Page 1

ekspedycja / trekking / survival / rekreacja


Mamy zaszczyt poinformować że Marabut Sp. z o.o. otrzymał tytuł „Gazela Biznesu 2008” nadawany przez pismo „Puls Biznesu” 5

namioty ekspedycyjne

13 namioty biwakowe 23 harcerstwo - survival 29 system flextent 33 namioty rodzinne 34 serwis - akcesoria

(...) Z punktu widzenia „Pulsu Biznesu” gazela to firma średniej wielkości, która dzięki niezwykle dynamicznemu rozwojowi doskonale daje sobie radę wśród nawet znacznie większych konkurentów. W razie zagrożenia z ich strony, po prostu ucieka do przodu (...)


Miło nam poinformować że namiot Komodo Plus jako jeden ze 120 produktów różnych firm był testowany przez Magazyn Turystyczny Podróże. Redakcyjni globtroterzy docenili wyróżniającą się wysoką jakość naszego namiotu i przyznali mu tytuł „Gwarancja Jakości 2007”. W uzasadnieniu czytamy:

Namiot wyprawowy nagrodziliśmy za wytrzymałość i uniwersalność. Doskonały zarówno w górach, jak i podczas spływów.

Magazyn Turystyczny „Podróże”. Grudzień 2007


testerzy namioty ekspedycyjne

Marabuta

4

Michał Apollo alpinista, podróżnik

Miłośnik wyjazdów wspinaczkowo – trekkingowych w różne rejony świata. Odwiedził już Himalaje, Andy (Aconcagua, Patagonia), góry Alaski, Afryki (Kilimandżaro), USA, Góry Skaliste (Kanada) oraz Ziemię Ognistą. Pokonał wiele trudnych dróg wspinaczkowych od Tatr, przez Matterhorn, po Mont Blanc. Organizator wypraw w różne góry świata. Zdobywca dziewiczego szczytu w Himalajach – Masala Peak 5650 m n.p.m., – za który został nominowany do prestiżowej nagrody środowiska wspinaczkowego „Jedynka”.

Autor przejść w górach Alaski, Azji, Yosemitach, Alpach, Tatrach, Karkonoszach.

Maciek Ciesielski alpinista, podróżnik

Uczestniczka rajdów przygodowych, członkini kadry narodowej Polski w narciarstwie wysokogórskim. Osiągnięcia: ▪ Mistrzostwo Polski 2007 (w parze z Magdą Derezińską) ▪ Puchar Polski 2007; ▪ dwukrotne 2. miejsce w Pucharze Polski w roku 2005 i 2006;

Aleksandra Dzik skialpinistka, podróżniczka

Najważniejsze osiągnięcia wysokogórskie: ▪ Pik Somoni (d. Pik Kommunizma, 7495 m n.p.m.) - 2008; ▪ Pik Eugenii Korżeniewskiej (7105 m.n.p.m.) - 2007; ▪ Pik Niepodległości (Pik Lenina; 7134 m.n.p.m.) – 2006;

Marek Żołądek alpinista, podróżnik

Nagrody: ▪ liczne nagrody PZA za przejścia w latach 2002 - 2005 ▪ nagroda „Brytana”, w kategorii Zimowa Wspinaczka Klasyczna za rok 2006, ▪ 1-sza i 2-ga nagroda Magazynu „Góry” za przejścia zimowe sezonu 2003/2004 ▪ nominacje do prestiżowej nagrody PZA „Jedynka” za najlepsze przejścia w sezonach 2004-2006

Organizator wyjazdów wspinaczkowo – trekkingowych m. in. w Himalaje, Andy (Aconcagua, Patagonia), góry Alaski, Afryki, USA, Góry Skaliste (Kanada) oraz na Ziemię Ognistą. Na koncie ma liczne drogi wspinaczkowe w Tatrach i Alpach. Wspinał się w skałach i górach, latem i zimą, uprawia także wspinaczkę lodową i dry – tooling. Zdobywca dziewiczego szczytu w Himalajach – Masala Peak 5650 m n.p.m., – za który został nominowany do prestiżowej nagrody środowiska wspinaczkowego „Jedynka”.


8

dostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 55 cm, Ø 17 cm

ARCO Arco to bardzo wygodny namiot trekkingowy. Spora sypialnia i przestronna absyda zapewni komfort 2 osobom z całym ekwipunkiem. W warunkach wyprawowych pomieści również 3 osoby. Dzięki osłoniętej absydzie można spokojnie gotować podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych. Istotnym atutem namiotu zwiększającym komfort użytkowania i poprawiającym wentylację jest też drugie wejście. Gwarancja 3 lata.

namioty ekspedycyjne d

1.020,-

5


3,6

namioty ekspedycyjne

839,-

6

dostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 55 cm, Ø 17 cm

KOMODO plus XL Nowa wersja sprawdzonego namiotu - z powiększoną powierzchnią podłogi. Propozycja dla tych, którzy potrzebuj¹ wygodnego i lekkiego namiotu ekspedycyjnego. Obszerna absyda pomieœci ca³y sprzêt, co pozwoli utrzymaæ porz¹dek w sypialni. Posiada regulowan¹ wentylacjê oraz mo¿liwoœæ pobierania œniegu z wnêtrza namiotu. Niewielka waga konstrukcji u³atwi wniesienie jej na ka¿d¹ wysokoœæ. Ten uniwersalny namiot doskonale nadaje siê zarówno do trekkingu, jak i alpinistycznych ekspedycji. Gwarancja: 3 lata


119 125

86

5,8 385

1.399,-

12

80

148

287 267

2

21 0

10

214

dostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 60 cm, Ø 19 cm

AXUM Axum to propozycja dla osób poszukujących dużego namiotu wyprawowego. Doskonały jako namiot bazowy na wyprawach wysokogórskich. Odpowiedni również na trekkingi dla 3-osobowj grupy. Dwa wejścia i dwa duże przedsionki zapewniają całkowity komfort, a system kieszonek i półka pod sufitem umożliwi zachowanie porządku w sypialni. Tropik z UV zapewnia odporność na silne promieniowanie ultrafioletowe w wysokich górach. Gwarancja 3 lata.

namioty ekspedycyjne

90

7


4,6

namioty ekspedycyjne

1.075,1.0

8

dostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 60 cm, Ø 19 cm

K2 expedition K2 to najtrudniejszy oœmiotysiêcznik œwiata. Zimowa wyprawa na tê górê to wyzwanie dla najlepszych alpinistów i najlepszego sprzêtu. Jesteœmy dumni, ¿e w Polskiej Wyprawie Zimowej Netia K2 2002/03 bra³y udzia³ namioty Marabut. Oddajemy do Twoich r¹k namiot specjalnej edycji, zaprojektowanej na potrzeby zimowej wyprawy na K2. Przetestuj go! Gwarancja: 3 lata


3,5

dostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 55 cm, Ø 17 cm

KHUMBU Trójpałąkowa konstrukcja, aerodynamiczny kształt i zewnętrzny stelaż powodują, że namiot jest bardzo odporny na najsilniejsze wiatry. Tropik z filtrem UV zapewnia odporność na silne promieniowanie ultrafioletowe w wysokich górach. Namiot wyposażony w cenne drobiazgi, np. kilkanaście kieszonek we wnętrzu czy odblaski ułatwiające rozbicie i lokalizację w nocy. Gwarancja 3 lata.

namioty ekspedycyjne

1.030,-

9


3,6

namioty ekspedycyjne

875,-

10

dostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 55 cm, Ø 17cm cm

BALTORO Odpowiednia propozycja zarówno ó na tturystyczne t wyjazdy j d jak j k i ambitne bit górskie ó ki wyprawy. W porównaniu ó i z pozosta³ymi t ³ i namiotami i t i ekspedycyjnymi, jest d³u¿szy i szerszy, co znacznie polepsza komfort biwakowania. Kolejne atuty BALTORO to dwa wejœcia i dwie obszerne absydy. Tropik namiotu wykonany jest z poliestru o zwiêkszonej odpornoœci na promienie UV. Gwarancja: 3 lata.


1,8

wymiary po spakowaniu: k i 55 cm, Ø 13 cm

MOSQUITO Jeœli wybierasz siê w tropikalne rejony œwiata, s¹ rzeczy, o których zapomnieæ nie mo¿esz. Jedn¹ z nich jest moskitiera! Mo¿e byæ u¿ywana jako namiot na biwakach w upalnych i bezdeszczowych warunkach oraz jako ochrona przed nadmiernym nas³onecznieniem. Gwarancja: 2 lata

namioty ekspedycyjne

279,-

11


Wyprawa Khumbu Himal północna ściana Cholatse (6440m) Arco idealnie spełnił związane z nim oczekiwania. Jest stosunkowo lekki, bardzo przestronny i niesamowicie praktyczny. O tym jak ważne są dwa wejścia do namiotu, nikogo nie trzeba przekonywać. W Arco wejścia te są z dwoma przedsionkami. Mniejszy świetnie nadaję się na „magazyn sprzętowy”, natomiast większy idealnie sprawdza się jako miejsce do gotowania. Przy okazji gotowania warto podkreślić, iż namiot ma dobrą wentylacje. Arco stosunkowo szybko daje się rozłożyć, nawet przy niesprzyjających warunkach (silny wiatr), a to wszystko za sprawą możliwości podczepienia na stałe „sypialni” do tropika. Trzy maszty jakie posiada namiot sprawiają, iż jest on stabilny i odporny nawet na silne podmuchy wiatru. Maciek Ciesielski Fot: Jacek Patrzykont


2,4

dostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 43 cm, Ø 16 cm

MAYO Wêdrujesz samotnie po górach? ó h? Zwracasz Z uwagê na ka¿dy k ¿d zbêdny b d gram w plecaku? l k ? Szukasz S k najl¿ejszego jl¿ j dwupow³okowego d ³ k namiotu? MAYO skonstruowaliœmy specjalnie z myœl¹ o Tobie! Superwygodny dla jednej osoby, wystarczający także dla dwóch, choæ w nieco mniej komfortowy sposób. Wyposa¿ony jest w praktyczne kieszonki wewnêtrzne oraz odblaski u³atwiaj¹ce rozbijanie go w nocy. Gwarancja: 2 lata

namioty biwakowe

729,-

13


4,5

819,-

namioty biwakowe

4,0

14

*opcja 899,-

dostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 57 cm, Ø 18 cm

GWINEA To najbardziej uniwersalny model Marabuta. uta. Niska waga w stosunku do gabarytów powoduje, ¿e doskonale nadaje siê zarówno z na ó i ¿ jjako k namiot i b k d j h wysokogórskich. k ó ki h M k j oprze siê piesze wêdrówki, dalekie podró¿e, jak równie¿ bazowy w ekspedycjach Mocna kkonstrukcja najsilniejszym podmuchom wiatru i... up³ywowi czasu. Spytaj tych, którzy u¿ywaj¹ go od lat! Gwarancja: 2 lata


4,3

879,*opcja 989,-

dostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 56 cm, Ø 18 cm

ATACAMA Wygodny namiot z du¿¹ przestrzeni¹ eni¹ w przedsionku. przedsionku Stabilna, Stabilna nowoczesna konstrukcja konstrukcja, kilkanaœcie kieszonek w sypialni sypialni, dobry system wentylacyjny oraz przedsionek mieszcz¹cy nawet rowery - to najwa¿niejsze atuty u¿ytkowe ATACAMY. Nowoœci¹ jest umieszczenie stela¿a we wszytych pod tropikiem specjalnych tunelach. Wykonany z udoskonalonego poliestru rip-stop „UV resistant” tropik ma zwiêkszon¹ odpornoœæ na niszcz¹ce dzia³anie promieni s³onecznych. Gwarancja: 2 lata

namioty biwakowe k

3,9

15


5,2

namioty biwakowe

985,-

16

dostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 57 cm, Ø 25 cm wersja ze stelażem alu - na zamówienie.

BATUMI Batumi to namiot dla osób, które potrzebują wygodnej sypialni i dużej przestrzeni bagażowej przy zachowaniu stosunkowo niskiej wagi namiotu. Optymalne rozwiązanie na dłuższe biwaki, gdy nie ma potrzeby ciągłego przemieszczania się z plecakiem. Trzy wejścia zapewniają łatwe wchodzenie i wychodzenie z namiotu. Gwarancja: 2 lata


5,3

910,*opcja 1.030,-

dostępna ostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 60 cm, Ø 21 cm

POLINEZJA Obszerny namiot dla tych, którzy ceni¹ sobie wygodê podczas biwaku. Spora wysokoœæ namiotu daje poczucie wiêkszej przestrzeni i wygody. Jeœli planujesz d³u¿szy obóz bez czêstego przemieszczania siê, a jednoczeœnie cenisz sobie komfort – POLINEZJA to odpowiedni wybór. Gwarancja: 2 lata.

namioty biwakowe k

4,8

17


6,7

namioty biwakowe

1.145,1.14

18

dostępna tępna kolorystyka: wymiary miary po spakowaniu: 60 cm, Ø 30 cm wersja ze stelażem alu - na zamówienie.

NOMADA 3 Namiot dla aktywnych osób – grupy przyjaciół lub rodziny. Dobra propozycja, gdy potrzebna jest obszerna sypialna i duża powierzchnia w przedsionku. Optymalne rozwiązanie na dłuższe biwaki lub dla osób uprawiających objazdową turystykę samochodową, gdy istotna jest wygoda w namiocie, szybkie jego rozkładanie, a jednocześnie stosunkowo nieduży pakunek po złożeniu. Gwarancja: 2 lata


7,5

999,*opcja 1.075,*

dostępna kolorystyka: olorystyka: wymiary po spakowaniu: 60 cm, Ø 20 cm

HAWAJE Najbardziej atrakcyjny dla zmotoryzowanej grupy przyjació³ lub rodziny. Idealny dla tych, którzy d³ugo zamierzaj¹ obozowaæ w jakimœ piêknym miejscu w komfortowych warunkach. Super wygodny! Mo¿na w nim swobodnie staæ, dziêki swojej wysokoœci daje poczucie du¿ej przestrzeni. Gwarancja: 2 lata

namioty biwakowe

8,2

19


9,1

namioty biwakowe

1.459,-

20

dostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 60 cm, Ø 35 cm

NOMADA 4 Połączenie namiotu biwakowego i rodzinnego. Rozłożenie namiotu jest równie proste i szybkie jak w przypadku namiotu biwakowego, a komfort użytkowania jest zbliżony do tego, jaki zapewnia nam tradycyjny namiot willowy. Propozycja dla rodzin lub grup poszukujących bardzo obszernego namiotu, którego rozkładanie i składanie nie sprawia żadnego problemu. Gwarancja: 2 lata


3,5

dostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 55 cm, Ø 16 cm

BALI Niewielki, lekki namiot o jednomasztowej konstrukcji. Idealny na krótkie weekendowe wyjazdy i biwaki w przydomowym ogrodzie. Gwarancja: 2 lata

namioty biwakowe

399,-

21


Rutinoscorbin Trango Expedition 2008 Wieża TRANGO (6251 m n.p.m.) znajduje się w paśmie Karakorum, jest jedną z najpiękniejszych i najwyższych igieł skalnych na świecie. Jej pionowa ściana ma wysokość 1200 m. Nazywana Bezimienną wieżą Trango, uznawana jest za jeden z najtrudniejszych celów alpinizmu na świecie. Podczas wyprawy używane były namioty Khumbu i Axum

fot.David Kaszlikowski/ VerticalVision.pl baza pod Trango Tower, Karakorum, Pakistan


189-195

70

19

320

dostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 85 cm, Ø 44 cm GRATIS plandeki na podłogę w przedsionku!

GAWRA Ciekawy namiot harcerski Marabuta. Jest alternatywą dla bardzo ciężkich i kłopotliwych w rozbijaniu tradycyjnych „dziesiątek” i „NS -ów”. Idealne rozwiązanie na zloty i biwaki, na które zabieranie ciężkich namiotów jest kłopotliwe lub niemożliwe. Gwarancja: 2 lata

harcerstwo - survival

2.285,-

170

308

~410

100

170

23


5,9

harcerstwo - survival

1.135,1.1

24

dostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 55 cm, Ø 18 cm

SKAUT Nowy, zmodyfikowany Skaut z dwoma absydami skonstruowany zosta³ przez harcerzy i dla harcerzy. Dziêki niemu Marabut jest uczestnikiem wielu obozów, zlotów i wszelkich spotkañ harcerskiej braci. Istotne jest to, ¿e jest przystosowany do ³¹czenia z namiotami systemu FlexTent. Gwarancja: 2 lata


3,1

689,6 *opcja 735,*op

dostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 65 cm, Ø 16 cm

POLIGON 2 Namiot dla tych, którzy musz¹ szybko ybko siê przemieszczaæ w trudnym terenie. U¿ywany U¿ywany i doceniony przez najlepszych komandosów kom i harcerzy. Doskona³y równie¿ dla wytrawnych turystów. Ma to, co dobry namiot winien posiadaæ: niewielk¹ wagê, ma³e obję objętoœciowo opakowanie i siln¹ konstrukcjê. Gwarancja: warancja: 2 lata

harcerstwo - survival i

2,8

25


harcerstwo - survival

2,3

26

dostępna kolorystyka:

2

wymiary po spakowaniu: 58 cm, Ø 12 cm

1

BUDKI WĘDKARSKIE

249,-

189,-

budka nr 1

budka nr 2

Propozycja dla miłośników wędkarstwa. Dwie wersje budki wędkarskiej. Budka (1) posiada rozwiązanie techniczne umożliwiające rozbicie budki w wersji do siedzenia lub do leżenia. Prostsza wersja budki (2) nie posiadają regulacji oraz drzwi. Gwarancja: 2 lata


1,0

Uwaga! Stelaż nie jest na wyposażeniu! Płachtę można rozłożyć na kijkach teleskopowych, narciarskich, między drzewami oraz na wiele innych sposobów, które znane są wytrawnym miłośnikom survivalu. dostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 25 cm, Ø 15 cm

199,-

TARP Gdy namiot to zbyt wielki ciężar w plecaku lub zupełnie niepotrzebny luksus, a jednocześnie zdajesz sobie sprawę, że warto jednak biwakować pod prowizorycznym dachem – TARP jest dla Ciebie. Idealnie rozwiązanie dla osób chcących być jak najbliżej natury lub jako dodatkowe zadaszenie obozowiska. Gwarancja: 2 lata

harcerstwo - survival

3x3 m

27


Polish Pamir Expedition 2008’ wyprawy na „Pik Somoni (7495 m n.p.m.) oraz Pik Korżeniewskiej (7105 m n.p.m.). Arco to przede wszystkim znakomity namiot bazowy. W takim charakterze był on wykorzystywany na wyprawie. Duże przedsionki sprawiają, że szczególnie przydatny będzie na wszelkiego typu wyjazdach wspinaczkowych bądź też innych wymagających przechowywania wewnątrz namiotu sprzętu. Arco nie jest namiotem szturmowym, jednak w wersji z fartuchami śnieżnymi, a więc takiej, jakiej my używaliśmy, można go także wykorzystać w warunkach wysokogórskich. Bez problemu zmieści się w nim trzyosobowy zespół wraz ze sprzętem, zaś duże przedsionki ułatwią gotowanie czy nabieranie śniegu na wodę. Ola Dzik


Kolekcja FlexTent, czyli system namiotów ³¹czonych, to doskona³a propozycja dla zorganizowanych grup turystycznych, militarnych czy dru¿yn harcerskich. Namioty FlexTent mo¿na ³¹czyæ ze sob¹ na wiele ró¿nych sposobów, tworz¹c nawet ca³e „namiotowe miasteczka”. Ka¿dy namiot mo¿e byæ oczywiœcie u¿ytkowany osobno, jako niezale¿ny.

system flextent

FLEXTENT

29


1.255 5,-

system flextent

dostępna kolorystyka:

30

wymiary po spakowaniu: 60 cm, Ø 20 cm

7,9

MESA Namiot - œwietlica. U¿ywany oddzielnie stanowi istotny element ¿ycia towarzyskiego grupy. W po³¹czeniu z innymi namiotami FlexTent - bêdzie centraln¹ czêœci¹ namiotowego miasteczka. Gwarancja: 2 lata


5,0

899,-

wymiary po spakowaniu: 57 cm, Ø 18 cm

KAJUTA 2 Namiot, który za poœrednictwem absydy mo¿e byæ po³¹czony z dowolnym namiotem serii FlexTent. Mo¿e te¿ s³u¿yæ z powodzeniem powodzen jako oddzielny, niezale¿ny namiot. Gwarancja: ncja: 2 lata

system flextent lextent

dostępna kolorystyka:

31


AP Expedition 2008 7 miesięcy podróży po Ameryce Północnej i Australii Arco cechuje obszerne wnętrze przy zadziwiająco niskiej wadze. Bardzo wytrzymała konstrukcja która sprawdziła się zarówno podczas huraganowych wiatrów w masywie Denali, oraz jako turystyczny namiot podczas dalszej części podróży. Dwa wejścia to rewelacja, w jednym przedsionku można zorganizować magazyn, drugi, obszerniejszy można używać jako kuchni. Obszerne wejście oraz zamki dwukierunkowe, pozwalają na gotowanie w przedsionku a uchylenie górnej części zamka stanowi dobrą wentylacje oparów z kuchenki. Namiot w warunkach alpejskich nadaje się dla 2 osób, jednak turystycznie 3 osoby pomieszcza się bez większych problemów. Namiot cechuje się uniwersalnością, można go zabrać na najtrudniejsze technicznie drogi z racji swej wytrzymałości oraz niskiej wagi oraz używać przemierzając beskidzkie szlaki. Podczas 7 miesięcy używania namiotu nie dopatrzyliśmy się wad. Michał Apollo i Marek Żołądek Fot. Marek Żołądek


1,3

dostępna kolorystyka: wymiary po spakowaniu: 55 cm, Ø 13 cm

NAMIOT PLAŻOWY JedŸmy nad morze! Propozycja dla osób lubi¹cych wypoczynek na nadmorskich pla¿ach. Doskona³a ochrona przed nadmi nadmiernym s³oñcem i porywistym, morskim wiatrem. Gwarancja: 2 lata

namioty rodzinne

215,2

33


jakość tkwi w szczegółach 34

Tropik Używamy najwyższej jakości poliesteru rip-stop PU 3000 mm. Gwarantuje całkowitą wodoszczeność. Impregnowany poliuretnem (PU). W najnowszych modelach zastosowaliśmy udoskonalony poliester rip - stop PU UV resistant, z dodatkiem stabilizatora UV zwiększającego odpornoœæ na działanie promieni słonecznych.

Zintegrowany tropik z sypialnią Dziêki takiemu rozwi¹zaniu namiot rozbija siê bardzo szybko i ³atwo. Nie nara¿amy przy tym sypialni na przemokniêcie, o co ³atwo, gdy musimy rozbijaæ obozowisko podczas deszczu.

Stelaż zewnętrzny Niemal wszystkie nasze namioty posiadaj¹ zewnêtrzny stela¿*. Konstrukcja uzyskuje w ten sposób najwy¿sz¹ odpornoœæ na silne wiatry i pozwala na wyj¹tkow¹ ³atwoœæ i szybkoœæ rozbijania namiotu.

* Wyjątek: Axum - tropik narzucany *) Wyjątek: Bali, Bora-Bora, Axum - stelaż częściowo zewnętrzny

Wszystkie szwy podklejane Wszystkie szwy w naszych namiotach s¹ podklejane taœm¹ termoprzylepn¹, gwarantuj¹c¹ ca³kowit¹ wodoszczelnoœæ.

Molding system Jest to system ³atwej regulacji naci¹gniêcia powierzchni tropiku. W naszych namiotach u¿ywamy klamer œwiatowego lidera National Molding.

Odblaski Naro¿a namiotów wyposa¿yliœmy w elementy odblaskowe. Ten drobiazg nie tylko u³atwia rozbicie namiotu w ciemnoœci; podczas trudnych warunków w górach, w nocy mo¿e u³atwiæ jego lokalizacjê.


Podczas biwakowania w zimowych warunkach mo¿liwe jest pobieranie œniegu na wodê bez potrzeby wychodzenia z namiotu*. Specjalny otwór w pod³odze z ko³nierzem zaci¹ga-nym sznurkiem trzeba uaktywniæ poprzez naciêcie w zaznaczonym miejscu.

Regulowana wentylacja Namioty ekspedycyjne* posiadaj¹ wentylacjê regulowan¹ od wewn¹trz i z zewn¹trz. System ten jest szczególnie przydatny w czasie trudnych biwaków, np. podczas gotowania posi³ków wewn¹trz namiotu. Pe³ne otwarcie wentylacji pozwala zmniejszyæ kondensacjê pary wodnej.

Fartuchy przeciwœnie¿ne By zapewniæ maksimum bezpieczeñstwa podczas zimowych biwaków, wszystkie namioty ekspedycyjne wyposa¿yliœmy w fartuchy przeciwsnie¿ne. Mo¿na je ³atwo zrolowaæ, jeœli nie ma potrzeby ich u¿ytkowania. * wyj¹tek: Baltoro

Boczne kieszenie Siatkowe kieszenie na ca³ej d³ugoœci obu stron sypialni. Mo¿na w nich u³o¿yæ wszystkie niezbêdne drobiazgi, które zawsze bêd¹ widoczne, uporz¹dkowane i ³atwo dostêpne.

Podwieszana półka Siatkowa pó³ka podwieszana pod sufitem sypialni - idealne miejsce na przedmioty, które musz¹ byæ ³atwo dostêpne: latarkê, okulary itp.

Zamki

Zamek w namiocie musi byæ trwa³y, nie³amliwy, odporny na naprê¿enia materia³u. W³aœnie dlatego do naszych tropików wybraliœmy zamki najwy¿szej jakoœci japoñskiej firmy YKK.

jakość tkwi w szczegółach

Pobieranie śniegu z wnętrza

* K2 expedition, Komodo Plus, Tengri * wyj¹tek: Baltoro, Axum

35


serwis / naprawa namiotów

NAPRAWY NAMIOTÓW

36

Wszystkie nasze namioty objête s¹ 2- lub 3-letni¹ gwarancj¹. Kupuj¹c namiot MARABUT masz pewnoœæ, ¿e nawet po up³ywie gwarancji w przypadku jakichkolwiek uszkodzeñ namiot zostanie szybko i profesjonalnie naprawiony. Œwiadczymy m. in. us³ugi w zakresie doszywania fartuchów przeciwœnie¿nych, wymieniamy zu¿yte pod³ogi oraz wykonujemy repliki stela¿y. PORADY Jeœli masz k³opot z wyborem namiotu, zawsze doradzimy Ci w³aœciwy model oraz udzielimy wskazówek dotycz¹cych jego u¿ytkowania. Napisz do nas: namioty@marabut.pl

opinie użytkowników Marabuta Chciałbym z całą serdecznością podziękować za fachową i szybką obsługę. Często dokonuję zakupów poprzez internet ale Wasza firma zaskoczyła mnie w pełni. Stelaż właściwy, dotarł dziś, bez problemów.

Niniejszym chciałbym jak najuprzejmiej podziękować za fantastycznie załatwioną naprawę. W szczególności pozytywnie zaskoczony jestem faktem, że naprawa i ulepszenie 10-letniego namiotu Gwinea zostały załatwiona absolutnie gratisowo. Dosłownie brak słów...

Podwieszana półka już dotarła. Dziękuję za profesjonalne podejście do klienta. Czytałem już wiele pozytywnych opinii interanautów o Waszej firmie (np.na stronie na http://www.ngt.pl serwis Niezależnej Grupy Testingowej) i muszę przyznać że są w pełni uzasadnione.

Jan Kowalczyński

Mateusz Cieplicki

Maciek Pelc


▪ pałąki 6 szt. ø 7,9 mm ▪ gumka 3mb ø 3 mm ▪ bolec 2 szt.

31,-

zestaw naprawczy nr 2 ▪ pałąki 6 szt. ø 8,5 mm ▪ gumka 3mb ø 3 mm ▪ bolec 2 szt.

36,-

zestaw naprawczy nr 3

zestaw naprawczy nr 4

▪ śledzie 4 szt. ▪ szpilki 6 szt. ▪ odciąg gumowy 3szt. ▪ linka z napinaczem 1,7mb 2 szt.

▪ zestaw szpilek aluminiowych 5 szt.

29,-

25,-

płachty namiotowe zabezpieczenie podłogi przed uszkodzeniem

dane techniczne materiał: tkanina PE Waga: 500g (110g/m2) kolor: kamuflaż

izolacja od podłoża w przedsionku

Kształty i ceny: typ GWINEA: 82,przykrycie dla sprzętu typ KOMODO Plus: 74,np. roweru typ KOMODO: 64,prowizoryczne zadaszenie obozowiska

Szycie płacht namiotowych „na wymiar” - 21 zł/m2

Materiały stosowane w namiotach MARABUT: ▪ TROPIK: Poliester rip-stop PU 3.000 mm H2O ▪ .PODŁOGA: tkanina PE 10.000 mm H2O ▪ SYPIALNIA: Poliamid ▪ STELAŻ: włókno szkalne FG lub aluminium 7001 T6 (9,5 mm)

materiały i akcesoria

zestaw naprawczy nr 1

37


Nasi dystrybutorzy Białystok: INTERSPORT, CH Alfa, ul. Świętojańska 15, Bielsko-Bia³a: SKLEP PODRÓ¯NIKA, ul. Wzgórze 9, (033) 812-36-48, INTERSPORT, C.H. SFERA, ul. Mostowa 5, (033) 822-54-33, Sklep TURYSTA, ul. Barlickiego 2, (033) 496-52-84, Bygoszcz: Góry i Turystyka ŒWISTAK, ul. Dworcowa 77, (052) 581-08-19, INTERSPORT, Focus Mall, ul. Jagiellońska, Bytom: INTERSPORT, C.H. PLEJADA, ul. Dolnoœl¹ska 25, (032) 787-69-60, Częstochowa: JANITEX, ul. Mirowska 12, (034) 324-67-04, Gdańsk: INTERSPORT, GH Madison Rajska 10, (058) 320-25-70, INTERSPORT Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141, INTERSPORT, Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141 Gdynia: SPORTLAND, ul. Mœciwoja 3, (058) 620-84-84, INTERSPORT, CH Wzgórze Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 2, Gliwice: ACTIVE, ul. Jana Paw³a II 13, (032) 332-44-88, Katowice: SUMMIT, ul. Koœciuszki 10, (032) 251-36-57, SKLEP PODRÓ¯NIKA, pl. Wolnoœci 8, (032) 353-26-20, INTERSPORT, SILESIA City Center, ul. Chorzowska 107, (032) 605-07-45, Sklep Górski Carpathia, ul. 3 Maja 23/16 , tel: (032) 790-78-99, Kielce: Sklep Sportowy ¯EGLARSKI, ul. Warszawska 147, (041) 368-60-75, Kraków: POLAR SPORT, ul. Sienna 15, (012) 422-42-49, JANMAR, ul. Grodzka 42, (012) 421-96-78, INTERSPORT, C.H. PLAZA, al. Pokoju 44, (012) 290-91-00, INTERSPORT, ul. Zyblikiewicza 2, (012) 421-71-01, INTERSPORT, C.H. ZAKOPIANKA, ul. Zakopiañska 62, (012) 293-32-25, INTERSPORT, Galeria Krakowska, ul. Pawia 5, (012) 628-78-78, SKLEP PODRÓ¯NIKA, ul. Szujskiego 2, (012) 421-89-22, SPORT I TURYSTYKA, ul. Krowoderska 15, (012) 421-92-81, Lublin: TRAMP, ul. Œwiêtoduska 18, (081) 532-33-36, TRAMP II, ul. Krakowskie Przedmieœcie 19, (81) 534-00-43, £ódŸ: SKLEP TURYSTY, ul. Narutowicza 47 (pl. D¹browskiego), (042) 639-97-14, 630-06-90, SKLEP PODRÓŻNIKA, ul. Wschodnia 38, (042) 632-26-65, INTERSPORT, ul. Kilińskiego 122 - 128, INTERSPORT Manufaktura, ul. Karskiego 5, (042) 634-05-34, Nowy S¹cz: Sklep Górski ALPIN, ul. Długosza 24, (018) 443-58-13, Olsztyn: SPORT Jacek Derêgowski, ul. Ko³obrzeska 13, (089) 539-15-02, Opole: HARCERZ, ul. Oleska 21, (077) 454-34-96, Poznań: INTERSPORT CH Stary Browar, ul. Półwiejska 32, INTERSPORT, CH King Cross Marcelin, ul. Bukowska 156, INTERSPORT, CH M1, ul. Szwajcarska 14, (061) 874-95-01, INTERSPORT, Galeria Pestka, al. Solidarności 47, Sklep Górski ALPIN, ul. Fredry 3, (061) 852-94-25, TREKKER, ul. Powstañców Wielkopolskich 12B, (061) 853-75-32, Sklep Turystyczny ALPIN, ul. Piekary 6, (061) 855-24-00, SKLEP PODRÓŻNIKA, ul. Ślusarska 16, (061) 851-73-89, Rzeszów: GIBSPORT, ul. Mickiewicza 8, (017) 853-51-24, Sosnowiec: INTERSPORT, C.H. PLEJADA, ul. Staszica 8B, (032) 298-95-38, Szczecin: DYSKOBOL, ul. Wojska Polskiego 44, (091) 464-65-77, DYSKOBOL, C.H. TURZYM, al. Bohaterów Warszawy 42, (091) 464-65-24, DYSKOBOL, C.H. GALAXY, al. Wyzwolenia 18-20, (091) 483-92-84, CETUS, ul. Kaszubska 67, (091) 434-57-20 Toruń: Sklep Turystyczny PRZYL¥DEK, ul. Mostowa 21, (056) 663-54-44, Tychy: Himal Sport ROTUNDA, al. Jana Paw³a II 14, (032) 217-59-75, Warszawa: SKLEP PODRÓ¯NIKA, ul. Grójecka 46/50, (022) 668-66-08, SKLEP PODRÓ¯NIKA, ul. Kaliska 8/10, (022) 658-46-26, Składnica Harcerska 4 ŻYWIOŁY, ul. M. Konopnickiej 6, (022) 339-07-18, Sklep Górski SHERPA, ul. Żelazna 59, (022) 455-855-35, INTERSPORT, CH ARKADIA, al. Jana Pawła II 82, (022) 331-21-47, INTERSPORT Sadyba Best Mall, ul. Powsińska 31, INTERSPORT CH Ursynów, ul. Sójki 37, INTERSPORT Złote Tarasy, ul. Złota 59, Wroc³aw: Sklep Górski SKALNIK, ul. Polaka 20, (071) 321-48-84, Sklep Górski SKALNIK, ul. Bogus³awskiego 45, (071) 332-72-23, Sklep Górski SKALNIK, ul. £adna 1A, (071) 322-34-62, INTERSPORT, C.H. BOREK, al. gen. Hallera 52, (071) 783-17-76, INTERSPORT Magnolia Park ul. Legnicka 58, INTERSPORT Pasaż Grunwaldzki, pl. Grunwaldzki 22, Sklep Turystyczno-Górski “Petros”, ul. Wita Stwosza 19/20

polecamy

www.GORY GORYonline.com

górski magazyn sportowy


fot.David Kaszlikowski/ VerticalVision.pl

marabut katalog  
marabut katalog  

marabut katalog 2009 itd

Advertisement