck e Zaterdag n Wiel 5 oktobe r

Traditieg e onderho trouw de oliebo llenactie udsfond s v te de eerste zaterda an de Sint Anna n behoeve van h g van ok kerk in E e to ck en Wie t ber. Tijd: 5 o l op ktober v an voor de v erkoop v af 09.30 uur gaa (Doorn e n de vrij an de oli w n e Prijs: 1 z Eck en Wiel) ba bollen. Bakkerij illigers op pad Van der kken de o ak met 8 W olieboll en € 5,0 verheerlijke olie oerd Bestelle 0. bollen. n: tot uit e doorgev en 0344 rlijk 4 oktober d ‑692008 of 0344 e bestelling telefo ‑691314 nisch De gebru ik gehoude elijke oud‑ en nie n o u Namens p maandag 30 d w oliebollenacti de olieb e e ollencom cember 2019. wordt missie, C or Zuide ma

k en Wiel START met BRIDGE Ec onden in oktober dinsdagav Tafel van Hoop in Maurik Maandag 7 oktober De NH Kerk en de RK Kerk in Maurik organiseren namens Kerk in Actie ook dit jaar de 'Tafel van Hoop'. Gemeenteleden, inwoners en vluchtelingen gaan gezamenlijk aan tafel voor een lekkere maaltijd en om elkaar te ontmoeten. Vooral mensen met een migratie‑ achtergrond worden van harte uitgenodigd. Tijd: 17.30 ‑ 19.30 u Aanmelden: vó ó r 1 oktober bij Marianne van Amelsfort e‑mail mghamelsfort@gmail.com of ds. Simon de Kam, e‑mail dominee@hervormdmaurik.nl

eginnerscursus iel organiseert een b n W k e Ec lub e c idg Br zelligheid ook goed . Bridgen is naast ge START met BRIDGE ditie. voor je mentale con dagavonden f oktober op 12 dins na va rt sta r: ee nn Wa st in Eck en Wiel. Waar: het Ecksterne Dee 0344‑691622 an Informatie: Adri v 423837 of Riet Zeegers 06‑11 k gevorderden die mee willen doen. oo ar Wie: beginners ma

Turnen voor oud‐turners DOS Spor ef

Bij DOS Sportief is er een nieuw lesuur voor oud‑turnsters en oud‑turners onder leiding van Merel de Boer. Bedoeling is in een ontspannen en vrije sfeer te sporten zonder enige verplichting. Tijd: Iedere woensdag van 20.30 – 21.30 uur Locatie: sportzaal Hellenbergstraat in Eck en Wiel Info: tijdens lesuur of www.dossportief.nl

16

Maurik Rond ‐ mei 2019


Mar nuskerk Rijswijk openbare repe Zondag 13 oktober

Ambachtelijke Herfstmarkt Eck en Wiel Zaterdag 12 oktober Tijd: 10.00 tot 16.00 uur Waar: rondom de muziektent Eck en Wiel De gezelligste herfstmarkt van de Betuwe met 60 kramen en diverse demonstraties van oude ambachten. Er zijn tal van activiteiten voor de kinderen en diverse muzikale optredens. Zie lyer elders in Maurik Rond. Informatie www.ambachtelijkeherfstmarkt.nl

g Wiel ‐ Ledenvergaderin en ck g E gin ni re ve je an Or Woensdag 16 oktober

bestuur gekozen. ering wordt een nieuw ctiviteiten en het gad ver en led de ns de Tij nde a met de leden de kome Verder bespreken we e uw ideeë n. n w ore g h raa . G 20 Oranje programma 20 n harte welkom. Ook niet‑leden zijn va Tijd: 19.30 uur Zwaan Eck en Wiel Locatie: Café De Witte nigingeckenwiel.nl Info: www.oranjevere

In de Martinuskerk wordt een openbare koorrepetitie gehouden. Het publiek is welko m om te komen luisteren. Tijd: deur is geopend vanaf 15 .00 uur Toegang: gratis. Wie: repitities van het koor Col legium uit Utrecht. Het COLLEGIUM UTRECHT is e en gemengd kamerkoor van geschoolde amateurzangers uit Utrecht en omstreken. Het koor bestaat al meer dan vijfen twintig jaar en telt dertig zangers. Het repertoire is veelzijd ig: religieus en wereldlijk, oud en nieuw, romantisch en ex perimenteel. Informatie: collegiumutrecht.n l

Jong Gelre Dome Maurik Ten eest Zaterdag 19 oktober Het laatste tentfeest van dit ja ar komt er weer aan! Jong Gelre Maurik organiseert deze zater dag weer een gezellig feest da t je niet mag missen! Tijd: van 21.00 tot 02.00 uur Kosten: € 10,00 entree voor ni et‑leden en € 5,00 voor leden . Waar: De Heuvel in Rijswijk. Info op www.jonggelre.nl

Accordeonvereniging De Aria’s Maurik

Allerzielen

Zondag 3 november

Zaterdag 2 november De NH‑kerk en de RK‑kerk van Maurik bieden op gezamenlijke wijze een sfeervolle en gastvrije herdenkingsmogelijkheden voor alle inwoners. Met waxinelichtjes word je de weg gewezen naar een plek waar je even voor jezelf kan ‘stilstaan’ bij hen die niet meer bij ons zijn. Je kan een kaarsje aansteken of even stilzitten en luisteren naar mooie zachte muziek. Van harte welkom. Tijd: 19.30 – 20.30 uur Waar: Kerk en kerkhof van de OLV Tenhemelopneming, Buitenweg 4, Maurik. Info: Ds. Simon de Kam of Ria Kragten 0344 689082.

ers ten s l maakt v Een paar minu mber Dinsdag 5 nove

e koor

chil ‐ Rijswijk

p naar mijn ren? Kom dan o n. De ite ed m et m aken oele Wil je kennism ren. We zitten op gewone st ite Workshop Med We gaan vooral oefenen met t. or k is ie at n. inform editere anieren van m verschillende m at 4 in Rijswijk oth’ ‑ Kerkstra ob eh ‘R w ou Waar: Geb ‑ 21.30 uur 5‑558620 Tijd: van 20.00 ndervelde@xs4all.nl of 034 va ea l g Info: e‑mai

Uitvoering accordeonvereniging De Aria's. Waar: het Klokhuis te Maurik Tijd: 14.00 uur Kosten: € 5,00, donateurs gratis (met donateurskaart) Iformatie: mevrouw Corrie van Toorn, (0344) 69 24 93

Sint Maartensfeest in Maurik maandag 4 tot en met zondag 10 nove mber

De gezamenlijke ke rken organiseren va een actieweek in h n 4 tot 10 novembe et kader van Sint M r aarten. Woensdag 6 nove mber tussen 14.0 0‑16.00 uur lampio maken en knutselen nnen . Zaterdag 9 novem ber om 19.00 uur v ertrekt de lampionoptocht vo orafgegaan door S int Maarten. Zondag 10 novem be Maartensproject m r om 10.00 uur afsluiting van het Sin et een oecumenisc t he gezinsviering. Waar: in en vanaf d e NH Maartensker k, Kerkplein, Maurik Informatie: Ria Kr agten 06‑1255864 6 of Albert Visser 0344 ‑689031

Maurik Rond ‐ mei 2019

17


VDM Vereniging Dorpsbelang Maurik Woensdag 6 november 2019 Najaarsvergadering VDM Waar: in 't Klokhuis te Maurik Tijd: 20.00 uur Info: www.dorpsbelang‑maurik.nl

Accordeonvereniging De Melodica's Rijsw ijk

Zaterdagen 16 + 23 n ovember

Jaarlijkse uitvoerin g accord

Intocht SINTERKLAAS in Eck en Wiel Zaterdag 16 novembe r Sinterklaas en zijn pie ten komen na aanko mst in Nederland met grote spoed naa r Eck en Wiel. Waar: in de muziek tent en rondom het 't Ecksternest wordt Sinterklaas met een s pr er een aantal kramen ankelende show ontvangen. Verder zij n m maken er een leuke m et lekker eten. Kom allemaal, we iddag van. Namens de Oranjev ereniging is iederee n van harte welkom . Tijd: vanaf 15.00 ‑ 18 .00 uur INFO: www.oranjev erenigingeckenwiel .nl Facebook: sinterkla asintocht Eck en W iel

vO) Ouderen (MB r o o v n e g e w Meer Be ijk n Wiel ‐ Rijsw week Maurik ‐ Eck ereen minstens 5 dagen in de egen is

iede Bew Eigenlijk zou en. Waarom? n je oeten beweg e 30 minuten m , het werkt ontspannend it e t j el vo e ijn, j ere mensen. mogelijk. ontmoet and ratis) is altijd (g s le e ro p Een = per maand Kosten: € 15, dinsdag Maurik elke 1.30 uur ‑1 Maurik Tijd: 10.30 is ‘t Klokhuis, hu ps or D r: Waa lke dinsdag Eck en Wiel e iel 1.30 uur Tijd: 10.30‑1 is ‘t Ecksternest, Eck en W hu ps or D r: Waa dinsdag Rijswijk elke uur 5 .1 g, Rijswijk 10 5‑ Tijd: 9.1 de Hoekenbur uw bo ge gs in ig Waar: Veren 602337 rstroom 0344‑ agina ie iv R jn zi el Informatie: W erstroom.nl of facebookp rivi www.welzijn

eonvereniging De M elodica's. Start met muzikale ge deelte ‑ thema "Goud van oud', aansluitend toneel met de gezellig e k A lsuiting van de avon lucht 'De geweldige dokter Paul'. d met gezellige dansm uziek. Aanvang 19.30 uur Waar: De Rozenhoek te Ravenswaay Kosten: entree 7.50 , donateurs gratis. Info: www.melodica s.nl

gen arijke uitvoerin M g in ig n re e lv e Tone mber Zondag 24 nove ang 14.00 uur 13 Tijd: zaal open

.15 uur, aanv

vember Zaterdag 30 a nlooop voorstelling.

Met muziek na ang 19.30 uur 18.45 uur, aanv Tijd: zaal open e Maurik anaf 1 is ’t Klokhuis t Verkrijgbaar v Jong, Waar: dorpshu tu 7,50 per s k. De € ij en er rt ijt aa Sl / ́ : k fe en Kost stijden bij Ca ng ni pe itvoeringen. u s o de en n oktober tijd aanvang va ij b en k ri au te M Buitenweg 15 ‑ 39 88 68 29 ja de Vries 06 on S en ed sl ur estu Informatie: b Reeden 06 ‑ 46 71 10 08 n 29 39 46 25 of Annemiek va uilenburg 06 ‑ K an v da an ir of M

Hulppunt Maurik Elke donderdag

Financieel spreekuu r waar je terecht ku brieven en formuli nt met lastige eren, aanvragen va n toeslagen, uitzoeken waar je r echt op hebt en an de je inkomsten en u itgaven waar je zelf re vragen over niet uitkomt. Tijd: van 11.00 ‑ 1 3.00 uur Kosten: Geen Locatie: De Valent ijn in Maurik Info: Welzijn Rivier stroom 0344‑602 337 www.welzijnrivie rstroom.nl of Fac ebookpagina

Maak kennis met Tennis . Zie de lyer elders in Maurik Rond

18

Maurik Rond ‐ mei 2019


Inloop elke wo ens

n Wiel Inloopmiddagen in Eck e

tmoeten en leuke het is ijn anderen te on , quiz en creatief Iedereen is welkom en ten aar elen, rummikup, k dingen te doen zoals sjo s kijken! en t e rus ge om bezig zijn. K erk) ck en Wiel (naast de k Waar: jeugdgebouw E 0 u 6.0 t 1 to 0 u 4.0 n 1 va Wanneer: maandagen mber en er, 21 oktober, 4 nove 30 september, 7 oktob 18 november. lekkernij. kopje kof ie\thee met Kosten: € 1,00 voor een ‑694077 of 06‑10213106 of 0344 Info: Corrie van Elst 8253 75 ‑43 06 an Trudy Hekm

BINGO Eck en Wiel Iedere woensdagavond Tijd: 20.00 uur| Prachtige Geldprijzen! Iedere zondagavond Tijd: 20.00 uur, Inloop: 19.00 uur. Locatie: 't Eckerstnest Eck & Wiel Info: Cees van Baaren M 06‑534 18 133

dagmo Elke w o rgen M een inlo ensdagmorge aurik n verenig opmorgen vo tijdens de w ekelijk or een g ingsgeb Tijd: v se mar ezellig p ouw. a kt raatje i Kosten n 10.00 ‑ 12.0 n het N is er 0 u : gratis H kerk kopje k of ie\th ee

s ch ng Second Life veur mekaor Laat voor kinderen en ouderen de zon weer schijnen Verkoop 2e hands merkkleding, accessoires en speelgoed. LIENDEN ‑ woe ‑ do ‑ vrij van 10.00 u ‑ 17.00 u en zaterdag van 10.00 u ‑ 14.00 u Burgemeester Verbrugweg ‑ eigen ingang Gildeland www.stichtingsl.nl

Line Dance Twinkle Star s in R Elke dinsdagavond

iel Bridgeclub Eck en W d Elke dinsdagavon Tijd: 19.30 u t ‑ Eck en Wiel Waar: 't Ecksternes ijk 0344 693 319 of olw Info: Mart van Ko 5 0343 Alie Belgers 06 155

BRIDGEvereniging Maurik iedere donderdagavond Tijd: van 19.30 ‑ 22.30 u Waar: 't Klokhuis, Sterappelhof 7 in Maurik Info: M. Tuinier 0344‑691248 ‑ B. v. Ewijk 0344‑604193

Let op: het nieuwe se

ijswijk

izoen start op 2 oktob er.

Iedereen van jong tot o ud kan leren line dancen. Gezelligheid en plezier staan voorop. K eertje meedoen kan a ltijd! Tijd: 19.30 u ‑ 21.30 u Locatie: De Kleine Tave erne, De Heuvel 24 te R IJSWI Info en aanmelden: Car la Pippel ‑ carla@pippels JK ound.nl ‑ 06‑2298 4229 ‑ facebo ok.com/detwinklestars

Fi y Plus Line Dance groep Maurik Elke donderdagmorgen Dames en heren van alle leeftijden zijn welkom. Kom gerust een keertje vrijblijvend kijken of meedansen. Tijd: van 10.00 u ‑11.30 u in Waar: 't Klokhuis in Maurik. Kosten: € 10,00 per maand. Info: Thea Geerings, secretaris M 06‑2041 2565

Insturen kopij Ac viteiten Kalender

Kopij van verenigingen, stichtingen of maatschappelijke organisaties graag t/m 19 november 2019 insturen zoals voorbeeld hiernaast naar:

activiteiten@maurikrond.nl

ACTIVITEIT

Maurik Rond nr. 6 ‑ DECEMBER nummer komt uit op wo 4 december 2019 en wordt verspreid met de Zakengids.

DATUM

Info: Marie‑Hé lè ne Greive ‑ du Fossé ‑ zie mailadres

Tekst | Tijd | Waar | Kosten | Contactpersoon met telefoon of email | website | facebook

Maurik Rond ‐ mei 2019

19


20

Maurik Rond ‐ oktober 2019


Appels en appeltaart Appels eten we al 6500 jaar. Het bewijs daarvoor werd zelfs ook dicht bij huis gevonden bij opgravingen in Medel in 2017. Over de hele wereld bestaan er wel 6500 soorten en iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Appels passen in een gezonde voeding : zo bevatten ze vezels en kalium, hebben een positief effect op je cholesterolspiegels, verkleinen de kans op een beroerte, helpen ze de longfunctie te verbeteren etc. etc. Behalve dat ze gezond zijn zijn appels veelzijdig ; we eten ze rauw of verwerken ze tot appelsap, appelstroop, appelmoes, verwerken ze in cake en taart. We kennen ook de nodige spreekwoorden met appels. Denk maar aan : De appel valt niet ver van de boom en door de zure appel heen bijten. Een spreekwoord wat ik zelf net pas ontdekt heb is : Zelfs in de lekkerste appeltaart zit wel een pit (Dit betekent : op alles valt wel wat aan te merken) Maar als u de appels goed schoonmaakt zal er in deze Elzasser appeltaart geen pit zitten ! Nodig voor het deeg: 250 gram bloem met een snu je zout 125 gram boter, in blokjes 1 eidooier 50 gram basterdsuiker 3 – 4 eetlepels ijskoud water Nodig voor de vulling : 750 gram handappels in schij jes, besprenkeld met citroensap 75 ml. melk 75 ml. room 2 geklopte eieren 50 gram basterdsuiker Maak het deeg met de genoemde ingredië nten tot het een glad, zacht deeg is en laat het ongeveer 1 ½ uur rusten in de koelkast. Verwarm de oven voor op 200 graden. Rol het deeg daarna uit en bekleed een lage taartbodem van 25 cm. doorsnede met een uitneembare bodem. Schik de appelschij jes hierop en zet 10 minuten in de hete oven. Meng de melk, room, eieren en basterdsuiker en schenk dit over de appelschij jes. Verlaag de oventemperatuur tot 180 graden en laat nog 30 á 40 minuten garen in de oven. Licht laten a koelen en warm serveren.

Maurik Rond ‐ oktober 2019

21


Strijdlus ge wethouder Gerdjan Keller:

’’Sporthal kan nog steeds’’ ’’Het is niet alleen een wens, maar bi ere noodzaak’’ Tekst en foto's: Cees van Cuijlenburg

MAURIK – Gerdjan Keller is een getergd mens. Zeker nu de gemeenteraad van Buren de plannen voor de nieuwe sporthal tot een hoofdpijndossier heeft gepromoveerd. Nog sterker: er moet zelfs een alternatieve oplossing in beeld komen. Zo is de opdracht en niet anders. De wethouder kan die beslissing nog steeds niet volgen, laat staan begrijpen. ’’Het voelt antiek, we moeten juist moderner worden, van deze tijd zijn. Sport en bewegen meer op de kaart zetten en geen politieke spelletjes spelen’’. Keller kan zich vreselijk opwinden over in de in zijn ogen volkomen foutieve afwegingen. ’’Er worden keuzes gemaakt met geld als drijfveer, maar dat beperkt je in het maken van de juiste keuze’’. Keller (58) laat zich niet uit het veld slaan. De teleurstelling heeft hem ook strijdbaar gemaakt. Hij komt de afspraak met de gemeenteraad na, maar weet op voorhand dat daarmede de problemen niet zijn opgelost. Een alternatieve accommodatie voor het onderwijs moet minimaal een dubbel gymnastieklokaal zijn, maar daarmede dreigt Buren tonnen geld over de balk te gooien, misschien wel boven het miljoen. Plus dat in de gehele gemeente netelige accommodatieproblemen blijven bestaan waarbij clubs volslagen vastlopen, ontwikkelingen onmogelijk zijn en toekomstperspectieven vervagen. Het is een harde, maar wel puur realistische conclusie.

Enorme achterstand De wethouder kent de situatie goed, weet waarover hij het heeft. Bovendien is hij uitstekend op de hoogte van de behoeften. Waar ligt in dit geval de sleutel? Bij die vraag past een klein stukje geschiedenis. Die leert dat de gemeente Buren op het gebied van de binnensport kampt met een gigantische achterstand. De afgelopen dertig jaar is nauwelijks iets gedaan aan verbetering van de accommodaties, ook niet aan uitbreiding en al helemaal niet aan modernisering van het materiaal. De uitvoerende werkzaamheden beperkten zich hoofdzakelijk tot het doen van reparaties. Het ontbrak ook aan orië ntatie, want de normen voor inrichting dateren uit een achterhaald tijdperk. Waar tientallen gemeenten enkele jaren geleden de presentatie meemaakten van de nieuwe regels door de landelijke vereniging van vakleerkrachten ontbrak Buren door complete afwezigheid. Wel nam DOS Sportief het nieuwe document in ontvangst op de nationale beurs voor sportaccommodaties. Terug naar die sleutel. Kelder kan die wel aanreiken. Hij ziet het als een missie om de raad ’’bij de tijd te brengen’’. Nog meer dan ooit tevoren bij het aanhoren van deze opsomming van feiten. Het doet hem ook beseffen dat een nieuwe sporthal niet alleen een wens is, maar ook bittere noodzaak. ’’Eerst moeten we vaststellen dat het een voorziening is voor geheel Buren, niet alleen voor Maurik’’, zegt hij gedecideerd. ’’Ook voor de toekomst met mogelijkheden voor ontwikkeling op tal van vlakken, die ook nog eens geheel passen in het lokaal sportakkoord’’.

Sociale functie

Gerdjan Keller stelt zich strijdvaardig op. ’’Ik doe beslist niet mee aan een politiek steekspel, wel om een missie te voltooien’’. ’Ondernemen is vooruit zien. Een sporthal is een wezenlijk element in dit gebied’’.

Uitleg, beleid en deskundigheid Rond de sporthalplannen in Maurik is een verwarrend beeld ontstaan. Eigenlijk begrijpt niemand meer hoe het precies zit. Bovendien helpen tussentijdse beslissingen van de gemeenteraad bepaald niet om duidelijkheid te verschaffen. Integendeel, er is allerwege kritiek losgebarsten. In dit artikel wordt niet alleen (realistisch) de situatie geschetst, maar geeft wethouder Gerdjan Keller opening van zaken op een manier, die in meer opzichten de kern van de zaak raken. Het gaat daarbij vooral over beleid en de daarmede samenhangende hamvraag om de juiste keuze te maken. Gebaseerd op de toekomst en getoetst aan de visie van de deskundigen. Moet de gemeenteraad daarbij een pas opzij maken? Het zou wellicht verstandig zijn.

’’Een sporthal kan nog steeds’’, zo luidt de kernachtige uitspraak van Gerdjan Keller. Tussendoor stipt hij nog even de grote sociale functie aan als waardevol element om daarna moeiteloos over te schakelen naar de inancië le aspecten. Die vormen bij meerdere raadsleden een struikelblok. Niet bij de wethouder. Integendeel, hij volgt de agerende afgevaardigden totaal niet. Zeker niet als het gaat om de exploitatie. Kelder: ’’Afspraak is afspraak, die kom je na. En de afspraak is: we bouwen een sporthal. Er komen zeker meer gebruikers dan nu bekend, maar dan moet die hal er wel staan. Dan happen zij toe. Nu staat alles stil door het getreuzel, worden de clubs buitenspel gezet evenals de vrijwilligers. Iedereen wordt daarbij ondeskundig genoemd, maar dat is pertinent onjuist. Hier zitten namelijk wel de mensen bij die het precies weten’’. Om zijn visie nog eens te benadrukken: ’’We moeten juist verbindingen maken op grond van deskundigheid’’. Hoewel de wethouder gebonden is aan de wens van de raad om te zoeken naar andere oplossingen blijft onbegrip als een rode draad door het verhaal lopen. ’’Niemand snapt er nog iets van. Zeker niet de inwoners. Het is gewoon een slecht besluit. Alles wordt ook steeds naar achteren geschoven. De jaarlijkse lasten van een sporthal zijn gelijk aan die van een gymzaal voor een integraal kind centrum’’. Hiermede verwijst Kelder ideeë n zoals een opblaashal of noodlokaal naar het rijk der fabelen. Een standpunt waarin hij wordt gesteund door landelijke organisaties (ook onderwijs) en alle clubs.

22

Maurik Rond ‐ oktober 2019


Gebrek aan visie Gerdjan Keller legt het kort uit. ’’Het gaat hier om een dubbele gymnastiekzaal, anders schiet het onderwijs er niets mee op. Desondanks blijven er problemen, want we krijgen op die manier geen tachtig procent van de inwoners in beweging. Met een sporthal wel. Dan bespaar je ook nog eens zeker 1.5 miljoen binnen het sociaal domein. Ondernemen is vooruit zien. Een sporthal is een wezenlijk element in dit gebied. Zeker als we bedenken dat renovatie van de huidige accommodaties harstikke kostbaar is’’.

Zittend en werkend achter zijn bureau: ’’Vertrouwen, dat is nu precies wat ik vraag van de raad. Met de boodschap: ik wil voor jullie werken’’.

De wethouder verwijt de raad gebrek aan visie en beleid, dat zich richt op de toekomst. ’’Ik heb zelfs even gedacht om ermee te stoppen, maar daar is niemand mee gediend. Het is de negatieve factor die mij heeft geı̈rriteerd, vooral de manier van benaderen. Nogmaals: ik doe beslist niet mee aan een politiek steekspel, wel om een missie te voltooien. Maar het is nu een strijd geworden van macht en status, geen beoordeling op grond van inhoud’’Levert Keller enerzijds kritiek op het maken van de juiste keuzes, anderzijds wijst hij op de resultaten die het kerngericht werken opleveren. Resultaten die vertrouwen geven. ’’Dat is nu precies wat ik vraag van de raad. Met de boodschap: ik wil voor jullie werken’’. Met die loyale instelling hoopt de wethouder alsnog het sporthalplan over de streep te trekken. In dit geval gestoeld op steekhoudende argumenten, maar vooral om te voorkomen dat geld in een bodemloze put verdwijnt. Immers tijdelijks voorzieningen bieden geen enkele oplossing voor het werkelijke probleem dat Buren kent met betrekking tot de binnensport.

Ongekende betekenis Een compleet ingerichte sporthal kan als centrale voorziening een ongekende betekenis krijgen. Is dat zo? Uitgaande van de ervaringen in andere gemeenten is dat nagenoeg zeker. In veel gevallen hebben de accommodaties zelfs gespecialiseerde delen met bijvoorbeeld een turnhal, dansstudio en speel‑ of spelruimte. Meestal hypermodern ingericht en voorzien van de laatste snu jes om de aantrekkingskracht te vergroten. Waarom deze opzet? In de eerste plaats voor het algemeen welzijn. In dat kader past meer en beter bewegen, maar ook het verhogen van het sociale lee klimaat. Maar ook om de jeugd ontwikkelingskansen te bieden en nieuwe aantrekkelijke sporten te introduceren. Dat laatste is binnen de gemeente Buren vrijwel onmogelijk, zowel voor de scholen als de clubs. De simpele conclusie is dat er gewoon geen accommodatie bestaat om dat doel na te streven, laat staan uit te voeren. Gerdjan Keller kan slechts beamend knikken, hopen dat de raad de tekortkomingen erkent. Maar vooral een toekomstgerichte keuze maakt. Als het aan de wethouder ligt kan dat. Hij wil niet zeggen dat het een ’’bal voor open doel intrappen’’ is, maar bedoelt dat wel.

Maurik Rond ‐ oktober 2019

23


Heb je al eens een kijkje genomen op de Facebookpagina van Maurik Rond? Inmiddels heeft de pagina al heel veel likers, elke dag komen er meer bij. Iedere editie van Maurik Rond zetten we een 'liker' in de schijnwerpers. Dit keer is aan het woord:

Mathilde Moree 1. Even voorstellen: wie ben je, waar kom je vandaan, waar woon je nu en hoe lang woon je daar? Ik ben Mathilde Moree, ben geboren in Geldermalsen en woon nu 7 jaar in Maurik op de Buitenweg. 2. Wat vind je leuk of juist niet of minder leuk aan jouw dorp? Het leuke aan Maurik vind ik de omgeving en de diverse mensen die er wonen. De dijk, de rivier, er zijn zoveel mooie plekken in en om Maurik. De winkels en eetgelegenheden ben ik minder over te spreken. 3. Welke tip(s) kun je anderen geven over Maurik, Eck en Wiel of Rijswijk? Bijv. een bezienswaardigheid of evenement dat binnenkort plaatsvindt etc. De hele omgeving van Maurik, Rijswijk en Eck en wiel is mooi. Vooral aan de dijk en het water. Houd Maurik Rond in de gaten voor de dingen die er te doen zijn. 4. Hoe breng jij je dagen door? Ik werk als projectmanager in de farmacie/Ehealth. Daar houd ik me bezig met een aantal mooie projecten tbv medicatieveiligheid en het bevorderen van gezondheid. Daarnaast houd ik me bezig met edelsmeden, een uit de hand gelopen hobby met liefde voor het helemaal met de hand zelf maken van sieraden van zilver en titanium. En daarnaast ben ik lid van de participatieraad sociaal domein in de gemeente Buren. Wij adviseren de gemeente gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van het gemeentelijk beleid op de diverse terreinen binnen het sociaal domein. 5. Op wie of wat ben je bijzonder dol? Natuurlijk op mijn vriend Bert en mijn dochters Qeaux Qeaux van 5 jaar en Zazie van 9 maanden. 6. Wat voor bijzonders heb je onlangs meegemaakt? Dit kan van alles zijn bijv. een evenement, vakantie of leuke cursus die je hebt gevolgd. Maar ook een klein geluksmomentje. Onze vakantie in Zeeland! Genieten van elkaar met ons gezinnetje na een drukke tijd. We hadden niet gerekend op zulk mooi weer dus dat was extra geluk! 7. Wat is je favoriete muziek, ilm, boek of sport? (net waar je de meeste af initeit mee hebt) Helaas kom ik te weinig toe aan lezen maar mijn favoriete boek is Tully van Paullina Simons. Maar ik luister wel veel muziek, vooral Pearl Jam en Bettie Serveert. En ben pas begonnen met hardlopen, dit is zeer verslavend. 8. Wie of wat, naast Maurik Rond, volg je zoal op Facebook? Om in de buurt te blijven bijvoorbeeld de Heerlijkheid in Eck en Wiel en de gemeente Buren. 9. Welke rubriek in Maurik Rond lees je het allereerst? Nou, eigenlijk begin ik gewoon vooraan. 10. Wat is jouw Facebook tip (kan een leuke groep zijn, maar ook technisch van aard) Zizil, de pagina van mijzelf over mijn sieraden. 11. Wat is jouw spreuk/motto? Niet zeuren, piepen, mopperen. Geniet van het leven en de kleine dingen om je heen.

24

Maurik Rond ‐ oktober 2019


Maurik Rond ‐ oktober 2019

25


DOS Sportief begroet oud‑turnsters op vrij uur Tekst en foto: Cees van Cuijlenburg

ECK EN WIEL– Door een spontaan gelanceerd idee is bij DOS Sportief een nieuw lesuur geboren met deelname van oud‑ turnsters. Op woensdagavond van 20.30 tot 21.30 uur gaan zij ’’lekker vrij oefenen’’ in de hoop dat nog iets is overgebleven van wat zij ooit beheersten. Gelijker tijd is het kans voor ophalen van herinneringen en herleven van de tijd van toen. wel zijn interne verschuivingen gemaakt voor een betere afstemming. Zo is voor de selectiegroepen een duidelijke scheiding gemaakt in divisies, alsmede voorgeschreven oefenstof en keuzestof. Ook zijn de leidinggevende kaderteams enigszins gewijzigd. De groepen turnen meisjes/dames staan nu onder leiding van Manuel van Biesbergen, Diana Uithol, Hilde van Noort, Stefanie Pameijer, Sem de Haas, Esther Beets, Anna de Vries, Joyce Verhoeks en Dana de Haas. De lessen zijn op maandag, woensdag en zaterdag.

Merel de Boer – zelf een initiatiefneemster – geeft leiding aan de groep. ’’Het is een les zonder enige verplichting. Gewoon om op een vrije manier te turnen met onderdelen die iemand leuk vindt om nog eens te doen of te proberen. Helemaal invullen op een eigen manier. En natuurlijk is het ijn om elkaar weer te zien’’. Intussen is de groep al gegroeid tot tien turnsters. Iedereen die wil aansluiten is van harte welkom op de woensdagavond. De dames hopen dat ook oud‑ turners zich zullen aansluiten om het allemaal nog een stukje gezelliger te maken.

Merel de Boer: ’’Oud‑turnsters en – turners zijn welkom voor een leuke les in vrije sfeer’’.

Het verdere lesprogramma is grotendeels gelijk gebleven, maar Alle trainingen worden gegeven op drie verschillende locaties: • Gymzaal Hellenbergstraat 1a, 4024 HD Eck en Wiel • Gymzaal De Hoekenburg, Korte Bosstraat 3, 4023 AV Rijswijk • Brede School Maurik, Homoetsestraat 38a, HH Maurik

26

Maurik Rond ‐ oktober 2019

Het de initieve sportaanbod van DOS Sportief is op korte termijn rond en te vinden op de website van de club: www.dossportief.nl

DOS Sportief nodigt iedereen uit om bij een van de lessen binnen te stappen en mee te doen. Bij het turnen kan er alleen gekeken worden dan wel overleg worden gepleegd voor een test.


Maurik Rond ‐ oktober 2019

27


De skyline van Maurik donderdag 25 juli, het begin van een bloedhete dag.

De 4 foto's rechts zijn van Jan Hol, de weerfoto met thermometer en de autoruit van Jan Hogendoorn en de Fiets 'm er in serie is van Lara van Gelderen. De Maurikse wetering en "de Wal " ^Een plaatje met de hoogste temperatuur ooit gemeten in Maurik en een a beelding van de thermometer op 25 Juli. Precies zoals het hoort hangt deze thermometer altijd in de schaduw en wees desondanks toch bijna 41 graden aan.In de volksweerkunde hebben de Hondsdagen geen goede naam. Het kan namelijk behoorlijk heet worden. 25 Juli 2019 werd het warm in Maurik. Bijzonder warm. Zo warm was het nog nooit geweest. Het of iciële hitterecord werd gemeten in Gelderland: 40.4 graden boven nul in Hupsel. Maar Maurik mocht ook meedoen. Om kwart voor zeven ’s avonds werd het 40.3 graden. Slechts eentiende graad onder het landelijk record.

Je hoeft niet naar verre landen te reizen , om mooie zonondergangen te zien.

Een foto van een autoruit bij de Kersentuin, toen het puin gekraakt werd.

Zou het zo erg zijn in Maurik????

Een greep uit de vele foto's van Fiets 'm er in 2019!

28

Maurik Rond ‐ oktober 2019


Een aantal mensen uit Maurik, Rijswijk, Eck en Wiel hebben de 103e Nijmeegse Vierdaagse uitgelopen. Dit was wat je zag als je de laatste meters a legde: een groot doek met de tekst: inish. Het was qua weer een redelijk gemakkelijk om de vier dagen uit te lopen. Ook langs de kant waren vele lezers van Maurik Rond te vinden. Foto: Jan Hogendoorn

Foto: Kate van Wijck

Foto Bazaar, Truck en AVRI: Jan Hogendoorn

Boven: Een foto van de bazar gehouden rondom de RK kerk Maria ten Hemelopneming op 3 Augustus. Er is altijd een nieuw spelletje. Ditmaal was het vragen beantwoorden over trekpoppen. Het trekken er aan is natuurlijk veel leuker. De bazar heeft ruim 4000 euro opgebracht. Rechts: 2 Augustus 2019 werd de 19e editie van Nog Harder Lopik gehouden. Dit jaar stond er een truck van irma H. van Toorn en zn uit de Kniphoek in Eck en Wiel. Deze Scania S 520 had heel veel bekijks. De week er voor was deze truck tijdens het Truckstarfestival in Assen al volop in de prijzen gevallen. Deze truck had vier eerste prijzen. Namelijk voor poetswerk, spuitwerk en open voertuigen. En bovenal is het de mooiste truck van Nederland in de klasse open voertuigen.

Bovenste foto: Bij Kunst en Vriendschap deden maar liefst 8 leerlingen muziekexamen. Allen met goed gevolg. Saskia A (klarinet), Marith en Emily A (trompet), Stephan A (trombone), Lisa en Emma B (dwars luit) Nadia B (klarinet), Phileine B (harp). Boven: Vanmiddag heeft de AVRI het vuur uit hun sloffen gelopen. Op de kruising Rijnbandijk‑Eiland van Maurik merkte de chauffeur van een vrachtwagen dat de lading brandde. Zonder na te denken heeft hij die hele vracht midden op de straat gelost. Ondertussen was de brandweer ook gearriveerd en heeft de brandende inhoud uitgespoten. Een andere vrachtwagen van de AVRI heeft de rommel opgeruimd. Sinds een jaar zijn wij weer volop aan het fotograferen en dan vooral in de Betuwe. Ook Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk ontbreken natuurlijk niet. Het zijn vooral landschappen, maar ook de havens van Maurik, molens, het beregenen van de bloesem of de sluizen. Dit alles kunnen jullie zien op onze website: www.moetwilenvandijk‐fotografie.com

Maurik Rond ‐ oktober 2019

29


IJsverkoop bij ‘t Veer levert 500 euro op voor Skate4AIR Rijswijk ‐ De ijsverkoop die zondag 21 juli bij Cafetaria ‘t Veer werd gehouden voor Skate4AIR is geslaagd! De dag leverde 500 euro op voor onderzoek naar taaislijmziekte.

De bene ietverkoop werd georganiseerd door Sjaak Nieukerk en Jannie Verhage. Jannie gaat komende februari in Zweden schaatsen om geld op te halen voor Skate4AIR. Cafetaria ‘t Veer wilde deze actie graag ondersteunen en maakte daarom deze dag mogelijk. Het was een gezellige feestelijke dag in een zwart‑ geel (de kleuren van Skate4AIR) gekleurd cafetaria. Het eindbedrag kwam tot stand door de schenking van de ijsomzet en donaties van bezoekers. “Het was een heerlijk zonnige dag, perfect weer voor ijs. De sfeer was fantastisch en we hebben ontzettend veel leuke reacties ontvangen”, vertelt eigenaar Sjaak. “En bovenal hebben we door onze gasten, die zelfs speciaal voor de actie langs kwamen, een top bedrag opgehaald!” Jannie vult aan: “Het was bijzonder het verhaal over mijn ziekte met mensen te delen. En we hebben veel mooie persoonlijke verhalen terug gehoord. Er was veel betrokkenheid.” Het opgehaalde bedrag komt ten goede aan de sponsoring van Skate4AIR. Deze stichting organiseert sinds 10 jaar uitdagende schaatstochten om geld op te halen voor taaislijmziekte. Taaislijmziekte wordt ook wel Cystic Fibrosis genoemd en is de meest voorkomende erfelijke ziekte met een beperkte levensverwachting. De aandoening is chronisch en vooralsnog niet te genezen. Voor meer informatie, kijk op: https://www.skate4air.nl/actie/jannie‑verhage De actie is georganiseerd ter ondersteuning van de Skate4AIR deelname van Jannie Verhage, (zie foto) een vriendin van eigenaar Sjaak Nieukerk. In februari gaat zij in Zweden schaatsen om geld op te halen voor taaislijmziekte. Jannie is zelf geboren met deze ziekte en weet als geen ander hoe het is om met taaislijmziekte te leven. Haar leven werd een aantal jaar geleden gered dankzij een dubbele longtransplantatie, waardoor zij zich nu op deze sportieve manier kan inzetten tegen de ziekte. Jannie: “Ik gun mijn medepatië nten ook een beter leven en gelukkig is de medicatie die hiervoor kan zorgen dichterbij dan ooit. Ik wil met het schaatsen graag een groot geldbedrag ophalen en ben dan ook super blij dat ’t Veer mij op deze manier wil ondersteunen.”

Corso

De corsowagen van Maurik heeft als u dit leest alweer een rondje gereden door Tiel. Er is heel hard gewerkt om de wagen een mooie uitstraling te geven. We zijn trots op alle vrijwilligers die dit mogelijk maken. Van de bewoners in verzorgingscentrum de Valentijn tot alle bouwers, plakkers, schoonmakers en lassers. Vooral de laatste hebben zeer veel werk verzet onder leiding van Cor de Vree en Adrie Onink. Alle mensen die belangstelling toonden en even een helpende hand uitstaken, bedankt. Trots zijn we ook op de nieuwe polo's van de sponsor G. Blom internationaal transportbedrijf te Eck en Wiel. Hier kunnen we weer jaren mee voor de dag komen. Zeker blij zijn wij dat we nog steeds een dak boven ons hoofd hebben, meerdere corsoclubs worstelen hiermee. Het wordt er niet gemakkelijker op, vrijwilligers zijn een zeldzaam ras aan het worden. We hebben het met ons allen veel te druk en dan wordt de vrije tijd vaak opgeslokt door andere dingen. Toch ben ik blij met de ploeg die dit werk vele avonden en aan het eind zelfs dagen achter elkaar doet. Ook alle inwoners die aan de collecte gegeven hebben bedankt voor uw bijdrage. Zonder zou het al niet zo makkelijk meer gaan, sponsors en andere giften zijn daar ook een onderdeel van. Het is moeilijk om zonder subsidie de eindjes aan elkaar te knopen, je wilt tenslotte toch iets moois en unieks neerzetten. Volgens mij is dat ook dit jaar weer gelukt. De uitslag van het corsoweekend moet u helaas in de krant lezen. Daar kan ik u op dit moment van schrijven geen voorspelling van doen. Ik hoop dat het voor iedereen een succes wordt en dat volgend jaar voor het 60ste fruitcorso weer iedereen, waar we een beroep opdoen, zullen meehelpen om ook daar een succes van te maken.

30

Maurik Rond ‐ oktober 2019


Van Arkel Techniek | Van Arkel Solar Specialist op het gebied van elektrotechniek, levering en installa e van zonnepanelen MAURIK – Overweegt u om zonnepanelen te nemen? En wilt u zeker weten dat dat voor u rendabel is? John van Arkel, eigenaar van Van Arkel Techniek I Van Arkel Solar, gee u een passend advies, levert de apparatuur en verzorgt de installa e (inclusief Solar Edge Technologie). Dit alles tegen een scherp tarief.

Achtergrond

John van Arkel is specialist op het gebied van elektrotechniek. Hij is opgeleid in de elektrotechniek en heeft inmiddels ruim 30 jaar ervaring. Hij heeft in deze 30 jaar voor verschillende werkgevers gewerkt en ook voor zichzelf. Zijn laatste werkgever ging failliet. John had 18 jaar bij hem gewerkt. Hij heeft toen het besluit genomen om weer voor zichzelf te beginnen. Dat is nu een jaar of 3 geleden. John biedt klanten oplossingen voor al hun elektrotechnische vraagstukken en werkt zowel voor bedrijven als particulieren. Zijn zoon doet voor zijn bedrijf de vormgeving en de website, zijn oudste dochter de boekhouding!

Zonnepanelen

Voor een kleine 2 jaar terug kwam John in aanraking met de installatie van de apparatuur voor zonnepanelen. “Ik werd door een bedrijf die zonnepanelen installeert ingehuurd om de elektrazijde van de installatie te doen. Ik vond dat werk zo leuk dat ik daar opleidingen in ben gaan volgen. Ik deed dat naast mijn werk. Nu doe ik eigen projecten met zonne‑ installaties. Ik verzorg de complete installatie. Dus naast het plaatsen van de omvormer, bekabeling en meterkast ook het plaatsen van de zonnepanelen. De elektrawerkzaamheden doe ik alleen. Voor het installeren van de zonnepanelen huur ik iemand in. Dat doen we altijd met z’n tweeë n. Ik wil er zelf bij zijn zodat ik zeker weet dat het goed is!”

Betrouwbaar en servicegericht

John heeft betrouwbaarheid en servicegerichtheid hoog in het vaandel staan. “Ik heb inmiddels op menig dak in Maurik en omgeving zonnepanelen geı̈nstalleerd. Mijn klanten krijg ik grotendeels via mond op mond reclame. Ik vind het prettig om zo dicht mogelijk in mijn eigen leefomgeving te werken. Hier in de buurt kan ik alle installaties live meekijken waardoor ik ook de foutmeldingen krijg. Daar kan ik dan meteen naar handelen. Ook eventuele andere problemen kan ik direct oplossen. En wat erg leuk is, is dat ik regelmatig appjes krijg van klanten als de zonnepanelen veel opbrengst hebben.”

Pand

Voor meer informa e: Van Arkel Techniek I Van Arkel Solar John van Arkel Adres: Doejenburg 202H | 4021HR I Maurik E‐mail: info@vanarkeltechniek.nl Telefoon: +316 11 06 4034 Website: www.vanarkeltechniek.nl

John is vanuit zijn eigen huis aan de Bloemeehof gestart met zijn bedrijf. Vanwege een tekort aan opslagruimte heeft hij onlangs een pand gekocht in het bedrijfsverzamelgebouw op Doejenburg II. “Daar moet nog het een en ander gebeuren. Naast opslag is het mijn bedoeling dat er in dit pand een soort van proefopstelling komt met omvormer en panelen (type, materiaal, kleur en montage). Hierdoor hoop ik klanten nog beter te kunnen helpen om de voor hen juiste keuze te maken.”

Gecer ficeerd

Van Arkel Techniek I Van Arkel Solar is NEN1010, QBIS.nl en Solar Edge Installer gecerti iceerd.

Maurik Rond ‐ oktober 2019

31


Colofon: Maurik Rond wordt zes keer per jaar gratis bezorgd in Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk. Oplage: 3500 exemplaren Redactieleden: Danië lle van den Berg, Conny Schadee, Else Schipper, José Assink, Arturo de Jager, Corrie Blommaert, Marie‑Hé lè ne Greive, Ilse Kleijne‑ Thoonsen, Lara van Gel de ren en Michiel Hurk mans Fotogra ie: Lara van Gelderen

32

Redactieadres: Prinses Marijkelaan 8 4021 EC Maurik redactie@maurikrond.nl Donaties en advertenties: Contactpersoon: Conny Schadee advertentie@maurikrond.nl IBAN: NL07 RABO 0166 8746 55 Activiteitenkalender: Contactpersoon: Marie‑Hé lè ne Greive activiteiten@maurikrond.nl Drukwerk: Link Drukwerk en Reclame Uitingen

Maurik Rond ‐ oktober 2019

Maurik Rond niet ontvangen? U kunt een exemplaar a halen bij: Jumbo Maurik, Bak kerij Het Suikertuintje van de Betuwe (Maurik), Boon's Markt (Eck en Wiel), Kapsa lon Annie (Rijswijk), Ge meen tehuis Buren (Maurik). U kunt uw bezorgklacht melden via: bezorgklacht@maurikrond.nl o.v.v. uw naam en adres. De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te korten of niet te plaatsen en acht zich niet verantwoor‑ delijk voor typ‑ en drukfouten. Reacties: info@maurikrond.nl Website: www.maurikrond.nl Volgende uitgave Maurik Rond: 4 december 2019 Sluitingsdatum kopij: 10 september 2019