Page 1


Japan Love Gossip

กระซิ บรักฉบับญี่ปุ่น


วดี Marumura JapanเกตุLove Gossip

กระซิ บรักฉบับญี่ปุ่น

กรุงเทพมหานคร ส�ำนักพิมพ์มติชน 2558


กระซิบรักฉบับญี่ปุ่น • เกตุวดี Marumura

พิมพ์ครั้งแรก : สำ�นักพิมพ์มติชน, สิงหาคม 2558 ราคา  220  บาท ข้อมูลทางบรรณานุกรม เกตุวดี Marumura.  กระซิบรักฉบับญี่ปุน่ .  กรุงเทพฯ : มติชน, 2558. 216 หน้า.--สาระบันเทิง 1. การเกี้ยวพาน.  2. ญี่ปุ่น--ความเป็นอยู่และประเพณี.  3. ลักษณะนิสัยประจำ�ชาติญี่ปุ่น. I. ชื่อเรื่อง. 306.734 ISBN  978 - 974 - 02 - 1418 - 2 ที่ปรึกษาส�ำนักพิมพ์ : อารักษ์ ​คคะนาท, สุพจน์ แจ้งเร็ว, สุชาติ ศรีสุวรรณ, ปิยชนน์ สุทวีทรัพย์, ไพรัตน์ พงศ์พานิชย์, นงนุช สิงหเดชะ

`

ผู้จัดการส�ำนักพิมพ์ : กิตติวรรณ เทิงวิเศษ • รองผู้จัดการส�ำนักพิมพ์ : รุจิรัตน์ ทิมวัฒน์, อพิสิทธิ์ ธีระจารุวรรณ บรรณาธิการบริหาร : สุลักษณ์ บุนปาน • บรรณาธิการส�ำนักพิมพ์ : พัลลภ สามสี หัวหน้ากองบรรณาธิการ : สอง แสงรัสมี • นักศึกษาฝึกงานกองบรรณาธิการ : อรุโณชา ปานิเสน, พรนภัส คูณวัฒนาพงษ์, กัลยรัตน์ ปูเงิน • พิสูจน์อักษร : บุญพา มีชนะ กราฟิกเลย์เอาต์ : กรวลัย เจนกิจณรงค์ • ออกแบบปก-ศิลปกรรม : ประภาพร ประเสริฐโสภา ภาพวาดประกอบ : Jaunty • ประชาสัมพันธ์ : สุชาดา ฝ่ายสิงห์

หากท่านต้องการสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้จำ� นวนมากในราคาพิเศษ เพื่อมอบให้วัด ห้องสมุด โรงเรียน หรือองค์กรการกุศลต่างๆ โปรดติดต่อโดยตรงที่ บริษัทงานดี จ�ำกัด โทรศัพท์ 0-2580-0021 ต่อ 3353 โทรสาร 0-2591-9012

www.matichonbook.com บริษัทมติชน จำ�กัด (มหาชน) : 12 ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2580-0021 ต่อ 1235 โทรสาร 0-2589-5818 แม่พิมพ์สี-ขาวดำ� : กองงานเตรียมพิมพ์ บริษัทมติชน จำ�กัด (มหาชน) 12 ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2580-0021 ต่อ 2400-2402 พิมพ์ที่ : โรงพิมพ์มติชนปากเกร็ด 27/1 หมู่ 5 ถนนสุขาประชาสรรค์ 2 ตำ�บลบางพูด อำ�เภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทรศัพท์ 0-2584-2133, 0-2582-0596 โทรสาร 0-2582-0597 จัดจำ�หน่ายโดย : บริษัทงานดี จำ�กัด (ในเครือมติชน) 12 ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2580-0021 ต่อ 3350-3353 โทรสาร 0-2591-9012 Matichon Publishing House a division of Matichon Public Co., Ltd. 12 Tethsabannarueman Rd., Prachanivate 1, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand หนังสือเล่มนี้พิมพ์ด้วยหมึกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อปกป้องธรรมชาติ  ลดภาวะโลกร้อน  และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของผู้อ่าน


สารบัญ

ยินดีต้อนรับสู่โลกสีชมพู  ก่อนจะรักกัน

7 9

1. ท�ำไมคนญี่ปุ่นถึงสนิทด้วยยาก 2. สเปกสาวในฝันของหนุ่มญี่ปุ่น 3. หนุ่มแบบไหนได้ใจสาวญี่ปุ่น 4. ท�ำไมผู้หญิงญี่ปุ่นต้องแต่งหน้า 5. เพราะเป็นอย่างนี้ถึงไม่มีแฟน (ส�ำหรับผู้ชาย) 6. เพราะเป็นอย่างนี้ถึงไม่มีแฟน (ส�ำหรับผู้หญิง) 7. อาชีพแบบไหนที่หนุ่ม/สาวญี่ปุ่นอยากแต่งงานด้วย 8. รู้ได้อย่างไรว่าเขาหรือเธอชอบ (1) 9. รู้ได้อย่างไรว่าเขาหรือเธอชอบ (2) 10. คนญี่ปุ่นจีบเป็นไหม 11. สาวญี่ปุ่น...ก็เล่นตัวเป็นนะ

13 23 33 45 55 63 73 81 91 101 111

Japan Love Gossip

   5


Japan Love

Gossip

12. คนญี่ปุ่นพบรักกันที่ไหน 13. คนญี่ปุ่นไปเดตกันอย่างไร 14. คนญี่ปุ่นสารภาพรักกันอย่างไร 15. วันแห่งความรักของคนญี่ปุ่น 16. มีแฟนชาติไหนดีกว่ากัน? หนุ่มไทย VS หนุ่มญี่ปุ่น 17. 5 สิ่งที่คู่รักญี่ปุ่นไม่ท�ำ 18. เสน่ห์ของงานแต่งงานแบบญี่ปุ่น 19. น�้ำตาแม่บ้านญี่ปุ่น 20. ความสุขของสามี-ภรรยาญี่ปุ่น

119 131 143 151 163 173 183 193 205

212 214 215 216

6  

บทส่งท้าย ขอบคุณที่รักกัน เกี่ยวกับผู้เขียน มารู้จักนักวาดภาพประกอบกันเถอะ   เกตุ ว ดี    Marumura


ยินดีต้อนรับสู่โลกสีชมพู   

ก่อนเปิดหนังสือเล่มนี้อ่าน ขอให้คุณผู้อ่านเตรียมสิ่งของเหล่านี้เพื่อ ประกอบการอ่านด้วย นั่นคือ... 1. หมอน 2. หมอน และหมอน เพราะหนังสือเล่มนี้จะท�ำให้คุณต้องเขินจนจิกหมอนตามเป็นแน่!! Japan Love Gossip กระซิบรักฉบับญี่ปุ่น เป็นหนังสือที่รวมเรื่อง ราวความรักฉบับมาตรฐาน ตั้งแต่ ปิ๊งกัน, จีบกัน, เดตกัน, บอกรักกัน, แต่งงานกัน ฯลฯ ทว่า หากเล่าตามเส้นเรื่องนี้ก็ดูจะธรรมดาไป เราเลยเปลี่ยนมาเล่า เรื่องความรัก ฟรุ้งฟริ้งที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมญี่ปุ่นแทน J 

Japan Love Gossip

   7


ตัง้ แต่คนญีป่ นุ่ เขาตัง้ สเปกสาวหรือหนุม่ ในฝันเขาไว้อย่างไร, สถานที่ ออกเดตของโรแมนติกสุดๆ, วิธีการจีบที่แสนน่ารักของชาวญี่ปุ่น, ไปจนถึง การบอกรัก (อั๊ย...!!) และ...ความสุขของสามี-ภรรยาญี่ปุ่น (น�้ำตาจิไหล #ขอแชร์นะคะ) มาถึงจุดนี้ ผู้อ่านหลายท่านคงคิดว่า “อย่าสปอยสิ...ขอเปิดอ่านเอง ได้ไหม” แป๊บหนึ่งนะ เราขอขายของก่อน J  จากการเดินทางของหนังสือทั้ง 2 เล่ม คือ Japan Gossip เมาท์ ญี่ปุ่นให้คุณยิ้ม และ สุโก้ย!! Marketing ท�ำไมใครๆ ก็ติดใจญี่ปุ่น ซึ่งได้ รับผลการตอบรับที่ดีเยี่ยม จนมาถึงหนังสือ Japan Love Gossip กระซิบ รักฉบับญี่ปุ่น ที่จะมาชวนคุณลุ้น ฟินและจิกหมอนไปกับเรื่องราวความรัก สุดมุ้งมิ้งของคนญี่ปุ่นที่ยิ่งอ่าน ยิ่งสนุก มากไปกว่านั้นคือการท�ำให้เรา “รู้จัก” คนญี่ปุ่นในมุมที่ลึกยิ่งขึ้น “เกตุวดี Marumura” หญิงไทยใจงามที่ไปเติบโตและร�่ำเรียนวิชาที่ แดนปลาดิบกว่า 8 ปี คอลัมนิสต์ผู้มีแฟนติดตามผลงานอย่างใกล้ชิดสนิท สนม และล่าสุดในฐานะอาจารย์สาวสอนการตลาดที่มุ่งมั่น บรรจงตัง้ ใจเขียนเรือ่ งราวของความรักออกมาให้ผอู้ า่ นได้อมยิม้ ตาม ก่อนพลิกอ่านหน้าต่อไปอย่าลืมหมอนข้างกาย และเตรียม “หัวใจ” ที่จะพร้อมรับกับ “ความฟิน” ประสาคนรักญี่ปุ่น กันเถอะค่ะ ส�ำนักพิมพ์มติชน

8  

  เกตุ ว ดี    Marumura


ก่อนจะรักกัน

หนังสือเล่มนี้ เกิดขึ้นมาได้จากคน 2 คนค่ะ คนแรกคือ คุณลูกศร บรรณาธิการสุดน่ารักของดิฉันที่เสนอว่า เรามาลองท�ำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องรักๆ กันดีกว่า (เราเป็นผู้หญิงทั้งคู่ และ เรื่องที่พวกเราสนใจมากๆ เป็นการส่วนตัว ก็คือเรื่อง “ความรัก”) คนที่สอง คือลูกเพจในเฟซบุ๊ก ถ้าจัดอันดับค�ำถามที่ดิฉันได้รับใน แฟนเพจ หมวดความรักมาเป็นอันดับ 1 ค่ะ บางท่านสับสน วางตัวไม่ถูก บางท่านไม่เข้าใจแฟนตัวเอง ไม่แน่ ใจว่าเขาคิดอย่างไร จึงน�ำไปสู่ความ น้อยใจ และการทะเลาะกันทุกครั้ง  ดิฉันต้องอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจว่าคน ญี่ปุ่นเขาคิดอย่างไร มีวิธีแสดงออกเรื่องนี้อย่างไร เพื่อกันการเข้าใจผิดกัน (มี 2 คู่ที่แต่งงานกันในที่สุด)  Japan Love Gossip

   9


ดิฉันจึงตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อเล่าให้คุณผู้อ่านเข้า ใจถึง “คนญี่ปุ่นและความรักของคนญี่ปุ่น” โดยเริ่มเล่าตั้งแต่การคบเป็น เพื่อน การศึกษาดูใจกัน การคบเป็นแฟน การเดต การแต่งงาน จนถึงมุม มองความรักของคนญี่ปุ่น  หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือสอนจีบหนุ่มจีบสาว แต่เป็นกุญแจน�ำท่าน ไขเข้าไปท�ำความเข้าใจกับวิธีคิดตลอดจนความเป็นคนญี่ปุ่น และ “รัก” คน ญี่ปุ่นเหมือนที่ดิฉันรักค่ะ เกตุวดี Marumura  ป.ล. จริงๆ แล้ว ผู้เขียนยังมีจุดประสงค์แอบแฝงเล็กน้อย หากเราท�ำให้ความสัมพันธ์ คนไทย-ญี่ปุ่นดีขึ้น ผลบุญในครั้งนี้อาจเป็นอานิสงส์ ให้ผู้เขียนได้พบพานคู่ครองดีๆ มี ความรักดีๆ ก้าวลงจากคานได้อย่างงดงาม 

10  

  เกตุ ว ดี    Marumura


Japan Love Gossip

กระซิ บรักฉบับญี่ปุ่น


1 ท�ำไมคนญี่ป่ ุ น ถึงสนิทด้วยยาก

Japan Love Gossip

    13


นักเรียนไทยในญี่ปุ่นมักจะโอดครวญกับการหาพันธมิตรเพื่อน นักเรียนชาวญี่ปุ่นเหลือเกิน บางคนถึงกับล้มเลิก แล้วหันไปสมาคมกับ นักเรียนต่างชาติด้วยกันแทน ส่วนตัวดิฉันเอง ก็ช็อกเล็กๆ ตอนที่มารู้ที หลังว่า เพื่อนญี่ปุ่นสมัยมหา’ลัยคบกันเป็นแฟน เรียนจบไปแล้ว 4 ปี ตูถึง ได้รู้...พวกเอ็งปิดกันมิดมาก เห็นฉันเป็นอะไร แต่อีกใจหนึ่งก็ต้องพยายาม เข้าใจว่า คนญี่ปุ่นเขามีนอก-มีใน กว่าจะฝ่าฟันไปสนิทเปิดอกนั้น ยากนิด หนึ่งค่ะ ใน (Uchi) - นอก (Soto) คืออะไร? Uchi (内) หมายถึง “ข้างใน” Soto (外) หมายถึง “ข้างนอก” (ดูตัวคันจิ เหมือนคนกอดอกหัน หลังชนกันไหมคะ)  คนญี่ปุ่นจะแบ่งระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับคนอื่นเป็น “พวกเรา (กลุ่มเดียวกัน)” และ “พวกเขา (กลุ่มอื่น)” ค่ะ เช่น คนในครอบ ครัวเราเป็น Uchi คุณครูที่โรงเรียนหรือผู้ปกครองเพื่อนลูกเป็น Soto คุณ ป้าข้างบ้านกับคุณลุงร้านขายปลาก็เป็น Soto แต่ถ้าสนิทกันมากๆ รู้จักกัน มาเป็น 20 ปี คุณลุงอาจแหวกวงล้อมมาเป็น Uchi ก็ได้  ส่วนถ้าเป็นการท�ำงานในบริษัท ความนอก-ในจะยิ่งตลกค่ะ เช่น... คุณคุยงานกับเจ้านาย...เจ้านายเป็นคนนอก คุณกับเจ้านายไปพบลูกค้า...เจ้านายกลายเป็นคนใน เพราะอยู่ บริษัทเดียวกัน ส่วนลูกค้ากลายเป็นคนนอก  คุณกับลูกค้า ไปพบฝรั่งที่เป็น Exporter เพื่อประชุมส่งสินค้าไป ขายอเมริกา...ลูกค้ากลายเป็นคนใน เพราะเป็นคนญีป่ นุ่ เหมือนกัน ส่วนฝรัง่ กลายเป็นคนนอก เพราะอยู่คนละประเทศกัน 

14  

  เกตุ ว ดี    Marumura


งงไหมคะ J

แบ่งในแบ่งนอกแล้วไง? การใช้ภาษา การให้เกียรติ มารยาทที่เราปฏิบัติจะแตกต่างกันตาม วงของฝ่ายตรงข้ามว่าอยู่วงนอกหรือวงในค่ะ เช่น เรื่องภาษา เราจะพูด ลงท้ายด้วยค�ำว่า “ครับ/ค่ะ” กับคนที่อยู่นอกกลุ่มพวกเราเสมอ อย่างเกตุวดี พูดกับรุ่นพี่ ก็จะพูด “คะ…ขา”  Japan Love Gossip

    15


เช่น... เวลาพูดกับเพื่อน...Shibuya ni iku? (ไปชิบุย่ากันมั้ย) เวลาพูดกับรุ่นพี่...Shibuya ni ikimasuka? (ไปชิบุย่ากันมั้ยคะ) ต่างกันไหมคะ เวลาอยู่กับคนวงนอก เราจะให้เกียรติเขา ให้เขาตัดสินใจหรือให้ เขาชีน้ ำ�  เช่น คุณพีค่ ณุ ป้าอยากไปไหน ทานอะไร ก็ให้เขาเลือก เราจะตามใจ ไม่ค่อยขัดแย้งอะไร ไม่แสดงความเห็นตัวเอง เวลามีคุณป้าคนญี่ปุ่นพาไป เลี้ยงอาหาร ถึงแม้เราจะอยากทานเมนูตับห่านสุดหรู แต่ก็ต้องจ�ำใจบอก ว่า “แล้วแต่คุณป้าเห็นสมควรค่ะ” หรือไม่ก็เลือกเมนูที่ราคาถูกที่สุดแทน ซึ่งประเด็นนี้ดิฉันคิดว่าคนไทยก็ท�ำเหมือนๆ กัน แต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่นคือ การแบ่งปันหรือ  บทสนทนาที่พูดคุยค่ะ คนญี่ปุ่นจะคุยกับคนที่อยู่วงนอกแค่เรื่องผิวเผิน เช่น เรื่องอากาศ เรื่องต้นไม้ใบหญ้า งานอดิเรก ปรึกษาเรื่องงาน เรื่องจิปาถะ ต่างๆ แต่เขาจะไม่เล่าเรื่องที่ลึกซึ้งหรือเรื่องส่วนตัวของคุณขนาดนั้นค่ะ เช่น หมาที่บ้านตาย เรื่องที่ทะเลาะกับแม่เมื่อเช้า เรื่องอกหักรักคุด คน ญี่ปุ่นมองว่า เราไม่ควรเปิดเผยเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องแย่ๆ ของเรากับคนที่ อยู่วงนอก มันจะเป็นการรบกวนเขา เหมือนเอาปัญหาเราไปโยนๆ ให้รก จิตใจเขาเปล่าๆ หรือมันก็ไม่ใช่เรื่องสลักส�ำคัญอะไรนี่นา เพราะฉะนั้น หากจับคนญี่ปุ่นกับคนไทยมาสนทนากัน คนไทย อาจจะรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเมาท์กันไม่ค่อยสนุกก็ได้ค่ะ 

16  

  เกตุ ว ดี    Marumura


เช้าที่สดใส ณ ส�ำนักงานแห่งหนึ่ง เกตุวดี : หวัดดี โทโมโกะ วันนี้เป็นไงบ้าง... โทโมโกะ : ก็เรื่อยๆ ค่ะ อากาศร้อนนิดหน่อย เกตุวดี : เนอะ! เนีย่ ...เราเดินจากปากซอยเข้ามา ร้อนตับแล่บเลย เหงื่อแตกหมด ตะกี้เลยแวะไปตากแอร์เย็นๆ ในเซเว่นหน่อย เอาพอให้ จั๊กกะแร้หายเปียกแล้วถึงค่อยเดินมาออฟฟิศนี่แหละ โทโมโกะ : (ตกใจกับวลี “จั๊กกะแร้หายเปียก” เล็กน้อย) ก่อนจะ  ตอบรับด้วยมารยาทว่า ล�ำบากแย่เลยนะคะ... เกตุวดี : ชินกับอากาศเมืองไทยหรือยัง โทโมโกะ : อากาศร้อนมาก แต่ก็เริ่มชินแล้วค่ะ เกตุวดี : เหรอ ตอนเกตุไปอยู่ญี่ปุ่น หน้าร้อนนี่ แทบตายนะ คือ เราเป็นนักเรียน ก็อยากประหยัดค่าไฟ เลยไม่ได้เปิดแอร์ ในห้อง ทนเปิด พัดลมแล้วก็นั่งพิมพ์รายงานที่คอมพ์ พอลุกจากโต๊ะนี่ เกือบเป็นลม ไม่น่า งกเลยฉัน  โทโมโกะ : ฮ่ะๆๆ  Japan Love Gossip

    17


สังเกตไหมคะว่า บทสนทนาของเกตุวดี จะมีเรื่องส่วนตัวตลอด เช่น ตอนเดินไปตากแอร์เซเว่น หรือเรื่องอยากประหยัดค่าไฟจนเป็นลมคา ห้อง ซึ่งคนญี่ปุ่นจะไม่กล้าเล่าเรื่องตัวเองเป็นฉากๆ ขนาดนี้กับเพื่อนร่วม งาน เขาก็จะตอบเผินๆ กัน ถามว่าอร่อยไหม ก็ตอบอร่อย ถามว่าดีไหม ก็ ตอบว่าดี แล้วก็ใส่เหตุผลอะไรไปนิดหน่อย แต่จะไม่ค่อยพูดเรื่องของตัวเอง จุดนี้นี่แหละค่ะ ที่ท�ำให้คนไทยรู้สึกว่า คนญี่ปุ่นนี่...สนิทด้วยยาก จังเลย เพราะเขาไม่ค่อยเล่าเรื่องราวของเขา ท�ำให้เราไม่ค่อยมีข้อมูลเกี่ยว กับคนคนนั้นในสมอง  เวลาคุย ก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรดี จะถามถึงครอบครัว หรือแฟนก็ไม่ได้ เพราะไม่รู้เรื่องครอบครัวเขา ไลฟ์สไตล์เขาเป็นอย่างไร ก็นึกภาพไม่ออก เพราะเขาไม่เคยเล่าว่า เสาร์-อาทิตย์ ไปท�ำอะไร เราก็เลย ไม่รู้จะคุยอะไร นอกจากคุยเรื่องเผินๆ ตามเขาไปด้วย แล้วไม่มีทางสนิทกับคนญี่ปุ่นได้เลยเหรอ? เอ่อ...หนทางไม่มืดมนขนาดนั้นค่ะ มันก็มีวิธีค่อยๆ สนิท แต่สิ่งที่ ส�ำคัญที่สุด คือ “เวลา” ค่ะ เราต้องค่อยๆ ท�ำความรู้จัก ค่อยๆ คุยกัน ไป ไหนมาไหนกันบ่อยๆ คนญี่ปุ่นถึงจะค่อยๆ เปิดใจค่ะ  ดิฉนั ยังจ�ำได้ ตอนตัวเองไปโฮมสเตย์ทบี่ า้ นคนญีป่ นุ่ ครัง้ แรก ครอบ ครัวญี่ปุ่นครอบครัวนั้นจัดดิฉันเป็นคนนอก ซึ่งก็แน่นอน...เพราะเราเป็น แขก เราไม่เคยเจอกันมาก่อน แถมเราเป็นคนต่างชาติอีก  ทีน ี้ ปกติแล้ว ครอบครัวคนญีป่ นุ่ จะอาบน�ำ้ อ่างเดียวกัน น�ำ้ ก็ใช้อา่ ง เดียวกัน 3-4 คนนี่แหละค่ะ โดยคุณพ่ออาบก่อน ตามด้วยลูกๆ แล้วคุณ แม่ปิดท้าย แต่เนื่องจากดิฉันเป็นแขก เป็นคนวงนอก ดิฉันจะได้อาบน�้ำ

18  

  เกตุ ว ดี    Marumura


เป็นคนแรกแซงคุณพ่อไปอย่างสวยงาม  เพราะคนญี่ปุ่นถือว่า เขาต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่แขกหรือคนวงนอก คนวงในต้องเสียสละเพือ่ คนวงนอก  เวลาคุณแม่ทำ� อาหาร แกจะตักเนือ้ ปลา ส่วนที่ดีที่สุด ชิ้นใหญ่ที่สุด ขนมปังแผ่นที่เครื่องเยอะที่สุดให้ดิฉัน  แต่พอพวกเราเริ่มสนิทมากขึ้น (ประมาณปีที่ 5 ที่เรารู้จักกัน...) มีอยู่คืนหนึ่ง เผอิญดิฉันไปพักที่บ้านโฮสต์ หลังทานข้าวเย็น คุณพ่อเรียก ดิฉันไปคุยและบอกว่า ต่อไปนี้ไม่ต้องลงท้ายค�ำว่า “ค่ะ” แล้วละ (ส�ำหรับ คนที่เรียนภาษาญี่ปุ่น มันคือประโยคแบบ desu/masu です/ます ค่ะ) ให้ คุยแบบภาษาบ้านๆ ธรรมดาๆ ได้เลย คุณพ่อรู้สึกว่ามันฟังดูสนิทดีกว่า คุณพ่อเริ่มแย่งชิ้นปลาอ้วนๆ จากดิฉัน ดิฉันเริ่มขอ (และขโมย) ลูกชิ้นปลา จากคุณพ่อ พูดง่ายๆ คือ พอดิฉันเริ่มกลายเป็น “คนวงใน” ของครอบครัว นี้แล้ว  ดิฉันก็ใช้ภาษาที่ไม่เป็นทางการ กล้าพูดตรงๆ มากขึ้นว่า อยากได้ อะไร อยากท�ำอะไร ไม่ต้องเกรงใจหรือให้เกียรติอะไรกันเยอะแยะอีก   อีกเทคนิคหนึ่งที่จะท�ำให้สนิทกับคนญี่ปุ่นได้ง่ายขึ้น และเป็นวิธีที่ คนญี่ปุ่นก็ใช้ๆ กัน ก็คือการซื้อของไปฝากค่ะ  ของฝาก ไม่จ�ำเป็นต้องเป็น ของที่ไทยก็ได้  สมมุติเวลาไปเที่ยวบ้านเขา ก็มีขนมเล็กๆ น้อยๆ ติดไม้ ติดมือไปฝาก อาจเป็นขนมเค้กร้านอร่อยแถวบ้านเรา หรือถ้าเราเห็นเขา ชอบท�ำอาหาร แล้วเราเผอิญเดินผ่านร้านขายผ้ากันเปื้อนน่ารักๆ เราก็ซื้อ ไปฝากคนญี่ปุ่นจะประทับใจ แล้วก็เปิดใจกับเรามากขึ้นค่ะ ไม่ใช่ว่าล่อใจ เขาด้วยของนะ แต่...เหมือนเขาจะรู้สึกดี รู้สึกขอบคุณ และรู้สึกว่าเรา มาอย่างเป็นมิตรค่ะ สิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือ ไม่ต้องไปน้อยใจเพื่อนญี่ปุ่นค่ะ คนญี่ปุ่นมักจะ จัดคนไทยหรือคนต่างชาติเป็นคนวงนอกอยู่แล้ว คุณก็เฮฮาไป สนุกสนาน Japan Love Gossip

    19


กับเขาไป อย่าไปคิดน้อยใจว่า ท�ำไมเขาไม่แชร์ ไม่เล่าเรื่องส่วนตัวให้คุณ ฟังเลย เขาไม่รัก ไม่เปิดใจ ไม่ให้ความส�ำคัญกับคุณเหรอ เปล่าเลยค่ะ แต่ ของอย่างนี้ คนญี่ปุ่นเขาต้องใช้เวลา เราก็วางตัวเป็นธรรมชาติแบบของเรา ไปนะคะ J

3 เทคนิคพิชิตใจคนญี่ปุ่น 1. เป็นตัวของตัวเอง  คนญี่ปุ่นไม่ได้คาดหวังว่าคนไทยอย่างเราๆ จะต้องโค้งขอบคุณ หรือกล่าวค�ำพูดภาษาญี่ปุ่นอะไรได้เป๊ะๆ เพราะฉะนั้น เวลาพาคนญี่ปุ่นไป ทานข้าวหรือไปเทีย่ ว หรือเจอคนญีป่ นุ่  ไม่ตอ้ งเกร็งค่ะ รูจ้ กั กัน ดูแลกันแบบ สบายๆ สไตล์ ไทยได้อยู่แล้ว เล่นมุขแซวจิกกัดเล็กน้อยได้เลยค่ะ  2. ใจเขา ใจเรา แม้ในข้อ 1 ดิฉันจะบอกให้เป็นตัวของตัวเอง แต่นั่น ไม่ใช่ว่าคุณ จะเป็นตัวของตัวเองมากเกินไป เช่น หากคนญี่ปุ่นถามว่า “จะมาเมืองไทย อยากได้อะไรจากญีป่ นุ่ บ้างไหม ไม่ตอ้ งเกรงใจนะ” มันจะน่าเกลียดมากหาก เราบอกว่า “เหรอ…งั้นขอโตเกียวบานาน่าสัก 15 กล่องนะ จะเอาไปฝาก เพื่อนๆ และญาติด้วย” โปรดนึกถึงความล�ำเค็ญในการหาซื้อและหอบหิ้วมา ค่ะ เวลาจะท�ำอะไร อย่ากลัวที่จะผิดมารยาทหรือละเมิดกฎสังคมของญี่ปุ่น หรือเปล่า แต่ให้ถามตัวเองเสมอๆ ว่า หากเราเป็นฝ่ายตรงข้าม เราจะรู้สึก

20  

  เกตุ ว ดี    Marumura


อย่างไรกับพฤติกรรมแบบนี้ หากเรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เกรงใจกัน และกัน ดิฉันเชื่อว่า คนญี่ปุ่นจะรู้สึกสบายใจแน่ๆ ที่ได้คบกับคุณค่ะ 3. รักษาค�ำพูด การรักษาสัญญาและค�ำพูดเป็นรากฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวค่ะ คนญี่ปุ่นจะไม่ชอบคนที่ยกเลิกนัด กะทันหัน หรือมาไม่ตรงเวลา เขามองว่า อุตส่าห์นัดวันและเวลานี้ ให้ แต่กลับโดนยกเลิกกะทันหันแบบนี้ ยิ่งถ้าเหตุผลแบบ “เมาค้าง” “ตื่นสาย” เขาจะยิ่งต�ำหนิในใจค่ะ แม้ว่าปากจะบอกว่า “ไม่เป็นไรๆ” แต่ใจเขาจะคิด ว่า “วันหลังจะไม่ชวนคนนี้อีกแล้ว” ค่ะ 

Japan Love Gossip

    21

กระซิบรักฉบับญี่ปุ่น japan love gossip  

Japan Love Gossip กระซิบรักฉบับญี่ปุ่น เป็นหนังสือที่รวมเรื่องราวความรักฉบับมาตรฐาน ตั้งแต่ ปิ๊งกัน, จีบกัน, ไปเดตกัน, บอกรักกัน, แต่งงานกัน...

กระซิบรักฉบับญี่ปุ่น japan love gossip  

Japan Love Gossip กระซิบรักฉบับญี่ปุ่น เป็นหนังสือที่รวมเรื่องราวความรักฉบับมาตรฐาน ตั้งแต่ ปิ๊งกัน, จีบกัน, ไปเดตกัน, บอกรักกัน, แต่งงานกัน...

Advertisement