Page 1

2013 Tampere

N:o 7

Maailmantango-festivaali Tampereella

Ennakko-ohjelmisto 6.–12.9.

Pääohjelmisto 13.–15.9.

L A C I D A R


www.maailmantango.net

2

Kuva: Tommi Taipale

Arvoisa yleisö! Maailmantango-festivaalista

on

loppuun. Kuvataideviikkojen ensimmäi-

Ennakko-ohjelmistossa tullaankin kuu-

saatavilla useimmista Viini- ja olutfiesta

kuudessa vuodessa muotoutunut urbaa-

sen vuoden kuraattoreina ovat toimineet

lemaan uuden sukupolven muusikkoja.

-ravintoloista.

ni kansanjuhla, joka tarjoaa yleisölleen

taiteilijat Kalle Hamm ja Jyri Pitkänen

monenlaisia kulttuurielämyksiä. Seit-

ja ohjelmisto on koottu Tilaa vapaudelle

Ennakko-ohjelmiston

käynnistyessä

Yhtenä festivaaliteemana on myös

semännen

-teeman pohjalta. Mukana on töitä, jotka

yleisöllä on mahdollisuus nauttia myös

tangon 100-vuotinen historia Suomessa.

näkyvät myös julkisissa tiloissa.

Viini- ja olutfiestasta. Fiesta levittäytyy

M. A. Numminen kertoo tässä lehdessä suomalaisen tangon eri vaiheista. Festi-

muutokseen tekemällä asioita uudella

Festivaalin musiikkitarjonnan käyn-

keskustan alueen ravintoloihin ja kahviloihin 6.−15.9. tarjoten mm. luomu- ja

vaalilehtemme artikkeleissa kurkistam-

tavalla.

nistää 6.9. alkava Ennakko-ohjelmisto,

Reilun kaupan viinejä ja oluita. Maail-

mekin tulevan festivaalin teemoihin ja

Festivaalin

jossa kuullaan maksuttomia konsertteja

mantango-festivaalin panimoyhteistyö-

esiintyjiin.

kuvataideohjelmistoa

keskusta-alueen kahviloissa ja ravinto-

kumppanina aloitti tänä vuonna Laitilan

Pääohjelmisto

on tänä vuonna uudistettu. Maailman-

loissa. Tarjontaa on uudistettu siten, että

Wirvoitusjuomatehdas. Yhteistyö Rei-

Tullikamarin Pakkahuoneella, Klubilla

tangon Kuvataideviikoiksi nimetty ta-

ohjelmiston on valinnut kuraattori, nuo-

lun kaupan kaupunki -hankkeen kanssa

ja Telakalla. Koko festivaaliohjelmisto

pahtuma alkaa 1.9. ja jatkuu syyskuun

ri laulaja-lauluntekijä Laura Moisio.

jatkuu, ja Reilun kaupan tuotteita on

julkaistaan 1.8.2013.

Maailmantango-festivaalin

teemana on Cultura Radical. Ohjelmistossa painottuu radikalismi − pyrkimys

Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi juhlimaan kanssamme seitsemättä Maailmantango-festivaalia! Festivaalijohtaja / Festival Director

Simón Riestra Aedo

Maailmantango-festivaalin järjestetään

13.–15.9.


www.maailmantango.net

3


www.maailmantango.net

4

Kuva: Kai Jokela

50-vuotista uraansa juhliva Jani Uhlenius ui yhä vastavirtaan Teksti: Henna Vainio

Uusrahvaanomaisesta

landia -mitalilla palkittu Uhlenius tii-

attereille, elokuviin, televisiosarjoihin

kaikilta löydy. Yksi osoitus on Maa-

rinteiseen tangoon, iskelmästä isojen

vistää.

ja radiokuunnelmiin, niin ikään kapelli-

ilmantango-festivaalia

poikien lauluihin: 50-vuotista taiteili-

Pitkäaikainen yhteistyö M.A. Nummi-

mestarina tunnettu Uhlenius kertoo.

vuotta sitten syntynyt Uusi suomalainen

januraansa Maailmantango-festivaalilla

sen kanssa on synnyttänyt Swingin kut-

– Yhteen aikaan tein lisäksi hyvin pal-

tango-orkesteri, joka tulkitsee ja tutkii

juhlivan Jani Uhleniuksen tekemisiä

su -levyn (1970) kaltaisia suomalaisen

jon yhteistyötä eri kaupunginorkesterei-

tangon olemusta nykyaikana.

undergroundin helmiä.

den kanssa ympäri Suomea, etupäässä

– Se on kahden sukupolven bändi siinä

–Yhteistyötä hänen kanssaan ei pidä

viihdekonsertteja sekä lasten ja nuorten

mielessä, että valtaosa sen muusikoista

missään tapauksessa sivuuttaa, sillä se

konsertteja, mutta myös vähän vaka-

on selkeästi minua nuorempia, poikansa

jatkuu edelleenkin.

vampaakin.

Altin kanssa orkesterissa soittava Uh-

jatsista pe-

tuntuu liki mahdottomalta kiteyttää yhteen lauseeseen. –Joskus olen sanonut, että ainoat tilaisuudet, joissa en ole vielä ollut soittamassa, ovat äitiysvalmennus ja vauvauinti. Muuten on kyllä tullut nähtyä kaikennäköisiä kuvioita, monipuolinen

Säestäjä myös säveltää Tilaa improvisaatiolle

varten

kolme

lenius kuvailee. – Meillä on avoin ja uudistusmielinen, mutta kuitenkin perinteitä kunnioittava

muusikko nauraa.

Uhlenius on tuttu hahmo pianon ja Vaihtoehtomiehellä on aina ollut

Uhlenius on ollut uteliaan kaikkiruokai-

haitarin takaa, mutta säestäjäksi kutsu-

lämmin suhde tangoon.

Rautainen ammattilaisuus ja monipuoli-

nen kiinnostavien projektien suhteen.

minen ei kerro läheskään koko totuutta

–Sain oikeastaan tangoherätyksen jo

set musiikkitaustat kuuluvat soitossa.

Tutuimmat piirit löytyvät kuitenkin

hänestä. Itsestään meteliä pitämätön

kahdentoista vanhana, jolloin levyt oli-

– Lähtökohtana on luovuus, että anne-

vaihtoehtogenren puolelta.

muusikko on säveltänyt, sovittanut ja

vat vielä 78 kierrosta minuutissa pyö-

taan

– Olen ollut aina mukana underground-

sanoittanut paljon musiikkia, joista suo-

riviä savikiekkoja. Käteeni osui eräästä

nuoteilla luodaan pelikenttä, mutta

kuvioissa milloin pienemmässä ja mil-

situin kappale on alunperin Rauli Bad-

järvenpääläisestä levykaupasta Fransis-

tiettyjen rajojen puitteissa jokainen saa

loin suuremmassa roolissa, joten tietyn-

ding Somerjoelle tehty ja sittemmin Aki

co Canaron Argentiinassa tekemiä tan-

hyvässä, kurinalaisessa hengessä tehdä

lainen valtavirtaa vastaan potkiminen

Kaurismäen elokuvasta tutuksi tullut

golevytyksiä.

tarvittaessa oman ”ilmaveivinsä”, jos

on tuttua, jos toki olen soittanut paljon

Pilvet karkaa – niin minäkin (1970).

Tangon saralla Uhleniukselle on ker-

jääkiekon termeillä puhutaan.

myös sovinnaista musiikkia, Pro Fin-

– Olen myös säveltänyt aika paljon te-

tynyt kokemusta ja näkemystä, mitä ei

suhtautuminen tangoon.

improvisaatiolle

mahdollisuus:


www.maailmantango.net

5

Kuva: Kai Jokela

Ukki soitti Ruisrockissa

Undergroundin hengessä Uhlenius ei ole koskaan suhtautunut musiikkiin tai yhteiskunnalliseen kantaaottavuuteen liian ryppyotsaisesti. – Jos ajatellaan radikalismia siinä muodossa kuin se oli 60-luvun puolivälistä 70-luvun loppupuolelle, voi sanoa, että aika on tehnyt tehtävänsä. Tänä päivänä sukupolvien välistä vastakkainasettelua ei minun ymmärtääkseni niin helposti synny. Nykyisillä isovanhemmilla voi olla hillitön nuoruus takana ja lapsenlapset saattavat kuunnella aivan samaa musiikkia kuin edelliset sukupolvet. – Vanhin lapsenlapseni, joka itsekin soittaa bändissä, tuli kerran silmät loistaen ja kysyi, että ”hei ukki, onks se ihan totta, että sä olet ollut siellä ekassa Ruisrockissa soittamassa?”. Kerroin, että on se totta. Aikojen muuttumisesta kielii myös se, että tango voi soida katu-uskottavasti myös rock-klubeilla. – Ainakin tietyntyyppinen tangomusiikki on uinut klubeille. Sanotaan näin, että tango on saanut uusia ystäviä ja se on saavuttanut radikaalin soundin sen jengin korvissa, joka ei nyt muuten ole vanhan tanssimusiikin ystäviä tai ei ainakaan voi sitä tunnustaa.

SOLISTEINA PAULI HANHINIEMI, JOOSE KESKITALO JA AINO VENNA Teksti: Henna Vainio

Jani

Kuva: Nelli Palomäki

Kuva: Aleks Talve

Kuva: J-P Arkkonen

Aino Venna

Joose Keskitalo

Pauli Hanhiniemi

leerattu Aino Venna, jonka viime vuonna

siitä, että minulla on ollut mahdollisuus

Konsertissa soivat teemoina myös un-

jauran juhlakonsertti Pakkahuoneella

julkaistu esikoislevy Marlene on saanut

tehdä nuorempien kanssa töitä monissa

derground, radikaalisuus, vapaus sekä

lauantaina 14.9. klo 20.00.

suitsutusta sekä yleisöltä että kriitikoilta.

yhteyksissä, Uhlenius toteaa.

suomalainen tango, joka täyttää tänä

Liput 28/23 euroa (opiskelijat, työttö-

–Solistikaarti edustaa toista ikäluokkaa

–Kappalevalinnoissa menen aika pitkäl-

vuonna sata vuotta.

mät, eläkeläiset). Lippujen ennakko-

kuin minä, mikä on mukava lähtökoh-

le solistien ehdoilla, mikä on luontevaa,

ta konsertille. Olen muutenkin iloinen

koska sehän on ollut osani säestäjänä.

Uhleniuksen 50-vuotistaiteili-

jajuhlakonsertissa Uuden suomalaisen tango-orkesterin solisteina toimii kiinnostava laulaja-lauluntekijä -kolmikko Pauli Hanhiniemi, Joose Keskitalo ja Aino Venna. Juha Vainio -tunnustuksella palkittu Pauli Hanhiniemi tunnetaan paitsi Kolmannen naisen keulahahmona, myös muista kokoonpanoista, kuten uutta kansanmusiikkia luovasta Hehkumosta. Surumielisyyttä tangoon tuo varmasti Joose Keskitalo, joka on kulkenut folkartistina vahvasti omaa polkuaan jo kymmenen vuotta. Tuorein kasvo on naispuoliseksi Leonard Coheniksikin titu-

myynti alkaa 20.6. Lippupisteen myyntiJani Uhleniuksen 50-vuotisen taiteili-

pisteissä ja netissä www.lippu.fi.


www.maailmantango.net

6

JAZZ-PIIKILLÄ ROKOTETTU TANGOKAKSIKKO Teksti: Liisa Mayow

Kuva: Marika Mäkelä

Kuva: Maarit Kytöharju

näkyä ja kuulua. – Jazz on paljon pidättyväisempää. Tangossa musiikki ei koskaan jää lavalle muusikoiden keskinäiseksi kivaksi, kuten jazzissa joskus käy. Rantala ylistää Grönin laulutapaa ja rautaista kokemusta. Grön taas kehuu nuoremman kollegan kykyä heittäytyä uuteen. – Iiro on sähäkkä kaveri, joka heittäytyy touhuun aina ihan poskettomasti! Jazz-mies saa myös tangon grand old manista esiin uusia puolia. – Laulan Iiron kanssa ihan eri tavalla kuin muuten. Olemme molemmat jazzpiikillä rokotettuja, mikä sopii tangoon hyvin.

Epäkaupallinen on radikaalia

Festivaalin Eino Grön

Laulaja Eino Grönin ja pianisti Iiro Rantalan yhteistyön alkua voi kuvata melkein lapsityövoiman käytöksi. Vasta 17-vuotias Rantala hälytettiin hommiin, kun Grön tarvitsi pianistin joulukiertueelleen.

Iiro Rantala

tämän vuoden teema,

radikalismi, istuu molempien muusikoiden mielestä tangoon loistavasti.

ja tänä vuonna luottopianisti Rantala-

gentiinalaisia tangoja, joita Grön on le-

– Tangohan on poliittisen elämän väline.

kin pääsi mukaan.

vyttänyt Buenos Airesissa, sekä tietysti

Me tosin pidättäydymme musiikillisessa

valikoituja suomalaisia klassikoita. Ran-

radikalismissa, Eino Grön sanoo.

tala aikoo nimittäin muistuttaa solistia

Rantala innostuu pohtimaan tangon ja

niistä, jos kyseisiä helmiä ei ala kuulua.

samalla jazzin yhteiskunnallista asemaa.

Jokainen keikka on yllätys

Siinä on hänen mukaansa tapahtunut vii-

– Hän tuli paikalle juuri ennen keikkaa,

Kahden huippulahjakkuuden keski-

ja hypättiin suoraan lavalle töihin. Ei

näinen lavadynamiikka toimii selkeil-

siinä juuri harjoiteltu, Rantala muiste-

lä säännöillä. Rantalan mukaan Grön

lee.

yleensä päättää, mitä haluaa laulaa, ja

Mikä

jazz-mies Rantalan suhde

la kuten Apocalypticalla, Värttinällä ja

Vuosien mittaan miehet ovat ystävysty-

pianisti sanoo kyllä.

tangoon sitten oikein on? Lämmin ja

Kimmo Pohjolalla. Valtavirtamusiikin

neet ja muun muassa vetäneet suomalai-

Muusikot valmistautuvat keikkaan sa-

läheinen. Tango tuli elämään vuonna

alla kuplii koko ajan.

set tangoiltamat New Yorkissa Suomen

moin kuin 1980-luvulla: turha harjoitte-

1987, kun Rantala sai käsiinsä Astor

– Se, että Suomesta pääsee maailmalle

pääkonsulin residenssissä. Nykyään he

lu jää minimiin.

Piazzollan Zero-levyn.

soittamaan niinkin epäkaupallista mu-

soittavat vähintään yhden yhteiskeikan

– Tavataan vähän ennen keikkaa, pää-

– Se oli käänteentekevää. En koskaan

siikkia kuin tangoa ja jazzia, on todella

vuodessa: vuotuinen joulukonsertti on

tetään, mitä soitetaan ja mennään teke-

ollut kuullut sellaista uutta konsert-

radikaalia.

molemmille rakas perinne.

mään se, Rantala kuvailee.

titangoa, vain suomalainen marssia

Tangon asema ja suosio ovat molempien

Tänä vuonna jazzin ihmelapsen ja tan-

– Ei voi oikeastaan tietää, mitä keikalla

muistuttava tango oli tuttu. Hurahdin

mielestä vakiintuneissa kantimissa.

gon virtuoosin yhteisherkkua saa kuul-

tapahtuu. Voi olla, että joku amerikka-

täysin, Rantala sanoo.

– Ehkä tangosta ei ole juuri nyt tulossa

la tavallistakin enemmän, kun kaksik-

lainen jazz-standardi muotoutuu tan-

Pianisti ottaa päävaikutteet musiikkiin-

maailmanlaajuista villitystä. Mutta ken

ko nousee Maailmantango-festivaalin

goksi. Monipuolinen keikka on varmasti

sa juuri tangosta, mutta myös popista,

tietää, ehkä huomenna avaan lehden ja

lavalle lauantaina. Festivaalin suojelija

tulossa, Eino Grön lupaa.

klassisesta ja kansanmusiikista. Tan-

siellä on tangon uusi Justin Bieber, jo-

Grön on ollut mukana lähes joka vuosi,

Illalta on lupa odottaa ainakin niitä ar-

gossa kiehtoo sen tunnelataus, joka saa

hon kaikki sekoavat, Rantala nauraa.

EINO GRÖN

Jazz-mies hurahti tangoon

me vuosien aikana radikaalia kehitystä. Rantalalla riittää keikkoja ulkomailla, samoin muilla kokeellisilla muusikoil-

IIRO RANTALA

• Syntynyt 31.1.1939 Porissa.

• Syntynyt 19.1.1970 Helsingissä.

• Maailmantango-festivaalin suojelija.

• Jazz-pianisti ja säveltäjä. Säveltänyt myös pianokonserton ja musi-

• Saavuttanut suosionsa alun perin tangotulkitsijana ja -levyttäjänä. • Levyttänyt myös kaksi tangolevyä Buenos Airesissa argentiinalaisten muusikoiden kanssa. • Laajentanut ohjelmistoaan myös iskelmään, jazziin ja hengellisiin lauluihin. • Iskelmä-Finlandia elämäntyöstä 2007.

kaalimusiikkia. • Jazz-yhtye trio Töykeiden perustaja. Yhtye julkaisi seitsemän levyä. • Juontanut kahta omaa musiikillista televisio-ohjelmaa. • Tangolevy Subterráneo Pekka Kuusiston kanssa 2009.


www.maailmantango.net

7

Viini- ja olutfiestassa tarjolla reiluja makuja Teksti: Anna Toivonen

Maailmantango-festivaalin

yhtey-

tällä hetkellä neljää erilaista, joista yksi

dessä järjestettiin viime vuonna ensim-

on myynnissä Alkoissa ja muut useissa

mäistä kertaa Viinifiesta. Tänä vuonna

päivittäistavarakaupoissa.

fiesta laajenee myös oluiden puolelle. Keskustan alueen ravintoloissa ja kah-

Mitkä ovat pääasialliset viinien

viloissa on tarjolla eri maiden viini- ja

tuottajamaat?

olutherkkuja ajalla 6.−15.9.

Viinit tulevat Suomeen Etelä-Afrikasta,

Festivaali jatkaa yhteistyötään Tampe-

Chilestä ja Argentiinasta.

reen Reilun kaupan kaupunki -hankkeen kanssa ja Reilun kaupan viinit ja oluet

Missä oluita tuotetaan?

ovat esillä useimmissa Viini- ja olut-

Oluet ovat ns. yhdistelmätuotteita ja

fiestaravintoloissa. Kysyimme Tampe-

niiden valmistuksessa käytetään erilai-

reen Reilun kaupan koordinaattori Enni

sia Reilun kaupan raaka-aineita kuten

Leppälältä perusasioita reiluun kaup-

kvinoaa ja banaania. Banaania saadaan

paan liittyen.

mm. Costa Ricasta.

Kuka asettaa kriteerit Reilun kaupan

Miksi tulisi valita Reilun

tuotteille ja millaiset ne ovat?

kaupan viini tai olut?

Reilun kaupan kriteerit kattavat vil-

Reilun kaupan ansiosta kehitysmaiden

jelijälle tai työntekijälle maksettavan

viljelijät ja työntekijät saavat mahdol-

korvauksen, työntekijöiden oikeudet,

lisuuden parantaa toimeentuloaan sekä

työolot sekä ympäristöseikat. Kriteerit

päättää itse omasta tulevaisuudestaan.

asettaa Fairtrade International. Reilussa

Kuluttajalle Reilu kauppa tarjoaa yk-

kaupassa tuotteesta maksetaan viljelijäl-

sinkertaisen tavan vähentää globaalia

le vähintään takuuhinta, joka kattaa ym-

köyhyyttä ja vaikuttaa myönteisesti ke-

päristön ja ihmisten kannalta kestävän

hitysmaiden ihmisten elämään arkisten

tuotannon kustannukset. Takuuhinnan

valintojen kautta.

Maailmantango-festivaalin Viini- ja olutfiesta 6.−15.9.2013 Mukana ovat seuraavat ravintolat: Inez Tapas Bar Sidreria, Gastropub Tuulensuu, Gastropub Nordic, Klubi, Ravintola Frankly, Ravintola Henrik’s, Kahvila Valo, Ravintola Artturi, Vinoteca del Piemonte, Tampere-talon Café Soolo, Telakka, Kahvila Taikapapu ja Rajaportin saunakahvila Viini- ja olutfiestan tiedot päivitetään nettisivuillemme kesän aikana www.maailmantango.net Lue lisää Reilusta kaupasta www.reilukauppa.fi

Kuva: Fairtrade Sweden

ohella maksetaan lisää, joka on tarkoitettu koko yhteisöä kehittäviin hankkei-

Tampere sai ensimmäisenä kaupun-

siin. Lapsityövoiman hyväksikäyttö on

kina Suomessa Reilun kaupan kau-

kielletty.

punki -arvonimen vuonna 2008. Ker-

Lapsityövoiman hyväksikäyttö määri-

ro hieman niistä kriteereistä, joita

tellään ILO-sopimusten (International

arvonimen saamiseksi vaaditaan?

Labour Organization) mukaisesti. Rei-

Reilun kaupan kaupungin arvonimen

lun kaupan järjestelmän ympäristökri-

saadakseen kaupungin tulee toimia ak-

teerit tähtäävät siihen, että viljely on

tiivisesti Reilun kaupan ja kestävämpien

ympäristön kannalta kestävää ja että

hankintojen edistämiseksi. Reilun kau-

luonnon monimuotoisuutta vaalitaan.

pan kaupungilta vaadittavissa kriteereis-

Puolella Reilun kaupan tuottajaorgani-

sä tuotteiden saatavuutta ja käyttöä tar-

saatioista on myös luomusertifiointi.

kastellaan kolmella eri sektorilla, joihin kuuluvat Reilun kaupan tuotteiden käyt-

Minkälainen valikoima Reilun

täminen kaupungin tilaisuuksissa, tuot-

kaupan viinejä ja oluita Suomessa on

teiden saatavuus paikallisissa yrityksis-

saatavilla?

sä ja tuotteiden käyttäminen paikallisten

Reilun kaupan viinejä on noin 30 erilais-

yhteisöjen parissa. Lisäksi kaupungissa

ta. Suurin osa niistä on Alkon valikoi-

tulee toimia Reilun kaupan kaupunki

missa ja osa viineistä on tarjolla kulut-

-kannatustyöryhmä, joka yhdessä tukee

tajille Reilun kaupan viinejä valikoimis-

toimintaa ja tiedotusta alueella. Kau-

saan pitävistä ravintoloista ja kahviloista

pungin tulee myös aktiivisesti tiedottaa

tai laivoista. Tuotteita on sekä puna-, val-

Reilusta kaupasta sekä asukkailleen että

ko- ja roséviineinä ja yksi kuohuviinikin

työntekijöilleen.

on olemassa. Reilun kaupan oluita on

Reilun kaupan viljelijän tarina Martha Chilembwe on malawilaisen Kasinthulan osuuskunnan jäsen. Hän viljelee kolmen hehtaarin viljelmällä ruokosokeria. "Reilu kauppa tuo perheillemme toivoa", hän kertoo. Chilembwella on viisi poikaa ja neljä tytärtä. Pojat ovat jo aikuisia ja auttavat äitiään peltotöissä. Mutta tämä toivoisi, että lapset löytäisivät töitä kodin ulkopuolelta. Malawissa niiden, joilla ei ole koulutusta, on kuitenkin vaikea löytää töitä. Niinpä Chilembwe toivoo pystyvänsä kouluttamaan lapsensa johonkin ammattiin. Hän haluaisi, että myös hänen tyttärensä voisivat käydä koulua, jotta he voisivat elää itsenäistä elämää eivätkä jäisi riippuvaisiksi tulevista aviomiehistään. Reilun kaupan avulla Kasinthulan osuuskunnassa on toteutettu erilaisia hankkeita. Chilembwe on erityisen iloinen siitä, että erillisiä Reilun kaupan lisiä on käytetty kaivojen rakentamiseen. Lisäksi on hankittu sähköt Chinangwa-nimiseen kylään ja lääkkeitä läheiselle terveysasemalle. Seuraavaksi Reilun kaupan lisällä on tarkoitus rakentaa kaksi koulurakennusta. Tampereella edistetään Reilua kauppaa laajassa rintamassa. Tee sinäkin reilu valinta ja muuta maailmaa ostos kerrallaan! www.reilutampere.fi

Tämä julkaisu on tuotettu Euroopan unionin tuella. Sen sisällöstä vastaa yksin Reilun kaupan kaupunki -hanke, eikä sen voida katsoa edustavan Euroopan unionin mielipiteitä.


www.maailmantango.net

8

KUVATAIDEVIIKOT vapauttaa taiteen kaupunkitilaan Teksti: Henna Vainio

Prahan juutalainen hautausmaa II (2012). Perinteiset keskiaasialaiset käsityötekniikat ja yhteiskunnallinen kommentointi kohtaavat Dzamil Kamangerin työskentelyssä.

Maailmantangon

Kuvataideviikot

valloittaa Tampereella 1.−30.9. välisenä aikana 18 tapahtumapaikkaa yli parinkymmenen taiteilijan voimin. Festivaalin yhteydessä on nähty taidenäyttelyitä aiemminkin, mutta tällä kertaa kuva-

vaa ja löydettävää taidetta, valokuvaaja

– Tähän liittyy ajatus kaupunkikulttuu-

toria ja nykypäivä, paikallisuus ja glo-

Jyri Pitkänen lisää.

rin kehittämisestä. Osa teoksista etsii

baalisuus kutoutuvat yhteen kiehtovalla

rajapintoja, mitä voi ja mitä ei voi tehdä

tavalla.

julkisessa tilassa.

– Dzamil tekee Koskipuistossa helmi-

Radikaalisuus istuu ajatukseen hyvin.

kudontatyötä ensimmäisen latinalaisin kirjaimin painetun kurdinkielisen sano-

Ajassa kiinni olevia taidetekoja

taiteen osuus laajenee omaksi temaat-

Hamm ja Pitkänen ovat kuratoineet

Kyse ei kuitenkaan ole kapeasta ”ismistä”, vaan sanalla on laajempi merkitys.

malehden kannesta, joka ilmestyi 30-lu-

tiseksi tapahtumaksi. Kyse ei ole vain

kokonaisuuden, jonka lähtökohtana ovat

– Mielestäni yhteiskunta tarvitsee taitei-

vulla Armeniassa, Kamangerin kanssa

perinteisiin galleriatiloihin tuotavista

prosessinomaiset, ajalliset teokset. Kak-

lijan kaltaisia kommentaattoreita tai pei-

paljon yhteistyötä tehnyt Hamm kertoo.

teoksista, vaan taide vapautetaan myös

sikko puhuu niistä mieluummin taidete-

lejä, että se näkisi oman tilansa parem-

Suomessa asuvaa kurditaiteilijaa pu-

urbaanin arjen keskelle, kahviloihin ja

koina, -akteina tai -tilanteina kuin per-

min. Taide on aina toisin ajattelemisen,

hutteli Hämeenkatu 14 A:ssa sijainneen

kadulle.

formansseina.

näkemisen ja kokemisen paikka, joten

lehtikioskin

– Tarkoituksena on viedä taide sinne

– Yhtenä valintakriteerinä on ollut se,

välillä sen esittämät ajatukset voivat olla

1920–30-luvuilla kioskista jaettiin il-

missä ihmisetkin ovat ja sitä kautta al-

että teokset ovat tiukasti kiinni tässä

hyvinkin radikaaleja.

maiseksi sanomalehtiä vähävaraisten

tistaa heidät taiteelle ja osallistaa, että

ajassa, kommentoivat yhteiskuntaa ei-

syntyisi satunnaisia kohtaamisia, kuva-

vätkä tuota maailmaan lisää taideobjek-

taiteilija Kalle Hamm määrittelee.

teja, Hamm kuvailee.

– Vaikka spektaakkelipuoltakin varmaan

Kuvataideviikkojen otsikkona on Tilaa

nähdään, tavoitteena olisi ennen kaikkea

vapaudelle, jonka puitteissa taiteilijat tut-

Dzamil Kamangerin Riya Teze -in-

sa ja kulttuurinsa esittelyksi, vaan se on

tarjota arkea koskettavaa, siinä läsnäole-

kivat julkista tilaa ja ilmaisunvapautta.

terventiossa yksityinen ja julkinen, his-

yhteiskuntaan ja paikkaan, missä lehti-

Lehtikioskin esimerkki puhutteli

solidaarinen

esimerkki:

perheiden lapsille, että nämä voisivat hankkia lisätuloja. – Teos ei jää vain hänen oman taustantiiviissä vuoropuhelussa suomalaiseen


www.maailmantango.net

9

Pietarilaisen kuvataiteilija ja aktivisti Olga Jitlinan Operaatio (2012) ottaa kantaa Venäjän nykytilanteeseen. Videoon ja maahanmuuttajien elämää peilaavaan Siirtolaistyölautapeliin (2012) voi tutustua Kuvataideviikkojen aikaan Vastavirta-klubilla.

kioski on ollut. Se on viesti tälle ajalle,

– Kyse on eräänlaisesta sosiokulttuuri-

taidekoulusta. Myös aluepoliittisesti aja-

Taiteilijat: Arteles-residenssin taiteili-

että solidaarisuutta ja ilmaisunvapautta

sesta arkeologiasta, mutta isompi viesti

tellen se tuntuu järjettömältä ratkaisulta.

javieraat, Maria Atosuo, Kalle Hamm,

tarvitaan edelleen.

on ehkä se, että vaikka olemme eri miel-

– Jos Kankaanpään, Lahden ja Tam-

Olga Jitlina, Dzamil Kamanger, Pentti-

Ilmaisunvapaus on tärkeää myös Oma

tä, elämme silti samassa yhteiskunnassa

pereen kuvataiteen AMK-koulutusoh-

Otto Koskinen, Philip Luddite, David

polku -kollektiiville, joka valtaa Tam-

ja erilaisten mielipiteiden kanssa pitäisi

jelmat lakkautetaan, niin sen jälkeen

Muoz, Oma polku -ryhmä, Jyri Pitkä-

melassa sijaitsevan Kahvillan. Kehi-

pystyä elämään yhdessä.

Suomessa on taidekouluja vain rannik-

nen, Pekka Purhonen, Jani Ruscica,

kokaupungeissa ja itärajalla, Hamm

Johanna Sipilä, Teemu Takatalo ja

muistuttaa.

TTVO:n opiskelijat. Muutokset mahdol-

tysvammaisten ääni ei useinkaan kuulu nykytaiteessa.

kiksi Pirkanmaan triennaalin yhteydessä

”Osa teoksista etsii rajapintoja, mitä voi ja mitä ei voi tehdä julkisessa tilassa.”

ja olemme saaneet kollektiivina aika pal-

(Kalle Hamm)

– Oma polku ry järjestää arkeen valmentavaa, taidepainotteista päivätoimintaa kehitysvammaisille nuorille. Ryhmä on käsitellyt kaupunkitilaa aiemmin esimer-

lisia. Kuvataideviikkojen ohjelmisto ja Maailmantangon Kuvataideviikot

taiteilijat julkaistaan 1.8. Maailmantan-

1.–30.9.2013

go-festivaalin nettisivuilla.

jon näkyvyyttä, yhdistyksen työpajaohjaajana toimiva Pitkänen kertoo.

Mielipiteet ja arvot näkyviksi

Pitkäsen työ liittyy radikaalin käsitteen ja arvojen pohdintaan. – Teen kyselykaavakkeen, jossa kartoitan eri yhteisöjen ja yritysten näkökul-

Kuraattorit osallistuvat Kuvataide-

mia radikaaliuteen ja omiin arvoihin.

viikoille myös taiteilijoina. Hammin Va-

limaisemia, joita kaupunki on täynnä,

paita ajatuksia kutsuu ihmisiä Hämeen-

mitä yritysten ja nimien taakse kätkey-

kadulle mielenosoituskulkueeseen, joka

tyy.

lähtee Posteljoonin puistosta (rautatie-

Vastauksista syntyy visualisointeja yh-

aseman ja pääpostitalon välissä oleva

teistyössä kuvataiteilija Maria Atosuon

puisto) ja päättyy Keskustorille.

kanssa.

– Olen penkonut Tampereen kuva-arkis-

Hammin ja Pitkäsen kuratoiman koko-

toista kuvia Hämeenkadulla järjestetyis-

naisuuden lisäksi Hirvitalolla voi nähdä

tä mielenosoituksista, millaisia kylttejä

Arteles-residenssin taiteilijoiden teoksia

niissä kannettu ja millaisten asioiden

ja Klubille avautuu TTVO:n kuvataiteen

puolesta on marssittu. Tulen tekemään

opiskelijoiden oma näyttely. Lisäksi

noin 30-40 replikaa kylteistä, joita ih-

opiskelijat dokumentoivat Kuvataide-

miset saavat tulla kantamaan. Siellä on

viikkojen tapahtumia, joista koostetaan

myös blankkoja kylttejä, joihin voi kir-

näyttely Telakalle.

joittaa oman sloganinsa ja omankin tuo-

TTVO:n kuvataiteen koulutusta uhkaa-

minen on ihan sallittua.

va lakkauttaminen tuntuu kuraattoreista

Tarkoituksena on tehdä näkyväksi kau-

käsittämättömältä, onhan kyse Taide-

pungin kulttuurihistoriallisia kerroksia.

lehden toiseksi parhaaksi rankkaamasta

Pyrin tavallaan kartoittamaan sosiaa-

Jyri Pitkänen ja Kalle Hamm


www.maailmantango.net

10

Kaj Chydenius: Laulaja on säveltäjän paras kiitos Teksti: Henna Vainio

Kuva: Laura Malmivaara

suomalainen, että ihan itkettää. Monet

muistavat

Lapulaisoopperan

Kosolan laulun Eletään kuin pellossa (1965), mutta Chydeniuksen kynästä on syntynyt tangoja myös myöhempinä vuosikymmeninä. –Mukana on aika monta Ilkka Kylävaaran runoa, sillä hän kirjoitti halukkaasti juuri tangon rytmiin helposti sopivia lauluntekstejä 1990-luvun puolivälissä. Tuoreinta tangotuotantoa konsertissa edustaa Leena Tammisen Älä odota kyyneleitä, joka kuultiin ensi kerran Hämeenlinnan kaupunginteatterin Tätini on toista maata -näytelmässä vuonna 2011.

Yhteistyö innostaa

Chydeniuksen ja konsertin solistina toimivan Tiina Pitkäsen yhteistyö on kestänyt jo toistakymmentä vuotta erilaisissa produktioissa. –Ihastuin ensikuulemalta sekä hänen ääneensä että temperamenttiinsa. Hän laulaa hyvin, ja tulkitsee voimakkaasti ja iloisesti. Sellaisia laulajia kun tapaa, niin tekee mieli jatkaa yhteistyötä heidän kanssaan. Pelkkä kaunis ääni ei riitä, tulkinta on kaiken A ja O. Sanoihin täytyy puhaltaa kipinä.

”Radikalismi tarkoittaa juuriin menevää muutosta.” Kaj Chydenius

–Laulaja on säveltäjän paras kiitos. Kuulijoiden täytyy ymmärtää, mitä laulaja sanoo. Jos laulaja on sävellyksestä innostunut, se välittyy myös kuulijoille. Tutkiskeleva laulustudiotyöskentely on tullut vuosien varrella yhä tärkeämmäk-

Lavalle nousee vahva tulkitsija, jota säveltäjä itse säestää pianolla. Mitään

Nuoruustango vetoaa

si työvälineeksi. Chydeniuksen tuotannossa. Yhteiskun-

–Laulustudioksi leikillisesti kutsumani harjoitus- ja esitysyhteistyö tarkoittaa,

muuta ylimääräistä ei tarvita: laulut pu-

Vaatimattomuuteen ei silti olisi syy-

nallisen sanoman ja yksityisen tunteen välillä ei ole ollut kuilua, sillä kyse on

että ympärilläni on ollut laulajia, jotka

huvat puolestaan ja koskettavat kuulijoi-

tä, onhan esimerkiksi Anu Kaipaisen

ollut vain yhden ja saman ihmiselämän

laulavat laulujani ja ovat kiinnostuneita

ta kyyneliin asti.

runoon sävelletty Nuoruustango (1970)

eri puolista.

siitä, millä tavalla toivoisin niitä esitet-

Maailmantango-festivaalin Tango Fin-

noussut rakastetuksi ikivihreäksi, jonka

–Ne ovat itse asiassa hyvin lähellä toi-

tävän, Chydenius kuvailee.

landia -konsertissa 14. syyskuuta tarjou-

vilpitön tunteenpalo vetoaa ikään katso-

siaan ja vaativat saman itsensiteetin, sa-

–Olen tavattoman kiinnostunut säestä-

tuu ainutlaatuinen tilaisuus kuulla Kaj

matta.

mat elkeet ja saman tunteen.

misestä ja yhteisestä harjoittamisesta,

Chydeniuksen tangotuotantoa Lapu-

–Olen iloinen siitä, että se on saavutta-

alaisoopperan ajoilta tähän päivään.

nut yleisöä, mutta sellaistahan ei voi etu-

–Olen tehnyt tuhansia lauluja, mutta tan-

käteen päättää, että nyt teen tästä hyvän

goja niistä on ehkä vain parikymmentä,

kappaleen, Chydenius myöntää.

Se on varmaa, että konsertissa soi

sä kunnollinen sävellys. Se on kiehto-

tuottelias säveltäjä paljastaa.

Sävellys lähtee aina runosta tai tekstistä.

ainakin Lars Huldénin ruotsiksi kirjoit-

oman jaksamisen kannalta ja antaa voi-

Chydenius pitää tangoa vaikeana lajina,

Viestin täytyy puhutella, muuten laulu ei

tama ja Pentti Saaritsan suomentama

maa työn jatkamiseen.

sillä Toivo Kärjen ja Latinalaisen Ame-

nouse siivilleen.

nimikappale Tango Finlandia (1968).

Innoitusta antaa myös se, että uusia ru-

rikan mestareiden kaltaiset esikuvat

–Ilman sanoja en osaa juuri säveltää.

Suomalaista alakuloa ja alistuneisuutta

noja tipahtelee tämän tästä sähköpostiin.

ovat asettaneet riman korkealle.

Runosta se inspiraatio tulee ja onneksi

ironisoiva teksti innoitti Chydeniuksen

–En malta lopettaa, vaikka ikää karttuu,

–Silloin kun tango syntyy luontevasti,

niitä löytyy paljon maailmasta.

herkulliseen tangoparodiaan.

73-vuotias taiteilija vakuuttaa.

voin sitä yrittää, mutta ei minua voi mis-

Rakkauslaulut ja poliittisesti kantaaotta-

–Se on mitä mainioin, hauska teksti.

sään tapauksessa pitää tangosäveltäjänä.

vat kappaleet ovat kulkeneet rinta rinnan

Kuten Jussi Kylätasku sanoi, se on niin

Alakuloa ironisoiden

koska siinä mittautuu aina laulun arvo, onko se pelkkää fuulaa vai onko kyseesvaa. Yhteistyö on ollut ihan keskeistä


www.maailmantango.net

11

Solidaarisuuskonsertti tukee tasa-arvoa ja toimeentuloa Teksti: Henna Vainio

Kaj Chydeniusta ei tarvinnut maa-

kaalia, tekstithän ne sitä olivat jos olivat.

nitella mukaan Solidaarisuus ry:n kehi-

Musiikin avulla voi kuitenkin tuoda mah-

tysyhteistyötä tukevalle festivaalikiertu-

dollisesti jonkin radikaalin runotekstin tai

eelle, joka huipentuu Maailmantangon

sisällön lähelle kuulijaa. Sellaisessa olen

Tango Finlandia -konserttiin.

ollut ja olen mielelläni mukana.

–Kun tuollaiseen tehtävään kerran pyy-

KOM-teatterin ja Agit Propin tutuksi te-

detään, lupaudun ilman muuta. En minä

kemät klassikot puhuttelevat jo kolmatta

taida olla mikään hyvä mallinukke, mutta

sukupolvea, mutta varsinaista poliittista

mukana kuitenkin ollaan. Solidaarisuus

laululiikettä ei tänä päivänä ole olemassa.

on hyvin tärkeä asia maailmassa eikä sitä

Maailman muuttuminen ei Chydeniuk-

ole koskaan liikaa.

sen mielestä silti tarkoita, etteikö Suo-

Chydenius huomauttaa.

Klubilla. Liput 15/10 €. Lippujen en-

1960-1970-lukujen poliittisen laululiik-

messa syntyisi yhä yhteiskuntakriittistä

–Ja jos joku nykyrunoilija kirjoittaa kan-

nakkomyynti alkaa 20.6. Lippupisteen

keen voimahahmolle kantaaottavuus ei

musiikkia.

nanoton tekstiinsä, niin kyllä sille var-

myyntipisteissä ja netissä www.lippu.fi.

tietenkään ole vierasta. Radikaalin sävel-

–En tunne rockpuolta paljonkaan, mutta

masti säveltäjiä löytyy.

Ostamalla kahden euron lisähintaisen

täjän leimaa hän kuitenkin vähän vierok-

sikäli kun tiedän, siellä sitä yhteiskunnal-

suu.

lista sanomaa on vaikka kuinka. Sitä vain

Kaj Chydeniuksen Tango Finlandia

rintamerkin ja tuet Solidaarisuus ry:n

–Mielestäni oma musiikkini ei ollut radi-

ei sanota poliittiseksi laululiikkeeksi,

-konsertti lauantaina 14.9. klo 17.00

työtä.

SOLIDAARISUUS RY:N TYÖ AUTTAA ILMAN VÄLIKÄSIÄ Esimerkkejä vuodelta 2012: • 524 nuorta valmistui ammattiin Somalimaassa. • Perheväkivallasta kärsivien lasten määrä laski noin 20 prosenttia Wakison läänissä Ugandassa. • 33 uutta mehiläishoitajaa aloitti hunajantuotannon Nicaraguassa. Lähde: www.solidaarisuus.fi

solidaarisuuslipun saat ”Hyvä tyyppi”-

kuvat: Vapriikin kuva-arkisto

VAPAITA AJATUKSIA – osallistava mielenosoitus Minkä asioiden puolesta Tampereen Hämeenkadulla on marssittu eri vuosikymmeninä? Vapaita ajatuksia on kuvataiteilija Kalle Hammin osallistava mielenosoitus, jossa kannetaan kopioita eri vuosikymmenien mielenosoituskylteistä. Aiheet vaihtelevat sensuurista naisten asemaan ja kapitalismista pakolaiskysymyksiin.Mielenosoitus juhlii oikeutta ilmaisunvapauteen julkisessa tilassa, suvaitsevaisuutta erilaisia mielipiteitä kohtaan ja yhteiselokykyyn moniarvoisessa yhteiskunnassa. Mielenosoitus tekee näkyväksi Hämeenkadun historiallisia kerrostumia ja samalla menneisyyden viestit saavat asiayhteydestään irrotettuna uusia tulkintoja nyky-yhteiskunnassa. Kokoontuminen 31.8.2013 klo 15.00 Posteljoonin puistossa (rautatieaseman ja pääpostitalon välissä), jossa mahdollisuus valita mieleinen mielenosoituskyltti tai kirjoittaa oma viestinsä tyhjään mielenosoituskylttiin. Omat kyltit ovat myös tervetulleita! Mielenosoitus lähtee liikkeelle klo 16.00 Posteljoonin puistosta ja marssii Hämeenkatua pitkin Keskustorille, jossa mielenosoitukseen osallistujista otetaan yhteiskuva. Tykkää ja osallistu Facebookissa: https://www.facebook.com/VapaitaAjatuksiaFreeThoughts vapaita.ajatuksia@gmail.com


12

www.maailmantango.net

OPI CHARLESTON!

Helsinkiläinen jazztanssiseura johdattaa 1920-luvun muotitanssiin Teksti: Anna Toivonen

Maailmantango-festivaalin Ennak-

Kuva: Nuppu Linnavuori

ja charleston-villitys on lähtenyt uudes-

ko-ohjelmiston aikana on nyt ensim-

taan käyntiin sielläkin. Viimeaikaiset

mäistä kertaa mahdollisuus osallistua

1920-luvun tunnelmiin sijoittuneet elo-

hulvattomalle charleston-tanssikurssil-

kuvat, kuten The Artist ja Great Gatsby,

le. Helsinki Traditional Jazz Dance

ovat varmasti omalta osaltaan vahvista-

Company saapuu lauantaina 7.9. esit-

neet muotia.

tämään ja opettamaan tanssia Ravintola Artturiin. Tanssiseuran taiteellinen

Kuuluuko charlestoniin erilaisia

johtaja ja tanssiopettaja, Malin Grahn,

tanssityylejä? Tanssitaanko charles-

on charleston-tanssin sanansaattaja.

tonia yksin vai parin kanssa? Charlestonia voi tanssia yksin ja pa-

Kertoisitko hieman, mikä on Helsinki

rin kanssa tai yhdistellä molempia sa-

Traditional Jazz Dance Company?

man tanssin aikana. Meidän ryhmäm-

Millaista on toimintanne?

me opettaa ja esittää ennen kaikkea

Helsinki Traditional Jazz Dance Compa-

afrikkalais-amerikkalaista,

nyn esitykset liikkuvat erityisesti jazzin

charleston-tyyliä. Siinä vartaloa ei pidetä

ja swingin kultakausien sielunmaisemis-

pystysuorassa ja jäykkänä, vaan käyte-

sa eli 1920−50-luvuilla. Esitämme esi-

tään rennosti, vartalon painopiste lähellä

merkiksi charlestonia, bluesia, steppiä

maata, aivan koko vartalolla tanssien.

ja vauhdikasta paritanssi lindy hopia.

Lähtökohtaisesti

Tanssiryhmämme kertoo jazzin ilosano-

amerikkalaisten tanssien tapaan charles-

maa Suomessa – meille on tärkeää olla

ton on todella yksilöllinen ja täynnä il-

uskollisia tanssin kulttuurihistorialle ja

maisun vapautta. Jokaisella on oma tyy-

ilmentää jazzin vapauttavaa, improvi-

linsä käyttää vartaloaan ja mahdollisuus

soivaa, hulluttelevaakin luonnetta. Ha-

käyttää omia, improvisoituja askeleitaan.

luamme innostaa ihmisiä tanssimaan ja

Opetuksessakin kannustamme jokaista

tuoda tanssin ja musiikin lähelle ihmi-

löytämään oman tyylinsä liikkua.

muiden

perinteistä

afrikkalais-

siä. Esitystemme yhteydessä pidämme usein pieniä alkeistasoisia opetustuoki-

Voiko charleston-tanssikurssille osal-

oita. Katsojat pääsevät itse kokeilemaan

listua, vaikkei olisi aiemmin tanssi-

askeleita ja huomaamaan, ettei tanssissa

nutkaan ja voiko kurssille tulla ilman

ole kyse vaikeiden askeleiden opettelusta, vaan siitä, että päästää irti ja nauttii rytmistä!

Helsinki Traditional Jazz Dance Company:n taiteellisen johtajan Malin Grahnin taidonnäyte.

paria? Charleston-kurssille voi tulla, vaikkei olisi koskaan ottanut yhtään tanssiaskel-

dollisuudet lisääntyivät. Helposti aja-

Entäpä tanssin nykytila?

ta. Paria ei tarvita! Jatkuvasti tunneille

Mikä on charleston-tanssin historia?

tellaan, että charlestoniin tiivistyy koko

Nähdäkseni charlestonin suosio on jäl-

tulee ihmisiä, jotka ujostelevat ja pa-

Charleston-tanssi oli oikeastaan ensim-

1920-luvun henki, ”roaring twenties”,

leen kasvamassa. Taustalla voi olla

hoittelevat, että heillä on kaksi vasenta

mäinen afrikkalais-amerikkalainen tans-

mutta tanssin juuret ovat syvemmällä.

lisääntyvä kiinnostus menneisiin aika-

jalkaa. Yleensä aika nopeasti ne kaksi

si, josta kehittyi yleinen tanssihuuma

Charlestonin taustalla voi tunnistaa piir-

kausiin ja niiden musiikkiin, elokuviin

jalkaa alkavat tanssia oikein kauniisti ja

1920-luvulla ympäri Yhdysvaltoja. Jo-

teitä länsiafrikkalaisesta wolosodonista,

ja pukeutumistyyleihin. Vietän itse pal-

sulassa sovussa keskenään.

sephine Bakerin myötä charleston vil-

orjien tanssista.

jon aikaa Suomen lisäksi New Yorkissa,

litsi myös Pariisin yökerhojen kävijöitä.

Kuva: Nuppu Linnavuori

Tanssikurssin jälkeen yleisöllä on

Charlestonin räjähdysmäinen suosio läh-

mahdollisuus jäädä tanssimaan.

ti liikkeelle, kun Ida Webbin koreogra-

Kuullaanko illan aikana levylautasel-

fisoima Running Wild -musikaali sai

ta muutakin kuin charlestonia?

ensi-iltansa Harlemin Lafayette-teatte-

Illan aikana ehditään matkustaa vähän

rissa vuonna 1923. Jazzpianisti James P.

ajassa eteenpäin swingaikakaudelle. Eli

Johnsonin kuuluisa charleston-sävellys

swingtanssijatkin ovat tervetulleita!

sisältyi tuohon musikaaliin. Vielä nykyäänkin tuon melodian tunnistavat kaikki! Charlestonissa epäilemättä viehättivät sen iloisuus ja energisyys, tanssin rytmi ja ilmaisuvapaus. On kulttuurihistori-

Charleston-tanssikurssi ja -esitys

allisesta merkittävää, että afrikkalais-

Maailmantango-festivaalin Ennakko-

amerikkalaisesta tanssimuodosta tuli

ohjelmistossa lauantaina 7.9. Ravintola

niin suosittu myös valkoisten keskuu-

Artturissa (Kauppakatu 9, Tampere)

dessa. Arvostuksen kasvamisen myötä

klo 21.00. Lisätiedot päivitetään netti-

myös tanssijoiden ja esiintyjien työmah-

sivuillemme.


www.maailmantango.net

13

Kielletystä hedelmästä koko kansan suosikiksi Tangoa on tanssittu ja kuunneltu Suomessa jo 100 vuotta, mutta millaiselta näyttää sen tulevaisuus? M.A. Numminen kertoo näkemyksensä suomalaisen tangon vaiheisiin. Teksti: Anna Toivonen Maestro M.A. Numminen, milloin ja

tykistön luutnantti, mutta ehti miettiä

miten tango on tullut Suomeen?

myös musiikin asioita. Kärki suoma-

Tangoa tanssittiin ensimmäisen kerran

laisti tangon yhdistelemällä aineksia ve-

Suomessa 2. päivä marraskuuta 1913

näläisistä romansseista ja saksalaisesta

kello 14.00 Apollo-teatterissa Helsin-

marssista; tämä jälkimmäinen oli rytmin

gissä. Silloin balettitanssija Toivo Nis-

vuoksi tärkeää, jotta miehet pysyivät

kanen tanssiparinaan Elsa Nyström

tahdissa.

näyttivät miten tangoa tanssitaan. Hiu-

Toivo Kärjen esimerkkiä seuraten myös

kan tämän jälkeen tuntemattomaksi

muut alkoivat säveltää saman mallin

jäänyt tanskalainen pariskunta esiintyi

mukaisesti. Tärkeimmät tangosäveltäjät

ravintola Börsissä ja tanssi tangoa. Sitä

Kärjen lisäksi olivat Arvo Koskimaa,

pidettiin synnillisenä, ja tämä synti hou-

Pentti Viherluoto ja Unto Mononen,

kutteli Börsin joka ilta täyteen uteliaita

joista viimeksi mainitun tuotantoa soi-

asiakkaita. Hyvä veto ravintola Börsil-

tetaan nykyisin eniten. Suomalaisen

tä!

tangon kulta-aika oli 1962−1965, vielä

Kuva: Tommi Taipale

hieman sen jälkeenkin. Pop ja rock alMinkälaista tangoa Suomessa soitet-

koivat kuitenkin saada nuorisomusiikis-

konkreettisesti, sillä Suomen väkiluku

Maailmantango-festivaalilla on

tiin alkuaikoina ja miten se poikkesi

sa yliotteen.

1960-luvulla kasvoi paljolti tangon tai-

kuultu vuosien mittaan kotimaisten

argentiinalaisesta tangosta?

Tango olisi varmasti lähes kadonnut,

an vuoksi.

pop- ja rock-muusikoiden esittämiä

Suomessa soitettiin aluksi, lähinnä

ellei joukko seinäjokelaisia pesäpallon

1920-luvun alusta kun olot itsenäisty-

ystäviä olisi päättänyt perustaa 1985

Argentiinalaisen tangon tanssi- ja

jen ohella. Täytyisikö suomalaisen

mistaisteluista olivat rauhoittuneet, ul-

Tangomarkkinat, kerätäkseen rahaa pe-

musiikkiharrastus on lisääntynyt

tangon uudistua, jotta se säilyisi su-

komaisten sovitusten mukaisesti ja kap-

säpallojoukkueelle.

viime vuosina Suomessa. Mitä luu-

kupolvilta toisille?

lette, innostuvatko suomalaiset myös

Sitten kun suomitango ”keksitään” jäl-

paleet olivat myös ulkomaisia. Tango

tangoversioita perinteisten tulkinto-

oli noihin aikoihin eliitin ja opiskelijoi-

Millaisena näette tangon tulevaisuu-

suomitangosta uudelleen?

leen, se varmasti uudistuu aivan luon-

den harrastus. Ensimmäiset suomalaiset

den Suomessa?

Argentiinalainen tango on nyt muotia

nollisesti. Kenties - jopa toivottavasti

tangosävellykset syntyivät 1930-luvun

Suomen tangon tulevaisuus näyttää kul-

kaikkialla

Suomalaisen

- täällä tapahtuu Gotan Project -ilmiö ja

alussa.

kevan kansanmusiikin ja jazzin viitoit-

tangon täytyy odottaa vuoroaan. Luulta-

suomalaisesta tangosta saadaan vienti-

tamaa tietä. Tangosta tulee vähitellen

vasti se ensin joutuu kokemaan jonkin-

artikkeli muuallekin kuin Saksaan, jos-

Millainen on ollut tangon kehitys-

”hienoa” musiikkia, jota opiskellaan

laisen matalasuhdanteen. Mutta sitten se

sa se on jo nykyisessä muodossaan eli-

kaari Suomessa?

Sibelius-Akatemiassa ja muissa musiik-

”keksitään” uudestaan, ja ehkä kymme-

tistien harrastus. On saksalaisia, jotka

Tangon ”finlandisoi”, suometti, säveltä-

kioppilaitoksissa. Tällöin se kuitenkin

nen vuoden kuluttua suomitango on suu-

soittavat suomitangoa ilman suomalais-

jä Toivo Kärki jatkosodan rauhallisina

menettää sen maanläheisen vetovoiman-

resti muotia ja suomalaiset ovat silloin

jäseniä. Se on hyvän merkki!

hetkinä 1941 Itä-Karjalassa. Kärki oli

sa, joka sillä on ennen ollut, jopa aivan

ylpeitä omasta tangostaan.

”Propably the best Tapas in Finland”

Pellavatehtaankatu 19 | 33100 TAMPERE Puh. (03) 225 5331 | www.gastropub.net | inez@gastropub.net

Euroopassa.


www.maailmantango.net

14

Nuoret lauluntekijät valtaavat Ennakko-ohjelmiston

LAURA MOISIO TUO ESILLE UUSIA KYKYJÄ Teksti: Anna Toivonen Kuva: Kukka-Maria Rosenlund

musiikkia, joka valitettavasti hukkuu

saada oma mielikuvitus liikkeelle.

monesti massojen joukkoon. Mikä on parasta live-esiintymisissä? Edustat itsekin nuorta lauluntekijä-

Live-esiintymisten paras puoli on mie-

polvea. Mistä oma inspiraatiosi mu-

lestäni tilanteen ainutkertaisuus. Se on

siikin tekemiseen kumpuaa?

kokemus, joka ei ole toistettavissa uu-

Inspiraatio kumpuaa milloin mistäkin.

destaan. Monesti live-tilanteissa kap-

Kyse on itseilmaisusta ja tavallaan tietyn-

paleet saavat vielä uutta syvyyttä kun

laisesta pakonomaisesta tarpeesta purkaa

yleisö pääsee lähemmäs esiintyjää. Niin

erilaisia havaintoja ja tunnetiloja sanoiksi

katsojana kuin esiintyjänäkin nautin sii-

ja säveliksi. Toki kyse on myös halustani

tä energiasta, mikä hyvillä keikoilla vir-

jakaa musiikin iloa ja voimaa muille.

taa yleisön ja esiintyjän välillä.

Ketkä taiteilijat inspiroivat sinua? Inspiraationi lähteet vaihtelevat melkoi-

Ennakko-ohjelmisto 6.−12.9.2013

sesti, riippuen pitkälti omasta fiilikses-

keskustan alueen ravintoloissa

tä. Viimeaikoina olen saanut kuitenkin

ja kahviloissa.

paljon innostusta ja inspiraatiota folk- ja blues-genren

laulaja-lauluntekijöiltä,

Olet tänä vuonna kuratoimassa

Minkälaisia nuoria lauluntekijöitä

erityisesti Joni Mitchellin ja Dave

Maailmantango-festivaalin Ennakko-

Suomesta tällä hetkellä löytyy? Onko

Lindholmin

ohjelmistoa, jossa kuullaan nuoria

olemassa jokin tyylisuunta, joka olisi

Molempien teksteistä ja tyylistä heijas-

lauluntekijöitä. Kerro hieman, min-

erityisesti pinnalla?

tuu rohkeus tehdä juuri sitä omaa juttua,

kälaisilla kriteereillä valitset artistit

Suomessa on paljon hienoja ja lahjak- mikä vetoaa itseeni todella syvästi oike-

ohjelmistoon?

kaita lauluntekijöitä. Viime aikoina ai- astaan kaikissa taiteen muodoissa. Mo-

Valitsen ohjelmistoon lauluntekijöitä,

nakin pop/folk-genren artisteja on put- lemmat Mitchell ja Lindholm ovat ääret-

joiden musiikissa on mielestäni jokin

kahtanut paljon pintaan.

alku-uran

LAURA MOISIO

tuotannoista.

tömän taitavia! Ihailen myös suuresti J. Karjalaisen taituruutta tehdä kulutusta

erityinen ja omaleimainen piirre. Ehkä sellainen rohkeus ja oman tien kulkemi-

Onko nuorten lauluntekijöiden mu-

nen ovat valintojani yhdistäviä tekijöitä.

siikki myös radikaalia? Millä lailla?

Haluan esitellä ihmisille niitä valtavan

Varsinaisista julistuslauluista ei ole Luen myös melko paljon runoja. Tu-

hienoja valtavirralle tuntemattomam-

kyse, mutta tässä tapauksessa määritteli- tustuin Saima Harmajan tuotantoon

pia lauluntekijöitä, joiden musiikki on

sin radikaaliuden ehkä haluksi, kyvyksi ja elämään viime syksynä ja se vaikutti

herättänyt ainakin itsessäni suuria tun-

ja rohkeudeksi tehdä musiikkia omilla omaan ajattelutapaan aika paljon. Sain

teita ja hienoja fiiliksiä. Toivon, että

ehdoilla ja niin, että itse musiikki pu- sen kautta kirjoitettua paljon erilaisia

Maailmantango-festivaalin kautta mah-

huu puolestaan. Ennakko-ohjelmiston tekstejä, vaikka ei niistä monista valmii-

dollisimman moni löytäisi nämä hienot

laulaja-lauluntekijät tekevät mielestäni ta lauluja syntynytkään. Astrid Lind-

lauluntekijät.

persoonallista, aitoa ja elämänmakuista grenin satukirjat ovat myös hyvä tapa

kestäviä, erinomaisen hienoja lauluja.

• Tampereella asuva, vuonna 1987 syntynyt laulaja-lauluntekijä • Esiintyi viime vuoden festivaalilla Olavi Virran muistokonsertissa Pakkahuoneella • Soittaa kokoonpanoissa Laura Moisio ja Lopun ajan mies • Hyvä päivä -EP ilmestyi vuonna 2010 • Levyttää parhaillaan esikoisalbumiaan • Tekee sanoituksia pääasiassa suomeksi • Jatkossa haluaisi tehdä kappaleita myös muille artisteille

MAAILMANTANGO-FESTIVAALI 2013 Pääohjelmisto 13.−15.9.

Kesän ennakkotapahtumat

Tullikamarin Pakkahuoneella, Klubilla ja Telakalla (Tullikamarin aukio 2-3)

6.6. Kaiho-klubi Annikin Runofestivaalin OFF-ohjelmistossa

Ennakko-ohjelmisto 6.−12.9. Ilmaista musiikkiohjelmistoa keskustan alueen kahviloissa ja ravintoloissa

Ravintola Artturissa (Kauppakatu 9). Ohjelma: klo 20.00 runoilija Anne Mölsän ja muusikko Henri Hiltusen runo-musiikkiesitys Kauris ja Meteori

Maailmantangon Kuvataideviikot 1.−30.9.

klo 21.00 Katwin Heimo vierailevana solistinaan Janne Laurila

keskustan alueen kahviloissa, ravintoloissa, gallerioissa ja julkisissa tiloissa

Vapaa pääsy.

Viini- ja olutfiesta 6.−15.9.

8.8. Tapahtumien Yö Tampereella

keskustan alueen kahviloissa ja ravintoloissa

Suomalaisen tangon ja argentiinalaisen tangon ilmaiset alkeistanssikurssit Suomalaisessa Kirjakaupassa (Hämeenkatu 18).

Ohjelmisto julkaistaan ja liput tulevat myyntiin 1.8.

Kurssit kestävät noin 45 minuuttia. Opettajat varmistuvat kesän aikana.

Huom! Osa konserteista tulee ennakkomyyntiin 20.6.

klo 18.00 suomalaisen tangon kurssi – Tanssiseura Hurmio

Katso lisätiedot nettisivuiltamme

klo 20.15 argentiinalaisen tangon kurssi – Tango aMoroso ry

www.maailmantango.net

Tervetuloa tanssimaan!


www.maailmantango.net

Legioonateatteri esittää:

UNTO MONONEN – sukat hukassa

M A A I L M A N TA N G O Argentiinalaisen tangon ohjelmistoa 13.–15.9. Kolme päivää milongoja, tanssikursseja ja konsertteja! ORKESTERIT Solo Tango Orquesta (RU) Orquesta La Milonga feat. Romina Bianco & Gustavo Besada (AR) Tango del norte OPETTAJAT & TANSSIESIINTYJÄT Rodrigo Fonti & Celeste Medina (AR) Pasi & Maria Laurén

Kuva: Tuija Lappalainen

Mikä mies oli Unto Mononen? Työväenluokasta lähtöisin oleva herkkä taitelijasielu, joka ei lapioon koskenut, mutta sai ihmiset herkistymään säveltämillään tangoilla ja saa edelleen. Arvostiko Mononen itseään kuitenkaan säveltäjänä? Arvostiko hän itseään ihmisenä? Legioonateatterin musiikkinäytelmä Unto Mononen – sukat hukassa kertoo tarinan ihmisestä, joka oli sormenpäitään myöten taitelija. Aina siinä määrin, että hänellä oli vaikeuksia sopeutua elämän pieneen arkeen. Vaikka Monosella oli tapana julkisesti väheksyä itseään, hänen sisällään paloi voimakas liekki, joka ajoi häntä säveltämään paremman tangon kuin maestro Toivo Kärki. Kärki oli teknisesti mestarillinen, Mononen taas vaistoihinsa luottanut luonnonlapsi. Esityksessä tapaat Unto Monosen lisäksi Someron omahyväisimmän jäniksen, Toivo Kärjen, Brita Koivusen, M.A. Nummisen ja paljon muita. Humoristinen näytelmä pyrkii vastaamaan kysymykseen kilpailemisen mielekkyydestä. Silloin kun joku voittaa, jonkun toisen on hävittävä. Mihin kilpaileminen meidät ajaa? Esitykset Maailmantango-festivaalin Ennakko-ohjelmiston aikana: pe 6.9., la 7.9., ke 11.9., to 12.9. Kaikki esitykset klo 19.00. Esityksen kesto n. 1 h 30 min Liput: 12 €/5 € (työttömät, opiskelijat, eläkeläiset) Osoite: Mäntyhaantie 5-7 (Nekala), 33800 Tampere Lippuvaraukset: numeroon 045-1270 371 tai sähköpostiin timo.seppala@legioonateatteri.fi

TYÖRYHMÄ Festivaalijohtaja Simón Riestra Aedo simonriestra@maailmantango.net +35844 9693 948 +35844 9705 717 Tuottaja/tiedottaja Anna Toivonen anna.toivonen@maailmantango.net +35844 0633 335 Graafinen suunnittelija Maria Atosuo maria.atosuo@maailmantango.net +35844 0170 333 Webmaster Manu Alakarhu manu.alakarhu@maailmantango.net

15

DJ:T Bärbel Rücker (DK) Bachar Bitar (GER) Maya Wiehe (SWE) Antti Suniala Huom! Ennakkomyynnissä kolmen päivän milongapassi tarjoushintaan 45 € (ovh 50 €) 20.6 alkaen. Tarjous on voimassa 31.7. asti. Liput myynnissä Lippupisteen myyntipisteissä sekä nettikaupassa www.lippu.fi. Koko festivaaliohjelmisto julkaistaan 1.8.2013.

-FESTIVAALI 2013


16

www.maailmantango.net

Maailmantango festivaalin lehti 2013  

Maailmantango festivaalin lehti 2013