Page 1

TLex output

adwokat (noun) 1 prawnik zajmujący się udzielaniem porad prawnych i obroną oskarżonego advocate dysk twardy (noun) 1 urządzenie w komputerze w postaci wirujących tarcz, służące do zapisywania i przechowywania danych hard drive głośnik (noun) 1 urządzenie służące do przetwarzania sygnałów elektrycznych na fale akustyczne rozchodzące się w przestrzeni speaker gwiazda (noun) 1 ciało niebieskie star: czytać w gwiazdach to read the stars ; 2 popularna osoba celebrity klawiatura (noun) 1 rząd lub rzędy klawiszy w niektórych instrumentach muzycznych i różnego rodzaju urządzeniach keyboard kompania (noun) 1 pododdział w różnych rodzajach wojsk, składający się z kilku plutonów company mysz (noun) 1 niewielki gryzoń o szarym lub brunatnym ubarwieniu, spiczastym pyszczku i cienkiem ogonie, gnieżdżący się w pobliżu osiedli ludzkich mouse: słonie boją się myszy elephants are afraid of mice ; 2 urządzenie elektroniczne połączone z komputerem, umożliwiające ruch kursora na ekranie monitora bez posługiwania się klawiaturą mouse: mysz komputerowa

computer mouse narzeczony (noun) 1 przyszły mąż (po zaręczynach) fiancé: Pozwolę sobie przedstawić mojego narzeczonego. Let me introduce

my fiancé. niebo (noun) 1 przestrzeń w kosmosie widoczna z Ziemi gołym okiem sky a: przejrzyste niebieskie niebo a clear blue sky piersiówka (noun) 1 mała płaska metalowa buteleczka służąca do przenoszenia alkoholu w kieszeni flask pokój (noun) 1 pomieszczenie room: szukam pokoju do wynajęcia i'm looking for a room to rent ; 2 nie wojna peace: nic nie

mogło zmącić pokoju jego ducha nothing could disturb his peace of mind

stół (noun) 1 mebel table: nakryć stół to lay the table tłumaczenie (noun) 1 wyjaśnienie, interpretacja czegoś explanation; 2 opracowanie tekstu w innym języku niż oryginał translation wagon (noun) 1 pojazd poruszający się po szynach car

file:///C|/Work/20120516mLinguaTraining/Z10/meishco_mLingua%20-%20Polish.html[2012-07-15 11:18:46]

Polish>English very short dictionary  

A very short test dictionary made using TLex

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you