Page 1

Klas 3. Schrijven hoofdstuk 5. Het betoog. Schrijfdoel:

overtuigen

Publiek:

je klasgenoten

Aantal woorden:

300 (marge: 10% meer of minder)

Standpunt:

eigen keuze

Argumenten:

drie argumenten voor, één argument tegen met de weerlegging. Vul het onderstaande bouwplan in.

Alinea 1. Inleiding. Bepaal je standpunt (mening). (signaalwoorden: ik vind, volgens mij, …)

Alinea 2. Argument 1 met onderbouwing. (signaalwoorden: ten eerste, om te beginnen, …)

Alinea 3. Argument 2 met onderbouwing. (signaalwoorden: ten tweede, bovendien, en, ook, ..)

Alinea 4. Argument 3 met onderbouwing. (signaalwoorden: ten derde, bovendien, en, ook, ..)

Alinea 5. Tegenargument met weerlegging. (signaalwoorden weerlegging: maar, desondanks, ...)

Alinea 6. Conclusie, herhaling standpunt. (signaalwoorden: samenvattend, dus, concluderend, …..)

Maak een print van deze bladzijde en lever die in bij je artikel. Veel succes! !

Klas 3, schrijven hoofdstuk 5