Page 1

April 2018 Jaargang 7 Nummer 2

Magazine van en voor Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk

80 jaar ... en springlevend! tekst: Corrie Blommaert

Maurik Rond was op bezoek bij de Vrouwen van Nu afdeling Maurik. Dit ter gelegenheid van het feit dat de vereniging in  mei hoopt te vieren dat de afdeling 80 jaar geleden opgericht is.  Vrouwen van Nu is de grootste landelijke vrouwen‑ vereniging in Nederland. De vereniging bestaat uit ruim  500 afdelingen met bij elkaar zo'n 45.000 leden.  Deze afdelingen organiseren uiteenlopende activiteiten  voor de leden, zoals cursussen, lezingen, culturele uitjes,  sociale ontmoetingen en reizen. De vereniging heeft geen  politieke of religieuze achtergrond.  

In 1945 is de afdeling als gevolg van de slechte vervoers‑ middelen opgesplitst.  

Doel was een lokale afdeling op te richten van de  Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelands‑ vrouwen. Later in de volksmond De Plattelandsvrouwen  genoemd en vandaag de dag een vereniging die officieel  Vrouwen van Nu heet. 

Een andere opmerkelijke: De diverse zoektochten naar  locaties, ook nu weer actueel. 

De Vrouwen van Nu afdeling Maurik is al zoetjes aan  begonnen met te vieren dat 80 jaar geleden de afdeling op  2 mei 1938 opgericht is. Het begon die dag met een  propaganda‑avond voor dames uit Maurik, Eck en Wiel en  Ingen op de O.L. School te Maurik. 46 dames kwamen  opdagen.  

Er werd een bestuur gevormd. En de dames gingen  voortvarend te werk. In oktober 1938 waren er al 71  leden en tal van activiteiten. In de pauze werd er een  kopje thee gedronken uit een zelf meegebracht kopje. De  breikous of een borduurwerkje werden tijdens een lezing  ter hand genomen. En er werd een kleedje verloot om te  onkosten te dekken.   Door de jaren heen is er altijd een goede opkomst van  leden gebleven. Uitgezonderd de oorlogsjaren. De  vereniging bleef bestaan, maar openlijke activiteiten  waren stilgelegd. Wat niet wil zeggen dat er in stilte niets  gebeurde.  

De Maurikse afdeling telt circa 120 leden. Het verloop  onder (bestuurs)leden is gering. Een aantal dames is zelfs  al 50, 55 of 65 jaar lid.   In het jubileumboek, dat in 2013 door de huidige voor‑ zitter Marian Alblas samengesteld is als jubileumcadeau  voor de leden, staat veel aardige informatie over de  afdeling tot circa 2013. Soms verbazingwekkend waar  men zich mee bezighield, zoals de financiële acties om in  Maurik een Groene‑Kruisgebouw met inwonende zuster  te realiseren.  

De enorme diversiteit aan activiteiten zijn altijd gericht  op lering en vermaak. Bij voorkeur gekoppeld aan  maatschappelijke betrokkenheid. Zo kennen de Vrouwen  van Nu onder meer lezingen, (buitenlandse) excursies,  doe‑avonden, toneelspelen, modeshows, de dansgroep  Juventa, de Breiclub en de Leesclub, etc. etc.  Kortom: Opmerkelijk is de enorme energie die ook  vandaag de dag nog uitstraalt van de afdeling.  

Vandaar: 80 jaar ...en springlevend! Gefeliciteerd! 

Maurik Rond ‐ april 2018

1


Hans van der Donk blikt samen met Els en Stephan van  Wijck terug op  het bijna tachtigjarige bestaan van ‘de zaak  met de goede service’: De welbekende Maurikse winkel in speelgoed en huishoudelijke  artikelen is door de ouders van Stephan in 1938 begonnen en in  1981 door Stephan en Els overgenomen. Vorig jaar mei heeft Els  daar al over verteld in Maurik Rond. Aanvankelijk hebben ze  fors geïnvesteerd in het gebouw en het assortiment, later in het  contact met de klanten. Zo ontwikkelden ze 'de zaak met de  goede service', een zaak waar je ruim 35 jaar lang zelden tever‑ geefs een beroep op deed. Maar ook voor Els en Stephan zijn er  sinds de opening al weer ruim 35 jaar verstreken en dat zijn ze  gaan voelen. 

We praten er samen over en het is duidelijk dat het hun aan het  hart gaat. Aan de ene kant wordt de winkel met het klimmen der  jaren ook fysiek een last. Aan de andere kant zijn de kinderen  niet in de gelegenheid om de winkel over te nemen en voort te  zetten. Dat heeft hen doen besluiten om dit jaar te stoppen en  het wat rustiger aan te gaan doen.   Een definitieve sluitingsdatum is nog niet bekend, eerst willen ze  gaan uitverkopen en ze hopen dat de klanten die hen jarenlang  bezocht hebben, ook nu weer zullen komen. Want klanten, daar  ging het hen om en daar zien ze nog met de grootste voldoening  op terug: al die klanten die hun het vertrouwen hebben gegeven  en die ervoor gezorgd hebben dat ze de winkel met veel voldoe‑ ning en veel plezier draaiende konden houden. Natuurlijk vin‑ den zij het jammer dat ze de zaak niet aan de 80e verjaardag  kunnen helpen en natuurlijk zullen zij het dagelijkse contact met  klanten missen, maar het moest er een keer van komen.   Beste Stephan en Els, jullie hebben een moeilijke beslissing  genomen en Maurik Rond wenst jullie het allerbeste voor de  toekomst!  Ook wij zullen de winkel missen. Maurik Rond ‐ april 2018 2


Voor u ligt alweer de tweede editite van Maurik Rond in 2018.  De weken vliegen voorbij, we staan aan de vooravond van de lente, al is de gevoelstemperatuur om dit moment anders!  Maar de dagen worden langer, en dat geeft mij in ieder geval het lentegevoel. Ook dit nummer staat weer boordevol leuke uitingen.  Ik hoop dat u er weer van geniet. En mocht u tips of suggesties hebben voor ons magazine! Wij staan daar altijd voor open.  Ik wens u veel leesplezier, en laten we hopen dat de lente alle moois mee brengt wat het te bieden heeft.  Met vriendelijke groet, Conny Schadee

Foto: Lara van Gelderen 

A3D's houdt ons op de hoogte  van het weer en de invloed ervan op de mens en zijn omgeving

Februari 2018, droog en zonnig Na alle nattigheid van de maanden november, december en  januari, kwamen de verwachtingen van de vorige Maurik Rond  enigszins uit. Het werd een droge februarimaand en het werd  een van de zonnigste februarimaanden van de laatste eeuw.  Bijzonder was ook dat het nog echt winter werd en dat zelfs  geschaatst werd op natuurijs. Daar moesten we wel even aan  wennen, er werd nogal eens door het ijs gezakt. Toch kwam er  door de zeer koude lucht, aangevoerd door een felle oosten‑ wind, behoorlijk wat ijsgroei. Bij de Wadden hadden ze met het  inzetten van de dooi al snel te maken met kruiend ijs. Nee, je  kunt niet zeggen dat we in Nederland een saai klimaat hebben.  Op de Noordpool was het warmer dan in ons land.     

Maart

De dooi kwam op 5 maart al even abrupt als de vorst begon, met  temperaturen die al naar 17 graden in de plus gingen. De mug‑ gen dansten alsof er niets gebeurd was. Zelfs de vleermuizen  kwamen tevoorschijn en kieviten maakten hun baltsvluchten,  dus de eerste eitjes worden dan spoedig gelegd. Ook de andere  vogels pakten hun voorjaarsdraad weer op en floten dat het een  lust was. 

Scandinavië en Rusland stelt zich weer een schrale koude  oostenwind in die ook echte vorst meevoert.  

De kans op schade aan onze kwetsbaardere flora is groot.  We  zijn nu nog in afwachting van wellicht een nabeschouwing in de  volgende Maurik Rond. We gaan ervan uit dat na maart roert  zijn staart altijd een april komt die doet wat hij wil.  Nog even een volksweerkundige spreuk nagetrokken. We  hadden in maart al een paar keer onweer. Het gezegde: geeft  maart al gedonder, dan is sneeuw in mei ook geen wonder.   En inderdaad, op 23 mei 2013 viel er ook in Maurik sneeuw.  Toch vanaf deze kant zonnige vooruitzichten gewenst. A3D'S                       

De ganzen wisten niet meer hoe ze het hadden. Door de kou die  eerst inviel, zag je op grote hoogte de echte vriesganzen onze  kant op komen. De ganzen die hier al waren vlogen verward  heen en weer. 

Russische beer

De verwarring kan opnieuw beginnen want op het moment dat  ik dit stukje voor Maurik Rond schrijf zit de Russische beer  weer gereed om een inval te doen. We hebben een periode met  een lage barometerstand gehad die niet boven de 1000 mbar  uitkwam. Door de opbouw van een hogedrukgebied boven 

Maurik Rond ‐ april 2018

3


.

Maurik Rond ‐ april 2018


Boeken verkopen

                ...voor het goede doel Hallo allemaal, zoals jullie kunnen zien zijn wij ‘druk’ met  boeken. Omdat wij als gezin, zoals helaas zoveel mensen, te  maken hebben gekregen met kanker, hebben we er een doel  van gemaakt om tweedehands boeken via het online platform  bol.com te verkopen. De volledige opbrengst van de boeken‐ verkoop komt ten goede aan de KWF kankerbestrijding en  daarmee willen wij bijdragen aan de strijd tegen kanker. 

Wij zijn sinds september 2016 gestart met de online verkoop en  inmiddels staat de teller al op 230 (!!) verkochte boeken. Elk jaar na  koningsdag (27 april) doneren we de totale opbrengst aan het KWF.  Vanaf mei 2017 tot nu hebben we alweer 1300,‑ EURO mogen  ophalen, wat we vol trots in mei weer kunnen doneren.     Mocht U nou boeken weg willen doen en steunt U dit initiatief, dan  willen we U vragen om contact met ons op te nemen via e‑mail:  d.vanbergen92@hotmail.com ten name van Doesjka van Bergen,  omdat we rekening moeten houden met onze capaciteit.     Willy van der Linden‑Smits en Doesjka van Bergen zijn tevens  coördinatoren van het KWF afdeling Maurik. Indien U op een andere  manier wilt bijdragen aan ‘de strijd tegen kanker’ middels  collecteren in de eerste week van september kunt U contact  opnemen met Willy van der Linden op telefoonnr. 0344‑692332.  

Maurik Rond ‐ april 2018

5


6

Maurik Rond ‐ april 2018


Door Jan van Dijk Hallo hier zijn we weer. Dit keer gaan we  een  stukje  geschiedenis  ophalen,  het  wordt echt een nostalgisch vergezicht dat  we gaan schetsen. We gaan terug naar de  eerste  decennia  van  de  vorige  eeuw.  Het  leven  van  veerschipper  was  toen  echt  anders  dan  tegenwoordig.  Het  verkeers‑ aanbod  was  toen  nog  niet  zo  groot  als  tegenwoordig, toch was het hard werken.  De  veerschipper  draaide  middels  een  handbediende  lier  de  pont  op  stroom  om  naar de andere kant te kunnen gieren (zie  foto).  Hier  is  ook  de  naam  gierpont  van  afgeleid.  De  oprijdklep  moest  ook  met  de  hand  bediend  worden,  loodzwaar  werk  dus.  Een  van  de  schippers  die  dit  zware  werk  deed  was  Gert  Jan  Vonk.  Gelukkig  kon  er  wat  gerust  worden  tussen  de  overtochten  door  en  natuurlijk  was  er 

altijd wel  wat  te  beleven.  Zo  kon  het  zijn  dat  er  een  schipper  in  de  buurt  was  die  als  thuishaven  Eck  en  Wiel  had  of  misschien kwam de Duitse boot voorbij of  werd  er  een  schip  van  de  galak  geladen.  Het  kon  zelfs  zijn  dat  er  jongens  van  een  jaar  of  twaalf  kwamen  zwemmen.  Wat  men  tegenwoordig  op  schoolzwemmen  leert,  gebeurde  toen  in  de  stroming  van  de  Neder‑Rijn.  Getuigen  zeggen  hierover  dat  je  goed  de  instructies  van  de  gevor‑ derden  op  moest  volgen.  Dat  wilde  in  de  praktijk zeggen, vecht niet tegen de neer‑ waartse  stroming  van  de  nering,  maar  laat je mee onder water trekken, dan kom  je vanzelf weer boven.  

beeld van het werk en de verkeersdrukte  van destijds. Van oude Eck en Wielenaren  heb  ik  overigens  begrepen  dat  het  toen‑ tertijd  al  een  wereldreis  was  om  naar  Utrecht te gaan. 

In die tijd liep er altijd stroom in de rivier,  wat  noodzakelijk  was  om  te  kunnen  gie‑ ren.  Echter  betekent  deze  stroming  dat  men  ook  te  maken  had  met  hoog  en  laag  water. Soms was het hoog water en soms  kon  je  er  bijna  doorheen  lopen.  Er  was  dus  altijd  wat  aan  de  hand,  net  als  nu  overigens.  Tegenwoordig  loopt  er  bijna  nooit  stroming  doordat  er  diverse  stuw‑ complexen  zijn  aangelegd  in  de  Neder‑ Rijn.  Bij  hoog  water  worden  de  stuwen  Op  een  van  de  foto’s  is  te  zien  dat  er  aan  getrokken  en  dan  maken  wij  tegenwoor‑ de  kant  van  Amerongen  een  grote  popu‑ dig  nog  steeds  gebruik  van  de  stroming  lier staat van misschien wel 150 jaar oud.  en  gieren  dan  net  als  vroeger  naar  de   Naast  de  boom  staat  een  hokje  op  een  overkant.   paal  met  daarin  een  bel  zodat  de  veer‑ schipper  in  de  nacht  gewaarschuwd  kon  Hier  laten  we  het  voorlopig  bij,  anders  worden  dat  er  verkeer  was  dat  naar  de  hebben  we  niets  meer  voor  de  volgende  overkant  wilde.  Romantisch  hè?  Iemand  editie.  met  een  hondenkar  betaalde  vervolgens  voor de overtocht 5 cent, een kruiwagen  We  groeten  u  vanuit  de  baai  van  Eck  en  2 cent en een paard en wagen met vering  Wiel. 20  cent.  Hiermee  krijgen  we  een  aardig 

Het is voorbij, het zit erop..... Juf Wil blikt terug

Na bijna 47 jaar voor de klas, mocht ik op 25 december 2017 stoppen met werken.  Mijn collega’s organiseerden een mooie afscheidsreceptie op woensdag 20 december.  Familie, ouders, oud‑collega’s, dorpsgenoten, kinderen en oud‑leerlingen kwamen  naar school en maakten er een fijn afscheid van. Als extra verrassing hadden de  collega’s ook nog mijn zangkoor de Rozenswaaijers uitgenodigd. Ik werd door hen  toegezongen en deed natuurlijk zelf net zo hard mee.  Ik werd overladen met leuke anekdotes, met lieve woorden, met allerlei lekkere en  leuke presentjes! De hele kerstvakantie was de kamer een bloemenzee: prachtig! Ik  zal nog lang nagenieten van de lekkere luchtjes, bloemen en uitstapjes, maar bovenal  van deze mooie herinnering. 

Daarom wil ik iedereen bedanken met wie ik te maken kreeg tijdens mijn  schoolloopbaan. Ik heb genoten van mijn werk, van mijn kinderen, van mijn school en  collega’s. Ik zal beslist nog wel eens binnenlopen op de Boogerd, maar ik ga nu  proberen om thuis orde op zaken te stellen.  De periode “juf Wil” is voorbij. Het was fijn….  Dank jullie wel  

Maurik Rond ‐ april 2018

7


8

Maurik Rond ‐ april 2018


WATERSKIËN ZONDER SKI'S(!?) Tekst Pim Huberts

Het zomerseizoen is nog niet begonnen. Toch maakt Niels Kempers zich nu al mentaal op voor een  succesvol blootvoetwaterski‐seizoen. Na een jaar pauze zal de 16‐jarige inwoner van Eck en Wiel en oud‐ turner, de sport weer op het hoogste niveau oppakken. Namens Maurik Rond ging ik in gesprek met deze  talentvolle sporter:

Wat is blootvoet (barefoot) waterskiën?

''Blootvoetwaterskiën is het skiën op je blote  voeten met een snelheid van tussen de 65‑70  kilometer per uur over het water. Startend op je  rug kan je als je genoeg snelheid hebt gekregen  van de boot, gaan zitten en staan. In de  blootvoetwaterski‑sport zijn er drie categorieën:  Tricks (figuren), Slalom en Jump  (schansspringen). Bij Tricks doe je trucjes op het  water waar je voor ieder goed uitgevoerd trucje  bepaalde punten krijgt. Slalom is het zo vaak  mogelijk over de golf die de boot voor je  achterlaat 'springen' met (waar mogelijk) een  been los van het water. Het onderdeel Jump is het  spectaculairst. Hier moet je over een schans zover  mogelijk springen. Dit laatste heb ik nog niet  gedaan, aangezien ik hier meer ervaring voor  nodig heb.'' 

Hoe ben jij bij het blootvoetwaterskiën  gekomen?

'Ik ben tot het blootvoetwaterskiën gekomen door  Marcel Aartsen (zie foto onder).  Aangezien ik al  Niels Kempers doet de Toe‑Hold bekend was met het wakeboarden, een andere  vorm van waterskiën, vroeg Marcel Aartsen aan  mij of ik ooit al had geblootvoet. Dit had ik nog nooit gedaan, maar was toch benieuwd naar wat het was. Uiteindelijk ben ik blijven  hangen en dankzij Marcel leerde ik al snel het blootvoeten en sindsdien ben ik erg gegroeid binnen de sport.  Afgelopen waterski‑seizoen heeft hij het leven gevierd. Of zoals hij het zelf omschrijft: ''Ik heb het vorig jaar een beetje laten liggen  omdat ik meer bezig was om met vrienden leuke dingen te doen.'' Toch wil hij graag weer beginnen met trainen voor het  aankomende seizoen en hij vindt het dus achteraf jammer dat hij zich afgelopen jaar niet volledig op zijn sport heeft gefocust. Na  een jaar stilgezeten te hebben omtrent het barefoot‑waterskiën hoopt hij dit jaar weer veel te kunnen trainen om nog beter te  kunnen worden, zodat hij het hoge niveau van onder andere zijn landgenoten, Belgen en Duitsers weer aan hoopt te kunnen in de  aankomende wedstrijden. 

Op welke prestatie(s) ben je het meest trots?

''Ik ben het meest trots op het leren van de Toe‑Hold (zie foto boven). Een Toe‑Hold is dat je met je voet aan de lijn gaat die je  normaal vasthoudt. Alleen laat je je handen los, zodat alleen je voet nog in contact is met de lijn en dus met de boot voor je.   Voor mijn Toe‑Hold heb ik echt hard moeten trainen. Daarom was ik ook erg blij toen dit mij lukte. Ook ben ik trots op mijn  persoonlijk record op de slalom.

Het teamlid van het Nederlands barefoot team onder 17 heeft  al meerdere mooie gebeurtenissen mogen meemaken. Zo  mocht hij twee jaar geleden met zijn 5‑tallige team meedoen  aan het Europees Kampioenschap. In dit seizoen, dat in april  begint, zullen de gedachtes van Niels Kempers vooral bij het  Nederlands kampioenschap en de Orange Open liggen. De  Orange Open vindt net zoals ieder jaar plaats bij de  waterskivereniging (WSV) in Maurik. WSV Maurik is een  onderschatte vereniging in onze regio. Wanneer ik vraag aan  Niels of WSV Maurik een belangrijke vereniging is in het  blootvoetwaterski‑circuit antwoord hij: ''volgens mij als je een  blootvoeter vraagt naar WSV Maurik dan weet hij daar wel  vanaf.'' Ook qua ambities is Niels niet voorzichtig: ''Ik wil graag  het NK winnen, maar daarvoor moet ik nog wel beter worden.''  Kortom: Niels Kempers is een talentvolle jonge sporter die wij  als inwoners van Rijswijk, Maurik en Eck en Wiel zeker in de  gaten moeten houden! 

< Niels Kempers (links) en Marcel Aartsen (rechts (in de boot))

Maurik Rond ‐ april 2018


Vitaliteitsdag druk bezocht Met zo’n 150 bezoekers en 75 deelnemers aan de  vitaliteitstest was de Vitaliteitsmarkt in Maurik op  zaterdag 3 maart in het gemeentehuis een groot succes.   Hoe vitaal bent u? En wat is er in uw directe omgeving  mogelijk om vitaal, gezond en gelukkig ouder te worden? Om  daar achter te komen, ontvingen inwoners uit Maurik, Rijswijk  en Eck en Wiel van 65 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor  een gratis vitaliteitstest. Deelnemers aan de vitaliteitstest  kregen op 3 maart inzicht in hun vitaliteit aan de hand van  onder meer bloeddruk, spierkracht, gewicht, lenigheid,  coördinatie en reactiesnelheid.   Op de Vitaliteitsmarkt konden bezoekers – ongeacht hun  leeftijd ‑ kennis maken met lokale aanbieders en  maatschappelijke organisaties op het gebied van bewegen,  gezond leven, voeding en ontmoeten. Vertegenwoordigers van  Buurtzorg, Bridgeclub Maurik, Hand‑ en Podotherapie,  Healthclub Juliën, De Heerlijkheid, Indigo, Iriszorg, JB Foods,  Jumbo, Natuur‑ en Milieu Educatie, Sport for All, STMR 

(thuiszorg), SWB, Zorgcentra De Betuwe, Welzijn  Rivierstroom, het seniorenprogramma Betuwse Bikkels  van voetbalvereniging MEC ’07, Wandelcoach en  Fysuniek waren hier onder meer te vinden. Ook zijn er  lezingen gegeven over hoe je mentaal, fysiek en  psychisch gezond oud(er) kunt worden en blijven en  over goed slapen. 

De vitaliteitstest en ‑markt zijn een initiatief van  buurtsportcoaches van de gemeente Buren, lokale  zorgprofessionals en beweegaanbieders en wordt breed  gedragen door lokale welzijnsorganisaties en  maatschappelijke organisaties.   

Zaterdag 21 april in Lienden.  

Op zaterdag 10 maart was de Vitaliteitsdag in De  Prinsenhof in Buren en op zaterdag 21 april in  Torenzicht in Lienden. Meer informatie hierover vindt u  op www.buren.nl.  

De enige echte Kofferbakmarkt!  Vakantiepark Eiland van Maurik  Hemelvaartsdag 10 mei 2018  9.00‑16.00 uur 

Gratis parkeren en gratis entree bezoekers  Info 06‑54391897 

10

Maurik Rond ‐ april 2018


Kinderdagverblijf Buitenpret gaat uitbreiden!  Kinderdagverblijf Buitenpret gaat uitbreiden met een nieuw te bouwen Medisch Kinderdagverblijf. Ons nieuwe gebouw komt achter  het bestaande gebouw in het weiland  Het doel: Verpleegkundigen én pedagogisch medewerkers zorgen samen voor een optimale opvang van chronisch‑ en langdurig  zieke kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar.  Het doel is een omgeving te creëren waar kinderen ondanks hun ziekte of aandoening  kind kunnen zijn. De kwalitatief, professionele en veilige kinderopvang ontlast voor een deel het hele gezin.  Het geeft  ouders/verzorgers de mogelijkheid om te werken, zich te ontspannen of aandacht te geven aan broertjes/zusjes en balans te  creëren in de gezinssituatie.   Bij Buitenpret willen wij zorg  aanbieden voor  kinderen met een lichamelijk of verstandelijk beperking. De kinderen van het  dagverblijf en de kinderen met een beperking ontmoeten elkaar op de kinderboerderij . Op deze kinderboerderij verblijven de  kinderen met beperking in een eigen ruimte, deze wordt in de te bouwen schuur geplaatst. Er worden activiteiten gedaan samen  met de dieren zoals konijnen knuffelen. Het verzorgen van de pony’s en rijden met de pony’s.   Voor welke doelgroep is het:  ‑kinderen met een intensieve zorgvraag;   ‑kinderen met een (chronische) ziekte of een aangeboren afwijking;  ‑kinderen met een verpleegkundige handeling die niet continu zorg nodig hebben;  

‑kinderen met een ontwikkelingsachterstand, die extra ondersteuning krijgen van een  fysiotherapeut of logopediste.  

Voor informatie kunt u contact  opnemen met   Joke Borgstein van Dord  Kinderdagverblijf Buitenpret  Prinses Margrietstraat 54023AD  Rijswijk.0621923391

Door de ruimte, vrijheid, de dieren en de buiten lucht het  creëren we zo een optimale omgeving om te leren, te  spelen en samen te werken. Vooral kinderen die moeite  hebben met het functioneren in grote groepen en zich snel  opgesloten voelen hebben veel baat bij de activiteiten op  een kinderboerderij. Er is ruimte om je terug te trekken en  even te kalmeren bij de dieren zonder dat er altijd mensen  om je heen zijn. Dieren werken rust gevend en stress  verlagend doordat ze voorspelbaar zijn en warmte en rust  uitstralen. De dieren zelf hebben een therapeutische  werkingen doordat ze mak, aaibaar en knuffelbaar zijn.  

De werkzaamheden die de dieren met zich mee brengen  en waar de kinderen aan mee helpen leert ze  verantwoording te nemen, samen te werken en werkjes af  te maken. Doordat er een zichtbaar eindresultaat is zijn de kinderen trots op wat  ze gedaan hebben. Ongedwongen en spelenderwijs wordt er gewerkt aan  zelfvertrouwen, eigenwaarde en de omgang met andere kinderen. Wij zien graag  dat kinderen op de boerderij komen omdat ze zich thuis voelen en de activiteiten  zien als hobby.  

Wat voor activiteiten doen we:  Het belangrijkste zijn de dieren, deze worden gevoerd en verzorgd. We hebben  kippen, schapen, pony's, geiten, konijnen, cavia's, katten en een hond. Daarnaast  houden we een moestuin bij. Het jaargetijde speelt op de boerderij een grote rol, in  de zomer zijn er andere dingen te doen dan in de winter. In het voorjaar krijgen de schapen lammetjes. 

In de winter staan alle dieren binnen en zijn we vaker in de stal te vinden. We hebben voor de kinderen een trampoline, skelters,  een speelveld met een grote zandbak en een weiland waar hutten in gebouwd kunnen worden. Verder kunnen we pony rijden.   Kinderopvang voor broertjes en zusjes 

Buitenpret biedt ook de mogelijkheid om reguliere kinderopvang te bieden aan broertjes en zusjes. Kinderen uit hetzelfde gezin  waarvan één kind specialistische zorg nodig heeft, kunnen zo naar hetzelfde kinderdagverblijf wat een extra ontlasting voor ouders  kan zijn.  Medio mei 2018 gaan we starten met de bouw en we hopen eind van 2018  klaar te zijn! 

Maurik Rond ‐ april 2018

11


BHV ‘Een ongeluk zit in een klein hoekje’.  

Een spreekwoord dat duidelijk maakt dat een school er op  voorbereid moet zijn dat er een ongeval en/of brand kan voor komen.  In de Arbowet is daarom opgenomen dat organisaties verplicht zijn  om maatregelen te treffen op het gebied van BHV  (bedrijfshulpverlening).  

Op De Boogerd zijn 5 leerkrachten in het bezit van dit diploma en zij gaan ook ieder jaar op  herhalingscursus. De afgelopen periode heeft deze herhaling plaatsgevonden en zijn ook de  nieuwste inzichten daarin weer meegenomen. Tijdens de  herhaling zijn er verschillende soorten branden geblust, is de  deuroefening gedaan, verbanden aangelegd en gereanimeerd.  Samen met De Hoeksteen en de SKLM zal er binnenkort weer  een grote ontruimingsoefening plaatsvinden om dit ook samen  met de kinderen en alle gebruikers te oefenen.   Natuurlijk hopen wij niet dat we dit in de praktijk hoeven te  brengen, maar mocht het aan de orde zijn dan zijn wij er op De  Boogerd op voorbereid! 

Petra  van Dijk uit Eck en Wiel had wel een heel bijzondere  8e verjaardag        Tekst en foto's Corrie Blommaert  In aanwezigheid van alle leerlingen van De Bloesem, haar vader, moeder,  opa’s, oma’s, de gemeente en anderen werd zij op 15 februari flink in het  zonnetje gezet door vriendelijke dames van de Stichting Jeugdcultuurfonds en  Jeugdsportfonds. 

De stichting wil maakt het mogelijk dat kinderen tussen de 4 en 18 jaar uit  financieel minder draagkrachtige gezinnen toch kunnen meedoen aan dans, muziek of andere creatieve  activiteiten en sport. Er kan een aanvraag gedaan worden voor een bijdrage waarbij de richtlijn € 450  per kind, per cursusjaar is. (Dit bedrag kan afwijken omdat gemeenten soms eigen spelregels hanteren.) 

Om op speelse wijze bekendheid te geven aan deze fondsen organiseerden zij voor het derde  achtereenvolgende jaar een stoepkrijtwedstrijd. Het ontwerp moest een dier zijn dat opgebouwd is uit  basisvormen.  

Dat kwam Petra mooi uit. Want laat zij nou dol zijn op tekenen en op dieren, vooral op zebra’s. Uit meer  dan 1000 tekeningen werd die van Petra gekozen.  

De zebra wordt toegevoegd aan huisstijl van de Stichting. Van de tekening zijn  spiksplinternieuwe plaktattoo’s gemaakt. En die werden die dag feestelijk uitgereikt aan de  jarige Petra  en haar klasgenoten. Zij kregen allemaal een gebakje met de zebra en limonade. Na  de uitreiking van het eerste exemplaar werd Petra volgeplakt met haar eigen ontwerp. Maar  ook alle kinderen uit haar klas krijgen stickers opgeplakt. Het is groot feest. 

Een omgevallen boom op de Buitenweg (zie 

12

En Petra? Die kreeg behalve een hoed met lampjes, een medaille, een oorkonde, heel veel  ook eerste foto) ‑ Brandweer Maurik stickers ook nog eens een tas gevuld met tekenspullen. Als dat geen goede verjaardag is…..  Gefeliciteerd met je prijs Petra! 

Maurik Rond ‐ april 2018


ANWB Streetwise op De Wiekslag in  Rijswijk    In januari is de ANWB op De Wiekslag geweest met het  Streetwiseproject. Om kinderen al op de basisschool beter te  leren omgaan met het drukke verkeer, heeft de ANWB het  programma Streetwise ontwikkeld. Streetwise is opgebouwd  uit vier modules passend bij de leeftijd en ontwikkelfase van  basisschoolleerlingen. 

Ondanks het erg slechte weer (harde wind!) kon het project  met wat kleine aanpassingen gewoon doorgaan. Vooraf aan de  komst van de ANWB, waren de kinderen al voorbereid met  digibordlessen in de klas. Professionele instructeurs kwamen  deze ochtend naar onze school en gaven verkeerstrainingen op  maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals elektro‑ en rijlesauto´s,  zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours werd de praktijk  zo veel mogelijk nagebootst.   De kinderen hebben erg veel geleerd en ook zeker genoten van deze verkeersochtend! 

     IPC  Sinds maart hoor je deze afkorting dagelijks in de school. We zijn ons aan het  oriënteren op een nieuwe methode voor de zaakvakken. Eén van de methodes die we  uitproberen is IPC (International Primary Curriculum). Er wordt gewerkt met  duidelijk omschreven leerdoelen en thema’s die units genoemd worden. In een unit  komen verschillende vakgebieden aan bod, zoals aardrijkskunde en geschiedenis,  maar ook techniek, kunstzinnige vorming en ict. Bovendien is IPC geschikt voor alle  groepen. Momenteel zijn we bezig met de volgende units:    Groep 1/2 en 2/3 : Van A naar B.   Het gaat over verschillende voertuigen. Ze zijn o.a.. al op bezoek geweest bij de  fietsenmaker. En nu kunnen er in de klas ook banden opgepompt worden.    Groep 3 en 4: Speelgoed  Waar speelden kinderen vroeger mee en wat zijn er allemaal voor soorten speelgoed?  De kinderen helpen de speelgoedmaker door zelf speelgoed te maken van kosteloos  materiaal.Groep 5 en 5/6: Luchthavens  Hoe gaat het er aan toe op een luchthaven? Wat zie je er allemaal en wie werken er?  De kinderen zijn gevraagd om mensen te helpen die nog nooit gevlogen hebben.    Groep 6/7, 7 en 8: Nederland Waterland  Water heeft veel voordelen, maar ook nadelen. Hoe beschermt Nederland zich tegen  een overstroming en hoe is het waterbeheer in andere landen? 

Foto Brandweer maurik De voortgang van de doelen en activiteiten houden we bij op een doelenmuur.   Foto Thea Smits

Tot aan de meivakantie gaan we hier mee aan de slag.  

Maurik Rond ‐ april 2018

13


Witte gij..........? 

Ijsclub Oude Rijn Tekst en foto Jan Hogendoorn 

In de Tielse Courant van 2 Februari 1912 staat het volgende: 29 Januari. Op initiatief van eenige geweldige schaatsenrijders werd  alhier aan het Veerhuis opgericht de Eck en Wielsche IJsclub. Het bestuur bestaat uit de heeren J. Heuff, C. van de Pol, A. Verbrugh,  J.W. Omzeele, H.G. van Oort en R.G. Hol, terwijl  de heeren H. van Ommeren, S.A. Hol, F. Verbrugh en J. v.d. Pol als commissarissen  zullen fungeeren. De IJsclub beschikt over prachtige banen, aangelegd op den Wielschen polder. IJs en weder dienende, zal zij deze  week een ijsfeestje organiseren.  .

Een uitgebreid verslag over een ijsfeest uit 1917 luidt: Eck en Wiel, 5 februari 1917.    Zoals blijkt uit de annonce in dit blad, hoopt onze IJsclub a.s. Woensdag haar tweede  ijsfeest op den Ouden Rijn te geven. De vier naast elkaar gelegen banen, elk ter lengte  van ruim 250 meter,hebben een gezamenlijke breedte van 40 m. Een wedstrijd in  ringrijden om kunstvoorwerpen is uitgeschreven voor leden, terwijl kunstslagrijden,  hardrijden en schoonrijden zal geschieden door leden en niet‑leden om warme  kleedingstukken, welke bestemd zijn voor behoeftige gezinnen. De club doet dit laatste  in opdracht van eenige dames, die daartoe milde bijdragen der ingezetenen ontvinge  (1) .    In het verslag dat in de volgende krant stond staat:         Onder presidium van haren ijverigen energieken voorzitter, den heer W.Chr. Naezer,  hield de Eck en Wielsche IJsclub haar tweede ijsfeest op den Ouden Rijn. De banen  waren goed uitgerust en feestelijk gepavoiseerd, belangstelling van hier en elders was  groot. De deelname aan de wedstrijden bijzonder groot; de regeling afdoende, zooals  we dat van het bestuur onzer ijsclub gewoon zijn; voeg daarbij een koesterend  winterzonnetje en ge hebt alles bijeen, dat tot een volkomen welslagen moest leiden.  Een attractie was de met vlaggetjes getooide ijsboot, bespannen met een vurig ros,  galloppeerende over de sneeuwvlakte….. De warme kledingstukken bestonden uit 12  moltondekens; 3 mansbroeken, 9 vrouwenbroeken, 6 kinderbroeken, 12  kinderborstrokken, 3 vrouwenrokken en 3 kinderrokjes (2) . 

In de strenge winter van 1939‑1940 gebeurde er iets opmerkelijks: Prins Bernhard  voer over het met pontje. De prins maakte opnamen met zijn filmcamera en was zeer  belangstellend hoe het mogelijk was dat er in Eck gevaren werd, terwijl dit op veel plaatsen niet mogelijk was (3). 

Eind 1986 stelde het college van B & W van de gemeente Maurik ruim 50.000 gulden beschikbaar voor de aanleg van een nieuwe  ijsbaan aan de Kalverlandseweg in Eck. De ijsbaan bij het veer heeft problemen met de wisselende waterstand. Bovendien kampte  men met parkeerproblemen (4). Nadat de ceremonie protocollaire: het keuren van het ijs door Teske van de Rijkspolitie Maurik,  trok de ijsbaan altijd veel belangstelling.  De oudere jeugd greep de activiteiten van de ijsbaan  met beide handen aan om avonds gemotiveerd van  huis te gaan. Er werd stevig gevrijd achter de  consumptietent. In de rondvraag van een algemene  vergadering werd door een enthousiast lid dan ook  gevraagd of de verlichting achter op de banen wat  minder kon. 

Voor het bestuur begon de gezelligheid pas als om 10  uur de baanverlichting uit ging. Na het vegen van de  baan, werd in de tent de “bruine” (cognac)  tevoorschijn gehaald. Deze “antivries” verhoogde de  stemming altijd tot ongekende hoogte. “Je bent mijn  laatste troef”, zei de Hartog tegen zijn gast. Ben kwam  juist van de veiling, waar hij als commissionair  werkte. Met z’n tweeën zochten ze wat enthousiaste  mensen bij elkaar en nog diezelfde avond vond de  heroprichting van de ijsvereniging plaats. 

Jan de Hartog, Ben van Doorn, van de Pol, van de Woerd, en Piet Taake vormden het  voorlopig bestuur. Twee dagen na de oprichting hadden we zeker 2000 man op het ijs.  De bestuursleden waren herkenbaar aan een boerenkoolstronkje in het reversgat. Die  hadden ze in Januari 2018 niet in toen er voor het Ecksternest geschaatst kon worden.  Toen werd het 105 jarig bestaan gevierd.   Als dit geschreven wordt is de gevoelstemperatuur buiten min 17 graden.  

1

Maurik Rond ‐ april 2018

Bronvermelding:   (1)  Nieuwe Tielsche Courant, dd. 7  Februari   (2)  Nieuwe Tielsche Courant, dd. 10 2  1917   (3)  Gelderlander, dd. 18 December 2012   (4)  Tielse Courant, dd. 1 November 1986 


Nu de lente is begonnen, beginnen de vrijwilligers en deelnemers van de Betuwse Jeugdkampen de kampeerkriebels te voelen.  Net als de afgelopen 58 jaar, houdt Stichting Betuwse Jeugdkampen deze zomer weer zes kampweken voor kinderen van  8 t/m 14 jaar. De voorbereidingen zijn alweer in volle gang.  Binnenkort kan men in de Betuwe niet meer om de Betuwse Jeugd‑ kampen heen. Er worden posters opgehangen en bij verschillende  evenementen hangt het grote spandoek, net als langs de provinciale  wegen. Het is de bedoeling dat alle ouders en kinderen de website  bekijken. Op www.betuwsejeugdkampen.nl spat het enthousiasme  voor 'de BJK' dan ook van het scherm. Daar is alle informatie te  vinden en kunnen ouders hun kind aanmelden.  Het kamp wordt  met name gepromoot  in de Betuwe en omgeving, maar alle kinde‑ ren zijn welkom.    Ook op Facebook zijn de Betuwse Jeugdkampen actief. Afgelopen  zomer konden ouders daar de belevenissen van hun kinderen vol‑ gen via Facebook en daar is massaal gebruik van gemaakt. Zoek op  Facebook naar Betuwse Jeugdkampen en zie wat kamp A t/m F  vorig jaar beleefden. Als je die foto's ziet, wil je toch óók op kamp!     

Er zijn zes verschillende kampweken, voor verschillende leeftijden.  Elke kampweek biedt plaats aan 56 kinderen, die met minimaal tien  ervaren begeleiders een actieve kampeerweek beleven. De komende  maanden zijn de begeleiders bezig met voorbereidingen, overleg en  voorpret. Zo'n kampweek is gevuld met sport en spel, zwemmen,  speurtochten en spannende nachtspellen in het bos, er zijn favoriete  onderdelen die niet mogen ontbreken op het programma. Daarnaast  bedenken we elk jaar weer nieuwe activiteiten.    Op 14 juli gaat het eerste kamp van start. Tot en met 25 augustus  gonst het op en rond het kampterrein in de Brabantse Bossen, van  de Betuwse gezelligheid. Informatie en aanmelden via  www.betuwsejeugdkampen.nl

Om alle vrijwilligers die zich inzetten voor Maurik Rond te bedanken, hebben wij, het bestuur  en de redactie, op 24 februari een gezellig aangekleed buffet met borrel georganiseerd met en  bij Café De Jong in Maurik.    Elk jaar zien we het aantal uitnodigingen dat wij versturen toenemen, maar dat we deze keer  voor het eerst meer dan veertig namen op ons lijstje hadden staan was een grote verrassing.   We zijn ongelofelijk blij met alle hulp van onze vrijwilligers, want zo blijft het voor iedereen  een leuke en behapbare vrijetijdsbesteding.     Zin om een sfeerimpressie te krijgen? Kijk dan op onze website maurikrond.nl onder ‘nieuws’.  Enne...... lijkt het je leuk om mee te werken aan Maurik Rond?  Neem dan contact met ons op via redactie@maurikrond.nl   

Maurik Rond ‐ april 2018

15


Lentefair Heerlijkheid Eck en Wiel

Zaterdag 31 maart

Taalclub Brede School Maurik

Dit jaar lustrumeditie en openingsfeest van  de vernieuwde Heerlijkheid.   Tijd: de markt vanaf 10 u tot 17 u Tijd: Openingsfeest vanaf 20 u Kosten: entree en parkeren gratis  Info: www.heerlijkheideckenwiel.nl of facebook. 

Er zijn plannen om te starten met een tweede Taalclub.  Dat wordt de Taalclub Brede School.   De eerste kennismaking met koffie is op  woensdag 4 april van 9.15 – 11.15 u 

Meer Bewegen voor Ouderen 

Die Taalclub is, net als de Taalclub op maandag, bedoeld  voor iedereen die praten in het Nederlands wil oefenen.  Locatie en tijdstip zijn extra gemakkelijk voor ouders van  kinderen die naar de Speelleergroep gaan.  

groepen in Eck en Wiel, Maurik en Rijswijk 

Meer informatie: Claire Vaessen 06‑12532320 of  clairevaessen@welzijnrivierstroom.nl 

3, 10, 17, 24 april   8, 15, 22, 29 mei   5, 12, 19 , 26 juni 

De Taalclub Maurik

Kosten: € 15,‑ / maand 

Oefenen met het spreken van de Nederlandse taal kan bij De  Taalclub in Maurik.  De Taalclub is om de 14 dagen  9 en 23 april | 7 en 28 mei | 11 en 25 juni en 9 juli  

Eigenlijk zou iedereen minstens vijf dagen per week 30  minuten moeten bewegen. Waarom? Bewegen is fijn, je  voelt je fit, het werkt ontspannend en je ontmoet  andere mensen. Een proefles is altijd mogelijk.  

Wanneer: op maandagmiddag van 13.00 ‑ 15.00 u   Waar: het ‘Huis van Maurik’, ruimte ‘de Steenwaard’ in de  Valentijn in Maurik. Saffatinstraat 84 in Maurik  Kosten: deelname is gratis.  Informatie: Claire Vaessen 06‑12532320  

Groep Eck en Wiel  Tijdstip: dinsdag 10.30 ‑ 11.30 uur  Waar: Dorpshuis ’t Ecksternest, Prinses Beatrixstraat  46 in Eck en Wiel   Groep Maurik  Tijdstip: dinsdag 10.30 ‑ 11.30 uur  Waar: Dorpshuis ’t Klokhuis, Sterappelhof 7, Maurik   Groep Rijswijk  Tijdstip: dinsdag 9.15 ‑ 10.15 uur Waar: Verenigingsgebouw de Hoekenburg, Korte  Bosstraat 3, Rijswijk  

Info Welzijn Rivierstroom T 0344 ‑ 60 23 37 of Marry  06‑1980 8137 of info@welzijnrivierstroom.nl  

Voorjaarsvergadering VDM woensdag 11 april  

VDM is Vereniging Dorpsbelang Maurik  Tijdstip: 20.00 uur  Waar: Klokhuis in Maurik  spreker: wijkagent Karel van de Vooren  info: http://www.dorpsbelang‑maurik.nl/ 

Korfbal Vereniging Activitas Maurik

Kaarten vrijdagen 20 april ‐ 18 mei

Waar: Kantine K.V. Activitas, Driesweg 19 Maurik  Tijd: kantine open vanaf 19:30 u, start kaarten 20:00 u  Inschrijven: € 3,‑ 

Islam in Nederland praktijk en theorie

donderdagen 12 en 19 april

Locatie: Verenigingsgebouw ‘Rehoboth’, Kerkstraat 4 in  Rijswijk  Tijd: van 20.00 u  – uiterlijk 22.00 u ‑ Zaal open ‑ 19.30 u  Info: Gea van der Velde ‑ 0345‑558620   Sinds de aanslagen in september 2001 op de Twin Towers in  New York, gaat er geen dag voorbij zonder dat islam de media  en onze dagelijkse gesprekken beheerst. En dan vooral in  negatieve zin. Aanleiding genoeg je eens te verdiepen in deze  godsdienst. Met islamoloog Johan Goossen uit Tiel is een  bijzonder programma samengesteld, verdeeld over twee  opeenvolgende donderdagavonden. Deze avonden kunnen los  van elkaar gevolgd worden.  

1e bijeenkomst: Johan neemt u mee op reis rond de wereld en  langs de grote wereldgodsdiensten aan de hand van kleurrijke  islamitische gebedstapijten, die ook in verrassend veel Betuwse  huizen liggen of hangen. Mocht u zelf zo’n gebedstapijt in huis  hebben, neem het dan a.u.b. mee naar deze bijeenkomst om  daarover meer aan de weet te komen.    2e bijeenkomst: de meer ‘theoretische’ kant van islam in het  algemeen en in Nederland in het bijzonder. 

Blik op Oranje

zaterdag 21 april

Tijd: om 21.00 u gaan de tentzeilen los Entree: € 10,‑ (voor leden gratis) ‑ Doejenburg Maurik  Info: www.jonggelre.nl  

april 16

Maurik Rond ‐ april 2018


Koningsdag Rijswijk

vrijdag 27 april

Tijd: 10.00 u: vlag hijsen, aansluitend een gezellige  kinderochtend.  Wat we gaan doen is nog een verrassing. In de middag  vermaak voor jong en oud.  Wie: organisator Oranjevereniging Rijswijk Meer info volgt via Facebook. Waar: Rondom dorpsgebouw De Hoekenburg in Rijswijk Kosten: Gratis 

Pub Quiz ‐ Maurik

donderdag 26 april

Waar: Feesttent, Sportpark, Driesweg 17 Maurik  Wie: organisator Oranjevereniging Maurik  Tijd: 20.00 u tent open  Tijd: 20.30 u aanvang pub quiz  Toegang: Gratis 

Koningsbal vrijdag 27 april

Maak een team van 3‑5 personen, bedenk een teamnaam  en schrijf je in! Meld je snel aan want VOL = VOL  

Tijd: 20.00 u  Waar: in de tent naast De Hoekenburg  Kosten: toegan niet‑leden € 5,‑  Meer info: vragen via oranjeverenigingrijswijk@hotmail.nl of  via Facebook 

Aanmelden : info@oranjevereniging‑maurik.nl  

Zeskamp op Koningsdag ‐ Maurik

Jaarmarkt Rijswijk 

Vrijdag 27 april

Zondag 29 april

Dit jaar organiseert Oranjevereniging Maurik 1 groot  zeskamp waar het draait om intelligentie en  behendigheid voor jong en oud.  

Tijd: 10.00 ‑ 17.00 u  Waar: in het dorp Rijswijk (Gld)  Kosten: gratis  

Wie: organisator Oranjeverenigng Rijswijk  Info en kraamhuur: via mail  oranjeverenigingrijswijk@hotmail.nl of via Facebook   

Heb je een leuk team van 6 – 8 personen en durf je de  uitdaging aan? Geef je dan nu op! Leeftijd vanaf 10 jaar.  Aanmelden tot en met 25 april per mail naar   info@oranjevereniging‑maurik.nl 

Martinuskerk open ‐ Jaarmarkt Rijswijk

Koningsdag Eck en Wiel

Zondag 29 april

Tijdens de jaarmarkt in Rijswijk is de Martinuskerk open  voor het publiek. Er is koffie en thee. Wie wil mag de  toren op om het oude netwerkgewelf te bekijken of van  het uitzicht te genieten. 

vrijdag 27 april

Tijd: 10.00 ‑ 17.00 u  Waar: rondom het Ecksternest  Kosten: gratis  Wie: organisator Oranjeverenigng Eck en Wiel 

's Ochtends draaien we klassieke muziek en 's middags is  er een muzikaal programma met het koor de  Rozenswaaijers uit Ravenswaaij als uitsmijter. Vrolijke  meezingliederen voor jong en oud.  

Programma 10.00 u optocht versierde voertuigen kinderen ‑ oranje of  wilde westen stijl. Muziikale omlijsting de Eckse  Dweilers. Verder spelletjes w.o. rodeo stierrijden.  17.00 u prijsuitreiking mooist versierde voertuigen en  rodeo stierrijden. 

Koningsbal Eck en Wiel

vrijdag 27 april

Tijd: vanaf 16.00 u met dj Robert Pouwels.   Waar: zaal de Witte Zwaan Eck en Wiel 

Meer info facebookpagina  

https://www.facebook.com/Martinus‑Producties‑ 1265163680184204/ Tijd: kerk open van 10 u tot 17 u. Welkom!  

Voetbalclub vv SCR Rijswijk 55 jaar

vv SCR 55‑jaar – feestweekend!  7 t/m 10 juni 2018  Diverse activiteiten voor jong en oud, met op  zaterdagavond Qmusic The Party!  Locatie: v.v. SCR, Langsstraat 5, 4023 AE, Rijswijk  Info: www.vvscr.nl en op Facebook @vvscr 

Maurik Rond ‐ april 2018

april 17


DODENHERDENKING

vrijdag 4 MEI 

Plantenactie Maurik

Kerkgebouw open vanaf 19.00 u, vanaf dit tijdstip speelt  de Harmonie “Kunst en Vriendschap” uit Maurik.  

zaterdag 5 mei

Locatie : Nederlands Hervormde Kerk in Maurik.  

Tussen 9.00 u en‑12.00 u komt Scouting Saffatin weer  langs de deuren met Geraniums en Fuchsia's.  U kunt ze dit jaar ook vooraf bestellen, dan heeft u  gegarandeerd plantjes. We bezorgen ze dan bij u thuis op  zaterdag 5 mei.  Geef uw bestelling vooraf door aan Jessica Mansier  06‑2438 1952 of Alie Mansier 06‑2499 0298.  

Aanvang programma: 19.30 u 

Programma  1. Harmonie “Kunst en Vriendschap” 2. Opening door voorzitter van Comité Herdenking 4 mei  Maurik, de heer H.J. Schrama 3. Toespraak door een vertegenwoordig(st)er van het  gemeentebestuur van Buren 4. Zang door het duo Peter en Irisz van Dijk uit Eck en Wiel 5. Voordracht door twee kinderen van de Scouting  “Saffatin” uit Maurik 6. Harmonie “Kunst en Vriendschap” 

De enige echte Kofferbakmarkt Maurik Hemelvaartsdag 10 mei

Om 20.00 u: het spelen van de “Last Post” daarna twee  minuten stilte. Hierna zingen van het “Wilhelmus”. Daarna langs de gedenksteen defileren en gelegenheid om  bloemen te leggen.  

Info bij Comitélid Henny Zoetekouw, T 0344‑691 973

Tijd: 9.00 u ‑16.00 u  Waar: Vakantiepark Eiland van Maurik  Gratis parkeren en gratis entree bezoekers  Info 06‑5439 1897  Gerard en Riet de Vries  

Toneelavond Rijswijk

Voetbalwedstrijd SCR 1 ‐ SV Mec07 1

do 24 ‐ vrij 25 en za 26 mei

Zondag 6 mei

Oranjevereniging Rijswijk: "welk stuk er dit jaar opgevoerd gaat  worden is nog even geheim, maar dat het weer een succes wordt is  zeker!" Tijd: zaal open 19.00 u ‑ aanvang 19.30 u  Waar: Rehobothgebouw, Kerkstraat Rijswijk   Kosten: toegang € 5,‑ | kinderen tot 12 jaar € 3,‑ inclusief 1 kopje  koffie/thee of ranja.  Kaarten zijn t.z.t. verkrijgbaar bij Kapsalon Annie, Middelweg 14  en Miniresto 't Veer, Veerweg 1 in Rijswijk.  Info: via oranjeverenigingrijswijk@hotmail.nl of via Facebook.    

Tijd: 14:30 u wedstrijd  met aansluitend feest met Zanger/DJ Levi! Locatie: vv SCR Rijswijk 

Voetbal SV MEC07 ‐ Maurik

16 mei   Schoolvoetbal groep 7/8 

19 mei  Autobedrijf Visscher toernooi   23 mei   Schoolvoetbal groep 3 t/m 6   2 juni  Vonk volleybaltoernooi  

3 juni  sv MEC'07 Soccer Challenge  

9 juni  EB Rivierenland Jeugdtoernooien   9 juni  Feestavond afsluiting seizoen   16 juni  Vrijwilligersavond   Info 

www.svmec07.nl

Waarom een volkstuin? Eck en Wiel

Het huren van een volkstuin in Eck en Wiel is spotgoedkoop in  vergelijking met de Randstad. Op een volkstuin kan je naar eigen  inzicht aardappelen, fruit, verse groenten, bloemen en tuinkruiden  telen. Bij een goed gebruik van de tuin en wat hulpmiddelen kan je  bijna het jaar rond verse groenten van je eigen tuin eten. 

Tuinieren werkt heel ontspannend en rustgevend en is geschikt  voor mensen van 15 tot boven de 80 jaar oud. Je leert vaak mensen  en of nieuwe groentesoorten kennen en soms zelfs kan je recepten  uitwisselen. Tuinieren is een gezonde hobby: je bent fysiek bezig in  de buitenlucht en je eet groenten en fruit waarvan je de herkomst  kent.  

Er zijn nog enkele volkstuinen beschikbaar. Als u interesse heeft  kunt u zich schriftelijk opgeven bij Cor Zuidema, beheerder van de  volkstuinen in Eck en Wiel via e‑mail: ct@bospad‑ab.nl. 

mei      juni 18

Maurik Rond ‐ april 2018

Als er geen tuinen meer beschikbaar zijn wordt u op een wachtlijst  geplaatst waarbij in volgorde van aanmelding er een tuin wordt  toegewezen.  


stichting Second Life veur mekaor

Laat voor kinderen en ouderen de zon weer schijnen 

Verkoop 2e hands merkkleding, accessoires en  speelgoed. Met de opbrengst worden decembercadeaus  gekocht en uitjes georganiseerd voor kinderen waarvan de  ouders het financieel moeilijk hebben in de gemeente  Buren. Ook de ouderen worden zeker niet vergeten.  

Jeugdgebouw Eck en Wiel (naast de kerk)

LIENDEN ‑ woe ‑ do ‑ vrij van 10.00 u ‑ 17.00 u en  zaterdag van 10.00 u ‑ 14.00 u  Burgemeester Verbrugweg ‑ eigen ingang Gildeland 

Inloopmiddagen in Eck en Wiel Iedereen is welkom en het is fijn anderen te ontmoeten en  leuke dingen te doen zoals sjoelen, rummikup, kaarten, quiz  en creatief bezig zijn. Kom gerust eens kijken! 

maandagen van 14.00 u tot 16.00 u

MAURIK ‑  woensdag 9.00 – 12.30 uur Verenigingsgebouw van de N.H. kerk aan het  Kerkplein 8 ‑ Maurik 

16 april ‐ 30 april ‐ 14 mei

www.stichtingsl.nl

Kosten: € 1,00 voor een kopje koffie\thee met lekkernij.  Info:  Corrie van Elst 0344‑694077  Trudy Hekman 0344‑694808 

Dansen in Rijswijk

Inloop elke woensdagmorgen Maurik

Elke dinsdagavond Line Dance Groep “Twinkle Stars”  Met plezier en gezelligheid. Keertje meedoen kan altijd!  

Tijd: 19.30 u ‑ 21.15 u: Beginnersgroep 

Elke woensdagmorgen tijdens de wekelijkse markt is er  een inloopmorgen voor een gezellig praatje in het NH kerk  verenigingsgebouw. 

Tijd: 21.30 u ‑ 22.30 u : Gevorderdengroep 

Tijd: van 10.00 ‑ 12.00 u ‑ kosten: gratis kopje koffie\thee  

Aanmelden via carla@pippelsound.nl of 06‑22984229 ‑  www.detwinklestars.nl  Locatie: De Kleine Taveerne, De Heuvel 24 te RIJSWIJK 

Info: Carla Pippel ‑ carla@pippelsound.nl ‑ 06‑22984229 

BINGO Eck en Wiel

Iedere woensdagavond

Fifty Plus Line Dance groep Maurik

Iedere zondagavond

Wij dansen elke donderdagmorgen van 9.00‑10.30 u in  't Klokhuis in Maurik. 

Tijd:   Tijd:  

20.00 uur |  Prachtige Geldprijzen!  20.00 uur, Inloop: 19.00 uur. 

Locatie: 't Eckerstnest Eck & Wiel 

Info: Cees van Baaren  M 06‑534 18 133 

Dames en heren van alle leeftijden zijn welkom. Kom  gerust een keertje vrijblijvend kijken of meedansen.  De contributie bedraagt € 10,00 per maand.  

Info: Thea Zwitserlood, secretaris M 06‑2041 2565 

BRIDGE Vereniging Maurik

iedere donderdagavond Tijd:  van 19.30 ‑ 22.30 u 

Waar: 't Klokhuis, Sterappelhof 7 in Maurik  Info: M. Tuinier 0344‑691248 ‑ B. v. Ewijk 0344‑604193  

Gymclub de 'Laatbloeiers' Maurik

Voor 50 plus dames. Een uurtje per week gezellig lekker  gymen. Dat kan bij de gymclub de 'Laatbloeiers'.  Maandagavond van 19.30 u tot 20.30 u 

Gymzaal van De Hoekenburg in Rijswijk  info: Hennie Hamersma 0344‑692150  

Insturen kopij Activiteiten Kalender  

Eerst een keertje proberen? Dat kan, van harte welkom! 

Kopij voor activiteitenkalender van verenigingen of  stichtingen of maatschappelijke organisaties graag t/m  1 mei 2018 insturen zoals voorbeeld hiernaast naar:

activiteiten@maurikrond.nl   Maurik Rond nr. 3 (mei nummer) komt uit op  wo 16 mei 2018 en wordt verspreid met de Zakengids.  Info: Marie‑Hélène Greive ‑ du Fossé  mailen (zie bovenstaand) of bellen 0344‑635251

ACTIVITEIT   DATUM  Tekst | Tijd | Waar | Kosten | Contactpersoon   met telefoon of email | website | facebook 

Maurik Rond ‐ april 2018

1


20

Maurik Rond ‐ april 2018


Benjamins DOS Sportief vrolijk stel met een missie 

Epke en Sanne zijn de helden en voorbeelden Tekst en foto's Cees van Cuijlenburg

ECK EN WIEL – Veertien op een rij. Het is lachen, gieren en  brullen, maar tegelijk een serieuze zaak. Samen vormen deze  super jeugdige sporters de instapgroep van DOS Sportief.  ’’Meiden met een missie’’, luidt de veelgehoorde slogan.  Boordevol talent, maar nog ongewis van de lange weg die moet  leiden naar een mooie sportcarrière.   

Coach Theresa Vonk kijkt stralend naar het vrolijke stel,  dat  weliswaar barst van de ambitie, maar ook nadrukkelijk een brok  plezier aan de trainingsuren ontleent. Het is de ontspannen sfeer  die de belevingsvorm vergroot, zo vertelt de DOS‑trainster. ’’Ik  ben niet de enige die dat nastreeft. We zijn met een groot aantal  leidinggevende personen, ook nieuwe assistenten. Wij groeien als  het ware mee met deze groep. Het draait om kinderen vanaf vijf  jaar en daarbij moet de vreugde wel een hoofdelement blijven’’. 

De instap als totaal vormt bij DOS Sportief een samensmelting  van turnstertjes uit de hoofdselectie en de plusafdeling. Gelijker tijd een mix van talent  met mooie tot zeer mooie vooruitzichten. Theresa Vonk: ’’Het gaat in dit geval om een  technisch goede scholing. Ook in dat opzicht groeien wij zelf mee door vernieuwingen  en bredere oriëntatie’’.  

De turnstertjes horen met belangstelling het relaas aan. Zij vormen een echte  vriendinnengroep uit meerdere kernen, grotendeels Eck en Wiel en Maurik. En  natuurlijk helpt iedereen elkaar en is niet overal de leiding bij  nodig. ’’Wij kunnen zelf ook van alles oefenen’’, luidt de algemene  boodschap. De evenwichtsbalk vormt het meest hachelijke toestel,  de brug en vloer zijn favoriet. De sprong past er een beetje  tussenin. 

Prijzen winnen vindt de groep leuk, maar staat vooralsnog niet  bovenaan het wensenlijstje. De sport zelf ‑ het turnen dus – staat  op nummer één, want zo klinkt het volmondig: ’’Dat is leuk, lekker  een show geven op verschillende toestellen’’. Waarmede nog maar  eens overduidelijk wordt vastgesteld, dat de belevingsvorm bij  kinderen de boventoon voert. Het impliceert niet, dat de drang om  verder te komen is verdwenen. Integendeel, allemaal willen ze  stappen maken om het ultieme doel te bereiken dat leidt naar een  kampioenstitel. Maar dan wel volgens de weg van een plezierig  trainen en een begeleiding die begrip en tact inhoudt.  

In dat kader vormen Epke Zonderland en Sanne Wevers goede  voorbeelden. De veertien hebben mateloze bewondering voor de  twee olympische kampioenen. Met de beelden van deze twee toppers voor ogen breekt voor  de talenten van DOS Sportief voorlopig nog een tijd aan van dromen. De missie is om die  dromen ook te realiseren al was het eerst maar eens op regionaal niveau. Theresa Vonk ziet  dat wel gebeuren. De  instappers ook, getuige de strijdlustige yell aan het einde van de  fotosessie. 

Maurik Rond ‐ april 2018

21


Heb je al eens een kijkje genomen op de Facebookpagina van Maurik Rond? Inmiddels heeft de pagina al heel veel likers,  elke dag komen er meer bij. Iedere editie van Maurik Rond zetten we een liker in de schijnwerpers. Dit keer is aan het  woord: 

Thea Smits, geboren en getogen in Maurik.

Even voorstellen: Mijn naam is Thea Smits. Ik ben geboren en opgegroeid in Maurik. In 1986 ben ik getrouwd met  Dick en hebben we bijna 9 jaar in Lienden gewoond. Net na de evacuatie in 1995 zijn we verhuisd naar Maurik.  We hebben 19 jaar in de Uiverstraat gewoond en sinds 4 jaar wonen we in ons huidige stekkie. In Lienden zijn  onze zoon en 2 dochters geboren, in Maurik kwam er nog een dochter bij.

Wat vind je leuk of juist niet of minder leuk aan jouw dorp?De natuur om ons dorp heen vind ik heerlijk. Lekker  fietsen en wandelen en natuurlijk fotograferen! Je komt altijd wel bekenden tegen. Minder leuk vind ik dat het  erg lang duurt voor er wat gebeurt… De Kersentuin die er niet uit ziet. Hopelijk gaat er snel wat mee gebeuren  zodat ook dit weer een mooi stukje Maurik wordt. Welke tip(s) kun je anderen geven over Maurik, Eck en Wiel of Rijswijk? De hele omgeving is al een  bezienswaardigheid! Ga een stuk fietsen door alle 3 de dorpen, ze hebben allemaal hun charmes….Zeker straks in  de bloesemtijd! Ook wordt er in alle 3 de dorpen veel georganiseerd,  kijk maar op de activiteitenkalender van dit blad.  Hoe breng jij je dagen door?Door te zorgen voor ons gezin. Verder doe  ik wat vrijwilligerswerk en help ik bij mijn ouders. Op wie of wat ben je bijzonder dol? Op onze kleindochter Jenna! Wat voor bijzonders heb je onlangs meegemaakt? (Dit kan van alles zijn bijv. een  evenement, vakantie of leuke cursus die je hebt gevolgd. Maar ook een klein  geluksmomentje.) De geboorte van ons kleinkind, 7 weken te vroeg geboren maar ze doet  het zo goed!!       Wie of wat, naast Maurik Rond,  volg je zoal op Facebook?“Betuwe in beeld” Hier staan  prachtige foto’s op van de omgeving gemaakt door fotografen maar ook door anderen die  lid zijn van deze groep. Als je lid bent kan je zelf ook foto’s plaatsen. “Hervormd Maurik”  Een leuke pagina over de activiteiten die plaats vinden in de Hervormde Kerk van Maurik.  W Welke rubriek in Maurik Rond lees je het allereerst? Dat staat er gekleurd op! Wat is jouw spreuk/motto? Geniet van alle mooie momenten!!

22

Maurik Rond ‐ april 2018


Gezondheidscentrum Maurik,   samen onder één dak    Alweer een kleine 4 jaar is aan de Prinses Marijkelaan 15 in het  oude gebouw van de Rabo bank Gezondheidscentrum Maurik  gevestigd. Aan de voorkant van het pand zit modezaak Ly‑ An; de ingang  van het gezondheidscentrum zit aan de rechterkant van het pand. Vanaf het  begin zijn Huib en Anne van Andel hier als fysiotherapeuten en Corine Helfrich  als diëtist werkzaam.   

Maar het laatste jaar hebben we een paar nieuwe gezichten  mogen verwelkomen :  Yari van Steenbergen 

Meer dan een jaar werkt Yari van  Steenbergen als podotherapeut bij het  Gezondheidscentrum Maurik. Het is lang  niet bij iedereen bekent wat een  podotherapeut allemaal doet en daarom ga  ik eens met Yari praten. Yari komt uit  België en deed haar opleiding in Gent.  Tegenwoordig in de regio Nederland en dit  bevalt haar heel goed. 

De podotherapeut helpt mensen met  voetklachten. Hierin vullen zij en de  pedicure elkaar aan. Podotherapeutische  klachten en aandoeningen, die ontstaan inde voet, knie, rug of  heup, kunnen verschillende oorzaken hebben. Yari legt uit dat  ze eerst op zoek gat naar de oorzaak van de klachten. Hiervoor 

Myrte Jansen  Myrte Jansen kunt u als fysiotherapeut zowel in  gezondheidscentrum Maurik als in de praktijk in Eck en Wiel  tegenkomen. Ze werkt 4 dagen per week. U kunt bij haar terecht  voor al uw klachten op fysiotherapie gebied. 

Verder heeft Myrte zich gespecialiseerd in handklachten. Hierbij  kun je denken aan duimklachten zoals artrose van de duim. Dit  is een kwaal die bij vrouwen meer voorkomt dan bij mannen.  Ook nadat een pols in het gips heeft gezeten, na een breuk, of na  een polsoperatie kan Myrte u helpen om uw hand weer zo snel  mogelijk goed te kunnen gebruiken. 

maakt ze gebruik van onder andere een drukmeetplaat en  ganganalyseapparatuur. Als ze alles in kaart heeft gebracht,  wordt er voor de patiënt een behandelplan opgesteld, Indien  nodig worden er podotherapeutische zolen aangemeten,  teenstukjes of nagelbeugels gemaakt etc. De patiënt krijgt altijd  een schoenadvies mee.   Of een bezoek aan de podotherapeut vergoed wordt hangt af  van uw (aanvullende) verzekering. Voor mensen met diabetes  die onder de ketenzorg vallen wordt een bezoek aan de  podotheratpeut altijd vergoed, mits met verwijzing van de  huisarts voor opstellen van het behandelplan.  Yari is aangesloten bij de landelijke praktijk van Rondom  therapeuten en houdt op dinsdag spreekuur in Maurik.  afspraken kunnen worden gemaakt via tel. nr. : 088‑ 1180500  of via de webagenda op de website :  www.podotherapierondom.nl   En alsof dat nog niet genoeg is kunt u  bij Myrte ook terecht voor dry‑  needling. Dit is een methode waarbij  met een dun acupunctuur naaldje in  gespannen spierknopen wordt  gestoken. Hierdoor kan de spierknoop  ontspannen en de pijnklachten  verminderen. Dry Needling kan in het  hele lichaam worden toegepast.  

Afspraken met Myrte kunnen gemaakt  worden via ons algemene nummer :  0344‑767070.  Als het niet anders kan  is een afspraak in de avond ook  mogelijk. 

Vanessa Honders 

Helaas was er de laatste maanden geen  pedicure in Gezondheidscentrum  Maurik. 

dichter bij huis te kunnen werken. 

Met de komst van Vanessa Honders is  hier gelukkig verandering in gekomen.  Vanessa is geboren en (bijna) getogen  in Maurik. Als u dit leest is ze net  vanuit Eck en Wiel terug verhuisd naar  Maurik.  Vanessa is een ervaren all‑ round  pedicure. Ze haalde haar diploma’s in  2008 en werkte jaren in Wijk bij  Duurstede. Ze vindt het fijn nu wat  

Vanessa kan u onder andere helpen bij het knippen van uw  nagels, likdoorns, kalkschimmelnagels, eelt, kloven en  ingroeiende nagels. Een bezoek aan haar duurt ongeveer 30  minuten en begint altijd met een intake en een analyse van de  voeten. Bovendien gaat Vanessa binnenkort starten met de  opleiding voor de diabetische voet. 

Behalve pedicure is Vanessa ook schoonheidsspecialist en brow  specialist (dit is het stylen van wenkbrauwen). En net als de  diëtist gaat ze ook eens in de paar weken spreekuur houden op  zaterdagochtend.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen via ons  algemene telefoonnummer 0344‑767070. Maurik Rond ‐ april 2018

23


2

Maurik Rond ‐ april 2018


Beste hondenbezitters, Er is in Maurik de laatste tijd weer een opvallende toename van hondenpoep op de stoepen,  langs paden, in woonwijken enzovoorts. Kinderen die buiten spelen komen regelmatig thuis met  poep aan de schoenen en/of banden van fietsen en skelters. Naast dat dit ontzettend smerig is,  is het ook nog eens ongezond i.v.m. de spoelwormen die in hondenpoep voorkomen. Deze  wormen zijn besmettelijk voor mensen, vooral kinderen zijn kwetsbaar.  Gelukkig zijn er een hoop onder u die de poep van hun hond(en) keurig opruimen. Geweldig!  Degenen die de poep van hun hond(en) laten liggen willen we graag attenderen op de regels van  de gemeente Buren: 

Binnen de bebouwde kom bent u verplicht de poep van uw hond(en) op te ruimen. Doet u dit  niet, dan riskeert u een boete van €90. De hondenbezitter moet opruimmogelijkheden bij  zich hebben (zakje, schepje o.i.d.). Ook dienen honden aangelijnd te zijn binnen de  bebouwde kom.  Neemt u alstublieft uw verantwoordelijkheid en maak van Maurik een hondenpoepvrij dorp!   Ingezonden, naam op redactie bekend 

stichting corsowagen Maurik  Donderdag 22 Februari was de aftrap van het nieuwe corsoseizoen  met de jaarlijkse vergadering waar het nieuwe ontwerp werd  gepresenteerd.  Onze jonge fanatieke ontwerpster heeft het ontwerp de naam “life  down under” gegeven, gebaseerd op het leven in Australië met  name onder water. 

Er waren die avond veel plakkers en bouwers aanwezig die gelijk  heel enthousiast waren en gelijk aan de slag wilde. Dat zeg voor ons  al genoeg, het is dan ook heel gezellig in de bouwhal aan de  Doejenburg 23 in Maurik. We zijn maar een kleine club met weinig  mensen maar jong en oud helpen mee. 

Wilt u ons ook komen helpen of zo maar een keer komen kijken, we  zijn er nu de komende 2 maanden op maandagavond en  woensdagmiddag. U bent van harte welkom voor een kopje koffie of  thee met een koekje of gewoon een praatje. 

Ook zal door onze stichting weer gecollecteerd worden, staan we op de zomermarkt en doen we mee met het jutterproject van de  gemeente. Dit alles om er voor te zorgen dat we financieel rond kunnen komen en een mooie fruitcorsowagen kunnen maken waar  we mee voor de dag kunnen komen.  Maurik Rond ‐ april 2018 25


26

Maurik Rond ‐ april 2018


Maurik Rond ‐ april 2018

27


Buurtbusberichten

De Balans opmaken

Als je tachtig wordt is de tijd ruimschoots aangebroken om de  balans van je leven op te maken. Daar hoort ook bij: Wil je  begraven of gecremeerd worden? Maakt een feestje deel uit van  de uitvaart? En wie nodig je daar dan voor uit? Een poging om  tot een gastenlijst te komen leverde weinig op: drie kinderen,  twee schoonzoons, een paar buren en wat vrienden: wie wel,  wie niet? Wat een gedoe! Dan maar een bericht in de krant: ‘de  overledene is in eigen kring...’of zoiets? Omdat het onderwerp  niet door ziekte, slijtage of ander malheur actueel was hebben  we het onderwerp maar even gelaten voor wat het was.     Ander onderwerp dan maar! Als zelfstandig ondernemer had ik  mijn pensioenvoorziening zo ingericht dat ik ‘op het eind’ met  een zogenoemde opeet‑hypotheek zou voorzien in de  financiering van mijn oude dag. Kortelings kreeg ik een  telefoontje van de bank waarin me door de meneer aan de  andere kant van de lijn duidelijk gemaakt werd dat van een  opeet‑hypotheek geen sprake meer kon zijn, dat de bank ook  niet bereid was een andere vorm van financiering te  overwegen. ‘Hier met die paraplu, die de bank mij ruim vijftig  jaar geleden uitgeleend had’? Ja! Er zat dus niet anders op dan  mijn huis te verkopen, was mijn vraag? Ja! Dat verklaart het  bord in de tuin dat door velen van u bij het passeren van mijn  huis (al of niet reizend met de Buurtbus) gezien is. Nu we toch 

28

Maurik Rond ‐ april 2018

moeten verhuizen, dan maar de keuze op Tiel laten vallen.   Je hebt daar immers van alles wat Rijswijk niet heeft: station,  theater, bibliotheek, bioscoop, ziekenhuis, winkelaanbod,  horeca maar wel, wat je hoopt, een heleboel lieve mensen.    Dat wordt ook wel afscheid nemen van al die mensen die  tijdens mijn Rijswijkse/Maurikse jaren hun leven met het mijne   gedeeld hebben. Een heleboel daarvan ken ik niet maar zij  kennen mij wel. In gedachten trekken de gebeurtenissen aan  mijn geestesoog voorbij waarin ik die ander mocht ontmoeten:  als lid van de gemeenteraad, zanger in koren, brenger van vers  zeldzaam bloed, diaken, ophaler van oud papier, ‘leverancier’  van twee prachtige dochters, ‘meester’ van de kinderkerk,  ¬verteller van verhalen over vroeger voor ouderen en  schoolkinderen, Sinterklaas, bewoner en buurman, ontvanger  van Vredesvuur, comitélid Herdenking  ’40‑’45, knipklant,  gastheer voor Martinus‑producties, bestuurslid van Stichting  Welzijn Ouderen Buren en later Stichting Rivierenstroom,  vredestichter in De Kleine Taveerne en niet in de laatste plaats  chauffeur van de Buurtbus. Eigenlijk een beetje sterven dus. En  nu maar hopen dat ze in Tiel zitten te wachten...  ‘Ík zou er nog niet begraven willen liggen’ hoorde ik iemand  zeggen. Dat houdt wel het  antwoord in op de eerste vraag:  wat wil je: begraven of  cremeren.    Oh ja! Vanaf heden wordt er,  ingegeven door berovingen van  chauffeurs en conducteurs van  openbaar vervoer in grote  steden, geen contant geld meer  gevoerd op de bus. Pinnen dus.  Dat ik dat nog moest meemaken,  zegt    Mark du Prie, voorzitter 


De Prinses Marijkesluis bij Rijswijk.

Een prachtige Buizerd gespot tussen  de Rechtopweg en de  Oostertiendweg.   Foto: Mariëtte Smits

Foto's: Lara van Gelderen

Prachtige natuur foto's gemaakt in Maurik. De winter besloot nog even iets langer te blijven.  Foto's: Thea Smits

Jan Hoogendoorn is vaak een stille kracht achter Maurik Rond met mooie verhalen en weetjes over de geschiedenis over onze gemeente en  onze dorpen. Echter, dit keer stond Jan zelf in de schijnwerpers, en dan wel letterlijk. 16 februari jl. was hij te zien bij het programma  Verborgen Verleden waarbij niemand minder dan Armin van Buuren opzoek ging naar zijn Verborgen Verleden.  Foto's: screenshots van het programma Verborgen Verleden (NTR/NPO) De veerpont in Eck en Wiel is ook nog  niet verlost van koning Winter.  Foto's: Arturo de Jager

Onlangs namen drie leden van de  gemeenteraad afscheid. De drie kijken terug op  een prettige tijd en een goede samenwerking

Maurik Rond ‐ april 2018

2


RONDE MISS Ik wit of nie of gullie het weete, mar ik bin un fanatieke wielerliefhebbur. Aon beije kante want ik kek ur graag nah, mar beoefen  ut wielrenne zelluf ook.  In de afgeloope weinturmaonde bin ik veul in de sportschool gewies om de kondiesie op peil te houwe. Ut het niks mit diere te  maoke, mar ze noeme ut spinne. Op een vaststaonde fiets zoveul meuggeluk kielometurs maoke en zweet vurlieze. Op ut vlakke  lant, maar zo af en toe ok een Alp Duesje. Dah vuulde goet in de kuite.  

Vrijwel allemaol kjals die op un reitje zitte en ut parkoers op de fietsmoonietor zien. Er staot gin publiek langs de kante. Alleen  veur de groep staot un sportbuggeleister. Ze gif de tempoos en de inturvalle aon. Veur heur zoude net en trapje ekstra doen en  teege de grens van wadde aonkun gaon fietse. Na ut intensieve uur gif ze je un kompliement as un rondemiss die jouw bei un  oofurwinning om de hals valt en de bloeme oofurhandug.  De lente is begonne en dus kom de egte fiets wir ut de weinturslaop. Op naor de wielurkoerse. Ers nog kieloometers trèène  oofur de deike en deur de darrupskomme. Dan deelneeme aon de veurjaorsklassiekurs en de zoomurkoerse. Uituraort binne  mun eige lèèfteitsklasse. Bei onze zuidurbuure is ur iedur wiekent wel zo’n wetstreit. En daor kunde mei komme aonmoedugge.  Dan gao ik net un trapje hardur. En natuurluk hoop ik winnaor te zein. Asje as erste oofur de eintstreep reit, dan wag immurs  de rondemiss. Daor doede het tog ok veur? Mar wàh nu? In de autosport formuule 1 worre de pitspoeze opgedoek. Pas niemir in de huidugge teit. En nouw volg ok de  wielursport. De rondemisse, wàh ze trouwus vaok nie zein, meuge ok niemir. Mot het dan wir alleen mar mit manne? De  eedulagtbaare hoogelui, die vaok ok nog niks mit de sport hebbe. Ze komme alleen veur de gezellugheit, ut pilske en de friet bei  ut dienee.   Ik wil un warrum pleidooi houwe veur ut behouwe van de sporttradietsies. Daor zit tog gin kwaot in? Allus gendurneutraol  maok un mens tog ok nie gelukkig? Trouwus hoelang mag onze sportbuggeleister in de sportschool dan nog veur de  mannegroep bleive staon? En as ik nog ins un oofurwinning boek, wil ik nie dat ik iets aon ut einde van de ronde mis.   Mag ik nog wel un boltje na afloop van de koers? Samen mit de rondemiss nim ik dit kir mar un pilske en ut boltje. Want un  biermerk was de sponsor en ut was mun erste oofurwinning dit veurjaor. En gelukkug was ur niks mit deze ronde mis.  

Gesonthet toegewens, deur Gin Fremde.

Nieuws van VDM

VDM (Vereniging Dorpsbelangen Maurik) houdt op woensdag 11 april vanaf 20.00 uur weer haar  Voorjaarsvergadering in 't Klokhuis te Maurik.   

Naast de gebruikelijke huishoudelijke punten is als spreker uitgenodigd onze wijkagent de heer Karel  van de Vooren.  U kunt, als dat al niet eerder gebeurd is, met hem en zijn werkzaamheden kennismaken. Hij zal wat  vertellen over zijn werk in Maurik en over eventuele actualiteiten. Ook kunt u hem vragen stellen.  Kortom een reden om naar de vergadering te komen.  

Niet‑leden die eens kennis willen maken met VDM zijn van harte uitgenodigd om ook een keer te komen. Graag aanmelden via  Corrie Blommaert (692210) of via onze site. In dat geval staat de koffie/thee voor u klaar.  We leven in de na‑verkiezingentijd. Dat betekent dat er voor VDM momenteel niet veel te doen is.  

Afhankelijk van de uitslag, en na de coaltitievorming, het coalitieaccoord, en de portefeuilleverdeling kunnen we weer verder kijken  wat er voor Maurik en voor ons te doen is. 

Helemaal stilzitten doen we natuurlijk niet. Momenteel werken we aan een nieuwe flyer die we bij zoveel mogelijk nieuwe inwoners  onder de aandacht willen brengen.   Als u meer wilt weten of ideeën, vragen of suggesties heeft betreffende de leefbaarheid in Maurik, kunt u contact met ons zoeken via  onze website. 

www.dorpsbelang‐maurik.nl en info@dorpsbelang‐maurik.nl

30

Maurik Rond ‐ april 2018


Anne’s kookkunsten

Catering, kookworkshops en foodtruckfestivals MAURIK – Anne‐Marie Reuvers is eigenaar van Anne’s kookkunsten. Ze verzorgt  catering, kookworkshops aan huis/op locatie, en staat met haar foodtruck op  verschillende foodtruck festivals. Als u wat te vieren heeft dan kunt u bij haar terecht  voor de lekkerste hapjes, BBQ, een foodtruckarrangement, en voor het leren maken  van overheerlijke gerechtjes.

Achtergrond

Anne‑Marie vertelt dat zij jarenlang heeft gewerkt bij een bank, bij de afdeling  Hypotheken. In 2012 werd ze boventallig. “Ik besloot toen mijn droom waar te maken en  heb het roer volledig omgegooid. Ik heb altijd van koken gehouden. Toen ik een vacature  voor kookworkshopconsulente zag heb ik gesolliciteerd en werd aangenomen. Ik heb  vervolgens in het hele land kookworkshops gegeven en werd een ander mens. In 2014  ben ik van Culemborg naar Maurik verhuisd en ben gestart met ‘Anne’s kookkunsten’. Ik  heb de cursus Sociale hygiëne gedaan, dat is verplicht als je werkt in de horeca, en verder  ben ik selfmade. Het is hard werken. Maar het is de moeite waard. Ik vind het altijd weer  fijn als ik zie en hoor dat mensen van mijn kookkunsten genieten.” 

Catering

Wilt u op uw feestje een heerlijke schaal vol hapjes presenteren? Dan kunt u deze bij  ‘Anne’s Kookkunsten’ bestellen. De schalen met hapjes variëren van simpel tot luxe en  internationale hapjes. Ook kunt u BBQ pakketten bestellen. Er is keuze uit 3  verschillende pakketten. Met daarbij natuurlijk sauzen, salades, brood, kruidenboter en  vers fruit. Eventueel kan er ook een BBQ (op gas) geleverd worden. Anne‑Marie vertelt enthousiast dat het ook mogelijk is om een compleet foodtruck feest  arrangement te bestellen. “Ik ga dan met mijn foodtruck naar de mensen toe en verzorg  vanuit de truck de lekkerste hapjes en drankjes. ”Alle wensen zijn bespreekbaar, aldus  Anne‑Marie.  

Kookworkshops

‘Anne’s kookkunsten’ geeft kookworkshops aan huis of op locatie voor maximaal 15  personen. “Tijdens een 3 uur durende kookworkshop leer ik de deelnemers diverse  gerechtjes te maken. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals bonbons, tapas  (Mexicaans, Indiaas,) sushi en high tea. Ik zorg voor alle ingrediënten en materialen. De  kookworkshops zijn ook heel geschikt voor kinderfeestjes vanaf 7 jaar.” 

Foodtruck festival 

Anne‑Marie neemt jaarlijks deel aan diverse foodtruck festivals. Hiervoor reist ze heel  Nederland af. Ze vertelt dat Foodtruckfestivals zijn overgewaaid uit de VS en steeds  populairder worden in Nederland. “Op een foodtruck  festival staan foodtrucks met specialiteiten van over de  hele wereld bij elkaar. Hierdoor krijg je een soort groot  openlucht restaurant. Tevens is er vaak muziek en/of  theater. Er heerst over het algemeen een gezellig lounge 

sfeertje. Het is een ideale gelegenheid  om mensen te ontmoeten. De festivals  duren meestal één tot drie dagen.” Omdat Anne‑Marie een voorliefde heeft  voor Mexicaans eten verkoopt ze in haar  foodtruck o.a.  burrito’s en taco’s.  Daarnaast ook verschillende soorten  tosti’s. Ze vindt het ontzettend leuk om  te doen. 

NB: Anne‑Marie is voor haar  foodtruck op zoek naar een  verwarmde opslagruimte van  ongeveer 25 vierkante meter. Ze  moet er wel 24 uur per dag bij  kunnen. Wie kan haar helpen?

Anne’s Kookkunsten *  Goudplevier 44 *  4021 HT MauriK *  06 19035492  info@anneskookkunsten.eu *  www.hapjesvananne.nl Maurik Rond ‐ april 2018

31


Colofon:

Maurik Rond wordt zes keer per jaar  gratis bezorgd in Maurik, Eck en Wiel  en Rijswijk.   Oplage: 3500 exemplaren    Redactieleden:  Daniëlle van den Berg, Conny Schadee,  Else Schipper, José Assink, Corrie  Blommaerts, Marie‑Hélène Greive,  Michiel Hurkmans en  Ingrid Pos    Fotografie: Lara van Gelderen 

32

Redactieadres: Prinses Marijkelaan 8 4021 EC Maurik redactie@maurikrond.nl    Donaties en advertenties:  Contactpersoon: Conny Schadee advertentie@maurikrond.nl IBAN: NL07 RABO 0166 8746 55

Activiteitenkalender: Contactpersoon: Marie‑Hélène Greive  activiteiten@maurikrond.nl

Drukwerk: Maurik Rond ‐ april 2018Link Drukwerk en Reclame Uitingen 

Maurik Rond niet ontvangen?  U kunt een exemplaar afhalen bij: Jumbo Maurik, Bak‑ kerij Het Suikertuintje van de Betuwe (Maurik), MCD  Eck en Wiel, Kapsalon Annie (Rijswijk) of vraag Maurik  Rond aan via: bezorgklacht@maurikrond.nl o.v.v.  uw naam en adres.  De redactie behoudt zich het recht voor om kopij in te  korten of niet te plaatsen en acht zich niet verantwoor‑ delijk voor typ‑ en drukfouten.  Reacties: info@maurikrond.nl Website: www.maurikrond.nl

Volgende uitgave Maurik Rond: 16 mei 2018  Sluitingsdatum kopij: 1 mei 2018

Profile for Maurik Rond

Maurik Rond - jaargang 7 - nummer 2 - april 2018  

Maurik Rond is een magazine voor de dorpen Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk

Maurik Rond - jaargang 7 - nummer 2 - april 2018  

Maurik Rond is een magazine voor de dorpen Maurik, Eck en Wiel en Rijswijk

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded