__MAIN_TEXT__

Page 1

NR 4

❘ 2 017 ❘ Å R G Å N G 4 4

DHB Bdialog

PROJEKT DÖVAS KULTURARV Gålölägret • Språkresan DHB Språkstörning får äntligen en egen distriktssida


ER M ! M ST KO HÖ I

Vibio Sov på saken.

Vibio är en trådlös sängvibrator som du styr med mobilen. Bädda ner Vibio under kudden eller madrassen och ställ alarmet direkt i appen som finns för både iOS och Android. När det är dags att stiga upp, väcker Vibio dig med tysta och kraftfulla vibrationer. Vibio är ett perfekt val för dig som är svårväckt, har en partner som sover lätt, eller har svårt att höra en traditionell väckarklocka. bellman.com/vibio

Vibio-AD-DHB-185x126-SE.indd 1

2017-08-14 16:40:20

Vi vet att alla kan utvecklas och må bra! Mo Gårds fokus ligger på alternativa sätt att kommunicera och verksamheternas miljöer är teckenspråkiga. Här möts alla av respekt och utgångspunkten i verksamheterna är alla människors lika värde och en tro på individens inneboende resurser. Mo Gård är en icke vinstdrivande organisation, här hittar du boende och daglig verksamhet enligt LSS, HVB för ungdomar och vuxna samt gymnasiesärskola. Hör av dig till oss så berättar vi mer om vilka möjligheter som finns!

info@mogard.se | www.mogard.se 010 – 471 66 00

Glöm inte att kommunicera Glöm inte att kommunicera står det på väggen på min arbetsplats. Det står där för att om något gått fel så visar det sig nästan alltid att det brustit i kommunikationen. Kommunikationens betydelse för lyckade resultat kan inte underskattas. Kommunikation är ju också själva grunden för DHB:s verksamheter där vi verkar för rätten att kommunicera på sitt eget språk, oavsett hur detta uttrycks. Som ideell organisation behöver vi ha tät kommunikation med våra medlemmar så att alla känner sig välkomna, delaktiga och engagerade. Våra distrikt arbetar för kommunikation med barn och föräldrar genom aktiviteter, träffar och utbildningar av olika slag och på förbundsnivå kommunicerar vi genom utskick, hemsidan, sociala medier och inte minst DHB Dialog. Denna kommunikation är speciellt viktigt nu eftersom DHBs medlemsantal ökar stadigt. Om vi kan ta vara på bara en del av det engagemang som nya medlemmar har med sig så kommer vi att bygga ett starkt förbund som kan fortsätta arbeta för att villkoren ska bli bättre för våra målgrupper.

Ett distrikt som vuxit starkt de senaste åren är DHB Språkstörning och är nu tredje största distrikt inom DHB. En anledning till tillväxten är säkert att medvetenheten om funktionshindret språkstörning ökar i samhället, även om man fortfarande önskar att kunskaperna inom skola och politik var betydligt större. Väldigt många elever får fortfarande inte det stöd de behöver för att klara sin skolgång. Här har vi inom DHB en viktig uppgift; att informera och påverka våra beslutsfattare så att alla elever får rätt stöd. DHB har genom åren genomfört många lyckade projekt som lett till förbättringar för våra målgrupper och som påverkat beslutsfattare i samhället. Det senaste projektet är ”Dövas kulturarv” som Erika berättade om i ledaren för förra numret av DHB Dialog och som finns att läsa i detta nummer. För målgruppen barn med språkstörning genomförde

vi framgångsrikt projektet Aktiv Fritid under tre år. Aktiv Fritid syftade till att förbättra möjligheterna för den som har en språkstörning att delta i olika fritidsaktiviteter. Just nu tittar vi i DHB Språkstörnings styrelse på två intressanta projektförslag. Det ena handlar om att öka läslusten hos barn med språkstörning och det andra om möjligheten att starta ett ungdomsförbund för barn- och ungdomar med språkstörning. Vi hoppas kunna återkomma snart med information om hur vi går vidare med dessa förslag. När jag skriver detta så har min son och jag just kommit fram till

ett vintrigt Skellefteå för några dagars höstlov. Det påminner om att vintern står för dörren trots att den ännu inte visat sig i Mälardalen. När tidningen når er läsare så är ni nog i full gång med julförberedelserna och snart börjar ett nytt år med nya möjligheter. Många av oss kan se fram mot några lediga dagar i samband med de kommande helgerna men är du en av alla dem som ser till att vårt samhälle fungerar trots jul- och nyårshelg så hoppas jag att du kan få en välförtjänt vila vid ett annat tillfälle. Vi hörs och ses 2018. ■

LEDARE JAN HÖGLUND kassör DHB Språkstörning och representant i förbundsstyrelsen

DHB Bdialog TIDSKRIFT FÖR RIKSFÖRBUNDET FÖR DÖVA, HÖRSELSKADADE BARN OCH BARN MED SPRÅKSTÖRNING

Redaktör Jonathan Johansson Ansvarig utgivare Fredrik Zetterberg Adress Riksförbundet DHB, Järntorgsgatan 8, 703 61 Örebro Tel 019-17 08 30, dialog@dhb.se, www.dhb.se Prenumeration Riksförbundet DHB:s kansli, kansliet@dhb.se

När du flyttar, kom ihåg att meddela adressändring till Riksförbundet DHB:s kansli, kansliet@dhb.se, så medlemstidningen och övrig information når dig! Omslag Bilden på framsidan är tagen från DHB Östras besök vid Totalskidskolan i Kungsberget, 2014.

Tidningen utkommer med fyra nr/år. Pris för icke medlem 200 kronor/år. Annonser Ågrenshuset Produktion, Bjästa Jonna Paananen, tel 0660-29 99 61, jonna.paananen@agrenshuset.se Grafisk produktion och tryck Ågrenshuset Produktion, Bjästa Manusstopp nr 1 2018, xxxxxx. Tidningen finns ute vecka ?. Senaste nytt hittar du på www.dhb.se

Som medlem i Riksförbundet DHB får du DHB Dialog fyra gånger per år, tillgång till riksförbundets och distriktens aktiviteter, råd och stöd samt möjlighet att påverka. Du kan även teckna olycksfallsförsäkring för barnen hos Folksam. Bli medlem via www.dhb.se/medlem

3


PROJEKTET INITIERADES AV LÄNSSTYRELSEN I ÖREBRO LÄN, SOM UNDER ÅREN 2010-2014 VAR MED I LÄNSSTYRELSERNAS GEMENSAMMA PROJEKT KALEJDOSKOP VARS SYFTE VAR ATT GE RÖST ÅT TYSTA KULTURARV.

Nytt projekt bidrar till dövas kulturarv text MARIA NORBERG och LINDA ERIKSSON foto JOAKIM ORRVIK

I Örebro har ett nytt projekt precis inletts. Projekt Dövas Kulturarv – skollivet i Örebro län på 1900-talet är inne på sin tredje månad i sitt treåriga arbete. Projektledare är Maria Norberg och Linda Eriksson från Teckenbro AB. Maria känner vi igen från projekt Tell-Us som avslutades för ett par år sedan. 

❚ Idag finns det väldigt lite material på svenskt teckenspråk där döva och hörselskadade personer själva berättar om hur det var i skolan förr, berättar Maria. Dövas Kulturarv ska samla berättelser genom intervjuer för att bevara de historierna. Intervjuerna görs med personer som gått i dövskola i Örebro under 1900-talet. ❚ Vem som helst får ta kontakt med oss, vi välkomnar alla som vill dela med sig och berätta om sin skoltid här i Örebro. Det kan vara allt speciella minnen från lektionerna i skolan, till hur det fungerade på fritiden, fortsätter Maria. Projektet initierades av Länsstyrelsen i Örebro län, som under åren 2010-2014 var med i Länsstyrelsernas gemensamma projekt Kalejdoskop vars syfte var att ge röst åt tysta kulturarv. 4

❚ Länsstyrelsen i Örebro län tog kontakt med oss på Teckenbro AB för att de saknade just dövas kulturarv i dessa sammanhang, varpå vi gjorde en förundersökning på uppdrag av dem, säger Linda. Förundersökningen visade på stora brister i material vilket föranledde ansökan till Arvsfonden efter ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Örebro län och Riksförbundet DHB. Projektets slutresultat ska delas in i tre delar; Det första målet är att alla filmade berättelser ska arkiveras på ArkivCentrum i Örebro. Dessa berättelser ska sedan ligga till grund för skapandet av en webbaserad stadsvandring med historiska nedslag i Örebro, i samarbete med Örebro kommun. Utöver det ska berättelserna också ligga till grund för produktionen av ett läromedel om dövhistoria. Linda lägger till:

– Det är tack vare ett väl etablerat samarbete med våra samarbetspartners som projektet är möjligt att genomföra. Länsstyrelsen i Örebro län går in med extra medel samt viktiga kunskapsoch kontaktnätverk, ArkivCentrum går in och tar emot allt vårt material och Örebro kommun förvaltar appen med stadsvandringen när den är klar. Under projektets första år ska ett trettiotal intervjuer göras och den första intervjun är redan genomförd. Den intervjun ska projektets referensgrupp få se och diskutera kring. Referensgruppen är dynamisk och anpassas vartefter projektet ligger i tiden, i huvudsak består den av representanter från projektets samarbetspartners samt organisationer inom döv- hörsel- och dövblindområdet samt föräldragrupper inom DHB.

Så här inledningsvis arbetar projektet med att värva personer att intervjua, och det gör de bland annat genom att sprida information. I mitten på november under Örebroveckan för mänskliga rättigheter hölls ett seminarium där vem som helst fick komma. Seminariet inleddes med en föreläsning av Maria Hermanson som berättade om sin bok Örebroskolan då och nu – minnen och fakta. Därefter fick alla besökare sitta i mindre grupper och diskutera sina egna minnen från dövskolan förr. ❚ Det var ett bra sätt för oss att känna på pulsen och värva fler personer att intervjua, avslutar Maria. Är du nyfiken och vill veta mer, eller har du en historia att berätta? Ta kontakt med Linda! linda@teckenbro.com. ■ DHB DIALOG l NR 4 2017

5


Alexandra Polivanchuk SDUF.

Mokhtar Bennis.

Elisabeth Malmkvist.

Landshövding Maria Larsson.

Fredrik Lindvall och Martin Törnblom.

Helena Wästborn och Tommy Krångh.

50-årsjubileum för RGD/RGH Den 10 november bjöd Riksgymnasiet RGD/RGH in till stort jubileumsfirande på Hjalmar Bergmanteatern i Örebro. Skolans elever var inbjudna tillsammans med andra gäster att delta i firandet. Efter en kortare mingelsession vid ankomsten så öppnades teaterns dörrar. När samtliga kommit på plats presenterades Landshövding Maria Larsson, som höll ett inledande tal. Hon lyfte fram riksgymnasiets betydelse för Örebro län och hur viktiga samtlig personal och alla elever är för kommunen. Särskilt lyfter hon den kompetens som vårdas och handhålls i länet genom skolan. Landshövdingen avslutar sitt anförande med fyra stora hurrarop för riksgymnasiet i Örebro, som besvarades av samtliga i publiken. Det var en härlig stämning som delades av alla närvarande. Mokhtar Bennis, verksamhetschef gymnasiet/vuxenutbildning äntrade scenen efter landshövding Maria Larsson och talade om riksgymnasiets stora utmaningar. Han håller ett kärnfullt tal om alla elevers, nuvarande och tidigare, lärares och administrationens kamp och gemenskap för att möta dessa utmaningar och hur väl RGD/RGH har mött dem fram till idag! Verksamhetschef Mokhtar tror, och hoppas, att med samtligas vilja kommer riksgymnasiet att kunna möta alla

Helena Wästborn och Tommy Krångh.

6

DHB DIALOG l NR 4 2017

framtida utmaningar, för att verksamheten ska kunna fortsätta i 50 år till! Samma poänger delas av följande talare, bland andra Alexandra Polivanchuk, SDUF och Elisabeth Malmkvist, Centerpartiet. Showen leds vidare av konferenciererna Fredrik Lindvall och Martin Törnblom, de presenterar Tommy Krångh och Helena Wästborn där de spelar karaktärer från framtiden som besöker RGD/ RGH i olika tidsåldrar. Eftermiddagens stora överraskning var

när Kristoffer Kold bjöds upp på scenen för att bjuda på en egen sångtolkning på teckenspråk, till publikens stor förtjusning. Hela föreställningen, från talare till show var ett härligt firande för en verksamhet som betyder så mycket för kommunen och länet. Ett underbart inslag från tidigare studenter från RGD/RGH som via video lyckönskade de nuvarande eleverna. Från DHB:s sida önskar vi elever, lärare, personal och kommunen stort lycka till i framtiden! ■

Riksgymnasiet i Örebro är Sveriges enda riksgymnasium för döva och hörselskadade. Även elever med generell språkstörning och kombinerad synoch hörselnedsättning är välkomna. Riksgymnasiet för döva (RGD) bildades 1967 och Riksgymnasiet för hörselskadade (RGH)1984. I dagsläget går drygt 300 elever på RGD/RGH i Örebro. Riksgymnasiet finns på fyra kommunala skolor i Örebro: Kvinnerstagymnasiet, Rudbecksgymnasiet (från och med VT 2018), Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet. Riksgymnasiet erbjuder 16 nationella gymnasieprogram och alla introduktionsprogram. Eleverna följer samma kursplaner som övriga gymnasieskolan men har egna klasser. Undervisningen sker antingen på svenskt teckenspråk eller talad svenska med stöd av hörselteknik. Örebro kommun har ett statligt uppdrag att anordna denna utbildning för ungdomar från hela landet i de aktuella målgrupperna.

7


Häng med på språkresa för ungdomar med hörselskada

Jag har fått kompisar från hela Sverige

Efter språkresan vågade jag åka iväg som au pair i ett år

Är du på jakt efter ett äventyr? Följ med oss på språkresa till England sommaren 2018, träffa nya vänner och utveckla din engelska. En språkresa innebär att du har lektioner på dagtid och på eftermiddagarna har du aktiviteter tillsammans med andra på skolan, till exempel bollsport, ridning eller dans. Med på resan finns en ungdomsledare som kan både engelska och svenskt teckenspråk. Vi har också hörslinga med för att säkerställa att undervisningen är tillgänglig.

Praktisk information När? 16 juni-30 juni Var? Ilfracombe, Devon, England Pris? 12 000-15 000 kronor (exklusive flyg) Anmälan: Mer information och hur du anmäler dig hittar du på www.avista.nu/ilfracombe-dhb/. För frågor kontakta Avista via victoria@avista.nu eller 08-440 16 30. Sista anmälningsdag är 31 januari

8

DHB DIALOG l NR 4 2017

Söka bidrag OBS! Du vet väl att du kan söka bidrag för att åka på språkresa om du har en hörselskada? Kontakta kansliet.ostra@dhb för mer information. För att åka måste du vara medlem i DHB eller UH. www.uh.se

www.dhb.se

9


INTERVJU MED

Hatten Förlag! text: JONATHAN JOHANSSON

Anneli Tisell, Hatten Förlags grundare och Elvira Ashby, logoped på förlaget deltar i en intervju med Riksförbundet DHB

Hej Anneli och Elvira! Hatten Förlag är ett välrenommerat förlag med ett tydligt fokus mot barns språkutveckling. Berätta kort om förlagets historia och bakgrund. Anneli: När min son var liten jobbade vi mycket för att han skulle få en så bra språkutveckling som möjligt, bland annat genom tecken och språkträning enligt Karlstadmodellen. Vi upptäckte att det fanns mycket bra pedagogik, men att materialet inte alltid lockade min son. Som formgivare och kreatör började jag fundera på hur man skulle kunna göra det roligare och lättare att använda. Det första som Hatten Förlag tog fram var dataprogrammet TeckenHatten, för att vi kände behov av ett lätt och roligt sätt att lära oss tecken. Ganska snart hörde jag med Iréne Johansson, Karlstadmodellens grundare, om hon ville samarbeta kring det som nu blivit Babblarna. Och det ville hon! J: Hatten Förlag presenterar i sina böcker tecken som kompletterande kommunikation (TAKK). Är utvecklingen av TAKK 10

något ni varit drivande inom tillsammans med DART, Tecknologen och SPSM? Elvira: Hatten har med tecken i någon form i alla serier som riktar sig till yngre barn – och i en hel del av det pedagogiska materialet för äldre barn också förstås. Och i och med att målet är att allt som Hatten tar fram ska vara roligt och lockande för alla barn så tror jag att Hatten har haft stor betydelse för hur tecken nu har spritts i förskolans värld och bland föräldrar som vill stötta barns språkutveckling i stort. Och det tycker jag som logoped är underbart, för när alla kan teckna litegrann så hamnar inte de som har tecken som främsta kommunikationssätt automatiskt utanför. Och dessutom vinner alla på det, eftersom tecken är bra för alla barn i tidig språkutveckling. J: Har ni övervägt att implementera mer teckenspråk i era texter och produkter, och vilka anledningar har lett till ert beslut? A: Det är alltid en avvägning mellan att uppslagen inte ska bli för plottriga, så att de stör barnens läsning, och att vi vill ha med så mycket tecken som möjligt.

Har vi böcker med begränsad mängd text, som i serien om Olle&Mia fungerar det ofta bra att ha tecknen på varje uppslag, men annars samlar vi dem kanske i ett register längst bak i boken. Och ibland filmar vi när boken läses med tecken och lägger ut på vår webbtjänst www.hattenonline.com. Det är dock alltid TAKK i våra böcker, så om man är teckenspråkig får man säkert översätta lite när man läser. J: Babblarna är Hatten Förlags kanske mest kända produktserie och har bland annat haft en musikal och en film producerade. Är förhoppningen att utveckla de övriga produkterna och ge dem samma exponering och produktioner? A: Vi jobbar på! Det här med språkutveckling är så viktigt, och det behöver finnas många olika material och serier så att alla barn hittar något som passar just dem. Nu när Babblarna blivit så stora så är det enkelt att hitta samarbetspartners som vill hjälpa till och producera till exempel spel och leksaker, men vi har stora planer även för våra andra serier.

Ajja&Bajja har till exempel precis fått ett musikalbum och en första musikvideo, och det är inte alls omöjligt att ni snart kan gå på Ajja&Bajja-musikal också. J: DHB Språkstörning är ett av våra distrikt som växt mest i mån av medlemmar. Är samtal kring denna funktionsnedsättning något ni följer, hur förhåller sig Hatten Förlag till andra funktionsnedsättningar? E: Vi försöker hålla oss uppdaterade på forskning och debatter både vad gäller språkutveckling generellt, och språkstörning och olika funktionsnedsättningar, men i praktiken är det nog så att vi gillar barn helt enkelt! Och att vi vill att alla ska hitta något roligt och språkutvecklande hos oss, oavsett vad man är född med för förutsättningar. Som logoped jobbar jag både med barn som bara har en språkstörning och barn med andra funktionsvariationer också, men barn är alltid först och främst barn. Och alla kan utvecklas, och det finns alltid något vi i omgivningen kan göra för att stötta den utvecklingen.

DHB DIALOG l NR 4 2017

J: Era produkters syfte är att främja barns språkutveckling. Med det i åtanke; anpassas Babblarna, Ajja & Bajja, Pino och Snårpan och era andra figurer utefter olika förutsättningar eller funktionsnedsättningar? A: Både ja och nej, med Babblarna som ju ska passa barn i tidig språkutveckling har det varit viktigt att de har tydliga former och färger och att även barn med visuella svårigheter ska kunna uppfatta bilderna. Och så har vi tänkt även för Ajja&Bajja även om de fått ett annat utseende. Serien Olle & Mia har lite tuffare utseende även om språket är enkelt, för att de ska passa även äldre barn som behöver just det enklare språket. Medan vi i Snicksnacksnokens böcker, som främst är till för att träna uttal, har kunnat ta ut svängarna lite mer. Så vi börjar alltid med att fundera kring vad de barn som behöver materialet tycker är roligt och lockas av, och så utgår vi från det. Vi har också fördelen att vår huslogoped kan pröva materialet med barnen och se om något behöver ändras. Men sedan är det ju också så att något vi utvecklar för äldre barn med

svårigheter också kan bli väldigt populärt hos yngre barn, lite som Babblarna har blivit. J: Jeanette Persson föreläste om Iréne Johanssons Karlstadmodellen på DHB:s familjeläger i somras, och karlstadmodellen är något som ni implementerat i era publikationer, i bland andra boken Utbyggd Grammatik. Kan ni kort förklara Karlstadmodellens funktion och syfte i relation till era produkter? E: Karlstadmodellens pedagogik ligger till grund för många av Hattens serier, som till exempel Babblarna och Olle&Mia, och vi är också det förlag som har gett ut Iréne Johanssons senaste böcker, Utbyggd grammatik och nu Tal- och språkträning i Babblarnas värld. Det fantastiska med Karlstadmodellen är att den är så bred, att det finns övningar som följer barnet från den allra första språkutvecklingen ända upp i läs- och skrivinlärning. Tidigare var man tvungen att själv tillverka ganska mycket material för att kunna göra övningarna, men nu i och med samarbetet mellan Anneli och Iréne så finns

det mer färdigt material i en form som tilltalar barn. Som logoped tycker jag att det är fantastiskt att ett språkträningsmaterial som Babblarna faktiskt är i grunden nu finns nästan överallt! J: Jag noterar att ni har många produkter utvecklade i vissa produktserier, exempelvis och framförallt Babblarna. Detta innefattar skärmskydd, godis, spel och resväskor. Är denna diversifiering ett resultat av efterfrågan från föräldrar eller ett medvetet val? A: Både och. Att det varit så stor efterfrågan på olika produkter med Babblarna har också gjort att vi börjat fundera mer och mer på hur man kan flytta ut språkträning och språkstimulans i vardagen. Man måste inte sitta vid ett bord för att jobba med språket. Man kan ligga och babbla i sängen och prata om vad Babblarna gör på lakanet, eller skrapa det sista av tallriken för att se vad Diddi gör där under. J: När ni vidareutvecklar era produkter, samarbetar ni med barn, förskolelärare och logopeder för att utveckla dem? Hur mycket in-

put hämtar ni från familjer och barn? A: Vi får mycket önskemål, från både familjer, pedagoger och logopeder, och vi älskar det! För det är ju precis som med vår första produktion, att när det uppstår ur ett behov i vardagen då blir det riktigt bra! J: Ni har i dagsläget produkter för ungdomar. Är detta något ni kommer jobba vidare med och utöka framöver? E: Det är så mycket vi skulle vilja göra! Idag har vi serien Skills för ungdomar, med både böcker och kringmaterial med TAKK, och det vore roligt att kunna erbjuda ännu mer av den varan. Samtidigt är det mycket annat roligt vi har inplanerat. Ni får hålla utkik!

Riksförbundet DHB vill tacka Anneli Tisell och Elvira Ashby för att de tagit sig tid att besvara våra frågor! Vi vill även rikta ett stort tack till alla deras medarbetare som hjälpt till. Vill Du läsa mer om Hatten Förlag kan Du besöka deras hemsida www.hattenforlag.se. 11


TEKNIK-OCH KOMMUNIKATIONSMÄSSAN

i Stockholm lockade besökare i alla åldrar Teknik- och kommunikationsmässan ägde i år rum på Kulturhuset den 5 oktober. Mässan är ett resultat av ett gott samarbete mellan DHB Östra, Barnplantorna, Hörselskadades Distrikt och Unga Hörselskadade i Stockholm län. Medarrangörer är även Alviksskolan, SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) och Hörselhabiliteringen för barn och Ungdom. allt från förskola och ända upp på gymnasienivå. Mässan hålls vartannat år i Stockholm, Lund och Göteborg och är ett fantastiskt tillfälle att nätverka med professionella och användare.

Anna Gabrielsson.

Mässan lockade besökare i alla åldrar som tack vare det centrala läget kunde komma förbi under eller efter arbetstid. Inbjudna leverantörer visade det senaste inom hörsel, teknik och ljudmiljö. En mängd aktörer inom hörsel-och dövområdet, bl a olika intresseorganisationer och teckenspråksutbildningar, gav information om hur de arbetar och vad de kan hjälpa till med. Besökarna, däribland många av våra medlemmar, kunde också ta del av flera hörselskolors pedagogik,

DHB Östra vill passa på att tacka alla arrangörer och utställare för en lyckad mässa och ett extra stort tack till Södertörns folkhögskola, som ännu en gång ställde upp med teckenspråkstolkar under dagen. ■

AKTUELL DOM FRÅN ARBETSDOMSTOLEN

text: ANNA GABRIELSSON

En aktuell dom från Arbetsdomstolen bekräftar bilden av att människor som är döva inte har lika möjligheter som andra att få ett kvalificerat arbete.

Dags att söka skola!

Richard Sahlin som är doktor i juridik och som tidigare har arbetat både vid Stockholms och Örebros universitet, sökte en tjänst som lektor i offentlig rätt vid Södertörns högskola. Högskolan gjorde en beräkning av vad tolkkostnaderna skulle uppgå till för Richards tjänst och kom fram till ca 500,000:- per år. Detta medförde att högskolan avbröt anställningsförfarandet med hänvisning till att kostnaderna för tolkar skulle bli för höga. Diskrimineringsombudsmannen valde att gå vidare med ärendet till Arbetsdomstolen och domen kom i mitten av oktober. Domstolen kom i sin dom fram till slutsatsen att de åtgärder för tillgänglighet, i det här fallet ekonomiska kostnader, som högskolan hade behövt vidta för att kunna anställa Richard Sahlin inte var

I våra skolor finns tillgängliga lärmiljöer som främjar elevernas lärande. Personaltätheten är hög och undervisningsgrupperna små. Elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning får synanpassad utbildning och utbildning i synspecifika områden på Ekeskolan. På Hällsboskolan får elever med grav språkstörning utveckla sina kunskaper i alla ämnen med hjälp av digitala lärverktyg, anpassade läromedel, hjälpmedel och en anpassad pedagogik. Åsbackaskolan erbjuder upplevelsebaserat lärande för elever som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning och för elever med tidig dövblindhet. Elever som är döva eller har en hörselnedsättning får utveckla sina kunskaper i alla ämnen genom tvåspråkighet, svenskt teckenspråk och svenska på: Manillaskolan i Stockholm, Kristinaskolan i Härnösand, Birgittaskolan i Örebro, Vänerskolan i Vänersborg och Östervångsskolan i Lund. Ansök inför hösten via spsm.se senast den 15 januari 2018. Vill du veta mer? Ring 010-473 50 00 eller besök vår webbplats.

12

www.spsm.se

DHB DIALOG l NR 4 2017

skäliga. Högskolan har därför har inte ansetts diskriminera Richard Sahlin när den avbröt anställningsförfarandet. Domen visar att arbetsmarknaden inte är likvärdig för alla, trots FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, förordningen (2011:526) om statliga myndigheters ansvar att genomföra funktionshinderpolitiken och förändringarna i Diskrimineringslagen tidigare i år. Det som är beklagligt är att Arbetsdomstolen endast prövade frågan om det var skäligt att arbetsgivaren bekostade tolkkostnader på motsvarande 500,000 kr. Det vill säga endast en ekonomisk aspekt på tillgänglighetsåtgärder, inte om det hade funnits alternativa sätt att lösa tillgängligheten eller att begränsa kost-

naderna. Det hade varit intressant om domstolen även hade kunnat pröva om arbetsgivaren kan förväntas vidta andra åtgärder för att se över möjligheten att begränsa tolkkostnaderna. Det Richard Sahlin själv har tagit upp, är att högskolan kunde ha titta på om alla arbetsuppgifter i tjänsten behövde tolkning, men också mer flexibla och mindre kostsamma tolklösningar, t.ex. digitala tolktjänster. Nu fick vi inget svar på den frågan, utan det blev endast en prövning av skäligheten i de kostnader för tillgänglighetsåtgärder som arbetsgivaren hade beräknat. Domen var i det hänseendet inte helt oväntad. De ekonomiska åtagandena vid tillgänglighetsåtgärder har tidigare prövats av AD. I AD 2010 nr 13 var det en person med grav synskada som sökte

en tjänst på en statlig myndighet men där det ansågs för kostsamt att anpassa myndighetens datasystem. Även i AD 2011 nr 25 ansågs det inte ekonomiskt skäligt att en person med synskada fick praktikplats på ett företag då det hade behövts anpassat stöd på arbetsplatsen. För att likvärdighet på arbetsmarknaden verkligen ska omfatta alla, behöver det ske fler förändringar. En fråga som ligger hos rättsväsendet är en utvidgad praxis på vad som är att betrakta som skäliga åtgärder för att anpassa en arbetsplats eller en tjänst. Att pröva tillgänglighetsåtgärder endast utifrån ett ekonomiskt perspektiv för arbetsgivaren är, om inte en lätt uppgift för domstolen, så möjligen en förenkling av frågan. ■ 13


DHB SPRÅKSTÖRNING PÅ

Inbjudan ll DHB:s Sommarläger 2018

SITS-KONGRESSEN DHB Språkstörning fanns på plats som utställare under Svenska Intresseförening Tal och Språks (SITS) årliga kongress den 24-25 november på hotell Sheraton i Stockholm.

Årets tema för kongressen var ”Språklig sårbarhet – vi väljer möjligheternas väg!”. Det finns många personer i vårt samhälle som är i språklig sårbarhet. Det kan exempelvis vara personer med någon form av språkstörning, hörselnedsättning eller som inte fått tillräcklig språklig stimulans. Några viktiga frågor som diskuterades under dagarna var vad vi konkret kan göra för att ge bästa möjliga stöd till personer i språklig sårbarhet och minnets påverkan på våra språkliga förmågor. Totalt deltog ca 200 logopeder, pedagoger och andra taloch språkintresserade i kongressen. Förutom DHB deltog också Stamningsförbundet och Talknuten som representanter för ideella organisationer vid kongressen. Den första dagens program då vi från DHB Språkstörning inte deltog innehöll fyra föreläsningar med teman om hur pedagoger kan förbättra ordförståelse och ordförråd för skolbarn i språkstörning och metoder för att genomföra språklig kartläggning och planering av insatser för elever med språkliga svårigheter. Även nyanlända elevers lärande diskuterades. Nu när nästan var femte elev i den svenska skolan har ett annat modersmål än svenska behövs ett förhållningssätt till flerspråkighet och man behöver metoder samt modeller som gynnar flerspråkiga elevers lärande. Den andra dagen, när DHB fanns representerade, inleddes av Julie Dockrell, Professor i Psykologi och Speciella behov vid UCL, IOE, England. Hon fo14

DHB DIALOG l NR 4 2017

kuserade på hur den muntliga språkförmågan kan stödja skrivförmågan genom att redovisa resultat från studier där man mätt skillnader i hur elever med språkstörning skriver text jämfört med andra jämnåriga. Man kunde konstatera att antalet pauser i skrivandet och hur långa pauserna var hade mycket stor betydelse för kvaliteten på den producerade texten. Den andra föreläsningen hölls av Johanna Kristensson, logoped från Halmstad och handlade om alternativa lärverktyg för elevers språk-, läs-, och skrivutveckling. Ca 20 % av alla elever har bristande språk-, läs- och skrivförmåga vilket påverkar deras framtida utbildningsmöjligheter och anställningsbarhet men som även har

stor påverkan på hälsan. Johanna berättade om och demonstrerade olika alternativa digitala lärverktyg som kan kompensera en

nedsatt förmåga men som också verkar utvecklande ur ett inkluderande perspektiv. Viktigt är att inte kalla verktygen för hjälpmedel utan hellre tala om assisterande teknik, tillgänglig för alla. Dagens sista presentation handlade om att ge elever förutsättningar till att kunna läsa och förstå olika texter. Under rubriken ”Man fattar bättre när man får prata om det man läst” berättade gymnasielärare Jenny Edvardsson om sitt arbete med läsning på ett yrkesgymnasium i Kristianstad. I sina klasser i svenska har hon bara pojkar och många av dem upplever det här med läsning som svårt och ointressant. Jenny gav exempel på hur man kan skapa en undervisning där också dessa pojkar får närma sig litteraturen och känna att de faktiskt både kan läsa och förstå den. Jenny Edvardsson tilldelades svenska Akademiens svensklärarpris 2017 och hon fick också ta emot Tal- och Språkpriset under årets SITS kongress. ■

SITS har som mål att sprida kunskap inom områdena tal, språk, kommunikation och röst, i huvudsak med inriktning mot barn och ungdomar. SITS arbetar också med att inom sitt verksamhetsfält stödja och befrämja en vetenskaplig och sund organisatorisk utveckling och att tjäna som språkrör för de olika yrkeskategorierna. Mera information om SITS och om kongressen finns att läsa på www.sits.nu.

15


text: EMILIA LINEREUS, teckenspråkskommunikatör, Kollaborativet

Välkomna till föräldrakonferensen MUB 8

MITT UNIKA BARN 2018

Årets MUB äger rum den 13-15 april på Wiks folkhögskola i Säby söder om Uppsala. Konferensen är som vanligt fylld med intressanta föreläsningar om och kring språkstörning Kollaborativet är en scenkonstgrupp i Malmö som arbetar med Arvsfondsprojektet ”när vi lyser för varandra” med syftet att väcka nyfikenhet inför svenskt teckenspråk och öka teckenspråkiga barns delaktighet i kulturlivet.

Ur programmet: Legitimerade logopederna Sofia Cronheim Thulin och Maria Carlson Törnquist presenterar uppsatsen Livssituation för vuxna personer med språkstörning Projektet“Bildstöd vid föreningsaktiviteter”presenterar DHB Västras Arvsfondsprojekt om hur man kan arbeta med bildstöd i föreningslivet Föräldrar berättar om sina erfarenheter under barnens och ungdomarnas uppväxt

FAKTA Kollaborativet är en scenkonstgrupp i Malmö som arbetar med Arvsfondsprojektet ”när vi lyser för varandra”. Projektets syfte är att väcka nyfikenhet inför svenskt teckenspråk och öka teckenspråkiga barns delaktighet i kulturlivet. Projektets andra produktion ”Det som rör oss – ett performativt laboratorium i teckenspråkets universum” har just visats som en del av Bästa Biennalen på Skissernas Museum i Lund.

Anmälan öppnar 1 december på DHB:s hemsida. www.dhb.se

NÄR VI LYSER FÖR VARANDRA Mitt namn är Emilia och jag jobbar som teckenspråkskommunikatör hos Kollaborativet i projektet När vi lyser för varandra. Jag har varit anställd sedan december 2016. Jag är själv döv och teckenspråkig. Projektet När vi lyser för varandra har flera syften, och ett av dessa är att skapa nyfikenhet för teckenspråket. I egenskap av teckenspråkskommunikatör tycker verkligen projektet har lyckats med det. Under tiden jag har arbetat hos Kollaborativet så har jag deltagit i tre processer: Föreställningarna Jag har varit med och presenterat och avslutat föreställningar och då mött barnen som besöker föreställningen. De flesta barn är hörande utan någon anknytning till teckenspråket och 16

de flesta har tyckt att rummet de kliver in i är magiskt. Barnen lever sig in i föreställningen och deras nyfikenhet för teckenspråk har verkligen väckts. Efteråt frågar många om tecknen man använder, både i föreställningen och även i det vardagliga livet som inte används i föreställningen.

trollade och utforska. Vi utgår ifrån frågeställningar används, olika material och med mycket fokus på hur teckenspråket kan användas. Vi vill även veta barnens tankar, därför har vi reflektion på slutet av varje workshop där alla får ställa frågor och komma med idéer.

DHB Workshops Inför nästa produktion har vi workshops i samarbete med DHB, där barnen som varit med hittills har haft en anknytning till teckenspråk. Det har varit döva barn, hörselskadade, coda, barn till oss som jobbar eller bekanta till döva som följt med. Alltså har alla barn haft olika grad av teckenspråkskunskap i alla olika åldrar. Vi skapar olika spännande rum till varje tillfälle, där barnen får möjlighet att kliva in, bli för-

Workshops hos Mo Gård Jag har också varit med när vi träffat deltagare och elever på folkhögskolan Mo Gård vars erfarenheter också ska användas i nästa produktion. Deras erfarenheter är väldigt blandade och berikande då många ursprungligen kommer ifrån något annat land - hur de har sett på det förflutna och även hur de ser på sina framtidsdrömmar. Vi har övat med dem olika lekar med händerna, ögon och mun. Det blir

Har du frågor? Kontakta Ingalill.Bjorkstrand@dhb.se

som att leka med teckenspråket som en form av poesi. Jag som döv och teckenspråkig är riktigt imponerad över hur Kollaborativet arbetar och hur projektet har fortskridit. Nyfikenhet väcks, både barn och vuxna blir inspirerade och är även så otroligt tacksamma för att ha delta och fått vara en del av projektet. Av oss som arbetar med detta projekt är två döva och arbetar deltid. De andra är hörande, med olika grad av kunskap av teckenspråk men med ett otroligt engagemang. Viljan att lära sig mer teckenspråk, viljan att sprida teckenspråket, viljan att skapa en stark gemenskap. Dessa människor har jobbat extremt hårt och är alla tacksamma för att de har teckenspråket i sina liv. ■

DHB DIALOG l NR 4 2017

Föräldrakonferensen #MUB8 anordnas i samverkan mellan

DHB Språkstörning, ABF & Specialpedagogiska Skolmyndigheten

17


GÅLÖLÄGRET text: GUNILLA LINDÉN

Det är en morgon i juni. På gräset utanför en lägergård i Sörmland sitter en grupp människor i en ring. Det är morgonbön på Gålölägret. Prästen som leder morgonbönen berättar om Moses som får ett uppdrag av Gud: att leda folket ut ur fångeskapen i Egypten. Men Moses vill inte ta emot uppdraget, han tror inte att han ska klara av det, för han har svårigheter att prata. Gud ger sig inte. Det är dig jag vill ha, säger Gud, till Moses, du behövs just sådan du är.

Gålölägret är ett konfirmationsläger som tar emot ungdomar med och utan behov av särskilt stöd. Lägret har funnits sedan 1989 och drivs av Högalids församling i Stockholm. Syftet med lägret är att möjliggöra för fler ungdomar att ta del av konfirmationsundervisning. I år var det 18 konfirmander som deltog och ungefär lika många ledare. En av ledarna, Johanna Axerup, berättar om vad hon tycker är det viktigaste med Gålölägret: – Gålölägret skapar ett sammanhang där alla är välkomna.

Ett sammanhang där alla får utvecklas efter deras egen förmåga. Gålölägret skapar en plattform där alla är lika mycket värda och där allas åsikt räknas. En trygg plats att visa vem man verkligen är! De konfirmander som deltar på Gålölägret har olika förutsättningar och olika stort behov av särskilt stöd. En del har ingen diagnos och går i grundskola, andra går i resursklass och har visst behov av särskilt stöd, några går i specialskola och har behov av språkstöd och ytterligare några går i särskola. Ett av målen med Gålölägret är att ungdomar ska få

lära känna andra ungdomar som de inte träffar i sin vardag och att det ska vara möjligt att få vänner utanför de sammanhang som man vanligtvis finns i. Jag frågar Johanna om hon tror att det gör det någon skillnad i en ung människas liv att vara med på Gålölägret: – Ja, det gör en jättestor skillnad. Gålölägret skapar en trygg och välkomnande plattform där unga människor får lov att utvecklas och söka efter vilka de är. Så jag skulle absolut säga att Gålölägret gör skillnad för de unga människorna som går på

lägret. Detta är en skillnad som följer en hela livet. Förutom att själv våga utvecklas ger Gålölägret en möjlighet till större förståelse för andra människor. Varje dag på lägret ser i stort sett likadan ut. Dagen inleds med morgonbön och efter den följer konfirmationsundervisningen, tematiden. Varje dag har ett särskilt tema och det temat präglar hela dagen. Efter lunch är det scouting och skapande. På kvällarna samlas gruppen igen efter middagen och har någon gemensam aktivitet. Kvällen avslutas med

aftonbön. Den tydliga strukturen skapar en förutsägbarhet som gör det lättare för många ungdomar att kunna delta. Tanken med att varje dag har ett särskilt tema är att det ska vara möjligt att arbeta med det temat utifrån olika perspektiv. Den dagen då berättelsen om Moses står i centrum för morgonbönen handlar dagen om att Gud faktiskt behöver oss människor just sådana vi är. Under konfirmationsundervisningen tittar gruppen på filmen ”Prinsen av Egypten” som handlar om Moses. Under scoutingpasset får var och en möjlighet att bidra med just det de kan, liksom under skapandepasset. På kvällen får alla konfirmander möjlighet att sammanfatta något av de senaste dagarnas händelser genom att skriva och rita och klistra in bilder i en egen dagbok. Vid alla måltider berättar någon av ledarna vad som ska hända innan deltagarna ses i matsalen nästa gång. Schemat presenteras med talad svenska, tecken som stöd, bilder och text. På Gålölägret finns det varje år någon som har en språkstörning.

18

DHB DIALOG l NR 4 2017

Jag frågar Johanna om det finns något arbetssätt som hon tycker underlättar för ungdomar med språkstörning. Hon svarar: – Gålölägrets filosofi är att det som är nödvändigt för en del är bra för de flesta. På Gålölägret jobbar vi mycket med tydlighet och upprepning för att det ska vara lättare att hänga med. Dessutom kommunicerar vi inte bara genom talad svenska, utan även tecken som stöd och bildstöd. Detta gör att fler har möjlighet att hänga med efter deras förmåga. Johanna har varit ledare på Gålölägret i tre år. Till vardags är hon producent och skådespelare. Vad är det då som gör att hon vill tillbringa tre veckor under sommaren med att arbeta med Gålölägret? – Det är en ynnest att få lov att jobba på Gålölägret. Jag utvecklas personligen genom att träffa ungdomar med unika personligheter och behov. Jag lär mig hantera olika situationer och jag lär mig bemöta olika människor. Förutom att det är utvecklande att arbeta på Gålölägret är det också fantastiskt roligt! ■

FAKTA OM GÅLÖLÄGRET Gålölägret har funnits sedan 1989 och utvecklades på Gålö utanför Stockholm. Lägret startades med Åhuslägret, ett konfirmationsläger i Skåne, som förebild. Gålölägret syftar till att erbjuda ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska diagnoser möjlighet till konfirmation och skapa en möjlighet för ungdomar med och utan funktionsnedsättning att få lära känna varandra och bli vänner. Gålölägret har sedan starten drivits av en ideell förening, Föreningen Integrerad Ungdomsverksamhet (FIU). Fr o m 2014 är Högalids församling huvudman för Gålölägret. Församlingen bedriver arbetet med stöd av Stockholms stift och bidrag från enskilda och andra organisationet. Syftet med lägret är att erbjuda alla ungdomar en bra konfirmandtid, minska utanförskap och öka förståelsen för olika livssituationer. Högalids församling samverkar med riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning (DHB). Gålölägret 2018 äger rum 18 juni- 7 juli 2018 på Gålögården i Stockholms skärgård Mer info och anmälan Gunilla Lindén, präst i Högalids församling 08-616 88 46 gunilla.linden@svenskakyrkan.se

19


DHB ÖSTRA

Gripsholm Vi var 28 personer som träffades för att titta på och lära oss om Gripsholms slott. Vi fick jättebra barnanpassade, guidade visningar av slottet, den charmiga slottsteatern och det mysiga kronköket där vi sen fick äta vår matsäck. Även familjer från DHB Mellersta deltog i den här trevliga aktiviteten.

Junibacken Lördagen den 11 november var 38 DHB-medlemmar på Junibacken och tittade på Barbro Lindgren-utställningen. Vi fick möta hennes figurer Loranga och Max, leka Vilda Bebisar och se föreställningen ”Sparvel” som vi bokat teckenspråkstolkning av. Vi hade hela Junibacken för oss själva en timme före ordinarie öppningstid, vilket var lyxigt. Vi fick också åka sagotåget flera gånger för att hinna uppfatta allt. Vi hade till och med en avskild del av restaurangen reserverad för oss för att kunna fika för oss själva.

Bouldering Den 19 november träffades vi på Bouldering Stockholm för att prova på att klättra utan rep! Vi hade anläggningen för oss själva och en egen instruktör som hjälpte oss. Svårt men roligt tyckte alla. En väldigt populär och fullbokad aktivitet med lång reservlista. 20

Billy Elliott på Stadsteatern Vi var 50 DHB-medlemmar som såg den fantastiska showen om Billy som vill välja balett framför boxning. En jättefin föreställning med många duktiga barn som både dansade och sjöng på scen. De som ville kunde låna textlåda eller hörselslinga och i pausen satt de medlemmar som förbokat fika, i en lugnare del av Teatercaféet.

På gång i höst i DHB Östra Vi har redan planerat en hel del aktiviteter för 2018, bland annat en teckenspråkskurs, två skidhelger, teater, simskolor mm.

Teckenspråkskurs 20-21 januari Nu arrangerar vi ännu en teckenspråkskurs som vänder sig både till föräldrar som är berättigade till TUFF (Teckenspråksutbildning För Föräldrar) och till föräldrar som har slut på sina TUFF-timmar. Det här är ett samarbete med TUFF och Södertörns folkhögskola. Den här gången vänder vi oss till mammor. Kursen kommer vara på Djurönäsets konferenshotell som ligger i vacker skärgårdsmiljö utanför Stockholm.

Våra drömmars stad 25 januari

Skidhelg i Kungsberget 2-4 februari

Vi har bokat biljetter till den generösa nytolkningen av Per Anders Fogelströms älskade stockholmssvit. Henning, Tummen, Lotten, Emelie, August, Bärta, Johan och Erik – liv i en liten glipa i tiden. Folkhemmet kommer och går. Människor föds och dör. Men staden finns kvar – evig men i ständig förändring. En föreställning med många välkända namn i ensemblen. I pausen finns det chans att mingla och fika i en egen vrå. Föreställningen är textad, textlådor och hörselslingor finns på plats för utlåning.

Favorit i repris! Vi har bokat ännu en skidhelg med boende på det charmiga pensionatet Forsbacka Wärdshus och med åkning i Kungsbergets skidanläggning. På lördagseftermiddagen dukar värdshuset upp Afternoon tea, vilket ingår i vårt paketpris. Skidområdet i Kungsberget har 20 nedfarter, 9 släpliftar och två stolliftar. Kungsberget har även en populär Fun & Snowpark för de lite större barnen/ungdomarna. Här bokar vi Totalskidskola för flera grupper med lärare som är vana vid barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. DHB DIALOG l NR 4 2017

Skidhelg i Romme Alpin 9-11 februari En helgresa med boende på hotell Scandic i Borlänge centrum och åkning i Romme Alpin. Hotellet har Spa-avdelning med bastu och pool. Skidområdet är varierat och passar både barnfamiljer och de som vill ha lite tuffare backar. Det finns 31 nedfarter och 13 liftar varav 4 st 6-stols expressliftar, knappliftar och tre skidband för de allra minsta. Vi bokar privata skidskolegrupper för olika nivåer.

Årsmöte 17 mars Som vanligt planerar vi att ha vårt årsmöte kombinerat med en trevlig familjeaktivitet. Planera in det i kalendern redan nu.

Simskolor, start 11 mars Vi fortsätter med våra populära simskolor i samarbete med Vattenhuset i Älvsjö och Bergshamra. Vi kommer ha nybörjar- och fortsättningsgrupper som tidigare i extra varma bassänger, med teckenspråkstolkning och med en förälder per barn i vattnet.

Minifritids en lördag per månad Vi fortsätter också vårt samarbete med Unga Hörselskadade, HiSus, kring Minifritids en lördagseftermiddag per månad på deras trevliga ungdomsgård. Med ett nytt tema varje gång och duktiga barnledare som även kan teckenspråk. 21


HALLÅ HALLOWEEN!

NOTIS OM KYRKEKVARN

Regn, kalla vindar och inskolning till vintertid.

Västra på Kyrkekvarns aktivitetscenter strax utanför Mullsjö. Innan aktivi-

Med det introt kan man tro att det var en usel långhelg på Hafstens Camping, men det var det inte! Ett bevis på att arrangemanget var så bra att detta faktorer inte spelade så stor roll i det hela. Det tog positiv fart direkt vid incheckning med en påse fylld av spindelnät, spindlar, skelett mm för att pynta våra stugor. Sen rullade aktiviteter igång direkt och vi pysslade Halloween stenar/teckningar/ pärlplattor, spelade minigolf så bollarna flög, gick tipspromenad med grillunch ute, red de sötaste ponnys ledda av läskiga barn, badade spabad och bastu samt vedeldad badtunna på stranden. Det sistnämnda var en underbar njutning. Att sitta i det ångande, varma vattnet i eldröken vid stranden och gömma sig för vinden. Det bästa! Våra barn var nog gladast över ponnyridningen. Eller kanske var det stoltheten över den finaste pumpan som de minns mest. Att få hantera den vassa kniven och designa utseendet. Eller nej, kanske lekgrottan vi receptionshuset? Nä, kompisarna! Att sen få frukosten levererad till stugan, tätt följt av bildstöd för dagen… Alltså ni fattar. En av de bästa semestrarna vi haft tillsammans som familj! Fackeltåg till spökpromenaden på kvällen var en upplevelse med både lite pirrig skräck och nyfikenhet och en fullständig fullträff när det hela toppades av en egen godispåse! Jenny och Elena såg till att alla visste vad som gällde, när det gällde och för vem det gällde. Information och kunskap delades i gruppen om stöd och hjälpmedel i skolan, historien runt halloween pumpan, hur man mördar en zombie, vilka Youtubare man ska ha kolla på och vad som händer när man öppnar en larmad dörr. Det är en härlig känsla att vara i dessa sammanhang då alla accepterar varandra för vem vi är på ett sätt som ibland är svårt i vanliga livet. En fristad för att få vara sig själv och delta på sina villkor. Jag är så tacksam att få ha möjligheten att vara del av detta gäng och att några eldsjälar ger av sin tid för att planera och genomföra dessa läger och utflykter. Vi ses snart!

teten hade vi mailat ut program med ritade tecken till deltagarna, samt info och bildkarta om mångkampsgrenar. Väl på plats delade vi ut utvärderingslappar gjorda i Symwriter.

Halva gruppen blev tilldelade charmiga islandshästar och övriga paddlade kanot. Efter en härlig ridtur mötte vi kanotgänget på en idyllisk rastplats i skogen och fikade tillsammans. Sedan byttes hjälmar mot paddlar och vi tog oss tillbaka till anläggningen längs den natursköna ån Tidan. En riktigt bra kombination, vi fick träningsvärk i både armar och ben! Efter lunch var det dags för

mångkamp. Vi delade in oss i lag och sprang runt på skidor, i stegar, och med ögonbindlar. Det gällde att vara både klurig och snabb och kunna samarbeta inom gruppen. Hela tillställningen bjöd på många goda skratt! Vi bodde i ett äldre herrgårdshus med många rum - egentligen ett vandrarhem, men eftersom vi hade hela huset för oss själva blev det extra speciellt. På kvällen levererades en grill-

buffé dit, och efter maten kopplade vi av i tv-sofforna efter en fantastisk dag. På söndagen paddlade vi en trevlig tur i storkanot med tolv paddlare och en rorsman. Flera av oss som paddlade fick nu ännu mer armträning innan det var dags för lunch och hemfärd. En riktigt trevlig helg där både vuxna och barn verkade väldigt nöjda! Marie-Louise Fritzén

TECKENSPRÅKSKURS MED DHB VÄSTRA Vi är två systrar som fick möjligheten att följa med på vår första kurs. Vi blev tipsade av vår vän och

TEXT: KARIN VASEN

hennes mor.

22

FOTO: ULF ERIKSSON.

Helgen var rolig och härligt intensiv. Vi lärde oss mycket nytt samt att vi fick utmana oss själva utifrån tidigare kunskaper. Lärarna var fantastiskt duktiga. Vi upplevde att de såg varje person utefter dennes behov, stöttade och utmanade. Lärarna hade roterande schema på grupperna vilket vi tycke var bra då man fick träffa alla tre. Det var lagom långa pass och det är otroligt kul att lära sig teckenspråk, men det uppstår även kaos i huvudet så vi knappt vet hur vi tecknar ”tack” längre. Pauserna var välbehövda då vi fick fika, kaffe/te, frukt och allt som behövdes för att ladda batterierna. Kökspersonalen var även de väldigt hjälpsamma och trevliga. Vi hade anmält specialkost vilket de verkligen hade ansträngt sig för att laga. Allt var bra skyltat och maten var jättegod. De två ledarna som höll i utbildningshelgen var hjälpsamma och hade bra koll. På kvällen anordnade ledarna lekar till alla som deltog i kursen och vi satt uppe länge och skrattade. Ja så länge som man orkade efter en heldag med utmaningar och intryck. Vi systrar gick till vårt rum men vi kunde inte sluta öva och satt uppe i de mysiga rummet som vi delade med en stor godispåse och tecknade till varandra. Vi vill tacka för en fantastisk helg och vi har fått lära oss så mycket! Vi hoppas vi få följa med fler gånger och till dess tecknar vi med varandra så ofta vi kan! Tack så mycket för allt, hälsar Martina och Malin DHB DIALOG l NR 4 2017

FOTO: DANIEL LAKSO.

DHB VÄSTRA

En solig och fin septembermorgon samlades ett gott gäng från DHB

SPEX PÅ LÖDÖSE MUSEUM Våra barn tycker om att gå på museum men konstutställningar avverkar de med några spring, sedan är det fika. Ett museum om medeltiden är annorlunda. Därför var det en förväntansfull familj som svängde in på parkeringen till Lödöse museum lite efter tio på lördagen. DHB-gänget stod samlat innanför entrén och en guide klädd i medeltida kläder hade fångat gruppens intresse. Historien om Lödöse är rik och guiden varvade berättelser från själva utgrävningen med vad man lyckats återberätta genom de historiska pusselbitar som upptäckts. Flera meter djupa marklager vid älven visar att Lödöse var en central och livlig plats under medeltiden och guiden berättade om hur folk hade det till vardags och om mångåriga grannlandsfejder. Vi fick också höra mycket om fynden som skvallrar om intensiv handel med andra delar av Europa. Berättelserna ger utställningens föremål liv och i museet finns även små modeller över samhället som är mycket talande. Efter visningen spred sig gruppen i muséet men snart fånga-

des vi åter upp av guiden som ledde oss till en speciell plats, ett sagorum där man reser iväg i tiden, ljuset dämpades och en lägereld (av LED-belysning) tändes. Alla bjöds med i en sagosång och klappade takten till spännande berättelser från medeltiden. Elden släktes, vi färdades tillbaka till vår egen tid och gick till aktivitetsrummet för att pröva att karda ull och spinna garntråd. Där kan man också leka med handsnidade medeltida figurer och bygga borg med träklossar. Att färglägga en egen sköld var populärt och likaså att skriva med gåspenna och bläck. En gemensam lunch med efterrätt ingick och i slutet av den fick vi lite mer information om vad som händer inom föreningen den närmaste tiden. Det kändes som vi var väldigt länge på muséet och att det var väl planerad tid för varje aktivitet, ändå var det bara strax efter lunch vi tackade för arrangemanget och begav oss hemåt. TEXT: FAMILJEN HAGNESTÅL LUNDENIUS

23


DHB NORRA

DHB SÖDRA Besök på Astrid Lindgrens Värld! I höstas var DHB Södra på en fantastisk helgutflykt! DEN 12 OCH 13 augusti i år bjöd

ÅRSMÖTE MED GÄSTFÖRELÄSNING! DHB I NORRLAND Språka på Teckenspråk DHB i Norrland har precis haft sista ”Språka på Teckenspråk” i Sundsvall för terminen. Vi fortsätter såklart till efter årsskiftet, det är ett enkelt och populärt sätt för barn och vuxna att mötas under informella former. Till våren ska vi försöka starta en grupp i Östersund också, det blir riktigt spännande. Vi från DHB i Norrland hoppas att Du tar chansen och deltar i Språka på Teckenspråk i Östersund!

Boka redan nu in den 24 februari 2018 då vi kommer att ha både årsmöte för DHB i Norrland och en gästföreläsning samma dag! Föreläsaren för dagen är Conny Norén, kanske mer känd som ”Babito”. Han kommer att prata om adoption och hans erfarenheter av att adoptera; varför de adopterade, hur det går till rent praktiskt, hur kom det sig att de som hörande adopterade två döva barn? Föreläsningen arrangeras av DHB i Norrland, Adoptionscentrum i Norr och Medelpads dövas förening. Årsmötet kommer att börja klockan 11.00 och föreläsningen är inplanerad till klockan 13.00. Vi kommer att hålla till i Mittuniversitets rymliga lokaler i Sundsvall då vi hoppas och tror att det är många som vill komma och lyssna! Mer information kommer att komma ut närmare årsmötet och föreläsningen. Är man nyfiken på arbetet i styrelsen och kanske till och med intresserad av att komma med kan ni kontakta Erika Tegström eller Fredrik Zetterberg så sätter de er i kontakt med valberedningen.

DHB Södra anordnade en skridskohelg för intresserade medlemmar i början på december. PÅ FREDAGKVÄLL var det bara ”större” barn som kom eftersom det var lite sent på kvällen. Dessa barn tränade på att hantera klubban, skjuta puckar och spelade hockey. På lördagen kom det samma barn igen som varit med på fredagen- de tränade på att åka fort och lite teknikövningar. Sen hade de också lite träningsvärk i fötterna och benen. Det kom också en ny pojke på 4 år som provade åka skridskor för första gången. De första gångerna brukar det bli att bara bekanta sig med miljön och skridskorna. Tidigare tillfällen har vi delat rinken i 2 delar, den ena halvan till dem som har mer vana av skridskoåkning och den andra till dem som har mindre vana. Det kom flera nya barn på söndagens skridskopass i mer varierande ålder. Det blev att göra olika övningar och lekar på isen efter gruppens förmåga som exempel stafett runt koner, plocka upp puck och stanna med skridskor. Några hann också träna hopp och piruetter på isen. Det har varit en återkommande aktivitet nu under några år eftersom det har blivit väldigt uppskattat av alla som varit med. Så därför kör vi en ny omgång i mars 2018! Hjärtligt välkomna!

DHB Södras populära skridskoskola, våren 2018 • 16 mars 19:30-21:30 • 17 mars 15:00-17:00 • 18 mars 17:00-19:00

SKRIDSKOSKOLAN KOMMER att ledas av Jessica Rosell

DHB i Norrland har nu startat en ny grupp på Facebook:

som tränade konståkning i många år och nu jobbar hon som teckenspråkstolk. Hon kommer att leda DHB:s skridskoskola på teckenspråk och talar vid behov. Hjärtligt välkomna!

DHB i Norrland - (officiell sida)

24

1-3 december 2017 vid Lunds Ishall

Lilla rinken på Lunds Ishall (Ishall Sparbanken Arena, Stattenavägen 25 i Lund). Denna aktivitet är gratis för alla medlemmar i DHB!

DHB I NORRLANDS NYA FACEBOOK Vi kommer att använda denna nya sida för att informera om olika evenemang vi både får tips om och som vi bokat in för. Vi tar gärna emot kommentarer och synpunkter till aktuella och planerade händelser och evenemang. Så se till att gå med i den nya Facebookgruppen redan idag!

DHB Södra in våra medlemmar till Vimmerby för att besöka Astrid Lindgrens Värld! Vår styrelsemedlem Anna Söberg ansvarade för allt att det praktiska inför besöket. Anna gjorde ett fantastiskt jobb och det var en glad grupp barn och vuxna som fick se många teaterföreställningar tolkade på teckenspråk. De duktiga tolkarna följde med oss från föreställning till föreställning och fick spela många, många olika roller, allt från fröken Prysselius (Prussiluskans) kompis till att testa medeltidskläder i Ronja Rövardotter och spela eleganta innerstadsbor i Karlsson på taket. Det blev en mycket lyckad och glad dag med en massa roligt for både stora och små!

DHB SÖDRAS SKRIDSKOHELG

DHB i Norrland vill önska alla våra medlemmar en underbar julledighet med mycket snö, förväntansfulla barn och massor av god mat!

Anmäl er till DHB Södras mailadress: sodra@dhb.se eller via SMS/Whats app till Anna Söberg 0707-22 33 54 Skriv gärna i meddelandet om ni ska vara med på alla tillfällen eller om det bara blir en gång ni kommer.

DHB i Norrland ordförande Erika Tegström DHB DIALOG l NR 4 2017

25


DHB Språkstörning!

DHB MELLERSTA

text: JAN HÖGLUND, KASSÖR DHB SPRÅKSTÖRNING

Samtliga distrikt finns nu representerade med en egen distriktssida i DHB Dialog. Det känns både glädjande och skönt att äntligen kunna presentera DHB Språkstörnings egen sida!

I höst har DHB Mellersta haft ett samarbete med Dövförening i Örebro i 2 föreläsningar: ❚ 26 oktober om 13 kvinnor i Tystnadens Sverige med Isabell Engwall ❚ 28 november en föreläsning av Kristoffer Kold Erlandsen om sin tid på dövskolan.

Planer inför 2018

Planerat besök på Science2047

DHB MELLERSTAS STYRELSE har under hösten

I HÖSTAS HADE vi planerat ett be-

jobbat med att planera olika aktiviteter inför 2018 och vi hoppas och tror att vårens planer kommer bli roliga och intressanta. Som förslag ligger bland andra följande evenemang; Föreläsning den 28 februari av Ingela Holmström och Krister Schönström om döva barns språkutveckling. Många av er känner igen Krister Schönström från DHB:s familjeläger i somras som ni kunde läsa om i DHB dialog nummer 3 2017. En föreläsning i mars av Conny Norén. Föreläsningen är tänkt att handla om att vara adoptivpappa till ett dövt barn. Mer information gällande datum och plats kommer att komma ut vid ett senare tillfälle. I mars kommer DHB Mellersta hålla sitt årsmöte. Styrelsen kommer även i detta fall återkomma med specifikt datum. Vi ser gärna att våra medlemmar deltar i mötet för att träffa styrelsen och för att ha möjligheten att ställa frågor och komma med idéer. Till våren har vi även planer på att anordna en utflykt till Lustiga Landet utanför Vintrosa mellan Karlskoga och Örebro. I samarbete med Dövas Förening Örebro, DFÖ, så planerar vi att ha ett dagkollo för döva och hörselskadade barn som vi hade i höstas även för 2018. Detta är ett samarbete med flera föreningar som alla deltar i planeringen. Mer information om detta kommer att skickas ut vid ett senare tillfälle.

26

sök på Science2047. Tyvärr var vi tvungna att ställa in besöket på grund av en brist på anmälningar. VI kommer att planera in fler resor till 2018, och vi hoppas att aktiviteterna blir välfyllda och trevliga!

Teckenspråksutbildning OM DET FINNS intresse för en teck-

enspråksutbildning i vår, hör då av er till styrelsens e-post styrelsen.mellersta@dhb.se. Vi besvarar e-postmeddelanden så snart vi har möjlighet.

DHB Mellerstas styrelse önskar samtliga medlemmar en

ett h c o l u j d o G ! r å t t y n t t Go

Hjälp med styrelsearbete och aktiviteter

som nu anordnas för åttonde gången. Platsen är Wiks Folkhögskola utanför Uppsala den 13-15 april och inledningstalare är SPSM:s nye Generaldirektör Fredrik Malmberg, som också intervjuades i DHB Dialog nr 3. Förutom Fredrik så deltar SPSM med presentationer av logopeder och specialpedagoger. Efter återkoppling från deltagarna i MUB nr 7 så har vi utökat tiden för programpunkterna där föräldrar och unga vuxna delar med sig av sina erfarenheter hur det är att växa upp med en språkstörning och tid är avsatt för diskussioner och utbyte av erfarenheter mellan deltagarna. Vi kommer också att få ta del av forskningsresultat angående livssituationen för vuxna personer med språkstörning.

DHB Språkstörning är ett så kallat rikstäckande distrikt inom DHB och har medlemmar i alla geografiska distrikt. Vi har speciella utmaningar med hur vi ska organisera oss för att på bästa sätt ge stöd till de geografiska distrikten. Flera distrikt upplever att de inte kan möta behoven som kan finnas hos Språkstörnings medlemmar. Sedan vårt senaste årsmöte finns nu en utökad styrelse med flera nya medlemmar på plats för att ta sig an utmaningarna vilket känns väldigt positivt. Förutom organisation och arbetssätt så arbetar styrelsen med arrangemanget av föräldrakonferensen ”Mitt Unika Barn” (MUB), 2018. Jag vill passa på att göra lite reklam för denna konferens

Kurser under 2018 Kurser under skoltid = optimal språkstimulans Vårtermin Bas (tsp B) 12-16 feb Forts. (tsp C) 5-9 mars Forts. (tsp D) 16-20 apr Fördjupn. (tsp E/F) 14-18 maj Taktilt teckenspråk, helgkurs 25-27/5

Hösttermin Bas Forts. (tsp D)

15-19 okt 26-30 nov

Forts. (tsp C) 12-16 nov Fördjupn. (tsp E) 10-14 dec

TECKENSPRÅKIG GEMENSKAP, VARMT VÄLKOMMEN!

hjälpa till med styrelsearbetet, aktiviteter, eller har idéer om olika aktiviteter så hör gärna av dig till oss genom mail till styrelsen. mellersta@dhb.se. Ju fler vi är desto fler aktiviteter kan vi anordna för distriktet!

Anmälan och information: www.vastanviksfhs.se Kontakt tel: 0247-641 30 E-post: kurs@vastanviksfhs.se

Teckenspråkig Teckenspråkig studiemiljö i Leksand studiemiljö i Leksand

DHB DIALOG l NR 4 2017

7HFNHQVSUnNVXWELOGQLQJI|UYLVVDI|UlOGUDU

TUFF

Utbildning

i Vänersborg

ZZZGKEVHYDVWUDWXII

)|UYLGDUHXSSO\VQLQJDU NRQWDNWDTuff i Vänersborg  Tel. 0763-939519 (SRVW ternstedta@gmail.com

Välkommen till Västanviks TUFF-kurser 2018

TUFF Sommarkurser är fullbokade

SKULLE DU TYCKA det vara kul att

Ta chansen och anmäl er till en givande helg med information och diskussioner omkring situationen för just ert unika barn! ■

CARLBORGSONS DONATIONSTIFTELSE Du som är född inom Dalarnas län samt har genomgått dövskola/specialskola för döva/hörselskadade är behörig att ansöka om bidrag från Carlsborgsons donationsstiftelse. Medel kan sökas till t ex bildandet av eget hem, bosättning samt till inköp av redskap, inventarier och material för bedrivande av yrke eller annan sysselsättning. Bidrag kan även sökas till yrkesutbildning, vidareutbildning och kurser. Ansökningsblankett och information finns på www.Itdalarna.se (flik Övrigt; Stiftelser), eller kontakta Landstinget Dalarna, tfn 023-49 01 05, sven-erik.olsson@itdalarna.se. Ansökan sändes till Landstingent Dalarna, Carlborgssons donationsstiftelse Box 712 791 29 FALUN

27


Flexnytt

EIJE:S BIL AB

Edgrensgatan 9, 662 27 Åmål

Hörservice Pontus Egerö AB www.hörservice.se • 08-777 29 50

Flera av er har säkert sett medias uppmärksamhet om hur nedskärningar i

Misa AB

assistansersättning drabbar familjer som har barn med behov av stöd. Försäkringskassans tolkning av LSS har nu lett till att personer med behov av hjälp

www.misa.se

för att äta och andas får minskningar av sina assistanstimmar. Den 3 decem-

Teckenbro AB

ber hålls manifestationer i bland annat Stockholm och Örebro under parollen Assistans är frihet – Rädda LSS. Information om eventet finns på Facebook.

www.teckenbro.com, info@teckenbro.com

Ord AF

Astrid Frylmark AB

www.spraklek.se • www.ordaf.se

Ord AF

28

deltog tillsammans med Barbro Lewin, funktionshinderforskare, och Mo Gård. Arbetet har fortsatt i en arbetsgrupp bestående av Sonia Strömberg, DHB Flex, Cecila Joge Johansson, Mo Gård och Barbro Levin. Arbetsgruppen behöver nu hjälp i det fortsatta arbetet och har utarbetat en enkät för detta. Om du har barn som omfattas av LSS och vill vara med och beskriva din situation, kontakta Sonia Strömberg, sonia. stromberg@gmail.com, så kommer en enkät att skickas till dig. DHB Flex har även skickat en skrivelse till Socialstyrelsen angående utkastet till Kunskapsstöd gällande förutsättningar för delaktighet för personer med LSS insatser, som tas fram som stöd till t ex LSS-handläggare inom kommuner m fl. Kunskapsstödet beskriver behovet av alternativ kommunikation, men ingenstans i underlaget lyfts något om teckenspråk fram, vilket i allra högsta grad påverkar utfallet av delaktighet för personer som är döva med ytterligare funktionsnedsättning. I vår skrivelse till Socialstyrel-

DHB:s VERKSAMHET

Barnets första tecken de första åren Boken vänder sig till föräldrar som har ett barn med hörselnedsättning eller dövhet och till deras anhöriga. Den vänder sig också till dig som vill veta lite mer om svenskt teckenspråk. Boken innehåller cirka 2000 tecken med små berättelser. Den kan beställas på: http://www.litenupplaga.se/868

Nu har Leffe börjat skolan Del 2 är en fortsättning på ”Barnets första tecken de första åren”. Boken innehåller cirka 350 tecken med små berättelser, samt berättelsen om ”Mina egna erfarenheter som elev med hörselnedsättning i den vanliga grundskolan”. Den kan beställas på: http://www.litenupplaga.se/1280

FINNS ÄVEN I BOKHANDELN

Astrid Frylmark AB

www.spraklek.se • www.ordaf.se

KARIN AFLI DHB Flex har även beskrivit flera fall, där livet efter skolan inte blivit som man tänkt sig. Under skoltiden har våra barn med behov av teckenspråk rätt till stöd i form av specialskola eller integrering i klasser med hörselinriktning. Därefter finns möjlighet att gå i särskolegymnasium i teckenspråkig miljö. Under skoltiden är teckenspråket det som är utgångspunkten och miljön anpassas sedan efter de övriga funktionsnedsättningarna. Efter skolan gör kommunerna sin egen prövning av behovet av stöd. Inte sällan kommer då kommunerna fram till att behovet av teckenspråk kommer längst ner på listan. I värsta fall hamnar våra ungdomar på boenden där personalen inte kan teckenspråk och där det inte heller finns förutsättningar för sociala kontakter med de andra på boendet. DHB Flex har därför påbörjat ett arbete för att få fram ett underlag inför kontakt med LSS-utredningen och politikerna. I början av februari i år hade vi en workshop, där flera föräldrar

VI STÖDJER

sen skriver DHB Flex: ”Vi skulle önska att man redan i utredningsförfarandet om rätten till LSS insats tydliggjorde vikten av att få stöd och service på sitt språk, teckenspråk (om man är döv och kommunicerar på teckenspråk). Sedan när det gäller utförandet/verkställigheten bör det vara tydligt i det formulerade uppdraget att språkperspektivet behöver beaktas och att den enskilde ges möjlighet att välja en utförare som kan tillgodose behovet i teckenspråk i sin verksamhet. Vår målgrupp blir ofta språkligt isolerade då talspråket är majoritetsspråk. Att kunna interagera med andra och vara delaktig tillsammans med andra i ett socialt sammanhang är viktigt för att kunna leva som andra. Utöver det språkliga behovet har naturligtvis också vår målgrupp behov av kognitivt stöd och individuella anpassningar, vilket Kunskapsstödet tydliggör.” Hela skrivelsen finns på DHB:s hemsida. ■

Bo Carlssons minnesgåvofond

ANSLAGS TAVLAN

Inom Riksförbundet DHB finns en gåvofond - Bo Carlssons minnesgåvofond. Fondens medel ska användas för att främja barn och ungdomar som är döva, hörselskadade eller har en språkstörning. Bo Carlsson satte alltid DHB i första rummet och såg till att alla kände sig delaktiga i DHB:s arbete. Han ville att alla målgrupper skulle känna sig hemma och han var mer insatt i gruppernas behov än någon annan. Det fanns inga oviktiga frågor för Bo och han hade en alldeles särskild förmåga att visa på betydelsen av samarbete med andra organisationer. Vill du skänka pengar till fonden sätter du in en summa på DHB:s postgiro 37 04 84-8 eller bankgiro 485-8999, och märker talongen ”Bo Carlssons minnesgåvofond”. Har du frågor om fonden får du gärna ringa eller maila DHB:s kansli, 019-17 08 30 eller kansliet@dhb.se

Håll dig uppdaterad

tsföreningarna skickas ut per e-post via vårt medlemsregister. Mycket av informationen från såväl riksförbundet som från distrik sregistret är giltig. Det kan du göra på ”Min sida” på Vi ber därför alla medlemmar att kontrollera att e-postadressen i medlem http://www.dhb.se/medlem. Du kan också kontakta kansliet@dhb.se så hjälper vi dig. vi upp information om alla våra aktiviteter. Ps. Gå gärna in och gilla vår facebooksida https://www.facebook.com/dhbriks. Där lägger

Karin Afli DHB DIALOG l NR 4 2017

29


Beställ böcker, informationsmaterial och rapporter från DHB! P rodukter

Beställningar görs till kansliet@dhb.se eller via http://www.dhb.se/material

Lätta tecken

Lätta tecken

– 120 ord från det svenska teckenspråket

-

120 ord från det svenska teckenspråket

Lätta tecken DVD med 120 filmade tecken från det svenska teckenspråket. Här kan du se olika tecken för djur, färger, familjen, tid, mat, dryck, känslor, sport och skola. Filmen har inte ljudspår. Pris: 50 kr + frakt

Därför går jag inte till skolan Tre elever på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade berättar om skolk. Tryckt: 30 kr + frakt

Språkstörning hos barn och unga i skolåldern Informationsskrift som i första hand vänder sig till föräldrar och andra närstående. Anna-Karin Arnald leg. logoped ger svar på de vanligaste frågorna om barn med språkstörning under skoltiden. Skriften tar upp innebörd och konsekvenser i skolan och ger tips på vad man som förälder och personal i skolan kan göra för att underlätta för barnet. Pris: 30 kr + frakt

Vi är en grupp fast två ändå

– möjligheter i vardagen

Ett livsperspektiv - möjligheter i vardagen Filmen ”Ett livsperspektiv” handlar om livet för barn, unga och vuxna som är döva, har en hörselnedsättning eller en språkstörning.

Gratis DVD med tillhörande Maria Norberg Gabriella Yström Elinor Brunnberg

Vi är en grupp fast två ändå Sammanfattning av fältstudien som genomförts vid Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Tryckt: 50 kr + frakt 30

En undersökning om hur döva och hörselskadade barn och ungdomar med flerfunktionshinder och deras familjer upplever språksituationen i ett livsperspektiv. Pris: 50 kr + frakt

Ibland låtsas jag att jag förstår (rev. 2014) Bok samt ljudbok i DAISY-format om elever med språkstörning, som uppdaterats 2014. Boken vänder sig till föräldrar, pedagoger och andra som möter barn med språkstörning och ger kunskap om hjälpmedel och om de särskilda svårigheter som eleverna har. Boken innehåller också tankar och råd om bemötande av barn med språkstörning. Pris: 150 kr + frakt

Ett livsperspektiv 1

Om döva och hörselskadade elevers erfarenheter av Riksgymnasiet

Flerhandikappades kommunikation i ett livsperspektiv

broschyr beställs via http:// www.dhb.se/?id=2750 Fraktkostnad tillkommer.

Språkstörning i kombination med flerspråkighet Även denna informationsskrift vänder sig till föräldrar och andra närstående i första hand. Eva Kristina Salameh leg logoped ger svar på de vanligaste frågorna om flerspråkiga barn med språkstörning. Skriften tar bland annat upp flerspråkig språkutveckling, språkstörning i kombination med flerspråkighet, utredning och bedömning, intervention och föräldrarnas roll. Denna informationsskrift finns även på arabiska. Pris: 30 kr + frakt

Döv med utvecklingsstörning – Möjligheter i ett livsperspektiv Gratis skrift som kortfattat och lättillgängligt informerar och belyser situationen för individer med hörselnedsättning/dövhet i kombination med utvecklingsstörning. Skriften riktar sig i första hand till personer som inte tidigare kommit i kontakt med målgruppen i fråga. Fraktkostnad tillkommer.

DHB DIALOG l NR 4 2017 29

DHBdialog

VILL DU RA I TIDNINGEN? ANNONSE

0-29 99 61

ring 066 KONTAKTA en@agrenshuset.se eller jonna.paanan


Returadress: DHB Dialog Järntorgsgatan 8, 703 61 Örebro

Profile for Riksförbundet DHB

DHB Dialog #4 2017  

DHB Dialog #4 2017  

Advertisement