Page 1

A CHILD’S WORLD COPYLEFTED DOCUMENTATIE PUBLIC SPACE

PROJECT ‘INTERNET OF THINGS’ / 2010 - 2011 docenten: Rob van Kranenburg Liesbeth Huybrechts

Mathijs Beks Robin Houdmeyers Stijn Swaanen Gert Pellens


INHOUDSOPGAVE 3

concept

2

brainstorm

4

processing / pd mock-up

5

de kinderopvang: interviews

9

blogartikels

12

designproces


CONCEPT

(EN)

Sabam is a belgian organisation which main goal is to collect and distribute, administer and manage (in the broadest sense) all copyrights in Belgium and other countries where reciprocal agreements have been concluded. At this very moment the copyright regulations on children songs have been adjusted. The current regulations do not allow host mothers, babysitters etc. to sing nor play their favorite, copyrighted children song without paying. Our goal is to create awareness of the negative effects about copyright laws in relation to childcare. As of 2010 there’s a strict regulation. We try to adapt the fundamentals of mash-up cultre. Encourage interaction between the opponents and the proponents. These involved people (from fathers and mothers to jurists and teachers) are the key to design a solution. Our intention is to put copyleft, yet actual children songs on a cd and create a website / online application. This tool transform a copyrighted child song into a copyleft one. It can be used on the computer of a day care center. wiki: http://achildsworldcopylefted.wikispaces.com/

3


BRAINSTORM dilemma

stakeholders

evidence

Bedrijven Innovatie Eindgebruikers huidige structuren Concurrenten

Ligt i/d mens zijn natuur prestatiemaatschappij - leerproces

Succes of misluk- Internet of Things king toepassingen

online sociale netwerken: sociaal asociaal

Sociale vorming Meer of minder controle

Vervorming informatie - ruis

Android Linux Modulaire systemen

Privacy controle. Controle in het algemeen, wat gebeurd er met het eindproduct of eindservice

Patenten Octrooien Aanvechten Succesvol OpenSource

mobiliseren van mensen op online platformen

Sociale groepen Tribes Overheid

Copyright - CopyBrede groep van left, copyrightbezitters Creative Comtot opensource mons activisten mash-uppers

Onderstaande thema’s kwamen vaak terug. Hierop borduurden we verder. • leercurve computertapplicaties • informatie - ruis • copyright vs. copyleft

4

tools for evidence

incentives


PROCESSING /PD MOCK-UP Na onze brainstormsessie kwamen we met een eerste idee. We stelden ons de vraag hoe een wereld eruit zou zien waarin alle, objecten met copyright, gecensureerd worden. Ook mensen behoren hiertoe, denk maar sterspelers van voetbalploegen. Deze initiÍle insteek leverde volgende mock-up op in processing. Het script maakt van de openCV-library. Dit is een library gericht op het programmeren van real time computer vision (gezichtsherkenning ed.) De foto’s werden gemaakt in het centrum van Turnhout.

Nadat we het onderwerp copyrights in een betekenisvolle context geplaatst hadden, zijn we aan de slag gegaan met PureData. Dit is een grafische modulaire omgeving die het toelaat om real-time audio te bewerken. Hieruit is vervolgens onze eerste remix-applicatie gekomen waarbij het mogelijk was om een liedje door een micro te zingen wat dan volledig door PureData vervormd werd. Dit was een zeer experimentele patch. Er blijft niets over van het origineel, het resultaat is totaal onherkenbaar.

5


DE KINDEROPVANG Na de tussentijdse evaluatie, plaatsten we copyrights in een zinvolle context: de kinderopvang. Deze nieuwe insteek betekende een verandering in aanpak. We praatten eerst met de mensen op het terrein. Gezien de korte tijdspanne van het lopend project, diende het kwalitatief onderzoek beknopt te zijn.

INTERVIEW #1 Naschoolse kinderopvang, Gemeentelijke basischool, Houthalen Lena, opvoeder Hoeveel kinderen worden hier dagelijks opgevangen? Op dit moment niet zo veel, maar in drukkere periodes kan dat van 20 tot 30 kindjes oplopen. Momenteel zitten we gemiddeld met zo’n 10 tot 15 kinderen na school hier op de kinderopvang. Welke rol speelt muziek hier volgens u? Wij doen momenteel gewoon de opvang, maar mijn ervaring hiermee – en dan spreek ik ook vooral over mijn eigen kleindochters – is dat het gewelidg op hun inspeelt. Een kleindochter is nog maar 15 maanden, wanneer ik haar vraag: “Moet moeke muziek opzetten?” begint ze al spontaan te dansen en op en neer te huppelen. Ze weet ook waar de radio staat, en dat is al bijna haar podium om op te dansen. Muziek is zeer goed voor hun beweging, het is belangrijk voor de motoriek! Welk medium gebruik je om muziek af te spelen voor de kinderen? Voornamelijk gekochte CD’s, maar ook wel eens de computer. Ken je SABAM en de wetgeving omtrent muziek? Ikzelf ben daar niet zo bekend mee, maar ik heb al wat vernomen op het nieuws. Ik moet zeggen dat ik daar weinig tot geen last van heb of over geïnformeerd wordt, aangezien de directeur van deze school mij toch nog niet aangesproken heeft.

6


Welke liedjes worden vooral gespeeld? Ik laat vooral de eerste “echte” kinderliedjes horen, zoals “Op een grote paddestoel” en “Klein klein kleutertje”. Ik heb hiervan een verzamelalbum gekocht, maar dit is vooral voor persoonlijk gebruik dus. Hier op de kinderopvang maken we eerder gebruik van tekenfilms, omdat het hier enkel een naschoolse oppas is, en we niet echt opvoeding vervangen voor ouders die pas laat thuis komen van het werk ed.

INTERVIEW #2 Kinderopvang, De schakel basischool, Houthalen Annie, opvoeder Hoeveel kinderen worden hier dagelijks opgevangen? 45 kinderen per dag! Vroeger kon ik dit alleen aan maar nu heb ik hulp gekregen van externe krachten omdat het allemaal wat veel begint te worden. Welke rol speelt muziek hier volgens u? We maken hier over het algemeen weinig gebruik van muziek, maar ’s morgens wel! Dan laat ik de kindjes een CD’tje van hun thuis meenemen en mogen ze hun liedjes opzetten en daar dansen ze dan ook op! S’avonds is het al later en dan zijn de kindjes wat meer moe, dus dan hebben ze daar geen behoefte van. S’avonds zijn er ook veel meer kindjes dan s’morgens, en dat betekent ook veel meer lawaai. Ik hoor mijn radio er niet meer door heen dan… De zomer is wel een uitzondering hierop, dan zetten we de radio buiten en beginnen de kindjes onder de zon in de open lucht te dansen! Ik vind muziek wel belangrijk voor kinderen, voor hun opvoeding! Want als ik de radio nog maar even opzet voor mijn eigen, dan herkennen sommige (echt kleine!) kindjes de muziek al en zingen ze soms mee! Dat is goed voor het verstand! Ze praten daar ook over met vriendjes en vriendinnetjes: “ik ga die CD aan Sinterklaas vragen, en ik die… Mogen we die meenemen naar de klas?”. En ook voor hun motoriek is dat heel belangrijk! We hebben hier nu een turnjuffrouw die de kindjes zeer veel laat sporten met en dansen op muziek, op het ritme huppelen of opdrachten uitvoeren bij een bepaalde tekst, echt heel mooi om te zien!

7


Welk medium gebruik je om muziek af te spelen? Ik gebruik mijn radio met CD-speler voor muziek te luisteren. Zoals gezegd maken we hier dus voornamelijk gebruik van CD’s. Ook voor buiten gebruiken we gewoon de kleine radio-cdspeler, geen speciale installatie ofzo. Ken je de wetgeving omtrent muziek, ondervind u problemen i.v.m. SABAM? Je hebt het mij net verteld, ik heb het al gehoord op de radio maar eigenlijk weet ik daar zo weinig van… Ik moet ook eerlijk zeggen: ik kan me dat niet voorstellen dat wij nu al moeten betalen voor kinderliedjes te luisteren! En nog eerlijker… ik zou mijn voeten daar aan vegen, als ze mij “pakken” dan praat ik mij daar wel uit, dat het voor persoonlijk gebruik was ofzo! (lachend) (Ze vraagt als dat ook zo is als je de kinderen eigen muziek laat meenemen, er is dus veel onduidelijkheid hierover! Ze ging het zowiezo eens navragen bij de directeur.) Bij mijn kapper heb ik gehoord dat ze daar al moeten betalen voor de muziek die ze draaien in hun zaak. Het gaat allemaal ver… Welke liedjes worden vooral gespeeld? Echt die typische verzamelingalbums, zoals “Songs for Kids”? Het zijn dus voornamelijk CD’s van thuis die de mama of papa kopieëren en dat wordt hier dan vooral geluisterd. Maar dat is waarschijnlijk ook een misdaad? (lachend) (Dit wijst weer naar onduidelijkheid)

8


BLOGARTIKELS We legden de link tussen de lessen en onze eigen projecten. 3 artikels omtrent ‘The Internet of Things’ werden uitgelicht.

THE COMPUTER FOR THE 21ST CENTURY Ubiquitous computing Laten we starten met een korte uitleg over ubiquitous computing. Ubiquitous computing is het model van de interactie tussen mens en computer, waarin de overdracht en verwerking van informatie volledig in ons alledaagse leven geïntegreerd is of zal zijn. De persoon die aan ‘ubiquitous computing’ doet, is zich niet per definitie bewust dat er interactie is tussen een computerapparaat of systemen en de handeling die hij of zij uitvoert. Het is een zicht op de toekomst van de desktop computer. Over Mark Weiser In 1989 stierf de “dromer” Mark Weiser, wetenschapper en Chief Technology Officer bij Xerox PARC. Hij is verantwoordelijk voor de geboorte van ubiquitous computing, en veel van zijn ideeën zijn in de jaren na zijn dood nog zeer belovend. Weiser voorspelde de derde beweging in de wereld van computer gebruik. De eerste beweging is “Mainframe”, wat staat voor het gebruik van één computer door meerdere mensen. Nadien kwam een nieuwe beweging, “PC”, een term die op de dag van vandaag zeer bekend is. PC staat voor het gebruik van één computer per persoon. De derde beweging, ubiquitous computing, staat voor het gebruiken van meerdere computers door één persoon. Zowel HP als Philips halen hun inspiratie uit de theorie van Mark Weiser’s ubiquitous computing: zo fel mogelijk de computer aanpassen en integreren naar onze eigen, menselijk wil.

9


Ubicomp visie Weiser’s visie, ook ubicomp visie genoemd, bevat drie sleutelfactoren: “context aware computing”, “ambient/ubiquitous intelligence” en “ambient tracking/monitoring of people and things”. Al deze factoren, maar vooral de laatste, sluiten zeer nauw aan bij het principe van Internet of Things. Het toont ons hoe breed de visie van Mark Weiser (of Xerox PARC) was op de fysieke wereld, in zijn verbeelding rijkelijk en onzichtbaar verweven met sensoren, camera’s, monitoren en andere computerelementen. Hoe al deze technologie netjes in alle alledaagse objecten en handelingen ingewerkt zijn en alles met elkaar verbinden door een eeuwig groeiend netwerk.

NACIREMA ‘Body ritual among the nacirema’ handelt over de typische gedragingen van individuen in de Noord Amerikaanse samenleving. Het artikel dateert uit 1956, en werd geschreven door een antropoloog. Een allesbehalve luchtige sociologische analyse met oog voor details. In de organisatie van structuren, denk aan de gangbare beleefdheidsregels in publieke ruimtes, doet Miner opvallende vaststellingen. Het verschil met de cultuur die door hem als normaal wordt beschouden is groot. Dat maken de observaties intrigerend. Op het niveau van culturele analyse is er enige relevantie met ons project. Een tijdje geleden keek ik ‘rip, a remix manifesto’. “A true movie for the digital age with adrenalinefueled performances by mash-up phenomenon Girl Talk” Deze docu vertelt, met humor als glijmiddel, over de copyrightwetgeving wereldwijd. Er zijn vele verschillen waarneembaar. Waar ‘body ritual among the nacirema’ culturele observaties als uitganspunt neemt, verenigt ‘rip, a remix manifesto’ deze met copyright. De wijze waarop een maatschappij geörganiseerd is, bepaalt in zekere mate de striktheid tov intellectuele eigendommen. Het kapitalistische systeem in Amerika maakt van platenlabels machtige spelers.

10


HYBRID PLACES Ubiquitous computing is een model van de interactie tussen mens en computer, waarin de overdracht en verwerking van informatie volledig in ons alledaagse leven geïntegreerd is of zal zijn. De persoon die aan ‘ubiquitous computing’ doet, is zich niet per definitie bewust dat er interactie is tussen een computerapparaat of systemen en de handeling die hij of zij uitvoert. Het is een zicht op de toekomst van de desktop computer. Dit thema biedt een hoge relevantie met ons project. De laagdrempelige mixapplicatie bevindt zich op een ‘electronic device’. Echter is het de bedoeling dat de grenzen vervagen door het vereenvoudigen van de interface en het experimenteren met alternatieve input devices (zoals de microfoon, in één van onze prototypes.

11


DESIGNPROCES We willen de betrokken mensen (vaders/moeders/onthaalmoeders/...) aanzetten tot het zoeken van een oplossing, zij zijn de sleutel tot het design. Als metafoor in het ontwerpproces namen we een tijdlang liedjes die tot het ‘publiek domein’ behoren. Mensen verzamelden bv. op St. Maarten rond een groot kampvuur. Zowel klein als oud laten zich meevoeren door volksdansen. Dit is ook terug te vinden in het filmpje. ‘De zevensprong’ is een oud kinderliedje, waarvan de tekst tot collectief geheugen behoort. In de applicatie gebruiken we deze insteek als volgt. Commerciële kindermuziek, wordt ‘gestript, zonder daarbij het melodieuze te verliezen.

WETGEVING REPRODUCTIE De wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht zegt dat enkel de auteur van een werk van letterkunde of kunst het recht heeft om het te reproduceren of te laten reproduceren. Dat recht omvat onder meer het exclusieve recht om toestemming te geven tot het bewerken of vertalen van het werk. Zelfs bij een eventuele afstand aan een uitgever kan een auteur zich steeds verzetten tegen wijzigingen aan zijn werk. Behalve in enkele gevallen, zoals een parodie, moet er daarom bij de aanpassing of zelfs het gebruik van een beschermd werk toelating gevraagd worden aan: •

de auteurs of hun erfgenamen voor werken zonder uitgever

de uitgever(s) voor uitgegeven werken

Voor de openbare uitvoering of mechanische reproductie van een muziekwerk verschaft SABAM deze toelating in naam van de auteurs en uitgevers die bij ons of een andere auteursvereniging zijn aangesloten. Voor aanpassingen (remix, nieuw arrangement, vertaling...) of ontleningen (samples, medleys...) is altijd de toelating van de auteurs of uitgevers zelf nodig. In onze onlinedatabank kunt u opzoeken wie dat zijn. Mocht u nog vragen hebben, aarzel niet om onze online hulpdienst te raadplegen of contact op te nemen met onze frontoffice via frontoffice@sabam.be

12


Eerste schets, radio Lefty

voorstel mobiele applicatie, echter niet relevant voor kind / onthaalmoeder

13


Photoshop mock-ups, laagdrempelige interface

14


finale interface, applicatie in HTML 5 & PHP The Echo Nest powers intelligent digital music applications. 15

a Child's World Copylefted  

project IOT

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you