Page 1

GeĂŻntegreerde proefopdracht CosyCamping

Mattijs Vens 6 boekhouden informatica H. Pius X-Insituut Antwerpen Abdijstaart 128 2020 Antwerpen 2017-2018


GeĂŻntegreerde proefopdracht CosyCamping

Mattijs Vens 6 boekhouden informatica H. Pius X-Insituut Antwerpen Abdijstaart 128 2020 Antwerpen 2017-2018


Woord vooraf Een geïntegreerde proef (GiP) is het belangrijkste werkstuk dat ik tot nu toe heb gemaakt. Het doel van een geïntegreerde proef is de leerstof die we de voorbije jaren kregen toepassen in een werkstuk en zo kunnen aantonen dat we de leerstof onder de knie hebben. Deze GiP is een verzameling van verschillende opdrachten van verscheidenen vakken. Sommige opdrachten zijn in groepsverband geschreven. Onze groep bestaat uit Bartjan Henkemans, Noah De Lauw, Lars Duville, Babs Verhaegen en ikzelf. Zij hebben allemaal stuk voor stuk ervoor gezorgd dat mijn GiP eruit ziet zoals die nu is, waarvoor ik hen zeer hard wil bedanken. Naast onze groep zou ik in het bijzonder ook mijn ouders bedanken om mee te helpen met het verbeteren en om mij te steunen doorheen heel het jaar. Als laatste zou ik u de lezer willen bedanken voor de belangstelling in mijn geïntegreerde proef.


Inhoud Woord vooraf ..................................................................................................................................... 3 Inleiding ............................................................................................................................................... 7 TopTeam .............................................................................................................................................. 9 De opdracht.................................................................................................................................... 9 Eindvoorraad................................................................................................................................ 10 Productiekost per eenheid ...................................................................................................... 12 Huidige leverbetrouwbaarheid .............................................................................................. 13 Huidig marktaandeel omzet ................................................................................................... 14 SWOT .............................................................................................................................................. 16 Naam, logo en huismerk ............................................................................................................. 17 Kernwoorden................................................................................................................................ 17 Naam .............................................................................................................................................. 17 Logo................................................................................................................................................. 17 Organogram en team ............................................................................................................... 18 Presentatie kapitaalverhoging ................................................................................................... 19 De opdracht.................................................................................................................................. 19 Presentatie shareholders analyse ............................................................................................ 23 De opdracht.................................................................................................................................. 23 Business plan ................................................................................................................................... 36 Business idea (Company Summary) .................................................................................. 36 Company Objectives ................................................................................................................. 37 Risk analysis ................................................................................................................................ 38 Product description .................................................................................................................... 39 Ownership, management and personnel .......................................................................... 41 Markets and marketing ............................................................................................................ 43 Financial forecast ....................................................................................................................... 45 Presentation business plan..................................................................................................... 46 Promotion plan ................................................................................................................................ 55 Marketing objective ................................................................................................................... 55


Audience ........................................................................................................................................ 55 Location ......................................................................................................................................... 55 Type of person ............................................................................................................................ 55 Placements ................................................................................................................................... 55 Detailed targeting ...................................................................................................................... 56 Budget & Schedule .................................................................................................................... 56 Defense of the plan ................................................................................................................... 56 Une offre d’emploi.......................................................................................................................... 62 Préparation de l’annonce d’emploi pour un assistant .................................................. 62 L’annonce d’emploi (l’offre d’emploi) ................................................................................. 63 Brochure ............................................................................................................................................ 64 Maatschappelijk verantwoord ondernemen ......................................................................... 68 People ............................................................................................................................................. 68 Planet .............................................................................................................................................. 69 Profit ............................................................................................................................................... 69 Financiële analyse van een concurrent .................................................................................. 72 Verticale analyse ........................................................................................................................ 73 Horizontale analyse ................................................................................................................... 77 Financiële analyse CosyCamping ......................................................................................... 79 Verticale analyse van de jaarrekening .............................................................................. 79 Horizontale analyse ................................................................................................................... 83 Masterplan voor 2020 .............................................................................................................. 85 Besluit ................................................................................................................................................. 86 Literatuurlijst.................................................................................................................................... 87 Bijlage ................................................................................................................................................. 88 Logboek ......................................................................................................................................... 88 Jaarrekeningen ........................................................................................................................... 89


CosyCamping

Inleiding In het begin van dit jaar maakten we kennis met de geïntegreerde proef door middel van een bedrijfssimulatiespel op de Thomas More hogeschool. Aan de hand van de cijfers die we kregen op Thomas More kwam onze onderneming tot stand: CosyCamping! Hier begon het echte werk voor ons. We verdeelden de taken van de onderneming. Bartjan werd algemeen directeur, Babs werd verkozen als administratief directeur, Lars als financieel directeur, Noah als technisch directeur en ik als marketing directeur. Iedereen paste zich aan zijn rol aan en al snel verliep alles zeer vlot. Vanaf dat moment werkten we samen of alleen aan onze fictieve onderneming en streefden we ernaar om onze GIP zo goed mogelijk te maken. Tijdens het vak seminarie kregen we onze eerste opdracht: we moesten in groep een kort verslag over onze onderneming maken en daarnaast een slogan, logo, doel,… enzovoort ontwerpen. In de loop van het jaar moesten we vele presentaties geven om ons zo klaar te stomen voor de ultieme presentatie op het einde van het jaar. De GIP bestaat uit een reeks van individuele opdrachten en groepsopdrachten. Gedurende het hele jaar werden er voor verschillende vakken taken uitgedeeld die rond deze bedrijfsvisie werkten. We kregen ook opdrachten voor andere vakken. Voor Engels hebben we een ‘promotion plan’ gemaakt waar we reclame moesten maken voor CosyCamping. Voor Frans hebben we een brochure van onze onderneming gemaakt. In die brochure stelden we onze onderneming voor aan onbekenden en er stonden ook al wat producten in. Ook hebben we een vacature gemaakt voor onze eigen positie in het bedrijf. Voor het vak bedrijfseconomie moesten we een analyse maken van ons bedrijf en deze vergelijken met een concurrent. Zelfs voor godsdienst hebben we een opdracht gekregen. We moesten een deontologische code opmaken voor onze onderneming. In deze GIP heb ik alle opdrachten die we moesten maken samengevoegd tot één geheel. Ik hoop dat je ervan gaat genieten!

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be


Seminarie


CosyCamping

TopTeam De opdracht Op dinsdag 19 september hebben wij (Bartjan, Noah, Lars, Babs en Mattijs) deelgenomen aan het TopTeam spel, een bedrijfssimulatie. In dit spel hadden wij negen concurrenten. Allemaal rugzak producenten. We konden twee types rugzakken produceren, namelijk een standaard rugzak en een luxe rugzak. Het doel van het spel was dus om zo veel mogelijk winst te maken. Om dat te bereiken konden wij kiezen uit de hoeveelheid machines, productiehoeveelheid per machine, de verkoopprijs, de distributiemarge, de reclame en de productontwikkeling. Het was een zeer leuke en interessante simulatie waar we veel uit hebben kunnen leren. Om dit leerproces verder te zetten hebben wij onze cijfers beoordeeld. Daaruit kunnen wij beslissen wat we beter hadden kunnen doen.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

9


CosyCamping

Eindvoorraad Standaard jaar 3 Beoordeling Aan het einde van het derde jaar hadden wij een voorraad voor meer dan 8 maanden. Dit is te veel aangezien we 1 tot 3 maanden nodig hebben om aan de behoefte van onze klanten te voldoen en rekening te houden met reserves. We zullen in de volgende maanden onze productie van 4400 moeten laten dalen naar 3000. Hierdoor zal onze eindvoorraad 2,25 maanden bedragen. Dit is genoeg om voor de eerstvolgende maand te voorzien en een kleine reserve te hebben. Dit is ook laag genoeg dat we de kosten zo laag mogelijk houden. We blijven ook werken met 2 machines. Tabel eindstaat Eindvoorraad 1903 eenheden Vraag januari 223 eenheden Eindvoorraad in maanden 8,53 maanden Tabel oplossing Originele productie 4400 eenheden Nieuwe productie 3000 eenheden Nieuwe eindvoorraad 503 eenheden Nieuwe eindvoorraad in maanden 2,26 maanden

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

10


CosyCamping Luxe jaar 3 Beoordeling Voor het volgend jaar lijkt het mij beter als we van 2 machines overschakelen naar 1 machine. Dit zal ervoor zorgen dat de productiekosten per eenheid lager liggen. We gaan onze productie ook verlagen met 850 eenheden. Uiteindelijk komen we op een eindvoorraad van 2,29 maanden uit. Dit is al een stuk lager dan de originele eindvoorraad van 12,06 maanden. Onze huidige voorraad is genoeg voor de komende maand te voorzien van goederen en nog een reserve te hebben. Deze reserve kost wel geld maar als de klant zijn product niet meteen kan meenemen of moet wachten om zijn product te krijgen, zal die geneigd zijn om naar de concurrentie te gaan. Als dit gebeurd is er een grote kans dat de klant permanent bij de concurrentie blijft. Tabel eindstaat Eindvoorraad 1049 eenheden Vraag januari 87 eenheden Eindvoorraad in maanden 12,06 maanden Tabel oplossing Originele productie 1500 eenheden Nieuwe productie 650 eenheden Nieuwe eindvoorraad 199 eenheden Nieuwe eindvoorraad in maanden 2,29 maanden

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

11


CosyCamping

Productiekost per eenheid In jaar één en twee van onze onderneming ligt de productie kost per eenheid goed. Dit komt doordat we rekening hebben gehouden met de meest economische productiegrootte. Bovendien hebben we genoeg budget overgelaten voor productontwikkeling, dit zorgt ervoor dat we de afvalkosten kunnen verminderen. In het derde jaar hebben we onze werkwijze veranderd, dat was een risico en zoals u kan zien in onderstaande grafiek was deze methode niet de beste. We hielden geen rekening met een optimale productiegrootte en ons afvalpercentage steeg. Dit resulteert meteen in een stijging van de productiekosten. Voor de standaardrugzakken een stijging van 5,8% en voor de luxelijn een stijging van 4,9%.

Gemiddelde productiekost per eenheid 30 25 20 15 10 5 0

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Standaard

20

20

21,16

Luxe

24

24

28,08

Standaard

Luxe

Wat wij hieruit besluiten is dat we de tactiek van het tweede jaar moeten toepassen omdat het afvalpercentage toen het laagste was en er was een evenwicht tussen onze standaard en luxeproducten.

Afvalpercentage 12% 10%

8% 6% 4% 2% 0% Standaard Luxe

Jaar 1

Jaar 2

5%

3,35%

4%

3,33%

3,33%

10%

Standaard

Jaar 3

Luxe

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

12


CosyCamping

Huidige leverbetrouwbaarheid Standaard in jaar 3 Beoordeling In de echte bedrijfswereld zou de leverbetrouwbaarheid boven de 98% moeten liggen. Een leverbetrouwbaarheid van 92,71% is dus duidelijk te laag. Bijsturen beslissingen We zouden het volgend jaar een extra machine kunnen plaatsen met een jaarproductie van 1 000 eenheden. De leverbetrouwbaarheid van onze producten zou dan stijgen naar 100% en onze omzet zou dan verhogen met 17 745 euro. De eindvoorraad zou dan wel stijgen. Luxe in jaar 3 Beoordeling In de echte bedrijfswereld zou de leverbetrouwbaarheid boven de 98% moeten liggen, wij hebben 100%. Bijsturen beslissingen Wij moeten niet bijsturen aangezien de betrouwbaarheid al 100% is.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

13


CosyCamping

Huidig marktaandeel omzet Standaard in jaar 3 Beoordeling Rekening houdend met het feit dat het gemiddelde marktaandeel 10% is, komen we tot de conclusie dat we een te laag marktaandeel van 7,81% hebben. Beslissingen We hebben geprobeerd ons marktaandeel te verbeteren door meer geld te spenderen aan marketing. Om dit mogelijk te maken hebben we te weinig geld gespendeerd aan de contributiemarge. Hierdoor kregen onze producten geen aandacht in de winkel. In het volgende boekjaar moeten we een goede middenweg vinden tussen marketing en distributiemarge.

Standaard marktaandeel omzet in jaar 3 14,00% 12,00% 10,00% 8,00%

6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Marktaandeel

Team 1 Team 2 Team 3 Team 4 Team 5 Team 6 Team 7 Team 8 Team 9 Team 10 7,81%

10,79% 11,25% 11,39% 11,68% 10,46%

9,73%

10,16%

9,84%

6,89%

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

14


CosyCamping Luxe jaar 3 Beoordeling We hebben dit jaar een te klein marktaandeel van 6,09%. Dat is wel heel zwak aangezien onze concurrentie allemaal een marktaandeel hebben van ongeveer 10%. Beslissingen We hebben dit jaar geprobeerd om onze winstmarge te vergroten door een superkleine distributiemarge te betalen. Daarbij hebben we ook te weinig gespendeerd aan reclame. Hierdoor kreeg ons product nauwelijks aandacht van de consument. Het volgend jaar zullen wij dus meer geld moeten spenderen aan reclame en distributiemarge.

Luxe marktaandeel omzet in jaar 3 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Marktaandeel

Team 1

Team 2

Team 3

Team 4

Team 5

Team 6

Team 7

Team 8

Team 9 Team 10

6,09%

10,19%

10,67%

12,06%

13,30%

10,25%

9,32%

9,53%

9,53%

9,06%

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

15


CosyCamping

SWOT SWOT-analyse  

 

Strengths

Terugkerende klanten Veel geïnvesteerd in productontwikkeling

Opportunities

Grote voorraad Omdat we veel reclame hebben gemaakt gaan we in de toekomst meer klanten hebben

 

 

Weaknesses

Te hoge verkoopprijs bij het standaardproduct Te lage marge bij beide producten

Threats

Onze concurrenten zijn te gevestigd Toename behoeftes die we niet kunnen bevredigen omdat we maar twee producten hebben Onze concurrenten hebben een groot marktaandeel

Conclusie Uit onze SWOT-analyse kunnen we afleiden dat we in het derde boekjaar een paar cruciale fouten hebben gemaakt. Zoals het foutief inschatten van de verkoopprijs. Daarnaast hebben we ook een te lage marge toegekend aan de winkels. Door die fouten hebben we veel producten niet kunnen verkopen. Waardoor we met een grote voorraad overbleven. Maar we hadden ook een paar dingen goed ingeschat, we hebben veel geïnvesteerd in reclame. Zo kent de klant onze onderneming en onze producten al. Wat in de toekomst tot veel klanten kan leiden. En omdat we veel geïnvesteerd hebben in productontwikkeling kunnen we ons huidig marktaandeel vergroten. Dat gaan we proberen door in de toekomst klanten van de concurrenten af te nemen en ook aan onze huidige klanten meer dezelfde producten te verkopen.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

16


CosyCamping

Naam, logo en huismerk Kernwoorden Gezellig, jong, voorbereid en toegankelijk, dat zijn wij! Als wij aan kamperen denken, staat gezelligheid centraal. Met onze frisheid (ons jong enthousiasme?) zorgen wij voor de leukste producten die het kamperen compleet maken. Voor beginners of ervaren kampeerders, jong of oud, in ons assortiment vindt ieder wat wils voor een geslaagde kampeertrip.

Naam CosyCamping betekent letterlijk “gezellig kamperen”. Dit komt tot uitdrukking in ons assortiment. Naast grote tenten met voldoende ruimte voor bedden en zitgelegenheid, hebben wij ook lantaarntjes en buitenslaapzakken voor de romantici. Natuurlijk hebben wij ook vuurkorven, voor dat warme vuurtje uit ons logo. Uit onderzoek bij de FOD Economie blijkt dat de naam CosyCamping nog niet gebruikt is door een andere onderneming in België.

Logo Ons logo is ontworpen door Imke Dick (H. PiusX-Instituut 6PUB). Het vuur met een warme oranje kleur staat voor de gezelligheid die wij met onze producten aan kamperen willen toevoegen. Ook de achtergrond staat in thema van het kampeerleven, namelijk een nachtblauwe hemel waarbij onze naam letterlijk in de sterren geschreven staat.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

17


CosyCamping

Organogram en team Achter sterke producten moet een sterk team staan. Daarom is het van belang dat ieders kwaliteiten volledig benut worden. Vorig jaar hebben wij al als team samen gewerkt aan een minionderneming. Gebaseerd op deze ervaringen hebben we voor de volgende taakverdeling gekozen: 

Bartjan Henkemans is een zeer goede CEO. Hij neemt de eindverantwoordelijkheid, verdeelt de taken en plaatst ook iedereen bij een opdracht die het best bij die persoon past.

Babs Verhaegen is onze administratieve directeur omdat zij zeer goed georganiseerd is. Zij kan orde in de chaos maken, zelfs als dat nagenoeg onmogelijk lijkt.

Lars Duville is onze financiële directeur. Hij houdt de financiële positie van CosyCamping strak in de hand, zo gaat er geen cent verloren.

Noah De Lauw is onze technisch directeur, hij zorgt ervoor dat onze productietechnologieën op en top zijn zodat wij producten van de hoogste kwaliteit kunnen aanbieden.

Mattijs Vens is onze marketingdirecteur die met zijn enthousiasme als de beste evenementen organiseert waardoor wij bekender worden. Een echt topteam!

Bartjan Henkemans Chief executive officer

Babs Verhaegen Administrative Director

Lars Duville Financial Director

Noah De Lauw Technical Director

Mattijs Vens Marketing Director

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

18


CosyCamping

Presentatie kapitaalverhoging De opdracht CosyCamping heeft 3 geslaagde jaren achter de rug en wil haar eigen vermogen versterken met een kapitaalverhoging. Daarvoor hebben we een algemene aandeelhoudersvergadering gehouden om aan de aandeelhouders te verantwoorden waarvoor we dat geld nodig hebben. We zouden een nieuwe webshop uitbouwen. Deze opdracht gebeurde doormiddel van een presentatie, hieronder bevinden zich de dia’s.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

19


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

20


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

21


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

22


CosyCamping

Presentatie shareholders analyse De opdracht Tijdens de algemene vergadering werd beslist door de aandeelhouders om te beleggen in de groeiende markt van groene energie en of duurzame productiemethodes. We hebben 3 bedrijven geanalyseerd in de chemische industrie. Er werd gekeken of het bedrijf milieu bewust is, maar ook de financiële ratio’s werden onder de loep gehouden. We bekeken de rendabiliteit, omzet en EBITDA. Deze opdracht gebeurde door middel van een presentatie, hieronder bevinden zich de dia’s.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

23


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

24


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

25


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

26


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

27


Engels


CosyCamping

Business plan Business idea (Company Summary) CosyCamping is a company specialized in selling camping equipment, accessories and other products related to camping. The goal of our company is to make camping not only fun for the rugged outdoors people, instead we would like to make camping something for everyone. Young, old, athletic or otherwise. In our vision everyone should be able to enjoy the amazing camping experience. In order to do that we sell camping equipment that's easy, convenient, durable and most importantly makes the camping experience cosy. We bought CosyCamping three years ago from its founder. Back then it was in a terrible state. The store was unattractive, the financial state was bad to say the least. To say that we have come from far would be an understatement. Nowadays the company flourishes. Primarily from our web shop (CosyCamping.be). Boasting a net profit of €5.556.000,00 last year alone. CosyCamping is a Ltd with 36004 shares. Each share with a face value of €500,00. However our shares have an intrinsic value of €956,89.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

36


CosyCamping

Company Objectives In order to bring our company to the next level we have to set ourselves some goals. There are a few categories in which we would like to improve, not only to make our company function better but at the same time give our customers the very best service we possibly can. Something we, as a company, care about the most is the service we give to our customers. When we bought CosyCamping three years ago the customer service was in the poorest state you can imagine, since then we came a long way. We were able to reduce the complaints by 45% and the waiting time on our online customer service decreased by half. This year we want to renovate our store in Antwerp to make it more attractive to customers. We are planning to build several little showrooms so our customers can get an example of their camping holiday. In the coming five years we would like to expand our business operation by opening new stores as well as enlarging the coverage of our web shop. So people, who live too far away from a store, can easily buy the products they need online. Our brand is already well established but we want to take it a step further. We have decided to start an online campaign to improve our brand awareness and in particular our web shop, nowadays most people buy their products online. Our shareholders are very important to us and the company, without them we would not be able to operate this business. Because of that we want to make sure our profitability increases with at least 12% in the next two years. We want to reward their loyalty to the company.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

37


CosyCamping

Risk analysis This is an explanation of the weaknesses and threats of our SWOT-analysis. Because we acquired the company in a horrendous state, our brand name is connected with poor quality, poor customer service and unattractive stores. We are going to solve these issues by renovating our stores, hiring new support staff and increasing our advertising budget to restore our brand name. Due to the outstanding quality of our products and the high production costs our price range is in the top of the camping branch. We know some customers will not be able to easily integrate into our ecosystem because of the high entry price. The customers that do join our ecosystem will be very satisfied. The camping market is highly competitive. Especially in the low cost segment of the market, which is not our main target, we produce and sell high-end, high quality products. The difficult part is to sell high quality products at a competitive price while still making profit. Big camping companies can afford to go overseas for low-cost production. All of our products are produced in Belgium this gives us flexibility and we can guarantee high quality. Because of that our labour costs will be higher and our products will be more expensive too. We are convinced the quality of our products outweighs the price disadvantage. Because we are a relatively small and new player on the market our brand is less known than other high priced camping equipment brands. We can eliminate this disadvantage by starting advertising campaign catered to the high-end of the market. By doing so we can increase our market share. We are a seasonal company. Therefore our sales figures occur from March until September. Winter season is mainly spent by doing R&D and preparing for the next camping season.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

38


CosyCamping

Product description We have all camping must-haves. We sell tents, backpacks, air mattresses. We even have campers. Our main product categories are listed below. Our tents We sell all kinds of tents in all sizes. But we wouldn’t be CosyCamping if we didn’t have a few special tents too. In our festival assortment you can find a festival-tent for four party-animals. It’s a very basic tent, but what else does a teenage festival goer need.

We also have the perfect tent for a long camping trip; the living tipi. Your whole family can comfortably stay in this tent. The inside of the tent is comfortable, it has a big door and a canopy that gives you shelter from the rain. The warm sand colour gives a natural and romantic atmosphere inside the tent. Because of all the benefits this tipi is high-end.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

39


CosyCamping Last but not least, the Volkswagen tent. Are you ready for a more exotic camping experience and want to win the prize for best-looking tent at the campsite, then this tent is for you. The Volkswagen tent boasts two bedrooms for two campers each. Both the rooms have their own door to enter and leave the Volkswagen. It is made of high quality, durable fabric. Even during the worst storm, you will stay dry and cosy.

A special photo backpack When you go camping, there always is this one picture addicted person, right? Well, we have the perfect backpack for this person. It’s the Kånken Photo Insert. This backpack has enough room for your camera, two extra lenses, extra memory cards and batteries, a charger and other camera belongings. It includes many pockets so your equipment will be safe.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

40


CosyCamping

Ownership, management and personnel Ownership CosyCamping is an Ltd with 36 004 shares. This means that our company's equity is owned by our shareholders. The board of directors represents them in our company. Currently the value if our share is 956,89 EUR per share. Management To have a strong product you need to have a strong team. It is therefore we make the most of everyone's quality. Last year we worked together as a team in a mini-enterprise, so we know out of experience who is best for the job:  Bartjan Henkemans is a great CEO. He takes the end responsibility, divides the assignments and puts everyone at a place where he / she belongs the best. 

Babs Verhaegen is our administrative director because she is really organised. She can make order out the chaos, even when it seems impossible.

Lars Duville is our financial director. He keeps track of the financial position of CosyCamping, he makes sure we don’t waste a single penny.

Noah De Lauw is our technical director who makes sure our product technology is on point. That way we can offer our products at the highest quality.

Mattijs Vens is our marketing director. With all his enthusiasm he organises the best events so we get improve our position in the market.

Bartjan Henkemans Chief executive officer

Babs Verhaegen Administrative Director

Lars Duville Financial Director

Noah De Lauw Technical Director

Mattijs Vens Marketing Director

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

41


CosyCamping Personnel CosyCamping employs 159 employees across our store, offices and factory. We employ 125 labourers who produce our products. Also we employ 15 salesmen in our shop. Furthermore we employ 19 more people in our management (for instance: CEO, CFO, HRM, etc...). In general we try to make the work experience for everyone as good as possible. That's why we offer our labourers insurance, free products, many holidays, training sessions for personal development. Our salesmen have the same extras and depending on their sales results they can receive other bonuses. (for instance: a smartphone or a laptop) Our management receives all of the above and if they have to be on the road a lot they'll also have the use of a car. In our company we underline the huge importance of a good working environment. Amongst other policies we have a no bullying-policy. We're all a big cosy family.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

42


CosyCamping

Markets and marketing Market Analysis Summary The camping community is very active and has a great history. Our store is located in Antwerp, home to many campers and survivalists. The camping community also happens to be growing because of the many survival tvseries like Man VS Wild (Bear Grylls) Extreme Survival and many more. Those series make the average person interested in camping. Taking these factors into consideration, CosyCamping will focus on three main groups.  Students  Middle-aged adults  Seniors These groups comprise the majority of campers in the city, and we find them to be the ones with the disposable income to spend on camping apparel.

As you can see the majority of our customers are middle-aged adults and students. So we are mainly going to focus on those two groups.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

43


CosyCamping Target Market Segment Strategy Because there are so many different sorts of camping styles and intentions of camping, there is a broad range of markets for the company to target. At your local CosyCamping, we will provide for all the needs of each group. We will stock a range of goods for the wide variety of our customers. Middle-aged adults and students will not be the only groups that we will focus on. Focusing on seniors will also be key. Because they have the disposable income for our products. Competition In Antwerp there are many competitors, like A.S. Adventure, De Kampeerder and many others. Our company is one step ahead of those companies because we can assure the customer that we have better quality. That is because we manufacture our products in Belgium. All our products are also easy to use this in term makes it easier to promote our products to a large audience. Catering to the needs of different customers Having the correct camping equipment is very important for a hobby camper. Somebody who camps many days/weeks over the course of a year needs to have the right gear that not only lasts over time, but also protects you from the outside world. It is the same for a casual camper who needs a well-made tent to sleep in, but doesn’t want to pay too much for something that they are only going to use once or twice a year. We also strive to build personal relationships with our customers, in order to do this, we will need to attract customers so that they remember us. By building a trust relationship, we can be sure that our customers will come back to buy more of our products. As a bigger company we intend to provide both types of customers the products, support and knowledge they need to fulfil their goals.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

44


CosyCamping

Financial forecast Our company is in a very good financial state. The year we acquired the CosyCamping we had a problem with our liquidity. As you can see in the graph our quick ratio was quite small which means that we only could pay our suppliers once, but in the following years we were able to solve that. This is very important because with a high current and quick ratio you can build reserves in case we ever get into trouble again.

Financial forcast 80,00 70,00

60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Current ratio

Quick ratio year 11

Solvency year 12

Profitability

year 13

One major advantage we have is the profitability of our shares, which is very high. With a profitability of around 20 - 25 % our company is very attractive to its shareholders. But as mentioned in our company objectives, this number has to keep increasing, so it stays attractive to our shareholders. Solvency shows the ratio between our equity balance and the total capital of the company. This is a very important ratio. For example if we as a company want to take a loan, the bank will ask about our solvency so they know we can pay our debts. If this number is below 33,33% we will not be able to take a loan if needed. When we bought the company the solvency was 50,02% which is already very good, but we managed to increase this every year.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

45


CosyCamping

Presentation business plan

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

46


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

47


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

48


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

49


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

50


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

51


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

52


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

53


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

54


CosyCamping

Promotion plan

As promotional activity I chose to advertise via Facebook, I got familiar with this sort of advertising when I was browsing on Facebook. I would like to see what happens when you invest in a Facebook ad, let’s find out! When setting up an advertisement, Facebook has a roadmap with instructions.

Marketing objective The first thing they ask, is what kind of marketing objective you have, therefore Facebook proposes you a number of options. I chose “Traffic”, this means you send more people to a destination on or off Facebook such as a website, app or Messenger conversation. We are going to promote our web shop so we get more attention. We hope that people will get interested in our site and finally that they’re going to buy our products.

Audience In this section Facebook is offering lots of options to choose from, to specify the customers we are targeting. Below I will cover some of the options Facebook gives us and show the ones we have taken.

Location In this section you can target based on the location of your audience. For example, if people are nearby our local shop at the Abdijstraat they will get our advertisement. I set the location to ‘worldwide’ because we want to attract clients from all over the world to our webshop.

Type of person Here we could set the age/gender/language/etc... I set the age to ‘15-65’ and both male and females can see our advertisements, as language I tried to submit as much language’s as possible in function to reach a wide range of people.

Placements You can choose between ‘Automatic Placements’ and ‘Edit Placements’. I went for the automatic placements because it seemed the easiest and best choice. This description Facebook give about automatic placements: ‘Your ads will automatically be shown to your audience in the places they're likely to perform best. For this objective, placements may include Facebook, Instagram, Audience Network and Messenger.’

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

55


CosyCamping

Detailed targeting Detailed targeting allows you to refine the group of people they show your advertisements to. You can do this with additional demographic information, interests and behaviour. These detailed targeting options may be based on:     

 

what people share on their timelines, apps they use, ads they click, pages they engage with, activities people engage in, on and off Facebook related to things like their device, usage, purchase behaviour or intents and travel preferences, demographics like age, gender and location, the mobile device they use and the speed of their network connection.

You can set a couple of keywords on the ad so if people search those words they will end up with us. The most important keywords I chose where: outdoor camping, survival, adventure, nature, backpacking,…

Budget & Schedule I chose to set the cost of our promotion to 50 euros a day, that means that we won’t spend more than 350 euro a week. We can cancel the promotion at any time of the day so were not tied to a long-term contract. Facebook will run our ad continuously starting today. Facebook set the bid that helps you get the most link clicks at the best price.

Defense of the plan Facebook made an estimation on how effective our add will be. We will get a reach of 83.000 – 520.000 people, which is very high. Minimal 7 300 people will click on our add, if even 10% of those people buy something we will sell over 700 products a day more than without the ad.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

56


Frans


CosyCamping

Une offre d’emploi Préparation de l’annonce d’emploi pour un assistant Liste de toutes mes activités et responsabilités dans l’exercice de ma fonction  Développer des campagnes de marketing  Comparer les prix avec les prix des concurrentes  assister aux réunions, rapporter de vos tâches exécutées aux performances des campagnes de marketing  Analyser les relations stratégiques potentielles avec les partenaires  Restez à jour sur les nouvelles tendances marketing comme les nouvelles technologies et les médias sociaux.  développer des nouveaux produits  gérer le budget de marketing Sélection d’activités et responsabilités essentielles  Développer des campagnes de marketing  gérer le budget marketing  analyse des démarches de la concurrence La dénomination du poste Spécialiste en marketing Les tâches essentielles de l’assistant En tant que directeur du marketing vous seriez responsable du département marketing de CosyCamping. Vous déterminerez la politique marketing. Vous auriez des tâches très différentes. Parfois, vous devrez aider les autres compartiments de CosyCamping comme le compartiment financier et technique.

Compétences et compétences clés Pour être éligible vous êtes très flexible. Vous êtes créatif. Vous êtes capable de diriger un groupe. Capacité à gérer, respecter les délais, et vous êtes capable de penser innovant. les diplômes: un diplôme de niveau collégial ou universitaire dans une direction économique OU Une expérience de plus de 5 ans dans une grande organisation/entreprise. Les langues souhaitées: vous maîtrisez le Français, le Néerlandais et l’Anglais.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

62


CosyCamping

L’annonce d’emploi (l’offre d’emploi)

CosyCamping cherche d'un(e) directeur/directrice marketing

CosyCamping est une entreprise de camping qui vend des produits pour le camping. CosyCamping est une des plus grandes camping-entreprise et fournisseur d'équipement de camping en Belgique. Notre objectif est d’assurer la meilleure qualité possible pour le meilleur prix possible. CosyCamping est dynamique, offre des nombreuses opportunités de carrière et cherche des employés motivés qui souhaitent de se développer, avoir un esprit commercial et avoir une mentalité d'entreprise. Grâce à une atmosphère de travail positive et d'excellentes conditions de travail, CosyCamping est une entreprise où vous voulez travailler.

Directeur du marketing En tant que directeur du marketing vous serez responsable du département marketing de CosyCamping. Vous déterminerez le positionnement du marketing et vous gérez le budget de marketing. Votre principale est de organiser des campagnes de marketing et développer de nouveaux produits. Vous allez aussi Comparer les prix avec mes prix des concurrentes pour aller toujours en avance sur la concurrence. Vous analysez les relations stratégiques potentielles avec les partenaires pour des offres intéressantes.

Profile        

un diplôme de niveau collégial ou universitaire dans une direction économique OU Une expérience de plus de 5 ans dans une grande organisation/entreprise vous êtes flexible vous êtes ponctuel vous êtes motivés vous avez du respect par chaqu'un vous maîtrisez le Français vous maîtrisez le Néerlandais vous maîtrisez l’Anglais

Intérêt ? Envoyez votre lettre de motivation et votre CV aujourd'hui à Cosy@Camping.com ou une lettre au Abdijstraat 128, 2020 Anvers ou tél 04 86 68 8685

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

63


CosyCamping

Brochure

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

64


Godsdienst


CosyCamping

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de bijdrage die ondernemingen kunnen leveren aan een duurzame ontwikkeling. MVO steunt op de 3 p’s “Profit, People en Planet”. Bij CosyCamping zetten we ons zeer sterk in om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het is iets waar we aan moeten denken bij elke stap die we zetten.

People People behandelt het sociale deel van ondernemen. Bij CosyCamping zijn dat vooral de werknemers en daarnaast iedereen waarmee we samenwerken zoals bijvoorbeeld onze leveranciers. Vervolgens behoren ook onze klanten tot de factor “People”. Tenslotte iedereen die ook maar iets te maken heeft met ons bedrijf. Wij moeten ervoor zorgen dat iedereen op de juiste manier wordt behandeld. We behandelen elkaar hoe we zelf zouden behandeld willen worden. Er wordt met iedereen van onze onderneming rekening gehouden in verband met hun fysieke en mentale gezondheid. Ook streven we naar een zeer eerlijke onderneming waar iedereen oprecht is ten opzicht van elkaar. Daar hoort ook trouw bij. CosyCamping heeft een concurrentiebeding wat wil zeggen dat onze werknemers niet zomaar naar andere concurrerende bedrijven kunnen overstappen omdat ze daar bijvoorbeeld meer voordelen hebben. Om het omgaan met elkaar makkelijker te laten verlopen verwachten we een open houding van iedereen. In CosyCamping is discriminatie 100% uitgesloten, iedereen moet gelijke kansen krijgen. Om onze productiviteit te verhogen verwachten wij volledige inzet. We geven veel vakantie en genoeg pauzes tijdens de werkuren, passen onze infrastructuur (kantoren, fabrieken,…) aan zodat iedereen optimaal kan werken. Met iedereen waarmee we handel drijven gaan we na of zij zelf maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als dat niet het geval is zoeken we naar andere mensen om mee handel te drijven. Onze houding tegenover mensen waarmee wij werken verschilt niet van de houding tegenover onszelf.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

68


CosyCamping

Planet Planet belicht alles in verband met het milieu en de natuur, en de effecten van het ondernemen ervan. CosyCamping hoort thuis in de natuur, daarom geven wij er extra aandacht aan. Wij moeten ervoor zorgen om de natuur zo weinig mogelijk te schaden en dat doen we door volgende dingen te verwezenlijken:  Duurzame en kwaliteitsvolle producten maken. Door producten te maken die langer meegaan, gaat de klant minder van dat product moeten kopen waardoor de afvalberg kleiner blijft.  Eco vriendelijke materialen gebruiken. We zullen steeds kiezen voor materialen die het minst schadelijk zijn voor het milieu, zowel in het productieproces als bij het afvoeren van het product. We zorgen dus voor makkelijke recyclage van de grondstoffen. We maken onze producten bij voorkeur van gerecycleerde materialen.  Wij gaan geen afval dumpen wat voor zichzelf spreekt  Als energievoorziening voor ons bedrijf hebben we zonnepanelen geplaatst. Zo voorzien wij helemaal zelf onze elektriciteit op een groene wijze.  Alle bedrijfswagens zullen groen zijn. Ze rijden op aardgas, zijn hybride of zijn zelfs volledig elektrisch.

Profit Profit ofwel winst is ook een belangrijke factor. Zonder winst verdienen onze aandeelhouders niets. Als we winst maken kunnen we dat geld gebruiken om te investeren, onze aandeelhouders uitbetalen of reserves opbouwen. Om voor de maatschappij een steentje bij te dragen betalen we belastingen en proberen ze niet te ontwijken in welke vorm dan ook. Om al onze doelen te kunnen verwezenlijken hebben we ook genoeg geld nodig zodat niets ons in de weg staat.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

69


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

70


Bedrijfseconomie


CosyCamping

Financiële analyse van een concurrent K2, oftewel De Kampeerder, verkoopt kampeeruitrusting via hun 2 winkels in Antwerpen. Eén is gelegen in de Frankrijklei en de andere in de Leopoldstraat. Ze verkopen hun producten aan de eindconsument. Deze producten zijn voornamelijk kampeerspullen en kleding. Ze verkopen ook klimtoebehoren zoals musketons, klimgordels en klimschoenen. Op deze manier kan De Kampeerder hun doelgroep vergroten. De manier waarop ze hun doelgroep het meest vergroten is door de verkoop van scoutskledij. Aangezien er veel jongeren in een scoutsgroep zitten en deze allemaal een scoutsuniform nodig hebben, zal dit een groot effect hebben op de verkoop van het bedrijf. Deze scouts zullen vaak niet alleen een uniform kopen, maar ook extra benodigdheden waardoor de verkoop nog meer zal stijgen. Het bedrijf heeft ook een webshop waar al hun producten online aangeboden worden. De producten worden vanaf €30,00 gratis geleverd in de Benelux. Dit is zeer goed voor klanten die ver weg wonen van de winkel en er dus niet makkelijk kunnen geraken. Ook is het handig voor klanten die overdag geen tijd hebben om de winkel te bezoeken. De gratis levering vanaf € 30,00 zet klanten ook aan om meer uit te geven dan wat ze strikt nodig hebben

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

72


CosyCamping

Verticale analyse Liquiditeit in ruime zin Dit wordt ook de current ratio genoemd. Deze ratio geeft aan of de schulden op korte termijn kunnen betaald worden met de vlottende activa. Dit ratio is best hoger dan 1. Dit wil zeggen dat we meer vlottende activa hebben dan schulden op korte termijn. Ideaal ligt dit ratio tussen 1,5 en 2 omdat het bedrijf dan ook een reserve heeft. Een te hoog current ratio wordt als negatief beschouwd omdat er dan niets met de liquide middelen gedaan wordt. De formule:

đ?‘‰đ?‘™đ?‘œđ?‘Ąđ?‘Ąđ?‘’đ?‘›đ?‘‘đ?‘’ đ?‘Žđ?‘?đ?‘Ąđ?‘–đ?‘Łđ?‘Ž − đ?‘Łđ?‘œđ?‘&#x;đ?‘‘đ?‘’đ?‘&#x;đ?‘–đ?‘›đ?‘”đ?‘’đ?‘› đ?‘œđ?‘? đ?‘šđ?‘’đ?‘’đ?‘&#x; đ?‘‘đ?‘Žđ?‘› 1 đ?‘—đ?‘Žđ?‘Žđ?‘&#x; đ?‘‰đ?‘&#x;đ?‘’đ?‘’đ?‘šđ?‘‘ đ?‘Łđ?‘’đ?‘&#x;đ?‘šđ?‘œđ?‘”đ?‘’đ?‘› đ?‘œđ?‘? đ?‘˜đ?‘œđ?‘&#x;đ?‘Ąđ?‘’ đ?‘Ąđ?‘’đ?‘&#x;đ?‘šđ?‘–đ?‘—đ?‘› + đ?‘œđ?‘Łđ?‘’đ?‘&#x;đ?‘™đ?‘œđ?‘?đ?‘’đ?‘›đ?‘‘đ?‘’ đ?‘&#x;đ?‘’đ?‘˜đ?‘’đ?‘›đ?‘–đ?‘›đ?‘”đ?‘’đ?‘›

De Kampeerder had in 2016 een liquiditeit van 2, wat zeer goed is. Het wil zeggen dat ze in staat zijn om met hun vlottende activa de schulden op korte termijn te betalen. Ze kunnen ook zeer goed onverwachte uitgaven opvangen met zo’n hoog current ratio. Liquiditeit in enge zin Deze ratio vertrekt uit hetzelfde principe als de liquiditeit in ruime zin. Alleen worden hier de voorraden afgetrokken van de vlottende activa. Er wordt dus van uit gegaan dat de voorraden niet snel in geld kunnen omgezet worden. Dit klopt ook voor de meeste bedrijven. Ook wordt er geen rekening gehouden met overlopende rekeningen om een realistischer beeld te geven van de huidige situatie. De formule:

đ?‘‰đ?‘™đ?‘œđ?‘Ąđ?‘Ąđ?‘’đ?‘›đ?‘‘đ?‘’ đ?‘Žđ?‘?đ?‘Ąđ?‘–đ?‘Łđ?‘Ž − đ?‘Łđ?‘œđ?‘œđ?‘&#x;đ?‘&#x;đ?‘Žđ?‘‘đ?‘’đ?‘› − đ?‘Łđ?‘œđ?‘&#x;đ?‘‘đ?‘’đ?‘&#x;đ?‘–đ?‘›đ?‘”đ?‘’đ?‘› đ?‘œđ?‘? đ?‘šđ?‘’đ?‘’đ?‘&#x; đ?‘‘đ?‘Žđ?‘› 1 đ?‘—đ?‘Žđ?‘Žđ?‘&#x; đ?‘‰đ?‘&#x;đ?‘’đ?‘’đ?‘šđ?‘‘ đ?‘Łđ?‘’đ?‘&#x;đ?‘šđ?‘œđ?‘”đ?‘’đ?‘› đ?‘œđ?‘? đ?‘˜đ?‘œđ?‘&#x;đ?‘Ąđ?‘’ đ?‘Ąđ?‘’đ?‘&#x;đ?‘šđ?‘–đ?‘—đ?‘› − đ?‘œđ?‘Łđ?‘’đ?‘&#x;đ?‘™đ?‘œđ?‘?đ?‘’đ?‘›đ?‘‘đ?‘’ đ?‘&#x;đ?‘’đ?‘˜đ?‘’đ?‘›đ?‘–đ?‘›đ?‘”đ?‘’đ?‘›

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

73


CosyCamping

Als quick ratio had De Kampeerder nooit boven 1 gehaald wat wil zeggen dat ze niet in staat zijn om met hun vorderingen en liquide middelen de schulden op korte termijn te betalen. Het feit dat ze zo’n hoog current ratio hebben en een lagere quick ratio laat duidelijk zien dat ze met een zeer grote voorraad zitten, wat na een tijd voor problemen kan zorgen. Vergelijking tussen liquiditeit in ruime -en enge zin

In de laatste 3 jaar zijn beide, de current ratio en de quick ratio, sterk gestegen dat komt omdat ze steeds minder kosten hebben gemaakt. Hier zie je nog eens dat de quick ratio een pak onder de current ratio ligt wat van de voorraad afhangt.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

74


CosyCamping Bedrijfskapitaal Het bedrijfskapitaal is de liquiditeitsbuffer uitgedrukt in een getal. Met dit bedrag kan de onderneming onvoorziene omstandigheden opvangen. De formule is: Vlottende activa - schulden op ten hoogste 1 jaar - vorderingen op meer dan 1 jaar - overlopende rekeningen

De Kampeerder heeft een enorme stijging ondergaan van het bedrijfskapitaal wat zeer goed is. Ze komen van -600 000 euro naar ongeveer 980 000 euro wat wil zeggen dat ze voorzien zijn op onverwachte uitgaven en voor zwaardere financiĂŤle tijden.

Solvabiliteit eigen vermogen tegenover totaal vermogen De solvabiliteit meet de financiĂŤle gezondheid van de onderneming. Hiermee wordt aangegeven in welke mate een bedrijf haar schulden kan aflossen. Met dit ratio meten we de verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen. Hier kunnen we duidelijk zien hoe groot het deel eigen vermogen is in de onderneming. Het zegt iets over het vermogen om schulden op korte en lange termijn terug te betalen. FinanciĂŤle instellingen zullen ook altijd om dit cijfer vragen bij het afsluiten van een lening. Een goede solvabiliteit begint vanaf 30%. De formule:

đ??¸đ?‘–đ?‘”đ?‘’đ?‘› đ?‘Łđ?‘’đ?‘&#x;đ?‘šđ?‘œđ?‘”đ?‘’đ?‘› đ?‘‡đ?‘œđ?‘Ąđ?‘Žđ?‘Žđ?‘™ đ?‘Łđ?‘’đ?‘&#x;đ?‘šđ?‘œđ?‘”đ?‘’đ?‘›

∗ 100

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

75


CosyCamping

De solvabiliteit in 2014 was 35% en is gestegen naar 40% in 2016, wat positief is voor de onderneming. Dit wil ook zeggen dat ze solvabel zijn. Hun eigen vermogen is sterk genoeg om de schuldenlast op te vangen. Cashflow De cashflow, ook wel kasstroom genoemd, laat zien of er netto meer middelen binnen de onderneming komen of net meer buiten de onderneming gaan. Als de inkomsten groter zijn dan de uitgaven spreken we van een positieve cashflow. Als de uitgaven groter zijn spreken we van een negatieve cashflow. De formule is: Resultaat van het boekjaar na belastingen + afschrijvingen waardeverminderingen + voorzieningen voor risico’s en kosten

+

De Kampeerder had in 2016 een cashflow van 180 710,00 euro wat wil zeggen dat ze genoeg geldstromen genereren om tijdig hun schuldeisers te kunnen betalen en om een faillissement te voorkomen. Rentabiliteit eigen vermogen De rentabiliteit van het eigen vermogen geeft aan wat het rendement is op het geïnvesteerde eigen vermogen. Hoe hoger het rendement hoe beter. We gebruiken hiervoor het resultaat vóór belastingen en het resultaat na belastingen om een zicht te krijgen wat het rendement is vóór en na belastingen. Dit ligt best hoger dan het rendement op risicovrije beleggingen. De formule:

đ?‘…đ?‘’đ?‘ đ?‘˘đ?‘™đ?‘Ąđ?‘Žđ?‘Žđ?‘Ą đ??¸đ?‘–đ?‘”đ?‘’đ?‘› đ?‘Łđ?‘’đ?‘&#x;đ?‘šđ?‘œđ?‘”đ?‘’đ?‘›

∗ 100

De rentabiliteit van De Kampeerder is zeer sterk gedaald over de laatste 3 jaar. De oorzaak daarvan is dat de kosten vermeerderd zijn en de opbrengsten verminderd tegenover het basisjaar 2014. De rentabiliteit van het eigen vermogen ligt onder het rendement op een risicovrije belegging dus het is niet zo interessant voor de aandeelhouders.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

76


CosyCamping

Horizontale analyse De horizontale analyse leert ons hoe ons bedrijf evolueert over de tijd

Bedrijfsopbrengsten Dit zijn de opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening zoals het verkopen van goederen en diensten. K2 kende in 2015 bijna het dubbele van de opbrengst van 2014 en is terug gedaald naar 916 488 euro in 2016. Dat zien we ook terug in de index van de opbrengst met basisjaar 2014 en huidig jaar 2016. Resultaat na belastingen Als een bedrijf winst maakt moet het hier ook belastingen op betalen. Dit kan meer of minder zijn naargelang de situatie van het bedrijf. Nadat de belastingen worden afgetrokken van het resultaat voor belastingen bekomen we het resultaat na belastingen. Voor het resultaat na belastingen zien we een sterk dalende lijn. De index staat op -9,07% wat wil zeggen dat het resultaat met 9,07% verminderd is. Dat wil zeggen dat ze zeer weinig belastingen moeten betalen maar dat maakt de onderneming niet aantrekkelijk voor investeerders en banken.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

77


CosyCamping Bedrijfswinst Het bedrijfsresultaat is wat overblijft wanneer alle bedrijfskosten van de nettoomzet afgetrokken worden. Hier wordt geen rekening gehouden met financiële opbrengsten en kosten. Ook niet met uitzonderlijke opbrengsten en kosten. De index van de bedrijfswinst is -5,79%, wat niet goed is. Ze hebben meer kosten dan opbrengsten. Als ze zo doorgaan dan gaan ze uiteindelijk hun schulden niet meer kunnen afbetalen. Zonder bedrijfswinst is het ook zeer moeilijk om uit te breiden. Eigen vermogen en vreemd vermogen Het eigen vermogen is het totaal van de inleg van de aandeelhouders vermeerderd met de bedrijfswinsten en de reserves. Het vreemd vermogen is opgebouwd uit de schulden en verplichtingen van een onderneming. De onderneming moet dus nog geld betalen aan schuldeisers. Na afbouw van de financiële schulden zijn deze opnieuw gestegen door de aankoop van vaste activa. De evolutie van hun vreemd vermogen heeft een index van 82,42% en 117,75% voor het eigen vermogen, wat op zich goed is. Dat geeft als voordeel dat ze minder schulden hebben bij anderen en dat ze eigen geld in de onderneming staken. Personeelsbestand Dit is het totaal aantal personeelsleden van een bedrijf. Het personeelsbestand van De Kampeerder is niet zo veel veranderd de voorbije 3 jaar. In 2014 hadden ze gemiddeld 12,3 werknemers en in 2016 hadden ze maar 11,5 werknemers. Voorraden Dit zijn de aangekochte goederen van een bedrijf die verkocht of gebruikt kunnen worden in het productieproces. Dit zijn half afgewerkte en afgewerkte producten. De Kampeerder heeft zeer veel voorraad, in 2016 hadden ze 1 133 248 euro aan voorraad. Zo een grote voorraad is zeker niet goed. Een stijging van de voorraad wil zeggen dat ze hun producten niet verkocht krijgen.

Conclusie Wat we nu kunnen concluderen uit deze cijfers is dat de ratio’s van het bedrijf goed zijn, maar de horizontale analyse toont aan dat ze in een dalende lijn zijn. Ze moeten iets veranderen aan hun strategie om deze dalende trend te doorbreken. Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

78


CosyCamping

Financiële analyse CosyCamping Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. Daarom hebben wij onze drie meest recente jaarrekeningen geanalyseerd. Met deze analyse kunnen wij op korte en lange termijn realistische doelstellingen stellen voor CosyCamping. In deze analyse zullen wij het volgende bespreken: Bij een verticale analyse kunnen we het relatief aandeel van een bepaalde rubriek op de balans of de resultatenrekening bekijken. Met deze informatie kunnen wij bijvoorbeeld berekenen of we genoeg liquide middelen hebben om onze leveranciers terug te betalen. Bij een horizontale analyse vergelijken we enkele kerncijfers met de andere boekjaren. Zo kunnen we evoluties zien. Masterplan voor 2020: hierin stellen wij doelstellingen voor de komende drie jaar.

Verticale analyse van de jaarrekening Met een verticale analyse bekijken we de structuur van ons bedrijf. We onderzoeken dit d.m.v. de bedrijfseconomische ratio’s: liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

79


CosyCamping Solvabiliteit Dit ratio laat de verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen zien. Met andere woorden, hoeveel van het bedrijf wordt gefinancierd door het eigen vermogen en hoeveel wordt gefinancierd door externe partijen, zoals financiële instellingen. De solvabiliteit van onze onderneming in boekjaar 13 is 68,20%. Dit betekent dat de meerderheid van CosyCamping gefinancierd wordt door eigen middelen en dat wij bijgevolg niet afhankelijk van schuldeisers zijn. Dit zal ons toestaan om eventueel een lening aan te gaan bij de bank. We zien ook een duidelijke stijging doorheen de jaren van de solvabiliteit wat goed is voor CosyCamping.

Rentabiliteit De rentabiliteit van CosyCamping in boekjaar 13 is 16,46%. Dit betekent dat voor elke euro aan eigen vermogen wij 16,46% nettowinst hebben gemaakt. Dit maakt CosyCamping zeer aantrekkelijk voor investeerders. Over het algemeen zien we een stijging over de afgelopen drie boekjaren.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

80


CosyCamping Nettobedrijfskapitaal Het Nettobedrijfskapitaal van CosyCamping was in het laatste boekjaar €21 081 000,00. Op basis hiervan kunnen wij concluderen dat CosyCamping een sterke liquiditeitspositie bezit. CosyCamping kan momenteel grote onverwachte uitgaven doen zonder hun liquiditeit in gevaar te brengen. CosyCamping zou deze sterke liquiditeitspositie kunnen gebruiken om een lening aan te gaan bij de bank. Hiermee zouden wij kunnen investeren en zo onze bedrijfsactiviteiten uitbreiden. Zoals eerder vermeld zou een lening ook niet direct de solvabiliteit van CosyCamping extreem aantasten. We hebben immers een sterke solvabiliteit van 68,20%. CosyCamping heeft een positieve stijging over de laatste drie boekjaren. Dit heeft te maken met een daling van vreemd vermogen binnen de onderneming en een sterke stijging van vlottende activa, ondanks een sterke daling van voorraden. Cashflow De Cashflow van CosyCamping bedroeg € 2 288 000,00, de inkomende kasstromen zijn aanzienlijk groter dan de uitgaande. Weer zien we een stijging over de laatste 3 boekjaren. Dit heeft te maken door een vermeerdering van bedrijfsopbrengsten.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

81


CosyCamping Liquiditeit in ruime zin De liquiditeit in ruime zin van CosyCamping in het laatste boekjaar was 12,1. Dit is zeer goed. We zijn in staat om met onze vlottende activa de schulden op korte termijn te betalen. Hoe groter deze ratio, hoe beter we onverwachte uitgaven kunnen opvangen. CosyCamping beschikt over een zeer ruime buffer. CosyCamping zou momenteel 12 keer zijn schulden op korte termijn kunnen afbetalen. Liquiditeit in enge zin of Quick ratio Net zoals de liquiditeit in ruime zin is de liquiditeit in enge zin zeer hoog. In het laatste boekjaar hadden we een liquiditeit in enge zin van 10,02. Dit wilt zeggen dat CosyCamping, zonder rekening te houden met de voorraden, over een ruime buffer beschikt. CosyCamping zou momenteel 10 keer zijn schulden op korte termijn kunnen afbetalen. Over de laatste 3 boekjaren zijn zowel de liquiditeit in ruime zin als de liquiditeit in enge zin in het tweede jaar enorm gestegen, daarna terug gedaald. Ondanks de plotse daling blijft het een mooie globaal stijgende trend. Deze plotse daling komt door een sterke stijging van schulden op korte termijn.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

82


CosyCamping

Horizontale analyse

2013 Vlottende activa

%

2012

%

2011

%

22 980 000,00

139,21%

16 981 000,00

102,87%

16 507 000,00

100%

3 959 000,00

45,98%

5 591 000,00

64,94%

8 610 000,00

100%

Eigen vermogen

33 495 000,00

125,28%

30 482 000,00

114,01%

26 736 000,00

100%

Vreemd vermogen

15 617 000,00

80,72%

15 200 000,00

78,57%

19 347 000,00

100%

Schulden < 1 jaar

1 899 000,00

45,79%

760 000,00

18,33%

4 147 000,00

100%

Omzet

30 094 000,00

113,84%

29 335 000,00

110,97%

26 435 000,00

100%

Bedrijfsopbrengsten

28 420 000,00

109,81%

29 052 000,00

112,26%

25 880 000,00

100%

Personeelskosten

-6 968 000,00

116,42%

-7 549 000,00

126,13%

-5 985 000,00

100%

Afschrijvingskosten

-3 224 000,00

86,27%

-3 690 000,00

98,74%

-3 737 000,00

100%

Voorraden

Schulden > 1 jaar

Bedrijfskosten

-20 628 000,00

106,41%

-20 862 000,00

107,61%

-19 386 000,00

100%

Bedrijfsresultaat

7 792 000,00

119,99%

8 190 000,00

126,12%

6 494 000,00

100%

Resultaat gewone bedrijfsactiviteit Resultaat voor belastingen

7 097 000,00

132,18%

7 407 000,00

137,96%

5 369 000,00

100%

7 350 000,00

137,00%

7 408 000,00

138,08%

5 365 000,00

100%

-1 838 000,00

137,06%

-1 852 000,00

138,11%

-1 341 000,00

100%

5 512 000,00

136,98%

5 556 000,00

138,07%

4 024 000,00

100%

Belastingen Resultaat boekjaar

Vlottende activa Tussen 2012 en 2013 nemen we een sterke stijging van de vlottende activa waar (35,33%). Deze verandering komt door een vermeerdering van liquide middelen. Contra-intuïtief dalen de voorraden met 31%. Hoewel de schulden op korte termijn in 2013 met 149,87% zijn gestegen, stijgt het vreemd vermogen maar met 2,74%. Dit komt omdat de schulden op lange termijn met 5% zijn gedaald. Maar hoe kan het nu dat een stijging van 149,87% en een daling van 5% leiden tot een stijging van slechts 2,74%? Dit komt doordat de schulden op lange termijn een veel groter deel van het vreemd vermogen zijn, namelijk 91,42%. Verder maakt de totale activa en passiva een gezonde stijging mee. De omzet kent doorheen de 3 jaren een mooie stijging. Hoewel de lonen en salarissen altijd stijgen, kennen we geen constante stijging in onze personeelskosten. In 2012 kennen we wel een stijging wat komt door een grotere staf. Maar in 2013 dalen de personeelskosten, niet door de een daling van de lonen, maar door een daling van personeelbestand. Dit Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

83


CosyCamping komt onder andere door een verbetering van de technologie van de machines die minder arbeiders vereisen per machine. Verder dalen de afschrijvingskosten en kennen de bedrijfskosten een kleine en gezonde stijging. Deze bedrijfsopbrengsten en –kosten zorgen voor een stijging van het bedrijfsresultaat. Alhoewel 2013 wel terug een kleine daling kent, maar die ligt voornamelijk aan de daling van de personeels- en afschrijvingskosten. De stijging van de belastingen en de winst heeft dan ook te maken met deze stijging van het bedrijfsresultaat.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

84


CosyCamping

Masterplan voor 2020 Naar de cijfers kijken van de vorige jaren en het huidige jaar is heel belangrijk om te zien of we een gezond bedrijf zijn, maar de toekomst is net zo belangrijk. We gaan in dit masterplan vooruitkijken om ons voor te bereiden op eventuele veranderingen. De komende twee jaar willen wij werken aan de diensten die wij de klanten aanbieden. We hebben de afgelopen jaren al enorm gesleuteld aan onze klantendienst, maar het kan altijd beter. Wij willen tegen 2020 ervoor zorgen dat de klachten verder dalen met 20%. Dit willen we bereiken door op meerdere manieren hulp aan te bieden. Bijvoorbeeld door op onze webshop een hulppagina te openen waar klanten vragen kunnen stellen aan onze medewerkers. Ook kunnen we een Facebookpagina openen waarop klanten live kunnen chatten als ze vragen hebben. Tegen 2020 willen we onze logistiek uitbreiden om op die manier producten die worden besteld op onze webshop naar de buurlanden te kunnen verzenden. Zo kunnen klanten die te ver wonen van onze winkel onze producten bestellen online. We willen ook in België uitbreiden. We zijn van plan om 2 nieuwe winkels te openen, in Brussel en in Gent. Deze locaties kiezen we omdat het twee belangrijke steden zijn in België. We willen meer naambekendheid creëren tegen 2020. Dit doel willen we bereiken door middel van een online advertentiecampagne. Hiermee focussen we ons vooral op onze webshop. Dit is ook belangrijk aangezien almaar meer mensen producten online kopen. Door reclame te maken voor onze webshop maken we ook reclame voor onze winkel. Maar onze winkel is beter toegankelijk voor klanten die dicht bij een van onze winkels wonen. Hopelijk kunnen we binnen twee jaar onze stakeholders meedelen dat we al onze doelstellingen bereikt hebben. Met ons team zal dat geen probleem zijn.

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

85


CosyCamping

Besluit

Een geïntegreerde proef in Boekhouden Informatica heeft als doel te bewijzen dat iemand zelfstandig en in groepsverband een opdracht uitstekend kan volbrengen. Het afgelopen jaar hebben we daar zeer sterk aan gewerkt en ik weet dat het zijn vruchten heeft afgeworpen. We moesten veel verschillende soorten opdrachten maken, wat ik zeer leuk vond. Zo leerden we van alle kanten van het bedrijfsleven iets kennen. Veel taken gebeurden in groep wat niet altijd zo gemakkelijk was. Zo leer je dat het zeer belangrijk is om goed te communiceren en alle deadlines te halen. Dat is iets wat ik zeker heb geleerd door het maken van deze geïntegreerde proef. Omdat we veel opdrachten hebben gemaakt die zeer dicht bij de echte wereld aanleunen ben ik al goed voorbereid voor de echte bedrijfswereld. Ten slotte heb ik veel opgestoken van deze geïntegreerde proef en ben zeer tevreden met het resultaat dat ik heb kunnen leveren. Ik hoop dat je hebt genoten van mijn GIP!

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

86


CosyCamping

Literatuurlijst Seminarie

Jaarrekening boekjaar 11, intern document, Antwerpen, 18-10-2017, 6 pagina’s. Jaarrekening boekjaar 12, intern document, Antwerpen, 18-10-2017, 6 pagina’s. Jaarrekening boekjaar 13, intern document, Antwerpen, 18-10-2017, 6 pagina’s. FABER, A., VAEL, K., WALGRAEF, E., ‘GIP handleiding’, H. Pius X-Intituut, Antwerpen, 22-06-2017, 30 pagina’s. WILLEMS, G., PALMANS, J., SMITS, C.,’Rapporteren “voorschriften en nuttige wenken”’, VVKSO, Brussel, 04-2012, 24 pagina’s. WILLEMS, G., PALMANS, J., SMITS, C.,’NBN-normen “efficiënte communicatie”’, VVKSO, Brussel, 08-2012, 32 pagina’s.

Bedrijfseconomie

Jaarrekening boekjaar 2016 van De Kampeerder, internet, De Kampeerder,28-07-2017, (cri.nbb.be) Jaarrekening boekjaar 2015 van De Kampeerder, internet, De Kampeerder,22-06-2016, (cri.nbb.be) Jaarrekening boekjaar 2014 van De Kampeerder, internet, De Kampeerder,30-06-2015, (cri.nbb.be)

Godsdienst ‘Deontologische code’, internet, Vlaamse overheid online, 25-02-2018(https://overheid.vlaanderen.be/deontologische-code).

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

87


CosyCamping

Bijlage Logboek

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

88


CosyCamping

Jaarrekeningen Boekjaar 11

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

89


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

90


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

91


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

92


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

93


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

94


CosyCamping Boekjaar 12

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

95


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

96


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

97


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

98


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

99


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

100


CosyCamping Boekjaar 13

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

101


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

102


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

103


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

104


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

105


CosyCamping

Hoofdkantoor: Abdijstraat 128, 2020 Antwerpen • tel. +32 3 259 05 60 info@cosycamping.be • www.cosycamping.be

106

Gip bundel CosyCamping  

geïntegreerde proef van Mattijs Vens 6BIN 2018

Gip bundel CosyCamping  

geïntegreerde proef van Mattijs Vens 6BIN 2018

Advertisement