Page 1

EZC '84 Sponsorplan

Sponsorplan EZC '84


EZC '84 Sponsorplan

Voorwoord Voor u ligt het sponsorplan van Voetbalvereniging EZC ‘84 uit Epe. Dit plan is geschreven om de sponsormogelijkheden binnen de vereniging beter zichtbaar te maken voor potentiële sponsoren en om er voor te zorgen dat er voor het bestuur, de sponsorcommissie en de leden een duidelijke richtlijn is bij het werven van sponsoren. Het sponsorplan geeft ook inzicht in wat de sponsor van de vereniging en de vereniging van de sponsor mag verwachten. Sponsoring is voor elke vereniging van groot belang. Sponsorinkomsten geven EZC ‘84 de mogelijkheid om materialen aan te schaffen en activiteiten (die het verenigingsgevoel moeten versterken) te organiseren. Tevens kan er met dit sponsorplan bewerkstelligd worden dat de contributie op een aanvaardbaar niveau blijft, waardoor voetbal voor iedereen mogelijk blijft. Dit komt de uitstraling en levendigheid van de vereniging ten goede. Een levendige vereniging trekt meer leden met als resultaat meer sponsormogelijkheden en natuurlijk nog meer zichtbaarheid voor de sponsoren. Door deze zichtbaarheid en duidelijkheid te bieden willen we de sponsoring van de vereniging naar een hoger niveau tillen, zowel in kwantiteit als ook in kwaliteit. In dit sponsorplan willen wij u een beeld geven van de vereniging en treft u onder meer korte omschrijvingen van de verschillende mogelijkheden van sponsoring bij EZC ‘84. In eventuele sponsorovereenkomsten zal naar dit document verwezen worden. Veel sponsoren gaan een overeenkomst niet alleen aan om hun naamsbekendheid, maar vooral om de maatschappelijke betrokkenheid in de gemeenschap te vergroten en daarbij omdat ze de vereniging en haar leden een warm hart toedragen. We zullen dan ook alles in het werk stellen om de eer en goede naam van de sponsoren hoog te houden en de uitstraling van de vereniging sportief, correct en sfeervol te houden. Dit om er voor te zorgen dat de vereniging het waard blijft om als sponsor te steunen. Indien u als sponsor een voorstel heeft dat niet in dit document vermeld staat, kunt u dit te allen tijde bespreekbaar maken bij de sponsorcommissie. Wij staan u graag te woord en zullen, in overleg met het bestuur, uw voorstel met uiterste zorg behandelen. Wij vertrouwen erop dat dit document voldoende duidelijkheid biedt. Mocht dat niet zo zijn, dan komen wij dit graag een keer toelichten. Namens het bestuur van Voetbalvereniging EZC ‘84, De sponsorcommissie EZC ‘84 J.B. Sportpark Kweekweg 36 8161 PG Epe sponsoring@ezc84.nl www.ezc84.nl

Versie 1807


EZC '84 Sponsorplan

EZC ‘84 Voetbalvereniging EZC ‘84 is een in Epe gevestigde voetbalvereniging met ongeveer 300-350 leden die haar thuishaven heeft op het J.B. Sportpark aan de Kweekweg in Epe. Binnen EZC ’84 zijn diversen elftallen en teams actief. Zoals onze 35+-, 45+-, senioren, junioren en pupillen teams. Binnen onze vereniging beschikken we naast de mannen/jongens elftallen/teams ook over een aantal vrouwen/meisjes elftallen/teams. Voor een actuele weergave van onze teams verwijzen wij u graag naar onze website : www.ezc84.nl. Hier vindt u onder de menu optie elftallen alle actieve elftallen Uiteraard gaan onze teams in de diverse competities voor de winst, maar uiteindelijk staat het plezier in de sport boven de resultaten.

Historie Op 9 mei 1984 stapte de zaterdagafdeling van SV Epe uit de vereniging. Direct werden de koppen bij elkaar gestoken om een nieuwe vereniging te starten: EZC ’84. De clubkleuren geel-blauw waren geboren. EZC’84 startte met bijna 70 leden: vier senioren- één jeugden twee pupillenelftallen. Omkleden voor de training moest bij de familie Olthuis, als veldverlichting werd een bouwlamp gebruikt en een tent werd als dug-out ingezet. In de eerste jaren deelde EZC’84 het complex met atletiekvereniging Cialfo. Toen Cialfo begin jaren negentig vertrok groeide de vereniging en was zelfs enkele jaren de hoogst voetballende vereniging van de gemeente Epe. EZC ’84 staat bekend om zijn pionierswerk, zo was het de eerste vereniging in de gemeente Epe welke het peutervoetbal introduceerde. Ook bracht EZC’84 al in 1993 een huis-aanhuiskrant uit en was er de primeur met een Superloterij met als hoofdprijs een auto. Ook nu, na ruim 30 jaar is EZC ’84 nog altijd vooruitstrevend en bijna dagelijks te bewonderen op het schitterende kunstgrasveld.

Sponsoring Ieder bedrijf wil zich graag op een positieve manier profileren. Publiciteit en naamsbekendheid spelen hierbij een belangrijke rol. Het sponsoren van EZC ´84 kan voor uw bedrijf een uitkomst zijn om lokaal en regionaal meer publiciteit en naamsbekendheid te creëren voor uw bedrijf. Een belangrijk voordeel dat behaald kan worden door middel van sponsoring van een sportvereniging is een verbeterde uitstraling naar uw doelgroep. Tevens kunt u ook uiting geven aan uw sociale en maatschappelijke betrokkenheid waarmee u een groot aanzien kunt creëren bij uw klanten. Uiteraard zijn wij ons er ook van bewust dat sponsoring voor een groot gedeelte bestaat uit gunnen. De plannen die wij voor EZC ´84 hebben, worden op dit moment nog niet gedragen door voldoende financiële ondersteuning. EZC ´84, dat volledig uit vrijwilligers bestaat en door vrijwilligers bestuurd wordt, zal deze lasten ook niet zelfstandig kunnen dragen. Daarom benaderen we u en andere bedrijven om ons bij te staan.

Versie 1807


EZC '84 Sponsorplan

Waarom is sponsoring interessant? Het sponsoren van een sportvereniging als EZC ´84 is een geweldig middel om, tegen relatief geringe kosten, positieve publiciteit te genereren voor een onderneming en tegelijkertijd iets te doen voor anderen. Door sponsoring kan een onderneming uiting geven aan haar sociale en maatschappelijke betrokkenheid, waarmee aanzien bij klanten kan worden gecreëerd. Vooral voor kleinere ondernemingen is sponsoring van een lokale sportvereniging bij uitstek iets om grotere concurrenten met uitgebreide budgetten de loef af te steken. Door op een specifieke doelgroep gerichte marketing kan een kleinere onderneming haar lokaal aanzien verhogen en lokaal meer business genereren. U kunt klanten op deze manier via meer naamsbekendheid en de gun-factor aan u binden. Welke concrete voordelen biedt sponsoring? • Extra en betere publiciteit; • Verbetering van het imago van de onderneming; • Verbetering van de afzet van een bepaald product of dienst; • Ontwikkeling van extra en nieuwe activiteiten.

Welke doelgroepen heeft EZC ´84? De jongste actieve leden zijn net 6 jaar geworden en worden door hun ouders en grootouders naar de trainingen en wedstrijden begeleid. Bij de jeugd onder 18 jaar zijn vooral ouders de supporters, maar worden wedstrijden ook bekeken door bijvoorbeeld schoolvrienden of andere familie (opa, oma, oom, tante etc.). Ook onze senioren teams trekken een heel divers publiek. Publiek dat een seniorenwedstrijden heeft bezocht blijft vaak ook na deze wedstrijden in het clubhuis. Bij een thuiswedstrijd van ons eerste elftal bezoeken gemiddeld zo´n 100 tot 200 mensen het sportpark. Naast de reguliere wedstrijden op ons mooie sportpark vinden er diverse evenementen plaats. Zo wordt ieder jaar ons zeer gezellige bedrijventoernooi gespeeld. Bij de laatste editie waren er maar liefst 23 bedrijven vertegenwoordigd met een team. Het toernooi wordt over 4 avonden en 1 zaterdag gespeeld waarbij honderden mensen ons sportpark bezoeken.

Versie 1807


EZC '84 Sponsorplan

Sponsormogelijkheden Bordsponsor – vanaf € 100,- per jaar (excl. productiekosten) Wij bieden u de mogelijkheid om een reclamebord langs ons hoofdveld te plaatsen. De afmetingen bedragen 3000 mm x 600 mm. Het reclamebord wordt voor een periode van min. 3 jaar geplaatst. De kosten hiervoor bedragen € 100,00 per jaar. U dient zelf voor de productie van het bord zorg te dragen. Wij kunnen u hierbij wel helpen. Voor ieder extra bord betaald u slechts € 75,00 per bord per jaar. Tevens verschijnt uw logo random op onze website en staat u in het sponsoroverzicht op de zelfde website met een link naar de website van het betreffende bedrijf. Kledingsponsor – vanaf € 175,- per jaar EZC ´84 werkt met shirts-, trainingspakken- en tassponsoren. Hier heeft u dus de mogelijkheid om te adverteren op het EZC ‘84 thuisshirt, het trainingspak en/of de sporttassen. Uiteraard kunt u er voor kiezen om één heel elftal te sponsoren met zowel shirt, trainingspak en sporttas. In onderstaand overzicht ziet u de mogelijkheden tot kledingsponsoring en de kosten: Shirt Tenue

Trainingspak

Tas

Neem contact op voor de mogelijkheden

Neem contact op voor de mogelijkheden

Neem contact op voor de mogelijkheden

Senioren 1e Elftal Overige Sen elftallen

€ 300,00

€ 250,00

€ 200,00

€ 300,00

€ 250,00

€ 200,00

€ 225,00

€ 200,00

€ 175,00

Junioren O19 t/m O15 Elftal Pupillen

O13 en lager

Deze bedragen zijn per jaar en de overeenkomst wordt aangegaan voor min. 3 jaar. Tevens verschijnt uw logo random op onze website en staat u in het sponsoroverzicht op de zelfde website met een link naar de website van het betreffende bedrijf. Bij de ingebruikname van het tenue of een gedeelte hiervan, wordt er een foto gemaakt en een persbericht verstuurd naar alle lokale media. Jeugdsponsor - € 500,Als jeugdsponsor krijgt u een dubbel reclamebord aangeboden (6000x600mm) door EZC '84. Tevens kunt u de door uw bedrijf aangeleverde vlag op ons sportpark hangen. Uiteraard prijkt uw naam ook op het reclamebord bij de entree van ons sportpark. Bij (media)uitingen van de jeugdcommissie wordt uw bedrijfsnaam automatisch opgenomen/vermeld Kosten: € 500,-- per jaar voor een periode van minimaal 3 jaar. Evenementsponsor Bij EZC ‘84 vinden diverse evenementen plaats. Hierbij valt te denken aan Toernooien, Open dag, Penaltybokaal, Apres ski Party, Kaartmarathon, Tentenkamp, Sponsoravond etc. U kunt als sponsor uw naam verbinden aan deze evenementen. De kosten per evenement variëren per evenement. Neemt u contact op voor de mogelijkheden. Tevens verschijnt uw logo random op onze website en staat u in het sponsoroverzicht op de zelfde website met een link naar de website van het betreffende bedrijf. Bij de ingebruikname van het tenue of een gedeelte hiervan, wordt er een foto gemaakt en een persbericht verstuurd naar alle lokale media. Versie 1807


EZC '84 Sponsorplan

Kantine display sponsor - € 35 euro per slide In onze sfeervolle en gezellige kantine wordt, tijdens de openingstijden, een informatiescherm getoond met informatie, nieuws, uitslagen, wedstrijdprogramma etc etc. Daarnaast bestaat er voor sponsoren de mogelijkheid om hier een reclame uiting te tonen. De kosten hiervoor bedragen € 35,00 per jaar voor een slide van 30 seconden. Deze 30 seconden zijn vrij in te vullen d.m.v. dia’s, tekst en/of video. Wedstrijd-/bal – sponsor - € 75,00 per wedstrijd Als wedstrijdsponsor wordt er tijdens een thuiswedstrijd van ons eerste elftal gespeeld met een door uw bedrijf aangeboden wedstrijdbal. De kosten hiervoor bedragen € 75,00 per wedstrijd. Tevens verschijnt uw logo random op onze website en staat u in het sponsoroverzicht op de zelfde website met een link naar de website van het betreffende bedrijf. Nieuwsbriefsponsor - € 50,- per editie Als nieuwsbriefsponsor wordt uw bedrijf extra uitgelicht en getoond in onze nieuwsbrief die digitaal naar onze leden wordt gestuurd. De kosten hiervoor bedragen € 50,00 per nieuwsbrief. Sponsoring op maat Mocht u andere ideeën hebben over de invulling van uw sponsoring dan de hierboven genoemde mogelijkheden? Wij gaan graag met u in overleg om tot een passende sponsoring te komen. Neemt u hiervoor contact op met de sponsorcommissie: sponsoring@ezc84.nl.

Mocht u naar aanleiding van dit sponsorplan vragen en/of opmerking hebben neemt u dan contact op met de sponsorcommissie van EZC ’84. Zij helpen u graag verder. Dit kan via sponsoring@ezc84.nl

* Alle in dit sponsorplan genoemde bedragen zijn excl. BTW.

Versie 1807

Sponsorplan  

https://www.ezc84.nl/document/Sponsorplan.pdf

Sponsorplan  

https://www.ezc84.nl/document/Sponsorplan.pdf

Advertisement