Page 1

Escaleta acta: Dijous 24 de novembre Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Pl Nova, 5 de Barcelona [sala d’actes]

COMPROMÍS Jornada de síntesi sobre el compromís de servei dels arquitectes amb la societat, els valors culturals que aporta l’arquitectura i la cerca per una civilització més sostenible i equitativa. 09:30

Registre i acreditació dels assistents

09:45

Benvinguda Lluís Comerón, degà del Col·legi d’Arquitectes Patrimoni 10:00h - Presentació d’Antoni Vilanova 10:15h - Ponències de síntesi d’actes i comunicacions (7 minuts per ponent) Elsa Ibar, Jordi Morros, Núria Vilarrubla, Mercè Zazurca, Gemma Serch, Joan Falgueras, Jordi Portal, Jacqueline Pacheco, Sergi López Grado, Esther Menduiña, Enric Mir, Lluís Dalmau, Miquel Sitjà 11: 00h – Debat entre assistents Difusió i educació 12:30h - Presentació de Narcís Font 12:45h – Ponències de síntesi d’actes i comunicacions (7 minuts per ponent) Ivan Blasi, Elisenda Bonet, Xevi Prat, Núria Llaverias, Joan Carles Vàzquez, Fernando Marzá, Javier Planas, Frederic Cabré, Pau Solà Morales, Jelena Prokopljevic 13:30h – Debat entre assistents DESCANS / DINAR

10:00-12:00

12:30-14:30

14:30 16:30-18:30

18:50

Valors 16:30h - Presentació d’Assumpció Puig 16:45h - Ponències de síntesi d’actes i comunicacions (7 minuts per ponent) Núria Pedrals, Miquel Sitjà, Pau Solà Morales, Enrique Rovira-Beleta, Albert Cortina, Arturo Frediani, Silvia Farriol, Jordi Morros, Alberto Estévez, Toni Gironès 17:30h – Debat entre assistents Rebuda del Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya a la porta del COAC, c/ Arcs 5 Lluís Comerón degà del Col·legi d’Arquitectes, Roger Subirà director del Congrés

19:00-20:00

Conferències - Eva Franch, arquitecta, curadora i conferenciant. Directora de la Storefront for Art and Architecture de Nova York. - Josep Lluís Mateo, doctor arquitecte i fundador de mateoarquitectura. Professor de la ETHZ des del 2002 i autor d’una gran varietat de publicacions.

20:00-20:15

Conclusions de la jornada a càrrec dels coordinadors de les taules Antoni Vilanova, Narcís Font, Albert Cuchí

20:15-20:30

Parlament a càrrec de l’Hble. Sr. Santi Vila, Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya


20:30-22:00*

Final de jornada amb música Servei de bar i menjar a la planta baixa del COAC a càrrec de Flash Flash

*Comiat de les autoritats a l’hora que indiqueu


JORNADES DE SÍNTESI DEL CONGRÉS D’ARQUITECTURA 2016 PATRIMONI \\ COMPROMÍS \\RECUPERACIÓ DEL PATRIMONI PER LA SOCIETAT  LA CASA PUIG I CADAFALCH D’ARGENTONA 

El projecte de rehabilitació de la Casa Puig i Cadafalch d’Argentona, liderat per l’arquitecta Mercè Zazurca i el seu equip, es planteja des d’un inici de forma hol·lística. No només pel que fa a la recuperació de l’objecte arquitectònic patrimonial del passat, sinó que també es considera la proposta com un recurs de futur. Es planteja un nou ús mixte entre casa museu, centre de recerca i un espai administratiu municipal, que garanteixi la utilització continuada dels espais.  El treball de l’equip interdisciplinar es desenvolupa en quatre pilars bàsics que han d’assegurar la seva sostenibilitat:   CULTURAL  La intervenció arquitectònica en un edifici patrimonial és una etapa privilegiada de coneixement profund del mateix. La documentació d’aquest procés contribueix a la construcció del relat de la futura Casa Museu.  La catalogació pressuposa que l’edifici té uns valors reconeguts a nivell social, però cal aprofundir en una fase de recerca en paral·lel al projecte i la intervenció per a consolidar-los i transmetre’ls.  L’any 2017 es celebrarà el 150è aniversari del naixement de Puig i Cadafalch. La conmemoració ha de permetre una revisió de la figura de l’arquitecte i de la seva obra amb l’aportació de noves dades i material que va sortint a la llum.   SOCIAL  L’adquisició pública de la propietat es produeix per pressió popular – un moviment social reivindica la recuperació de l’espai per a la vila.  La posició central de la Casa possibilita que es converteixi en vertebradora d’un nou eix del paisatge urbà, aprofitant l’impacte positiu que té en el sentit d’identitat ciutadana.  MEDIAMBIENTAL  Qualsevol actuació en que es manté un edifici patrimonial parteix amb posició avantatjosa des del punt de vista ambiental. Es preserva l’energia continguda en l’edifici (evitant els episodis d’enderroc i reconstrucció), s’allarga el cicle de vida útil material, s’evita el malbaratament de residus i es contribueix a una gestió sostenible de l’entorn construït.   En el projecte de rehabilitació de la Casa Puig hi ha un clar compromís amb l’ús de sistemes, tècniques i materials respectuosos amb el medi ambient – l’ús de les tècniques tradicionals de la construcció històrica és un bon referent i una garantia de la bona conservació a llarg termini.  Malgrat que els edificis catalogats gaudeixen de certes excempcions en el compliment d’alguns paràmetres d’ecoeficiència, bàsicament perquè la normativa s’ha redactat des de l’òptica de l’obra nova, cal incidir en el projecte per a definir propostes que contribueixin a minimitzar el consum energètic futur. Els recursos econòmics en fase d’explotació han d’anar al sosteniment de l’activitat i al manteniment preventiu, no a pagar factures de serveis.  ECONÒMIC – PRODUCTIU  Els treballs d’execució requereixen un alt grau d’especialització de la mà d’obra i de les empreses que resulten adjudicatàries dels procediments de contractació.  L’expertesa ha possibilitat establir un marc d’innovació tècnica on participen professionals, empreses, centres de documentació i recerca i laboratoris, permetent un retorn social de les aplicacions que es puguin testar.  El nou ús plantejat ha de generar llocs de treball qualificats i ha de dinamitzar de forma transversal el teixit productiu.  S’estan explorant les col·laboracions entre sector públic i societat civil per al finançament de les propostes i el seu manteniment. Esperem veure si els canvis en la Llei de Mecenatge acordats per aquesta legislatura contribueixen a fer-ho possible.  Hem de ser capaços de trobar maneres adequades per a que es produeixi un desenvolupament econòmic de la proposta sense posar en perill els seus valors. 

Gemma Serch i Andreu, arquitecta \\ www.matters.cat  MATTERS  repensem i projectem el patrimoni arquitectònic  marià cubí 66 local 1 – barcelona 08006  T. 932 405 810 – info@matters.cat  www.matters.cat 

 

Jjss congrés arq 2016 patrimoni  

Abstract \\ Recuperació del Patrimoni per la Societat. Congrés d'Arquitectura 2016 \\ COAC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you