Nyhetsbrev november 2018

Page 1

Nyhetsbrev november 2018 Hej PiL! Vi i PiL har under månaden haft en AW med Poolia på deras kontor i Malmö. Där blev vi bjudna på dryck och tilltugg. En liten kortare föreläsning hölls av de som arbetar på Poolia. Vi fick även möjlighet att mingla med personalen på Poolia.

Under november månad har PiL startat en bössa till musikhjälpen som i år ska hållas i Lund. För att samla in pengar till vår bössa har PiL haft en klädbytardag i välgörenhetens tecken. Detta på initiativ av Cecilia Eriksson. Det såldes fika som skänkts från Patisseriet här i Lund. Pengarna vi fick in för fikan gick självklart till PiLs bössa för musikhjälpen. Under denna kväll hade vi även bjudit in en gäst, Linnéa Håkansson, som sålde sin egengjorda konst. Några representanter från PiL har i november varit på julmingel med Sveriges HR förening. Dessutom var det under denna kväll ett seminarium om Robot Process Automation där det bland annat pratades om hur organisationer kan automatisera de mest tids- och energikrävande uppgifterna. Detta nyhetsbrev skickas ut till medlemmar i Föreningen PiL - Personalvetare i Lund samt andra intressenter med syftet att hålla dem uppdaterade om våra projekt och evenemang. Kontakt: info@personalvetareilund.se — www.personalvetareilund.se


Sveriges HR Förening finns till för oss studenter inom HR samt för personer i arbetslivet som är inriktade på HR och personalfrågor. De vill verka för att deras medlemmar ska lära sig av varandra, vidga sina nätverk samt utveckla sina HRprocesser. De har bland annat olika seminarier med olika tema. Dessa får vi möjlighet att gå på om vi blir medlemmar i Sveriges HR Förening.

Näringslivsutskottet har under månaden anordnat en föreläsning tillsammans med StudentConsulting vilket är ett rekryteringsoch bemanningsföretag som är specialiserade på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Under denna föreläsning gav StudentConsulting tips när det gäller rekrytering. De tipsade om hur vi ska tänka när vi rekryterar människor men även tips till oss när vi själva söker jobb. Dessutom berättade de om vilka lediga platser de har på sitt kontor i Malmö.

Under månaden som gått har P-riks haft årsmöte samt ordförandeträff där bland andra ordförande, Julia Olander och vice ordförande, Carolina Ljunggren medverkade. Det var inval till olika poster i P-riks där tre medlemmar från PiL blivit invalda. Därför vill jag passa på att säga grattis till Anna Eckerwall som blivit invald till ledamot med näringslivsansvar, Victoria von Elek som blivit invald till ledamot med kommunikationsansvar och Margit Vilhelmsson som blivit invalt till valberedningen. Julia och Carolina berättar att det har varit intressanta och lärorika dagar tillsammans med P-riks. De fick Detta nyhetsbrev skickas ut till medlemmar i Föreningen PiL - Personalvetare i Lund samt andra intressenter med syftet att hålla dem uppdaterade om våra projekt och evenemang. Kontakt: info@personalvetareilund.se — www.personalvetareilund.se


en inblick i hur andra personalvetarföreningar och -utbildningar i Sverige ser ut och fungerar. Denna nya kunskap är något som ordförande och vice ordförande ser som en utvecklingsmöjlighet för oss i PiL. I december månad vankas det bal för oss PA-studenter. En ny men rolig tradition. Dessutom kommer mentorskapsprogrammet att hålla en adeptträff under kommande månad. - Rebecka Åkerman, genom personalvetare i Lunds styrelse 2018.

Detta nyhetsbrev skickas ut till medlemmar i Föreningen PiL - Personalvetare i Lund samt andra intressenter med syftet att hålla dem uppdaterade om våra projekt och evenemang. Kontakt: info@personalvetareilund.se — www.personalvetareilund.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.