Page 1

retailer Interhiva’s kijk op retail

Dit is de eerste uitgave van Retailer, een digitaal kwartaalbericht over allerlei aspecten van retail, belicht door Interhiva en externe experts.

WELLNESS de trends > Consumenten worden individualistischer,

In elke uitgave van retailvakbladen staat

mogelijkheid vóór de koop tientallen

wel een flink artikel over het nieuwe

producten met elkaar te vergelijken, zowel

retailen. Daarbij wordt vooral de aandacht

qua specificaties als waar het de prijs

gevestigd op de enorme verschuiving

betreft. Dit wel ‘superoriëntatie’

van fysiek winkelen naar on-line shoppen.

genoemde fenomeen maakt consumenten

Dat is inderdaad een revolutie, maar

in vergelijking met vroeger megabewust

daarbij wordt vreemd genoeg in de eerste

van wat hen nu precies door de retailer

plaats gekeken naar de technologische

aangeboden wordt. Toch hoeft een

kant en veel minder naar de emotionele.

retailer die zijn vak verstaat er niet bang

tijdsbewuster en veranderlijker. Tegelijkertijd neemt de behoefte aan

voor te zijn, integendeel. Superoriëntatie Mensen kopen over het algemeen

kan je ook beschouwen als een kans

(persoonlijke) advisering, service en

producten en diensten die ze nodig

jezelf als verkopende partij te onder-

beleving toe.

hebben of graag willen bezitten of gebruiken.

> De aandacht voor wellness en

Die behoeften en

gezondheid en een daarbij passende

verlangens zijn niet

levensstijl groeit. Dat geldt voor alle

wezenlijk veranderd,

leeftijdsgroepen, maar vooral voor

of de consument nu

de 50-plussers.

Het nieuwe

retailen

is OUD

scheiden, door beter te informeren, scherp op de prijs te letten, meer service aan te bieden en

off-line of on-line winkelt. Er is

prominent on-line aanwezig te zijn

meer onveranderd: de consument

zodat de voordelen indringend gecom-

verlangt kwaliteit, daarmee verbonden

municeerd kunnen worden. Retailers

duurzaamheid, aangename product-

die óók over fysieke winkels beschikken,

presentaties, eerlijke en relevante

moeten dat niet zien als ballast, maar als

informatie, voorbeeldige service en snelle

een voorsprong op bedrijven

actie als er met de aankoop iets mis blijkt

die uitsluitend on-line bestaan. Hoe

te zijn. En retailers die daarvoor zorgen,

progressief de consument ook lijkt te

scoren. Dat was zo (‘koning klant’), dat

zijn, hij is conservatief als het gaat om

is zo en zal zo blijven, of de klant nu

vertrouwen. En dat boezemt een échte

> De opkomst van megagrote wellness-

vanachter PC, laptop, tablet of mobieltje

winkel in. Retailers die die combinatie

centra lijkt te stagneren, vooral door

winkelt of persoonlijk de winkel in komt.

van fysiek winkelplezier en digitale

afname van de gemiddelde besteding

En wat ook nooit zal veranderen is het

service goed hebben ontwikkeld,

per persoon (nu ca. 40 tot 60 euro).

mechanisme dat positieve ervaringen de

zijn succesvol. Het is veelzeggend

basis zijn voor klantentrouw. In al deze

dat juist de koning van de digitale

> Twee tot drie miljoen mensen

aspecten is het nieuwe retailen zo oud als

communicatie, Apple, zoveel waarde

bezoeken jaarlijks een wellness-

de weg naar Rome.

hecht aan ‘ouderwetse’ winkels.

en rijker.

De allerbelangrijkste verandering

Karel Hubert is directeur van

Dit artikel is o.a. gebaseerd op branche-onderzoek van Rabobank

schuilt in de door internet geboden

PartWork Business Creation

> Het percentage consumenten

12%

dat producten voor persoonlijke verzorging via internet koopt is 12% en groeit.

> Steeds meer wellnescentra bieden totaal pakketten, inclusief hotelfaciliteiten en inclusief preventieve wellness.

centrum; het publiek wordt jonger

Interhiva Retailer 1-2013


Ruimtevrees 10, 15, in sommige centra al 30% leegstand van winkelpanden.

zal blijken te zijn. Ook zij zullen blijken mank te gaan aan

In deze tijd van Crosschannel retailing worden bloeiende

doorslaggevende aspecten van retailbeleving, die die fysieke

stadsharten bloedende stadsharten. Wachtend op nieuwe

winkel wel in zich heeft. De laatste belangrijke factor van

evenwichten, op het balanceren tussen ‘Bricks en Clicks’, retail,

waaruit ik vertrouwen heb in de toekomst van fysiek winkelen, is

‘out of home’, horeca en andere vormen van entertainment.

de sociale en hospitality factor. Waar winkelen in de top in de lijst

Het klantbelang, de nieuwe betekenis die retail zal moeten

van vrije tijdsbesteding staat en zal blijven staan, wordt fysiek

opbouwen met de

winkelen steeds

digitale consument,

meer dat gezamen-

brengt onvermij-

lijke uitje. En daar

delijk met zich mee

hoort horeca,

dat we, afhankelijk

out of home bij.

uiteraard van het

In datzelfde

type oriëntatie en

Amsterdam is

aankoop, veel

koffie in de

aankopen volledig

Starbucks op het

online (= maximaal

Rembrandtsplein

efficiënt zullen

toch een klein

Momenteel is het koud, maar over een

kunnen informeren naar de verschillende

hebben wij een landingspagina

afregelen. Maar

feestje.

maand gaan de meeste zwembadbezitters

mogelijkheden. De permanente zwem-

(www.interlinecentury.com) ontwikkeld

aan de andere

Natuurlijk is er

beginnen met hun zwembad zomerklaar

baden van Interline zijn zeer succesvol,

zodat de consument zich uitgebreid

kant ook dat die

sprake van frictie.

te maken. Klik hier voor meer informatie.

mede door de uitstekende prijs/kwaliteit-

over dit zwembad kan laten informeren,

expedities en aan-

En natuurlijk zal er

Potentiële kopers voor een permanent

verhouding. De verkopen van deze zwem-

maar ook het winkelpersoneel kan daar

kopen waarvoor we

grote verandering

zwembad hebben zich de afgelopen

baden liggen het hoogst in de maanden

terecht voor alle benodigde informatie.

graag ‘fysiek blijven

in het - binnen

maanden uitgebreid kunnen oriënteren en

maart en april. Het meest populaire zwem-

Op deze meertalige website vind je

gaan’, qua beleving

het in onroerend

bad is de ‘Interline Century’.

o.a. afbeeldingen, video’s en instructies

die fysieke moeite

goed zo kenmer-

Voor dit specifieke zwembad

(handleidingen).

(meer dan) waard

kende - starre

moeten zijn. Meters,

denken moeten

ruimte en de bele-

plaatsvinden.

ving daar maken

Maar naar mijn

dan het verschil. Een mooie exponent daarvan maakte ik

overtuiging zijn er kansen te over waar het gaat om de uitdaging

onlangs weer mee in Amsterdam toen we na 20 minuten in

‘kleur in de winkelstraat’. Social media zijn dan feitelijk zo oud als

de rij buiten dan toch eindelijk Abercromby&Fitch in mochten.

de mens. Ook voor ruimte moeten we absoluut niet bang zijn!

Het blijft een wonder van verleiding! Daarnaast denk ik dat ook

fred@hansnel.nl

Zwembadseizoen start binnenkort

merkfabrikanten nu eerst via de (tijdelijke) Pop up stores, de fysieke winkel steeds meer zullen inzetten. Een belangrijke

Fred Eikelenboom is concept-

achtergrond van het succes van Apple is natuurlijk toch ook

econoom, verantwoordelijk

vooral zijn distributiestrategie. Steeds meer fabrikanten zullen

voor de retailactiviteiten

gebruik maken van die unieke kracht die de fysieke winkel als

van Han Snel en het in

medium nu eenmaal in zich heeft. Ik voorspel daarnaast dat voor

januari 2013 gelanceerde

een aantal nu nog Pure Players E-Shops, de symbiose met eigen

‘De Shoppermarketeers van

fysieke winkels een belangrijk instrument voor voortgaand succes

Han Snel’.

Interhiva Retailer 1-2013

Interhiva Retailer 1-2013


In de Spotlight

Interline warmtepomp, voor een langer zwemseizoen Het zwembadseizoen verlengen, dat kan met een Interline warmtepomp. Maar de Interline warmtepompen zijn voor velen een onbekend artikel. We geven hieronder een korte uitleg. Met een Interline warmtepomp kan je een zwembad verwarmen. De Interline warmtepomp haalt bruikbare energie uit de buitenlucht om een zwembad op een goedkope en energiezuinige manier te verwarmen. Het werkingsprincipe lijkt sterk op dat van een koelkast (die ook warmte produceert!). Bij de Interline warmtepomp gaat dat proces effectief: voor elke euro elektriciteit die voor het werken van de pomp nodig is, geeft de pomp voor 5 euro aan warmte terug.

Wij adviseren bij een warmtepomp altijd een bypass kit mee te bestellen. De Interline warmtepompen zijn verkrijgbaar in een 4-tal varianten: Type

Adviesinhoud zwembad

3.6 kW

>20m3

5.1 kW

20-30m3

8,5 kW

30-55m3

10,1 kW

55-70m3

(1m3 = 1000 liter)

Interhiva Retailer 1-2013

Voordelen van een Interline warmtepomp zijn:

• Lage verbruikskosten • Instelbaar op de gewenste

• Moderne warmtepomptechniek met

koelmiddel R410A en een titanium

warmtewisselaar

temperatuur

• Digitale besturing • Gemakkelijk te installeren • Verlenging van het zwemseizoen

(zomer & winter)

• Geen CO2-uitstoot in de atmosfeer • Geen aanschaf van een CV-installatie • Ontdooifunctie • Geluidsarm

TITEL VAN HET BLAD HIER  

Hier de omschrijving van het magazine.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you