Page 1

TM MEDIA SEMINARIE • NR 1 2013

SEMINARIE

VI ÖKADE UPPLAGAN 2012 Läsarna fick vad de ville ha kampanjen jag vill veta! TA BETALT I ALLA KANALER Lokala nyheter är unika och då kan man ta betalt i alla kanaler.

TM MEDIA - årets event


VI ÄR LOKALTIDNINGENS FÖRLÄNGDA ARM Lokaltidningsbranschen befinner sig i en strukturell omvandling med stora utmaningar framför sig. Vikande upplaga är en av många stora utmaningar, om inte den allra största. Vårt årliga event handlade just om detta som du kan läsa om i denna publikation. För att lyckas behålla den existerande upplaga man har krävs stora insatser. Inte minst i form av TM försäljning. Med andra ord behöver varje tidning ha en professionell, effektiv och kreativ prenumerationsförsäljning. TM Medias säljare har lång erfarenhet av prenumerationsförsäljning inom svensk dagspress. Vår effektivitet, flexibilitet och vårt jämna resultat gör oss unika i branschen. Vi jobbar efter vår egna framtagna modell: TITA, dvs Trevlig, Informativ, Tydlig, Avslut.

Konkurrensen är hårdare idag än någonsin. Därför jobbar vi hela tiden att hitta nya försäljningslösningar som kommer våra uppdragsgivare tillgodo. Som Partner till TM Media ska ni känna att ni har ett helhetskoncept. Vi på TM Media vill inte bara vara ”krängarna” utan även bidra på många andra sätt. /Dan Barthlen, VD


ELIN

ESKILSTUNA-KURIREN

ESKILSTUNA-KURIREN VÄNDE NEGATIV TREND OCH ÖKADE UPPLAGAN 2012 Målet och visionen var att öka upplagan – att stärka varumärket. Få fler läsare i den yngre målgruppen och samtidigt bibehålla befintliga läsares intresse. Kund och sälj fick därför en central plats i tidningen. Med kampanjen, Vi vill veta! gav vi läsaren inblick i tidningen och en lärdom som resultatet visade utifrån undersökningen och den enkät som gjordes var att journalisterna trodde mer på innehållet än vad läsarna gjorde. Läsarna tycker om lokala nyheter, sport, insändare, ledare och kultur/nöje.

L

äsarna fick vad de ville ha – kampanjen vi vill veta! vart en succé och förändringsarbetet kunde påbörjas.

Eskilstuna-Kuriren valde att ge läsarna vad de ville ha. Redaktion och privatmarknad gick ihop och företagsmarknad bröts ut i eget bolag. Privatmarknad började marknadsföras i redaktionell miljö. Det skapades en ny layout som man marknadsförde kraftfullt och fick mycket positivt gensvar på. Över två tusen personer valde att prova nya tidningen och återförsäljningen

var mycket bra. Alla insatser gav sammantaget en upplageökning för 2012. Under resans gång ökade Vikänslan i hela företaget och medarbetarna vart med delaktiga. Det interna mottot blev - Vi vet att vi kan – tillsammans! Företaget är genom det mer idéburet och med högre tak än någonsin tidigare.


MARIE

HALLANDSPOSTEN, HALLANDS NYHETER

LOKALA NYHETER ÄR UNIKA OCH DÅ KAN MAN TA BETALT I ALLA KANALER Tidningsbranschen har levt på en produkt i 150 år. Målgruppen och läsaren har förändrats och så behöver även vi göra. Vi mediehus måste förstå vår egen marknad, konkurrenssynpunkt och hushållstäckning. Det går inte att som tidning befinna sig i en kanal utan läsarna kräver en multiplattform som sträcker sig från mobilen till läsplattan och tillbaka till datorn och den tryckta tidningen. För att förnyelsearbetet ska bli lyckat krävs en god start och då tycker jag att man ska fokusera på den trogna kund och inte satsa på kampanjer som vi vet inte ger något. Tidningen är inte gjord av papper – den är gjord av nyheter. Det är innehållet man betalar för som prenumerant och inte pappret den är tryckt på. Målgruppen konsumerar tidningen på olika plattformar och därför ger vi

våra kunder tillgång till tidningen – överallt – hela tiden. Vi ger även kunden ett val – i dag har vi tre abonnemangsformer. Sex eller tvådagars med digital som tillval. Samt en helt digital prenumeration. Genom dessa tre paket har vi medvetet ”puttat” in våra prenumeranter att aktivera sitt digitala konto och hela 25% har gjort det. Primetime är hela tiden – dygnet runt – överallt. Materialet måste därför nå läsaren snabbt och i alla kanaler. Därför schemalägger vi nyheter under hela dagen – vi tjuvhåller inte längre på nyheter. Presentationen skiljer sig dock mellan de olika kanalerna – allt material är inte lätt att läsa i vissa kanaler och därför kan vi anpassa innehållet så att upplevelsen blir

så bra som möjligt. I samband med att tidningen vart plattformsoberoende ökade efterfrågan på teknisk hjälp för läsarna. Vår personal i kundtjänst fick gå på utbildning för att kunna svara på diverse teknikfrågor.

Målgruppen och läsaren har förändrats och så behöver även vi göra.


FYRA EGENSKAPER EN BRA SÄLJARE MÅSTE HA: 1. Produktkunskap/Affärsman-

naskap, dvs få kunden att förstå att du finns där för kundens skull och att du vill hjälpa kunden. Kundnytta.

2. Engagemang/glädje, dvs skapa en kontakt med kunden så kunden tycker det är trevligt/kul att prata med dig och att kunden upplever det enkelt och tryggt att köpa av dig.

3. Motivation/disciplin/fokus, dvs

vilken motivation du har att göra det bästa av hela säljtiden, hur du snabbt kommer igång, hur många telefonlyft du gör och hur bra du är att ta dig ur säljsvackor.

4. Säljteknik, dvs hur du presen-

terar dig själv och din produkt/ tjänst. Hur bra du är på att säga exakt rätt saker i rätt tid, hur bra frågor du ställer och hur bra avslutsteknik du har. Och glöm aldrig din personlighet! Så länge du känner dig bekväm kan du experimentera och förändra ditt säljupplägg/kommunikation, men känner du dig obekväm kommer kunden känna sig obekväm och sannolikheten till köp minskar.

VAD ÄR EN BRA SÄLJARE, HUR UTVECKLAR MAN SÄLJARE MED AKTIV COACHNING? På TM Media pratar vi om att utveckla och coacha säljarna hela tiden. Varje dag. Grunden är punkt 1, 2 och 3. Har man det så kan man börja jobba med Säljtekniken, hur man lyssnar in kunden, bygger upp ett säljsamtal, inledning, hur man bemöter invändningar, säljargument, hur man styr samtalet närmare ett avslutsförsök. Och lägg då till tonläge, tajming, kroppsspråk, humor och allt annat mänskligt. När allt detta harmoniserar tillsammans uppstår ljuv musik. Det är då vi börjar prata försäljningskonst. Detta skapar glädje och bränsle för framtida försäljningsframgångar.


LEGEND INSPIRATÖR FÖRELÄSARE EXPERTKOMMENTATOR

Den kände Hockeyprofilen Niklas Wikegård gästföreläste på TM Medias event. Han berättade med entusiasm, energi och framför allt med kunskap om hur man bygger ett starkt lag, oavsett om det handlar om idrott eller företagsamhet.

NIKLAS WIKEGÅRD

SM-Guldnivå – goda dagliga vanor


Uppfylldes dina förväntningar? Niklas öppnade föreläsningen med en fråga. Vad kännetecknar ett högpresterande lag? En inte helt lätt fråga att svara på. - Det gäller att skapa en tydlig värdegrund som alla står bakom, förklarar han med engagemang i rösten. Och fortsätter: - Alla i laget måste bestämma om man vill spela i Elitserien, om man vill ligga på SM-Guldnivå eller om man vill spela i lägre divisioner. En laganda bygger man genom delaktighet, att alla bidrar och alla förstår att varje individ har betydelse även om alla har olika roller och arbetsuppgifter. Då är man en enhet. - Sedan är det ju inte fel att tävla på jobbet med jämna mellanrum, tillägger Niklas snabbt. Ett högpresterande lag skapar goda dagliga vanor och hittar den effektiva arbetsdagen. Och inser att varje dag är en ny utmaning och att jobbet måste göras hela tiden. Varje dag, hela året om. Då skapas förutsättningar för att högprestera över tid, med trovärdighet. Värdegrunden måste genomsyra hela verksamheten och varje enskild medarbetare.

Hur hanterar och coachar företagsledaren varje enskild medarbetare? - Jag brukar använda en enkel metod, säger Niklas.

1. Lever och andas med-

arbetaren den gemensamma värdegrunden och gör resultat, ge då beröm och belöna.

NEIL BURCHER FÖRSÄLJNINGSKOORDINATOR GÖTEBORGS-POSTEN Jag hade egentligen inga förväntningar eftersom jag visste lite om dagen. Det är kul att se hur andra jobbar, det ger nya uppslag. Maries genomgång var riktigt intressant, speciellt skillnaderna hur man ska ta betalt.

2. Lever och andas med-

arbetaren värdegrunden men gör inte resultat, coacha och ge stöd.

3. Lever medarbetaren

inte efter värdegrunden, men gör bra resultat, var då tydlig med vad som gäller!

JANNE MÅRTENSSON FÖRSÄLJNINGSCHEF UPPLAGA MITTMEDIA Hade på känn att det skulle bli en bra jädra föreläsning. Praktiska tips och helheten är något jag tar med mig. Dessutom var det mycket trevligt.

4. Lever medarbetaren

inte värdegrunden och gör inte resultat, avveckla då medarbetaren.

MIDDAG MED MÄLARUTSIKT

ELIN LINDSKOG-PETTERSSON PRIVATMARKNADSCHEF ESKILSTUNA-KURIREN Att träffa och lyssna till kollegor i branschen och ta del av deras erfarenhet. Det brukar alltid vara lärorikt och givande. Vi står ju inför likvärdiga utmaningar och kan lära mycket av varandra. Dessutom såg jag fram emot föreläsningen med Niklas Wikegård som en batteriladdning och inspirationskälla.


Produktion av Mandoly Reklambyrå. Foto: Mattias Axelsson. www.mandoly.se

KVÄLLSEVENT: RIBBÅT

En minst sagt minnesvärd resa i 55 knop.

Stan’s bästa callcenter WWW.TM-MEDIA.SE / 010-70 60 600 / INFO@TM-MEDIA.SE

Seminarietidning tm media nr 1 2013  

Lokaltidningsbranschen befinner sig i en strukturell omvandling med stora utmaningar framför sig. Vikande upplaga är en av många stora utman...

Seminarietidning tm media nr 1 2013  

Lokaltidningsbranschen befinner sig i en strukturell omvandling med stora utmaningar framför sig. Vikande upplaga är en av många stora utman...

Advertisement