Page 1

metr-o-net 2013

Voor een nette, veilige en toegankelijke metro


inhoud 1.

Over Metr-o-net

p3

2.

Onderzoek ter plaatse

p4

2.1. Parlementaire vragen 2.2. Resultaten 2013 2.3. Observaties 2.4. Evolutie 2010 – 13 3.

Online enquête

p6

3.1. Resultaten 3.2. Meest gehoorde klachten 4. Conclusies 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Veiligheidsgevoel ondermaats Metrostations blijven vuil: De infrastructuur Toch enkele lichtpunten: Slotconclusie: geen ambitie om te vernieuwen

5. Voorstellen 5.1. 5.2. 5.3.

p13

De aanwezigheid van personeel in de stations opdrijven Investeren in moderne infrastructuur Verbind de metro met de stad en de Brusselaars

Jef Van Damme · Brussels parlementslid sp.a 02 549 66 55 jvandamme@bruparl.irisnet.be www.jefvandamme.be

p14


metr-o-net 2013 Voor een nette, veilige en toegankelijke metro

1

Over Metr-o-net Wat? Brussels parlementslid Jef Van Damme (sp.a) onderzoekt voor het vierde jaar op rij de toestand van de 69 Brusselse (pre-)metrostations.

Waarom? Jef Van Damme lanceert het metr-o-net onderzoek in 2010 vanuit een verontwaardiging over de toestand van veel metrostations. De stations zijn bij uitstek publieke, gedeelde plekken. En ze worden druk bezocht: in 2012 telde de MIVB meer dan 130.000.000 ritten. Al die reizigers moeten zich op hun gemak voelen in de stations waar ze op- en afstappen. Maar vandaag worden ze nog elke dag geconfronteerd met urinegeuren, onveiligheid, onduidelijke signalisatie, defecte roltrappen, poortjesglippers of deprimerende inrichtingen. Metr-o-net wil pijnpunten in de stations aanduiden en tegelijk oplossingen aanreiken. Omdat we geloven dat Brusselaars, pendelaars en toeristen recht hebben op toegankelijke, nette, en veilige metrostations. Omdat het personeel in betere omstandigheden moet kunnen werken. Omdat we zien dat het in andere steden (Londen, Berlijn) wél kan. Omdat het metronet ook in Brussel een visitekaartje moet zijn voor de stad.

In 2012 telde de MIVB meer dan 130.000.000 ritten. Al die reizigers moeten zich op hun gemak voelen in de stations waar ze op- en afstappen

Hoe? Voor de eerste drie metr-o-net onderzoeken (2010, 2011, 2012) ging Jef Van Damme met een groep vrijwilligers en een stapel evaluatieformulieren op pad om elk van de 69 stations te controleren op netheid, toegankelijkheid, en veiligheid. Daarnaast stelde we ook een reeks parlementaire vragen over het aantal defecten aan roltrappen, het openbaar sanitair, vandalisme, etc. Dit jaar hebben we naast ons eigen onderzoek een online-enquête gelanceerd. Op www.metr-o-net.be konden gebruikers zelf elk station evalueren en opmerkingen of suggesties achterlaten. Het metr-o-net onderzoek is geen doel op zich, maar een aanleiding om een reeks voorstellen te lanceren voor een metronet Brussel waardig. Metr-o-net is evenmin een wetenschappelijke enquête, maar een steekproef en een enquête bij geëngageerde reizigers om de politiek wakker te schudden en hardnekkige problemen aan te kaarten die honderdduizenden reizigers aanbelangen . In wat volgt krijgt u eerst een overzicht van de resultaten van onze eigen steekproef in de stations en van de parlementaire vragen. Daarna staan we stil bij de online enquête. Vervolgens trekken we enkele conclusies en lanceren we een reeks voorstellen.

3


metr-o-net 2013 Voor een nette, veilige en toegankelijke metro

2

Onderzoek ter plaatse Het eerste deel van het metr-o-net onderzoek bestaat uit een reeks parlementaire vragen, en een evaluatie ter plaatse van elk (pre-)metrostation. Tenslotte kijken we hoe de resultaten over de jaren heen evolueerden.

2.1. parlementaire vragen Elk jaar stellen we een vijftal parlementaire vragen aan bevoegd Brussels minister Brigitte Grouwels (CD&V). Hier zie je de voornaamste elementen uit haar antwoorden.

Werven

Het toilet in Beurs is al 3 jaar afgesloten omdat er geen toiletdame gevonden wordt

Vandalisme is verantwoordelijk voor 80% van de pannes aan roltrappen

— In de Brusselse stations zijn er momenteel 16 werven. 5 daarvan lopen vertraging op (Zuidstation, Beurs, Rogier, Tomberg, Delta). De hoogdringende renovatie van station Beurs loopt al minstens jaar vertraging op (werken gingen normaal starten in september 2012) — Minstens 6 metrostations hebben grote onbenutte ruimtes. Geen enkele daarvan kreeg al een alternatieve invulling (sociale organisaties, winkels, fuifzaal, exporuimte, …)

Netheid

— Volgens Grouwels zijn er openbare betalende toiletten in 5 stations: Merode, Louiza, Zuid, De Brouckère en Madou. In 3 jaar tijd kwam er geen enkel toilet bij. Bovendien is het toilet in Madou permanent buiten gebruik, en is ook dat van Louiza al een tijd buiten dienst. Van de 5 zijn er dus maar 3 ‘functionerende’ toiletten. — Opmerkelijk is dat het publiek toilet in het drukke Beurs perfect in orde is, maar al 3 jaar afgesloten wordt. Volgens de minister omdat er “geen toiletmadammen gevonden worden” en openbaar sanitair geen prioriteit is. — De minister zegt dat reizigers toegang kunnen krijgen tot de personeelstoiletten in alle stations. Vaak is er evenwel geen personeel aanwezig of gaan ze niet in op die vraag. — Volgens minister Grouwels is het aantal klachten rond netheid met 50% gedaald. Gezien het zeer kleine aantal klachten (van 69 naar 31) wijst dit eerder op een weinig gekende klachtenprocedure of gebrekkige opvolging van de klachten.

Toegankelijkheid

— Er zijn 573 roltrappen en 53 liften (dat komt neer op liften in de helft van de stations). Er zijn 220 stilstanden per dag (stijging van 40% in vergelijking met 2010), en 1200 interventies per maand aan liften en roltrappen. De kosten voor de onderhoudscontracten zijn gestegen tot 7,5 miljoen euro. — 80% pannes door vandalisme (waaronder wildplassen of oneigenlijk gebruik noodknop). — 58 stations hebben toegangspoortjes. 100 keer per dag gebruik van veiligheidssysteem poortjes, meestal oneigenlijk gebruik

Veiligheid en aanwezigheid personeel

— Er werden 670 gevallen van vandalisme vastgesteld in 2012 (een onderschatting want enkel cijfers van de MIVB-veiligheidsdienst) — De kosten door vandalisme verdubbelen van 102.000 € (2011) tot 203.000€ (2012). — Aantal agressiegevallen op het MIVB-net evolueert positief volgens MIVB — Er zijn 104 preventiemedewerkers, 183 veiligheidsagenten, 144 stationspersoneel (tengevolge het Plan Milquet (na de dood van Iliaz Tahiraj) zal de MIVB in 2013 237 veiligheidsagenten tellen) — 16 stations beschikken over een beheerslokaal, die slechts af en toe bemand zijn. Er zijn 19 verkoopkantoren. — In 2012 beschikte 4,53 % van de gecontroleerde reizigers niet over een geldig vervoerbewijs. Er zijn geen gegevens beschikbaar op basis van locatie. — Het budget voor veiligheid steeg van 2,7 miljoen euro (2011) naar 9,7 miljoen euro (2013), vooral door extra personeel.

Luchtkwaliteit

— Wordt niet systematisch gemeten (laatste analyse 2009: ‘binnen geldende normen’)

2.2. resultaten 2013 van het onderzoek ter plaatse in elk metrostation netheid totaalscore: 2,5/10

— Top 3: Stokkel, Weststation, Georges-Henri — Flop 3: Beurs, Bockstael, Centraal Station — Geurhinder: in 55 van de 69 stations

4


metr-o-net 2013 Voor een nette, veilige en toegankelijke metro

veiligheid totaalscore: 4,5/10

— Top 3 veiligste: Stokkel, Hermann-Debroux, Zuidstation — Flop 3 onveiligste: Beurs, Graaf Van Vlaanderen, Koning Boudewijn

toegankelijkheid totaalscore: 8/10

— Top 3: 1/3 in orde (roltrap/lift+poortjes aanwezig en functionerend) — Flop 3: Troon, Kunst-Wet, Rogier

Luchtkwaliteit

— Voor metr-o-net 2013 werd ook de luchtkwaliteit in elk station gemeten — Gemiddelde score luchtkwaliteit: 413 — Top 5 slechtste: Rogier (+1000!), Sint-Guido, Georges-Henri, Troon, Naamsepoort — Top 5 beste: Demey, Delta, Petillon, Alma, Weststation — Meeste stations binnen aanvaardbare cijfers

2.3. Observaties in de stations tijdens de steekproef — Roltrap/lift: in 1 op 4 van de stations werkt de roltrap of lift niet — Poortjes: staan open in 1 op de 3 stations — Personeel: aanwezig in 16 van de 69 stations (1 op 4) — Geur- of geluidshinder: in 80% van de stations, of 55 op 69 stations — Graffiti: veel graffiti in de stations. Steeds meer graffiti op basis van zuur op raamwerk of metalen wanden langs roltrappen en liften. — Vuilnisbakken: niet voldoende vuilnisbakken en niet vaak genoeg geleegd (madou, Houba-Brugmann, en Park) — WC’s: Louiza buiten dienst. In Montgomery en Stokkel is er een WC in aanpalend café — Urine in Veeweide, Anneessens en Beurs — Vuiligheid (vlekken, kauwgom, vuiligheid op grond, lekken,…) in zeker 14 stations (Troon, Stuyvenberg, Jacques Brel, Bockstael, Merode, Madou, Ossegem, Houba-Brugmann, Park, heizel, Lemonnier, simonis, Koning Boudewijn, Noord,…) — Vandalisme (o.a kapotte zitbanken, ruiten) in Weststation, Stuyvenberg, bockstael, Houba-Brugmann — Goede voorbeelden (mooie inrichting, veel daglicht, veilig gevoel, …): Sint-Katelijne, Erasmus, Delacroix, Hankar, Petillon

Veel stations lijden onder hardnekkige graffiti op basis van zuur

2.4. Evolutie resultaten eigen enquête Na vier jaar metr-o-net onderzoek kunnen we volgende trends vaststellen: Trend Netheid

Toegankelijkheid

Veiligheid

2010

2011

2012

2013

Vuil

1/5 vuil

1/3 vuil

1/5 vuil

1/2 vuil

Geurgeluidshinder

Hinder in 35% station

-

85% stations

Hinder in 80% stations

Publiek toilet

5 stations

5 stations

5 stations

5 stations, 3 WC’s functioneren

Roltrap/lift

=

Niet gemeten

1/4 roltrap of lift defect

1/4 roltrap of lift defect

1/4 roltrap of lift defect

Poortjes

Niet gemeten

Niet gemeten

Poortjes 1/2 open

Poortjes 1/3 open

Veiligheidsgevoel

= =

Niet gemeten

-

1/4 onveilig

1/4 onveilig

80% stations geen personeel

80% geen personeel

80% geen personeel

77% stations geen personeel

Personeel

5


metr-o-net 2013 Voor een nette, veilige en toegankelijke metro

3

Online Enquete 3.1. Resultaten online Aantal reacties op enquête 3400

Metr-o-net totaal scores TOP TIEN

Flop Tien

Georges-Henri

8,7/10

Lemmonier

3,6/10

Gribaumont

8,5/10

Anneessens

3,7/10

Stokkel

8,5/10

Clemenceau

3,8/10

Josephine-Charlotte

8,4/10

Zwarte Vijvers

3,9/10

Tomberg

7,9/10

Bockstael

3,9/10

Erasmus

7,9/10

Schuman

4,1/10

Beaulieu

7,8/10

Ribaucourt

4,2/10

Delta

7,8/10

Kunst-Wet

4,3/10

Demey

7,8/10

Rogier

4,3/10

Sint Katelijne

7,8/10

Beurs

4,4/10

Veiligheid TOP drie

Flop drie

Georges-Henri

Zwarte Vijvers

Gribaumont

Ribaucourt

Josephine-Charlotte

Bockstael

NETHEID TOP drie

Flop drie

Gribaumont

Anneessens

Josephine-Charlotte

Beurs

Georges-Henri

Bockstael

Toegankelijkheid TOP drie

Flop drie

Stokkel

Schuman

Beaulieu

Lemonnier

Georges-Henri

Kunst-Wet

3.2. Meest gehoorde klachten Hier laten we de bezoekers van de online enquête aan het woord in een overzicht van de meest gehoorde opmerkingen, klachten en suggesties. We selecteren telkens een greep uit het aanbod commentaren en geven een korte analyse van de klachten en suggesties van de reizigers.

3.2.1. Onveiligheidsgevoel en burgerzin (162 opmerkingen) “Pas assez de sentiment de sécurité et de présence humaine” (Koning Boudewijn) “1 seul contrôle de ticket (il y a 10 jrs) en 2,5 ans... Jamais vu quelqu’un de la Stib sur le quai!“ (Pannenhuis) Wildplassers en druggebruikers doen hun ding open en bloot op de toegangstrappen 6

“Toegangspoortjes staan de helft van de tijd gewoon open: onveiligheidsgevoel. Wildplassers en druggebruikers doen hun ding open en bloot op de toegangstrappen”. (Kruidtuin) “Ik heb de MIVB al gewezen op het feit dat er vaak drugs wordt gebruikt in het metrostation. Zelfs om 16u in de namiddag, wanneer vele scholieren in het metrostation passeren. Bovendien staan de poortjes van het station meer


metr-o-net 2013 Voor een nette, veilige en toegankelijke metro

geopend dan gesloten. Ook daarover schreef ik de MIVB aan met de vraag meer personeel in te schakelen. Het antwoord is standaard: geen budget, andere prioriteiten. Zeker als het over Molenbeek gaat, denk ik dan...” (Ribaucourt) “Station surnommée “Le meurtrier””(Lemonnier)

Le tunnel passant sous le boulevard n’est pas très sécurisant

“Verdiep-1 is groot met veel hoeken voor bedelaars die op een andere plek of manier opgevangen zouden moeten worden.” (Anneessens) “La station est continuellement dégradée (vitre extérieur régulièrement remplacé), les voyous fument leurs joins dans la station, c’est leur plaine de jeux, les filles seules ont de grandes chances de se faire harceler dans la station et à ses abords (arret de bus)” (St-Guido) “Preventiewerkers van MIVB blijven tot 18u. Nadien veel rondhangende jongeren (bvb. bij Belfius geldautomaat). Er wordt ook regelmatig gerookt in het station, waartegen preventiemensen niet optreden.” (St-Guido) “Er liggen geregeld gebruikte spuiten op de grond, daklozen zitten heroïne te roken en de poortjes zijn altijd open en biepen... Ronduit schandalig!” (St-Guido) “Victime d’une tentative de vol au retour de vacances l’année passé. Témoin d’agissements suspects quasi chaque fois que je m’y rends!” (Zuidstation) “Pas une seule personne de la stib dans la station. Le tunnel passant sous le boulevard n’est pas très sécurisant. Bande de jeunes . Les portillons sont souvent bloqués ouverts avec le bruit strident de l’alarme.Rien que des escaliers du côté de la maison communale.” (Merode)

Analyse opmerkingen reizigers — Vooral commentaar over de centrumstations (Anneesens, Zuidstation) en de stations op lijnen 2 en 6 (Beekkant, Bockstael, Weststation, Ribaucourt, Simonis, Sint-Guido) — Mensen zeggen dat ze effectief bepaalde stations mijden (Montgomery, Belgica) — Onbegrip voor aanwezigheid daklozen: urineren in Beurs, glippen na hun overnachting mee met poortjes in Kruidtuin, … Tegelijk vragen reizigers om daklozen beter op te vangen. — Groepjes jongeren geven onveiligheidsgevoel — In probleemstations geen permanentie. Preventiewerkers moeten zeker in de late uren aanwezig zijn — Rookverbod in stations wordt niet nageleefd (De Brouckère, Bockstael, Sint-Guido, Anneessens, Bizet, Kunst-Wet, Simonis, Kruidtuin, Koning Boudewijn, Ribaucourt, Weststation, Ijzer, Ceria-Coovi…)

3.2.2. Roltrappen en liften (141 opmerkingen) “Les escalators sont très souvent en panne, et la durée de réparation s’allonge plus que dans des stations comme Louise. Réparation à 2 vitesses” (Graaf Van Vlaanderen) “Manque d’ascenseur et d’escalier méchanique éternelle réfection” (Kunst-Wet) “Escalator régulièrement en panne pendant plusieurs jours....”(Beekkant) “Escalator une fois par semaine en panne. pas d’ascenceur pour les personnes agées. Des escaliers interminables.”(Merode) “Lift gaat niet tot op straat (niet handig voor mindervaliden en mama’s met buggy’s).”(Beurs) “Er zijn momenteel werken aan de gang maar vroeger al zijn roltrappen meer dan regelmatig defect. Persoonlijk stoort me dat niet, maar voor mensen met kinderwagens of minder mobiele mensen is dit hel.”(Schumann)

Escalator régulièrement en panne pendant plusieurs jours....

“Het nut van de nieuwe lift, waar jaren aan gewerkt werd is me compleet onduidelijk. ze vertrekt niet van boven en ze gaat niet tot op het perron.” (Graaf Van Vlaanderen) “Wat een mega-investering voor de andersvalidenlift! Metro moet inderdaad voor iedereen toegankelijk zijn, maar toch niet noodzakelijk via een zo omslachtig achtbaanparcours? Wat is er mis met een lift die gewoon van boven naar beneden gaat?” (Ijzer) “Roltrap naar buiten vanaf perron 1 (NMBS) is tenminste sinds 2009 defect. Belachelijk voor de Europese hoofdstad.”(Merode)

Analyse opmerkingen reizigers — Vaak vragen waarom liften niet tot op straatniveau gaan (bv. in graaf Van Vlaanderen, Park, Beurs) — Gevaarlijke roltrap Demey — Geen lift in Simonis en Louiza — Toegankelijkheid mensen met gehandicapten: Bockstael? Kraainem? — Een roltrap in Merode (vanaf perron 1 NMBS) is volgens een gebruiker al sinds 2009 defect

7


metr-o-net 2013 Voor een nette, veilige en toegankelijke metro

3.3.3. Inrichting (136 opmerkingen) “Akelige gang, daar in Madou. Durf er ‘s avonds niet alleen in.” (Madou) “Quelle station triste et peu flateuse pour la famille royale représentée” (Stuyvenberg) “Vooral de verbindingsbrug tussen het metrostation en de buurt is abominabel : vies, vandalisme, snikheet in de zomer, onveilig gevoelig.”” De brug over de spoorweg gaat vandaag of morgen eens levens kosten. Daar voel je je echt in de banlieu’s van een verkommerde DDR-stad. Een schande voor Brussel.” (Beekkant) “Metro bockstael is absoluut geen visitekaartje voor brussel. Het is een van de drukkere stations voor pendelaars binnen en buiten de stad. Het station nodigt juist uit tot criminaliteit vanwege zijn look” (Bockstael) “Ascenseur constament en pane - lumière sombre - décor horrible, bref, la TRES vieille station de métro des année 70” (Merode) “De keuze van tegels ter vervanging van de Pirelli-vloeren is ondermaats: ze zien er cheap uit en ze breken veel te snel. De roltrappen doen het vaker niet dan wel.” (Graaf Van Vlaanderen) “Er is niet veel controle en ik zie dat de loketten vaak gesloten zijn (dus ook geen sociale controle). Er zijn een aantal winkels te huur: het kan dus gezelliger gemaakt worden.””plafond hangt vol bedrading, ruimtes veel te weinig belicht: onveilige sfeer”(Montgomery) “Een veiligere fietsenstalling voor de deur zou leuk zijn. Er wordt er permanent aan daar gestalde fietsen geprutst, zadels kapot gestoken, aan de remmen gedraaid, op gezeten. En ze hebben er ook al twee fietsen en een achterwiel alleen al van mij gepikt.” (Beekkant) “Magnifique fresque de berlinde de bruyckere, félicitation”(Simonis) Verlichting is kil, het station is gebouwd voor handelszaken maar staat leeg wat een soms akelig gevoel geeft

“De blauwe stenen aan de ingang glijden verschrikkelijk bij winterweer. En je MOET erover om op de sporen te geraken. Heel slecht materiaal.”(Hankar) “Rondom het metrostation is het niet echt fraai. Lege plantenbakken, volle vuilnisbakken, ingeslagen ramen en bushokjes, tags,... … Er is nog werk aan de winkel om de metro populairder te maken door het veiliger te maken en te streven naar andere voorbeeldige steden als bv. Berlijn.”(Sint-Guido) “De aankleding is triestig, mag wat vrolijker gekleurd zijn en draagt niet bij tot aangenaam wachten.” (Jacques Brel) “Mooi gedaan”(Sint-Katelijne) “Verlichting is kil, het station is gebouwd voor handelszaken maar staat leeg wat een soms akelig gevoel geeft” (Albert) “All the world is implementing free wifi in the metro, buses, trains. When will Belgium follow. The stations are not only ugly and dangerous, but there is nothing what attracts you to leave your car at home and take a metro instead!” (Simonis) “Ik kom vaak van de Herkoliersstraat en een trap naar het plateau van het metrostation zou echt handig zijn, iedereen moet 30 meter rond een muur stappen voor niets.”(Simonis) “liften om met fiets of buggy naar beneden te gaan ruiken naar pis, de lange connectiegang is duister, recente ingrepen zoals flikkerende lichtjes bij aankomst metro, ingang richting die shopping etc zijn wel een hele verbetering” (De Brouckère)

Analyse opmerkingen reizigers — Reizigers geven een heleboel interieurtips voor het metronet: — Betere verlichting van gangen en toegangen (madou, De Brouckère, Bockstael,Tomber, Albert, Montgomery, Bockstael) zodat mensen er zich niet onveilig voelen — Oplossingen zoeken voor de grote desolate tussenruimten die uitnodigen tot wildplassen, rondhangen,druggebruik, verwaarlozing — Stations te koud of te veel wind (Erasmus, Kruidtuin, Eddy mercx, Lemonnier) — Te renoveren (verbindingsgang tussen Beekkant en de buurt, Pannenhuis, Bockstael, De Brouckère, Zwarte Vijvers, Lemonnier, Anneessens) — Gebreken die niet hersteld worden (dak pannenhuis, gat in dak voor bus/tram St-Guido, gat in dak (Petillon) — Gladde tegels en roltrappen (Sint Katelijne, Hankar) — Bankjes hangen af (Beurs, troon, Albert) — Gevaarlijke oversteekpunten in Lemonnier — Meer fietsenstallingen (en veiliger, bv. aan Ceria Coovi en Beekkant). — Geluidsoverlast (Stockel, Kraainem, Merode) — Lege handelszaken ( Albert, Centraal Station) — Mensen openen de kasten met hydranten om even hun handen te wassen (Anneessens)

8


metr-o-net 2013 Voor een nette, veilige en toegankelijke metro

3.3.4. Vuiligheid (114 opmerkingen) “Zelfde teneur als de vele andere stations op het metronet: vuil en weinig opvolging om hier iets “grondig” aan te veranderen.”(Sint Gillis Voorplein) “excrement de pigeon à l’entree et dans la station - escalator presque toujours en panne - voyoux devant la station”(Beekkant) “Het is alsof de uitgangen geen onderhoud verdienen, zwart van autoroet”(de Brouckère) “Sale, en particulier le dimanche matin”(Ribaucourt) “Cette gare est “dégueulasse” (excusez-moi mais il faut appeler un chat un chat)”(Zuid) “Excrement de pigeon à l’entree et dans la station”(Beekkant)

Souvent victime de tags et graffitis sur les murs en face des quais

“Souvent victime de tags et graffitis sur les murs en face des quais.”(Pannenhuis) Ingangen die niet gekuist worden, zwart van het roet” “stink naar urine, is vuil, geen vuilnisbakken...””Pour la propretè il y devrait avoir une équipe disponible en permanence .”(de Brouckère) “Beurs is een van de ergste stations, maar eigenlijk is het een algemeen probleem van de Brusselse metro: ze zijn schandalig vuil! In geen enkele andere grootstad treft men zo’n vuile metrostations...” (Beurs)

Analyse opmerkingen reizigers — Meer vuilnisbakken, en vaker geledigd (Beurs, Alma) — Intensiever kuisen van bepaalde stations op bepaalde momenten (bv. Ribaucourt op zondagvoormiddag) — Er wordt wel gepoetst, maar niet grondig genoeg. — Problemen met luchtkwaliteit bij werken. Wijzelf maten zeer hoge waarde in Rogier, een gebruiker had last van de lucht in Montgomery en vraagt monitoring luchtkwaliteit en betere verluchting.

3.3.5. urinegeur (100 opmerkingen) “L’odeur d’urine est atroce et quelle image pour une station située au coeur de Bruxelles. Que doivent penser les nombreux touristes ? Sans compter les usagers habituels !? C’est une véritable infection cette station!”(Beurs) ”Met een wasknijper te betreden, ondraaglijke urinegeur, een pure schande, ik mijd dit station gewoon” (Beurs) “Du côté de l’ascenseur extérieur (rue de Laeken), ça sent fortement la pisse.”(Ijzer) “Odeur et traces d’urine en bas des escaliers” (Merode) “Liften om met fiets of buggy naar beneden te gaan ruiken naar pis…” (De Brouckère)

Analyse opmerkingen reizigers — Reizigers signaleren urinegeuren in Beurs, Merode, Lemonnier, Bockstael, Anneessens, De Brouckère, Zuidstation, Ijzer, Kunst-Wet, Kruidtuin, Noord, Naamsepoort, Alma, Centraal, Delacroix, Hallepoort, Simonis, Sint-Guido, Troon, Heizel,…

3.3.6. signalisatie en doorstroom (99 opmerkingen) “Un plan géant du réseau est nécéssaire (gare internationale). On y trouve aucune info” (Zuidstation) “De signalisaties zijn beneden alle peil - dit geldt voor het gehele net. Neem een voorbeeld aan de metro’s van overal elders - daar vind je makkelijk je weg, zeker qua richtingen” “er zijn slechts 2 trappen als je de metro richting Erasmus wil nemen waardoor het vaak drummen is om op het perron te geraken als een metro toekomt.” (Centraal Station)

In 1 op 3 stations nemen reizigers urinegeuren waar

“Escalators souvent en panne, plan du quartier ne couvre pas suffisemment les alentours” (Montgomery) “Gezien dit een belangrijk overstappunt is van De Lijn naar MIVB is een bovengronds mededelingsbord met melding van technische problemen of storingen op het net of vertrektijden aangewezen.” “- Het nieuwe paneel met de reële wachttijden van de metro dat door de firma JCdeceaux werd geplaatst op het voetpad, dient beter geïnstalleerd te worden aan de hoofdtoegang van het metrostation en nabij de afstaphalte van de bussen van De Lijn” (Erasmus) “les escaliers n’arrivent pas à absorber le flux des voyageurs. Les travaux rendent la station chaotique et on a peur de tomber ou se blesser” (Kunst-Wet) 9


metr-o-net 2013 Voor een nette, veilige en toegankelijke metro

“Ce qui m’ennuie aussi : que les cartes “info” soient toujours à une extremité du quai (jamais la bonne ;-)) et pas au centre du quai” (Sint-Katelijne) “ Depuis l’extérieur de la gare, un seul ascenseur (à ma connaissance), bien caché (sous le pont, derrière un gros pillier) et inaccessible avec une chaise roulante ou une poussette parce que le trotttoir qui contourne le pillier est trop étroit et très haut)” (Zuidstation) “De uitgangen zijn verwarrend zelf voor kenners van deze buurt.” (Louiza) “Signalétique TRES mauvaise pour quelqu’un qui ne connait pas la station. Par exemple, la connection du métro à la ligne 4 se fait via des escalier mais rien n’est indiqué.” “boven in het station moet al een boord met informatie over de volgende verbinding zijn om te beslissen of je buiten de tram pakt of op welke verdieping beneden je moet gaan” (Zuidstation)

Super station - maar het zou handig zijn moesten de aankomsttijden van zowel de trams buiten als de metro’s binnen ergens centraal aangeduid zijn

“De toegang aan de kant van de Nijverheidskaai is al rond 20u30 gesloten. Dit betekent dat men dan een eindje moet omlopen om in het metrostation te geraken. Deze toegang moet langer openblijven. (Delacroix) “Waarom zijn er op de map geen tekeningen of beschrijvingen wat je aan welke halte kunt beleven? Anneessens - Manneke Pis Beurs - Grand Place Heizel - Atomium/Mini Europe” (Heizel) “De bestemmingen Simonis in beide richtingen zijn bijzonder verwarrend” (Simonis) “Bonne idée pour un jeu d’orientation scoute” (Hallepoort) “Il devrais y avoir un panneau “d’arrivé du métro dans ... “ à l’entrée de la station” (Hankar) “Difficile d’accès pour les personnes handicapées” (Hallepoort) “L’accès des quais du tram (92-94-97) en surface vers le métro est pitoyable aux heures de pointe, tout le monde bouscule tout le monde dans cet escalier minuscule. Pour avoir accès à des escalators, il faut risquer de se faire écraser par les voitures en quittant l’ilôt central.” (Louiza) “Het zou heel handig zijn om al in het zuidstation de aankomstijden van alle lijnen te zien, zowel in de overdekte straat als ondergronds - nu is het steeds kiezen, en vaak heel lang wachten op de 51 (beneden) of 82 (boven). De halte in de overdekte straat is echt degoutant, vaak pisgeur en -sporen op de grond. De frequentie van 51 en 82 mag ook omhoog!”(Zuidstation) “Super station - maar het zou handig zijn moesten de aankomsttijden van zowel de trams buiten als de metro’s binnen ergens centraal aangeduid zijn”. (Weststation) “trop de stations n’indiquent pas les schémas des lignes en HAUT des escalators. Trop souvent, il faut descendre sur le quai pour voir qu’on n’est pas dans la bonne direction.” (Weststation)

Analyse opmerkingen reizigers — Onduidelijke signalisatie bij werken (Kunst-Wet, Rogier) — Reizigers vragen meer informatie over het gehele metronetwerk en vertrektijden in grote centrale sta­ tions (Weststation, Zuidstation) — Reizigers willen op tijd weten welke richting ze nemen (Gribaumont) — Bezienswaardigheden of drukke bestemmingen worden niet duidelijk aangeduid: • Aanduiding Tour & Taxis (Ijzer) • Tekeningen of beschrijvingen wat je aan welke halte kunt beleven: Anneessens - Manneke Pis, Beurs Grand Place, Heizel - Atomium/Mini Europe — Signalisatie in Zuid is zeer onduidelijk: bv de connectie van metro naar tram 4 — Te kleine straatplannen van de omgeving van het station

3.3.7. Poortjes (98 omerkingen) “De toegangspoortjes staan 90% van de tijd open. Bovendien is er een grote ‘vrije’ zone’ voor deze poortjes. Door beide factoren is het station eerder de favoriete locatie van ‘hangjongeren’ dan van pendelaars.” (Anneessens) “Les hurlements quotidiens des portillons forcés” (Madou) “Les portillons pour personnes avec enfants ne fonctionnent pas” “grand portillon avec souvent des problèmes quand je passe avec mon landeau”(St-Guido) “Accessibilité vélo est médiocre dans de nombreuse station, il faudrait généralisé les goulottes” (Kunst-Wet) “Souvent les barrières de payement ne servent à rien puisqu’elles sont forcées à longeur de temps .Davantage de présences utiles seraient importants. Les monsieur prévention ne disent jamais rien quand ils se rendent compte 10


metr-o-net 2013 Voor een nette, veilige en toegankelijke metro

que les gens ne payent pas ou forcent les portes. c’est un lieu de sans droit où tout est permis” (Hallepoort) “Poortjes staan meer open dan ze dicht zijn en als ze al dicht zijn houden frisse jongens ze met een onthutsend gemak open voor hun kornuiten soms wel met 6 na elkaar”(Belgica)

Accessibilité vélo est médiocre dans de nombreuse station, il faudrait généralisé les goulottes

“Het “grote poortje”, dat voor 2 personen, kinderwagen etc werkt vaak niet. ik neem er vaak de metro met de fiets, waarbij ik door dat poortje moet - altijd opnieuw blokkeert het waardoor ik via een “normaal” poortje moet wat niet zo handig is met de fiets.” (Ijzer) “Er zijn steeds problemen met de poortjes, vooral lastig wanneer je met een kind bent dat bang wordt wanneer het poortje waar je samen door moet volledig blokkeert” (Sint-Katelijne) “De poortjes van metrostation graaf van vlaanderen staan meestal open omdat een aantal ‘vandalen’ het systeem kennen om de poortjes te deblokkeren (luide sirene bijevolg).” (Graaf Van Vlaanderen)

Analyse opmerkingen reizigers — Reizigers vinden het onrechtvaardig dat sommigen meeglippen met betalende reizigers. — Er zijn problemen om met fiets of kinderwagen de grote sluispoorten te gebruiken (Sint-Katelijne, Graaf van Vlaandren, Ijzer, Zwarte vijvers, Kunst-Wet, Hermann-Debroux…). Reizigers zitten vast of moeten twee keer ontwaarden vooraleer je er door bent. Iemand werd door het personeel zelfs geadviseerd zijn kind eronder te laten kruipen. — Tegelijk vragen reizigers wel overal sluispoorten te installeren (Kunst-Wet, Demey). Stations waar nog niet overal grote poortjes zijn, niet evident met kinderen (bv. Het Rad)

3.3.8. Trage en slecht aangeduide werken (78 opmerkingen) “Chantier qui dure donne l’impression d’un bombardement...”(Rogier) “Depuis les (longs) travaux, on a l’impression d’accéder à un chantier, installations très peu sûres et peu engageantes.””quand finiront ces travaux ?” ”Horreur ! C’est notre porte sur l’Europe.Etranger, voilà votre lieu de travail”(Schumann) “Ik begrijp dat men werken wil uitvoeren ter verbetering van het station. Maar op dit moment is het voor iemand die zijn weg niet kent in het station een doolhof. Men neemt ook onvoldoende veiligheidsmaatregelen. Vonken vliegen doodleuk in het rond. “(Kunst-Wet) “La station est en travaux mais je ne sais pas y transiter sans me perdre. Les directions sont contradictoires où en tout cas pas claires.” (Rogier) “Il faut y être allé une bonne dizaine de fois pour y comprendre qqch” (Schuman) “Les escaliers n’arrivent pas à absorber le flux des voyageurs. Les travaux rendent la station chaotique et on a peur de tomber ou se blesser” “Dit is werkelijk het vreselijkste metrostation van Brussel. Onduidelijke wijzers, al jarenlang een werf, en dat voor HET knooppunt van het metronet.”(Kunst-Wet)

Ik begrijp de werken, maar op dit moment is Kunst-Wet een doolhof

“Un an de travaux pour une baie vitrée, c’est un peu long. Et depuis que ces travaux sont finis, les barrières traînent... Allez savoir pourquoi.” (Hankar) “Perdre beaucoup de temps pour accéder au métro à partir du gare. Chemin compliqué et pas clair du tout” (Schuman)

Analyse opmerkingen reizigers — Er is in het algemeen begrip voor de werken maar niet voor: — De gebrekkige signalisatie die er het gevolg van is — De duur van de werken en de onduidelijke informatie daarover — De vuiligheid — De ontoegankelijkheid voor mensen met een handicap — Het gevoel van onveiligheid (vallen, loshangende bedrading,…)

11


metr-o-net 2013 Voor een nette, veilige en toegankelijke metro

3.3.9. Personeel en menselijke aanwezigheid (65 opmerkingen) “Remarque générale aux stations, comme à Londres, une présence permanente d’un personnel STIB à hauteur des barrières doit être pensée. Pour informer, prévenir et aider les usagers” (Demey) “Gele knoppen voor assitentie werken niet” (Beurs) Comme à Londres, une présence permanente d’un personnel STIB à hauteur des barrières doit être pensée. Pour informer, prévenir et aider les usagers

“Het is vooral de tussenverdieping waar de toegangspoortjes staan die te wensen overlaat en waar er voortdurend een urinegeur hangt, poortjes gesaboteerd worden, etc. Dit valt ook niet meteen op te lossen door meer camera’s of tussentijdse controles. Deze ruimte is te groot en desolaat om deze problemen zonder ‘mankracht’ op te lossen. Ik denk dat we ideeën moeten stelen van bvb. Madrid, waar er aan de poortjes een metrobeambte aanwezig is. Dat hoeft geen veiligheidspersoneel te zijn, gebruik de ‘preventiedienst’ die nu mobiel is en weinig uithaalt en maak ze stationair. 1 of 2 verantwoordelijken per metrostation (toch in de problematische) en dan heb je voortdurende controle. Ik denk dat het slimmer is om in mensen te investeren dan in camera’s, zeker wanneer er toch een ondercapaciteit is voor het uitvoeren van interventies. Er zijn gewoon slimmere manieren om aan preventie te doen.”(Anneessens) “JAMAIS de personnel en station alors que c’est très fréquenté” (Tomberg) “Een mivb bootik en altijd heel wat mivb personeel in de buurt...dat blijkbaar altijd nét wegkijkt als er zwartrijders door de poortjes glippen of ze forceren. Passeer hier verschillende keren per dag en zag nog nooit de minste reactie van het personeel.” (Zuidstation) “Er zijn in het algemeen te weinig ticket controles. De aanwezigheid van de MIVB medewerkers is ook niet voldoende. Ze durven niets zeggen als in Brussel Noord wordt gerookt...” (Noordstation) “Zou bemander mogen zijn voor de toeristen” (Heizel)

Analyse opmerkingen reizigers — Reizigers stellen voor meer personeel aanwezig te laten zijn om: • het gebruik van de poortjes te controleren, • het veiligheidsgevoel te verhogen (sociale controle), • reizigers te helpen bij werken, bij defecte poortjes of roltrappen, om de juiste weg vinden, om toeristen te helpen in drukke stations (Heyzel, Beurs, Centraal) — Deze menselijke aanwezigheid moet vooral in de moeilijke stations en op de moeilijke uren opgedreven worden (Ribaucourt, Sint-Gillis Voorplein, Pannenhuis, Belgica, CERIA COOVI) — Tegelijk moet het personeel kordater optreden en reageren als mensen roken in de stations, of poortjesglippen. Veel reizigers hebben het gevoel dat stewards/preventiemedewerkers gewoon toekijken.

3.3.10. Toiletten (10 opmerkingen) “Er is geen openbaar toilet! Als ik ga joggen in het park heb ik een probleem als het kraampje in het park gesloten is... “ (Park) “manque de toilettes publiques partout dans le réseau mètro ou ouvertes trop tard” (De Brouckère) “Kan er gezorgd worden voor openbare toiletten in de metros? (ga eens een kijkje nemen in de metro in Seoul).” (Veeweide) Kan er gezorgd worden voor openbare toiletten in de metros? (ga eens een kijkje nemen in de metro in Seoul)

“C’est sale, les gens pissent partout. Toilettes publiques GRATUITES SVP!” (Beurs) “ Misschien sanitair voorzien want er wordt vaak geplast aan de trappen die toegang geven naar het treinstation.” (Bockstael) “Dès 22h30 les toilettes publiques sont FERMEES : tant à la gare, et au métro ! La station métro et corridors PUENT donc la PISSE ! Bxl capitale de l’Europe : sa gare centrale et métro sans toilettes la nuit ! Je reconnais que j’ai dû uriner (urgence) dans un corridor car au guichet l’employé et les 2 stewards ne POUVAIENT (cfr leur règlement) ni voulaient me donner accès au WC réservé UNIQUEMENT au personnel de la STIB (même si je leur donnais un document d’identité). Vécu à la mi-juin 2013 à 22h45 !!! Une HONTE ! tant pour la STIB que pour la SNCB et que pour la Ville de Bruxelles.” (Centraal Station)

Analyse opmerkingen reizigers — Reizigers willen openbare toiletten om: • Wildplassen te voorkomen • Omdat ze geen toegang krijgen tot de personeelstoiletten • Als dienstverlening voor betalende reizigers

12


metr-o-net 2013 Voor een nette, veilige en toegankelijke metro

4

Conclusies Welke conclusies kunnen we trekken na 4 jaar metr-o-net onderzoek?

4.1. Veiligheidsgevoel ondermaats — Er is meer personeel (vooral onder federale impuls) maar dat blijft voorlopig voor veel mensen onzichtbaar, zeker in de probleemstations en op moeilijke uren — Reizigers ervaren een gebrek aan controle in veel stations: op poortjesglippen, op roken in stations, op drugs gebruiken, op agressie

4.2. Metrostations Blijven vuil

Vandaag krijgt personeel te horen dat ze sluikstorters en wildplassers niet moeten beboeten

— Graffiti, rommel, te weinig vuilnisbakken. Preventiecampagnes zijn nuttig maar niet genoeg. Sluikstorters en wildplassers worden vandaag bewust niet beboet. — Urinegeur in 22 stations (1/3). Reizigers ergeren zich mateloos aan de sporen en stank van urine, die bovendien verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de 220 stilstanden aan roltrappen per dag.

4.3. De infrastructuur — Roltrappen en liften staan steeds meer stil, het onderhoud ervan kost steeds meer geld — Er is een gebrek aan heldere en volledige signalisatie in de metrostations — Stations zijn te weinig verlicht of geven een belabberde, verouderde indruk

4.4. Toch enkele lichtpunten — Toegangspoortjes worden efficiënter door controle bij buitengaan en mogelijkheid om ze op afstand te sluiten nadat ze geforceerd worden — Er komt een (weliswaar kleine) fietsparking in station Beurs — Er is extra veiligheidsbudget en veiligheidspersoneel, weliswaar vooral onder federale impuls na de dood van Iliaz Tahiraj — Extra inspanningen rond netheid (extra graffiti verwijdering, geurneutralisatoren, selectieve ophaling bij handelaars)

4.5. Geen ambitie om te vernieuwen — De stations die in de online enquête positieve commentaren krijgen werden vorige legislatuur gerenoveerd (Sint-Katelijne (bloemen!), Weststation, Delacroix (verlichting en daglicht),…). Deze legislatuur werd er bitter weinig gedaan om de inrichting van de stations te verbeteren. Station Beurs is daarvan het meest tragische voorbeeld. De problemen zijn al jaren gekend, de renovatie werd 2 jaar geleden luid aangekondigd, maar vandaag ligt het station er onveranderd en onwelriekend bij. — 5 werven lopen vertraging op waaronder belangrijke stations (Zuidstation, Beurs, Rogier) en de werken veroorzaken te veel overlast (vuil, chaotische signalisatie, onduidelijke informatie) — Op het Brusselse metronet zijn er maar 3 functionerende publieke toiletten, in Londen heeft 1 op de 3 stations een toilet. Men slaagt er al 3 jaar niet in een toiletmadam te vinden voor het perfect in orde maar afgesloten toilet in het drukke en door wildplassers gefrequenteerde Beursstation — De grote probleemstations kampen nog steeds met dezelfde problemen — Centrale toegangs- en knooppuntstations geven nog steeds een belabberd beeld van Brussel (Zuid, Beurs, Centraal, Kunst-Wet)

Op het Brusselse metronet zijn er maar 3 functionerende publieke toiletten, in Londen heeft 1 op de 3 stations een toilet

13


metr-o-net 2013 Voor een nette, veilige en toegankelijke metro

5

sp.a voorstellen Veel Brusselse metrostations blijven er belabberd bijliggen en leveren niet de dienstverlening waar reizigers voor betalen. De oplossingen liggen nochtans voor de hand. Hieronder een reeks voorstellen voor een proper, vlot toegankelijk en veilig metronet.

5.1. aanwezigheid personeel in stations opdrijven Meer personeel moet niet meer kosten, want de kosten door vandalisme en zwartrijden dalen

Er moet meer personeel aanwezig zijn in de stations. Zeker in de problematische stations en zeker op moeilijke uren. Dit vraagt een herschikking van de rondes en taken van het personeel. Mobiele teams kunnen stationair gemaakt worden, elk personeelslid van de metro moet getraind en bereid zijn om verschillende taken op zich te nemen. Dit hoeft niet noodzakelijk een meerkost te betekenen. Integendeel, meer zichtbaar personeel zal zorgen voor minder kosten door vandalisme, sluikstort, urine, zwartrijden. In veel andere steden is personeel in élk station nu al de norm. Het is een logisch antwoord op een reeks van de meest voorkomende en ergerlijke problemen: — Veiligheidsgevoel: sociale controle door de aanwezigheid van MIVB-personeel, veiligheidsagenten of preventiemedewerkers — Controle poortjes en roltrappen: misbruik van poortjes en roltrappen (noodknoppen) zal sterk verminderen als er personeel toekijkt — Klantvriendelijkheid, assistentie: het moet een basisdienstverlening worden om reizigers bij te staan waar nodig. Als er werken zijn staan ze klaar om vragen over de duur ervan of wijzigingen in toegankelijkheid op te vangen. Als er een roltrap of lift defect is, helpt het personeel mensen met kinderwagens, een rolstoel of beperkte mobiliteit op de trappen. Mensen die niet vetrouwend zijn met het metronet krijgen snel een antwoord op hun vragen over verbindingen of bestemmingen. — Preventie netheid: de aanwezigheid van personeel zal een sterk ontradend effect hebben op wildplassers en sluikstorters. Er moet blijvend ingezet worden op preventiecampagnes, maar anders dan vandaag moet het beleid duidelijk de opdracht geven misbruik te beboeten.

5.2. Investeren in moderne infrastructuur

Voorzie bij het binnengaan van elk station een groot overzichtkaart van het Brusselse metronetwerk, zodat reizigers zich vlot kunnen oriënteren

Er moet dringend een masterplan komen om de Brusselse metrostations de 21e eeuw binnen te loodsen. De stations zijn meer dan doorgangplekken, het moet er aangenaam en comfortabel verblijven zijn. En ze moeten vlot leesbaar zijn. Veel maatregelen zijn absoluut niet kostelijk, maar getuigen van gezond verstand en respect voor de betalende reiziger. — De signalisatie kan veel gebruiksvriendelijker: voorzie bij het binnengaan van elk station een groot overzichtkaart van het Brusselse metronetwerk, zodat reizigers zich vlot kunnen oriënteren. Zorg dat reizigers duidelijk weten welke richting ze uitgaan, in elk station moet dat vóór het betreden van een bepaalde gang duidelijk geafficheerd zijn. In verbindingsstations moeten de vertrektijden van de verschillende vervoersmodi op een centraal punt zichtbaar zijn, zodat reizigers vlot de snelste route kennen. Voorzie ook duidelijkere kaarten van de stationsomgeving en signaliseer de belangrijke bestemmingen en bezienswaardigheden in de buurt. — Aangenamere inrichting: De verouderde stations moeten óf een opknapbeurt krijgen óf herdaan worden. Stations die stoffig en donker blijven als gevolg van de inrichting moeten herdacht worden. — Verlichting: Licht is cruciaal, daglicht moet zoveel mogelijk naar binnen getrokken worden. Doe onmiddellijk iets aan de donkere gangen waar reizigers zich onveilig voelen — Verzorg de inrichting: Voorzie voldoende comfortabele banken. Doe iets aan de gladde stenen, de gevaarlijke oversteekpunten, de rondhangende kabels, of de ‘windtunnels’ die reizigers signaliseren. Herstel gebreken zo snel mogelijk. Er moeten voldoende vuilbakken zijn, die op tijd geledigd worden, — Fietsers: Zorg voor veilige fietsparkings, zeker in druk bezochte transitstations. Moedig mensen aan om met de fiets op de metro te springen door de sluispoorten daarop af te stellen, en duidelijk aan te geven in welke wagons er plaats is voor fietsen. — De werken aan de stations zijn nodig en reizigers hebben er alle begrip voor. Maar zorg dat ze hun geduld niet verliezen door de overlast binnen de perken te houden. Sluit zones waar gewerkt wordt goed af, zorg dat het stof niet overal rondvliegt. Als de werken even duren moet de signalisatie van de alternatieve routes goed uitgedacht en duidelijk gesignaliseerd worden. Laat reizigers weten waarom de werken uitgevoerd worden, en hoelang ze zullen duren. Tijdelijke panelen met informatie, foto’s of kunst kunnen het groezelige uitzicht tegengaan van stations waaraan gewerkt wordt.

14


metr-o-net 2013 Voor een nette, veilige en toegankelijke metro

— Toiletten: Er moeten meer toiletten komen in de metrostations, zeker in de druk bezochte transitstations. Dit maakt deel uit van de basisdienstverlening van een openbaar vervoersnet. Dit is geen overbodige luxe in een metronet waar een derde van de stations last heeft van wildplassers. Ook hier zijn geen massale investeringen nodig. Begin met de bestaande toiletten zoals in Beurs opnieuw open te stellen. Vorm de personeelstoiletten waar mogelijk om tot publieke toiletten. Trek de stad in de metro door in station Park een toilet te voorzien dat de vele joggers ook kunnen gebruiken. In de tussentijd moet reizigers duidelijk geïnformeerd worden over hun recht om de personeelstoiletten op aanvraag te gebruiken.

5.3. Verbind de metro met de stad en de Brusselaars Het metronet staat niet los van de stad, het is een verlengstuk van de straat en de publieke ruimte. Net zoals we willen dat mensen zich betrokken voelen bij wat gebeurt op straat, net zoals we bruisende pleinen willen, moeten we de metrostations meer doen leven. — Fixmymetro: De MIVB moet reizigers nauwer betrekken. Vandaag vinden de mensen de weg niet naar de MIVB, of vinden ze het de moeite niet om problemen te melden. Dat kan veranderen als je in dialoog gaat met de gebruikers. We stellen daarom voor een app te ontwikkelen waarmee reizigers vlot gebreken aan de metrostations kunnen melden. Een soort fixmystreet voor het metronet. Een metrogebruiker ziet een kapotte roltrap, een urinevlek, graffiti, of onduidelijke signalisatie, trekt er eventueel een foto van en stuurt het probleem met de locatie rechtstreeks door naar de MIVB. Die zorgt dat de melding meteen bij de juiste dienst terecht komt. De reiziger krijgt snel feedback over de behandeling van het gemelde probleem. Reizigers installeren deze app op hun smartphone naast of geïntegreerd in de app van de MIVB. Reizigers worden zo partners voor de MIVB, problemen worden sneller opgespoord en behandeld. Het ownership van de reizigers over hun metronet neemt toe.

Geef er onderdak aan sociale organisaties uit de buurt, installeer ruimtes waar thuislozen in deftige omstandigheden zich kunnen wassen en uitrusten

— Wifi: Een modern metronet voorziet Wifi in alle stations — Trek de stad in de metro: De Brusselse metrostations zijn plekken waar mensen verzamelen, waar ontmoetingen plaatsvinden, waar de Brusselse diversiteit ten volle speelt. Het zijn plekken waar veel mensen veel tijd spenderen. Laat de stations daarom tot leven komen. Begin in de vele ongebruikte tussenruimtes of de duizenden vierkante meters perfect bruikbare maar afgesloten zalen in metrostations zoals Anneessens, Beurs, of Hallepoort. Organiseer er concerten. Geef er onderdak aan sociale organisaties uit de buurt, installeer ruimtes waar thuislozen in deftige omstandigheden zich kunnen wassen en uitrusten. Organiseer tijdelijke tentoonstellingen van kunststudenten, bezoekers gegarandeerd. Zorg dat de vele leegstaande commerciële ruimtes in stations zoals Centraal of De Brouckère ingenomen worden door kwalitatieve winkels. Plaats een piano in het station, naar het voorbeeld van Gent Sint-Pieters. De jeugd is wanhopig op zoek naar fuifzalen, geef ze die mogelijkheid in de ongebruikte ruimtes. Dat heeft alvast het voordeel dat mogelijke overlast ondergronds blijft.

15

METR-O-NET resultaten dossier  

Geef je mening over de metro in Brussel. Zijn de metrostations toegankelijk, proper en veilig? Welke scoren goed, welke slecht?

METR-O-NET resultaten dossier  

Geef je mening over de metro in Brussel. Zijn de metrostations toegankelijk, proper en veilig? Welke scoren goed, welke slecht?

Advertisement