Dialog nr1 2020

Page 1

DHB DIALOG NR 1 >> 2020 >> ÅRGÅNG 47

DHB-DAGEN

FÖLJ MED PÅ ÄVENTYRSLÄGER PÅ BOSÖN!

I ÅR PÅ SKANSEN SID 14

NYTT DISTRIKT! NORRA NORRLAND SID 16

NY

FORSKNING OM INDIVIDENS ANPASSNING SID 18

Tidskrift för Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning

DHB NR 1 / 2020 1


>> LEDARE

Mo Gård – LSS-insatser med fokus på kommunikation! För personer med kombinerade funktionsnedsättningar erbjuder Mo Gård, boende och daglig verksamhet för vuxna samt boende och gymnasiesärskola för barn och ungdom. Mo Gårds styrka är specialistkompetensen inom kommunikationsområdet. Vi arbetar med olika anpassade kommunikationssätt som exempelvis Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK), taktila former och teckenspråk. Det ger individuella förutsättningar för delaktighet och inkludering. Mo Gård är en stiftelseägd icke vinstdrivande organisation med över 70 års erfarenhet. Vi finns på flera platser i landet. Välkommen att prata med våra kunniga rådgivare!

radgivare@mogard.se www.mogard.se | 010-471 67 00

Det är vår i luften! Det är vår i luften, buskar börjar knoppas och några tidiga snödroppar sticker upp huvudet i rabatten. I alla fall här i Örebro! Med våren kommer årsmötena i våra distrikt och på riks. I år, precis som alla andra år, sker det en del ommöbleringar i några styrelser. Några kliver av uppdrag och andra kliver på, mig själv inkluderad. Jag har precis klivit av som ordförande i ett distrikt och klivit på i ett annat vilket ska bli väldigt spännande. Men den mest spännande nyheten är att DHB snart har ett nytt distrikt; DHB Norra Norrland bestående av Norrbottens och Västerbottens län! Det var årsmöte i det nya distriktet den 29 februari 2020 och vid riks årsmöte den 21 mars 2020 kan distriktet formellt söka inträde i DHB riks.

Det kan kanske verka lite konstigt att dela upp ett distrikt som redan har ganska få medlemsfamiljer i två delar men jag tror personligen att detta möjliggör en helt annan känsla av närvaro och aktivitet i de nordligaste delarna av Sverige. Det är fortfarande stora avstånd det handlar om men om styrelsen åtminstone bor i samma län som en själv kan det kännas enklare att ta kontakt och ställa frågor, ha önskemål om aktiviteter etc. Jag tror även att det blir lättare för styrelsen att vaka över de frågor som hela tiden är aktuella där rätten till kommunikation, delaktighet och en meningsfull fritid toppar listan. Mer om det nya distriktet kan du läsa om inne i tidningen! Slutligen tänkte jag nämna DHBs äventyrsläger på

Redaktör Marcus Persson Ansvarig utgivare Fredrik Zetterberg Adress Riksförbundet DHB Fabriksgatan 54A 702 23 Örebro Tel: 019-17 08 30 Mail: dialog@dhb.se Prenumeration Riksförbundet DHB:s kansli Mail: kansliet@dhb.se Tidningen utkommer med 4 nr/år. Pris för icke medlem 200 kronor/år. Annonser Marcus Persson Tel: 0733 359 880 Mail: marcus.persson@dhb.se Grafisk produktion Olga&friends - en del av Ågrenshuset Tryck Ågrenshuset Manusstopp nr 2 2020, 1 juni. Tidningen finns ute vecka 26. 2

DHB NR 1 / 2020

Bosön utanför Stockholm i augusti. Det populära familjelägret tar paus ett år och ska utvärderas i hur det bäst genomförs etc. och då passar det ju perfekt med att testa något nytt, för såväl deltagare som arrangör! Vill ni veta mer om detta, gå in på www.dbh.se och läs om ”läger”. Om inte annat hoppas jag att vi ses på DHB-dagen den 8 augusti på Skansen, mer information kommer!

Erika Tegström

Riksförbundet DHB

>> När du flyttar, kom ihåg att meddela adressändring till Riksförbundet DHB:s kansli, kansliet@dhb.se, så medlemstidningen och övrig information når dig! Som medlem i Riksförbundet DHB får du DHB Dialog fyra gånger per år, tillgång till riksförbundets och distriktens aktiviteter, råd och stöd samt möjlighet att påverka. Bli medlem via: www.dhb.se/medlem

www.dhb.se

DHB NR 1 / 2020 3


>> SKOLBESÖK BRAGESKOLAN Stockholm 27:e november 2019

Sedan senaste numret har projektet ”Äntligen!” hunnit med flertalet skolbesök, ordnat kvällsaktiviteter, besökt konferenser och upprättat samarbete med filmteamet TakeOff som kommer att dokumentera UMS uppstart och utveckling. Men störst av allt är nog UMS första årsmöte och det faktum att vi nu formellt har skapat ungdomsföreningen ”Unga med språkstörning”!

>> FILMKVÄLL MED UMS Örebro 9:e december 2019

Händelser sen senast!

>> SKOLBESÖK KANNEBÄCKSSKOLAN Göteborg 11:e december 2019 (Elin & Anna)

Hemsidegruppen: Caroline Lantz, Elin Höglund, Ellen Fritz, Mattias Höglund, Alex Sedjann.

Skolbesök Sedan slutet av november fram till slutet av februari har vi besökt Brageskolan i Stockholm, Kannebäcksskolan i Göteborg, Hällsboskolan i Stockholm två gånger och Rudbecksskolan i Örebro. På våra skolbesök har vi fortsatt vårt uppdrag att sprida information om Unga med språkstörning och fördelarna med att gå med i ungdomsföreningen. Med hjälp av bra stöttning från lärarna på skolorna har vi mött engagerade elever som visat stort intresse för Unga med språkstörning (UMS). Kvällsaktiviteter Vi avslutade 2019 med att bjuda in till filmkväll i Örebro 9:e december där ca 30 ungdomar tittade på Grinchen tillsammans. UMS bjöd på popcorn och julfika under kvällen, vilket var uppskattat! I februari ordnade vi en bowlingkväll på O’Learys i Stockholm i samband med skolbesöket på Hällsboskolan. Vi fick ihop drygt fyrtio deltagare och bokade upp hela bowlinghallen, vilket var väldigt lyckat! Efteråt bjöds deltagarna på middag innan de alla åkte hem mätta och belåtna!

INTRESSERAD AV MER INFORMATION?

Följ oss gärna på Facebook. Där hittar ni även våra kommande aktiviteter och övriga uppdateringar! Där heter vi: Unga med språkstörning Vi finns också på vår hemsida: www.dhb.se/ums

Bowlingkväll i Stockholm.

4

DHB NR 1 / 2020

Ny hemsida med Funka För att UMS ska få ytterligare spridning kommer projektet tillsammans med

Företaget ”Funka” arbeta med att ta fram en hemsida för Unga med språkstörning som kommer att vara anpassad till målgruppen. Första mötet med Funka blir i slutet av februari. Samarbete med produktionsbolaget TakeOff För att dokumentera uppstarten av ungdomsförbundet UMS har vi inlett ett samarbete med produktionsbolaget TakeOff som kommer att filma uppstarten av UMS. Bl.a. har årsmötet spelats in, och planen är att de kommer att följa med på olika aktiviteter för att visa på utvecklingen av UMS verksamhet. UMS utbildningshelg Inför årsmötet ordnade vi en utbildningshelg för medlemmar som var intresserade av att sitta styrelsen. Vi fick då besök av Carin Thurfjell från ABF som hade en workshop om hur man arbetar i en styrelse. Efteråt besökte vi Prison Island där vi löste kluriga uppgifter tillsammans, vilket var väldigt uppskattat! UMS första årsmöte och styrelse Den 22:a februari hade UMS sitt första årsmöte och valde då sin allra första styrelse. Den består av Ellen Fritz (ordförande), Wilma

Dahlgren (vice ordförande), Jonathan Dinanakgil (sekreterare), Alex Sedjann (kassör) och Esra Kulbay (ledamot). Utöver den ordinarie styrelsen valdes också två ersättare, Fredrik Bäckström och Hannah Sörberg. På årsmötet antog vi också stadgarna och verksamhetsplanen. Årsmötet avslutades med tårtkalas och mingel! Extern representation I mitten av februari besökte projektet Specialpedagogiska Skolmyndighetens (SPSM) ungdomsnätverk där vi träffade andra ungdomsföreningar tillsammans med representanter från SPSM. Vi har också berättat om projektarbetet på DHB:s föräldrakonferens Mitt Unika Barn (MUB) 15:e februari, som är en konferens om just språkstörning. Framåt Att föreningen Unga med språkstörning nu formellt har bildats är ett stort steg, och vi i projektet ser verkligen fram emot att få arbeta med den nya styrelsen under 2020! Vi har i dagsläget ca 80 medlemmar, och vi hoppas att vi kan nå ännu fler det här året. Glöm därför inte att tipsa alla ungdomar mellan 13 – 30 år som kan ha glädje av vårt ungdomsförbund!

>> UPPSTARTSMÖTE MED TAKEOFF Örebro 8:e januari 2020 >> UMS UTBILDNINGSDAG + PRISON ISLAND Örebro 18:e januari 2020 >> SKOLBESÖK HÄLLSBOSKOLAN Stockholm 5:e februari 2020 >> MÖTE MED TAKEOFF Örebro 7:e februari 2020 >> SKOLBESÖK HÄLLSBOSKOLAN + BOWLING PÅ O’LEARYS Stockholm 11:e februari 2020 >> SPSM UNGDOMSNÄTVERK Stockholm 13:e februari 2020 >> FÖRÄLDRAKONFERENS DHB SPRÅKSTÖRNING Stockholm 15:e februari 2020 >> UMS ÅRSMÖTE Örebro 22:a februari 2020 >> SKOLBESÖK RUDBECKSSKOLAN Örebro 25:e februari 2020 DHB NR 1 / 2020 5


TUFF

TECKENSPRÅKSUTBILDNING FÖR FÖRÄLDRAR

FÖRSLAG TILL TECKENSPRÅKUTBILDNING MED BARNET I FOKUS Under 2019 lämnade två av förbundets distrikt, DHB Norra och DHB Språkstörning, in varsin motion till årsmötet om att de vill att förbundet arbetar för förändringar av dagens regler om Teckenspråksutbildning för föräldrar (TUFF). Motionerna bifölls av årsmötet och eftersom de båda gällde TUFF så beslutades det att arbetet med dem skulle samordnas. Motionen från DHB Norra tar upp att sjukvårdspersonal ska utgå från barnets bästa när olika insatser erbjuds. Det ska finnas en öppenhet i vad barnet och familjen efterfrågar, men även från regionens sida en skyldighet att informera om olika alternativ. >> FAKTA Förordning om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (1997:1158) Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 6

DHB NR 1 / 2020

DHB Språkstörning tar i sin motion upp att föräldrar till barn med språkstörning ska ges möjlighet att få tillgång till teckenspråksutbildning, både de första 60 timmarna som finns inom regionen och därefter hos någon av de som anordnar TUFF. Gemensamt för de båda motionerna är att de vill se en kraftigt eller obegränsat antal timmar i utbildningen och en utvidgning av målgruppen för TUFF. Det senare innebär dels en bredd i vilka föräldrar som ska ha rätt till TUFF, dvs även föräldrar som har barn med exempelvis språkstörning, Downs syndrome, gomspalt eller andra funktionsnedsättningar ska ges rätt till teckenspråksutbildning om föräldrarna anser att det gynnar barnet. Ett första steg i arbetet som ska pågå under två år, har varit att börja kartlägga vad våra medlemmar tycker om förändringar av utbildningens omfattning och en utvidgad målgrupp. Vi ville få veta mer om i vilken utsträckning som de har deltagit i utbildningar. De vill säga hur många timmar TUFF de har kvar, av de 240 timmar som de har rätt till. Om de inte har använt alla sina timmar, vad är då anledningen. i tog fram en kort enkät och vände oss till våra medlem-

mar i Dialog, via Facebook och på vår hemsida. Vi hade vår enkät öppen på hemsidan från december 2019 till och med mitten av februari 2020. Vi fick in totalt 117 svar från föräldrar som har barn med olika funktionsnedsättningar. Under våren kommer vi att arbeta igenom svaren grundligare vilket ska leda till en kortare rapport. I det arbetet har vi tillgång till en referensgrupp som består av medlemmar inom DHB. Vi kommer också att i artiklar i kommande Dialog berätta mer om enkäten och det fortsatta arbetet. En av svårigheterna med att inte kunna tillgodogöra sig alla timmar tycks vara att det finns en hel del praktiska svårigheter, såsom att det är långa avstånd till den plats där närmaste kurs ges, att man inte har tillsyn till sitt barn under tiden, att det inte ges kurser på rimligt avstånd och att man inte har kunnat ta ledigt från arbetet. Ett antal (ca 24 %) uppger att de inte ännu har hunnit med, eller att de har valt att spara dem tills barnet blir äldre. Ett annat skäl är att man helt enkelt inte har vetat om att det fanns teckenspråksutbildning för föräldrar. Här sticker gruppen föräldrar till barn med språkstörning

ut, med att 39,4% av de som tillhör gruppen uppger att de inte har fått någon information om vad TUFF är. Gemensamt för alla som svarat på enkäten med undantag för en (1) är att man vill se att målgruppen för TUFF breddas. Man vill att andra personer som står barnet nära ska ha möjlighet att få utbildning och därmed att fler ska kunna kommunicera med barnet på teckenspråk. Svaren kan tolkas som att föräldrarna och barnet själva utifrån hur livet ser ut, ska kunna påverka vem som får tillgång till TUFF. I enkäten uppmärksammade några också det viktiga i att det inte alltid är TUFF som barnet behöver för att stärka sin kommunikation. Det kan vara tecken till stöd, TTS, som är det bästa utifrån barnets behov. Här behöver regelverket både stärkas och bli tydligare. En annan angelägen synpunkt är att teckenspråk är en möjlighet till utveckling och kommunikation för många. En förälder skriver ”Mitt barn passar inte in, hon har varken hörselnedsättning, utredd språkstörning eller flerfunktionsnedsättning. Hon har Downs syndrom och tack vare tecken har hon lika stort ordförråd som jämnåriga”.

>> FRÅGORNA OCH SVAREN SOM UTGJORDE ENKÄTEN: 1. Mitt barn har en: r Dövhet r Hörselnedsättning r Språkstörning r Flerfunktionsnedsättning 2. Har du utnyttjat alla dina timmar med TUFF? r Ja r Nej Om inte. Varför? 3. Idag har en vårdnadshavare rätt till 240 timmar TUFF. Skulle du vilja ha fler timmar? r Ja r Nej 4. Idag är det endast vårdnadshavare som har rätt till TUFF. Skulle du vilja att även andra i barnets närhet skulle få rätt till TUFF? r Ja r Nej I så fall - vilka?

DHB NR 1 / 2020 7


VÄLKOMNA TILL DHB:S ÄVENTYRSLÄGER 6–9 AUGUSTI 2020 PÅ BOSÖN UTANFÖR STOCKHOLM!

AKTIVITETER

Lägret passar barn som vill prova på olika idrotter eller fysiska aktiviteter, som vandring eller bågskytte. Kanske får de nu möjlighet att prova något de velat länge, eller så hittar de något helt nytt som de kan fortsätta med när de kommer hem. Aktiviteterna leds av instruktörer på Bosön. Lägret riktar sig främst till barn som är 8-12 år. Det kommer att finnas tolk under aktiviteterna. Vill föräldrarna också prova på aktiviteterna är man välkommen att göra det när barnen är klara. Under tiden barnet har aktiviteter erbjuder vi medföljande föräldrarna föreläsningar av bla unga med egna funktionsnedsättningar. Ni kommer även att få vara med på några av barnens aktiviteter, samt själv ha möjlighet att prova på vissa aktiviteter.

Bosön ligger vackert i skärgårdsmiljö på norra Lidingö. I området runt anläggningen finns vacker natur med bla stränder, bryggor och skogsområde med promenadvägar. Lägret riktar sig till barn som är döva, har en hörselnedsättning, en språkstörning eller ytterligare funktionsnedsättning. Barnet har med sig en (1) förälder under lägervistelsen.

BOENDE

På anläggningen bor vi familjevis i rymliga, fräscha, nyrenoverade rum med delad dusch och WC. Det finns dock gott om duschar och toaletter som även de är nyrenoverade. Det är mycket viktigt att ni meddelar eventuella funktionsnedsättningar utöver om barnen är döva, hörselskadade eller har språkstörning. Detta för att vi ska kunna gå in med så bra stöd och service som möjligt under lägerdagarna. Under lägret kommer vi att ha en gemensam utflyktsdag, DHB-dagen. Lördagen den 8 augusti är vi på Skansen.

Lägret riktar sig främst till barn som är 8-12 år.

MER INFO

Mer information om hur DHB-dagen kommer inom kort på vår hemsida och i Dialog. Deltagande på utflyktsdagen är självklart frivilligt, och vill man hellre utnyttja dagen som ”fri tid” på Bosön så är man välkommen att göra det. ANMÄLAN

Faktura skickas i samband med anmälan. Anmälningsavgiften som är 1000 kr och inbetalas inom 10 dagar. Resterande belopp ska vara DHB tillhanda senast den 5 juni. Vid avbokning återbetalas lägeravgiften (dock ej anmälningsavgiften) mot uppvisande av läkarintyg. Lägret genomförs under förutsättning att förbundet erhåller fondmedel till verksamheten. Därför är det särskilt viktigt att ni fyller i alla uppgifter i anmälningsformuläret samt tiosiffrigt personnummer. DELTAGARAVGIFT

Deltagaravgiften kostar 2500:-/ vuxen och 1500:-/ barn. För en till vuxen kostar det 4800 kr för denna. Det här på grund av att vi subventionerar en större summa i avgiften så att det ska bli billigare. I avgiften ingår boende, helpension (frukost/lunch/ middag och fika under dagen), föreläsningar, aktiviteter och fri tillgång till Bosöns friidrottshall, gym, inomhus pool och styrketräningshallen.

Lördagen den 8 augusti är vi på Skansen!

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN: WWW.DHB.SE HAR DU FRÅGOR?

Då är du varmt välkommen att kontakta Riksförbundet DHB:s kansli på e-post: kansliet@dhb.se eller på tel. 019-17 08 30.

8

DHB NR 1 / 2020

DHB NR 1 / 2020 9


STADSVANDRING OM DÖVAS KULTURARV I ÖREBRO! >> Turerna är kostnadsfria

STADSVANDRA På teckenspråkets dag, 14 maj lanserar vi stadsvandringen som vi jobbar in i det sista med nu! I webbappen ska användaren kunna ta sig till olika platser i Örebro och se olika filmer med klipp från personer som minns tillbaka till 1900 talet. Stadsvandringens filmer är indelade i tre kategorier; Skola, Boende och Fritid.

Vill man gå en guidad tur istället, så ges den möjligheten också. Vi håller just nu på att utbilda tre guider som gärna guidar er runt i Örebro och berättar om vårt döva kulturarv här i staden. Turerna är helt gratis och ges främst i maj! Önskar du boka en guidad tur? Kontakta oss: ovaskulturarv@teckenbro.com

Projektledare Maria i full färd med att spela in i studion.

10

DHB NR 1 / 2020

DHB NR 1 / 2020 11


DHBs ÅRSMÖTE 2020

Då har åter ett årsmöte för Riksförbundet DHB gått av stapeln. Även om det denna gång var av en lite annorlunda karaktär. I en tid av oroligheter på många håll på grund av viruset covid-19 så valda riksförbundet det här året att anorna ett årsmöte där det gick att närvara via videosamtal över internet. Det var förstå gången som riksförbundet testade att använda sig av den här tekniken vilket gjorde att många problem kunde uppstå. Det hela slutade som tur var ändå i ett lyckat resultat där förbundet kunde fullfölja ett väl genomfört möte. Trots ett stort manfall så närvarade 10 personer som bjöds på smörgåstårta och fika inne på kansliet i 12

DHB NR 1 / 2020

Örebro, tillsammans med de 6 som valde att närvara via länk över internet. Jan Höglund valdes om till riksförbundets ordförande och sitter därmed kvar som ordförande ytterligare två år. Även viceordförande, kassör och sekreterare blev samtliga omvalda. I samband med årsmötet så frågade vi ordförande Jan Höglund om hans tankar om årsmötet och framtiden för förbundet.

JAN HÖGLUND VALDES OM TILL RIKSFÖRBUNDETS ORDFÖRANDE Hur uppfattade du att årsmötet gick?

Jag tycker årsmötet gick över förväntan med tanke på omständigheterna. Tack vare ett stort engagemang och en positiv inställning hos deltagarna så klarade vi att genomföra mötet även om ljudkvaliteten på länken ibland var tvivelaktig. Styrelsen hade också förberett och godkänt innehållet i flesta möteshandlingarna innan årsmötet vilket bidrog till det smidiga genomförandet Det fanns en oro innan att det inte skulle vara möjligt att genomföra årsmötet på grund av läget i Sverige och världen, och ett inställt årsmöte en ju liten sak i den kris vi befinner oss i, men det är ändå viktigt att nu har en nyvald styrelse och de underlag vi behöver för att kunna ansöka om statsbidrag för 2021 och därigenom kunna fortsätta vår verksamhet.

Hur är känslan av att få förtroende som ordförande ytterligare två år?

Tiden har gått väldigt fort och det är svårt att förstå att jag redan avverkat en mandatperiod som ordförande. Det har varit två bitvis arbetsamma men också väldigt roliga år och därför är jag glad att få möjligheten att fortsätta arbeta för våra medlemmar och för ett starkare DHB tillsammans med våra medarbetare på kansliet, ledamöterna i förbundsstyrelsen och förtroendevalda i distrikten.

Vad är dina tankar om det kommande året och framtiden för förbundet?

Vi vill fortsätta bygga ett starkt förbund som kan arbeta för att villkoren ska bli lite bättre för våra målgrupper. Glädjande nog så har DHB vuxit i medlemsantal de senaste åren och många

medlemmar är en bra grund för ett starkt förbund. En mycket positiv händelse är att vi numera har 6 geografiska distrikt i DHB. Från och med årsmötet så finns nu också DHB Norra Norrland som en del av Riksförbundet genom att tidigare DHB Norrland delats i Södra och Norra Norrland. Att dela ett distrikt i två leder naturligtvis inte automatiskt till att Riksförbundet växer men genom att komma närmare våra medlemmar så hoppas vi att ännu flera ska se fördelarna med ett medlemskap i DHB. Vad kan medlemmarna förvänta sig inför det kommande året?

våra medlemmar. Därför är också ett av DHBs fokuserade områden medlemsvård och vår ambition är att Riksförbundet ska kunna ge ett ökat stöd till distrikten för flera tillfällen till gemenskap i lokala aktiviteter och möten samtidigt som vi vill fortsätta arrangera läger och konferenser på riksnivå. Våra projekt kommer också att gå vidare och ”Dövas kulturarv” kommer att avslutas i och med Dövas Dag i Örebro i September. Projektet ”Äntligen” går nu in i sitt andra projektår och ungdomsförbundet Unga Med Språkstörning har nu haft sitt första årsmöte och valt sin första styrelse.

Vi kommer att fortsätta arbeta intressepolitiskt genom att vara en stark röst i samhällsdebatten samtidigt som ett av förbundets viktigaste uppdrag är att stärka DHB NR 1 / 2020 13


DHB DAGEN 2020

VÄLKOMMEN TILL DHB-DAGEN - I ÅR PÅ SKANSEN! Mer detaljerad information kommer inom kort! För frågor är du välkommen att höra av dig till: kansliet@dhb.se

Varje år anordnar DHB en dag för alla sina medlemmar till en gemensam utflyktsdag någonstans i Sverige. I år bjuder vi in till Skansen i Stockholm lördagen den 8:e augusti. Inne på Skansen fikar vi och för de som vill har vi en teckenspråkstolkad guidad tur Under ytan i Baltic Sea Center där vi får se undervattenslivet i Östersjön. Riksförbundet DHB står för 50% av inträdet för alla som är medlemmar i DHB.Vi bjuder på den enklare lunchen inne på Skansen och på den guidade turen ”Under ytan”. Den guidade turen har dock begränsat antal platser. Det här gäller endast medlemmar, så att alla i familjen som vill vara med måste vara anmälda som medlemmar.

FOTO ÖVERST PÅ SIDAN: PERNILLE TOFTE, SKANSEN. FOTO UNDER: MIA HELLQVIST, SKANSEN.

14

DHB NR 1 / 2020

FOTO ÖVERST PÅ SIDAN: MARIA JOHANSSON, LILL-SKANSENTEATERN. FOTO UNDER: UNSPLASHED.

DHB NR 1 / 2020 15


Riksförbundet DHB får

Nytt distrikt i Norrland!

Tidigare har Riksförbundet DHB haft distriktet DHB Norrland som representativt för den norra delen av Sverige. Men lördagen den 29:e februari så valdes en ny styrelse in som numera delar det tidigare DHB Norrland i två och bildar DHB Norra Norrland. Där det tidigare DHB Norrland numer istället får representera den södra delen av Norrland.

DHB-Norra Norrland styrelse: Lena Sandström, Stina Fernerud, David Höglund, Helena Nordgren, Liv Cruse och Erik Skoog. Foto:

JOJJON HAMRÈN/ROBERT RÖSTH

Möte hölls inne på stadsbiblioteket i Umeå. Det var ett möte som präglades av diskussion och frågor, men framförallt en hoppfullhet om framtiden för familjer i Norrland. Närvarande förutom styrelsen för det nya distriktet var Riksförbundets ordförande, Norrlands Ordförande tillsammans med förbundets generalsekreterare och förbundets kommunikatör. Det nya distriktet kommer att vara det första nya distriktet för Riksförbundet sedan 1975 då DHB-hällsbo startades, numera kallad DHB-språkstörning. I samband med att det nya distriktet bildas så kommer Norra Norrland få en egen del på DHBs hemsida där information framöver kommer att finnas. Utöver det så kommer mer information att komma inom kort om det nya distriktet Norra Norrland och deras verksamhet.

16

DHB NR 1 / 2020

DHB NR 1 / 2020 17


>> AKTUELL FORSKNING

NY FORSKNING OM INDIVIDUELL ANPASSNING FÖR ELEVER I GYMNASIET Individuella anpassningar i gymnasieskolan är inte tillräckliga enligt eleverna. Så beskrivs det i en ny studie gjord av forskare på Linköpings universitet. Studiens syfte var att identifiera elevers behov av anpassningar och om det finns skillnader i behov utifrån kön och för elever med och utan diagnos. Resultatet visade att över hälften av eleverna upplevde att skolmiljöns krav inte överensstämde med deras förutsättningar. Framförallt så kände flickor ett större behov av anpassningar i många fall. Även signifikant fler elever med neuropsykiatrisk diagnos upplevde ett otillfredsställt behov av anpassningar än elever utan diagnos och de med diagnosen dyslexi. Där behoven var som störst var förmågan av att komma ihåg saker. Komma ihåg saker som inkluderade initiera, planera organisera och strukturera aktiviteter. På det området hade 80 procent av eleverna behov av nya eller ytterligare anpassningar. Inom området skriva var motsvarande andel av elever med otillfredsställda behov 73 procent, inom området göra läxor 66 procent och slutligen inom området läsa 62 procent. Studien kom fram till att gymnasieskolan behöver vara extra uppmärksam på att inte förbise och tillgodogöra behoven hos flickor och elever med neuropsykiatrisk problematik. Även att det 18

DHB NR 1 / 2020

behövs mer forskning för att undersöka om elevcentrerade insatser, som utgår ifrån och möter upp elevens upplevda behov av anpassningar främjar elevers möjligheter att uppnå kunskapsmål och övergången till arbete och vidareutbildning efter avslutade gymnasiestudier. (Forskningsutblick: Behov av individuella anpassningar för elever i gymnasieskolan) www.spsm.se Mer om artikeln som spsm skriver om:

Titel:

Individual Adjustment Needs for Students in Regular Upper Secondary School Tidskrift:

Scandinavian Journal of Educational Research (2019) Författare:

Helene Lidström leg. arbetsterapeut, MSc, PhD, Linköping Universitet, Helena Hemmingsson, Stockholms universitet och Elin Ekbladh, Linköping Universitet. För mer information kontakta Helene Lidström: helene.lidstrom@liu.se

Notiser s& lästip ! från DHB

BLOGG https://punkterilivet.blogg.se/2014/april/ Nationellt kompetenscenter om dövblindfrågor (Nkcdb) startade 2012 en Facebooksida där alla som är intresserade av dövblindfrågor kan följa deras arbete. Syftet är att skapa en mötesplats för professionella, personer med egen dövblindhet, närstående, forskare och andra. På sidan kan man diskutera aktuella frågor och problem, förmedla nyheter, information och goda exempel från dövblindområdet. Däremot är det inte en sida för diskussioner av enskilda personers angelägenheter eller annat av privat karaktär.

Logopedipodden Ny podd om kommunikation som heter Logopedipodden av Maja Jägervall. Logopeden Maja Jägervall är bosatt i Växjö och är legitimerad logoped med flera års erfarenhet av arbete på logopedmottagning. Hon har nu startat en podd om kommunikation men inte bara med fokus på själva språket utan även rösten, texten och alternativa kommunikationssätt. https://soundcloud.com/ logopedipodden

Funka olika Det här är en podd om funktionsnedsättning och habilitering från Stockholms läns landsting. Avsnitten tar upp olika områden, som sömnsvårigheter, vad omgivningen behöver veta och olika funktionsnedsättningar. Det finns t ex en serie om vara förälder till ett barn med flerfunktionsnedsättning och avsnitt där barn och unga med olika funktionsnedsättningar berättar själva om sitt liv.

Tips på filmer & serier Anders.se En humoristisk film på teckenspråk om Anders som är döv och drömmer om att bli framgångsrik företagare och tjäna pengar. Vägen dit är inte enkel. På företaget har han har sin starka kollega My, sin late kompis Felix och den hörande receptionisten Jelena. Filmen visas på urplay.se och sänds utan ljud.

En del av mig Möte med fem unga människor på väg ut i vuxenlivet som öppet berättar om sina liv. Hur är det att vara ung och hörselskadad idag? Serien visas på urplay.se

Utanför Sverige Grönland Är du nyfiken på hur det är på Grönland för personer med funktionsnedsättning? Om du går in på Nordens välfärdscenters hemsida (https://nordicwelfare.org/nyheter/det-vi-gorhar-ar-pa-riktigt/) så hittar du artiklar om hur det fungerar på Grönland. Nordens Välfärdcenter är en institution inom Nordiska ministerrådets socialoch hälsosektor. Deras uppdrag är att bidra till utvecklingen av insatser på välfärdsområdet i Norden.

DHB NR 1 / 2020 19


DHB ÖSTRA

>> Genomförda och kommande aktiviteter

>> KOMMANDE

>> GENOMFÖRDA

Årsmöte

Skidresa till Kungsberget, 24–26 januari

Den 21 mars ska vi ha DHB Östras årsmöte på Sjöhistoriska museet. Barnen får leka i det populära Lekrummet ”Blubb” och skapa i museets verkstad ”Ruskpricken”, samtidigt som föräldrarna har årsmöte. Vi kommer ha teckenspråkiga barnledare som tar hand om barnen. Efter årsmötet finns det smörgås och fika och alla får gå på guidad visning av museet, på barnnivå.

Nu har vi haft ännu en härlig skidhelg med åkning i Kungsbergets skidanläggning. Vi bodde på det charmiga pensionatet Jädraås Herrgård, där vi blev mottagna och välkomnade av dess ägare. Pensionatet hade vi helt för oss själva. Vid de gemensamma måltiderna fick vi möjlighet att umgås och utbyta tankar och erfarenheter och på kvällarna fortsatte trevligt umgänge för de som hade energi kvar efter dagens strapatser. Skidskolegrupperna hölls denna gång i Friluftsfrämjandets Totalskidskolas regi för barn med funktionshinder och för övriga barn bildades egna skidskolegrupper i Kungsbergets regi. Trots att det var snöbrist och milt väder fanns det tillräckligt med snö i pisterna.

>> PÅGÅENDE

Minifritids Vi fortsätter med våra Minifritidsträffar i samarbete med Unga Hörselskadade. Med olika teman varje gång och minst en barnledare som kan teckenspråk. I mars kommer vi prova att skapa i olika leror och i maj kommer vi ha avslutningskalas med maskerad.

Skidresa till Romme, 7–9 februari Fredagen den 7 februari åkte en stor grupp DHB-familjer till Romme i egna bilar, för att kunna njuta av lite snö i alla fall i backarna. Vi bodde på hotell Scandic i Borlänge. Hotellet ligger ca 15 min från backarna. Där bodde vi familjevis i egna rum och hade ett separat rum för alla måltider, så att alla kunde umgås i lugn miljö. Vi hade bokat tre skidskolegrupper både lördag och söndag. För att kunna tillgodose olika behov, hade alla innan fått välja vilken skidskolegrupp baserat på nivå. Teckenspråkstolkar fanns med under informationsmötet på fredag kväll och till alla skidskolegrupper. Vi hade även Rommes enda teckenspråkiga skidlärare, som för övrigt är medlem i DHB Östra sen barnsben. På lördagskvällen åt vi av en stor och smarrig buffé. En del hann även med att träna på gymmet, bada i hotellets pool och spela lite pingis. Barnen fick godispåsar och vi vuxna fick tid för mingel.

Simskolor och Tekniksim I vår fortsätter vi med våra simskolegrupper i Älvsjö och Bergshamra. Vi kommer att ha nybörjargrupp och fortsättningsgrupp i båda bassängerna. Under våren startar vi även en grupp som ska träna ”Tekniksim” efter simskolegrupperna i Älvsjö. Aktiviteten är för de som kan simma men vill prova på andra simsätt, dyka mm.

Teckenspråkig skidskola i Stockholm Om det förhoppningsvis kommer snö i våra skidbackar startar vi en teckenspråkig skidskola i Stockholm i samarbete med Flottsbro skidanläggning. Vi har kontakt med några skidskoleutbildade teckenspråkiga ungdomar, som kommer ha skidskola för bara DHB Östras medlemmar. Vi siktar på två grupper, en nybörjargrupp och en grupp för de som kan åka lift och ta sig ner i enkla backar. Kommer vi inte igång i år så har vi planerna färdiga för nästa år.

”Spelman på taket” på Stadsteatern, 1 mars

Om snön kommer startar vi också Funktionell skidskola i samarbete med Friluftsfrämjandet, också på Flottsbro skidanläggning. Den Funktionella skidskolan tar emot allt från barn med NPF-diagnoser till barn som sitter i rullstol. Vi kommer ha skidlärare som kan TSS till de barn som behöver det. Kommer vi inte igång i år så har vi planerna färdiga för nästa år. 20

DHB NR 1 / 2020

FOTO: UNSPLASHED

Funktionell skidskola i Stockholm

31 medlemmar var och såg den här härliga föreställningen, med mycket sång och dans och med Dan Ekborg och Pia Johansson i huvudrollerna. Den här dagen var föreställningen även textad. Textlådor och hörselslingor fanns för utlåning i foajén.

DHB NR 1 / 2020 21


FOTO: UNSPLASHED

DHB VÄSTRA

>> Genomförda och kommande aktiviteter Stockholmsresa

Årsmöte i Vänersborg

Den 21-24 maj 2020

14-15 mars 2020

Vi, i DHB västra, åker till storstaden Stockholm under Kristi himmelsfärds helgen. Här övernattar vi på Zinkensdamm, umgås och har roligt tillsammans. Vi har under 3 dagar med Stockholmspasset i handen, möjlighet att besöka 60 olika toppattraktioner i form av olika museum, stadsvandringar, kyrkor, slott, trädgårdar, olika sightseeingturer och mycket mer. Vi avslutar helgen med en kväll på Gröna Lund. En fantastisk helg väntar!

Föreningens stora och viktigaste dag är årsmötet. Vi välkomnar alla medlemmar till en aktivitetshelg. Barnen, tillsammans med våra barnledare åker till HopnPop, Innovatum och leklandet. På eftermiddagen blir det bio tillsammans. För föräldrarna sysselsätter vi dem med en workshop i föreningsfrågor, därefter genomför vi årsmötet. På kvällen äter vi gemensam middag och lite mingel. När alla sovit gott och ätit hotellfrukost blir det äventyrsbad i Vattenpalatset för allihop.

Aktivitetslördag Borås Teckenspråkskurs för familjer med barn och övriga Den 25-26 april 2020

Den 2-8 aug 2020 Vårt traditionella sommarläger sker på traditionsenligt på Tanumstrand, utanför Grebbestad. Vi bjuder in familjer att delta på lägret. Under dagtid går föräldrar på teckenspråkskurs, tecken som stöd eller kurs i inlärningsteorier med Birgitta Spjut samt ev. föreläsningar. Barnen träffas och har kul med våra barnledare och gör massor av olika aktiviteter och utflykter tillsammans. Vi kommer utöver detta att ha en familjeutflykt och lite andra aktiviteter under veckan. Veckan avslutas bl.a. med disco för barnen. www.dhb.se/vastra.

Deckarvandring i Alingsås 12 oktober

Ungdomshelg på Isaberg

22

DHB NR 1 / 2020

FOTO: ISABERG.COM

Den 9-10 maj 2020 Vi tar med oss barn och ungdomar till Isaberg under en helg i maj. Här får de gå höghöjdsbanor, åka rodel och spela äventyrsgolf. De gör inte bara aktiviteter utan umgås och har roligt tillsammans under hela helgen. Övernattning sker i form av stugor på Isaberg utanför Gislaved.

Lördagen den 19 oktober bar det av till gokart city i Borås. Där träffades vi kl10:15 för en gemensam aktivitetsdag. Vi delades upp i olika grupper, de som ville tävla, provköra själva eller provköra i grupp. Detta gjorde vi för att personer som aldrig kört förr skulle få chans och möjlighet att prov köra. Alla fick köra två heat sedan var det dags för final för dom tävlande. Mellan omgångarna fick vi korv och dricka i cafeterian där man samtidigt kunde kolla på dom som körde. Vi avslutade gokarten med en prisutdelning där vinsten var en medalj. På eftermiddagen åkte vi gemensamt till Katrinedals bowlinghall. Där vi delade upp oss på dom olika banorna ca3-4 personer. En timmas bowlingspel gick mycket fort, då mycket prat, skratt och glädje uppstod. När bowlingstimmen var slut gick vi tillsammans med våra kurrande magar till en uppdukad härlig taco buffé. Vi avslutade dagen efter den välsmakande buffén. En väldigt uppskattad dag, tog snabbt slut. Hoppas någon liknande aktivitet återkommer då alla familjer var mycket nöjda över dagen. Författare: Systrarna Bruno

Dagen började med en god och trevlig lunch på Grand hotell i Alingsås. Efter det kom deckarna Moa och Måns och presenterade sig och bad barnen/ungdomarna om hjälp att hitta ett borttappat halsband. De hade 4 misstänkta personer och de berättade varför var och en var misstänkta. Därefter tog de oss med på en vandring runt vackra, men regniga Alingsås. Moa och Måns hade lagt ut ledtrådar längst vandringen, där barnen fick samarbeta och berätta vem de trodde hade tagit halsbandet. Vid sista stationen hittade de halsbandet och alla var glada och nöjda då de fick varsin medalj för att de hade hjälpt till att lösa gåtan med det försvunna halsbandet. En mycket lyckad och trevlig dag! Eva Tinnerholm Forsdahl

FOTO: JENNY KOZMA

Tecken- och Språkläger på Tanumstrand

FOTO: BOHUSBILDER.SE

Vi inbjuder alla våra medlemmar till en familjekurs i teckenspråk. Kursen vänder sig till alla som vill lära sig teckenspråk oavsett barns funktionsnedsättning, är anhörig, personal, assistent eller för er som bara är intresserad av att lära sig språket. Vi har olika kursnivåer så det spelar ingen roll vilken språknivå man befinner sig på. Övernattning sker på folkhögskolan Wendelsberg i Mölnlycke.

FOTO: LISETTE BRUNO

19 okt-19

DHB NR 1 / 2020 23


DHB södra årsmöte

DHB NORRA

29 februari Vi hälsar vår nya styrelsemedlem Ann Isaksson varmt välkommen. Vi ser fram emot ett nytt och spännande år tillsammans med alla er medlemmar, barn och vuxna. I år fyller DHB södra dessutom 70 år och det vill vi såklart uppmärksamma lite extra under året. Vår förhoppning är att föreningen ska leva vidare under lång tid framöver och fortsätta få ge glädje och gemenskap till våra barn. Håll utkik på kommande evenemang och kontakta oss gärna om ni har idéer och förslag på aktiviteter. Hoppas vi ses!

DHB SÖDRA

ExtremeZone Malmö den 18 april DHB Södra bjuder in sina medlemmar till gemensam aktivitet på ExtremeZone i Malmö ! Här hittar du trampolinpark, ninjabanor, klättring mm. Adress Fredsgatan 19 (Malmö Entré)

VÄLKOMMEN TILL DET NYA VERKSAMHETSÅRET! Den 16 februari höll DHB i Norrland sitt årsmöte i Atelje 39:s lokaler i Sundsvall. Vår ordförande Erika Tegström har under året flyttat till Örebro och ställde med anledning av detta inte upp för omval. Istället fick jag, Hedvig Bogstag, det ärofyllda uppdraget. Jag bor strax söder om Sundsvall och har suttit i styrelsen sedan 2018 som sekreterare och representant för DHB i Norrland på DHB:s riksmöten. Jag klev nu av rollen som sekreterare och till ny sekreterare valdes istället vårt nyförvärv Sara Sjöberg från Östersund. Under mötet fick vi även tacka av ledamot Helena Goude för tiden hos oss i styrelsen i DHB i Norrland. Både Erika och Helena har gjort ett strålande arbete under den här tiden. Det tackar vi för. Fredrik Zetterberg sitter kvar som kassör, Julynette Sjöström-Barbon sitter kvar som ledamot och jag, Hedvig Bogstag, fortsätter att vara vår representant till DHB Riks möten. Under vårt kommande verksamhetsår är målet att vi bland annat ska samverka med Tyst Teater kring en teaterföreställning under våren 2020, erbjuda våra medlemmar en föreläsning och utveckla vårt samarbete med föreningar med liknande intressen som oss. Mer om detta finns att läsa i vår verksam-

24

DHB NR 1 / 2020

hetsplan på DHB:s hemsida. Håll utkik efter våra evenemang på vår facebooksida, DHB i Norrland. Vårt distrikt kommer även att krympa i år då vi i DHB startat upp ett nytt geografiskt distrikt, DHB i Norra Norrland. Ett välkommet tillskott till vår organisation. För er som tillhör det nya distriktet kommer det inte betyda några ändringar förutom att ni fått en helt ny styrelse som representerar er. Vi blir fler som tillsammans kämpar för våra målgrupper. Vi i styrelsen i DHB i Norrland hälsar både nya och gamla medlemmar välkomna till ett nytt och spännande verksamhetsår.

Hedvig Bogstag

Ordförande DHB i Norrland

Tidsschema 9.45 Samling utanför 10– 12 Vi hoppar och har skoj tillsammans 12 – 13 Avslut med gemensam lunch Kostnad: Gratis! Då ingår två timmars aktivitet, strumpor, pizzaslice och dryck till barnen. Det kommer att serveras kaffe/ te till alla föräldrar. För mer information, färdbeskrivning och regler gå in på www.extremezone.se Anmälan: Kristina Johansson via mail senast 15 april på k_zindovic@hotmail.com eller sms till 0736-23 21 37. Kom ihåg att meddela ev allergier eller specialkost i samband med anmälan. När ni skickar in anmälan skriv strumpstorlek. Varmt välkomna hälsar styrelsen i DHB Södra!

Dressincykling på Östelen 6 juni

Välkommen på ridläger! 28 juni – 3 juli 2020 Det var ett lyckat samarbete mellan DHB Södra och ridföreningen Lindebolarna i somras. Vi gör om det igen till sommaren! Lindebolarna hälsar er välkomna till Teaterridlägret 28 juni – 3 juli 2020. Ridlägerdeltagarna delas upp i grupper efter ridvana. Inga förkunskaper krävs, så alla DHB Södras medlemmar mellan 8–16 år är välkomna. I mån av plats är medlemmar från de andra distrikten också välkomna. Det finns platser kvar! Vi bokar teckenspråkstolkar till de som använder teckenspråk. För medlemmar i DHB är lägret dessutom subventionerat till 2700: - (ordinarie pris 5400:-) Summan betalas till Lindebolarna tillsammans med deras medlemsavgift på 300kr. Detta är ett 6dagars övernattningsläger, full kost och logi ingår. Du bokar via den här länken. http://www.ridlager.se/ridlaeger/lindebolarnastemalaeger-mer-aen-bara-ridning/laeger http://lindebolarna.se/ DHB NR 1 / 2020 25


DHB MELLERSTA

ÅRSMÖTE DHB MELLERSTA LÖRDAG 29/2

Vi var 13 barn och 8 vuxna som samlades och provade att träna cirkus tillsammans, jätteroligt! På årsmötet fick jag förtroendet att vara ordförande för föreningen. Vem är ”jag” då? Jo, jag heter Erika Tegström, kommer från Umeå ursprungligen men via lite olika städer har vi till slut landat i Örebro. Jag var tidigare ordförande i fyra års tid för DHB i Norrland men den ordförandeklubban har jag lämnat vidare till duktiga och kompetenta Hedvig Bogstad. Vad ska vi göra i DHB Mellersta under 2020 då? Jo, vi har redan dragit igång aktiviteten ”Språka på Teckenspråk”, en möjlighet att kunna träffas och under informella former använda sitt teckenspråk.

D H B SPRÅKST

Erika Tegström

ÖRNING

Föräldrakonferensen ”Mitt Unika Barn” DHB Språkstörning har tillsammans med SPSM arrangerat föräldrakonferensen ”Mitt Unika Barn” (MUB) som en tredagarskonferens 8 gånger sedan starten 2010. Tyvärr så har antalet deltagare varit vikande de senaste åren och från och med 2020 så kan vi inte längre räkna med något stöd från SPSM. Därför beslutade vi att försöka med ett nytt koncept: Istället för en tredagarskonferens så försöker vi under 2020 med 4 stycken endagarskonferenser på olika platser i landet. Platserna som valts är Stockholm, Göteborg, Umeå och Malmö. Den första konferensen hölls 26

DHB NR 1 / 2020

i Funktionsrätt Sveriges lokaler i Sundbyberg lördagen den 15 februari. Ett trettiotal föräldrar och pedagoger deltog med stort intresse och engagemang trots att ventilationen i lokalen inte riktigt höll måttet för en besökarskara av den storleken. Under förmiddagen fick vi lyssna till Logoped Kerstin Hill som har 45års erfarenhet av arbete inom språkstörning och till Helena Borges som leder arvsfondsprojektet ”Plugga med bilder”. Projektet utforskar hur barn med läsoch skrivsvårigheter kan få

kunskap att fastna bättre så att pluggandet blir enklare och roligare. Efter lunchpausen så var temat egna erfarenheter av språkstörning från föräldrar och unga vuxna. Föräldern Paula Hallberg höll en mycket uppskattad presentation där igenkänningsfaktorn var stor hos många av de deltagande föräldrarna medan Mattias Höglund, 18 år, berättade och svarade på frågor om hur han lever med sin språkstörning. Återkopplingen från tidigare MUB konferenser är att andras erfarenheter är väldigt efterfrågade och att det är ett vik-

tigt innehåll i programmet. Naturligtvis passade vi också på att informera om vårt eget arvsfondsprojekt ”Äntligen” som syftar till att etablera ett ungdomsförbund för ungdomar med språkstörning. Ungdomsförbundet ”Unga Med Språkstörning” (UMS) valde sin första styrelse en vecka efter MUB konferensen i Sundbyberg. Från deltagarnas kommentarer känns det som att MUB som en endagarskonferens är ett lyckat koncept och vi önskar alla medlemmar välkomna till årets övriga konferenser i Göteborg, Umeå eller Malmö. DHB NR 1 / 2020 27


N A L V A S G ANSLA

Rätten till teckenspråk

VI STÖDJER

DHB:s VERKSAMHET

FÖRÄLDRAKONFERENS DHB Flex fortsätter arbetet med att vad som händer med våra barn när de slutar skolan. I höstas färdigställdes rapporten ”Rätten till teckenspråk finns inte i praktiken för personer med dövhet, hörselskada, språkstörning samt ytterligare funktionsnedsättning” som DHB Flex har arbetat med tillsammans med funktionshinderforskare Barbro Lewin. Efter att rapporten blivit klar fanns ett behov att diskutera hur vi ska arbeta vidare. Därför anordnade DHB Flex föräldrakonferensen ”Rätten till teckenspråk” den 16 november i Stockholm. Förutom ca 25 föräldrar deltog representanter från Mo Gård och funktionshinderforskaren Barbro Lewin.

Deltagarna på konferensen var eniga om att rapporten väl beskriver den situation som många i DHB Flex målgrupp befinner sig i och att rapporten kan bidra till att kunskapen om denna grupp ökas. Rapporten bör därför spridas till berörda myndigheter, politiker m fl som är med och påverkar beslut kring boende, daglig verksamhet mm där vår erfarenhet är att allt för liten hänsyn tas till behovet av teckenspråk. Deltagarna diskuterade även behovet att skaffa sig mer kunskap om våra barn och ungdomars rättigheter och utbyta erfarenheter. Ett konkret förslag blev att DHB Flex borde anordna studiecirklar.

Under DHB Flex styrelses arbetshelg den 25 - 26 januari fortsatte diskussionen kring rapporten. Styrelsen beslöt att rapporten ska skickas ut till relevanta politiker, myndigheter, förvaltningsdomstolar m fl. Det är även möjligt för medlemmar att skriva ut rapporten från DHB Flex hemsida och dela ut till de man möter på myndigheter, i vård, omsorg, skola och andra som kan behöva mer kunskap.

Styrelsen har även beslutat att på försök starta studiecirklar i Stockholm och Örebro under våren. Studiecirklarna kommer utgå från Kent Hedevågs bok ”När mallen inte stämmer”. En intresseanmälan kommer att skickas till alla medlemmar i DHB Flex så snart tid och plats är fastslagen.

Teckenbro AB

www.teckenbro.com, info@teckenbro.com

Ord AF

Astrid Frylmark AB

www.spraklek.se • www.ordaf.se

RTB Revision

Box 1815, 702 23 ÖREBRO, Fabriksgatan 54 B, Tel 019-14 04 40, www.rtbrevision.se

JP Tolk och översättning https://www.facebook.com/jp.orebrotolk/

Ba rb ro Lewi n

BO CARLSSONS minnesgåvofond Inom Riksförbundet DHB finns en gåvofond - Bo Carlssons minnesgåvofond. Fondens medel ska användas för att främja barn och ungdomar som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning. Bo Carlsson satte alltid DHB i första rummet och såg till att alla kände sig delaktiga i DHB:s arbete. Han ville att alla målgrupper skulle känna sig hemma och han var mer insatt i gruppernas behov än någon annan. Det fanns inga oviktiga frågor för Bo och han hade en alldeles särskild förmåga att visa på betydelsen av samarbete med andra organisationer. Vill du skänka pengar till minnesgåvofonden? Tveka inte att kontakta oss! Du kan även läsa mer på vår hemsida www.dhb.se Har du frågor om fonden får du gärna ringa eller maila DHB:s kansli, 019-17 08 30 eller kansliet@dhb.se

Håll dig uppdaterad!

öreningarna skickas l riksförbundet som från distriktsf Mycket av informationen från såvä att kontrollera att mar ister. Vi ber därför alla medlem ut per e-post via vårt medlemsreg ” på sida ”Min t är giltig. Det kan du göra på e-postadressen i medlemsregistre hjälper vi dig. så b.se @dh kan också kontakta kansliet http://www.dhb.se/medlem. Du hbriks. ksida https://www.facebook.com/d Ps. Gå gärna in och gilla vår faceboo alla våra aktiviteter. Där lägger vi upp information om

Konferensdeltagare

28

DHB NR 1 / 2020

DHB NR 1 / 2020 29


Beställ, maila: kansliet@dhb.se eller www.dhb.se/material

Produktionen är ett resultat av ett samarbete mellan avgångsklassen på Manillaskolan i Stockholm och Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn, DHB, våren 2006. Kontakta oss gärna om du har frågor om teckenspråk eller hörselskador/dövhet/språkstörning hos barn och ungdomar.

-

Riksförbundet DHB, Klostergatan 15, 703 61 Örebro Tel: 019-17 08 30, Txt: 019-19 68 90 ange 019122146* kansliet@dhb.se, www.dhb.se

Lätta tecken – 120 ord från det svenska teckenspråket Lätta tecken – 120 ord från det svenska teckenspråket

”Lätta tecken” är en DVD med filmade tecken från det svenska teckenspråket. Här kan du se olika tecken för djur, färger, familjen, tid, mat, dryck, känslor, sport och skola. Dessutom visas ett antal korta meningar i ett eget avsnitt. ”Lätta tecken” vänder sig till nybörjare med 120 vanliga och lätta tecken. Den som vill lära sig mer teckenspråk rekommenderas kontakta den lokala dövföreningen eller något studieförbund.

Lätta tecken

Lätta tecken

120 ord från det svenska teckenspråket

120 ord från det svenska teckenspråket

Lätta tecken

Läs mer på Sarnmark.se

Beställningar görs till kansliet@dhb.se eller via http://www.dhb.se/material

DVD 120 filmade tecken Lättamed tecken från svenska DVDdet med 120 teckenspråfilmade tecken ket. du se olika tecken frånHär detkan svenska teckenspråket. för tid, för Härdjur, kanfärger, du se familjen, olika tecken mat, dryck, känslor, sport djur, färger, familjen, tid, mat, och skola. Filmen haroch inteskola. dryck, känslor, sport ljudspår. Filmen har inte ljudspår. Pris: Pris:50 50 kr kr + + frakt frakt

Språkstörning hos barn ochhos unga Språkstörning barni skolåldern och unga i skolåldern

Informationsskrift somii första Informationsskrift som första hand vänder sig till och hand vänder sig till föräldrar föräldrar och andra närståandra närstående. Anna-Karin ende. Anna-Karin Arnald leg. logopedArnald ger svar på leg. logoped ger svar påom de barn de vanligaste frågorna vanligaste frågorna under om barn med språkstörning skolmed språkstörning under tiden. Skriften tar upp innebörd skoltiden. Skriften tar upp och konsekvenser i skolan och innebörd och konsekvenser i ger tips på vad man som förälder skolan och ger tips på vad man och personal i skolan kan göra som förälder och personal i för att underlätta för barnet. skolan kan göra för att underPris: 30 kr + frakt lätta för barnet.

Flerhandikappades kommunikation Flerhandikappades i ett livsperspektiv kommunikation i ett

En undersökning om hur livsperspektiv döva och hörselskadade barn En undersökning om hur döva och ungdomar med fleroch hörselskadade barn och funktionshinder och deras ungdomar med flerfunktionshinfamiljer upplever språksituader och deras familjer upplever tionen i ett livsperspektiv. språksituationen i ett livsper-

Pris: 50 kr + frakt spektiv. Pris: 50 kr + frakt

Ibland låtsas jag att jag förstår (rev. 2014) Ibland låtsas jag att jag Bok samt förstår (rev.ljudbok 2014) i DAI-

SY-format om elever med Bok samt ljudbok i DAISY-format språkstörning, uppdaom elever med som språkstörning, terats 2014. Boken vänder som uppdaterats 2014. Boken sig till föräldrar, pedagoger vänder sig till föräldrar, pedagoochoch andra somsom möter barn ger andra möter barn medspråkstörning språkstörning med ochoch gerger kunkunskap om hjälpmedel och skap om hjälpmedel och om de om de särskilda svårigheter särskilda svårigheter som eleversom eleverna har. Boken na har. Boken innehåller också innehåller också tankar och tankar och råd om bemötande råd om bemötande av barn av barn med språkstörning. med språkstörning. Pris: 150 kr + frakt Pris: 150 kr + frakt

Pris: 30 kr + frakt Vi är en grupp fast två ändå

Ett livsperspektiv

Om döva och hörselskadade elevers erfarenheter av Riksgymnasiet

Därför går jag inte till skolan

Därför går Tre elever på jag Riksgymnasiet för inte till skolan döva och hörselskadade berättar Tre omelever skolk. på Riksgymnasiet för döva 30 ochkrhörselskadade Tryckt: + frakt berättar om skolk. Tryckt: 30 kr + frakt Vi är en grupp fast två ändå Om döva och hörselskadade elevers erfarenheter av Riksgymnasiet

Språkstörning i

– möjligheter i vardagen

1

Maria Norberg Gabriella Yström Elinor Brunnberg

Ett livsperspektiv - möjligheter i vardagen Filmen ”Ett livsperspektiv” hand-

lar är omen livet för barn, unga och Vi grupp vuxnatvå somändå är döva, har en hörfast selnedsättning eller en språkSammanfattning av fältstustörning. dien som genomförts vid Riksgymnasiet för döva och Gratis DVD med tillhörande hörselskadade. broschyr beställs via http://

Maria Norberg Gabriella Yström Elinor Brunnberg

Vi är en grupp fast två ändå Sammanfattning av fältstudien som genomförts vid Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Tryckt: 50 kr + frakt 30

DHB NR 1 / 2020

Tryckt: 50 kr + frakt www.dhb.se/?id=2750

Språkstörning kombinationi kombination med med flerspråkighet flerspråkighet

Även denna informationsinformationsskrift Även denna vänder sig till föräldrar och andra skrift vänder sig till föräldrar närstående i första hand. Eva och andra närstående i första Kristina Salameh leg logoped hand. Eva Kristina Salamehger svar på de ger vanligaste leg logoped svar påfrågorna de vanom flerspråkiga språkligaste frågornabarn om med flerspråkstörning. Skriften tar bland annat iga barn med språkstörning. upp flerspråkig språkutveckling, Skriften tar bland annat upp språkstörning i kombination flerspråkig språkutveckling, med flerspråkighet, utredning språkstörning i kombination och bedömning, intervention med flerspråkighet, utredning och och föräldrarnas bedömning,roll. intervention Denna informationsskrift finns och föräldrarnas roll. Denna även på arabiska. finns även informationsskrift Pris: 30 kr + frakt på arabiska.

Pris: 30 kr + frakt

Döv Dövmed medutvecklingsutvecklingsstörning – Möjligheter i ett störning – Möjligheter i ett livsperspektiv livsperspektiv

Gratis och Gratisskrift skriftsom somkortfattat kortfattat lättillgängligt informerar och och lättillgängligt informerar belyser situationen för individer och belyser situationen för med hörselnedsättning/dövhet individer med hörselnedsättining/dövhet kombination imed utvecklingskombination störning. Skriften riktar sig i förmed utvecklingsstörning. sta hand till personer som Skriften riktar sig i första inte tidigare kommit i kontakt med hand till personer som inte målgruppen i fråga.i kontakt tidigare kommit

med målgruppen i fråga.

Fraktkostnad tillkommer 29 DHB NR 1 / 2020 31

Produkter

Beställ böcker, informationsmaterial och rapporter från DHB! Beställ böcker, informationsmaterial och rapporter från DHB! P rodukter


Returadress: Riksförbundet DHB Fabriksgatan 54 A 702 23 Örebro

Vi på Riksförbundet DHB önskar er alla en härlig VÅR!

Besök oss gärna på: https://www.facebook.com/dhbriks

32

DHB NR 1 / 2020