Page 1

kylä s ä v n Jy

Ro

m

a ninu or

ry

JyväsRoma t e

Jyväskylän Romaninuoret ry on perustettu keväällä 2006. Yhdistyksen tarkoituksena on romaninuorten ja -lasten elämänlaadun parantaminen, romanikulttuurin ja suomalaisromaniidentiteetin vahvistaminen sekä romanien yhteiskunnallisen aseman ja osallistumisen kohentaminen. Yhdistys rakentaa vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön pyrkiviä kontakteja pääväestön ja romanien kesken paikallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Taustalla Selkkis ja JyväsRoma -projektit Yhdistyksen tavoitteena on jatkaa, vakiinnuttaa ja kehittää edelleen toimintoja, joita on toteutettu Selkkis - ja JyväsRoma -projekteissa. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamat ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoimat projektit toteutettiin vuosina 2004-2009.

Tarvittaessa järjestämme romanikulttuurista kertovia luentoja esimerkiksi oppilaitoksille tai viranomaisille. JyväsRoma ry on jäsenenä Suomen Romanifoorumissa, joka on Suomen romanijärjestöjen kattojärjestö. Romanifoorumi on perustettu vuonna 2007 romanijärjestöjen etujen ja toimintojen eteenpäin viemiseksi.

JyväsRoma posteri 09112009