Page 1

Mann beslaglagt  med  mineraler   som  fylte  en  hel  varebil                                                              

Politiet har  pågrepet  en  mann  som  ulovlig  har  hentet  ut   mineraler  fra  sølvgruvene  i  Kongsberg  i  over  20  år.       Hülfe in der Noth i tid. Mannen er 46 Den  5.  mai  i  år  ble   åsen nær år gammel og han mannen  ble  tatt   Kongsberg. Da var utstyrt med på  fersk  gjerning   hadde klatreutstyr og mens  han  var  på   bergverksmuseets utstyr til vei  opp  en  sjakt   folk og politiet fulgt bergverksdrift. som  hadde   med på Mannen har tilknytning  til   virksomheten over erkjent at han har gruven  Gottes


drevet med denne virksomheten før gruvene ble fredet siden 1992 og etter det endelige

fredningsvedtaket som  kom  i  2003.   Grovt  tyveri  alene   har  en   strafferamme  på   seks  år.   Kulturminneloven   kan  straffes  med   opptil  to  år  i   fengsel.  I  tillegg  er   det  forhold  av   økonomisk  art  og   ulovlig  bruk  av   sprengstoff.     Direktøren  ved   bergverksmuseet,   Alfhild  Skaardal,   sier  at  folk  i   området  har   merket  små   rystelser  i  bakken,   trolig  fordi   mannen  har  brukt   dynamitt.     Politiet  kan  ikke  i   dag  si  hvor  store   verdier  mannen   har  fått  med  seg   ut  av  gruvene,   men  det   beslaglagte   materialet  fylte  en  

hel varebil.   Politiet  hadde   funnet  en  13   centimeter  lang   bit  av  ren   Kongsbergsølv   lagt  ut  på  nettet   med  en  utropspris   på  20  000  dollar.   Direktør  Alfhild   Skaardal  sier  at   litt  aktivitet  i   gruvene  er  lovlig,   hvis  man  vil  klatre   kan  man  søke  om   det,  men  det  er   ikke  lov  til  å  grave   etter  mineraler   som  sølv.  

Sølvgruvene i   Kongsberg     • •

Det første  sølvet  i  Kongsberg  ble   funnet  i  1923.   Sølvverket  er  fredet  som   kulturmiljø  etter   kulturminneloven.   De  største  gruvene  er  Kongens   gruve  og  Gottes  Hülfe  in  der   Noth.  Flere  av  gruvene  er  svært   dype,  bunnen  i  Kongens  gruve   ligger  for  eksempel  vel  1000   meter  under  bakken.   På  høsten  1623  får  kong   Christian  4.  beskjed  om   sølvfunnet  som  er  gjort  i  Norge   og  hans  stattholder  i   Norge  setter  i  gang  Sølvverket   på  Kongsberg  umiddelbart.   Kilde:  no.wikipedia.org  

blabla  

test sakud djsh a

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you