Page 1

Nauka wystawienia dokumentów księgowych Białogard, dn. 23.01.2013 Miejscowość i data Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 16.01.2013 Zleceniodawca: mLingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103 Zleceniobiorca: Mateusz Konarzewski ul. Senatorska 19/19 Świdnica Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Tłumaczenie pisemne POL->ENG 1 142 słów, Tłumaczenie pisemne POL->POR 26 505 słów, Tłumaczenie pisemne POL->MLT 111 293 słów. Łącznie 138940 słów według stawki brutto 0,025 EUR/słowo tekstu źródłowego.

1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3473,50 EUR 2. Kwota uzysku: 1736,75 EUR 50% pozycji nr 1 3. Kwota do opodatkowania: 1736,75 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2 4. Podatek od wynagrodzenia: 312,60 EUR 18% pozycji nr 3 5. Kwota do wypłaty: 3160,90 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4 (słownie: trzy tysiące sto sześćdziesiąt euro i dziwięćdziesiąt eurocentów) ........................................... .............................................. Zleceniodawca

Zleceniobiorca


Nauka wystawienia dokumentów księgowych Rachunek nr 01/2012 Oryginał/Kopia Data wystawienia: 21.01.2012 Data sprzedaży: 21.01.2012 Miejsce wystawienia: Białystok

Sprzedawca Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Adres: Miejscowość Kod pocztowy i poczta: NIP

Nabywca Imię i nazwisko lub nazwa firmy:

Mateusz Konarzewski Ul. Senatorska 19/19

Adres:

Białystok XX-XXX

Stary Rynek 100

Miejscowość

Poznań

Kod pocztowy i poczta:

61-663

XXX-XX-XX-XXX

NIP

e-mail:

e-mail:

Bank:

Bank:

Nr konta:

mLingua Sp. z o.o.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

778-14-35-103

Nr konta:

Uwagi: Sprzedawca zwolniony podmiotowo z podatku VAT (podatku od towarów i usług)

L.p.

Nazwa towaru/usługi

J.m.

Ilość

Cena

Wartość

1

Tłumaczenie pisemna PL- > MLT 832 323 znaków

1125 znaków

740

45,03 zł

33322.20 zł

2

Tłumaczenie pisemne PL -> POR 206 595 znaków

1125 znaków

184

45,03 zł

8285.52 zł

3

Tłumaczenie pisemne PL -> ENG 8 873 znaków

1125 znaków

8

45,03 zł

360.24 zł

Razem: 41967.96 zł

Otrzymana zaliczka Do zapłaty Słownie: Forma zapłaty: Data zapłaty:

41967.96 zł

czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem PLN 96/100 przelew 30.01.2012

………………………………………………. Osoba upoważniona do wystawienia

………………………………………………. Osoba upoważniona do odbioru


Warszawa Data sprzedaży Termin zapłaty Sposób zapłaty

1 1

stycznia lutego 14 lutego 2012 gotówka

Faktura VAT

2012 2012

oryginał/kopia

2/2012

Nazwa sprzedawcy: Adres sprzedawcy: NIP sprzedawcy:

Mateusz Konarzewski ul. Senatorska 19/19, Świdnica

Nazwa nabywcy: Adres nabywcy: NIP nabywcy:

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań 778-14-35-103

Lp. 1.

Określenie usługi

jm. Ilość

Cena jedn. netto

Tłumaczenie pisemne szt. 462 PL-MLT 832 323 znaków

Wartość netto

Podatek VAT stawka kwota

24,53

11 332,86 23%

Wartość brutto

2 606,56 13 939,42

2.

Tłumaczenie pisemne PL-POR 206 595 znaków

szt. 115

24,53

2 820,95 23%

648,82

3 469,77

3.

Tłumaczenie pisemne PL-ENG 8 873 znaków

szt.

5

24,53

122,65 23%

28,21

150,86

4.

szt.

0

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

5.

szt.

0

0,00

0,00

np.

0,00

0,00

Razem:

14 276,46

-

14 276,46 23% 0,00 22% 0,00 8% 0,00 7% 0,00 5% 0,00 4% 0,00 0% 0,00 zw 0,00 np.

Kwota brutto słownie:

#ADR!

Rachunek bankowy:

Dodatkowe informacje: Tłumaczenie wg stawki netto 24,53 zł/1800 znaków przekładu szt. = 1800 znaków przekładu

Nauka wystawienia dokumentów księgowych

3 283,59 17 560,05 3 283,59 17 560,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

rachunki  

nauka wystawiania rachunków księgowych w ramach praktyk tłumaczeniowych mLingua

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you