Page 1


Tabela prezentująca różnice między książkami tradycyjnymi, a e-bookami


Wady i zalety Tradycyjny

Cecha Komentarz dot. podręcznika tradycyjnej książki /książki

Komentarz dot. eksiążki

Dostępnośd

Zawsze pod ręką

Wymagane zasilanie (nie stałe) i program odczytujący formaty

Wady: Jest ciężka, zajmuje dużo miejsca, podatna na uszkodzenia;

Koszt

Kilkadziesiąt złotych

Zalety: które będzie Wygodna do odczytywad czytania, format,

Sposób robienia notatek

Piszemy szybko wtrącenia na marginesie lub w tekście, zaznaczanie (wyróżnianie ważnych informacji)

Cena urządzenia do odczytu+ koszt książki Wolne pisanie na klawiaturze, Notatki można robid praktycznie w każdym miejscu książki, można podkreślad, zmieniad kolor i rozmiar czcionki

oglądanie tekstu na dwóch sąsiednich stronach, można robid

e

Wady: Nie zawsze dostępna, potrzebny program lub urządzenie,

w którym jest napisany podręcznik, pisanie i czytanie na ekranie bywa


czytanie

szybkie i odprężające

Wolne i męczące

Szybkośd przeglądania

Szybkie wertowanie po kilka stron naraz

Trzeba wertowad po jednej stronie

notatki w tekście i na marginesie

męczące, trzeba ładowad

Odpornośd

Dośd łatwo się niszczy, Łatwo można podrzed lub zalad

Ulec zniszczeniu może jedynie urządzenie z którego korzystamy

lub podkreślad (wyróżniad) ważne informacje,

urządzenie, na którym czytamy Zalety: Można

Sposób transportu

Przy już 4-5 książkach potrzebny plecak, waży wtedy kilka kilogramów

Potrzebny jedynie czytnik, może on zawierad nawet kilkanaście e- książek

można robid zakładki w książce ( zaginad rogi lub używając kolorowych karteczek)

dobierad KRÓJ, KOLOR I WIELKOŚĆ CZCIONKI, MOŻNA UMIESZCZAĆ w dowolnych miejscach tekstu


Dodatkowe zastosowania

Mogą służyd za brak dekorację, podpórkę dla nierównego stołu lub krzesła, a także jako opał

drukowane notatki, można szybko przenosid się między notatkami,

Możliwośd czytania

Tylko przy odpowiednio intensywnym świetle

można automatycznie wyszukiwad fragment tekstu, uzupełnianie dwiczeo i rozwiązywanie testu, tekst w książce jest aktualizowany, e-książka angażuje uczniów do pracy bo kojarzy się z przyszłością

Zawsze (o ile naładujemy wcześniej baterię czytnika


Formaty i urządzenia do odczytu ebooków

• • • • •

Z e-booka można korzystad na następujących urządzeniach: na komputerach ; na laptopach; na iPadach Apple’a; na smartfonach na specjalnie do tego przeznaczonych czytnikach e-booków. (zdj. obok)


Formaty i urządzenia do odczytu ebooków cd. • Najpopularniejsze formaty e-książek • PDF • ePub • MOBI i jego odmiana AZW (wykorzystywany m.in. przez czytniki Kindle)

• Rzadziej stosowane są również • .txt • .doc • .html


Cechy e-booka: • Darmowy; • Powinien zawierad dużo plików multimedialnych (filmików nawiązujących do treści, muzyki wprowadzającej w odpowiedni stan); • Czytelny tekst.

• • • •

Cechy czytnika e-booka: Tani, bądź darmowy; Nie męczący wzroku; Posiadający bardzo pojemną baterię; Powinien mied możliwośd odczytu wszystkich plików.


Dziękujemy za uwagę! Pracę wykonali: Arek Poziemski, Marcin Tyc, Dominik Samorek, Jan Sierpina, Wojciech Szumera.

LO3-1a-ebooki  

Pracę wykonali: Arek Poziemski, Marcin Tyc, Dominik Samorek, Jan Sierpina, Wojciech Szumera.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you