Page 1

9. – 13. september 2013


Prevzamemo skrb za vaše plače! OBRAČUN. POROČANJE. SVETOVANJE. Optimirajte izplačila in zmanjšajte stroške obračuna plač Davčna optimizacija skladno z delovnopravno in davčno zakonodajo Mesečno uveljavljanje zahtevkov za refundacije in upravičene oprostitve plačil prispevkov Računovodsko, kadrovsko in davčno svetovanje Ena kontaktna točka za vse države regije Adriatik

Rezervirajte termin za BREZPLAČEN POSVET in pregled pravilnosti obračuna plač po 18 kontrolnih točkah! Za prijavo pišite na place@unija.si ali pokličite 01/360 20 00.

UNIJA, računovodska hiša, d. d. | Tržaška cesta 515 | 1351 Brezovica pri Ljubljani | T: 01 360 20 00 | www.unija.si ZNANJE IN ZAUPANJE.

LJUBLJANA • ZAGREB • BEOGRAD • SARAJEVO • DUNAJ


Teden računovodij 2013 | 03

Spoštovani, Z veseljem vas pozdravljam na Tednu računovodij 2013, ki ga letos prirejamo že šestič zapored. Vsi, ki ste se dogodka udeleževali že v preteklih letih, ste verjetno težko pričakali program letošnjega srečanja, ki smo ga z ekipo sodelavcev, računovodskih in davčnih strokovnjakov ter predavateljev, skrbno pripravljali že mesece pred dogodkom. V sklopu Tedna računovodij vam želimo namreč predstaviti čim več aktualnih vsebin in novosti, saj je poznavanje le-teh ključnega pomena za uspešno reševanje računovodskih in davčnih dilem. Tako kot podjetniki in delodajalci, so tudi računovodje v zadnjem letu spet bili priča številnim spremembam na davčnem področju, saj nekatere nove davke ali spremembo starih narekuje gospodarska kriza oziroma je posledica želje vlade, da nekako zapolni vrečo, ki noče in noče biti dovolj polna. In ne le uvedba novih davkov in sprememba starih, zgodila se je tudi širitev naše »širše domovine«. Vstop Hrvaške v Evropsko Unijo je prinesel spremembe na področju

poslovanja s to novo članico, zato del Tedna računovodij namenjamo tudi vprašanjem davčne obravnave poslovanja s Hrvaško. Prepričana sem, da bodo informacije, ki jih boste udeleženci v okviru srečanja nabirali na strokovnih predavanjih, dobra popotnica za še bolj uspešno delo v prihodnje. Na brezplačnih predavanjih se bomo dotaknili številnih aktualnih tem, pojasnili napovedane spremembe in novosti zakonodaje, opozorili na posebnosti in si nedvomno vzeli čas tudi za vaša vprašanja. Predvsem pa ne bomo pozabili, da je dogodek namenjen tudi druženju in izmenjavi izkušenj, zato dobrodošli v naši Kavarni, kjer boste ob dobri kavi lahko v miru poklepetali s kolegi iz stroke. Vzemite si čas tudi za obisk stojnic naših pokroviteljev, ki so posebej za udeležence Tedna računovodij pripravili zanimive ponudbe. S svojo številčno udeležbo na dogodku in pozitivnimi odzivi po njem, nam tako udeleženci kot sponzorji vsako leto znova potrdite, da smo uspeli pripraviti srečanje na visokem

strokovnem nivoju in izpolniti vaša pričakovanja. Tako smo tudi letos vse sile usmerili v odlično izvedbo in čim večjo odmevnost srečanja tako v strokovni kot širši javnosti. V kolikor vam ne bo uspelo obiskati vseh želenih predavanj, pa boste v gradivu našli koledar izobraževanj za šolsko leto 2013/2014, v katerem se bodo, pod vodstvom naših izkušenih predavateljic in predavateljev, zvrstile vse najaktualnejše teme. Izpolnite si teden z nabiranjem znanja!

Polona Kovač Pikovnik Direktorica IR


04 | Teden računovodij 2013

O Inštitutu za računovodstvo Predvsem v zadnjem času se je izkazalo, da le strokovno dobro usposobljen računovodja lahko zanesljivo svetuje svojim strankam oziroma aktivno sodeluje pri poslovnih odločitvah in prispeva k uspešnosti poslovanja podjetja. Tako je brez nenehnega dodatnega usposabljanja in izobraževanja pravzaprav nemogoče slediti nenehnim spremembam zakonodaje in se spopadati z novimi izzivi, s katerimi se v zadnjem času srečujejo zaposleni v računovodski stroki. Kot priznan ponudnik izobraževanj s področja računovodstva, financ, kadrovskega in davčnega področja, Inštitut za računovodstvo zaposlenim v računovodski dejavnosti že vrsto nudi ustrezno podporo pri poglabljanju strokovnih znanj, obravnavi aktualnih tem v stroki,

reševanju računovodskih in davčnih dilem ter konkretnih vprašanj. Ker na izobraževanjih svoje znanje z udeleženci delijo najboljši strokovnjaki računovodske, davčne in kadrovske stroke, ker imajo slušatelji na srečanjih možnost aktivnega sodelovanja in zastavljanja vprašanj in ker je vzdušje na izobraževanjih vedno prijetno, se število udeležencev iz leta v leto povečuje. Veliko računovodij se na Inštitutu za računovodstvo izobražuje že leta in tako bogato nadgrajuje svoje strokovno znanje. Ker se nam zdi prav, da njihova predanost poklicu in visok strokovni nivo dobi tudi javno priznanje, smo jim letos ponudili možnost pridobitve certifikata »Računovodski strokovnjak IR«. Več o pridobitvi naziva si lahko preberete v nadaljevanju Zbornika.


Teden računovodij 2013 | 05

Izobraževanja S permanentnimi izobraževanji, šolami in seminarji s področja računovodstva, financ, kadrovskega in davčnega področja ter spletnim portalom, je Inštitut za računovodstvo postal nepogrešljiv sopotnik zaposlenih v stroki. Peto leto se že udeležujem predavanj na Akademiji IR in mi je zelo žal, da sem eno leto izpustil. Torej o Akademiji ter predavateljih vse najboljše. Tudi lokacija je ugodna, saj je do vas zelo enostavno priti. Tudi za ostalo osebje s katerim sem imel v tem času kontakt vse pohvale. Zato bom prav gotovo prihodnje leto ponovno slušatelj Akademije. Janez Papež, BIRO MOJCA, Mojca Papež s.p. Verjetno vam dovolj pove že to, da smo na letošnji Akademiji bili že tretjič in se bomo prav gotovo prijavili tudi za naslednje šolsko leto. Zelo smo zadovoljni, ker se skozi leto zvrstijo vse teme in nekako ob pravem času. Tudi z izbranimi predavatelji smo bile zelo zadovoljne. Nevija Pribac, MONEDA d.o.o. Akademija IR ki jo bomo v izobraževalnem letu 2013/2014 izvajali že osmič, je serija mesečnih srečanj računovodij, ki se odvijajo na različnih koncih Slovenije. Posamezna srečanja črpajo tematike iz aktualnih tematskih področjih, ki jih računovodja potrebuje pri svojem vsakdanjem delu: davki, računovodstvo, pravo in kadri. Naj gre za obravnavo sprememb zakonodaje, reševanje davčnih dilem ali osveževanje znanja iz določenega področja, je v ospredju vedno načelo: »Iz prakse za prakso«. Tako so udeležencem Akademije IR teme predstavljene sistematično, pregledno

in na podlagi praktičnih primerov. Udeleženci Akademije IR prejemajo mesečni bilten Unikum, mesečne informacije o novostih v davčno-računovodski zakonodaji za gospodarstvo, prav tako pa lahko koristijo brezplačne ure računovodskega in davčnega svetovanja ter številne druge ugodnosti znotraj programov Inštituta. Na Akademiji IR »GOSPODARSTVO« se bomo letos seznanili s spremembami SRS, se podučili o posebnostih poslovanja s tujino, pridobili praktične napotke za računovodje s področja prava in obdelali mnoge druge teme. Javnemu sektorju pa bomo ponudili Mini Akademijo IR »JAVNI SEKTOR«, ki bo v okviru treh srečanj zajela večna vprašanja s področja plač, davka na dodano vrednost in posebnosti obračun davka od dohodkov. Novost na letošnji Akademiji IR je možnost pridobitve naziva Računovodski strokovnjak IR, do katerega bodo udeleženci Akademije prišli po pridobljenem certifikatu, ki bo priznanje njihovemu znanju in dokaz visoki strokovni usposobljenosti. Z vpisom v register računovodskih strokovnjakov bo tudi širša javnost seznanjena z naborom vrhunskih računovodij. Lepo vabljeni na Akademijo IR, kjer ne bo manjkalo novih tem, izzivom in poznanstev! Vpisi v Akademijo IR že potekajo, zato si že danes zagotovite mesto med udeleženci in s tem večjo strokovnost pri vašem delu.


GOSPODARSTVO Šolsko leto 2013/2014

Šolnina vključuje:

• 9 srečanj (1 x mesečno od oktobra 2013 do junija 2014)

Plačilni pogoji

• akademijsko članstvo v Klubu IR (50% popust na Seminarje IR, 10% popust na Šole IR in ostale ugodnosti)

Možnost plačila na 3 ali 9 obrokov! Popust za plačilo v enkratnem znesku!

• svetovalne ure (za vsako leto udeležbe na Akademiji IR udeležencu pripada ena svetovalna ura) • 30% popust na dodatne svetovalne ure • 1 brezplačni spletni tečaj po izbiri, ostali s 50% popustom • gradivo in potrdilo o udeležbi • brezplačna letna naročnina na tiskano verzijo biltena Unikum

Cena

1.200 EUR + DDV

Popusti

• parkirnino in pogostitev med odmori • dostop do e-vprašalnikov po posameznih temah • NOVO!!! Brezplačen kratek seminar IR po izbiri

5% popusta za udeležence, ki so že obiskovali Akademijo IR 3% popusta za zgodnje prijave (do 30.6.2013) 2% popusta za plačilo v enkratnem znesku

Program Akademije IR “GOSPODARSTVO” 2013 / 2014 1. srečanje: oktober 2013 Praktične rešitve računovodskih in davčnih primerov Predavatelj: Mitja Černe

6. srečanje: marec 2014 Delovna razmerja in zaposleni Predavateljica: Beti Božnar

2. srečanje: november 2013 Računovodski in davčni vidik poslovanja med povezanimi osebami in poslovanje podružnic Predavateljica: mag. Barbara Guzina

7. srečanje: april 2014 Povezava med SRS in DDPO Predavateljica: Maja Bohorič

3. srečanje: december 2013 Davčni obračun 2013 Predavateljica: Maja Bohorič

8. srečanje: maj 2014 Pravo za računovodje - izbrane teme iz delovnega ter gospodarskega prava Predavateljica: Nina Globočnik

4. srečanje: januar 2014 Sestava letnega poročila in predstavitev poslovodstvu Predavateljica: Kristinka Vukovič

9. srečanje: junij 2014 Matematika za računovodje Predavateljica: Kristinka Vukovič

5. srečanje: februar 2014 Aktualno o DDV – najzanimivejši praktični primeri Predavateljica: Branka Svilar Mugoša


JAVNI SEKTOR Šolsko leto 2013/2014

Šolnina vključuje:

Program Akademije IR “JAVNI SEKTOR” 2013 / 2014

• akademijsko članstvo v Klubu IR (50% popust na Seminarje IR, 10% popust na Šole IR in ostale ugodnosti)

1. srečanje: november 2013 Kaj mora računovodja v javnem sektorju vedeti o DDV – aktualno, problematično, novosti … Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič

• 3 srečanja (1 x mesečno od novembra 2013 do januarja 2014))

• 1 svetovalna ura • 30% popust na dodatne svetovalne ure • 1 brezplačni spletni tečaj po izbiri, ostali s 50% popustom • gradivo in potrdilo o udeležbi • brezplačna letna naročnina na tiskano verzijo biltena Unikum • parkirnino in pogostitev med odmori • dostop do e-vprašalnikov po posameznih temah

2. srečanje: december 2013 Posebnosti obračuna plače v javnem sektorju, ki jih je potrebno poznati in najpogostejše pomanjkljivosti pri posredovanju podatkov o plačah v sistem ISPAP Predavatelj: Adam Šisernik 3. srečanje: januar 2014 Davčni obračun DDPO 2013 za javni sektor Predavateljica: Maja Bohorič

• NOVO!!! Brezplačen kratek seminar IR po izbiri

Plačilni pogoji Možnost plačila na 3 3 obroke! Popust za plačilo v enkratnem znesku!

Cena

480 EUR + DDV

Popusti Vsem udeležencem, ki se bodo v tekočem šolskem letu vpisali na obe Akademiji – GOSPODARSTVO in JAVNI SEKTOR, nudimo 20% popust na šolnino Akademije IR »JAVNI SEKTOR«. Predavanj se lahko udeležujejo različne osebe iz iste organizacije. Dodatna ugodnost za udeležence Akademije IR! Brezplačen kratek seminar po izbiri!

5% popusta za udeležence, ki so že obiskovali Akademijo IR 3% popusta za zgodnje prijave (do 30.6.2013) 2% popusta za plačilo v enkratnem znesku


08 | Inštitut za računovodstvo

Izobraževanja Na Kratkih seminarjih predavatelji na strnjen način predstavijo bistvo o posamezni temi, vključno z aktualnimi spremembami zakonodaje in primeri iz prakse, kar slušateljem omogoča takojšnjo uporabo pridobljenih informacij pri delu.

Seminarji IR ponujajo teme, ki so vezane na aktualno problematiko in spremembe zakonodaje; predavatelji na strnjen način in s številnimi praktičnimi primeri osvetlijo določeno tematiko in podajo odgovore na konkretna vprašanja slušateljev.

Spletni tečaji s pomočjo multimedijskih vsebin uporabnikom omogočajo bolj zanimiv in enostavnejši način pridobivanja znanja. Podkrepljeni so s praktičnimi primeri, pojasnili predavateljev v video in avdio tehniki, interaktivnimi vprašalniki in številnimi spletnimi povezavami.

m

Za s al am e p os od toj je ne tn in ike Za ra ču no vo ds tv a

Šole IR so celovito zaokrožen programi, ki preko 4 srečanj podrobneje obravnavajo določeno tematiko v teoriji in praksi. Primerne so za začetnike kot tudi za tiste, ki želijo znanje poglobiti, nekatere Šole IR pa se izvajajo v dveh stopnjah - kot “Osnove” in “Poglobljeno”.

PROGRAM Bodite konkurenčni

in stopite v korak

s časom

www.pronet-kr.si

Poslovanje še ni bilo tako preprosto Napreden, intuitiven, enostaven, inteligenten, pregleden in zanesljiv ProGRAM! Računovodji omogoča vodenje poslovnih dogodkov z možnostjo neposrednega stika s stranko. En ProGRAM - dvoje "vrat", optimizacija procesov, prihranek in ekološka osveščenost.


Teden računovodij 2013 | 09

Računovodski strokovnjak IR Pridobite naziv Računovodski strokovnjak IR! Je že res, da je pomembna vsebina in ne celofan, da je pomembno, kar imamo v glavi in ne na papirju ter kako znamo to uporabiti, pa da pametni ne potrebuje lista, ker da izobražen človek nosi svoja bogastva v sebi. A res je tudi, da ljudje poleg golega zavedanja potrebujemo tudi priznanje, ki nam potrdi našo vero, da smo dobri, nam vlije zaupanje vase in nas požene spet dalje. Tako se začne že v vrtcu, ko vsi otroci za uspešno udeležbo pri vožnji kolesa dobijo priznanje ali medaljo in tako se nadaljuje daleč v odrasli svet. Tudi majhna podjetja kot večje korporacije se rade vidno in pisno pohvalijo z izjavami svojih poslovnih partnerjev, z referencami, s priznanji o kvaliteti, ki so jih prijele od zunanjih inštitucij. Nemalokrat je celo pogoj, da uspemo pri neki ponudbi tudi to, da izkažemo svojo kvaliteto tudi na ta način – s pisnim potrdilom, certifikatom kakovosti. Z mislijo, da nihče ni slučajno pameten (Seneka), se strinjamo tudi na Inštitutu za računovodstvo, kjer cenimo vaš trud pri izpopolnjevanju znanja in obiske Akademije IR kot tudi najrazličnejših šol in seminarjev. Da je treba znanje obnavljati, ga utrjevati, osveževati z novostmi potrjujete mnogi naši cenjeni slušatelji, prenekateri se Akademije IR udeležujete leta zapored. Prepričani smo, da vas je praktično delo v kombinaciji z udeležbo na teh permanentnih izobraževanjih, preverjanje lastnih izkušenj z drugimi udeleženci in predavatelji oblikovalo v računovodske strokovnjake, ki jim manjka le še javno priznanje.

Zato smo se odločili, da ponudimo vsem, ki delajo na področju računovodstva in se nenehno izpopolnjujejo na Akademiji IR in drugih izobraževanjih, možnost pridobitve certifikata »Računovodski strokovnjak IR«. Ta jim bo v priznanje za njihovo strokovnost, pokazatelj odličnosti delodajalcem in strankam. Prav tako omogočamo vsem, ki bodo pri nas morebiti obiskali le šolo, kot tudi njihovim delodajalcem, da pridobijo ne le potrdilo o udeležbi temveč tudi zagotovilo, da so znanje tudi osvojili, zato omogočamo opravljanje delnih preizkusov znanja – npr. zgolj za področje obračuna plač, dvostavnega knjigovodstva in podobno. Na naslednjih straneh predstavljamo pogoje za pridobitev potrdila o uspešno opravljenem delnem preizkusu znanja ter pogoje za pridobitev certifikata Računovodski strokovnjak IR. Naj se vaša prizadevanje za znanje in vaše trdo delo potrdi s certifikatom! Zakaj pridobiti naziv Računovodski strokovnjak IR? Kandidati za pridobitev naziv bodo lahko v skladu s pogoji iz Pravilnika o pridobitvi naziva »Računovodski strokovnjak IR« pridobili certifikat, ki bo priznanje njihovemu strokovnemu znanju in usposobljenosti. Hkrati bodo vpisani v register, ki bo voden s strani podeljevalca naziva in na portalu Inštituta za računovodstvo dostopen širši javnosti. Register bo vseboval podatke o imetniku certifikata (ime, priimek, naslov), podatek o datumu pridobitve certifikata


10 | Teden računovodij 2013

in podatke o vsakoletni potrditvi aktivnosti certifikata. Inštitut za računovodstvo bo vodil tudi evidenco o vseh nadaljnjih podaljšanjih certifikatov. Register bo tako združeval visoko usposobljene strokovnjake, ki bodo sposobni delovati v slovenskem in mednarodnem prostoru. Računovodski strokovnjaki bodo lahko s svojim delovanjem prispevali k povečanju vrednosti podjetij, uživali pa bodo tudi ugled v strokovni in širši javnosti. Pogoji za pridobitev naziva Preizkus znanja za pridobitev naziva »Računovodski strokovnjak IR« bo lahko v skladu z določili pravilnika pridobila fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: • je oz. je bil udeleženec Akademije IR v najmanj enem izmed zadnjih treh šolskih let • ima ustrezne delovne izkušnje – najmanj tri leta samostojnega dela v računovodstvu, ki jih dokazuje s potrdilom delodajalca ali s podatkom o registraciji dejavnosti računovodstva (SKD 69.200). • in uspešno opravi preizkus znanja iz naslednjih področij, ki jih obravnavajo šole in delavnice IR: • Šola dvostavnega knjigovodstva (poglobljeno) • Delavnica – računovodstvo zalog • Šola obračuna plač • Davčna šola (davčnega postopka, dohodnine in obdavčitve

premoženja) • Šola DDV poglobljeno in Poglobljena delavnica o DDV • Šola DDPO in izdelava davčnega obračuna DDPO • Poznavanje pravil glede sestavljanja pravilnika o računovodstvu, sestavljanja in analize letnega poročila. Preizkus znanja lahko kandidat opravi tudi z opravljanjem delnih preizkusov znanja po vsaki udeležbi na šolah in delavnicah IR. Z udeležbo na Akademiji IR do potrebnega znanja Na srečanjih Akademije IR bodo v tekočem šolskem letu obravnavane vse teme iz katerih morajo kandidati opraviti preiskus znanja za pridobitev naziva “Računovodski strokovnjak IR”. Udeleženci Akademije IR lahko tako v tekočem šolskem letu opravljajo delne preizkuse tudi brez udeležbe na posameznih šolah ali delavnicah. Ob uspešno delnem opravljenem preizkusu znanja s strani Inštituta prejmejo ustrezno potrdilo. Akademija IR “GOSPODARSTVO” in Mini Akademija IR “JAVNI SEKTOR” bosta tudi v šolskem letu 2013/2014 postregli z aktualnimi vsebinami, ki jih ne gre zamuditi. Vpis v novo sezono Akademije IR že poteka. Pridružite se nam na Akademiji IR in si pridobite potrebno znanje za opravljanje preizkusa znanja in pridobitev naziva Računovodski strokovnjak IR. Več informacij in prijave na www.iracunovodstvo.eu oziroma na tel. 01 360 20 20.


Teden računovodij 2013 | 11

Podaljšanje naziva V naslednjih obdobjih se naziv enkrat letno potrdi oziroma podaljša za naslednje obdobje v skladu s pogoji, določenimi v 9. členu pravilnika. Pogoj za vsakoletno podaljšanje oziroma potrditev certifikata, je uspešno opravljen vsakoletni test iz ene od tem, predavane na Akademiji IR tekočega leta ter obnovitveni preizkus znanja na vsakih pet let. Prvi test se opravi eno leto po pridobitvi certifikata, prvi ponovni preizkus znanja pa pet let po pridobitvi certifikata. V letu, ko se opravlja ponovni preizkus znanja, se test ne opravlja. Cena Cena za opravljanje preizkusa znanja za pridobitev naziva “Računovodski strokovnjak IR” znaša 240 € + ddv. Več informacij o nazivu “Računovodski strokovnjak IR” najdete na portalu www.iracunovodstvo.eu v rubriki Računovodski strokovnjak IR, kjer je objavljen tudi Pravilnik o pridobitvi naziva “Računovodski strokovnjak IR”. Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo tudi preko e-maila: info@iracunovodstvo.eu ali na tel. 01 360 20 20. Izpopolnite svoje strokovno znanje in se povzpnite med najboljše! Lepo vabljeni v družbo »Računovodskih strokovnjakov IR«.


IR v dobro znanja

skupaj pomagamo najšibkejšim Spoštovani, Dejstvo je, da je kriza močno zarezala v mnoga podjetja, družine in številne posameznike. Ker v marsikateri družini primanjkuje že za stroške in osnovne potrebščine, je razumljivo, da se je vsemu ostalemu žal treba odpovedati. Otroci pa imajo vendarle veliko potreb in želja. Potreba po pridobivanju znanja z najrazličnejših področij, ki pomembno vpliva na otrokov celostni razvoj, je v današnjem svetu vse večja. Otroci so znanja željni, več kot ga bodo imeli, bolj odločno in samozavestno bodo zakorakali v svet odraslih in svoji karieri naproti. Da bi vsem, prav vsem otrokom, ki jim finančni položaj njihovih staršev ne omogoča dodatnega izobraževanja, olajšali pot do znanja, na Inštitutu za računovodstvo že drugo leto 1 eur od vsakega udeleženca na izobraževanjih Inštituta za računovodstvo in 10 eur od vsakega udeleženca Akademije IR namenjamo za potrebe šolanja otrok iz socialno najšibkejših okolij. Letos smo denar namenili društvu SOS telefon za nakup šolskih torb in šolskih potrebščin za številne otroke, ki so pravkar zakorakali v novo šolsko leto. Prepričani smo, da lahko skupaj marsikaj spremenimo, zato bomo tudi v bodoče delovali v smeri zbiranja sredstev za njihovo izobraževanje. Iskrena hvala, ker z obiskom naših izobraževanj prispevate za dobro otrok.

oglas


Teden računovodij 2013 | 13

Boni in kuponi Spletna prodaja bonov in kuponov se je v Sloveniji precej razširila, prav tako podjetja v želji po vračilu kupcev in zagotavljanju bodočega dohodka rada ponujajo darilne in druge bone ter kupone. Trgovci pač v času gospodarske krize iščejo poti do poplačila svojih terjatev in do novih kupcev; bone in kupone pa je mogoče različno računovodsko in davčno obravnavati. Bon za izdajatelja predstavlja obveznost, da ga sprejme kot plačilo za kasneje opravljeno dobavo blaga ali storitve, za prinosnika pa terjatev, da mu izdajatelj ob predložitvi bona v unovčenje izroči blago ali storitve. Zato jih tudi računovodsko obravnavamo kot bodisi kratkoročno sredstvo bodisi kratkoročno obveznost. Prihodke in odhodke ali spremembe zalog v zvezi z boni izkazujemo v trenutku njihovega unovčenja, saj so boni le način poravnave dolga, ki sledi trenutku opravljene storitve ali dobave blaga in izdanemu računu. Predhodna prodaja bona lahko pomeni eventualno stanje sredstev (terjatev) ali stanje obveznosti. Pri prodaji bonov promet blaga in storitev še ni bil opravljen (in ne izkazani prihodki), temveč gre le za

zamenjavo ene vrste plačilnega sredstva za drugo nadomestno plačilno sredstvo (ki ima lahko celo omejen rok unovčljivosti). Promet blaga oziroma storitev nastane šele v trenutku unovčenja bona, zato se šele takrat izkažejo prihodki. Za pravilno računovodsko obravnavo je treba vedno prebrati tudi navodila o namenu in rabi bonov. Vrsta bona in pravice, ki jih prinaša, pa lahko pomenijo tudi različno davčno obravnavo. Darilni boni Trgovec v maloprodaji, ki prodaja lastne vrednostne darilne bone, bo torej táko prodajo obravnaval kot menjavo enega plačilnega sredstva za

drugo, kar pa še niso prihodki, prav tako transakcija ni predmet davka na dodano vrednost. Zato za prodajo bona ne izstavi klasičnega računa z obračunanim davkom, temveč lahko izstavi tudi le potrdilo o prodaji bona, blagajniški prejemek ali drug dokument, na podlagi katerega evidentira prejem gotovine (ali druge vrste plačila) in svojo obveznost do prinosnika bona. Ob unovčenju bona bo trgovec izkazal nižji prejem drugih plačilnih sredstev (gotovine in drugih), izpolnitev obveznosti do prinosnika bona ter prihodke od prodaje blaga ali storitev, prav tako pa obračunal davek na dodano vrednost, če je identificiran za te namene.

Konto 230 – obveznosti do prinosnikov darilnih bonov izkazuje v dobro vrednost bonov v obtoku (še ne unovčeni boni), v breme pa znesek unovčenih bonov. Prikazani način knjiženja velja tudi za druge dejavnosti (na primer osebne storitve).


14 | Teden računovodij 2013

Knjiženje pri trgovcu bi bilo torej takšno: Zap. št.

Opis poslovnega dogodka

1.

Izročitev darilnega bona in prejem gotovine.

2.

Knjiženje dnevnega iztržka, del prodaje je bil plačan z boni: • prejem gotovine, • plačila s karticami, • prejem darilnih bonov, • prihodki od prodaje, • obveznost za DDV.

Konto

V breme

100 230

100,00

100 165 230 760 260

300,00 352,00 80,00

V dobro 100,00

600,00 132,00

Trgovec v maloprodaji pa lahko za plačilo sprejme tudi bone, ki so jih izdali drugi (na primer trgovski center, v katerem ima najet prodajni prostor). V tem primeru prejeti boni predstavljajo terjatev do izdajatelja bonov, kar bi knjižili takole:

Zap. št.

Opis poslovnega dogodka

1.

Knjiženje dnevnega iztržka, del prodaje je bil plačan z boni: • prejem gotovine, • plačila s karticami, • prejem darilnih bonov, katerih izdajatelj je trgovec, • prejem darilnih bonov, katerih izdajatelj je center, • prihodki od prodaje, • obveznost za obračunani davek na dodano vrednost.

Kupon za popust Vsi popusti, tako dani kot prejeti, se računovodsko obravnavajo kot popravek (storno) že izkazanih prihodkov oziroma odhodkov. Če je kupec z izpolnjevanjem določenih pogojev dosegel neke točke ali pravico do

popusta, se predložitev tega kupona obravnava kot popust pri plačilu, pri tem pa je treba biti pozoren na sodbe Sodišča ES in pojasnila DURS, iz katerih si moramo zapomniti, da 100-odstotnega popusta ni. Če gre za

Konto 100 165K 230 165B 762 260

V breme

V dobro

300,00 152,00 80,00 200,00 600,00 132,00

100-odstotni popust, se kljub predložitvi kupona ob prodaji berejo določbe o podarjenem blagu ali storitvi. V te namene priporočamo branje pojasnila DURS št. 4230-965/2006, z dne 19. 3. 2007.


Teden računovodij 2013 | 15

Zap. št.

Opis poslovnega dogodka

1.

Podjetje natisne 10 kuponov za popust v vrednosti 20 € pri nakupu v njegovi prodajalni do 31. 12. Izroči jih gasilskemu društvu za srečelov

994 999

Podjetje proda izdelek po redni ceni 122,00 €, pri izdaji računa upošteva predloženi kupon in ga obravnava kot dani popust..

762 762 260 100

102,00

994 999

20,00

2.

3.

Konto

Zmanjša tudi stanje izdanih, še ne unovčenih kuponov.

V breme

V dobro

200,00 200,00 100,00 -16,39 18,39 20,00

Ker bi podjetje rado imelo evidenco, koliko kuponov je še v obtoku in koliko že unovčenih, vodi evidenco na zunajbilančnih kontih. Knjiženje na zunajbilančnih kontih ni obvezno, to evidenco si lahko podjetje zagotovi tudi drugače. Omenimo naj še bone med podjetji. Če podjetje svoje prodaje ne dobi plačane v denarju, temveč mu kupec v zameno ponudi bone svojega podjetja, naš prodajalec »račun« za take bone izkazal med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami (priporočamo skupino 16) ter obveznost do tega kupca, nakar bi na podlagi pobotne izjave knjižil zapiranje svojih terjatev do kupca in obveznosti do njega za prejete bone. Ostanejo mu boni na skupini 16, ki jih lahko različno porabi – za nakup materiala ali storitev zase, za razdelitev zaposlenim (pri čemer upošteva še dohodninski vidik), poslovnim partnerjem ali jih proda naprej. Zap. št.

Opis poslovnega dogodka

1.

Podjetje proda darilni bon za masažo hrbta.

2. 3.

Boni za konkretno storitev Kadar so izdani darilni ali drugi boni za konkretno storitev ali konkretno blago, je davčna oblast zavzela stališče, da gre za avansno plačilo, kar ob prodaji bona oziroma ob prejemu plačila za bon pomeni obveznost za obračun davka na dodano vrednost, kadar ne gre za prodajo potrošnikom, pa tudi izdajo avansnega računa. Prejem avansa namreč pomeni nastanek obdavčljivega dogodka pred datumom dejanske dobave blaga oziroma opravljene storitve. Davčna uprava je to zapisala v pojasnilu št. 4230-620/2011, z dne 21. 9. 2011, kjer je upoštevala sodbe Sodišča ES. Konto

V breme

100 230

60,00

Od prejema plačila bona za konkretno storitev obračuna DDV.

195 260

10,82

Podjetje opravi masažo in izda račun potrošniku.

230 760 195

60,00

V dobro 60,00 10,82 49,18 10,82


16 | Teden računovodij 2013

Veliko podjetij se odloča za pospeševanje prodaje s prodajo prek spletnih posrednikov, tako da lahko fizične in pravne osebe kupijo kupon (bon) prek spletnega ponudnika in ga predložijo za plačilo pri koriščenju storitve ali nakupu blaga. Pri tem je treba opozoriti, da gre pri spletni prodaji največkrat za ponudbo konkretne storitve ali konkretnega izdelka, zato moramo upoštevati sodbe Sodišča ES in prej omenjeno pojasnilo davčne uprave. Če podjetje prejme od spletnega posrednika delno ali celotno plačilo za prodane spletne bone in kupone pred dobavo blaga ali preden so storitve opravljene, tako prejeto plačilo upošteva kot prejeti avans (nastane obveznost obračuna DDV). Kot je pojasnila davčna uprava, to ne velja za spletnega posrednika, ki bo obračunal DDV le od svojega zaslužka (provizijo). Podjetje bo ta račun za posrednikovo provizijo knjižilo med stroške storitev. V praksi lahko nastopijo situacije, da spletni ponudnik ne nakaže takoj vsega izkupička podjetju, temveč z določenim zamikom ali ob določenem pogoju (npr. predložitev poročila o unovčenih bonih). V tem primeru bi bilo ustreznejše knjiženje prodaje, plačane s kuponi, v dobro konta 120 in v breme konta 165 (namesto prej prikazano v breme konta 230). Konto 230 v izkazuje na kreditni strani prejeta (pred)plačila od spletnega ponudnika, na debetni pa unovčene kupone. Enako funkcijo bi lahko imel konto 165; kateri konto bomo izbrali, je odvisno od tega, kdaj spletni ponudnik plača plačila naših kupcev spletnemu ponudniku.

Če bi spletni ponudnik nakazal vsa prejeta plačila kupcev kuponov, ti pa ne bi unovčili vseh kuponov, bi na kontu 230 ostajal saldo, ki ga je treba odpraviti v dobro poslovnih prihodkov. Menimo, da je tudi od tega zneska treba obračunati in plačati DDV (po preračunani stopnji).

Pri prodaji prek spletnih ponudnikov z davčnega vidika priporočamo skrbnost pri branju pogodbe in pogojev sodelovanja v spletni akciji, saj se v praksi pojavlja veliko spletnih ponudnikov, ki se razlikujejo pri načinih poslovanja s podjetjem, od pogojev medsebojnega poslovanja pa je odvisno knjiženje kot tudi obračunavanje DDV-ja.

Kristinka Vukovič


UÄ?inkovit

sistem povezanih dokumentov

www.findinfo.si


18 | Teden računovodij 2013

Program predavanj - Teden računovodij 2013 Ponedeljek, 9. september 2013 Predavalnica BOR - 85 mest

9.00 - 10.30 Kraj obdavčitve storitev z DDV (Maja Dolinar Dubokovič)

10.15 - 11.45 Najnovejša sodna praksa sodišča EU na področju DDV (Branka Svilar Mugoša) 12.00 - 13.30 Medletno poročanje (Silva Koritnik Rakela)

10.45 - 12.15 Določbe ZPIZ-2, ki se nanašajo na prispevke za socialno varnost in jih bomo pričeli uporabljati po letu 2013 (Beti Božnar)

13.45 - 14.45 Aktualno iz dohodnine (Maja Bohorič)

12.30 - 13.30 Knjiženje poslovnih terjatev: nekatere dileme in aktualna vprašanja (Kristinka Vukovič)

11.00 - 12.00 Knjiženje državnih podpor po SRS in MSRP (Kristinka Vukovič)

13.45 - 14.45 Obračun DDPO za leto 2013 (Maja Bohorič)

12.30 - 13.15 Samostojni podjetnik od A do Ž (Vesna Bartolj Maver)

Predavalnica TISA - 28 mest

13.45 - 15.15 Obdavčitev samostojnega podjetnika (Vesna Bartolj Maver)

11.00 - 12.00 Matematika za računovodje – izračun obresti v davčnih postopkih (Kristinka Vukovič) 12.15 - 13.15 Računovodstvo in obdavčenje kmetov (dr. Tatjana Jovanovič) 13.30 - 14.30 Specifike računovodstva in obdavčitve javnih zavodov s področja izobraževanja in športa (dr. Tatjana Jovanovič)

Torek, 10. september 2013 Predavalnica BOR - 85 mest

8.30 - 10.00 Metode vrednotenja zalog in njihov pomen v proizvodnih podjetjih (Miro Dečman)

Predavalnica TISA - 28 mest

Predavalnica BREZA 9.15 - 10.00 Kako v praksi z izvršnico do plačila? (predavatelji NLB)

Sreda, 11. september 2013 Predavalnica BOR - 85 mest

8.30 - 10.30 Obračunavanje DDV pred in po vstopu Hrvaške v EU (Branka Svilar Mugoša) 10.45 - 12.15 Obdavčitev obresti in dividen pri poslovanju s Hrvaško (Maja Bohorič) LEGENDA: Sponzorsko predavanje


Teden računovodij 2013 | 19

12.30 - 14.00 Obdavčitev podružnic na Hrvaškem (mag. Barbara Guzina)

Predavalnica TISA - 28 mest

14.15 - 15.15 Kako do nepovratnih sredstev na Hrvaškem (Alma Židanek)

12.30 - 13.15 Kratka predstavitev pomena konsolidacije (Vesna Bartolj Maver)

Predavalnica TISA - 28 mest

13.45 - 14.30 Verižno konsolidiranje (Vesna Bartolj Maver)

11.00 - 12.00 Knjiženje pri izbrisih, stečajih in prisilnih poravnavah naših kupcev (Kristinka Vukovič) 12.15 - 13.45 Reševanje konfliktov (Andrej Plevnik)

Četrtek, 12. september 2013 Predavalnica BOR - 85 mest

8.30 - 10.00 Delovno-pravni in davčni vidik izplačevanja potnih stroškov (Maja Dolinar Dubokovič) 10.15 - 11.45 Zahtevnejši primeri določitve kraja opravljene dobave blaga pri DDV (Branka Svilar Mugoša) 12.00 - 13.30 Aktualna davčna problematika posojil med povezanimi osebami; neplačila, konverzije (debt to equity swap), pasti tanke kapitalizacije … (Mitja Černe) 13.45 - 14.45 Knjiženje poslovnih terjatev: nekatere dileme in aktualna vprašanja (Kristinka Vukovič)

10.30 - 12.00 Bližnjica do nepovratnih sredstev (Tjaša Milošič)

Petek, 13. september 2013 Predavalnica BOR - 85 mest

8.30 - 10.00 Oprostitve in spodbude pri zaposlovanju po ZDR-1, ZUTD in ZPIZ-2 (Beti Božnar) 10.15 - 11.15 Knjiženje pri izbrisih, stečajih in prisilnih poravnavah naših kupcev (Kristinka Vukovič) 11.45 - 12.45 Obdavčitev kapitalskih dobičkov (Maja Bohorič) 13.00 - 14.00 Matematika za računovodje – izračun obresti v davčnih postopkih (Kristinka Vukovič) Predavalnica TISA - 28 mest 9.00 - 9.45 Društvo z vidika nepridobitne in pridobitne dejavnosti (Vesna Bartolj Maver) 10.15 - 11.00 Sponzorstvo in donacije (Vesna Bartolj Maver)


20 | Teden računovodij 2013

Obresti od posojil, plačane mami v tujino Čeprav se včasih zdi, da je o obrestih že vse ničkolikokrat povedano in da ni moč povedati ničesar več, so vprašanja o obrestih večna tema, ki jo je treba osveževati. Koliko obresti naj obračunam, je kaj lahko narobe, če jih ne, koliko jih lahko knjižim? To so, čeprav na videz enostavna, pogosta vprašanja. Tokrat bomo osvetlili vidik obračunavanja in plačevanja obresti, kadar je posojilodajalec podjetje iz tujine, največkrat povezana oseba (po domače lastnik). V teh primerih predstavljajo obresti za našega rezidenta stroške in obveznost za plačilo. Obresti obračunamo in knjižimo, kot se o njih dogovorijo pogodbene stranke s posojilno pogodbo, in to ne glede na davčne vidike. Davčni vidik je pomemben pri sestavljanju letne davčne napovedi in pri izplačevanju obresti kot ene od vrst dohodkov. Glede stroškov obresti je potrebno najprej osvetliti vidik davčno priznanih odhodkov. Zanje najprej velja splošno pravilo iz 12. člena ZDDPO-2, to je, da gre za odhodke, ki so knjiženi skladno z računovodskimi standardi in izkazani v letnem poročilu. Obenem pa za stroške obresti veljajo še tri specialna pravila. Najprej so v celoti davčno nepriznani odhodki za obresti tisti po 30. čl. ZDDPO-2, to je za obresti od posojil, prejetih od oseb, ki imajo sedež, kraj dejanskega delovanja poslovodstva ali prebivališče v državah, razen držav članic EU, v katerih je splošna oz. povprečna nominalna stopnja obdavčitve dobička nižja od 12,5 % in je država objavljena na seznamu (najdemo ga na spletni strani DURS, pravne osebe, aktualno). Drugo pravilo je, da se po 19. členu zakona priznajo odhodki za obresti med povezanimi osebami le do višine zadnje objavljene, ob času odobritve posojila znane priznane obrestne mere, razen če zavezanec lahko dokaže, da bi v enakih ali

primerljivih okoliščinah dal posojilo po obrestni meri, ki je nižja od priznane obrestne mere, tudi posojilojemalcu, nepovezani osebi. Tretje specialno pravilo pa se nanaša na posojila, prejeta od delničarja oziroma družbenika (ni pomembno, ali gre za pravno ali fizično osebo), kjer se stroški obresti ne priznajo, če so posojila prejeta od delničarja oziroma družbenika, ki ima kadarkoli v davčnem obdobju neposredno ali posredno v lasti najmanj 25 odstotkov delnic ali deležev v kapitalu ali glasovalnih pravic v zavezancu, če kadarkoli v davčnem obdobju ta posojila presegajo štirikratnik zneska deleža tega delničarja oziroma družbenika v kapitalu zavezanca, razen če zavezanec dokaže, da bi presežek posojil lahko dobil od posojilodajalca, ki je nepovezana oseba. Za posojila delničarja oziroma družbenika se štejejo tudi posojila od tretjih oseb in bank, če zanje jamči ta delničar oziroma družbenik oziroma če so ta posojila pridobljena v zvezi z depozitom tega delničarja oziroma družbenika v tej osebi oziroma banki. Določbe o tanki kapitalizaciji pa so prav sedaj v spreminjanju in ne glede na objavljen osnutek predloga sprememb zakona je težko napovedati, kakšna bo njihova končna vsebina. Če so obresti obračunane višje, kot je priznano po 19. ali 32. členu, so torej nepriznan davčni odhodek. Nepriznan odhodek pa so tudi zato, ker zakona določa, da so nepriznani vsi dohodki, ki so podobni dividendam, vključno s prikritim izplačilom dobička. Kaj se šteje za prikrito izplačilo dobička, je določeno v 7. točki 74. člena ZDDPO-2. Med ostalim sodijo k prikritemu izplačilu dobička tudi obresti na posojila, dana po nižji ali prejeta po višji obrestni meri, kot znaša priznana obrestna mera iz 19. člena tega zakona, in obresti od presežka posojil iz 32. člena tega


Teden računovodij 2013 | 21

Obresti obračunamo in knjižimo, kot se o njih dogovorijo pogodbene stranke s posojilno pogodbo, in to ne glede na davčne vidike. Davčni vidik je pomemben pri sestavljanju letne davčne napovedi in pri izplačevanju obresti kot ene od vrst dohodkov. zakona. Zakon torej določa »obresti na posojila, prejeta po višji obrestni meri«, kar bi nas navdalo z občutkom, da so v tem primeru celotne obresti davčno nepriznane. Vendar, če so obresti dane po priznani obrestni meri ali nižji od nje, so to obresti in ne dohodek, podoben dividendam. Zato je logično, da so ne glede na dobesedno jezikovno razlago zakonske določbe lahko kot prikrito izplačilo dobička in s tem dohodek, podoben dividendam lahko zgolj obresti, ki presegajo priznan znesek iz 19. člena. Še enkrat pa poudarimo, gre za davčni vidik in ne poslovni. Tako kot so obresti s pogodbo dogovorjene, bodo tudi obračunane in knjižene v poslovne knjige. Kadar gre za obresti, ki smo jih prejeli od matičnega podjetja iz tujine, se lahko zgodba o obrestih še malce zaplete.

Namreč pri izplačilu v tujino je potrebno brati tudi določbe o obračunu davčnega odtegljaja; po 70. členu zakona se obračuna po stopnji 15 %. Za obresti do višine priznane obrestne mere iz 19. člena zakona lahko uporabimo določbe, ki veljajo za povezane osebe med povezanimi družbami iz različnih članic EU po 72. členu, kjer so določeni pogoji, kdaj davka od plačil obresti ni potrebno odtegniti. V 2. odstavku tega člena je jasno določeno, da je to oprostitev možno uporabiti le za priznani del obresti. Za razliko, ki presega obresti po priznani obrestni meri, pa je pri izplačilu potrebno brati določbe o dividendah (71. člen), kjer je prav tako kot pri obrestih v 2. odstavku zapisano, da se oprostitev, ki sicer velja za matične in odvisne družbe različnih držav članic EU, ne uporablja za prikrita izplačila dobička. Po določilih ZDDPO-2 se torej, kadar gre za izplačilo obresti, ki so prikrito izplačilo dobička, vedno obračuna davčni odtegljaj po 70. členu zakona. Iz davčnega predpisa torej izhaja, da se del obresti obravnava kot obresti, del kot dohodek, podoben dividendam in se zato tudi vpisuje v dveh postavkah v obrazcu ODO, čeprav gre za izplačilo enega zneska in čeprav se, menimo, knjigovodsko vse skupaj obravnava kot strošek obresti. Tako ločevanje davčnega vidika pa je zelo pomembno tudi za uveljavljanje ugodnosti iz meddržavnih sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, saj bomo, če bomo ubrali pravilni postopek po ZDavP-2, za del obresti, ki »so« obresti, upoštevali 11. člen sporazuma, za del obresti, ki predstavlja prikrito izplačilo dobička, pa 10. člen sporazuma. To pa ima lahko spet različne davčne posledice – davčne stopnje so namreč lahko zelo različne. Kristinka Vukovič


SPONZORIRANJE IZOBRAŽEVANJ IR Ker skušamo podjetjem, ki bi želela svoje storitve ali produkte predstaviti udeležencem izobraževanj, ki jih razpisujemo na Inštitutu za računovodstvo, ponuditi kar največ možnosti za predstavitev in promocijske aktivnosti, vam odslej nudimo možnost sponzoriranja izobraževanj iz Koledarja izobraževanj za šolsko leto 2013/2014. Vabimo vas, da si podrobno ogledate Koledar izobraževanj IR, ki ste ga prejeli ob registraciji na Teden računovodij in izberete predavanje, na katerem bi želeli nagovoriti udeležence in jim vročiti vaše promocijsko gradivo. Sponzoriranje predavanja vam prinaša: ✔ vročitev promocijskega gradiva udeležencem predavanja, ✔ možnost predvajanja oglasa na plazmi pred dvorano, kjer poteka izobraževanje ✔ predvajanja do 3 min. predstavitvenega filma na platnu v dvorani pred pričetkom izobraževanja ✔ navedbo imena in logotipa podjetja na platnu v dvorani pred pričetkom predavanja ✔ postavitev promocijskega panoja v predavalnici. Za vse dodatne informacije smo vam z veseljem na voljo.


NaËrtujete širitev poslovanja na Hrvaško? Pridružite se nam v sredo 11.9. 2013 na brezplaËnih predavanjih Tedna raËunovodij 2013, ko bomo obravnavali vse najpomembnejše teme povezane s poslovanjem na Hrvaškem.

Teden raËunovodij 2013, sreda 11.9. 2013 8.30 - 10.30 ObraËunavanje DDV pred in po vstopu Hrvaške v EU (Branka Svilar Mugoša) 10.45 - 12.15 ObdavËitev obresti in dividend pri poslovanju s Hrvaško (Maja BohoriË) 12.30 - 14.00 ObdavËitev podružnic na Hrvaškem (mag. Barbara Guzina) 14.15 - 15.15 Kako do nepovratnih sredstev na Hrvaškem (Alma Židanek)

Uradni sponzor dneva namenjenega Hrvaški bo raËunovodska hiša Unija. Vabljeni, da obišËete stojnico Unije, kjer bo na vaša vprašanja v zvezi z obravnavanimi temami odgovarjala gospa Franka LuliÊ. Vsi, ki priËenjate s poslovanjem na Hrvaškem izkoristite 50% popust ob sklenitvi paketa StartBis! VeË informacij v zvezi z odprtjem podjetja in poslovanjem na Hrvaškem najdete na spletni strani Unije.

STROKOVNOST 01 360 20 00

ZANESLJIVOST |

info@unija.si

• |

NIŽJI STROŠKI www.unija.si


Marija Ravnik • PriroËnik za knjiženje poslovnih dogodkov druæb in zasebnikov po sistemu dvostavnega knjigovodstva

Marija Ravnik PriroËnik za knjiženje poslovnih dogodkov druæb in zasebnikov po sistemu Priročnik vsebuje zadnje spremembe SRS in kontnega okvira

Cena priročnika 62,00 € + ddv

Vsak računovodja pri delu uporablja številne vire informacij, kjer lahko vsak trenutek preveri ali ravna v skladu z zakonodajo in predpisanimi standardi. Tako kot računovodsko znanje je potrebno tudi vire podatkov in seznam strokovne literature nenehno dopolnjevati. Če vam v vaši zbirki obvezne literature manjka prenovljena izdaja Priročnika za knjiženje poslovnih dogodkov družb in zasebnikov po sistemu dvostavnega knjigovodstva, je zdaj pravi čas, da jo dopolnite. Prvič v zgodovini Slovenije in Slovenskih računovodskih standardov smo dobili enotni kontni okvir, ki ga uporabljamo od 1.1.2013. Četudi je raba kontnega okvira zakonsko predpisana, je še bolj pomembno, da ga znamo pravilno uporabljati in izbrati prave konte

Knjiženje je usklajeno z novimi stopnjami DDV

za zapis svojih poslovnih dogodkov glede na strokovna pravila, ki jih določajo tako SRS kot Mednarodni standardi računovodskega poročanja. V posodobljenem Priročniku za knjiženje poslovnih dogodkov družb in zasebnikov po sistemu dvostavnega knjigovodstva boste našli tudi pojasnila sprememb v knjiženju za različne subjekte, da boste v praksi znali pravilno uporabljati in izbrati prave konte za zapis svojih poslovnih dogodkov glede na strokovna pravila, ki jih določajo tako SRS kot Mednarodni standardi računovodskega poročanja. Priročnik lahko naročite v Knjigarni portala Inštituta za računovodstvo ali na info@iracunovodstvo.eu


Spoštovani, kolikokrat smo v zadregi, ko moramo na hitro organizirati vse potrebno za poslovni sestanek, tiskovno konferenco, seminar ali interno izobraževanje? Tudi primernega prostora, ki bi popolnoma ustrezal našim potrebam in gostom nudil vse potrebno udobje, ni lahko najti. Dobro je, če si prostor lahko rezerviramo že v naprej in se izognemo iskanju primerne lokacije v zadnjem hipu. V Poslovni hiši Unija si lahko kadarkoli ogledate dvorane in predavalnice, v katerih lahko organizirate najrazličnejše dogodke za zaposlene in vaše partnerje in si v naprej zagotovite ustrezen prostor za vaš dogodek. Pridružite se mnogim podjetjem, ki so v želji po sodobnem pristopu in vrhunski storitvi našla pot do nas. Dvorane si lahko ogledate na www.phunija.si, lahko pa se kadarkoli oglasite na ogledu in dobri kavi v naši kavarni. Poletni pozdrav, ekipa PH Unije.

Ph Unija, Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica | 01 360 20 20 | info@phunija.si | www.phunija.si


Teden računovodij 2013 | 27

Davčne vzpodbude za invalide Podjetje in fizična oseba, ki opravlja dejavnost, sta lahko deležna različnih vzpodbud s strani države, da bi zaposlovala invalidne osebe. Evidentiranje in knjiženje teh vzpodbud je možno na različne načine, poleg računovodskih standardov pa je potrebno upoštevati predvsem davčne predpise in evropske uredbe. Davčne vzpodbude Davčne olajšave, ki jih lahko uveljavljajo pravne osebe po ZDDPO-2, so naslednje: • olajšava v višini 50 odstotkov plač za invalidne osebe, vendar največ v višini davčne osnove, • za invalidno osebo s 100-odstotno telesno okvaro in gluho osebo, znaša olajšava 70 odstotkov plač te osebe, vendar največ v višini davčne osnove; • olajšavo v višini 70 % plač za tiste delodajalce, ki zaposlujejo invalide nad predpisano kvoto in katerih invalidnost ni posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri istem delodajalcu, ta olajšava pa se izključuje s tisto iz prve alineje. Olajšav ni mogoče prenašati v naslednja davčna obdobja. Ob tem naj spomnimo, da se olajšava koristi od plač (definicije plače po zakonu o delovnih

razmerjih), ne pa tudi od drugih prejemkov invalidne osebe (na primer regresa za letni dopust). Inšpekcijski postopki so tudi pokazali, da se olajšava prizna le za strošek plače, ki ga je nosil delodajalec, torej ne tudi od plače, ki je na primer bremenila zavod zaradi odsotnosti (bolezni) invalida. Za fizične osebe, ki dosegajo dohodek z opravljanjem dejavnosti, veljajo enake olajšave, le da se pri njih upoštevajo v koledarskem letu izplačane (in ne knjižene, obračunane) plače. Dodatna olajšava velja za invalida, če je sam nosilec dejavnosti (glej 63. člen ZDoh-2). Druge finančne vzpodbude Druge finančne spodbude za zaposlovanje invalidov določa Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI). Ta ne velja zgolj za invalidska podjetja, temveč tudi za vse gospodarske družbe, samostojne podjetnike, druge zasebnike in druge pravne osebe. Zakon določa naslednje vrste vzpodbud: • subvencije plač invalidom, • plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov • plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju, • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

zaposlenih invalidov, • nagrade za preseganje kvote, • etne nagrade delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov in druge vzpodbude na področju za• poslovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide ter druge razvojne vzpodbude. Morebiti prejeta plačila stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov in plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju kot tudi subvencije plač knjižimo direktno na konto 768 (drugi poslovni prihodki od prejetih državnih podpor). Kaj pa ostale vzpodbude? Pri zaposlovanju invalidov nad predpisano kvoto delodajalci prejmejo nagrade za invalide nad kvoto (v letu 2013 znaša 195,92 evrov na invalida) ter so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Tovrstne finančne vzpodbude knjigovodsko evidentiramo na odložene prihodke (pasivne časovne razmejitve, torej bodisi konto 291 bodisi konto 966) ter jih prenašamo med redne prihodke šele v obdobju, ko se pojavijo stroški (izdatki) v zvezi z invalidi, torej izdatki, kot so opredeljeni


28 | Teden računovodij 2013

v 61. členu ZZRZI. Glede prenašanja prihodkov na konto 768 je potrebno narediti izračun in za podjetje poiskati najbolj ekonomsko smotrno rešitev, kar bomo prikazali s praktičnim primerom. Možno je ubrati tudi drugo pot – vse te spodbude knjižimo direktno na konto 768, na bilančni presečni dan pa naredimo kontrolo in morebiti več prejete spodbude od upravičenih zneskov iz evropske uredbe preknjižimo na odložene prihodke. Tako odstopljeni prispevki kot nagrada za preseganje kvote morata biti porabljeni skladno z 61. členom ZZRZI, ki napotuje na direktno rabo 41. in 42. člena Uredbe ES št. 800/2008 o splošnih skupinskih izjemah (Uradni list Evropske unije L214/3, z dne 9.8.2008). 41. člen uredbe določa, da so pri pomoči za zaposlovanje invalidov v obliki subvencij plače upravičeni stroški 75 % stroškov plač zaposlenih invalidov (torej plač vseh invalidov, ne le tistih nad predpisano kvoto, ter celotnih stroškov plač, torej vključno z dajatvami podjetja na plače), 42. člen uredbe pa, da so upravičeni stroški (razen stroškov plač invalidov iz 41. člena uredbe) 100 % nastalih stroškov, ki so delodajalcu nastali dodatno zaradi zaposlovanja vseh invalidov (dodatni, ki sicer ne bi nastali, če bi zaposlovali neinvalidne osebe). V kolikor finančnih vzpodbud ne porabljamo sproti, jih je potrebno obrestovati po referenčni obrestni meri (torej

najmanj na bilančni presečni dan), če pa jih ne porabimo v roku treh let od prejema (npr. od knjiženja odstopljenih prispevkov za določen koledarski mesec), pa jih je potrebno vrniti. Omenimo naj še pravilo o kumulaciji državnih pomoči: različne oblike državnih pomoči oziroma spodbud kumulativno ne smejo presegati 100 % upravičenih stroškov oziroma 75 % plač invalidov (recimo uveljavljanje stroškov po ZZRZI in davčnih olajšav po ZDDPO-2, pri čemer se pri uveljavljanju davčnih olajšav kot državna pomoč šteje znesek prihranka pri davku). Vzemimo, da podjetje, ki ima 18 zaposlenih, zaposluje tudi 2 invalida, zato prejema naslednje finančne vzpodbude: • nagrado za preseganje kvote v višini 391,84 evrov mesečno, • prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne plača, torej 24,35 % od bruto zneska plač zaposlenih nad kvoto, kar znaša 487,00 evrov mesečno ob predpostavki, da imata invalida v breme podjetja mesečno plačo vsak po 1.000,00 evrov bruto, • nižji davek od dohodkov pravnih oseb zaradi davčnih olajšav, kar predstavlja povprečno 238,00 evrov mesečno (olajšava znaša 70 % plač, torej 1.400,00 evrov, davek od tega znižanja davčne osnove po stopnji 17 % pa znaša 238,00 evrov). Naše podjetje finančne vzpodbude v

obliki prihranka davka ne knjiži na konte glavne knjige, saj podatke o njih zagotavlja v ločeni evidenci (lahko pa bi jih knjižilo na primer na konte razreda 5 ali na konte skupine 99). Ob predpostavki, da v koledarskem letu strošek plač za zaposlene invalide znaša 2.320,00 evrov mesečno (2.000,00 x 1,16) ter da podjetje nima nobenih dodatnih izdatkov za invalide, ki se štejejo za upravičene stroške po uredbi, lahko torej mesečno pokriva 1.740 evrov stroškov plač. Mesečni znesek spodbud pa dejansko znaša: 391,84 + 487,00 + 238,00 = 1.116,84 evrov, kar je manj, kot je možno izkazati vzpodbud med tekočimi prihodki, zato podjetje vsak mesec prejete vzpodbude kot tudi odstopljene prispevke knjiži direktno med prihodke na kontu 768. Če bi bile plače invalidov nižje in bi znesek dejansko prejetih spodbud presegal znesek 75 % stroškov plač vseh invalidov, bi razliko knjižili na odložene prihodke (konto skupine 29 oziroma 96), jo obrestovali z referenčno obrestno mero, ki je objavljena na spletni strani finančnega ministrstva ter po treh letih plačali nazaj v državni proračun (skupaj z obrestmi). V tem primeru bi bilo smotrno v tekočem obdobju v celoti upoštevati prihranek davka, saj davčnih olajšav ne moremo prenašati v prihodnja leta, ostale spodbude pa razdeliti ustrezno na konte 768 ter 29 oziroma 96. Kristinka Vukovič


L

A

V

A

Z

Z

A

ODLIČEN APARAT ZA EKSPRESNO KAVO » Privlačen in inovativen dizajn. » Avantgarden v tehničnem pogledu. » Izredno enostaven. » Manjša poraba energije, več prihrankov. » Čistost in higieničnost. » Odstranjevanje vodnega kamna zahvaljujoč uporabi BRITA filtra. » Neskončen cikel pare. » Sistemi za zaščito in varnost. » Za površinsko obdelavo uporabljeni materiali so odporni na obrabo, vse vrste udarcev in na porumenelost po določenem času.

Trpin~eva 39, 1000 Ljubljana Tel.: +386 (0) 1 546 54 14


30 | Teden računovodij 2013

Spoštovani, časa za izmenjavo koristnih informacij in mnenj bo preko celega tedna sicer veliko, pa vseeno verjamemo, da bo dogodek prehitro minil. Prepričani smo, da vam je obisk strokovnih predavanj osvetlil marsikatero temo in vam bodo nasveti in pojasnila predavateljev v pomoč pri vašem strokovnem delu. Tudi v prihajajočem šolskem letu bomo razpisali številna aktualna izobraževanja, ki bodo obravnavala aktualne tematike in spremembe zakonodaje ter vas preko portala in biltena Unikum seznanjali z vsemi novostmi. V upanju, da se na Tednu računovodij 2014 ponovno srečamo, vam želimo veliko uspehov pri delu.

Kolofon Izdaja: Inštitut za računovodstvo Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani T: 01 360 20 08 F: 01 360 20 50 info@iracunovodstvo.eu www.iracunovodstvo.eu

Datum izdaje: september 2013 Oblikovanje: HercogMartini, Gregor Primc Tisk: Birografika Bori d.o.o. Naklada: 1000 izvodov


Naročite bilten Unikum in bodite vsak mesec na tekočem! V mesečnem biltenu Unikum, ki ga lahko prejemate kot elektronsko ali tiskano verzijo, objavlamo strokovne članke in prispevke z računovodskega, davčnega in kadrovskega področja. Skrbimo, da članki obravnavajo najbolj zanimiva in aktualna področja ter da so praktično naravnani. V biltenu Unikum vsak mesec lahko preberete tudi mnenja IR, ki podajajo rešitve in odgovore na konkretna vprašanja iz prakse! Hkrati objavljamo tudi rokovnik, ki vsebuje datume aktualnih računovodskih in davčnih obveznosti, ki jih ne smete zamuditi ter mesečne podatke za izplačilo plač. Zlati, srebrni in bronasti člani Kluba IR prejemajo BREZPLAČNO elektronsko verzijo biltena Unikum, Akademijski člani pa BREZPLAČNO prejemajo tiskano verzijo.

Letna naročnina na bilten Unikum znaša:

Tiskana izdaja 52 EUR + DDV Elektronska izdaja 20 EUR + DDV Vsem udeležencem Tedna računovodij 2013 ob naročilu biltena Unikum do 20. septembra 2013 priznamo 10% popust! Unikum lahko naročite v knjigarni portala www.iracunovodstvo.eu, kjer v opombe napišete, da ste se udeležili Tedna računovodij 2013.

Brezplačni izvod si lahko ogledate na www.iracunovodstvo.eu


Nagradna igra nagrajuje vse udeležence! Na info točki Tedna računovodij boste poleg gradiv prejeli tudi nagradni kupon. Na njem izpolnite vaše podatke in ga oddajte v nabiralnik pri stojnici Inštituta za računovodstvo. Razveselile vas bodo naslednje nagrade:

knjiga Priročnik za knjiženje poslovnih dogodkov družb in zasebnikov po sistemu dvostavnega knjigovodstva (avtorica: Marija Ravnik) • knjiga Trženje računovodskih storitev v Sloveniji (avtor: Tomaž Glažar) • kratek seminar po izbiri • letna naročnina na spletno verzijo biltena Unikum • letna naročnina na tiskano verzijo biltena Unikum • 5% popust na seminarje, kratke seminarje in šole IR • 10% popust na seminarje, kratke seminarje in šole IR • 20% popust na seminarje • 30% popust na seminarje • spletni tečaj po izbiri Ker vsak kupon prinaša nagrado, srečnim dobitnikom že zdaj čestitamo!

Inštitut za računovodstvo Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani T 01 360 20 20 | F 01 360 20 50 | info@iracunovodstvo.eu www.iracunovodstvo.eu

Zbornik 2013  
Zbornik 2013  
Advertisement