Page 1

Matične ćelije Informativni bilten o matičnim ćelijama i regenerativnoj medicini, broj 3, decembar 2012.

Nobelova nagrada za istraživanje matičnih ćelija Cryo-Save prva banka matičnih ćelija u BiH

Uspješni tretmani matičnim ćelijama

Nova klinička istraživanja u oblasti matičnih ćelija

Mogućnost plaćanja usluge pohranjivanja matičnih ćelija na 12 rata bez kamata

Za 30 porodica iz BiH besplatno pohranjivanje matičnih ćelija

INTERVJU Prof. dr. Slava Podobnik Doc. dr. Jasmina Gutić Doc. dr. sc. Vajdana Tomić Prim. dr. Slavko Nikić

Bolje ih je imati, a ne trebati, nego trebati, a nemati ih...!


Prvi uzorci pohranjeni 2009. godine

Cryo-Save prva banka matičnih ćelija u Bosni i Hercegovini Kada je 2009. godine kompanija Cryo-Save došla u Bosnu i Hercegovinu javnost je jako malo znala o pohranjivanju i upotrebi matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčanika, danas je teško pronaći buduće roditelje koji nisu čuli za pohranu matičnih ćelija. U Cryo-Save-u je za tri godine pohranjeno oko 3.000 uzoraka matičnih ćelija iz Bosne i Hercegovine. Porodice koje su svoje povjerenje poklonile Cryo-Save-u danas su najbolji svjedoci i edukatori budućih roditelja o značaju pohrane matičnih ćelija. Sada u

Cryo-Save dolaze porodice sa informacijama koje su dobile ili potvrdile iz najpouzdanijih izvora – od svojih najbližih i od svojih prijatelja. Za Cryo-Save je to najbolja preporuka, preporuka sretnih i zadovoljnih porodica koje znaju da su napravile pravi izbor i da su

Cryo-Save je prva banka matičnih ćelija koja je došla u Bosnu i Hercegovinu, nesebično je radila na edukaciji javnosti o matičnim ćelijama i omogućila svim porodicama u BiH, koje to žele, da iskoriste jedinstvenu priliku i sačuvaju matične ćelije svoga djete-

Udio preko 50 ostalih  banaka u Evropi

Cryo‐Save preko 35 % od svih  pohranjenih uzoraka u Evropi

Cryo-Save nudi mogućnost za osnivanje javne banke matičnih ćelija u BiH Prije svega, zahvaljujući zakonskim rješenjima u ovoj oblasti, koja su po evropskim standardima donijela i uspostavila resorna ministarstva zdravlja, kao i trogodišnjim dobrim iskustvima u njihovoj implementaciji, Cryo-Save je zvanično uputio pisma, otvorio mogućnost i ponudio nadležnim zdravstvenim institucijama mogućnost sveobuhvatne saradnje, za osnivanje i formiranje javne banake matičnih ćelija, prema najvišim tehnologijama i standardima Cryo-Save-a, vodeće evropske i svjetske porodične banke matičnih ćelija, a što bi BiH dovelo u svjetski vrh u ovoj oblasti i omogućilo domaćim stručnjacima i klinikama, ne samo da prate, već i aktivno učestvuju i razvijaju se u oblasti vezane za matične ćelije i regenerativnu medicinu. 2

Cryo-Save

preko 95% pohranjnih uzoraka u BiH

osigurale bezbjedniju budućnost za svoje dijete i čitavu porodicu. Cryo-Save je, prema svojim zvaničnim rezultatima rada, vodeća evropska i svjetska porodična banka matičnih ćelija, sa najvećim iskustvom i brojem pohranjenih uzoraka. Ilustracije radi, u Evropi postoji oko 50 banaka matičnih ćelija. Od ukupnog broja sačuvanih uzoraka matičnih ćelija u Evropi, preko 35% uzoraka je pohranjeno upravo u Cryo-Save-u, dakle Cryo-Save ima gotovo pohranjenih uzoraka kao sve ostale banke zajedno što samo po sebi mnogo govori i učvršćuje Cryo-Save kao lidera u ovoj oblasti. Prema podacima kojima raspolažemo, svoje usluge u Bosni i Hercegovini trenutno nudi sedam banaka matičnih ćelija. Od ukupnog broja sačuvanih uzoraka iz Bosne i Hercegovine do sada oko 95% je pohranjeno upravo u Cryo-Save-u. Cryo-Save čuva uzorke na pet lokacija širom svijeta, u pet vrhunski opremljenih laboratorija. Laboratorije se nalaze u Belgiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Njemačkoj, Indiji, i Južnoafričkoj Republici. Sve matične ćelije iz Bosne i Hercegovine se čuvaju u banci matičnih ćelija Cryo-Save-a koja se nalazi u Nielu, pored Brisela u Belgiji.

ta neposredno nakon poroda. Da smo čekali i pojavili se u BiH sada, a ne prije tri godine, oko 3.000 porodica bi izgubilo ovu jedinstvenu priliku i ne bi imali šansu da sačuvaju matične ćelije svoje djece, a koje će im možda spasiti život. Interesantan je podatak da se neke banke matičnih ćelija uvijek pojavljuju na evropskim tržištima dvije do tri godine nakon Cryo-Save-a, koji je u skoro svim zemljama u kojima postoji uvijek dolazio prvi. Tako je bilo i u BiH. Cryo-Save se isključivo i jedino bavi izdvajanjem, pohranjivanjem i čuvanjem matičnih ćelija, posluje u preko 50 zemalja svijeta, na tri kontinenta, uz punu transparentnost i saradnju sa vodećim svjetskim stručnjacima i najpoznatijim univerzitetima i klinikama u Evropi i Americi, uz posjedovanje svih neophodnih certifikata i akreditacija. Sve ovo potvrđuje i garantuje da su matične ćelije pohranjene kod Cryo-Save-a prihvatljive u svim centrima i klinikama za terapije ili liječenja širom svijeta. Sve ovo i još mnogo toga je razlog zbog čega je Cryo-Save vodeća evropska i svjetska porodična banka matičnih ćelija i što izdvaja Cryo-Save u odnosu na sve druge banke.

Decembar, 2012.


Osigurane transplantacije

matičnim ćelijama

Sa Merkur BH osiguranjem i FAMILY-PLUS kompanijom lakše do tretmana matičnim ćelijama FAMILY-PLUS, ekskluzivni i ovlašteni partner vodeće evropske i svjetske porodične banke matičnih ćelija Cryo-Save-a za Bosnu i Hercegovinu i vodeće životno osiguranje u Bosni i Hercegovini „Merkur BH osiguranja“ potpisali su ugovor o poslovnoj saradnji s ciljem zajedničkog raditi na afirmaciji i promoviranju kulture zdravlja, kao i metoda prevencije i liječenja transplantacijom matičnih ćelija uzetih iz pupčanika djeteta prilikom poroda.

Temeljem tradicije, znanja i dugogodišnjih iskustava Koncerna Merkur Versicherung u oblasti zdravstvenog osiguranja, Merkur osiguranje je prvo osiguranje koje je na tržištu Bosne i Hercegovine kreiralo i ponudilo pionirski proizvod u osiguranju zdravlja porodice – osiguranje liječenja i troškova liječenja matičnim ćelijama. Prateći moderne medicinske i socijalne trendove Merkur osiguranje je ponudilo osiguranje troškova liječenja transplantaci-

Plaćanje usluge pohranjivanja matičnih ćelija na 12 rata bez kamata Od novembra 2012. godine roditelji koji žele pohraniti matične ćelije svoje bebe, a za zdravlje i sigurniju budućnost cijele porodice, tu uslugu mogu platiti na 12 mjesečnih rata bez kamata. „Ovo je još jedan korak dalje u nastojanju Cryo-Save-a da u Bosni i Hercegovini svim budućim roditeljima omoguće pohranjivanje matičnih ćelija, te im olakšaju finansiranje usluge“, izjavila je Sanja Todorović-Vujičić, generalna direktorica FAMILY-PLUS-a, ovlaštenog i ekskluzivnog partnera Cryo-Save-a za BiH. jom matičnih ćelija gdje su pokriveni su i osigurani sljedeći rizici: a. Troškovi zdravstvenih usluga koji uključuju transplataciju matičnih ćelija za osnovnog osiguranika (dijete iz čijeg pupčanika su uzete matične ćelije) kao i za sve dopunske osiguranike navedene u polici osiguranja (otac, majka,braća sestre...). b. Putni troškovi koji uključuju transport i smještaj osiguranika i jednog pratioca na destinacijuna kojoj se transplatacijski zahvat mora obaviti.

Saradnja vodećih kompanija u BiH

Nove kancelarije u Sarajevu i Tuzli Otvorena je druga kancelarija FAMILY-PLUS-a u Sarajevu. Pored kancelarije na Porodilištu „Jezero“ klijentima ćemo biti na raspolaganju i u novootvorenoj kancelariji na adresi Hamdije Kreševljakovića 61. u zgradi „Papagajka“. Također, sa radom počinje i kancelarija u Tuzli, koja se nalazi u tržnom centru „Sjenjak“, na adresi 15. maja bb.

Decembar, 2012.

Ugovor o osiguranju mogu zaključiti zdrave osobe (državljani BiH) do napunjenih 65 godina života. Merkur osiguranje pokriva sve gore navedene rizike (za osnovnog i dopunske osiguranike) sa osiguranom svotom u visini od 100.000 EUR (kumulativno). Godišnja premija za ovo osiguranje iznosi 100 EUR. Trenutno na osnovu ugovora sa jednim od najstarijih reosiguravatelja u svijetu GEN RE Köln, Merkur osiguranje pokriva 73 različita teška oboljenja koja mogu biti tretirana matičnim ćelijama u procesu liječenja. Potpisivanje ugovora između Merkur osiguranja i FAMILY PLUS-a predstavlja logičan slijed kojim, dvije vodeće institucije u svojim oblastima, žele svojim klijentima ponuditi bolju i kvalitetniju uslugu. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane porodice iz Bosne i Hercegovine, koje žele da saznaju više o prednostima koje ovaj ugovor sa sobom donosi potencijalnim i postojećim klijentima oba partnera, da se jave u kancelarije FAMILY PLUS-a u Sarajevu, Banja Luci i Tuzli ili da pozovu besplatni info telefon Merkur osiguranja 080 02 02 25. 3


Najsavremenije i jedino privatno porodilište u Hrvatskoj “Mi smo obiteljska ustanova i zajedno sa svim djelatnicima smo kao jedna obitelj tako da pokušavamo i za naše pacijentice stvoriti toplo, obiteljsko okruženje” Ravnateljica ste privatne bolnice za ginekologiju i porodništvo u Zagrebu, učestvujete u brojnim aktivnostima, imate mnogo obaveza , kako uspijevate sve uskladiti? -Specijalna bolnica Podobnik je u vlasništvu moje obitelji i ja ulogu ravnateljice doživljavam kao način života, a ne kao neku menadžersku ulogu. Svi funkcioniramo i članovi obitelji i svi zaposlenici kao jedan tim međusobno se nadopunjujemo. Moja je zadaća bavljenje organizacijom funkcioniranja bolnice, a stručni voditelj je moj suprug, prof. dr. sc. Mario Podobnik, specijalista ginekologije i porodništva, subspecijalista fetalne medicine i subspecijalista humane reprodukcije. Koje usluge i preglede nudite i kakvom opremom raspolažete? -Specijalna bolnica Podobnik je jedina privatna ustanova u Hrvatskoj koja pruža uz ambulantnu i bolničku medicinsku uslugu iz ginekologije i porodništva. Koncept Bolnice ja pružiti vrhunsku zdravstvenu skrb u vrhunskim uvjetima. Kod nas žena može dobiti praktički sve: od začeća postupcima medicinski pomognute oplodnje, praćenja trudnoće najmodernijim ultrazvučnim aparatima, genetske analize s izradom kariograma u vlastitom laboratoriju, do poroda u vrhunski opremljenim rađaonama ili carskim rezom u operacijskoj sali ili pak porod u vodi. Također, obavljamo ginekološke preglede, kolposkopije i biopsije te ginekološke zahvate poput konizacije, LETZ konizacije, uroginekološke moderne i poštedne operacije kod problema s mokrenjem, odstranjenja maternice kod benignih tumora, histeroskopije. Bolnica je opremljena najmodernijim 4D ultrazvučnim aparatima Voluson E8; operacijska sala sadržava funkcionalnu aparaturu i opremu, rađaone imaju funkcionalne i moderne stolove za rađanje i kadu za porod u vodi, a dječja soba moderne inkubatore. Kakvi su uvjeti smještaja i skrbi? Posebnim nas čini naš individualni pristup prema pacijenticama, težnja da udo4

postupku medicinski pomognute oplodnje. Dolaze nam i zbog genetskih analiza, prvenstveno amniocenteze. Iz plodove vode radimo PCR molekularnu analizu gdje nakon 24-48 sati dobijemo nalaz koji sa sigurnošću isključuje najčešće kormosomske greške, trisomiju 21, 13 i 18. Konačni nalaz kariograma za koji je potrebna kultura stanica dobijemo nakon 2 tjedna. Kod nas pacijentice iz Bosne i Hercegovine mogu obaviti i ginekološke operacije i male ginekološke zahvate. Kakva su vaša iskustva i koja je vaša poruka budućim roditeljima kada govorimo o pohranjivanju matičnih stanica? Prof. dr. Slava Podobnik

voljimo njihovim željama i potrebama na prvom mjestu u vidu vrhunske medicinske usluge, no jednako tako i u raznim drugim stvarima, poput prehrane, vrhunskih smještajnih uvjeta u jednokrevetnim apartmanima , uz mogućnost boravka supruga ili nekog drugog člana obitelji cijelo vrijeme trajanja poroda, edukacije majki o njezi djeteta, dojenju.. Bolnica raspolaže s 15 apartmana koji imaju telefon, TV, DVD, hladnjak, bežični Internet. Hranu pripremamo u vlastitoj kuhinji iz probranih namirnica. Mi smo obiteljska ustanova i zajedno sa svim djelatnicima smo kao jedna obitelj, tako da pokušavamo i za naše pacijentice stvoriti toplo, obiteljsko okruženje. Zaposlenici, 15 liječnika uključujući vanjske suradnike i 18 primalja i medicinskih sestara, te 9 članova pomoćnog osoblja, igraju presudnu ulogu u funkcioniranju bolnice. Svaki član tima ima svoje mjesto i ulogu. O našim djelatnicima ovisi razina usluge koju pružamo i stalno radimo na dodatnom usavršavanju, kako liječnika, tako i primalja i medicinskih sestara.

U pripremi budućih roditelja za porod svakako s njima razgovaramo i o mogućnosti pohranjivanja matičnih stanica, objasnimo koja je svrha i kakve se sve mogućnosti ukazuju glede liječenja. Već danas se provodi u svijetu liječenje nekih bolesti matičnim stanicama, a sadašnja istraživanja ukazuju da će mogućnosti liječenja mnogih bolesti biti velike.

Što možete ponuditi pacijenticama iz Bosne i Hercegovine? Možemo im ponuditi praktički sve što i pacijenticama iz Hrvatske. Iz Bosne i Hercegovine dolaze se žene poroditi u naše Rodilište. Imamo i pacijentica u

Porodilište Podobnik

Decembar, 2012.


Napravljen lijek od matičnih ćelija iz pupčanika FDA odobrila DUCORD kao lijek za liječenje karcinoma i urođenih oboljenja DUCORD, lijek koji je napravljen od matičnih ćelija iz pupčanika, odobren je od strane FDA (Američka agencija za lijekove i hranu), što znači da nije više u eksperimentalnoj fazi nego se već počeo koristiti u svakodnevnoj kliničkoj praksi protiv nekih vrsta karcinoma i urođenih oboljenja kao što je hydrocephalus.

direktorica Programa pedijatrijskih tranplantacija na Univerzitetu Duke. Ovaj lijek je nastao kao rezultat studije u kojoj se nastojalo pomoći djeci sa oštećenjem mozga, a u studiju je bio uključen i 14 mjeseci star Chase Howell, koji je rođen sa hydrocephalusom - jednim od najtežih oblika urođene mane kod djece koja umjesto moždane mase imaju vodu. Majka je sačuvala matične ćelije iz pupčanika nakon poroda i one su bile osnovni sastojak DUCORD-a. Već nakon tri infuzije na Duke univerzitetu primjećena su velika

zdravstvena poboljšanja i majka je izjavilia da je Chase nakon zadnjeg tretmana počeo da se okreće te da podiže glavu, što nikako nije mogao prije infuzije. Mlade matične ćelije iz pupčanika se samoobnavljaju i pretvaraju u određene ćelije te je odavno dokazano da pomažu u tretmanu različitih oblika kancera. U ovom slučaju DUCORD bi trebao da pomogne u zamjeni oštećenih moždanih ćelija, kako bi mali Chase mogao da nadoknadi zaostatak u razvoju i nastavi sa normalnim životom.

Liječenje postporođajnog oštećenja mozga

Chase Howell

„DUCORD je sada prihvaćen kao dio standardnog tretmana, što znači da više nije u fazi istraživanja i ovo je dobar temelj za dalja istraživanja potencijala matičnih ćelija iz pupčanika“ izjavila je dr. Joanne Kurtzberg,

Oštećenja mozga tokom poroda kao i poslije poroda su veoma česta i dovode do dugotrajne invalidnosti. Danas je moguće koristiti matične ćelije za tretman kod ovih neurodegenerativnih oštećenja. Prof. dr. Daniel Surbek, direktor akušerstva i fetomateralne medicine, Univerzitetska bolnica Insel, Bern, Švajcarska kaže: „Imuni sistem igra važnu ulogu u regenerativnoj medicini i prava budućnost liječenja oštećenja mozga je u matičnim ćelijama iz pupčanika“ , te dodaje da je kod 10% prijevremenih poremećaja dolazi do oštećenja mozga, a transplantacija matičnim ćelijama može dovesti do regeneracije povrijeđenog nervnog tkiva kod novorođenčadi.

Prof. dr. Daniel Surbek

Nobelova nagrada za istraživanje matičnih ćelija Matične ćelije su lijek budućnosti Nobelova nagrada za medicinu ove godine otišla je u ruke Japanca Širija Jamanka i Britanca Džona Gurdona, za njihov pionirski rad sa matičnim ćelijama. Žiri Nobelove nagrade izjavio je da njihova otkrića na polju matičnih ćelija označavaju revoluciju u shvatanju kako se razvijaju ćelije i organizmi. Danas se u svijetu odvija preko 4000 studija kojima je glavni cilj da istraže potencijale matičnih ćelija u liječenju nekih od najtežih oboljenja. Matične ćelije se trenutno upotrebljavaju za tretmane oboljenja poput raznih vrsta leukemije, a ove studije imaju namjeru da pronađu lijek za mnoga druga teška oboljenja. Ovaj podatak je jako značajan za oko 3000 porodica iz Bosne i Hercegovine koje su pohranile matične ćelije iz krvi i tkiva pupčanka neposredno nakon poroda, jer će one u slučaju potrebe imati sopstvene matične ćelije koje mogu iskoristiti za potencijalne tretmane. Decembar, 2012.

Shinya Yamanaka

Dr. Kenan Vrca, izvršni direktor za medicinske poslove u FAMILY-PLUS-u, ekskluzivnom i ovlaštenom partneru Cryo-Save-a za BiH kaže da je ovo definitivno veliki trenutak za nauku i naučni svijet jer stavlja matične ćelije u žižu interesovanja kao lijek sadašnjosti i budućnosti.

„Cryo-Save u korak prati ova dostignuća, kao što je i do sada radio kroz ulaganja u istraživanja pohrane i potencijala matičnih ćelija. Jedina smo banka matičnih ćelija koja blisko sarađuje sa institucijama Evropske unije, te smo osnivači Međunarodne asocijacije za istraživanje na polju tkivnog inženjeringa ITERA. Osnovni korak ka uspješnom liječenju jesu dobro pripremljeni uzorci matičnih ćelija i mi sarađujemo sa vodećim evropskim institutima i univerzitetima na polju krioprezervacije, kako bi sve bilo na vrhunskom nivou”, izjavio dr. Vrca. Prof. dr. Mima Fazlagić, medicinski savjetnik Cryo-Save-a, vodeće evropske i svjetske porodične banke matičnih ćelija kaže: ”Ako je 20. vijek bio vijek antibiotika, 21. vijek pripada matičnim ćelijama” i dodjelu Nobelove nagrade za istraživanje matičnih ćelija objašnjava kao nagovještaj u kom pravcu će dalje ići medicina. 5


Matične ćelije će produžiti život?! U starom Rimu ljudi su u prosjeku živjeli 22 godine, prije sto godina 49, da bi sedamdesetih godina prošlog vijeka granica pomjerena na 70. Prognoze su da će 2050. prosječni životni vijek biti 91 godinu, a da tijelo čovjeka može da podnese, u najboljim uslovima, život dug 125 godina. Na putu do dugovječnosti prepreka su bolesti, a matične ćelije upravo rade na stvaranju novog tkiva koje je dotrajalo ili bolesno. Naučnici su njihov značaj spoznali po prvi put 1939. godine kada su se ustanovili „moći“ koje posjeduje krv iz pupčanika, te ostalih izvora matičnih ćelija. Matične ćelije su se prvo koristile za bolesti krvi imunološke bolesti, neke bolesti metabolizma, a sad kako se razvila regenerativna medicina koriste se za reparacije različitih organa i sa njima se počinju liječiti mnoge ozbiljne bolesti. Svrha regenerativne medicine danas jeste obnavljanje tkiva.  U oblasti regenerativne medicine, što podrazumijeva liječenje matičnim ćelijama,

postignut je veliki napredak jer su danas stvoreni novi ljudski organi, poput dušnika, uha, nosa, srčani zalizak i suzni kanal. U posljednjih 15 godina u svijetu je zaživjela praksa čuvanja sopstvenih matičnih ćelija, uzetih iz krvi pupčanika poslije rođenja djeteta. Matične ćelije su sposobne, da uz pomoć određenih stimulatora u nekim oštećenim organima i tkivima stvaraju zdrave ćelije kostiju, hrskavice, jetre, mišića, srčanog mišića ili ćelije sitnih krvnih sudova, odnosno endotelske ćelije. Zahvaljujući ovom svojstvu, nezrele matične ćelije sa neograničenim biološkim potencijalom, mogu da se „nakaleme“ ili ostanu stalno i na taj način obezbijede kompletnu i dugotrajnu regeneraciju, odnosno rekonstrukci-

ju oštećenih organa i tkiva. To i jeste osnova za njihovu primjenu na polju ćelijske terapije ili regenerativne medicine. Trenutno se u istraživačkim centrima u Evropi radi na mogućnosti liječenja dijabetesa, bolesti srca i terapiji očnih bolesti. 

Živci kičmene moždine Vena napravljena sopstvenim matičnim mogu se regenerisati ćelijama matičnim ćelijama Švedski ljekari su uspjeli da zamijene oštećeni krvni sud Gelom bi se mogle liječiti posljedice osteoporoze i artritisa, kao i obnoviti živci kod svakog prijeloma kosti u tijelu, te nevjerojatnom brzinom povećati pokretljivost

Prekinuti živci kičmene moždine mogu se gotovo čudesno obnoviti ako se na mjestu ozljede primjeni gel razvijen iz matičnih ćelija, objavili su naučnici Univerziteta San Diego. Oni su gel sastavili iz mješavine matičnih ćelija živaca, proteina za zgrušavanja krvi i hormona rasta, a rezultate su dobili nakon testiranja na životinjama. U budućnosti bi se tom metodom mogle liječiti posljedice osteoporoze, ali i koristiti i kod prekida živaca uslijed prijeloma udova ili artritisa. Uz pomoć gela već kroz šest sedmica broj živčanih vlakana aksona nevjerojatno se povećavao, a prerasli su standardnu dužinu aksona za oko 10 puta. Regeneracija živaca rezultirala je značajnim poboljšanjem i većom pokretljivošću - rekao je voditelj istraživanja, profesor Mark Tuszyanski. Osim toga, nova metoda bi mogla pomoći kod uzgoja amputiranih udova za koje bi se koristile matične ćelije  pacijenata, čime bi se umanjila mogućnost odbacivanja tkiva. Prva testiranja tvrtka Bonus BioGroup na ljudima provest će do kraja godine. 6

desetogodišnje djevojčice upotrebom prvog krvnog suda koji je napravljen u laboratoriji od matičnih ćelija pacijenta. Ova transplantacija ulijeva nadu mnogim pacijentima koji imaju problema sa srcem ili su na dijalizi, a kojima nedostaju odgovarajući krvni sudovi koji bi zamijenili oštećene. Prednost upotrebe tkiva koje je napravljeno od pacijentovih sopstvenih matičnih ćelija jeste da ne postoji opasnost od odbacivanja. Samim tim se isključuje upotreba imunosupresivnih lijekova nakon transplantacije. Prošle godine švedski ljekari su izveli i prvu transplataciju organa koji je u cjelosti proizveden u laboratoriji. Radi se o umjetnoj traheji – kopiji pacijentova dušnika, koja je obložena matičnim ćelijama pacijenta. Sintetički dušnik je stvoreno uzgojem matičnih ćelija na umjetnoj strukturi dušnika. Ovom operacijom gdje je tijelo potpuno prihvatilo implantirani organ, najavljena je era u kojoj oboljeli neće morati čekati na odgovarajuće donirane organe. Ovo je posebno značajno za djecu, obzirom da je za njih mnogo teže naći odgovarajući dušnik.

Decembar, 2012.


GMP CERTIFIKAT

Priznanje prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije Kvalitet znači odgovornost svih ljudi uključenih u sve procese čiji je krajnji cilj pohraniti matične ćelije na način da budu potpuno upotrebljive za potencijalne terapeutske svrhe Cryo-Save laboratorija u Belgiji ocijenjena je i akreditovana po standardima Svjetske zdravstvene organizacije za dobru praksu prilikom prihvatanja, obrade, krioprezervacije, pohrane i distribucije matičnih ćelija iz krvi i tkiva pupčanika koje se upotrebljavaju za transplantacije i liječenje teških oboljenja. „GMP (Good Manufacturing Practices) akreditacija dodijeljena po standardima važne institucije poput Svjetske zdravstvene organizacije predstavlja priznanje našim nastojanjima da budemo najbolja porodična banka matičnih ćelija i da roditeljima koji žele da obezbijede sigurniju budućnost svoje djece pružimo uvijek maksimum dostupne kvalitete i sigurnosti“, izjavila je Sanja Todorović-Vujičić, generalni direktor FAMILY-PLUS-a, ekskluzivnog i ovlaštenog partnera Cryo-Save-a u BiH. GMP akreditacija je bitna za funkcionisanje laboratorije jer određuje koji koraci moraju biti preduzeti da bi kvalitet matičnih ćelija bio na najvišem mogućem nivou, kako bi u slučaju potrebe uzorci bili maksimalno upotrebljivi. Dobra praksa mora biti vidljiva

u svakom i najsitnijem detalju i ne smije se dozvoliti da bilo šta u sistemu odstupa od zadatih standarda. Akreditacija prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije potvrđuje postojanje sistema koji osigurava da svaki uzorak matičnih ćelija mora biti prikupljen, obrađen, pohranjen i kontrolisan u skladu sa standardima kvaliteta i dizajniran na način da smanji rizik od potencijalne kontaminacije uzoraka na minimum.

Liječenje neuroloških oboljenja matičnim ćelijama Na pragu otkrića uspješne terapije matičnim ćelijama za čitav niz neuroloških oboljenja, poznatih kao poremećaji mijelina, a među kojima su i multipla skleroza, celebralna paraliza, pojedine vrste demencije i rijetka oboljenja kod djece poput pedijatrijske leukodistrofije. Biologija matičnih ćelija u velikoj mjeri je napredovala u posljednoj deceniji i pojavile su se brojne nove mogućnosti za kliničko liječenje. To se posebno odnosi na bolesti centralnog nervnog sistema, koje su zbog kompleksnosti moždanih funkcija teške za liječenje. „Postavili smo tezu o tome da nam najjednostavniji tipovi ćelija mogu dati najbolje rešenje za liječenje teških oboljenja“, istakao je Stiv Goldman, vođa istraživačkog tima. Ćelije vezivnog tkiva u mozgu pokazale su se kao odlična meta za liječenje matičnim ćelijama, jer su, za razliku od drugih ćelija, relativno homogene i njima se mnogo lakše manipuliše i lakše se mogu presaditi. U slučaju oligodentrocita, više studija obavljenih Decembar, 2012.

„Kvalitet znači odgovornost svih ljudi uključenih u sve procese čiji je krajnji cilj pohraniti matične ćelije na način da budu potpuno upotrebljive za potencijalne terapeutske svrhe. Prvi korak u ovom procesu je prikupljanje uzoraka krvi i tkiva i mi već tri godine dobijamo izvještaje o visokom kvalitetu uzoraka koje nakon poroda uzimaju doktori-ginekolozi u BiH. Ovaj podatak je potvrda visokog nivoa edukacije i profesionalizma naših doktora i od neizmjerne je važnosti za porodice čije su matične ćelije sačuvane“, rekla je Todorović-Vujičić. Sve u laboratoriji ima rezervu ili back up – osoblje, oprema, zalihe, rezervni spremnici, elektronske baze podataka, te sistemi nadzora i sigurnosti. Sve do najsitnijih detalja je strogo kontrolisano i propisano, ništa nije prepušteno slučaju. Sistem koji je uspostavio Cryo-Save omogućava dokumentovani dokaz da se propisane procedure prate bez izuzetka u svakom dijelu opisanog procesa za svaki pojednačni uzorak koji dospije u laboratoriju.

Matične ćelije iz zuba bez terapeutskog značaja Zubna gleđ može da se razvije u mnoge zubne komponente npr dentin, periodentalni ligament, cement i zubna gleđ. Nažalost, dosada matične ćelije iz zubne gleđi nikada nisu upotrebljene u terapiji kod ljudi do sada. Reference: Ulmer et al, Schweiz Monatsschr Zahmed, vol 120, 10/2010, pp 860 - 872 na životinjama pokazalo je da kada se jednom presade, ove ćelije počinju da obnavljaju oštećeni mijelin. Sa ćelijama vezivnog tkiva u mozgu, prema riječima istraživača, može lako da se radi, posebno zbog toga što kod njih nema potreba za ustanovljavanjem precizne povezanosti tačaka unutar njih, kao što je slučaj sa neuronima. To uliva nadu da bi se poremećaji vezivnog tkiva mogli liječiti direktnom transplantacijom odgovarajućih vezivnih ćelija. Ovo istraživanje objavili su istraživači iz Medicinskog centra Univerziteta u Ročesteru u stručnom časopisu Science. 7


Stvorili smo mogućnost izbora alternativnih metoda porođaja “Na pitanje roditelja koji razmišljaju o pohranjivanju matičnih ćelija iz pupčanika, odnosno tkiva pupčanika, da ili ne, moj je odgovor uvijek DA” omogućili porod u vodi, zatim porod na stočiću, koliko je to značajno za buduće porodilje? U pravu ste, zahvaljujući entuzijazmu, volji i želji svih uposlenih, nakon sprovedene edukacije stvorili smo mogućnost izbora alternativnih metoda porođaja, te našim porodiljama pružili priliku da u dogovoru sa ljekarom imaju i takav izbor, ravnopravno sa porodiljama zemalja u okruženju. Ovakvi su porodi zahtjevniji za ljekare i akušerke, iziskuju veću angažovanost i nadzor, ali su pokušaj da se, barem na ovaj način počne vraćati institucija fiziološkog porođaja. Svjedoci smo drastičnog porasta broja operativno dovršenih trudnoća, što postaje problem struke, ali i svijesti žena, da je carski rez “bezbolni porođaj”, i da bi se trebao raditi na zahtjev pacijentica. Ovo je u segmentu porodiljstva, ali mi smo mnogo uradili na edukaciji iz primjene minimalno invazivne operativne tehnike u ginekologiji, tako da je  laparoskopija, kao i histeroskopija   dio naših svakodnevnih aktivnosti .Također kao “dnevnu hirurgiju” izvodimo intervencije u smislu i zbrinjavanja premalignih promjena grlića materice primjenom LEETZ i krioterapije. Planiranom edukacijom iz subspecijalističkih grana perinatologije i ginekološke onkologije, realizovat ćemo, u periodu koji slijedi, viziju stručnog razvoja ovog odjeljenja. Doc. dr. Jasmina Gutić, Odjeljenje za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice: ”Prim. dr Abdulah Nakaš”

Na čelu ste odjeljenja ginekologije i akušerstva u “Općoj bolnici Prim. dr. Abdulah Nakaš“ vaši radni dani ispunjeni su sa mnogo obaveza, kako uspijevate da ih uskladite? Dužina mog radnog iskustva, podrška menadžmenta i saradnika, su ključni pri realizaciji postavljenih ciljeva. Naravno, tu je važno imati i realnu viziju kako u pogledu stručnog nivoa i njegove izgradnje, tako i rasporeda kadrova, vrste i načina edukacije kako ljekara, tako i medicinskih sestara, te tehničko-tehnološkog suporta svega što ističemo kao prioritet struke. Kojim kadrom i uslovima za rad raspolaže Odjel za ginekologiju i akušerstvo u Općoj bolnici? Za ovaj obim poslova i radnih zadataka, kako u domenu ginekologije, tako i akušerstva, mogu reći da radimo sa minimumom, kadrova, naročito ljekara specijalista. To naravno ne znači da želimo manje pacijentica, ali isto tako zagovaramo da zaživi praksa poštovanja ”puteva pacijenata” u smislu da svako radi svoj dio posla: primarna zaštita svoj, mi konsultativno specijalističke preglede i klinički dio ginekologije i porodiljstva. U tom segmentu imamo, uslovno rečeno nerazumijevanje pacijentica, koje svakodnevno, dolaze  u polikliniku na lični zahtjev za vrste pregleda i usluga koje pripadaju primarnoj zaštiti. Naravno da ovako zahtjevna struka iscrpljuje kadrove, tu je i edukacija specijalizanata kojih imamo  trenutno šest, ljekari na stažu, specijalizanti drugih grana medicine. Vaša bolnica prati određene trendove koji su donedavno bili dostupni samo visokorazavijenim zemaljma, prvi ste 8

Također, među prvim ste porodilištima koji su uzeli uzorak matičnih ćelija u BiH, tada je zvanično započela saradnja sa Cryo-Save-om, kako opisujete tu saradnju? Mi smo prvo porodilište u kojem je, u FBiH uzet uzorak krvi iz pupčanika za pohranjivanje matičnih ćelija, što govori da smo na vrijeme prepoznali značaj ovog projekta. Saradnja sa Vašom bankom matičnih ćelija je korektna, pacijentice su dovoljno dobro educirane o značaju i načinu pohranjivanja istih. Treća međunarodna konferencija “Regerativna medicina - matične ćelije, genetički inženjering i biotehnologije», je iza nas. Koliko ovakva konferencija doprinosi edukaciji doktora iz naše države? Znanja iz mogućnosti regenerativne medicine nikad dosta, svaki , ovako organizovan stručni skup eminentnih predavača je novi izvor edukacije i informacija kojih je sve više. Uopće, svjesni smo da je budućnost uspjeha skoro svih medicinskih grana u primjeni  mogućnosti koje pruža regenerativna medicina. Vaša poruka budućim roditeljima kada govorimo o pohranjivanju matičnih ćelija? Na pitanje roditelja koji razmišljaju o pohranjivanju matičnih ćelija iz pupčanika, odnosno tkiva pupčanika, da ili ne, moj je odgovor uvijek DA. To  je jedinstvena prilika u životu , da se u toku porođaja, procedurom  uzimanja   koja je bezbolna, ne ugrožava niti majku niti novorođenče, ostavi “zalog za budućnost”. Na kraju želim reći, da se svesrdno zalažem za pokretanje projekta  osnivanja državnih banaka matičnih ćelija u BiH. Zašto?- zato što bi ove uzorke  mogli koristiti pored donatora-porodilje i svi primacioma koji tipizacijom budu odgovarajući, a  moram reći i to, uz minimalno materijalno učešće. Decembar, 2012.


Uspješno održana III Konferencija o regenerativnoj medicini Važnost ovakvih konferencija je da se „otvore vrata“ širim naučnim i kliničkim dostignućima koje izlaze iz okvira dosadašnjih saznanja kao i mogućnosti za međusobno povezivanje naučnih krugova, rekao je dr Peter De Waele Treća međunarodna konferencija pod nazivom: “Regenerativna medicina - matične ćelije, genetički inženjering i biotehnologije“, održana je 21. septembra u Banja Luci u organizaciji Kliničkog centra Banja Luka, vodeće evropske i svjetske porodične banke matičnih ćelija Cryo-Save i njenog ekskluzivnog i ovlaštenog partnera u Bosni i Hercegovini FAMILY-PLUS-a. Uz domaće ljekare, učestvovala su i eminentna imena svjetske medicine, prvenstveno ljudi koji u svojoj praksi implementiraju liječenja raznih oboljenja uz pomoć matičnih ćelija. Izvršni direktor Cryo-Save Group, Arnoud van Tulder, izjavio je „Matične ćelije iz krvi pupčanika se danas koriste za više od 70 krvnih i krvno srodnih bolesti i ove matične ćelije imaju potencijal da radikalno promjene liječenje mnogih bolesti. Nedavno je dokazano kako matične ćelije iz krvi pupčanika daju iste pozitivne rezultate kao i matične ćelije iz koštane srži. Ponosni smo što možemo da podržimo ovu konferenciju koja pruža i izvanrednu mogućnost za informisanje medicinskog osoblja o vrijednostima matičnih ćelija i o najnovijim kretanjima u istraživanju o matičnim ćelijama“. Regenerativna medicina koja koristi matične ćelije pojedinca za njegovo sopstveno liječenje i farmakogenetika, koja daje informaciju koji lijek i koja doza lijeka su optimalne za svakog pacijenta pojedinačno, predstavljaju fascinantne primjere kojima se san o personalizovanoj medicini ostvaruje, izjavila je dr. Sonja Pavlović, sa Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu. “Matične ćelije su najmoćnije ćelije koje čovjek posjeduje. Svaki čovjek je jedinstven po tome što ima neponovljiv zapis u svojim genima. U genima je ispisana knjiga o svim našim osobinama, pa i o onima koje su bitne za toleranciju na lijekove. Naime, postoje geni koji su uključeni u metabolizam pojedinih lijekova. Kako ljudi nemaju isti genetički zapis, jasno je da različiti lijekovi i različite doze lijekova ne djeluju isto kod svakog od nas. Kako bi naučna dostignuća iz ovih oblasti bila što prije primjenjena, najvažnije je da informacija o njima stigne do opšte i stručne javnosti. Zbog toga su konferencije na kojima se promovišu najnovija naučna otkrića, kako fundamentalna tako i primjenjena, od esencijalne važnosti za uspješnu implementaciju personalizovane medicine u medicinsku praksu“, naglasila je dr. Sonja Pavlović. Predavanje je održala i dr. Majlinda Lako, sa Instituta Genetske Medicine Međunarodnog centra za život iz Njukastl koja je predstavila podatke koji prikazuju primjere uspješne terapije matičnim ćelijama za liječenje pacijenata sa unilateralnim i bilateralnim nedostatkom limbalnih matičnih ćelija. Dobro osmišljena terapija GMP autolognim matičnim ćelijama može obrnuti proces sljepila rožnjače i poboljšati kvalitet života pacijenta. „Ovakve konferencije pomažu u širenju saznanja o najnovijim postignućima sa polja matičnih ćelija liječnicima, te promiču sklapanja novih kolaboracija na području regenerativne medicine. One doprinose uspostavljanju odgovarajućeg zakonodavstva na ovom polju, izgradnji nove infrastrukture i dizajna kliničkog režima koji može liječiti razne degenerativne bolesti“, dodala je dr. Majlinda Lako. Dr. Cherie Daly, član ITERA, Međunarodne asocijacije za istraživanje na polju tkivnog inženjeringa, osvrnula se na posljednje novosti Decembar, 2012.

vezane za klinička ispitivanja o korištenju autologne, vlastite, krvi iz pupčanika za liječenje bolesti. „Trud Cryo-Save-a da informiše medicinsku zajednicu o napretku regenerativne medicine podrazumijeva i bolju informisanost pacijenata koji pate od bolesti koje se mogu tretirati matičnim ćelijama”, izjavila je dr. Cherie Daly, savjetnik za medicinska pitanja u Cryo-Save-u. Važnost ovakvih konferencija je da se „otvore vrata“ širim naučnim i kliničkim dostignućima koje izlaze iz okvira dosadašnjih saznanja kao i mogućnosti za međusobno povezivanje naučnih krugova, rekao je dr. Peter De Waele, menadžer „Advanced Therapies Consulting Limited“ iz Antwerpena, Belgija. „Predavanje na temu „Napredak i doprinos matičnih ćelija u kardio terapiji“ ima za cilj da ponudi najnovije informacije o različitim izvorima dobijanja matičnih ćelija koje se upotrebljavaju za liječenje srčanih oboljenja, kao i o načinima njihove upotrebe, prednostima i ograničeninjima, te izazovima sa kojima se sada suočavamo i sa kojima ćemo se suočavati u budućnosti“ , dodao je dr. De Waele. Prof. dr. Adolf Lukanovič, načelnik Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetsko-medicinskog centra u Ljubljani, rekao je učesnicima Konferencije da se liječenje stres urinarne inkontinencije matičnim ćelijama u Ljubljani radi već duži period. „Ako znamo da je stres urinarna inkontinencija problem koji se ne može izbjeći zbog porođaja i porođajne traume zdjeličnog dna, onda nam je jasno da ova metoda, pored konzervativne i hirurške, doprinosi boljem kvalitetu života majki nakon porođaja. Svaka četvrta žena boluje od inkontinencije, a istraživanja ukazuju da je taj broj u porastu“, ističe dr. Lukanovič. Zamjenik ministra zdravlja i socijalne zaštite RS dr. Milan Latinović izjavio je „Danas je vrlo teško zamisliti moderan i sofisticiran razvoj pristupa liječenju bez primjene savremenih medicinskih dostignuća u koje svakako spada regenerativna medicina, odnosno upotreba matičnih ćelija u službi zdravlja o kojima su danas učesnici konferencije razmjenili saznanja i iskustva te doprinijeti boljemu poznavanju šire medicinske javnosti i stanovništva o savremenim stremljenjima i mogućnostima primjene kod nas”. Konferencija o regenerativnoj medicini je i organizovana je sa svrhom da domaćoj i stručnoj javnosti obezbijedi nove informacije, a budućim roditeljima konkretne dokaze o upotrebi matičnih ćelija za tretmane raznih oboljenja. „Veliki je izazov i zadovoljstvo biti partner vodećoj evropskoj i svjetskoj porodičnoj banci matičnih ćelija. Početak je bio težak, ali sada sa svih strana dobijamo samo pohvale. Činjenica da smo za preko 3000 porodica obezbijedili mogućnost da sačuvaju matične ćelije svoje djece dovoljan je razlog za zadovoljstvo. Matične ćelije su budućnost medicine i regenerativnog liječenja i mi smo za 30 porodica obezbijedili besplatno pohranjivanje u nadi da će im pomoći u liječenju nekih od najtežih oboljenja poput leukemije“, izjavila je Sanja Todorović-Vujičić, generalni direktor FAMILY-PLUS-a. Na web stranici www.maticnecelije.eu možete pogledati III Konferenciju. 9


Liječenje koštanih defekata matičnim ćelijama Studija tkivnog inženjeringa kostiju koju vodi Univerzitet u Gentu uspjela da unaprijedi liječenje koštanih defekata koristeći matične ćelije pohranjene u Cryo-Save-u Saradnja između Univerziteta u Gentu i Cryo-Save-a prevazišla je ograničenja sa kojim se susreće oblast tkivnog inženjeringa kod pravljenja velikih koštanih kalema/graftova. Ovaj tradicionalni tkivni inženjering je vrlo često ograničen samo na spoljne površine kostiju što rezultira u lokalnoj i nejednakoj formaciji tkiva. Za trenutnu studiju, Cryo-Save je dostavio krioprezervirane matične ćelije dobijene iz masnog tkiva koje pokazuju obećavajuće rezultate u ostvarivanju uniformne ćelijske distribucije i visoke ćelijske gustine u središnjim strukturama koštanih kalema. Ovo će poboljšati izglede liječenja deficita koštanih struktura u velikim koštanim kalemima. Rezultati studije su veoma obećavajući za liječenje koštanih defekata.

Cryo-Save sarađuje sa Vatikanom

Partnerstvo ima za cilj promociju i širenje znanja o krioprezervaciji matičnih ćelija iz tkiva pupčanika Započeta je saradnja između najveće evropske i svjetske porodične banke matičnih ćelija, Cryo-Save i najznačajnijeg evropskog katoličkog univerziteta, “Università Cattolica del Sacro Cuore” (Katolički univerzitet Svetog srca – UCSC). Univerzitetska bolnica “Gemelli”, sa sjedištem u Rimu, dio je Fakulteta za medicinu i hirurgiju pri USCS, te je u vlasništvu Vatikana. Partnerstvo ima za cilj promociju i širenje znanja o krioprezervaciji matičnih ćelija iz tkiva pupčanika. Obje strane snažno vjeruju u potencijal njihove upotrebe. Profesor Giovanni Scambia, voditelj Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo i naučni rukovodilac na Katoličkom sveučilištu Svetog srca, kaže: “Broj stanja za koja bi mezenhimalne matične ćelije mogle imati važnu ulogu eksponencijalno raste: trenutno u svijetu imamo preko 4000 studija u kojima učestvuju pacijenti koji imaju neko stanje koje se može tetirati matičnim ćelijama. Ovo svakako predstavlja značajnu priliku za razvoj potencijalnih tretmana u regenerativnoj medicini“. “Saradnja sa USCS, te italijanskim klinikama povezanim sa USCS, stvara obostranu korist i povećat će svijest javnosti te dodatno ojačati našu lidersku poziciju u ovoj oblasti, kako bi u budućnosti mogli razviti dodatne terapeutske primjene”, kaže Arnoud van Tulder, izvršni direktor Cryo-Save Grupe.

Cryo-Save u saradnji sa JU ZZZM KS i Domom zdravlja Tuzla Između Zavoda za zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, i svjetski ugledne kompanije dogovoreno je da se saradnja odvija u oblasti edukacije budućih roditelja o značaju pohranjivanja matičnih ćelija. Nakon podrobnih priprema, potpisan je ugovor o saradnji između Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo i Cryo-Save-a, vodeće evropske i svjetske porodične banke matičnih ćelija. U planu je, kako kaže prim. dr. Midhat Kurtović, direktor Zavoda, da se napravi edukativni centar za psihofizičku pripremu trudnica, tj. centar za edukaciju osoblja koje će raditi u salama za psihofizičku pripremu trudnica. Svakako, ovo će se sve dešavati uz saglasnost i dogovor sa Ministarstvom zdravlja Kantona Sarajevo. „Mi smo ovim postupkom i potpisanim ugovorom o saradnji sa Cryo-Save-om nastavili projekat Federalnog ministarstva zdravstva za psihofizičku pripremu trudnica. Trenutno imamo četiri sale gdje se održavaju edukacije, a novootvorena se nalazi u Vogošći. Svakako, planirano je nastaviti ovaj projekat te pokrenuti psihofizičke vježbe za trudnice i u drugim općinama“. Sličnu saradnju Cryo-Save je uspostavio i sa Domom zdravlja Tuzla, gdje je prije svega cilj edukacija budućih roditelja o značaju pohranjivanja matičnih ćelija, te o procedurama uzimanja uzoraka krvi i tkiva pupčanika.

10

Revolucionarno otkriće Mostarca u liječenju leukemije Do revolucionarnog otkrića u molekularnoj medicini došla je skupina stručnjaka u Beču, a među tim stručnjacima i revolucionarnim istraživačima je i jedan Mostarac. Njihovo otkriće donosi novi pogled na nastanak, a time i liječenje raka bijelih krvnih stanica, odnosno leukemije, jer je njihovo istraživanje u potpunosti opovrgnulo postojeću tezu o nastanku leukemije. Ovo otkriće objašnjava i zašto postojeća terapija nije mogla djelovati, a u budućnosti bi moglo dovesti do terapije koja će biti usmjerena na stvarne uzroke oba oblika leukemije, na hematopoetske matične stanice. „Moramo još mnogo više doznati o razvoju bolesti. U budućnosti ćemo trebati terapiju koja će biti usmjerena na stvarne uzroke oba oblika leukemije, na hematopoetske matične stanice“, kaže Kovačić. Iako se općenito govori o “raku”, zna se da se ova bolest pojavljuje u iznenađujućoj raznolikosti oblika. Čak i izdvojene skupine malignih bolesti, kao na primjer rak bijelih krvnih stanica, mogu pokazivati sasvim različita svojstva. Kako zapravo nastaju razni oblici i koji čimbenici određuju njihov razvoj Boris Kovačić, rođeni Mostarac, i njegov tim na Sveučilištu veterinarske medicine u Beču opovrgnuli su do sada važeću pretpostavku o nastanku leukemija. Njihov rad je objavljen u posljednjem broju prestižnog europskog časopisa za molekularnu medicinu “EMBO Molecular Medicine” i ima iznimno važne posljedice na terapiju posebno agresivnog oblika leukemije. Decembar, 2012.


Matične stanice su nezamjenjivi „biološki kredit“ za budućnost djeteta Suradnja između Cryo-Save banke i Vatikana isključuje bilo kakve bioetičke i religijske dileme, kada je riječ o krioprezervaciji matičnih stanica i njihovom korištenju u terapijske svrhe Načelnica ste odjeljenja ginekologije i poroditeljstva u “Sveučilišnoj kliničkoj bolnici”, učestvujete i u brojnim istraživanjima, imate mnogo obaveza, kako uspijevate da sve uskladite? Moj posao je iznimno zahtijevan i odgovoran. Opstetricija ili porodništvo je najstresnija klinička grana medicine u kojoj se loš ishod teško ili nikako ne prihvaća. S druge strane, dobar opstetrički ishod je nešto najljepše u medicini, a za dobar ishod potrebno je znanje, stručnost, predanost, timski rad i malo sreće. Znanstvena istraživanja su nezaobilazan dio obveza u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici, zahvaljujući kojima se poboljšava stručni rad. Naravno, za sve to je potrebno puno energije, entuzijazma i vremena. Kakvi su uslovi rada i kojim kadrom raspolaže Odjel za ginekologiju i poroditeljstvo u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici? Ponosni smo na našu novu i lijepo uređenu zgradu. S opremom ne stojimo tako dobro-dio nedostaje, a dio je zastario. U Odjelu radi 15 specijalista i 2 specijalizanta ginekologije, od kojih je petoro magistara znanosti, te jedan doktor znanosti u zvanju docenta na Katedri za ginekologiju MF u Mostaru. U vašoj bolnici omogućeno je prisustvo očeva na porodu, ali su dužni da prođu tečaj, koliko očeva prisustvuje porodima i koliko je to značajno za porodilje? U našem rodilištu očevi mogu prisustvovati na porodu unatrag dvije godine, a preduvjet je završeni tečaj pripreme za porod. Većina očeva sa završenim tečajem prisustvuje porodu, što je u odnosu na ukupan broj poroda još uvijek skroman udio (do 10%). Iskustva su pokazala da prisustvo partnera na porodu, ili neke druge rodilji bliske osobe, ima izrazito pozitivan učinak na sam tijek poroda. Naime, blizina bliske osobe rodilji osigurava osjećaj sigurnosti i relaksiranosti, što u konačnici rezultira dobrim ishodom koji, između ostalog, podrazumijeva i manji postotak carskih rezova. Saradnja vaše bolnice sa Cryo-Save-om, počela je prije 3 godine, kako opisujete tu saradnju? Točno prije tri godine počela je naša uspješna suradnja, zahvaljujući kojoj preko 100 uzoraka krvi iz pupkovine i tkiva pupkovine s matičnim stanicama uzeti u našem Odjelu i pohranjeni u banci Cryo- Save. Jedan od ciljeva suradnje je promocija i širenje znanja o krioprezervaciji matičnih stanica, što se u proteklom razdoblju na različite načine postizalo, kako kod javnosti tako i kod zdravstvenih djelatnika. Prije nekoliko mjeseci Cryo Save je uspostavio saradnju sa Vatikanom, vaše mišljenje o pomenutoj saradnji ? Liječenje matičnim stanicama jedno je od najvećih dostignuća suvremene medicine. Poznato je da znanstveni napredak i nova postignuća na području medicine postavljaju pred liječnika i pacijenta mnogobrojne bioetičke i religijske dileme. Suradnja između Cryo-Save banke i Vatikana isključuje bilo kakve bioetičke i religijske dileme, kada je riječ o krioprezervaciji matičnih stanica i njihovom korištenju u terapijske svrhe. Decembar, 2012.

Doc. dr. sc. Vajdana Tomić, Odjeljenje ginekologije i poroditeljstva, Sveučilišna klinička bolnica, Mostar

Bili ste i u posjeti banci Cryo-Save-a, gdje se čuvaju uzorci iz BiH, kakve impresije nosite? Posjet je bio zanimljiv i dojmljiv. Vrhunski stručnjaci, od kojih su neki svjetski znanstveni eksperti za matične stanice, uposleni su u banci Cryo-Save. Najsuvremenija tehnologija, vrhunska organizacija rada u laboratoriju, mjere sigurnosti razvijene do savršenstva uvjeravaju vas u sigurnost pohrane i čuvanja matičnih stanica u ovoj banci. Treća međunarodna konferencija “Regerativna medicina - matične ćelije, genetički inženjering i biotehnologije», je iza nas. Koliko ovakva konferencija doprinosi edukaciji doktora iz naše države? Na Konferenciji su domaći i inozemni stručnjaci govorili o najnovijim znanstvenim dostignućima u istraživanju i terapijskoj primjeni matičnih stanica, što predstavlja iznimno dobar način informiranja i educiranja zdravstvenih djelatnika. Kako vi vidite budućnost matičnih ćelija i regenerativne medicine? Prema rezultatima dosadašnjih istraživanja, matične stanice se mogu razviti, osim prema stanicama koštane srži, i prema stanicama mišića, živčanog tkiva i krvnih žila. Danas su najintenzivnija istraživanja upravo u tom pravcu, te je svakim danom sve više bolesti koje se liječe transplantacijom matičnih stanica. Otvorene su nove mogućnosti u liječenju mnogih bolesti, kao što su infarkt miokarda, oštećenja spinalne moždine, moždani infakt ili Alzheimerova bolest. Koja je vaša poruka budućim roditeljima kada govorimo o pohranjivanju matičnih ćelija? Nema dileme, pohranjivanje matičnih stanica je nezamjenjivi ”biološki kredit” za budućnost djeteta. 11


DRUŠTVENO ODGOVORNI PROJEKTI FAMILY-PLUSA

FAMILY-PLUS prijatelj škola za trudnice Otvorene škole za trudnice u Laktašima i Opštoj bolnici Prijedor Uz pomoć firme FAMILY-PLUS, koja je prepoznala potrebu i izdvojila sredstva u vrijednosti od 5.000,00 KM, reotvorena je škola za trudnice u Laktašima pri UG “Centar za djecu, mlade i porodicu”. Škola za trudnice je reaktivirana 14. septembra 2012. godine i do sada je uspješno nekoliko grupa trudnica sa opštine Laktaši prošlo edukaciju. „Centar za djecu, mlade i porodicu“ Laktaši je nevladina i

Otvaranje škole u Laktašima neprofitna organizacija koja ima za cilj da obezbijedi dodatne usluge iz oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite na području opštine Laktaši. Tokom realizacije naših aktivnosti uspostavili smo odličnu saradnju sa kompanijom FAMILY-PLUS koja nam je pružila veliku podršku u proteklom periodu. Ovom prilikom se zahvaljujemo na današnjoj donaciji koja nam je omogućila da dodatno opremimo prostorije za realizaciju programa Škole za trudnice, te da proširimo naše usluge koje se odnose na prenatalnu i postnatalnu zaštitu“, izjavila je Valentina Vujinić, izvršni direktor Centra za djecu, mlade i porodicu Laktaši. Milovan Topolović, načelnik opštine Laktaši, kao i dr. Draško Jošić, specijalista ginekologije u Doma zdravlja Laktaši su pružili punu podršku ovom projektu.

Priručnik „Psihofizička priprema trudnice za porod“ Ovaj priručnik će u narednoj godini biti dostupan besplatno svim trudnicama u Bosni i Hercegovini u njihovim zdravstvenim ustanova. U priručniku su, na oko 60 strana u koloru, detaljno obrađene teme koje su vezane za trudnoću, porođaj i postporođajni period, a što je svakako trudnicama, budućim majkama od velike koristi da se što bolje pripreme za porođaj i majčinstvo. “Psihofizička priprema u školi za trudnice ima za cilj da budućim majkama pruži sve neophodne informacije o porođaju i prvim danima majčinstva. Iskreno se nadam da će trudnicama sa opštine Laktaši ova škola biti od koristi i da će im pomoći da spremnije dočekaju porod”, izjavila je Mirela Mitrović, menadžer izvršnih poslova FAMILY-PLUS-a. Donacija u iznosu od 15.000,00 KM pomogla je da škola za trudnice u Opštoj bolnici Prijedor obezbijedi najviše standarde i pruži optimalne uslove svim trudnicama i budućim majkama iz regije Prijedor da se kroz trudnoću što bolje pripreme za porođaj i majčinstvo. „Ovo je rezultat višegodišnje saradnje FAMILY-PLUS-a i Odjeljenja za ginekologiju i akušerstvo naše ustanove. Zahvaljujući donaciji u iznosu od 15.000,00 KM dodatno je uređen i opremljen prostor za potrebe škole za trudnice. Firma FAMILY-PLUS je pomogla da ova škola ispuni najviše standarde i pruži optimalne uslove svim trudnicama prijedorske regije da se pod kontrolom i uz pomoć naših stručnih timova na najbolji način pripreme za sam čin porođaja i prve nedjelje majčinstva“, izjavio je direktor Opšte bolnice Prijedor prim. mr. sc. dr. Mirko Sovilj.

Uskoro otvaranje škola za trudnice u Travniku i Novoj Biloj U okviru projekta „FAMILY-PLUS prijatelj škola za trudnice“, u narednom periodu sa radom će krenuti dvije škole na području Srednjo-bosanskog kantona. Donacijom neophodne opreme i materijala pomaže se rad škola za trudnice na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine. Cilj je prije svega pomoć, te reaktiviranje postojećih ili osnivanje novih škola za trudnice uz donaciju sve neophodne opreme, materijala i sredstava za dugoročan rad škola. Škola za trudnice u bolnici “Dr. fra Mato Nikolić” Nova Bila će biti reaktivirana, dok će se u Bolnici Travniku pokrenuti škola za trudnice. 12

Otvaranje škole u Prijedoru Decembar, 2012.


Matične ćelije su otvorile put ka novoj eri moderne medicine Liječnici u cijelom svijetu se jednoglasno slažu da je otkriće matičnih stanica jedno od najvećih medicinskih dostignuća Na čelu ste odjeljenja ginekologije i akušerstva bolnice Brčko distrikta, Vaši radni dani su ispunjeni sa mnogo obaveza, kako uspijevate da ih uskladite? Na poziciji šefa ovog odjela nalazim se dugi niz godina. U prethodnom mandatu sam obnašao i funkciju šefa odjela za zdravstvo i ostale usluge pri Vladi Brčko distrikta. Moram ovdje istaći da ja jesam šef odjela, ali mi ovdje sve zajedno radimo. Naš odjel je poznat po timskom radu. Taj rad podrazumijeva između ostalog analiziranje i riješavanje svakodnevne problematike, naravno kada to kažem mislim na liječenje naših pacijentica, nadalje uključuje analiziranja svake naše operacije i slučaja ponaosob. Ujedno moram istaći da brčanska ginekologija ima dugogodišnju tradiciju ne samo na ovom području i regionu nego i na prostorima cijele Bosne i Hercegovine, pa i šire. Ovdje su radili mnogi poznati liječnici ginekolozi kao eminentni stručnjaci u oblasti ginekologije i porodiljstva. Kao šef odjela, timskim i osobnim angažmanom trudim se da nastavimo tu tradiciju, naravno kako bi smo pružili što bolju uslugu našim pacijentima po principima pozitivne medicinske prakse, na zadovoljstvo nama i našim pacijentima. Taj rad zahtijeva potpun profesionalni angažman, jako puno truda, znanja, vještina i nadasve želje da se prije svega pomogne pacijentu. Naravno, sve te obaveze, dužnosti pa i zadaće moguće je realizirati i uskladiti samo uz dobru organizaciju i timski rad svih nas i moj osobni potpuni angažman. Naime, pozicija šefa nosi i određene odgovornosti i obaveze koje se uistinu mogu izvršiti na vrijeme ako se voli svoj posao. Kako se razvija klinika kojom rukovodite? Naš odjel nema status klinke, međutim po broju pruženih usluga na svim odsjecima našeg odjela, te po broju obavljenih pregleda kod trudnica, pacijentica kao i novorođenčadi u polikliničkom djelu našeg odjela moram reći da pratimo sve novine, metodologiju i procedure u uslovima koji su nam trenutno na raspologanju. Ne zaostajemo u tom stručnom smislu, mislim na osposobljenost i educiranost kadra za daleko većim ustanovama ovakve vrste. Međutim, zaista moram ovdje istaći da nas naša Vlada ne prati uvjek u dijelu koji se odnosi na nabavku moderne opreme jer su procedure javne nabavke i natječaja ponekad dugotrajne i kompleksne. U ovom dijelu bi trebali reagirati ili nešto urgentnije djelovati, kako ne bismo čekali mjesecima na nabavku novog aparata ili instrumentalija, budući da su sredstva striktno uvjetovana proračunom odvojenim za zdravstvo. Vjerujem da je ovo problem u većini zdravstvenih ustanova u Bosni i Hercegovini. Kojim kadrom i uslovima raspolaže odjel za ginekologiju i akušerstvo Brčko distrikta? Decembar, 2012.

Prim. dr. Slavko Nikić, Bolnica Brčko distrikta

U sastavu organizacije odjela funkcionišu sljedeći odsjeci: odsjek za ginekologiju, porodiljstvo, neonatologiju, te specijalističko poliklinička služba i odsjek za genetsko savjetovalište. Na odjelu porodilišta posjedujemo i operacioni blok sa sobama za intezivnu njegu sa obučenim i stručnim sestrama instrumentarkama. U tom djelu se obavljaju ginekološke i akušerske operacije, te laparoskopske operacije kao i kirurški, te mali kirurški zahvati. Na odjelu trenutno radi šest liječnika specijalista ginekologa i još četiri iz primarne zdravstvene zaštite, jedan specijalist pedijatar i jedan pedijatar neonatolog. Od ukupno 31 medicinske sestre, polovina sestara je općeg smjera, od toga su dvije više medicinske sestre (glavna medicinska sestra i odgovorna sestra na odjelu ginekologije), te dvije pedijatrijskog smjera. Odgovorna sestra na porodilištu je akušerka sestra sa specijalnom obukom. Polovina zaposlenog kadra je porodiljskog-akušerskog smjera. Ovdje moram istaći da su sve naše sestre sa dugogodišnjim stažom i ogromnim iskustvom, dobro educirane i vješte u obavljanju svakodnevnih zadataka. Nedavno je odjel djelimično renoviran uz nabavku novog ultrazvučnog aparata i komplentiran je laparoskopski stub kojim već duže vrijeme obavaljamo laparaskopske operacije. Obnovili smo i nabavili nove krevete, natkasliće za naše pacijente, te djelimično obnovili namještaj, računarsku opremu a sve sa ciljem da boravak našim trudnicama, porodiljama i pacijenticama bude što ljepši. Ovo prije svega podrazumijeva da i pružanje naših usluga odgovori zahtjevima, procedurama i standardnim metodama na suvremenom i profesionalnom nivou, te da i samu hospitalizaciju učini što ugodnijom. Međutim, potrebno je u konačnici obezbijediti novu zgradu kako bi smo apsolutno odgovorili zahtjevima suvremene ginekologije i opstetricije. Kako Vi vidite budućnost matičnih stanica i regenerativne medicine? Liječnici u cijelom svijetu se jednoglasno slažu da je otkriće liječenja matičnim stanicama jedno od najvećih medicinskih dotignuća. Naime, matične stanice imaju nevjerovatnu sposobnost stvaranja različitih tkiva prilikom svoje diobe i razvoja. Svojom sposobnošću, matične stanice

igraju bitnu ulogu u samom tijeku razvoja djeteta i veoma su značajne u oporavku oštećenih ili ostarijelih tkiva u kasnijim fazama života. Njihova moć proizvođenja različitih vrsta specijalizovanih stanica ih uistinu čini jedinstvenim i moćnim u terapijskoj primjeni u medicini, stoga nije potrebno naglašavati koju moć i značaj ima već sada reproduktivna medicina, a da ne govorimo o tome koliki će taj značaj biti u budućnosti. Već se danas zna da se matične stanice izdvojene iz krvi i tkiva pupčanika uspješno koriste u liječenju više od stotinjak teških bolesti poput leukemije, različitih vrsta anemija, autoimunih bolesti, metaboličkih poremećaja i slično. Uzorci sa matičnim stanicama se uzimaju na našem porodilištu, neposredno nakon poroda i moram istaći da u svim dosadašnjim slučajevima uzimanja uzoraka krvi i tkiva pupčanika radi izdvajanja i čuvanja matičnih stanica, striktno su poštovane procedure i pravila sterilnosti te su sve uzete matične stanice odličnog kvaliteta pohranjene metodom krioprezervacije. Matične stanice su definitivo otvorile put ka novoj eri moderne medicine a osobito eri reproduktivne medicine koja time sve više dobija na značaju. Vaša poruka budućim roditeljima kada govorimo o pohranjivanju matićnih stanica? Matične stanice su zasigurno jedan od darova prirode. Taj dar i ponuđenu šansu treba iskoristiti u trenutku rođenja Vašeg djeteta. Naime, matičnim stanicama Vašeg djeteta daje se velika vjerojatnoća da se liječe najbliži srodnici kao što su braća i sestre, jer očekujem da će se terapija matičnim stanicama brzo razvijati u budućnosti. Postoji jedan slogan koji kaže : BOLJE IH JE IMATI I, A NE TRBATI, NEGO TREBATI, A NEMATI IH... Saradnja sa FAMILY-PLUS-om? Suradnja sa Familiy-Plus, kao ovlaštenim i ekskluzivnim partnerom Cryo-Save-a u Bosni i Hercegovini je na visokom profesionalnom nivou. Cryo-Save kao vodeća europska i sijetska porodična banka matičnih stanica već nekoliko godina dijeluje u Bosni i Hercegovini. U tom periodu, koliko je meni poznato, nekoliko se tisuća obitelji odlučilo, da uz pomoć osoblja Family-Plus-a i nas stručnjaka iz oblasti porodiljstva pohrani matične stanice iz krvi i tkiva pupčanika. Želim također istaći da se prije o tome veoma malo znalo, liječenje matičnim stanicama bio je za većinu naših trudnica nepoznat pojam. Samim tim uloga Family-Plus-a i Cryo-Save-a je time veća jer ne samo da su omogućili pružanje informacija o značaju matičnih stanica nego i dali mogućnost da i naše trudnice učine nešto za budućnost svoga djeteta kao i one u razvijenim zemljama Europe i svijeta.

13


Prvi BH Kongres “Dani dojenja” Dojenje jedna od najboljih investicija za zdravlje djeteta, zdravlje majke, porodice, a time i cijele zajednice Organizatori kongresa koji je održan u Sarajevu u maju 2012. su bili Centar za majku i dijete „FENIX“ iz Sanskog Mosta, Cryo-Save vodeća evropska i svjetska porodična banka matičnih ćelija, udruženja DjeCa i Udruženje za unapređenje dojenja,koje je član IBFAN-a, regionalne mreže za podršku dojenja za Evropu. Prijatelj projekta je UNICEF, a pokrovitelj Federalno ministarstvo zdravstva. Mnogima su poznate prednosti dojenja, ali nažalost jako često je dojenje uskraćeno i majkama i djeci. Rizici ne dojenja se odnose i na dijete (povećan rizik od više vrsta zaraznih, nezaraznih i hroničnih bolesti, neuhranjenosti, smrtnosti) i na majku (povećan rizik krvarenja nakon poroda, depresije, šećerne bolesti, reumatoidnog artritisa, osteoporoze, raka dojke i jajnika) i na cijelu zajednicu (povećanje troškova za porodicu, trošenje dodatnog vremena, povećani troškovi zdravstvene zaštite, učestali izostanci roditelja sa posla, negativna nacionalna bilanca, povećana proizvodnja

otpada, električne energije sa posljedicama na okolinu). Upravo ovo su razlozi održavanja Kongresa o dojenju. Dojenje smatramo jednim od najvažnijih procesa u postavljanju zdravih temelja za život djeteta i nastojimo da kroz svoje kontakte sa trudnicama uvijek naglasimo značaj dojenja. Za roditelje je najveća nagrada zdravlje njihove djece i saznanje da su iskoristili sve prilike koje su im se pružile da bi budućnost njihove djece bila što sigur-

nija. Zato mi nastojimo da svim roditeljima omogućimo pristup kvalitetnim informacijama, koje će im pomoći u važnim životnim situacijama i odlukama. Brojna istraživanja potvrdila su prisustvo matičnih ćelija u majčinom mlijeku, koje pomažu razvoj djeteta, a nedavno istraživanje na Univerzitetu Zapadne Australije budi nadu da bi se matične ćelije izdvojene iz majčinog mlijeka mogle koristiti za tretman raznih oboljenja. Cryo-Save pomno prati razvoj ovih istraživanja – mi smo uključeni u nekoliko istraživanja vezanih za upotrebu matičnih ćelija kod oboljenja poput multiple skleroze, cerebralne paralize, dijabetesa te srčanih oboljenja“, izjavila je Sanja Vujičić Todorović, generalni direktor FAMILY-PLUS-a. Osim renomiranih domaćih i stranih predavača na Kongresu je bilo prisutno preko 150 učesnika i učesnica iz svih dijelova BiH, liječnika svih specijalnosti, ginekologa, pedijatara, te medicinskih sestara akušerskog, pedijatrijskog i općeg profila.

Najveći blagoslov za svako oboljelo dijete je osmijeh Nastavljena saradnja između FAMILY-PLUS-a i Udruženja „Srce za djecu oboljelu raka u FBiH“ Povodom obilježavanja 3. internacionalne sedmice djece oboljele od leukemije, Udruženje „Srce za djecu“ uz podršku vodeće evropske i svjetske porodične banke matičnih ćelija Cryo-Save organizovali su druženje „Osmijeh puno znači“ za djecu koja se liječe od malignih oboljenja s Hematoonkološkog odjeljenja Pedijatrijske klinike. Na taj način oko 40-oro oboljele djece se družilo sa svojim vršnjacima i omladincima koji su pobijedili maligne bolesti, a podršku su im dala i djeca iz Osnovne škole Grbavica I. „To je bila i glavna poruka ovog druženja da djeca, kao i njihovi roditelji shvate da je leukemija bolest koja se može pobijediti te da psihosocijalna podrška doprinosi bržem izlječenju djece“, rekao je na druženju po14

tpredsjednik Udruženja „Srce za djecu“ Fikret Kubat. Majka četverogodišnje oboljele djevojčice AneMari, Violeta Šafradin istakla je koliko je važno da se u toj borbi djetetu pruži osmijeh.

„Najveći blagoslov za svako oboljelo dijete je osmijeh, jer nijedno dijete u toj fazi ne voli da vidi roditelje da plaču. Doživjela sam situaciju da me kćerka pita “Mama, zašto plačeš?“, jer nju ništa ne boli i nije joj jasno što je u bolnici. Tada se djetetu mora objasniti da je na dužem liječenju i stalno ga uveseljavati, pjevajući mu pjesme i igrajući se zabavnih igara uz neizostavan osmijeh na licu“, rekla je Šafradin. Matične ćelije danas mogu pomoću pri liječenju ove opake bolesti i one predstavljaju jedan od zaloga za bezbijedniju budućnost djece i cijele porodice.

Decembar, 2012.


Nova generacija i FAMILY-PLUS pomažu djeci Udruženje „Nova generacija“ se od početka svog rada zalaže za poboljšanje položaja djece. Od 2005. godine pruža uslugu zbrinjavanja djece zatečene u skitnji i prosjačenju, odnosno djece koja se nađu na ulici bez nadzora svojih roditelja ili drugih odraslih osoba, a u saradnji sa Centrom za socijalni rad Banjaluka. „FAMILY-PLUS kao socijalno osvještena kompanija je svojom novčanom donacijom pomogla rad Dnevnog centra. Sredstva će biti iskorištena za razvoj aktivnosti naših mališana te pokrivanje troškova hrane, higijene i drugih prioritetnih stvari koje su nam potrebne za nesmetan rad. Tim Nove generacije se od sveg srca zahvaljuje na donaciji, a nadamo se i nastavku saradnje“, izjavila je Maša Mirković, izvršni direktor UG Nova generacija.

Family-plus zvanični prijatelj manifestacije „Kolektivno vjenčanje“ i „Bebi na dar“ Manifestacije su promovisale u radost, sreću, ljubav bez ostatka i kalkulacija. Istovremeno podupirući porodicu kao najvažniju društvenu tekovinu, a brigu za potomstvo vrednuju kao presudan prametar za opstanak zajednice. FAMILY-PLUS je prepoznao kolika je važnost ovih manifestacije za bračne parove koji se odluče na čin vjenčanja, koji predhodi još važnijem činu, a to je osnivanju porodice. U Muzičkom paviljonu, parka “Petar Kočić” upriličena je jedinstvena dječija manifestacija „ Bebi na dar“, kao sastavni dio projekta Kolektivno vjenčanje, a ključni akteri ove nesvakidašnje priče su bili mladenci učesnici projekta „Svadba za pamćenje 2011“, koji su dobili prinove. Ovaj projekat slavi ljubav i promoviše bračnu zajednicu, kao jednu od najvažnijih društvenih vrijednosti. Od prošlog kolektivnog vjenčanja ukupno je rođeno pet beba, a šesta će ugledati svjetlost dana u septembru. FAMILY-PLUS je simbolično pružio podršku roditeljima i svim bebama dodjelio prigodne poklone.

Druženja sa trudnicama U proteklom periodu kroz projekat „Druženja i predavanja sa trudnicama i njihovim partnerima o značaju pohranjivanja matičnih ćelija“ družili smo se sa trudnicama u Mostaru, Zenici, Zavidovićima, Sarajevu, Čapljini, Čitluku, Širokom Brijegu, Tuzli, Lukavcu, Srebreniku, Gračanici, Banja Luci,.. Kroz ovaj projekat trudnice dobivaju odgovore ova, ali i sva ostala pitanja. Koja oboljenja se mogu tretirati matičnim ćelijama? Koliko košta pohranjivanje matičnih ćelija? Da li su svi doktori i medicinsko osoblje upoznati sa procedurom uzimanja uzoraka? Gdje se čuvaju uzorci? Koja je procedura prilikom povlačenja uzoraka iz banke? Mogu li se matične ćelije djeteta upotrijebiti za liječenje članova porodice?

Druženje sa trudnicama u Mostaru u Igraonici „KOCKICA“

Decembar, 2012.

15


Posjeta doktora iz BiH laboratoriji Cryo-Save “Vidjeli smo medicinu 22. vijeka..., uzorci naših pacijentica su u sigurnim rukama,... sve do najsitinijeg detalja je strogo kontrolisano i propisano-ništa nije prepušteno slučaju, Cryo-Save posjeduje najsavremeniju i najbolje opremljenu laboratoriju za obradu i čuvanje matičnih ćelija...”, utisci doktora koji su vidjeli laboratoriju. Danas je teško pronaći buduće roditelje koji nisu čuli za pohranjivanje matičnih ćelija, a ponajviše zahvaljujući doktorima-ginekolozima koji su edukovali trudnice o matičnim ćelijama, njihovom značaju i proceduri uzimanja. Iz laboratorije CryoSave-a iz Brisela već tri godine stižu izvještaji o visokom kvalitetu uzoraka matičnih ćelija koje nakon poroda uzimaju doktori-ginekolozi u BiH, što je potvrda visokog nivoa edukacije i profesionalizma naših doktora i od neizmjerne važnosti za porodice čije su matične ćelije sačuvane. Doktori ginekolozi i predstavnici Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju iz Sarajeva imali su priliku da posjete laboratoriju vodeće evropske i svjetske porodične banke matičnih ćelija Cryo-Save u Belgiji i lično se uvjere u procese, kvalitet i sistem rada Cryo-Savea. U stručnoj posjeti laboratoriji Cryo-Save-a bili su: prim. dr. Hasan Karahasan, dr. Bojan Gvozdenović , dr. Alma Humačkić-Vila, doc.dr.sc. Vajdana Tomić, dr. Nevenka Planinić, prim. dr. Ramiz Velagić, dr. Emina Mušić, prim.dr. Amela Adžajlić, prim.dr. Amra Habibović, dr. Anela Latifagić, dr. Mirela Kapidžić, dr. Vesna Bralo-Hadžikadunić, prim.dr. Mithat Kurtović, prof.dr. Senad Mehmedbašić, dr. Orhan Džinić, dr. Vanesa Dujso-Radaslić, prim.dr. Kerim Begić, mr. sci. dr. Lejla Imširija Idrizbegović, dr. Sanjin Deković, doc.dr. Lejla Kapur Pojskić, dr. Majda Šlaković, dr. Aida Đulepa-Đurđević, dr. Saša Savić, dr. Snježana Radetić, dr. Aleksandra Rodić, dr. Nebojša Lazić, dr. Jordanka Topić, dr. Radivoje Katanić, dr. Gordana Sredanović, dr. Dragan Janjić, dr. Drena Gavranović-Vujović, dr. Maja Bereš, dr. Dušan Stokić, dr. Branka Semiz-Pekić, dr. Milovan Milić, dr. Lilien Kovač, dr. Srdan Lugonja, dr. Sanja Kalajdžić i dr. Nataša Stošić. „ U okviru izuzetno dobre organizacije CryoSave-a tokom posjete Belgiji, bili smo u prilici da nekoliko sati provedemo u centralnom evropskom laboratoriju gdje se pohranjuju matične ćelije iz pupkovine iz svih dijelova Evrope. Visina tehnologije, uvijeti prijema, obrade i pripreme za smrzavanje su sve nas fascinirale. Visoka profesionalnost, diskrecija i obezbjeđenje cijelog objekta su na najvišem nivou. Nakon obilaska svih jedinica u laboratoriju, te razgovora i pregledanih prezentacija od strane uposlenika i šefa laboratorija, sigurna sam da su uzorci naših pacijentica u sigurnim rukama i da je bućnost regenerativne medicine evidentna“ izjavila je , mr. sci. dr. Lejla Imširija Idrizbegović, Ginekološko-akušerska klinika UKC Sarajevo Izdvajanje matičnih ćelija i njihova obrada prije pohranjivanja garantuje svakoj porodici najveći mogući kvalitet sačuvanih matičnih ćelija, a razdvajanje svakog uzorka na dva dijela i njihovo

16

čuvanje na različitim mjestima jedna je od mjera predostrožnosti. “Vidjeli smo kompletan proces krioprezervacije matičnih stanica iz krvi i tkiva pupčanika koji se vrši u skladu sa najvišim standardima naučne i laboratorijske prakse uz maksimalno obezbjeđenje tehničke ispravnosti i dugoročne sigurnosti uzorka za eventualnu buduću upotrebu. Predstavnici laboratorije Cryo-Save-a su nam prezentirali i preliminarne rezultate najnovijih kliničkih ispitivanja upotrebljivosti matičnih ćelija u liječenju čitavog niza nasljednih i stečenih oboljenja za koje to do sada nije bilo moguće”, izjavila je doc. dr. Lejla Kapur-Pojskić, šef Laboratorije za humanu genetiku na Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu.

„Višestruke koristi od uzimanja matičnih ćelija nikada nisu bile upitne, ali ova posjeta nam je omogućila da spoznamo koliko je profesionalnosti i odgovornosti od strane Cryo Save-a prisutno u svakom koraku ovog procesa. Vrhunski opremljena laboratorija, visoka stručnost osoblja, kao i visok nivo zaštite daje povjerenje i potvrdu da smo svi mi, uključujući i naše klijente “na pravom putu”, izjavila je prim. dr. Amela Adžajlić iz Doma zdravlja u Tuzli. Sve do najsitnijih detalja je strogo kontrolisano i propisano, ništa nije prepušteno slučaju. Ilustracije radi i sama lokacija laboratorija je izabrana tako da bude na seizmički stabilnom tlu, dizajnirana i tehnološki konstruisana na način da se odupre svim prirodnim katastrofama.

Vrhunske tehnologije, sistem rada, 33 stručnjaka u laboratoriji na čelu sa dr. Sally Sennitt, perfektna organizacija i još mnogo toga ulijevaju sigurnost svim porodicama da su matične ćelije njihove djece u sigurnim rukama. „Visoka inovatina i sofisticirana tehnologija koja se primjenjuje u Cryo-Save labaratoriji u Belgiji ispunila me zadovoljstvom i sigurnošću da su i da će svi uzeti uzorci krvi iz pupčanika i samog pupčanika biti adekvatno i sigurno obrađeni i pohranjeni, a što garantuje odgovarajuću primjenu u slučaju potrebe“, rekao je prim. dr. Ramiz Velagić, načelnik Odjela za ginekologiju i akušerstvo Kantonalne bolnice “Dr. Irfan Ljubijankić” u Bihaću. U Evropi postoji oko 50 banaka matičnih ćelija, a sam Cryo-Save ima sačuvanih uzoraka gotovo kao sve ostale banke zajedno. Jedan od razloga za ovo je činjenica da sve u laboratoriji ima rezervu ili back up – osoblje, oprema, zalihe, rezervni spremnici, elektronske baze podataka, te sistemi nadzora i sigurnosti.

“Ništa nije prepušteno slučaju i za svaku od aktivnosti su oformljeni strogi protokoli koji se do u tančine provode i provjeravaju. Oprema je izuzetno sofisticirana i u svim segmentima podređena zahtjevima čuvanja matičnih ćelija. O tome jasno govore imena svjetskih firmi koja su uključena u opremanju laboratorije (Biosafe,Linde Gas,Taylor Warthon). Sve ovo viđeno pruža idealne uslove za nastavak razvoja i sticanje novih dostignuća u razvoju regenerativne medicine koja se bazira na sposobnosti matičnih ćelija za samoobnavljanje, diferencijaciju i proliferaciju”, izjavio je dr. Bojan Gvozdenović iz Kantonalne bolnice Zenica. Dugoročno pohranjivanje matičnih ćelija je cilj kojemu je sve podređeno u Cryo-Save-u, a svaka porodica dobije certifikat i precizne rezultate analize uzorka, tačan broj matičnih ćelija koji je pohranjen i njihovu vitalnost, a što je od velike važnosti za eventualne terapije. “Savremena tehnologija prema najvišim svjetskim standardima uz izuzetno tehnološki educiran kadar ulijeva povjerenje. Godine iskustva i uspjeha

Decembar, 2012.


u pohrani i upotrebi matičnih ćelija u ovoj labaratoriji garant su da svoj genetski materijal ostavljamo u pouzdanim i sigurnim rukama”, kaže dr. Alma Humačkić-Vila, RMC “Dr. Safet Mujić” Mostar. „S moje strane i u ulozi načelnika Klinike za ginekologiju i akušerstvo,moram kao prvo da Vam se iskreno zahvalim na mogućnosti da moji ginekolozi i ja, budemo gosti u Cryo-Save laboratoriji u Belgiji. Oduševljeni smo načinom na koji ste organizovali odlazak u Laboratoriju, pažnjom koju ste nam neprekidno pružali tokom našeg boravka u Briselu. Svi mi smo nakon posjeta Cryo-Save laboratoriji stekli črvstu spoznaju da se radi o visoko profesionaliziranoj i tehnički potpuno opremljenoj ustanovi za pohranu i čuvanje matičnih ćelija i na taj način odagnali svaku sumnju o eventualno mogućoj improvizaciji u pogledu čuvanja uzoraka sa ovih naših prostora. Nakon ličnog upoznavnja od strane vodećih osoba iz Laboratorije, g-dje Sally i Cherie, jasno nam je da se radi o visoko profesionalnoj ekipi, čija su nam prezentiranja pomogla da još jednom shvatimo, da je dio napretka u sadašnjoj medicini i put razvoja regenerativne medicine”, izjavio je dr. Saša Savić, načelnik Klinike za ginekologiju i akušerstvo, UKC Banja Luka Cryo-Save posjeduje širom svijeta pet vrhunski

zaista prelijepo, dobro organizovano i prije svega edukativnog karaktera. Mislim da će ova posjeta doprinjeti našem radu i i dobrobiti naših pacijenata. Na osnovi izgleda laboratorije odmah sam potvrdila mišljenje da Cryo-Save posjeduje najsavremeniju i najbolje opremljenu laboratoriju za obradu i čuvanje matičnih ćelija“, izjavila je dr. Jordanka Topić, specijalista ginekologije i akušerstva, Privatna ordinacija Diva Medika, Banja Luka „Posjeta laboratoriji je bila zaista impresivna. Dolazimo iz jedne relativno siromašne sredine a vidjeli smo medicinu 22. vijeka“, izjavila je dr. Gordana Sredanović, specijalista ginekologije i akušer „Opšta bolnica Sveti apostol Luka“ Doboj „Nakon posjete laboratorije Cryo-Save u Belgiji, matične ćelije i liječenje matičnim ćelijama vidim kao budućnost i investiciju u koju se vrijedi ulagati”, izjavila je dr. Branka Semiz-Pekić, specijalista ginekologije i akušerstva, Klinike i bolničke službe KASINDO, Istočno Sarajevo „Posjet laboratoriji Cryo-Save u Briselu bio je višestruko koristan. Bila je to jedinstvena prilika da se lično upoznamo o svim segmentima obrade matičnih ćelija koje iz naše zemlje dolaze upravo u ovu laboratoriju. Sam položaj laboratorije je izuzetan i ostavlja vas bez daha jer se radi o zgradi koja je

opremljenih laboratorija i banaka, a koje se nalaze u Belgiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Njemačkoj, Indiji i Južnoafričkoj Republici . „Drago mi je što sam imao mogućnost da posjetim laboratoriju Cryo-Save i da se uvjerim da banka funkcioniše po najvećim svjetski standardima“, izjavio je dr. Radivoje Katanić, specijalista ginekologije i akušerstva, načelnik ginekologije i akušerstva, “Opšta bolnica Sveti apostol Luka“ Doboj Cryo-Save je vodeća evropska i svjetska porodična banka matičnih ćelija, isključivo i jedino se bavi izdvajanjem, pohranjivanjem i čuvanjem matičnih ćelija, svoje usluge pruža u preko 50 zemalja svijeta, na tri kontinenta (Evropa, Azija, Afrika), uz punu transparentnost i saradnju sa vodećim svjetskim stručnjacima, najpoznatijim univerzitetima i klinikama u Evropi i SAD-u, uz posjedovanje svih neophodnih certifikata i akreditacija. Ovo potvrđuje i garantuje da su matične ćelije pohranjene kod Cryo-Save-a prihvatljive u svim centrima i klinikama za terapije i liječenja širom svijeta. „Sigurna sam da se ponavljam i da dijelim mišljanje ostalih kolega da je ovo putovanje bilo

najvećim dijelom u staklu okružena zelenilom i prekrasnim jezerom. Prostorije su jednostavne, transparentne besprijekorno uredne po svim evropskim najvišim standardima. Prijem,obrada i pohrana matičnih ćelija i pupčanika odvija se stručno i svaka pojedinačno što apsolutno isključuje mogućnost greške i zamjene.Obrada pupčanika odvija se u apsolutno sterilnim komorama pojedinačno i uz upotrebu matrijala za jednokratnu upotrebu, što da kako povećava troškove laboratorije ali apsolutno garantuje sigurnost u sterilnosti obrade i pohrane pupčanika i matičnih ćelija. Dakle, posjet laboratoriji je bila prilika da uvjerivši sebe zapravo možemo potvrditi i našim budućim majkama da se radi o pouzadnoj i bezprijekornoj banci matičnih ćelija, te ako se odluče da to učine, sigurnost pohrane matičnih ćelija i pupčanika njihove bebe je apsolutna. Cryo-Save je opravdala ime vodeće evropske i svjetske banke matičnih ćelija“, izjavila je dr. Maja Bereš, specijalista ginekolog i akušer, Opšta bolnica Brčko Cryo-Save je jedina porodična banka matičnih ćelija u Evropi kojoj su dodijeljeni EU projekti za poboljšanje tehnika pohranjivanja matičnih ćelija i

Decembar, 2012.

razvijanja novih dostignuća u terapijama, od kojih posebno izdvajamo projekte CRYSTAL i HYPERLAB. „Od prvog trenutka, preko putovanja, smještaja prije svega obilaska laboratorije ozbiljnosti rada u procesu čuvanja matičnih ćelija sve je bilo na vrhunskom nivou. Najviše me fascinirala visoka profesionalnost, stručno osoblje, higijena, vrhunska oprema i transparentnost. Jako mi je važno da svojim pacijentima mogu da prenesem pozitivne utiske i da ih uvjerim da Cryo-Save ništa ne krije i vrata laboratorije su širom otvorena za sve“, izjavila je dr. Nataša Stošić, specijalista ginekologije i akušerstva , Zdravstveni Centar DEA MEDICA Banja Luka „Dosta novih spoznaja iz medicinske oblasti o matičnim ćelijama koja je u začetku. Imali smo priliku da sa vidimo sa Cherie Daly i da razgovaramo o matičnim ćelijama i dotignućima u liječenju matičnim ćelijama. Obilazak laboratorije nam je dao priliku da vidimo koliko kvalitetnu uslugu Cryo-Save pruža svim svojim klijentima i koliko ozbiljno i odgovorno shvata svoj posao. Zahvalni smo na Vašoj spremnosti da to podelite sa nama“, izjavio je dr. Milovan Milić, specijalista ginekologije i akušerstva , Zdravstvena Ustanova JELENA Banja Luka Cryo-Save daje svoj maksimalan doprinos i pomaže u finansiranju istraživanja na polju pronalaženja, unapređivanja i otkrivanju novih načina liječenja i terapija pomoću matičnih ćelija, posebno kod fatalnih i paraliznih bolesti, kao što je cerebralna paraliza. „Zahvaljujem na izvrsnoj organizaciji puta koja je pored edukativnog karaktera imala i širi značaj. U laboratoriji smo imali priliku da se upoznamo sa svim procesima od samog ulaska setova sa uzorcima u laboratoriju, kontrole, monitoringa, procesuiranja krvi i tkiva pupčanika kao i procesa krioprezervacije“, izjavio je dr. Dragan Janjić, načelnik ginekološkoakušerskog odjeljenja Opšte bolnice Gradiška „Posjeta laboratoriji Cryo-Save bila je vrhunski organizovana. Zadovoljna sam što sam primila Vaš poziv i otišla da posjetim ovu ustanovu i sama kažem „Ovo je jedna ozbiljna kuća za čuvanje matičnih ćelija „ a tu je budućnost medicine i liječenja mnogih bolesti. Tokom obilaska laboratorije vidjela sam vrhunsku opremu i način izdvajanja matičnih ćelija, sve sobe za obradu pupčanika su čiste i sterilne kao i prostorije za skladištenje. Sve ovo potvrđuje i garantuje da su matične ćelije pohranjene kod Cryo-Save-a prihvatljive u svim centrima i klinikama za terapije i liječenja širom svijeta”, izjavila je dr. GavranovićVujović Drena, načelnik ginekologije u Opštoj bolnici Prijedor Dokaz kvaliteta Cryo-Save laboratorija su brojni certifikati koje posjeduju, od kojih posebno izdvajamo certifikat Švajcarske državne institucije - Swissmedic, certifikat Paul Erlich instituta iz Njemačke, Belgijske državne agencije za lijekove i medicinska sredstva FAGG, Holandskog ministarstva zdravlja, Američke asocijacije banaka krvi - AABB, certifikat prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije, Cord Blood Europe i mnogi drugi. „Drago mi je što sam imala priliku da posjetim Cryo-Save laboratoriju i da sigurnost koju sam stekla mogu da prenesem na svoje pacijente. Vidivši laboratoriju shvatila sam da je budućnost u regenerativnoj medicini“, izjavila je dr. Lilien Kovač, specijalista ginekologije i akušerstva, Opšta bolnica Trebinje.

17


Uspostavljen projekat pretporođajne edukacije u Kantonalnoj bolnici Zenica Kompanija FAMILY-PLUS u saradnji sa Kantonalnom bolnicom Zenica pokrenula je projekat pretporođajne edukacije. Kroz edukaciju trudnice uče o trudnoći kao životnoj dobi i o samom porođaju - od prvih znakova do poroda. Vježbaju tehnike disanja i ponašanja pri porodu, te komunikaciju sa osobljem u porodilištu. Mr. med. sci. prim. Nihad Ribić, Načelnik Službe za ženske bolesti, perinatologiju i neonatologiju KB Zenica kaže da pretporođajna edukacija trudnica u sklopu opće psihofizičke pripreme trudnice za porod predstavlja veliko olakšanje pacijentici kojoj predstoji rađanje djeteta kao i zdravstvenom osoblju zaduženom za nadzor i tretman porodilje. „Služba za ženske bolesti, perinatologiju i neonatologiju KB Zenica sa radošću je prihvatila pretporođajni edukativni program u saradnji sa Cryo-Save-om, u sklopu kojeg se trudnicama detaljno po-

jašnjava njihov boravak na službi, tok poroda kao i procedura uzimanja uzorka matičnih ćelija“, kaže Ribić. Edukaciju predvodi Mr. med. sci. dr. Bedrana Muračević,

Jedini spas u matičnim ćelijama Već nakon prve terapije matičnim ćelijama na Mladenu su se mogle primjetiti promjene na bolje

Mladen Crnogorac

Druženje i kupanje u rijeci Vrbanji za Mladena Crnogorca prije pet godina završilo se kobno, jer je skačući u rijeku udario glavom u stijenu, povrijedio peti vratni pršljen i ostao paralizovan.Nakon teško povrede, Mladen je prebačen u Beograd, oda18

tle upućen u Zavod „Dr Miroslav Zotović“ u Trapistima u Banjaluci. Ljekari u Beogradu su konstatovali kvadriplegiju - potpunu oduzetost ruku i nogu. Pošto kod nas još uvijek ne postoji adekvatna ustanova za njegovo liječenje, potrebno je da 3-4 puta godišnje odlazi na liječenje u Rusiju. Samo liječenje se sastoji od vađenja i ugradnje autolognih matičnih ćelija i odvija se u više faza. Mladenova majka Stana kaže da su, prije dvije godine, prvi put uspjeli da odu u Rusiju, gdje su mu izvađene matične ćelije i ugrađena jedna doza. Već nakon prve terapije matičnim ćelijama na Mladenu su se mogle primjetiti promjene na bolje. Mladen je sve dobro podnio, ojačao je u vježbama, može čak i da sjedi, balans mu je bolji, može sam da se obrije, da koristi mobilni telefon i računar. Prije liječenja matičnim ćelijama poboljšanje njegovog stanja bilo je nemoguće. Ovdje nije kraj, jer Mladen će nastaviti da prima terapije matičnim ćelijama i nada se potpunom izlječenju.

te babica Enisa Turanović. Ovaj projekat pored Zenice uspostavljen je i u Tuzli, a isti projekat će se pokrenuti i u ostalim gradovima u BiH.

Istraživanje uticaja matičnih ćelija kod pacijenata sa autizmom Istraživanje se provodi na Pedijatrijskoj neurologiji - Sutter Neuroscience institut u Americi, a cilj je utvrditi efikasnost infuzije napravljene od matičnih ćelija iz krvi pupčanika kod pacijenata sa autizmom. Parametri koje se mjere su prije svega promjene kod djece od 2-7 godina, a to su promjene u ponašanju i verbalnom izražavanju. Studija je počela 2012, a se završava 2013. godine

Decembar, 2012.


Lista standardnih oboljenja tretiranih matičnim ćelijama Lista uključuje dijagnoze za koje je transplantacija matičnim ćelija standardno liječenje kao i dijagnoze za koje je uloga transplantacije u liječenju nova opcija. Matične ćelije iz sva tri izvora (koštana srž, periferna krv i krv iz pupčanika) se koriste za liječenje ovih skupina oboljenja: Leukemije i limfomi Karcinom limfocita, vrsta krvnih zrnaca koje su dio imunog sistema, također se zove i krvni karcinom. - Akutna limfoblastna leukemija - Akutna mijelogena leukemija - Hronična limfocitna leukemija - Hronična mijelogena leukemija - Hodgkinov limfom - Non-Hodgkinov limfom - Juvenilna mijelomonocitna leukemija Multipli mijelom i drugi poremećaji plazma ćelija - Karcinom plazma ćelija koštane srži Teška aplastična anemija i druga oštećenja koštane srži

SCID (Teški kombinovani imuno nedostatak) i druga nasljedna oštećenja imunog sistema Oboljenja kod kojih su djeca rođena bez imunog sistema ili sa nekompletnim imunim sistemom. - Teški kombinovani imuno nedostatak (SCID, svi podtipovi) - Wiskott-Aldrich sindrom Hemoglobinopatije Genetički defekti koji su rezultirali u nenormalnoj strukuturi jednog proteinskog lanca hemoglobinske molekule koja je odgovorna za prenos kiseonika u krvi. - Velika beta talasemija - Srpasta anemija

Grupa oboljenja koja predstavljaju poremećaje funkcionisanja ćelija koštane srži.

Harlerov sindrom i druga nasljedna metabolička oboljenja

- Amegakariocitoza / Kongenitalna trombocitopenija - Fankoni anemija - Paroksizmalna noćna hemoglobinurija - Aplazija crvenih krvnih zrnaca - Teška aplastična anemija

Grupa nasljednih oboljenja kod kojih postoji nedostatak enzima, a koji ima za posljedice oštećenja raznih organa i tkiva, uključujući i mozak. Enzimi su proteini koji imaju mnoge uloge u našem organizmu, uključujući i ulogu razlaganja raznih supstanci u tijelu.

- Adrenoleukodistrofija - Harlerov sindrom (MPS-IH) - Metahromatična leukodistrofija Mijelodisplastična i mijeloproliferativna oboljenja Grupa oboljenja kod kojih je napadnuta koštana srž i krv. Također, može se razviti i u brzo-razvijajuću tešku leukemiju zvanu Akutna mijelogena leukemija. - Agnogenična mijeloid metaplazija (Mijelofibroza) - Hronična mijelomonocitna leukemija - Refraktorna anemija (svi tipovi) Porodična eritrofagocitna limfohistiocitoza i druga histiocistična oboljenja Oboljenja koja se javljaju kada postoji prevelika proizvodnja bijelih krvnih zrnaca, poznatih kao histiociti, koji mogu da oštete organe i stvore tumor.

Besplatno pohranjivanje za 30 porodica u BiH Svi uzorci koji su besplatno pohranjeni, besplatno su i prevezni do laboratorije preko DHL BiH „Program besplatnog porodičnog pohranjivanja matičnih ćelija“ ima za cilj da pomogne onim porodicama kojima je to najpotrebnije, a odnosi se na porodice koje očekuju prinovu, a imaju člana koji boluje od oboljenja koje se može tretirati matičnim

ćelijama. Do sad je Cryo-Save za 30 porodica u Bosni i Hercegovini, besplatno pohranio matične ćelije. Ovaj program Cryo-Save izdvaja kao jedinu banku na svijetu koja direktno pomaže oboljelima-čuvajući im lijek. „Mom sinu, Nimanaj Fatosu, je u 3 godini života dijagnistifikovana akutna limfoblastična leukemija. Sada je hvala bogu zdrav i veseo 15-godišnjak“, izjava je Nermine Nimanaj, majke koja je na svijet donijela zdravu djevojčicu Saru od koje su pohranjene matične ćelije. „Za Cryo-Save program saznala sam preko Udruženja „Srce za djecu koja boluju Decembar, 2012.

od raka u F BiH“ koje čine roditelji djece oboljele od malignih oboljenja, popunila sam zahtjev, a već sutra dan javili su mi da je zahtjev odobren i da će naše matične ćelije besplatno biti pohranjene. Ovo je velikodušna pomoć jer svako može oboliti od ove opake bolesti, dragi budući roditelji sačuvajte matične ćelije svog novorođenčeta i osigurajte lijek svojoj porodici“ Podršku ovom programu pružio je i DHL BiH, kuriska kuća sa kojom Cryo-Save sarađuje od samog početka. Svi uzorci koji su besplatno pohranjeni, besplatno su i prevezni do laboratorije, a aktivnim učešćem u ovom projektu DHL BiH je pokazao društvenu odgovornost. „Family Plus je klijent koji je odmah u početku saradnje pred nas, kao svog partnera, stavio jasne ciljeve i svoja očekivanja. Za nas u DHL-u je to bio dobar znak za prepoznavanje ozbiljnosti projekta i posvećenosti uposlenika Family Plusa u njihovoj poslovnoj i ujedno humanoj misiji. I upravo ta nota ljudskosti prevagnula u korist uspješnosti, a koju morate imati da biste u potpunosti odgovorili izazovima ovog projekta. Vremenski rokovi, saobraćajne gužve, precizan red polaska DHL-ovog aviona su samo neki od ograničavajućih faktora koji moraju biti savladani da bi po-

šiljka na vrijeme napustila našu zemlju i nastavila siguran put ka finalnoj destinaciji. DHL, kao društveno odgovorna kompanija, rado učestvuje u projektima koji našim skromnim angažmanom doprinose boljitku šire zajednice, odnosno u ovom konkretnom slučaju jednoj humanoj misiji koja osigurava kvalitet zdravlja pojedinaca koji su dio Cryo-Save- projekta besplatnog pohranji-

Porodica Nimanaj

vanja matičnih ćelija. Svaka uspješno dostavljena pošiljka za nas je pored profesionalne oznake „OK“ za dostavu na pravu adresu u pravo vrijeme, također i jedna mala životna pobjeda. To je baš lijep osjećaj, izjavio je Đenan Džumhur, komercijalni direktor DHL International d.o.o. Sarajevo. 19


Kancelarija Banja Luka:

Kancelarija Sarajevo:

Kancelarija Sarajevo:

Kancelarija Tuzla:

FAMILY-PLUS d.o.o. Aleja Svetog Save 59 78 000 Banja Luka Bosna i Hercegovina

FAMILY-PLUS d.o.o. Patriotske lige 81 (porodilište Jezero) 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

FAMILY-PLUS d.o.o. Hamdije Kreševljakovića 61 (zgrada Papagajka) 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

FAMILY-PLUS d.o.o. 15. Maja bb (Tržni centar “Sjenjak“) 75 000 Tuzla Bosna i Hercegovina

Office: +387 51 357050 Fax: +387 51 357051 Mob: +387 66 702001 +387 66 808300 E-mail: ba@cryo-save.com

Office: +387 33 555888 Fax: +387 33 555885 Mob: +387 61 474815 +387 61 474816 E-mail: ba@cryo-save.com

Office: +387 33 229100 Fax: +387 33 228500 Mob: +387 61 178533 +387 62 556097 E-mail: ba@cryo-save.com

Office: Fax: Mob:

www.maticnecelije.eu www.cryo-save.com

www.maticnecelije.eu www.cryo-save.com

www.maticnecelije.eu www.cryo-save.com

www.maticnecelije.eu www.cryo-save.com

+387 35 262030 +387 35 262029 +387 61 474814

E-mail: ba@cryo-save.com

Vodeća evropska i svjetska porodična banka matičnih ćelija

Bilten Decembar 2012  

Informativni bilten o matičnim ćelijama i regenerativnoj medicini, broj 3, Decembar 2012.

Bilten Decembar 2012  

Informativni bilten o matičnim ćelijama i regenerativnoj medicini, broj 3, Decembar 2012.

Advertisement