Issuu on Google+

Możliwośd uaktualniania wiedzy Mobilnośd Możliwośd zaznaczenia tekstu Podkreślanie tekstu kolorem Ładowanie Dostęp do sieci

Podręcznik tradycyjny Brak

E-podręcznik Dostępne są aktualizacje

Słaba

Dostępnośd wielu artykułów w jednym miejscu Pozwala tworzyd zakładki

Pozwala prowadzid notatki na marginesie Kolorowe pisaki Nie potrzebne Nie potrzeby

Brak możliwości Konieczne Potrzeby


o epodręcznikach