Page 110

Rodolfo Peraza Cuba, 1980. fanguitoestudio.com / rodolfoperaza.com A miña obra e investigación expándense en diferentes direccións, mantendo como núcleo o estudo das relacións de poder. Dentro dos temas máis recorrentes están o xogo, a violencia simbólica, o control do imaxinario e o forte impulso estandarizado que vivimos nas nosas sociedades contemporáneas e nas súas raíces históricas. Os medios que utilizo van dende os tradicionais ata o software art. No proceso de investigación aplico certa arqueoloxía, utilizando documentos, libros e plataformas onde a miña investigación se centra en mostrar os trazos máis violentos, simbólica e cotiamente de determinados procesos sociais, políticos e ou relixiosos. A solución lúdica participativa articula o meu traballo conceptual. O xogo como antídoto de todos os temas solemnes, nacionalistas, relixiosos, cos que se constrúen os mitos que sosteñen o control moderno, restándolles valor de transcendencia e sentido. A obra é un software art, realizado a partir de temas musicais cantados por nenos e mozos durante o franquismo, temas que foron regravados por un coro de nenos en Cuba. Estas cancións foron utilizadas en España maiormente nos espazos escolares e (ou) relixiosos como ferramenta de modelaxe da conduta dos nenos e dos mozos, ademais de tratar de facer transcender con eles o modelo totalitario. A peza enmárcase dentro da serie “Odio Records” que estuda modelos musicais de control noutras plataformas sociais, contemporáneas e históricas. R. P.

Mi obra e investigación se expanden en diferentes direcciones, manteniendo como núcleo el estudio de las relaciones de poder. Dentro de los temas más recurrentes están el juego, la violencia simbólica, el control del imaginario y el fuerte impulso estandarizado que vivimos en nuestras sociedades contemporáneas y sus raíces históricas. Los medios que utilizo van desde los tradicionales hasta el software art. En el proceso de investigación aplico cierta arqueología, utilizando documentos, libros y plataformas donde mi investigación se centra en mostrar los rasgos más violentos, simbólica y cotidianamente de determinados procesos sociales, políticos y (o) religiosos. La solución lúdica participativa articula mi trabajo conceptual. El juego como antídoto de todos los temas solemnes, nacionalistas, religiosos, con los que se construyen los mitos que sostienen el control moderno, restándoles valor de trascendencia y sentido. La obra es un software art, realizado a partir de los temas musicales cantados por niños y jóvenes durante el franquismo, temas que fueron regrabados por un coro de niños en Cuba. Estas canciones fueron utilizadas en España mayormente en los espacios escolares y (o) religiosos como herramienta de modelación de la conducta de los niños y jóvenes, además de tratar de hacer trascender con sus niños el modelo totalitario. La pieza se enmarca dentro de la serie “Odio Records” que estudia modelos musicales de control en otras plataformas sociales, contemporáneas e históricas. R. P.

110

OBRAS EN EXPOSICIÓN WORKS ON DISPLAY Canciones para mi mochila, 2009 Da serie Odio records From the series Odio records 5 edicións, 2 P. A. 5 editions, 2 A.P. Software Art Galería Senda, Barcelona

Utropicos XXXI Bienal de Arte en Pontevedra, Galicia, España  
Utropicos XXXI Bienal de Arte en Pontevedra, Galicia, España  
Advertisement