Page 1

SPELSYSTEM 7-manna och 11-manna Lindome GIF 2010-08-06

Dokumentet syftar till att ge läsaren en insikt i hur och varför föreningens ungdomslag valt följande spelsystem. Huvuddraget i dokumentet är att ungdomslagen skall LÄRA av spelsystemet inte i första hand att vinna genom det.


SPELSYSTEM

den 6 augusti 2010

Innehåll SPELSYSTEM för 10- och 12-åringar.................................................................................................... 3 SKILLNADER OCH LIKNADER FRÅN 5-MANNA ..................................................................................... 3 UTGÅNGSPOSITIONER ......................................................................................................................... 3 METOD I ANFALLSSPEL ........................................................................................................................ 3 Speluppbyggnad .............................................................................................................................. 3 Anfallsvapen .................................................................................................................................... 3 METOD I FÖRSVARSSPEL ..................................................................................................................... 3 SAKER ATT VARA NOGA MED .............................................................................................................. 4 SPELSYSTEM för 13- och 14-åringar ........................................................................................................ 5 SKILLNADER OCH LIKNADER FRÅN 7-MANNA ..................................................................................... 5 UTGÅNGSPOSITIONER ......................................................................................................................... 5 METOD I ANFALLSSPEL ........................................................................................................................ 5 Speluppbyggnad .............................................................................................................................. 5 Anfallsvapen .................................................................................................................................... 6 METOD I FÖRSVARSSPEL ..................................................................................................................... 6 LAGDELARNAS UPPGIFTER .................................................................................................................. 6 LAGETS OCH SPELARNAS BALANS ....................................................................................................... 7 SAKER ATT VARA NOGA MED .............................................................................................................. 7 FASTA SITUATIONER ............................................................................................................................ 7 SPELSYSTEM för 15- och 16-åringar ........................................................................................................ 8 SKILLNADER OCH LIKNADER FRÅN 13- och 14-ÅRINGARNA ............................................................... 8 UTGÅNGSPOSITIONER ......................................................................................................................... 8 METOD I ANFALLSSPEL ........................................................................................................................ 8 Speluppbyggnad .............................................................................................................................. 8 Anfallsvapen .................................................................................................................................... 8 METOD I FÖRSVARSSPEL ..................................................................................................................... 9 LAGDELARNAS UPPGIFTER .................................................................................................................. 9 LAGETS OCH SPELARNAS BALANS ..................................................................................................... 10 SAKER ATT VARA NOGA MED ............................................................................................................ 10 FASTA SITUATIONER .......................................................................................................................... 10

Sida 2


SPELSYSTEM

den 6 augusti 2010

SPELSYSTEM för 10- och 12-åringar Lindome GIF har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder samt lagets och spelarnas balans. För alla 10- och 12-års lag, rekommenderar Lindome GIF att man spelar 2-3-1. Spelsystemet för 10- och 12åringar har en individuell prägel på så sätt att man speciellt i försvarsspel löser saker ensam.

SKILLNADER OCH LIKNADER FRÅN 5-MANNA I 5-manna har vi inget speciellt spelsystem, där gäller det att ha så roligt som möjligt och lägga ner mer tid på den individuella tekniken, därför bör inte tid tas till spelsystem, en annan anledning är att individerna inte kan tänka abstrakt och då inte tillgodose sig träning gällande spelsystem. Stegringen till 7-manna är att man använder sig av spelsystem. I anfallsspelet ser vi gärna att det uppstår 1 mot 1 situationer samma gäller i försvarsspelet. Dock om det uppstår 1 mot 2 situationer är det önskvärt att vi samarbetar.

UTGÅNGSPOSITIONER 2-3-1 dvs. en två backs linje, ett mittfält bestående av tre mittfältare samt en forward har en något mer framskjuten placering. Ungefär samma utgångspositioner gäller i både försvarsspel och anfallsspel.

METOD I ANFALLSSPEL Anfallsmässigt vill vi uppfylla grundförutsättningarna spelbar samt spelavstånd i vårt anfallsspel d.v.s. vi vill ha många spelare spelbara, med ett varierat spelavstånd. Anfallsspelet skall vidare präglas av en offensiv lusta och glädje. Viktigt att tänka på är att referera mer till spelavstånd än till positioner.

Speluppbyggnad Speluppbyggnaden skall ske till ca 80% med låg risk dvs via korta uppspel efter marken genom varje lagdel. Målet är att bollhållande back antingen driver själv eller ger utrymme för mittfältare att få bollen:   

Utmana motståndarnas mittfält som får avgöra om man markerar eller släpper sin markering, detta gör att vi bör bli övertaliga och alternativ öppnas(möter 2-3-1). Är breda med backarna för att genom diverse löpningar bli rättvänd och spelbar med en spelare på mittfältet(möter 2-2-2). Försöka hitta yttrar och sedan förstärka mittfältet genom att en av backarna löper fram samt förstärka anfallet genom att en mittfältare löper fram( på detta sätt bör vi hamna i 1 mot 1 situationer om vi möter ett lag som spelar 2-3-1 samt i överläge om vi möter ett lag som spelar 2-2-2)

Anfallsvapen För att skapa målchanser skall vi använda ett bra och varierat passningsspel som bygger på många snabba enkla passningar hellre än enstaka svåra. Vi vill gärna använda oss av anfallsvapnet väggspel så ofta som det går. Kan vi även hitta enstaka överlappar är detta otroligt bra men först och främst skall vi se till att vi hamnar i så många 1vs1 situationer som möjligt därefter gärna 2vs1 d.v.s. övertal.

METOD I FÖRSVARSSPEL Försvarsmässigt spelar vi med ett markeringsförsvar där man-man markering är ett tongivande inslag dvs. att man markerar och följer samma spelare under ett helt anfall, viktigt att man som försvarare hela tiden försöker att ligga mellan motståndare och eget mål även om man följer motståndaren. Vi skall försöka få en mittfältare som inte har markering och tar bollhållande backspelare när han/hon utmanar vårt mittfält. Vilket gör att om man möter ett 2-3-1 system behöver en av våra backar ta över vår mittfältares position.

Sida 3


SPELSYSTEM

den 6 augusti 2010

Vid omställning från anfallsspel till försvarsspel är det viktigt att snabbt komma på försvarssida och ”plocka upp” sin markering. Vem man skall markera avgörs genom att laget sorterar in motståndarna så att alla motståndarna blir markerade så snabbt som möjligt. Oftast sker detta genom att man i sin lagdel hittar den närmaste motståndaren och markerar honom/henne.

SAKER ATT VARA NOGA MED Det finns en tendens att man vill vinna till varje pris, se till att fokusera på prestationen och på det tema som ni arbetat med veckan/veckorna innan. Se även till att spelarna först och främst har kul på planen, glädjen att spela fotboll skall alltid vara i första hand, systemet är till för att öka offensivlustan och glädjen. Speciellt sista året i 7-manna kan man lägga ner mer arbete kring spelsystemet för att fasa in spelarna i hur det är att arbeta som ett lag.

Sida 4


SPELSYSTEM

den 6 augusti 2010

SPELSYSTEM för 13- och 14-åringar Lindome GIF har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder samt lagets och spelarnas balans. För alla 13- och 14-års lag, rekommenderar Lindome GIF att man spelar 3-4-3. Spelsystemet för 13- och 14åringar har en kollektiv prägel på så sätt att man ofta skapar lösningar tillsammans, t.ex. 2 mot 1 situationer i anfall och försvar samt överlämning av markerad spelare i försvar.

SKILLNADER OCH LIKNADER FRÅN 7-MANNA Spelsystemet ifrån 7-manna har en enkel ansvarfördelning med individuell prägel på så sätt att det ofta uppstår 1 mot 1 situationer, både i försvar och i anfall, som det gäller att vinna. Stegringen till spelsystemet för 13- och 14-åringar är att vi vill ha en mer kollektiv prägel där vi samarbetar och tillsammans hittar lösningar som är bra för laget. I anfallsspelet vill vi t.ex. gärna se 2 mot 1 eller 3 mot 2 situationer istället för 1 mot 1 situationer och i försvarsspelet så samarbetar vi och turas om att markera och ta djup. I speluppbyggnaden ser vi gärna ett tålamod genom att ofta rulla runt bollen i backlinjen innan speluppbyggnaden påbörjas.

UTGÅNGSPOSITIONER 3-1:2:1-3 dvs. en trebackslinje som kommer få väldigt mycket att göra, ett mittfält bestående av en defensiv spelare(defensiv balansspelare) som har som uppgift att hjälpa backlinjen i försvar och kunna hjälpa mittfältet i anfallsspelet, två mer neutrala centrala spelare och en offensiv spelare (offensiv balansspelare) vars uppgift är att hjälpa den ensamma centern samt 3 stycken forwards där den centrala forwarden har en något mer framskjuten placering än de båda ytterforwards (plogform). Ungefär samma utgångspositioner gäller i både försvarsspel och anfallsspel.

METOD I ANFALLSSPEL Anfallsmässigt vill vi uppfylla de fyra grundförutsättningarna i anfallsspelet på bästa sätt d.v.s. vi vill ha många spelare spelbara, med ett varierat spelavstånd, spelbredd långt upp i laget samt speldjup i varje lagdel. Anfallsspelet skall vidare präglas av kreativitet med många trianglar som inbjuder till konstruktiva lösningar och bra passningsspel.

Speluppbyggnad Speluppbyggnaskall till ca 80 % ske med låg risk d.v.s. via korta uppspel efter marken genom varje lagdel. Målet är att rulla via backlinjen. Om man inte hittar några enkla uppspelsvägar så fortsätter vi att rulla bollen från sida till sida i backlinjen(av största vikt att mittfältet gör sig spelbara då vi endast är tre i backlinjen, detta bör logiskt göra att vi har fler alternativ framåt). Från ytterback finns några olika uppspelsalternativ: 

    

Snabbt upp på fötterna till ytterforwarden på samma sida. Han/hon försöker ta emot och vända upp. Går inte det fullföljer ytterbacken och ger understöd för tillbakaspel även den defensiva balansspelaren skall ge understöd. Efter marken till vår defensive balansspelare som söker en spelvändning till bortre ytterback eller ev. bortre forward eller själv utmana motståndarnas mittfält. Efter marken på vår offensive balansspelare som möter och som får understöd av någon av våra centrala mittfältare och den defensive balansspelaren. Tillbaka till närmsta innerback som söker en spelvändning direkt, eller indirekt via målvakten till bortre ytterback. På fötterna på närmaste centrala mittfältare som löper i djupet och därifrån kan spela i djupled på ytterforwards. Blir vi allt för pressade skall vi i sista hand hitta en passning i luften på centern som tar emot eller spelar vidare (gärna tillbakaspel till offensiv balansspelare eller central mittfältare).

Sida 5


SPELSYSTEM

den 6 augusti 2010

Anfallsvapen För att skapa målchanser använder vi ett bra och varierat passningsspel som bygger på många snabba enkla passningar hellre än enstaka svåra. Med tre forwards vill vi speciellt utnyttja att vi är många offensivt. Detta gör vi främst genom s.k. instick (passningar i djupled) bakom motståndarnas ytterbackar, innerbackar eller överlappning (2 mot 1 situation) där närmsta mittfältare kan löpa utanför ytterforwarden. I mitten använder vi oss ofta av väggspel där någon av de offensiva mittfältarna kombinerar med centrala forwarden eller en motlöpning där den centrala forwarden möter boll och den offensiva balansspelaren springer i djupet. Även andra kombinationsmoment kan med fördel användas.

METOD I FÖRSVARSSPEL Försvarsmässigt spelar vi med ett markeringsförsvar där kombinationsmarkering är ett tongivande inslag. Kombinationsmarkering är en blandning av zonmarkering, dvs. att man markerar den motståndare som befinner sig i min zon, och man-man markering som innebär att man markerar och följer samma spelare under ett helt anfall. I vårt kombinationsmarkeringsförsvar så är det den centrala mittbacken som är huvudansvarig för djuptagning i backlinjen, dock alternerar backarna beroende på var bollen befinner sig. Ett viktigt inslag är att vår defensive mittfältare skall finnas med och hjälpa till framför backlinjen. Den generella regeln för när zon- resp. man-man markering skall tillämpas är att man byter markering vid ”lugna” lägen eller då missförstånd inte kan ske. Ju närmare eget mål man kommer desto större blir inslaget av man-man markering och vice versa. Vid omställning från Anfallsspel till försvarsspel är det viktigt att snabbt komma på försvarssida och ”plocka upp” sin markering. Vem man skall markera avgörs genom att laget sorterar in motståndarna så att alla motståndarna blir markerade som snabbt som möjligt. Oftast sker detta genom att man i sin lagdel hittar den närmaste motståndaren (motståndaren i min zon) och markerar honom/henne. Vi styr även allt spel inåt i planen fram till 1/3delen vid eget mål då styr vi utåt.

LAGDELARNAS UPPGIFTER Målvakten vill vi skall spela långt ut med uppgift att dirigera trebackslinjen i försvarsspelet och att se till att vi får en bra start på anfallsspelet. Helst vill vi starta anfall via ett snabbt målvaktsutkast så att vi kan börja med bollen på marken. Backlinjen består av tre spelare som i utgångsläget spelar på linje (rak backlinje). Vilka av backarna som markerar avgörs av motståndarnas och bollens position. Om vi spelar mot 3 forwards bör backlinjen hålla sig centralt om bollen är centralt, spelas bollen däremot ut på någon av kanterna måste backlinjen snabbt göra en överflyttning åt den kanten för att markera och skära av ytor. Detta gör att backlinjen behöver mycket hjälp av den defensive balansspelaren. Anfallsmässigt så rullar vi gärna bollen fram och tillbaka och gärna om man kan använda den defensive balansspelaren i dessa spelvändningar. Vi vill gärna hitta spelalternativ ifrån ytterback när vi går till anfall eller om den defensive balansspelaren kan utmana framåt i planen. I spelsystemet 3-4-3 kommer inte ytterbackarna att följa med upp lika mycket i anfallen, däremot om detta händer är det den defensiva balansspelaren som skall ta över backspelarens roll. Mittfältet består av fyra centrala innermittfältare – en defensiv balansspelare, en offensiv balansspelare och två lite mer neutrala innermittfältare, med uppgift att minst en av dem stödjer centern i anfallsspelet och att löpa i djupet - gärna mellan ytterback och innerback. Defensivt ansvarar de båda neutrala innermittfältarna för motståndarnas innermittfältare dock bör de ligga så mycket som möjligt i rätt position och därför lämna över innermittfältare till den offensiva balansspelaren om

Sida 6


SPELSYSTEM

den 6 augusti 2010

en motståndare kommer och möter, samma gäller även åt andra hållet. Balansspelarna har alltså först och främst en täckande (alltså inte markerande) uppgift framför den egna backlinjen och mittfältet visar det sig att mittfältare kommer ner för att hämta boll skall denna spelare pressas att spela bollen bakåt. Våra tre forwards skall se till att anfallsspelet blir bra och att vi håller i bollen en bit upp på motståndarens planhalva. Centern är den spelare som vi ofta vill nå med det långa uppspelet eller med passningen efter marken. Centern håller i bollen/vänder upp/sätter tillbaka bollen så att mittfältet kommer med i anfallsspelet. Om vi vill, kan vi sedan använda kanterna för att komma runt eller ”sticka in” bollen i djupled mellan inner- och ytterback. Yttern på den sidan där bollen är, håller bredd högt upp och tar gärna emot ett kort uppspel från ytterbacken. Han/hon vänder och får understöd från främst defensiva balansspelaren och backen som gjorde uppspelet för tillbakaspel om det inte går att vända upp. Blir yttern rättvänd med boll fyller den närmaste av de neutrala mittfältarna på för en djupledslöpning eller överlapp för att sedan komma till inlägg, instick eller på eget avslut. Bortre yttern håller bredd initialt men kan sedan skära in för att vara med i avslutsfasen. Defensivt håller centern höjd och styr ut motståndarens anfall åt ett håll – där yttern snabbt pressar deras ytterback inåt. Bortre yttern flyttar in och ner och intar en avståndsmarkering till sin spelare samtidigt som han kan hjälpa sitt mittfält. Vi backar hem en bit (mellan straff- och mittlinje) för att ge motståndarna chansen att starta sin speluppbyggnad för att sedan starta vårt försvarsspel så fort bollen rullas i deras backlinje.

LAGETS OCH SPELARNAS BALANS 3-4-3 är i grund och botten ett offensivt spelsystem med goda möjligheter att få med många spelare i anfallen att spela en bra anfallsfotboll med många trianglar. I det defensiva finns det en risk att man ”tappar” alla sina tre forwards och på så sätt får det svårare att försvara sig, det skall dock hanteras genom fallande ytterforwards på icke bollsida. I en 3-4-3 uppställning är det viktigt att vi flyttar över ordentligt med backlinjen samtidigt som vi jobbar tillsammans för att lösa de 1 mot 1 situationerna som uppstår.

SAKER ATT VARA NOGA MED Det finns en tendens att alla tre anfallarna skär in mot mitten och tappar spelbredden. Man måste hålla positionerna – speciellt på bollsidan. Finns även tendens att yttrarna blir mittfältare, se till att de förblir ytterforwards. Väldigt viktigt att vi hjälper vår trebackslinje så mycket som möjligt, speciellt på icke bollsida.

FASTA SITUATIONER Offensiva fasta situationer lägger vi inte ner någon större energi på. En kort hörna där man går ut med 2 spelare rekommenderas. Variera med traditionella hörnor mot 1:a eller 2:a stolpen. Tänk på att alltid stanna med en spelare mer än motståndaren och att vi har en skytt som balanserar vår hörna. Vi skjuter våra frisparkar. För fasta defensiva situationer tillämpas en kombination av positions och markeringsförsvar. Vi har en spelare som tar främre stolpen samt en som täcker den främre ytan (skall alltid vara först), en eller två spelare på andra våg. Övriga man-man markerar. Vi stannar alltid med minst 1 forward för att kunna starta ett snabbt anfall.

Sida 7


SPELSYSTEM

den 6 augusti 2010

SPELSYSTEM för 15- och 16-åringar Lindome GIF har en spelarutbildningsplan där det bl.a. ingår att en spelare bör känna till och behärska olika spelsystem med tillhörande utgångspositioner, anfalls- och försvarsmetoder samt lagets och spelarnas balans. För alla 15- och 16-års lag, rekommenderar Lindome GIF att man spelar 4-3-3. Spelsystemet för 15- och 16åringar har en kollektiv prägel på så sätt att man ofta skapar lösningar tillsammans, t.ex. 2 mot 1 situationer i anfall och försvar samt överlämning av markerad spelare i försvar.

SKILLNADER OCH LIKNADER FRÅN 13- och 14-ÅRINGARNA Spelsystemet innan är nästan likadant endast få detaljer har ändrats bl.a. hur man förändrar en 3-4-3 uppställning till en 4-3-3 uppställning.

UTGÅNGSPOSITIONER 4-2:1-3 dvs. en rak fyrbackslinje(den defensive balansspelaren har tagit ett kliv ner i backlinjen) ett mittfält bestående av en offensiv spelare(offensiv balansspelare) och två mer neutrala centrala spelare samt 3 stycken forwards där den centrala forwarden har en något mer framskjuten placering än de båda ytterforwards (plogform). I anfallsspel ser utgångspositionerna mer ut som 3-4-3 det vill säga nu har en av mittbackarna klivit upp och blivit defensiv balansspelare. Dock används han endast som defensiv balansspelare till dess att bollen spelats till mittfält eller forwards då faller han tillbaks i backlinjen igen och ytterback på bollsida kliver upp och antingen ger spelalternativ hemåt eller överlappsalternativ.

METOD I ANFALLSSPEL Anfallsmässigt vill vi uppfylla grundförutsättningarna i anfallsspelet på bästa sätt d.v.s. vi vill ha många spelare spelbara, med ett varierat spelavstånd, spelbredd långt upp i laget samt speldjup i varje lagdel. Anfallsspelet skall vidare präglas av kreativitet med många trianglar som inbjuder till konstruktiva lösningar och bra passningsspel.

Speluppbyggnad Speluppbyggnaden sker i huvudsak med låg risk dvs via korta uppspel efter marken genom varje lagdel. Målet är att rulla via backlinjen och den framskjutna mittbacken. Om man inte hittar några enkla uppspelsvägar så fortsätter vi att rulla bollen från sida till sida i backlinjen(vi rullar alltså på tre spelare). Från ytterback finns några olika uppspelsalternativ:      

Snabbt upp på fötterna till ytterforwarden på samma sida. Han/hon försöker ta emot och vända upp. Går inte det fullföljer ytterbacken och ger understöd för tillbakaspel även en innermittfältare ger understöd. Efter marken till en av våra mittbackar som klivit upp som mittfältare, sök en spelvändning till bortre ytterback eller ev. bortre forward eller utmana motståndarnas mittfält. Efter marken på vår centrala forward som möter och som får understöd av någon/några av våra mittfältare. På fötterna på närmaste offensiva mittfältare som löper i djupet och därifrån kan spela i djupled på ytterforwards. Tillbaka till närmsta innerback som söker en spelvändning direkt, eller indirekt via målvakten eller den andra innerbacken, till bortre ytterback. I luften på centern som tar emot eller spelar vidare (gärna tillbakaspel).

Anfallsvapen För att skapa målchanser använder vi ett bra och varierat passningsspel som bygger på många snabba enkla passningar hellre än enstaka svåra. Med tre forwards vill vi speciellt utnyttja våra ytterforwards. Detta gör vi genom s.k. instick (passningar i djupled) bakom motståndarnas ytterbackar eller överlappning (2 mot 1 situation) där ytterback eller närmsta offensiva mittfältare löper utanför ytterforwarden. I mitten kan vi

Sida 8


SPELSYSTEM

den 6 augusti 2010

använda oss av väggspel där någon av de offensiva mittfältarna kan kombinera med centrala forwarden. Även andra kombinationer är önskvärda för att variera vårt spel.

METOD I FÖRSVARSSPEL Försvarsmässigt spelar vi med ett markeringsförsvar där kombinationsmarkering är ett tongivande inslag. Kombinationsmarkering är en blandning av zonmarkering, dvs. att man markerar den motståndare som befinner sig i min zon, och man-man markering som innebär att man markerar och följer samma spelare under ett helt anfall. Den generella regeln för när zon- resp. man-man markering skall tillämpas är att man byter markering vid ”lugna” läget eller då missförstånd inte kan ske. Ju närmare eget mål man kommer desto större blir inslaget av man-man markering och vice versa. Vid omställning från Anfallsspel till försvarsspel är det viktigt att snabbt komma på försvarssida och ”plocka upp” sin markering. Vem man skall markera avgörs genom att laget sorterar in motståndarna så att alla motståndarna blir markerade som snabbt som möjligt. Oftast sker detta genom att man i sin lagdel hittar den närmaste motståndaren (motståndaren i min zon) och markerar honom/henne. Vi vill försöka att ha ett högt försvarsspel där vi stressar våra motståndare att ta dåliga beslut samtidigt måste tränarna känna av när man skall ha ett lägre försvarsspel men vi skall försöka att ha högt försvarsspel så mycket som möjligt. Vårt mål med försvarsspelet är att vinna bollen så högt upp som möjligt och så centralt som möjligt för att ha nära till mål och alternativ till vänster, höger, framåt och bakåt.

LAGDELARNAS UPPGIFTER Målvakten vill vi skall spela långt ut med uppgift att dirigera fyrbackslinjen i försvarsspelet och att se till att vi får en bra start på anfallsspelet. Helst vill vi starta anfall via ett snabbt målvaktsutkast så att vi kan börja med bollen på marken. Vid spel med en ”rak” backlinje har målvakten större ansvar för att täcka och ge understöd till backlinjen i djupled. För att klara det behöver målvakten ha en förhållandevis hög utgångsposition. Backlinjen består av fyra spelare som i utgångsläget spelar på linje (rak backlinje). Vilka av backarna som markerar avgörs av motståndarnas position och spelsystem. Vi skall utnyttja ordentliga överflyttningar i och med det släppa kanten där bollen inte är för att göra ytorna mindre för bollhållande lag. Detta gör oss svaga för snabba spelvändningar därför behöver vi ha en hög beredskap att vara beredda på crossbollen. Även när långa bollar kommer emot backlinje skall vi ha en hög beredskap och vara beredda på att en går in i nickduellen och de övriga tre i backlinjen faller in bakom och bildar en trebackslinje. Anfallsmässigt så rullar vi gärna bollen fram och tillbaka (spelvändningar) i backlinjen samt på vår framskjutne mittback som förstärker mittfältet för att bli övertaliga i den lagdelen. Ytterback skall även de våga att komma offensivt dock endast när ytterforward har bollen, när ytterforward är felvänd skall ytterback ge alternativ bakåt och när ytterforward är rättvänd skall ytterback komma för att ge överlappsalternativ. Mittfältet består av tre centrala innermittfältare – en offensiv balansspelare och två innermittfältare, med uppgift att minst en av dem stödjer forward och den offensiva balansspelaren i anfallsspelet genom att löpa i djupet - gärna mellan ytterback och innerback. Eller ger understöd till centern. Defensivt ansvarar innermittfältarna för att minst en av dem, med full fart skall hjälpa backlinjen när bollar går över dem, den andra innermittfältaren skall självklart också följa med. I löpande spelet skall de se till att ingen mittfältare kan stå fri i spelyta 2 mycket med hjälp av backlinjens kommunikation.

Sida 9


SPELSYSTEM

den 6 augusti 2010

Den offensiva balansspelaren skall se till att först och främst täcka ytor framför mittfältet men även se till att mötande mittfältare blir pressade inåt i planen och markerade. Offensivt skall vår offensiva balansspelare bli den spelare som vi skall hitta rättvänd i spelyta 2 detta genom att alltid ligga halvvänd och lura i spelyta 2. En av de två innermittfältarna har rollen att komma och möta för ett kort uppspel detta växlar beroende på vem av mittfältarna som är närmst boll. Våra tre forwards skall se till att anfallsspelet blir bra och att vi håller i bollen en bit upp på motståndarens planhalva. Centern är den spelare som vi skall kunna nå med ett långt uppspel helst inte i huvudhöjd utan från markhöjd till brösthöjd. Centern håller i bollen/vänder upp/sätter tillbaka bollen så att mittfältet kommer med i anfallsspelet. Om vi vill, kan vi sedan använda kanterna för att komma runt eller ”sticka in” bollen i djupled mellan inner- och ytterback. Centern skall först och främst användas som en target player. Viktigt i vårt offensiva spel att centern hela tiden är på bollsida vid uppspelen samt ser till att han är först på de bollar som spelas till honom. Yttern på den sidan där bollen är, håller bredd högt upp och tar gärna emot ett kort uppspel från ytterbacken. Han/hon vänder och får understöd från ytterback för tillbakaspel om det inte går att vända upp. Blir yttern rättvänd med boll fyller ytterback eller den närmaste av de offensiva mittfältarna på för överlapp för att sedan komma till inlägg eller gå på eget avslut. Bortre yttern håller bredd initialt men kan sedan skära in för att vara med i avslutsfasen. Defensivt håller centern höjd och styr ut motståndarens anfall åt ett håll – där yttern pressar deras ytterback samtidigt som man försöker täcka av motståndarnas eventuella mittfältare eller ytterforward. Bortre yttern flyttar in och ner och intar en avståndsmarkering till sin spelare samtidigt som han kan hjälpa sitt mittfält. Vi backar hem en bit för att ge motståndarna chansen att starta sin speluppbyggnad och för att vi skall kunna knycka bollen så högt upp som möjligt.

LAGETS OCH SPELARNAS BALANS 4-3-3 är i grund och botten ett offensivt spelsystem med goda möjligheter att få med många spelare i anfallen att spela en bra anfallsfotboll. I det defensiva finns det en risk att man antingen ”tappar” alla sina tre forwards och på så sätt får det svårare att försvara sig eller att det blir att man spelar 4-5-1 (d.v.s. ytterforwards faller ner). I en 4-3-3 uppställning är det viktigt att ytterbackarna har offensiva kvalitéer för att komma med i anfallen och utnyttja de fria ytorna som finns på kanterna.

SAKER ATT VARA NOGA MED Det finns en tendens att alla tre anfallarna skär in mot mitten och tappar spelbredden. Man måste hålla positionerna – speciellt på bollsidan. Det finns också en tendens att mittfältaren löper ut mellan ytterback och ytterforward i de s k hålen. Kantytorna är avsedda för ytterback och forward. I försvarsspelet är just dessa ”hål” svårast att försvara och kommer vara vår svagaste punkt därför krävs en del träning för att se till att motståndarna har svårt att hitta in i dessa ”hål”.

FASTA SITUATIONER Offensiva fasta situationer lägger vi inte ner någon större energi på. En kort hörna där man går ut med 2 spelare rekommenderas. Variera med traditionella hörnor mot 1:a eller 2:a stolpen. Tänk på att alltid stanna med en spelare mer än motståndaren och att vi har en skytt som balanserar vår hörna. Se till att fasta

Sida 10


SPELSYSTEM

den 6 augusti 2010

situationer som inte är nära mål sätts igång snabbt. Viktigt är även att träna på fasta situationer så alla vet vad som kommer hända det rekommenderas att endast ha 1-3 varianter för att det skall vara lätt att förstå. För fasta defensiva situationer tillämpas en kombination av positions och markeringsförsvar. Vi har en spelare som tar främre stolpen samt en som täcker den främre ytan (skall alltid vara först), en eller två spelare som zonmarkerar. Övriga man-man markerar. Vi stannar alltid med minst 1 forward för att kunna starta ett snabbt anfall denna forward skall ligga på bollsida.

Sida 11


SPELSYSTEM

den 6 augusti 2010

© Lindome GIF www.lindomegif.se Box 9, 437 21 LINDOME Telefon 031-991388, 031-991611 ● Fax 031-991611 ● Mail info@lindomegif.se

Sida 12

Spelsystem Lindome GIF  

Hur Lindome GIF valt att spela

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you