Page 1

UspjeĹĄni lokalni EU projekti u Hrvatskoj


Predgovor Republika Hrvatska u financijskom razdoblju 2014. - 2020. ima na raspolaganju 10,7 milijardi eura iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Pomoću ovih sredstava u Hrvatskoj se već sada otvaraju nova radna mjesta, grade se škole, studentski domovi, bolnice, domovi zdravlja, prometnice, ulaže se u razvoj poduzetništva, energetiku, poljoprivredu, kulturnu baštinu, turizam i mnoga druga područja, od kojih najviše koristi imaju hrvatski građani.

Ako želimo nastaviti ovaj niz pozitivnih promjena u Hrvatskoj, moramo iskoristiti

Sredstva iz EU fondova od velike su važnosti za

EU sredstva koja su nam na raspolaganju.

našu zemlju i moramo svim zainteresiranim i

Poslužite se ovom brošurom da vas inspirira i

potencijalnim korisnicima osigurati mogućnost

neka vam primjeri uspješnih projekata posluže

da dobre ideje pretvore u uspješan projekt.

kao smjernice kako biste i vi prijavili svoje

Mnogi su to već i napravili te je velik broj uspješno

projektne ideje.

provedenih projekata u Hrvatskoj koji svojim primjerom mogu poslužiti kao motivacija i

Zajedničkim radom i ulaganjem u EU projekte

inspiracija svim budućim korisnicima koji

osigurat ćemo rast hrvatskoga gospodarstva,

projektne ideje žele financirati EU sredstvima.

potaknut ćemo konkurentnost i nova zapošljavanja te omogućiti bolju budućnost

Brošura uspješnih lokalnih EU projekata

zajednicama u kojima živimo.

predstavlja priznanje svim dosadašnjim

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Račkoga 6, 10000 Zagreb https://razvoj.gov.hr/ http://www.strukturnifondovi.hr/

korisnicima i uspješnim EU projektima koje

Regionalni koordinatori, odnosno regionalne

su provodili na području Republike Hrvatske.

razvojne agencije, lokalne razvojne agencije i

Ona također promovira različite mogućnosti

akcijske grupe produžene su ruke Ministarstva,

financiranja i rezultate korištenja EU fondova.

a samim time nezaobilazan i ključan čimbenik

Projekti predstavljeni u ovoj publikaciji obuhvaćaju

regionalnoga razvoja. Oni su ti koji znaju što se

velik broj područja: energiju, istraživanje i razvoj,

događa „na terenu“ i uvijek su na raspolaganju

obrazovanje, poduzetništvo, promet, ruralni razvoj,

županijama, gradovima i općinama tijekom

socijalnu uključenost, teritorijalnu suradnju,

pripreme i provedbe projekata. Velik doprinos

turizam, zapošljavanje, zaštitu okoliša i zdravlje.

dali su i prilikom izrade ove brošure te još jednom pokazali da su doista nezamjenjiv partner.

Svi ovi projekti na svoj su način doprinijeli gospodarskom, prometnom, turističkom,

Izrada brošure sufinancirana je sredstvima Europske unije kroz provedbu projekta IPA 2012 “Jačanje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao koordinacijskog tijela za informativne aktivnosti o EU fondovima”.

kulturnom i društvenom razvoju lokalne

Gabrijela Žalac, dipl. oec.

zajednice te omogućili lokalnom stanovništvu

ministrica regionalnoga razvoja

bolje uvjete života.

i fondova Europske unije


Sadržaj

ENERGIJA 10 - 11 LEGEND - Nisko-entalpijski geotermalni energetski demonstracijski sustavi za energetski učinkovitu gradnju u jadranskom području

28 - 29 Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci

PODUZETNIŠTVO

KULTURA

54 - 55 Coworking Zadar - Suradnjom do inovacija

12 - 13 Energetska obnova zgrade Područne škole Treštanovci

32 - 33 pHisCulture - Upoznajmo zajedničku prošlost u kulturnoj suradnji za budućnost

14 - 15 Euronet50/50max

34 - 35 HER.CUL

16 - 17 ALTERENERGY - Energetska održivost za male jadranske zajednice

OBRAZOVANJE

ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE 20 - 21 Uređenje i opremanje Razvojno-inovacijskog centra (iNavis) u Šibeniku 22 - 23 SMART INNO - Smart Network and Sustainable Innovation Cluster to increase RDI Competitiveness of SMEs in the Adriatic

38 - 39 Prirodne znanosti su IN 40 - 41 EkoBiz - Eko poduzetništvo mladih 42 - 43 Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada 44 - 45 Certificirane profesionalne dadilje na tržištu rada Zagrebačke županije

24 - 25 PDCk - Panonski drvni centar kompetencija

46 - 47 Edu-Eco-Agro-Net / Obrazovna ekoškola poljoprivredna mreža

26 - 27 INTREPID - Razvoj infrastrukture za osiguranje uvjeta za istraživanja, transfer tehnologije i inovacije u Karlovcu

48 - 49 Učini obr(A)t

52 - 53 BIC - Poduzetnički inkubator Vukovar

56 - 57 New technologies for greater competitiveness 58 - 59 Za nijansu bolji Reorganizacija Istraživanje i razvoj - Konkurentnost 60 - 61 Povećanje kapaciteta Arkade za proizvodnju kamenih agregata i radove u niskogradnji 62 - 63 Izgradnja pogona i proširenje skladišnih kapaciteta 64 - 65 Razvojni centar i tehnološki park Križevci

PROMET 68 - 69 CIVITAS ELAN 70 - 71 INTERMODAL - Intermodalni transport za razvoj Jadranske regije


RURALNI RAZVOJ 74 - 75 Izgradnja sustava kanalizacije na području općine Kloštar Ivanić 76 - 77 Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete

SOCIJALNA UKLJUČENOST 80 - 81 Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu 82 -83 Dječji centar 84 -85 Baltazar 2 86 - 87 Osnivanje multifunkcionalnog centra za osobe s teškoćama u Požegi MFC Požega 88 - 89 Agenti 0-7 90 - 91 Razvoj i implementacija inovativne metodologije za razvoj ljudskih resursa i jačanje zapošljavanja starijih osoba Age is Effective 92 - 93 Gastrostart

94 - 95 Hear me out - Podizanje razine svijesti i stvaranje mogućnosti

116 - 117 Putevima mlinara u prekograničnom području

138 - 139 Nisi sam - pažnju ti dam

TERITORIJALNA SURADNJA

118 - 119 Bogatstvo ruralnog prostora u zajedničkoj turističkoj ponudi

ZAŠTITA OKOLIŠA

98 - 99 DRAVIS 3 – Jačanje i teritorijalno proširenje prekogranične HrvatskoMađarske suradnje u zajedničkom planiranju upravljanja katastrofama

TURIZAM 102 - 103 Key-Q - Ključ za kvalitetu u razvoju i valorizacija poljoprivrednoprehrambenih resursa na jadranskom prostoru 104 - 105 Barone: otkrivanje bogate prošlosti - put prema uspješnoj budućnosti 106- 107 WiNe - Mreža vinskog turizma 108 - 109 Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu - prva faza 110 - 111 Slatkovodni akvarij i muzej rijeka KAquarium 112 - 113 BicOa - Biciklistička oaza 114 - 115 Vlakom kreacije do bazena imaginacije

120 - 121 Razvoj turizma na rubnim dijelovima Nacionalnog parka Krka 122 - 123 Prijamni centar Repušnica - moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko Polje 124 - 125 Drava4Enjoy - Doživite i uživajte u Dravskoj nizini biciklom 126 - 127 Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače 128 - 129 Studio Galerije Antuna Augustinčića

142 - 143 Holistički model integralne zaštite od šumskih požara - HOLISTIC 144 - 145 Očuvanje i promocija vodenih biotopa - lokve i barjanska okna za budućnost LOKNA 146 - 147 REGION2SUSTAIN – Stvaranje preduvjeta za održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području 148 - 149 Stvaranje društva bez otpada 150 - 151 Poboljšanje kvalitete života stanovnika i očuvanje bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju onečišćenih lokaliteta (REMEDISANUS)

ZAPOŠLJAVANJE 132 - 133 ReStart - podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada 134 - 135 Gradimo Obrazovanje S Pravom Inkluzijom - prevladajmo teškoĆe 136 - 137 Klub za zapošljavanje mladih - Karlovac

ZDRAVLJE 154 - 155 Love your heart 156 - 157 Action-for-health


ENERGIJA


ENERGIJA

LEGEND - Nisko-entalpijski geotermalni energetski demonstracijski sustavi za energetski učinkovitu gradnju u jadranskom području Cilj projekta LEGEND - Nisko-entalpijski geotermalni energetski demonstracijski sustavi za energetski učinkovitu gradnju u jadranskom području, bila je promocija energetske učinkovitosti i iskoristivosti geotermalne energije niske entalpije u jadranskom području. To je učinjeno kroz implementaciju sustava utemeljenih na GCHP tehnologiji (Ground Coupled Heat Pumps – geotermalne toplinske pumpe). Ovo je jedan od najekonomičnijih izvora obnovljive energije koji može doprinijeti smanjenju globalnog zatopljenja i emisije stakleničkih plinova.

Lokacija projekta

Opuzen

Kako bi se demonstrirala efikasnost ove tehnologije, za pilot investiciju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji odabrana je Osnovna škola Opuzen. Za dio škole, postojeći sustav grijanja s loživim uljem prenamijenjen je u obnovljivi izvor energije – dizalicu topline s tlom kao izvorom energije, što je školi znatno smanjilo troškove za grijanje. Sami radovi su se odvijali u tri faze: geološko

Korištenjem obnovljivih izvora znatno su smanjeni troškovi grijanja u Osnovnoj školi Opuzen.

istraživanje i test toplinskog odaziva, instalacija geotermalnih košara te strojarske i elektrotehničke instalacije. Ukupna vrijednost projekta je 22 milijuna kuna, od čega je za aktivnosti u Dubrovačkoneretvanskoj županiji osigurano 1,75 milijuna kuna.

Ukupna vrijednost projekta

1.755.533,85 HRK

EU sredstva

1.492.203,77 HRK

10

Program IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007. - 2013.

Početak i završetak provedbe projekta 1. listopada 2012. / 31. ožujka 2015.

Nositelj projekta Provincia di Ferrara

Partneri 13 - Italija (5), DUNEA (Hrvatska 2), Srbija (1), Albanija (1), Bosna i Hercegovina (1), Crna Gora (2) i Slovenija (1)

LEGEND - Nisko-entalpijski geotermalni energetski demonstracijski sustavi za energetski učinkovitu gradnju u jadranskom području

11


ENERGIJA

Energetska obnova zgrade Područne škole Treštanovci Projekt se fokusirao na energetsku obnovu Osnovne škole „Mladost“ Jakšić u Treštanovcima kojoj je prijetilo zatvaranje zbog iznimno loših uvjeta i malog broja učenika – školu je pohađao samo jedan učenik. Škole u manjim seoskim sredinama, osim obrazovne uloge, važne su za razvoj kulture i društvenog života zajednice. Kako bi spasili školu od propadanja te privukli nove učenike, provedena je energetska obnova zgrade. Pritom su izvedene izolacije vanjskog zida, poda i stropa te su zamijenjena ostakljenja vanjske stolarije. Nakon radova proveden je energetski pregled te izrađen novi energetski certifikat, a sve je nadzirao stručni nadzor građenja.

Lokacija projekta

Jakšić

Glavni rezultati projekta su smanjenje prosječne energije potrebne za grijanje/ hlađenje za 74,61 posto te doprinos smanjenju potrošnje energije za 74,61 posto.

Energetskom obnovom osigurana je budućnost područne škole u Treštanovcima, a učenici, čiji se broj nakon obnove višestruko povećao, napokon su dobili primjerene uvjete za edukaciju.

Zgrada je iz energetskog razreda “D” prešla u energetski razred “B”. Trenutno škola broji šest učenika, očekuje tri prvašića sljedeće godine te do deset učenika kroz sljedećih pet godina.

Ukupna vrijednost projekta

364.766,14 HRK

EU sredstva

Program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Početak i završetak provedbe projekta 21. prosinca 2015. / 2. studenoga 2016.

Nositelj projekta Osnovna škola “Mladost”, Jakšić

95.764,67 HRK

12

Energetska obnova zgrade Područne škole Treštanovci

13


ENERGIJA

Euronet50/50max

Aktivnosti ovog projekta doprinijele su podizanju svijesti o potrebi štednje energije i zaštiti okoliša kod djece uzrasta od 11 do 17 godina, a čak dvije škole su izradile promotivne filmove vezane uz projekt. Svaka škola dobila je termometar, mjerač potrošnje električne energije i luksmetar te priručnike i upute u svrhu uspješne provedbe projektnih zadataka. Kroz provođenje projektnih aktivnosti, smanjena je potrošnja energenata u školama uključenim u projekt te su ostvarene značajne energetske i financijske uštede. Štedne aktivnosti uključene su u kurikulume sedam škola te će se nastaviti provoditi i nakon završetka projekta.

Lokacija projekta

Zagreb i odabrani gradovi

ostalih partnera na projektu

Napravljeni su temperaturni profili deset škola u Zagrebu te su identificirane “slabe točke” na kojima će škole poraditi u budućnosti. Projektom postignute financijske uštede iskorištene su za nabavu opreme te za obrazovne aktivnosti, podizanje standarda i unapređenje uvjeta rada. Ostvarena je suradnja s Hrvatskom udrugom ravnatelja osnovnih škola te uspostavljena odlična suradnja između

Ostvarene su značajne energetske i financijske uštede u školama uključenima u projekt, a djeci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta kroz mnoge aktivnosti približena je važnost i potreba štednje energije.

škola i Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj. Tijekom provođenja projekta izrađeni su promotivni materijali (plakati, Facebook i web stranica, letci, brošure…) te organizirane brojne promotivne aktivnosti.

Ukupna vrijednost projekta

Partneri

1.590.479,00 HRK Program Intelligent Energy Europe - IEE

EU sredstva

1.192.859,00 HRK

14

Euronet50/50max

Početak i završetak provedbe projekta 17. travnja 2013. / 17. travnja 2016.

Nositelj projekta Disputacio de Barcelona

Disputacio de Barcelona DIBA (ES), Poljska mreža općina Energie Cités – PNEC (PL), Agencija za energetiku i okoliš - ALESA (IT), Sveučilište Vaasa - UVA (FI), Regija Kreta - CRETE (EL), Nezavisni institut za pitanja zaštite okoliša - UfU (DE), Energetska agencija za Savinjsku, Šalešku i Korošku - KSSENA (SI), Regionalna energetska agencija Kaunas - KREA (LT), Grad Zagreb (HR), Riga Managers School - RMS (LV), TOP ENVI Tech Brno - TOP ENVI Tech (CZ), Florentine Energy Agency (AFE) (IT), Savez za klimatska pitanja - CAA (AT), Pokrajina Huelva - DIHU (ES), Energetska agencija Cipar - CEA (CY), Energetska agencija Vysocina - EAV (CZ)

15


ENERGIJA

ALTERENERGY - Energetska održivost za male jadranske zajednice Projekt je pridonio održivom razvoju jadranskog prostora na temelju održivog korištenja obnovljivih izvora energije, potaknuo je snažnije korištenje obnovljivih izvora energije te razvoj modela energetski održivih lokalnih zajednica. U sklopu projekta izrađeni su brojni dokumenti vezani uz obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost, koji su objedinjeni u studiji „Integrirani modeli energetskog upravljanja“. Studija nudi pregled tehnologija i primjere dobrih praksi u cilju postizanja energetski održivog razvitka te pruža pregled poticajnih regulativa i mogućnosti financiranja projekata obnovljivih izvora energije na europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Lokacija projekta

Primorsko-goranska županija

Također, provedene su brojne aktivnosti usmjerene na širenje i jačanje svijesti o mogućnostima obnovljivih izvora energije (OIE) i energetske efikasnosti (EE) prema građanima te gospodarskim subjektima u Primorsko-goranskoj županiji. U Općini Čavle provedene su aktivnosti koje su uključivale jačanje kapaciteta, energetsku procjenu te izradu Integriranog plana energetske

Dječji vrtić Čavlić nakon provedbe pilot projekta proizvodi svoju toplinsku i električnu energiju i služi kao primjer prednosti korištenja obnovljivih izvora energije na javnim objektima.

održivosti Općine. Izrađene su studije izvedivosti i tehnička dokumentacija kojima je definirana lokacija za instalaciju pilot projekta koji koristi obnovljive izvore energije na Dječjem vrtiću Čavlić pomoću fotonaponskih sustava, solarnih kolektora i toplinske pumpe.

Ukupna vrijednost projekta

2.525.036,62 HRK

EU sredstva

2.146.281,13 HRK

16

Program IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007. - 2013.

Početak i završetak provedbe projekta 1. rujna 2011. / 30. rujna 2016.

ALTERENERGY - Energetska održivost za male jadranske zajednice

Nositelj projekta Regione Puglia (Italija)

Partneri 18 partnera iz svih jadranskih zemalja

17


ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE


ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE

Uređenje i opremanje Razvojno-inovacijskog centra (iNavis) u Šibeniku

Ovim projektom otvorena je nova stranica u aktivnostima poticanja poduzetništva u Šibensko-kninskoj i susjednim županijama.

Više od 800 m2 bivšeg vojnog objekta preuređeno je u prostor u kojem se provode aktivnosti namijenjene poticanju poduzetništva u razvoju novih tehnologija i finalnih proizvoda.

Cilj projekta bio je pružiti podršku poduzetnicima u prerađivačkim djelatnostima (posebno preradi aluminija koja na području Šibenika ima dugogodišnju tradiciju), kao i inovatorima udruženima u Udrugu inovatora Faust Vrančić. Cilj je realiziran kroz uređenje i opremanje razvojno-inovacijskog centra koji je mjesto okupljanja poduzetnika, inovatora i predstavnika znanstvenoistraživačkih institucija.

Lokacija projekta

Šibenik

Projektom je rekonstruirano 800 m2 bivšeg vojnog prostora u Šibeniku unutar kojeg je otvoren laboratorij opremljen opremom za ispitivanje mehaničkih i korozijskih svojstava materijala, radionica za inovatore opremljena radioničkim strojevima, konstrukcijski ured opremljen vrhunskom 3D opremom - softverom, skenerom i 3D printerom, ured i izložbeni prostor za

obnovljive izvore energije, ured za klastere, ured za EU fondove te je zaposleno dvoje mladih inženjera koji provode akreditaciju laboratorija za ispitivanje mehaničkih i korozijskih svojstava materijala.

Ukupna vrijednost projekta

9.645.290,25 HRK

EU sredstva

7.574.446,43 HRK

20

Program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 17. lipnja 2014. / 16. lipnja 2016.

Nositelj projekta Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

Uređenje i opremanje Razvojno-inovacijskog centra (iNavis) u Šibeniku

Partneri Šibensko-kninska županija, Grad Šibenik, Sveučilište u Splitu – Ured za transfer tehnologije

21


ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE

SMART INNO - Smart Network and Sustainable Innovation Cluster to increase RDI Competitiveness of SMEs in the Adriatic Cilj projekta SMART INNO bio je poboljšati i povećati inovacijski potencijal jadranskih regija kroz povezivanje institucija s obje strane Jadrana, kroz razvoj strategija pametnih specijalizacija, osnivanje Jadranske prekogranične mreže anđela, provedbe pilot projekata te promocije suradnje između istraživačko razvojnih institucija i malih i srednjih poduzetnika. Istarska razvojna agencija (IDA) kao pilot projekt osnovala je i opremila Centar za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Pula. IDA je omogućila nabavu opreme za opremanje novoosnovanog Centra u sklopu projekta SMART INNO, a Zajednica tehničke kulture Pula omogućila je adaptaciju prostora.

Lokacija projekta

Pula

Opremanjem i uspostavom Centra smještenog u Puli, koji je namijenjen djeci od osnovnih do završnih razreda srednje škole, popularizirana je znanost među najmlađima, kojima je omogućeno da svoju znatiželju i interes pretvore u ljubav prema znanosti i istraživanju.

Učenicima osnovnih i srednjih škola omogućeno je učenje temeljnih prirodnih zakona na jednostavan i zanimljiv način kroz interaktivan rad sa stručnim mentorima.

Centar omogućava učenje temeljnih prirodnih zakona na jednostavan i zanimljiv način kroz interaktivne pokuse za koje postoje nastavna sredstva. Od početka rada Centra praktičnu je nastavu prošlo više od 1400 učenika tijekom više od 160 radnih sati iz različitih škola s područja Istarske županije.

Ukupna vrijednost projekta

37.849.204,00 HRK

EU sredstva

32.171.823,00 HRK

22

Program IPA program Jadranske prekogranične suradnje 2007. - 2013.

Početak i završetak provedbe projekta 1. studenoga 2013. / 30. rujna 2016.

Nositelj projekta Provincia di Rimini

SMART INNO - Smart Network and Sustainable Innovation Cluster to increase RDI Competitiveness of SMEs in the Adriatic

23


ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE

PDCk - Panonski drvni centar kompetencija Drvna industrija je vrlo važna u zapošljavanju u ruralnim područjima, ali proizvodnja drvenih proizvoda na hrvatskom tržištu sve je lošija. Ovim projektom izgrađen je i opremljen Panonski drvni centar kompetencija koji se koristi za inovacije i razvoj proizvoda drvno-prerađivačke industrije u Panonskoj regiji i šire. On je poveznica znanstvenika, lokalne zajednice i drvno-prerađivačke industrije.

Lokacija projekta

Virovitica

Otvaranjem jedne od najsuvremenije opremljenih zgrada u Hrvatskoj, Virovitica je postala središte za razvoj drvno-prerađivačke industrije u regiji. Do sada su stručnjaci morali odlaziti u inozemstvo kako bi imali pristup sličnoj tehnologiji, ali sada u centru, između ostaloga, mogu naći vrhunski skener, 3D printer te CNC stroj koji je prvi takav u ovom dijelu Europe. U Centru se nalazi sve što poduzetnicima treba za razvoj novih, inovativnih proizvoda

Ojačan je drvno-prerađivački sektor cijele regije i stvoreni su uvjeti za ulaganja drvnoprerađivačke industrije u istraživanja, razvoj drvnih tehnologija i dizajn inovativnih proizvoda od drveta.

od drva. Centar je opremljen za istraživanje i razvoj proizvoda, izradu prototipa, dizajn proizvoda i pakiranja te promociju. Centar nudi i uslugu poslovnog savjetovanja te kreiranja robnih marki.

Ukupna vrijednost projekta

44.701.237,17 HRK Program Regionalna konkuretnost 2007. - 2013.

EU sredstva

44.245.284,55 HRK

24

Početak i završetak provedbe projekta 30. rujna 2014. / 29. rujna 2016.

PDCk - Panonski drvni centar kompetencija

Nositelj projekta Virovitičkopodravska županija

Partneri Institut Ruđer Bošković, VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zgrebu

25


ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE

INTREPID - Razvoj infrastrukture za osiguranje uvjeta za istraživanja, transfer tehnologije i inovacije u Karlovcu Projektom INTREPID (Razvoj infrastrukture za osiguranje uvjeta za istraživanja, transfer tehnologije i inovacije u Karlovcu) Veleučilište u Karlovcu je stvorilo logističku podršku malim i srednjim poduzetnicima u segmentu strojarstva i posebno u segmentu mehatronike (mehanika i elektronika). Od ukupno alociranih sredstava, apsorbirano je 99 posto, što je izuzetan uspjeh s obzirom na kratak vremenski rok provedbe i niz različitih aktivnosti koje su provedene - od građevinskih radova, nabave opreme visoke tehnološke razine do specifičnih edukacija dionika i zaposlenika, sve prema potrebama i u dogovoru s karlovačkom industrijom.

Lokacija projekta

Karlovac

Uređeno je 260 m2 nastavnih laboratorija Veleučilišta u vrijednosti od 114.625,00 eura. Također, nabavljena je HIGH-Tech oprema u vrijednosti od 642.016 eura, održano je 26 stručnih seminara i radionica u koje je bilo uključeno gotovo 200 polaznika iz više od 20 vodećih tvrtki iz Karlovačke županije, čime je osigurana održivost projekta kroz Centar

Mali i srednji poduzetnici imaju na raspolaganju vrhunski opremljen laboratorij koji će im pomoći da povećaju svoju konkurentnost i potaknu razvoj ljudskog i tehnološkog potencijala.

mehatronike pri Veleučilištu u Karlovcu. Ime projekta dolazi od kombinacije početnih slova punog imena projekta na engleskom jeziku - INnovation, Technolgy transfer and REsearch Provision Infrastructure Development in Karlovac.

Ukupna vrijednost projekta

7.801.000,00 HRK Program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.

EU sredstva

5.521.000,00 HRK

26

Početak i završetak provedbe projekta 21. listopada 2010. / 20. travnja 2012.

Nositelj projekta Veleučilište u Karlovcu

Partneri University of the West of England, Bristol

INTREPID - Razvoj infrastrukture za osiguranje uvjeta za istraživanja, transfer tehnologije i inovacije u Karlovcu

27


ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE

Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci Projekt je rezultat nastojanja Sveučilišta u Rijeci za aktivnim sudjelovanjem u zajednici koja ga okružuje, omogućujući pritom istraživanja u koja će biti uključeni gospodarski sektor i drugi akteri na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini. U skladu s navedenim, projekt je bio usmjeren na nabavu nove i modernizaciju postojeće istraživačke infrastrukture na Sveučilištu u Rijeci. Nabavljena je znanstveno-istraživačka oprema za Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije, Centar za napredno računanje i modeliranje, Centar za visokopropusne tehnologije te laboratorije Građevinskog fakulteta.

Lokacija projekta

Rijeka

Nabavkom opreme osigurani su preduvjeti za implementaciju novih metodologija, tehnologija i istraživanja s ciljem povećanja istraživačkih kapaciteta Sveučilišta. Sve to omogućuje razvoj, inovacije i nova istraživanja u Republici Hrvatskoj te smanjenje regionalne nejednakosti na razini znanstvene, istraživačke i obrazovne infrastrukture.

Istraživački centri i laboratoriji opremljeni su najsuvremenijom opremom koja će doprinijeti povećanju konkurentnosti Hrvatske u istraživanju i razvoju, ali i otvaranju novih radnih mjesta.

Zahvaljujući razvoju istraživačke infrastrukture, malim i srednjim poduzećima omogućeno je da povećaju broj radnih mjesta u srednje visokoj i visokotehnološkoj proizvodnji.

Ukupna vrijednost projekta

180.182.048,91 HRK

EU sredstva

153.154.741,57 HRK

28

Program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.

Početak i završetak provedbe projekta 19. travnja 2014. / 18. prosinca 2015.

Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci

Nositelj projekta Sveučilište u Rijeci

29


KULTURA


KULTURA

pHisCulture - Upoznajmo zajedničku prošlost u kulturnoj suradnji za budućnost Osnovna tematika projekta -„pHisCulture Upoznajmo zajedničku prošlost u kulturnoj suradnji za budućnost“- bilo je istraživanje povijesnog perioda Fin de siècla, tj. kraja 19. i početka 20. stoljeća u partnerskim gradovima Čakovcu i Murskoj Soboti. U istraživanja su uključene i škole čiji su profesori i učenici radili na istraživanju mode i kulture odijevanja, kulinarstva, starih recepata i kulture stola tog perioda. Za učenike su provedeni i cjelodnevni susreti u Čakovcu i Murskoj Soboti te niz predavanja i radionica koje se vodili muzejski stručnjaci i profesori iz područja povijesti, mode i umjetnosti.

Lokacija projekta

Čakovec

Svim posjetiteljima Čakovca i Murske Sobote omogućen je pogled u prošlost kroz istraživanje i prezentaciju bogatog kulturnog nasljeđa s kraja 19. i početka 20. stoljeća.

Finale samog projekta bilo je otvorenje izložbe “Večernji soirée: Fin de siècle u Čakovcu” uz popratni cjelovečernji događaj održan na Noć muzeja 2015. Čitav događaj posjetilo je na noć otvorenja preko 3 000 posjetitelja, što je muzejski rekord. Također je izrađen i internetski portal s digitaliziranom građom dvaju muzeja, iz Čakovca i Murske Sobote - starim

razglednicama, fotografijama, predmetima, umjetninama, literaturom, arhitekturom itd.

Ukupna vrijednost projekta

915.712,43 HRK

Program Prekogranična suradnja SlovenijaHrvatska 2007. - 2013.

EU sredstva

778.355,55 HRK

32

Početak i završetak provedbe projekta 13. prosinca 2013. / 15. srpnja 2015.

Nositelj projekta Muzej Međimurja Čakovec

pHisCulture - Upoznajmo zajedničku prošlost u kulturnoj suradnji za budućnost

Partneri Pomurski muzej Murska Sobota, Gospodarska škola Čakovec, Srednja škola Prelog

33


KULTURA

HER.CUL Očuvanje izuzetno vrijedne i jedinstvene kulturno-povijesne baštine stećaka na području četiri države bio je osnovni cilj projekta HER.CUL. U Hrvatskoj je obrađen lokalitet Novakovo greblje u Čepikućama, gdje su obavljena arheološka istraživanja i iskopavanja većeg dijela lokaliteta, dokumentacijski radovi, konzervacija i restauracija stećaka te prezentacija lokaliteta. Izrađena je i Strategija za očuvanje stećaka čiji je glavni cilj bio objediniti znanja o stećcima i njihovom stanju. Napravljene su i analize kojima su definirani konkretni načini i ciljevi daljnjeg upravljanja lokalitetima. Strategijom za očuvanje stećaka obuhvaćeno je 190 lokaliteta sa stećcima, s ukupnim brojem od 3321 stećka.

Lokacija projekta

Dubrovačko-neretvanska županija

Cijelo je područje povezano Stazom stećaka, novo uspostavljenom turističkom rutom u koju su uključene 32 lokacije, među njima i lokaliteti koji su ove godine uvršteni na UNESCO-ovu listu svjetske baštine. U okviru projekta HER.CUL održana je i međunarodna

Očuvan je važan dio kulturne baštine, a Staza stećaka, koja povezuje 32 lokaliteta, dodatno je obogatila turističku ponudu Dubrovačko-neretvanske županije.

izložba fotografija stećaka, snimljen je promotivni film o stećcima te je održano nekoliko okruglih stolova.

Ukupna vrijednost projekta

2.595.875,70 HRK

EU sredstva

Program Pripremne akcije za očuvanje i obnovu kulturne baštine u konfliktnim područjima na Zapadnom Balkanu za 2010. godinu.

2.247.249,60 HRK

34

HER.CUL

Početak i završetak provedbe projekta 1. studenoga 2011. / 30. studenoga 2014.

Nositelj projekta Regionalna razvojna agencija DUNEA

Partneri Dubrovačko-neretvanska županija, Turistička zajednica županije Zapadnohercegovačke – BiH, Sveučilište u Sarajevu – BiH, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd - Srbija, Općina Pljevlja – Crna Gora

35


OBRAZOVANJE


OBRAZOVANJE

Prirodne znanosti su IN

Postojeći gimnazijski programi u Republici Hrvatskoj nisu u skladu s aktualnim potrebama dionika obrazovnog procesa te je potrebno modernizirati ‘tradicionalnu’ nastavu i stvoriti okruženje koje će na kvalitetniji način promicati obrazovna postignuća učenika. U Gimnaziji Matije Antuna Reljkovića Vinkovci uvedena su dva nova fakultativna kurikuluma iz biologije i fizike koji primjenjuju suvremene metode poučavanja. Nabavljena je oprema za kabinete dvaju predmeta te je gotovo 40 profesora pohađalo edukacije i radionice kako bi unaprijedili svoje znanje i vještine, a potom ih prenijeli na učenike.

Lokacija projekta

Vinkovci

Tako je više od 400 učenika u školi bilo uključeno u različite aktivnosti projekta kao što su ankete, posjet Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku, javne tribine, posjet Znanstvenom pikniku, završnoj konferenciji i mnoge druge. Projektom je stvoreno stimulativno radno okruženje te je potaknut interes učenika za

Izradom dva nova kurikuluma fakultativne nastave iz biologije i fizike učenicima vinkovačke gimnazije otvorene su nove mogućnosti prilikom upisa na studijske programe.

predmete iz područja prirodnih znanosti, što će pridonijeti povećanju broja upisanih učenika na studijske programe iz navedenih područja.

Ukupna vrijednost projekta

1.999.320,41 HRK

Program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 23. listopada 2015. / 22. listopada 2016.

EU sredstva

1.999.320,41 HRK

38

Prirodne znanosti su IN

Nositelj projekta Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci

Partneri Odjel za biologiju Sveučilište J.J.Strossmayer u Osijeku, Odjel za fiziku Sveučilište J.J.Strossmayer u Osijeku, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja

39


OBRAZOVANJE

EkoBiz - Eko poduzetništvo mladih Projekt EkoBiz je za cilj imao potaknuti razvoj poduzetničke kulture u ruralnim i otočkim područjima Splitsko-dalmatinske županije te povećati interes mladih za poduzetništvo u sektoru ekološke proizvodnje. U sklopu projekta održane su razne aktivnosti: Studijsko putovanje u Italiju na kojem je sudjelovalo 35 sudionika te je rezultiralo nizom poduzetničkih ideja i izvrsnom međusobnom umreženošću sudionika. Petnaestodnevna edukacija s prigodnim temama na kojoj je sudjelovalo 70 sudionika, što je znatno više od početno planiranih 25 sudionika. Poduzetničko mentorstvo u sklopu kojeg je izrađeno 15 poslovnih planova za sudionike projekta, dok je približno 50 sudionika sudjelovalo na savjetovanju.

Lokacija projekta

Split

Program “Projektoplovstvo” za poticanje ranog poduzetničkog razmišljanja djece provodio se u brojnim osnovnim i srednjim školama te vrtićima, razradom projekata s temama održive poljoprivrede i hrane.

Povećan je interes mladih za pokretanje posla u sektoru ekološke poljoprivrede na području Splitsko-dalmatinske županije.

Dvodnevni sajam ekoloških proizvoda EkoFjera na kojem je predstavljeno 11 školskih i vrtićkih projekata te 45 ekoloških proizvođača. Sajam je privukao medijsku pozornost, što je značajno doprinijelo podizanju važnosti ove teme u javnosti.

Ukupna vrijednost projekta

299.167,00 HRK

Program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.

EU sredstva

299.167,00 HRK

40

Početak i završetak provedbe projekta 20. srpnja 2015. / 19. srpnja 2016.

EkoBiz - Eko poduzetništvo mladih

Nositelj projekta Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitskodalmatinske županije

Partneri Grad Split, Grad Kaštela, Općina Nerežišća, Općina Pučišća, Udruga Zdravi grad, Grad Trilj

41


OBRAZOVANJE

Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada

Opći cilj projekta bio je poticanje poduzetničke kulture u društvu radi rasta i razvoja poduzetništva i obrtništva te povećanje stope samozapošljavanja i zapošljavanja. Slijedom toga, cilj je povećani upis u srednje škole koje obuhvaćaju programe deficitarnih obrtničkih zanimanja te srednjoročno smanjenje broja nezaposlenih mladih kao glavne ciljne skupine ovog projekta.

Lokacija projekta

Bjelovarsko-bilogorska županija

Projekt je ukazao na neusklađenost upisnih kvota u srednje škole sa stvarnim potrebama tržišta rada.

Jedna od projektnih aktivnosti bila je informiranje učenika završnih razreda osnovnih škola na području Županije o postojećem stanju i tržištu rada te mogućnostima izučavanja obrtničkih zanimanja. Također, održan je „Dan karijera“ na kojem je desetak obrtnika predstavilo učenicima obrtnička zanimanja kojima se bave.

Ukupna vrijednost projekta

154.741,39 HRK

EU sredstva

Program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 27. srpnja 2015. / 27. prosinca 2015.

Nositelj projekta Regionalna razvojna agencija Bjelovarskobilogorske županije

Partneri Obrtnička komora Bjelovarsko-bilogorske županije

147.004,32 HRK

42

Promocijom poduzetništva i obrta učenika osnovnih škola do bolje pozicije na tržištu rada

43


OBRAZOVANJE

Certificirane profesionalne dadilje na tržištu rada Zagrebačke županije Cilj projekta bio je nezaposlenim ženama pružiti mogućnost osposobljavanja za zanimanje dadilja te omogućiti samozapošljavanje i pokretanje vlastitog posla na tržištu rada. Projekt se provodio u vrtićima na području Zagrebačke županije u Samoboru, Velikoj Gorici i Ivanić-Gradu, gdje je u svakom gradu educirano 20 žena. Stručne radionice, treninge i prakse koji su dio certificiranog programa osposobljavanja uspješno je završilo 59 žena. Program je obuhvatio temeljna znanja iz psihologije, pedagogije, hitne pomoći, hranjenja, higijene, zaštite na radu, igara i književnosti te ostalih vještina potrebnih za uspješno obavljanje posla.

Lokacija projekta

Ivanić-Grad, Samobor i Velika Gorica

Osposobljeno je 59 dadilja za otvaranje obrta za čuvanje djece.

Osim stjecanja i razvijanja vještina koje su potrebne za rad s djecom, žene su učile kako voditi vlastiti obrt. Na ovim edukacijama naučile su izračunati cijenu rada, knjigovodstvo, pravne propise i slično. Sve žene koje su uspješno položile testiranja, dobile su certifikat koji se upisuje u radnu

knjižicu te im zakonski omogućuje otvaranje obrta.

Ukupna vrijednost projekta

954.432,94 HRK

EU sredstva

792.179,34 HRK

44

Program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 17. studenog 2010. / 16. studenog 2011.

Certificirane profesionalne dadilje na tržištu rada Zagrebačke županije

Nositelj projekta Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije

Partneri Pučko otvoreno učilište Ivanić Grad, Pučko otvoreno učilište Samobor, Pučko otvoreno učilište Velika Gorica, Hrvatski zavod za zapošljavanje

45


OBRAZOVANJE

Edu-Eco-Agro-Net / Obrazovna ekološka poljoprivredna mreža Projekt je imao dvije svrhe: jačanje profesionalnih i tehničkih kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih osoba kroz osposobljavanje za poučavanje primjene novih metoda u organskoj poljoprivredi razvoj kompetencija nezaposlenih osoba kroz razvoj i provedbu inovativnog programa na području ekološke poljoprivrede

Lokacija projekta

Požega

Na početku programa održan je okrugli stol o ekološkoj poljoprivredi. Cilj je bio prikupiti važne informacije za izradu programa obrazovanja odraslih u sektoru ekološke poljoprivrede. Saznanja su se potom uskladila s potrebama na tržištu rada kako bi program bio što učinkovitiji i uspješniji u pripremi polaznika za rad u eko poljoprivredi. Edukacija se sastojala od teorijske nastave u učionicama Pučkog otvorenog učilišta Slatina te praktične nastave u novo uređenim eko vrtovima. Polaznici su učili

Osposobljeno je 66 nezaposlenih osoba za rad u području ekološke poljoprivrede.

o poljoprivrednoj proizvodnji, zaštiti na radu, uvjetima za uzgoj ekološke proizvodnje, tehnologiji ekološke proizvodnje, agronomskom modelu u ekološkoj hortikulturnoj proizvodnji i mnogim drugim temama važnima za organsku poljoprivredu.

Ukupna vrijednost projekta

138.089,55 HRK

Program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.

EU sredstva

121.656,89 HRK

46

Početak i završetak provedbe projekta 24. prosinca 2013. / 23. prosinca 2014.

Edu-Eco-Agro-Net / Obrazovna ekološka poljoprivredna mreža

Nositelj projekta Pučko otovreno učilište Obris, Požega

Partneri Pučko otvoreno učilište Slatina, Srednja škola Glina, Proizvodno-uslužna zadruga Slagalica

47


OBRAZOVANJE

Učini obr(A)t Projektom su prezentirana deficitarna obrtnička zanimanja u 18 osnovnih škola na području Sisačko-moslavačke županije s ciljem usklađivanja obrazovanja i potreba tržišta rada. Projektne aktivnosti: Promotivne kampanje deficitarnih obrtničkih zanimanja u završnim razredima osnovnih škola - Anketiranje učenika o preferencijama i namjerama upisa u srednje obrtničke škole - Izrada priručnika o profesionalnom usmjeravanju učenika za deficitarna obrtnička zanimanja - Promocija deficitarnih obrtničkih zanimanja među učenicima završnih razreda osnovnih škola s potpomognutog područja Sisačko- moslavačke županije - Posjet učenika „Otvorenim danima“ srednjih obrtničkih škola

Lokacija projekta

Sisačko-moslavačka županija

Promovirana su deficitarna obrtnička zanimanja te poduzetnička kultura među više od 700 učenika završnih razreda 18 osnovnih škola u Sisačkomoslavačkoj županiji.

Promocija obrtništva i obrtničke/ poduzetničke kulture - Organiziranje izložbe starih/ tradicionalnih/umjetničkih obrta, revije radnih odjela te prezentacija deficitarnih zanimanja u Sisku - Prezentacije vještina učenika obrtničkih

škola uređenjem javnog prostora u središtu grada Siska Studijski posjet sajmu obrtništva u Münchenu - Posjet međunarodnom sajmu obrtništva u Münchenu - Sastanak s predstavnicima Bavarske obrtničke komore

Ukupna vrijednost projekta

367.002,00 HRK

Program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 20. srpnja 2015. / 19. srpnja 2016.

EU sredstva

292.062,00 HRK

48

Učini obr(A)t

Nositelj projekta Sisačkomoslavačka županija

Partneri Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije i Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Sisak

49


PODUZETNIÅ TVO


PODUZETNIŠTVO

BIC - Poduzetnički inkubator Vukovar

Projektom je ostvareno unutarnje uređenje i kompletno opremanje zgrade bivše tvornice Borovo Poly u kojoj su smještena tri centra: Proizvodni centar, Centar inovativnog poduzetništva te Edukacijski centar. BIC - Poduzetnički inkubator Vukovar nalazi se na atraktivnoj lokaciji unutar Vukovarske gospodarske zone u blizini Luke Vukovar. Na krovu zgrade Poly postavljena je sunčana elektrana. Snaga elektrane iznosi 102 kW, dok je očekivana godišnja proizvodnja struje oko 124,84 Mwh.

Lokacija projekta

Vukovar

Bivša tvornica Borovo Poly u potpunosti je preuređena kako bi se opremili poslovni prostori i dvorane za poduzetnike početnike.

Proizvodni centar namijenjen je za srednje i velike tvrtke proizvodnog i zanatskog karaktera. Unutar Proizvodnog centra nalazi se 11 potpuno pripremljenih proizvodnih hala površine od 159,49 m² do 1.416,34 m². Centar inovativnog poduzetništva koji je namijenjen inovativnim tvrtkama nudi 15 poslovnih prostora površine od 19,41 m² do 75,29 m² opremljenih uredskom opremom za jedno radno mjesto. Edukacijski centar

sadrži modernu konferencijsku dvoranu od 160 m² s 200 sjedećih mjesta, opremljenu audio i video opremom te dvoranu za edukacije od 80 m² s 50 sjedećih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta

21.293.090,71 HRK

EU sredstva

18.069.316,77 HRK

52

Program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 30. rujna 2014. / 30. rujna 2016.

BIC - Poduzetnički inkubator Vukovar

Nositelj projekta Grad Vukovar

Partneri Razvojna agencija Vukovar

53


PODUZETNIŠTVO

Coworking Zadar - Suradnjom do inovacija Projekt je uključivao uspostavu i razvoj “coworking” prostora te “coworking” zajednice u Zadru s ciljem povećanja mogućnosti samozapošljavanja i poboljšanja usluga podrške za male i srednje poduzetnike. “Coworking” je koncept koji predstavlja moderan pristup radu dijeljenjem društvenih, profesionalnih i materijalnih resursa u korist svih sudionika te potiče umrežavanje poduzetnika međusobno i s potpornim institucijama.

Lokacija projekta

Zadar

U sklopu projekta uređeno je 365 m2 zajedničkog radnog prostora za različite neovisne profesionalce i mikro poduzetnike s kvalitetnom infrastrukturom i opremom za rad. U prostoru su tako osigurani osnovni uredski uvjeti: brz i siguran pristup internetu, stolovi za rad u otvorenom prostoru, samostalni uredi, soba za sastanke, dvorana za prezentacije i seminare te prostor za odmor i druženje. Unutar navedenog okvira, COIN “coworking” prostor postao je poligon za razvoj novih suradničkih projekata, odnosno središnje

Lokalnim poduzetnicima omogućeno je korištenje 365 m2 prostora opremljenog uredskom opremom.

mjesto razvoja poslovnih partnerstava za javni, privatni i civilni sektor. Kao takav, COIN je otvoren za različite korisnike i programe poput izložbi, javnih predstavljanja, radionica, predavanja, diskusija i slično.

Ukupna vrijednost projekta

5.044.696,00 HRK Program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.

EU sredstva

4.286.478,20 HRK

54

Početak i završetak provedbe projekta 14. lipnja 2014. / 13. prosinca 2015.

Coworking Zadar – Suradnjom do inovacija

Nositelj projekta Grad Zadar

Partneri Udruženje obrtnika Zadar Zadarska županija, Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, HGK-Županijska komora Zadar

55


PODUZETNIŠTVO

New technologies for greater competitiveness Akord d.o.o. je malo poduzeće koje se bavi dizajniranjem, proizvodnjom i prodajom namještaja po mjeri, a zapošljava ukupno 16 djelatnika. Akord d.o.o. kontinuirano obogaćuje asortiman svojih proizvoda kako bi zadovoljili zahtjeve kupaca. Stalnim usavršavanjem i edukacijama djelatnika te uvođenjem modernih tehnologija, kontinuirano unapređuje kvalitetu svojih proizvoda i usluga. Završetkom ovog projekta uvedene su nove okolišno prihvatljive i energetski učinkovitije tehnologije kako bi se povećala konkurentnost tvrtke. Nova tehnologija doprinosi povećanju kvalitete proizvoda, produktivnosti proizvodnje, povećanju energetske učinkovitosti te kvalitetnijem zbrinjavanju i korištenju otpada.

Lokacija projekta

Županja

Kao dio projekta, tvrtka je nabavila nove strojeve i opremu kao što su: CNC stroj za obradu pločastih materijala, usisni uređaj za otprašivanje proizvodnog pogona, stroj za drobljenje drvnog otpada i bio-kotlovnicu. Također, unaprijeđen je proizvodni proces, uvedene su međunarodne norme u

Povećana je konkurentnost tvrtke Akord d.o.o. uvođenjem nove tehnologije koja ima direktan utjecaj na lokalno gospodarstvo i okoliš.

poslovanje tvrtke te pozitivne promjene koje su utjecale na njen rast i razvoj, povećanje konkurentnosti i širenje tržišta na područje cijele Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta

1.832.605,00 HRK Program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.

EU sredstva

1.490.274,00 HRK

56

New technologies for greater competitiveness

Početak i završetak provedbe projekta 20. lipnja 2013. / 19. studenoga 2014.

Nositelj projekta Akord d.o.o.

57


PODUZETNIŠTVO

Za nijansu bolji Reorganizacija Istraživanje i razvoj - Konkurentnost Projekt „Za nijansu bolji“ doprinio je povećanju regionalne konkurentnosti u djelatnosti proizvodnje boja i lakova kroz održivi razvoj te povećanju razvojnog potencijala unaprjeđenjem materijalnih i kadrovskih kapaciteta reorganizacijom proizvodnog procesa i povećanjem kapaciteta proizvodnje.

Lokacija projekta

Lužani

Tijekom dvije godine trajanja projekta provodile su se četiri grupe aktivnosti koje su poboljšale produktivnost poduzeća i stupanj zaštite okoliša kroz izgradnju pogona za otapalne proizvode kao i pomoćne građevine. Postavljeno je šest spremnika za repromaterijal sa sedam pumpi te osam strojeva. U postojeće objekte postavljena je nova oprema (15 kompleta kompjuteriziranih sustava za nijansiranje) koja je isporučena kupcima na korištenje. Povećana je kvaliteta proizvoda i razvijeni su novi proizvodi u proizvodnji, a zaposlenici su završili specijalizirane edukacije iz unaprjeđenja tehnoloških procesa. Ukupno je razvijeno 14 novih proizvoda od kojih je devet uvedeno u proizvodnju.

Tvrtka Chromos Svjetlost povećala je broj zaposlenih, osigurala veću kvalitetu proizvoda i razvila 14 novih proizvoda.

Zaposlenici su unaprijedili znanja vezana za tehnološke procese koji se odvijaju u poduzeću te informatičke i prodajne vještine, a sve u cilju povećanja kvalitete proizvoda.

Ukupna vrijednost projekta

17.443.507,55 HRK

EU sredstva

6.690.322,70 HRK

58

Program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Početak i završetak provedbe projekta 1. kolovoza 2014. / 31. srpnja 2016.

Za nijansu bolji Reorganizacija – Istraživanje i razvoj – Konkurentnost

Nositelj projekta Chromos-Svjetlost d.o.o. Lužani

59


PODUZETNIŠTVO

Povećanje kapaciteta Arkade za proizvodnju kamenih agregata i radove u niskogradnji Pomoću nabavljenih novih radnih strojeva za proizvodnju kamenih agregata povećan je kapacitet za izvođenje radova u niskogradnji tvrtke Arkada d.o.o. sa sjedištem u Dugoj Resi u Karlovačkoj županiji te je povećana konkurentnost tvrtke na domaćem i inozemnom tržištu. Ukupno je nabavljeno sedam strojeva: dva bagera i utovarivač, valjci, grejder, rovokopač-utovarivač i auto beton

Arkada će zaposliti sedam novih radnika i povećati godišnji proizvodni kapacitet za 20 posto, a dnevni za 40 posto.

pumpe. Proizvodnja je ekološki i energetski prihvatljiva, a razvojem kapaciteta tvrtke Arkada d.o.o. pridonijet će se održivom društvenom razvoju grada Duga Resa i Karlovačke županije. Modernizacija mehanizama proizvodnje

Lokacija projekta

Duga Resa

omogućit će očuvanje postojeća 63 radna mjesta te zapošljavanje sedam novih radnika do kraja 2018. Također, očekuje se i 20-postotno godišnje povećanje kapaciteta u izvođenju radova u niskogradnji i

Do kraja 2018. godine očekuje se i povećanje

proizvodnji kamenih agregata dok će

godišnjeg prihoda te povećanje prihoda od

dnevno povećanje kapaciteta biti 40 posto.

izvoza u Sloveniju.

Ukupna vrijednost projekta

12.915.811,69 HRK

EU sredstva

3.618.827,27 HRK

60

Program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Početak i završetak provedbe projekta 1. siječnja 2016. / 1. listopada 2016.

Povećanje kapaciteta Arkade za proizvodnju kamenih agregata i radove u niskogradnji

Nositelj projekta ARKADA d.o.o.

61


PODUZETNIŠTVO

Izgradnja pogona i proširenje skladišnih kapaciteta Šafram d.o.o. u Mjeri 103 dva puta je aplicirao i ostvario povrat sredstava na uložena sredstva. Ulaganjem je ostvareno povećanje proizvodnoskladišnih kapaciteta i pretvaranje skladišnih kapaciteta u Lukaču u glavni distributivni centar za robu koja je namijenjena domaćem i inozemnom tržištu. Određena sredstva uložena su i u

Skladišni kapaciteti Šaframa pretvoreni su u glavni distributivni centar za robu namijenjenu domaćem i inozemnom tržištu.

opremu kako bi se povećala kvaliteta i postojanost gotovih proizvoda s visokim stupnjem dodane vrijednosti te uskladilo s normama u cilju zaštite potrošača. Nova tehnologija omogućava proizvodnju pet novih proizvoda. Sve aktivnosti pridonose i smanjenju cijene po jedinici proizvoda.

Lokacija projekta

Lukač

Ukupna vrijednost projekta

7.116.757,29 HRK

Program IPARD-Mjera 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice”

Početak i završetak provedbe projekta 1. listopada 2013. / 2. ožujka 2015.

Nositelj projekta Šafram d.o.o.

EU sredstva

2.913.069,82 HRK

62

Izgradnja pogona i proširenje skladišnih kapaciteta

63


PODUZETNIŠTVO

Razvojni centar i tehnološki park Križevci

Cilj projekta je bio podizanje razine konkurentnosti poduzeća sjeverozapadne Hrvatske na temelju „pametne“ specijalizacije regije i podizanja kompetencija stanovništva. S „pametnom“ specijalizacijom u šest perspektivnih sektora, sjeverozapadna Hrvatska je povećala svoje potencijale u postojećim poduzećima, obrazovnim i istraživačkim institucijama koji proizlaze iz prirode (poljoprivredno zemljište), tradicije (industrija) i ljudskih potencijala (kompetencije, kreativnost).

Lokacija projekta

Križevci

Izgrađen je razvojni centar i tehnološki park na prostoru bivše vojarne u centru grada. Tamo će biti smješteni laboratoriji i prostori kojima se mogu služiti mali i srednji poduzetnici. Poduzetnicima će biti omogućeno, osim korištenja prostora, podrška za rast start-upova i prijenos inovacija i povezivanje sa istraživačkorazvojnim centrima. Centar potiče suradnju poduzeća s visokim i srednjim školama na području grada Križevaca.

Izgrađena je zgrada razvojnog centra i tehnološkog parka koju mogu koristiti mali i srednji poduzetnici u svrhu unapređivanja svog poslovanja.

Centar je izgrađen u svrhu unapređenja poduzetništva, istraživanja, razvoja i inovacija u prehrambenoj, metaloprerađivačkoj, drvoprerađivačkoj i informatičkoj industriji.

Ukupna vrijednost projekta

34.214.000,00 HRK

EU sredstva

33.817.117,60 HRK

64

Program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 30. rujna 2014. / 30. rujna 2016.

Razvojni centar i tehnološki park Križevci

Nositelj projekta Grad Križevci

Partneri Križevački poduzetnički centar d.o.o., Visoko gospodarsko učilište u Križevcima

65


PROMET


PROMET

CIVITAS ELAN Cilj projekta CIVITAS ELAN bio je poboljšanje kvalitete života građana uspostavom kvalitetnijih rješenja u gradskom prometu te promocijom i poticanjem održivih, čistih i energetski učinkovitih načina sudjelovanja u prometu. Provodio se nizom mjera kao što su učinkovitiji i čistiji javni prijevoz, čistiji javni vozni park u sustavu zbrinjavanja gradskog otpada, promicanje vožnje biciklom, pješačenja te javnog gradskog prijevoza.

Lokacija projekta

Zagreb

U Zagrebu su uvedena poboljšanja u javnom gradskom prometu, smanjila se buka i onečišćenje zraka te se povećala sigurnost u prometu. Kroz projekt je sufinancirana nabava 70 novih niskopodnih tramvaja, 160 niskopodnih autobusa i 52 vozila za odvoz otpada i čišćenje ulica, a uveden je i elektronski sustav naplate karata u svim vozilima ZET-a. Održane su i radionice s vozačima o korištenju novih sustava nadzora. U sklopu projekta izrađeno je nekoliko studija za poboljšanje prometa u gradu: idejni projekt intermodalnog putničkog terminala Sava-sjever, studija uređenja šireg prostora željezničke stanice Remetinec te studija o mogućoj naplati zagušenja u središtu Zagreba.

Projektom je sufinancirana nabava 70 tramvaja, 160 autobusa i 52 vozila za odvoz otpada te je uveden elektronski sustav naplate karata u svim vozilima ZET-a.

Projekt je uložio dosta napora u uključivanje građana i dionika u proces planiranja mobilnosti. Održano je nekoliko stotina javnih događanja, radionica i okruglih stolova, tiskani su informativni materijali, razvijeni su internetske stranice u cilju podizanja svijesti, informiranja, konzultiranja i uključivanja građana i dionika.

Ukupna vrijednost projekta

214.805.000,00 HRK

Program Sedmi okvirni program za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti (FP7)

EU sredstva

133.810.000,00 HRK

68

CIVITAS ELAN

Početak i završetak provedbe projekta 15. rujna 2008. / 14. listopada 2012.

Nositelj projekta Grad Ljubljana

Partneri Ukupno 41 partner uključujući gradske uprave Ljubljane, Zagreba, Porta, Brna, Genta, te fakulteti, poduzeća za javni prijevoz, udruge i dr., kao i tri partnera koji su djelovali na koordinacijskoj razini.

69


PROMET

INTERMODAL - Intermodalni transport za razvoj Jadranske regije INTERMODAL je međunarodni projekt koji se bavio problematikom organizacije održivog sustava lokalnog prijevoza u jadranskim gradovima. S ciljem integriranja više vrsta prijevoza u svoj sustav, Grad Šibenik identificirao je tri metode postizanja efikasnosti u sustavu lokalnog prijevoza koji uključuje bicikle, nove brodske linije i poboljšani prijevoz u staroj gradskoj jezgri.

Lokacija projekta

Šibenik

Kroz projekt INTERMODAL provodila su se dva pilot projekta: projekt javnih gradskih bicikala te projekt besplatnog prijevoza u gradskoj jezgri Šibenika. Projekt javnih gradskih bicikala pokazao je važnost i popularnost korištenja ovog načina prijevoza među građanima, a po isteku projekta bicikli su prodani te su se nastavili koristiti. Kroz pilot projekt besplatnog prijevoza u gradskoj jezgri Šibenika električnim automobilima koji su praktični za gradski prijevoz zbog štedljivosti, bešumnog rada, veličine i manevarskih sposobnosti prikupili su se podatci koji su pokazali potrebe stanovništva, trgovaca i drugih korisnika za izradu održivog sustava dostave u povijesnoj gradskoj jezgri. Kroz pilot

Popularizirani su alternativni oblici urbane mobilnosti poput prijevoza biciklom i uporabe električnih vozila.

projekt nabavljeno je novo vozilo boljih performansi i znatno većeg dometa. Siguran i redovit brodski prijevoz važan je u turističkoj sezoni, ali i u zimskom razdoblju u kojem dnevnu brodsku liniju često zaustavi malo jača bura. Izrađeno je nekoliko studija o povezivanju otoka i potrebi za novim brodskim linijama važnim za daljnju razradu projekta.

Ukupna vrijednost projekta

1.532.000,00 HRK Program IPA Jadranska prekogranična suradnja 2007. - 2013.

EU sredstva

1.302.200,00 HRK

70

Početak i završetak provedbe projekta 1. listopada 2012. / 31. ožujka 2016.

INTERMODAL - Intermodalni transport za razvoj Jadranske regije

Nositelj projekta Conerobus (Ancona)

Partneri Grad Šibenik; Splitsko – dalmatinska županija, agencija Dunea; Talijanski partneri: regija Marche, regija Apulia, regija Emilia Romagnia, grad Ancona, grad Jesi; Albanski partneri: Ministarstvo javnih radova i prijevoza i grad Vlora

71


RURALNI RAZVOJ


RURALNI RAZVOJ

Izgradnja sustava kanalizacije na području Općine Kloštar Ivanić Općina Kloštar Ivanić u Zagrebačkoj županiji je kroz IPARD program, u sklopu mjere 301 “Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“, provela projekt kojim je izgradila sustav kanalizacije s pročišćivačima na dvije lokacije te na taj način poboljšala kvalitetu života stanovnika i sustav zaštite okoliša.

Poboljšana je kvaliteta života stanovnika Općine Kloštar Ivanić izgradnjom sustava kanalizacije s pročišćivačima.

Kanalizacijski sustav po ekološkim standardima jedan je od osnovnih preduvjeta za razvoj gospodarstva obzirom da će doprinijeti čišćem okolišu. Riješen kanalizacijski sustav danas je osnova za razvoj društvenih i socijalnih aktivnosti na nekom području, pa se rješavanjem tog problema postižu uvjeti za daljnji razvoj.

Lokacija projekta

Kloštar Ivanić

S obzirom na to da na projektnom području ne postoji sustav pročišćivanja otpadnih voda, izgradnjom sustava kanalizacije koji se priključuje na pročistač, osigurat će se poboljšanje životnih i radnih uvjeta za stanovnike i posjetitelje Općine Kloštar Ivanić. Izgradnja dvije dionice kanalizacije i postavljanje uređaja za biološko pročišćavanje utjecat će na poboljšanje

životnih uvjeta u Općini Kloštar Ivanić i samim time potaknuti ostanak stanovništva i doseljavanje novih stanovnika.

Ukupna vrijednost projekta

2.857.105,87 HRK

EU sredstva

2.142.829,40 HRK

74

Program IPA Komponenta V Ruralni razvoj     

Početak i završetak provedbe projekta 2013. / 2016.

Izgradnja sustava kanalizacije na području općine Kloštar Ivanić

Nositelj projekta Općina Kloštar Ivanić

75


RURALNI RAZVOJ

Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete Opći cilj projekta bio je cjelovito rješavanje vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete, dok je specifični cilj projekta bio stvaranje preduvjeta za osiguravanje financijskih sredstava iz Kohezijskog fonda za razdoblje 2014.-2020. za investicijska ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete.

Lokacija projekta

Grad Đurđenovac i Općina Virje, Novigrad Podravski, Podravske Sesvete, Novo Virje, Ferdinandovac i Kloštar Podravski

Tijekom projekta realizirane su brojne aktivnosti, odnosno izrađeni brojni strateški dokumenti poput Studije izvedivosti s analizom opcija te Analizom troškova i koristi, Tehničke dokumentacije (idejno rješenje, idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt), Natječajne dokumentacije za javnu nabavu opreme, pružanja usluga i izvođenja radova, Studije utjecaja zahvata na okoliš/prirodu, odnosno zahtjeva za ocjenu potrebe procjene utjecaja na okoliš/prirodu, Elaborata služnosti,

Izrađeni su brojni strateški dokumenti te je pripremljen projektni prijedlog za prijavu na fondove Europske unije.

pripreme obrasca za prijavu projekta na fondove EU sa svim dokumentima i dodacima te aktivnosti promidžbe i vidljivosti. Obveza prijave projekta je do kraja 2017. godine, a rok za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture je do kraja 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta

5.766.000,00 HRK Program Zaštita okoliša 2007. - 2013.

EU sredstva

4.901.100,00 HRK

76

Početak i završetak provedbe projekta 23. prosinca 2014. / 31. prosinca 2016.

Nositelj projekta Komunalije d.o.o. Đurđevac

Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad podravski, Virje i Podravske sesvete

77


SOCIJALNA UKLJUÄŒENOST


SOCIJALNA UKLJUČENOST

Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu Projekt je bio usmjeren na rješavanje problema slabe ekonomske aktivnosti skrbnika djece predškolske dobi na ruralnom području. Projektom su unaprijeđena znanja i vještine 153 nezaposlena roditelja koji su tijekom pohađanja edukativnih aktivnosti imali mogućnost zbrinjavanja djece u projektom osnovanim igraonicama. Osnivanjem igraonica kroz projekt, djeci predškolske dobi omogućen je boravak u istima, a nezaposlenim roditeljima omogućene su edukativne aktivnosti za unaprjeđenje znanja i vještina te slobodno vrijeme u svrhu traženja zaposlenja, čime se nastoji unaprijediti kvaliteta života u ruralnim područjima.

Lokacija projekta

Brodsko-posavska županija Požeško-slavonska županija

Razvojem socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, projektom su uspostavljeni preduvjeti za održivo provođenje kraćih odgojno-obrazovnih programa za djecu, kako bi se njihovim nezaposlenim roditeljima, omogućilo kvalitetnije usklađivanje obveza te potaknulo na aktivan pristup traženja posla, samozapošljavanje ili proširenje postojeće poljoprivredne djelatnosti. S obzirom da se projekt provodio na ruralnom području, polaznici su imali priliku upoznati se i s osnovama ekološke i održive proizvodnje sa svrhom stvaranja potrebnih preduvjeta za pokretanje ili proširenje vlastitog poljoprivrednog gospodarstva i ostvarivanje

Edukativnim aktivnostima unaprijeđena su znanja i vještine 153 nezaposlena roditelja, čime je značajno povećana njihova konkurentnost na tržištu rada.

dodatnih prihoda. Uspostavljeni su pokazni centri održive proizvodnje na području četiri općine, a polaznici su upoznati s različitim začinskim i ljekovitim biljem, njihovim uzgojem i održavanjem. Edukacijama je povećana motivacija polaznika za aktivno sudjelovanje u provedbi projekta te za međusobnu suradnju i nakon završetka projekta.

Ukupna vrijednost projekta

896.331,00 HRK

EU sredstva

866.556,28 HRK

80

Program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.

Početak i završetak provedbe projekta 15. rujna 2015. / 15. studenoga 2016.

Aktivni roditelji za aktivnu zajednicu

Nositelj projekta CTR – Razvojna agencija Brodskoposavske županije d.o.o.     

Partneri Lokalna akcijska grupa Posavina, općina Brodski Stupnik, Volonterski centar Slavonski Brod     

81


SOCIJALNA UKLJUČENOST

Dječji centar Projekt “Dječji centar” bio je usmjeren na prevenciju institucionalizacije djece u riziku od izdvajanja iz obitelji, poboljšanju kvalitete postojećih i razvoju novih usluga te promociji partnerstva u zajednici. Specifični cilj projekta je ostvaren implementacijom novih socijalnih usluga i unaprjeđenjem skrbi za djecu izloženu riziku od izdvajanja iz obitelji. Na taj je način projekt ostvario i svoj glavni cilj: smanjenje broja djece na stalnom smještaju u Domu za djecu i mlađe punoljetne osobe, a u konačnici je doprinio i prevenciji poremećaja ponašanja mladih na području grada Slavonskog Broda i šire.

Lokacija projekta

Slavonski Brod

Ukupna vrijednost projekta

Kroz razvoj usluge poludnevnog boravka, intenziviranje rada s roditeljima i razvoj sustava podrške udomiteljstvu, u velikoj je mjeri omogućeno smanjenje institucionalizacije djece i mladih u riziku od izdvajanja iz obitelji. Do kraja projekta znatno je smanjen broj korisnika stalnog smještaja, a broj korisnika poludnevnog boravka bio je znatno veći nego li je projektom planirano (gotovo dvostruko). Kroz projekt je preuređen prostor za poludnevni borovak koji je stavljen u funkciju, uspostavljena je bolja suradnja

U adaptiranom i opremljenom prostoru Dječjeg centra razvijen je program poludnevnog boravka kroz koji je intenziviran rad s roditeljima i znatno smanjen broj korisnika stalnog smještaja.

među institucijama koje pružaju socijalne usluge na području Slavonskog Broda i Brodsko-posavske županije te su stručni suradnici u školama u Brodsko-posavskoj županiji i roditelji informirani o svim oblicima pomoći za djecu iz obitelji u riziku od odvajanja. Također je promovirano i udomiteljstvo što će pomoći boljitku cjelokupne zajednice.

777.655,86 HRK

Program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 12. travnja 2014. / 11. kolovoza 2015.

EU sredstva

565.680,45 HRK

82

Dječji centar

Nositelj projekta Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Slavonski Brod     

Partneri Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod, OŠ ”Antun Mihanović“ Slavonski Brod, OŠ “Bogoslav Šulek” Slavonski Brod, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod, Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije 

83


SOCIJALNA UKLJUČENOST

Baltazar 2 Krapinsko-zagorska županija prepoznala je nužnost osnaživanja djece s poteškoćama i njihovog inkluzivnog obrazovanja u mjestu gdje žive te potrebu da im se omogući kvalitetno obrazovanje, stjecanje znanja, vještine za zapošljavanje, društvena uključenost i osobno ostvarenje. Baltazar 2 u suradnji s partnerskim organizacijama ostvarena je potpora uključivanju učenika s teškoćama u osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove u mjestu njihovog prebivališta uvođenjem pomoćnika u nastavi.

Lokacija projekta

Krapinsko-zagorska županija

Uključivanjem učenika s teškoćama u redovan odgojno-obrazovni rad u sredinama u kojima žive, omogućena funkcionalna podrška sustavu izravne potpore učenicima s teškoćama u cilju osiguranja uvjeta za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća. Projektom je postignuto podizanje stupnja samostalnosti djece s teškoćama, ostvaren je doprinos senzibilizaciji javnosti za prava djece s teškoćama, a pomoćnici su izabrani iz skupine nezaposlenih osoba. Uspješniju integraciju u socijalno okruženje i emocionalno funkcioniranje, uz potporu senzibilizirane javnosti, projekt je ostvario

U školskoj godini 2015./2016. potporu pomoćnika u nastavi imao je ukupno 121 učenik s poteškoćama u osnovnim i srednjim školama Krapinsko-zagorske županije.

prvenstveno integriranim stvaralačkim radionicama i priredbama, usmjerenim na senzibilizaciju učenika, ali i cijele lokalne zajednice o potrebama i mogućnostima djece i odraslih osoba s invaliditetom, toleranciji i pozitivnom stavu te posebno jačanju integracije učenika s poteškoćama.

Ukupna vrijednost projekta

2.904.687,53 HRK

EU sredstva

Program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. Početak i završetak provedbe projekta 17. kolovoza 2015. / 16. kolovoza 2016.

2.489.714,37 HRK

84

Baltazar 2

Nositelj projekta Krapinsko zagorska županija

Partneri 26 osnovnih i 6 srednjih škola na području Krapinsko-zagorske županije, Zagorska razvojna agencija d.o.o., Grad Krapina i Općina Stubičke Toplice

85


SOCIJALNA UKLJUČENOST

Osnivanje multifunkcionalnog centra za osobe s teškoćama u Požegi MFC Požega Osnivanjem Multifunkcionalnog centra za osobe s teškoćama u Požegi povećana je zaposlenost i promovirana socijalna uključenost osoba s invaliditetom u Požeško-slavonskoj županiji. U Multifunkcionalnom centru zaposlile su se tri osobe koje su educirale ciljnu skupinu od 30 osoba s invaliditetom te im pružile fizikalnu i radnu terapiju, uz stalnu psihosocijalnu pomoć, a sve s

Osobe s invaliditetom pronašle su posao zahvaljujući razvoju njihovih znanja i vještina u Multifunkcionalnom centru.

ciljem poboljšanja kvalitete života i lakšeg pristupa tržištu rada. Također, zaposleno je sedam najuspješnijih korisnika, a opremljeni su i uredi, medicinskorehabilitacijska oprema i strojevi za kreativni rad– tkalački stan, lončarsko kolo i peć za keramiku na kojima su

Lokacija projekta

Požega

korisnici izrađivali suvenire uporabne vrijednosti i financirali se prodajom svojih proizvoda tijekom pet mjeseci. Kroz projekt je izrađena marketinška strategija te

izrađene su i promotivne brošure s ciljem

vizualni identitet proizvoda koje su korisnici

bolje prezentacije i promocije proizvoda na

izrađivali sami. Također, tijekom projekta

sajmovima i lokalnim institucijama.

Ukupna vrijednost projekta

1.154.370,60 HRK

EU sredstva

1.078.851,00 HRK

86

Program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 4. ožujka 2015. / 3. srpnja 2016.

Nositelj projekta Grad Požega

Osnivanje multifunkcionalnog centra za osobe s teškoćama u Požegi – MFC Požega

Partneri “MI” Udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, Centar za rehabilitaciju, Zagreb , Regionalna razvojna agencija Požeško-slavonske županije PANORA d.o.o.

87


SOCIJALNA UKLJUČENOST

Agenti 0-7 Projekt je unaprijedio socijalne usluge rane intervencije i rehabilitacije djece s teškoćama u razvoju sljedećih organizacija: Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID), Udruge slijepih Međimurske županije te Udruge za ranu intervenciju Virovitičko-podravske županije “Prvi znak”.

Otvoren je info centar sa savjetovalištem za djecu s poteškoćama u razvoju i njihove roditelje.

Međimurska županija dobila je stručnu organizaciju koja savjetuje, dijagnosticira i terapijski obuhvaća djecu s teškoćama u razvoju od trenutka rođenja ili od dijagnoze, kao i njihove roditelje. U prosjeku se u savjetovalište godišnje javi 150 djece od kojih gotovo polovina ulazi u trajni tretman, rehabilitaciju i stručnu podršku.

Lokacija projekta

Čakovec

Aktivnosti: STRUČNE EDUKACIJE - održane su edukacije iz Primjenjene analize ponašanja te Marte Meo edukacija ORGANIZACIJSKE EDUKACIJE - edukacije o komunikacijskim vještinama, financijskom poslovanju udruga i obvezama poslodavca prema zaposlenicima.

OSNIVANJE INFO CENTRA - opremljen Info centar MURID (prostori igraonice, savjetovalište, uredski prostori). PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI - izrađena vlastita internetska stranica i promotivni video o rezultatima projekta.

Ukupna vrijednost projekta

737.841,06 HRK

Program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.

EU sredstva

627.164,90 HRK

88

Agenti 0-7

Početak i završetak provedbe projekta 28. prosinca 2014. / 28. veljače 2016.

Nositelj projekta MURIDMeđimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu  

Partneri Udruga slijepih Međimurske županije, Udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu Virovitičko-podravske županije “Prvi znak”

89


SOCIJALNA UKLJUČENOST

Razvoj i implementacija inovativne metodologije za razvoj ljudskih resursa i jačanje zapošljavanja starijih osoba - Age is Effective Opći cilj projekta bio je zapošljavanje starije radne snage pripremom za nove uvjete suvremenog tržišta rada u Sisačkomoslavačkoj županiji. U projektu je sudjelovalo ukupno 40 osoba iznad 50 godina – 20 nezaposlenih osoba te 20 zaposlenih osoba koje su izložene riziku nezaposlenosti.

Lokacija projekta

Sisak

Ukupna vrijednost projekta

U Sisačko-moslavačkoj županiji trenutno postoji 37 tisuća zaposlenih i 47 tisuća umirovljenika, što je dugotrajno neodrživo. Analiza tržišta rada bila je osnova za razvoj adekvatnih sadržaja i alata za upravljanje starijom radnom snagom. Na temelju analize napravljene su preporuke za razvoj vještina i znanja osoba starijih od 50 godina te set alata za potporne institucije i savjetnike. Organizirana je i transnacionalna razmjena dobre prakse zapošljavanja starijih osoba. Na radionici je sudjelovalo tridesetak predstavnika poduzeća i ustanova te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. U projektu su sudjelovali i savjetnici za razvoj ljudskih resursa u poduzećima i

Razvijen je program osposobljavanja zaposlenih i nezaposlenih osoba iznad 50 godina starosti kako bi se potaknulo njihovo zapošljavanje i daljnji razvoj karijere.

savjetnici za zapošljavanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Također, osposobljeni su treneri koji su bili zaduženi za edukaciju i prekvalifikaciju starijih osoba. Uspostavljen je E-centar (e-platforma) za podršku tvrtkama, ustanovama koje se bave zapošljavanjem, zaposlenima i nezaposlenima.

1.460.248,85 HRK Program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.

EU sredstva

1.386.652,38 HRK

90

Početak i završetak provedbe projekta 17. veljače 2015. / 16. srpnja 2016.

Nositelj projekta Zaklada za poboljšanje mogućnosti zapošljavanja PRIZMA, institucija (Maribor)

Partneri Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Sisak, Ekonomski institut Maribor, Centar ljudskih resursa

Razvoj i implementacija inovativne metodologije za razvoj ljudskih resursa i jačanje zapošljavanja starijih osoba - Age is Effective

91


SOCIJALNA UKLJUČENOST

Gastrostart Projekt je bio usmjeren na promociju socijalnog uključivanja dugotrajno nezaposlenih korisnika socijalne pomoći kroz povećanje konkurentnosti korisnika i njihovu pripremu za ulazak na tržište rada kroz obrazovanje i stjecanje novih znanja i vještina za poslove pomoćnog kuhara.

Lokacija projekta

Međimurska županija

Glavne aktivnosti bile su: informativne i motivacijske radionice za selekciju polaznika programa osposobljavanja nabava opreme i drugih sredstava za provođenje projekta provođenje programa osposobljavanja za pomoćnog kuhara motivacijske radionice za polaznike programa pomoć u pronalasku poslodavca za odrađivanje prakse i potencijalno zapošljavanje predstavljanje polaznika potencijalnim poslodavcima promotivne i informativne aktivnosti radi uklanjanja predrasuda i diskriminacije pripadnika romske nacionalne manjine.

U Međimurju je 18 pripadnika romske nacionalne manjine osposobljeno za zanimanje pomoćnog kuhara.

Odabrani kandidati uspješno su završili program osposobljavanja za pomoćnog kuhara i na taj način dobili potporu za pristup tržištu rada. Projekt je imao značajan učinak na smanjenje diskriminacije prema Romima, odnosno na percepciju javnosti prema Romima i njihovim radnim navikama.

Ukupna vrijednost projekta

1.130.769,04 HRK

Program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 30. studenoga 2013. / 29. studenoga 2014.

EU sredstva

871.822,98 HRK

92

Gastrostart

Nositelj projekta Centar za socijalnu skrb Čakovec

Partneri Osnovna škola Orehovica, Udruga za obrazovanje Roma “UZOR”

93


SOCIJALNA UKLJUČENOST

Hear me out - Podizanje razine svijesti i stvaranje mogućnosti Provedbom projekta podignuta je razina svijesti i osigurane su mogućnosti za zapošljavanje osoba s oštećenim sluhom. Opći cilj projekta bio je podići svijest javnosti i poslodavaca o pravima, problemima i potencijalima osoba oštećena sluha. Specifični cilj projekta bio je osnažiti osobe oštećena sluha i njihove obitelji kako bi se potaknula njihova socijalna uključenost i zapošljivost.

Lokacija projekta

Zadar

Kroz projekt je izrađena baza podataka o osobama oštećena sluha, a radi dubljeg uvida i dobivanja detaljnijih informacija organizirane su fokus grupe. Provedene su i brojne edukacije, pa je tako 20 predstavnika institucija, volontera i članova obitelji osoba oštećena sluha educirano za hrvatski znakovni jezik. U motivacijskim radionicama koje potiču uključivanje u rad Udruge sudjelovalo je 90 osoba, a još 60 članova obitelji je sudjelovalo u motivacijskim radionicama s ciljem boljeg i lakšeg razumijevanja osoba oštećena sluha. Educirane su 24 osobe oštećena sluha za proces traženja posla i samoprezentaciju.

Kroz brojne radionice osobe oštećena sluha educirane su za aktivno traženje zaposlenja, a članovi njihovih obitelji naučili su bolje koristiti znakovni jezik.

U sklopu projekta izrađen je promotivni materijal, uključujući 4000 letaka i 1000 brošura, održana su tri medijska događaja, okrugli stol na temu “Prava osoba oštećena sluha” te je izrađen kratki film o stvaranju mogućnosti za zapošljavanje “Prava osoba oštećena sluha”

Ukupna vrijednost projekta

722.373,60 HRK

EU sredstva

581.005,05 HRK

94

Program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 10. ožujka 2015. / 9. srpnja 2016.

Hear me out - Podizanje razine svijesti i stvaranje mogućnosti

Nositelj projekta Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Partneri Udruga osoba oštećena sluha Zadar, Zavod za javno zdravstvo Zadar, Zadarska županija te suradnici: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar, Volonterski centar Zadar, Područni ured Zadar

95


TERITORIJALNA SURADNJA


TERITORIJALNA SURADNJA

DRAVIS 3 – Jačanje i teritorijalno proširenje prekogranične Hrvatsko-Mađarske suradnje u zajedničkom planiranju upravljanja katastrofama Projekt DRAVIS 3 je nastavak uspješne prekogranične suradnje na vježbama zaštite i spašavanja između Mađarske i Hrvatske, vezane uz upravljanje katastrofalnim događajima, koja je započela projektima DRAVIS i DRAVIS 2. Glavni ciljevi projekta DRAVIS 3 bili su proširenje i unapređenje inovativne informatičke tehnologije (DRIX sustav) koja služi kao učinkovit sustav prekogranične suradnje kod upravljanja katastrofalnim događajima, jačanje spasilačkih interventnih timova i podizanje svijesti javnosti o posljedicama prirodnih katastrofa.

Lokacija projekta

Koprivnica

U sklopu projekta Koprivničko-križevačka županija nabavila je informatičku opremu, opremu za zaštitu i spašavanje te izradila dokumente “Procjena ugroženosti“ i „Plan zaštite i spašavanja za porječje rijeke Drave u Koprivničko-križevačkoj županiji” na hrvatskom i mađarskom jeziku. U organizaciji županije uspješno je održana velika zajednička vježba zaštite i spašavanja

Unaprijeđen je informatički sustav za efikasnije upravljanje katastrofama u hrvatskomađarskom pograničnom području i uspostavljen model hitne intervencije za timove za spašavanje.

“Botovo-Legrad” kao prikaz mogućnosti brze i efikasne suradnje spasilačkih timova iz Mađarske i Hrvatske u slučaju nastanka katastrofalnog događaja, o kojoj je snimljen kratki film na hrvatskom i mađarskom jeziku.

Ukupna vrijednost projekta

2.238.848,18 HRK

EU sredstva

1.882.195,80 HRK

98

Program IPA prekogranična suradnja Mađarska-Hrvatska 2007. - 2013.

Početak i završetak provedbe projekta 1. svibnja 2013. / 31. kolovoza 2014.

Nositelj projekta Nacionalni savez Radija za signaliziranje nevolja i infokomunikacija (RSOE, Mađarska)

Partneri Uprava za upravljanje katastrofama županije Somogy (Mađarska), Uprava za upravljanje katastrofama županije Baranya (Mađarska), Uprava za upravljanje katastrofama županije Zala (Mađarska), Koprivničkokriževačka Županija (Hrvatska), Osječko-baranjska županija (Hrvatska). Suradnici: Međimurska županija (Hrvatska), VirovitičkoPodravska županija (Hrvatska)

DRAVIS 3 – Jačanje i teritorijalno proširenje prekogranične Hrvatsko-Mađarske suradnje u zajedničkom planiranju upravljanja katastrofama

99


TURIZAM


TURIZAM

Key-Q - Ključ za kvalitetu u razvoju i valorizacija poljoprivrednoprehrambenih resursa na jadranskom prostoru Cilj projekta bio je kroz okolišnu i kulturnu baštinu, ljudski kapital i edukaciju stanovništva vezanu uz potrošnju kvalitetnih proizvoda promicati integrirani i održivi razvoj jadranskog područja putem valorizacije tipičnog proizvoda i poljoprivrednoprehrambenih resursa. Projektom se željelo doprinijeti povećanju upotrebe tipičnih proizvoda u poljoprivredno-prehrambenom i kulinarsko-gastronomskom sektoru te stvoriti platformu za razmjenu iskustava i praksi između hotelijerskih škola i turističkih operatera u poljoprivrednoprehrambenom sektoru.

Lokacija projekta

Pazin

Aktivnosti projekta obuhvaćale su, između ostaloga, obnovu jedne od zgrada na Gortanovom Brijegu kraj Pazina te stavljanje u funkciju potpuno opremljene edukacijsko didaktičke kuhinje. Ovaj edukacijsko-gastronomski centar Istre opremljen modernim kuhinjskim uređajima, multimedijalnom opremom za

Izgrađena je i opremljena edukacijska kuhinja na Gortanovom Brijegu u Pazinu, namijenjena profesionalnim kuharima, profesorima i učenicama ugostiteljskih škola.

snimanje i prijenos procesa pripreme hrane namijenjen je profesionalnim kuharima, profesorima i učenicama ugostiteljskih škola te zainteresiranim građenima. Centar služi i kao poligon za pripremu i testiranje autohtonih jela.

Ukupna vrijednost projekta

5.082.712,50 HRK

EU sredstva

4.320.305,63 HRK

102

Program IPA Program jadranske prekogranične suradnje 2007. - 2013.

Početak i završetak provedbe projekta 11. ožujka 2011. / 30. rujna 2013.

Nositelj projekta Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o. (Hrvatska)

Partneri Centar za profesionalnu edukaciju “Opera Villaggio del fanciullo” (Italija), Turistička zajednica zapadnohercegovačkog Kantona (Bosna i Hercegovina)

Key-Q - Ključ za kvalitetu u razvoju i valorizacija poljoprivredno-prehrambenih resursa na jadranskom prostoru

103


TURIZAM

Barone: otkrivanje bogate prošlosti - put prema uspješnoj budućnosti Projektom se doprinijelo poboljšanju turističke infrastrukture s ciljem promocije kulturnih atrakcija. Tvrđava Barone kao jedinstvena kulturna atrakcija ujedno je i platforma za promoviranje više od 170 proizvoda lokalnih malih i srednjih poduzetnika.

Lokacija projekta

Šibenik

Projekt je uključivao infrastrukturne radove na obnovi same tvrđave, opremanje gastro-kulturnog centra i dječjeg igrališta i gradnju amfiteatra. U sklopu kreiranja visokotehnološkog sadržaja izrađen je povijesni dokumentarni film, nabavljena je i opremljena platforma za proširenu stvarnost i drugi multimedijski sadržaji. Također su organizirani različiti edukativni programi na kojima su sudjelovali budući zaposlenici upravljačke strukture tvrđave Barone, mali i srednji poduzetnici s područja Šibensko-kninske županije i turistički vodiči. Izrađena je Studija turističkih potreba, preferencija i trendova u Šibensko-kninskoj županiji s različitim turističkim paketima koji uključuju tvrđavu Barone. Tijekom projekta

Šibenik je obnovom tvrđave Barone dobio jedinstvenu kulturnu i turističku atrakciju s opremljenim gastro-kulturnim centrom, dječjim igralištem i amfiteatrom.

razvijen je i ekskluzivni ekološki brend Barone za prezentaciju tradicionalnih gastro kulturnih proizvoda u tvrđavi.

Ukupna vrijednost projekta

10.509.520,00 HRK

EU sredstva

7.660.000,00 HRK

104

Program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 17. lipnja 2014. / 29. svibnja 2016.

Barone: otkrivanje bogate prošlosti – put prema uspješnoj budućnosti

Nositelj projekta Grad Šibenik

Partneri Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Dobo Istvan Varmuzeum (Mađarska), Muzej grada Šibenika, Turistička zajednica Grada Šibenika

105


TURIZAM

WiNe - Mreža vinskog turizma Cilj projekta bio je promocija vina u turizmu i mreže vinskog turizma. Strategija razvoja vinarstva i vinogradarstva Dubrovačko-neretvanske županije ukazala je na potrebu promoviranja hrvatskog vina, kao i na potrebu organiziranja vinskog festivala. Sukladno tome, u sklopu projekta je 2014. godine godine u Dubrovniku organiziran prvi regionalni vinski festival pod nazivom Dubrovnik FestiWine. Festival je do sada održan tri puta, a godišnje okupi više od 60 izlagača.

Lokacija projekta

Dubrovnik, Neretva

U okviru projekta oformljena je tematska turistička cesta “Neretva dolina života” koja je objedinila turističku ponudu vinara Neretve i Komarne, a obilježena je smeđom turističkom signalizacijom i info tablama. Ponuda obje regije objedinjena je i u zajedničkoj brošuri koja sadrži kartu za lakše snalaženje u prostoru. Utemeljen je i Muzej vinarstva u Putnikovićima na Pelješcu, gdje su u dijelu zgrade obavljeni građevinski radovi uređenja prostora i pripreme postava.

Organiziran je prvi regionalni vinski festival Dubrovnik FestiWine, uređen je Muzej vinarstva na Pelješcu, otvorena je Vinska kuća u Cetinju te su oformljene tematske vinske ceste kao i tematska turistička cesta “Neretva dolina života”.

U sklopu projekta snimljen je promotivni film, održano je studijsko putovanje vinara na Vinistru u Poreč te je organiziran čitav niz radionica, predavanja i stručnih skupova kao i trodnevni tečaj za sommeliere. Navedene aktivnosti su zabilježile veliki interes među ugostiteljima.

Ukupna vrijednost projekta

1.860.887,78 HRK

Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska – Crna Gora 2007. - 2013.

EU sredstva

1.563.145,73 HRK

106

WiNe - Mreža vinskog turizma

Početak i završetak provedbe projekta 1. ožujka 2013. / 31. ožujka 2015.

Nositelj projekta Regionalna razvojna agencija DUNEA d.o.o. (Hrvatska)

Partneri Dubrovačko-neretvanska županija (Hrvatska), Udruga vinara Dubrovačko-neretvanske županije (Hrvatska), Turistička zajednica Cetinja (Crna Gora), Općina Cetinje (Crna Gora), Nacionalno udruženje vinogradara i vinara Crne Gore (Crna Gora)

107


TURIZAM

Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu - prva faza Cilj projekta bio je povećanje turističke ponude i edukacijskog potencijala Zoološkog vrta u Zagrebu. Izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom 15 objekata odnosno spomenika kulture osuvremenjena je ponuda ZOO-a Zagreb. Posjetitelje očekuju novi edukativni centar i zgrada restorana, odmorišta i vidikovca. Kvaliteti doživljaja i usluga koju ZOO pruža posjetiteljima dodatno doprinose glavni i istočni ulaz, suvenirnica, info-kućica, uređen “Labuđi otok”, dva nova mosta te sanirani dio staza i šetnica.

Lokacija projekta

Zagreb

Atraktivne nastambe za lemure i kornjače, dalmatinske pelikane te afričke vodene ptice osigurale su nove smještajne kapaciteta za životinje, dok novi Edukativni centar sa opremom predstavlja nadogradnju postojećih edukativnih programa ZOO-a Zagreb. U cilju zaštite spomeničke kulture saniran je Lavlji most sa statuama lavova i izrađena je replika statue Napuljskog ribara. Vodeći računa o potrebi održivog razvoja dio starih sustava grijanja (lož ulje, električna energija) zamijenjen je novom centralnom kotlovnicom na pelete, čime se pridonosi

Kroz prvu fazu modernizacije Zoološki vrt Grada Zagreba proširio je turističku i edukacijsku ponudu koja će doprinijeti povećanju broja posjetitelja.

zaštiti okoliša. Očekuje se da će navedena modernizacija obogatiti turističku ponudu Zagreba te građane Zagreba i okolice motivirati na učestalije posjete i dulje boravke u zelenoj oazi.

Ukupna vrijednost projekta

37.853.343,04 HRK

EU sredstva

35.960.675,00 HRK

108

Program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 10. listopada 2014. / 30. rujna 2016.

Modernizacija Zoološkog vrta u Zagrebu - prva faza

Nositelj projekta Grad Zagreb

Partneri Grad Zagreb, Ustanova Zoološki vrt grada Zagreba

109


TURIZAM

Slatkovodni akvarij i muzej rijeka - KAquarium Aktivnosti projekta KAquarium bile su usmjerene na gradnju i opremanje slatkovodnog akvarija, stvaranje uvjeta za rad, povećanje znanja i vještina dionika u turizmu te na stvaranje baze znanja i vještina u području slatkovodne akvakulture za potrebe turizma. Aquatika – Slatkovodni akvarij Karlovac smješten je uz obalu rijeke Korane, a inspiracija za njegovo oblikovanje bila je povijesna jezgra grada: karlovačka zvijezda okružena „bedemima“, obrambenim zemljanim nasipima. Izložbeni postav akvarija je prikaz flore i faune hrvatskih rijeka i njihovih ekosustava, geološke prošlosti te tradicijske kulture i povijesti porječja četiriju karlovačkih rijeka.

Lokacija projekta

Karlovac

Projektom su također promovirani turistički potencijali šire regije kao što su: Nacionalni park Plitvice (izvorište rijeke Korane), Đulin ponor u Ogulinu (mjesto gdje ponire rijeka Dobra), sedreni slapovi, barijere i mlinice rijeke Mrežnice, Park prirode Velebit i NP Risnjak (izvorište rijeke Kupe). Iako je dugoročni cilj projekta prvenstveno usmjeren na edukativni turizam, odnosno

Izgrađen je i opremljen prvi slatkovodni akvarij u Hrvatskoj, a Karlovac je dobio jedinstvenu turističku, obrazovnu i znanstvenu atrakciju.

na učenike, studente, akvariste– hobiste i znanstvenike, omogućene su i rekreacijske i zabavne aktivnosti za posjetitelje te odvijanje tematskih izložbi i događanja.

Ukupna vrijednost projekta

36.691.939,28 HRK

EU sredstva

36.222.282,45 HRK

110

Program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 29. rujna 2014. / 29. rujna 2016.

Slatkovodni akvarij i muzej rijeka - KAquarium

Nositelj projekta Grad Karlovac

Partneri Hrvatski veterinarski institut, Hrvatski institut za biološku raznolikost, Pan udruga za zaštitu prirode i okoliša, Gradski muzej Karlovac. Suradnik: Razvojna agencija Karlovačke županije KARLA d.o.o.

111


TURIZAM

BicOa - Biciklistička oaza

Ciljevi projekta bili su razvoj turističke ponude kroz pozicioniranje gradova Koprivnice u Hrvatskoj i Heviza u Mađarskoj kao jedinstvenih i eko aktivnih turističkih odredišta, razvoj jedinstvene usluge u prekograničnoj regiji te ujedinjenje aktivnog turizma i zaštite okoliša. Projektom je uspostavljen sustav razmjene bicikala te su digitalizirane postojeće biciklističke staze čime se doprinijelo popularizaciji biciklizma i biciklističkih staza.

Lokacija projekta

Koprivnica

Uspostavljen je prvi javni servis za prijevoz biciklima u gradu Koprivnici BicKo - koji na raspolaganju ima sedam terminala i ukupno 60 bicikala.

U sklopu projekta Koprivnica je uspostavila BicKo sustav, prvi javni servis za prijevoz biciklima u Koprivnici, dostupan svih sedam dana u tjednu. Posjetiteljima grada, turistima i građanima na raspolaganju je 60 bicikala dostupnih na sedam terminala na frekventnim lokacijama unutar grada. U 2016. godini sustav je registrirao ukupno 930 korisnika. Podaci o slobodnim biciklima, korisnicima su dostupni na internetskoj stranici

sustava www.bicko.bike te putem mobilne aplikacije.

Ukupna vrijednost projekta

4.498.572,00 HRK

Program IPA prekogranična suradnja Mađarska - Hrvatska 2007. - 2013.

EU sredstva

3.823.786,20 HRK

112

BicOa - Biciklistička oaza

Početak i završetak provedbe projekta 1. ožujka 2013. / 31. listopada 2014.

Nositelj projekta Grad Koprivnica (Hrvatska)

Partner Grad Heviz (Mađarska)

113


TURIZAM

Vlakom kreacije do bazena imaginacije     Projekt „Vlakom kreacije do bazena imaginacije“ bio je projekt javne turističke infrastrukture lokalnog karaktera s ciljem razvoja selektivnog oblika turizma kao što su sportsko-rekreativni i dječji/obiteljski turizam. Projekt je pridonio raznolikosti turističke ponude, razvoju gospodarstva i stvaranju novih radnih mjesta u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji.

Lokacija projekta

Općina Veliki Grđevac

Projekt je obuhvatio rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu postojeće sportsko-rekreativne građevine i bazena u Općini Veliki Grđevac, izgradnju novih bazena i sadržaja te promociju regije kao turističke destinacije za obiteljski/dječji turizam. Korist za lokalnu zajednicu je ostvarena povećanjem broja posjetitelja i većom gospodarskom aktivnošću poduzeća koja se bave turizmom i ugostiteljstvom, a s obzirom na korištenje alternativnih izvora energije za grijanje ostvaren je i pozitivan utjecaj na okoliš. Dodanu vrijednost ovog projekta čine otvorenih šest novih radnih mjesta te

U Općini Veliki Grđevac izgrađena su tri bazena, igrališta za odbojku i tenis te dječje igralište.

mogućnost korištenja igrališta za odbojku i tenis kao i dječjeg igrališta tijekom cijele godine.

Ukupna vrijednost projekta

19.076.515,54 HRK

EU sredstva

15.535.914,25 HRK

114

Program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013.  Početak i završetak provedbe projekta 1. prosinca 2014. / 30. rujna 2016.

Vlakom kreacije do bazena imaginacije

Nositelj projekta Općina Veliki Grđevac 

Partneri Regionalna razvojna agencija Bjelovarsko-bilogorske županije d.o.o.

115


TURIZAM

Putevima mlinara u prekograničnom području Cilj projekta bio je oživljavanje starih tradicionalnih zanata koji su bili važni za društveno-ekonomski razvoj regije te njihova prezentacija u formi nove turističke atrakcije. Ciljane skupine projekta bili su vlasnici i voditelji turističkih objekata i restorana, proizvođači, turistički operateri i agencije te organizatori studijskih putovanja.

Lokacija projekta

Osijek

Projekt je rezultirao stvaranjem tematskog turističkog puta kako bi se povećao broj posjetitelja obiju regija, uz izradu edukativno-turističkih programa o tradicionalnom, industrijskom i kulturnom naslijeđu regije, obnovom postojećeg mlina i vodenice na jezeru u Orfu i izgradnjom replike nekadašnje vodenice na Dravi u Osijeku. Namjena osječke vodenice bit će višestruka jer, osim što se radi o atrakciji na osnovi starog tradicijskog zanata, vodenica će biti fotopunkt za turiste, na njoj će se proizvoditi i izrađivati suveniri te održavati radionice. Na taj način oživjet će se i dio osječke povijesti te podsjetiti na vrijeme kada su Dravom plovile vodenice, a na

U Osijeku je izgrađena najveća vodenica u Hrvatskoj, ujedno i jedina koja će mljeti brašno na vodenički kamen. Na jezeru u Orfu (Mađarska) obnovljeni su postojeći mlin i vodenica.

njima se mljele žitarice. Projekt se provodio u Osječko-baranjskoj županiji i Županiji Baranya u Mađarskoj, na nekadašnjim ili postojećim lokacijama starih vodenica i mlinova.

Ukupna vrijednost projekta

3.632.403,15 HRK

EU sredstva

3.030.772,65 HRK

116

Program IPA prekogranična suradnja Mađarska - Hrvatska 2007. - 2013.

Početak i završetak provedbe projekta 16. rujna 2013. / 15. svibnja 2015.

Putevima mlinara u prekograničnom području

Nositelj projekta Grad Osijek (Hrvatska)

Partneri Turistička zajednica Grada Osijeka (Hrvatska), Ekološka udruga “Vodenica” (Hrvatska), Regionalna razvojna agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju (Hrvatska), Zaklada Mlinski kamen iz mjesta Orfu (Mađarska)

117


TURIZAM

Bogatstvo ruralnog prostora u zajedničkoj turističkoj ponudi Cilj projekta bio je promovirati i poticati razvoj nove i nadograditi postojeću ponudu tradicionalnih zanatskih proizvoda i prerađenih poljoprivrednih proizvoda te očuvati i uključiti kulturnu baštinu u turističku ponudu na zajedničkom prekograničnom prostoru. Projektom su se povezali hrvatski i slovenski medičari, licitari i majstori tradicionalnih zanata, te je promovirana zajednička ponuda putem brošura i DVD-a na tri jezika (hrvatski, slovenski i engleski).

Lokacija projekta

Zagrebačka županija, Posavje

Tijekom projekta izrađena je baza podataka rukotvoraca Zagrebačke županije, osmišljeno je pet zajedničkih tradicionalnih medičarsko licitarskih poklon paketa i suvenira, uspostavljena je infrastruktura za promociju zanatlijskih proizvoda na obje strane granice s ciljem promocije proizvoda i mogućnošću prikaza tradicionalnih zanatskih vještina. Izrađen je i DVD s kraćim prezentacijskim filmom o baštini licitarstva i medičarstva na zajedničkom prekograničnom području Slovenije i Hrvatske. Projektom je povećan turistički i kulturni potencijal Zagrebačke županije i Posavja

Hrvatski i slovenski medičari, licitari i majstori tradicionalnih zanata povezali su se i zajednički promovirali svoje proizvode.

što će dugoročno pozitivno utjecati na daljnji razvoj turizma i gospodarstva prekograničnog područja, a osobito Zagreba i Zagrebačke županije.

Ukupna vrijednost projekta

3.302.602,54 HRK

EU sredstva

2.807.212,16 HRK

118

Program IPA prekogranična suradnja Slovenija - Hrvatska 2007. - 2013.

Početak i završetak provedbe projekta 1. rujna 2009. / 28. veljače 2012.

Bogatstvo ruralnog prostora u zajedničkoj turističkoj ponudi

Nositelj projekta Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije (Hrvatska) i Regionalna razvojna agencija Posavje (Slovenija)

Partneri Zagrebačka županija (Hrvatska) i Općina Krško (Slovenija)

119


TURIZAM

Razvoj turizma na rubnim dijelovima Nacionalnog parka Krka Cilj projekta bio je razvoj i promocija autentične i atraktivne turističke ponude na rubnim područjima Nacionalnog parka Krka. Obnovljena je stara Mlinica na Čikoli koja datira iz 15. stoljeća, u kojoj je uređena i suvenirnica, a uređene su i 272 stepenice koje povezuju utvrdu Gradina i Staru Mlinicu na Čikoli. Uz to, uređena su i označena 54 kilometra biciklističkih staza na području Trbounja i Miljevaca, razvijena je aplikacija za pametne telefone za drniško područje, uređeno je 40 penjačkih smjerova za slobodno penjanje, deset kilometara kanjoning staze kroz kanjon rijeke Čikole, uređena su dva vidikovca i pješačka staza kroz kanjon.

Lokacija projekta

Drniš

Projektom je izgrađena i opremljena zip-line konstrukcija te su istražene i označene dvije špilje u kanjonu Čikole. Projekt je pridonio i jačanju ljudskih kapaciteta u turizmu kroz edukacije postojećih i potencijalnih poduzetnika, a izrađeni su i marketing i

Prirodne atrakcije i bogato kulturno nasljeđe stavljeni su u funkciju razvoja turizma što je omogućilo otvaranje novih radnih mjesta.

menadžment plan razvoja turizma drniškog područja.

Ukupna vrijednost projekta

4.790.281,82 HRK

EU sredstva

4.034.375,33 HRK

120

Program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 17. lipnja 2014. / 16. lipnja 2016.

Razvoj turizma na rubnim dijelovima Nacionalnog parka Krka

Nositelj projekta Grad Drniš

Partneri Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Javna ustanova Priroda Šibensko kninske županije, Gradski muzej Drniš, Turistička zajednica Grada Drniša

121


TURIZAM

Prijamni centar Repušnica moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko Polje Projektom je uspostavljen prvi službeni Prijamni centar u Lonjsko polje s Moslavačke strane koji obuhvaća bogatu turističku ponudu, od prijama gostiju i prezentacije ponude koju pruža ustanova Park prirode Lonjsko Polje (doček gostiju i obilazak Prijamnog centra i Parka prirode, predstavljanje Parka prirode u dvorani Prijamnog centra, suvenirnica, info pult, najam bicikla i sl.), vođenih obilazaka Parka prirode od strane turističkih vodiča, vožnje kočijama, vožnje čamcima, ugostiteljske usluge, prikaza tradicionalnog ribolova, smještaja, predstavljanja kulturne i tradicijske baštine, do korištenja pješačkih edukativnih staza, biciklističkih, vodenih i konjičkih staza te opreme u sklopu izletišta (stolovi, klupe, roštilji i drugo).

Lokacija projekta

Kutina

Moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko polje otvorila su i novu perspektivu razvoja turizma u Moslavini i Gradu

Izgrađen je novi prijamni centar za posjetitelje Lonjskog polja, a turistička ponuda Parka prirode obogaćena je raznim aktivnostima kao što su vožnje kočijama i čamcima, edukativne biciklističke, vodene i konjičke staze, tradicionalni ribolov i brojne druge.

Kutini te dodatne mogućnosti za lokalno stanovništvo, udruge i poduzetnike.

Ukupna vrijednost projekta

5.240.000,00 HRK

EU sredstva

4.450.000,00 HRK

122

Program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 17. lipnja 2014. / 16. prosinca 2016.

Prijamni centar Repušnica – moslavačka vrata u Park prirode Lonjsko Polje

Nositelj projekta Grad Kutina

Partneri Turistička zajednica Grada Kutine, Lokalna akcijska grupa „Moslavina“

123


TURIZAM

Drava4Enjoy - Doživite i uživajte u Dravskoj nizini biciklom Projektom su stvoreni preduvjeti za razvoj cikloturizma u prekograničnom području Mađarske i Hrvatske, odnosno Virovitičkopodravskoj županiji te okolici grada Szentlőrinca u Mađarskoj. Jedna od glavnih aktivnosti projekta bila je rekonstrukcija dvorca (kurije) Janković u selu Kapela Dvor. Obnovom devastirane kurije Janković utemeljeno je središnje mjesto za promociju cikloturizma te pružanje turističkih usluga budući da je kurija rekonstruirana u turističko-edukativni centar za cikloturizam. Turističkoedukacijski centar u Kapela Dvoru postao je središnja točka označenih biciklističkih staza dugih 69,84 kilometara koje obuhvaćaju područje Pitomača-Terezino Polje, Kapela Dvor-Virovitica i LukačBudakovac.

Lokacija projekta

Kapela Dvor

Projektom je razvijena i obilježena mreža biciklističkih ruta te su iste promovirane putem mobilnih aplikacija, trojezičnih karti, vodiča i slično. Veliki značaj projekta bilo je podizanje svijesti stanovništva o

Dvorac Janković postao je turističko-edukacijski centar za cikloturizam i središnja točka označenih biciklističkih staza koje su razvijene na tom području.

potencijalima koje pruža cikloturizam, ali i motivacija biciklista na pokretanje daljnjih inicijativa u svrhu razvoja biciklističkih sadržaja.

Ukupna vrijednost projekta

15.869.792,47 HRK

EU sredstva

13.489.312,50 HRK

124

Program IPA prekogranična suradnja Mađarska - Hrvatska 2007. - 2013.

Početak i završetak provedbe projekta 1. travnja 2013. / 30. studenoga 2014.

Drava4Enjoy - Doživite i uživajte u Dravskoj nizini biciklom  

Nositelj projekta Virovitičkopodravska županija

Partneri Grad Szeintlőrinc (Mađarska), VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije (Hrvatska)

125


TURIZAM

Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače Cilj projekta bio je stvaranje prepoznatljivosti novog kulturno-turističkog proizvoda grada Zadra i Zadarske županije kroz obnovu i turističku valorizaciju Kneževe palače.

Lokacija projekta

Zadar

Grad Zadar i Zadarska županija realizacijom projekta uređenja Kneževe palače zadovoljile su dugoročnu i nužnu potrebu grada i županije za suvremenim izložbenim prostorom, koncertnom i multimedijalnom dvoranom te adekvatnim prostorima za postav Muzeja grada Zadra. Rješavanje ovih potreba bilo je od iznimne važnosti jer u dotadašnjim gradskim i županijskim prostorima nije bilo moguće organizirati gostovanja izložbi, koncerata, konferencija te raznih drugih događanja u skladu sa suvremenim standardima. Nepostojanje adekvatnog prostora uvelike je ograničavalo rad lokalnih institucija, pojedinaca i organizacija koje djeluju u kulturi, a do sada nisu imale uvjete za rad i mogućnost kvalitetnog prezentiranja svog umjetničkog i kulturnog djelovanja.

Obnovljena Kneževa palača predstavlja kulturnu baštinu Zadra te objedinjuje muzejski prostor, koncertnu dvoranu, dvorane za privremene postave i izložbe, video galeriju, multimedijalnu dvoranu i dvorane uređene u različitim povijesnim stilovima.

Projektom je rekonstruirana i opremljena Kneževa palača, izrađeni su marketinški plan Kneževe palače te idejno i izvedbeno rješenje vizualnog identiteta, signalistike i postava muzeja.

Ukupna vrijednost projekta

44.000.000,00 HRK

EU sredstva

35.679.090,57 HRK

126

Program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 2. listopada 2014. / 1. prosinca 2016.

Obnova i turistička valorizacija kulturno povijesnog kompleksa Kneževe palače

Nositelj projekta Grad Zadar

Partneri Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Narodni muzej Zadar, Turistička zajednica Grada Zadra, Sveučilište u Zadru

127


TURIZAM

Studio Galerije Antuna Augustinčića

Studio Galerije Antuna Augustinčića je uspostavljen kao turistička atrakcija otvorena i dostupna javnosti koja će pridonijeti produljivanju turističke sezone, razvoju kulturnog turizma, raznolikosti turističke ponude te stvaranju novih radnih mjesta.

Lokacija projekta

Klanjec

Glavna aktivnost projekta odnosila se na rušenje starog objekta u središtu grada Klanjca te izgradnju novog višenamjenskog prostora u kojem su smješteni zatvoreni i otvoreni muzejski depo, restauratorska, stolarska i fotografska radionica, prostor za povremene izložbe, digitalni katalog i arhiv te multimedijalna polivalentna dvorana. Novi Studio Galerije Antuna Augustinčića omogućuje rad s različitim grupama korisnika među kojima se posebno ističu programi kao što su foto sesije skulpture za stručnu javnost, parlaonice mladih o ulozi javne skulpture u oblikovanju grada i taktilne radionice s programima gostovanja slijepih umjetnika.

Izgradnjom i opremanjem Studija Galerije Antuna Augustinčića unaprijeđena je turistička ponuda grada Klanjca u Krapinsko-zagorskoj županiji.

Ukupna vrijednost projekta

21.696.764,15 HRK

EU sredstva

Program Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 29. rujna 2014. / 30. rujna 2016.

Nositelj projekta Muzeji Hrvatskog zagorja

Partneri Grad Klanjec

20.282.474,48 HRK

128

Studio Galerije Antuna Augustinčića

129


ZAPOÅ LJAVANJE


ZAPOŠLJAVANJE

ReStart - podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada Osnovni cilj projekta bio je osigurati razvoj prilagođenih socijalnih usluga za podršku beskućnicima u svrhu podizanja zapošljavanja i integracije na tržištu rada Grada Zagreba. Projekt je obuhvaćao četiri elementa aktivnosti koji su bili usmjereni na ostvarenje projektnog cilja. Ti elementi su obuhvaćali razvijanje kapaciteta za pružanje usluga podrške zapošljavanju u kući za beskućnike i dnevnom boravku, uspostavljanje socijalne usluge, odnosno podršku beskućnicima za ulazak na tržište rada i samozapošljavanje, smanjenje pravno-administrativnih zapreka te umanjenje negativne percepcije javnosti o beskućnicima.

Lokacija projekta

Zagreb

U sklopu projekta održani su okrugli stol i konferencija, izrađena je internetska stranica (www.projekt-restart-zagreb.com) kao i publikacije i promotivne brošure te napravljen promotivni video koji javnosti jasno ukazuje na problematiku beskućnika, ali i uspješnost njihovog uključivanja na tržište rada i društvo u cjelini.

Od 47 beskućnika koji su sudjelovali u projektu, sedam ih se zaposlilo, a osam ih radi na povremenim poslovima.

U intenzivnom programu podrške za zapošljavanje, obukama i osposobljavanju sudjelovalo je 47 beskućnika. Od 47 korisnika podrške za zapošljavanje njih sedam se zaposlilo tijekom projekta, što čini udio od 14,89% od broja korisnika, a još dodatnih osam korisnika je uključeno u rad na povremenim poslovima.

Ukupna vrijednost projekta

1.606.236,60 HRK Program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.

EU sredstva

1.497.625,82 HRK

132

Početak i završetak provedbe projekta 8. srpnja 2015. / 30. rujna 2016.

ReStart – podrška beskućnicima za ulazak na tržište rada

Nositelj projekta Grad Zagreb

Partneri Udruga RCCG Dom nade, Socijalno-uslužna zadruga Martinov plašt, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Studijski centar socijalnog rada; Pridruženi suradnici: Caritasova kuća za beskućnike u Rakitju, Hedona d.o.o., Šulog d.o.o.

133


ZAPOŠLJAVANJE

Gradimo Obrazovanje S Pravom Inkluzijom - prevladajmo teškoĆe

Projekt je doprinio jačanju socijalne uključenosti i inkluziji 23 učenika s teškoćama s područja Grada Gospića u odgojno-obrazovne procese kroz omogućavanje boljeg pristupa obrazovanju. Tijekom školske godine 2015./2016. kroz projekt je zaposleno 29 pomoćnika u nastavi koji su učenicima s teškoćama pružali stručnu pomoć u svakodnevnom radu. Nadalje, za 15 pomoćnika u nastavi je organizirana edukacija u svrhu jačanja kompetencija za rad s učenicima s teškoćama.

Lokacija projekta

Gospić

Zaposleno je 29 pomoćnika u nastavi koji su pomagali učenicima s teškoćama u odgojnoobrazovnim procesima.

Projekt je omogućio kvalitetniji pristup obrazovanju i jačanje društvene uključenosti učenika s teškoćama koji predstavljaju posebno ranjivu skupinu, a također je osigurao i smanjenje nezaposlenosti. Projektne aktivnosti su osigurale značajnu medijsku pozornost lokalnih, županijskih i nacionalnih medija.

Ukupna vrijednost projekta

911.490,30 HRK

EU sredstva

838.571,07 HRK

134

Program Učinkoviti ljudski porencijali 2014. - 2020. Početak i završetak provedbe projekta 4. rujna 2015. / 3. rujna 2016.

Gradimo Obrazovanje S Pravom Inkluzijom-prevladajmo teškoĆe

Nositelj projekta Grad Gospić

Partneri Osnovna škola dr. Jure Turića, Gospić; Osnovna škola dr. Franje Tuđmana, Lički Osik; Osnovna škola dr. Ante Starčević, Pazarište Klanac

135


ZAPOŠLJAVANJE

Klub za zapošljavanje mladih - Karlovac

Opći cilj projekta bio je smanjiti broj nezaposlenih mladih u gradu Karlovcu te povećati njihovu socijalnu uključenost, dok je njegov specifični cilj bio razviti usluge za nezaposlene mlade kroz koje će stjecati vještine traženja posla i dodatna znanja potrebna na tržištu rada. Ciljna skupina obuhvatila je 96 mladih nezaposlenih osoba u gradu Karlovcu u dobi od 15 do 29 godina.

Lokacija projekta

Karlovac

Na početku projekta izrađena je metodologija rada Kluba s detaljno razrađenim planom rada te su educirani treneri za rad u Klubu. Potom je započelo informiranje i selekcija ciljne skupine kroz 64 grupne radionice i 90 individualnih konzultacija. S korisnicima se radilo na samoprocjeni i definiranju njihovih znanja i vještina, razvoju tehničkih vještina i znanja (izrada običnog i video životopisa, molbe za posao, pretraživanja oglasa i prijava za posao) te komunikacijskih vještina. Također je provedena i analizirana anketa među poslodavcima i nezaposlenim mladima u Karlovcu, a čiji je cilj bio dobiti uvid u vještine i znanja koje se traže na tržištu rada, a nedostaju mladima.

Mladi su unaprijedili vještine traženja posla, a više od polovice sudionika u projektu uspjelo se zaposliti i prije završetka provedbe.

Istraživanje je obuhvatilo 25 poslodavaca svih profila i 80 mladih nezaposlenih osoba. Na kraju projekta je angažirano 10 mladih nezaposlenih osoba iz Karlovca koji su se obvezali volonterski raditi s korisnicima Kluba na temama koje su se pokazale najpotrebnijima tijekom istraživanja i rada Kluba.

Ukupna vrijednost projekta

603.480,80 HRK

EU sredstva

526.291,39 HRK

136

Program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 3. ožujka 2015. / 2. srpnja 2016.

Klub za zapošljavanje mladih - Karlovac

Nositelj projekta Udruga Carpe Diem

Partneri Grad Karlovac, Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Karlovac

137


ZAPOŠLJAVANJE

Nisi sam - pažnju ti dam

Cilj projekta bio je doprinijeti jačanju socijalne uključenosti i integracije 18 učenika s teškoćama u redovite osnovnoškolske ustanove na području Gospića kroz jačanje sustava neposredne potpore učenicima s teškoćama. Kroz zapošljavanje 18 pomoćnika u nastavi osigurani su uvjeti za poboljšanje obrazovnih postignuća učenika s teškoćama. Tijekom školske godine 2014./15. stručnu pomoć u svakodnevnom radu dobilo je 18 učenika s teškoćama. Nadalje, za zaposlene pomoćnike u nastavi organizirana je edukacija kako bi ojačali svoje kompetencije za rad s učenicima s teškoćama.

Lokacija projekta

Gospić

Osim što je projekt pridonio kvalitetnijem pristupu obrazovanju te jačanju jednakih mogućnosti i društvene uključenosti učenika s teškoćama koji predstavljaju posebno ranjivu skupinu,

Zapošljavanjem 18 pomoćnika u nastavi na području Gospića i Ličkog Osika, učenici s teškoćama dobili su priliku sudjelovati u redovitom osnovnoškolskom programu.

također je osigurao i zapošljavanje nezaposlenih osoba s područja Grada Gospića

Ukupna vrijednost projekta

1.193.884,40 HRK

Program Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013. Početak i završetak provedbe projekta 25. rujna 2014. / 24. rujna 2015.

EU sredstva

1.142.427,98 HRK

138

Nisi sam - pažnju ti dam

Nositelj projekta Grad Gospić

Partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje - Područni ured Gospić; OŠ dr. Jure Turića, Gospić; OŠ dr. Franje Tuđmana, Lički Osik

139


ZAŠTITA OKOLIŠA


ZAŠTITA OKOLIŠA

Holistički model integralne zaštite od šumskih požara - HOLISTIC Projekt je obuhvatio tri velike investicije u Istarskoj županiji. Jedna od njih bila je izmjena sustava centralnog grijanja u buzetskoj Osnovnoj školi “Vazmoslav Gržalja” koja se nalazi na području bogatom biomasom. Sredstvima projekta financirana je izrada projektne dokumentacije, demontaža postojećeg te nabava i montaža novog sustava grijanja na biomasu kao i izgradnja spremišta za pelete. Uz to, dodatno je optimiziran i sustav grijanja u školskoj sportskoj dvorani. Naime, ugradnjom kotla za grijanje na pelete postiže se ušteda u odnosu na kupovinu lož ulja od gotovo 80.000 kuna godišnje.

Lokacija projekta

Pula

Ukupna vrijednost projekta

71.164.889,00 HRK

EU sredstva

60.490.155,00 HRK

142

Planskim upravljanjem prirodnim resursima ostvarene su energetske uštede te je poboljšan sustav zaštite od požara.

Druga velika investicija bila je izrada tehničke dokumentacije za izgradnju vatrogasnog i eko broda opremljenog za gašenje požara, čijim intervencijama se sanira onečišćenje mora. Treća investicija odnosila se na postavljanje infracrvene kamere s ciljem rane detekcije požara na području Rta Kamenjak.

Program IPA jadranska prekogranična suradnja 2007. - 2013.

Početak i završetak provedbe projekta 1. listopada 2013. / 30. listopada 2016.

Holistički model integralne zaštite od šumskih požara - HOLISTIC

Nositelj projekta Splitskodalmatinska županija

Partneri Istarska županija, Hrvatska vatrogasna zajednica, Šibensko-kninska županija, Zadarska županija, Dubrovačko-neretvanska županija, Primorsko-goranska županija, Razvojna agencija Ličko-senjske županije - Lira

143


ZAŠTITA OKOLIŠA

Očuvanje i promocija vodenih biotopa lokve i barjanska okna za budućnost - LOKNA Cilj projekta bio je očuvati i revitalizirati vodene biotope (lokve na otoku Krku i barska okna u Ljubljanskom barju) zajedničkim prekograničnim pristupom vrednovanju, inventarizaciji, revitalizaciji i promidžbi vodenih biotopa u zaštićenim ili “Natura 2000” područjima na pograničnom području.

Lokacija projekta

Krk

Na projektu su surađivali slovenski i hrvatski stručnjaci za biologiju, hidrologiju, geologiju, informatiku i upravljanje zaštićenim područjima. Tijekom projekta Javna ustanova Priroda provela je više prirodoslovnih istraživanja životinjskih i biljnih vrsta koje obitavaju na otoku Krku, geolocirano je 115 vodenih biotopa (krških lokava i okana) na otoku Krku i u Ljubljanskom barju, izrađena je GIS baza podataka te je očišćena zapuštena lokva Živa u Poljicama. Organizirane su edukativne radionice i stručne stručni izleti za osnovnoškolce iz Krka i Ljubljanskog barja, izložbe, tiskani su promotivni materijali, a za posjetitelje su otvorene dvije edukativno-turističke staze koje povezuju

Suradnjom hrvatskih i slovenskih stručnjaka izrađena je jedinstvena baza podataka vodenih biotopa i podignuta svijest lokalne zajednice o važnosti očuvanja krških lokava.

vodene biotope. Izrađena je i interaktivna internetska stranica s bazom podataka o vodenim biotopima. (www.lokna.eu).

Ukupna vrijednost projekta

2.062.800,00 HRK

EU sredstva

1.753.380,00 HRK

144

Program IPA prekogranična suradnja Slovenija - Hrvatska 2007. - 2013.

Početak i završetak provedbe projekta 2. veljače 2015. / 1. svibnja 2016.

Nositelj projekta Javna ustanova Priroda

Očuvanje i promocija vodenih biotopa – lokve i barjanska okna za budućnost - LOKNA

Partneri Geodetski inštitut Slovenije, Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Grad Krk

145


ZAŠTITA OKOLIŠA

REGION2SUSTAIN - Stvaranje preduvjeta za održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području Kako bi na lokalnoj i regionalnoj razini dostigli zahtjeve EU vezane uz odvojeno prikupljanje otpada, tvrtka Unikom d.o.o. iz Osijeka i Općina Beremend iz Mađarske, zajedno sa svojim partnerom Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje odlučile su razviti i testirati sistem odvojenog prikupljanja organskog otpada na kućnom pragu.

Lokacija projekta

Osijek

Ukupna vrijednost projekta

Specifičnost ovoga projekta je da se isti pristup (edukacija, podjela posuda za odvojeno prikupljanje organskog otpada, izrada pratećih publikacija, stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za odvojeno prikupljanje organskog otpada) primjenjuje/ testira u većoj urbanoj cjelini (Grad Osijek) i maloj općini (manje od 2.500 stanovnika) jer je nužno principe resursno efikasnog gospodarstva primjenjivati na svim razinama lokalne samouprave. Stanovnicima obje države podijeljeno je više od 5.300 posuda za prikupljanje organskog otpada različitih veličina (ovisno o tipu stanovanja – obiteljska kuća, zgrada), više od 900 osoba educirano je kroz praktične radionice na temu „Kako kompostirati“,

Zahvaljujući podizanju svijesti o važnosti kompostiranja i razvrstavanja otpada, građani u Osijeku i Beremendu znaju kako se pravilno zbrinjava organski otpad.

izrađena je Studija gospodarenja otpadom na projektnom području sa smjernicama za buduće postupanje te je u konačnici na godišnjoj razini 1.200 tona organskog otpada izdvojeno iz miješanog otpada i pravilno se zbrinjava.

2.004.367,00 HRK Program IPA prekogranična suradnja Mađarska - Hrvatska 2007.-2013.

EU sredstva

1.703.712,00 HRK

146

Početak i završetak provedbe projekta 1. rujna 2015. / 31. kolovoza 2016.

Nositelj projekta Unikom d.o.o.

REGION2SUSTAIN – Stvaranje preduvjeta za održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području

Partneri Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Općina Beremend

147


ZAŠTITA OKOLIŠA

Stvaranje društva bez otpada

Lokacija projekta

Osijek

Dvogodišnji IPA projekt prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija pod nazivom „Stvaranje društva bez otpada“ financirala je EU i Ured za udruge Vlade RH. Nositelji projekta su Unikom d.o.o. iz Osijeka i JKP Komunalije iz Sremske Mitrovice, a partneri su Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, grad Sremska Mitrovica, Ekološki klub grada Sremska Mitrovica i Centar za ekologiju i održivi razvoj CEKOR.

Zajedničkim aktivnostima u prekograničnom području značajno je smanjena količina deponiranog otpada.

Projekt je doprinio zaštiti okoliša i održivom razvoju u prekograničnom području kroz razmjenu iskustava i zajedničkih aktivnosti na području upravljanja otpadom, kao i povećanjem količine odvojeno prikupljenog otpada. Osim značajnog smanjenja deponiranog otpada i povećanja prikupljenog materijala koji je moguće reciklirati, na projektu je ostvarena izvrsna suradnja kroz prijenos znanja između partnera organizacijom međunarodnih konferencija i foruma o gospodarenju otpadom i osposobljavanje edukatora za provedbu daljnjih edukacija mlađih uzrasta.

Organizirane su radionice o savjesnom gospodarenju otpadom te su provedene informativne i edukacijske kampanje na temu gospodarenja otpadom.

Ukupna vrijednost projekta

5.071.276,84 HRK

Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska - Srbija 2007. - 2013.

EU sredstva

3.884.264,93 HRK

148

Stvaranje društva bez otpada

Početak i završetak provedbe projekta 28. studenoga 2013. / 27. studenoga 2015.

Nositelj projekta Unikom d.o.o.

Partneri Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, Općina Beremend, Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Javno komunalno preduzeće “Komunalije” Sremska Mitrovica, Grad Sremska Mitrovica, Ekološki klub Grada Sremska Mitrovica, Centar za ekologiju i održivi razvoj - CEKOR

149


ZAŠTITA OKOLIŠA

Poboljšanje kvalitete života stanovnika i očuvanje bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju onečišćenih lokaliteta (REMEDISANUS) Glavni cilj projekta bila je sanacija ilegalnih odlagališta otpada, odnosno zaštita okoliša. Temeljem razrađenih kriterija za prioritizaciju sanirano je ukupno 60 lokacija ilegalnih odlagališta otpada na prekograničnom području (30 hrvatskih i 30 slovenskih). Na području pet saniranih divljih odlagališta otpada na prekograničnom području realizirano je pet remedijacijskih pilot projekata.

Lokacija projekta

Krapinsko-zagorska županija, grad Zaprešić, općine Brežice, Sevnica, Šentjur

Tijekom projekta provedene su radionice za djecu vrtićke dobi u obliku lutkarskih predstava na temu zaštite okoliša na kojima je sudjelovalo više od 2000 djece. U osnovnim školama više od 1200 učenika sudjelovalo je na radionicama o sortiranju otpada. Za potrebe provođenja edukacijskih radionica snimljen je dvojezični film s detaljima sanacije jednog divljeg odlagališta otpada. U dječjim vrtićima na prekograničnom području uspostavljeni su sabirališni otoci za sakupljanje otpada.

Sanacijom 60 ilegalnih odlagališta otpada onečišćena područja vraćena su u izvorno prirodno stanje.

Održana je javna tribina za stanovnike prekograničnog područja „Najprije umiru pčele, a zatim ljudi“, a organiziran je i studijski posjet prvom Centru ponovne uporabe u Sloveniji.

Ukupna vrijednost projekta

8.360.099,08 HRK

EU sredstva

7.002.884,58 HRK

150

Program IPA prekogranična suradnja Slovenija - Hrvatska 2007. - 2013.

Početak i završetak provedbe projekta 1. travnja 2011. / 30. prosinca 2012.

Nositelj projekta Krapinskozagorska županija

Partneri Zagorska razvojna agencija d.o.o. Grad Zaprešić Općina Sevnica (SLO) Općina Brežice (SLO) Inštitut za okolje in prostor (SLO)

Poboljšanje kvalitete života stanovnika i očuvanje bioraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju onečišćenih lokaliteta (REMEDISANUS)

151


ZDRAVLJE


ZDRAVLJE

Love your heart

Projekt je osmišljen s ciljem umrežavanja i prekogranične suradnje pri stvaranju zajedničkog modela prevencije kardiovaskularnih bolesti. Najznačajniji rezultat projekta je uspostava Županijskog centra za prevenciju kardiovaskularnih bolesti, jedinstvenog u Hrvatskoj, koji djeluje na dvije lokacije - u Istarskim domovima zdravlja i u Općoj bolnici Pula.

Lokacija projekta

Istarska županija

Županijski centar za prevenciju kardiovaskularnih bolesti ima edukativni, savjetodavni, informativni, dijagnostički i rehabilitacijski karakter, a korisnike u Centar upućuju liječnici obiteljske medicine. U sklopu projekta preuređena je i opremljena ambulanta u Općoj bolnici Pula, kupljeni su dijagnostički uređaji, dodatno su educirani i certificirani stručnjaci za rad na prevenciji kardiovaskularnih bolesti te su umrežene zdravstvene i obrazovne ustanove. Održan je i niz radionica i savjetovanja za građane, s čime se nastavilo i po završetku projekta, a izrađeni su i korisni edukativni audio i video materijali dostupni na internetskoj stranici Zdrava Istra - Istria

Istra je uspostavila jedinstveni model prevencije kardiovaskularnih bolesti kroz rad novootvorenog Županijskog preventivnog centra.

sana. Kroz ordinacije obiteljskih liječnika i uz pomoć novog informacijskog sustava uspostavljen je pojačani skrining rizičnih građana Istre s ciljem ranog otkrivanja bolesti.

Ukupna vrijednost projekta

10.339.572,00 HRK

Program IPA jadranska prekogranična suradnja 2007. - 2013.

EU sredstva

7.754.679,00 HRK

154

Love your heart

Početak i završetak provedbe projekta 1. listopada 2012. / 29. veljače 2016.

Nositelj projekta Istarska županija Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Partneri Istarski domovi zdravlja, Opća bolnica Pula, ADRA Albanija, Scuola Centrale Formazione (Mestre), Bolnica Madonna della salute iz Porto Vira, Bolnica ULSS 14 iz Chioggie

155


ZDRAVLJE

Action-for-health

Cilj projekta bio je smanjiti nejednakosti u zdravlju kroz različite programe promicanja zdravlja. Provedena je situacijska analiza te procjena potreba i mogućnosti za smanjivanje nejednakosti u zdravlju u Međimurskoj županiji.

Izrađen je Strateški plan za unapređenje zdravlja i smanjivanje nejednakosti u zdravlju u Međimurskoj županiji od 2014.-2020. godine.

Situacijska analiza i procjena potreba poslužili su za izradu Strateškog plana za unapređenje zdravlja i smanjivanje nejednakosti u zdravlju u Međimurskoj županiji koji je dostupan na internetskoj stranici Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

Lokacija projekta

Međimurska županija

S ciljem motivacije stanovništva na usvajanje zdravog stila života te prevencije, ali i ranog otkrivanja i bolje kontrole kroničnih nezaraznih bolesti Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije osmislio je “Program zdravog života”. Program je namijenjen osobama srednje i starije životne dobi, a proveden je u Općini Donja Dubrava. Riječ je o općini prostorno najudaljenijoj od središta županije u kojoj su stope smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti u posljednjih nekoliko godina bile među najvišima u

županiji. Tijekom pet mjeseci trajanja projekta održano je 12 sadržajno različitih interdisciplinarnih radionica i predavanja na kojima je sudjelovalo 190 osoba.

Ukupna vrijednost projekta

7.381.632,66 HRK

Program Drugi program aktivnosti Zajednice u području zdravstva

EU sredstva

4.397.693,95 HRK

156

Action-for-health

Početak i završetak provedbe projekta 15. kolovoza 2012. / 1. listopada 2014.

Nositelj projekta Nacionalni Inštitut za javno zdravje Ljubljana, Slovenija

Partneri University of Brighton (GB), National Institute for Health Development – OEFI (HU), Universidad de La Laguna (ES), National Center for Public health and Analysis (BG), University of Trnava (SK), Duch Insitute for health Improvement-CBO (NL), Institute of Hygiene (LT) i Estonian-Swedish Mental Health and Suicidology Institute-ERSI (EE)

157


Regionalni koordinatori

NAZIV

ADRESA I GRAD

E-POŠTA

Regionalna razvojna agencija Požeškoslavonske županije - PANORA d.o.o. za poslovne usluge, izradu projekata i turistička agencija

Županijska 7, 34000 Požega

rra@panora.hr rra@pszupanija.hr

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima

Adamićeva 10/VI, 51000 Rijeka

razvoj@pgz.hr

Bana Josipa Jelačića 22, 40000 Čakovec

redea@redea.hr

info@rerabbz.hr

Regionalna Razvojna Agencija Međimurje REDEA d.o.o.

Domovinskog rata 2, 21000 Split

info@rera.hr

info@ctr.hr

Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko dalmatinske županije

Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o.

Rimska 28, 44000 Sisak

simora@simora.hr

S. Radića 4, 31000 Osijek

regija@obz.hr

NAZIV

ADRESA I GRAD

E-POŠTA

Agencija za razvoj Varaždinske županije. Društvo za usluge privlačenja investicija, otvaranje radnih mjesta, obrazovanje i izradu projekata za privlačenje sredstava EU d.o.o.

Kratka ulica 1, 42000 Varaždin

info@azra.hr

Regionalna razvojna agencija Bjelovarskobilogorske županije d.o.o.

Ulica Petra Preradovića 4, 43000 Bjelovar

Centar za tehnološki razvoj - Razvojna agencija Brodsko - posavske županije d.o.o.

Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod

Regionalna razvojna agencija DUNEA d.o.o.

Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik

info@dunea.hr

Grad Zagreb - Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada

Ulica Republike Austrije 18, 10000 Zagreb

strategija@zagreb.hr

Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju

Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o.

Antuna Akšamovića 31, 32100 Vinkovci

hrast@ar-hrast.hr

Javna ustanova Razvojna agencija Šibenskokninske županije

Velimira Škorpika 6, 22000 Šibenik

rra@rra-sibenik.hr

Istarska razvojna agencija (IDA) d.o.o.

Mletačka 12/IV, 52100 Pula

ida-uprava@ida.hr

VIDRA - Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

Augusta Šenoe 1, 33000 Virovitica

info@ravidra.hr

Razvojna agencija Karlovačke županije - KARLA d.o.o.

Haulikova 14, 47000 Karlovac

info@ra-kazup.hr

Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA

Grgura Budislavića 99, 23000 Zadar

zadra@zadra.hr

Razvojna agencija Ličko-senjske županije LIRA

Budačka ulica 12, 53000 Gospić

karolina@lsz-lira.hr

Zagorska razvojna agencija d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja

Frana Galovića 1b, 49000 Krapina

secretary@zara.hr

PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica

info@pora.com.hr;

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije

Ulica grada Vukovara 72, 10000 Zagreb

info@zacorda.hr


Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.

Uspješni lokalni EU projekti u Hrvatskoj  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you