Page 1

Työkompassi 2 -projektin työvalmentaja

Mikael Isomäki Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä fax 014 615 461 Gsm 040 728 9013 mikael.isomaki@kyt.fi www.kyt.fi

Työkompassi 2 -projekti


Työkompassi 2 -projekti Maahanmuuttajien työllistyminen on usein haastavaa, koska he eivät välttämättä tunne suomalaisen työelämän käytäntöjä eikä heillä ole suhteita suomalaisiin työnantajiin. Vaikka osalla maahanmuuttajista on vahva ammattitaito ja korkea koulutus, heidän sijoittumisensa suomalaiseen työelämään saattaa olla haastavaa osaksi sen vuoksi, ettei kotimaassa hankittu koulutus sovellu suomalaiseen työelämään ja tutkintovaatimuksiin.

Projekti tarjoaa asiakkaalle:

Muun muassa näihin haasteisiin Työkompassi 2-projekti pyrkii löytämään ratkaisuja tuetun työllistämismallin ja työvalmennuspalvelun avulla.

Lisäksi autamme:

Projektin kohderyhmänä ovat jyväskyläläiset maahanmuuttajat, jotka: • Ovat työttömiä tai vaarassa joutua työttömäksi • Tarvitsevat tukea koulutukseen hakeutumisessa tai tutkinnon päivittämisessä • Tarvitsevat lisää tietoa suomalaisesta työelämästä • Ovat valmistuneet tai valmistumassa ammatillisista oppilaitoksista ja tarvitsevat tukea ensimmäisen työpaikan hankkimisessa

• Apua kiinnostavan koulutuksen tai työpaikan etsimisessä • Tukea koulutukseen tai oppisopimuspaikan hankkimiseen liittyvissä asioissa • Opastusta työpaikkaan perehtymisessä • Työpaikalla tarvittavan suomen kielen opetusta

• • • •

Työhakemuksen kirjoittamisessa Ansioluettelon tekemisessä Työhaastatteluun valmistautumisessa Työsopimuksen tekemisessä

Apua saa tarvittaessa työpaikalla työllistymisen jälkeenkin. Projekti toteutetaan ajalla 1.10.2008-30.9.2011 ja sen vetäjänä toimii Mikael Isomäki. Projektia hallinnoi Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry ja projektia rahoittavat ELY-keskus (75%) ja Jyväskylän kaupunki (25%).

Työkompassiesite_yleinen_271010_print  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you