__MAIN_TEXT__

Page 1

Oktober 2019 Jaargang 8 Nummer 5 Magazine van en voor Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk

        Maurik Rond ‐ oktober 2019

1


2

  Maurik Rond ‐ oktober 2019


Herfst Sinds onze dochter een 'moestuintje op poten' heeft en ons regelmatig deelgenoot maakt van haar oogstsuccessen en geslaagde  recepten, heeft dat er niet alleen voor gezorgd dat ik hier en daar een bietenplantje in de tuin heb gezet maar ook dat ik zwaar onder  de indruk ben van wat die tien vierkante meters van haar aan plezier en oogst opleveren. Ineens kijk ik met andere ogen naar al die fruitbomen in onze omgeving. Kersen, pruimen, appels, peren, wat een weelde!  Een deel van de opbrengst van onze tuin kijkt mı́j inmiddels aan vanachter glas als jam of likeur en wacht op een mooie gelegenheid  in het najaar, als het deksel eraf gaat. Of laat ik het anders stellen: vooral ik ben degene die naar dat moment uitkijkt. Die mooie zomer mag dan voorbij zijn, de herfst heeft ook van alles te bieden en deze editie van Maurik Rond hoort daar zeker bij! Else Schipper Fotostrip: Lara van Gelderen

‘Oopening sporthal’ As ik saavus in bed nog wà h lig te oovurdenke, doe ik dà h as  ontspanning om in slaop te kunne valle. Ik bin een begenaadigt  sportur, dus de baauw van een neije sporthal in Mauweruk  houw me eigeluk bes beezug. De poolietiek komtur niet ut om een dee ienietief besluit te  neeme. En allerei alturnaatieve passeere in de gedagte en de  besluitvurming, maor ut duur allemaol zo lang en ut is zoo duur. Ik zie de neije sporthal langzaam  mar zeekur gebauwt worre op het  sportkomplex aon de Vurbeindings ‑ weg. En neeje, ut is gin  opblaosbaare hal, zooals  sommugge graag teideluk zouwe  wille zien. Das trouwwus ook  lauwekul want dan hedde twee kir  koste. Neeje, de schup gaot de gront  in en de fundeering wort aongeleet  en geheit. Een trotse wethouwur zit  in de hei‑mesjiene, hellumpie op en  slaot zun slag. Raake klappe van de  heistelling slaot de erste paol in de  gront. Al rap worre de spante geplaots en kunde de afmè è tinge van ut  gebouw zien. De buitewant van mooije, fris gekleurde  damwantproo iele plaote worde vurvolguns aongebrag. Tsjonge  wà h ben ik trots omdà h te zien gebeure. De leeje en  bestuurdurs van de vureenieginge die gebruik gaon maoke van  de hal veinde ut ook magtug mooi en knikke instemmunt hoe  dà h allemaol tog maor ge iks wort. En zeekur nie in de laotste  plaots de leerlinge van de breeje school in Mauweruk die straks  loopunt kunne gaon gimme in plaots van al jaore mit de bus  naar Ekkewiel of Reissuk motte.

En keik is wie er aon ut bauwe zein. Allemaol plaotselukke  aonneemurs die de hande ineen hebbe geslaoge. Saame aon de  slag veur deze veurziening in ons darrup. Ze verdiene er allemaol nog wà h aon en kweeke goetwil bei de  bevolleking. Naatuurluk is er gin Euroopeese aonbesteeding  gewies. De eige bedreive ut de geminte klaore deze klus. Een paor maonde laotur is de oopening al. Naatuurluk ben ik  daor ok bei. De muziekvureeniging  begin de eerste vroolukke noote te  speule…… ……Ruw wort ik wakker. De muziek  komt ut mein wekkerradiejo. Het is  teit om op te staon. Ik lè èf nog in  mun droom. Tog te mooi om waor  te zein de reealiesaatie van zoon  sporthal? Ik rei veur de zeekurheit tog via de  Vurbeindingsweg naor ut warruk.  En inderdaat de droom is wreet  vurstoort. Niks te zien op de plaots  waor de sporthal mot komme. Bleif de vraog of droome bedrog  zein of tog utkomme? Het antwoort op die vraoge wag ik mit  spanning af. Want misschien gif deze droom wel een oopening,  zodat er spoedug besluitvurming oovur plaots veint en in 2020  gebruik kan worre gemaokt van de neije dee ienietieve  sporthal. Daor nim ik dit kir ut boltje op en wens onze geminte ‑ bestuurdurs weisheit bei het veinde van een oopening veur  de bauw van de neije sporthal.  Gesondhet en sportieve  groete, van Gin Fremde. 

        Maurik Rond ‐ oktober 2019

3


4

  Maurik Rond ‐ oktober 2019


Maurik Rond ‐ oktober 2019

5


6

  Maurik Rond ‐ oktober 2019


Tekst: Jan van Dijk

Hallo lezers van de veerproat. De vakan es zijn voorbij en de kinderen gaan weer naar school terwijl de computers en machines  worden opgestart.  Bij ons is het natuurlijk anders, wij gaan al jd door ook  jdens de vakan es en feestdagen.  Tijdens de vakanties doet zich de laatste jaren een terugkerend  fenomeen voor.  Ja mensen, het was weer tijd om de Ephoron virgo  te bewonderen. Fietsers rijden verwonderd de pont op, auto mobi ‑ listen durven hun raam niet ver open te doen, meisjes slaan panie ‑ kerig met hun haren en ik sta m’n shirt leeg te klop pen.  De Ephoron virgo, een eendagsvlieg die ook wel zomersneeuw  wordt genoemd, laat zich met duizenden tegelijk zien rondom  de lantaarnpalen op de wal en rondom de dekverlichting op de  pont. Ze verschijnen dan omstreeks zonsondergang en om een  uur of elf uur verdwijnen ze als sneeuw voor de zon. De Epho ‑ ron virgo moet snel zijn met paren want ze leven maar een dag.  Goh, je zult toch net die ene dag grieperig zijn. Alleen de manne ‑ tjes sterven meteen terwijl de vrouwtjes eieren gaan afzetten. Ze  zijn een tijd verdwenen geweest maar sinds je geen foto’s meer  kunt ontwikkelen in het Rijnwater laten ze zich weer zien. Een  goed teken lijkt mij. 

maken moet je je voorstellen dat ze bij nat weer met duizenden  vastgeplakt zijn met hun vleugels en ze tevergeefs proberen op  te stijgen, je hoort ze dan ook zoemen. Of als je ze als stuif ‑ sneeuw op een hoop ziet liggen. De volgende dag krijgen ze een  zeemansgraf door ze van het dek af te spoelen want deze  sneeuw smelt niet. Bizar! Zo zie je maar weer het is altijd anders aan het veer. Wij groeten u vanuit de baai van Eck en Wiel.  

De remedie voor ons is om de verlichting aan een zijde van de  stuurhut uit te zetten want ze komen op het licht af.  Met de  verlichting aan is een normaal gesprekje met de klant bijna niet  mogelijk omdat ze in je kleren gaan zitten en ze de auto’s van  klanten binnendringen. Gekscherend heb ik sommige klanten  wel eens verteld dat het Eck en Wielse nachtvlinders zijn. Het is  een indrukwekkend schouwspel waarvan je je afvraagt wat het  nut is. In een ommezien liggen de veerstoepen en pont bezaaid  met deze zomersneeuw. Om het schouwspel wat duidelijker te 

Uitvoeringen Toneelvereniging Marijke zondagmiddag 24 november 2019 en zaterdagavond 30 november 2019 in dorpshuis ’t Klokhuis te Maurik Vorig jaar hebben wij u meegenomen naar onze Bed & Breakfast, we zijn dit jaar dus wel  weer toe aan een vakantie. Met een caravan en tent gaan we naar Duitsland, hilarisch! De zaterdagavond zullen wij weer gezellig gaan afsluiten met dans en muziek. Vanaf 1 oktober zijn kaarten tijdens openingstijden te koop bij  café /slijterij De Jong, Buitenweg 15 te Maurik.  Kaarten zijn ook te koop voor aanvang van de uitvoeringen.  Prijs € 7,50 per stuk. De uitvoering van zondag 24 november begint om 14.00 uur, zaal open om 13.15 uur. De uitvoering van zaterdag 30 november begint om 19.30 uur, zaal open om 18.45 uur. Dus zet zondag 24 en zaterdag 30 november alvast in uw agenda, gezellig!! We zien u graag op é én van deze dagen. Wellicht hebben wij niet iedereen kunnen bereiken,  dus zeg het vooral voort. Voor meer informatie kunt u terecht bij é én van onze bestuursleden: Annemiek van Reeden 06 – 46 71 10 08 Sonja Kragting 06 – 39 88 68 29 Miranda van Kuilenburg 06 – 29 39 46 25

        Maurik Rond ‐ oktober 2019

7


8

  Maurik Rond ‐ oktober 2019


Buurtbusberichten Door Gini  Otting

Enige tijd geleden heb ik al eens  geschreven over “terug in de tijd”.  Inmiddels heb ik via mevrouw Ella van  der Weide nog meer  wetenswaardigheden over de start van  het Buurtbus project vergaard. Ik heb  weer mijn ”echte Journalist pet” opgezet  en heb door middel van meerdere  plakboeken met krantenartikelen van Ella  (ik mag haar zo noemen) een inkijk  gekregen in deze start.

Een overzicht uit deze  krantenartikelen.

Het idee om een buurtbus in de gemeente  te krijgen is eigenlijk ontstaan nadat  bewoners van het verzorgingshuis de  Valentijn klaagden over de  onmogelijkheid om met het openbaar  vervoer naar Culemborg te reizen.  Voordat de Buurtbus ging rijden reed er  een bus op dinsdag en vrijdag om  inwoners in staat te stellen de markt in  Culemborg te bezoeken. De bus vertrok  om 10.00 uur uit Maurik en om 12.00 uur  weer uit Culemborg. Op een gegeven  moment is deze dienst vervallen. Een 

uitzending van het  programma van  Gewest tot Gewest  hierover bracht de  gemeente op het  idee om een aanvraag in te dienen om een  buurtbus in te zetten. De heer Co van der  Weide, echtgenoot van Ella en inmiddels  helaas overleden, was toen woordvoerder  van de gemeente. Hij denkt dat de bus  grote betekenis zal hebben voor inwoners  van de dorpen. Samen met wethouder de  heer Driessen doen ze de aanvraag bij het  Ministerie van Verkeer en Waterstaat.  Nadat de eerste aanvraag gedaan in 1978  is afgewezen, werd in 1980 de zaak  opnieuw aangezwengeld door B en W van  Maurik. Een nieuwe berekening naar de  feitelijke plaatselijke situatie gaf  gunstiger cijfers. Medio juli 1982 werd bekend dat half  september van dat jaar het Buurtbus  project of icieel van start gaat. Het is de  bedoeling dat de bus waarin maximaal 8  personen vervoerd mogen worden,  bestuurd wordt door vrijwilligers.

Een keertje oppassen

Een jonge moeder uit Maurik met 2 kleine  kinderen wil graag wekelijks een paar  uurtjes naar de sportschool. Dit lukt nu  niet omdat familie en kennissen ver bij  haar uit de buurt wonen. Kun je goed met  kleine kinderen omgaan en ben je  wekelijks als vrijwilliger een paar uurtjes  beschikbaar? Neem dan contact op met  Welzijn Rivierstroom, telefoon: 0344 602  337 of mail naar:  ankiebongers@welzijnrivierstroom.nl

Wordt vervolgd. 

Op dat moment zijn de tarieven voor een  ritje met de bus vastgesteld op, in  guldens, 1,25 voor een enkele reis en een  4 ritten kaart gaat 3,50 kosten. Kinderen  van 4 tot en met 9 jaar en ouderen boven  de 65 mogen voor half geld mee. Op 11  september 1982 is het dan zover. Bij de  of icië le overdracht gingen de sleutels van  de bus via de handen van burgemeester  Hoek over van de autobusmaatschappij  Zuid Ooster, de leverancier van de bus,  naar het Buurtbus comité . De sleutels 

Vrijwilliger mantelzorgwandeling

Vind je wandelen leuk, ben je bekend met  mantelzorg en houd je van de natuur? Welzijn Rivierstroom en NME Betuwe  zijn op zoek naar inwoners uit Neder‑ Betuwe en Buren die na het volgen van  een training maandelijks met  mantelzorgers willen wandelen. Het gaat  om lekker wandelen en om delen, niet om  zorgen. Heb je interesse?  Neem dan voor meer informatie contact  op door te mailen naar  folkertkooistra@welzijnrivierstroom.nl of  naar nmebetuwe@gmail.com.  Bellen kan ook naar 06 19544160.

werden in ontvangst genomen door de  voorzitter van het comité , wethouder  Driessen.  Na zijn toespraak overhandigde de heer  van Son, vertegenwoordiger van de  autobusmaatschappij, een aantal  miniaturen van de bus “om alvast te  wennen”. Vergezeld door de Maurikse brandweer  en de Medolica’s uit Rijswijk werd door  het gezelschap de route afgelegd naar de  Valentijn. Vanaf die dag legt de Buurtbus  (zon‑ en feestdagen uitgezonderd) zes  keer per dag de route van Maurik naar  Zoelmond en elf keer per dag vanaf  Rijswijk naar Zoelmond en omgekeerd af.

Cursus Minder Stress

Dit najaar organiseert Welzijn  Rivierstroom i.s.m. Indigo de cursus  Minder Stress voor inwoners van  gemeente Buren en Neder‑Betuwe. De  cursus is geen therapie, maar u leert wel  praktische vaardigheden toepassen zodat  u beter met uw dagelijkse stress uit de  voeten kunt en dus minder stress  ervaart.  De cursus start op donderdag 7  november 2019 van 18.30‑20.30 uur in  Opheusden en bestaat in totaal uit 4  bijeenkomsten van twee uur. Kosten voor  deelname bedragen € 25,‑ (voor het  werkboek). Graag van te voren  aanmelden bij Welzijn Rivierstroom,  Esther Seijkens, tel 0344‑602 337 of  info@welzijnrivierstroom.nl

Beter leren slapen?

Dit najaar organiseert Welzijn  Rivierstroom i.s.m. Indigo een cursus  voor mensen met slaapproblemen uit 

gemeente Buren en Neder‑Betuwe, die  beter willen leren slapen. In deze cursus  krijgen de deelnemers meer zicht op hun  slaapprobleem en handreikingen voor  een betere nachtrust. De cursus start op  donderdag 7 november 2019 van 14.00‑ 16.00 uur in Ochten en bestaat in totaal  uit 6 bijeenkomsten van twee uur. Kosten  voor deelname bedragen € 30,‑ (voor het  cursusboek). Graag van te voren  aanmelden bij Welzijn Rivierstroom,  Esther Seijkens, tel 0344‑602 337 of  info@welzijnrivierstroom.nl  

Week van de Mantelzorg 2019!

De voorbereidingen voor de week van de  Mantelzorg zijn in volle gang. Een dag  waarop de gemeente Buren mensen  verrast die zorgen voor een ander.  De  aftrap van de week is op maandag 4  november met een heerlijke  mantelzorglunch in de Heerlijkheid in Eck  en Wiel samen met mantelzorgers en het  college van burgemeester en wethouders  van de gemeente Buren. Aanmelden als  mantelzorger? Dat kan via:  www.welzijnrivierstroom.nl  Telefoon:  0344 602337.

        Maurik Rond ‐ oktober 2019

9


10

  Maurik Rond ‐ oktober 2019


Een kijkje in de wereld van het Fruitcorso Maanden is er door vele vrijwilligers hard gewerkt om op zaterdag 21 september  een prachtig Corso te verzorgen. De corsowagens stonden het hele weekend  tentoongesteld in de binnenstad in Tiel. Maurik had ook een eigen corsowagen,  “Het zwanenmeer.” Begin september zijn de kinderen van locatie Maurik de wagen van dichtbij gaan  bewonderen. Er werd toen hard gewerkt om de wagen op tijd af te krijgen. Fruit,  zaden en groenten, onvoorstelbaar wat veel, werd er op de wagen geplakt. De  kinderen vonden de zwanen prachtig en groot, zo van dichtbij.  Leuke bijkomstigheid was dat pedagogisch medewerker Helga er ook was. Zij was  é é n van de ontwerpsters en had alle tijd om de kinderen veel te vertellen. Zo liet ze  de kinderen zien welke zaden er allemaal zijn, hoe deze geplakt werden. Ook  mochten de kinderen aan de verschillende zaden voelen. Alles bij elkaar een  leerzame en gezellige ochtend. Wij hopen dat het een succesvol jaar is geworden voor de Corsoclub Maurik!

Buitenspelen bij Buitenpret Vaker buitenspelen is hard nodig want steeds  meer kinderen vergeten dat een spin 8  poten heeft en geen 6. Dat kevers heel  veel poep opruimen. Dat wormen de  grond levend houden voor alle  planten die erin wortelen. Dat  vliegjes ervoor zorgen dat  vleermuizen zo prachtig door  de lucht  ladderen. Het is ook  handig als je weet hoe je een  hut moet bouwen of in een  boom klimmen. En vies  worden mag! Buiten zijn en buiten  spelen Buiten zijn en buiten spelen  is heerlijk. Lekker rennen,  klauteren, graven in de  zandbak, spelen in het groen.  Ruimte om te ontdekken en te  beleven.  Ook als het weer minder  mooi is, gaan we naar buiten om een  frisse neus te halen. Buiten ontdekken Kinderen hebben de drang dingen te ontdekken, hun wereld te  vergroten. Buiten spelen is  goed voor de motorische,  cognitieve, sociale en mentale ontwikkeling van je kind. 

Afstanden inschatten, eigen grenzen bepalen bij het klimmen of  over muurtjes lopen; allemaal vaardigheden die het hele leven  van pas kunnen komen. Natuurbeleving We zien hoe alles groeit en bloeit. Ontdekken welke kleine  beestjes in de tuin leven. En hebben ons eigen moestuintje. We  ervaren wisselende seizoenen met regen, sneeuw of een lekker  zonnetje. Samen met de kinderen kijken we hoe bomen,  bloemen veranderen in kleur en geur. Buiten en bewegen zijn gezond Buiten bewegen is belangrijk voor een goede gezondheid. De  buitenruimtes zijn ingericht voor elke leeftijd. Zo kunnen de  kinderen elkaar ontmoeten om samen te spelen, samen met de  pedagogisch medewerkers buiten te zijn, etc. Het buiten spelen  voorziet in verschillende (individuele) behoeften, zoals  bijvoorbeeld ontdekken, hangen, terugtrekken, creatieve en  motorische activiteiten. Soms wordt je kind vies Soms hoort bij buiten spelen nat en vies worden. Als je ziet  hoeveel plezier de kinderen hebben, wordt het schoon blijven  van kleren al snel minder belangrijk. Doe kleren aan die tegen  een stootje kunnen en vies mogen worden. En natuurlijk  regenlaarzen. Vervolg op pagina 12

        Maurik Rond ‐ mei 2019

11


Een kijkje achter de schermen

U kiest een basisschool die aansluit bij uw ideeë n en opvattingen over kinderen en opvoeden. U vertrouwt uw zoon of dochter  immers een groot deel van de dag aan de zorgen van de leerkrachten toe. Vanaf dat moment deelt u de verantwoordelijkheid voor  uw kind met de basisschool. Wij vinden het belangrijk ons vak serieus te nemen en er alles aan te doen om kinderen in een goed  pedagogisch klimaat datgene te leren wat binnen hun capaciteiten haalbaar is. Wij gaan uit van een goede veilige sfeer, waarin  kinderen zich gestimuleerd voelen zichzelf te ontwikkelen tot zelfstandige en omgevingsbewuste jonge mensen die hun talenten om  weten te zetten in kansen.  Om hun ontwikkeling in de gaten te houden, gebeurt er achter de schermen van alles. Voor veel kinderen begint het al met de  overdracht vanuit het kinderdagverblijf. Als uw kind eenmaal op de basisschool is gestart, dan maakt de leerkracht met u een  afspraak voor een intakegesprek. Het doel van dit gesprek is om een nog vollediger beeld van uw kind, zijn/haar ontwikkeling en de  thuissituatie te krijgen. Om de ontwikkeling verder te volgen gebruiken wij in groep 1‑2 de Leerlijnen van het jonge kind. Dit volgen  doen wij niet alleen op cognitief gebied, maar ook op spel en motorisch gebied. De sociale ontwikkeling komt weer terug in de  observatielijsten van Zien!. Dit signaleringsinstrument wordt ingezet in groep 1 t/m 8. Hierin staan vragen die eerst door de  Bedankt voor dit interview juf  leerkracht per leerling wordt ingevuld en vanaf groep 5 ook door de leerlingen zelf. Daarnaast maken we vanaf groep voor de  Helen en we wensen u nog veel  cognitieve ontwikkeling ook gebruik van de methodetoetsen en de toetsen van Cito. Bij Cito volgen we de leerlingen met begrijpend  leuke jaren op de Hoeksteen! lezen, technisch lezen, spelling, rekenen en wiskunde en in de bovenbouw ook met studievaardigheden.  Maar wat doen wij nu met al deze gegevens? Dat leest u op een later moment in Maurik Rond.

Vervolg van Pag.11 Buitenspelen bij Buiitenpret Buiten slapen Voordelen van buiten slapen Buiten slapen is goed voor de opbouw van weerstand van kinderen, door een grote opname van  vitamine D. Veel kinderen slapen buiten rustiger, dieper en langer. De luchtkwaliteit buiten is beter  dan binnen, dit is gunstig voor hun longen. Het buiten slapen heeft ook een positief effect bij  kinderen met astma of bronchitis. De a hankelijkheid van de zintuigen maakt dat baby’s ruiken,  horen, voelen, proeven en zien als de beste! Buiten slapen is voor baby’s een waardevolle  kennismaking met de natuur. De natuurbeleving, het horen van de wind, het ritselen van bladeren,  het  luiten van vogels en het kijken naar de zonnestralen en de wolken die bewegen, zijn aspecten  die het buiten slapen extra waardevol maken. De kinderen worden hier rustiger van. Het babyhuisje voldoet aan de normen Warenwetregeling kinderbedden en boxen. Het babyhuisje is  voorzien van een hor om insecten en andere dieren bij de kinderen vandaan te houden. Bij Buitenpret is het BUITEN PRET!

Voor onze ves ging in Buren is er een vacature  pedagogisch medewerker voor de BSO. Voor meer informa e www.kinderdagverblij uitenpret.nl

12

  Maurik Rond ‐ oktober 2019


De Gouden Weken Het nieuwe schooljaar is alweer in volle gang. Dat was in het begin wel even wennen. In  de meeste gevallen een andere juf of meester, andere klasgenoten en voor sommige  kinderen zelfs een nieuwe school. Daarom zetten we op de Hoeksteen de “Gouden  Weken” in.  De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Het zijn de belangrijkste  weken voor het neerzetten van een goede basis voor een  ijne sfeer in de klas. Daarom  zijn deze weken goud waard. We doen in de klas allerlei  activiteiten om elkaar goed te leren  kennen. En we laten de kinderen  veel opdrachten doen waarbij ze  moeten samenwerken en op elkaar  moeten vertrouwen. Dit kan in de  klas, maar ook buiten of in de  gymzaal. 

De Wiekslag is goed gestart! Maandag 2 september zijn alle leerlingen en leerkrachten weer gestart. Dit schooljaar starten we met de  nieuwe rekenmethode Wereld in Getallen 5. Deze methode werkt volledig digitaal voor de groepen 4 tot  en met 8. Op basis van de gegeven antwoorden en de tijd die besteed wordt aan een opgave past het  systeem automatisch het oefenaanbod aan. Ook schakelt het systeem naar een onderliggend leerdoel als  dat nodig is. Hierdoor kunnen we het aanbod beter afstemmen op de behoefte van onze leerlingen.  In groep 3 hebben we gekozen om gedeeltelijk  digitaal te werken en deels op papier. Natuurlijk  blijft de instructie van de leerkracht belangrijk,  maar de leerkracht kan deze nog beter afstemmen  door de analyses die het programma maakt. Ieder  kind krijgt zijn eigen persoonlijke programma  waarin automatiseringsdoelen, herhalingsdoelen en  plusdoelen te vinden zijn. Voor ieder kind van groep  3 tot en met 8 is een Chromebook beschikbaar.            Maurik Rond ‐ oktober 2019

13


Witte gij..........?   

  

De a braak van Huize Wiel   Tekst en foto Jan Hogendoorn 1 October 1839 was het druk in Eck en Wiel. De weken daarvoor was het ook  al drukker met koetsjes met paarden dan normaal. Overal waren grote  posters aangeplakt. Notaris Willem STG Post, wonende op het Spoorhuis, zou  Huize Wiel verkopen.  Een paar jaar daarvoor was het grondbezit als los land verkocht. Huize Wiel  was toen gekocht door drie heren; Hendrik van den Kerkhof, Matthias  Johannes Versteegh en Hendrik van Lutterveld. De eerste kwam uit Utrecht.  De tweede woonde op huize Teisterbant te Kerk Avezaath en de derde  woonde in de Ambtmanstraat in Tiel. Het enige wat hen interesseerde waren  extra inkomsten. Huize Wiel was in de maanden daarvoor al afgebroken. Op het omgrachtte  terrein stond het vol met a braak.  Huize Wiel had schuiframen. Een moderniteit toen het in de 17e eeuw  gebouwd werd. Drie ramen met glas brachten 39 gulden op en verhuisden naar Tiel. Vier schuiframen zonder glas werden door Dirk  Rector uit Veenendaal gekocht.

Het Algemeen Handelsblad 

De klok werd gekocht door de kerkenraad van Elst (Utrecht). Daar was net een  nieuwe kerk gebouwd en ze misten daar nog een klok. De Wielse klok was geen  luidklok, maar een klok met slagwerk. Blijkbaar is de klok niet bevallen in Elst.  Rond 1860 is de klok gekocht door de graaf van Athlone, die woonde op kasteel  Amerongen. In de grote hal staat de Wielse klok nog steeds. Niet echt te pronken,  want hij staat onder een tafeltje weggestopt. Het is 100% zeker dat dit de Wielse  klok is, omdat de namen van dhr en mevr. van Neukirchen genaamd Nijvenheim‑ Bentinck op de klok staan. Zo werd een partij oude spijkers verkocht voor  l. 5,50  aan de Maurikse  timmerman Cornelis van Beusekom uit de Molenstraat. Een hardstenen drempel  verhuisde naar Zoelen.  De broeikas werd verkocht voor  l 17 aan Carel Ceurvorst die in de Marijkelaan in  Maurik woonde. Op de kadastrale kaart vindt je enkele jaren later een broeikas.  Toen in 2005 weer gebouwd werd op het kasteelterrein heb ik daar onderzoek  gedaan. Zo kon je zien waar de dubbele deuren van het koetshuis geweest waren.  Ook waar bakstenen na de a braak gestapeld waren. Zelfs de plaats waar heel veel kleine ruitjes gelegen hadden, was duidelijk  waarneembaar. Zo werd ook duidelijk dat het kasteel een waterpomp in de keuken had gehad. In de waterput zat nog een stuk loden  pijp. Ook was duidelijk dat de eerste verdieping de woonetage was geweest en dat de keuken ook op de eerste etage was geweest.  Vreemd genoeg werden er geen stoepen verkocht. Mogelijk dat die verhuisd waren naar Teisterbant.  De herenkamer was voorzien van een houten wand, die werd gekocht door de kerkvoogden van Eck en Wiel is nog steeds te zien in  de st. Annakerk te Eck. Tot en met 3 October werden er dagelijks vanaf 9 uur tot 4 uur dingen verkocht op het kasteelterrein. 5 December ging de verkoping verder in het Veerhuis. Kastelein Rut van Oort moet slapende rijk geworden zijn. Er waren circa 200  potentië le kopers. De bomen werden toen verkocht. Rond de gracht had een iepenheg gestaan. Op het terrein zelf 24 appelbomen en  294 iepenbomen, 1 tulpenboom, 1 notenboom en 5 beuken. Uit de verkoopacte blijkt ook dat er een kleine 100 palmbomen  gestaan hebben langs de Wielse Dreef (dat is de weg van huize Wiel  naar Eck en Wiel). Boven op de Rijnbandijk heeft een theekoepel gestaan. Die werd  verkocht voor 111 gulden aan Daniel Pitlo, timmerman te Tiel. Die  heeft de koepel herbouwd op Achter Bonenburg in Buren.  De houtveiling duurde ook twee dagen. Zo werden er een enorme  hoeveelheid eikenbomen verkocht. De meesten stonden op het zgn.  Bosch. Het toegangshek naar het Bosch staat nog op de Ganzert. Als laatste werden enkele honderden rozenstruiken verkocht. De  naam van de rozen staat er steeds keurig bij. Het terrein tussen de  grachten was inmiddels uit de hand verkocht aan van Houten, die er  in 1840 de huidige boerderij liet bouwen.

14

  Maurik Rond ‐ oktober 2019


Maurik Rond ‐ oktober 2019

15


Rondje Rijswijk zaterdag 28 september Tijd: start om 13:00 uur Waar: dorpshuis De Hoekenburg

Oranjevereniging Rijswijk Zaterdag 5 oktober

Het Rondje Rijswijk is een gezamenlijk initiatief van de  Rijswijkse verenigingen, stichtingen en maatschappelijke  organisaties, waarbij we voor iedereen die geı̈nteresseerd is,  zowel uit het dorp als daarbuiten, een wandelroute maken door  het dorp. 

Onze traditionele najaarsb ingo met mooie te winnen  prijzen. Gezelligheid voor jo ng en oud. Iedereen is  welkom. 

Onderweg zien we wat Rijswijkse verenigingen en organisaties  allemaal te bieden hebben voor haar inwoners van jong tot oud.  We zien dan hun bijdrage aan Rijswijk, het dorp waar je je prettig  en thuis kan voelen. Iedereen, van jong tot oud is van harte  welkom. Zie ook de  lyer elders in Maurik Rond.

Tijd: 19.00 u deur open, 19 .30 u start bingo  Kosten: € 12,50 per boekj e, kinderboekje € 6,‑  Locatie: Dorpshuis De Hoek enburg Rijswijk  Info: www.rijswijkoranje.n l of Facebookpagina  

ns ters optrede a lw e o  W e Havenkoor D  Tiel.  e Vrijthof in

tember ‑ D   ond 29 sep jn in Maurik. Woensdagav  ‑ De Valenti er b to k  o  2 iddag erongen.  derhof te Am Woensdagm id R e   D  ‑ er tob iddag 16 ok nnen in Tiel. Woensdagm  ‑ Vier Gravi er b m ve o  n ulenburg  ond 4 Maandagav entrum De K gc or  z  ‑ er b m ond 27 nove Woensdagav s  g. nze repetitie in Culembor s langs bij o iddag in het  en  e an  d  zondagm  zingen, kom Houdt u van ige zeemansliedjes) op k. PS: vanaf janurai  ri al st au d n  M (nederla lokhuis in gebouw ’t K igent ons koor leiden.  gs in ig n re ve ir n bekende d s.nl 2020 gaat ee ewoelwater .havenkoord w w  w ie at Inform

Najaarsbingo

Oliebolle nac e st . Anna K erk Eck e Zaterdag n Wiel  5 oktobe r

Traditieg e onderho trouw de oliebo llenactie udsfond s v  te de eerste  zaterda an de Sint Anna n behoeve van h g van ok kerk in E e to ck en Wie t  ber. Tijd: 5 o l op  ktober v an voor de v erkoop v af 09.30 uur gaa (Doorn e n de vrij an de oli w n e Prijs: 1 z  Eck en Wiel) ba bollen. Bakkerij illigers op pad   Van der kken de o ak met 8  W  olieboll en € 5,0 verheerlijke olie oerd  Bestelle 0.  bollen. n: tot uit e doorgev en 0344 rlijk 4 oktober d ‑692008  of 0344 e bestelling telefo ‑691314 nisch  De gebru   ik gehoude elijke oud‑ en nie n o u Namens p maandag 30 d w oliebollenacti  de olieb e e ollencom cember 2019.   wordt  missie,  C or Zuide ma 

k en Wiel START met BRIDGE Ec onden in oktober dinsdagav Tafel van Hoop in Maurik Maandag 7 oktober De NH Kerk en de RK Kerk in Maurik organiseren  namens Kerk in Actie ook dit jaar de 'Tafel van Hoop'.  Gemeenteleden, inwoners en vluchtelingen gaan  gezamenlijk aan tafel voor een lekkere maaltijd en om  elkaar te ontmoeten. Vooral mensen met een migratie‑ achtergrond worden van harte uitgenodigd. Tijd: 17.30 ‑ 19.30 u Aanmelden: vó ó r 1 oktober bij Marianne van  Amelsfort e‑mail mghamelsfort@gmail.com of  ds. Simon de Kam, e‑mail  dominee@hervormdmaurik.nl

eginnerscursus iel organiseert een b n W k e  Ec lub e c idg Br zelligheid ook goed  . Bridgen is naast ge START met BRIDGE ditie. voor je mentale con dagavonden  f oktober op 12 dins na va rt  sta r:  ee nn Wa st in Eck en Wiel.  Waar: het Ecksterne  Dee 0344‑691622  an Informatie: Adri v 423837  of Riet Zeegers 06‑11 k gevorderden die mee willen doen. oo ar  Wie: beginners ma

Turnen voor oud‐turners DOS Spor ef   

Bij DOS Sportief is er een nieuw lesuur voor oud‑turnsters en  oud‑turners onder leiding van Merel de Boer. Bedoeling is in  een ontspannen en vrije sfeer te sporten zonder enige  verplichting.   Tijd: Iedere woensdag van 20.30 – 21.30 uur Locatie: sportzaal Hellenbergstraat in Eck en Wiel Info: tijdens lesuur of www.dossportief.nl

16

Maurik Rond ‐ mei 2019


Mar nuskerk Rijswijk openbare  repe Zondag 13 oktober

Ambachtelijke Herfstmarkt Eck en Wiel Zaterdag 12 oktober Tijd: 10.00 tot 16.00 uur  Waar: rondom de muziektent Eck en Wiel De gezelligste herfstmarkt van de Betuwe met 60 kramen en  diverse demonstraties van oude ambachten.  Er zijn tal van activiteiten voor de kinderen en diverse  muzikale optredens. Zie  lyer elders in Maurik Rond. Informatie www.ambachtelijkeherfstmarkt.nl

g Wiel ‐ Ledenvergaderin  en ck g E gin ni re ve je an Or Woensdag 16 oktober

bestuur gekozen. ering wordt een nieuw  ctiviteiten en het  gad ver en  led de ns  de Tij nde a  met de leden de kome Verder bespreken we e uw ideeë n.  n w ore g h raa . G 20 Oranje programma 20 n harte welkom. Ook niet‑leden zijn va Tijd: 19.30 uur   Zwaan Eck en Wiel Locatie: Café De Witte nigingeckenwiel.nl Info: www.oranjevere

In de Martinuskerk wordt een  openbare koorrepetitie  gehouden. Het publiek is welko m om te komen luisteren.  Tijd: deur is geopend vanaf 15 .00 uur Toegang: gratis. Wie: repitities van het koor Col legium uit Utrecht. Het COLLEGIUM UTRECHT is e en gemengd kamerkoor van  geschoolde amateurzangers uit  Utrecht en omstreken. Het  koor bestaat al meer dan vijfen twintig jaar en telt dertig  zangers. Het repertoire is veelzijd ig: religieus en wereldlijk,  oud en nieuw, romantisch en ex perimenteel.  Informatie: collegiumutrecht.n l

Jong Gelre Dome Maurik Ten eest  Zaterdag 19 oktober Het laatste tentfeest van dit ja ar komt er weer aan! Jong Gelre  Maurik organiseert deze zater dag weer een gezellig feest da t  je niet mag missen!  Tijd: van 21.00  tot 02.00 uur Kosten:  € 10,00 entree voor ni et‑leden en € 5,00 voor leden . Waar: De Heuvel in Rijswijk.  Info op www.jonggelre.nl

Accordeonvereniging De Aria’s Maurik

Allerzielen

Zondag 3 november

Zaterdag 2 november  De NH‑kerk en de RK‑kerk van Maurik bieden op  gezamenlijke wijze een sfeervolle en gastvrije  herdenkingsmogelijkheden voor alle inwoners.  Met waxinelichtjes word je de weg gewezen naar een  plek waar je even voor jezelf kan ‘stilstaan’ bij hen die  niet meer bij ons zijn. Je kan een kaarsje aansteken of  even stilzitten en luisteren naar mooie zachte muziek.  Van harte welkom.  Tijd: 19.30 – 20.30 uur  Waar: Kerk en kerkhof van de OLV Tenhemelopneming,  Buitenweg 4, Maurik.  Info: Ds. Simon de Kam of Ria Kragten 0344 689082. 

ers ten s l maakt v Een paar minu mber Dinsdag 5 nove

e koor

chil ‐ Rijswijk

p naar mijn  ren? Kom dan o n. De  ite ed  m et  m aken oele Wil je kennism ren. We zitten op gewone st   ite Workshop Med We gaan vooral oefenen met t.  or  k  is ie   at n. inform editere anieren van m   verschillende m at 4 in Rijswijk oth’ ‑ Kerkstra ob eh  ‘R w ou Waar: Geb ‑ 21.30 uur  5‑558620  Tijd: van 20.00 ndervelde@xs4all.nl of 034 va ea l g Info: e‑mai

Uitvoering accordeonvereniging De Aria's. Waar: het Klokhuis te Maurik  Tijd: 14.00 uur  Kosten: € 5,00, donateurs gratis (met donateurskaart) Iformatie: mevrouw Corrie van Toorn, (0344) 69 24 93 

Sint Maartensfeest  in Maurik  maandag 4 tot en  met zondag 10 nove mber

De gezamenlijke ke rken organiseren va een actieweek in h n 4 tot 10 novembe et kader van Sint M r  aarten.  Woensdag 6 nove mber tussen 14.0 0‑16.00 uur lampio maken en knutselen nnen  .  Zaterdag 9 novem ber om 19.00 uur v ertrekt de  lampionoptocht vo orafgegaan door S int Maarten.  Zondag 10 novem be Maartensproject m r om 10.00 uur afsluiting van het Sin et een oecumenisc t  he gezinsviering.  Waar: in en vanaf d e NH Maartensker k, Kerkplein, Maurik Informatie: Ria Kr   agten 06‑1255864 6 of  Albert Visser 0344 ‑689031

Maurik Rond ‐ mei 2019

17


VDM Vereniging Dorpsbelang Maurik Woensdag 6 november 2019  Najaarsvergadering VDM Waar: in 't Klokhuis te Maurik  Tijd: 20.00 uur  Info: www.dorpsbelang‑maurik.nl

Accordeonvereniging De Melodica's Rijsw ijk

Zaterdagen 16 + 23 n ovember

Jaarlijkse uitvoerin g accord

Intocht SINTERKLAAS  in Eck en Wiel  Zaterdag 16 novembe r Sinterklaas en zijn pie ten komen na aanko mst in Nederland  met grote spoed naa r Eck en Wiel.  Waar: in de muziek tent en rondom het 't  Ecksternest wordt  Sinterklaas met een s pr er een aantal kramen ankelende show ontvangen. Verder zij n   m maken er een leuke m et lekker eten. Kom allemaal, we  iddag van.  Namens de Oranjev ereniging is iederee n van harte welkom .  Tijd: vanaf 15.00 ‑ 18 .00 uur  INFO: www.oranjev erenigingeckenwiel .nl  Facebook: sinterkla asintocht Eck en W iel 

vO) Ouderen (MB r  o o  v n e g e w Meer Be ijk n Wiel ‐ Rijsw week  Maurik ‐ Eck ereen minstens 5 dagen in de egen is 

iede Bew Eigenlijk zou en. Waarom?  n je  oeten beweg  e 30 minuten m , het werkt ontspannend it e  t j el vo e  ijn, j ere mensen.   mogelijk. ontmoet and ratis) is altijd (g s  le e ro  p Een = per maand Kosten:  € 15,  dinsdag  Maurik elke 1.30 uur ‑1  Maurik Tijd: 10.30 is ‘t Klokhuis, hu ps or  D r: Waa lke dinsdag  Eck en Wiel e iel 1.30 uur  Tijd: 10.30‑1 is ‘t Ecksternest, Eck en W hu ps or  D r: Waa  dinsdag Rijswijk elke uur  5  .1 g, Rijswijk 10 5‑ Tijd: 9.1  de Hoekenbur uw bo ge gs in ig Waar: Veren 602337  rstroom 0344‑ agina ie iv  R jn zi el Informatie: W erstroom.nl of facebookp rivi www.welzijn

eonvereniging De M elodica's. Start met muzikale ge deelte ‑ thema "Goud  van oud', aansluitend toneel met de gezellig   e k A lsuiting van de avon lucht 'De geweldige dokter Paul'.  d met gezellige dansm uziek.  Aanvang 19.30 uur  Waar: De Rozenhoek  te Ravenswaay  Kosten: entree 7.50 , donateurs gratis.  Info: www.melodica s.nl

gen arijke uitvoerin M g  in ig n re e lv e Tone mber Zondag 24 nove ang 14.00 uur  13 Tijd: zaal open 

.15 uur, aanv

vember Zaterdag 30 a nlooop voorstelling. 

Met muziek na ang 19.30 uur  18.45 uur, aanv Tijd: zaal open  e Maurik  anaf 1  is ’t Klokhuis t  Verkrijgbaar v Jong,  Waar: dorpshu tu  7,50 per s k. De    € ij  en er rt ijt aa Sl / ́ : k fe en Kost stijden bij Ca ng ni pe itvoeringen.  u s o de en n  oktober tijd aanvang va ij   b en k  ri au te M Buitenweg 15  ‑ 39 88 68 29  ja de Vries 06  on  S en ed sl ur estu Informatie: b Reeden 06 ‑ 46 71 10 08  n  29 39 46 25 of Annemiek va uilenburg 06 ‑   K an  v da an ir of M

Hulppunt Maurik  Elke donderdag 

Financieel spreekuu r waar je terecht ku brieven en formuli nt met lastige  eren, aanvragen va n toeslagen,  uitzoeken waar je r echt op hebt en an de je inkomsten en u itgaven waar je zelf re vragen over   niet uitkomt.  Tijd: van 11.00 ‑ 1 3.00 uur  Kosten: Geen  Locatie: De Valent ijn in Maurik Info: Welzijn Rivier stroom 0344‑602 337  www.welzijnrivie rstroom.nl of Fac ebookpagina 

Maak kennis met Tennis  . Zie de  lyer elders in Maurik Rond

18

Maurik Rond ‐ mei 2019


Inloop elke wo ens

n Wiel Inloopmiddagen in Eck e

tmoeten en leuke   het is  ijn anderen te on , quiz en creatief  Iedereen is welkom en ten aar elen, rummikup, k dingen te doen zoals sjo s kijken! en t e rus  ge om bezig zijn. K erk) ck en Wiel (naast de k Waar: jeugdgebouw E 0 u 6.0 t 1  to 0 u 4.0 n 1  va Wanneer: maandagen mber en  er, 21 oktober, 4 nove 30 september, 7 oktob 18 november. lekkernij.   kopje kof ie\thee met  Kosten: € 1,00 voor een ‑694077 of 06‑10213106 of  0344 Info:  Corrie van Elst    8253 75 ‑43  06 an Trudy Hekm

BINGO Eck en Wiel Iedere woensdagavond Tijd: 20.00 uur| Prachtige Geldprijzen!  Iedere zondagavond Tijd: 20.00 uur, Inloop: 19.00 uur.  Locatie: 't Eckerstnest Eck & Wiel  Info: Cees van Baaren  M 06‑534 18 133

dagmo Elke w o rgen M een inlo ensdagmorge aurik n verenig opmorgen vo  tijdens de w ekelijk or een g ingsgeb Tijd: v se mar ezellig p ouw. a kt raatje i Kosten n 10.00 ‑ 12.0 n het N  is er  0 u   : gratis H kerk  kopje k   of ie\th ee 

s ch ng Second Life veur mekaor Laat voor kinderen en ouderen de zon weer schijnen Verkoop 2e hands merkkleding, accessoires en  speelgoed.  LIENDEN ‑ woe ‑ do ‑ vrij van 10.00 u ‑ 17.00 u en  zaterdag van 10.00 u ‑ 14.00 u  Burgemeester Verbrugweg ‑ eigen ingang Gildeland www.stichtingsl.nl

Line Dance Twinkle Star s in R Elke dinsdagavond 

iel   Bridgeclub Eck en W d Elke dinsdagavon Tijd: 19.30 u  t ‑ Eck en Wiel Waar: 't Ecksternes   ijk 0344 693 319 of olw Info: Mart van Ko 5 0343  Alie Belgers 06 155

BRIDGEvereniging Maurik iedere donderdagavond Tijd:  van 19.30 ‑ 22.30 u  Waar: 't Klokhuis, Sterappelhof 7 in Maurik Info: M. Tuinier 0344‑691248 ‑ B. v. Ewijk 0344‑604193 

Let op: het nieuwe se

ijswijk

izoen start op 2 oktob er.

Iedereen van jong tot o ud kan leren line dancen.  Gezelligheid en  plezier staan voorop. K eertje meedoen kan a ltijd!  Tijd: 19.30 u ‑ 21.30 u  Locatie: De Kleine Tave erne, De Heuvel 24 te R IJSWI Info en aanmelden: Car la Pippel ‑ carla@pippels JK  ound.nl ‑  06‑2298 4229 ‑ facebo ok.com/detwinklestars

Fi y Plus Line Dance groep Maurik Elke donderdagmorgen  Dames en heren van alle leeftijden zijn welkom. Kom  gerust een keertje vrijblijvend kijken of meedansen. Tijd: van 10.00 u ‑11.30 u in  Waar: 't Klokhuis in Maurik.  Kosten: € 10,00 per maand. Info: Thea Geerings, secretaris M 06‑2041 2565

Insturen kopij Ac viteiten Kalender  

Kopij van verenigingen, stichtingen of maatschappelijke  organisaties graag t/m 19 november 2019 insturen zoals  voorbeeld hiernaast naar:

activiteiten@maurikrond.nl

ACTIVITEIT

Maurik Rond nr. 6 ‑ DECEMBER nummer komt uit op  wo 4 december 2019 en wordt verspreid met de Zakengids.

DATUM

Info: Marie‑Hé lè ne Greive ‑ du Fossé  ‑ zie mailadres 

Tekst | Tijd | Waar | Kosten | Contactpersoon  met  telefoon of email | website | facebook

Maurik Rond ‐ mei 2019

19


20

  Maurik Rond ‐ oktober 2019


Appels en appeltaart Appels eten we al 6500 jaar. Het bewijs daarvoor werd zelfs ook dicht bij huis gevonden bij opgravingen in Medel in 2017. Over de hele wereld bestaan er wel 6500 soorten en iedereen heeft zijn eigen voorkeur. Appels passen in een gezonde voeding : zo bevatten ze vezels en kalium, hebben een positief effect op je cholesterolspiegels,  verkleinen de kans op een beroerte, helpen ze de longfunctie te verbeteren etc. etc. Behalve dat ze gezond zijn zijn appels veelzijdig ; we eten ze rauw of verwerken ze tot appelsap, appelstroop, appelmoes, verwerken  ze in cake en taart. We kennen ook de nodige spreekwoorden met appels. Denk maar aan : De appel valt niet ver van de boom en door de zure appel heen bijten. Een spreekwoord wat ik zelf net pas ontdekt heb is : Zelfs in de lekkerste appeltaart zit wel een pit (Dit betekent : op alles valt wel  wat aan te merken) Maar als u de appels goed schoonmaakt zal er in deze Elzasser appeltaart geen pit zitten ! Nodig voor het deeg: 250 gram bloem met een snu je zout 125 gram boter, in blokjes 1 eidooier 50 gram basterdsuiker 3 – 4 eetlepels ijskoud water Nodig voor de vulling : 750 gram handappels in schij jes, besprenkeld met  citroensap 75 ml. melk 75 ml. room 2 geklopte eieren 50 gram basterdsuiker Maak het deeg met de genoemde ingredië nten tot het een  glad, zacht deeg is en laat het ongeveer 1 ½ uur rusten in  de koelkast. Verwarm de oven voor op 200 graden. Rol het deeg daarna uit  en bekleed een lage taartbodem  van 25 cm. doorsnede met een uitneembare bodem. Schik  de appelschij jes hierop en zet 10 minuten in de hete oven. Meng de melk, room, eieren en basterdsuiker en schenk dit  over de appelschij jes. Verlaag de oventemperatuur tot 180 graden en laat nog 30  á  40 minuten garen in de oven. Licht laten a koelen en warm serveren.

        Maurik Rond ‐ oktober 2019

21


Strijdlus ge wethouder Gerdjan Keller:

’’Sporthal kan nog steeds’’ ’’Het is niet alleen een wens, maar bi ere noodzaak’’ Tekst en foto's: Cees van Cuijlenburg

MAURIK – Gerdjan Keller is een getergd mens. Zeker nu de gemeenteraad van Buren de plannen voor de nieuwe sporthal  tot een hoofdpijndossier heeft gepromoveerd. Nog sterker: er moet zelfs een alternatieve oplossing in beeld komen. Zo is de  opdracht en niet anders. De wethouder kan die beslissing nog steeds niet volgen, laat staan begrijpen. ’’Het voelt antiek, we  moeten juist moderner worden, van deze tijd zijn. Sport en bewegen meer op de kaart zetten en geen politieke spelletjes  spelen’’. Keller kan zich vreselijk opwinden over in de in zijn ogen volkomen foutieve afwegingen. ’’Er worden keuzes  gemaakt met geld als drijfveer, maar dat beperkt je in het maken van de juiste keuze’’.  Keller (58) laat zich niet uit het veld slaan. De teleurstelling heeft hem ook strijdbaar gemaakt. Hij komt de afspraak met de  gemeenteraad na, maar weet op voorhand dat daarmede de problemen niet zijn opgelost. Een alternatieve accommodatie voor het  onderwijs moet minimaal een dubbel gymnastieklokaal zijn, maar daarmede dreigt Buren tonnen geld over de balk te gooien,  misschien wel boven het miljoen. Plus dat in de gehele gemeente netelige accommodatieproblemen blijven bestaan waarbij clubs  volslagen vastlopen, ontwikkelingen onmogelijk zijn en toekomstperspectieven vervagen. Het is een harde, maar wel puur  realistische conclusie.

Enorme achterstand  De wethouder kent de situatie goed, weet waarover hij het  heeft. Bovendien is hij uitstekend op de hoogte van de  behoeften. Waar ligt in dit geval de sleutel? Bij die vraag  past een klein stukje geschiedenis. Die leert dat de  gemeente Buren op het gebied van de binnensport kampt  met een gigantische achterstand. De afgelopen dertig jaar is  nauwelijks iets gedaan aan verbetering van de  accommodaties, ook niet aan uitbreiding en al helemaal  niet aan modernisering van het materiaal. De uitvoerende  werkzaamheden beperkten zich hoofdzakelijk tot het doen  van reparaties. Het ontbrak ook aan orië ntatie, want de  normen voor inrichting dateren uit een achterhaald  tijdperk. Waar tientallen gemeenten enkele jaren geleden  de presentatie meemaakten van de nieuwe regels door de  landelijke vereniging van vakleerkrachten ontbrak Buren  door complete afwezigheid. Wel nam DOS Sportief het  nieuwe document in ontvangst op de nationale beurs voor  sportaccommodaties. Terug naar die sleutel. Kelder kan die wel aanreiken. Hij ziet  het als een missie om de raad ’’bij de tijd te brengen’’. Nog  meer dan ooit tevoren bij het aanhoren van deze  opsomming van feiten. Het doet hem ook beseffen dat een  nieuwe sporthal niet alleen een wens is, maar ook bittere  noodzaak. ’’Eerst moeten we vaststellen dat het een  voorziening is voor geheel Buren, niet alleen voor Maurik’’,  zegt hij gedecideerd. ’’Ook voor de toekomst met  mogelijkheden voor ontwikkeling op tal van vlakken, die  ook nog eens geheel passen in het lokaal sportakkoord’’.

Sociale functie

Gerdjan Keller stelt zich strijdvaardig op. ’’Ik doe beslist niet mee aan  een politiek steekspel, wel om een missie te voltooien’’. ’Ondernemen is vooruit zien. Een sporthal is een wezenlijk  element in dit gebied’’.

Uitleg, beleid en deskundigheid Rond de sporthalplannen in Maurik is een verwarrend beeld  ontstaan. Eigenlijk begrijpt niemand meer hoe het precies zit.  Bovendien helpen tussentijdse beslissingen van de gemeenteraad  bepaald niet om duidelijkheid te verschaffen. Integendeel, er is  allerwege kritiek losgebarsten. In dit artikel wordt niet alleen  (realistisch) de situatie geschetst, maar geeft wethouder Gerdjan  Keller opening van zaken op een manier, die in meer opzichten de  kern van de zaak raken. Het gaat daarbij vooral over beleid en de  daarmede samenhangende hamvraag om de juiste keuze te maken.  Gebaseerd op de toekomst en getoetst aan de visie van de  deskundigen. Moet de gemeenteraad daarbij een pas opzij maken?  Het zou wellicht verstandig zijn. 

’’Een sporthal kan nog steeds’’, zo luidt de kernachtige  uitspraak van Gerdjan Keller. Tussendoor stipt hij nog even  de grote sociale functie aan als waardevol element om  daarna moeiteloos over te schakelen naar de  inancië le  aspecten. Die vormen bij meerdere raadsleden een  struikelblok. Niet bij de wethouder. Integendeel, hij volgt de agerende afgevaardigden totaal niet. Zeker niet als het gaat om de  exploitatie. Kelder: ’’Afspraak is afspraak, die kom je na. En de afspraak is: we bouwen een sporthal. Er komen zeker meer gebruikers  dan nu bekend, maar dan moet die hal er wel staan. Dan happen zij toe. Nu staat alles stil door het getreuzel, worden de clubs  buitenspel gezet evenals de vrijwilligers. Iedereen wordt daarbij ondeskundig genoemd, maar dat is pertinent onjuist. Hier zitten  namelijk wel de mensen bij die het precies weten’’. Om zijn visie nog eens te benadrukken: ’’We moeten juist verbindingen maken op  grond van deskundigheid’’. Hoewel de wethouder gebonden is aan de wens van de raad om te zoeken naar andere oplossingen blijft onbegrip als een rode draad  door het verhaal lopen. ’’Niemand snapt er nog iets van. Zeker niet de inwoners. Het is gewoon een slecht besluit. Alles wordt ook  steeds naar achteren geschoven. De jaarlijkse lasten van een sporthal zijn gelijk aan die van een gymzaal voor een integraal kind  centrum’’. Hiermede verwijst Kelder ideeë n zoals een opblaashal of noodlokaal naar het rijk der fabelen. Een standpunt waarin hij  wordt gesteund door landelijke organisaties (ook onderwijs) en alle clubs.

22

  Maurik Rond ‐ oktober 2019


Gebrek aan visie Gerdjan Keller legt het kort uit. ’’Het gaat hier om een dubbele  gymnastiekzaal, anders schiet het onderwijs er niets mee op.  Desondanks blijven er problemen, want we krijgen op die manier  geen tachtig procent van de inwoners in beweging. Met een  sporthal wel. Dan bespaar je ook nog eens zeker 1.5 miljoen  binnen het sociaal domein. Ondernemen is vooruit zien. Een  sporthal is een wezenlijk element in dit gebied. Zeker als we  bedenken dat renovatie van de huidige accommodaties harstikke  kostbaar is’’.

Zittend en werkend achter zijn  bureau: ’’Vertrouwen, dat is nu  precies wat ik vraag van de  raad. Met de boodschap: ik wil  voor jullie werken’’.

De wethouder verwijt de raad gebrek aan visie en beleid, dat zich  richt op de toekomst. ’’Ik heb zelfs even gedacht om ermee te  stoppen, maar daar is niemand mee gediend. Het is de negatieve  factor die mij heeft geı̈rriteerd, vooral de manier van benaderen.  Nogmaals: ik doe beslist niet mee aan een politiek steekspel, wel  om een missie te voltooien. Maar het is nu een strijd geworden  van macht en status, geen beoordeling op grond van  inhoud’’Levert Keller enerzijds kritiek op het maken van de juiste  keuzes, anderzijds wijst hij op de resultaten die het kerngericht  werken opleveren. Resultaten die vertrouwen geven. ’’Dat is nu  precies wat ik vraag van de raad. Met de boodschap: ik wil voor jullie werken’’. Met die loyale instelling hoopt de wethouder alsnog  het sporthalplan over de streep te trekken. In dit geval gestoeld op steekhoudende argumenten, maar vooral om te voorkomen dat  geld in een bodemloze put verdwijnt. Immers tijdelijks voorzieningen bieden geen enkele oplossing voor het werkelijke probleem  dat Buren kent met betrekking tot de binnensport.

Ongekende betekenis Een compleet ingerichte sporthal kan als centrale voorziening een ongekende betekenis krijgen. Is dat zo? Uitgaande van de  ervaringen in andere gemeenten is dat nagenoeg zeker. In veel gevallen hebben de accommodaties zelfs gespecialiseerde delen met  bijvoorbeeld een turnhal, dansstudio en speel‑ of spelruimte. Meestal hypermodern ingericht en voorzien van de laatste snu jes om  de aantrekkingskracht te vergroten.  Waarom deze opzet? In de eerste plaats voor het algemeen welzijn. In dat kader past meer en beter bewegen, maar ook het verhogen  van het sociale lee klimaat. Maar ook om de jeugd ontwikkelingskansen te bieden en nieuwe aantrekkelijke sporten te introduceren.  Dat laatste is binnen de gemeente Buren vrijwel onmogelijk, zowel voor de scholen als de clubs. De simpele conclusie is dat er  gewoon geen accommodatie bestaat om dat doel na te streven, laat staan uit te voeren. Gerdjan Keller kan slechts beamend knikken,  hopen dat de raad de tekortkomingen erkent. Maar vooral een toekomstgerichte keuze maakt. Als het aan de wethouder ligt kan dat.  Hij wil niet zeggen dat het een ’’bal voor open doel intrappen’’ is, maar bedoelt dat wel.

        Maurik Rond ‐ oktober 2019

23


Heb je al eens een kijkje genomen op de Facebookpagina van Maurik Rond? Inmiddels heeft de pagina al heel veel likers, elke  dag komen er meer bij. Iedere editie van Maurik Rond zetten we een 'liker' in de schijnwerpers. Dit keer is aan het woord:

Mathilde Moree 1. Even voorstellen: wie ben je, waar kom je vandaan, waar woon je nu en hoe lang  woon je daar? Ik ben Mathilde Moree, ben geboren in Geldermalsen en woon nu 7 jaar  in Maurik op de Buitenweg. 2. Wat vind je leuk of juist niet of minder leuk aan jouw dorp? Het leuke aan Maurik  vind ik de omgeving en de diverse mensen die er wonen. De dijk, de rivier, er zijn zoveel  mooie plekken in en om Maurik.  De winkels en eetgelegenheden ben ik minder over te spreken. 3. Welke tip(s) kun je anderen geven over Maurik, Eck en Wiel of Rijswijk? Bijv.  een bezienswaardigheid of evenement dat binnenkort plaatsvindt etc. De hele  omgeving van Maurik, Rijswijk en Eck en wiel is mooi. Vooral aan de dijk en het water.  Houd Maurik Rond in de gaten voor de dingen die er te doen zijn.  4. Hoe breng jij je dagen door? Ik werk als projectmanager in de farmacie/Ehealth.  Daar houd ik me bezig met een aantal mooie projecten tbv medicatieveiligheid en het  bevorderen van gezondheid. Daarnaast houd ik me bezig met edelsmeden, een uit de  hand gelopen hobby met liefde voor het helemaal met de hand zelf maken van sieraden  van zilver en titanium. En daarnaast ben ik lid van de participatieraad sociaal domein  in de gemeente Buren. Wij adviseren de gemeente gevraagd en  ongevraagd over de uitvoering van het gemeentelijk beleid op  de diverse terreinen binnen het sociaal domein.  5. Op wie of wat ben je bijzonder dol? Natuurlijk op mijn  vriend Bert en mijn dochters Qeaux Qeaux van 5 jaar en Zazie  van 9 maanden. 6. Wat voor bijzonders heb je onlangs meegemaakt? Dit  kan van alles zijn bijv. een evenement, vakantie of leuke  cursus die je hebt gevolgd. Maar ook een klein  geluksmomentje. Onze vakantie in Zeeland! Genieten van  elkaar met ons gezinnetje na een drukke tijd. We hadden niet  gerekend op zulk mooi weer dus dat was extra geluk! 7. Wat is je favoriete muziek,  ilm, boek of sport? (net waar  je de meeste af initeit mee hebt) Helaas kom ik te weinig toe  aan lezen maar mijn favoriete boek is Tully van Paullina Simons. Maar ik luister wel veel muziek, vooral Pearl Jam en Bettie Serveert. En ben pas begonnen met hardlopen, dit is zeer verslavend. 8. Wie of wat, naast Maurik Rond, volg je zoal op  Facebook? Om in de buurt te blijven bijvoorbeeld de  Heerlijkheid in Eck en Wiel en de gemeente Buren. 9. Welke rubriek in Maurik Rond lees je het  allereerst? Nou, eigenlijk begin ik gewoon vooraan. 10. Wat is jouw Facebook tip (kan een leuke groep  zijn, maar ook technisch van  aard) Zizil, de pagina van mijzelf over mijn sieraden. 11. Wat is jouw spreuk/motto? Niet zeuren, piepen,  mopperen. Geniet van het leven en de kleine dingen  om je heen.

24

  Maurik Rond ‐ oktober 2019


Maurik Rond ‐ oktober 2019

25


DOS Sportief begroet oud‑turnsters op vrij uur  Tekst en foto: Cees van Cuijlenburg

ECK EN WIEL– Door een spontaan gelanceerd idee is bij DOS Sportief een nieuw lesuur geboren met deelname van oud‑ turnsters. Op woensdagavond van 20.30 tot 21.30 uur gaan zij ’’lekker vrij oefenen’’ in de hoop dat nog iets is overgebleven  van wat zij ooit beheersten. Gelijker tijd is het kans voor ophalen van herinneringen en herleven van de tijd van toen.  wel zijn interne verschuivingen  gemaakt voor een betere  afstemming. Zo is voor de  selectiegroepen een duidelijke  scheiding gemaakt in divisies,  alsmede voorgeschreven  oefenstof en keuzestof. Ook zijn  de leidinggevende kaderteams  enigszins gewijzigd. De groepen  turnen meisjes/dames staan nu  onder leiding van Manuel van  Biesbergen, Diana Uithol, Hilde  van Noort, Stefanie Pameijer, Sem  de Haas, Esther Beets, Anna de  Vries, Joyce Verhoeks en Dana de  Haas. De lessen zijn op maandag,  woensdag en zaterdag.

Merel de Boer – zelf een  initiatiefneemster – geeft leiding  aan de groep. ’’Het is een les  zonder enige verplichting.  Gewoon om op een vrije manier  te turnen met onderdelen die  iemand leuk vindt om nog eens te  doen of te proberen. Helemaal  invullen op een eigen manier. En  natuurlijk is het  ijn om elkaar  weer te zien’’. Intussen is de groep al gegroeid  tot tien turnsters. Iedereen die  wil aansluiten is van harte  welkom op de woensdagavond.  De dames hopen dat ook oud‑ turners zich zullen aansluiten om  het allemaal nog een stukje  gezelliger te maken.

Merel de Boer: ’’Oud‑turnsters en –  turners zijn welkom voor een leuke les  in vrije sfeer’’. 

Het verdere lesprogramma is  grotendeels gelijk gebleven, maar  Alle trainingen worden gegeven op drie verschillende locaties: • Gymzaal Hellenbergstraat 1a, 4024 HD Eck en Wiel • Gymzaal De Hoekenburg, Korte Bosstraat 3, 4023 AV Rijswijk • Brede School Maurik, Homoetsestraat 38a, HH Maurik

26

  Maurik Rond ‐ oktober 2019

Het de initieve sportaanbod van  DOS Sportief is op korte termijn  rond en te vinden op de website  van de club: www.dossportief.nl 

DOS Sportief nodigt iedereen uit om bij  een van de lessen binnen te stappen en  mee te doen. Bij het turnen kan er  alleen gekeken worden dan wel overleg  worden gepleegd voor een test. 


Maurik Rond ‐ oktober 2019

27


De skyline van Maurik donderdag 25  juli, het begin van een bloedhete dag.

De 4 foto's rechts  zijn van Jan Hol, de  weerfoto met  thermometer en de  autoruit van Jan  Hogendoorn en de  Fiets 'm er in serie is  van Lara van  Gelderen. De Maurikse wetering en "de Wal " ^Een plaatje met de hoogste temperatuur ooit gemeten in Maurik en een a beelding van de  thermometer op 25 Juli. Precies zoals het hoort hangt deze thermometer altijd in de  schaduw en wees desondanks toch bijna 41 graden aan.In de volksweerkunde hebben de  Hondsdagen geen goede naam. Het kan namelijk behoorlijk heet worden. 25 Juli 2019 werd  het warm in Maurik. Bijzonder warm. Zo warm was het nog nooit geweest. Het of iciële  hitterecord werd gemeten in Gelderland: 40.4 graden boven nul in Hupsel. Maar Maurik  mocht ook meedoen. Om kwart voor zeven ’s avonds werd het 40.3 graden. Slechts  eentiende graad onder het landelijk record.

Je hoeft niet naar verre landen te reizen , om  mooie zonondergangen te zien.

Een foto van een autoruit bij de Kersentuin, toen het puin gekraakt werd.

Zou het zo erg zijn in Maurik????

Een greep uit de vele foto's van Fiets 'm er in 2019!

28

  Maurik Rond ‐ oktober 2019


Een aantal mensen uit Maurik, Rijswijk, Eck  en Wiel hebben de 103e Nijmeegse Vierdaagse  uitgelopen. Dit was wat je zag als je de laatste  meters a legde: een groot doek met de tekst:  inish. Het was qua weer een redelijk  gemakkelijk om de vier dagen uit te lopen.  Ook langs de kant waren vele lezers van  Maurik Rond te vinden. Foto: Jan Hogendoorn

Foto: Kate van Wijck

Foto Bazaar, Truck en AVRI: Jan Hogendoorn

Boven: Een foto van de bazar  gehouden rondom de RK kerk Maria  ten Hemelopneming op 3 Augustus. Er  is altijd een nieuw spelletje. Ditmaal was  het vragen beantwoorden over  trekpoppen. Het trekken er aan is  natuurlijk veel leuker. De bazar heeft ruim  4000 euro opgebracht. Rechts: 2 Augustus 2019 werd de 19e editie van Nog Harder  Lopik gehouden. Dit jaar stond er een truck van  irma H. van Toorn  en zn uit de Kniphoek in Eck en Wiel. Deze Scania S 520 had heel veel  bekijks. De week er voor was deze truck tijdens het Truckstarfestival in  Assen al volop in de prijzen gevallen. Deze truck had vier eerste prijzen.  Namelijk voor poetswerk, spuitwerk en open voertuigen. En bovenal is het  de mooiste truck van Nederland in de klasse open voertuigen.  

Bovenste foto: Bij Kunst en  Vriendschap deden maar liefst 8  leerlingen muziekexamen. Allen met  goed gevolg. Saskia A (klarinet), Marith  en Emily A (trompet), Stephan A  (trombone), Lisa en Emma B (dwars luit)  Nadia B (klarinet), Phileine B (harp). Boven: Vanmiddag heeft de AVRI het vuur uit hun sloffen  gelopen. Op de kruising Rijnbandijk‑Eiland van Maurik merkte de  chauffeur van een vrachtwagen dat de lading brandde. Zonder na te  denken heeft hij die hele vracht midden op de straat gelost. Ondertussen  was de brandweer ook gearriveerd en heeft de brandende inhoud  uitgespoten. Een andere vrachtwagen van de AVRI heeft de rommel  opgeruimd. Sinds een jaar zijn wij weer volop aan het fotograferen en dan vooral in de Betuwe.  Ook Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk ontbreken natuurlijk niet. Het zijn vooral  landschappen, maar ook de havens van Maurik, molens, het beregenen van de  bloesem of de sluizen. Dit alles kunnen jullie zien op onze website:  www.moetwilenvandijk‐fotografie.com

        Maurik Rond ‐ oktober 2019

29


IJsverkoop bij ‘t Veer levert 500 euro op voor Skate4AIR  Rijswijk ‐ De ijsverkoop die zondag 21 juli bij Cafetaria ‘t Veer werd gehouden voor  Skate4AIR is geslaagd! De dag leverde 500 euro op voor onderzoek naar  taaislijmziekte.  

De bene ietverkoop werd georganiseerd door  Sjaak Nieukerk en Jannie Verhage. Jannie gaat  komende februari in Zweden schaatsen om geld  op te halen voor Skate4AIR. Cafetaria ‘t Veer wilde deze actie graag ondersteunen en  maakte daarom deze dag mogelijk. Het was een gezellige feestelijke dag in een zwart‑ geel (de kleuren van Skate4AIR) gekleurd cafetaria. Het eindbedrag kwam tot stand  door de schenking van de ijsomzet en donaties van bezoekers.  “Het was een heerlijk zonnige dag, perfect weer voor ijs. De sfeer was fantastisch en  we hebben ontzettend veel leuke reacties ontvangen”, vertelt eigenaar Sjaak. “En  bovenal hebben we door onze gasten, die zelfs speciaal voor de actie langs kwamen,  een top bedrag opgehaald!” Jannie vult aan: “Het was bijzonder het verhaal over mijn  ziekte met mensen te delen. En we hebben veel  mooie persoonlijke verhalen terug gehoord. Er  was veel betrokkenheid.”  Het opgehaalde bedrag komt ten goede aan de  sponsoring van Skate4AIR. Deze stichting  organiseert sinds 10 jaar uitdagende  schaatstochten om geld op te halen voor taaislijmziekte. Taaislijmziekte wordt ook wel Cystic  Fibrosis genoemd en is de meest voorkomende erfelijke ziekte met een beperkte  levensverwachting. De aandoening is chronisch en vooralsnog niet te genezen. Voor meer  informatie, kijk op: https://www.skate4air.nl/actie/jannie‑verhage  De actie is georganiseerd ter ondersteuning van de Skate4AIR deelname van Jannie Verhage,  (zie foto) een vriendin van eigenaar Sjaak Nieukerk. In februari gaat zij in Zweden schaatsen  om geld op te halen voor taaislijmziekte. Jannie is zelf geboren met deze ziekte en weet als  geen ander hoe het is om met taaislijmziekte te leven. Haar leven werd een aantal jaar geleden  gered dankzij een dubbele longtransplantatie, waardoor zij zich nu op deze sportieve manier  kan inzetten tegen de ziekte. Jannie: “Ik gun mijn medepatië nten ook een beter leven en  gelukkig is de medicatie die hiervoor kan zorgen dichterbij dan ooit. Ik wil met het schaatsen  graag een groot geldbedrag ophalen en ben dan ook super blij dat ’t Veer mij op deze manier  wil ondersteunen.” 

Corso

De corsowagen van Maurik heeft als u dit leest  alweer een rondje gereden door Tiel.  Er is heel hard gewerkt om de wagen een mooie  uitstraling te geven.  We zijn trots op alle vrijwilligers die dit mogelijk  maken. Van de bewoners in verzorgingscentrum  de Valentijn tot alle bouwers, plakkers,  schoonmakers en lassers. Vooral de laatste  hebben zeer veel werk verzet onder leiding van  Cor de Vree en Adrie Onink.  Alle mensen die belangstelling toonden en even  een helpende hand uitstaken, bedankt.  Trots zijn we ook op de nieuwe polo's  van de  sponsor G. Blom internationaal transportbedrijf te  Eck en Wiel. Hier kunnen we weer jaren mee voor  de dag komen. Zeker blij zijn wij dat we nog  steeds een dak boven ons hoofd hebben,  meerdere corsoclubs worstelen hiermee.  Het wordt er niet gemakkelijker op, vrijwilligers zijn een zeldzaam ras aan het worden. We hebben het  met ons allen veel te druk en dan wordt de vrije tijd vaak opgeslokt door andere dingen. Toch ben ik blij  met de ploeg die dit werk vele avonden en aan het eind zelfs dagen achter elkaar doet.  Ook alle inwoners die aan de collecte gegeven hebben bedankt voor uw bijdrage. Zonder zou het al niet zo  makkelijk meer gaan, sponsors en andere giften zijn daar ook een onderdeel van. Het is moeilijk om  zonder subsidie de eindjes aan elkaar te knopen, je wilt tenslotte toch iets moois en unieks neerzetten.  Volgens mij is dat ook dit jaar weer gelukt.  De uitslag van het corsoweekend moet u helaas in de krant lezen. Daar kan ik u op dit moment van  schrijven geen voorspelling van doen. Ik hoop dat het voor iedereen een succes wordt en dat  volgend jaar  voor het 60ste fruitcorso weer iedereen, waar we een beroep opdoen, zullen meehelpen om ook daar een  succes van te maken.

30

  Maurik Rond ‐ oktober 2019


Van Arkel Techniek | Van Arkel Solar Specialist op het gebied van elektrotechniek,  levering en installa e van zonnepanelen  MAURIK – Overweegt u om zonnepanelen te nemen? En wilt u zeker weten dat dat voor u rendabel is? John van  Arkel, eigenaar van Van Arkel Techniek I Van Arkel Solar, gee  u een passend advies, levert de apparatuur en  verzorgt de installa e (inclusief Solar Edge Technologie). Dit alles tegen een scherp tarief.

Achtergrond

John van Arkel is specialist op het gebied van elektrotechniek. Hij is  opgeleid in de elektrotechniek en heeft inmiddels ruim 30 jaar ervaring.  Hij heeft in deze 30 jaar voor verschillende werkgevers gewerkt en ook  voor zichzelf. Zijn laatste werkgever ging failliet. John had 18 jaar bij hem  gewerkt. Hij heeft toen het besluit genomen om weer voor zichzelf te  beginnen. Dat is nu een jaar of 3 geleden. John biedt klanten oplossingen  voor al hun elektrotechnische vraagstukken en werkt zowel voor bedrijven  als particulieren. Zijn zoon doet voor zijn bedrijf de vormgeving en de  website, zijn oudste dochter de boekhouding!

Zonnepanelen

Voor een kleine 2 jaar terug kwam John in aanraking met de installatie van  de apparatuur voor zonnepanelen. “Ik werd door een bedrijf die  zonnepanelen installeert ingehuurd om de elektrazijde van de installatie te  doen. Ik vond dat werk zo leuk dat ik daar opleidingen in ben gaan volgen.  Ik deed dat naast mijn werk. Nu doe ik eigen projecten met zonne‑ installaties. Ik verzorg de complete installatie. Dus naast het plaatsen van  de omvormer, bekabeling en meterkast ook het plaatsen van de  zonnepanelen. De elektrawerkzaamheden doe ik alleen. Voor het   installeren van de zonnepanelen huur ik iemand in. Dat doen we altijd met  z’n tweeë n. Ik wil er zelf bij zijn zodat ik zeker weet dat het goed is!” 

Betrouwbaar en servicegericht

John heeft betrouwbaarheid en servicegerichtheid hoog in het vaandel  staan. “Ik heb inmiddels op menig dak in Maurik en omgeving  zonnepanelen geı̈nstalleerd. Mijn klanten krijg ik grotendeels via mond op  mond reclame. Ik vind het prettig om zo dicht mogelijk in mijn eigen  leefomgeving te werken. Hier in de buurt kan ik alle installaties live  meekijken waardoor ik ook de  foutmeldingen krijg. Daar kan ik dan  meteen naar handelen. Ook eventuele andere problemen kan ik direct  oplossen. En wat erg leuk is, is dat ik regelmatig appjes krijg van klanten als de  zonnepanelen veel opbrengst  hebben.”

Pand

Voor meer informa e:  Van Arkel Techniek I Van Arkel Solar John van Arkel Adres: Doejenburg 202H  |  4021HR   I  Maurik        E‐mail:        info@vanarkeltechniek.nl Telefoon:   +316 11 06 4034  Website:  www.vanarkeltechniek.nl

John is vanuit zijn eigen huis aan de Bloemeehof gestart met zijn bedrijf.   Vanwege een tekort aan opslagruimte heeft hij onlangs een pand gekocht  in het bedrijfsverzamelgebouw op Doejenburg II. “Daar moet nog het een  en ander gebeuren. Naast opslag is het mijn bedoeling dat er in dit pand  een soort van proefopstelling komt met omvormer en panelen (type,  materiaal, kleur en montage). Hierdoor hoop ik klanten nog beter te  kunnen helpen om de voor hen juiste keuze te maken.”

Gecer ficeerd

Van Arkel Techniek I Van Arkel Solar is NEN1010, QBIS.nl en Solar Edge Installer gecerti iceerd.

        Maurik Rond ‐ oktober 2019

31


Colofon: Maurik Rond wordt zes keer per  jaar gratis bezorgd in Maurik, Eck  en Wiel en Rijswijk.  Oplage: 3500 exemplaren  Redactieleden:  Danië lle van den Berg, Conny  Schadee, Else Schipper, José  Assink,  Arturo de Jager, Corrie Blommaert,  Marie‑Hé lè ne Greive, Ilse Kleijne‑ Thoonsen, Lara van Gel de ren en  Michiel Hurk  mans Fotogra ie: Lara van Gelderen

32

Redactieadres: Prinses Marijkelaan 8 4021 EC Maurik redactie@maurikrond.nl  Donaties en advertenties:  Contactpersoon: Conny Schadee advertentie@maurikrond.nl IBAN: NL07 RABO 0166 8746 55 Activiteitenkalender:  Contactpersoon: Marie‑Hé lè ne Greive  activiteiten@maurikrond.nl Drukwerk: Link Drukwerk en Reclame Uitingen

  Maurik Rond ‐ oktober 2019

Maurik Rond niet ontvangen?  U kunt een exemplaar a halen bij: Jumbo Maurik, Bak  kerij  Het Suikertuintje van de Betuwe (Maurik), Boon's Markt  (Eck en Wiel), Kapsa lon Annie (Rijswijk), Ge meen  tehuis  Buren (Maurik). U kunt uw bezorgklacht melden via:  bezorgklacht@maurikrond.nl o.v.v. uw naam en adres. De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te  korten of niet te plaatsen en acht zich niet verantwoor‑ delijk voor typ‑ en drukfouten. Reacties: info@maurikrond.nl Website: www.maurikrond.nl Volgende uitgave Maurik Rond: 4 december 2019 Sluitingsdatum kopij: 10 september 2019

Profile for Maurik Rond

Maurik Rond- jaargang 8- nummer 5 - oktober 2019  

Maurik Rond is een magazine voor de dorpen Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk met in dit nummer aandacht voor Muziekvereniging Prinses Juliana,...

Maurik Rond- jaargang 8- nummer 5 - oktober 2019  

Maurik Rond is een magazine voor de dorpen Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk met in dit nummer aandacht voor Muziekvereniging Prinses Juliana,...

Advertisement