Page 1

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry Matarankatu 4 40100 JYVÄSKYLÄ Fax 014 615 461 Sähköpostit: etunimi.sukunimi@kyt.fi www.kyt.fi

Toiminnanjohtaja Antero Mikonranta 050 597 8970 Järjestöjen tuki- ja kehittämispalvelut Tiina Sivonen 0400 365 760 Matti Tervaniemi 0400 941 833

i s ä ö s i e t h y n i k n u n i S ! n e t r a v

Yhteistyössä mukana

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki


Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki on keskisuomalainen kansalaistoiminnan ja sitä edustavien yhteisöjen kehittäjä, joka tarjoaa tilitoimisto- ja tukipalveluja, ohjausta ja neuvontaa yhteisöille sekä avoimia kohtaamispaikkoja kansalaisille. KYT edistää kansalaisten hyvinvointia, yhdistysten yhteistoimintaa ja vaikuttavuutta yhteiskunnallisesti.

KYT:n arvot

Visio 2015

• luotettavuus

KYT on haluttu ja laajapohjainen

• tasa-arvo ja monikulttuurisuus

kansalaistoiminnan kehittäjä ja

• innovatiivisuus

yhteistyökumppani paikallisesti ja

• asiakas- ja järjestölähtöisyys

alueellisesti sekä osaava valtakun-

Tuki- ja kehittämispalvelut • Järjestökentän tiedotusalusta www.yhdistystori.fi • Toiminnan arviointi • Strateginen suunnittelu • Koulutussuunnittelu • Koulutusten toteuttaminen • Asiakaskohtainen yhdistys- ja hankeneuvonta • Avustaminen hankesuunnitelmien, budjettien ja hakemusten tekemisessä • Hankkeiden seuranta ja arviointi

Kohtaamispaikat ja hankkeet

nallinen ja kansainvälinen toimija.

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry

Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -Osuuskunta

Yhdistys ylläpitää hanketoimintaa

Osuuskunnan omistama KYT

ja kansalaisten avoimia kohtaamis-

-Tilitoimisto tuottaa taloushallinnon

paikkoja, järjestää koulutusta sekä

palveluja erityisesti kolmannen

antaa neuvontaa ja ohjausta.

sektorin yhteisöille.

Kansalaisten avoimet kohtaamispaikat: • Kansalaistoiminnankeskus Matara (RAY, Jyväskylän kaupunki) • Jyväskylän Monikulttuurikeskus Gloria (Jyväskylän kaupunki, RAY) KYT ry halllinnoi ja koordinoi eri lähteistä rahoitettuja hankkeita. • VälittäjäPlus-välittäjäorganisaatiohanke (ESR) • Kierto - kierrätystoiminnan kehittämishanke (ESR) • PAIKKO - paikka pajalta hanke (ESR) • 3T- 3. sektorin työllistämistoiminnan tuki (ELY-keskus) • Työkompassi 2 (ELY-keskus)

KYTesite2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you