Page 1

aktiv

Nr. 1 August 2010

LEDER Af Rasmus Kerrn Kære læser Velkommen til første nummer af Aktiv! Vi har glæder os meget til, at første nummer skulle udkomme – og nu er det endelig lykkes. Vi håber, I vil synes om det. Magasinet Aktiv udgives af DSF og henvender sig til de aktive i studenterbevægelsen – derfor er bladets fokus også rettet mod aktiviteter og organisationer i studenterbevægelsen. Som bladets læser er du således ikke bare passiv tilskuer, men mere end velkommen til at henvende dig til redaktionen med inputs – hvad enten det er sjove, forargende eller spændende historier. Magasinet Aktiv er bladet til om studenterbevægelsen til studenterbevægelsen

I skrivende stund lakker sommerferien mod enden, hvilket betyder studiestart! Der er sikkert masser af jer, der er med til at planlægge og afvikle studestarten for de mange tusinde nye studerende. Derfor er fokus for denne udgave af bladet studiestarten. Vi har hørt skrækhistorier fra SDU og har besøgt DTU, hvor studiestarten er i fokus næsten året rundt. Fra redaktionens side håber vi, at I vil tage godt imod bladet og få noget ud af at læse det.

dsf


EN RØVFULD AF EN Af Magnus Pedersen

”Og for at være

DEC

JAN

Samtaler

OK T

NOV

Hvervning af vektorer

SEP AUG

JUN

JU L

Forberedelsestur

MAJ

Introdag

MAR

Rustur

Skiftevis ugentlige retnings- og holdmøder

R

Retningsdage Hytteture

Ugentlige vektor hyggemøder

Nyt hold af vektorer

Optur

AP

”Du behøver måske ikke at tage på rustur med dem, du render op og ned af til daglig.”

Valg af koordinatorer

FEB

helt ærlig, så er der rimelig mange, rimelig nørdede mennesker her, og dér tror jeg, at det hjælper meget. Og det er ledelsen meget opmærksom på.”

Førstehjælpskursus

Valg af madhold

Danmarks Tekniske Universitet synes at have fundet en guldåre, når det kommer til introforløbet. Opkvalificering af rusvejledere og tværfaglige rusture er nøglen til succes og viser ledelsen, at de studerende er vigtige samarbejdspartnere. På SDU havde man sidste år problemer med finansieringen af rusturen. Med et større optag var der ikke plads til alle russere i de hytter, man almindeligvis lejede, og da man bad ledelsen om flere penge, afslog den dette pure. Det resulterede i, at flere nystartede studerende ikke kom på rustur i forbindelse med deres studiestart. Vi er taget til DTU for at høre, hvordan de undgår sådanne episoder i deres introforløb. Her mødes vi af Aske Guldberg og Anders Schlaikjer, der fører os forbi boghandelen og studenterhuset for at sætte os til rette i caféen. Alle tiltag er stiftet og drevet af Polyteknisk Forening. Her er det sociale studiemiljø i højsædet.

lepen frem og begynder at tegne et årshjul over forberedelserne til rusturen, mens de to koordinatorer forklarer. Koordinatorerne for rusturen vælges allerede i november året før, hvorefter de starter hvervningen af vektorer, som er titlen for de ældre studerende, der står for introforløbet. Vektorerne skal både igennem individuelle samtaler og gruppesamtaler for at sikre kompetencer og god gruppedynamik. Herefter begynder vektorholdene med at holde ugentlige møder for at planlægge de fælles rusture og hytteturene for studieretningerne. Men inden de for alvor starter forberedelserne, arrangerer koordinatorerne en ”optur”, forklarer Aske:

En røvfuld organisering giver indflydelse

”Det er vores uddannelsestur. Omkring 200 mennesker er med, vektorer, madhold og koordinatorer. Vi undervises i konfliktløsning, taleteknik og gruppedynamik. Sidste år havde vi også oplæg om herskerteknikker. Sådan forsøger vi at gøre noget nyt hvert år, så det tager selvfølgelig en ordentlig røvfuld at organisere.”

Vi lægger ud og spørger til opkvalificeringen af rusvejlederne, og Aske hiver straks papir og kug-

Anders forklarer, at vektorerne også undervises i førstehjælp uden for rusturen. Det er arbejdet


N RUSTUR med opkvalificering, der gør de studerende til nødvendige samarbejdspartnere for ledelsen, forklarer Anders: ”Der er ingen tvivl om, at DTU føler, at det får et sikkert grundlag for, at alle starter godt på deres uddannelse, og at de har et socialt miljø, der gør, at de ikke går død i det lige med det samme. Og for at være helt ærlig, så er der rimelig mange, rimelig nørdede mennesker her, og dér tror jeg, at det hjælper meget. Og det er ledelsen meget opmærksom på.” Det er netop på baggrund af det fælles udbytte, at der indgås en skriftlig aftale mellem Politeknisk forening og ledelsen, hvor de studerende får vidde rammer for planlægningen. Forhandlinger og samarbejde med ledelsen sikrer, at episoder som den på SDU sidste år ikke hænder, forklarer de to.

Fredagsbaren hvor du altid kender nogen På DTU er der fokus på at skabe socialt netværk på hele universitetet, snarere end på de enkelte studieretninger. De studerende bliver efter den fælles introduktionsdag inddelt på vektorhold

af otte-ti studerende fra samme studieretning. Herefter samles de med andre studieretninger på tværhold, som de tilbringer rusturen sammen med. Anders forklarer årsagerne til den fælles rustur: ”Du behøver måske ikke at tage på rustur med dem, du render op og ned af til daglig. Dem du møder er måske ikke nogen, du snakker så meget med, men så møder man dem på gangen og siger lige ”hey, hey”. Det kan mærkes.” Her bryder Aske ind og forklarer, at det sociale miljø sikrer, at der altid er kendte ansigter til fredagsbarerne. Det er netop det fælles netværk, der fastholder de studerende, vurderer de, men det er også med til at skabe en fælles studenteridentitet, og den er de ikke sen til at udnytte politisk. På rusturen inviteres PF og IDA, ingeniørernes fagforening, til at holde oplæg. Og det giver pote. PF organiserer i dag omkring 90 procent af de studerende, og rusturen er for mange første skridt på vejen til at blive aktiv i studenterpolitik, simpelthen fordi de får en god rustur, vurderer Anders. På DTU går et stærkt socialt netværk, medlederskab og studenterpolitik op i en højere enhed. Det er bestemt et eksempel til efterfølgelse.

T U TO R P R I S E N Af Svend Dyrholm

Det er efterhånden blevet fast kutyme, at der i forbindelse med studiestarten er historier fremme i pressen om rusture, der bogstaveligt talt drukner i alkohol. Konsekvensen har nogle steder været indførelse af alkoholpolitikker m.m. Men er indskrænkninger vejen frem? Og hvorfor er det kun de negative historier om introforløb, man hører?

faglighed og fadøl til at hænge sammen, uden at sidstnævnte sætter dagsordenen?

Kunne det tænkes, at der også laves begavede og kreative studiestartsaktiviteter af voksne, ansvarlige og engagerede rusvejledere, som kan få

Hvis dit RUS-hold skal indstilles, skal du sende en indstilling til dmstud@dm.dk. senest mandag d. 11. oktober 2010 kl. 12.

Dansk Magisterforening har oprettet en Tutorpris, du kan bruge til at skabe debat om rusture og introforløb generelt, så det kan inspirere og give grobund for endnu bedre introforløb fremover.

Kolofon Aktiv Danske Studerendes Fællesråd H.C. Andersens Boulevard 51, st. tv. 1553 København V Telefon: 33 32 48 13 Email: aktiv@dsfnet.dk Redaktion: Rasmus Kerrn (ansvarhavende redaktør) rkerrn@gmail.com Svend Dyrholm Mattias Friis Jørgensen Magnus Pedersen Annoncer: kontakt. aktiv@dsfnet.dk Design: Matilde Digmann www.matildedigmann.dk Tryk: Tryk 16 www.tryk16.kk.dk Oplag: 1300 eksemplarer


KALENDER

Aktiv er hele DSFs medlemsblad. Derfor er kalenderen også for hele DSF. Hvis du arrangerer noget, der skal med i kalenderen, så send en mail til aktiv@dsfnet.dk

August - November

27. AUGUST Erfaringsudveksling om styrelsesvalg

Allerede inden valgkampene starter rundt om på de danske uddannelsessteder, indkalder vi til erfaringsudveksling på styrelsesvalg og valgkampe.

Det er kl. 17 på DSFs kontor, H.C. Andersens Boulevard, 51st tv.

28. AUGUST Politiske udvalgsmøder

DSFs to politiske udvalg - Uddannelsespolitisk udvalg og levevilkårsudvalg - holder møde på DSFs kontor. DSFs kontor, H.C. Andersens Boulevard, 51st tv.

15. SEPTEMBER Opstartsmøde af international gruppe

DSF opstarter en international gruppe, der skal arbejde med europæisk og nordisk uddannelsespolitik. Så har du lyst til at blive klogere på EUs uddannelsespolitik, Bologna-processen og være med til at styrke den europæiske studenterbevægelse så kom til opstartsmøde d. 15. september kl. 16. DSFs lokaler H.C. Andersens boulevard 51, København K.

26. SEPTEMBER Ingeniørkoordinering Gruppen, hvor studerende fra alle landets ingeniørhøjskoler mødes og diskuterer relevante emner. Kontakt mv@DSFnet.dk

25.-26. september Studiestartsseminar

Studiestarten er altid hektisk i DSF. I år er det især SU og bedre studiemiljø, der står på dagsordenen. Studiestartsseminaret handler om, hvordan man bruger arbejdet med politik til at inkludere og begejstre nye aktive. Tilmelding SD@DSFnet.dk

5.-7. november: DSFs Politikkonference

Politikkonferencen er Danske Studerendes Fællesråds øverste politiske myndighed, som afholdes to gange årligt henholdsvis i foråret og efteråret. Næste gang bliver på Aarhus Universitet.

Kontakt DSF@DSFnet.dk

AKTIV  

Magasin til aktive studerende

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you