__MAIN_TEXT__

Page 1

DEEL!

jaargang 3, deel 1 april 2015

een magazine van Carintreggeland

Zorg om mensen Klaar voor de toekomst Carintreggeland

1


Opnieuw leren zeggen wat je wilt De logopedist wordt ingezet wanneer iemand niet meer goed kan spreken of slikken. Vaak is dit het gevolg van een ziekte of aandoening.

leven eerstelijnsdienst

Een logopedist helpt mensen met spraak-, taal- of slikstoornissen. Elke Cobbenhagen is logopediste bij Carintreggeland en gespecialiseerd in neurologische spraak-, taal- en slikstoornissen; stoornissen die ontstaan als gevolg van problemen in de hersenen en het zenuwstelsel. Zij behandelt onder andere patiënten met de ziekte van Parkinson. Elke: “Mensen met de ziekte van Parkinson spreken vaak onduidelijk en krijgen in het eindstadium van hun ziekte slikproblemen. Die mensen leer ik om laag en luid te spreken, zodat de verstaanbaarheid verbetert. Dat doe ik onder andere door het voorzeggen van woorden en zinnen die de patiënt heel bewust en geconcentreerd moet nazeggen. Door veel te oefenen zal iemand de geleerde technieken uiteindelijk ook in de spontane spraak kunnen toepassen.” Het is lastig om je eigen stem te beoordelen. Daarom speelt de partner bij het oefenen een grote rol door het goede voorbeeld te geven. 4

Carintreggeland

“Sommige oefeningen zijn best bijzonder. Zo kreeg een patiënt van mij de opdracht om luid en laag korte zinnen naar zijn vrouw te roepen, zoals “Ga weg!”. Dat klinkt onaardig, maar voor de therapie werkt die methode,” lacht Elke. Werken aan concrete doelen “Mensen zijn communicatieve wezens. Als je niet meer goed kan spreken, besef je pas hoe belangrijk communicatie is. ­Patiënten

Hoe eerder, hoe beter “We staan er vaak niet bij stil dat dagelijkse handelingen zoals spreken en slikken niet voor iedereen gewoon zijn. Ik ben blij dat ik mensen met mijn vak weer kwaliteit van leven kan bieden. Helaas worden patiënten vaak vrij laat naar ons doorverwezen omdat ons specialisme nog te onbekend is onder verwijzers. Dat is jammer, want hoe eerder een patiënt onder behandeling komt, hoe groter

We staan er vaak niet bij stil dat gewone handelingen zoals spreken en slikken niet voor iedereen gewoon zijn voelen vaak veel ­frustratie over wat ze niet kunnen. Ik probeer patiënten te motiveren door concrete doelen te stellen. Dat kan gaan van het weer kunnen voeren van een telefoongesprek tot het voorzitten van vergaderingen van de visvereniging.”

de kans is dat er verbetering optreedt. Zeker nu steeds meer ouderen langer thuis wonen, is het belangrijk dat de communicatie met de buitenwereld goed blijft verlopen en dat mensen veilig kunnen blijven eten en drinken.” n


De patiënt

centraal

Carintreggeland heeft een gespecialiseerd team neurologopedisten. Het team krijgt vaak de meest complexe gevallen doorverwezen uit het ziekenhuis. Elke: “Bij Carintreggeland staat de patiënt centraal, en niet enkel het zorgplan dat is opgesteld. Die aandacht draagt bij aan een betere behandeling. Binnen Carintreggeland hebben wij korte lijntjes met onze andere eerstelijnsdiensten zoals ergotherapie of fysiotherapie. Zij kunnen snel ingezet worden als dat nodig is.”

Waar vindt

u ons?

De logopedisten werken in Carintreggeland Huizen en op de dagbehandelingen in die locaties. Ook als u niet bij ons woont, kunt u komen voor een logopedische behandeling op een locatie van Carintreggeland of bij het Gezondheidscentrum waar Carintreggeland aanwezig is. En als het nodig is, komt de logopedist bij u thuis voor de behandeling. Informatie? Bel: 074 367 71 11. Carintreggeland

5


zorg samenwerking

Ouderen in beeld De praktijkondersteuner huisartsenzorg begeleidt patiĂŤnten met chronische aandoeningen als diabetes, hart- en vaatziekten en COPD en ondersteunt patiĂŤnten in hun zorgaanvraag. 30

Carintreggeland


Regel zelf

je zorg

Met de veranderingen in de zorg komt meer verantwoordelijkheid bij mensen zelf te liggen, maar niet iedereen realiseert zich dat. Astrid: “Veel ouderen denken dat de beslissingen die gemaakt worden definitief zijn, maar dat hoeft niet zo te zijn. Mijn advies is dan ook om altijd goed te vragen op welke zorg je recht hebt. Dat kan bij ons, bij de wijkverpleging of bij het zorgloket van de gemeente. Mocht je het met beslissingen toch niet eens zijn, dien dan bezwaar in bij de beslissende instantie.”

Astrid Steghuis is praktijkondersteuner bij huisartsenpraktijk ’t Veld in Overdinkel. Zij houdt spreekuur voor chronisch zieken en voor mensen die door hun leeftijd of medicijngebruik het risico lopen op een chronische

maar wel zorg nodig hebben. Door de huisbezoeken krijgen we die groep in beeld en kan de juiste zorg sneller ingezet worden, zodat de mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.”

Korte lijntjes zijn voor patiënten en voor onszelf erg prettig ziekte. Daarnaast gaat ze, in samenwerking met Carintreggeland, in een pilotproject op huisbezoek bij ouderen. Astrid: “Op dit moment gaan we met een specialist Ouderengeneeskunde en de wijkverpleging van Carintreggeland op bezoek bij ouderen om te kijken of er zorg nodig is.” Het ouderenproject levert een groot voordeel op voor de preventie van zorg. “Er zijn veel ouderen die niet in onze huisartsenpraktijk komen,

Korte lijntjes “Als praktijkondersteuner geef ik voorlichting en advies met betrekking tot bepaalde ziekten. Daarnaast doe ik aanvullend onderzoek naar bijvoorbeeld de longfunctie of de bloedcirculatie in de benen. Mochten op dat moment complexere situaties naar voren komen, vraag ik of de huisarts kan komen kijken. Soms vraag ik advies aan de wijkverpleging van Carintreggeland. Omdat we in het zelfde gebouw

zitten, zijn ook zij vaak snel ter plaatse. Die korte lijntjes zijn voor patiënten en voor onszelf erg prettig.” Zorgaanvraag ingewikkelder “Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Naast de bezuinigingen is de zorgaanvraag een stuk onoverzichtelijker geworden en zien mensen door de bomen het bos niet meer. Mensen moeten zélf hun zorg aanvragen. Waar nodig ondersteun ik ze daarbij. Zo overleg ik bijvoorbeeld met de huisarts, schakel ik thuiszorg in als dat nodig is of verwijs ik de patiënt door naar het zorgloket van de gemeente.” Zorg nodig? Wij regelen dit graag voor u. Wanneer u dit wenst kunt u binnen 24 uur zorg van Carintreggeland ontvangen. U bereikt ons via telefoonnummer 088 367 70 00 (lokaal tarief). n Carintreggeland

31


Voorbereid op de toekomst Comfortabel leven en hulp krijgen als dat nodig is? Dat kan. Carintreggeland verhuurt appartementen aan ouderen die zelfstandig willen wonen en nu of in de toekomst zorg nodig hebben.

wonen huren

De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en zelf meer zaken regelen. Ouderen met een lichte zorgvraag worden daardoor meer afhankelijk van bijvoorbeeld familie en die is niet altijd in de buurt. Zorg­regelaar Anita Harmsen, huismeester Willy Kroeze en wijkmanager Rimke Wilmink vertellen hoe Carintreggeland met de verhuur van appartementen een oplossing biedt voor ouderen die zelfstandig in een veilige en prettige omgeving willen wonen. 36

Carintreggeland

Comfortabel leven “Wanneer hun ouders minder mobiel worden of de dagelijkse boodschappen niet meer kunnen doen, gaan kinderen zich zorgen maken”, vertelt Rimke.

worden, er is een was- en strijkservice en elk appartement is uitgerust met personen­ alarmering.” Anita vult aan: “Wij krijgen ook huurders die nog helemaal zelfstandig zijn,

Mensen komen ook bij elkaar op de koffie, er ontstaan nieuwe vriendschappen “Een appartement van Carintreggeland biedt dan uitkomst. De maaltijden kunnen bezorgd

maar zich op de toekomst willen voorbereiden. Wanneer ze dan eenmaal zorg nodig heb-

B


Hoe kun je

huren?

Om een indruk te krijgen van de sfeer en de faciliteiten die ­Carintreggeland biedt, is het altijd mogelijk om een kijkje te komen nemen op een van de locaties. Kijk voor meer infor­­­matie op www.zorgzekerwonen.nl. Wilt u een appartement huren? Dan kunt u terecht bij Twinta, de vastgoedorganisatie van Carintreggeland die de verhuur van appartementen regelt. Kijk voor meer informatie op www.twinta.nl.

C

B   De Wieken in Delden. C   De Stoevelaar in Goor. D   Hoog Schuilenburg in Almelo. E  Backenhagen in Hengelo.

D

E

ben, kan dat snel en relatief gemakkelijk ingeschakeld worden.” Gezelligheid op de gang Als huismeester is Willy verantwoordelijk voor de technische zaken in de appartementen. “Als de koelkast kapot gaat, probeer ik die zo snel mogelijk te repareren of te vervangen,” vertelt Willy. “Meestal maak ik dan ook even een praatje met de bewoner.” Het grote voordeel van wonen in een appartement van Carintreggeland is dat ouderen niet meer alleen of zelfs eenzaam zijn. Willy: “Er is altijd wel een medebewoner in het restaurant of op het terras in de zon. Mensen

komen ook bij elkaar op de koffie; er ontstaan nieuwe vriendschappen.” Rimke: “Maar als je het liefst in je appartement bent, is dat ook goed. Iedereen kan leven op zijn eigen manier. Voor mensen die graag deelnemen aan activiteiten worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals bloemschikken of schilderen.” n

Wonen met

comfort

Bij ZorgZekerWonen Comfort­ huurt u een appartement in een Carintreggeland Huis. ­Zorg­­ZekerWonen Comfort biedt diverse diensten die het leven veraangenamen, zoals personen­ alarmering, huishoudelijk hulp, maaltijden en een was- en strijkservice. Kleine klusjes in huis kunnen met het aanvullend huurdersonderhoud ingekocht worden. Als de locatie over een ontmoetingsruimte beschikt dan bieden we een activiteiten­ programma. Huurders bepalen zelf welke diensten zij afnemen en betalen alleen voor die diensten. Is er zorg nodig? ­Carintreggeland regelt dit! Bel voor meer informatie 088 367 70 00 (lokaal tarief). Carintreggeland

37

Profile for Mathilde van de Veen

Deel! - editie 1 - 2015  

In opdracht van Geen Blad voor de Mond heb ik een aantal artikelen geschreven voor het magazine van Carintreggeland.

Deel! - editie 1 - 2015  

In opdracht van Geen Blad voor de Mond heb ik een aantal artikelen geschreven voor het magazine van Carintreggeland.

Advertisement