Page 1


เมนูรัก

สุนัขไม่ ได้รับ’ทาน พริกเผ็ด

กรุงเทพมหานคร  สำ�นักพิมพ์มติชน  2556


สารบัญ

ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์ ค�ำนิยม ค�ำน�ำผู้เขียน

6 10 13

1. เช้านี้  2. ตกหลุมรัก 3. ปลาเค็ม ยัยป้า และหมามุ่ย 4. แขกคนส�ำคัญ 5. ความรัก 6. ฉันจะรวบรัดเขา

19 31 45 57 73 85


7. ภาวะไหวหวั่น   8. ไก่ย่างสมุนไพรร้อนๆ   9. ออกนอกบ้าน 10. ซองจดหมายสีน�้ำตาล 11. กินซุปแล้วนอนซะ 12. จุดเปลี่ยน 13. พิซซ่าและเด็กหนุ่ม 14. อนาคต...สาวงามก�ำหนดเอง

95 107 117 131 143 155 169 177

เกี่ยวกับผู้เขียน

191


เช้านี้

เฉิดศรีตื่นขึ้นมาพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้า  หลัง  จากนั้นไม่นานนักคาปูชิโนร้อนใส่นมพร่องมันเนยก็ถูก  ประคองอยู่ในมือ  สาวงามเดินออกมานั่งที่ระเบียงหน้า  บ้าน พื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นไม้ที่ต่อยื่นออกมาจากตัว  บ้าน มีชุดโต๊ะเก้าอี้ไม้สีเก่าโดยธรรมชาติเพียงชุดเดียวเท่า  นั้นที่ตั้งอยู่   ละอองหมอกท�ำให้ชุดเก้าอี้ไม้เปียกชุ่ม  หล่อน  เอาผ้าเช็ดเก้าอี้พอให้หายเปียกแล้วนั่งลงจิบกาแฟกรุ่นควัน  พลางมองดูบรรยากาศรอบกายด้วยรอยยิ้ม  ทุกสิ่งอย่าง ณ  ห้วงเวลานี้คือเสน่ห์แห่งธรรมชาติ  ทั้งเสียง  นกร้อง เสียงตอกฟืนที่แว่วมาจากที่ไกล  เสียงบ้านข้างๆ ก�ำลังเอาท่อนไม้ทุบผ้า  เมนูรัก สุนัขไม่ ได้รบั ’ทาน 19


ดังตุบตับ เสียงฟี่ๆ ที่คล้ายว่าจะเป็นเสียงงู   เฉิดศรียกมือลูบ  เส้นผมที่เริ่มจะเปียกชื้นจากละอองหมอก  ธรรมชาติท�ำให้  หล่อนมีความสุขจนเผลอยิ้มออกมาในทุกครั้งที่ได้สัมผัสสิ่ง   เหล่านั้น  หล่อนค้นพบว่านี่คือชีวิตที่ปรารถนาว่าจะเป็นมา   โดยตลอด  สาวงามบริสุทธิ์มีโลกส่วนตัวสูงเสียจนหล่อนแอบ  กังวลอยู่ลึกๆ ว่าคงจะมีน้อยคนนักที่สามารถเข้าใจในตัวตน  ของหล่อนได้ หลายครั้งที่หล่อนรู้สึกว่าผู้คนรอบข้างล้วนแล้วแต่เป็น  ตัวประหลาด  หรือแท้ที่จริงจะเป็นตัวหล่อนเอง...เหตุเพราะ  ยากที่จะอยู่ในเมืองใหญ่  รวมทั้งแผลร้าวจากครั้งอดีตท�ำให้  เฉิดศรีเลือกที่จะเร้นกายจากสังคมเมืองของจังหวัดจังหวัดหนึ่ง  มาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาทางภาค  เหนือของประเทศไทย  เฉิดศรีอาศัยอยู ่ ในบ้ า นไม้ ชั้ น เดี ย วซึ่ ง มี ข นาดกว้ า งขวาง  พอสมควรส�ำหรับสาวโสดเพียงหนึ่งชีวิต  หล่อนปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัวไว้รอบ  ตัวบ้านอย่างมีศิลปะเฉกเช่นผู้ที่ชื่นชอบ  และคลั่งไคล้การปลูกต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจ  สาวงามหันไปยิ้มหวานให้กับ ‘มะหม่าว’ แมวสีประหลาดเพศเมียที่บังเอิญหลงเข้า  20 พริกเผ็ด


มาในบ้านเมื่อ 2 ปีก่อน  จากนั้นมามะหม่าวก็เข้ามาเป็นส่วน  หนึ่งในวิถีของหล่อน  หล่อนเหลือบมองนาฬิกาที่ประดิษฐ์จาก  แผ่นไม้เก่าที่ออกแบบเองเห็นเป็นเวลา 7.30 น. เป็นเวลาที่  ไม่เช้าหรือสายจนเกินไปนัก “วั น นี้ พี่ จ ะกิ น ข้ า วผั ด ต้ ม ย� ำ ทะเล” เฉิ ด ศรี หั น ไปบอก  มะหม่ า วที่ ก� ำ ลั ง นอนบิ ด ร่ า ง  ส่ ว นหล่ อ นก็ นั่ ง  ทอดอารมณ์ไปกับบรรยากาศรอบกายอีกพัก  ใหญ่จึงค่อยเยื้องย่างเข้าครัว ภายในห้องครัวที่ถูกออกแบบให้เป็นปูน  เปลือยขัดมัน มีเพดานสูงโปร่งรับกันกับโครง  เหล็ก ซึ่งเป็นส่วนเดียวของบ้านที่บ่งบอกความ  เป็นสไตล์ลอฟต์ มีดอกขิงแดงช่อใหญ่ในขวดโหลแก้ววางเด่นอยู่  บนเคาน์เตอร์ปูนเปลือยกลางห้องครัว แสงจากนอกหน้าต่าง  สาดเข้ามากระทบตรงกลางเคาน์เตอร์ช่วยส่งให้แจกันขิงแดง  อันนั้นยิ่งโดดเด่นขึ้นไปอีก  บรรยากาศภายในห้องนี้เหมือน  กับภาพวาดที่จิตรกรจัดองค์ประกอบของภาพและแสงให้สาด  ส่องเข้ามาอย่างจงใจ  เฉิดศรีเดินมาประคองดอกขิงดอกหนึ่ง  แล้วยิ้มหวานให้มัน ก่อนจะหันไปเลือกหยิบเอาวัตถุดิบในการ  ประกอบอาหารออกมาล้างแล้วจัดการหั่นตามความต้องการ เมนูรัก สุนัขไม่ ได้รบั ’ทาน 21


เฉิดศรีหั่นข่า 1 แว่น ตะไคร้  1 ต้น หอมแดงปอก เปลือกบุบ 3 หัว แล้วซอยทุกอย่างเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อเพิ่ม ความเผ็ดร้อนในข้าวผัดเวลาเคี้ยว  หล่อนเคยหั่นของพวก  นี้แฉลบใส่เป็นแว่นๆ มาแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งกลิ่นและรสชาติมัน  ก็ใช้ได้อยู่แต่ความสะเทือนใจในรสสัมผัสไม่มากพอ หล่อนจึง  เลือกที่จะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อที่จะสามารถเคี้ยวสมุนไพร  พวกนี้ได้อย่างมันส์ปาก หยิบผักชีฝรั่ง 1 ต้นมาหั่นเป็นท่อนๆ 

มะเขือเทศแดงใหญ่ผ่าซีก พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบ 1 เม็ด ใบ  มะกรูดฉีก 3 ใบพองาม แล้วก็เดินไปที่ตู้เย็นขนาดมหึมา (ยัด  ศพคนได้ประมาณ 3 ศพ) เปิดช่องฟรีซหยิบกุ้งขาวปอกเปลือก  ไว้หางไซซ์  XL หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์  และปลาหมึกวงแช่แข็ง  ออกมาวาง  เฉิดศรีใช้กุ้ง 3 ตัว ปลาหมึกวงใหญ่  4 วง หอย  แมลงภู่นิวซีแลนด์  3 ตัว โดยที่หล่อนบรรจงใช้ผ้าสะอาดขัด  เช็ดล้างเปลือกหอยอย่างตั้งอกตั้งใจ  แล้วเวลานั้นเองสายตา  ก็พลันแลไปกระทบกับวัตถุทรงกลมขนาดเล็กคล้ายเม็ดลูกปัด  ที่แทรกตัวอยู่ในเนื้อหอย  เฉิดศรีฉงนเล็กน้อย เมื่อหยิบเม็ด  22 พริกเผ็ด


ลูกปัดขึ้นมาพิจารณาใกล้ๆ แล้วสาวงามก็ถึงกับอ้าปากค้าง  พร้อมเอามือนาบที่อก  มันคือไข่มุกของหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์! คุณพระ! เฉิดศรีขนลุก...ไข่มุกเม็ดนี้มีสีสันคล้ายคลึง  กับเปลือกหอยแมลงภู่ทุกประการ  ว่าแล้วสาวงามก็ยกไข่มุก  ขึ้นประนมมืออธิษฐาน “เจ้าประคู้ณ ขอไข่มุกเม็ดนี้จงน�ำพาผัวรวยๆ มาให้ลูก ช้างสักคนเถิดเจ้าค่ะ สาธุ”  หลังจากน�ำไข่มุกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ไปเก็บบนหิ้ง  พระ เฉิดศรีก็กลับมาเข้าครัวต่อด้วยใบหน้าสีเลือดฝาดอย่าง  คนมีความหวัง... เฉิดศรีน�ำกระทะใบบัวมาตั้งด้วยไฟปานกลาง ใส่น�้ำมัน  ลงไปในกระทะประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ  จากนั้นเปิดฝากระปุก  โอวัลตินที่ภายในบรรจุน�้ำพริกเผาสูตรลับของต้นตระกูลแล้ว  ควักใส่กระทะ 1 ช้อนโต๊ะ สลัดน�้ำมันพริกเผาด้วยนิดหน่อย  นัยว่าเพิ่มความหอม  เอาข่า ตะ-  ไคร้   หอมแดงที่ ซ อยไว้ ล งกระทะ  ตามด้ ว ยกุ ้ ง  ปลาหมึ ก  และหอย  แมลงภู่นิวซีแลนด์   ใช้ตะหลิวผัด  เมนูรัก สุนัขไม่ ได้รบั ’ทาน 23


ทุกอย่างพอเข้ากัน แล้วรีบเติมน�้ำเปล่าลงไปประ  มาณ 1/4 ถ้วย พอขลุกขลิก  เหยาะน�้ำปลา 1  ช้อนชา ซีอิ๊วขาว 1/2 ช้อนชา ซอสหอยนางรม 1  ช้อนชา คลุกทุกอย่างจนน�้ำเริ่มงวดและบรรดาทะเล  ทั้งหลายเริ่มสุก  เฉิดศรีเคยใส่กะทิลงไปแทนสัดส่วนของน�้ำ  เปล่า และพบว่ารสชาติของข้าวผัดจะออกหวานปะเเล่ม  แต่  หล่อนไม่ค่อยชอบอาหารคาวที่มีรสหวานเท่าไหร่นักจึงเลือกที่  จะใส่น�้ำเปล่าลงไปแทน  เมื่อเห็นว่าทุกอย่างเริ่มได้ที่เฉิดศรีก ็ เพิ่งนึกได้ ‘ตายละ คนสวยลืมเอาข้าวออกมาเตรียมไว้!’  หล่ อ นจึ ง เบาไฟเป็ น ไฟอ่ อ น รี บ กุ ลี กุ จ อไปเปิ ด ตู ้ เ ย็ น  ขนาดมหึมา หยิบกล่องข้าวสวยค้างคืนแล้วใช้เท้าถีบปิดประตู  ตู้เย็นด้วยท่าทางเก๋ๆ  เฉิดศรีใช้ทัพพีตักข้าวในกล่องลงกระทะ  ประมาณ 1 ถ้วย ใช้ตะหลิวบรรจงบี้ข้าวที่เป็นก้อนในกระทะ  เบาๆ ไม่ให้ข้าวเป็นก้อน คลุกให้น�้ำพริกเผาเคลือบเมล็ดข้าว  จนทั่ว  เฉิดศรีไม่ใช้ตะหลิวสับกระทะเวลาผัดเพราะจะท�ำให้  ข้าวไม่สวย  ว่าแล้วก็หวนร�ำลึกถึงครั้งก่อนตอนชีวิตรุ่งเรือง  ไปด้วยเงินทองและแวดล้อมไปด้วยบริวาร  พี่เลี้ยงคนหนึ่งท�ำ  สปาเก็ตตี้ให้หล่อนทาน นางใช้ตะหลิวสับเส้นสปาเก็ตตี้ที่ยาว  สลวยเสียขาดยับ  ยามนั้นสาวงามถึงกับช็อกสุดขีด กรีดร้อง  24 พริกเผ็ด


โวยวายไม่เป็นภาษา  หล่อนไม่เข้าใจคนที่ผัดเส้นสปาเก็ตตี้  หรืออะไรก็ช่างที่เป็นเส้นๆ แล้วใช้ตะหลิวสับจริงๆ ว่าคิดอะไร  อยู่   ใช้ตะหลิวสับออกมาเป็นเส้นสั้นๆ เกือบจะเท่ามะกะโรนี  อย่างนั้นมันใช่ซะที่ไหนกัน?  นึกแล้วก็ชวนให้เพลีย ระหว่างอยู่ในภวังค์  เฉิดศรีไม่ลืมควบคุมแก๊สให้เป็นไฟ  อ่อน ข้าวผัดจะได้ไม่ไหม้  เมื่อทุกอย่างในกระทะดูโอเค เฉิดศรี  ก็ใส่มะเขือเทศแดงผ่าซีกลงไป ใส่ผักชีฝรั่งหั่นท่อน พริกชี้ฟ้า  แดงแฉลบ ใบมะกรูดฉีก  ถึงตอนนี้หล่อนไม่จ�ำเป็นต้องใช้ไฟ  แล้วจึงหมุนปิดแก๊สเสียก่อนที่จะใส่มะเขือเทศลงไป คลุกทุก  อย่างในกระทะเบาๆ พอเข้ากัน  หันไปเตรียม  จานแบนใบกว้างสีขาวสะอาดตาที่ซื้อมา  จากโรงงานสนนราคาเพียง 10 บาทเท่า  นั้ น   เฉิ ด ศรี เ พิ่ ม มู ล ค่ า ในทางจิ ต วิ ท ยา  โดยตั ก กุ ้ ง ปลาหมึ ก ใส่ ก ้ น ถ้ ว ยที่ จ ะใช้ ค ว�่ ำ  ก่อนแยกหอยแมลงภู่ออกไว้ต่างหาก แล้วตักข้าวผัดใส่ตามลง  ไป กดเบาๆ พอให้ข้าวผัดในถ้วยเข้ารูป จากนั้นใช้วิชาความ  เร็วคว�่ำข้าวผัดลงในจานเสียงดัง ‘ฉวึบ!’ แล้วค่อยๆ ยกถ้วยขึ้น  ...ข้าวผัดยังคงรูปสวยงาม เมนูรัก สุนัขไม่ ได้รบั ’ทาน 25


เฉิดศรียักไหล่เบาๆ อย่างภาคภูมิ   หอยแมลงภู่นิวซี-  แลนด์  3 ตัวถูกน�ำมาวางบนข้าวผัด  เฉิดศรีนึกยินดีที่ในกล่อง  หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ที่หล่อนซื้อมามีหอยตัวเมียที่มีเนื้อเป็น  สีครีมอมส้มมากกว่าหอยตัวผู้ที่มีเนื้อสีขาว  แน่นอนว่าความ  อร่อยมันต่างกัน และหล่อนก็อนุญาตให้หอยตัวผู้มีปากมีเสียง  ในข้าวผัดต้มย�ำทะเลจานนี้ได้แค่ 1 ตัวเท่านั้น  ‘ผู้หญิงเราต้อง เป็นใหญ่’ หล่อนคิด  จากนั้นเฉิดศรีก็วางมะนาวผ่าซีกข้างจาน  โดยไม่ลืมแคะเม็ดมะนาวออกด้วย เพราะนั่นมันหมายถึงความ  ใส่ใจ  ผักสลัดที่ปลูกเองหลังบ้านถูกวางขนาบข้างจานอีก 3 ใบ  พองาม  หล่อนเลิกกินแตงกวาพร้อมกับข้าวตั้งแต่รู้ว่าแตงกวา  ท�ำให้ท้องอืด  เฉิดศรีไม่ลืมซอยพริกแดงบางๆ ท�ำพริกน�้ำปลา  สุดเริ่ดถ้วยเล็กวางเคียงคู่กันข้างจานข้าวผัด 26 พริกเผ็ด


มีเสียงเหมือนคนเรียกที่หน้าบ้าน สาวงามเดินออกไป  ส่องดูที่ประตูเห็นเป็นสตรีวัยกลางคนรูปร่างท้วม  ผมที่โกรก  เป็นสีม่วงแดงนั้นถูกดัดเป็นลอนเล็กแล้วรวบมัดเอาไว้เป็นกระ  จุกเหมือนมีกองอะไรแปะอยู่บนหัว เป็นการท�ำทรงผมที่เฉิดศรี  ไม่มีวันเข้าใจ  เธอเป็นเพื่อนบ้านที่หล่อนไม่อยากเสวนาด้วย  หากไม่จ�ำเป็น  เห็นสตรีผู้นั้นโบกมือให้หล่อนหย็อยๆ อยู่ริม  รั้ว “ท�ำอะไรกินหนูเฉิด...หอมเชียว”  “ข้าวผัดต้มย�ำทะเลค่ะคุณป้า ทานด้วยกันไหมคะ?”  สตรีวัยกลางคนเบ้หน้า “ข้าวผัดต้มย�ำ?  จะกินได้เหรอ?  ป้ากินไม่เป็นหรอก  แล้วนี่ก็ยังเช้าอยู่  กินต้มย�ำแต่เช้าก็แสบท้องแย่  ไม่รู้คิดอะไร  ประหลาดคนจริง...โลก...เมื่อก่อน...ท�ำไมถึงได้...” เสียงของหญิงวัยกลางคนยังคงดังต่อเนื่อง แต่เฉิดศรีไม่  สน  หล่อนยิ้มบางๆ ปิดประตูบ้าน ดึงผ้าม่านผืนบางปิดก่อน  ตามด้วยผ้าม่านผืนหนาอีกชั้น สบถเบาๆ อย่างถือตัว “ป้าคงกินข้าวผัดต้มย�ำของหนูไม่ได้หรอกค่ะ เพราะ เมนูนี้หนูเอามันมาจากเมนูรัก สุนัขไม่ได้รับ’ทานย่ะ...”

เมนูรัก สุนัขไม่ ได้รบั ’ทาน 27


สูตร ขา้ วผดั ตม ้ ยำ� ทะเล

ข่า 1 แว่น ตะไคร้ 1 ต้น หอมแดง 3 หัว ผักชีฝรั่ง 1 ต้น มะเขือเทศแดงใหญ่ 1 ลูก พริกชี้ฟ้าแดง 1 เม็ด ใบมะกรูดฉีก 3 ใบ กุ้งขาวปอกเปลือกไว้หางไซซ์ XL 3 ตัว ปลาหมึกวงใหญ่ 4 วง หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ 3 ตัว น�้ำมัน 1 ช้อนโต๊ะ น�้ำพริกเผา 1 ช้อนโต๊ะ น�้ำมันพริกเผานิดหน่อย น�้ำเปล่า 1/4 ถ้วย น�้ำปลา 1 ช้อนชา ซีอิ๊วขาว 1/2 ช้อนชา ซอสหอยนางรม 1 ช้อนชา ข้าวสวยค้างคืน 1 ถ้วย พริกน�้ำปลา มะนาวซีก ผักสลัด 3 ใบ

เมนูรัก สุนัขไม่ ได้รบั ’ทาน 29


ตกหลุมรัก

ท่ามกลางความมืดของค�่ำคืนอันหนาวเหน็บ เงาของ  อะไรบางอย่างขยับไหวอยู่เป็นระยะคล้ายภูตผี  หรือจะมองดู  อีกทีก็คล้ายผีปอบก� ำลังก้มกินอะไรสักอย่างอยู่ในความมืด  หากจะมีใครบังเอิญเดินเฉียดเข้ามาใกล้ๆ แล้วเปิดไฟฉายสัก  สามสี่กระบอกส่องดูดีๆ จะพบกับหญิงสาวผมยาวกระเซอะ  กระเซิง หล่อนใส่เสื้อคอกระเช้าสีม่วงเม็ดมะปรางที่ตอนนี้ด ู มอๆ พร้อมผ้าถุงลายดอกในโทนสีเป็นธีมเดียวกัน  ร่างนั้น  ทรุดลงกอดเข่าอยู่กับพื้นพร้อมกับสั่นเทาอยู่ตลอดเวลา  หาก  แต่นั่นไม่ใช่การสั่นเพราะอุณหภูมิอันหนาวเหน็บรอบกาย แต่  เป็นผลมาจากแรงสะอื้นไห้ของหล่อนผู้นั้นเอง...‘เฉิดศรี’ คือ  ชื่อของหล่อน... เมนูรัก สุนัขไม่ ได้รบั ’ทาน 31


ช่วงระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา เฉิดศรีพยายามท�ำ  ตัวให้เป็นนางงามผสมปนเปกับนางเอกละครที่  งดงามบริสุทธิ์ควรค่าแก่การครอบครอง  ซึ่งตาม  ลักษณะสันดานเนื้อแท้ของหล่อนแล้ว  เฉิดศรี  จะไม่มีวันยอมขายจิตวิญญาณเยี่ยงนี้หากมิใช่  เพราะหล่อนพบรัก...‘คุณธนาคาร’ คือชื่อของ  ชายหนุ่มผู้นั้น   ทั้งสองพบกันโดยบังเอิญที่ตลาดสด  ช่วงเวลาประมาณบ่ายสี่โมงเย็น เป็นเวลาที่  ตลาดในหมู่บ้านเริ่มจะคึกคัก  เฉิดศรีใน  ชุดเสื้อคอกระเช้าสีชมพูบานเย็นนุ่งผ้าถุง  ลายดอกเยื้องย่างเดินดูผักที่เก็บมาสดๆ จาก  สวนอย่างเพลิดเพลิน   ในมือของหล่อนถือ  ถุงผ้าดิบลดโลกร้อนใบเล็ก แต่ที่มืออีกข้างถือ  บรรดาถุงพลาสติกหลากสีที่ภายในบรรจุเครื่อง  กระถินในการท�ำครัว หอมแดงเอย กระเทียมเอย กะปิ น�้ำตาล  ปี๊บ และอีกมากมาย ดูหล่อนถือข้าวของพะรุงพะรังไปหมดจน  แม่ค้าขายปลาแห้งแถวนั้นทนดูไม่ไหวถึงกับตะโกนบอก “หนูจ้ะ วางของก่อนก็ได้  มาฝากที่ป้านี่  เดี๋ยวค่อยกลับ  มาเอา  เห็นหนูถือของเยอะขนาดนั้น...ป้าละเหนื่อยแทน” 32 พริกเผ็ด


คุณป้ามองมาที่หล่อนอย่างห่วงใย  สาวงามไม่ปฏิเสธ  หล่อนยิ้มหวานเดินตรงไปที่แผงขายปลาแห้งซึ่งเป็นแคร่เล็กๆ  ยื่นถุงพลาสติกหลากสีส่งให้คุณป้าเอาไปวางไว้ที่โต๊ะวางของ  ข้างหลังแคร่  พร้อมกล่าวขอบคุณในความมีน�้ำใจเสียยกใหญ่  จนคุณป้าถึงกับยิ้มหน้าบาน “คุณป้าขายปลาแห้งเหรอคะ  ว้าว! ปลาแห้งของคุณป้า  ดูสะอาดจัง!” เฉิดศรีประสานมือไว้ที่อกอย่างน่ารักพลางก้มลงดูปลา  แห้งอย่างสนใจ  ถุงผ้าดิบลดโลกร้อนใบเล็กที่คล้องในเเขน  แกว่งไหวไปมาให้อารมณ์เหมือนกับสาวน้อยผู้น่ารัก  ขณะนั้น  เองหญิงวัยกลางคนซึ่งก�ำลังต่อราคาปลาแห้งอยู่ข้างๆ เกิดจาม  เสียงดังสนั่นหวั่นไหว  เฉิดศรีเป็นสตรีบอบบางบริสุทธิ์ผู้ขวัญ  อ่อน หล่อนสะดุ้งตกใจเซถลาไปซบกับอกของชายร่างสูงหุ่นนัก  กีฬาที่ก�ำลังเลือกซื้อบร็อกโคลี่อยู่ที่แคร่ใกล้ๆ  ชั่วขณะที่ทั้งคู่  สบตากันนั้นคล้ายว่ามีอะไรบางอย่างที่ส่องประกายระยิบระยับ  ในแววตา ทุกอย่างรอบกายคล้ายกับจะหยุดเคลื่อนไหวไปชั่ว  ขณะ  แล้วเฉิดศรีก็คล้ายกับจะได้สติผละถอยห่างออกจากอ้อม  อกของเขาด้วยความเขินอาย ชายหนุ่มคนนั้นยืนยิ้มมองมาที ่ หล่อน  เมนูรัก สุนัขไม่ ได้รบั ’ทาน 33


หลังจากขอโทษขอโพยกันสักพักสาวงามบริสุทธิ์จึงได้ร ู้ ว่าชายหนุ่มที่หล่อนเซถลาซบอกคนนี้ชื่อ ‘ธนาคาร’  เขาท�ำ  งานอะไร? อย่างไร? หล่อนไม่ได้ใส่ใจในจุดจุดนั้น  ความทรง  จ�ำบอกหล่อนให้เมมไว้ในสมองว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการอะไร  สักอย่างที่ร่วมหุ้นกันกับเพื่อน  แต่อันที่จริงแรกเริ่มพื้นเพเขา  เป็นลูกชายคนสุดท้องของนายทหารยศพลเอกท่านหนึ่ง  เท่า  นี้ก็เพียงพอแล้วส�ำหรับพื้นเพของชายหนุ่มหน้าตาดี  ผิวสะอาด  กิริยาสุภาพ และมีแนวคิดมองโลกในแง่บวกผู้ก�ำลังยืนอยู่ตรง  หน้า หลั ง จากวั น นั้ น ดู เ หมื อ นความสั ม พั น ธ์ ข องทั้ ง สองจะ  พั ฒนาไปอย่ า งรวดเร็ว  เฉิด ศรีห มั่นท�ำกับ ข้า วไปถวายคุณ  ธนาคารทุกมื้อเที่ยงโดยที่คุณธนาคารมิได้เอ่ยขอ  ค�ำชื่นชม  เรื่องรสมือของเฉิดศรีออกมาจากปากของคุณธนาคารแทบจะ  ทุกๆ 15 นาทีได้   เขาชมจนกระทั่งเฉิดศรีเริ่มที่จะเอะใจขึ้น  มา ‘หรือว่าคุณธนาคารจะชอบสาวงามบริสุทธิ์อย่างเรา?’  ซึ่ง  แน่นอนเลยว่าไม่มีใครมาสะกิดให้หล่อนตื่นจากภวังค์  เฉิดศรี  ตัดสินใจอย่างแน่วแน่ที่จะเอาคุณธนาคารมาเป็นของหล่อน  มานึกไล่เรียงดูแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องที่หล่อนได้พบกับคุณธนาคาร  ที่ตลาดสดวันนั้นอาจไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญ มันอาจเป็นอภินิหาร  34 พริกเผ็ด


ของไข่มุกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ที่หล่อนได้เคยขอพรไปเมื่อ  คราวที่แล้ว  คุณพระ! หล่อนคาดไว้แล้วเชียว!  กรี๊ดๆๆ  ‘รูปลักษณ์ภายนอกเป็นสิ่งส�ำคัญ’ และเฉิดศรีก็จะต้อง  เปลี่ยนแปลงตัวเองให้สอดคล้องกันกับคุณธนาคาร  ว่าแล้ว  สาวงามก็เริ่มวิเคราะห์ว่าที่สามีจากประสบการณ์ที่ได้สัมผัสมา 1. เขาเป็นชายหนุ่มที่สะอาดสะอ้าน 2. เขาสุภาพอ่อนโยน 3. เขารักนก 4. เขาชอบกลิ่นหอมของลาเวนเดอร์ 5. เขาชอบเล่นกีฬา (แน่ๆ) เพราะหล่อนเคยแอบสัง-  เกตดูจากรอยซิกซ์แพ็กที่ลอดผ่านเสื้อยืดเนื้อบางกลางแสงแดด  ยามเมื่อเขาเผลอ... (เฉิดศรีนั่งเคลิ้มถึงเรื่องนี้อีกประมาณ 10 นาที) จาก  นั้นเฉิดศรีจึงเริ่มวิเคราะห์ตัวเองบ้าง 1. หล่อนดูเหมือนจะสะอาด (แต่จริงๆ แล้วหล่อนไม่) 2. หล่อนมักจะท�ำตัวสุภาพอ่อนโยน (แต่จริงๆ แล้ว  หล่อนก็รู้ว่าหล่อนไม่ใช่) 3. หล่อนรักแมว 4. หล่อนชอบกลิ่นหอมของเงิน 5. หล่อนเกลียดการเล่นกีฬาและหล่อนมีพุง...ใหญ่มาก เมนูรัก สุนัขไม่ ได้รบั ’ทาน 35


หล่อนช่างต่างจากเขาโดยสิ้นเชิง  แต่ไม่เป็นไร...ความ  รักจะเป็นแรงบันดาลใจให้หล่อนเอง  เมื่อคิดได้ดังนั้น สิ่งแรก  ที่เฉิดศรีท�ำคือการหาซื้อเครื่องส�ำอางกลิ่นลาเวนเดอร์มาใช้  และหัดเล่นโยคะ  จากนั้นเฉิดศรีก็พยายามท�ำตัวเป็นสาวสวย  แสนดี จิตใจบริสุทธิ์ประดุจทารกแรกเกิด เป็นผู้หญิงที่ไม่มีพิษ  มีภัยและมองโลกสวยอยู่เสมอ และสิ่งที่ส�ำคัญไปกว่านั้นก็คือ  เสน่ห์ปลายจวักที่หล่อนมี   หล่อนจะใช้เสน่ห์ปลายจวักของ หล่อนนี่แหละมัดใจคุณธนาคาร  เขาจะต้องกลายมาเป็นสามี  หล่อนในเร็ววัน และเย็นวันนี้เฉิดศรีจะท�ำบัวลอยเผือกไปถวาย  ว่าที่สามีสุดที่รัก สาวงามค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าฝีมือการท�ำอาหารของ หล่อนนั้นไม่เคยปรานีใคร  เฉิดศรีเริ่มต้นการท�ำบัวลอย เผือกในทันที  โดยการหยิบจอบไปขุดเผือก  ที่ ห ล่ อ นปลู ก เอาไว้ แ ถวท่ อ น�้ ำ ทิ้ ง หลั ง บ้ า น  หล่ อ นได้ เ ผื อ กมาหั ว ใหญ่ ซึ่ ง มั น ได้ รั บ สาร  36 พริกเผ็ด


อาหารจากท่อน�้ำทิ้งของหล่อนอย่างสม�่ำเสมอ  ความจริงแล้ว  พื้นที่บริเวณนั้นเป็นพื้นที่ว่างและเป็นที่ปล่อยน�้ำทิ้งจากอ่าง  ล้างจานอยู่แล้ว  เฉิดศรีเห็นว่าพื้นที่ตรงนั้นมันน่าจะสร้างประ  โยชน์ได้ จึงท�ำให้เป็นนาเผือกขนาดย่อมที่แค่ปลูกๆ เผือกทิ้งไว้  โชคดีที่บริเวณนั้นมีแสงแดดส่องจัดตลอดทั้งวัน บวกกับน�้ำทิ้ง  จากอ่างล้างจานและจากห้องน�้ำ...เฉิดศรีจึงไม่ต้องไปเสียเวลา  ดูแลมันมาก  หล่อนเอาหัวเผือกที่เพิ่งขุดมาล้างดินออก ปอก  เปลือก ล้างยาง และจัดการต้มเผือกจนสุก  หล่อนจะไม่นึ่งมัน  เพราะผู้เป็นมารดาของหล่อนไม่ชอบให้หล่อนนึ่งอาหารหรือ  ตุ๋นอาหาร  มารดาของหล่อนมักพูดย�้ำอยู ่ เ สมอว่ า มั น เปลื อ ง  แก๊ส!  นี่จึงกลายเป็นนิสัยติดตัวของเฉิดศรีที่จะนึกหลอนทุก  ครั้งว่า เมื่อใดที่หล่อนนึ่งอาหาร เมื่อนั้นมารดาของหล่อนอาจ  จะโผล่ ม าจากที่ ไ หนสั ก แห่ ง   ซึ่ ง อาจโผล่ ม าจากหม้ อ ใบนั้ น  หน้าต่างบานนั้น เดินออกมาจากตู้กับข้าว หรือเดินทะลุก�ำแพง ออกมา แล้วเริ่มบ่นด่าหล่อนเรื่องลังถึงวนไปวนมาไม่หยุด และ  อาจเลยเถิดไปถึงวันพรุ่งนี้  สัปดาห์หน้า อาทิตย์หน้า หรือแม้  กระทั่งเดือนหน้า  ดีไม่ดีหากเฉิดศรีนึ่งเผือกในวันนี้แล้วเกิด  บังเอิญผู้เป็นมารดาเดินทางมาเยี่ยมเยือนและได้มาเห็นเข้า  มารดาของหล่อนอาจจะพูดเรื่องนี้ซ�้ำๆ อยู่อย่างนั้น  จนกระ  เมนูรัก สุนัขไม่ ได้รบั ’ทาน 37


ทั่งหลายปีผ่านไปเรื่องนึ่งเผือกในวันนี้ก็จะยังคงอยู่   นึกแล้ว  เฉิดศรีก็รู้สึกขนลุกซู่ขึ้นมา  สาวงามรีบสะบัดหน้าไล่ความคิด  หล่อนกลัวว่ามันจะกลายเป็น ‘เดอะ ซีเคร็ต’ ที่คิดอย่างไรก็ได้  อย่างนั้น...กลับมาที่เผือกกันต่อ  เฉิดศรีน�ำเผือกต้มสุกมาบดจนละเอียดผสมกับแป้งข้าว  เหนียวในอัตราส่วนเผือกบดละเอียด 1 1/2 ถ้วย ต่อแป้งข้าว  เหนียว 1 ถ้วย  หล่อนใช้ส้อมผสมตอนมันอุ่นๆ โดยไม่รอให้  เผือกเย็น  พอเข้ากันแล้วเติมกะทิลงไป 1/2 ถ้วย นวดต่อจน  กว่าส่วนผสมทั้งหมดมี ลั ก ษณะเป็ น ก้ อ น  เนียนนุ่ม ‘แต่ช้าก่อน! ฉันมีไข่แดงเค็มนิ!’ ว่าแล้วสาวงามก็เดินไปหยิบไข่แดง  เค็มที่ซื้อมาเก็บไว้ตั้งแต่เมื่อเดือนก่อน  หล่อนหยิบมันขึ้นมาพิจารณาดูทุกฟองแล้ว  ไม่เห็นว่าลูกไหนขึ้นราก็เป็นอันใช้ได้   เฉิดศรีเอาไข่แดงเค็มเทๆ  ลงหม้อ ต้มให้สุกแล้วช้อนขึ้นวางบนตะเเกรง พอให้สะเด็ดน�้ำ จากนั้นน�ำมาบดจนเนียน  ปรุงรสเพิ่มด้วยน�้ำตาลและเกลืออีกปลาย  ช้อน แล้วปั้นไข่แดงเป็นก้อนกลมส�ำหรับ  ท�ำเป็นไส้   เฉิดศรีนับดูได้ทั้งหมด 41 ลูก  38 พริกเผ็ด


และตระหนกเล็กน้อยว่าเยอะขนาดนี้ใครจะไปกินหมด  แต่  หล่อนก็คิดว่าหล่อนสามารถกินมันได้  21 ลูก และจะห่อไปให้  ว่าที่สามีอีก 20 ลูกสวยๆ  เฉิดศรีเชื่อว่าคุณธนาคารจะกินจนหมด เพราะอาหาร  ที่หล่อนท�ำให้คุณธนาคารมันไม่เคยพอ  กรี๊ดๆๆ  เฉิดศรีน�ำแป้งที่นวดเอาไว้มาปั้นเป็นก้อนกลมให้ได้  จ�ำนวนลูกเท่ากันกับเม็ดไข่แดงเค็ม ‘แป้ง 1 ลูกก็ประมาณ 2 เท่าของไข่แดงที่ปั้นเอาไว้’  หล่อนแผ่แป้งออกวางทับ  ด้วยไข่แดงแล้วห่อแป้งหุ้มไข่แดงจนมิด และ  คลึงในมือให้เป็นก้อนกลมสวย  หลังจาก  ห่อไส้จนหมด แป้งบัวลอยถูกน�ำไปต้มใน  น�้ำเดือดด้วยไฟปานกลางไม่ถึงกับเดือด  พล่ า น  จั ง หวะนี้ เ ฉิ ด ศรี ใ ช้ พ ายไม้ ค ่ อ ยๆ  ตะล่ อ มเบาๆ สองสามที   ไม่ ใ ห้ แ ป้ ง ติ ด ก้ น  หม้ อ   เมื่ อ แป้ ง เริ่ ม ลอยขึ้ น มาบนผิ ว น�้ ำ ก็ รี บ ใช้  กระชอนตักขึ้นมา แช่ในชามสเตนเลสที่มีน�้ำผสมน�้ำแข็งเพื่อ  เป็นการช็อกแป้งไม่ให้แป้งสุกมากจนเกินไป เพราะหล่อนจะน�ำ แป้งพวกนี้ไปต้มต่อในน�้ำกะทิ  หม้อกะทิก็ถูกตั้งขึ้นอีกต่างหาก  ด้วยไฟกลาง  เฉิดศรีใส่กะทิ  5 ถ้วย เอาใบเตย 3 ใบมาขย�ำ  เบาๆ แล้วมัดรวมกันเป็นท่อนยาวใส่ลงไปในหม้อกะทิ  น�้ำตาล  เมนูรัก สุนัขไม่ ได้รบั ’ทาน 39


ปี๊บถูกตามลงไปพอให้มีกลิ่นเล็กน้อยประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ  น�้ำตาลทรายถูกเทลงไปพอประมาณ กะว่าไม่ให้หวานมากสัก  3/4 ถ้วย เพราะหล่อนไม่ชอบทานหวาน  โปรยเกลือใส่พอ  ปะแล่ม 1/4 ช้อนชา  หั่นเผือกที่เหลือจากการต้มในตอนเเรก  เป็นชิ้นพอดีค�ำ แล้วกวาดมันลงจากเขียงใส่ลงไปด้วย  รอให้  ทุกอย่างเดือดก็ตักแป้งจากชามน�้ำแข็งใส่ลงไป พร้อมกอดอก  มองดูทุกอย่างเดือดอีกครั้งด้วยท่าทางเก๋ๆ  สังเกตจากหน้าตา  และกลิ่นแล้ว เฉิดศรีก็รู้ได้ทันทีเลยว่าหล่อนไม่จ�ำเป็นต้องชิม  ‘พรสวรรค์’ สาวงามยักไหล่ เมื่อทุกอย่างพร้อมรวมทั้งร่างกายที่หอมกรุ่นไปด้วย  กลิ่นลาเวนเดอร์  เฉิดศรีก็ไปปรากฏตัวที่บ้านของคุณธนาคาร  ในเวลา 6 โมงเย็นพอดิบพอดี ณ ลานจอดรถข้างบ้านของคุณธนาคาร เห็นว่าที่สามี  กับเพื่อนๆ ของเขาที่หล่อนคุ้นหน้าอีก 3 คนก�ำลังตีแบดกัน  อย่างสนุกสนาน  แววตาของคุณธนาคารสุดที่รักดูเบิกบาน  โอกาสทองของเฉิดศรีที่จะพิชิตใจเขาและบรรดาเพื่อนๆ ของ  เขามาถึงแล้ว  งานนี้หล่อนจะเปิดตัวให้ทุกคนตราตรึงและเก็บ  ภาพหล่อนไปฝันถึงทั้งในยามหลับและยามตื่น  ว่าแล้วสาว  งามก็เดินไปเปิดตัวในลักษณะของสาวงามบริสุทธิ์  ผู้อ่อนหวาน  และมีออร่าเปล่งประกาย 40 พริกเผ็ด


“สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้เฉิดท�ำบัวลอยเผือกไส้ไข่เค็มมา  ฝากให้ลองชิมกันค่ะ” เฉิดศรีพูดไปยิ้มไปโดยพยายามคุมโทน  เสียงเบาหวานแต่แอบหวิว “ผมไม่กินของหวานครับ” ชายร่างสั้นที่ยืนอยู่ติดกับคุณ  ธนาคารพูดตัดบทแทบจะในทันทีที่หล่อนเอ่ยจบ  เฉิดศรีขอ  เมมชื่อเขาไว้ในจิตใต้ส�ำนึกว่า ‘ไอ้เตี้ย’ “ผมไม่กินแป้งแปรรูปครับ” น�้ำเสียงถือตัวดังตามมา  ติดๆ เฉิดศรีขอเมมชื่อบุคคลนี้ไว้ว่า ‘ไอ้อ้วน’ “แหวะ ไข่เค็ม”  เฉิดศรีขอเมมชื่อเขาไว้ว่า ‘ไอ้หน้าหมา’ นี่คือกระแสตอบรับจากเพื่อนๆ ผู้น่ารักของคุณธนาคาร  เฉิดศรีแอบคอแข็ง แต่ใบหน้าของหล่อนยังคงระบาย ไปด้วยรอยยิ้ม ‘นางต้องอดทนนะคะ นาง ต้องอดทนเพื่อสามี’ สาวงามสะกดกลั้น “เฉิดท�ำมาฝากคุณธนาคารค่ะ”  หล่อนกล่าวไปยิ้มไปอย่างสาวโลก  สวย ทันใดนั้นไอ้อ้วนก็แทรกขึ้น “เราว่าอย่ากินเลยว่ะ แม่ง  อ้วน ทั้งกะทิ ทั้งแป้ง”  คุณธนาคารไม่ตอบไอ้อ้วน  แต่หันมาพูดกับหล่อนด้วยรอยยิ้ ม  เมนูรัก สุนัขไม่ ได้รบั ’ทาน 41


อบอุ่น  สาวงามเห็นแล้วก็อดดีใจจนจมูกบานไม่ได้ “ขอบคุ ณ ครั บ เฉิ ด  เดี๋ ย วผมจะกิ น หลั ง ตี แ บดเสร็ จ นะ  ครับ” “คุณธนาคารต้องทานพรุ่งนี้นะคะ เพราะรสชาติของน�้ำ  กะทิจะได้ซึมเข้าเนื้อเเป้ง  ทานตอนนี้รสชาติมันจะจืดๆ ต้อง  ค้างคืนก่อนหนึ่งคืนเเล้วค่อยเอามาอุ่นทาน รับรองว่ารสชาติ  จะเข้าเนื้อมากเลยค่ะ  แต่อันนี้เฉิดท�ำแบบไม่หวานนะคะ” กล่าวจบสาวงามก็ขอตัวกลับก่อนโดยให้เหตุผลไปว่า  หล่อนต้องกลับไปให้อาหาร ‘มะหม่าว’-แมวสีประหลาดคู่ใจ “เชิญ จะตีแบดต่อ” ไอ้หน้าหมาพูดตัดบท นัยว่าจงอย่า  พิรี้พิไรให้มากความ “แล้วเจอกันครับ” คุณธนาคารยิ้มหวานให้หล่อนก่อน  จากกัน ​ เฉิดศรีปั่นจักรยานสีงาช้างกลับบ้านด้วยอารมณ์ขุ่นมัว  โดยคิดไปตลอดทางว่าหล่อนจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่าง  นี้ต่อไปไม่ได้แล้ว  งานนี้หล่อนต้องวางแผนให้รัดกุมยิ่งขึ้น และ  หล่อนขอตั้งชื่อเก๋ๆ ให้กับแผนสุดคูลนี้ว่า  ‘เอาสุดที่รักของฉันกลับคืนมานะเจ้าพวกบ้า!’ (จังหวะตั้งชื่อหล่อนก�ำลังบ้าดูหนังเกาหลี) 42 พริกเผ็ด


สูตร บัวลอยเผือก เเห่งความรัก เผือกต้มสุกบดละเอียด 1 1/2 ถ้วย แป้งข้าวเหนียว 1 ถ้วย กะทิ 1/2 ถ้วย • ไข่แดงของไข่เค็มต้มสุก ผสมกับน�้ำตาลและเกลือตามใจชอบ •

ส่วนของน�้ำกะทิ กะทิ 5 ถ้วย ใบเตย 3 ใบ น�้ำตาลปี๊บ 1 ช้อนโต๊ะ น�้ำตาลทราย 3/4 ถ้วย เกลือ 1/4 ช้อนชา • เผือกที่เหลือจากการต้มในครั้งแรก หั่นชิ้นพอดีค�ำ • เมนูรัก สุนัขไม่ ได้รบั ’ทาน 43

เมนูรัก สุนัขไม่ได้รับ’ทาน  
เมนูรัก สุนัขไม่ได้รับ’ทาน  

เรื่องราวความรักของหญิงสาวชื่อ ‘เฉิดศรี’ ผู้รักการทำอาหาร เธอต้องการเพียงบ้านไม้หลังเก่า แปลงผัก และเครื่องเคราสำหรับทำครัวเพียงเท่านั้น เธอ...

Advertisement