Page 1

Sint-Jan Berchmans College Kasteelstraat 12 8580 AVELGEM college@sjb-avelgem.be www.sjb-avelgem.be

Gezamenlijke GIP-bundel Door Emeline Delepierre, Lukas Gaeremynck en Mathy Lippens

0


1


Sint-Jan Berchmans College Kasteelstraat 12 8580 AVELGEM college@sjb-avelgem.be www.sjb-avelgem.be

Gezamenlijke GIP-bundel Door Emeline Delepierre, Lukas Gaeremynck en Mathy Lippens

2


3


1. Woord vooraf De GIP is een verplicht onderdeel in het zesde jaar TSO. Wij studeren bijna af in de richting handel dus was het ook logisch dat de GIP draaide rond werken in een bedrijf. Zo hebben we ook een oefenfirma ‘Sport2day’ opgericht. Iedere week werkten we in onze oefenfirma om zo beter het bedrijfsleven te leren kennen. We kregen ook andere opdrachten buiten de oefenfirma. Deze waren ofwel in groep of individueel. Wij hebben een heel schooljaar samengewerkt. Graag willen wij ook onze GIP-mentor, Dorine Mahieu, bedanken die ons zeer goed begeleidt heeft en onze klastitularis, Marie-Christine Degezelle

4


2. Inhoudsopgave 1.

Woord vooraf....................................................................................................................... 4

2.

Inhoudsopgave.................................................................................................................... 5

3.

Gezamenlijke deelopdrachten ............................................................................................ 6 3.1.

Assortiment en catalogus ............................................................................................ 6

3.1.1.

Nederlandse catalogus ........................................................................................ 6

3.1.2.

Franse catalogus ................................................................................................ 33

3.2.

Promotiecampagne ................................................................................................... 40

3.2.1.

Nederlandse folder ............................................................................................. 40

3.2.2.

Franse folder ...................................................................................................... 41

3.3.

Analyse van de jaarrekening ..................................................................................... 42

3.3.1.

De jaarrekening van Foot Locker ....................................................................... 42

3.3.2.

Berekeningen o.b.v. de jaarrekening ................................................................. 45

3.3.3.

De verticale analyse van de jaarrekening .......................................................... 47

3.3.4.

Horizontale analyse van de jaarrekening........................................................... 50

5


3. Gezamenlijke deelopdrachten 3.1. Assortiment en catalogus 3.1.1. Nederlandse catalogus

6


INLEIDING Wij zijn een groeiende, dynamische en jonge onderneming die allerlei sportartikelen verkoopt. Bij ons kunt u terecht voor uw favoriete sport! Als u wil kan u meteen uw goederen bestellen. In deze catalogus kan u al onze artikelen bekijken. Wij hebben voor elk wat wils en weten dus zeker dat u bij Sport2day de beste sportartikelen die bij u passen kan kopen!

7


ONZE GEGEVENS Sport2day Kasteelstraat 12 8580 AVELGEM Telefoon: 056 64 65 03 14 Fax: 056 64 82 69 E-mail: Sport2day@gmail.com

8


INHOUDSOPGAVE - Balsporten o Voetbal ..........................................................................................p. 5 o Basketbal ......................................................................................p. 9 - Zwemsporten o Zwemmen ...................................................................................p. 13 o Surfen .........................................................................................p. 16 - Slagsporten o Tennis .........................................................................................p. 19 o Tafeltennis ..................................................................................p. 23 Verkoopsvoorwaarden ......................................................................p. 26 Bestelbon .........................................................................................p. 27

9


VOETBAL

10


11


12


13


BASKETBAL

14


15


16


17


ZWEMMEN

18


19


20


SURFEN

21


22


23


TENNIS

24


25


26


27


TAFELTENNIS

28


29


30


VERKOOPSVOORWAARDEN 

Onze factuur dient betaalt te worden op de afgesproken termijn van 30 dagen.

Onze factuur moet contant betaald worden indien er op voorhand geen melding van overschrijving is geweest.

Als er zich een probleem voordoet met één of meerdere van onze artikelen die u hebt aangekocht, liefst ons dan te verwittigen binnen 2 weken na ontvangst.

Indien u de factuur niet op tijd betaald, zullen wij 10% meer rekenen op het eindbedrag van de factuur.

Wij zijn niet verantwoordelijk als goederen beschadigd bij u aankomen als u geen gebruik maakt van onze transportdienst.

Onze goederen dienen in ontvangst genomen te worden bij aankomst, de vervoersdocumenten dienen als overeenkomst bij mogelijke problemen.

Onze kortingen gelden enkel zoals vermeld staat op de factuur.

Onze leveringstermijnen kunnen aangepast worden aan de klant, indien dit op voorhand vermeld wordt.

31


BESTELBON

Aanspreking __________________Naam ______________________________________ Voornaam _______________________________________________________________ Adres __________________________________________________________________ Postcode ______________ Plaats ____________________________________________ Telefoon ______________ Geboortedatum _____________________________________ Bestelnummer(s) x aantal __________________________________________________ _______________________________________________________________________ E-mail __________________________________________________________________ Bank (IBAN) _____________________________________________________________ Datum ________________ Handtekening ______________________________________ Alle bedragen in deze catalogus zijn inclusief 21 % BTW. Deze bon sturen naar: Sport2day, Kasteelstraat 12, 8580 AVELGEM U kunt ook onze online bon op www.sport2day.be invullen! Of u kunt natuurlijk ook deze bon faxen naar 056 64 82 69, of versturen via e-mail naar Sport2day@gmail.com.

32


3.1.2. Franse catalogus Voor deze opdracht moest elke groep een deeltje van de gekozen Nederlandse catalogus vertalen. Hieronder is het stukje dat door ons vertaald is te vinden:

33


Gadgets spĂŠciaux

34


Dionée attrape-mouches – Plante carnivore La dionée attrape-mouches est une véritable plante carnivore. Elle attire les mouches et les avale, tout comme les petits vers et à maturité, elle mange même des petites grenouilles. La plante a besoin de 4 à 6 semaines pour se développer et après vous pouvez la planter dans le jardin. Tous vos voisins verront quelles plantes dangereuses vous avez chez vous ! Inclus : 3 sets pour faire pousser des plantes carnivores (environ 15 graines) 3 tablettes de compost, 3 mini pots en terracotta, des graines pour la dionée attrape-mouches et des instructions pour faire pousser la plante. Prix : € 29,95 Numéro d’article : S2D-0014

35


Réfrigérateur USB Profitez en travaillant sur votre PC d'une délicieuse canette bien fraîche. Ce réfrigérateur USB permet de réfrigérer une canette. Il refroidit votre canette de 330 ml en 5 minutes. Vous branchez le réfrigérateur à votre ordinateur par le biais d’une connection USB et vous obtenez une délicieuse boisson bien fraîche. Prix : € 29,95 Numéro d’article : S2D-0015

36


NOTEBOOK HAMBURGER    

Carnet hamburger, 40 pages, papier quadrillé taille : 13 cm x 13 cm (o,5 cm d’épaisseur)

Prix : € 6,90 Numéro d’article : S2D-0016

37


Lunettes de soleil avec lecteur MP3 intégré   

5 heures de musique, 3 heures de chargement, 2 GB de mémoire interne

Le set comprend : une paire de lunettes de soleil avec MP3, un étui rigide, un chiffon et un câble de chargement Lunettes avec lecteur MP3 Prix : € 19,90 Numéro d’article : S2D-0017

38


« Pas de moniteur de fréquence cardiaque pour Philippe Gilbert, mais une ICE-WATCH très mode! »

Ice- Watch “Gilbert” Prix : € 84,95 Couleur : Blanc/Rouge ou Rouge Numéro d’article : S2D-0017

39


3.2. Promotiecampagne 3.2.1. Nederlandse folder Buitenkant folder:

Binnenkant folder:

40


3.2.2. Franse folder Buitenkant folder:

Binnenkant folder:

41


3.3. Analyse van de jaarrekening 3.3.1. De jaarrekening van Foot Locker

2010

2009

2008

2007

ACTIVA VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemings verhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden grond- en hulpstoffen bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

2 839 290,00

2 223 017,00

2 501 504,00

2 842 368,00

0,00 335 057,00 2 052 776,00 0,00 22 344,00 529 649,00 0,00 1 500 784,00 0,00 451 457,00 0,00 0,00 0,00

0,00 262 925,00 1 545 675,00 0,00 0,00 65 440,00 0,00 1 480 235,00 0,00 414 417,00 0,00 0,00 0,00

0,00 335 076,00 1 752 011,00 0,00 0,00 142 684,00 0,00 1 609 327,00 0,00 414 417,00 0,00 0,00 0,00

0,00 425 851,00 1 997 129,00 0,00 0,00 232 241,00 0,00 1 764 888,00 0,00 419 388,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 451 457,00 0,00 451 457,00

0,00 0,00 414 417,00 0,00 414 417,00

0,00 0,00 414 417,00 0,00 414 417,00

0,00 0,00 419 388,00 0,00 419 388,00

11 427 586,00 11 067 175,00 10 038 482,00 13 473 697,00 0,00 0,00 7 424 530,00 7 424 530,00 7 424 530,00 0,00 2 831 855,00 2 508 207,00 323 648,00 0,00 0,00 565 651,00 605 550,00

0,00 0,00 7 236 416,00 7 236 416,00 7 236 416,00 0,00 2 925 965,00 2 216 864,00 709 101,00 0,00 0,00 375 852,00 528 942,00

0,00 0,00 7 051 273,00 7 051 273,00 0,00 0,00 1 878 863,00 1 525 626,00 353 237,00 0,00 0,00 597 245,00 511 101,00

0,00 0,00 6 894 873,00 6 894 873,00 0,00 0,00 4 980 857,00 4 882 541,00 8 316,00 0,00 0,00 1 200 461,00 487 506,00

14 266 876,00 13 290 192,00 12 539 986,00 16 316 065,00

42


2010 2009 PASSIVA EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves A. Wettelijk reserve C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN

VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen C. Handelsschulden 1. Leveranciers D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

2007

10 209 202,00

12 048 604,00

11 292 578,00

10 668 753,00

8 165 489,00 8 165 489,00 452 186,00 452 186,00 0,00 0,00 1 591 527,00 0,00

8 165 489,00 8 165 489,00 419 156,00 419 156,00 0,00 0,00 3 463 959,00 0,00

8 165 489,00 8 165 489,00 381 354,00 381 354,00 0,00 0,00 2 745 735,00 0,00

8 165 489,00 8 165 489,00 350 163,00 350 163,00 0,00 0,00 2 153 101,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4 057 674,00

1 241 588,00

1 247 408,00

5 647 312,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3 868 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243 808,00 243 808,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 849,00 206 849,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1 013 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 161,00 317 161,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5 459 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304 190,00 304 190,00 0,00

1 124 657,00

793 399,00

696 290,00

655 790,00

221 518,00 903 139,00 2 500 000,00 189 209,00

198 742,00 594 657,00

192 789,00 503 501,00

241 341,00

233 957,00

247 815,00 407 975,00 4 500 000,00 187 332,00

14 266 876,00

13 290 192,00

12 539 986,00

16 316 065,00

VII. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten

SCHULDEN

2008

43


RESULTATENREKENING I. Bedrijfsopbrengsten A. Omzet B. Wijziging in de voorraad goederen in bew erking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -)

2010

2009

2008

2007

€ 27 923 907,00 € 27 035 961,00 € 27 097 207,00 € 27 724 723,00 27 923 907,00 27 035 961,00 27 069 609,00 27 641 266,00 - 706 000,00

341 000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 26 967 371,00 17 745 000,00 17 933 114,00 - 188 114,00 4 120 260,00 4 415 505,00

0,00 0,00 26 113 064,00 17 505 000,00 17 690 143,00 - 185 143,00 4 058 371,00 3 850 967,00

0,00 27 598,00 26 473 042,00 18 145 000,00 18 301 400,00 - 156 400,00 3 687 389,00 3 901 834,00

0,00 83 457,00 25 948 414,00 18 360 000,00 18 641 436,00 - 281 436,00 3 393 409,00 3 430 045,00

D. Afschrijvingen en w aardeverminderingen op oprichtingskosten, op IVA en MVA E. Waardeverminderingen op voorraden,biu en handels- (+) toevoeging (-)terugneming vorderingen

485 060,00

537 153,00

607 302,00

600 204,00

0,00

0,00

0,00

0,00

F. Voorzieningen voor risico's en kosten

0,00 201 546,00 956 536,00 8 792,00 0,00 8 792,00 0,00 80 078,00 0,00

0,00 161 573,00 922 898,00 26 167,00 0,00 36 167,00 0,00 74 250,00 0,00

0,00 131 517,00 624 165,00 193 759,00 0,00 193 744,00 15,00 66 498,00 0,00

0,00 164 756,00 1 776 309,00 235 089,00 0,00 234 952,00 137,00 103 325,00 0,00

0,00 80 078,00

0,00 74 250,00

0,00 66 498,00

0,00 103 325,00

885 250,00

884 815,00

751 426,00

1 908 073,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 29 822,00 0,00 0,00 0,00 29 822,00 855 428,00 0,00 0,00 194 830,00 194 830,00

0,00 0,00 18 518,00 0,00 0,00 0,00 18 518,00 866 297,00 0,00 0,00 110 271,00 110 271,00

0,00 0,00 2 982,00 0,00 0,00 0,00 2 982,00 748 444,00 0,00 0,00 124 619,00 295 651,00

0,00 0,00 2 584,00 0,00 0,00 0,00 2 584,00 1 905 489,00 0,00 0,00 543 772,00 543 771,00

0,00

0,00

171 032,00

0,00

660 598,00 660 598,00

756 026,00 756 026,00

623 825,00 623 825,00

1 361 717,00 1 361 717,00

C. Geproduceerde vaste activa D. Andere bedrijfsopbrengsten

II. Bedrijfskosten ( - ) A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 1. A anko pen 2. Wijzigingen in de vo o rraad (to ename -, afname +)

B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

G. Andere bedrijfskosten

III. Bedrijfswinst ( + ) IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten

V. Financiële kosten ( - ) A. Kosten van schulden B. w aardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord C. Andere financiële kosten

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting (+) VII. Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van w aarde verminderingen op IVA E. andere uitzonderlijke opbrengsten

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) Waardeverminderingen op financiële vaste activa voorzieningen voor uitz risico's en kosten andere uit kosten Minderw aarden bij de realisatie van vaste activa

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen A. Ontrekking aan de uitgestelde belastingen B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen

X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + ) A. Belastingen ( - ) B. Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen van belastingen

XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

44


3.3.2. Berekeningen o.b.v. de jaarrekening 2010 Liquiditeit in ruime zin

2009

2008

2007

2,82

8,91

8,05

2,40

Totaal

7 424 530,00 2 831 855,00 0,00 565 651,00 605 550,00 11 427 586,00

7 236 416,00 2 925 965,00 0,00 375 852,00 528 942,00 11 067 175,00

7 051 273,00 1 878 863,00 0,00 597 245,00 511 101,00 10 038 482,00

6 894 873,00 4 980 857,00 0,00 1 200 461,00 487 506,00 13 563 697,00

Totaal

3 868 465,00 189 209,00 4 057 674,00

1 000 247,00 241 341,00 1 241 588,00

1 013 451,00 233 957,00 1 247 408,00

5 459 980,00 187 332,00 5 647 312,00

0,99

3,09

2,39

0,31

Totaal

2 831 855,00 0,00 565 651,00 605 550,00 4 003 056,00

2 925 965,00 0,00 375 852,00 528 942,00 3 830 759,00

1 878 863,00 0,00 597 245,00 511 101,00 2 987 209,00

4 980 857,00 0,00 1 200 461,00 487 506,00 6 668 824,00

Totaal

3 868 465,00 189 209,00 4 057 674,00

1 000 247,00 241 341,00 1 241 588,00

1 013 451,00 233 957,00 1 247 408,00

5 459 980,00 16 316 065,00 21 776 045,00

10 209 201,00 14 266 875,00 71,56 %

12 048 603,00 13 290 192,00 90,66 %

11 292 578,00 12 539 986,00 90,05 %

10 668 753,00 16 316 065,00 65,39 %

2010 660 598,00 10 209 201,00 6,47 %

2009 756 026,00 12 048 603,00 6,27 %

2008 623 825,00 11 292 578,00 5,52 %

2007 1 361 717,00 10 668 753,00 12,76 %

€ 956 536,00 € 1 441 596,00

€ 922 897,00 € 1 460 050,00

€ 624 165,00 € 1 231 467,00

€ 1 776 309,00 € 2 376 513,00

485 060,00 660 598,00 1 145 658,00

537 153,00 756 026,00 1 293 179,00

607 302,00 623 825,00 1 231 127,00

600 204,00 1 361 717,00 1 961 921,00

Vlottende activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

Vreemd vermogen op KT IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen

Liquiditeit in enge zin Vlottende activa VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

Vreemd vermogen op KT IX. Schulden op ten hoogste één jaar X. Overlopende rekeningen

Eigen vermogen Totaal vermogen

Solvabiliteit

Winst van het boekjaar Eigen vermogen

Rendabiliteit EBIT EBITDA Afschrijvingen en waardeverminderingen Winst na belastingen

Cashflow

45


2010 € 2 362 535,50 € 2 508 207,00 € 2 216 864,00

Gemiddelde verleend klantenkrediet

Vorderingen huidig boekjaar Vorderingen vorig boekjaar Bedrijfsopbrengsten Gemiddelde klantenkrediet exclusief btw

14,30 26 dagen

17,48 21 dagen

10,23 36 dagen

€ 7 330 473,00 € 7 236 416,00 € 7 424 530,00

€ 7 143 844,50 € 7 051 273,00 € 7 236 416,00

€ 6 973 073,00 € 6 894 873,00 € 7 051 273,00

Aantal dagen verleend klantenkrediet Gemiddelde voorraad

voorraad begin van het boekjaar voorraad einde van het boekjaar

€ 26 967 371,00 € 26 113 064,00 € 26 473 042,00 3,68 99 dagen

3,66 100 dagen

3,80 96 dagen

2010 € 225 328,50 € 243 808,00 € 206 849,00

2009 € 262 005,00 € 206 849,00 € 317 161,00

2008 € 310 675,50 € 317 161,00 € 304 190,00

Omloopsnelheid

Aantal dagen voorraad

Gemiddeld verkregen leverancierskrediet

handelsschulden huidig boekjaar handelsschulden vorig boekjaar Aankopen handelsgoederen Diensten en diverse goederen

2008 € 3 204 083,50 € 1 525 626,00 € 4 882 541,00

€ 27 923 907,00 € 27 035 961,00 € 27 097 207,00 € 1 952 508,68 € 1 546 483,47 € 2 648 002,89

Omloopsnelheid verleende klantenkrediet

Bedrijfskosten

2009 € 1 871 245,00 € 2 216 864,00 € 1 525 626,00

€ 17 745 000,00 € 17 505 000,00 € 18 145 000,00 € 4 120 260,00 € 4 058 371,00 € 3 687 389,00

Gemiddelde leverancierskrediet exclusief btw

€ 186 221,90

€ 216 533,06

€ 256 756,61

117,42 3 dagen

99,58 4 dagen

85,03 4 dagen

99 dagen 26 dagen 3 dagen 122 dagen

100 dagen 21 dagen 4 dagen 117 dagen

96 dagen 36 dagen 4 dagen 128 dagen

Omloopsnelheid verkregen leverancierskrediet

Aantal dagen verkregen leverancierskrediet Aantal dagen voorraad Klantenkrediet Leverancierskrediet Te financiëren periode

46


3.3.3. De verticale analyse van de jaarrekening

VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemings verhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden grond- en hulpstoffen bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

47

2010

2009 2008 ACTIVA

2007

19,90 % 0,00 % 2,35 % 14,39 % 0,00 % 0,16 % 3,71 % 0,00 % 10,52 % 0,00 % 3,16 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

16,73 % 0,00 % 1,98 % 11,63 % 0,00 % 0,00 % 0,49 % 0,00 % 11,14 % 0,00 % 3,12 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

19,95 % 0,00 % 2,67 % 13,97 % 0,00 % 0,00 % 1,14 % 0,00 % 12,83 % 0,00 % 3,30 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

17,42 % 0,00 % 2,61 % 12,24 % 0,00 % 0,00 % 1,42 % 0,00 % 10,82 % 0,00 % 2,57 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,16 % 0,00 % 3,16 % 80,10 % 0,00 % 0,00 % 52,04 % 52,04 % 52,04 % 0,00 % 19,85 % 17,58 % 2,27 % 0,00 % 0,00 % 3,96 % 4,24 % 100,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,12 % 0,00 % 3,12 % 83,27 % 0,00 % 0,00 % 54,45 % 54,45 % 54,45 % 0,00 % 22,02 % 16,68 % 5,34 % 0,00 % 0,00 % 2,83 % 3,98 % 100,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,30 % 0,00 % 3,30 % 80,05 % 0,00 % 0,00 % 56,23 % 56,23 % 0,00 % 0,00 % 14,98 % 12,17 % 2,82 % 0,00 % 0,00 % 4,76 % 4,08 % 100,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 0,00 % 2,57 % 82,58 % 0,00 % 0,00 % 42,26 % 42,26 % 0,00 % 0,00 % 30,53 % 29,92 % 0,05 % 0,00 % 0,00 % 7,36 % 2,99 % 100,00 %


2010

2009 2008 PASSIVA

2007

71,56 % 57,23 % 57,23 % 3,17 % 3,17 % 0,00 % 0,00 % 11,16 % 0,00 %

90,66 % 61,44 % 61,44 % 3,15 % 3,15 % 0,00 % 0,00 % 26,06 % 0,00 %

90,05 % 65,12 % 65,12 % 3,04 % 3,04 % 0,00 % 0,00 % 21,90 % 0,00 %

65,39 % 50,05 % 50,05 % 2,15 % 2,15 % 0,00 % 0,00 % 13,20 % 0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 % pensioenen en soortgelijke verplichtingen 0,00 % grote herstellings- en onderhoudswerken 0,00 % Overige risico's en kosten 0,00 % SCHULDEN 28,44 % VIII. Schulden op meer dan één jaar 0,00 % A. Financiële schulden 0,00 % kredietinstellingen 0,00 % overige schulden 0,00 % IX. Schulden op ten hoogste één jaar 27,12 % A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen 0,00 % B. Financiële schulden 0,00 % 1. Kredietinstellingen 0,00 % overige leningen 0,00 % C. Handelsschulden 1,71 % 1. Leveranciers 1,71 % D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,34 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 7,53 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,56 % 1,56 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 9,95 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,08 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2,53 % 2,53 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 34,61 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,46 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,86 % 1,86 % 0,00 %

EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves A. Wettelijk reserve C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. Voorzieningen voor kosten en risico's

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen

7,88 % 5,97 % 5,55 % 4,02 % 1,55 % 1,50 % 1,54 % 1,52 % 2. Bezoldigingen en sociale lasten 6,33 % 4,47 % 4,02 % 2,50 % F. Overige schulden 17,52 % 0,00 % 0,00 % 27,58 % X. Overlopende rekeningen 1,33 % 1,82 % 1,87 % 1,15 % TOTAAL DER PASSIVA 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

48


RESULTATENREKENING

2010

I. Bedrijfsopbrengsten A. Omzet B. Wijziging in de voorraad goederen in bew erking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) C. Geproduceerde vaste activa D. Andere bedrijfsopbrengsten

II. Bedrijfskosten ( - ) A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 1. A anko pen 2. Wijzigingen in de vo o rraad (to ename -, afname +)

B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en w aardeverminderingen op oprichtingskosten, op IVA en MVA E. Waardeverminderingen op voorraden,biu en handels- (+) toevoeging (-)terugneming vorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere bedrijfskosten

III. Bedrijfswinst ( + ) IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten

V. Financiële kosten ( - ) A. Kosten van schulden B. w aardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord C. Andere financiële kosten

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting (+) VII. Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van w aarde verminderingen op IVA E. andere uitzonderlijke opbrengsten

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) Waardeverminderingen op financiële vaste activa voorzieningen voor uitz risico's en kosten andere uit kosten Minderw aarden bij de realisatie van vaste activa

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen A. Ontrekking aan de uitgestelde belastingen B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen

X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + ) A. Belastingen ( - ) B. Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen van belastingen

XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

49

2009

2008

2007

100,00 % 100,00 % 100,10 % 100,30 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % -2,53 % 0,00 % 0,00 % 96,57 % 63,55 % 64,22 % -0,67 % 14,76 % 15,81 % 1,74 % 0,00 %

1,26 % 0,00 % 0,00 % 96,59 % 64,75 % 65,43 % -0,68 % 15,01 % 14,24 % 1,99 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,10 % 97,80 % 67,03 % 67,61 % -0,58 % 13,62 % 14,41 % 2,24 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,30 % 93,88 % 66,42 % 67,44 % -1,02 % 12,28 % 12,41 % 2,17 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,72 % 3,43 % 0,03 % 0,00 % 0,03 % 0,00 % 0,29 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,60 % 3,41 % 0,10 % 0,00 % 0,13 % 0,00 % 0,27 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,49 % 2,31 % 0,72 % 0,00 % 0,72 % 0,00 % 0,25 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,60 % 6,43 % 0,85 % 0,00 % 0,85 % 0,00 % 0,37 % 0,00 %

0,00 % 0,29 %

0,00 % 0,27 %

0,00 % 0,25 %

0,00 % 0,37 %

3,17 % 0,00 %

3,27 % 0,00 %

2,78 % 0,00 %

6,90 % 0,00 %

0,00 % 0,00 % 0,11 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,11 % 3,06 % 0,00 % 0,00 % 0,70 % 0,70 %

0,00 % 0,00 % 0,07 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,07 % 3,20 % 0,00 % 0,00 % 0,41 % 0,41 %

0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 2,76 % 0,00 % 0,00 % 0,46 % 1,09 %

0,00 % 0,00 % 0,01 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,01 % 6,89 % 0,00 % 0,00 % 1,97 % 1,97 %

0,00 % 2,37 % 2,37 %

0,00 % 2,80 % 2,80 %

0,63 % 2,30 % 2,30 %

0,00 % 4,93 % 4,93 %


3.3.4. Horizontale analyse van de jaarrekening

2010 VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa III. Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair en rollend materiaal D. leasing en soortgelijke rechten E. Overige materiële vaste activa F. activa in aanbouw en vooruitbetalingen IV. Financiële vaste activa A. Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 2. Vorderingen B. Ondernemingen waarmee een deelnemings verhouding bestaat 1. Deelnemingen 2. Vorderingen C. Andere financiële vaste activa 1. aandelen 2. Vorderingen en borgtochten in contanten

VLOTTENDE ACTIVA V. Vorderingen op meer dan één jaar A. Handelsvorderingen VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden grond- en hulpstoffen bestellingen in uitvoering VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar A. Handelsvorderingen B. Overige vorderingen VIII. Geldbeleggingen B. overige beleggingen IX. Liquide middelen X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER ACTIVA

99,89 % 78,68 % 102,79 % 228,06 % 85,04 % 107,65 % -

2009 2008 ACTIVA 78,21 % 61,74 % 77,39 % 28,18 % 83,87 % 98,81 % -

88,01 % 78,68 % 87,73 % 61,44 % 91,19 % 98,81 % -

2007 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % -

107,65 % 98,81 % 98,81 % 100,00 % 107,65 % 98,81 % 98,81 % 100,00 % 84,81 % 82,14 % 74,50 % 100,00 % 107,68 % 104,95 % 102,27 % 100,00 % 107,68 % 104,95 % 102,27 % 100,00 % 56,85 % 58,74 % 37,72 % 100,00 % 51,37 % 45,40 % 31,25 % 100,00 % 3891,87 % 8526,95 % 4247,68 % 100,00 % 47,12 % 31,31 % 49,75 % 100,00 % 124,21 % 108,50 % 104,84 % 100,00 % 87,44 % 81,45 % 76,86 % 100,00 %

50


2010 EIGEN VERMOGEN I. Kapitaal A. Geplaatst kapitaal IV. Reserves A. Wettelijk reserve C. belastingvrije reserve D. Beschikbare reserve V. Overgedragen winst VI. Kapitaalsubsidies

95,69 % 100,00 % 100,00 % 129,14 % 129,14 % 73,92 % -

VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII. Voorzieningen voor kosten en risico's pensioenen en soortgelijke verplichtingen grote herstellings- en onderhoudswerken Overige risico's en kosten

SCHULDEN VIII. Schulden op meer dan één jaar A. Financiële schulden kredietinstellingen overige schulden IX. Schulden op ten hoogste één jaar A. schulden op th jaar die binnen het jaar vervallen

2009 2008 PASSIVA

71,85 % 70,85 %

B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen overige leningen C. Handelsschulden 80,15 % 1. Leveranciers 80,15 % D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1. Belastingen 2. Bezoldigingen en sociale lasten F. Overige schulden X. Overlopende rekeningen

TOTAAL DER PASSIVA

112,93 % 100,00 % 100,00 % 119,70 % 119,70 % 160,88 % 21,99 % 18,32 %

2007

105,85 % 100,00 % 100,00 % 108,91 % 108,91 % 127,52 % 22,09 % 18,56 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

68,00 % 104,26 % 100,00 % 68,00 % 104,26 % 100,00 % -

171,50 % 120,98 % 106,18 % 100,00 % 89,39 % 80,20 % 77,80 % 100,00 % 221,37 % 145,76 % 123,41 % 100,00 % 55,56 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 101,00 % 128,83 % 124,89 % 100,00 % 87,44 % 81,45 % 76,86 % 100,00 %

51


RESULTATENREKENING

2010

I. Bedrijfsopbrengsten A. Omzet B. Wijziging in de voorraad goederen in bew erking en gereed product en in de bestellingen in uitvoering (toename +, afname -) C. Geproduceerde vaste activa D. Andere bedrijfsopbrengsten

II. Bedrijfskosten ( - ) A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 1. A anko pen 2. Wijzigingen in de vo o rraad (to ename -, afname +)

B. Diensten en diverse goederen C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen D. Afschrijvingen en w aardeverminderingen op oprichtingskosten, op IVA en MVA E. Waardeverminderingen op voorraden,biu en handels- (+) toevoeging (-)terugneming vorderingen

2009

2008

2007

100,72 % 97,52 % 97,74 % 100,00 % 101,02 % 97,81 % 97,93 % 100,00 % 0,00 % 103,93 % 96,65 % 96,20 % 66,84 % 121,42 % 128,73 %

0,00 % 100,63 % 95,34 % 94,90 % 65,79 % 119,60 % 112,27 %

33,07 % 102,02 % 98,83 % 98,18 % 55,57 % 108,66 % 113,75 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

80,82 % 89,50 % 101,18 % 100,00 % 122,33 % 53,85 % 3,74 % 3,74 % 0,00 % 77,50 % -

F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere bedrijfskosten

III. Bedrijfswinst ( + ) IV. Financiële opbrengsten A. Opbrengsten uit financiële vaste activa B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten

V. Financiële kosten ( - ) A. Kosten van schulden B. w aardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden en biu en handelsvord

98,07 % 51,96 % 11,13 % 15,39 % 0,00 % 71,86 % -

79,83 % 35,14 % 82,42 % 82,46 % 10,95 % 64,36 % -

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % -

77,50 % 71,86 % 64,36 % 100,00 %

C. Andere financiële kosten

VI. Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting (+) VII. Uitzonderlijke opbrengsten Terugneming van afschrijvingen en van w aarde verminderingen op IVA E. andere uitzonderlijke opbrengsten

VIII. Uitzonderlijke kosten ( - ) Waardeverminderingen op financiële vaste activa voorzieningen voor uitz risico's en kosten andere uit kosten Minderw aarden bij de realisatie van vaste activa

IX. Winst van het boekjaar vóór belastingen A. Ontrekking aan de uitgestelde belastingen B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen

X. Belastingen op het resultaat ( - ) ( + ) A. Belastingen ( - ) B. Regularisatie van belastingen en terugneming van voorzieningen van belastingen

XI. Winst van het boekjaar ( + ) XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar

52

46,39 % 46,37 % 39,38 % 100,00 % 1154,10 % 1154,10 % 44,89 % 35,83 % 35,83 %

716,64 % 716,64 % 45,46 % 20,28 % 20,28 %

115,40 % 115,40 % 39,28 % 22,92 % 54,37 %

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

48,51 % 55,52 % 45,81 % 100,00 % 48,51 % 55,52 % 45,81 % 100,00 %


53

Gemeenschappelijke GIP  

De Gezamenlijke GIP van m'n team.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you