Page 1

Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani

portfolio


2

Osebni podatki Projekti

Lesena stanovanjska gradnja PIK I/2 ‘Crex Crex’ - Počitniško naselje 21stoletja PIKII Hotel s kongresnim centrom na Miklošičevi ulici PIK III ‘Patching Rijeka’ PIK IV/1 ‘Park and ride’ Ljubljana PIK IV/2 ‘The house of sound’ PIK V/1

Delavnice

3. razvojna os v prostoru mesta Slovenj Gradec Obvoznica Radlje Trondheim Wintersvijk

Risbe

Prostoročno risanje Barvne študije Skiciranje


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 3

Osebni podatki Ime in priimek Naslov Mobilni telefon Internetni naslov Datum rojstva

Matic Pajnik Pristava 59, 2393 ÄŒrna na KoroĹĄkem +386 (0)41 208 945 matic.pajnik@gmail.com 17.12.1986 arhitekt


4

Projekti

Lesena gradnja

stanovanjska

Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Okolica Ljubljane PIK I/2 Lesena stanovanjska gradnja z minimalnimi kvadraturami in premišljenimi detajli. Naloga se predvsem sooča s tehničnimi pastmi gradnje in jih v celoti rešuje. 20.09.2006 doc.Črtomir Mihelj

‘Crex Crex’ - Počitniško naselje 21stoletja Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor Poseben dosežek

Cerkniško jezero, Slovenija PIK II, GAU:DI sustainable architecture competition. Evropski študentski natečaj je postavil nalogo zgraditi počitniško hišo ali naselje, ki bo zadostilo zahtevnim potrebam sodobnega človeka. Crex Crex je postavljen v občutljivo okolje Cerkniškega jezera, kjer lahko obiskovalec vzpostavi popoln stik z naravo. 1.10.2007, Ljubljana, international competition dr.Špela Hudnik, prof.mag.Peter Gabrijelčič Projekt je bil izmed 232 oddanih izbran med 10 finalistov in na koncu prejel posebno omembo za senzibilen pristop. Razstava desetih finalistov je nato obiskala večino evropskih prestolnic.


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 5

Hotel s kongresnim centrom na Miklošičevi ulici Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Miklošičeva Ulica PIK III Poiskati je bilo treba zapostavljen prostor v Ljubljani in vanj postaviti sodoben hotel s kongresnimi dvoranami. Projekt ima introventiran koncept in v ulici vzpostavlja pokrit zunanji prostor za razne družabne dogodke. 20.06.2008 prof.mag.Peter Gabrijelčič

‘Patching Rijeka’ Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Mlaka - opuščena tovarna INA, Rijeka PIK 1/III Načrt urbanističnega razvoja v štirih fazah, povabljen študentski natečaj mestne občine Rijeka INA (Industrija nafte dd) se seli iz središča Rijeka v premestje in za sabo pušča območje 50ha, ki bo mestu dalo novo energijo. Kaj narediti z obstoječimi stavbami? Kakšen program mestu manjka? V ekipi smo projekt skušali razdeliti v štiri faze in ga s tem narediti realnejšega za izvedbo. 20.12.2008, Ljubljana doc.mag.Tadej Glažar

‘Park and ride’ Ljubljana Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Rondo Tomačevo, Ljubljana PIK 2/III, Garažna hiša Park & Bike Današnja mesta se z gostim prometom na cestah borijo na več ravneh. Ena od rešitev so P&B parkirne hiše, kjer dnevni migrant pusti avtomobil in se usede na avtobus ali kolo. Cilj naloge je bil analizirati potrebe po P&R(B) v Ljubljani in zasnovati serijo teh objektov na različnih lokacijah. 20.6.2009, Ljubljana James Njoo, gostujoči profesor

‘The house of sound’ Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Rembrandtplein, Amsterdam deveti semester , izmenjava Amsterdam Cilj projekta ‘The house of sound’ je bil, na zelo prehodni lokaciji, zgraditi tri različne koncertne dvorane za točno določene skladbe. Nirvana - ‘‘Smells like teen spirit’’, J.Cage ‘‘4.33’’ in J.S.Bach ‘‘9 simphony’’ 10.6.2010, Amsteram, NL Jarrik Ouburg


6

Lesena stanovanjska gradnja z minimalnimi kvadraturami in premišljenimi detajli. Naloga se predvsem sooča s tehničnimi pastmi gradnje in jih v celoti rešuje. Gradbeni material je les, ki ga je potrebno sestavljati na inovativen, montažni način. Za nosilno konstrukcijo se uporabijo modularni paneli, kar poceni gradnjo. Izrisani pa so prav vsi konstrukcijski elementi, projekt pa je predstavljen preko tehnične risbe oz. načrta, ki bi ustrezala projektu za gradbeno dovoljenje, ter z ročno risbom velikega formata, narisano s svinčnikom. Ta risba je bila delno pobarvana s tempara barvami.


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 7


8

Lesena stanovanjska gradnja Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Okolica Ljubljane PIK I/2 Lesena stanovanjska gradnja z minimalnimi kvadraturami in premišljenimi detajli. Naloga se predvsem sooča s tehničnimi pastmi gradnje in jih v celoti rešuje. 20.09.2006 doc.Črtomir Mihelj

‘Crex Crex’ - Počitniško naselje 21stoletja Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor Poseben dosežek

Cerkniško jezero, Slovenija PIK II, GAU:DI sustainable architecture competition. Evropski študentski natečaj je postavil nalogo zgraditi počitniško hišo ali naselje, ki bo zadostilo zahtevnim potrebam sodobnega človeka. Crex Crex je postavljen v občutljivo okolje Cerkniškega jezera, kjer lahko obiskovalec vzpostavi popoln stik z naravo. 1.10.2007, Ljubljana, international competition dr.Špela Hudnik, prof.mag.Peter Gabrijelčič Projekt je bil izmed 232 oddanih izbran med 10 finalistov in na koncu prejel posebno omembo za senzibilen pristop. Razstava desetih finalistov je nato obiskala večino evropskih prestolnic.


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 9

Hotel s kongresnim centrom na Miklošičevi ulici Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Miklošičeva Ulica PIK III Poiskati je bilo treba zapostavljen prostor v Ljubljani in vanj postaviti sodoben hotel s kongresnimi dvoranami. Projekt ima introventiran koncept in v ulici vzpostavlja pokrit zunanji prostor za razne družabne dogodke. 20.06.2008 prof.mag.Peter Gabrijelčič

‘Patching Rijeka’ Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Mlaka - opuščena tovarna INA, Rijeka PIK 1/III Načrt urbanističnega razvoja v štirih fazah, povabljen študentski natečaj mestne občine Rijeka INA (Industrija nafte dd) se seli iz središča Rijeka v premestje in za sabo pušča območje 50ha, ki bo mestu dalo novo energijo. Kaj narediti z obstoječimi stavbami? Kakšen program mestu manjka? V ekipi smo projekt skušali razdeliti v štiri faze in ga s tem narediti realnejšega za izvedbo. 20.12.2008, Ljubljana doc.mag.Tadej Glažar

‘Park and ride’ Ljubljana Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Rondo Tomačevo, Ljubljana PIK 2/III, Garažna hiša Park & Bike Današnja mesta se z gostim prometom na cestah borijo na več ravneh. Ena od rešitev so P&B parkirne hiše, kjer dnevni migrant pusti avtomobil in se usede na avtobus ali kolo. Cilj naloge je bil analizirati potrebe po P&R(B) v Ljubljani in zasnovati serijo teh objektov na različnih lokacijah. 20.6.2009, Ljubljana James Njoo, gostujoči profesor

‘The house of sound’ Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Rembrandtplein, Amsterdam deveti semester , izmenjava Amsterdam Cilj projekta ‘The house of sound’ je bil, na zelo prehodni lokaciji, zgraditi tri različne koncertne dvorane za točno določene skladbe. Nirvana - ‘‘Smells like teen spirit’’, J.Cage ‘‘4.33’’ in J.S.Bach ‘‘9 simphony’’ 10.6.2010, Amsteram, NL Jarrik Ouburg


10

Trajnostni razvoj je opredeljen kot način razvoja, ki zadošča današnjim generacija, da zadostijo svojim lastnim potrebam, ne da bi pri tem ogrožal perspektivnost prihodnjih generacij. Z minimalnim negativnim, še raje pa s pozitivnim geološkim odtisom, prihodnjim generacijam zagotavlja trajen obstoj. Le s takšno mislijo o razvoju človeške družbe, se bomo izognili nevarnostim, ki jih povzroča osredotočenje na količinski, materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in onesnaževanjem okolja. Vsak dan se vrstijo napovedi o pojemajočih svetovnih zalogah surovin in o našem vplivu na podnebje. Ostaja samo še vprašane časa, kdaj bodo takšni in podobni projekti nuja. Ne le za našo naravo temveč tudi za lasten ekonomski obstoj. S tem projektom delamo korak v pravo smer, v trajnostno smer. Naselje Crex Crex je sestavljeno iz devetih minimalnih hišk za prosti čas, ki so oblikovane za trajnostni razvoj okolja. Postavljene so na presihajoče Cerkniško jezero, ki se pojavlja na Cerkniškem polju. Turistično naselje, ki se popolnoma vključuje v naravno okolje, omogoča kvaliteten oddih od prenasičenega sveta moderne civilizacije ter je namenjeno ljubiteljem narave. Posamezna hiša je oblikovana kot opazovalnica, ki omogoča panoramske poglede na vse strani neba. Preko projekta pa je omogočena ohranitev območja kosca, lat. crex crex. Sistem hiš Crex Crex je energetsko varčen, enote porabljajo manj energijskih virov in ustvarijo manj odpadkov. Imajo pomembno vlogo v oblikovanju naravnega okolja, ker za pridobivanje pitne vode iz okolja ter prečiščevanje odpadne vode uporabljajo Rastlinsko čistilno napravo, ki jih razvija podjetje Limnos (www.limnos.si). Uporabljeni materiali so izključno naravni obnovljivi viri iz okolja - les in trstičje, ki omogočajo nizke stroške transporta, regenerativne konstrukcijske komponente, minimalen vpliv konstrukcije na okolje, porabljajo manj energije pri produkciji elementov in se dobro vključujejo v okolje. TOPLOTA IN ENERGIJA Biomasa Kogeneracijska peč pridobiva toploto in elek-

triko iz modificiranega lesa - pelet. Toplota je potrebna za kuho, za pridobivanje tople vode in za centralni toplotni sistem. Trstičje kot naravni toplotni izolator ustvari ustrezno ventilacijsko ugodje in omogoča konstantno cirkulacijo zraka. Poraba energije skupaj s kuhanjem je 3500 kWh na leto. 17% električni izkoristek kogeneracijske peči omogoča 600 kWh elektrike za osnovne električne aparate. Maksimum je dosežen v mrzlih zimah, kjer se nato kombinira z uporabo javnega omrežja. VODNI SISTEM Rastlinska čistilna naprava RČN RČN čisti onesnaženo podtalnico, da postane pitna. RČN posnema naravo in njeno sposobnost samo-očiščevanja, s tem ko teče vodni tok skozi substrat, pesek in korenine, ki absorbirajo in izmenjajo ione. Odpadna voda je nato ponovno prečiščena z RČN in speljana v okolje. To delno rešuje problematiko onesnaževanja pitne vode v predelu Cerkniškega polja. RČN prednosti in lastnosti: -zmanjšuje vrednosti nitratov, fosfatov, težkih kovin in ostalih toksičnih substanc in bakterij; - za enostavno obratovanje nista potrebni električna in strojna oprema; - učinkovitost zmanjševanja bakterij do 90%; - lepo se vključi v okolje. Les in trstičje Konstruktivni materiali so iz lokalnega okolja, kar pomeni zmanjšanje stroškov transporta, manjšo porabo energije, omogoči lažjo zamenjavo posameznih dotrajanih komponent in se estetsko vklaplja v okolje. Primerno obdelan les je obstojen v vodi in tako ustrezen kot primarni konstrukcijski material. Trstičje predstavlja lahko termalno izolacijo, ki zadrži toploto, ustvari ustrezno ventilacijo in izboljša kvaliteto zraka znotraj objekta.


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 11

M 1:5000

Sever


12

service 3m2

kitchen 2 9m

living area bedroom 2 14m

open view

dinning room 9m2

bathroom 3m2


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 13


14


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 15

International Biennale of Architecture of Venice 2008 12. September - 22. september Razstava GAU:DI European Student Competition on Sustainable Architecture:

“A MINIMUM HOUSE FOR LEISURE AT THE XXI CENTURY” Razstavljata: Matic Pajnik in Ajda Primožič Projekt Crex Crex prof. mag. Peter Gabrijelčič in asist. dr. Špela Hudnik Otvoritev: 12. sept; IUAV Venice, Aula Magna, Tolentini, Santa Croce 191 http://www.competition.gaudi-programme.eu/


16


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 17


18


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 19


20

Lesena stanovanjska gradnja Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Okolica Ljubljane PIK I/2 Lesena stanovanjska gradnja z minimalnimi kvadraturami in premišljenimi detajli. Naloga se predvsem sooča s tehničnimi pastmi gradnje in jih v celoti rešuje. 20.09.2006 doc.Črtomir Mihelj

‘Crex Crex’ - Počitniško naselje 21stoletja Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor Poseben dosežek

Cerkniško jezero, Slovenija PIK II, GAU:DI sustainable architecture competition. Evropski študentski natečaj je postavil nalogo zgraditi počitniško hišo ali naselje, ki bo zadostilo zahtevnim potrebam sodobnega človeka. Crex Crex je postavljen v občutljivo okolje Cerkniškega jezera, kjer lahko obiskovalec vzpostavi popoln stik z naravo. 1.10.2007, Ljubljana, international competition dr.Špela Hudnik, prof.mag.Peter Gabrijelčič Projekt je bil izmed 232 oddanih izbran med 10 finalistov in na koncu prejel posebno omembo za senzibilen pristop. Razstava desetih finalistov je nato obiskala večino evropskih prestolnic.


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 21

Hotel s kongresnim centrom na Miklošičevi ulici Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Miklošičeva Ulica PIK III Poiskati je bilo treba zapostavljen prostor v Ljubljani in vanj postaviti sodoben hotel s kongresnimi dvoranami. Projekt ima introventiran koncept in v ulici vzpostavlja pokrit zunanji prostor za razne družabne dogodke. 20.06.2008 prof.mag.Peter Gabrijelčič

‘Patching Rijeka’ Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Mlaka - opuščena tovarna INA, Rijeka PIK 1/III Načrt urbanističnega razvoja v štirih fazah, povabljen študentski natečaj mestne občine Rijeka INA (Industrija nafte dd) se seli iz središča Rijeka v premestje in za sabo pušča območje 50ha, ki bo mestu dalo novo energijo. Kaj narediti z obstoječimi stavbami? Kakšen program mestu manjka? V ekipi smo projekt skušali razdeliti v štiri faze in ga s tem narediti realnejšega za izvedbo. 20.12.2008, Ljubljana doc.mag.Tadej Glažar

‘Park and ride’ Ljubljana Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Rondo Tomačevo, Ljubljana PIK 2/III, Garažna hiša Park & Bike Današnja mesta se z gostim prometom na cestah borijo na več ravneh. Ena od rešitev so P&B parkirne hiše, kjer dnevni migrant pusti avtomobil in se usede na avtobus ali kolo. Cilj naloge je bil analizirati potrebe po P&R(B) v Ljubljani in zasnovati serijo teh objektov na različnih lokacijah. 20.6.2009, Ljubljana James Njoo, gostujoči profesor

‘The house of sound’ Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Rembrandtplein, Amsterdam deveti semester , izmenjava Amsterdam Cilj projekta ‘The house of sound’ je bil, na zelo prehodni lokaciji, zgraditi tri različne koncertne dvorane za točno določene skladbe. Nirvana - ‘‘Smells like teen spirit’’, J.Cage ‘‘4.33’’ in J.S.Bach ‘‘9 simphony’’ 10.6.2010, Amsteram, NL Jarrik Ouburg


nih objektov a ni kompleks

šega 22

bar trgovine

HALL

pisarne teater

gospodarstvo EU

garaža

1.Velika ljudi (Trg) 2.Prepoz kulinarič restavra 3.Center -Pivn -Disk 4.Sprost -Baze -Savn -fitne telovadn 5.Družbe -Kon -razs -Igre

e že šega

zem je že tižnejšega

zem je že tižnejšega

aèrtovana nih objektov a ni kompleks

vana bjektov a mpleks

KONGRESNI CENTER

HOTEL

fleksibilne dvorane velika sprejemna dvorana velika restavracija check in pult zabaviščna točka (pivnica, diskoteka) park

visoka kakovost vsa ponudba iz naslova 'dejavnosti'

DEJAVNOSTI Fitnes, telovadnica Bazen, savna (Wellness) Restavracija, pivnica, diskoteka (Bachus) Trgovine Pisarne - Turistične agencije garažna hiša

Spozna druženj zabava Spoznavanje, druženje, sprostitev, zabava

1.Velika pretočnost ljudi (Trg) 2.Prepoznaven kulinarični center KONGRESNI restavracija HOTEL zabave CENTER3.Center -Pivnica fleksibilne dvorane visoka kakovost -Diskoteka velika sprejemna dvorana vsa ponudba iz naslova 'dejavnosti' velika restavracija 4.Sprostitveni center check in pult -Bazen zabaviščna točka (pivnica, diskoteka) park -Savna -fitnes, telovadnica DEJAVNOSTI 5.Družbeni dogodki -Koncerti Fitnes, telovadnica Bazen, savna -razstave (Wellness) -Igre Restavracija, pivnica, diskoteka (Bachus)

KONGRESNE DVORANE

SOBE

Trgovine Pisarne - Turistične agencije garažna hiša

restavracija bar diskoteka kuhinja

Spoznavanje, druženje, sprostitev, zabava KONGRESNE DVORANE

SOBE

restavracija bar diskoteka kuhinja

bar trgovine pisarne teater

HALL

garaža

KONGRESNE DVORANE

Spoznav druženje zabava

1.Velika pretočnost ljudi (Trg) 2.Prepoznaven kulinarični center restavracija 3.Center zabave -Pivnica -Diskoteka 4.Sprostitveni center -Bazen -Savna -fitnes, telovadnica 5.Družbeni dogodki -Koncerti -razstave -Igre

bar trgovine pisarne teater

HALL

garaža

1.Velika ljudi (Trg) 2.Prepo kulinariè restavra 3.Cente -Pivn -Disk 4.Spros -Baz -Sav -fitne telovadn 5.Družb -Kon -razs -Igre 6.Razst veliko p 7.Trgov 8.Parkir 9.Turist 10.Park


ga -KongresniI Univerza turizem jevže Matic Pajnik Kje I Fakulteta za Arhitekturo Ljubljani 23 sam po sebi prestižnejšega

Tipièno nadstropje 1:500 Zakaj hotel?

Zakaj kongresni

-V Ljubljani je naèrtovana cela serija poslovnih objektov a niti en nastanitveni kompleks -Razvijajoèe se gospodarstvo -Predsedovanje EU

Kje ga

-Kongresni turizem je že sam po sebi prestižnejšega

Kje ga

-Kongresni turizem je že sam po sebi prestižnejšega

Zakaj hotel?

-V Ljubljani je naèrtovana cela serija poslovnih objektov a niti en nastanitveni kompleks

Pritlièje 1:500

Situacija 1:1000

Spo druž zab

1.Ve ljudi (Trg


24

Vzdol탑ni prerez 1:500

Kongresne dvorane 1:500

Fasadni pas 1: 500


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I

Prečni prerez 1:500

Zakaj hotel?

-V Ljubljani je načrtovana cela serija poslovnih objektov a niti en nastanitveni kompleks

Zakaj kongresni

-Razvijajoče se gospodarstvo -Predsedovanje EU

Za koga?

-Politiki

Kje ga

(Trg) 2.Prepoznaven kulinarièni center restavracija Univerza v Ljubljani 3.Center zabave 25 -Pivnica -Diskoteka 4.Sprostitveni center -Bazen -Savna -fitnes, telovadnica 5.Družbeni dogodki -Koncerti -razstave -Igre 6.Razstavni prostor veliko predverje 7.Trgovinice 8.Parkirni prostori 9.Turistièna agencija 10.Park


26

Kongresne dvorane 1:500

Tipično nadstropje 1:500

HOTEL S KONGRESNIM CE Projektiranje in kompozicija III

Mentor: prof. mag. Peter Gabrijelčič, Gregor Cok Student: Matic Pajnik september 2008


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 27

Zakaj hotel?

-V Ljubljani je načrtovana cela serija poslovnih objektov a niti en nastanitveni kompleks

Zakaj kongresni

-Razvijajoče se gospodarstvo -Predsedovanje EU

Za koga?

-Politiki

Kje ga

-Kongresni turizem je že sam po sebi prestižnejšega

Zakaj hotel?

-V Ljubljani je načrtovana cela serija poslovnih objektov a niti en nastanitveni kompleks

ENTROM Zakaj kongresni

-Razvijajoče se gospodarstvo -Predsedovanje EU

Kje ga

-Kongresni turizem je že

ba

tr


28

Lesena stanovanjska gradnja Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Okolica Ljubljane PIK I/2 Lesena stanovanjska gradnja z minimalnimi kvadraturami in premišljenimi detajli. Naloga se predvsem sooča s tehničnimi pastmi gradnje in jih v celoti rešuje. 20.09.2006 doc.Črtomir Mihelj

‘Crex Crex’ - Počitniško naselje 21stoletja Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor Poseben dosežek

Cerkniško jezero, Slovenija PIK II, GAU:DI sustainable architecture competition. Evropski študentski natečaj je postavil nalogo zgraditi počitniško hišo ali naselje, ki bo zadostilo zahtevnim potrebam sodobnega človeka. Crex Crex je postavljen v občutljivo okolje Cerkniškega jezera, kjer lahko obiskovalec vzpostavi popoln stik z naravo. 1.10.2007, Ljubljana, international competition dr.Špela Hudnik, prof.mag.Peter Gabrijelčič Projekt je bil izmed 232 oddanih izbran med 10 finalistov in na koncu prejel posebno omembo za senzibilen pristop. Razstava desetih finalistov je nato obiskala večino evropskih prestolnic.


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 29

Hotel s kongresnim centrom na Miklošičevi ulici Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Miklošičeva Ulica PIK III Poiskati je bilo treba zapostavljen prostor v Ljubljani in vanj postaviti sodoben hotel s kongresnimi dvoranami. Projekt ima introventiran koncept in v ulici vzpostavlja pokrit zunanji prostor za razne družabne dogodke. 20.06.2008 prof.mag.Peter Gabrijelčič

‘Patching Rijeka’ Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Mlaka - opuščena tovarna INA, Rijeka PIK 1/III Načrt urbanističnega razvoja v štirih fazah, povabljen študentski natečaj mestne občine Rijeka INA (Industrija nafte dd) se seli iz središča Rijeka v premestje in za sabo pušča območje 50ha, ki bo mestu dalo novo energijo. Kaj narediti z obstoječimi stavbami? Kakšen program mestu manjka? V ekipi smo projekt skušali razdeliti v štiri faze in ga s tem narediti realnejšega za izvedbo. 20.12.2008, Ljubljana doc.mag.Tadej Glažar

‘Park and ride’ Ljubljana Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Rondo Tomačevo, Ljubljana PIK 2/III, Garažna hiša Park & Bike Današnja mesta se z gostim prometom na cestah borijo na več ravneh. Ena od rešitev so P&B parkirne hiše, kjer dnevni migrant pusti avtomobil in se usede na avtobus ali kolo. Cilj naloge je bil analizirati potrebe po P&R(B) v Ljubljani in zasnovati serijo teh objektov na različnih lokacijah. 20.6.2009, Ljubljana James Njoo, gostujoči profesor

‘The house of sound’ Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Rembrandtplein, Amsterdam deveti semester , izmenjava Amsterdam Cilj projekta ‘The house of sound’ je bil, na zelo prehodni lokaciji, zgraditi tri različne koncertne dvorane za točno določene skladbe. Nirvana - ‘‘Smells like teen spirit’’, J.Cage ‘‘4.33’’ in J.S.Bach ‘‘9 simphony’’ 10.6.2010, Amsteram, NL Jarrik Ouburg


30

Considering the quality of living in Rijeka, oil refinery INA is just about to finish it’s migration of oil production out of the city, to the southern peninsula Bakar. On account of this Rijeka is gaining a big potential for developing new kind of activities almost in the center of the city. What is the quality of this newly gained area? In a steep, hard-to built land, the 50ha of land and 2km of waterfront, that is being liberated from the industry is priceless. Additional value is in it’s rich industrial heritage and in specific industrial building legacy. What will happen on this piece of land in the near future is therefore a very important question. International student workshop PATCHING RIJEKA was organized by the city council of Rijeka, to get some initial ideas of what Rijeka needs and what would be the most suitable program for the location. First we were introduced to the site and the INA-s role in Rijeka’s everyday life in October 2009. In that time we made analysis, which served us later on, when we were developing our projects. We had a preliminary presentation of our developing ideas in Ljubljana, just to see in which direction different groups are heading and how they are proceeding. The final review was once again in Rijeka in December 2009, where all the projects were publicly compared and critically discussed. There were no winners, only a wide range of different ideas, that the city council can now use for the further managing of the newly gained city area.

The project’s concept is based on the connection between the dense surroundings and the seaside. Mlaka is a program extension of the surroundings and ensures them the necessary open public spaces. They would take their children to the Ground school Mlaka, have their coffee in the Remiza and go to work at the Immigrants. The connecting is being run through four strips which supply the Mlaka with users. The strips carry the programs and the belonging spaces: strip stadium Podmurvica, cultural INA strip, the amphitheatre strip and the Torpedo strip. The strips become a public floor to which various programs and micro ambiences are attached. This creates the colorful happening of the everyday life. The qualitative industrial inheritance is being obtained, defined by new programs and updated. The technological inheritance is included in the space as an open space museum and is integrated into the spaceprogram system. By revitalization of the exsitent space and architecture we obtain the recognition of the space, update thespace’s identity and reduce the expenses. Being flexible and reacting fast to changes is a great advantage nowadays, therefore we have divided the project into three phases. This method enables an easily adaptable project to changes. Within our concept we developed one of many possible program scenarios which would be realized through three phases.


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 31 Oslo

Hannover

London Koln

Stutgart Munchen Graz Zagreb

Rijeka

good connectivity only with Central Europe


ANALYSIS topography

KO

RZ O

very diverse terrain: flat sealine followed by steap landscape

ANALYSIS traffic lines Road grid follows the terrain raillway cuts off the waterfront.

road railway

32

hotspots


ANALYSIS historical buildings

Chimney (1903.)

Ex torpedo factory building workers apartaments (TORPEDO)

Energy plant

Oil tanks after bombardment

Chimney (1883.)

Oil tanks

Railway service garage

Tanks

Ex hotel Emigrant

Lighthouse

Cabina A.Volta Parafn production plant

Ex directors villa biulding

INA rafnery headquarters

1680 m

580 m

73m

79.8 m

Mlaka patch is comparebale to the area of 96 A380 Airbuses A380 Airbuses - 853 passange, Mlaka patch 81 888 passangers 2 6,83 m per person

Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 33


cliff topography 34

Whitehead palace warehouse area

rafinery

small port

main port torpedo launch ramp

railway yard

urban street

recycling gostota poselitve FSI- floor space index


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 35

e 4 - year 2 s a 36 h p 9 today

phase 1

phase 2

phase 3

PHASES

3 fazes of the project

revitalisating the industrial herritage


36

PHASE I SITE DECONTAMINATING By planting the natural vegetation we enable the renewal of theecological balance in the degraded area Mlaka as well as the renewal of the structure and function of the natural biotope. We turn the old rails green and change them into a green longitudinal strip which extends to Korzo. In the initial phase thick natural vegetation prevails in this area - it depoisons the earth and therefore prepares the area to be re-used. The existent structures are fulfilled or we alternatively preserve the convenient programs. The factory Torpedo becomes a parking garage by performing a minimal intervention. The house of Immigrants and the business building of INA are predicted

to become a business program, and some silos are used for the purpose of temporary storage of waste material. The industrial heritage, which presents an important part of genius loci, is preserved by being gradually re-done for the sake of new needs, and by respecting its characteristic spacial structure and image. By demolition and cleaning of the space we open the waterfront. By doing so we get 2,5 kilometers of accessible coast. This intervention adds the most to the higher quality of the space. 600 new apartments are built intended for the use of the tenants who populate today’s area of Mlaka.This is the only newly built instance in this phase.


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 37

FAZA I


38

PHASE II PROGRAMING THE AREA By preserving the existent structures in the new technological park of INA we get a diverse and dynamic space. Seemingly coincidental intertwining of the programs provides the balance between the old and the new whilst the created ambiances enable numerous possibilities of spending free time and carrying out everyday needs. By acquiring new open public spaces for concerts, shows, plays, exhibitions, football, basketball, running, fairs, open-air museum, etc. we enable the happening throughout the day – so called spaces for culture, education and sports. The factory Torpedo is intended for the fair and public performances, the silos are open for

service activities, and the coaches on the rails represent the dynamic structure of shops and bars. In “remiza” there are sports courts, wellness, and the belonging hotel in the vicinity.The spine of the revival of our area is the new traffic regulation for regional and public transport. The area of Mlaka becomes a pedestrian area, which is only transportable for delivery services and intervention. Parking garages mutually assure 8000 parking spaces. Connecting the parking garage Park+Ride with the tram helps to disburden the city connections. Connecting the more important parts of the city (Korzo-Kantrida and following Opatija) by using the green railway.


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 39

FAZA II

The tram would therefore connect the whole city and disburden the roads of daily migrations from the regional area. This means that one can park their car for 1 euro per day and afterwards one rides the tram for free. With the money collected the buildings in this area would be gradually renewed. We established a thickly intertwined infrastructure of cycling lanes and pedestrian zones in the whole municipal environment, which function as separate ambiances. Being fragmented as they are, they suit the pattern of the space and by that they connect various programs between the sea and thickly populated hinterland. A water taxi connects Mlaka with the other parts of

the city as well as with Opatija. We acquire a new residential neighborhood with mixed belonging public program with a kindergarten and a primary school. With these appartments we loosen the satiation of masses in the skyscrapers in the hinterland. The Fine Arts Academy and The Faculty of Naval Architecture are developed as a supplement to Rijeka’s campus and as a basis for creative ship industry. We foresee 2000 new students. We acquire approximately 1800 new jobs/ working places, which are intended for the workers who had been made redundant from the previous industries. A new marine is shaped for the local inhabitants and the belonging littoral “riva”.


40

PHASE III DENSIFYING THE AREA This phase is exclusively intended for condensing of the area and execution of more sophisticated interventions in the space. The Eastern entrance gate is built with two multifunctional skyscrapers, which with their height mark and represent the entrance to the area. The final ÂťfsiÂŤ of the

housing area is 1.4. On the rooftops of industrial halls appear the so called viruses. This is one or two-floor building for temporary or permanent residence. In the vicinity of the faculty there are apartments for invited professors.


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 41

FAZA III


42

1

2

3 4

5

6


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 43

THE WALK THROUGH 1

from skyscrapers school

2

3

library square 4

boulevard 5

theatre

6

from the boat


44

Lesena stanovanjska gradnja Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Okolica Ljubljane PIK I/2 Lesena stanovanjska gradnja z minimalnimi kvadraturami in premišljenimi detajli. Naloga se predvsem sooča s tehničnimi pastmi gradnje in jih v celoti rešuje. 20.09.2006 doc.Črtomir Mihelj

‘Crex Crex’ - Počitniško naselje 21stoletja Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor Poseben dosežek

Cerkniško jezero, Slovenija PIK II, GAU:DI sustainable architecture competition. Evropski študentski natečaj je postavil nalogo zgraditi počitniško hišo ali naselje, ki bo zadostilo zahtevnim potrebam sodobnega človeka. Crex Crex je postavljen v občutljivo okolje Cerkniškega jezera, kjer lahko obiskovalec vzpostavi popoln stik z naravo. 1.10.2007, Ljubljana, international competition dr.Špela Hudnik, prof.mag.Peter Gabrijelčič Projekt je bil izmed 232 oddanih izbran med 10 finalistov in na koncu prejel posebno omembo za senzibilen pristop. Razstava desetih finalistov je nato obiskala večino evropskih prestolnic.


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 45

Hotel s kongresnim centrom na Miklošičevi ulici Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Miklošičeva Ulica PIK III Poiskati je bilo treba zapostavljen prostor v Ljubljani in vanj postaviti sodoben hotel s kongresnimi dvoranami. Projekt ima introventiran koncept in v ulici vzpostavlja pokrit zunanji prostor za razne družabne dogodke. 20.06.2008 prof.mag.Peter Gabrijelčič

‘Patching Rijeka’ Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Mlaka - opuščena tovarna INA, Rijeka PIK 1/III Načrt urbanističnega razvoja v štirih fazah, povabljen študentski natečaj mestne občine Rijeka INA (Industrija nafte dd) se seli iz središča Rijeka v premestje in za sabo pušča območje 50ha, ki bo mestu dalo novo energijo. Kaj narediti z obstoječimi stavbami? Kakšen program mestu manjka? V ekipi smo projekt skušali razdeliti v štiri faze in ga s tem narediti realnejšega za izvedbo. 20.12.2008, Ljubljana doc.mag.Tadej Glažar

‘Park and ride’ Ljubljana Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Rondo Tomačevo, Ljubljana PIK 2/III, Garažna hiša Park & Bike Današnja mesta se z gostim prometom na cestah borijo na več ravneh. Ena od rešitev so P&B parkirne hiše, kjer dnevni migrant pusti avtomobil in se usede na avtobus ali kolo. Cilj naloge je bil analizirati potrebe po P&R(B) v Ljubljani in zasnovati serijo teh objektov na različnih lokacijah. 20.6.2009, Ljubljana James Njoo, gostujoči profesor

‘The house of sound’ Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Rembrandtplein, Amsterdam deveti semester , izmenjava Amsterdam Cilj projekta ‘The house of sound’ je bil, na zelo prehodni lokaciji, zgraditi tri različne koncertne dvorane za točno določene skladbe. Nirvana - ‘‘Smells like teen spirit’’, J.Cage ‘‘4.33’’ in J.S.Bach ‘‘9 simphony’’ 10.6.2010, Amsteram, NL Jarrik Ouburg


46

The increasing mobility of people, goods, information and services is changing our relationship to cities and buildings. The P+ studio investigated this phenomenon by examining how spaces of transit shape our urban environment today, qualifying more and more our everyday lives. We considered how these places or non-places experienced in distraction could be more than simple moments of “passage” in the city. Our reflections were focused on the future of the autoscape of Ljubljana and in particular its P+R (park + ride) network as a potential strategy for urban development and regeneration. Multifunctional hybrid architectures linked to the projected P+R stations. Each proposal combined a multi-storey parking garage with public amenities related to both local and metropolitan conditions. Often ignored as a veritable building type despite their frequent use and ostensible impact on urban tissue, multistorey parking garages remain a largely forgotten architectural heritage. We explored how these car “hotels” might once again embody a certain idea of modernity, as well as become a source of contemporary urbanity and architectural innovation. The title of the studio (P+) was therefore an openended and multivalent question that each student was asked to formulate in his/her own terms, drawing on the urban potential of the commonplace, the ordinary, the everyday.

Tomaèevo

Tomaèevo

Tomaèevo Proposal for the new Ljubljana football stadium (commercial centre).

Sequence 1: Zero-Degree Architecture / TypoSociological Analysis of Parking We began to investigate the urban issues of parkProposal for the new Ljubljana ing through a “bottom-up” approach combining football stadium (commercial architectural analysis and on-site observation. centre). Working in small groups, students started by potential site area: 72 000 m2 documenting existing parking garages in Ljubljana, both in terms of use and architectural form. These preliminary local analyses, supplemented progressively by the addition of foreign sources Proposal for the new Ljubljana (i.e.buildings, representations, statistics…), was football stadium (commercial developed essentially through photographic espotential site area: 72 000 m2 says and typological diagrams, Particular attencentre). tion was paid to the (potential) social functions accommodated by these buildings, as well as to their material qualities and spatial organization. Finally as a critical post-script to this initial line of inquiry, students prepared a speculative catalogue of new mix-use parking typologies, hybrid multifunctional architectures which we referred to as urban transferia.

potential site area: 72 000 m2


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 47

Brdo Lj. North

Ljubljana`s ring sistem with all it`s ring exits/enters

Lj. West

Lj. North Brdo very nice surrounded by Very A stressed in alocation traffic jam. a dense forest. Right side of the ring: hotel, congress center Brdo. Lj. North Left side: shopping center Brdo.

Lj. West Ljubljana West is one of the most used exits on the ring. This is the only existing P+R in Ljubljana.

Very A stressed in alocation traffic jam. very nice surrounded by apotential dense forest. Right71side site area: 300of the ring: site hotel, congress potential area: 25 685center m2 Brdo. Left side: shopping center Brdo.

Ljubljana West is one of the most used exits on the ring. This is the only existing in 64 Ljubljana. potential siteP+R area: 000 m2

Very stressed in a traffic jam.

potential site area: 71 300 potential site area: 25 685 m2

potential site area: 25 685 m2

potential site area: 64 000 m2


Architects: VMX Architects Location: Fietsenstalling, Amsterdam, NL Year of completion: 2001 Architects: VMX Architects Parking area: 3.500 m2 Location: Fietsenstalling, NL Number of parking places:Amsterdam, 2.500 Year of completion: 2001m2/bicycle Density of parking: 1,40 Parking area: 3.500 Number of floors: 4 m2 Number of1.260 parking Footprint: m2places: 2.500 Density ofprogram: parking: no 1,40 m2/bicycle Aditional Number of floors: 4 Footprint: 1.260 m2 Aditional program: no

48

bicycle bicycle ramp ramp

About the bicycle ramp Incredible high density of transportation vehicles enables bicycle garages to be very About thePeople bicyclewho ramp efficient. use this garage come Incredible high density of transportation to Amsterdam by train and than continue vehicles enables bicycle garages toby bebike. very their way to the work or to school efficient. who use this garage come Of course People you have to spend more energy if to Amsterdam by train and than continue you use bike instead of the bus, but on their way to the bikes work or schoolbecause by bike. short distances aretofaster, Of course to spend moreyou energy they don'tyou stophave at every station, don'tif you use bikefor instead theyou bus, on have to wait them,of and canbut leave shortdirectly distances bikesofare them in front yourfaster, home.because they don't stop at every station, you don't have to wait for them, and you can leave them directly in front of your home.

typical floor plan

0

5

10

25

typical floor plan

0

5

10

25

ground floor plan

0

5

10

25


Architect: Miloš Florjanèiè Location: Zaloška road,ILjubljana Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo Univerza v Ljubljani 49 Year of completion: 2006 Architect: Miloš Florjanèiè Parking area: 14.000 m2 Location: Zaloška road, Ljubljana 250 m2 Usable area: 1.500 m2 shopping, Year of completion: 2006 business Parking area: 14.000547 m2 Number of praking: Usable area: 1.500 25,50 m2 shopping, Density of parking: m2/car 250 m2 businessof floors: -2, P+5 Number Number of2.800 praking: Footprint: m2 547 Density ofprogram: parking: shops 25,50 and m2/car Aditional business Number of floors: -2, P+5 Footprint: 2.800 m2 Aditional program: shops and business

garage garage Šentpeter hybrid cube Šentpeter

About the Šentpeter garage This garage house is situated near the hospital complex of Ljubljana, 10 min by About foot tothe theŠentpeter center ofgarage the city. It serves for This garage house is situated near the hospital visitors, and hospital employees. It hospital complex of Ljubljana, 10 min by is open 24/7. But it is too expensive and foot to theusually center not of the It serves for therefore full.city. People rather hospitalfor visitors, and hospitalparking employees. search a non-payable spaceIt is open 24/7.out But it iscity too expensive and little further of the therefore usually not full. People rather search for a non-payable parking space little further out of the city

hybrid cube

ground floor plan

isometric view 0

5

10

25

typical floor plan

0

5

10

25


50

Idea Main motive is to keep the square as public as possible. Rembrandt square concludes Amsterdam’s main shopping alley and serves as a resting point for tourists. Therefore it needs a lot of open area for people to sit down and relax. Therefore I simply lift up the square carpet and put the program underneath. In east-west direction there is a lifted square area with places to sit and observe the crowds and in north-south direction the building opens up with a transparent glass facade. Location and acess In the centre of Amsterdam Rembrandts plein is a highly crowded place. Daily 230 trams and 40 night busses stop at the square. Mostly it is all pedestrian zone sometimes even forbidden for bicycles. Only one road is dedicated to personal vehicles, but they are forbidden to stop at the square. Among pedestrians, tourists are the most important actors in the traffic. Access from the ring is not good. Coming to the concert with your own car is an option, since you have two parking garages close but inhabitants of Amsterdam are used to use public transport. Program Rembrandt plein is highly frequent but the existing content is por. It need’s more and ‘’House of sound’’ delivers just that. Entertainment, culture and interaction in one place. It includes two performance stages, experimental room that is open to passing public and an outside amphitheatric stairs for outside acts. Support program is simple with music shop, cafeteria and restaurant. But the entrance lobby can be used for many different occasions. 3000m of program facilities is placed under the square while at the same time the public area of the square is exactly the same as it was before the construction.

traffic densitie


es

Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 51

bus connections


52

P+bike P+bike garage Ring garage park Ring and bike park and bike

Architect: Matic Pajnik Location: city ring, Ljubljana not yet Year of completion: Architect: Matic Pajnik Parking Location:area: city 102.500m2 ring, Ljubljana 8.500m2not recreation, 2250m2 Other yet Year ofarea: completion: businessarea: 102.500m2 Parking cars, 3380 bikes Number of parking: 8.500m23380 recreation, 2250m2 Other area: Density businessof parking: 30,33 m2/car 1,20 m2/bike Number of parking: 3380 cars, 3380 bikes Number ofparking: floors: P-4 30,33 m2/car Density of Footprint: 7.800 m2 1,20 m2/bike Aditional program: bicycle track, shop Number of floors: P-4 Footprint: 7.800 m2 Aditional program: bicycle track, shop About the RINGpark and bike The garage is situated directly on the highway on one and of Ljubljana's most About the RINGpark bike stressed entrance points.directly With 200m in The garage is situated on the diameter this is a building, you can't miss. highway on one of Ljubljana's most Because is so easily accessible, drivers stressed itentrance points. With 200m in would feel the need to stop there. Since it diameter this is a building, you can't miss. is a parkitand ride (bus,accessible, bike or jog) the Because is so easily drivers program is adapted to sport. In the main would feel the need to stop there. Since it core thereand is aride bike(bus, shop, sportswear, is a park bike or jog) thea cycling track on the roof and side program program is adapted to sport. In the main with showers. Visitors of the garage would core there is a bike shop, sportswear, a also be track usingon thethe Sto탑ice sport center that cycling roof and side program is being built. AVisitors new connection withwould river with showers. of the garage Sava will be created, enabling the also be using the Sto탑ice sport center that development of water sports. With it's is being built. A new connection with river content this garage is ready to take some Sava will be created, enabling the stress from Be탑igrad as With well it's as development of water area sports. Ljubljana city center. content this garage is ready to take some stress from Be탑igrad area as well as Ljubljana city center.

ground floor plan

0

10

20

50

ground floor plan

0

10

20

50


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 53

drive through

drive through isometric view

road

cars

bicycles

isometric view east fasade

road

cars

bicycles

section

east fasade

section

circulation plan

0

20

40

100

situation

0

10

20

50

0

10

20

50

0

50 100


54

Lesena stanovanjska gradnja Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Okolica Ljubljane PIK I/2 Lesena stanovanjska gradnja z minimalnimi kvadraturami in premišljenimi detajli. Naloga se predvsem sooča s tehničnimi pastmi gradnje in jih v celoti rešuje. 20.09.2006 doc.Črtomir Mihelj

‘Crex Crex’ - Počitniško naselje 21stoletja Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor Poseben dosežek

Cerkniško jezero, Slovenija PIK II, GAU:DI sustainable architecture competition. Evropski študentski natečaj je postavil nalogo zgraditi počitniško hišo ali naselje, ki bo zadostilo zahtevnim potrebam sodobnega človeka. Crex Crex je postavljen v občutljivo okolje Cerkniškega jezera, kjer lahko obiskovalec vzpostavi popoln stik z naravo. 1.10.2007, Ljubljana, international competition dr.Špela Hudnik, prof.mag.Peter Gabrijelčič Projekt je bil izmed 232 oddanih izbran med 10 finalistov in na koncu prejel posebno omembo za senzibilen pristop. Razstava desetih finalistov je nato obiskala večino evropskih prestolnic.


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 55

Hotel s kongresnim centrom na Miklošičevi ulici Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Miklošičeva Ulica PIK III Poiskati je bilo treba zapostavljen prostor v Ljubljani in vanj postaviti sodoben hotel s kongresnimi dvoranami. Projekt ima introventiran koncept in v ulici vzpostavlja pokrit zunanji prostor za razne družabne dogodke. 20.06.2008 prof.mag.Peter Gabrijelčič

‘Patching Rijeka’ Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Mlaka - opuščena tovarna INA, Rijeka PIK 1/III Načrt urbanističnega razvoja v štirih fazah, povabljen študentski natečaj mestne občine Rijeka INA (Industrija nafte dd) se seli iz središča Rijeka v premestje in za sabo pušča območje 50ha, ki bo mestu dalo novo energijo. Kaj narediti z obstoječimi stavbami? Kakšen program mestu manjka? V ekipi smo projekt skušali razdeliti v štiri faze in ga s tem narediti realnejšega za izvedbo. 20.12.2008, Ljubljana doc.mag.Tadej Glažar

‘Park and ride’ Ljubljana Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Rondo Tomačevo, Ljubljana PIK 2/III, Garažna hiša Park & Bike Današnja mesta se z gostim prometom na cestah borijo na več ravneh. Ena od rešitev so P&B parkirne hiše, kjer dnevni migrant pusti avtomobil in se usede na avtobus ali kolo. Cilj naloge je bil analizirati potrebe po P&R(B) v Ljubljani in zasnovati serijo teh objektov na različnih lokacijah. 20.6.2009, Ljubljana James Njoo, gostujoči profesor

‘The house of sound’ Lokacija Tip projekta Opis

Datum in kraj nastanka Mentor

Rembrandtplein, Amsterdam deveti semester , izmenjava Amsterdam Cilj projekta ‘The house of sound’ je bil, na zelo prehodni lokaciji, zgraditi tri različne koncertne dvorane za točno določene skladbe. Nirvana - ‘‘Smells like teen spirit’’, J.Cage ‘‘4.33’’ in J.S.Bach ‘‘9 simphony’’ 10.6.2010, Amsteram, NL Jarrik Ouburg


56

Idea Main motive is to keep the square as public as possible. Rembrandt square concludes Amsterdam’s main shopping alley and serves as a resting point for tourists. Therefore it needs a lot of open area for people to sit down and relax. Therefore I simply lift up the square carpet and put the program underneath. In east-west direction there is a lifted square area with places to sit and observe the crowds and in north-south direction the building opens up with a transparent glass facade. Location and acess In the centre of Amsterdam Rembrandts plein is a highly crowded place. Daily 230 trams and 40 night busses stop at the square. Mostly it is all pedestrian zone sometimes even forbidden for bicycles. Only one road is dedicated to personal vehicles, but they are forbidden to stop at the square. Among pedestrians, tourists are the most important actors in the traffic. Access from the ring is not good. Coming to the concert with your own car is an option, since you have two parking garages close but inhabitants of Amsterdam are used to use public transport. Program Rembrandt plein is highly frequent but the existing content is por. It need’s more and ‘’House of sound’’ delivers just that. Entertainment, culture and interaction in one place. It includes two performance stages, experimental room that is open to passing public and an outside amphitheatric stairs for outside acts. Support program is simple with music shop, cafeteria and restaurant. But the entrance lobby can be used for many different occasions. 3000m of program facilities is placed under the square while at the same time the public area of the square is exactly the same as it was before the construction.


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 57


58

Main motive is to keep the square as public a people to sit down and relax. Therefore I simply

The House of Sound

In the centre of Amsterdam Rembrandts plein is one road is dedicated to personal vehicles, bu

Rembrandt plein is highly frequent but the stages, experimental room that is open to passin be used for many different occasions. 300

PUBLIC


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 59

http://www.academievanbouwkunst.nl Tutor: Jarrik Ouburg Author: Matic Pajnik

Idea as possible. Rembrandt square concludes Amsterdam's main shopping alley and serves as a resting point for tourists. Therefore it needs a lot of open area for y lift up the square carpet and put the program underneath. In east-west direction there is a lifted square area with places to sit and observe the crowds and in north-south direction the building opens up with a transparent glass facade.

Location and acess s a highly crowded place. Daily 230 trams and 40 night busses stop at the square. Mostly it is all pedestrian zone sometimes even forbidden for bicycles. Only ut they are forbidden to stop at the square. Among pedestrians, tourists are the most important actors in the traffic. Access from the ring is not good. Coming to the concert with your own car is an option, since you have two parking garages close but inhabitants of Amsterdam are used to use public transport.

Program existing content is por. It need's more and ''House of sound'' delivers just that. Entertainment, culture and interaction in one place. It includes two performance ng public and an outside amphitheatric stairs for outside acts. Support program is simple with music shop, cafeteria and restaurant. But the entrance lobby can 00m of program facilities is placed under the square while at the same time the public area of the square is exactly the same as it was before the construction.

Concert halls J. Cage 4.33' Public entrance

experience

Administration and service

Foyer

Bach concert hall

Cloakroom

Nirvana rock hall

Offices

Toilets

Support facilities

Meeting room

CafĂŠ

Toilets and showers

Canteen

Kitchen

Storage

Toilets

music library

Rehearsal

Server room Stock room

music shop storage space

rooms Artists entrance


Author: Matic Pajnik

60

http://www.academievanbouwkunst.nl Tutor: Jarrik Ouburg Author: Matic Pajnik

ground floor-1

1:400

ground floor

1:400


http://www.academievanbouwkunst.nl Tutor: Jarrik Ouburg Author: Matic Pajnik

Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 61

http://www.academievanbouwkunst.nl Tutor: Jarrik Ouburg Author: Matic Pajnik

sections s1 and s2

facades

1:400

1:500


+ 6.00m g+1

g+1

+ 3.00m

62

g

g occasional outer stage

+,0.00m

g-1

g-1 - 4.00m

s2

s1

+ 4.00m + 3.00m

new bus stations

+,0.00m

- 4.00m

sections s3 and s4

1:400


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 63 http://www.academievanbouwkunst.nl Tutor: Jarrik Ouburg Author: Matic Pajnik

s2

s1

+ 10.00m

+ 6.00m g+1

g+1

+ 3.00m

g

g occasional outer stage

+,0.00m

g-1

g-1 - 4.00m

s2

s1

+ 4.00m + 3.00m

new bus stations

+,0.00m

- 4.00m

sections s3 and s4

1:400


64

Nirvana, ‘’Smells like teen spirit’’ Amplified music is played in a bigger room with flat dancing area and a big stage. A lot of it’s program is carried out at night, therefore it is put under the ground floor level to ensure good acoustic isolation. It has a direct night entrance from outside for late-night parties and a day entrance with adaptable supporting facilities. Huge backstage and back-entrance ensure the best preparation for the artist. The shape of the ceiling forwards the sound to the back of the hall. Floor is covered with the same brick as outside. Available air volume per person is about 3m3.

J.Cage, 4’33’’ or ‘’silent passage’’ Building opens up this space to communicate with the passing pedestrians and cyclists. It makes them aware of the building and invites them to come to listen to a concert. The passage is coated with extremely good sound absorbing material and hits you with a surprise of unexpected acoustic experience. It has a clear beginning and end. It can also act as a performance stage for several experimental sound installations enforcing the passing public its massages.


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 65

J.S.Bach, ‘’Six suites for unaccompanied cello’’ Good acoustics is important for classical musical instruments, therefore a high volume (12m3 per person) with curved sealing directs the tones to the audience. Seats are also placed in a curved shape to ensure good eye contact between listeners and the performer. Sealing is hard concrete with deepenings of 20-40cm to ensure quality sound. The seats are wooden and coated soft to prevent the sound to bounce two times. Huge windows at the side can be partially opened so that the spectators and the performer can have a special feeling of playing to

the city. The hall is lifted from the ground level to show off its performances to crowds on the square. Off course the disturbing factors from outside can be prevented by acoustically isolated windows. As a pedestrian you will be able to sometimes see the concert and other times hear the concert.


66

Delavnice


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 67

Hitra cesta skozi Slovenj Gradec Lokacija Tip projekta Opis Datum nastanka Mentor

21 Slovenj Gradec delavnica Iskanje težav in rešitev ob izgradnji tretje razvojne osi, oziroma avtoceste na Koroško. 20.6.2008 prof.P.Gabrijelčič

Obvoznica Radlje Lokacija Tip projekta Opis Datum nastanka Mentor

Radlje ob Dravi delavnica Ob izgradnji obvoznice, je bilo potrebno predlagati rešitve za razvoj vaškega jedra. 20.6.2009 Rupert Gole asistent

Lesena gradnja Trondheim Lokacija Tip projekta Opis Datum nastanka Mentor

Trondheim, Norveška Erasmus intensive program Delavnica starih tehnologij gradnje z lesom. avgust 2007 prof.Tadeja Zupančič

Opečna gradnja Wintersvijk Lokacija Tip projekta Opis Datum nastanka Mentor

Wintersviyk, Nizozemska Erasmus intensive program Delavnica tehnologije gradnje z opeko. avgust 2008 prof.Tadeja Zupančič


68

Na pobudo mestne občine Slovenj Gradec je bila izvedena študentska delavnica, ki je iskala težave in rešitve ob načrtovani izgradnji tretje razvojne osi, oziroma avtoceste na Koroško. Potrebno je bilo treba analizirati vse možne variante tras, opozoriti oblasti na njihove slabosti in koristi. Analizirati je bilo treba lokacije za izvoze/ uvoze in predvideti njihovo število. Ob vseh spremembah, ki jih takšna avtocesta prinese, pa je bilo potrebno predlagati tudi spremembe občinskega prostorskega načrta.


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 69


URBANISTIČNO - ARHITEKTURNA DELAVNICA URBANISTIČNO - ARHITEKTURNA DELAVNICA

Radlje Radlje po po obvoznici obvoznici

Univerza v Ljubljani Fakulteta Arhitekturo Univerza vzaLjubljani Fakulteta za Arhitekturo

70

PROMET_analize Organizacija delavnice Osnovna pridobitev Radelj ob Dravi z obvoznico bo izboljšava prometnega omrežja. Zato je generalni del METODOLOGIJA delavnice posvečen prometu, iz katerega izhajajo ostale rešitve. Bistvena 1. UVODNA IZHODIŠČA IN USMERvloga obvoznice bo v preusmeritvi ITVE vsega tranzitnega prometa, tovornja- župan + strokovne službe kov in avtomobilov, ki niso namen- terensko delo jeni v mesto, mimo Radelj. S tem se - javnost: anketa med občani center sprosti pritiska obremenjene glavne ceste, ki ga do sedaj reže na 2. INKUBACIJA - OPREDELITEV KONpol in pojavijo se številni potenciali, CEPTA ki jih je potrebno čim bolje izkoristiti.

Obstoječe ceste. Shematsko.

B

8

10 B 17 25 19 25

80

10 B

DRAVOGRAD

15 bus

BS 50

primarna cesta glavna sekundarna cesta sekundarna cesta terciarna cesta trasa bodoče obvoznice št. parkirnih mest avtobus postaja bencinski servis potok

BS

3. DELO PO SKUPINAH Prometne analize so deljene na 4. REZULTATI - ZAKLJUČEK ugotavljanje trenutnega stanja ter DELAVNICE stanja po obvoznici. Tako se dobi primerjavo med trenutnim in bodočim, med tem, kar je in tem, kar POTREBE IN POTECIALI bo. Skozi opravljene analize so se pokazali v tem UREJANJA delu opredeljeni KONCEPT problemi, na katere smo v nadaljePROSTORA vanju iskali variantne rešitve.

MARIBOR

50

- modifikacija prometne ureditve (režim parkiranja, obvozi, nove povezave) - ureditev glavne ulice in trga - lifting fasad novejših objektov in historične kulise - umeščanje potrebnih in dodatnih Sedanji promet novih programov Shematsko. - oblikovanje vhoda mesto - razvoj turizma, povezave proti Dravi

NOVA DEJSTVA V PROSTORU PO IZGRADNJI OBVOZNICE - območje med obvoznico in naseljem predstavlja novo razvojno površino - sredinska komunikacija skozi Radlje postane razbremenjena tranzita DRAVOGRAD priložnosti za nove programe, ki prej niso bili mogoči zaradi tranzita, hrupa in varnosti - izboljša se pretočnot širšega tkiva naselja, kapilarne povezave postanejo prometno aktivnejše - aktivira se lahko dodate lokacije znotraj obstoječe pozidave - povezava zahodnega in vzhodnega dela naselja postane hitrejša (delitev funkcij v širšem območju naselja)

SKLOP C: ureditev centra - tlakovanje, ureditev obvoza, nove dejavnosti - prestavitev Marijinega znamenja, - sanacija vodotoka, navezava na jedro - lifting pročelij javnih objektov - širitev hotela - potencialne lokacije in organizacija parkiranja Pešec in kolesar. - prestavitev tržnice poti pešca in kolesarja

POSLEDIČNI UKREPI PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

obsto ječ struktu a grajena ra

obsto ječ struktu a grajena ra

obsto ječ struktu a grajena ra

problematičen odsek poti

SKLOP A: reanimacija prometne ureditve in opredelitev novih površin za MARIBOR pozidavo in notranji razvoj - nove povezave, obvozi - kolesarske poti, peš poti, povezave proti Dravi 50

100

250 m

N

SKLOP E: novi programi nove lokacije - alokacija stadiona - stanovanjska pozidava - programi za mlade - športi objekti - turizem, terme, gostinstvo - povezave proti Dravi

kolesarska pot ob Dravi

50

SKLOP B: oblikovanje glavne ulice celovita prenova fasad - obnovitev fasad ob glavni ulici, pločniki, prehodi, kolesarji itd.

Trenutno stanje Razvojni in koncept urejanja Trenutno ves programi tranzit, namenjen v ali skozi Radlje, prevzameprostora po izgradnji obvoznice glavna cesta skozi mesto. Ta je občutno preobremenjena in onemogoča živahnejše družabno življenje v centru. Pomembnejši delež prometa prevzameta še označeni glavni v mestocest polni sekundarni cesti, vmes pa- oblikovanje dvojni križvhoda omenjenih - reanimacija komplaksa omrežje sekundarnih in terciarnih prometnih povezav. dvorec-samostan

A

Bodoče stanje

Po izgraditvi obvoznice bo le-ta prevzela glavnino tranzita glavne ceste, povečal se bo pomen omenjenih glavnih sekunPark ki pelje mimo šole med darnih cest - vmesne horizontalne, glavno skozi center in obvoznico ter vertikalne, ki bo postala glavna mestna vpadnica. Celotno težišče prometa se po poP maknilo navzdol, proti obvoznici.

100

Po obvoznici.

C

- ureditev trga - ureditev parkirišc - obvozna trasa

- nova stanovanjska pozidava

B

8

10 B 25 17 19 25

80

10

DRAVOGRAD

15 bus

A

B BS 50

BS

B

N

250 m

Bodoče stanje.

B

- oblikovanje tematskega parka

N

250 m

SKLOP D: reanimacija kompleksa na predlagana B kolesarska pot B vhodu v mesto potok - kompleks graščine; povezava gradsamostan, zasnova tematskega parka, - oblikovanje vhoda v mesto - novi most čez cesto, povezava kompleksa s kolesarskimi in peš potmi proti jedru in proti Dravi

obsto ječ struktu a grajena ra

stadion

100

C

primarna cesta sekundarna cesta terciarna cesta št. parkirnih mest avtobus postaja bencinski servis potok

MARIBOR

D

P

P Parking P P

E gasilski dom plato za javne prireditve sejmišce

Golf

P

50

F

100

250 m

N

mešana raba, obrt, struktura nove pozidave univerzalni objekti

Promet po obvoznici.

A

Shematsko. obsto ječ strukt a grajena ura

KRIŽIŠCE DRAVOGRAD

obsto ječ strukt a grajena ura

stadion

- objekti in površine za špot, rekracijo - gostinstvo in turizem

obsto ječa gra strukt jena ura bodoča strukt grajena ura

obsto ječa gra strukt jena ura

bodoča strukt grajena ura

MARIBOR

- objekti in površine za špot, rekracijo - gostinstvo in turizem 50

AVTOR: Ožbe Turjak AVTORJI: Janez Novak, Marija Medved, Jože Zupančič

100

250 m

N


URBANISTIČNO - ARHITEKTURNA DELAVNICA URBANISTIČNO - ARHITEKTURNA DELAVNICA

Radlje Radlje po po obvoznici obvoznici

Univerza v Ljubljani

Fakulteta Arhitekturo Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 71 Univerza vzaLjubljani Fakulteta za Arhitekturo

Cesta skozi mesto Gasilski dom

Kaj se bo zgodilo cestnim omrežjem in kako se bo na novo razporedil promet, ko bodo Radlje dobile svojo težko pričakovano obvoznico? Kar se tiče ceste skozi mestno jedro, bodo nastale velike, predvsem pozitivne spredomprometa, v Radljahrazen je danes membe.Gasilski Tovornega dostvanih vozil, ne bo več. Število avtomobilov, ki bodo prepeljali mestno jedro se bo drastično zmanjšalo, saj je velika večina prometa skozi Radlje sedaj tranzitnega. Mestno jedro bo lahko utesnjennovo v centru mesta,Glavna kar ni optidobilo povsem podobo. mestna cesta pa bo postala prijazna ljudem in urejena za potrebe pešcev in ne bo več podrejena avtomobilom. Potrebna bo temeljita sanacija fasad. Obnovitev dotrajanih in malno za njegovo delovanje. ob lastnikov hiš. Ta investicija se zdi smiselna, saj ne bo več škodljivih izpušnih plinov. Predvsem bo v rokah lastnikov hiš, da obnovijo dotrajana Premik gasilskega poškodovanih pročelij bo predvsem vTik rokah in poškodovana pročelja. Glede na to, njem se nahaja cerkev, pred njo pa je to smiselna investicija. da škodljivih prometnih vplivov ne bo več, doma. manjši trg z nekdaj skoraj zaščitnim Pri novi ureditvi ceste skozi mesto je potrebno najprej pogledati celotno sliko in razisliti kakšen končni rezultat želimo. Ponujata se dve osnovni možnosti, ki se razlikujejo po učinku in predvsem po vloženem kapitalu za obnovo.znakom Radelj - kužnim znamenjem. Dogajanje ob cerkvi oziroma pred njo ni združljivo z dogajanjem pred sedanji gasilski dom ceste gasilskim domom, posebej ne z interA Rešitev vencijsko 1 prometna povezava potjo. Pozicija je logistično gasilskega doma neustrezna, ker se morajo gasilci ob DRAVOGRAD ŠIRJENJE CESTE posredovanju najprej prebiti Cesto standarniziramo na širino , ki jeskozi promet centra.velike Problem predstavlja primerna za današnje avtomodoma utesnbile. Za tudi to soširjenje potrebni kopi- vzaradi hrib in jenosti Na je ta skoraj nemogoča, nasilna širitev. nekaterih mestih je prosso že preozek, za današnje MARIBOR prehod tori medpahišami zatopotrebe so premajhni. potrebne rušitve in nadomestne

B

A

gradnje. (ne najboljša rešitev)

Naš predlog je premakniti gasilski dom na logistično ustrezno lokacijo s primernimi prometnimi povezavami ter zadosti prostora za vse pripadajoče ob-gasilske dejavnosti. SG

MB

OBVOZNICA, MB

50 100

250 m

N

Varianta A.

Po prvi varianti bi gasilski dom premaknili na samo križišče med obvoznico in glavno vpadnico. Ta možnost se zdi najbolj idealna saj ima največ prednosti. Navezava same lokacije je predlogi ureditve ceste skozi mesto PREMINJANJE PROFILA direktna na glavno vpadnico, kar pomeni odlične prometne CESTE povezave tako v primeru posredovanja hitra preureditev velikih v centrubrez mesta kotrušenj ob nizki stroški tudi investicije Hiše lahko pustimo nedotaknjene, intervenciji izven mesta. Na poziciji je zadosti prostora za dvig kvalitete bivanja vendar popolnoma spremenimo policijsko postajo, ki bi se z gasilskim domom smiselno povvelik in hiter učinek pravila igre. ezala Ker avtomobilov ni več v intervencijsko kombinacijo. Omogočenega je dovolj veliko, postavimo na prvo mestoki ga gasilci potrebujejo za vaje in priredokoliškega prostora, pešca. Zdaj je glavni in pa vsestrateškost se prilitve. Pravon tako lokacije postavi gasilski dom s agaja njemu.poudarjeno Avto dobi tlakovano vertikalo stolpa v vlogo simbola vstopa v mesto. vozišče, kar ga upočasni. Ob cesti se zgradita dva kolesarska pasova in pločnik. Kjer je zaradi hišne zazidave prehod zožan, se zoža cesta in ne A pločnik. Tako pešec in kolesar ostaneta varna. Prehodi za pešce niso spuščeni, temveč mora na teh mestih avto zapeljati če ležeči policaj. Takšna ureditev je prijazna tudi otrokom, kolesarjem in invalidom. Mestno 2 jedro se lahko popolnoma zapre in 1 uredi z obvozi. To je dobra rešitev, vendar je možna le ob predvidenem močnem upadu motornega prometa. Rešitev 2

11

13

1

2

vstop v območje umirjenega prometa

gasilski do

6

7

8

4

39

1 cestni profil zajema kolesarska

3

4

12

11

nasilna širitev ceste ni potrebna, saj je to območje umirjenega prometa brez tovornjakov

12

1_vhod + stopnišče, 2_hodnik, 3_skladiščenje in popravilo cevi, mo že n d o sto p d o g a ra že4_stolp za sušenje cevi, 5_komunikacijska soba, 6_hramba o b vo z me stn e g a je d ra N oblačil, 7_hramba opreme, 8_kopalnica + sanitarije, 9_garderoba, 250 m 10_garažna hala, 11_zunanji pokrit prostor za pranje in pripravo vozil, 12_parkirni prostori, 13_dvorišče

50 100

Situacija A.

N

25 m

Tloris pritličja A.

7

6

pasova in pločnik

4

10 20 10

OBVOZNICA, MB

zapuščene objekte se odstrani

5

kjer je zaradi obstoječ 2 zazidave potrebna zožitev, se zoža cestišče3in ne pločnik - tako pešec ostane 12 varen

tovorni promet je že premaknjen na obvoznico, tu ima sedaj pešec prednost pred avtomobili

m

mo že n d o sto p d o g a ra že

SG

10

policijska postaja

s podvozom in garažno hišo se omogoči ureditev kvalitetnega javnega prostora

propadle fasade se ustrezno sanira in obnovi

izhod iz območja umirjenega prometa

6

6

7

10

12

11

PREMINJANJE PROFILA CESTE IN Varianta B. OBNOVA FASAD Lokacija označena z B je bolj utesnjena, s slabšimi prometnimi

gasilski dom

povezavami in na manjši parceli kot možnost A. Kljub temu bi se tudi tukaj dalo vzpostaviti boljše pogoje za delovanje gasilskega doma kot so trenutni.

Fasade.

Gasilski dom svojimi fasadami, posebej zaradi višine stolpa pomembno soustvarja podobo mesta. Zato je pomembno, da se oblikovanju teh in vseh fasad stavb neposredno ob obvoznici posveti posebno pozornost, saj bodo ravno te fasade tvorile novo podobo Radelj.

6 1

3

2 4

5

10 20

25 m

N

kamniti tlak

Situacija B.

AVTOR: Matic Pajnik AVTOR: Ožbe Turjak

50 100

250 m

N

Tloris pritličja B.

MB

1_predprostor, 2_garderoba, 3_sanitarije, 4_skladišče, 5_stolp, 6_garaže


72

Risbe


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 73

Prostoročno risanje Motiv 1 Motiv 2 Tehnika Datum in kraj nastanka Mentor

Barvne študije Motiv 1 Motiv 2 Tehnika Datum in kraj nastanka Mentor

Skiciranje Motiv 1 Motiv 2 Tehnika Datum in kraj nastanka Mentor

21 Detajl omare Stol Svinčnik 20.06.2006, Ljubljana prof.Janez Suhadolc

22 Čoln na morju Rovinj Akvarel 30.04.2008, Rovinj prof.Jurij Kobe, doc.mag.Tomaž Novljan

21 ... ... Kemijski svinčnik 20.03.2010, Ljubljana prof.Marjan Ocvirk


74


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 75


76


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 77


78


Matic Pajnik I Fakulteta za Arhitekturo I Univerza v Ljubljani 79


80

Portfoli, Matic Pajnik, architect  
Portfoli, Matic Pajnik, architect  

Portfoli, Matic Pajnik, architect

Advertisement