__MAIN_TEXT__

Page 1

NR 1

❘ 2 018 ❘ Å R G Å N G 4 5

DHB Bdialog

ÖPPET BREV TILL SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET

En tillbakablick Uppdatering kring Dövas Kulturarv Riksförbundets Årsmöte 2018


HÖRSELGYMNASIET Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildning

KATRINELUNDSGYMNASIET

Teckenspråkskurser Allmän kurs på teckenspråk

Skolan mitt i centrum där du får en lugn och trivsam studiemiljö i ljudsanerade klassrum med hörselteknisk utrustning, egen dator, specialutbildade lärare samt undervisning i små grupper.

• Ekonomi • Naturvetenskap • Vård och Omsorg • Samhällsvetenskap • Introduktionsprogram

Katrinelundsgymnasiet Skånegatan 14 411 40 Göteborg

www.fellingsbro.fhsk.se

070-230 39 55

www.goteborg.se annica.albrechtson@educ.goteborg.se Grafisk produktion och layout: Xtrovert Media, www.xtrovertmedia.se; Foto: Sara Söderman; Göteborg 2017

Vi vet att alla kan utvecklas och må bra! Mo Gårds fokus ligger på alternativa sätt att kommunicera och verksamheternas miljöer är teckenspråkiga. Här möts alla av respekt och utgångspunkten i verksamheterna är alla människors lika värde och en tro på individens inneboende resurser. Mo Gård är en icke vinstdrivande organisation, här hittar du boende och daglig verksamhet enligt LSS, HVB för ungdomar och vuxna samt gymnasiesärskola. Hör av dig till oss så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns!

info@mogard.se | www.mogard.se 010 – 471 66 00


Ensam är inte stark Vi lever i en tid där sociala medier dominerar allt – men ändå är vi mer isolerade än på länge. Samtidigt som diskussionerna på Facebook och andra digitala mötesplatser kan vara många och heta minskar deltagandet på de gamla, traditionella mötesplatserna. Hembygdsgårdar, idrottsföreningar, ideella organisationer. Alla vittnar om ett svalare intresse från allmänheten att vara med och bidra till verksamheterna. Som privatpersoner har vi alla våra livspussel att hantera. Ni känner alla till stressen - mat skall fixas, presenter inhandlas, plötsligt behöver man åka till tippen eller något annat vuxet och tråkigt. Vi skall jobba och träna och lämna och hämta. Städas, bakas, saftas och syltas. Helst med ett leende på läpparna och Instagramselfien i högsta hugg. Men det är inte en hållbar utveckling att tro att vi klarar allt detta helt själva. Ensam är inte stark. I det lilla sammanhanget kan vi hitta olika kontaktnät. Far- och morföräldrar ställer upp och passar barnen, kusiner och andra blir bra lekkamrater. Kollegor från jobbet finns tillgängliga när det krisar, och grannar kan bidra med hjälp när det behövs. Där inser vi att ”ensam är stark” inte alls stämmer. Den som tror sig kunna härda ut alla stormar utan något som helst stöd, får snart känna på att orkanvindarnas blåst är skoningslös. I det större sammanhanget då? Hur gör vi då? Som förening är DHB en stor, stark och mycket kompetent förening. Vi har

medlemmar med otroligt bred kompetens, i allt från hörselnedsättning, hörselteknik och språkstörning till dövkultur och att arbeta med bildstöd. Bland mycket, mycket annat. Våra medlemmar kommer från alla samhällsskikt, från alla delar av landet och från skilda kulturer. Vår förening utgörs av medlemmarna, och DHB är en fantastisk förening tack vare sina fantastiska medlemmar. Tillsammans bidrar vi alla med unika erfarenheter och perspektiv, som i sin tur utvecklar och förbättrar föreningen och dess verksamhet. Men det räcker inte. Arbetet som utförs i föreningen är fantastiskt. Det sitter eldsjälar och jobbar både dag och natt för medlemmarnas bästa. Trots det så nöjer vi oss inte. Vi lutar oss inte tillbaka och känner oss nöjda, att vi har jobbat klart. Nej, istället söker vi samarbeten med andra föreningar och aktörer. Vi är nyfikna, intresserade och öppna för alla intryck som kan utveckla oss. Vi öppnar dörrar, vi stänger dem inte. Att som förening isolera sig och undvika både samarbeten och intryck från andra inom samma el-

ler liknande område som en själv, det tror jag är fel väg att gå. En del av DHB:s framgångar ligger i nyfikenheten, att följa upp nya rön och pröva nya saker. Att våga utvecklas. Och en del av det är att lyssna på vad andra säger, försöka ta del av andras erfarenheter för att själv nå längre och högre. Allt för våra medlemmars skull. Jag är stolt över att vara medlem i DHB. När jag berättar om vår förening, gör jag det alltid med glädje och entusiasm. För-

eningens arbete för att inkludera alla barn, inte bara några, är något som alltid värmer mitt hjärta. Och jag är otroligt glad när jag ser de många samarbeten som sker med andra organisationer och föreningar. Ensam är inte stark, vare sig i det lilla eller stora sammanhanget. Det visar att DHB är en förening som gärna krokar arm med andra, hjälps åt och blickar mot framtiden med medlemmarnas bästa som största intresse! ■

LEDARE CONNY NORÉN

DHB Bdialog TIDSKRIFT FÖR RIKSFÖRBUNDET FÖR DÖVA, HÖRSELSKADADE BARN OCH BARN MED SPRÅKSTÖRNING

Redaktör Jonathan Johansson Ansvarig utgivare Fredrik Zetterberg Adress Riksförbundet DHB, Järntorgsgatan 8, 703 61 Örebro Tel 019-17 08 30, dialog@dhb.se, www.dhb.se Prenumeration Riksförbundet DHB:s kansli, kansliet@dhb.se Tidningen utkommer med fyra nr/år. Pris för icke medlem 200 kronor/år. Annonser Ågrenshuset Produktion, Bjästa Leif Dylicki, tel 0660-29 99 58, leif.dylicki@agrenshuset.se Grafisk produktion och tryck Ågrenshuset Produktion, Bjästa Manusstopp nr 2 2018, 18 maj. Tidningen finns ute vecka 25. Senaste nytt hittar du på www.dhb.se

När du flyttar, kom ihåg att meddela adressändring till Riksförbundet DHB:s kansli, kansliet@dhb.se, så medlemstidningen och övrig information når dig! Omslag Bilden till framsidan är tagen i samband med Mitt Unika Barn 2018

Som medlem i Riksförbundet DHB får du DHB Dialog fyra gånger per år, tillgång till riksförbundets och distriktens aktiviteter, råd och stöd samt möjlighet att påverka. Bli medlem via www.dhb.se/medlem

3


DÖVAS KULTURARV – vad händer? text MARIA NORBERG och LINDA ERIKSSON

Vardagen lunkar på för de flesta, jul och nyår är över sedan länge. Men projektet har inte stannat av för det. Dock har vi bytt projektledare för ett tag. Maria Norberg tillsammans med Linda Eriksson var projektledare i starten av projektet. Maria har gått på föräldraledighet så Linda får sällskap av Sarah Remgren istället.

Som vanligt så är det en del möten som ska genomföras. Vi har haft referens-, styr-, och arbetsgruppsmöten. Där varje mötesdeltagare bidrar med sin kompetens. På mötena fick vi från projektet möjlighet att gå igenom den provinspelning av en intervju som gjorts tidigare. Utifrån den fick vi bra diskussioner. Oerhört värdefullt för projek4

tet att alla ni som är med stöttar oss på så fint sätt som ni gör. För att kunna möta alla på bästa sätt har vi utökat antalet intervjuledare. Förutom Sarah Remgren så kommer även Tommy Rangsjö och Maria Hermanson bistå projektet med att intervjua en del av de som vill vara med. Vi vill också synas utåt så därför håller vi just nu på med våra

profilprodukter, gåvor som de som medverkar ska få. Vi håller också på att ta fram vårt utställningsmaterial, det kommer bli riktigt fint. Projektet har fler inbokade intervjuer framöver. Det känns oerhört spännande och intresset för projektet är stort. Dock saknar vi fortfarande en del berättelser. Så har du något att berätta, har du

gått i dövskola (kan vara förskola, grundskola eller gymnasiet) någon gång under 1900-talet så ta gärna kontakt med någon av oss från projektet. ■

linda@teckenbro.com sarah@teckenbro.com DHB DIALOG l NR 1 2018


Dövas kulturarv besöker RIKSFÖRBUNDET DHB Dövas Kulturarv är det projekt som just nu genomförs i samarbete mellan Riksförbundet DHB, Länsstyrelsen Örebro Läns, Örebro Kommun, Arkivcentrum, Örebro Läns Museum och Teckenbro – som även leder projektet. Information om projektet går att finna på vår hemsida www.dhb.se där den uppdateras ständigt av Teckenbro.

Vi hade den äran att välkomna projektledningen från Teckenbro till riksförbundets senaste styrelsemöte. Sarah Remgren och Linda Eriksson presenterade på plats en uppdatering av projektet och arbetsflödet, som går att läsa om innan i denna tidning.

Som de beskriver där så har arbetet fortgått med att intervjua personer i dokumentationssyfte. Målet med projektet är ändå att bevara och dokumentera del av det döva kulturarvet och det är just i det skedet de är nu. Att få tag i och jaga rätt på personer att

intervjua, stämma tid för intervju med kamera, och bearbetning av materialet är hur det dagliga arbetet ter sig för tillfället. 40 + ca 10 intervjuer är tänkta att genomföras och man har i dagsläget genomfört en mindre handfull. Det är en lång väg kvar

5


att gå är upplevelsen av Teckenbros presentation – men det är också därför det är så väl värt att vandra den! Vi från Riksförbundet DHB ser med spänning till detta projekt och vad det kan ge i slutändan när det är ett klart projekt. ■

INFO

Håll gärna utkik på vår hemsida www.dhb.se/nytt-projekt-orebro för mer nyheter om projektet. Teckenbro skriver en projektdagbok som uppdateras med ständigt intervall och går att läsa på ovanstående länk. Om det är så att du har frågor om projektet eller i övrigt är intresserad av att veta mer – kanske till och med ställa upp på intervju och på så sätt delta i projektet – tveka inte med att höra av dig till nummer 019 -17 08 30 eller till Riksförbundets kansli via e-post Kansliet@dhb.se 6

DHB DIALOG l NR 1 2018


UPPDATERING

av vår hantering av personuppgifter

Den 25 maj så kommer riksdagen att anta en ny lag. Denna lag kallas för GDPR och förändrar hur organisationer hanterar personuppgifter. I korthet kan detta beskrivas genom att vi som organisation endast inhämtar de uppgifter som organisationen behöver, bekräftar att de är korrekta och informerar om hur du som medlem kan ta tillbaka dem eller ändra dem vid behov. I stort så används uppgifterna i dag endast för att bekräfta att ni är medlemmar när ni deltar i riksförbundets eller distriktens aktiviteter – dels för att kunna söka bidrag vid längre kurser och för att säkerställa det bästa stödet till er när ni deltar i aktiviteter. Finns det några som helst frågor eller funderingar så är ni välkomna att kontakta DHB via e-post kansliet@dhb.se för att ställa era frågor. ■

DHB i Almedalen DHB kommer i år att befinna sig på plats i Almedalen. Vi är på plats från måndag till söndag. Då riksförbundet DHB vill stärka det intressepolitiska arbetet vi utför kommer vi därför att vara på plats i Almedalen 2018. Därför vill vi hälsa er välkomna att besöka oss om någon av våra medlemmar är på plats. Vår förhoppning är även att kunna dela och live-uppdatera viss verksamhet som vi genomför online i våra sociala medier. Det innebär att du kan ta del av vårt jobb på plats utan att behöva vara på plats själv. Är det så att du har några frågor om Riksförbundet DHB, vårt påverkansarbete eller vårt intressepolitiska arbete är du välkommen att ställa frågor till oss via e-post Kansliet@dhb.se eller genom att ringa vårt kansli per telefon 01917 08 30. ■

7


Riksförbundet DHB:s ÅRSMÖTE 2018 text och foto: JONATHAN JOHANSSON

Den 24 mars höll Riksförbundet DHB sitt årsmöte för 2018. Mötet hölls i Föreningarnas Hus centralt i Örebro. Utöver årsmötet med genomgång av budget så avtackades också Lena Fernström för sitt idoga arbete och långa tjänst som riksförbundet ordförande. Från projektet ”Opratat” kom också Lena Nyblom Malmberg som föreläste om projektet och från DHB Västra projekt ”Bildstöd vid föreningsaktiviteter” kom projektledare Marie-Louise Fritzén och berättade.

Det var en blåsig vårdag när styrelsen träffades i Örebro. Klockan 09.00 började mötet med styrelsen för Bo Carlssons minnesgåvofond, där man bland annat diskuterade hur ekonomi och framtida utbetalningar ser ut. Man bestämde att samma ansökansperiod som förra året kommer att användas även i år, 2018. Årsmötet startade klockan 13.00, och ordförande Lena Fernström förklarade mötet öppet. Ullis Sandberg, ansvarigt kommunalråd för sammahällsbyggnad i Örebro valdes till årsmötets ordförande och Ingalill Björkstrand från kansliet valdes till årsmötets sekreterare. Klockan 13.15 öppnades golvet för Lena Nyblom Malmberg, från projektet ”Opratat” (Det outsagda). Hon pratade om projektets arbete med att ta fasta på vad man i familjer pratar om där barn har olika funktionsnedsättningar. Bland annat föreläser hon om hur de gått tillväga i projektet och vilka lärdomar de dragit allt eftersom projektet fortskridit. Det har från deras sida varit mycket intressant att följa hur föräldrar och barn pratar eller inte pratar om funktionsnedsättningarna i familjen. I stort har de också fun8

nit att barnen har mycket sunda förhållningssätt till sin situation och pratade allt mer öppet för projektmedarbetarna om det. En punkt som återkommer är just hur viktigt det har varit för projektets medarbetare att ha med barnen som samarbetspartners, framförallt då projektet har riktat sig främst till barn. Detta är också något som har spelat roll för föräldrarna, då de sett att det varit positivt. Barnen har också haft möjligheten att ge andra infallsvinklar som inte övervägts innan. Projektet har nu avslutats och de ledningen har skrivit en slutrapport till Arvsfonden, som har finansierat projektet. Tack vare ett idogt arbete så har pilotverksamhet med lärdomar dragna från projektet startats upp i bland annat Gävle, Karlstad, Malmö, Umeå, Sandviken och Stockholm. Efter Lenas föreläsning tog Marie-Louise Fritzén från DHB Västras projekt ”Bildstöd vid föreningsaktiviteter” vid och föreläste om projektet. Det är ett nyligen startat projekt från 2017. Projektet har sin grund i mer och större efterfrågan på bildstöd för barn som deltog i aktiviteter som DHB Västra anordnat genom

åren. Projektet jobbar med att ta fram, utveckla och sätta i system ett bilstödskomplement som kan användas vid en rad olika aktiviteter. Det visades bilder och filmer från aktiviteter som DHB Västra anordnat och en ingående förklaring till hur de användes genomfördes och årsmötets besökare fick klämma och känna på det material som tagits fram. Projektet kommer att fortsätta utveckla material, idéer och användningsområden under projekttiden så håll ögonen öppna för nya presentationer som de håller under tiden! Vi kommer att rapportera om dess arbete i våra kanaler. Verksamhetsberättelsen från 2017 gicks igenom och godkändes tillsammans med både kassa- och revisionsberättelse. Styrelsen gavs ansvarsfrihet. Återstoden av mötet fortsatte enligt plan, med val bland annat till revisorer, valberedning, förbundsstyrelse och suppleanter. Som avslutning på mötet avtackades Lena Fernström för det enorma och gedigna arbete som hon utfört i egenskap av ordförande för Riksförbundet DHB. Ingalill Björkstrand, som känt Lena i många år, höll i presenta-

tionen av Lenas avtackning. Hon belyste deras långa resa i DHB från när de blev medlemmar i organisationen fram till idag. Bland annat lyftes det faktum att Lena var den ordföranden som satte ”Riksförbundet DHB på kartan” genom det stora arbete hon gjorde i europeiska FEPEDA som dess ordförande. Vi från DHB vill rikta ett stort tack till Lena Fernström för hennes arbete samt även passa på att tacka Ullis som mötesordförande samt Lena Nyblom Malmberg och Marie-Louise Fritzén för sina engagerande och mycket inspirerande föreläsningar! ■

DHB DIALOG l NR 1 2018


Ett välbesökt årsmöte.

Styrelsen.

9


INFO På hemsidan opratat.se kan du se all information om projektet. Hemsidan har nu lanserats i sin helhet och innehåller mycket information i text- och videoform som du kan titta på och läsa om. Hemsidan har också ett tydligt fokus mot unga då videorna är animerade och lättförståeliga. Lena Fernström fortsätter sitt arbete i Riksförbundet genom att vara en av de personer som ingår i valberedningen. För att läsa mer om Riksförbundet DHB och vårt arbete kan du hitta den senaste informationen om vårt påverkansarbete, nyheter från kansliet, uppdateringar om vår organisation, läsa om DHB:s historia och mycket, mycket mer på både vår hemsida www.dhb.se samt på vår Facebook www.facebook.com/dhbriks

Bilder uppifrån: • Många spända lyssnare på Lena Nyblom Malmbergs föreläsning. • Marie-Louise Fritzén föreläser om bildstödsprojekt. • Ingalill avtackar Lena Fernström.

10

DHB DIALOG l NR 1 2018


ÖPPET BREV TILL

SAH LGRENSKA U N IVERSITETSSJ U KH USET

DHB VÄSTRA OCH RIK HAR GEMENSAMT SKICSFÖRBUNDET DHB SAHLGRENSKA UNIVE KAT ETT ÖPPET BREV TILL RSITETSSJUKHUSET.

Det brev som Riks

förbundet och DH B Västra skrivit ha DHB Västra och Sa r sin grund i ett m hlgrenska Univers öte som ite ts sj uk hu se t hade för ungefär huvudsak är detta ett år sedan. I brev författat som en reaktion på Ja i debatten om dö n An derséns kommen vrörelsen och den tarer information och de medlemmar fått t be m öt an de vid besök hos Sa som DHB:s hlgrenska Univers itetssjukhusets CI -team.

11


Göteborg 2018-03-02 Hej! För ett drygt år sedan träffades vi för att diskutera våra medlemmars erfarenheter av bemötande på Sahlgrenska universitetssjukhuset. En majoritet av de svarande hade då även besökt er och en majoritet hade positiva erfarenheter, men det fanns vissa kommentarer som stack ut och diskussionerna kretsade mycket kring dessa, diskussioner och spekulationer om orsakerna. Vi var inte helt eniga om teckenspråkets betydelse i relation till det talade språket, men vi var eniga om att ett gott bemötande, gemensamt ansvar för kommunikation och information är viktigt. Under januari månad har en het debatt blossat upp. Den började hos Barnplantorna när Malin Wengholm olämpligt uttalade sig negativt om dövrörelsen. Malin har fått utstå mycket kritik för sitt uttalande och den debatten förs redan av många varför vi inte känner oss nödgade att ge oss in i den. Men vår erfarenhet av dövrörelsen överensstämmer inte med Malins. Vi vill dock reagera på Jan Anderséns agerande i debatten. Vi tycker dels att det är högst olämpligt av en tjänsteman att ge sig in i denna debatt och dessutom stötta Malin Wengholm. Att i alla lägen kritisera hotfulla handlingar är rätt, men det gör många andra debattörer ändå så det kan man som professionell ställa sig utanför anser vi. När någon som representant för Sahlgrenska ger sig in i denna typ av debatter uppfattar läsare inte personen som individ utan som en representant för CI-teamet och Sahlgrenska. Det skapar oro och misstro hos många. Kan man förhålla sig informativ är det en helt annan sak. Sedan, vad gäller bemötande har vi fått information som vi gärna skulle vilja ha konfirmerad. Kan det verkligen stämma? En förälder berättade att psykologen från CIteamet besökte barnets förskola och såg barnet teckna med pedagogerna. Enligt uppgift från föräldern vill CI-teamet förbjuda förskolan att teckna med barnet. Orsaken ska då vara att förskolan tar ifrån barnet talspråket. Föräldern har blivit oerhört upprörd av detta och vad vi förstår pågår fortfarande diskussioner både med familjen och med förskolan. Detta rimmar ju i så fall mycket illa med det bemötande vi pratade om för ett år sedan och om att stödja föräldrarna i deras val. Jan Andersén har i debatter på Facebook skrivit att han inte tror på en retorik där föräldrar skuldbeläggs

12

1 DHB DIALOG l NR 1 2018


för att de inte lär sig teckenspråk. Är det acceptabelt med en motsatt retorik då där föräldrar skuldbeläggs för att de lär sig och sina barn teckenspråk? Detta föranleder oss att ställa ett antal frågor till er: • Hur ställer ni er generellt i frågan om vårdnadshavares val av kommunikationssätt? •   Håller ni med om att inget språk bör diskrimineras i CI-teamets kontakter med patienter och anhöriga? •   Vem är det som har rätt att avgöra om barn ska få tillgång till teckenspråk? Enligt Språklagen har alla som har behov av teckenspråk rätt att få det (§14). •   Är det rimligt att enskilda medarbetare som beskrivits ovan tillåts försöka styra och kontrollera familjers språkval? •   Är det bara om er professionella bedömning är att teckenspråk bör vara barnets och familjens språk, som familjen får stöd – inte annars? •   Anser ni att inlärning av teckenspråk hindrar eller gynnar språkutvecklingen hos CI-opererade barn? Vi önskar en förklaring från Jan Andersén och hela CI-teamet för detta agerande. Om vi ska kunna ha ett fortsatt gott samarbete och en god dialog som ger bästa möjliga stöd till de familjer som behöver er och oss så måste vi agera professionellt och med respekt för alla.

Daniel Lakso Tesak Ordförande DHB Västra

Lena Fernström Ordförande Riksförbundet DHB

   

13


Sigvard Gustavsson L:a Frösboholma, 280 22 Vittsjö

INGEN 225:VANLIG KOKBOK SPECIALPRIS

ä lgkö tt & p e

i älgköt t resa til och peran, inge l den jäm n vanlig tländsk män oc kokbok h kvin a byn , tar några av nor. inte bara gimdalen. De leif milling m t är ed dig på i storsko dessa ha De jagar gen utan här han möt r burit i t fantas en sin böss även vi är dera gimdalens sö tiska a i mer s sk dr än sjutti d spisen. köket, dä afferi och en a jaktlag och o år. har myc källa til r delar l ke Det här le livskva litet. fö t att berätta. är på rik if med sig av nature lj med ut den loka tigt, de n t här är la ingen va matlagningsk i skogen och in leif mill nlig kokb onsten. ing ok!

ran in

inkl moms + frakt

ord. pris 295:-

älgkö &per att n

ingen va

gen v anlig kok

en bo k om oc h m eD gi e m Da le

nlig k okbok g

ns sö Dr a ja kt la

i ös tr a

jä m tl

an D av le if m il li

ng

bok a v leif

millin

g

Starta årets älgjakt med att inspireras av historier från storskogens män kryddat med recept från Gimdalens södra jaktlag i Jämtland. Känn värmen från tjärvedsbrasan och doften av nykokt kaffe. Låt er väl smaka!

World Best Cookbook

I gruppen ”Kött” tilldelades vi ”World Best Cookbook 2016”. a Andersson. AB. a & Friends, Len ept. duktion oduktion: Olg enshuset Pro ade och granskade alla rec Grafisk form/PrMilling. Tryck/Repro: Ågr provlag som én Leif Hyl : Foto/Text akning: Kerstin sm rov g/p Matlagnin

renshuset.se0660-29 99 52 g a @ n re p il a llning via m h postadress. Eller ring Gör din bestä n, adress oc och ange nam

14

DHB DIALOG l NR 1 2018


7HFNHQVSUnNVXWELOGQLQJI|UYLVVDI|UlOGUDU

AG

VAS D

Utbildning

G

15

0

OL

ÅR

!

ST

T

EM

ENSKAP

I

TUFF

”Stolt Gemenskap i 150 år!”

är temat för Dövas Dags helgen år 2018! Det innebär en stor, gemensam kryssningsresa den 21 – 23 september 2018. Under Dövas Dag helgen på Silja Serenade kommer det naturligtvis finnas föreläsningar, öppet forum, utställningar, olika slags kulturutbud, underhållning och festlig samvaro under hela resan. Turkoshjärtligt välkommen till Dövas Dag 2018!

www.dovasdag.se

i Vänersborg

ZZZGKEVHYDVWUDWXII

)|UYLGDUHXSSO\VQLQJDU NRQWDNWDTuff i Vänersborg  0763-93 95 19 linda.emilsson@dhbvastra.se

Teckenspråksutbildning för föräldrar, TUFF Sommarkurser • Helgkurser • Intensivkurserg Terminskurser • Lördagskurser • Distanskurser r Du hittar våra TUFF-kurser på Södertörns Folkhögskolas hemsida www.tuffkurs.nu

Platser finns på Gålölägret 2018! Ta chansen! Gålölägret är ett konfirmationsläger som välkomnar dig som går i grundskola, resursskola, specialskola eller särskola och är ca 14–18 år.

Våga utmana dig själv och få ett minne för livet!

Gålölägret 2018 äger rum 18/6–7/7 på Gålögården. Lägret drivs Svenska kyrkan Högalids församling och är ett samarbete med Riksförbundet DHB. Info/anmälan: Gunilla Lindén 08-616 88 46, gunilla.linden@svenskakyrkan.se Läs mer här: www.svenskakyrkan.se/hogalid/funkiskyrkan 15


Uppdatering kring DHB:s sommarläger 2018 16

Anmälan för både deltagare och barnledare har nu avslutats på hemsidan och vi håller just nu på med att gå igenom all information för det administrativa arbetet och planerar att hålla intervjuer inom kort. Arbetet går vidare med att förbereda årets läger. I dagarna har vi skickat information till intervjupersonen som snart ska börja intervjua barnledare för lägret. Vi har också börjat planera boende och aktiviteter för er som anmält sig till lägret. Vi både tror och hoppas att årets läger kommer bli en succé. Mer information och uppdateringar om årets lägger kommer att följa på riksförbundets Facebook och på sommarlägrets egna Facebookgrupp ”DHB Sommarläger”. Vi hoppas att ni ser fram emot 2018 års sommarläger! ■

DHB DIALOG l NR 1 2018


Föräldrakonferensen MUB 8

MITT UNIKA BARN 2018

Årets MUB ägde rum den 13-15 april på Wiks folkhögskola i Säby söder om Uppsala. Konferensen var fylld med intressanta föreläsningar om och kring språkstörning

Riksförbundet DHB vill tacka samtliga deltagare på konferensen! Ett stort varmt tack riktas också till de föreläsare som besökte konferensen och bidrog till intressanta föreläsningar och möjlighet att ställa frågor. I och med detta vill vi också påminna våra medlemmar att hålla ögonen öppna i tidning och på hemsidan för nästa års anmälan .

Föräldrakonferensen #MUB8 anordnades i samverkan mellan

DHB Språkstörning, ABF & Specialpedagogiska Skolmyndigheten

17


Information till våra medlemmar Riksförbundet DHB undersöker just nu möjligheten för oss att skicka ut information till våra medlemmar. Ett förslag är att utreda om vi kan skapa ett nyhetsbrev innehållandes nyheter från både riksförbundet och distrikten. Utredningen inte ännu klar men vi hoppas att inom kort ha ett nyhetsbrev redo för er, våra medlemmar, att kunna anmäla er till för att på så vis hålla er uppdaterade och om vad mer som anordnas av distrikten och riksförbundet hos DHB. Detta nyhetsbrev kommer att utgå till våra medlemmar per e-post. Vet du med dig att du inte anmält din e-post men ändå vill ha nyhetsbrevet så kan du kontakta kansliet via e-post kansliet@dhb.se för att ange den. Alternativ kan ni anmäla fler i hushållet till nyhetsbrevet genom att skicka in deras e-post. Om du däremot inte vill få nyhetsbrevet skickat per e-post så kan du välja att få det levererat per brevpost istället. Det enda du behöver göra är att kontakta oss via kansliet@dhb. se eller telefon 019-17 08 03 för att ange och bekräfta att ni vill ha nyhetsbrevet levererat till brevlådan istället. Mer information kommer att presenteras online när nyhetsbrevet lanseras, och tydlig information kommer att ges på vår hemsida www.dhb.se för var man går för att få ta del av nyhetsbrevet. ■

18

DHB DIALOG l NR 1 2018


EN TILLBAKABLICK text: JONATHAN JOHANSSON

En stor fråga i dessa dagar är den stundande skolsituationen för många av våra medlemmar. Med statliga utredningar om skolans verksamhet, och hur det i Örebro talas om hur vissa skolor eventuellt kommer att byta lokaler. Sedan tidigare har Östervångskolan i Lund flyttat in i Tunaskolans lokaler efter att det inte gick att hitta en lösning till egna lokaler. Därför djupdyker vi återigen i Dialog:s historia. I DHB Dialog #1 1998 så skriver Helen Edenfur, representant i Östervångsskolans föräldraråd. Vad hon beskriver är den goda insyn som föräldrarådet ger, och den positiva atmosfär det ger upphov till. Då varje klass representeras av en till två föräldrar vardera gör det att det finns många engagerade och informerade föräldrar. Hon medger att även om föräldraråd och skolråd inte har någon beslutanderätt så är det också en möjlighet att påverka och ställa frågor, utöver den insyn som det ger. Föräldrarådet hade möjlighet att diskutera frågor och om behovs fanns sammanfatta dessa och överlämna dem till skolrådet, som återkom med svar. Just när Helens artikel skrevs så hade Östervångsskolan nyligen hållit i ett antal studiedagar. Under dessa dagar fick föräldrar till elever på skolan besöka skolan och gavs information om hur skolan förhåller sig till olika saker. Den första dagen handlade om hur skolan ska bemöta och ta emot nya elever med hörselnedsättning och CI. Birgittaskolans dåvarande rektor, Greger Bååth, föreläste bland annat om deras erfarenheter, något som var väldigt uppskattat. Den andra dagen föregicks av en genomgång och diskussion kring skolans språkmiljö. Helen och en annan representant från föräldrarådet – Ann-Cecil Olsson – hade bjudits in tillsammans med ett antal lärare från skolan att hålla föredrag om teckenspråksmiljön. Att erbjudas delta så aktivt

i föredraget och de efterföljande gruppdiskussionerna lyfts fram som en mycket positiv effekt, och att skolans ledning så tydligt visar att den värdesätter den egna språkmiljön skickar mycket goda signaler. Bland annat så sammanfattades dagen i ett erkännande att skolans personal ska påminna varandra om att använda teckenspråk. Helene säger att det är svårt att få till en lysande teckenspråksmiljö på en arbetsplats där majoriteten är hörande, men att samtliga var överens om att det självklart är målet. Det är intressant att se hur dessa diskussioner fördes för 20 år sedan, framförallt när vi i dagarna ser en potentiell skolflytt i Örebro. Många liknande frågor som beskrivs av Helen i texten tidigare ställs även nu. Framförallt då lokalsituationen (nya eller befintliga) är så viktig, samt vilka behov och möjligheter det finns för att anpassa de lokalerna. Det är viktigt att uppmärksamma hur diskussioner kring skolan går, både på nationell nivå, men även på regional nivå. På vår hemsida www.dhb.se kan Du läsa om DHB:s svar på många av de utredningar som skett, bland annat en remiss avseende förändring av gymnasieprogram, förslag om ny läroplan och förslag till grundsärskolan och specialskolan. Byte av lokaler leder såklart till en osäkerhet hos de föräldrar vars barn i dagsläget faktiskt går på skolan. Förhoppningsvis har man tittat på tidigare exempel – gjort en tillbakablick. ■

CARLBORGSONS DONATIONSTIFTELSE Du som är född inom Dalarnas län samt har genomgått dövskola/specialskola för döva/hörselskadade är behörig att ansöka om bidrag från Carlsborgsons donationsstiftelse. Medel kan sökas till t ex bildandet av eget hem, bosättning samt till inköp av redskap, inventarier och material för bedrivande av yrke eller annan sysselsättning. Bidrag kan även sökas till yrkesutbildning, vidareutbildning och kurser. Ansökningsblankett och information finns på www.Itdalarna.se (flik Övrigt; Stiftelser), eller kontakta Landstinget Dalarna, tfn 023-49 01 05, sven-erik.olsson@itdalarna.se. Ansökan sändes till Landstingent Dalarna, Carlborgssons donationsstiftelse Box 712 791 29 FALUN

19


DHB ÖSTRA

Genomförda aktiviteter Våra drömmars stad

Teckenspråkskurs i samarbete med TUFF, 20-21 januari Vi har haft en mycket lyckad och trevlig teckenspråkskurs på Djurönäsets kursgård i samarbete med TUFF (Teckenspråksutbildning för Föräldrar). Även föräldrar som hade slut på TUFF-timmar välkomnades och var där på DHB Östras bekostnad. Vi arrangerar den här kur-

sen vartannat år för mammor och vartannat år för pappor. Den här gången var det mammornas tur. Deltagarna delades in i tre grupper utifrån kunskapsnivå, inte antalet TUFF-timmar. Tre kompetenta lärare undervisade grupperna på ett uppmuntrande och lekfullt sätt. På kvällen fanns

det tid för umgänge och avkoppling i Djurönäsets bastulandskap med pool. Det märks att behovet av att träffa andra föräldrar, utbyta erfarenheter och bryta av från en många gånger tuff vardag är stort. Det blev en härlig helg med en väldigt mysig och positiv grupp mammor och lärare.

Totalskidskola, men vi bokade tre privata skidskolegrupper med Kungsbergets skidlärare båda dagarna. En för nybörjare, en för de som redan kunde åka lite och en för de som åkt mycket. Det är så härligt när man ser att barnen

tycker att det är så kul. Vi hade två jätteduktiga teckenspråkstolkar med i skidskolegrupperna båda dagarna. På lördagseftermiddagen när vi trötta kom tillbaka till värdshuset var det Afternoon tea och alla

Den 25 januari var vi ett stort gäng som såg Våra drömmars stad på Stadsteatern. En textad föreställning, texten visas i en liten låda som man har i knät, man kan även kan låna hörselslingor. Föreställningen var extrainsatt efter förfrågan från DHB Östra. Vi hade bokat biljetter till en tidigare föreställning men bara fått biljetter på spridda platser långt bak. Vi vill helst ha platser långt fram så de som behöver, kan ta hjälp av läppavläsning mm. De bokade då in oss först av alla till den nya föreställningen så alla från DHB Östra satt på raderna allra längst fram. Väldigt bra platser! I pausen hade vi bokat bord för DHB Östra lite längre bort i teaterbaren. Där samlades vi och åt vårt förbokade fika och hade lite tid för mingel. Det var en experimentell föreställning, vi lite äldre som läst böckerna hade nog lite hjälp att förstå vad som hände på scenen.

Skidhelg i Kungsberget 2-4 februari Helgen den 2-4 februari var det dags för ännu en härlig skidweekend i Kungsberget. DHB Östra hade hyrt en buss som körde oss till Forsbacka Värdshus på fredagskvällen, men också mellan värdshus och backarna i Kungsberget båda dagarna. Vi hade bokat hela värdshuset, så alla som bodde där och åt frukost och middagar tillsammans var från DHB Östra. Det underlättar mingel och att både föräldrar och barn lättare lär känna varandra. Det här året kunde inte Friluftsfrämjandet ställa upp med 20

fick ta för sig av den uppdukade kakbuffén. Vi fick ett par sköna dagar med mulet väder på lördagen men strålande sol och nysnö på söndagen.

DHB DIALOG l NR 1 2018


Skidhelg i Romme Alpin 9-11 februari Vi fick rekordmånga anmälningar till våra skidresor i år. För att få med så många som möjligt utökade vi vår bokning på hotell Scandic i Borlänge. När vi kom upp i 60 personer sa hotellet stopp. Det var även rekordmånga i backen på lördagen men på söndagen var det som tur var mycket lugnare. Vi hade fyra skidskolegrupper både lördag och söndag för att kunna tillgodose allas olika behov. Förutom två teckenspråkstolkar hade vi även förmånen att ha en teckenspråkig skidlärare, som för övrigt är medlem i DHB Östra! På kvällen åt vi en stor middagsbuffé. Vi hade bokat så att vi fick ett rum helt för oss själva. En del hann även med att bada i hotellets pool och spela lite pingis. Barnen fick godispåsar och vi vuxna fick tid för mingel. Det märks att Romme blir mer och mer populärt tack vare ett stort liftsystem, mysiga restauranger och fint preparerade backar. Känns som en weekend i fjällen!

Pågående aktiviteter DHB östra har en hel del medlemsaktiviteter på gång under våren. Ni kan läsa mer om dem på www.dhb.se/ostra

Simskola

Alla kan gympa

Vi fortsätter med våra fyra simskolegrupper i Älvsjö och Bergshamra i samarbete med Vattenhuset. Den här terminen erbjuder vi två perioder. En startade vecka 3 och den andra perioden startar vecka 10. Båda simskolorna är på söndagseftermiddagarna i varma bassänger och med en förälder per barn med i vattnet.

Vi fortsätter också samarbetet med Top Gymnastic med gympa i Vällingby på torsdagar. Det är en gymnastikgrupp för barn med särskilda behov.

Simträning Vår nya simträning i Hammarby Sjöstad blev väldigt lyckad. Den vänder sig till barn som har vuxit ur simskolan men som tycker det är kul att simma och bada med en ledare under ordnade former. I likhet med simskolan erbjuder vi två perioder i vår. Det här är också ett samarbete med Vattenhuset.

Minifritids Vi har tre Minifritidsträffar i Axelsberg under våren i samarbete med Unga Hörselskadade, då hela familjen är välkommen. Vi har planerat in tre lördagar, 17 februari hade vi tårtkalas, den 24 mars har vi påskpyssel och 21 april blir det avslutning med maskeradtema.

Årsmöte 17 mars på Boule Bar I år ska DHB Östra ha sitt årsmöte på Boule Bar Tryckeriet i deras nya lokaler i Liljeholmen. Efter årsmötet äter vi brunch och spelar boule tillsammans.

Vikingaliv 14 april I april ska vi besöka det nya museet ”Vikingaliv” som ligger mellan Vasamuseet och Gröna Lund på Djurgården.

Fångarna på Kastellet i Waxholm 27 maj I slutet på maj har vi en heldagsutflykt då vi ska lösa klurigheter tillsammans på Vaxholms Kastell som är ett fort på ön precis utanför Vaxholm. 21


DHB VÄSTRA

Kommande aktiviteter I mån om plats är även medlemmar i andra distrikt välkomna på våra aktiviteter och kurser. Kontakta då kansliet, info@dhbvastra.se. Ni hittar dem även på hemsidan där även anmälan sker till våra kurser, aktiviteter och läger. www.dhb.se/vastra

Teckenkurs för familjer på Viskadalens Folkhögskola Den 14-15 april 2018

Vi erbjuder teckenkurs för föräldrar, anhöriga, vänner eller assistenter/personal som arbetar med barn som behöver teckenspråk i sin kommunikation. Kursen hålls på Viskadalens Folkhögskola utanför Borås. Hela familjen är välkomna. Här kommer barnledare ta hand om barnen under kurstiden och göra roliga saker tillsammans.

Ridning, kanot och friluftsaktivitet Den 5 maj 2018

Vi åker till Kyrkekvarn och har en heldag ute i skog och natur. Vi börjar med ridning och kanot sedan beger vi oss ut i skogen och kör lite roliga lagtävlingar. Dagen avslutas med att göra middag över öppen eld.

Ungdomsäventyr i Göteborg Den 26-27 maj 2018

Barn och ungdomar kommer att tillsammans umgås och ha roligt denna weekend i Göteborg. Här väntar äventyr på Prison Island och Lisebergskväll mm.

Familjedag ombord på Maritiman samt prova-på-fäktning. Den 16 juni 2018

En vinterdag Med bilen packad full med pjäxor och skidor åkte vi förväntansfulla väster ut. På parkeringsplatsen såg vi att vissa saker förändrats, bl.a. barnbacken. Lisette o Helena, ledare för dagen, välkomnade och servade med liftkort. I backarna hade nysnön som fallit under natten inte pistats och det bildades vallar. Kanske någon utforskade dessa på närmare håll? Vid lägerelden samlades vi för värme och hamburgare, något som smakar extra gott ute i friska luften. Efter några timmar kände mina fötter o händer att vinterkylan vunnit. Skönt att få knäppa av sig pjäxorna och lämna DHB-familjen med varma minnen från ännu en lyckad vinterdag. Maria Hedberg, Jönköping

Vi besöker Maritiman i Göteborg där det finns många olika fartyg, båtar och pråmar att upptäcka. De minsta träffar maskoten Virvelina som har knopskola, skattjakter och bus. Efter detta skall vi få prova på fäktning!

Äventyrslandet i Halmstad Den 14-15 juli 2018

Mitt i sommaren drar vi ut på lite kul på Äventyrslandet i Halmstad. Här finns vattenland med massor av roliga rutschkanor och karuseller av olika slag. Ni får möta dinosaurierna i naturlig storlek och kan se spännande shower i hela parken. I två dagar utforskar vi parken och övernattning kommer att ske i stugor på Campingen i Tylösand.

22

DHB DIALOG l NR 1 2018


Ungdomsäventyr på Isaberg den 22-24 september 2017 Det var ett förväntansfullt gäng på 20 ungdomar (ledare inräknade) som gav sig iväg fredag eftermiddag för en helg fylld med äventyr och strapatser. Destinationen var Isabergs Mountain Resort - en resa på knappt 2 timmar innehållandes prat och bus i bilarna. Väl framme i Isaberg, efter en kort samling och inspektering av de hemtrevliga stugorna, bjöds det på grillad korv med bröd vid den fina sjön. På lördag morgon, efter frukost i huvudbyggnaden, började äventyren med mountain bike och hinderbana. Otroligt kul och vackert att susa genom skogen på en mountainbike! Vädrets makter var på vår sida hela tiden med endast ett fåtal regndroppar. Hinderbanan eller som den också kallades ”Military style”-hinderbanan bestod 14 tuffa hinder utspridda på 1100 m. Ungdomarna fick bekänna färg men, tog sig modigt genom hindren. Banan levererade mycket mjölksyra, svett och framför allt skratt från alla deltagare. Vid vattenhindret bjöds det dessutom av gapskratt. Efter en stärkande lunch var det dags för nya äventyr. Nu väntade den spännande höghöjdsbanan. Banan som man skulle klättra sig igenom bestod av ett antal utmaningar, linbanor och svåra passager dessutom på en skrämmande hög höjd. Riktigt tufft till en början med, men sedan släppte spärrarna och alla klättrade och klängde utan större svårigheter. Söndagen veks till förmån för offroad-segway. En favorit för många. Det var inte helt självklart hur dessa manicker skulle manövreras till en början, men även detta löste ungdomarna kvickt. Att fara fram på en segway visade sig vara grymt roligt, synd bara att de kostade 150 000 kronor att köpa. Efter lunch och städning rullare bilarna hemåt på eftermiddagen. Jag misstänker att de flesta ungdomarna somnade utan större svårigheter på kvällen, med nya fina minnen och bekantskaper på lager. Text av: Kai Mäkiperä

The Reef i Fredrikshamn Tidig lördag morgon genom ett frostnypet landskap tog vi oss väster ut för en bad- och äventyrshelg i Fredrikshamn med The Reef som huvudresmål. Kul att så många, både nya och gamla familjer, var med. På färjan bjöds det på shopping i outlet- och taxfreebutikerna, men också spel på de enarmade banditerna. Badet på the Reef innefattade bassäng med vågmaskin, varma bubbelbad och vattenruschkanor. I anslutning till utomhuspoolen fanns också en bubbelpool där många av oss från DHB tillbringade stor del av tiden. På kvällen åt vi en karibisk buffé på hotellet. Med magarna fulla av mat, vågor i knäna och medelhavsbris i håret segrade tröttheten och förhoppningsvis sov de flesta gott! Innan hemfärden på söndagen fortsatte några i badet medan andra strosade runt i stadskärnan och förvånades över att butikerna var öppna trots att det var söndag. Tack Lisette och Zanna för att ni fixat med denna aktivitet! Som före detta aktivitetsgruppmedlem vill jag slå ett slag för att vara med något eller några år och hjälpa till med planering för kommande aktiviteter. Vi alla kan göra skillnad och ju fler som hjälps åt ju lättare blir det för alla! Text av: Maria Hedberg

23


Turkosa Sagoboken

DHB NORRA

Årsmöte och föreläsning Lördagen den 24 februari 2018 var händelserik i DHB i Norrland. På förmiddagen hölls vårt årsmöte med Thyra Lindström som mötesordförande. Hon är bland annat vice ordförande i Sveriges Dövas Pensionärsförbund och är en väldigt engagerad föreningsmänniska. Det kändes väldigt roligt att hon ville leda vårt möte i år igen!

Amina Oahid från Riksteaterns Tyst Teater kom till Sundsvall en väldigt snöig dag i mitten av februari och berättade tre olika sagor på teckenspråk. Sagorna var ”Papegojan och köpmannen”, ”Flickan med svavelstickorna” och ”Prinsen med åsneöron”. Sagorna hade arbetats om något för att passa den turkosa historien, teckenspråkets historia, som förmedlades genom sagorna. ’Turkosa sagoboken’ är den första delen av tre i Tyst Teaters firande av den svenska dövrörelsens 150 års jubileum. I publiken satt 12 barn och 13 föräldrar och många tyckte att sagoberätterskan, hennes resväska och dess lysande innehåll var väldigt spännande. DHB i Norrland samarbetade med Sundsvalls Museum kring detta arrangemang och vi fick därför se föreställningen på en riktig teater, vilket var första gången för många små!

Jag, Erika Tegström, fick äran att sitta som ordförande i ytterligare två år. Vi tog farväl av Kent Danielsson efter många engagerade år i styrelsen, valde Catharina Granlöf för två nya år och välkomnade även två nya ledamöter till styrelsen, Hedvig Bogstag och Helena Goude. En närmare presentation av dessa två kommer i nästkommande nummer av DHB Dialog. På eftermiddagen hölls en föreläsning med Conny Norén som bland annat bloggar på www.babito.se. Conny fullständigt trollband de 41 st åhörarna med ämnen som manlig tjurskallighet, vägen till adoption och kärlek. Spridda skratt hördes emellanåt och även misstänkt högljudda snörvlingar. Många kom fram efteråt och tackade honom för föreläsningen och även oss arrangörer (DHB i Norrland, Medelpads Dövas Förening och Adoptionscentrum i Västernorrland) för att vi bjudit hit honom.

24

DHB DIALOG l NR 1 2018


DHB SÖDRA

Kommande aktiviteter 15 april Konsthallen i Malmö. Visning av konstutställningen Odradek, Grupputställning med bland andra konstnären Judith Scott (https://www. konsthall.malmo.se/utstallning/odradek/). Efter visningen skapar vi med inspiration av det vi sett. April/Maj Föreläsning om döva barns språkinlärning med Ingela Holmström och Krister Schönström i Kalmar och Malmö – ”hur kan vuxna främja döva barns teckenspråk och svenska?” Maj Medverkan i Kollaborativets ”Det som rör oss” på Malmö museer. Juni Bad vid Sandhammaren. 25–29 juni Lägervecka i Ädelfors

Planerad verksamhet inför höstterminen Augusti Klättring vid Åhus höghöjdsbana och glass på Täppetkiosken September Jump i Malmö Oktober Bad i Eslöv December Skridskoskola Datum, tid och plats skickas ut i separat inbjudan. Anmälan och frågor kan alltid skickas till: sodra@dhb.se

25


DHB MELLERSTA FÖRELÄSNING

”HUR KAN VUXNA FRÄMJA DÖVA BARNS TECKENSPRÅK OCH SVENSKA?” DHB Mellersta ordnade i samarbete med Dövas förening i Örebro en föreläsning ”Hur kan vuxna främja döva barns teckenspråk och svenska” i ABF:s lokal den 12 februari. Föreläsarna var Ingela Holmström och Krister Schönström, båda jobbar på Stockholms Universitet. Ingela är biträdande lektor i teckenspråk och svenska som andraspråk för döva. Krister däremot är universitetslektor och ämnesansvarig för Svenska som andraspråk för döva. Ingela och Krister forskar mycket och deras forskningsintresse är frågor kopplade till dövas och hörselskadades tvåspråkighet och språkinlärning. Jag är mamma till 3 döva barn varav två är i skolåldern. Jag har upplevt att det är svårt att uppmuntra mina barn läsa och ha intresse för böcker när mobiler och Ipad har tagit över. Visst är de elektroniska prylarna väldigt visuella, färgrika och roliga och man kan säkert lära något nyttigt. Jag är ganska traditionell och ser böcker som en viktig del till lärande och språkutveckling. Både jag och min man är döva och våra barn har fått sitt första språk-teckenspråk redan från födseln. Jag var med på föreläsningen för att få mer tips och inspiration att fortsätta vårt arbete att utveckla den skrivna svenskan hos våra barn. Krister och Ingela berättade om de vanliga myter kring ”tvåspråkighet”. De tog upp ett exempel att det finns en myt att teckenspråk hämmar svenskans (talspråkets) utveckling vilket är inte sant. Ju tidigare barn lär sig ett nytt språk/flera nya språk desto bättre språkkunskaper erhåller de i senare livet. Barn är så duktiga med inlärning och de kan växla mellan olika språk. Här

26

tänkte jag att visst ska ha barn språkbad och teckenspråksbad varje dag. Krister och Ingela berättade även att det är väldigt bra att ta barn till olika aktiviteter och olika platser där de ser nya situationer, saker och personer. Ordförrådet ökas ju hela tiden ju mer saker de ser och upplever. Enligt dem är det väldigt bra att använda mycket handalfabet hemma, bokstavera olika saker och föremål. En bra metod att använda är ”chaining”, man tittar alltså på bilden det finns t.ex. en ko, sen tittar man på andra bilden hur en ko tecknas ”en person med två pekfingrar vid huvudet”, sen tittar man på tredje bilden med själva orden ”KO” och fjärde sista bilden med handalfabet ”KO”. Med den metoden lär barnet använda chaining och får en så kallad bildminne. Hörande barn kan använda fonologisk läsning, de kan alltså läsa och uttala obekanta ord. Döva barn får istället använda bildminne, alltså ord kopplat till en bild så för dem tar det tid att kunna läsa. Här får vi inte glömma bort att döva

barn ska lära sig att läsa och lära svenska. Jag rekommenderar er alla att gå på deras föreläsning om ni har det möjligt. Föreläsningen gav mig många tankar och inspiration hur man kan höja barnens ordförståelse. De kunskaper jag har fått ska jag försöka använda på mina barn. Välkommen till en medlemskväll om språkstörning med DHB Mellersta! Under kvällen kommer du att få lyssna till Anna Båve Schultz som berättar hur det är att leva med språkstörning samt har möjlighet att prata med Anna Gabrielsson, generalsekreterare hos Riksförbundet DHB. Anmälan görs till kansliet@ dhb.se eller via telefon till 01917 08 30 senast den 17 maj. Vi bjuder på fika under kvällen. För ytterligare information – besök evenemangets Facebooksida via DHB Mellerstas Facebook. Text: Helen Lindell

DHB DIALOG l NR 1 2018


ÅRSMÖTET

DHB Språkstörnings årsmöte hölls i år den 14 april i samband med föräldrakonferensen MUB8 (Mitt Unika Barn) på Wiks Folkhögskola utanför Uppsala. Mötet var välbesökt och det blev många givande samtal om årets aktiviteter och framtiden. Det var en fantastisk miljö att hålla föreläsningarna och möten i, men även att se naturen förändras under vårsolen!

Att arrangera föräldrakonferensen MUB är en av DHB Språkstörnings viktigaste aktiviteter och självklart finns den med i den verksamhetsplan som godkändes av årsmötet. Andra fokusområden för 2018 är att hitta en samverkansmodell med de geografiska distrikten och att arbeta för en språkresa för ungdomar med språkstörning. Intressepolitiskt kommer vi att fortsätta bevaka aktuella utredningar med speciellt fokus på de frågor som behandlas i SAK-utredningen och Hällsboskolans framtid. Vi jobbar också vidare med att försöka hitta en modell för att stödja ”nyupptäckta” föräldrar/familjer till barn med språkstörning i kontakter med myndigheter, logopeder, habiliteringar. Något som vi hoppas mycket på under 2018 är att vår

projektansökan angående att bygga upp ett ungdomsförbund för ungdomar med språkstörning ska få godkänd finansiering av Arvsfonden. Till ordförande på 2 år för DHB Språkstörning omvaldes Lena Fernström och till ledamot på 2 år omvaldes Jan Höglund. Övriga styrelseledamöter hade ett år kvar på sina mandatperioder. Vi i DHB Språkstörnings styrelse ser fram emot att arbeta vidare under 2018 för våra barn och ungdomar tillsammans med våra medlemmar. Från DHB Språkstörnings ledning och representanter vill vi dessutom tacka samtliga deltagare och medarrangörer för sin närvaro, och vi hoppas på en lika bra kurs till nästa år! ■

27


Flexnytt Flera av er har säkert sett medias uppmärksamhet om hur nedskärningar i assistansersättning drabbar familjer som har barn med behov av stöd. Försäkringskassans tolkning av LSS har nu lett till att personer med behov av hjälp för att äta och andas får minskningar av sina assistanstimmar. Den 3 december hålls manifestationer i bland annat Stockholm och Örebro under parollen Assistans är frihet – Rädda LSS. Information om eventet finns på Facebook.

KARIN AFLI DHB Flex har även beskrivit flera fall, där livet efter skolan inte blivit som man tänkt sig. Under skoltiden har våra barn med behov av teckenspråk rätt till stöd i form av specialskola eller integrering i klasser med hörselinriktning. Därefter finns möjlighet att gå i särskolegymnasium i teckenspråkig miljö. Under skoltiden är teckenspråket det som är utgångspunkten och miljön anpassas sedan efter de övriga funktionsnedsättningarna. Efter skolan gör kommunerna sin egen prövning av behovet av stöd. Inte sällan kommer då kommunerna fram till att behovet av teckenspråk kommer längst ner på listan. I värsta fall hamnar våra ungdomar på boenden där personalen inte kan teckenspråk och där det inte heller finns förutsättningar för sociala kontakter med de andra på boendet. DHB Flex har därför påbörjat ett arbete för att få fram ett underlag inför kontakt med LSS-utredningen och politikerna. I början av februari i år hade vi en workshop, där flera föräldrar 28

deltog tillsammans med Barbro Lewin, funktionshinderforskare, och Mo Gård. Arbetet har fortsatt i en arbetsgrupp bestående av Sonia Strömberg, DHB Flex, Cecila Joge Johansson, Mo Gård och Barbro Levin. Arbetsgruppen behöver nu hjälp i det fortsatta arbetet och har utarbetat en enkät för detta. Om du har barn som omfattas av LSS och vill vara med och beskriva din situation, kontakta Sonia Strömberg, sonia. stromberg@gmail.com, så kommer en enkät att skickas till dig. DHB Flex har även skickat en skrivelse till Socialstyrelsen angående utkastet till Kunskapsstöd gällande förutsättningar för delaktighet för personer med LSS insatser, som tas fram som stöd till t ex LSS-handläggare inom kommuner m fl. Kunskapsstödet beskriver behovet av alternativ kommunikation, men ingenstans i underlaget lyfts något om teckenspråk fram, vilket i allra högsta grad påverkar utfallet av delaktighet för personer som är döva med ytterligare funktionsnedsättning. I vår skrivelse till Socialstyrel-

sen skriver DHB Flex: ”Vi skulle önska att man redan i utredningsförfarandet om rätten till LSS insats tydliggjorde vikten av att få stöd och service på sitt språk, teckenspråk (om man är döv och kommunicerar på teckenspråk). Sedan när det gäller utförandet/verkställigheten bör det vara tydligt i det formulerade uppdraget att språkperspektivet behöver beaktas och att den enskilde ges möjlighet att välja en utförare som kan tillgodose behovet i teckenspråk i sin verksamhet. Vår målgrupp blir ofta språkligt isolerade då talspråket är majoritetsspråk. Att kunna interagera med andra och vara delaktig tillsammans med andra i ett socialt sammanhang är viktigt för att kunna leva som andra. Utöver det språkliga behovet har naturligtvis också vår målgrupp behov av kognitivt stöd och individuella anpassningar, vilket Kunskapsstödet tydliggör.” Hela skrivelsen finns på DHB:s hemsida. ■ Karin Afli DHB DIALOG l NR 1 2018


VI STÖDJER

DHB:s VERKSAMHET

S G A L S N A TAV LAN

Hörservice Pontus Egerö AB www.hörservice.se • 08-777 29 50

Teckenbro AB

www.teckenbro.com, info@teckenbro.com

Ord AF

Astrid Frylmark AB

www.spraklek.se • www.ordaf.se

Bo Carlssons minnesgåvofond Inom Riksförbundet DHB finns en gåvofond - Bo Carlssons minnesgåvofond. Fondens medel ska användas för att främja barn och ungdomar som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning. Bo Carlsson satte alltid DHB i första rummet och såg till att alla kände sig delaktiga i DHB:s arbete. Han ville att alla målgrupper skulle känna sig hemma och han var mer insatt i gruppernas behov än någon annan. Det fanns inga oviktiga frågor för Bo och han hade en alldeles särskild förmåga att visa på betydelsen av samarbete med andra organisationer. Vill du skänka pengar till fonden sätter du in en summa på DHB:s postgiro 37 04 84-8 eller bankgiro 485-8999, och märker talongen ”Bo Carlssons minnesgåvofond”. Har du frågor om fonden får du gärna ringa eller maila DHB:s kansli, 019-17 08 30 eller kansliet@dhb.se

Håll dig uppdaterad

tsföreningarna skickas ut per e-post via vårt medlemsregister. Mycket av informationen från såväl riksförbundet som från distrik sregistret är giltig. Det kan du göra på ”Min sida” på Vi ber därför alla medlemmar att kontrollera att e-postadressen i medlem http://www.dhb.se/medlem. Du kan också kontakta kansliet@dhb.se så hjälper vi dig. vi upp information om alla våra aktiviteter. Ps. Gå gärna in och gilla vår facebooksida https://www.facebook.com/dhbriks. Där lägger

29


Beställ böcker, informationsmaterial och rapporter från DHB! P rodukter

Beställningar görs till kansliet@dhb.se eller via http://www.dhb.se/material

Lätta tecken

Lätta tecken

– 120 ord från det svenska teckenspråket

-

120 ord från det svenska teckenspråket

Lätta tecken DVD med 120 filmade tecken från det svenska teckenspråket. Här kan du se olika tecken för djur, färger, familjen, tid, mat, dryck, känslor, sport och skola. Filmen har inte ljudspår. Pris: 50 kr + frakt

Därför går jag inte till skolan Tre elever på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade berättar om skolk. Tryckt: 30 kr + frakt

Språkstörning hos barn och unga i skolåldern Informationsskrift som i första hand vänder sig till föräldrar och andra närstående. Anna-Karin Arnald leg. logoped ger svar på de vanligaste frågorna om barn med språkstörning under skoltiden. Skriften tar upp innebörd och konsekvenser i skolan och ger tips på vad man som förälder och personal i skolan kan göra för att underlätta för barnet. Pris: 30 kr + frakt

Vi är en grupp fast två ändå

– möjligheter i vardagen

Ett livsperspektiv - möjligheter i vardagen Filmen ”Ett livsperspektiv” handlar om livet för barn, unga och vuxna som är döva, har en hörselnedsättning eller en språkstörning.

Gratis DVD med tillhörande Maria Norberg Gabriella Yström Elinor Brunnberg

Vi är en grupp fast två ändå Sammanfattning av fältstudien som genomförts vid Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Tryckt: 50 kr + frakt 30

En undersökning om hur döva och hörselskadade barn och ungdomar med flerfunktionshinder och deras familjer upplever språksituationen i ett livsperspektiv. Pris: 50 kr + frakt

Ibland låtsas jag att jag förstår (rev. 2014) Bok samt ljudbok i DAISY-format om elever med språkstörning, som uppdaterats 2014. Boken vänder sig till föräldrar, pedagoger och andra som möter barn med språkstörning och ger kunskap om hjälpmedel och om de särskilda svårigheter som eleverna har. Boken innehåller också tankar och råd om bemötande av barn med språkstörning. Pris: 150 kr + frakt

Ett livsperspektiv 1

Om döva och hörselskadade elevers erfarenheter av Riksgymnasiet

Flerhandikappades kommunikation i ett livsperspektiv

broschyr beställs via http:// www.dhb.se/?id=2750 Fraktkostnad tillkommer.

Språkstörning i kombination med flerspråkighet Även denna informationsskrift vänder sig till föräldrar och andra närstående i första hand. Eva Kristina Salameh leg logoped ger svar på de vanligaste frågorna om flerspråkiga barn med språkstörning. Skriften tar bland annat upp flerspråkig språkutveckling, språkstörning i kombination med flerspråkighet, utredning och bedömning, intervention och föräldrarnas roll. Denna informationsskrift finns även på arabiska. Pris: 30 kr + frakt

Döv med utvecklingsstörning – Möjligheter i ett livsperspektiv Gratis skrift som kortfattat och lättillgängligt informerar och belyser situationen för individer med hörselnedsättning/dövhet i kombination med utvecklingsstörning. Skriften riktar sig i första hand till personer som inte tidigare kommit i kontakt med målgruppen i fråga. Fraktkostnad tillkommer.

DHB DIALOG l NR 1 2018 29


DHBdialog

VILL DU RA I TIDNINGEN? ANNONSE 0-29 99 58

6 KONTAKTA grenshuset.se eller ring 06 a leif.dylicki@


Returadress: DHB Dialog Järntorgsgatan 8, 703 61 Örebro

Profile for Riksförbundet DHB

DHB Dialog #1 2018  

DHB Dialog #1 2018  

Advertisement