Page 1

1


2


3


1920.05.18 - w Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła; jego rodzice: Karol Wojtyła oraz Emilia z Kaczorowskich 1920.06. 20 - chrzest Karola Józefa Wojtyły w kościele pod wezwaniem Ofiarowania NMP w Wadowicach 1926 wrzesień - rozpoczęcie nauki w klasie I Publicznej Szkoły Powszechnej 7-klasowej Męskiej im. Marcina Wadowity w Wadowicach 1929.04.13 - śmierć matki Emilii z Kaczorowskich Wojtyłowej 1929.05. 25-24 - spowiedź i I Komunia Święta 1930 czerwiec - Karol Wojtyła zdał egzamin do Państwowego Gimnazjum im. Marcina Wadowity w Wadowicach 1930-1938 - nauka w Państwowym Gimnazjum im. M. Wadowity 1938 maj/ kwiecień - egzamin dojrzałości 4


1938.05.03 - Karol Wojtyła przyjął z rąk ks. metropolity krakowskiego Adama Stefana Sapiehy Sakrament Bierzmowania i otrzymał imię Hubert 1938. 07.17 -06.20 - służba pracy w 7 batalionie 9 Kompanii Junackich Hufców Pracy w Zubrzycy Górnej 1938 lato - Karol Wojtyła przenosi się wraz z ojcem do Krakowa 1938-1946 - studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, wybuch wojny, praca w krakowskim „Solvayu” i kamieniołomach na Zakrzówku; studia w tajnym seminarium duchownym 1941.02.08 - śmierć ojca 1946.01.11 - święcenia kapłańskie z rąk ks. kardynała Adama Stefana Sapiehy 1948- 1946 - studia na Papieskim Uniwersytecie Angelicum w Rzymie 1949-1948 - wikariusz w Niegowici 5


1951-1949 - wikariusz w parafii św. Floriana w Krakowie 1958.07.08 - nominacja na biskupa pomocniczego w Krakowie 1958.09.28 - konsekracja biskupia w katedrze wawelskiej 1962-1965 - udział w I Soborze Watykańskim 1963.12.30 - mianowanie ks. bp Karola Wojtyłę arcybiskupem metropolitą Krakowskim 1967.06.26 - wręczenie arcybiskupowi Karolowi Wojtyle przez Papieża Pawła VI w Watykanie nominacji kardynalskiej 1969-1977 - udział w Synodzie Biskupów 1978. 08.06 - śmierć papieża Pawła VI 1978. 09.05-08.12 - udział w pogrzebie papieża Pawła VI, udział w konklawe i wyborze Jana Pawła I 1978.09. 29/28 - śmierć papieża Jana Pawła I 6


1978.10.16 - wybór na papieża - Jana Pawła II 1978. 10.22 - inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II 1979 r. - pierwsza podróż apostolska do Meksyku i na San Domingo (od 25 stycznia do 1 lutego). W ciągu swego pontyfikatu Jan Paweł II odbył już 91 pielgrzymek do wielu krajów na wszystkich kontynentach. Od 2 do 10 czerwca pierwsza podróż apostolska do Polski. Ojczyznę Papież odwiedził jeszcze siedmiokrotnie (w 1983 r., w 1987 r., w 1991 r. dwa razy, w 1995 r., w 1997 r. i w 1999 r.), goszcząc we wszystkich polskich diecezjach. Rozpoczęcie oficjalnego dialogu teologicznego katolicko-prawosławnego ogłoszeniem 30 listopada wspólnie z patriarchą ekumenicznym Konstantynopola

Dimitriosem I decyzji o ustanowieniu Komisji Mieszanej KatolickoPrawosławnej do Dialogu Teologicznego. W pierwszym roku swego pontyfikatu Jan Paweł II przyjął na audiencji m.in. Prymasa Polski kard. S. Wyszyńskiego, Sekretarza Generalnego ONZ, prawosławną delegację Patriarchatu Konstantynopola oraz Matkę Teresę z Kalkuty.

7


1981 r. - zamach na życie Ojca Świętego 13 maja podczas środowej audiencji ogólnej. 1985 r. - uroczyste obchody Międzynarodowego Roku Młodzieży i spotkanie z ponad 300 tys. młodych z całego świata. Ustanowienie Międzynarodowego Dnia Młodzieży, obchodzonego odtąd każdego roku w Niedzielę Palmową. 1986 r. - wizyta w Asyżu z okazji Światowego Dnia Modlitwy o Pokój, obchodzonego z udziałem przedstawicieli 13 religii świata. 1992 r. - oficjalna prezentacja Katechizmu Kościoła Katolickiego. 1993 r. - obchody I Światowego Dnia Chorego 11 lutego w Lourdes. Odtąd jest on obchodzony co roku. 1998 r. - podróż apostolska na Kubę od 21 do 26 stycznia. Świętowanie 20. rocznicy pontyfikatu z udziałem licznych rzesz pielgrzymów z Polski, przedstawicieli polskiego Episkopatu i władz państwowych. 8


1999 r. - inauguracja obchodów Jubileuszu 2000 lat chrześcijaństwa otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice św. Piotra w noc Bożego Narodzenia. 2000 r. - pielgrzymka do źródeł wiary w Roku Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa, czyli do Egiptu, Jordanii i Ziemi Świętej. 2005.04.02 - godz. 21.37 Jan Paweł II odchodzi do domu Pana 2005.05.13 - papież Benedykt XVI ogłasza rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II 2007.04.02 - zakończenie etapu diecezjalnego procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II 2009.05.13 - uznanie heroiczności cnót Jana Pawła II - rozpoczęcie kolejnego etapu procesu beatyfikacyjnego papieża Polaka 2011.05.01 - Beatyfikacja Ojca Świętego Jana Pawła II

9


Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty.

10


TWÓRCZOŚĆ 11


Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze.

Osoba i czyn. Zagadnienie podmiotu moralności.

Tryptyk rzymski (poemat).

Dar i Tajemnica.

Elementarz etyczny.

Aby Chrystus się nami posługiwał. Pamięć i tożsamość . Miłość i odpowiedzialność. 12


13


• Order Orła Białego • Godność Doctora honoris causa m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. • Człowiek Roku 1994 magazynu „Time” • W roku 2000 Jan Paweł II został honorowym członkiem drużyny Harlem Globetrotters. • Honorowy obywatel Rzymu. • Jan Paweł II jest także honorowym obywatelem wielu polskich miast.

14


15


• liczne pielgrzymki (zagraniczne oraz parafii we Włoszech), • zwyczaj całowania ziemi kraju, do którego przybywał z pielgrzymką, • msze święte dla wielkich tłumów, organizowane na stadionach, lotniskach, placach itp., • wygłaszanie całych homilii lub choćby krótkich sentencji w języku kraju, do którego przybywał z pielgrzymką (porozumiewał się swobodnie w językach: polskim, włoskim, francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, łacinie i klasycznej grece),

• udział zespołów folklorystycznych w czasie mszy,

16


• spotkania z duchownymi innych wyznań oraz odwiedziny świątyń różnych religii (chrześcijańskich oraz niechrześcijańskich), • udział w przedsięwzięciach artystycznych: koncertach, występach zespołów, projekcjach filmowych, • prywatne spotkania z wiernymi, • bezpośrednie spotkania z ludźmi w trakcie pielgrzymek, • żarty i bezpośredniość w kontaktach z ludźmi.

17


18


19


20


21


22


http://www.gim1.polkowice.pl/patron/dziela.html http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/845654,pomorze-pamieta-o-polskim-papiezu-wplanach-spotkania-msze,id,t.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II http://www.google.pl/imgres?q=JAN+PAWE%C5%81+II+ZDJ%C4%98CI&hl=pl&sa=X&biw=1152&bih=730&tb m=isch&prmd=imvnso&tbnid=YbwQ12HY6Hu2M:&imgrefurl=http://szkolakonary.edupage.org/text9/&docid=Hv57UHBnhCGQ6M&imgurl =http://szkolakonary.edupage.org/files/jan_pawel_II_zdjecie.jpg&w=450&h=300&ei=oXxwULTDIek4ASjiIDAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=359&vpy=393&dur=258&hovh=183&hovw=275&tx=112&ty=113 &sig=115950938514850819130&page=1&tbnh=150&tbnw=204&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:7,s:0,i:94

http://wyborcza.pl/beatyfikacja/5,114291,3250417,Jan_Pawel_II___zdjecia_prywatne.html?i =16 http://www.google.pl/imgres?q=JAN+PAWE%C5%81+II+ZDJ%C4%98CI&start=39&hl=pl&sa=X&biw=1152&bih=730& tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=B8mVUWy4QKW_hM:&imgrefurl=http://wiadomosci.dziennik.pl/beatyfikacjajana-pawla-II/galeria/326322,1,najwiekszy-portret-jana-pawla-ii-mozesz-na-nim-byc-galeriazdjec.html&docid=nnlqCb2xzluGmM&imgurl=http://5.s.dziennik.pl/pliki/1896000/1896845-papiez-jan-pawel-ii643482.jpg&w=643&h=482&ei=o3xwUI7jFKvU4QSY9IH4Bg&zoom=1&iact=rc&dur=347&sig=11595093851485081913 0&page=3&tbnh=154&tbnw=194&ndsp=20&ved=1t:429,r:24,s:39,i:92&tx=119&ty=82 23


http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TH/THO/wojtyla_daty.html

http://portalwiedzy.onet.pl/130312,,,,kalendarium_zycia_karola_wojtyly,haslo.html http://polskalokalna.pl/wiadomosci/mazowieckie/warszawa/news/j an-pawel-ii-swiety-az-po-krance-ziemi,1495765,4399

http://serwisy.gazeta.pl/jp2/5,72541,3250417.html?i=8 http://www.google.pl/imgres?q=JAN+PAWE%C5%81+II+ZDJ%C4%98CI&start=274&hl=pl&sa=X &biw=1152&bih=730&addh=36&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=8x75tdvmAurSpM:&imgref url=http://tvp.info/informacje/polska/ja-na-nowo-goodkrywam/4403972&docid=Cf05PLSG11FSFM&imgurl=http://s.v3.tvp.pl/images/5/d/a/uid_5da e724e9e588d2e02c1704f2193d9331303748784190_width_700_play_0_pos_3_gs_0.jpg&w=7 00&h=525&ei=XxwUJe_DMbb4QSy_YGoAw&zoom=1&iact=rc&dur=249&sig=115950938514850819130&pag e=14&tbnh=161&tbnw=198&ndsp=20&ved=1t:429,r:34,s:274,i:302&tx=135&ty=68

http://www.google.pl/imgres?q=JAN+PAWE%C5%81+II+ZDJ%C4%98CI&start=235&hl=pl&sa=X&bi w=1152&bih=730&addh=36&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=18rgrUTcwfGzSM:&imgrefurl=http ://torun.naszemiasto.pl/artykul/842770,mobilne-muzeum-jana-pawla-ii-wyruszy-w-podroz-popolsce,id,t.html&docid=32QVkihsp60hM&imgurl=http://d.naszemiasto.pl/k/r/fc/47/4d946c985c83c_o.jpg&w=600&h=777 &ei=XxwUJe_DMbb4QSy_YGoAw&zoom=1&iact=rc&dur=303&sig=115950938514850819130&page=1 2&tbnh=163&tbnw=132&ndsp=20&ved=1t:429,r:36,s:235,i:184&tx=61&ty=89

24


25

prezentacja  

prezentacja

prezentacja  

prezentacja

Advertisement