Matriu_Catàleg de serveis_2019

Page 1

democrĂ cia viva

CatĂ leg de serveis


QUI SOM

MATRIU som un laboratori de democràcia viva, per generar i compartir coneixements i pràctiques perquè persones i grups esdevinguem agents actives en la construcció de relacions i formes organitzatives sostenibles i respectuoses. La mirada dels feminismes ens dóna eines per abordar la complexitat de cada una de les relacions i els grups, en què sovint actuen eixos diversos de desigualtat i opressió. Ens situa davant del repte d’atendre amb cura, a més, les dimensions múltiples de les relacions: emocions, experiències, somnis, posicionaments, coneixements, creences. Enfoquem l’apoderament de grups i de persones a través de generar processos de presa de consciència de la diversitat existent i de la distribució de poder que hi opera, com també de transformar els conflictes i establir mecanismes de diàleg i comunicació útils. Apostem per la cerca de nous imaginaris polítics, noves formes d’organitzar-nos, a través de concretar col·lectivament com podem funcionar perquè les vides que vivim siguin dignes i sostenibles.


QUÈ FEM?

FORMACIÓ Generem espais d’aprenentatge per proveir-nos d’eines, coneixements i habilitats que ens permetin créixer a nivell individual i col·lectiu, en aspectes clau de l’autoorganització. FACILITACIÓ Acompanyem a grups en moments diversos: des de l’inici al comiat, en moments de canvi, conflicte i de celebració. Aportem eines per afavorir la consciència de les necessitats i objectius propis, i per construir funcionaments més horitzontals i democràtics. GRUPS D’APODERAMENT DE DONES Impulsem i acompanyem a grups de dones lbtiq+ i cis en processos d’apoderament personal, relacional i col·lectiu. Oferim tallers vivencials i espais de trobada per afavorir vincles de confiança i suport mutu. ACOMPANYAMENT A GRUPS D’HABITATGE COOPERATIU Acompanyem i donem suport a grups d’habitatge cooperatiu en els seus processos de promoció, construcció i convivència.FORMACIÓ


FORMACIÓ

Generem espais d’aprenentatge per proveir-nos d’eines, coneixements i habilitats que ens permetin créixer a nivell individual i col·lectiu, en aspectes clau de l’autoorganització. Combinem la teoria amb les metodologies vivencials i amb mirada feminista, per fomentar el debat, l’anàlisi i la reflexió crítica, per esdevenir persones i grups més conscients, actives i transformadores. Fem xerrades i formacions a mida, adaptant-nos a les necessitats de cada grup, amb diferents continguts, metodologies i formats.


CURES - CURES I ALTRES MALABARS Cures i altres malabars

Títol descriptiu

Les cures al centre en les organitzacions

Què aprendrem

Entendre què volen dir les cures en les organitzacions i compartir estratègies de com aplicar-les en la visió, l’estructura organitzativa i l’esfera relacional del grup.

A qui va dirigit

ESS Grups i organitzacions Institucions públiques Públic general

Què farem?

Introducció a les propostes de l’economia feminista Explicació d’estratègies de cura: • relacionades amb la visió: qui som i per què fem allò que fem, quines cures volem al centre de l’organització. • relacionades amb l’estructura organitzativa: model de governança, funcionament de les reunions, visibilitat i corresponsabilitat de les cures. • vinculades amb la vessant relacional: malestars i conflictes, relacions de poder.

FORMACIÓ

Nom del taller


CURES - TRAÇANT VIDES DIGNES

Nom del taller

Traçant vides dignes

Títol descriptiu

Introducció a l’economia feminista

Què aprendrem

Atansar-se i reflexionar sobre la recerca per part de l’economia feminista crítica de noves formes de resoldre les necessitats i desitjos més enllà del capitalisme i del patriarcat.

A qui va dirigit

ESS Grups i organitzacions Institucions públiques Públic general

Què farem?

• Introducció a la proposta de l’economia feminista: teoria, pràctiques i reptes. • Implicacions de l’aplicació de la mirada feminista de l’economia en grups.


CURES - QUI SOM I PER QUÈ FEM ALLÒ QUE FEM?

Qui som i per què fem allò que fem?

Títol descriptiu

La visió, missió i valors del grup

Què aprendrem

Determinar els components essencials de la definició grupal: imaginari compartit (visió), com es duu a terme (missió), i amb quins valors de base; i com es poden treballar col·lectivament.

A qui va dirigit

ESS Grups i organitzacions Institucions públiques

Què farem?

• Eines per explorar els somnis individuals i col·lectius. • Eines per definir i revisar la visió, missió i valors en els grups, com també dels compromisos col·lectius d’aquests. • Eines per a la gestió emocional i dels conflictes, per tractar de manera segura i cuidada els temes controvertits i difícils de parlar.

FORMACIÓ

Nom del taller


CURES - ORGANITZEM-NOS

Nom del taller

Qui fa què i com ho fem? Organitzem-nos!

Títol descriptiu

Models de governança i organització interna sostenibles, respectuosos i feministes.

Què aprendrem

Adquirir eines per establir el model de governança de manera clara i alineada amb els valors del grup: definir l’organigrama, com es comparteix la informació, com es prenen decisions, o com es reparteixen les tasques.

A qui va dirigit

ESS Grups i organitzacions Institucions públiques

Què farem?

• Models organitzatius i de governança diversos. • Eines per alinear la forma de funcionar i organitzar-se dels grups amb la seva visió i valors. • Eines per definir diversos aspectes de l’organització interna: comunicació i la gestió de les informacions, la presa de decisions i el repartiment del poder/els lideratges, i la facilitació de reunions i assemblees.


ORGANITZEM-NOS - ENTRE TOTES TOT!

Entre totes tot!

Títol descriptiu

Eines per a la facilitació de reunions i assemblees

Què aprendrem

Reflexionar i ampliar el ventall d’eines per a la facilitació dels grups que ajudin a millorar la comunicació, fomentar diàlegs respectuosos, acollir la diversitat, i visibilitzar rols de poder.

A qui va dirigit

ESS Grups i organitzacions Institucions públiques

Què farem?

• Eines de participació horitzontal • Eines de comunicació respectuosa • Formes de lideratge empoderadores

FORMACIÓ

Nom del taller


CURES - HABILITATS RELACIONALS

Nom del taller

Taller d’habilitats relacionals

Títol descriptiu

Com afavorir i cuidar relacions saludables en els grups.

Què aprendrem

Identificar els elements relacionals clau per a un creixement grupal sa i sostenible, així com assolir eines per a acompanyar l’aparició de malestars, conflictes, expectatives i somnis dins del grup.

A qui va dirigit

ESS Grups i organitzacions Institucions públiques

Què farem?

• Introducció a la gestió emocional i dels conflictes, en el marc de la teoria del treball de processos, l’educació per la pau i els feminismes. • Eines de facilitació per abordar els conflictes i malestars, atenent la diversitat d’expressions del poder. • Habilitats per comunicar de manera conscient i respectuosa.


HABILITATS RELACIONALS ESTRATÈGIES PER A L’APODERAMENT COL·LECTIU

Estratègies per a l’apoderament col·lectiu

Títol descriptiu

Poder i lideratges en grups.

Què aprendrem

Detectar què ens apodera i ens desapodera, i com adquirir eines per desenvolupar el poder a favor d’una mateixa i del grup.

A qui va dirigit

Grups i organitzacions ESS Institucions públiques

Què farem?

• Introducció a la visió feminista del poder. • El paradigma del poder segons el treball de processos. • Reflexions i mecanismes per a la gestió sostenible del poder en grups.

FORMACIÓ

Nom del taller


HABILITATS RELACIONALS - COM ESTEM?

Nom del taller

Com estem?

Títol descriptiu

Sostenir les emocions en col·lectiu

Què aprendrem

Identificar la importància de la dimensió emocional en els grups, i desenvolupar una major habilitat per tenir en compte les emocions i acompanyar-ne la gestió.

A qui va dirigit

Grups i organitzacions ESS Institucions públiques

Què farem?

• Identificar l’espai real que donem a la gestió emocional dins dels nostres projectes i les seves conseqüències. • Adquirir eines, estratègies i recursos per treballar la gestió emocional. • Facilitar l’intercanvi d’experiències sobre gestió emocional.


HABILITATS RELACIONALS L’ART D’ABORDAR ELS CONFLICTES

L’art d’abordar els conflictes

Títol descriptiu

Eines per la gestió de conflictes en grups

Què aprendrem

Ampliar el ventall d’eines per gestionar els conflictes en grups, per facilitar la presa de consciència de la diversitat de veus, sentiments i somnis al voltant d’un tema, i per explorar-ne els possibles llocs de trobada i diàleg.

A qui va dirigit

Grups i organitzacions ESS Institucions públiques Públic general

Què farem?

• Introducció de la teoria de conflictes. • Tipologies de conflictes freqüents en els processos col·lectius. • Eines, estratègies i recursos per abordar conflictes i elaborar acords de comportament i procediments.

FORMACIÓ

Nom del taller


HABILITATS RELACIONALS - LA MÀGIA DE LA COMUNICACIÓ

Nom del taller

Dir, fer i estar: la màgia de la comunicació.

Títol descriptiu

Comunicació i habilitats de relació interpersonal

Què aprendrem

Ser conscients d’allò que comuniquem i aprendre a emprar les paraules i l’escolta per enfortir les relacions i el grup.

A qui va dirigit

Grups i organitzacions ESS Institucions públiques Públic general

Què farem?

• Prendre consciència de les diferents formes de comunicació. • Eines de comunicació i escolta conscient i respectuosa. • Eines per donar i rebre crítiques en els grups.


HABILITATS RELACIONALS FAMÍLIA - RELACIONS RESPECTUOSES

Relacions respectuoses l’entorn familiar

Títol descriptiu

Pràctiques respectuoses i benestants a les famílies.

Què aprendrem

Compartir eines per augmentar el benestar en les relacions familiars, tenint en compte models de família i situacions diverses, necessitats de les criatures i de les adultes, i expressions múltiples del poder.

A qui va dirigit

Famílies

Què farem?

• • • •

Detecció i expressió d’emocions i necessitats. La gestió del poder i la presa de decisions. Presència i acompanyament adult. Autoconeixement i autoregulació

FORMACIÓ

Nom del taller


HABILITATS RELACIONALS - FAMÍLIA - EL REPTE DE COMUNICAR

Nom del taller

El repte de comunicar en família

Títol descriptiu

La comunicació i expressió de sentiments dins de l’entorn familiar.

Què aprendrem

Prendre consciència de com ens comuniquem, especialment en moments difícils, i explorar alternatives comunicatives més respectuoses i eficaces.

A qui va dirigit

Famílies

Què farem?

• • • •

Obstacles de la comunicació. Estils de comunicació. Anàlisi de la comunicació familiar. Orientacions per reduir la conflictivitat a la família.


HABILITATS RELACIONALS - FAMÍLIA - TENSIONS

Les tensions a la família

Títol descriptiu

Gestió de malestars, límits i conflictes.

Què aprendrem

Augmentar la confiança en les eines i habilitats pròpies per donar resposta a moments de tensió a la família.

A qui va dirigit

Famílies

Què farem?

• • • •

Necessitats i posicionaments. Alternatives al càstig (i al premi). Com posar límits amb amor i respecte. Democràcia (profunda) en família: presa de decisions i límits.

FORMACIÓ

Nom del taller


HABILITATS RELACIONALS FAMÍLIA - NECESSITATS I GESTIÓ EMOCIONAL

Nom del taller

Què hi ha darrere de les rebequeries?

Títol descriptiu

Satisfacció de necessitats i gestió emocional.

Què aprendrem

Gestionar i acompanyar les rebequeries i altres desbordaments emocionals des del respecte i la confiança amb una mateixa i amb l’infant.

A qui va dirigit

Famílies

Què farem?

Què són les rebequeries i desbordaments emocionals. Eines per sostenir, acollir, comprendre i escoltar les necessitats emocionals de l’infant. Eines per gestionar les emocions pròpies en moments de desbordament emocional.


HABILITATS RELACIONALS FAMÍLIA - QUI MANA A CASA?

Qui mana a casa?

Títol descriptiu

Les famílies, de la repressió a l’apoderament.

Què aprendrem

Explorar models de poder no autoritaristes i investigar formes efectives d’actuar dins del context familiar de manera assertiva i respectuosa.

A qui va dirigit

Famílies

Què farem?

• Què és el poder. • Quines formes de poder tenim interioritzades. • Com identificar els patrons apresos i les generalitzacions que apliquem. • Com gestionar el poder tenint en compte a les nostres criatures i a nosaltres mateixes.

FORMACIÓ

Nom del tallerFACILITACIÓ FACILITACIÓ


FACILITACIÓ Acompanyem a grups en moments diversos: des de l’inici al comiat, en moments de canvi, conflicte i de celebració. Aportem eines per afavorir la consciència de les necessitats i objectius propis, i per construir funcionaments més horitzontals i democràtics. Va dirigida a grups que: • tinguin ganes de guanyar claredat sobre la seva visió • vulguin definir o revisar el seu model organitzatiu • vulguin adquirir eines per facilitar assemblees i reunions • necessitin acompanyament extern per encarar tensions o conflictes Treballem des d’una perspectiva feminista, anticapitalista i per un món antiracista, i amb eines del Treball de Processos. Aquestes ens ajuden a ser més conscients de la diversitat d’opinions, emocions o somnis presents en un grup, i faciliten espais de diàleg que permeten augmentar la consciència de les necessitats, desitjos i circumstàncies del grup.


GRUPS D’APODERAMENT DE DONES

GRUP D’APODERAMENT DE DONES


GRUPS D’APODERAMENT DE DONES Impulsem i acompanyem a grups de dones lbtiq+ i cis en processos d’apoderament personal, relacional i col·lectiu. Oferim tallers vivencials i espais de trobada per afavorir vincles de confiança i suport mutu. El punt de partida és prendre consciència dels impactes del patriarcat en les nostres vides i reconèixer estratègies quotidianes de resistència. Generem espais que ens permeten desenvolupar el nostre poderío i capacitat de resiliència individual i col·lectiva. Oferim una proposta de continguts adaptable a les necessitats i interessos del grup. Compaginem dinàmiques vivencials amb aprofundiments teòrics, des d’una una mirada feminista, que ens ajuda a donar contingut polític a les nostres experiències, reforçar el poder de transformació propi, i els llaços de suport mutu entre dones. Fins ara, hem engegat i acompanyat grups per treballar la prevenció de violències masclistes, l’empoderament personal i l’empoderament econòmic. Els grups tenen diferents formats: trobades setmanals, trimestrals, durant un trimestre, puntuals o continus en el temps. Treballem amb grups de dones de més de 18 anys, i amb grups de dones d’entre 13 i 18 anys.


APODERA’T: GRUPS D’APODERAMENT PER A DONES

Temes que tractarem El tema central és la construcció d’un poder emancipador que ens ajudi a la presa de consciència i l’apoderament: • Personal: l’impacte del patriarcat en les nostres vides, les opressions internalitzades, i els relats que ens permetin donar-nos valor més enllà dels rols que se’ns assigenen com a dones. • Relacional: les diferents dimensions del poder des d’una mirada feminista, i el desenvolupament d’un poder emancipador per construir relacions lliures i respectuoses. • Col·lectiu: formes de vida alternatives al patriarcat i al capitalisme, basades en el suport mutu i la sororitat. Format Partim d’una proposta temàtica a cada sessió i, alhora, volem que els temes s’adaptin i transformin segons les necessitats, desitjos i interessos de les participants. Ens adaptem a les necessitats de les participants. Recomanem trobades setmanals de dues hores durant un trimestre, amb possibilitat de continuïtat.

GRUPS D’APODERAMENT DE DONES

Grup de dones lbtiq+ i cis per fomentar la presa de consciència individual i col·lectiva de l’impacte del patriarcat en les vides pròpies. En les trobades cultivem l’autoestima, la sororitat i ens responsabilitzem per fer realitat els canvis desitjats. Generem un espai de cura i seguretat per afavorir la creació de vincles i xarxes de suport entre dones, i fomentar el desenvolupament d’habilitats i recursos de cada una en pro d’unes relacions i vivències més lliures i respectuoses.


APODERA’T: GRUPS D’APODERAMENT DE DONES JOVES

Grup de dones joves, entre 13 i 18 anys, per abordar juntes com impacta el patriarcat a les nostres vides. Generem un espai de cura, confiança i seguretat per fomentar el desenvolupament de fonts de poder personals i col·lectives, i així donar resposta a les opressions de gènere i guanyar sobirania per escollir com volem viure. Temes que tractarem El tema central és la construcció de formes d’estar i relacions lliures, a través dels temes: • Marc de comprensió de les violències masclistes • La identitat més enllà dels rols i els estereotips de gènere • L’amor lliure i gestió de la gelosia • La relació amb el cos i la sexualitat • La sororitat i els vincles de suport mutu entre dones. Format Partim d’una proposta temàtica a cada sessió i, alhora, volem que els temes s’adaptin i transformin segons les necessitats, desitjos i interessos de les participants. Recomanem trobades setmanals de dues hores durant un trimestre, amb possibilitat de continuïtat. Destinatàries Dones joves.


ESPAI SINGULAR: ESPAI D’ESCOLTA INDIVIDUAL PER A DONES

Temes que tractarem Des de la cura, la seguretat i la confidencialitat abordem temes que preocupen, prenent consciència dels malestars, identificant la dimensió estructural de les experiències viscudes, i guanyant poder personal. Metodologia Treballem des d’una mirada i metodologia feminista, partint d’escoltar i donar valor a les experiències de les dones. Segures que en la pròpia experiència, corporal i concreta, hi ha la informació necessària per desenvolupar el nostre poderío i generar respostes als malestars que ens travessen. L’espai d’escolta és un espai de seguretat i confidencialitat, on es fa una primera acollida i contenció emocional, i es valora si és necessària la derivació a un servei extern més adequat. Ens adaptem a les necessitats de les participants. Recomanem fer 3 sessions d’1 hora cada una. Destinatàries Dones lbtiq+ i cis. Dones joves.

GRUPS D’APODERAMENT DE DONES

Espai d’escolta obert a les necessitats, interessos i desitjos de les dones que hi participin. Poden ser sessions complementàries al treball dels grups d’apoderament.


TEMPS I ECONOMIES. GRUP D’APODERAMENT DE DONES PER A LA SOBIRANIA ECONÒMICA La mirada feminista sobre l’economia aposta per posar les vides al centre. Aportem i explorem juntes eines per re-apropiar-nos de l’economia i els temps, a través d’enfortir les nostres habilitats. Per les participants que ho vulguin, acompanyem l’impuls de projectes d’economia social, solidària i feminista. Temes que tractarem Tractem la sobirania i apoderament econòmics posant el focus en: • • • •

L’exploració del poder i habilitats personals La definició d’un projecte d’autoocupació, d’autogestió o comunitari L’impacte del patriarcat en el desenvolupament dels projectes propis Alternatives al capitalisme i al patriarcat.

Format Partim d’una proposta temàtica a cada sessió i, alhora, volem que els temes s’adaptin i transformin segons les necessitats, desitjos i interessos de les participants. Recomanem trobades setmanals de dues hores durant un trimestre i amb possibilitat de continuïtat. A qui va dirigit Dones LBTIQ+ i cis.


GRUPS D’HABITATGE COOPERATIU

ACOMPANYAMENT GRUPS D’HABITATGE COOPERATIU


ACOMPANYAMENT A GRUPS D’HABITATGE COOPERATIU Acompanyem i donem suport a grups d’habitatge cooperatiu en els seus processos de promoció, construcció i convivència. Aportem eines per al disseny, consolidació i avaluació d’aquells aspectes de la visió (la definició de qui som i què volem), el model de funcionament i les expectatives de convivència i relació que afavoreixen que els grups responguin a les seves necessitats, desitjos i reptes. Combinem diversos serveis: la facilitació amb la formació, la gestió emocional i dels conflictes, i l’assessorament. A través d’una mirada feminista, vivencial i sensible al conflicte, la qual beu del paradigma del treball de processos, dels feminismes i de l’apoderament relacional i de grups. Fins ara, hem acompanyat viatges de tota mena a grups d’habitatge cooperatiu, llargs i curts, en fases diferents dels projectes, amb demandes allunyades, i a grups diversos amb maneres pròpies d’explorar la convivència i la comunitat. Les alternatives en el camp de l’habitatge són un món que ens apassiona, que forma part de la nostra aposta política, i que volem seguir fent créixer.


• Qui som i quina comunitat volem • Eines per la definició de la visió, missió i valors • Eines per enfortir el grup • Com funcionem • Models organitzatius i lideratges • Eines i possibilitats de presa de decisions • Comunicació i gestió de la informació • Eines per a la facilitació i dinamització d’assemblees i reunions • Estratègies de conciliació i corresponsabilitat de les cures • Acords de comportament i de convivència • Com ens relacionem • Eines per la gestió emocional i dels conflictes • Habilitats comunicatives

GRUPS D’HABITATGE COOPERATIU

Tractem els continguts de manera flexible, i tenen a veure amb aquests àmbits:


ANEM A VIURE JUNTES? FEM-HO FÀCIL! Posar en marxa un grup d’habitatge cooperatiu i fer créixer una comunitat és una aposta potent que requereix d’il·lusió, energia, temps, planificació i eines en diversos camps, a nivell individual i col·lectiu. Aportem eines per afavorir que els grups d’habitatge cooperatiu debatin, dissenyin, consolidin i avaluïn aspectes sobre la visió, el model de funcionament i les expectatives de convivència i relació pròpies. Temes que tractarem Tractem els temes de manera flexible i d’acord amb les necessitats del grup: d’una banda, a través d’un paquet de formació bàsica per a l’inici de projectes d’habitatge cooperatiu de 12h (4 sessions de 3h) amb una entrevista inicial. De l’altra, amb un acompanyament a mida del grup i de la fase del procés en què es trobi. • Eines per enfortir la coneixença i la cohesió grupal. • Eines per definir o actualitzar la visió (qui som i quina comunitat volem). • Eines per definir el model organitzatiu o donar resposta a necessitats de funcionament. • Eines per afavorir la gestió emocional, dels conflictes i els temes difícils de parlar, i d’aquells que el grup demani abordar. A qui va dirigit Grups d’habitatge cooperatiu.“Ja no accepto les coses que no puc canviar Canvio les que no puc acceptar” Angela Yvonne Davis

www.matriu.org matriu@matriu.org