Nyhetsbrev oktober 2018

Page 1

Nyhetsbrev oktober Hej på er PiL! Under oktober månad har vi haft vårt föreningsmöte vilket betyder att det har blivit en hel del nya medlemmar i styrelsen. Jag, Rebecka Åkerman, har blivit invald som sekreterare och ska därmed ta över skrivandet av nyhetsbrevet vilket känns som en spännande och rolig uppgift att ta mig an. Gabriel har gjort ett oerhört bra jobb föregående år så det kommer inte bli lätt att ta över stafettpinnen. Samtliga inval vid föreningsmötet gick utan problem. Här tänkte jag nu presentera de nya styrelsemedlemmarna: Julia Olander, Ordförande Carolina Ljunggren, Vice Ordförande Inez Filipovic, Ledamot Rebecka Åkerman, Sekreterare Marie Lundqvist, Kommunikationsutskottet Adrian Magnusson, Valberedningen Beatrice E. Wallersköld, Utbildningsutskottet Louise Wetterlundh, Aktivitetsutskottet Julia Ramhult, PiLa projektledare Hilde Brümmer och Jens Isaksson , Sponsor- och företagsansvarig för PiLa Alva Nettelman och Clara Montgomery, Näringslivsutskottet Victoria von Elek, Julia Lilja, Emina Sefic, Anida Tufikcic, Examensutskottet

Detta nyhetsbrev skickas ut till medlemmar i Föreningen PiL - Personalvetare i Lund samt andra intressenter med syftet att hålla dem uppdaterade om våra projekt och evenemang. Kontakt: info@personalvetareilund.se — www.personalvetareilund.se


Vår nya ordförande Julia skulle även vilja säga några väl valda ord: “Det känns fantastiskt roligt och spännande att gå på som ordförande för PiL 2018/2019. Alice har under sin mandatperiod gjort ett fantastiskt jobb och det är både en ära och en utmaning att ta över efter henne. Vi har redan en hel del saker på gång i föreningen, både nya och traditionsenliga, och det är otroligt roligt att redan vara i full gång. Jag ser supermycket fram emot detta året och är spänd på vad jag, tillsammans med styrelsen, kan göra för oss på PA-programmet under detta året.”

Under månaden som gått har näringslivsutskottet tillsammans med Akademikerförbundet SSR haft eventet “Vad gör en personalvetare?”. Denna gästföreläsning hade som syfte att informera oss studenter om bland annat utbildningen, arbetsmarknaden och våra möjligheter som personalvetare. Det var en föreläsning som riktade sig till alla studenter på PA-programmet, gamla som nya. Det gavs bland annat tips angående olika karriärvägar samt hur vi studenter ska förbereda oss inför arbetslivet på bästa sätt.

Dessutom har vi under oktober månad skickat två representanter från föreningen till P-riks utvecklingsdagar. Margit Vilhelmsson och Eleonora Sjöblom fick äran att åka till Stockholm under dessa givande dagar. De träffade representanter från olika personalvetarföreningar runt om i landet. Även P-riks presenterade sig och förklarade hur de vill jobba med att öka gemenskapen till medlemsföreningarna. Under första dagen var det mycket fokus på marknadsföring och kommunikation i form av olika workshops och föreläsningar. Dag nummer två bestod av föreläsningar med olika personer som arbetar med HR. Såhär säger tjejerna om sina dagar med P-riks: “Det var en väldigt givande helg och vi fick med oss många tips och idéer om hur vi ska kunna arbeta för att förbättra PiL och vårt sätt att arbeta just med marknadsföring och hur vi vill nå ut till våra medlemmar.”

Detta nyhetsbrev skickas ut till medlemmar i Föreningen PiL - Personalvetare i Lund samt andra intressenter med syftet att hålla dem uppdaterade om våra projekt och evenemang. Kontakt: info@personalvetareilund.se — www.personalvetareilund.se


Äntligen har PiLs mentorskapsprogram kommit igång. Clara Montgomery, Julia Ramhult och Johanna Eggers är grundarna av detta program. Programmet startades med ett infomöte där adepterna fick möjlighet att börja nätverka med sina mentorer. Adepterna fick även lyssna på varandras mentorer vilket gav en djupare inblick i hur arbetslivet som personalvetare kan se ut. Såhär beskrivs programmet på PiLs hemsida: “PiLs Mentorskapsprogram finns till för studenter på PA-programmet vid Lunds Universitet samt kvinnliga representanter från näringslivet. Framgångsrika kvinnor i arbetslivet förtjänar att lyftas fram och vara goda förebilder för studenter. Vår vision är att mentorskapet ska fungera som en inspiration för framtiden och som en bra möjlighet till att skapa värdefulla kontakter. Målet ska bli verklighet genom exempelvis personliga möten, nätverkskvällar och föreläsningar.” Sist men inte minst har även biljetterna till PiLs årliga bal släppts. Balen kommer att hållas på AF-borgen den 8 december. Balutskottet gör ett dunderjobb och kämpar på med planering och förberedelser. Jag tror att vi alla ser oerhört mycket fram emot balen. Så slutligen vill jag påminna alla PiLs medlemmar att inte missa att knipa sin balbiljett. - Rebecka Åkerman, genom personalvetare i Lunds styrelse 2018.

Detta nyhetsbrev skickas ut till medlemmar i Föreningen PiL - Personalvetare i Lund samt andra intressenter med syftet att hålla dem uppdaterade om våra projekt och evenemang. Kontakt: info@personalvetareilund.se — www.personalvetareilund.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.