Page 1

Lindome GIF Spelarutbildningsmatris den 26 juli 2010

6-8 år

Skapa ett motoriskt alfabet: Springa, gå, krypa, klättra o.s.v. Driva boll

9 år

Passning Insida/ utsida Mottagning Finta/ Dribbla

10 år

Medtagning

11 år

12 år

Förädlingsverksamheten

13 år

14 år

Press + Kollektiva Försvarsmetoder Zonmarkering Kombinations -markering

Smålagsspel: 1vs1 till 4vs4 Spel i överläge

Smålagsspel 1vs1 till 5vs5

Smålagsspel 1vs1 till 7vs7

Inget speciellt system

2-3-1 Anfall & Försvar

3-4-3 Anfall & Försvar

1*1,5h; 30min Lek med boll + 30min teknik + 30min spelövn 1*1,5h; 30min teknik + 30min spelmoment + 30 min spelövning

Integrerat i leken

16 år

Skapa överlägen

Försvarssida Markering; Man-man, Punkt, Avstånd samt Närmarkering

Rekommenderat 2 tillfällen (OK med 1) 2*1h; 30min lek med boll + 30min spelövning

15 år

Skott Nick

Spelbredd, speldjup

Försvar Spel Spelsystem Träningstid Fysträning

Utvecklingsverksamheten

Spelbar & Spelavstånd Icke riktningsbestämt spel

Anfall

Teknik

År

Talangverksamheten

EXTRA - 20min/vecka Styrkelek

Täckning + Understöd

Skapa överlägen

4-3-3 Def 3-4-3 Anf

1*1,5h; 20min lek med boll + 40min teknik +30min spelövning 2*1,5h; 20min teknink+40min spelmoment +30min spelövning

EXTRA - 20min/vecka Styrkelek & Styrketeknik (Varannan vecka teknik, varannan lek)

2*1,5h; 20min lek med boll + 40min teknik +30min spelövning 2*1,5h; 20min teknink+40min spelmoment +30min spelövning

Lindome GIF's Spelarutbildningsmatris  

När och vad skall vi träna på i olika åldrar?

Lindome GIF's Spelarutbildningsmatris  

När och vad skall vi träna på i olika åldrar?

Advertisement