Dialog nr 1 2021

Page 1

DHB DIALOG NR 1 >> 2021 ÅRGÅNG 48

LÄS OM

RACE RUNNING

SOMMAR LÄGER!

DAGS FÖR

ÅRSMÖTE

MAURI OM TILLGÄNGLIGHET PÅ

YOUTUBE

Tidskrift för Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning

DHB NR 1 / 2021 1


Gålölägret 2021 Ett konfirmationsläger för dig som är 14–18 år, går i grundskola, resursskola, specialskola eller särskola.

Våga utmana dig själv och få ett minne för livet! Gålölägret är gratis och drivs av Svenska kyrkan, Högalids församling i samarbete med DHB och äger rum 14/6–3/7 2021 på Gålögården, i Stockholms skärgård.

Info och anmälan: svenskakyrkan.se/hogalid/galolagret Anders Marklund 08-616 88 24

ÄR DU REDO? Att förändra livet för många Då ska du gå vår Teckenspråkslinje 1-2 år Vi har också TUFF- teckenspråksutbildning för föräldrar

Läs mer på Sarnmark.se

www.onnestadsfolkhogskola.se

LSS-insatser med fokus på kommunikation Mo Gård har över 70 års samlad erfarenhet och specialiserad kompetens kring kommunikation, utmanande uttryckssätt och kombinerade funktionsnedsättningar. Vi är ett stiftelseägt idéburet kunskapsföretag som erbjuder individanpassade helhetslösningar inom boende och gymnasiesärskola till barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism. Vi finns på flera platser i landet och har just nu lediga platser att erbjuda. Välkommen att besöka vår hemsida eller ta kontakt med våra kunniga rådgivare:  radgivare@mogard.se  010-471 67 00

mogard.se

2

DHB NR 1 / 2021


Vi fortsätter med ett pandemianpassat verksamhetsår! Nu har vi alla levt i ett år med en pandemi som medfört förändringar som kanske ingen kunde föreställa sig i februari 2020. Viruset har varit mera långvarigt och svårare att bekämpa än vad åtminstone jag kunde förstå i inledningsfasen. Viktigaste lärdomen är nog att detta tar tid och att vi alla måste hjälpas åt för att hålla smittspridningen i schack. På många håll i landet inleddes vårterminen helt eller delvis med undervisning på distans. Något gymnasieskolan fick uppleva redan våren 2020 och som sedan fortsatt i olika grad på många skolor under hela läsåret. Något som blivit tydligt är att olika skolor och skolhuvudmän har olika förutsättningar och varierande beredskap för undervisning på distans och de konsekvenser det kan

medföra. Barn och elever med funktionsnedsättning och barn och elever som på andra sätt är i behov av stöd behöver särskilt uppmärksammas och distansundervisning kan innebära en extrem utmaning för många elever ur våra målgrupper. Detta behöver medföra omfördelning av resurser och extra behov av kompetensutveckling till lärarna, något som skolorna klarat i varierande grad. SPSM ger på sin hemsida råd och riktlinjer för undervisning på distans för våra målgrupper och jag tycker man ska försöka ta del av dessa och utvärdera hur väl ens barns skola klarat undervisningen. Det är mycket viktigt att alla elever får det stöd som de är vana vid och behöver även om undervisningen nu sker över distans.

Redaktör Anna Gabrielsson Ansvarig utgivare Fredrik Zetterberg Adress Riksförbundet DHB Fabriksgatan 54A 702 23 Örebro Tel: 019-17 08 30 Mail: dialog@dhb.se Prenumeration Riksförbundet DHB:s kansli Mail: kansliet@dhb.se Tidningen utkommer med 4 nr/år. Pris för icke medlem 200 kronor/år. Annonser Anna Gabrielsson Tel: 0733 359 880 Mail: anna.gabrielsson@dhb.se Grafisk produktion Olga&friends - en del av Ågrenshuset Tryck Ågrenshuset Manusstopp nr 2, 1 juni 2021. Tidningen finns ute vecka 25.

>> LEDARE

Som ni alla känner till så är de flesta arrangemang och aktiviteter för DHB fortfarande inställda eller har skjutits på framtiden. Speciellt har vårt projekt Äntligen haft det jobbigt med många inställda skolbesök vilket gjort det svårare med medlemsvärvningen till Unga med språkstörning (UMS). Projektet arbetar nu för att kunna genomföra UMS andra årsmöte den 20 mars på ett smittsäkert sätt. Detsamma gäller Riksförbundets årsmöte som vi senarelagt till 8 maj för att så många som möjligt skulle kunna vara på plats.

Jan Höglund

Ordförande, DHB

Vi planerar också vidare för det framflyttade sommarlägret och så hoppas jag vi kan träffas på Skansen för DHB dagen 2021. Håll koll via våra nyhetsbrev och på hemsidan.

>> När du flyttar, kom ihåg att meddela adressändring till Riksförbundet DHB:s kansli, kansliet@dhb.se, så medlemstidningen och övrig information når dig! Som medlem i Riksförbundet DHB får du DHB Dialog fyra gånger per år, tillgång till riksförbundets och distriktens aktiviteter, råd och stöd samt möjlighet att påverka. Bli medlem via: www.dhb.se/medlem www.dhb.se

DHB NR 1 / 2021 3


Projektet ”Äntligen!”

Nytt år, dags att förnya medlemskapet i UMS! Nu när vi har lämnat 2020 bakom oss och välkomnat 2021. Förnya medlemsskapet på vår Facebook sida eller på vår hemsida www.dhb.se/ums 4

DHB NR 1 / 2021


Nu är projektledare Elin Adebo tillbaka på sin tjänst från mammaledigheten.

Nytt år, dags att förnya medlemskapet i UMS Nu när vi har lämnat 2020 bakom oss och välkomnat 2021, är det också dags att förnya medlemskapet i UMS om man inte redan har gjort det. Det kan man antingen göra på www.dhb.se/ums eller gå in på UMS Facebook-sida för att läsa mer om det. Ditt (eller ditt barns) fortsatta medlemskap är oerhört viktigt för UMS under året, framförallt i dessa pandemitider!

Årsmöte 20:e mars Den 20:e mars hölls UMS andra årsmöte i Coronasäkrad lokal på Stora Hotellet i Örebro. Flera medlemmar fanns med, och några valde att finnas med över länk. Vi har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att undvika onödig smittspridning. Det finns till exempel möjlighet att delta digitalt om så önskas. Länk för att anmäla sig till årsmötet finns på UMS Facebook-sida!

Projektledare Elin åter från föräldraledighet Efter ett år av föräldraledighet är vår projektledare Elin Adebo tillbaka till sin tjänst sedan 1:a mars. Det innebär att vikarierande projektledare Daniel Lee lämnar sin roll och går tillbaka till sin tjänst som kanslimedarbetare på Riksförbundet DHB.

Avslutningsvis… Pandemin och dess restriktioner är tyvärr fortsatt en del av allas vardag, och det påverkar förstås också projektet. Med det sagt vill vi försöka komma ut till skolorna och göra externa besök så fort det finns möjlighet till det. Med lite tur kan vi påbörja detta till våren igen,

men vi håller förstås koll på utvecklingen av smittspridningen och anpassar oss till pandemins restriktioner. Följ oss gärna på sociala medier och stötta oss genom att

bli medlem i UMS och i Riksförbundet DHB. Tillsammans tar vi oss igenom denna pandemi!

DHB NR 1 / 2021 5


Sverige Dövas Riksförbund fyller 99 år! Riksförbundet har fått en ny medarbetare! Kansliet i Örebro har fått en ny medarbetare. Hennes namn är Annelie Björnsson och hon kommer att arbeta som kanslist/ekonomiassistent. För att våra medlemmar ska få en inblick i vilka vi är på kansliet så har vi valt att lära känna Annelie lite bättre med en kort intervju.

VI HAR INTERVJUAT SDR:S ORDFÖRANDE ÅSA HENNINGSSON.

Den 26:e februari firade Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) 99 år. Om du fick välja en särskild framgång som SDR haft som du är extra stolt över, vad skulle det vara? Jag tänker till exempel på Västanviks folkhögskola som grundades för att få undervisning på just teckenspråk. Ett annat exempel är att teckenspråket erkändes som språk 1981. På 1970talet började Stockholms universitet också forska om teckenspråk, vilket också var oerhört viktigt. Det finns mycket att vara stolt över. En språklag antogs också för över 10 år sedan, och allt tack vare folk som kämpat före oss fram till idag, under dessa 99 år. Tolkutredningen ”Förstärkt tolktjänst för jämlikhet och delaktighet” är fortsatt högaktuell för våra föreningar, kan du berätta kort kring hur arbetet med det går? Vi har försökt påverka, genom dialog, möten med utredningsgruppen, och också haft intervjuer med våra målgrupper det senaste halvåret. Vi måste se ett 6

DHB NR 1 / 2021

systemskifte för tolktjänsten, och det måste resultera i en långsiktigt hållbar tolktjänst. Det handlar om delaktighet, jämlikhet, och att som enskild individ kunna utvecklas på alla områden i samhället. Vi ser med spänning på hur resultatet kommer att bli. Pandemin som slog till förra året har försvårat arbetet för många verksamheter. Vad skulle du säga har varit tuffast med pandemin för SDR:s verksamhet? Ja, SDR:s lokala föreningar och organisationer har blivit hårt drabbade, medlemsverksamhet, mötesplatser, allt har fått ett stopp. Det har drabbat våra medlemsföreningar hårt. Det har också skapat isolering och utanförskap. Det är väldigt olika över landet. Några föreningar har haft möjligt att planera, men många föreningar har inte samma förutsättningar och drabbas därför väldigt hårt. På nationell nivå har vi som många andra förbund börjat arbeta på distans.

Sist men inte minst, vad har ni för förväntningar på 2022 och ert kommande 100årsjubileum? Självklart hoppas vi på att 2022 blir ett bra år, där vi kan samlas och träffas igen så att vi kan fira vårt 100årsjubileum fysiskt. Det skulle vara det bästa som kan hända. Temat är Tillsammans – då, nu och i framtiden. Vi kommer att med glädje blicka tillbaka på de här 100 åren och se äldre filmer, bilder och berättelser från förr. Det är en viktig del i det svenska dövkulturarvet. Vi ser också framtiden an med tillförsikt, genom att hedra och minnas alla de insatser som föregående eldsjälar, förtroendevalda, medarbetare och medlemmar gjort före oss.

Vem är du och hur skulle du beskriva dig som person? - En glad, social person som är en riktig siffermänniska men som också brinner för att hjälpa andra. Vad kommer dina arbetsuppgifter att vara på kansliet? - Mina arbetsuppgifter på kansliet kommer vara: Bla sköta ekonomin, svara i telefon, kalla till möten, boka hotellrum, lunch osv Vad gjorde du innan du kom till oss? - Jag har arbetat på kontor under många år och har tillsammans med min man, varit familjehem, där vi hjälpt/tagit hand om barn och ungdomar som haft det svårt på olika sätt. Nämn dina tre favoritsaker att syssla med på fritiden? - Tre favoritsaker på fritiden: Att vara med min häst, att ta härliga promenader med mina hundar och träffa mina barn och barnbarn.


Alla medlemmar är välkomna till

RIKSFÖRBUNDET DHB:S DIGITALA ÅRSMÖTE 2021! DATUM PLATS PROGRAM 11.00 -11.15 11.15 -11.30

Lördag 8 maj 2021

11.30 -12.00 12.00 -12.45

Årsmötesförhandlingar

12.45 -15.00

Fortsatta förhandlingar

15.00

Årsmötet avslutas

City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro. Vi har ett begränsat antal platser i en Corona-säkrad lokal* för de som vill och kan delta fysiskt. Det går även bra att delta digitalt via Teams. 10.30 -11.00 Möjlighet att ansluta till Teams (teknisk support finns) Mötet öppnas Projekt Äntligen berättar om sitt arbete från 2020

Lunch

ÅRSMÖTE ANMÄLAN

Årsmötesförhandlingar inleds kl. 11:30

Reservation för förändringar.

Anmälan om deltagande (fysiskt) på årsmötet och lunch skall vara Riksförbundets kansli tillhanda 12 april. Obs – att det är begränsat antal platser i lokalen. Anmälan om deltagande (digitalt) på årsmötet skall vara Riksförbundets kansli tillhanda senast måndag den 3 maj. Vid behov av hjälp med resebokning kontakta kansliet.

DHB NR 1 / 2021 7


Lägret riktar sig till barn som är döva, har en hörselnedsättning, en språkstörning eller ytterligare funktionsnedsättning.

VÄLKOMNA TILL DHBs ÄVENTYRSLÄGER 12-15 AUGUSTI 2021 PÅ BOSÖN UTANFÖR STOCKHOLM! Bosön ligger vackert i skärgårdsmiljö på norra Lidingö. I området runt anläggningen finns vacker natur med bl a stränder, bryggor och skogsområde med promenadvägar. 8

DHB NR 1 / 2021


Lägret riktar sig till barn som är döva, har en hörselnedsättning, en språkstörning eller ytterligare funktionsnedsättning. Barnet har med sig en (1) förälder under lägervistelsen. Lägret passar barn som vill prova på olika idrotter eller fysiska aktiviteter, som vandring eller bågskytte. Kanske får de nu möjlighet att prova något de velat länge, eller så hittar de något helt nytt som de kan fortsätta med när de kommer hem. Aktiviteterna leds av instruktörer på Bosön. Det kommer även att finnas ungdomsledare som är med och stöttar. Lägret riktar sig främst till barn som är 8-12 år. Det kommer att finnas tolk under aktiviteterna. Vill föräldrarna också prova på aktiviteterna är man välkommen att göra det när barnen är klara. Under tiden barnet har aktiviteter erbjuder vi medföljande föräldrar föreläsningar av bl.a. unga med egna funktionsnedsättningar. Ni kommer även att få vara med på några av barnens aktiviteter, samt själv ha möjlighet att prova på vissa aktiviteter. På anläggningen bor vi familjevis i rymliga, fräscha, nyrenoverade rum med delad dusch och WC. Det finns dock gott om duschar och toaletter som även de är nyrenoverade.

Det är mycket viktigt att ni meddelar eventuella funktionsnedsättningar utöver om barnen är döva, hörselskadade eller har språkstörning. Detta för att vi ska kunna gå in med så bra stöd och service som möjligt under lägerdagarna. Lägret avslutas på söndag förmiddag där frukost ingår. Därefter har vi en frivillig gemensam utflyktsdag på Skansen för att fira DHB-dagen. Den här dagen riktar sig till alla DHB-medlemmar. Mer information om DHB-dagen kommer under våren på vår hemsida och i Dialog. Lägret genomförs under förutsättning att förbundet erhåller fondmedel till verksamheten. Därför är det särskilt viktigt att ni fyller i alla uppgifter i anmälningsformuläret samt tiosiffrigt personnummer. Det är också viktigt att veta att lägret kan komma att ställas in om restriktionerna kopplade till Coronapandemin håller i sig eller blir mer omfattande. Full återbetalning kommer i sådana fall att ske. Har du frågor? Du är varmt välkommen att kontakta Riksförbundet DHB:s kansli. Maila oss: kansliet@dhb.se eller ring 019-17 08 30

Mer information och anmälan: www.dhb.se Deltagaravgiften har en anmälningsavgift på 1000:Inom 10 dagar efter anmälan inbetalas anmälningsavgiften. Resterande deltagaravgift ska vara DHB tillhanda senast 4 juni.

Avbokning: Vid avbokning återbetalas deltagaravgift (dock ej anmälningsavgiften) mot uppvisande av läkarintyg.

Deltagaravgift: 2500:-/vuxen och 1500:-/barn I avgiften ingår boende, helpension (frukost, lunch, middag och fika under dagen), föreläsningar, aktiviteter och fri tillgång till Bosöns friidrottshall, gym, inomhus pool och styrketräningshallen. (Den egentliga avgiften på 4800:-/vuxen är subventionerad av DHB.) Faktura skickas ut under våren.

DHB NR 1 / 2021 9


DHB DAGEN 2021 Varje år anordnar DHB en dag någonstans i Sverige för sina medlemmar. Förra året skulle den dagen ha ägt rum på Skansen, men pga osäkerheten kring pandemins spridning så valde vi att flytta dagen ett år fram i tiden. I år 2021 bjuder vi in till DHB-dagen på Skansen söndagen den 15 augusti. Här får du och din familj i lugn och ro besöka Skansen och titta på alla de djur som ni tycker bäst om. För de som vill har vi sedan en teckentolkad guidad visning Under ytan i Baltic Sea Center. Där får man följa med under ytan och uppleva Östersjöns fantastiska mångfald. Riksförbundet DHB står för 50 % av inträdet för alla som är medlemmar i DHB. Vi bjuder på en enklare lunch under dagen. Lunchen serveras utomhus där vi också kan umgås på tryggt avstånd mellan oss. Vi bjuder även på den guidade visningen av Under ytan. Tänk på att visningen har begränsat antal platser. Det här gäller endast medlemmar i DHB, så att alla i familjen som vill vara med, måste vara anmälda som medlemmar. Tänk på att det inte kostar mer att anmäla fler som bor på samma adress som huvudmedlemmen. Vi följer rekommenderade restriktioner vilket kan innebära förändringar i genomförandet.

FOTO ÖVERST PÅ SIDAN: PERNILLE TOFTE, SKANSEN. FOTO UNDER: MIA HELLQVIST, SKANSEN.

10

DHB NR 1 / 2021


VÄLKOMMEN TILL DHB-DAGEN, I ÅR PÅ SKANSEN! Mer detaljerad information kommer i våra sociala medier För frågor är du välkommen att höra av dig till: kansliet@dhb.se

FOTO ÖVERST PÅ SIDAN: MARIA JOHANSSON, LILL-SKANSENTEATERN. FOTO UNDER: UNSPLASHED.

DHB NR 1 / 2021 11


Intervju med

Vicki Skure Eriksson på RaceRunning RaceRunning är en parasport för funktionshindrade med nedsatt balans. Med hjälp av en RaceRunner har människor med nedsatt balans möjlighet att springa eller sparka sig fram med fötterna. Idrotten vänder sig till till exempel personer som har cerebral pares, artrit och amupterade. I den här artikeln intervjuar vi Vicki Skure-Eriksson, ansvarig för RaceRunning i RBU Västerås, som sitter med i internationella RaceRunning-kommittén (CPISRA) och i Parasportförbundets Friidrottskommitté. Vi intervjuar även utövaren Wiktor Hanssen och hans mamma Pernilla Hanssen som genom deras företag Psiwisp AB tagit fram nya RaceRunners, bl.a. i aluminium och i kolfiber. Daniel: Hur uppstod idén bakom projektet och vad var drivkraften och målet bakom att starta Projektet Race-Running? Vicki: Vi kom i kontakt med RaceRunning 2009 då danska vänner till oss har en son med CP-skada som hade börjat med RaceRunning. Hösten 2009 tog de med sig några RaceRunners till Västerås och vi hade ett prova-på-tillfälle. Sedan började vi söka bidrag för att köpa in RaceRunners och intresset spreds över landet och fler klubbar i Sverige började så smått. Vi märkte att intresset blev så stort att det var svårt att hinna med på ideell basis så då gick vi ihop med RBU Västerås, Norrbacka HIF från Solna och Rånäs 4H från Norrtälje och gjorde en gemensam ansökan till Allmänna Arvsfonden. Daniel: Hur många utövare i Sverige finns det ungefär? Vicki: Ca 200-250 utövar skulle jag uppskatta, från bredd till elit. Många använder även en RaceRunner som gåhjälpmedel. Daniel: Själva Arvsfondsprojektet avslutades ju för några år sedan. Hur upplever ni att sporten har utvecklats sedan dess i Sverige? 12

DHB NR 1 / 2021

Vicki: Utvecklingen har fortsatt mycket positivt. RaceRunning är nu accepterad som parafriidrottsgren inom Parasportsförbundets friidrottskommitté och är med som löpgren bl.a. SM i parafriidrott. Förra året 2020 sändes två av SM-loppen i direktsändning på SVT. Vissa regioner föreskriver även RaceRunners som gånghjälpmedel. RaceRunning går att utöva hela livet, från två års ålder och uppåt.

eventuellt en träningsavgift. Kostanden skiljer sig mellan föreningarna, men det är ett trevligt sätt att lära känna nya människor och ha kul och träna och tävla tillsammans. Daniel: Har ni några tips eller råd till föräldrar med barn som skulle ha nytta av RaceRunning?

Vicki: Testa! Alla som har någon form av rörelseförmåga i benen kan springa med en RaceRunner och ta sig fram av egen kraft. Det är viktigt att man får hjälp med inställningen av en RaceRunner när man provar så att man inte får för ont. Ibland kan man få skav i rumpan och då är det bra att använda ”rumpcreme” och cykelbyxor.

Daniel: Finns RaceRunning i andra länder? Vicki: Ja, RaceRunning sprider sig snabbt över hela världen och finns i ca tjugofem länder i sex kontinenter. IPC, Internationella Paralympiska kommittén har inkluderat 100 m i sina internationella mästerskap och målet är att RaceRunning ska finnas med på Paralympics 2024 i Paris. Daniel: Hur gör man om man som läsare vill börja med RaceRunning? Finns det olika föreningar man kan vända sig till och kostar det någonting? Vicki: Det finns klubbar runtom i Sverige som håller på med RaceRunning. Om man går med i en förening är det oftast förenat med en medlemsavgift och

Henrik Eriksson, en av de första som började med RaceRunning i Sverige. Foto: Vicki Skure Eriksson.


Wiktor Hanssen på sin RaceRunner. Foto: Isak Hanssen

Intervju med

Wiktor och Pernilla Daniel: Hur kom det sig att du började med RaceRunning? Wiktor: Allt började när jag var 10 år gammal och mina föräldrar nästintill tvingade mig att i alla fall prova, när det fanns tillfälle att testa på RaceRunning i Västerås. I början så vägrade jag att testa då jag trodde det inte skulle passa mig. Till slut så testade jag och jag fastnade för sporten direkt och ville inte lämna ifrån mig Racerunnern. Så det blev att mina föräldrar köpte Racerunnern och det var så allt började. Daniel: Vad har idrotten betytt för dig? Wiktor: Det har betytt mycket för mig att hitta en idrott man verkligen har ett stort intresse och passion för. Det har hjälpt mig att utvecklas som människa och hjälpt till med mycket, bland annat min kondition samt rörelser. Samt att man har hittat nya vänner för livet på vägens resa genom idrotten och man känner att man har hittat en gemenskap i en grupp genom idrotten.

Daniel: Har du något tips eller råd till ungdomar som läser detta som kanske vill, men aldrig har prövat RaceRunning? Wiktor: Att inte göra samma misstag som jag gjorde när jag var ung och vägra att testa till en början. Mitt tips är att våga testa en gång för att verkligen se om du tycker om det, vem vet, du kanske faller för RaceRunning som jag gjorde. Det skadar aldrig att testa och om man inte vågar gå själv så ta med några kompisar och testa tillsammans. Daniel: Ert företag och tillverkningen av RaceRunners kom ju till då ni märkte att det blev färre och till slut inga RaceRunners som passade Wiktor ju äldre han blev. Hur pass stor utmaning har det varit att ta fram och tillverka helt nya RaceRunners? Pernilla: Det har varit en stor och rolig utmaning eftersom vi har valt att använda aluminium istället för stål som material. Vi ville göra en RaceRunner som kombinerar snabbhet, stabilitet och

är lätt att hantera utanför banan. Vår målsättning är även att använda moderna cykeldetaljer för MTB cyklar för att ge kunden möjlighet att lätt komplettera på egen hand. Vi ville även att RaceRunnern ska se bra ut och det fick vi bevis för när vi blev en av fem nominerade företag till Stora Designpriset. (https://www.storadesignpriset.se/artiklar/finalist-2020-wisp-racerunner/)

hjälp från någon utomstående (efter det att de har fått hjälp att komma upp på RaceRunnern). Att få se barnens fantastiska leende när de kan springa själva är den bästa feedback vi kan få som företag. Stort tack till Vicki, Wiktor och Pernilla för att ni har ställt upp på den här intervjun!

Daniel: Hur tycker du att sporten har utvecklats i Sverige de senaste åren? Pernilla: Det har varit en stor utveckling, från att ha lockat främst personer med CP-skador till att idag locka personer med MS, ryggskador efter olyckor, stroke och utslitna höfter. Det är fantastiskt roligt att så många har hittat till sporten, den gör verkligen stor skillnad i människors liv. Daniel: Vad skulle du som förälder säga är det bästa med sporten RaceRunning? Pernilla: Att få se sitt barn springa på egen hand utan DHB NR 1 / 2021 13


INTERVJU MED

Mauri Hermundsson om tillgänglighet på Youtube En av Sveriges största youtube-kanaler just nu är Uppdrag mat som Mauri Hermundsson på Aftonbladet hanterar. Mauri Hermundsson är en svensk youtubare, journalist och tv4-profil som nu har fått ett nytt uppdrag som handlar om att Mauri på olika sätt lär sig om mat. Kanalen handlar främst om hur Mauri reser igenom Sverige och upplever mat ur olika perspektiv. I några avsnitt får man följa Mauri när han träffar personer med olika funktionsnedsättningar. För att få höra lite om tankarna bakom och om hur hans kanal arbetar med tillgänglighet kontaktade vi honom för en kort intervju. Fanns det någon speciell anledning till att du valde att göra några avsnitt med personer som har funktionsnedsättning? Nej egentligen inte. När vi spånade nya program-idéer tänkte vi att det skulle vara intressant att få veta mer om hur det är att leva och äta under en vardag för en person med ett sinne mindre och se om det är någon skillnad. Har du någon egen relation till någon med en funktionsnedsättning t ex någon som är döv? Jag har ingen personlig relation till någon som är döv sedan innan, men tyckte det var roligt att träffa en person som är döv och få ta del av hur hans vardag såg ut och hur han tänkte kring matlagning. 14

DHB NR 1 / 2021

Har ni tänkt någonting kring tillgänglighet när ni gör era klipp? Klippen kanske skulle kunna vara mer tillgängliga? Det är mycket jobb med filmklipp där man sitter inpå natten för att publicera till nästa dag. Det har varit dåligt med textning på våra tidigare klipp, men förhoppningen är att vi kan hinna med att få textning så att klippen blir mer tillgängliga. Framöver kanske vi kan ta in någon som kan översätta klippen också. Finns det något som du tycker man kan göra bättre idag för att nå flera med olika funktionsnedsättningar på Youtube? Lite osäker på hur man kan gå tillväga för att göra det mer tillgängligt, men vi vill såklart göra det så tillgäng-

ligt som det går. Det är framförallt textningen på klippen som kan bli bättre. När det gäller material så är vårt mål att inte bara träffa kändisar utan även att spegla alla människor i Sverige, vilket vi kommer att fortsätta med. Youtube-kanalen heter Uppdrag mat och har idag ca 450 000 följare med m iljoner visningar. DHB vill gärna se att youtube-profiler väljer att arbeta mer med tillgängligheten på sina kanaler. Det är viktigt att tillgängligheten på youtube stärks, eftersom mycket av dagens underhållning, men även lärande finns där. Vi hoppas att tillgängligheten av Mauris kanal ökar och uppskattar att han tog sig tid för en kort intervju.


Gå på teater om Trollstigen Riksteatern Crea kommer i vår att ge en utomhusföreställning som heter Trollstigen. Det är ett sagoäventyr där publiken får träffa en gammal gumma som sedan länge bor ensam i en liten stuga nära trollskogen dit ingen människa längre vågar gå. I skogen bor några av våra mest välkända mytologiska väsen som troll, häxor, vättar, jättar och dansande älvor. I skogen vill den gamla gumman bjuda publiken på hembakade bullar och saft. Doften av bullarna lockar fram de hungriga trollen som också blir sugna, och busiga som de är kan de inte låta bli att roffa åt sig bullarna. Under föreställningen får publiken vara med när gumman ska leta tjuvar och lösa gåtor och sedan avrundas det med en gemensam stund där finns tid att reflektera kring livets grundläggande behov, såsom kärlek, familj, vänskap och kanelbullar. Föreställningen kan ses från 2 maj och den ges på svenskt teckenspråk. Den rekommenderas för förskolebarn och uppåt med familj. Läs mer om föreställningen på http: //crea.riksteatern.se/trollstigen/

DHB NR 1 / 2021 15


Året som har gått har varit annorlunda, hur ser förbundets verkställande utskott på tiden som vi gått igenom och hur tänker de framåt?

Janne

Janne 1. Vad är den största lärdomen att ta med från året som har gått? Att en pandemi kräver en uthållighet som jag tror ingen var förberedd på när smittan tog fart. Att distansundervisning kräver väldigt mycket av både lärare och elever för att fungera. På vissa håll har det fungerat bra medan det på många håll fått stora konsekvenser för våra målgrupper som inte fått det stöd de behöver. 2. När restriktionerna lättas och vi kan börja träffas igen – vad tycker du är det första som förbundet ska göra då? Jobba tillsammans med distrikten för att få igång aktiviteterna. Vi behöver träffa varandra när allt det här är över. 3. DHB dagen i sommar blir på Skansen. Var tycker du att DHB ska ha sin dag nästa år? Gärna en djurpark. Varför 16

DHB NR 1 / 2021

inte Furuvik. Djurparker är miljöer där de flesta brukar kunna trivas och där det ofta finns ytor eller anläggningar för gemensamma samlingar så att vi kan träffas allihop. 4. Vad tycker du är den viktigaste intressepolitiska frågan DHB står inför? Att specialskolor och speciella undervisningsgrupper ska fortsätta drivas. Alla elever passar inte för att gå i integrerad undervisning och det måste finnas alternativ för dem som behöver. Varje elev har rätt att få utvecklas efter sina förutsättningar. 5 Mycket tid går till DHB för dig, men vad gör du när du har tid över? Mitt arbete tar mycket tid liksom att man som husägare alltid har något att ta tag i. Annars tycker jag om att röra på mig och jag satsar varje år på att försöka åka några motionslopp på skidor eller cykel tillsammans med min son.

Helena

Helena 1. Vad är den största lärdomen att ta med från året som har gått? Att vi har bra tekniska lösningar som kan möjliggöra att vi kan ha möten, men jag saknar verkligen möten där vi träffas. 2. När restriktionerna lättas och vi kan börja träffas igen – vad tycker du är det första som förbundet ska göra då? Min förhoppning är att vi i förbundet kan komma mer ut till våra distrikt och möta våra medlemsfamiljer. 3. DHB dagen i sommar blir på Skansen. Var tycker du att DHB ska ha sin dag nästa år? Det var en bra fråga, det vik-

tiga är att det är en plats där det finns bra möjligheter för våra barn och familjer kan mötas och få en trevlig dag tillsammans.

4. Vad tycker du är den viktigaste intressepolitiska frågan DHB står inför 2021? Att vi fortsätter arbeta för att alla våra barn och ungdomar skall få det stöd de behöver i skolan utifrån deras förutsättningar. 5 Mycket tid går till DHB för dig, men vad gör du när du har tid över? Då är jag gärna ute i vår fantastiska natur samt träffar nära och kära. Gärna över en god middag.


Fredrik 1. Vad är den största lärdomen att ta med från året som har gått? Att trots de digitala alternativ som finns så är det oerhört viktigt med det fysiska mötet människor emellan. 2. När restriktionerna lättas och vi kan börja träffas igen – vad tycker du är det första som förbundet ska göra då? Vi behöver ut och se hur eleverna har det på SPSM-skolorna* och på a ndra skolor som träffar barn i våra målgrupper.

Fredrik

3. DHB dagen i sommar blir på Skansen. Var tycker du att DHB ska ha sin dag nästa år? Leksand Sommarland. 4. Vad tycker du är den viktigaste intressepolitiska frågan inför 2021? Tolkverksamheten. 5. Mycket tid går till DHB för dig, men vad gör du när du har tid över? Jag springer i skogen, mekar med mopeder och utövar precisionsskytte med pistol.

I verkställande utskottet ingår även Barbro Stålnacke som inte hade möjlighet att delta denna gång, men som hälsar att hon håller med sina kollegors kloka svar.

VILL DU VARA LÄGERLEDARE FÖR VÅRT ÄVENTYRSLÄGER I SOMMAR?

Riksförbundet DHB söker dig som är mellan 20-30 år, engagerad med god samarbetsförmåga och som vill arbeta på vårt äventyrsläger för barn 8-12 år. Som lägerledare bidrar du till att göra lägret roligt för barnen. Din arbetsdag kan vara intensiv, men vi tror också att det samtidigt är stimulerande och givande. Du kommer också att vara en förebild för barnen. På lägret kommer du att under dagarna vara med under aktiviteter såsom tex rullstolsbasket och bågskytte. Det finns instruktörer som ansvarar för själva aktiviteterna, men du ska finnas med och hjälpa och stötta barnen. På kvällarna hjälper du till med att ordna kvällsaktiviteter som spel och filmvisning. Äventyrslägret 2021 äger rum på Bosöns anläggning utanför Stockholm 12-15 aug. Ansökan sker via formulär på DHB:s hemsida. Välkommen med din ansökan, ett ifyllt formulär du hittar på: www.dhb.se för frågor och funderingar kontakta oss på kansliet@dhb.se

DHB NR 1 / 2021 17


>> AKTUELL FORSKNING

Det är skilda förutsättningar i skolan för elever med intellektuell funktionsnedsättning beroende på vilken skolform de väljer.

En grupp forskare på universiteten i Uppsala och Karlstad har tittat på frågan om undervisning och förväntningar skiljer sig åt för elever med intellektuell funktionsnedsättning, beroende på om de går integrerade i grundskola eller i grundsärskola? Enligt deras studie finns det skillnader. Studien visar att lärare i grundskolan hade högre förväntningar på kunskapsutveckling hos elever med intellektuell funktionsnedsättning i jämförelse med lärare i grundsärskolan. Lärarna i grundsärskola, å andra sidan, uppgav i större utsträckning att de fokuserade på elevers sociala delaktighet och gemenskap i klassrummet. Studien utgör en del av ett större forskningsprojekt 18

DHB NR 1 / 2021

”En särskild skola – undervisning och lärande i särskolan”. Lärare i grundsär- och gymnasiesärskolan och ett representativt urval av lärare till elever med intellektuell funktionsnedsättning som gick integrerade i grundskolan fick svara på en enkät. Enkäten innehöll frågor på flera områden som till exempel förväntningar, arbete med delaktighet och gemenskap samt undervisningsaktiviteter. Det forskarna kom fram till var att när svaren från de två grupperna lärare jämfördes med hjälp av statistiska analyser, kunde de se tydliga skillnader mellan grupperna. Lärarna i grundskolan uppgav högre förväntningar på elevers kunskapsutveckling än lärarna i grundsärskolan. Lärarna i grundskolan uppskattade, exempelvis,

i större utsträckning att eleverna kunde lära sig att argumentera, göra analyser och lösa problem. Lärarna i grundsärskolan, å andra sidan, fokuserade i högre utsträckning på elevers sociala delaktighet och gemenskap än lärare i grundskolan. Studiens resultat ska tolkas med försiktighet, då resultaten kan bero på skillnader mellan elever med intellektuell funktionsnedsättning i grundskolan och grundsärskolan, som forskarna inte kunde ta hänsyn till. Dessutom utgörs studiens data av lärares skattningar och inte observationer av lärares undervisning. Studiens resultat kan ändå vara intressant i diskussion om att förväntningar kan se olika ut och hur lärare tänker om undervisning i

olika skolformer. Oavsett skillnader betonar studien hur viktigt det är med både lärares förväntningar på elevers kunskapsutveckling och arbetet med att främja elevers sociala delaktighet och gemenskap. Mer information om artikeln: Titel: Instructional Practices for Pupils with an Intellectual Disability in Mainstream and Special Educational Settings Tidskrift: International Journal of Disability, Development and Education (2020), 67:2, s. 151-166 För mer information kontakta: Nina Klang: nina. klang@edu.uu.se


Webbinarium om språkande personer med medfödd dövblindhet 123ABC Att lära sig att räkna-läsa-skriva Vi tipsar om ett helt nytt läromedel som SPSM tagit fram. Läromedlet som heter 123ABC Räkna-Skriva-Läsa är ett material som tagits fram utifrån regeringsuppdraget för tidiga insatser enligt Läsa Skriva Räkna-garantin. Materialet har svenskt teckenspråk och svenskt tal som genomgående presentationsspråk och undertext finns som tillval. Det innehåller grundläggande fakta och övningar för inlärning av matematik för nybörjare och möjliggör utveckling av taluppfattning och ett matematiskt tänkande via teckenspråket. Det finns fyra delar: Sifferhusen, Perspektiv-ön, Mönstercaféet och Sago-ön, där man kan träna på siffror och tal, utveckla sin rumsuppfattning, färdigställa mönster och öka sin förståelse för lägesord och proportionella begrepp. Du kan läsa mer om materialet och beställa det på https://webbutiken.spsm. se/123abc-rakna-skriva-lasa/

NYPRODUCERADE FILMER OM SPRÅKSTÖRNING I serien Lärarlabbet på UR finns nu fyra avsnitt om språkstörning. En film handlar om att det kan vara svårt att upptäcka elever med språkstörning i skolan. Därefter följer tre avsnitt som visar hur det är för elever i låg-, mellan- och högstadiet. Alla avsnitt är 14 minuter. https://urplay.se/program/216615-larlabbet-vad-ar-sprakstorning

Den 20 april bjuder Specialpedagogiska skolmyndigheten in till ett webbinarium om hur man kan kommunicera utifrån ett taktilt perspektiv. Det pågår mellan kl 13-16, och förutom medarbetare från SPSM medverkar även Mo Gård och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Man får ta del av föreläsningar om autentisk kommunikation, spatiala komponenter som grund för språkandet och språkliga kategorier – ett språk som kommer inifrån. Alla som är intresserade är välkomna att delta. Mer information finns på: https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/sok-kurser-och-aktiviteter/ importerade/sprakande-for-personer-med-medfodd-dovblindhet/

Gratis webbkurs i TAKK Region Uppsala erbjuder nu gratis webbkurs i Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK). Kursen består av en introduktion och sedan fem olika teman. Ett tema är t ex om hur man småpratar i en matsituation. Till alla kursens tillfällen finns en instruktionsfilm med material att skriva ut inför varje kurstillfälle. Till varje tema hör också övningsuppgifter och en hemuppgift. Kursen riktar sig till anhörig eller personal till barn, ungdomar och vuxna med kommunikationssvårigheter och alla andra som vill lära sig att använda tecken. Till region Uppsala säger tack vi för takk! https://regionuppsala.se/infoteket/hitta-tips-och-verktyg/tecken-som-alternativ-och-kompletterande-kommunikation/

DHB NR 1 / 2021 19


>> Genomförda och kommande aktiviteter

DHB SÖDRA

Påskhälsning från DHB Södra

Årsmöte 20 mars I år hölls årsmöte den 20:e mars.

Aktivitet på Kungsbygget 6 juni Aktivitet på Kungsbygget 6:e juni. Vi planerar för en utflykt till äventyrsparken Kungsbygget. Är du intresserad så kommer mer information om detta kommer på vår distriktssida.

Ridläger 17–22 juni Även i år kommer vi att ha det ett ridläger. Det blev mycket populärt förra året, och det blev även en tv-serie som kommer att sändas under våren. Vi ser fram emot ett nytt läger. Kontakta sodra@dhb.se för mer information och anmälan!

Se förra årets ridläger på TV! SVT Teckenspråk kommer den 8:e april att börja visa en ny serie som heter Hästvänner där man har spelat in fjolårets ridläger som DHB var med och anordnade. Det blir en serie på åtta avsnitt, så håll utkik efter det!

Aktiv fritid Sist men inte minst vill vi tipsa om en del aktiviteter som riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Rörelsehindrade Barn och Ungdom har en information på sin sida med bl.a. karateträning, kajakpaddling och skridskokälkåkning som erbjuds genom olika verksamheter i södra Sverige. Du kan se hela listan på: www.skane.rbu.se/aktiv-fritid/ 20

DHB NR 1 / 2021


>> Tips från Norrland

DHB NORRA NORRLAND

>> Missa inte att läsa om Unga med Språkstörning i Svenska Dagbladet! Påskhälsning från DHB Norra Norrland Styrelsen i DHB Norra Norrland vill passa på att önska alla medlemmar en härlig påsk! Hoppas ni tar hand om er i dessa pandemitider så ses vi förhoppningsvis igen när restriktionerna lättar!

Reportageserie till våren Under våren kommer det en reportageserie i tre delar om att vara ung vuxen med språkstörning. Frilansjournalisten Agneta Lagercranz har intervjuat Wilma Dahlgren och Albert Telon, båda aktiva i UMS styrelse. Båda berättar om hur de ser på sin skoltid och vilka utmaningar de har i sina liv. Artiklarna har publicerats den 26-28 mars i nättidningen, och 28-30 mars i papperstidningen.

DHB SÖDRA NORRLAND

BOKTIP

Påskhälsning från nd DHB Södra Norrla

vill Södra Norrland Styrelsen i DHB glad t mmar en riktig önska alla medle alla tar hand om påsk! Hoppas ni så ses a pandemitider varandra i dess vs tionerna hä ! vi igen när restrik

S!

Hjälp en elev med hörselskada i min klass av Susanne Snellman Boken är skriven av en mamma till ett barn med grav hörselskada. I boken kan man läsa om hörselskador, cochleaimplantat och hjälpmedel. Boken är pedagogiskt illustrerad av Thomas Lindberg vilket gör den lättillgänglig. Den innehåller praktiska råd, men ger även större förståelse för hur det är att ha en hörselskada. I första hand är den skriven för lärare, men den passar alla som är intresserade av få veta mer om konsekvenser av hörselskada och vad som kan vara bra stöd. DHB NR 1 / 2021 21


DHB MELLERSTA

>> Tips på aktiviteter TB –Action ger fritidsverksamhet för unga I Örebro Sedan hösten 2019 är TB-action ett arvsfondsprojekt som ska skapa en mötesplats på Tegelbruket i Örebro för unga med funktionsnedsättning. Många unga med funktionsnedsättning har svårt att hitta något att göra på fritiden som fungerar väl för dem. Därför vill projektet att Tegelbruket ska vara en plats där alla kan vara med och utvecklas. Tegelbruket är en stor lokal som ligger centralt i Örebro. Här kan man bla spela basket, dansa, göra musik eller ägna sig åt e-sport. Projektet kommer nu aktivt att skapa goda förutsättningar för att unga med funktionsnedsättning ska kunna vara delaktiga på sina egna villkor. De ska känna sig välkomna, trygga och kunna vara med och påverka aktiviteterna. Man behöver inte anmäla sig eller gå på samma aktivitet varje gång, utan man kommer när man vill och får prova vad man tycker är roligast. Projektet pågår i tre år, men det ska bara vara början till en välfungerande arena för unga med funktionsnedsättning. Under hösten kommer verksamheter att ta en paus med hänsyn till smittspridning, men så snart det är möjligt kommer det att vara igång igen. Läs mer https://www.tegelbruket.org/tbaction/

Filmtips ”Wonderstruck”

I filmen får vi följa Rose, en flicka som är döv, som rymmer hemifrån för att hitta sin mamma som är en berömd skådespelerska. Vi får också följa hur Ben, en pojke som har en hörselnedsättning rymmer hemifrån för att hitta sin pappa. I filmen växlar mellan de båda historierna som knyts ihop på ett fint sätt i slutet av filmen.

22

DHB NR 1 / 2021


DHB VÄSTRA Ny verksamhetsledare för TUFF! I januari fick vi en ny verksamhetsledare för TUFF som även arbetar till viss del på kansliet. Här får ni lära känna henne lite:

Hej! Jag heter Marie Dahlqvist och är 54 år gammal. Jag bor i Vänersborg ett stenkast från kansliet. Jag har två vuxna utflugna barn och fyra fantastiska barnbarn som jag gärna spenderar min tid med när jag är ledig. Teckenspråket kom in i mitt liv när jag var sju år gammal. Då flyttade jag till Vänersborg. Min första kompis jag fick var en döv tjej. Jag blev redan då otroligt fascinerad av teckenspråket. När jag senare i livet gifte mig fick jag en döv svåger. I vuxen ålder beslutade jag mig för att lära mig teckenspråket riktigt och gick en utbildning. Sedan har jag haft döva i mitt liv på många sätt. På min fritid är jag aktiv i bangolf där vi har flera döva medlemmar. Jag är lärare i grunden med inriktning mot lägre åldrar och svenska som andraspråk som mitt huvudämne. Jag har även behörighet att undervisa på dövskolor och grundämnen på vuxenskola. Jag har arbetat med en rad olika arbeten genom livet. Det har varit inom vård, kontor, städ, restaurang och utbildningsvärlden. Sedan 2001 har jag arbetat mestadels inom den teckenspråkiga världen men med vuxna personer. Jag har arbetat på SFI och Särskolan för vuxna i några år. Men mesta tiden har jag arbetat med att stötta teckenspråkiga vuxna ut i arbetslivet eller till studier. Det är ett fantastiskt roligt uppdrag att arbeta med. Men nu fick jag chansen att få komma till DHB Västra som verksamhetsledare för TUFF. Den korta tid jag varit här har varit fantastiskt rolig och givande. Trevliga kollegor och massa ny intressanta arbetsuppgifter. Så jag ser verkligen fram emot att få arbeta vidare här fram tills det är dags för pension. Jag kom ju in i verksamheten när allt är lite som det inte ska vara. Coroapandemin finns runt oss och vår verksamhet bedrivs på distans. Detta ser jag inte som ett stort problem eftersom vi har så kompetenta lärare som har fått till ett bra distansarbete med föräldrarna. Vi har också tagit beslut att fortsätta med TUFF på distans hela vårterminen. Vi hoppas sedan att när hösten kommer att vi kan återgå till vårt klassiska undervisningsarbete på plats. Du är alltid välkommen att ta kontakt med mig om du har frågor eller funderingar. E-post: marie.dahlqvist@dhbvastra.se Telefon: 0736-939519

Info på vår hemsida

Du hittar mycket information på vår hemsida: https://dhb.se/vastra/ om våra aktiviteter bland annat.

DHB Västras årsmöte

DHB Västras årsmöte genomfördes digitalt den 6/3.

Teckenspråkshelg 24-25.4

Teckenspråkshelgen för familjer den 24-25/4 kommer att hållas digitalt. Inbjudan till det kommer inom kort på vår hemsida. Andra aktiviteter under våren är inställda. Vi arbetar för att hitta alternativa aktiviteter.

DHB NR 1 / 2021 23


DHB VÄSTRA

>> Genomförda och kommande aktiviteter

Skidresa med DHB till Branäs FAM MATTSSON/IVANKOVIC SKIDRESA TILL BRANÄS Vi fick förmånen att åka med på den trevliga skidresan till Branäs den 3-7/1. Vi bilade upp från Uddevalla och gladde oss åt all snö som fanns i Branäs när vi kom upp på söndag eftermiddag. Efter lite om och men så hittade vi vår lägenhet som var mysig och bra planerad och med en jättefin utsikt över skidbacken. På kvällen gick vi för att hämta våra skidor och pjäxor och sen åt vi pizza och spelade spel i lägenheten. Nintendo switch var med på resan efter önskemål från vår 9-årige son Marko. Nästa dag var det dags för skidskola, vi hade missbedömt tiden det tar att få på sig alla kläder och utrusning för att bli klar och att det inte går så snabbt att förflytta sig med pjäxorna så vi kom nog fram lite försenade men som tur var hade skidskolan inte kommit igång när vi var framme. I vår familj har pappa Milenko slalom vana sedan tidigare år med stora dottern i fjällen och från Sarajevo. Vi övriga familjemedlemmar var lite lätt smånervösa inför skidskolan. 9-åringen Marko har aldrig åkt skidor förut och mamma Anna har bara åkt lite längd i ungdomen på Orust ( ja vi hade faktiskt snö även där) samt har uppnått den mogna åldern av 53 år utan att någonsin testat slalom förut. Marko är inte så förtjust i att prova nya saker och ville helst bara åka pulka men vi lyckades övertala honom att testa skidskolan med oss.

24

DHB NR 1 / 2021

I skidskolan hade vi fröken Emelie som var både pedagogisk och hjälpsam. Vi gick från dag 1 att åka lilla knappliften i minsta barnbacken och sakta ploga oss utför till att dag 3 kunna åka upp i den större barnbacken och faktiskt kunna åka utför i hela backen, wow vilken känsla! Även 9-åringen som var ganska missnöjd efter dag 1 då han ramlat flera ggr var jätteglad och nöjd dag 3. Alla barn i gruppen var så duktiga! Vi hade också otrolig tur med vädret, mycket sol och bra med snö på backen. Och kvicksilvret sjönk under vistelsen till hela -20 på onsdagen men mysigt med värmestugorna och varma saften man kunde hämta och värma sig med. Pappa Milenko grillade korv till lunch till oss sista dagen vilket var lyckat. Vi åt middagarna på Brants restaurang i byn, de hade luftig bordsplacering och god mat. Markos favorit var hamburgare med pommes med Pepsi till. Marko träffade några av de andra barnen på restaurangen och lekte lite och vi fick lite utbyte med några av de övriga medresande föräldrarna. På torsdagen gick färden hemåt. Kändes jätteskönt med all motion och frisk luft vi fått under dessa dagar och kul för både Marko och mig att ha utmanat oss genom att pröva på något vi aldrig testat. Det gav mersmak. Tack än en gång för en trevlig resa!


FLEX FLEX NYTT

FLEXNYTT Februari 2021 Den 6 december anordnade DHB Flex en digital medlemsträff. Förutom styrelsen deltog 5 medlemmar. Vi diskuterade bl a hur vi får till möten med medlemmarna. Tyvärr blir föräldrakonferensen på Almåsa inställd även i år och därför vill vi hitta alternativa former för föräldrar att träffas. Styrelsen kommer att bjuda in till digitala medlemsmöten under året och vi tar gärna emot förslag på teman. Maila i så fall till: karin.afli@dhb.se

En fråga som diskuterades var hur man för fram klagomål på den verksamhet där våra barn vistas. Funktionsrätt Sverige i Västra Götaland har anordnat seminarier om detta och DHB Flex kommer att bjuda in dem till ett möte framöver. Styrelsen har sett ett behov att få mer information hur skolan fungerar för vår målgrupp. I ett första steg bjöd vi därför in rektor för Åsbackaskolan, Roger Holmström, till ett styrelsemöte.

Åsbackaskolan delar nu lokaler och resurser med Birgittaskolan. Lokalerna är trånga och inte helt anpassade för elevgruppen. Ett arbete har pågått under några år för att hitta nya lokaler, men ännu är inga beslut fattade. Många elever som följer grundsärskolans eller träningsskolans läroplaner går på regionskolorna eller i skolor i hemkommunen och det kan vara en förklaring till varför eleverna i Åsbackaskolan är få. För 15-20 år sedan, när Åsbackaskolan

låg i Gnesta, var elevantalet uppe i sextio elever och nu går ca tio elever på Åsbackaskolan. Årsmötet, som brukar hållas i samband med föräldrakonferensen, hölls digitalt den 20 mars kl. 15.00.

DHB NR 1 / 2021 25


DHB ÖSTRA Teckenspråkig skidskola i Stockholm Nu har det äntligen kommit så pass mycket kyla och snö så att skidbackarna har kunnat öppna i Stockholm. I samarbete med Flottsbro skidanläggning har vi startat upp en skidskola med tre skidskoleutbildade instruktörer som alla kommunicerar på teckenspråk. Skidskolan erbjuder två grupper, en nybörjar- och en fortsättningsgrupp för att passa olika nivåer. Skidskolan äger rum på söndagseftermiddagarna när det är lite mindre folk i backen.

Årsmöte 24 april 2021 Normalt brukar vi ha våra årsmöten i mars men i och med att Riksförbundet har flyttat fram sitt möte, i förhoppning om att kunna ha ett fysiskt möte, har även vi valt flytta fram datumet för vårt möte. Mötet planeras att äga rum den 24 april men i skrivande stund ser det ut som att det kommer att bli digitalt årsmöte.

Minifritids Våren 2021 Vi fortsätter med våra Minifritidsträffar i samarbete med Unga Hörselskadade men i en annan form. I stället för att sitta inne och pyssla på HiSUS ungdomsgård träffas vi utomhus där vi kan hålla avstånd och dela upp oss i mindre grupper. Vi har haft en träff med pulkaåkning och korvgrillning i strålande solsken. Nästa gång planerar vi att ha ponnyridning. Vi avslutar terminen med att arrangera en aktivitet tillsammans med scouterna. Två ledare finns alltid med på aktiviteterna, varav en är teckenspråkig.

26

DHB NR 1 / 2021


>> Genomförda och kommande aktiviteter

DHB ÖSTRA

Webbinarium om skolval 26 januari DHB Östra har inlett ett samarbete tillsammans med Hörselskadades distrikt i Stockholm, Hörselskadades förening i Stockholm och Unga Hörselskadade i Stockholm. Det fina samarbetet resulterade i ett webbinarie som sändes 26 januari. Hur blev då webbinariet? De tre paneldeltagarna bestående av tre unga vuxna med olika skolbakgrund bjöd på sina erfarenheter från uppväxt och skolgång. Deltagarna/ åhörarna hade möjlighet att både i förväg och live under webbinariet att ställa frågor till panelen. Frågor ställdes och besvarades. Förhoppningsvis gav denna kväll en mer nyanserad bild av de olika skolvalen och om inte svar på framtida val så lite att tänka på.

Skidresa till Kungsberget OBS Inställt! 29–31 januari I vanliga tider och fall skulle vi för denna säsong ha planerat och bokat för två skidhelger, men med hänsyn till pågående pandemi och osäkerhet i genomförande blev en skidhelg bokad. Efterfrågan var stor och intresseanmälningarna många till härliga skidäventyr i gott sällskap vid Kungsberget. Bo skulle vi göra på hemtrevliga Jädraås Herrgård. Tyvärr fick vi ställa in på grund av pandemin. Vi ser fram emot nästa år med förhoppningsvis två skidhelger, en i Kungsberget och en i Romme.

Simskolor och Tekniksim Årets första simskolegrupper har nu kommit i gång. De består utav både nybörjar- och fortsättningsgrupper vid de två simanläggningarna, Bergshamra och Älvsjö. I Älvsjö har vi dessutom en grupp som kallas Tekniksim. Den riktar sig till de barn/ungdomar som redan kan simma men vill utveckla och prova på andra simsätt, även denna grupp har startat. Med hänsyn och anpassning till pågående pandemi så är grupperna lite mindre, dock både roligt och viktigt att barn och ungdomar kan ges möjlighet till simundervisning.

DHB NR 1 / 2021 27


SPRÅKSTÖRNING

Ny forskningsstudie

om språkstörning Just nu pågår en studie vid Linköpings universitet om hur man möter elever i skolan med språkstörning. Forskare ska titta på hur barnen upplever sin skolgång, men de ska även inhämta information från vårdnadshavare och lärare, samt filma elever med språkstörning för att ta reda på hur de deltar i språkbaserade aktiviteter i skolmiljö. Att få kunskap om och kunna analysera både barnens och anhörigas erfarenheter av skolan är viktiga delar av studien. I studien ingår 1 270 barn med en registrerad språkstörningsdiagnos. Projektets syfte är att bidra med kunskap som kan förbättra skolsituationen för barn med språkstörning. Genom att identifiera både riskfaktorer och framgångsfaktorer kopplade till skolsituationen för barn med språkstörning som fullgör sin skolplikt inom ramen för den ordinarie skolan förväntas resultat från projektet kunna användas för att utforma pedagogiska 28

DHB NR 1 / 2021

rekommendationer för elevgruppen. Studien beräknas pågå i fyra år och har fått ett stöd på cirka sex miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Forskargruppen samarbetar även med verksamma logopeder. Läs mer om studien: https://liu.se/nyhet/ studie-om-barn-med-s prakstorningar För frågor om studien: anna.ekström@liu.se

Digitalt årsmöte 2021! 22 april kl 19:00 7:e april är sista dag för anmälan till digitalt årsmöte. Mötet genomförs i Teams. Länk och handlingar skickas till alla som anmält sig. Anmälan senast 6 april, skickas till: kansliet@dhb.se

Brittisk hemsida om språkstörning På RADLD:s sida vill man öka uppmärksamheten och kunskapen om språkstörning. Här finns en youtube-kanal med filmade föreläsningar och filmer från människor i alla åldrar som har språkstörning. Vill man ta del av forskningsrapporter på engelska så finns en länk till Open access journal articles och så finns det tips på andra hemsidor. Den här sidan uppmärksammar också varje år DLD-Day (Dagen för språkstörning) med olika tema. https://radld.org/dldawareness-day/


Engelska på fickan Hösten 2021 lanserar vi vår första app, ett Arvsfondsprojekt som vi kallat ”Engelska på fickan”. Målet med appen är att lära sig grunderna i dels skriven engelska, dels amerikanskt teckenspråk, ASL. Alla instruktioner och genomgångar av grammatik är på svenskt teckenspråk. I appen finns övningar och spel på flera nivåer vilka är utmanande och gör inlärningen rolig. Appen kommer finnas tillgänglig för både iOS och Android - självklart kostnadsfritt. www.teckenpedagogerna.se

Trollstigen MED JAMILA OUAHID, BÜLENT YALCIN, DEBBIE Z RENNIE PREMIÄR 3 MAJ – ÖREBRO www.riksteatern.se/trollstigen

M ED R ES ERVATI O N FÖ R Ä N D R I N G A R

DHB NR 1 / 2021 29


Anslagstavla VI STÖDJER

DHB:S VERKSAMHET Teckenbro www.teckenbro.com, info@teckenbro.com

Ord AF

Astrid Frylmark

www.spraklek.se, www.ordaf.se

RTB Revision

Box 1815, 702 23 ÖREBRO, Fabriksg. 54 B Tel 019-14 04 40, www.rtbrevision.se

JP Tolk och översättning /www.facebook.com/jp.orebrotolk/

Teckenpedagogerna info@teckenpedagogerna.se

30

DHB NR 1 / 2021

Håll dig uppdaterad! Mycket av informationen från såväl riksförbundet som från distriktsföreningarna skickas ut per e-post via vårt medlemsregister. Vi ber därför alla medlemmar att kontrollera att e-postadressen i medlemsregistret är giltig. Det kan du göra på ”Min sida” på: www.dhb.se/medlem Du kan också kontakta kansliet så hjälper vi dig: kansliet@dhb.se

PS

Gå gärna in och gilla vår facebooksida där vi lägger upp information om alla våra aktiviteter: www.facebook.com/dhbriks


Beställ, maila: kansliet@dhb.se eller www.dhb.se/material

ett resultat av ett samarbete mellan på Manillaskolan i Stockholm och ör döva, hörselskadade och språkB, våren 2006.

rna om du har frågor om teckenelskador/dövhet/språkstörning hos mar.

HB, Klostergatan 15, 703 61 Örebro Txt: 019-19 68 90 ange 019122146* et@dhb.se, www.dhb.se

-

Lätta tecken – 120 ord från det svenska teckenspråket Lätta tecken – 120 ord från det svenska teckenspråket

r en DVD med filmade tecken från kenspråket. Här kan du se olika ärger, familjen, tid, mat, dryck, ch skola. Dessutom visas ett antal ett eget avsnitt. ”Lätta tecken” börjare med 120 vanliga och lätta m vill lära sig mer teckenspråk kontakta den lokala dövföreningen eförbund.

Lätta tecken

Beställningar görs till kansliet@dhb.se eller via http://www.dhb.se/material

Lätta tecken

Produkter

Beställ böcker, informationsmaterial och rapporter från DHB! Beställ böcker, informationsmaterial och rapporter från DHB! P rodukter

120 ord från det svenska teckenspråket

120 ord från det svenska teckenspråket

Lätta tecken

DVD 120 filmade tecken Lättamed tecken från det svenska DVD med 120 teckenspråfilmade tecken ket. du se olika tecken frånHär detkan svenska teckenspråket. för tid, för Härdjur, kanfärger, du se familjen, olika tecken mat, sport djur,dryck, färger,känslor, familjen, tid, mat, och skola. Filmen haroch inteskola. dryck, känslor, sport ljudspår. Filmen har inte ljudspår. Pris: Pris:50 50 kr kr + + frakt frakt

Språkstörning hos barn ochhos unga Språkstörning barni skolåldern och unga i skolåldern

Informationsskrift somii första Informationsskrift som första hand vänder sig till och hand vänder sig till föräldrar föräldrar och andra närståandra närstående. Anna-Karin ende. Anna-Karin Arnald leg. logopedArnald ger svar på leg. logoped ger svar påom de barn de vanligaste frågorna vanligaste frågorna om barn med språkstörning under skolmed språkstörning under tiden. Skriften tar upp innebörd skoltiden. Skriften tar upp och konsekvenser i skolan och innebörd och konsekvenser i ger tips på vad man som förälder skolan och ger tips på vad man och personal i skolan kan göra som förälder och personal i för att underlätta för barnet. skolan kan göra för att underPris: 30 kr + frakt lätta för barnet.

Flerhandikappades kommunikation Flerhandikappades i ett livsperspektiv kommunikation i ett

En undersökning om hur livsperspektiv döva och hörselskadade barn En undersökning om hur döva och ungdomar med fleroch hörselskadade barn och funktionshinder och deras ungdomar med flerfunktionshinfamiljer upplever språksituader och deras familjer upplever tionen i ett livsperspektiv. språksituationen i ett livsper-

Pris: 50 kr + frakt spektiv. Pris: 50 kr + frakt

Ibland låtsas jag att

jag förstår (rev. 2014) Ibland låtsas jag att jag Bok samt ljudbok i DAIförstår (rev. 2014)

SY-format om elever med Bok samt ljudbok i DAISY-format språkstörning, uppdaom elever med som språkstörning, terats 2014. Boken vänder som uppdaterats 2014. Boken sig till föräldrar, pedagoger vänder sig till föräldrar, pedagoochoch andra somsom möter barn ger andra möter barn med språkstörning och med språkstörning och gerger kunkunskap om hjälpmedel och skap om hjälpmedel och om de om de särskilda svårigheter särskilda svårigheter som eleversom eleverna har. Boken na har. Boken innehåller också innehåller också tankar och tankar och råd om bemötande råd om bemötande av barn av barn med språkstörning. med språkstörning. Pris: 150 kr + frakt Pris: 150 kr + frakt

Pris: 30 kr + frakt Vi är en grupp fast två ändå

Ett livsperspektiv

Om döva och hörselskadade elevers erfarenheter av Riksgymnasiet

Därför går jag inte till skolan

Därför går Tre elever på jag Riksgymnasiet för inte till skolan döva och hörselskadade berättar Tre omelever skolk. på Riksgymnasiet för döva ochkrhörselskadade Tryckt: 30 + frakt berättar om skolk. Tryckt: 30 kr + frakt Vi är en grupp fast två ändå Om döva och hörselskadade elevers erfarenheter av Riksgymnasiet

Språkstörning i

– möjligheter i vardagen

1

Maria Norberg Gabriella Yström Elinor Brunnberg

Ett livsperspektiv - möjligheter i vardagen Filmen ”Ett livsperspektiv” hand-

lar är omen livet för barn, unga och Vi grupp vuxnatvå somändå är döva, har en hörfast selnedsättning eller en språkSammanfattning av fältstustörning. dien som genomförts vid Riksgymnasiet för döva och Gratis DVD med tillhörande hörselskadade. broschyr beställs via http://

Maria Norberg Gabriella Yström Elinor Brunnberg

Vi är en grupp fast två ändå Sammanfattning av fältstudien som genomförts vid Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Tryckt: 50 kr + frakt

Tryckt: 50 kr + frakt www.dhb.se/?id=2750

Språkstörning kombinationi kombination med med flerspråkighet flerspråkighet

Även denna informationsinformationsskrift Även denna vänder sig till föräldrar och andra skrift vänder sig till föräldrar närstående i första hand. Eva och andra närstående i första Kristina Salameh leg logoped hand. Eva Kristina Salamehger svar på de ger vanligaste leg logoped svar påfrågorna de vanom flerspråkiga språkligaste frågornabarn om med flerspråkstörning. tar bland annat iga barn Skriften med språkstörning. upp flerspråkig språkutveckling, Skriften tar bland annat upp språkstörning i kombination flerspråkig språkutveckling, med flerspråkighet, utredning språkstörning i kombination och bedömning, intervention med flerspråkighet, utredning och och föräldrarnas bedömning,roll. intervention Denna informationsskrift finns och föräldrarnas roll. Denna även på arabiska. finns även informationsskrift Pris: 30 kr + frakt på arabiska.

Pris: 30 kr + frakt

Döv Dövmed medutvecklingsutvecklingsstörning – Möjligheter i ett störning – Möjligheter i ett livsperspektiv livsperspektiv

Gratis och Gratisskrift skriftsom somkortfattat kortfattat lättillgängligt informerar och och lättillgängligt informerar belyser situationen för individer och belyser situationen för med hörselnedsättning/dövhet individer med hörselnedsättining/dövhet kombination imed utvecklingskombination störning. Skriften riktar sig i förmed utvecklingsstörning. sta hand till personer som inte Skriften riktar sig i första tidigare kommit i kontakt med hand till personer som inte målgruppen i fråga. tidigare kommit i kontakt

med målgruppen i fråga.

Fraktkostnad tillkommer 29 31 DHB NR 1 / 2021


Returadress: Riksförbundet DHB Fabriksgatan 54 A 702 23 Örebro

Vi på Riksförbundet DHB önskar ER ALLA en riktigt skön vår! Besök oss gärna på: https://www.facebook.com/dhbriks 32

DHB NR 1 / 2021