DIGITALNI KATALOG TURISTIČNIH PROIZVODOV KarsTrail

Page 1

DIGITALNI KATALOG TURISTIČNIH PROIZVODOV DIGITALNI KATALOG TURISTIČKIH PROIZVODA

KarsTrailDIGITALNI KATALOG TURISTIČNIH PROIZVODOV DIGITALNI KATALOG TURISTIČKIH PROIZVODA KarsTrailDIGITALNI KATALOG TURISTIČNIH PROIZVODOV Povzetek Digitalni katalog proizvodov, razvitih v okviru projekta KRASn'KRŠ. Lahko je samostojen vodič, a hkrati dopolnjuje digitalno platformo SmarTKarst (www.smartkarst.eu). Opisuje različne tipe poti med posameznimi interpretacijskimi centri in vročimi točkami ter območja naravne in kulturne kraške dediščine. Zavod tovarna trajnostnega turizma GoodPlace Ljubljana, februar 2020 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ DIGITALNI KATALOG TURISTIČKIH PROIZVODA Sažetak Digitalni katalog turističkih proizvoda, razvijen u okviru KRASn'KRŠ projekta. Može biti samostalni vodič ali u istom upotpunjava digitalnu SmarTKarst platformu (www.smartkarst.eu). Opisava različite vrste staza između različitih interpretacijskih centara i hotspotova i područja prirodne i kulturne baštine krša. Zavod tovarna trajnostnega turizma GoodPlace Ljubljana, veljača 2020Vsebina UVOD ......................................................................................................................................................... 3 Enodnevne KarsTrail kolesarske ture ........................................................................................................ 5 Divaški kolesarski krog ........................................................................................................................... 7 Iz Divače pod Vremščico do Senožeč in nazaj ................................................................................... 8 Med Sežano in Škocjanom..................................................................................................................... 9 Do Škocjanskih jam in skozi Živi muzej Krasa .................................................................................. 10 Nad dolino Kolpe ................................................................................................................................. 11 S kolesom okoli naravnega rezervata .............................................................................................. 12 Med Punatom in Krkom ...................................................................................................................... 13 Od Punata do Krka in nazaj ............................................................................................................. 14 Iz Punata čez Mesečev plato ............................................................................................................... 15 S kolesom preko mesečeve pokrajine ............................................................................................. 16 Dvodnevne KarsTrail kolesarske ture ...................................................................................................... 17 Po slovenskem Krasu ........................................................................................................................... 19 Od Sežane do Lokvice ...................................................................................................................... 20 Od Lokvice do Sežane ...................................................................................................................... 21 Od Reke do Reke ................................................................................................................................. 22 Od Škocjana do Ilirske Bistrice ......................................................................................................... 23 Od Ilirske Bistrice do Reke ............................................................................................................... 24 Preko Čičarije do morja ....................................................................................................................... 25 Od Sežane do Slavnika ..................................................................................................................... 26 Spust s Slavnika do Reke in morja ................................................................................................... 27 Trodnevne KarsTrail kolesarske ture ....................................................................................................... 29 Od Sežane do Kolpe ............................................................................................................................. 31 Od Sežane do Ilirske Bistrice ........................................................................................................... 32 Iz Ilirske Bistrice na Platak ............................................................................................................... 33 S Platka do Broda na Kolpi ............................................................................................................... 34 Od Kolpe do Kvarnerja ......................................................................................................................... 35

Stran: 1


Od Broda na Kolpi do Fužin ............................................................................................................. 36 Iz Fužin do Čižićev ............................................................................................................................ 37 Iz Čižićev do Punata ......................................................................................................................... 38 Kraške planote v zaledju Reke ............................................................................................................. 39 Iz Reke do Fužin ............................................................................................................................... 40 Iz Fužin na Platak ............................................................................................................................. 41 Iz Platka do Reke.............................................................................................................................. 42 Skozi Risnjak in okoli Snežnika ............................................................................................................. 43 Iz Ilirske Bistrice na Platak ............................................................................................................... 44 Od Platka do Starega trga pri Ložu .................................................................................................. 45 Od Starega trga pri Ložu do Ilirske Bistrice...................................................................................... 46 Osemdnevna KarsTrail kolesarska tura ................................................................................................... 47 Veliki kraški krog .................................................................................................................................. 49 Od Sežane do Ocizle ........................................................................................................................ 50 Od Ocizle do Poklona ....................................................................................................................... 51 Od Poklona do Cresa ....................................................................................................................... 52 Od Cresa preko Krka do Kraljevice .................................................................................................. 53 Od Kraljevice do Broda na Kolpi ...................................................................................................... 54 Ob Kolpi in vse do Starega trga pri Ložu .......................................................................................... 55 Pod Snežnikom do Ilirske Bistrice .................................................................................................... 56 Od Ilirske Bistrice do Sežane ........................................................................................................... 57 Pohodniške in učne KarsTrail poti ........................................................................................................... 59 Peš na Mesečev plato .......................................................................................................................... 61 Na kraški mesečevi planoti .............................................................................................................. 62 Tematska pot Gradišče ........................................................................................................................ 63 Poučno naokoli po parku Škocjanske jame ..................................................................................... 64 Tematska pot med vrtačami ................................................................................................................ 66 Tematska pot Tri križi .......................................................................................................................... 67 Tematska pot Vučja stopa ................................................................................................................... 68

Stran: 2


UVOD S konceptom trajnostnega usmerjanja turistov po destinaciji so bili vzpostavljeni čezmejni turistični proizvodi KARSTRAIL ‐ kolesarske ali pohodne poti za aktivne obiskovalce. Ti proizvodi povezujejo vroče točke vseh štirih tipov krasa. Gre za trajnostne čezmejne proizvode, namenjene aktivnim obiskovalcem (kolesarji, pohodniki), kjer je poudarek na smernicah trajnostnega turizma na celotnem nizu vključenih elementov. Za kreiranje novih KARSTRAIL turističnih proizvodov so bili prepoznani naslednji kriteriji:  kriterij zanimivosti ob poteh (vsebinsko in turistično ovrednotene vroče točke);  kriterij turistične ponudbe ob poteh (spanje, hrana, e‐polnilnice, dogodki);  kriterij vrste aktivnosti (kolesarjenje, pohodništvo);  kriteriji kategorizacije kolesarskih poti;  kriterij dolžine oz. oddaljenosti med posameznimi destinacijami;  posamezni novo vzpostavljeni interpretacijski centri kot izhodišče za kolesarske/pohodniške aktivnosti in odkrivanje znamenitosti kraškega sveta (spoznavanje kraške dediščine). Definirana so bila osnovna izhodišča, ki so nato časovno in vsebinsko pogojevala dejansko izgradnjo posameznih KARSTRAIL turističnih proizvodov:  enodnevne kolesarske ture v okolici posameznega interpretacijskega centra;  2‐ in 3‐dnevne kolesarske povezave med posameznimi interpretacijskimi centri;  večetapna 8‐dnevna kolesarska tura na širšem območju projekta, ki poveže vse interpretacijske centre;  pohodniške in učne tematske poti.

Stran: 3


Koncept održivog usmjeravanja turista duž lokacija uspostavio je prekogranične turističke proizvode KARSTRAIL ‐ biciklističke ili pješačke staze za aktivne posjetitelje. Ovi proizvodi povezuju žarišta svih četiriju vrsta krša. Riječ je o održivim prekograničnim proizvodima za aktivne posjetitelje (bicikliste, izletnike), s naglaskom na smjernice održivog turizma kroz cijeli niz uključenih elemenata. Za stvaranje novih turističkih proizvoda KARSTRAIL utvrđeni su sljedeći kriteriji:  kriterij atrakcija uz rute (sadržajnom i turističkom ocjenom hotspotova odnosno vrućih točaka);  kriterij turističke ponude duž ruta (spavanje, hrana, e‐punionice, događanja);  kriterij vrste aktivnosti (biciklizam, planinarenje);  kriteriji za kategorizaciju biciklističkih ruta;  kriterij duljine odnosno udaljenosti između destinacija;  pojedinačni novoosnovani interpretacijski centri kao polazište za biciklističke / planinarske aktivnosti i otkrivanje znamenitosti krškog svijeta (učenje o krškoj baštini). Definirana su osnovna polazišta koja su uvjetovala stvarnu izgradnju pojedinih KARSTRAIL turističkih proizvoda u smislu vremena i sadržaja:  jednodnevne biciklističke ture u okolinu interpretacijskih centara;  2‐ i 3‐dnevne biciklističke veze između pojedinih interpretacijskih centara;  8‐dnevna biciklistička tura u više etapa u širem području projekta koja povezuje sve interpretacijske centre;  tematske staze za planinarenje i učenje.

Stran: 4


Enodnevne KarsTrail kolesarske ture

Enodnevne kolesarske ture: Divaški kolesarski krog (56,8 km) Med Sežano in Škocjanom (33,4 km) Nad dolino Kolpe (37,9 km) Med Punatom in Krkom (18,8 km) Iz Punata čez Mesečev plato (52,3 km)

Jednodnevne biciklističke ture: Biciklistički krug Divača (56,8 km) Između Sežane i Škocjana (33,4 km) Iznad doline Kupe (37,9 km) Između Punata i Krka (18,8 km) Od Punata preko Mjesečevog platoa (52,3 km)

Stran: 5


Stran: 6


Divaški kolesarski krog ZANIMIVOSTI: Divača, Park Škocjanske jame, Kačiče (ledenica), Rodik (vršaj), Vremščica, Gabrče, Senožeče Zahtevna, a izjemno slikovita enodnevna kolesarska tura pelje najprej skozi Regijski park Škocjanske jame in naselje Rodik, nato pa se prične vzpenjati v hribovite Brkine. Na Artvižah dosežemo najvišjo točko, nakar se spustimo proti dolini reke Reke. Severni del poti je speljan pod Vremščico ter skozi Senožeče in Laže proti Dolenji vasi, znani po samostoječem taborskem stolpu.

https://smartkarst.eu/karstrail/divaski‐kolesarski‐krog Biciklistički krug Divača ZANIMLJIVOSTI: Divača, Park Škocjanske jame, Kačiče (špilja ledara), Rodik (aluvijalna lepeza), Vremščica, Gabrče, Senožeče Naporna ali izuzetno slikovita jednodnevna biciklistička tura vodi vas najprije kroz Regionalni park Škocjanske jame i selo Rodik, a zatim se počinje penjati brdima Brkina. Na Artvižama stižemo do najviše točke i zatim se spuštamo prema dolini rijeke Reke. Sjeverni dio staze vodi ispod Vremščice te kroz Senožeče i Laže prema Dolenjoj vasi, poznatoj po samostojećem utvrđenom tornju.

Stran: 7


Iz Divače pod Vremščico do Senožeč in nazaj Zahtevna, a izjemno slikovita enodnevna kolesarska tura pelje najprej skozi Regijski park Škocjanske jame in naselje Rodik, nato pa se prične vzpenjati v hribovite Brkine. Na Artvižah dosežemo najvišjo točko, nakar se spustimo proti dolini reke Reke. Severni del poti je speljan pod Vremščico ter skozi Senožeče in Laže proti Dolenji vasi, znani po samostoječem taborskem stolpu. Izhodišče kolesarskega kroga je Divača, od koder po stranski cesti kolesarimo do Dolnjih Ležeč, od tam pa po lepih potkah (mestoma kamnita podlaga) do Matavuna oziroma Škocjanskih jam. Lokalna cesta nas skozi Dane, Pared in Kačiče pripelje do ceste proti Rodiku, kjer zapeljemo v sosednjo občino Hrpelje‐Kozina. Do vrha Brkinov nas pripelje prijetna gozdna pot. Sledi čudovit spust po asfaltni cesti mimo Mislič in Varej do Barke, od koder se spustimo v Vremsko dolino. Skozi Škoflje in Famlje se usmerimo proti severu, po stari cesti čez Gabrk pod Vremščico do Senožeč. Tam poiščemo stransko cesto do Laž, od koder nadaljujemo do Golega vrha, kjer se odpre pogled na Vipavsko dolino. Stara cesta nas skozi gozdove pripelje do Dolenje vasi. Ob avtocesti zapuščamo Senožeško podolje in se pod Čebulovico vrnemo na začetno točko v Divači.

Od Divače pod Vremščicom do Senožeča i natrag Naporna ali izuzetno slikovita jednodnevna biciklistička tura vodi vas najprije kroz Regionalni park Škocjanske jame i selo Rodik, a zatim se počinje penjati brdima Brkina. Na Artvižama stižemo do najviše točke i zatim se spuštamo prema dolini rijeke. Sjeverni dio staze vodi ispod Vremščice te kroz Senožeče i Laže prema Dolenjoj vasi, poznatoj po samostojećem utvrđenom tornju. Polazna točka biciklističkog kruga je Divača, odakle vozimo biciklističkim putem do Dolnjih Ležeča, a odatle lijepim stazama (mjestimice kamenim terenima) do Matavuna ili Škocjanskih špilja. Lokalna cesta kroz Dane, Pared i Kačiče vodi nas na put prema Rodiku, gdje krenemo prema susjednoj općini Hrpelje‐Kozina. Ugodna šumska staza vodi nas do vrha Brkina. Nakon toga slijedi prekrasno spuštanje asfaltnom cestom pokraj Mislića i Vareja do Barke odakle se spuštamo u Vremsku dolinu. Kroz Škoflje i Famlje skrećemo na sjever, starom cestom preko Gabrka ispod Vremščice prema Senožeču. Tamo nalazimo sporednu cestu prema Lažu, odakle nastavljamo prema Golom vrhu, s pogledom na Vipavsku dolinu. Stara cesta vodi nas kroz šume do Dolenje vasi. Uz autocestu napustite Senožeško podolje i vratite se ispod Čebulovice do ishodišta u Divači.

Stran: 8


Med Sežano in Škocjanom ZANIMIVOSTI: Divača, udornica Risnik, Gradišče pri Divači, Škocjanske jame, Lokev, Lipica, Živi muzej Krasa. Srednjezahtevna enodnevna kolesarska tura, ki nas v lepem in prijetno razgibanem krogu popelje med številnimi znamenitostmi Krasa. Pričetek kolesarjenja je v centru Sežane.

https://smartkarst.eu/karstrail/med‐sezano‐in‐skocjanom Između Sežane i Škocjana ZANIMLJIVOSTI: Divača, kolapsna dolina Risnik, Gradišče pri Divači, Škocjanske jame, Lokev, Lipica, Živi muzej krša Srednje zahtjevna jednodnevna biciklistička tura koja nas vodi u lijepom i ugodno živopisnom krugu među mnoštvom krških znamenitosti. Vožnja biciklom započinje u središtu Sežane.

Stran: 9


Do Škocjanskih jam in skozi Živi muzej Krasa Med Sežano in Škocjanom je srednje zahtevna kolesarska tura, ki nas po prijetno razgibani krožni trasi popelje med številnimi znamenitostmi Krasa. Pričetek kolesarjenja je v centru Sežane, od koder se najprej spustimo peš skozi železniški podhod (lahko tudi odkolesarimo nekoliko dlje po glavni cesti naokoli, v smeri Lipice do prvega krožišča), na to pa nas nezahtevna enoslednica vodi tik ob železniški progi v smeri Divače. Skozi in mimo vasi Merče, Plešivica, Povir in Gorenje pri Divači, v blagem vzpenjanju vzdolž makadamskih in mestoma neprometnih asfaltnih cest, dosežemo Divačo.Od tod sledi nadaljevanje skozi Dolnje Ležeče v smeri Regijskega parka Škocjanske jame in vasice Gradišče pri Divači. Edini resnejši, a še vedno kratek spust in vzpon v oziroma iz udornice Sapendol nas pripelje do vasic Betanja, Škocjan in Matavun, osrčja parka Škocjanske jame. Deloma asfaltno in deloma makadamsko nadaljevanje v smeri vasi Lokev je nezahtevno, kakor tudi hitri odsek do Lipice, kjer kolesarjenje za krajši čas poteka po glavni cesti. Zaključni odsek med Lipico in Sežano, kolovozi in potke skozi Živi muzej Krasa prikažejo bogastvo kraške naravne in kulturne dediščine v najboljši luči. Razgibani poti do vasi Orlek sledi sproščeni zaključek in povratek vzdolž asfaltne ceste do Sežane.

Do Škocjanskih špilja i kroz Živi muzej krša Između Sežane i Škocjana postoji srednje zahtjevna biciklistička tura koja nas vodi ugodnom kružnom putu među brojnim krškim znamenitostima.Početak bicikliranja je u središtu Sežane, odakle se najprije spuštamo pješice željezničkim prilazom (možemo i malo dalje voziti glavnom cestom okolo, prema Lipici do prvog kružnog toka), do kojeg nas jednostavan put vodi pored željezničke pruge u smjeru Divače. Kroz sela Merče, Plešivica, Povir i Gorenje kod Divače laganim usponom makadamskim i asfaltnim cestama koje su mjestimice bez prometa stižemo do Divače.Odatle nastavite kroz Dolnje Ležeče prema Regionalnom parku Škocjanske jame i selu Gradišče kod Divače. Jedino ozbiljnije, ali još uvijek kratko spuštanje i uspon na ili spuštanje sa kolapsne doline Sapendol vodi nas u sela Betanja, Škocjan i Matavun, u središnjem dijelu Parka Škocjanske jame. Djelomično asfaltni i dijelom makadamski nastavak prema selu Lokev jednostavan je, kao i brzi odsjek do Lipice, gdje bicikliranje za kratko vrijeme nastavlja se glavnom cestom.Završni dio između Lipice i Sežane, kolnici i staze kroz Živi muzej krša prikazuju bogatstvo krške prirodne i kulturne baštine u najboljem svjetlu. Raznolikom putu do sela Orlek slijede opušteni završetak i povratak asfaltnom cestom do Sežane.

Stran: 10


Nad dolino Kolpe ZANIMIVOSTI: Brod na Kolpi, Delnice, Kolpa, Zeleni vir, Vražji prolaz Nad doline Kolpe je srednje zahtevna enodnevna kolesarska tura, primerna za treking ali gravel kolesa. Krožna trasa nas okoli naravnega rezervata Zeleni vir tik ob slovensko‐hrvaški meji popelje visoko nad dolino Kolpe.

https://smartkarst.eu/karstrail/nad‐dolino‐kolpe Iznad doline rijeke Kupe ZANIMLJIVOSTI: Brod na Kupi, Delnice, Kupa, Zeleni vir, Vražji prolaz Iznad doline rijeke Kupe nalazi se jednodnevna biciklistička tura srednje zahtjevnosti, pogodna za treking i gravel bicikle. Kružna trasa vodi nas oko rezervata prirode Zeleni vir u blizini slovensko‐ hrvatske granice visoko iznad doline rijeke Kupe.

Stran: 11


S kolesom okoli naravnega rezervata Nad doline Kolpe je srednje zahteven enodnevni kolesarski izlet, primeren za treking ali gravel kolesa. Krožna trasa nas okoli naravnega rezervata Zeleni vir tik ob slovensko‐hrvaški meji popelje visoko nad dolino Kolpe. Začetnemu strmemu vzpon od Broda na Kolpi, tik nad desnim bregom reke, sledi položnejše kolesarjenje vzdolž lokalne asfaltne ceste. Skozi Brod Moravice se pripeljemo v Donjo Dobro, kjer se za nekaj časa priključimo na glavno asfaltno cesto. Vzpon skozi Skrad se zaključi v vasi Kupjak, približno šest kilometrov pred Delnicami. Tukaj zavijemo desno in se v hitrem makadamskem spustu obrnemo v smer izhodišča. Kolesarski izlet lahko dopolnimo s peš obiskom naravnega rezervata Zeleni vir. Izbiramo lahko med izhodiščem Donji Ložac ali Skrad.

Biciklom oko rezervata prirode Iznad doline rijeke Kupe proteže se srednje zahtjevan jednodnevni biciklistički izlet, pogodan za treking i gravel bicikle. Kružna trasa vodi nas oko rezervata prirode Zeleni vir u blizini slovensko‐hrvatske granice visoko iznad doline rijeke Kupe. Nakon početnog strmog uspona od Broda do Kupe, odmah iznad desne obale rijeke, slijedi sporije kretanje biciklom po lokalnoj asfaltnoj cesti. Kroz Brod Moravice stignemo do Donjeg Dobrog, gdje se nakratko povezujemo s glavnom asfaltnom cestom. Uspon kroz Skrad završava kod sela Kupjak, oko šest kilometara prije Delnica. Ovdje skrećemo desno i krenemo u brzom spuštanju makadamom prema ishodištu. Biciklistički izlet može se nadopuniti pješačkim posjetom rezervatu prirode Zeleni vir. Možete birati između polazišta Donji Ložac ili Skrad.

Stran: 12


Med Punatom in Krkom ZANIMIVOSTI: Punat, Stari toš, Puntarska vala, otok Košljun, Olea Europaea, Krk, polotok Prniba Otok Krk vabi na kratek, a slikovit in nezahteven enodnevni kolesarski krog med Punatom, mestom Krk, ki poteka preko polotoka Prniba. Pot je primerna tako za treking kot gravel kolesa.

https://smartkarst.eu/karstrail/med‐punatom‐in‐krkom Između Punata i Krka ZANIMLJIVOSTI: Punat, Stari toš, Puntarska vala, otok Košljun, Olea Europaea, Krk, poluotok Prniba Otok Krk poziva vas na kratak ali slikovit i jednostavan jednodnevni biciklistički krug između Punata i grada Krka, koji prolazi preko poluotoka Prniba. Staza je pogodna za treking i gravel bicikle.

Stran: 13


Od Punata do Krka in nazaj Otok Krk vabi na kratek, a slikovit in nezahteven enodnevni kolesarski krog med Punatom, mestom Krk, ki poteka preko polotoka Prniba. Pot je primerna tako za treking kot gravel kolesa. Iz Punata krenemo ob obali Puntarske vale v smeri Krka oziroma Baške, že v prvem krožišču na glavni cesti pa se usmerimo na makadamsko pot ter se vzpnemo do vasice Kornić. Od tam sledijo slikoviti kolovozi z mestoma zahtevnejšo podlago skozi številne oljčne nasade, vse do severnega obrobja mesta Krk. Od Krka v lepi makadamski zanki prekolesarimo polotok Prniba, s konca katerega skoraj sežemo preko morske ožine ob vhodu v Puntarsko valo do Punata. S kolesi pa se je potrebno vrniti vse do obrobja mesta Krk, od koder sledi sproščujoč zaključek po asfaltirani kolesarski stezi do izhodišča v Punatu.

Od Punata do Krka i natrag Otok Krk poziva vas na kratak ali slikovit i zahtjevan jednodnevni biciklistički krug između Punata i grada Krka, koji prolazi preko poluotoka Prniba. Staza je pogodna za treking i gravel bicikle. Od Punata krećemo uz obalu Puntarske vale u smjeru Krka i Baške, a već kod prvog kružnog toka na glavnoj cesti skrećemo na makadamsku stazu i uspinjemo se do sela Kornić. Odatle slijede slikoviti putovi s mjestimice zahtjevnijem terenom kroz brojne maslinjake, sve do sjeverne periferije grada Krka. S Krka, u prekrasnoj petlji od makadama, prijeđite poluotok Prniba, od čijeg kraja gotovo možemo doći preko tjesnaca na ulazu u Puntarsku valu do Punata. Ali biciklom morate se vratiti sve do periferije grada Krka, odakle ćete na opuštenom završetku asfaltiranom biciklističkom stazom doći do polazišta u Punatu.

Stran: 14


Iz Punata čez Mesečev plato ZANIMIVOSTI: Punat, Mesečev plato, mrgari, Mesečev put, Baška, Vela Rika, Veli Vrh Medtem ko je uživaški krog med Punatom in Krkom namenjen manj zahtevnim kolesarjem ter družinam, bo enodnevno kolesarjenje med Punatom in Baško preko Mesečevega platoja zadovoljilo še tako zahtevne gorskokolesarske navdušence.

https://smartkarst.eu/karstrail/iz‐punata‐cez‐mesecev‐plato Od Punata preko Mjesečevog platoa ZANIMLJIVOSTI: Punat, Mjesečev plato, mrgari, Mjesečev put, Baška, Vela Rika, Veli Vrh Dok je krug pun užitaka između Punata i Krka namijenjen manje zahtjevnim biciklistima i obiteljima, jednodnevna vožnja između Punata i Baške preko Mjesečevog platoa zadovoljit će i najzahtjevnije ljubitelje brdskog biciklizma.

Stran: 15


S kolesom preko mesečeve pokrajine Medtem ko je uživaški krog med Punatom in Krkom namenjen manj zahtevnim kolesarjem ter družinam, bo enodnevno kolesarjenje med Punatom in Baško preko Mesečevega platoja zadovoljilo še tako zahtevne gorskokolesarske navdušence. Doživetje se začne s kolesarjenjem po asfaltni cesti od Punata v smeri Vrbnika. Cesto zapustimo po dobrih sedmih kilometrih, ko se po mestoma strmi makadamski cesti vzpnemo na planotast svet pod Malim Hlamom. Od tu sledi zahtevno, a izredno slikovito kolesarjenje po enoslednicah, najprej še v navkreber, nato pa z lepim spustom v smeri ceste Punat‐Baška. Preden slednjo dosežemo, se usmerimo levo na asfaltno cesto in ponovno navzgor na Mesečev plato, preko katerega sledi dolgo, razgledno in zares spektakularno kolesarjenje. Za piko na "i" nas čaka poslastica v obliki enoslednega spusta do cerkvice sv. Ivana in vse do Baške. Priobalne potke se nadaljujejo vzdolž razgibanih kolovozov in stezic mimo Drage Bašćanske, nato pa po glavni asfaltni cesti v smeri Punata do sedla, ter še naprej strmo navzgor pod vrh Velega Vrha. Tu nas čaka zabaven, a tudi zahteven spust do izhodišča v Punatu, kjer na svoj račun pridejo predvsem ljubitelji skalnatih tehnično‐zahtevnih stezic.

Biciklom preko Mjesečevog platoa Dok je krug pun užitaka između Punata i Krka namijenjen manje zahtjevnim biciklistima i obiteljima, jednodnevna vožnja između Punata i Baške preko Mjesečevog platoa zadovoljit će i najzahtjevnije ljubitelje brdskog biciklizma. Doživljaj započinje bicikliranjem po asfaltnoj cesti od Punata u smjeru Vrbnika. Cestu napuštamo nakon dobrih sedam kilometara kada se počnemo penjati mjestimice strmom makadamskom cestom do visoravni ispod Malog Hlama. Odatle slijedi zahtjevno ali izuzetno slikovito bicikliranje, prvo uzbrdo, a potom s lijepim spuštanjem prema cesti Punat‐Baška. Prije nego što dođete do potonje, skrenite lijevo na asfaltnu cestu i ponovo prema Mjesečevom platou, nakon čega slijedi dugo, slikovito i zaista spektakularno bicikliranje. Na kraju nas čeka poslastica u obliku jednosmjernog spuštanja do crkve Sv. Ivana i sve do Baške. Obalni putevi nastavljaju se kolnim putovima i stazama pokraj Drage Bašćanske, zatim glavnom asfaltnom cestom u smjeru Punata do sedla, a nastavljaju se strmo gore do Velog Vrha. Ovdje nas čeka zabavan, ali i zahtjevan silazak do polazišta u Punatu, gdje ljubitelji kamenitih, tehnički zahtjevnih staza dolaze na svoje.

Stran: 16


Dvodnevne KarsTrail kolesarske ture

Dvodnevne kolesarske ture: Po slovenskem krasu (80,6 km) Od Reke do Reke (114,1 km) Preko Čičarije do morja (88,9 km)

Dvodnevne biciklističke ture: Duž slovenskog krša (80,6 km) Od Rijeke do Rijeke (114,1 km) Preko Čičarije do mora (88,9 km)

Stran: 17


Stran: 18


Po slovenskem Krasu ZANIMIVOSTI: arheološko najdišče Tabor, strnjeno naselje Štanjel, biološka in arhitekturna kraška dediščina Po slovenskem Krasu je dvodnevna krožna kolesarska tura z izhodiščem v Sežani in možnostjo nočitve v vasi Lokvice. Ena večjih znamenitosti na poti je slikovito kraško naselje Štanjel, ki je terasasto razporejeno proti vrhu griča Turn.

https://smartkarst.eu/karstrail/po‐slovenskem‐krasu Duž slovenskog krša ZANIMLJIVOSTI: Arheološko nalazište Tabor, naselje Štanjel, biološka i arhitektonska krška baština Duž slovenskog krša dvodnevna je kružna biciklistička tura s polazištem u Sežani i opcijom noćenja u selu Lokvice. Jedna od glavnih znamenitosti na putu je slikovito krško naselje Štanjel koje se razapinje u terasama na vrhu brda Turn.

Stran: 19


Od Sežane do Lokvice Prvi dan kolesarjenje večinoma poteka po asfaltiranih poteh, a vključuje tudi nekaj makadamskih poti in vožnje po kolovozih. Do vasi Mali dol, ki se nahaja na dobri polovici etape, vodi vrsta rahlih vzponov in spustov. Tu se nato prične daljši vzpon do najvišje točke dneva v vasi Temnica. Vzpon je nagrajen z osvežilnim spustom proti končni destinaciji etape, vasi Lokvice. Na poti se nahaja več interesnih točk. Pred začetkom kolesarjenja si lahko v Sežani ogledamo baročno graščino Stari grad, ob kateri se nahaja mestni park, in arheološko najdišče Tabor. Prazgodovinska naselbina je bila zgrajena že v 2. tisočletju pred našim štetjem in predstavlja najstarejšo znano ohranjeno gradnjo na Krasu. V Sežani najdemo tudi Interpretacijski center nizkega oziroma klasičnega krasa. Center obiskovalcem na interaktiven način predstavi biotsko pestrost kraškega rastlinstva in pomen le‐tega na oblikovanje kraške kulturne krajine. Vrhunec dneva je eno najstarejših naselij na Krasu, Štanjel. Tu lahko občudujemo tipične kraške kamnite hiše, čudovit srednjeveški grad in umetnine arhitekta Maksa Fabianija. V Lokvicah si lahko za zaključek dneva ogledamo še več različnih plitvih kotanj oziroma kalov, v katerih se nabira deževnica. Na poti nas pozdravi tudi nekaj drevesnih velikanov, med katerimi sta najbolj opazna divji kostanj ob Cerkvi Svetega Križa in 400 – 600 let stara bela murva na Fabianijevi domačiji v Kobdilju. Za lačne kolesarje etapa ponuja številne kulinarične postanke, kjer lahko poskusimo značilne kraške dobrote.

Od Sežane do Lokvice Prvi dan bicikliranje uglavnom se provodi po asfaltiranim stazama, ali uključuje i neke makadamske staze i vožnju kolnim putevima. Do selo Mali dol, smještenog na dobroj polovini etape, dolazi se nizom nježnih uspona i spusta. Tu započinje duži uspon na najvišu točku dana u selu Temnica. Uspon je nagrađen osvježavajućim spuštanjem prema krajnjem odredištu etape, selu Lokvice. Uz put nalazi se nekoliko zanimljivih mjesta. Prije vožnje biciklom možete posjetiti barokni dvorac Stari grad u Sežani, pokraj gradskog parka, i arheološko nalazište Tabor. Prapovijesno naselje sagrađeno je u 2. tisućljeću prije Krista i predstavlja najstariju poznatu sačuvanu građevinu na kršu. U Sežani nalazimo i Interpretacijski centar krša niskog i klasičnog oblika. Centar interaktivno prikazuje bioraznolikost krške flore i njezinu važnost u oblikovanju krškog kulturnog krajolika. Vrhunac dana predstavlja jedno od najstarijih naselja krša, Štanjel. Ovdje se možete diviti tipičnim krškim kamenim kućama, veličanstvenom srednjovjekovnom dvorcu i umjetničkim djelima arhitekta Maksa Fabianija. U Lokvicama možemo vidjeti mnogo različitih plitkih kotlova ili lokvi u kojima se nakuplja kišnica. Na putu

Stran: 20


nas dočekuje nekoliko divovskih stabala, od kojih su najistaknutija stabla divljeg kestena u blizini Crkve Svetog Križa i 400 ‐ 600 godina stara bijela murva kod kuće Fabiani u Kobdilju. Za gladne bicikliste, etapa nudi mnoštvo kulinarskih stanica na kojima se mogu kušati tipične kraške delicije.

Od Lokvice do Sežane Naslednji dan se kolesarjenje nadaljuje po asfaltiranih in makadamskih poteh, etapa pa vsebuje tudi tri‐kilometrski odsek po enoslednicah ter prav toliko dolgo vožnjo po kolovozu. Kratek, a strm spust kolesarje čaka med vasema Sela na Krasu in Brestovica, nato pa se pot počasi vzpenja vse do zaključka poti v Sežani. Zanimive točke na poti so trebušast vodnjak v Novi vasi, komunski vodnjak v Brjah pri Komnu, vrsta kotanj za napajanje živine, ter več mogočnih dreves.

Od Lokvice do Sežane Sljedećeg dana biciklizam se nastavlja po asfaltiranim i makadamskim stazama, a etapa uključuje i odsjek od tri kilometra na jednorednim stazama i istu dužinu vožnje po zemljanom putu. Kratko, ali strmo spuštanje čeka nas između sela Sela na Krasu i Brestovica, a zatim se staza polako penje do kraja puta u Sežani. Zanimljive točke na putu su trbušna fontana u Novoj vasi, komunalna česma u Brju pri Komnu, niz kotlova za napajanje stoke i nekoliko velikih stabala.

Stran: 21


Od Reke do Reke ZANIMIVOSTI: Park Škocjanske jame, Štefanjino razgledišče, Škocjan pri Divači, kraške vasice, jama Dimnica, Reka Dvodnevna kolesarska tura Od Reke do Reke povezuje slovenski Park Škocjanske jame s hrvaškim obalnim mestom Reka in predvideva vmesen postanek v Ilirski Bistrici. Pot ponuja neskončne razglede na neokrnjeno naravo.

https://smartkarst.eu/karstrail/od‐reke‐do‐reke Od Rijeke do Rijeke ZANIMLJIVOSTI: Park Škocjanske jame, vidikovac Štefanja, Škocjan pri Divači, krška sela, špilja Dimnica, Rijeka Dvodnevna biciklistička tura „Od Rijeke do Rijeke“ povezuje slovenski park Škocjanske jame s hrvatskim obalnim gradom Rijekom i predviđa stajanje u Ilirskoj Bistrici. Staza nudi beskrajan pogled na netaknutu prirodu.

Stran: 22


Od Škocjana do Ilirske Bistrice Kolesarjenje je zelo raznoliko in poteka tako po asfaltnih in makadamskih poteh, kot po poljskih poteh in kolovozih, nekaj kilometrov pa tudi po enoslednicah. Dan se začne s počasnim vzponom in konča s spustom proti Ilirski Bistrici, vmes pa kolesarje čakajo številni krajši vzponi in spusti. Najvišjo točko dosežemo tik na vasjo Pregarje. Škocjan pri Divači je ena izmed treh vasi v samem osrčju Regijskega parka Škocjanske jame in izhodišče kolesarske poti. Tu lahko iz Štefanjinega razgledišča občudujemo razgled na kraško pokrajino in reko Reko. Škocjanske jame so edinstven sistem vodnih jam, vpisan na seznam UNESCO dediščine. Zanje značilna geološka tvorba so ponvice. Ob tem edinstvenem kraškem pojavu je možno obiskati Interpretacijski center in poligon Škocjanske jame, ki se osredotoča na predstavitev kontaktnega krasa. Kolesarjenje prvega dne zaznamujejo zeleni vršaji, slepe doline in očarljive kraške vasice, kjer se je mogoče okrepčati. V bližini vasi Slivje se nahaja Jama Dimnice, ki je urejena za turistični obisk.

Od Škocjana do Ilirske Bistrice Bicikliranje je vrlo raznoliko i izvodi se po asfaltnim i makadamskim stazama, terenskim i zemljanim stazama te nekoliko kilometara duž jednorednih staza. Dan započinje laganim usponom i završava spuštanjem prema Ilirskoj Bistrici, a bicikliste čekaju brojni kraći usponi i spuštanja. Najviša točka puta nalazi se odmah iznad sela Pregarje. Škocjan pri Divači jedno je od tri sela u srcu Regionalnog parka Škocjanske jame i polazište biciklističke staze. Ovdje se pruža pogled na kraški krajolik i rijeku Reku s vidikovca Štefanja. Škocjanske špilje jedinstveni su sustav vodenih pećina uvrštenih na UNESCO‐ov Popis Svjetske baštine. Karakteriziraju ih specifične geološke formacije, a to su zdjelice. Pored ovog jedinstvenog krškog fenomena moguće je posjetiti Interpretacijski centar i poligon Škocjanske jame, koji je fokusiran na prezentaciju dodirnog krša. Bicikliranje prvog dana obilježeno je zelenim liticama, slijepim dolinama i očaravajućim krškim selima u kojima se možete osvježiti. U blizini sela Slivje nalazi se špilja Dimnice koja je uređena za turistički posjet.

Stran: 23


Od Ilirske Bistrice do Reke Drugi dan se začne s kolesarjenjem po asfaltni cesti preko mejnega prehoda v Jelšanah. Ko zapustimo vas Lipa, se pot začne rahlo vzpenjati sprva po makadamski cesti in kasneje po kolovozu. Pretežno makadamska pot se nato postopoma spušča do morja, kjer se etapa zaključi v mestu Reka, evropski prestolnici kulture 2020. V drugi polovici dneva lahko uživamo v prelepih razgledih na Jadransko obalo.

Od Ilirske Bistrice do Rijeke Drugi dan započinje bicikliranjem po asfaltnoj cesti preko graničnog prijelaza u Jelšani. Kada napustite selo Lipa, staza se počinje lagano penjati makadamskom cestom, a kasnije zemljanim putom. Uglavnom makadamskom stazom postupno se spušta do mora, gdje etapa završava u Rijeci, Europskoj prijestolnici kulture 2020. U drugoj polovici dana možete uživati u prekrasnim pogledima na jadransku obalu.

Stran: 24


Preko Čičarije do morja ZANIMIVOSTI: arheološko najdišče Tabor, Živi muzej Krasa, razgledi s Slavnika, Reka Preko Čičarije do morja je dvodnevna kolesarska tura, ki se začne v Sežani in konča v Reki, evropski prestolnici kulture 2020. Prvi dan se pot vzpne na vrh primorskega Triglava, Slavnik, naslednji dan pa uživamo v spustu proti jadranski obali.

https://smartkarst.eu/karstrail/preko‐cicarije‐do‐morja Preko Čičarije do mora ZANIMLJIVOSTI: arheološko nalazište Tabor, Živi muzej krša, pogledi sa Slavnika, Rijeka Preko Čičarije do mora dvodnevna je biciklistička tura, koja započinje u Sežani i završava u Rijeci, Europskoj prijestolnici kulture 2020. Prvi dan čeka nas uspon na vrh primorskog Triglava odnosno Slavnika, a sljedećeg dana uživamo u spuštanju do obale Jadrana.

Stran: 25


Od Sežane do Slavnika Kolesarjenje prvega dne poteka po makadamskih in asfaltiranih poteh, z izjemo tri‐kilometrskega odseka po kolovozu. Pot se počasi, a vztrajno vzpenja proti končnemu cilju dneva – Tumovi koči na Slavniku. Pred začetkom kolesarjenja si lahko v Sežani ogledamo baročno graščino Stari grad, ob kateri se nahaja mestni park, in arheološko najdišče Tabor. Prazgodovinska naselbina je bila zgrajena že v 2. tisočletju pred našim štetjem in predstavlja najstarejšo znano ohranjeno gradnjo na Krasu. V Sežani najdemo tudi Interpretacijski center nizkega oziroma klasičnega krasa. Center obiskovalcem na interaktiven način predstavi biotsko pestrost kraškega rastlinstva in pomen le‐tega na oblikovanje kraške kulturne krajine. V bližini Sežane, na vstopu v območje Živega muzeja Krasa, si lahko ogledamo Novo štirno, ki spada med redke ohranjene primerke vodnjakov oziroma štirn, ki so bili zgrajeni sredi gozda. Ob mirni Bazovški cesti, ki je imela v preteklosti pomembno trgovsko vlogo, lahko vidimo še dve kamniti gobi in druge površinske oblike apnenca. Na območju Živega muzeja Krasa, ki se nahaja na stičišču med Sežano, Lipico in slovensko‐italijansko mejo, se vzdolž izbranih poti srečamo s čudovito naravo in izjemno kulturno zakladnico, značilno za celoten kraški prostor. V vasi Lokev je priporočljiv ogled Beneškega stolpa iz konca 15. stoletja, kot tudi obisk ene izmed lokalnih domačij. Kolesarjenje skozi avtentični kraški naselji Rodik in Hrpelje vodi do zadnjega vzpona proti Slavniku, od koder segajo osupljivi razgledi prav v vse smeri.

Od Sežane do Slavnika Bicikliranje prvog dana ide makadamskim i asfaltiranim stazama, s izuzetkom dijela od tri kilometra zemljanog puta. Staza se polako ali uporno penje prema krajnjem odredištu dana – Tumovoj kolibi na Slavniku. Prije vožnje biciklom možete posjetiti barokni dvorac Stari grad u Sežani, pokraj gradskog parka, i arheološko nalazište Tabor. Prapovijesno naselje sagrađeno je u 2. tisućljeću prije Krista i predstavlja najstariju poznatu sačuvanu građevinu na kršu. U Sežani nalazimo i Interpretacijski centar krša niskog odnosno klasičnog oblika. Centar interaktivno prikazuje posjetiteljima bioraznolikost krške flore i njezinu važnost u oblikovanju krškog kulturnog krajolika. U okolini Sežane, na ulazu u područje Živog muzeja krša, možemo vidjeti Novu štirnu, koji je jedan od rijetkih sačuvanih primjeraka bunara sagrađenih usred šume. Uz mirnu Bazovšku cestu, koja je u prošlosti igrala važnu trgovačku ulogu, možemo vidjeti još dvije kamene gljive i druge površinske oblike vapnenca. Na području Živog muzeja krša, smještenom na raskrižju između Sežane, Lipice i slovensko‐talijanske granice, uz odabrane staze nailazimo na prekrasnu prirodu i iznimno kulturno blago, karakteristično za čitavo krško područje. U

Stran: 26


selu Lokev preporučljivo je posjetiti Venecijanski toranj s kraja 15. stoljeća, kao i neko od lokalnih seoskih domaćinstava. Vožnja biciklima kroz autentična krška naselja Rodik i Hrpelje vodi nas do posljednjeg uspona prema Slavniku, odakle se pružaju zadivljujući vidici u svim smjerovima.

Spust s Slavnika do Reke in morja Drugi dan je poln hribovitih kolesarskih poti, ki vodijo do jadranske obale. Pot je večinoma asfaltna, ponekod pa tudi makadamska. Po začetnem spustu v vas Podgorje si je možno ogledati še eno kraško plitvo kotanjo – kal pri kolovozu, v katerem se še danes napaja živina. Po prečkanju slovensko‐hrvaške meje se kolesarjenje nadaljuje po odmaknjenih poteh vse do vasi Mučići. Od tu dalje je na voljo več priložnosti za kosilo. Cesta sledi obali in kmalu pripelje do končne destinacije, mesta Reka.

Spuštanje od Slavnika do Rijeke i mora Drugi dan prepun je brdovitih biciklističkih staza koje vode prema obali Jadrana. Ruta je uglavnom asfaltna, a u nekim slučajevima i šljunčana. Nakon početnog spuštanja u selo Podgorje, možete vidjeti još jedan krški plitak kotao ‐ lokva na zemljanom putu, gdje se još i danas napaja stoka. Nakon prelaska slovensko‐hrvatske granice bicikliranje se nastavlja udaljenim stazama sve do sela Mučići. Odavde je više prilika za ručak. Put prati obalu i uskoro vodi do krajnjeg odredišta, grada Rijeke.

Stran: 27


Stran: 28


Trodnevne KarsTrail kolesarske ture

Trodnevne kolesarske ture: Od Sežane do Kolpe (151,4 km) Od Kolpe do Kvarnerja (104,5 km) Kraške planote v zaledju Reke (144,8 km) Skozi Risnjak in okoli Snežnika (169,4 km)

Trodnevne biciklističke ture: Od Sežane do Kupe (151,4 km) Od Kupe do Kvarnera (104,5 km) Krške visoravni u zaleđu Rijeke (144,8 km) Kroz Risnjak i oko Snežnika (169,4 km)

Stran: 29


Stran: 30


Od Sežane do Kolpe ZANIMIVOSTI: arheološko najdišče Tabor, Jama Vilenica, Park Škocjanske jame, kraška planota Platak, Lokvarsko jezero, reka Kolpa Tridnevna kolesarska tura med Sežano in reko Kolpo ponuja doživetje neokrnjenega naravnega okolja, polnega zanimivih kraških pojavov. Kolesarjenje poteka po slovenskem in hrvaškem Krasu – od Sežane preko Ilirske Bistrice in Platka do Broda na Kolpi.

https://smartkarst.eu/karstrail/od‐sezane‐do‐kolpe Od Sežane do Kupe ZANIMLJIVOSTI: arheološko nalazište Tabor, Špilja Vilenica, Park Škocjanske jame, krška visoravan Platak, Lokvarsko jezero, rijeka Kupa Trodnevna biciklistička tura između Sežane i rijeke Kupe nudi iskustvo netaknutog prirodnog okoliša prepunog zanimljivih krških pojava. Bicikliranje se odvija na slovenskom i hrvatskom kršu – od Sežane preko Ilirske Bistrice i Platke do Broda na Kupi.

Stran: 31


Od Sežane do Ilirske Bistrice Skoraj 60‐kilometrska etapa med Sežano in Ilirsko Bistrico ponuja kolesarjenje po različnih vrstah podlage, od asfalta in makadama, do gozdnih enoslednic in poljskih kolovozov. Tudi teren je zelo razgiban ter vključuje številne vzpone in spuste. Pred začetkom kolesarjenja si lahko v Sežani ogledamo baročno graščino Stari grad, ob kateri se nahaja mestni park, in arheološko najdišče Tabor. Prazgodovinska naselbina je bila zgrajena že v 2. tisočletju pred našim štetjem in predstavlja najstarejšo znano ohranjeno gradnjo na Krasu. V Sežani najdemo tudi Interpretacijski center nizkega oziroma klasičnega krasa. Center obiskovalcem na interaktiven način predstavi biotsko pestrost kraškega rastlinstva in pomen le‐tega na oblikovanje kraške kulturne krajine. Med kolesarjenjem proti vasi Lokev se lahko ustavimo ob arheološkemu najdišču jama Malanca, še bolj poznano pa je najdišče v priljubljeni jami Vilenica. Obiskovalce pritegne zanimiva zgodba o izvoru imena jame. V Lokvi je priporočljiv ogled Beneškega stolpa iz konca 15. stoletja, kot tudi obisk ene izmed lokalnih domačij. Pot se nadaljuje mimo Regijskega parka Škocjanske jame. Tu lahko iz Štefanjinega razgledišča občudujemo razgled na kraško pokrajino in reko Reko. Škocjanske jame so edinstven sistem vodnih jam zaščiten s strani Unesca. Zanje značilna geološka tvorba so ponvice. Tu je prav tako možno obiskati Interpretacijski center in poligon, ki se osredotoča na predstavitev kontaktnega krasa. Prvo etapo zaznamujejo tudi zeleni vršaji, slepe doline in kamnite kraške vasice. V bližini vasi Slivje pa se nahaja jama Dimnice, ki je prav tako urejena za turistični obisk.

Od Sežane do Ilirske Bistrice Staza od gotovo 60 kilometara između Sežane i Ilirske Bistrice nudi vožnju biciklom na raznim vrstama podloge, od asfalta i makadama do šumskih staza i staza na poljskim putovima. Teren je također vrlo raznolik te uključuje mnogo uspona i spuštanja. Prije vožnje biciklom možete posjetiti barokni dvorac Stari grad u Sežani, pokraj gradskog parka, i arheološko nalazište Tabor. Prapovijesno naselje sagrađeno je u 2. tisućljeću prije Krista i predstavlja najstariju poznatu sačuvanu građevinu na kršu. U Sežani nalazimo i Interpretacijski centar krša niskog odnosno klasičnog oblika. Centar interaktivno prikazuje posjetiteljima bioraznolikost krške flore i njezinu važnost u oblikovanju krškog kulturnog krajolika. Vozeći se biciklom prema selu Lokev, možemo se zaustaviti na arheološkom nalazištu špilje Malanca, a još je poznatije nalazište u popularnoj špilji Vilenica. Zanimljiva priča o podrijetlu imena špilje veoma je atraktivna za posjetitelje. U Lokvi se preporučuje posjet Venecijanskom tornju s kraja 15. stoljeća, kao i posjet jednom od lokalnih seoskih domaćinstava. Staza se nastavlja pokraj

Stran: 32


Regionalnog parka Škocjanske jame. Ovdje se pruža pogled na kraški krajolik i rijeku Reku s vidikovca Štefanja. Škocjanske jame jedinstveni su sustav vodenih špilja zaštićenih od UNESCO‐a. Karakteriziraju ih geološke formacije, a to su zdjelice. Moguća je i posjeta Interpretacijskom centru i poligonu koji je usredotočen na prezentaciju dodirnog krša. Prvu etapu obilježavaju i zelene aluvijalne lepeze, slijepe doline i kamena krška sela. U blizini sela Slivje nalazi se špilja Dimnice koja je također uređena za turistički posjet.

Iz Ilirske Bistrice na Platak Naslednji dan kolesarimo po asfaltnih in makadamskih poteh. Po prečkanju slovensko‐hrvaške meje pri Jelšanah pot poteka skozi redko poseljena območje blizu meje, nato pa se začne vzpenjati južno proti končni točki dnevne etape – kraški planoti Platak, kjer pozimi obratuje smučišče.

Od Ilirske Bistrice do Plataka Sljedeći dan ćemo biciklirati asfaltnim i makadamskim cestama. Nakon prelaska slovensko‐hrvatske granice kraj Jelšana, staza prolazi kroz rijetko naseljeno područje blizu granice, a zatim se počinje penjati na jug prema krajnjoj točki dnevne etape – krškoj visoravni Platak, gdje je zimi otvoreno skijalište.

Stran: 33


S Platka do Broda na Kolpi Cilj zadnjega dne je obmejna vas Brod na Kolpi. Kot pove že ime, se kolesarska tura zaključi ob reki Kolpi. Prvi del etape poteka po divjih makadamskih poteh, ki vodijo do akumulacijskega Lokvarskega jezera, ki je nastalo zaradi jezu. V ozadju lahko opazujemo goro Risnjak v istoimenskem narodnem parku. Preostali del etape poteka po asfaltnih poteh in vodi skozi mesto Delnice. Ta kolesarska etapa je nekoliko lažja, saj se pot večinoma spušča. V Intepretacijskem centru Brod na Kolpi imamo priložnost spoznati naravno in kulturno dediščino visokogorskega krasa. Razstava vključuje posebnosti te kraške vrste od nastanka pa vse do danes v luči geomorfologije, klimatologije in biotske pestrosti.

Od Plataka do Broda na Kupi Odredište posljednjeg dana je pogranično selo Brod na Kupi. Kao što samo ime govori, biciklistička tura završava uz rijeku Kupu. Prvi dio etape prolazi divljim makadamskim stazama koje vode do akumulacije Lokvarskog jezera, koju je stvorila brana. U pozadini možemo vidjeti brdo Risnjak u istoimenom nacionalnom parku. Ostatak etape prolazi asfaltnim cestama i vodi kroz grad Delnice. Ova je biciklistička etapa malo lakša jer se staza uglavnom spušta. U Intepretacijskom centru Brod na Kupi imamo priliku upoznati prirodnu i kulturnu baštinu krških planina. Izložba sadrži obilježja ove krške vrste od njezina nastanka do danas u svjetlu geomorfologije, klimatologije i biološke raznolikosti.

Stran: 34


Od Kolpe do Kvarnerja ZANIMIVOSTI: Fužine, krški most, Špilja Biserujka, zaliv Soline, Punat Tridnevna kolesarska tura med reko Kolpo in Kvarnerjem se prične v vasi Brod na Kolpi tik ob slovensko‐hrvaški meji, vodi čez planote Gorskega kotarja in se nato usmeri proti morju. Veličasten zaključek sledi na otoku Krk.

https://smartkarst.eu/karstrail/od‐kolpe‐do‐kvarnerja Od Kupe do Kvarnera ZANIMLJIVOSTI: Fužine, Krčki most, Špilja Biserujka, uvala Soline, Punat Trodnevna biciklistička tura između rijeke Kupe i Kvarnera započinje u selu Brod na Kupi, baš uz slovensko‐hrvatsku granicu, a penje se preko visoravni Gorski Kotar i zatim se upućuje prema moru. Sjajan zaključak slijedi na otoku Krku.

Stran: 35


Od Broda na Kolpi do Fužin Pred začetkom kolesarjenja lahko v Intepretacijskem centru Brod na Kolpi spoznamo naravno in kulturno dediščino visokogorskega krasa. Razstava vključuje posebnosti te kraške vrste od nastanka pa vse do danes v luči geomorfologije, klimatologije in biotske pestrosti. Asfaltna cesta vodi mimo Delnic in vasi Lokve do umetnega Lokvarskega jezera, kjer trasa zavije na makadam. Do jezera se pot konstantno rahlo vzpenja. Končni cilj dneva je mestece Fužine ob robu Ličkega polja v osrednjem delu zelenega srca Hrvaške – Gorskega kotarja. Turistični kraj slovi kot klimatsko zdravilišče.

Od Broda na Kupi do Fužina Prije nego što započnemo bicikliranjem, u Intepretacijskom centru Brod na Kupi možemo saznati više o prirodnoj i kulturnoj baštinu krškog gorja. Izložba sadrži obilježja ovog tipa krša od njezina nastanka do danas u svjetlu geomorfologije, klimatologije i biološke raznolikosti. Asfaltna cesta vodi pokraj Delnica i sela Lokve do umjetnog Lokvarskog jezera, gdje se trasa skreće na makadam. Put do jezera stalno se lagano penje. Krajnje odredište dana je gradić Fužine uz rub Ličkog polja u središnjem dijelu zelenog srca Hrvatske – Gorskog kotara. Turistički kraj poznat je kao klimatsko lječilište.

Stran: 36


Iz Fužin do Čižićev Drugi kolesarski dan prinese več kolovoznih poti ter štiri‐kilometrsko vožnjo po enoslednicah. Iz Gorskega kotarja se po osamljenih poteh, obdanih z bujnim rastjem, spustimo proti morju. Med prečkanjem krškega mostu uživamo v čudovitih razgledih, nato pa prekolesarimo še zadnji del etape po otoku Krku, ki si je zaradi svojih naravnih lepot že v antiki prislužil naziv »zlati otok«.

Od Fužina do Čižića Drugi biciklistički dan donosi više staza i vožnju jednostranim stazama dužine od četiri kilometra. Iz Gorskog kotara spuštamo se prema moru usamljenim stazama okruženim bujnom vegetacijom. Prelazeći Krčki most uživamo u veličanstvenim pogledima, a zatim vozimo posljednjim dijelom etape na otoku Krku, koji je zbog svoje prirodne ljepote u antici stekao naziv „zlatnog otoka“.

Stran: 37


Iz Čižićev do Punata Zadnji dan nadaljujemo s kolesarjenjem po otoku Krk. Pot vključuje makadamske in asfaltne poti, pa tudi enoslednic ne manjka. Končna postaja je obmorsko mestece Punat, kjer se nahaja ena najboljših marin na Hrvaškem. Hribovita notranjost otoka poskrbi za nekaj napora, ki pa je več kot poplačan s prelepo panoramo. Na poti se nahaja obilica interesnih točk kulturne dediščine, med katerimi prednjačijo cerkvice, kamniti zidovi (suhozidi) in razne ruševine. Interpretacijski center Stara Torklja v Punatu vabi obiskovalce v prenovljen stari mlin, kjer se lahko bolje spoznajo z obalnim krasom. Osrednja tema centra je pridelava oljčnega olja in njena povezava z obalno kraško krajino.

Od Čižića do Punata Posljednjeg dana nastavljamo vožnju biciklom na otoku Krku. Ruta uključuje makadamske i asfaltne putove, kao i jednostrane staze. Konačno stajalište je primorski grad Punat, u kojem se nalazi jedna od najboljih marina u Hrvatskoj. Brdovita unutrašnjost otoka iziskuje određeni napor, što je više nego isplaćeno prelijepom panoramom. Uz put postoje mnoga interesantna mjesta kulturne baštine od kojih prednjače crkvice, kameni zidovi (suhozidi) i razne ruševine. Interpretacijski centar Stari toš u Punatu poziva posjetitelje u obnovljeni stari mlin, gdje se mogu bolje upoznati s obalnim kršem. Središnja tema centra je proizvodnja maslinovog ulja i njegova povezanost s obalnim krškim krajolikom.

Stran: 38


Kraške planote v zaledju Reke ZANIMIVOSTI: Reka, Fužine, kraška planota Platak, Kastav Skrivnostne kraške planote v zaledju Reke ponujajo krožno tridnevno kolesarsko turo. Pot se začne v mestu Reka in nadaljuje v smeri Gorskega kotarja in kraške planote Platak. Sledi povratek v Reko preko odmaknjenih vasic ob slovensko‐hrvaški meji.

https://smartkarst.eu/karstrail/kraske‐planote‐v‐zaledju‐reke Krške visoravni u zaleđu Rijeke ZANIMLJIVOSTI: Rijeka, Fužine, krška visoravan Platak, Kastav Tajanstvene krške visoravni u zaleđu Rijeke nude kružnu trodnevnu biciklističku turu. Staza počinje u gradu Rijeci i nastavlja se u smjeru Gorskog kotara i krške visoravni Platak. Slijedi povratak u Rijeku preko udaljenih sela duž slovensko‐hrvatske granice.

Stran: 39


Iz Reke do Fužin Etapa med Reko in Fužinami predstavlja izziv tudi za izkušene kolesarje. Sestavljajo jo odmaknjene asfaltne, makadamske in kolovozne poti. Spreminjajočo podlago spremlja dolg vzpon od morja proti kraškim planotam. Končna postaja prvega dne je mestece Fužine, ki se nahaja v osrednjem delu zelenega srca Hrvaške – Gorskega kotarja, tik ob robu Ličkega polja. V mirnem turističnem kraju, ki je znan kot klimatsko zdravilišče, se lahko po napornem dnevu kolesarjenja dobro spočijemo.

Od Rijeke do Fužina Etapa između Rijeke i Fužina predstavlja izazov i za iskusne bicikliste. Sastoji se od udaljenih asfaltnih staza, makadamskih i zemljanih putova. Materijal kolnika stalno se mijenja, a prati ih dugačak uspon od mora prema krškim visoravnima. Konačan postanak prvog dana je gradić Fužine, smješten u središnjem dijelu zelenog srca Hrvatske ‐ Gorskom kotaru, uz rub Ličkog polja. Nakon napornog dana bicikliranja, možemo se dobro odmoriti u mirnom turističkom naselju poznatom kao klimatsko odmaralište.

Stran: 40


Iz Fužin na Platak Prvi del druge etape je do naših nog nekoliko bolj prizanesljiv, saj ne vključuje toliko hudih vzponov. Kolesarjenje večinoma poteka po makadamski poti, z izjemo daljšega asfaltnega odseka okoli umetnega Lokvarskega jezera. Cilj dneva je Platak, prostrana kraška planota, ki je pozimi središče reškega smučarskega turizma. Vzpon do planinskega doma je nagrajen z okusno domačo večerjo.

Od Fužina do Plataka Prvi dio druge etape malo je popustljiviji prema našim nogama jer ne uključuje toliko ozbiljne uspone. Vožnja biciklom uglavnom se odvija makadamskom stazom, s izuzetkom duljeg asfaltnog dijela oko umjetnog Lokvarskog jezera. Cilj dana je Platak, prostrana krška visoravan koja je zimi središte riječkog skijaškog turizma. Uspon do planinarskog doma nagrađen je ukusnom domaćom večerom.

Stran: 41


Iz Platka do Reke Tretji dan končno napoči čas za več vožnje navzdol. Od planote Platak trasa najprej po makadamski poti vodi v smeri slovensko‐hrvaške meje, kjer ji po južni strani sledi vse do vasice Lisac. Tu se pot obrne proti jugu in tako nadaljuje vse do Kastava, privlačne izletniške točke nedaleč od Opatije, ki je poznana po odlični kulinariki. Od tukaj dalje večinoma asfaltna pot vodi vzporedno z jadransko obalo nazaj do Reke, evropske prestolnice kulture 2020.

Od Plataka do Rijeke Treći dan napokon dolazi vrijeme za više vožnji nizbrdo. S visoravni Platak ruta najprije vodi makadamskom stazom prema slovensko‐hrvatskoj granici, a zatim njenom južnom stranom sve do sela Lisac. Ovdje se staza skreće na jug i nastavlja sve do Kastva, atraktivnog izletničkog odredišta nedaleko od Opatije, poznatog po izvrsnoj kuhinji. Odavde uglavnom asfaltirana staza vodi paralelno s obalom Jadrana, sve do Rijeke, Europske prijestolnice kulture 2020.

Stran: 42


Skozi Risnjak in okoli Snežnika ZANIMIVOSTI: Narodni park Risnjak, kraška planota Platak, Snežnik, kraška kotanja Grda draga Skozi Risnjak in okoli Snežnika je tridnevna kolesarska tura, ki vabi na odkrivanje kraške pokrajine na slovenski in hrvaški strani meje. Vrhunec ture je zagotovo divji Narodni park Risnjak ter kolesarjenje skozi prostrane gozdove okoli dominantnega Velikega Snežnika. Začetku v Ilirski Bistrici sledi vzpon na kraško planoto Platak, nato pa pot zavije nazaj v Slovenijo, kjer je priporočljiv postanek v vasi Stari trg pri Ložu. Večinoma makadamske poti pripeljejo kolesarje po razgibanem terenu, tik v zaledju Snežnika, nazaj do izhodišča v Ilirski Bistrici.

https://smartkarst.eu/karstrail/skozi‐risnjak‐in‐okoli‐sneznika Kroz Risnjak i oko Snežnika ZANIMLJIVOSTI: Nacionalni park Risnjak, krška visoravan Platak, Snežnik, krški kotao Grda draga Kroz Risnjak i oko Snežnika odvija se trodnevna biciklistička tura koja vas poziva da otkrijete krški krajolik na slovenskoj i hrvatskoj strani granice. Vrhunac etape zasigurno je divlji nacionalni park Risnjak i vožnja biciklom po prostranim šumama oko dominantnog Velikog Snežnika. Početak u Ilirskoj Bistrici prati uspon na kršku visoravan Platak, a zatim se staza vraća natrag u Sloveniju, gdje se

Stran: 43


preporučuje zaustavljanje u selu Stari trg pri Ložu. Uglavnom makadamske staze vode bicikliste duž raznolikog terena u bliskom zaleđu Snežnika i natrag do ishodišta u Ilirskoj Bistrici.

Iz Ilirske Bistrice na Platak Pot se prične v Ilirski Bistrici. Najprej kolesarimo južno po asfaltni cesti in prečkamo slovensko‐hrvaško mejo. Peljemo se skozi mirne obmejne vasice, od koder se počasi začnemo vzpenjati po makadamu proti prostrani kraški planoti Platak, ki je pozimi središče reškega smučarskega turizma. Vzpon do planinskega doma je nagrajen z okusno domačo večerjo.

Od Ilirske Bistrice do Plataka Staza počinje u Ilirskoj Bistrici. Prvo krećemo prema jugu asfaltnom cestom i pređemo slovensko‐ hrvatsku granicu. Vozimo se kroz mirna pogranična sela odakle se polako počinjemo penjati makadamskom cestom do prostrane krške visoravni Platak koji je zimi središte riječkog skijaškog turizma. Uspon do planinarskog doma nagrađen je ukusnom domaćom večerom.

Stran: 44


Od Platka do Starega trga pri Ložu Naslednji dan prav tako prednjačijo makadamske kolesarske poti. S Platka se skozi čudovit Narodni park Risnjak spustimo nazaj proti meji, kjer prečkamo Babno polje. To območje je znano tudi kot »slovenska Sibirija«, saj so tu izmerili najnižjo temperaturo v državi, ki je znašala –34,5°. Etapa se zaključi v vasi Stari trg pri Ložu v bližini presihajočega Cerkniškega jezera.

Od Platka do Starog trga pri Ložu Sutradan isto tako prednjače makadamske biciklističke staze. S Plataka se spuštamo natrag kroz prekrasan Nacionalni park Risnjak prema granici, gdje prelazimo Babno polje. To je područje poznato i kao „slovenski Sibir“, jer je ovdje izmjerena najniža temperatura u zemlji od ‐34,5 °C. Etapa završava u selu Stari trg kod Loža, u neposrednoj blizini Cerkničkog jezera.

Stran: 45


Od Starega trga pri Ložu do Ilirske Bistrice Zadnja etapa kolesarske ture se nadaljuje po hribovitem slovenskem krasu in vodi nazaj do Ilirske Bistrice. Pot je makadamska, vključuje pa tudi par kilometrov vožnje po kolovozih in mirnih cestah. Ob poti lahko spoznamo vrsto naravnih kraških pojavov, v neposredni bližini pa opazujemo Veliki Snežnik. Med Sviščaki in Mašunom je možno opazovati naravne lijakaste vrtače, ki so globoke več 10 metrov. Pozornost si prav tako zaslužijo kotanja Grda draga ‐ ena najlepših in najizrazitejših kraško‐ledeniških globeli, kotanja Sviščaki, ter kamnita miza in Dušanova skala, ki se nahajata severno od Sviščakov. Zagotovo bodo vsakega kolesarja navdušili prostrani razgledi izpod čudovitih visokih travnatih grebenov Volovje rebri, saj kolesarjenje poteka tik pod njenim najvišjim delom (priporočen krajši obvoz ter peš obisk njenega najvišjega vrha, Velike Milanje).

Od Starog trga pri Ložu do Ilirske Bistrice Posljednja etapa biciklističke ture nastavlja se po brdovitom slovenskom kršu i vodi natrag u Ilirsku Bistricu. Staza je makadamska i uključuje nekoliko kilometara vožnje po kolnicima i mirnim cestama. Uz put može se vidjeti niz prirodnih krških pojava, a u neposrednoj blizini nalazi se Veliki Snežnik. Između Sviščaka i Mašuna mogu se promatrati vrtače prirodnog nastanka koje su duboke više od 10 metara. Pažnju privlači i kotao Grda draga, jedan od najljepših i najistaknutijih krško‐ledenjačkih jaruga, kao i dolina Sviščaki, te kameni stol i Dušanova litica, koji se nalaze sjeverno od Sviščaka. Zasigurno će svakog biciklista impresionirati prostrani pogledi ispod prekrasnih visokih travnatih grebena Volovje rebri, jer se bicikliranje odvija malo ispod njegovog najvišeg dijela (preporučeni kratki obilazak i pješački posjet njegovom najvišem vrhu, Velikoj Milanji).

Stran: 46


Osemdnevna KarsTrail kolesarska tura

Osemdnevna kolesarska tura: Veliki kraški krog (465,9 km)

Osmodnevna biciklistička tura: Veliki krški krug (465,9 km)

Stran: 47


Stran: 48


Veliki kraški krog ZANIMIVOSTI: štirje interpretacijski centri krasa, arheološko najdišče Tabor, Jama Vilenica, Jama Spodmol, Naravni park Učka, mesto Cres, Krški most, reka Kolpa, kotanja Grda draga, Park Škocjanske jame. Veliki kraški krog je epska, osemdnevna in s tem najdaljša kolesarska tura na projektnem območju, razdeljena na osem slikovitih, raznolikih, a tudi zahtevnih etap. Povezuje interpretacijske centre nizkega (Sežana), kontaktnega (Škocjan pri Divači), visokega (Brod na Kolpi) in obalnega krasa (Punat). Poleg dolgega in razgibanega kolesarjenja v slikovitem naravnem okolju, tako omogoča tudi raziskovanje številnih skrivnosti raznolike kraške pokrajine.

https://smartkarst.eu/karstrail/veliki‐kraski‐krog Veliki krški krug ZANIMLJIVOSTI: četiri interpretativna centra krša, arheološko nalazište Tabor, špilja Vilenica, špilja Spodmol, Park prirode Učka, Grad Cres, Krčki most, rijeka Kupa, kotao Grda draga, Park Škocjanske jame Veliki krški krug je epska, osmodnevna i time najduža biciklistička tura u projektnom području, podijeljena u osam slikovitih, raznolikih, ali i izazovnih etapa. Povezuje interpretacijske centre niskog

Stran: 49


(Sežana), dodirnog (Škocjan pri Divači), visokog (Brod na Kupi) i obalnog krša (Punat). Osim duge i raznovrsne vožnje biciklom po živopisnom prirodnom okruženju, omogućuje vam i istraživanje mnogih tajni raznolikog krškog krajolika.

Od Sežane do Ocizle Pred začetkom kolesarjenja si lahko v Sežani ogledamo baročno graščino Stari grad, ob kateri se nahaja mestni park, in arheološko najdišče Tabor. Prazgodovinska naselbina je bila zgrajena že v 2. tisočletju pred našim štetjem in predstavlja najstarejšo znano ohranjeno gradnjo na Krasu. V Sežani najdemo tudi Interpretacijski center nizkega oziroma klasičnega krasa. Center obiskovalcem na interaktiven način predstavi biotsko pestrost kraškega rastlinstva in pomen le‐tega na oblikovanje kraške kulturne krajine. Kolesarjenje do cilja etape v vasici Ocizla poteka pretežno po asfaltiranih poteh. Najprej se lahko ustavimo ob arheološkemu najdišču jama Malanca, še bolj poznano pa je najdišče v priljubljeni jami Vilenica. Obiskovalce pritegne zanimiva zgodba o izvoru imena jame. V Lokvi je priporočljiv ogled Beneškega stolpa iz konca 15. stoletja, kot tudi obisk ene izmed lokalnih domačij. Počasen vzpon vodi do najvišje točke etape v bližini naselja Rodik. Tu je potok skozi tisočletja čez kraško površje Matarskega podolja nasipal dober kilometer dolg vršaj. V zadnjem delu dneva nas čaka rahel spust skozi Kozino do vasi Ocizla. Z vidika stavbne dediščine so tukaj najbolj zanimiva stara napajalna korita. Enega najdemo jugovzhodno pred vasjo, dve veliki obnovljeni betonski koriti pa se nahajata v Ključi. Korita so se nekdaj uporabljala tudi za pranje perila.

Od Sežane do Ocizle Prije vožnje biciklom možete posjetiti barokni dvorac Stari grad u Sežani, pokraj gradskog parka, i arheološko nalazište Tabor. Prapovijesno naselje sagrađeno je u 2. tisućljeću prije Krista i predstavlja najstariju poznatu sačuvanu građevinu na kršu. U Sežani nalazimo i Interpretacijski centar krša niskog odnosno klasičnog oblika. Centar interaktivno prikazuje posjetiteljima bioraznolikost krške flore i njezinu važnost u oblikovanju krškog kulturnog krajolika. Vožnja biciklom do cilja etape u selu Ocizla uglavnom se odvija po asfaltiranim cestama. Prvo se možemo zaustaviti na arheološkom nalazištu u špilji Malanca, a još je poznatije nalazište u popularnoj špilji Vilenica. Posjetiteljima je atraktivna i zanimljiva priča o podrijetlu imena špilje. U Lokvi se preporučuje posjet Venecijanskom tornju s kraja 15. stoljeća, kao i posjet jednom od lokalnih seoskih domaćinstava. Lagani uspon vodi do najviše točke

Stran: 50


etape u blizini sela Rodik. Ovdje je potok tisućama godina nasipavao aluvijalnu lepezu dugu više od kilometra preko krške površine Matarskog podolja. U posljednjem dijelu dana slijedi lagano spuštanje kroz Kozinu do sela Ocizla. Sa stajališta arhitektonske baštine, ovdje su najzanimljivija stara korita za napajanje stoke. Jedno se korito nalazi jugoistočno ispred sela, a dva velika obnovljena betonska korita nalaze se u Ključi. Korita su također od pamtivijeka korištena za pranje odjeće.

Od Ocizle do Poklona Naslednji dan je teren malce bolj razgiban in pot poleg asfalta in makadama vključuje nekaj enoslednic in kolovozov. Druga polovica dneva je bolj zahtevna, saj se začne trasa vzpenjati. Pred prečkanjem slovensko‐hrvaške meje si lahko ogledamo vrsto zanimivih kraških pojavov. Kratek postanek si vsekakor zaslužijo vrtače v bližini naselij Petrinje in Črnotiče, ob katerih stojijo kamniti zidovi ali suhozidi. Za Podgorski kras so značilne tudi več 10 metrov visoke kamnite stopnje, ki so tektonskega izvora in spadajo med strukturne geomorfološke oblike. V Črnotičah lahko pokukamo v 35‐metrov dolgo vodoravno jamo Spodmol, v kateri občasno prirejajo kulturne dogodke. Nedaleč od naselja se nahaja arheološko najdišče Marija Snežna, gradišče Koprščine s povsem ohranjenim obrambnim nasipom. Druga etapa se zaključi v vasi Poklon v severovzhodnem delu hrvaške Istre, ki se nahaja v čudovitem Naravnem parku Učka. Planinski dom Poklon stoji na 922 metrih nadmorske višine in ponuja osupljive razglede na Jadransko morje.

Od Ocizle do Poklona Sutradan je teren malo raznovrsniji i trasa osim asfalta i makadama uključuje neke jednostrane staze i kolničke staze. Druga polovica dana je izazovnija jer se staza počinje penjati. Prije prelaska slovensko‐ hrvatske granice možemo vidjeti niz zanimljivih krških pojava. Svakako vrijedi napraviti kratku pauzu za ogled vrtača u blizini naselja Petrinja i Črnotiče, s kamenim zidovima odnosno suhozidima. Podgorički krš karakterizira i nekoliko kamenih stupnjeva visokih nekoliko 10 metara, koje su tektonskog podrijetla i pripadaju strukturnim geomorfološkim oblicima. U Črnotičima možete zaviriti u 35 metara dugu vodoravnu špilju Spodmol u kojoj se povremeno održavaju kulturni događaji. Nedaleko od sela nalazi se arheološko nalazište Marija Snežna, gradište Koprščine s potpuno očuvanim obrambenim nasipom. Druga etapa završava u selu Poklon na sjeveroistoku Hrvatske Istre, smještenom u

Stran: 51


prekrasnom parku prirode Učka. Planinarski dom Poklon nalazi se na 922 metra nadmorske visine i pruža zadivljujući pogled na Jadransko more.

Od Poklona do Cresa Naslednji dan kolesarimo na zelo priljubljen, a še vedno divji otok Cres. Kolesarjenje se prične z dolgim spustom po makadamskih poteh v Naravnem parku Učka skoraj do obale, ko je na vrsti vožnja po kolovozu. Po kratkem oddihu na trajektu, ki nas iz Brestove pripelje do Porozine, napoči čas za otoško doživetje. Do mesta Cres nas loči še okoli 25 kilometrov cestnega kolesarjenja, ki ponudi daljši vzpon na greben otoka in nato daljši spust do cilja tega dne. Med pohajkovanjem po starem mestnem jedru Cresa imamo možnost ogleda okroglega kotnega stolpa, frančiškanskega in benediktinskega samostana, cerkev Svete Marije Magdalene in Svete Marije Snežne, pristanišča ter drugih znamenitosti. Mestece lahko z druge perspektive ujamemo iz nasprotne strani zaliva, do katere vodi urejena kolesarska in sprehajalna pot.

Od Poklona do Cresa Sljedećeg dana vozit ćemo se biciklom do vrlo popularnog, ali još uvijek divljeg otoka Cresa. Vožnja biciklom započinje dugim spuštanjem makadamskim stazama u Parku prirode Učka gotovo do obale, a onda nastavlja zemljanim putom. Nakon kratkog odmora na trajektu koji nas vodi iz Brestove do Porozine, vrijeme je za doživljaj otoka. Oko 25 kilometara cestovnog bicikliranja vodi nas do grada Cresa, koji nudi dulji uspon do otočnog grebena, a zatim i dulji silazak do odredišta za taj dan. Šetajući starom gradskom jezgrom Cresa imamo priliku vidjeti okrugli kutni toranj, franjevački i benediktinski samostan, crkvu sv. Marije Magdalene i sv. Marije Snježne, luku i druge znamenitosti. Iz druge perspektive, grad se može vidjeti s suprotne strane zaljeva, do koje vodi dobro održavana biciklistička i pješačka staza.

Stran: 52


Od Cresa preko Krka do Kraljevice Začetek dolge in zelo zahtevne kolesarske etape nas najprej v kratkem vzponu in daljšem spustu vodi po notranjosti otoka Cres do pristanišča v Meragu, kjer se vkrcamo na trajekt za otok Krk. Razgibana trasa, ki poteka po makadamu, asfaltu, kolovozih in enoslednicah, nas pripelje skozi očarljivo mesto Krk in mimo zanimive cerkve Svetega Dunata do naselja Punat, kjer je možno obiskati Interpretacijski center Stara Torklja. Osrednja tema centra je pridelava oljčnega olja in njena povezava z obalno vrsto krasa. Po ogledu Punata kolesarimo mimo nasada oljk nazaj proti zahodni strani otoka, kjer se razgibana pot nadaljuje proti severu in večinoma sledi obali, a vsebuje tudi nekaj krajših vzponov. Vonj borovcev daje kolesarski etapi poseben čar. Pred prečkanjem krškega mostu, ki ponuja čudovite razglede na obe strani, lahko opazimo vrsto značilnosti obalnega krasa, ki smo jih spoznali v Interpretacijskem centru v Punatu. Kmalu po vrnitvi na celino je čas za počitek v pristaniškem mestecu Kraljevica.

Od Cresa preko Krka do Kraljevice Početak duge i vrlo zahtjevne biciklističke etape vodi nas najprije kratkim usponom i dužim spuštanjem unutrašnjošću otoka Cresa do luke u Meragu gdje se možemo ukrcati na trajekt do otoka Krka. Raznolika trasa, koja ide makadamom, asfaltom, zemljanim putovima i jednostranim stazama, vodi nas kroz šarmantan grad Krk i pokraj zanimljive crkve Svetog Dunata do naselja Punat, gdje možete posjetiti Interpretacijski centar Stari toš. Središnja tema centra je proizvodnja maslinovog ulja i njezina povezanost s obalnim tipom krša. Nakon obilaska Punata, vozimo se mimo maslinika natrag prema

Stran: 53


zapadnoj strani otoka, gdje se užurbana staza nastavlja prema sjeveru i uglavnom prati obalu, ali sadrži i nekoliko kratkih uspona. Miris borova daje ovoj biciklističkoj etapi poseban šarm. Prije prelaska Krčkog mosta s kojeg se pruža veličanstven pogled s obje strane, možemo vidjeti niz obilježja obalnog krša koje smo upoznali u Interpretacijskom centru u Punatu. Ubrzo nakon povratka na kopno, vrijeme je za odmor u lučkom gradu Kraljevici.

Od Kraljevice do Broda na Kolpi Naslednja kolesarska etapa poteka od obale Kvarnerja čez hribovito področje Gorskega kotarja do vasi Brod na Kolpi ob slovensko‐hrvaški meji. Med kolesarjenjem lahko opazujemo, kako obalni kras počasi prehaja v visoki kras. Podlaga je pretežno asfaltna, vendar vključuje tudi nekaj makadamskih odsekov in vožnje po kolovozih. Preden se lahko sprostimo ob reki Kolpi, moramo premagati precej metrov višinske razlike. Na srečo se lahko na poti okrepčamo z domačimi specialitetami. V Brodu na Kolpi se nahaja Intepretacijski center, v katerem imajo obiskovalci priložnost spoznati naravno in kulturno dediščino visokogorskega krasa. Razstava vključuje posebnosti te kraške vrste, od nastanka pa vse do danes, in sicer v luči geomorfologije, klimatologije in biotske pestrosti.

Od Kraljevice do Broda na Kupi Sljedeća biciklistička etapa proteže se od obale Kvarnera preko brdovitog područja Gorskog kotara do sela Brod na Kupi uz slovensko‐hrvatsku granicu. Tijekom vožnje biciklom možemo vidjeti kako se obalni krš polako pretvara u visoki krš. Tlo je pretežno asfaltno, ali uključuje i neke šljunčane odsjeke i zemljane staze. Prije nego što se možemo opustiti uz rijeku Kupu, moramo svladati više metara visinske razlike. Srećom, na putu se možemo osvježiti lokalnim specijalitetima. U Brodu na Kupi nalazi se Intrepretacijski centar, gdje posjetitelji imaju priliku upoznati prirodnu i kulturnu baštinu krških planina. Izložba sadrži obilježja ovog tipa krša, od njezina nastanka do danas, u svjetlu geomorfologije, klimatologije i biološke raznolikosti.

Stran: 54


Ob Kolpi in vse do Starega trga pri Ložu Šesta etapa tega velikega kolesarskega kroga je nekaj posebnega, saj vse do Babnega polja kolesarimo tik ob slovensko‐hrvaški meji. Mejo določa reka Kolpa, ki izvira v močnem kraškem izviru v Gorskem. Pot skoraj v celoti poteka po asfaltni podlagi. V vasi Čabar se začne pot resneje vzpenjati in najvišjo točko dosežemo tik za Kozjim vrhom. Mejo še zadnjič prečkamo pri Babnem polju. To območje je znano tudi kot »slovenska Sibirija«, saj so tu izmerili najnižjo temperaturo v državi, ki je znašala –34,5°. Etapa se zaključi v mestecu Stari trg pri Ložu v bližini presihajočega Cerkniškega jezera.

Uz Kolpu pa sve do Starog trga pri Ložu Šesta etapa ovog velikog biciklističkog kruga nešto je posebno jer biciklom vozimo sve do Babnog polja točno uz slovensko‐hrvatsku granicu. Granicu određuje rijeka Kupa koja potječe iz jakog krškog izvora u Gorskom kotaru. Trasa je gotovo u cijelosti asfaltna. U selu Čabar staza se počinje ozbiljnije penjati, a najviša se točka nalazi odmah nakon Kozjeg vrha. Zadnji put prelazimo granicu na Babnom polju. To je područje poznato i kao „slovenski Sibir“, jer je ovdje izmjerena najniža temperatura u zemlji od ‐34,5 °C. Etapa se završava u gradiću Stari trg pri Ložu, u neposrednoj blizini Cerkničkog jezera.

Stran: 55


Pod Snežnikom do Ilirske Bistrice Sedmi dan se kolesarska pot nadaljuje po hribovitem slovenskem krasu do Ilirske Bistrice. Pot je makadamska, vključuje pa tudi par kilometrov vožnje po kolovozih in cestah. Ob poti lahko spoznamo vrsto naravnih kraških pojavov, v neposredni bližini pa opazujemo Veliki Snežnik. Med Sviščaki in Mašunom je možno opazovati naravne lijakaste vrtače, ki so globoke več 10 metrov. Pozornost si prav tako zaslužijo kotanja Grda draga ‐ ena najlepših in najizrazitejših kraško‐ledeniških globeli, kotanja Sviščaki, ter kamnita miza in Dušanova skala, ki se nahajata severno od Sviščakov. Zagotovo bodo vsakega kolesarja navdušili prostrani razgledi izpod čudovitih visokih travnatih grebenov Volovje rebri, saj kolesarjenje poteka tik pod njenim najvišjim delom (priporočen krajši obvoz ter peš obisk njenega najvišjega vrha, Velike Milanje).

Ispod Snežnika do Ilirske Bistrice Sedmi dan biciklistička staza nastavlja se po brdovitom slovenskom kršu do Ilirske Bistrice. Ruta je makadamska i uključuje nekoliko kilometara kolnika i cesta. Uz put može se vidjeti niz prirodnih krških pojava, a u neposrednoj blizini nalazi se Veliki Snežnik. Između Sviščaka i Mašuna mogu se promatrati vrtače prirodnog nastanka koje su duboke više od 10 metara. Pažnju privlači i kotao Grda draga, jedan od najljepših i najistaknutijih krško‐ledenjačkih jaruga, dolina Sviščaki, te kameni stol i Dušanova litica, koji se nalaze sjeverno od Sviščaka. Zasigurno će svakog biciklista impresionirati prostrani pogledi ispod prekrasnih visokih travnatih grebena Volovje rebri, jer se bicikliranje odvija malo ispod njegovog najvišeg dijela (preporučeni kratki obilazak i pješački posjet njegovom najvišem vrhu, Velikoj Milanji).

Stran: 56


Od Ilirske Bistrice do Sežane Zadnja etapa osemdnevne kraške pustolovščine, odsek med Ilirsko Bistrico in Sežano, ponuja kolesarjenje po različnih vrstah podlage, od asfalta in makadama, do gozdnih enoslednic in poljskih kolovozov. Dan se prične s kolesarjenjem navkreber in nadaljuje s spustom proti reki Reki. Od tu pot vodi skozi vas Vremski Britof do Regijskega parka Škocjanske jame. Škocjanske jame so sistem vodnih jam, skozi katerega teče reka Reka. Vpisane so na seznam UNESCO dediščine. Ob tem edinstvenem kraškem pojavu stoji Interpretacijski center in poligon, ki se osredotoča na predstavitev kontaktnega krasa. Vstop v interpretacijski center je prost. Preden prikolesarimo nazaj do Sežane in zaključimo to neverjetno kraško avanturo, nas ob poti čaka še nekaj krasnih razgledišč in tipičnih kraških strnjenih naselij s kamnitimi cerkvicami. Od Divače se rahlo spuščamo vse do Sežane, kjer si privoščimo zaslužen počitek.

Od Ilirske Bistrice do Sežane Posljednja etapa osmodnevne krške avanture, odsjek između Ilirske Bistrice i Sežane, nudi vožnju biciklom na raznim vrstama podloge, od asfalta i makadama, do šumskih jednostranih staza i poljskih kolnika. Dan započinje bicikliranjem uzbrdo i nastavlja se nizbrdo prema rijeci Reki. Odavde ruta vodi kroz selo Vremski Britof do Regionalnog parka Škocjanske jame. Škocjanske špilje su sustav vodenih špilja kroz koje proteče rijeka Reka. Uvrštene su na popis UNESCO‐ve baštine. Uz ovaj jedinstveni krški fenomen stoji Interpretacijski centar i poligon koji se usredotočuje na prezentaciju dodirnog krša. Ulaz u interpretacijski centar je besplatan. Prije vožnje biciklom natrag do Sežane i završetka ove nevjerojatne krške avanture, pružaju se predivni pogledi i tipična krška naselja zbijenog tipa s kamenim crkvama. Iz Divače spuštamo se do Sežane, gdje možemo uživati u zasluženom odmoru.

Stran: 57


Stran: 58


Pohodniške in učne KarsTrail poti

Pohodniške in učne poti: Peš na Mesečev plato (19,0 km) Kraška tematska pot Gradišče (4,0 km) Kraška tematska pot med vrtačami (3,6 km) Kraška tematska pot Tri križi (1,7 km) Kraška tematska pot Vučja stopa (1,2 km)

Pješačke i učne staze: Šetnja do Mjesečevog platoa (19,0 km) Tematska staza Gradišče (4,0 km) Tematska staza između vrtača (3,6 km) Tematska staza Tri križi (1,7 km) Tematska staza Vučja stopa (1,2 km)

Stran: 59


Stran: 60


Peš na Mesečev plato ZANIMIVOSTI: Mrgari, Lokva Diviška, suhozid (gromače), Hlam Obalno letovišče Baška na otoku Krk je super izhodišče za izlet na Mesečev plato, ki vključuje vzpon na slabih 500 metrov nadmorske višine, krog po razglednem kamnitem platoju in spust nazaj do obale.

https://smartkarst.eu/karstrail/pot‐na‐mesecev‐plato Šetnja do Mjesečevog platoa ZANIMLJIVOSTI: Mrgari, Lokva Diviška, suhozidi (gromače), Hlam Obalno odmaralište Baška na otoku Krku odlično je polazište za izlet na Mjesečev plato, koji uključuje uspon do nešto manje od 500 metara nadmorske visine, krug duž panoramske kamene visoravni i spuštanje natrag do obale.

Stran: 61


Na kraški mesečevi planoti Pot na Mesečev plato se prične z vzponom mimo pokopališča in cerkve Svetega Ivana, od koder lahko občudujemo lep razgled na Baško in morje. Hojo navkreber nadaljujemo skozi prijeten borov gozdiček, ki v vročih dneh pohodnikom nudi senco. Med vzponom se nam večkrat odpre lep razgled proti Baški, Senjskim vratom, otoku Prvić in Velebitu. S pobočja postopoma preidemo v planotast svet, kjer pohod nadaljujemo po dobro vzdrževani stezi. Mesečev plato je dobil ime po svojem “mesečevem” izgledu, saj je kamnita planota gola in na videz brez življenja. Pred spustom nazaj v Baško se lahko sprehodimo po krožni trasi platoja in uživamo v razgledih. Lahko se spustimo v smeri ornitološkega rezervata Kuntrep nad SV obalo otoka, si ogledamo značilne mrgare in gromače, ali pa vzpnemo na bližnji najvišji vrh Hlam, z edinstvenim razgledom na Baško in Bašćansko drago ter bližnje in daljne kvarnerske otoke v zaledju. Ob povratku lahko izberemo tudi nekoliko daljšo pot spusta, in sicer z Mesečevega platoja direktno v smeri vasice Jurandvor, kjer si ogledamo Bašćansko ploščo, enega najdragocenejših hrvaških kulturnih spomenikov.

Na krškom Mjesečevom platou Put do Mjesečevog platoa započinje usponom pokraj groblja i crkve svetog Ivana odakle se možete diviti prekrasnom pogledu na Bašku i more. Pješačenje nastavljamo uzbrdo kroz ugodnu borovu šumu koja planinarima nudi hladovinu u vrućim danima. Tijekom uspona nekoliko se puta otvara prekrasan pogled na Bašku, Senjska vrata, otok Prvić i Velebit. S padine postupno prelazimo u visoravni gdje nastavljamo pješačenje po dobro održavanoj stazi. Mjesečna visoravan je dobila svoje ime zbog

Stran: 62


„lunarnog“ izgleda, budući da je stjenovita visoravan gola i naizgled beživotna. Prije nego što se spustimo natrag u Bašku, možemo se prošetati kružnim trasom visoravni i uživati u pogledu. Možemo se spustiti u smjeru Ornitološkog rezervata Kuntrep iznad SV obale otoka, pogledati tipične mrgare i gromače ili se popeti na najviši vrh Hlama, s jedinstvenim pogledom na Bašku i Bašćansku Dragu te obližnje i daleke Kvarnerske otoke u zaleđu. Na povratku možemo odabrati i nešto duži put spuštanja, od Mjesečeve visoravni izravno u smjeru sela Jurandvor, gdje možemo pogledati Bašćansku ploču, jedan od najcjenjenijih hrvatskih kulturnih spomenika.

Tematska pot Gradišče ZANIMIVOSTI: bogata kulturna dediščina vasi Škocjan, Betajna in Gradišče, Škocjanske jame s številnimi naravnimi znamenitostmi, razgledne točke V parku Škocjanske jame je za vse obiskovalce na voljo popestritev obiska s spoznavanjem posebnosti klasičnega krasa s pomočjo tematske poti Gradišče, ki vas popelje po čudovitem svetu parka. Informativne table z ilustracijami, fotografijami in spremnim besedilom, pomagajo k boljšemu razumevanju naravnih pojavov in kulturne dediščine, ki jih srečamo ob poti. Izhodišče krožne tematske poti, po kateri se lahko obiskovalci prosto sprehajajo, je pri informacijskem centru Parka Škocjanske jame.

https://smartkarst.eu/karstrail/tematska‐pot‐gradisce

Stran: 63


Tematska staza Gradišče ZANIMLJIVOSTI: bogata kulturna baština sela Škocjan, Betajna i Gradišče, Škocjanske špilje s mnogim prirodnim znamenitostima, vidikovci Park Škocjanske jame nudi svim posjetiteljima uvid u značajke klasičnog krša kroz tematsku stazu Gradišče, koja vas vodi kroz prekrasan svijet parka. Informativne ploče s ilustracijama, fotografijama i pratećim tekstom pomažu nam u boljem razumijevanju prirodnih pojava i kulturne baštine na koje nailazimo. Polazna točka kružne tematske staze kojom posjetitelji mogu slobodno šetati nalazi se u Informativnom centru Parka Škocjanske jame.

Poučno naokoli po parku Škocjanske jame Od izhodišča poti pri informacijskem centru Parka Škocjanske jame nas oznake najprej usmerijo proti muzejskim zbirkam v vasi Škocjan. Prva postojanka je interpretacijski center Škocjan, kjer se obiskovalci spoznajo z različnimi vsebinami, vezanimi na območje parka Škocjanske jame. Center se osredotoča na kontaktno vrsto krasa. Sprehod se nadaljuje skozi vas Škocjan do osrednjega trga pri cerkvi Svetega Kancijana. Tu lahko izvemo več o sami vasi, izvoru njenega imena in o tem, kako so se tukajšnji prebivalci skozi stoletja prilagodili na življenje na Krasu. Pomanjkanje prsti in pitne vode sta bila namreč v preteklosti velik omejitveni dejavnik poselitve. Za cerkvijo se odpre pogled na sotesko Reke, tik preden ta izgine v podzemlje približno 100 metrov pod vasjo. Pot nato vodi skozi vas Betanja in po makadamski cesti v dno udornice Sapendol. Rahel vzpon nas pripelje v vas Gradišče, ki leži na robu regijskega parka. Kaj so gradišča in kaj so v preteklosti predstavljala, izvemo pri cerkvici Svete Helene. Tudi Gradišče ima postanka vredno zgodbo, ki se je začela že v 15. stoletju. Razgledišče na robu vasi Gradišče je idealen prostor za kratek počitek. S čudovitim razgledom na Park Škocjanske jame in okolico s slikovitimi udornicami, nam točka prikaže kras v vsej svoji lepoti. Tu nas čaka predstavitev kontaktnega krasa, katerega šolski primer so prav Škocjanske jame. Z Gradišča nazaj do izhodiščne točke v Matavunu vodi urejena pešpot. Med povratkom se sprehodimo še mimo udornice Lisična in Štefanjinega razgledišča. Osupljivega razgleda na udornici Veliko in Malo dolino z naravnim mostom ter reko Reko zlepa ne bomo pozabili. Na tem delu tematske poti se dodobra spoznamo s površinskimi kraškimi pojavi. Med potjo se znajdemo tudi v jami, čeprav tega niti ne opazimo. Gre namreč za jamo, ki je nastala globoko pod površjem, nato pa je sčasoma zgubila strop in postala ena izmed površinskih kraških oblik – brezstropa jama. Od Štefanjinega razgledišča nas do cilja loči le še približno 200 metrov. Tukaj se lahko okrepčamo v gostišču. Vsi tisti, ki pa si želijo še več znanja in informacij, so vabljeni na ogled muzejske zbirke prvih raziskovanj Škocjanskih jam, ki se nahaja v kletnih informacijskega centra. Edukativna staza diljem Parka Škocjanske jame Od polazišta staze do informacijskog centra Parka Škocjanske jame putokazi nas prvo upućuju prema muzejskim zbirkama u selu Škocjan. Prvo stajalište je Interpretativni centar Škocjan, gdje se posjetitelji upoznaju s različitim sadržajima koji se odnose na područje Parka Škocjanske jame. Centar se fokusira na dodirni tip krša. Šetnja se nastavlja kroz selo Škocjan do središnjeg trga kod crkve sv. Kancijana.

Stran: 64


Ovdje možete saznati više o samom selu, podrijetlu njegova imena i kako su se stanovnici kroz stoljeća prilagodili životu na kršu. Nedostatak zemlje i vode za piće u prošlosti je bio glavni ograničavajući faktor u naseljavanju. Iza crkve otvara se pogled na klisuru rijeke Reke neposredno prije nego što nestane pod zemljom nekih 100 metara ispod sela. Ruta zatim vodi kroz selo Betanja i makadamskom cestom do dna kolapsne doline Sapendol. Lagani uspon dovodi nas do sela Gradišče koje leži na rubu regionalnog parka. Sve o gradištima i što su predstavljale u prošlosti možete saznati u crkvi svete Helene. Gradišče također ima priču koja je dovoljno zanimljiva da stanete za nekoliko trenutaka a započela je već u 15. stoljeću. Vidikovac na periferiji sela Gradišče savršeno je mjesto za kratki odmor. S prekrasnim pogledom na Park Škocjanske jame i okolicu s slikovitim liticama, točka nam pokazuje krš u svoj svojoj ljepoti. Tamo se nlazi prezentacija dodirnog krša, čiji su tipičan primjer upravo Škocjanske špilje. Od Gradišta natrag do ishodišta u Matavunu proteže se dobro održavana staza. Na povratku prolazimo pored kolapsne doline Lisična i vidikovca Štefanja. Nećete uskoro zaboraviti zapanjujuće poglede na kolapsne doline Velika i Mala dolina s prirodnim mostom i rijekom Rekom. U ovom dijelu tematske staze upoznajemo površinske krške pojave. Na putu se snađemo i u špilji, iako to uopće ne primjećujemo. To je špilja koja je nastala duboko ispod površine, a zatim je na kraju izgubila strop i postala jedan od površinskih krških oblika ‐ urušna špilja. Cilj se nalazi tek oko 200 metara od vidikovca Štefanja. Ovdje se možemo osvježiti u gostionici. Svi oni koji žele više znanja i informacija pozivaju se da posjete muzejsku zbirku prvih istraživanja Škocjanskih špilja smještenu u podrumu informacijskog centra.

Stran: 65


Tematska pot med vrtačami

https://smartkarst.eu/karstrail/pot‐med‐vrtacami

Stran: 66


Tematska pot Tri križi

https://smartkarst.eu/karstrail/tri‐krizi

Stran: 67


Tematska pot Vučja stopa

https://smartkarst.eu/karstrail/vucja‐stopa

Stran: 68


ZAPISKI / BILJEŠKE:

Stran: 69


Stran: 70
Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.