Page 1

          Torsdag   24.  mai   2012    

       

     

Arbeidstakere i streik Skogbrann i   Sotra.   Les  side  8,  9      

Har tatt  sølv  fra   gruvene  i   Kongsberg  i  over   20  år.   Les  side  6,  7   Mimi Bjerkestrand i Unio og leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen utenfor stortinget. Meklingen for de statsansatte har brutt sammen og rundt 10.000 arbeidstakere i Unio er i streik.  

Drogba avgjorde   for  Chelsea.     Les  side  18,  19  


Arbeidstakere i streik etter forhandlingsbrudd i staten og i kommunen

Mimi Bjerkestrand i Unio og leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen utenfor stortinget. Meklingen for de statsansatte har brutt sammen og rundt 10.000 arbeidstakere i Unio er i streik.

Rundt 25.000 arbeidstakere tas nå ut i streik etter at forhandlingene for ansatte i stat og kommune brøt sammen. Skoler og barnehager i 14 utvalgte kommuner blir med det første hardest rammet.

Meklinger rundt 600.000 ansatte i stat og kommune brøt sammen natt til torsdag, noe som medfører streik fra morgentimene i dag. Dette er første gang på 28 år at også statsansatte streiker. Noen mener at det er historisk, og

at det var ingen som trodde at vi skulle få en storstreik i offentlig sektor under en rødgrønn regjering. Heller ikke Pål N. Arnesen i YS Stat har gode ord til overs for regjerningen. Bare i

2


Unio var det 2100 i streik første dag.

kommuner. De 14 kommunene er Asker, Bergen, Askøy, Drammen, Bodø, Larvik, Kristiansand, Narvik, Lillehammer, Sandnes, Oslo Tromsø Ålesund og Trondheim. Det er Kommunen som har ansvar å informere innbyggerne.

Etter at meklingen for de statsansatte brøt sammen, ble det brudd også for de kommuneansatte. Arbeidsgiverorganisasjonen KS beklager sterkt at det ikke var mulig å komme fram til en løsning.

Fagforbundet, Los største forbund i offentlig sektor, har tatt ut ansatte i alle norske kommuner. Med det første er det kommunal administrasjon, parkeringsselskap, renovasjon og havnevesen som rammes av streik.

Konsekvensene av streiken merkes først og fremst best av barnefamilier. Unio – som organiserer lærere og førskolelærere – har tatt ut 8 500 ansatte ved 459 virksomheter i 14

Nathan kan  bli  sendt  til  Etiopia    

Her  synger  Nathan  av  full  hals  i  barnetoget  på  17.  Mai.  

3

 


Syv år  gamle  Nathan  står  i  fare  for  å  bli  sendt  til  Etiopia   ettersom  familien  fikk  avslag  på  sin  asylsøknad.  De  lever  nå  i   Norge  på  lånt  tid.     Nathan  er  en  av  400  etiopere  som   har  fått  sin  asylsøknad  avslått.   Nathan  som  er  født  og  oppvokst  i   Bergen  men  har  foreldre  som  er   fra  Etiopia  står  nå  i  fare  for  å  bli   sendt  til  et  land  som  er  ukjent  for   den  syv  år  gamle  gutten.  Nathan   og  hans  familien  ble  bedt  om  å   forlate  landet  innen  16.  Mai,  men   de  fikk  utsatt  tiden  sin  i  Norge.     Vi  spør  SV-­‐politiker  Joel  Ene  som   også  jobber  i  UDI  om  hva  han   synes  om     denne  saken:     Synes  du  det  er  riktig  at  barn  med   utenlandsk  bakrunn  som  er  født  og   oppvokst  i  Norge  kan  bli  sendt  til  et   land  som  er  helt  ukjent  for  dem?     -­‐  Som  privatperson  så  synes  jeg   det  er  helt  feil  med  tanke  på  at  et   barn  ikke  kan  stå  ansvarlig  for  noe   foreldrene  har  tatt  del  i.  Derfor   mener  jeg  at  det  er  feil  at  et  barn   som  er  født  og  har  bodd  her  i  lang   tid  skal  sendes  til  et  land  de  ikke      

har noen  tilknytting  til.   Konsekvensen  av  logikken  min  blir   dermed  at  det  er  feil  at  Nathan   eller  andre  barn  i  lignende   situasjoner  skal  sendes  ut  av   Norge.   Hva  er  det  som  får  staten  til  å  ta   slike  beslutninger?     -­‐  Jeg  må  først  begynne  med  å  si  at   jeg  tror  at  det  er  pga.  av  den   antatte  stemningen  i  befolkningen.   I  sitt  iver  i  å  beholde  makten   velger  regjeringen  å  stramme  asyl   –og  innvandringspolitikk  i  hop  om   å  vinne  flere  velgere.     Etter  at  slike  saker  har  kommet  ut  i   media  gjentatte  ganger,  ville  det   ikke  da  vært  enklere  å  bare  endre   på  lovverket?     -­‐  Det  ville  kanskje  ha  vært  det,   men  politikerne  vil  ikke  ansees  for   å  være  så  svake  at  de  bøyer  seg  for   presset  av  media,  avslutter  Joel   Ene.  

Lærere  vil  kutte  ned  på  pc-­‐bruken  

Ny undersøkelse  viser  at  hele  94  prosent  av  lærerne  innenfor   studiespesialisering  på  videregående  mener  at  pc-­‐er  blir  brukt  for   mye  til  undervisning.  

4


Lærere rundt  om  i  Norge  mener  at   pc-­‐er  forstyrrer  elevene  og  gjør   det  vanskeligere  for  dem  å  lære.   En  stor  andel  av  Norges  lærere   ville  kuttet  ned  på  pc-­‐bruken  om   de  hadde  fått  muligheten  til  det.   - Hittil har bruken av dataverktøy i

skolen vært lite gjennomtenkt. Vi etterlyser nå en bevisst strategi for hvordan PC og internett skal støtte undervisningen i skolen, sier Mimi Bjerkestrand, leder for Utdanningsforbundet.

Passasjerfly fikk  motorstans  i  lufta     -­‐Da  passasjerene  så  ut  av  vinduet   kunne  de  ikke  tro  hva  de  så.   Den  finske  mannen  Marcus  Bäck   (34)  hadde  vært  på  hytte  tur  med   familien  da  han  fikk  en  flytur   utenom  det  vanlige.  Da  han  så  ut   av  vinduet  så  han  at  den  ene   motoren  hadde  stanset.       Passasjerflyet,  som  tilhører   selskapet  Blue1,  skulle  fra  Vasa  i   Finland  til  Stockholm.       Kapteinen  varslet  Arlanda  flyplass,   skriver  Aftonbladet.    

-­‐  Den  stoppet  ganske  raskt  da  vi   kom  opp  i  luften.  Da  lå  vi  over   Østersjøen,  og  det  bidro  ikke   akkurat  til  å  berolige  passasjerene,   sier  Bäck.     Selv  om  det  var  mye  dramatikk  om   bord,  brøt  det  ikke  ut  i  panikk,   kabinbesetningen  og  kapteinen   var  veldig  flinke  til  å  holde   passasjerene  rolige.     Like  etter  klokken  12:00  landet   flyet  på  Arlanda  flyplass  med  en   helt  vanlig  og  fin  landing.  

                   

5


Mann beslaglagt  med  mineraler   som  fylte  en  hel  varebil                                            

       

   

Sølvgruvene i  Kongsberg.  

      Politiet  har  pågrepet  en  mann  som  ulovlig  har  hentet  ut   mineraler  fra  sølvgruvene  i  Kongsberg  i  over  20  år.

6


Den 5.  mai  i  år  ble  mannen  ble   tatt  på  fersk  gjerning  mens   han  var  på  vei  opp  en  sjakt   som  hadde  tilknytning  til   gruven  Gottes Hülfe in der

Kongsbergsølv lagt  ut  på   nettet  med  en  utropspris  på   20  000  dollar.  Direktør  Alfhild   Skaardal  sier  at  litt  aktivitet  i   gruvene  er  lovlig,  hvis  man  vil   klatre  kan  man  søke  om  det,   men  det  er  ikke  lov  til  å  grave   etter  mineraler  som  sølv.  

Noth i åsen nær Kongsberg. Da hadde bergverksmuseets folk og politiet fulgt med på virksomheten over tid. Mannen er 46 år gammel og han var utstyrt med klatreutstyr og utstyr til bergverksdrift. Mannen har erkjent at han har drevet med denne virksomheten før gruvene ble fredet siden 1992 og etter det

Sølvgruvene i   Kongsberg  

endelige fredningsvedtaket   som  kom  i  2003.  Grovt  tyveri   alene  har  en  strafferamme  på   seks  år.  Kulturminneloven  kan   straffes  med  opptil  to  år  i   fengsel.  I  tillegg  er  det  forhold   av  økonomisk  art  og  ulovlig   bruk  av  sprengstoff.     Direktøren  ved   bergverksmuseet,  Alfhild   Skaardal,  sier  at  folk  i  området   har  merket  små  rystelser  i   bakken,  trolig  fordi  mannen   har  brukt  dynamitt.     Politiet  kan  ikke  i  dag  si  hvor   store  verdier  mannen  har  fått   med  seg  ut  av  gruvene,  men   det  beslaglagte  materialet   fylte  en  hel  varebil.  Politiet   hadde  funnet  en  13   centimeter  lang  bit  av  ren    

• •

7

Det første  sølvet  i  Kongsberg  ble   funnet  i  1923.   Sølvverket  er  fredet  som   kulturmiljø  etter   kulturminneloven.   De  største  gruvene  er  Kongens   gruve  og  Gottes  Hülfe  in  der   Noth.  Flere  av  gruvene  er  svært   dype,  bunnen  i  Kongens  gruve   ligger  for  eksempel  vel  1000   meter  under  bakken.   På  høsten  1623  får  kong   Christian  4.  beskjed  om   sølvfunnet  som  er  gjort  i  Norge   og  hans  stattholder  i   Norge  setter  i  gang  Sølvverket   på  Kongsberg  umiddelbart.   Kilde:  no.wikipedia.org  


Terrorøvelse etter  22.  Juli     Politiet  og  forsvaret  skal  neste  uke   ha  en  terror-­‐øvelse,  men   beredskapsminister  Grete  Faremo   vet  ikke  om  de  kommer  til  å  øve  på   noe  lignende  det  som  skjedde  22.   Juli   - Jeg kan ikke ha noen formening om

hvilke erfaringer man bruker i øvelsen fra 22. juli. Det som er viktig for meg er at vi i kjølvannet av 22. juli har fokusert på tettere og økt samarbeid mellom politiet og Forsvaret, sier Grete Faremo

Skogbrannen på  Sotra    

 

   

Slik så  det  ut  ved  Kausland  på  Sotra  da  Bergens  Tidende  fløy  over  i  20.30-­‐tiden   onsdag  kveld.    

8


På onsdag  om  klokken  16.00.  var   meldt  om  en  gressbrann  ved   Sildepollen  på  Kausland  sør  på   Sotra  i  sund  kommune.    Brannmannskapene  kjempet  med   flammene.  Brannen  var  godt  synlig   utenfor  Sotra  og  strakk  seg  flere   tusen  meter  i  luftlinje.      Det  var  først  om  klokken  22.00.  på   onsdagen  at  brannmannskaper   begynte  å  få  kontroll  på  ilden.    

Det  brenner  fortsatt  men  i  store   områder  har  brannen  slukket  av   seg  selv.    Det  brenner  nå  på  trygge   steder  rundt  tjern  og  på  åpne   plasser.       -­‐Brannen  kan  blusse  opp,  plutselig   snur  vinden.  Vi  har  ikke  kontroll   før  det  er  slukket,  sa  Nils  Andreas   Mæland  fungerende  brannsjef  på   plassen  klokken  22.10.  

Turisme    

Man antar  at  turismen  oppstod  da   et  stort  antall   middelklassemennesker  begynte  å   slutte  seg  til  aristokratiske   reisende.  Da  samfunnet  ble  rikere,   ble  det  også  rimelig  at  lavere   middel-­‐  og  middelklassefolk  etter   avsluttet  arbeidskarriere   pensjonerte  seg  med  god  helse  og   med  en  viss  formue,  med  pengene   de  hadde,  valgte  de  å  reise  litt   rundt.     Turister  er  ofte  interessert  i  blant   annet  reisemålets  klima,  kultur  og   helse.     Rike  mennesker  har  alltid  reist  til   andre  steder  som  et  mål  i  seg  selv,   og  for  å  kunne  se  fantastiske   severdigheter,  å  lære  nye  språk  og   for  å  smake  på  nye  matretter.  

Mange tror  også  at  kimen  til   dagens  turisme  ble  lagt  på  1200-­‐ tallet  da  unge  uerfarne   teologistudenter  begynte  å  reise   utenlands  for  å  oppsøke  berømte   lærere,  og  sammen  med   kjøpmannstanden  preget  dette   reisebildet  i  flere  hundre  år.   I  2006  var  det  842  millioner   ankomster  og  med  en  vekst  på  4,5   prosent,  ble  2006  rekordåret  for   verdensturismen.  Dette  viser  tall   fra  verdens  turismeorganisasjon   UNTWO.     I  Norge  er  den  mest  populære   kulturattraksjonen  Fløibanen  i   Bergen  med  1  131  707  besøkende,   nesten  det  dobbelte  i  for  hold  til   Holmenkollen  i  Oslo.   Den  mest  populære   naturattraksjonen  er  

9


Vøringsfossen med  655  000   besøkende.     Det  har  vært  oversikter  over   spektakulære  attraksjoner  siden   oldtiden.  Den  eldste  kjente  listen   heter  Verdens  syv  underverker.   Både  i  antikken  og  senere  i   historien  frem  til  i  dag  er  det   nedtegnet  en  oversikt  over   byggverk,  og  etter  hvert  som        

verdensbildet utvidet  seg  ble  også   kriteriene  endret.   Turisme  er  en  servicenæring  som   utgjør  et  viktig  bidrag  til   økonomien  i  næringslivet.  Direkte   inntekt  fra  reiseliv  får  næringer  fra   blant  annet  hotell  og  restaurant   varehandel.    I  Norge  vokser  turismen,  men   verdensturismen  vokser  mer.    

Det var  vold  mot  et  politi  i  helgen.   Politiet  ønsker  flere  tips  fordi  bare   en  av  opptil  fire  gjerningsmenn  er   pågrepet.     Mannen  som  ble  pågrepet  er  av  en   utenlandsk  opprinnelse  og  er  i   midten  av  20-­‐årene.  Det  skjedde   på  bopel  i  Oslo  om  fem  i  natt.  Det   var  meldte  siktede  at  det  var   samme  mannen  og  er  dømt  i  en  an   drapssak  han  har  26-­‐åring,  og  er   nå  domfelt  for  å  være  med  på  å   skjule,  fordi  det  andre  drap  saket   skjedde  i  leiligheten  hans  i  mars  i   fjor.  Det  var  en  22-­‐åring  som  ble   dømt  for  knivdrapet.      Mannen  var   fri  da  han  i  helgen  skal  ha  gått  løs   på  politimannen.   26-­‐åringen  hjalp  med  å  vaske   blodet  av  mannen,  og  transportere   ham  bort  i  en  søppelcontainer.   Han  fjernet  også  drapsvåpenet  og   vasket  leiligheten,  i  følge  dommen.   Han  ble  sett  på  som   straffeskjerpende  av  retten.  26-­‐

åringen er  tidligere  dømt  for  flere   forhold  f.eks.  grove  ran  og  trusler.   Og  nå  ar  han  pågrepet  igjen  av   politiet,  bare  uke  etter  at  dommen   falt.   Det  var  en  sivilspaner  i  politiet   som  ble  slått  i  bakken  og  så   sparket  i  ansiktet  på  Majorstuen  i   Oslo  søndag  natt.  Tjenestemannen   i  30-­‐årene  skulle  sammen  med  en   kvinnelig  kollega  sjekke  ID  på  to   personer  utenfor  Trafalgar  Pub  da   han  plutselig  ble  angrepet.  Det  var   vitner  når  det  skjedde  og  de  sier  at   angrepet  kom  fullstendig  uventet.   Fikk  han  et  kraftig  knyttneveslag   på  den  ene  siden  av  ansiktet  og  var   sikkert  bevisstløs  før  han  traff   bakken  fordi  ettersom  han  ikke   tok  seg  for  på  noen  måte,  sa   politistasjon  sjefen  ved   Majorstuen,  politistasjon  til  NTB.   Han  fikk  brudd  på  hjerneskallen   og  spaneren  brakk  kjeven  på  fire   steder.  Hans  kollega  utførte  

Siktede er  nylig  dømt  i  drapssaken      

10


førstehjelp mens  hun  ringte  på   ambulanse  og  forsterkninger.   Mannen  ble  kjørt  fra   Hegdehaugsveien  til  Oslo   universitetssykehus  Ullevål  der                  

han ble  operert  søndag.  Tilstanden   ble  betegnet  som  alvorlig,  men   stabil.  Politimannen  ble  angrepet   og  slått  ned  av  mellom  to  og  fire   personer.        

Dramatisk nedgang  i  adopsjoner  fra  andre  land    

På  bildet  til  venstre:  en  liten  gutt  fra  Haiti  på  en  flyplass  i  Nederland  21.   januar  2010.  Et  nederlandsk  fly  tog  med  seg  106  foreldreløse  barn  fra   Haiti  etter  jordskjelvet.       Til  høyre:  En  barnepleier  på  et  barnehjem  i  Wuhu  i  Øst-­‐Kina  7.  august   2009.  I  kina  har  myndighetene  de  siste  årene  oppfordret  til  adopsjon  i   Kina,  i  stedet  for  å  sende  barna  ut  til  andre  land.    

         

I  2004  ble  det  på  verdensbasis  45.000  barn  adoptert  bort  til  andre   land.  I  2011  ble  tallet  redusert  til  25.000.       I  Norge  har  det  også  vært  mindre     utenlands  adopsjoner.    

11


Det var  704  utenlandsadopsjoner  i   2005,  men  i  2011  var  tallet  sunket   til  under  det  halve,  343   utenlandsadopsjoner.     Helge  Solberg,  som  er   teamkoordinator  i   adopsjonsforeningen  Verdens   Barn,  sier  at  nedgangen  er  ganske   positiv.      

– Man  ønsker  i   utgangspunktet  helst  ikke   adopsjon.  Det  beste  er  at   flest  mulig  barn  får  vokse   opp  i  sin  egen  familie  eller,   hvis  det  ikke  går,  vokse  opp  i   sitt  eget  land,  sier  Helge   Solberg  til  NRK.no.  

    Monopol     Monopol  er  det  mestselgende   brettspill  i  verden.  Målet  med   spillet  er  å  bli  den  rikeste   spilleren,  og  tvinge  de  andre   spillerne  til  å  kjøpe,  selge  og  leie   av  tomter  eller  gater  med  hus  og   hotell.  Spillet  selges  i  80  land,  på   26  forskjellige  språk.  Spillet  var   utviklet  fra  Elisabeth  Magies  spill,   The  landlord  game.  I  Norge  er   spillet  med  gater  i  Oslo,  og  i   Storbritannia  selges  spillet  med   gater  i  London.  Utgiveren,  Parker   Brothers,  holdt  lenge  på  at  dette          

var som  den  sannferdige  historien   om  Monopols  opphav.  I  1934   prøvde  Charles  B.  Darrow  å  selge   Monopol  til  brettspillfabrikanten   Parker  Brothers,  men  de  ville  ikke   gjøre  noe  med  spillet.  De  mente  at   det  var  for  innviklet.  Men  s  å   begynte  Darrow  å  produsere  5000   håndlagde  versjoner  av  monopol,   og  neste  gang  da  han  gikk  til   Parker  Brothers  sa  de  ja.  Dette  er   gøy  spill  som  trenger  to  eller  flere   spillere.    

12


The Descendants  

Matt King  er  en  voksen  mann   som  bor  på  Hawaii.  Han  har   hatt  et  liv  som  har  passert   ganske  begivenhetsløst  for   både  seg  selv  og  andre.  Når   konen  Elizabeth  blir  utsatt  for   en  ulykke  utenfor  Wakiki   tvinges  Matt  til  å  revurdere    

måten han  lever  livet  sitt  på   og  nå  må  han  engasjere  seg   mye  mer  i  døtrenes  oppvekst.     Like  etter  han  finner  ut  at   Elizabeth  aldri  vil  våkne  opp   igjen,  finner  han  ut  at  hun  var   utro.  Matt  konfronterer  to   venner  av  familien,  Kai  og   13  


Mark, og  får  vite  at  elskeren  til   Elizabeth  er  Brian  Speer.   Til  slutt  bestemmer  Matt  seg   for  å  finne  Brian,  og  fortelle  at   Elizabeth  kommer  til  dø,  i   tilfelle  han  ønsker  å  ta  forvell.     Da  Matt  møter  Brian  finner   han  ut  at  han  har  kone,  og  to   små  sønner.  Brian  angrer  på    

alt som  skjedde  med   Elizabeth,  og  kommer  aldri  på   besøk  til  henne.  Men  det  gjør   kona  hans  Julie  Speer.     Filmen  er  Regissert  av   Alexander  Payne,  og  med   George  Clooney  i  hovedrollen.     Dette  er  en  film  som  alle  bør   se.    

An Awesome  Wave  –  Alt-­‐J  

Det  er  vanskelig  å  plassere   Alt-­‐J.  Opprinnelig  fra  Leeds,   bruker  de  sin  tid  i  en  kjeller  i   Cambridgeshire  og  lager  sin   egen  unike  musikksjanger  kalt   "folk-­‐step".  An  Awesome   Wave  avgir  langt  unnslippe   den  matte,  mørke  dyp  en  slik   kreativ  plassering  foreslår.  I   stedet  er  det  en  fantastisk  og   altomfattende  affære  både   nyskapende  og  elektrifisere    

musikalitet og  eksemplarisk   låtskriving.   Å  sammenligne  Alt-­‐J  med   moderne  artister  eller  notere   deres  påvirkning  er  nesten   meningsløs.  Hver  sang   eksploderer  over  en  bølge  av   instrumenter,  ideer,  frisk  og   avhengighetsskapende   musikk.   Dette  albumet  spenner  hver   gjennomførbar  idé,  sjanger  og   14  


innflytelse som  kan  være   proppfull  under  gitarmusikk,   men  det  føles  aldri   forvirrende.  Bevegelse  er   nøkkelen  på  dette  albumet.   Prøver  og  lyder  Cascades  og   kryss  med  eleganse,  men  det   er  Joe  Newman  ledende  vokal   som  fungerer  som  sement,   trekke  alt  sammen  og  guide   det  sømløst  inn  i  forstand.   Selv  tekstene  er  kreativt          

ambisiøse. Ok,  det  er  ikke  at   Alt-­‐J  ikke  kan  være  due-­‐hullet   eller  plasseres  ved  siden  av   jevnaldrende,  det  er  mer  at  de   fortjener  mer.  Denne  debut   tilbudet  er  sterk,   avhengighetsskapende  og   engasjerende,  den  perfekte   akkompagnement  til  enhver   stemning,  et  øyeblikk,  hvor   som  helst.    

    07.00   Morgennytt   08.35  22.  juli-­‐rettssaken   09.15  Morgennytt   10.00  22.  juli-­‐rettssaken   17.00  NRK  nyheter   17.15  çrdna  -­‐  Samisk  kulturmagasin   17.40  Oddasat  -­‐  nyheter  på  samisk   17.55  Tegnspråknytt   18.00  EM  svømming   18.40  Distriktsnyheter   19.00  Dagsrevyen   19.45  Schrödingers  katt   20.25  Hvem  er  Tooji?   20.55  Distriktsnyheter   21.00  Eurovision  Song  Contest  2012  -­‐  semifinale  2   23.00  Kveldsnytt   23.15  Kalde  føtter  (3)   00.05  60  år  med  dronning  Elizabeth  (2)   01.00  Bitt  av  naturen  (6)   01.30  Poirot:  Solen  var  vitne   03.10  Danmark  fra  kyst  til  kyst  (6)   04.10  SLUTT  

    09.20   Oddasat  -­‐  nyheter  på  samisk   09.35  Distriktsnyheter  Østlandssendingen   09.50  Distriktsnyheter  Østfold   10.10  Distriktsnyheter  Østnytt   10.25  Distriktsnyheter  Østafjells   10.45  Distriktsnyheter  Sørlandet   11.05  Distriktsnyheter  Rogaland   11.20  Distriktsnyheter  Vestlandsrevyen   11.40  Distriktsnyheter  Møre  og  Romsdal   12.00  Distriktsnyheter  Midtnytt   12.15  Distriktsnyheter  Nordland   12.35  Distriktsnyheter  Nordnytt   12.55  Korrespondentane  (5)   13.25  Aktuelt   13.55  Urix   14.10  Hvem  tror  du  at  du  er?  (7)   14.55  Grønn  glede  (1)   15.25  Dallas  (4)   16.15  Jessica  Fletcher  (14)   17.00  EM  svømming   18.00  Dagsnytt  atten   19.00  Landeplage  (5)  

15


19.30 Jakta  på  lykka  (7)   20.00  Solsystemets  mysterium  (4)   21.00  Dagsrevyen  21   21.30  Vi  ville  sprengje  Vasa  

      19.30  Bondi  Beach  (5)   19.50  Fabelaktige  bryllaup!  (6)   20.35  Interiørhelvete  (5)   21.30  Pinlige  sykdommer  (7)   22.20  True  Blood  (11)   23.10  Funny  or  Die  presenterer  (3)   23.30  Dating  i  mørket  -­‐  UK  (1)   00.15  Partiløvene  (4)   01.00  Heroes  (12)   01.45  Bondi  Beach  (5)   02.10  Heite  forhold  (1)   02.55  Funny  or  Die  presenterer  (3)   03.15  Funny  or  Die  presenterer  (1)   03.44  SLUTT  

22.00 NRK  nyheter   22.10  Urix   22.30  Doris  Day  -­‐  Que  Sera,  Sera   23.20  Andre  verdenskrig  -­‐  de  ukjente  historiene  (5)   00.05  De  skapte  Silicon  Valley   01.20  Oddasat  -­‐  nyheter  på  samisk   01.35  Distriktsnyheter  Østlandssendingen   01.55  Distriktsnyheter  Østfold   02.15  Distriktsnyheter  Østnytt   02.30  Distriktsnyheter  Østafjells   02.50  Distriktsnyheter  Sørlandet   03.05  Distriktsnyheter  Rogaland   03.25  Distriktsnyheter  Vestlandsrevyen   03.45  Distriktsnyheter  Møre  og  Romsdal   04.00  Distriktsnyheter  Midtnytt   04.20  Distriktsnyheter  Nordland   04.40  Distriktsnyheter  Nordnytt   05.00  SLUTT     TV  2  

NRK Super      06.30  Uki   06.35  Lille  Charley  bjørn   06.45  Timmy-­‐tid  

    06.30  Nyhetsmorgen   06.55  God  morgen  Norge   10.00  God  morgen  Norge   11.45  Ettermiddagen  (18)   13.10  Supernanny  (12)   14.10  Oppgrader!  (6)   14.40  Beverly  Hills  90210  (24)   15.30  New  Girl  (8)   16.00  Home  and  Away  (159)   16.30  Dharma  &  Greg  (22)   17.00  Solsidan  (4)   17.30  Ettermiddagen  (19)   18.30  Nyhetene   18.45  Været   18.50  Sportsnyhetene   19.00  Ettermiddagen  (19)  

07.00 Ellas  lørdag   07.05  Postmann  Pat   07.25  Ugleskogen   07.35  Molly  Monster   07.40  Yakari   07.50  Stor  og  Liten   08.05  Dykk  Olli,  dykk   08.15  Poko   08.30  Benjamin  Elefant   08.55  Gjett  med  Jess   09.05  Vennene  på  Solflekken   09.20  Pablo,  den  lille  rødreven   09.30  Dinosaurtoget   09.40  Kosinus   09.55  Øisteins  blyant   10.05  Ugler  i  mosen  

16


10.25 Instrumentenes  magiske  verden   10.30  Drømmehagen   11.00  På  eventyr  med  Pim  og  Pom   11.05  Ra  Ra,  den  bråkete  løven   11.15  Hundehagen   11.25  Frosken  og  venene   11.35  Pipene   11.45  Poko  

19.30 Hotel  Cæsar  (20)   20.00  Alarm  113  (8)   20.30  TV  2  hjelper  deg  (14)   21.00  Nyhetene   21.20  Været   21.25  Sportsnyhetene   21.45  Torsdag  kveld  fra  Nydalen  (11)   22.45  Suits  (2)   23.45  Den  utrolige  sannheten  om  dronning   Raquela   01.25  Criminal  Minds  (4)   02.15  Breakout  Kings  (8)   03.05  Rush  (10)   03.55  24  (12)   04.45  Sportsnyhetene   05.00  Været   05.10  Sonen   06.00  SLUTT  

11.55 Molly  Monster   12.00  Her  er  eg!   12.10  Ville  Vilde   12.20  Kastanjeskogen   12.35  Kastanjeskogen   12.45  Spionligaen   13.10  Spionligaen   13.30  Supernytt   13.40  Bare  blåbær  (3)   14.05  Walter   14.10  Min  galaktiske  forsvarer   14.25  Danseakademiet  (19)   14.50  Skyskraperhøns  

   

  06.00  Zoey  (6)   06.25  Zoey  (7)   06.50  Steg  for  steg  (109)   07.15  Steg  for  steg  (110)   07.40  What  I  Like  About  You  (17)   08.05  Will  &  Grace  (3)   08.30  Will  &  Grace  (4)   08.55  Christine  (12)   09.20  Den  syvende  himmel  (9)   10.10  Hundehviskeren  (27)   11.00  Til  skrekk  og  advarsel  (12)   11.50  Ekstrem  rengjøring  (3)   12.20  4-­‐stjerners  middag  (44)   13.20  Slankekrigen  (2)   15.15  One  Tree  Hill  (17)   16.10  Lykkelig  skilt  (6)   16.40  Happy  Endings  (1)   17.05  Cougar  Town  (14)   17.35  Christine  (13)   18.00  The  Big  Bang  Theory  (10)   18.30  The  Big  Bang  Theory  (12)   19.00  Workaholics  (4)  

15.00 Tara  Duncan   15.20  iCarly   15.45  iCarly   16.10  Big  Time  Rush   16.35  Dex  Hamilton   17.00  Mánáid-­‐tv  -­‐  Samisk  barne-­‐tv  (1)   17.15  Haremoen   17.30  Uki   17.35  Lille  Charley  bjørn   17.45  Timmy-­‐tid   18.00  Hilsen  Johanne   18.05  Gjengen  på  taket   18.20  Yakari   18.30  Kom  og  lek   18.35  Brødrene  Dalton   18.50  Supernytt   19.00  Bare  blåbær  (5)   19.25  SLUTT            

17


19.30 4-­‐stjerners  middag  (20)   20.30  Undercover  Boss  (5)   21.30  Special  Victims  Unit  (7)   22.30  Insider  (1)   23.30  CSI:  Miami  (7)   00.30  Special  Victims  Unit  (19)   01.25  C.S.I.  (7)   02.20  48  timer  (28)   03.05  Special  Victims  Unit  (19)   03.55  City  Homicide  (8)   04.40  Til  skrekk  og  advarsel  (12)   05.30  Steg  for  steg  (109)   06.00  SLUTT  

                         

   

SPORT

Drogba  avgjorde  for  Chelsea      

                    Drogba    som  før  kampen  ble  kritisert  av  Bayern  MünchenEn  fornøyd  Drogba  takker  fansen  etter  finalen.  

18


trener Heyneck skulle  vise  seg  å  bli  mannen  som  avgjorde   årets  mesterligafinale.    

- Vi har prøvd i år etter år. Jeg har vært her i åtte år. Aldri gi opp før det er over! Dette er bare helt utrolig, sa Didier Drogba i et intervju etter kampen.   Drogba  fikk  før  kampen  kritikk  av   Bayern  München-trener Heyneck. Heyneck kalte Chelsea-spissen en enestående skuespiller etter hans siste kamper i Champions League mot Barcelona.   Det  så  mørkt  ut  for  Chelsea  etter  2.   Omgang.  Tyskerne  hadde  16   avslutninger,  mens  Chelsea  bare   hadde  to.  Og  ting  gikk  fra  vondt  til   verre  syv  minutter  før  slutt  da   Thomas  Müller stanget inn 1-0målet til Bayern. Folk flest trodde nok at kampen var slutt ettersom tyskerne var i ledelsen og hadde dominert hele kampen, men en ivorianer med navn Didier Drogba hadde andre planer. Med to minutter igjen på klokka stanget han inn utlikningen for Chelsea. Dermed gikk de to lagene til ekstraomganger.

slukket. Drogba felte Frank Ribery innenfor straffefeltet og det ble herved dømt straffe til Bayern. Robben som tidligere hadde blitt kritisert for sin straffeskyting gikk selvsikkert frem og la ballen på straffemerket. Men presset på nederlenderen så ut til å bli for stort. Chelsea-keeper Petr Cech gikk til riktig side og reddet straffen. Etter de to ekstraomgangene sto det nå likt mellom lagene, noe som betydde at de gikk til straffespark. Chelsea-spiller Juan Mata bommet, men det gjorde også to Bayernspillere. Det sto nå 3-3 og Drogba hadde muligheten til å avgjøre kampen med sitt straffespark, noe som trolig ble hans siste spark på ballen som Chelsea-spiller. Drogba nølte aldri og satt ballen kaldt i høyre hjørne. - Slik er fotball. Man har ofte sett at det ikke alltid er det beste laget som får løfte pokalen. Det er vanskelig å beskrive skuffelsen i ord, sa Bayernspissen Thomas Müller etter kampen.

Det håpet som nettopp hadde blitt tent i Chelsealaget skulle etter bare 5 minutter inn i ekstraomgangene bli  

Kampen om  Hazards  signatur  hardner  til     Unggutten  Eden  Hazard  har  i  den  siste  tiden  blitt  fulgt  av  ledende  

19


toppklubber i  Premier  League  og  La  Liga.  Men  nå  har  en  ny  kandidat   kommet  inn  i  bildet.     Lille-­‐spiller  Eden  Hazard  har  fått  oppmerksomhet  av  toppklubber  som   Arsenal,  Manchester  City,  Chelsea  og  Real  Madrid  i  den  siste  tiden.  Det  var   lenge  snakk  om  at  han  kom  til  å  spille  sin  neste  sesong  i  blått  ettersom  de   største  kandidatene  i  kampen  om  hans  signatur  var  Chelsea  og  Manchester   City.  Og  til  tross  for  at  Chelsea  stakk  av  med  mesterliga-­‐pokalen  er  nå   Manchester  United  klubben  som  er  mest  aktuell  for  unggutten.  Eden  Hazard   vil  k  om  lag  1,8  mill

20


Været   22.  Mai  

Høyeste temperatur:  20   Laveste  temperatur:  14 25  

Temperatur

20

15 Tempera tur  

10

5

0 09.00   11.00   13.00   15.00   17.00   19.00   21.00   23.00   01.00   03.00   05.00   07.00  

 

23. Mai    

21


Høyeste temperatur:  21   Laveste  Temperatur:  11      

      24.  Mai  

s

Høyeste temperatur:  22   Laveste  temperatur:  10    

25. Mai  

Høyeste temperatur:22   Laveste  temperatur:11    

26. Mai  

Høyeste temperatur:23   Laveste  temperatur  

22

Avis gruppe 5  

Dette er avisen til gruppe 5. Lea, Bjarney, Adeola og Mathias.

Advertisement