Page 1

Wrocław, dn. 26.05.2013 Miejscowość i data

Rachunek dot. umowy o dzieło z dnia 26.05.2013

Zleceniodawca: Maciej Habarta, ul. Niedźwiedzia 16/9, 54-232 Wrocław NIP: 123-45-67-890 Zleceniobiorca:

Lingua Sp. z o.o., Stary Rynek 100, 61-773 Poznań, NIP: 778-14-35-103

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Opis usługi: Tłumaczenie pisemne PL-> SRB Franjo Tudjman (2159 słów tekstu źródłowego) Tłumaczenie pisemne PL->ENG Przystąpienie do UE (141710 słów tekstu źródłowego) Tłumaczenie pisemne PL->ENG OBWE (1005 słów tekstu źródłowego) 1. Kwota wynagrodzenia brutto: 3621,85 EUR 2. Kwota uzysku: 1810,92 EUR 20% lub 50% pozycji nr 1

3. Kwota do opodatkowania: 1810,92 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2

4. Podatek od wynagrodzenia: 325,96 EUR 18% pozycji nr 3

5. Kwota do wypłaty: 3295,89 EUR różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4

(słownie: trzy tysiące dwieście dwadzieścia trzy euro i dziewięć centów)

........................................... Zleceniodawca

............................................... Zleceniobiorca

Rachunek do umowy o dzieło  

Rachunek do umowy do dzieło. Mam nadzieję, że będzie dobrze policzona. Wiele razy sprawdzałem. Wyszczególnione zostały pozycje tłumaczeniowe...

Advertisement