Page 1

KARAVANA en rejse i musik, teater og billeder

Ă…rhus Amts Trykkeri


KARAVANA en rejse i musik, teater og billeder

Af Jan Thomsen Erik Bentsen Pam Thu


Indholdsfortegnelse Forord

KARAVANA- en rejse i musik, teater og billeder 1. oplag 2003 Udgivet af KARAVANA, Og Forlaget LEV Tryk: Århus Amts Trykkeri 308-02-004DS/EN ISO 14001 miljøcertificeret og EMAS-registreret Konsulent: Anne Marie Zwergius (Cand. mag.), Omslagslayout: Pam Thu Omslagsillustrationer: Atelier Karavana Printed in Denmark 2003 ISBN 87-90127-09-9 Bestilling/køb af bog: Forlaget LEV, Kløverprisvej 10 B, 2650 Hvidovre. Tlf. 36359696. KARAVANA, Graham Bells Vej 1, 8200 Århus N. Tlf. 86109933. Enhver kopiering eller gengivelse er kun tilladt i overensstemmelse med gældende lov om ophavsret eller indgået aftale med KARAVANA.

Indledning

8

Øjebliksbillede

11

Præsentation af Karavana

13

Mål

15

Rummelighed

16

Arbejdsmetode

18


Forord Med denne bog vil vi præsentere de ideer og æstetiske produktioner, som udviklingshæmmede og personale på Karavana igennem de sidste 10 år sammen har værnet om og udviklet. Karavana har i kraft af sin særegne position som beskyttet værksted, hvor de æstetiske udtryksformer og produktioner er omdrejningspunktet, konstant villet og skullet begrunde sig selv, reflektere og afprøve nye pædagogiske og æstetiske ideer. Det er denne bog også et udtryk for. Vi håber dermed at kunne bidrage til diskussionen i det felt, hvor pædagogik, undervisning og kunstneriske udtryksformer mødes og beriger hinanden. Som et konkret eksempel, på hvordan vi tænker pædagogik, undervisning og æstetiske opgaver, har vi valgt fortrinsvis at bruge betegnelsen billedpædagog, musikpædagog og dramapædagog om personalet - og betegnelsen elever om de udviklingshæmmede. I forbindelse med denne udgivelse vil vi takke en række personer: Eleverne på Karavana skal have den største tak, da de naturligt er hovedpersonerne i det skrevne, men også værdige og positive personer, som kan være stolte af resultaterne . Tak for jeres tålmodighed med færdiggørelsen af dette arbejde. Denne tak skal i høj grad også lyde til resten af Karavanas personale. Uden tidligere forstander Jørgen Buttenschöns støtte og oplæg samt hele Lyngåskolens opbakning havde Karavana ikke kunnet udvikle sin identitet som et tilbud til udviklingshæmmede, hvor musikken, maleriet og teatret er i centrum. Vi vil også gerne takke kollegaer i bo- og værksteder for relevante og inspirerende diskussioner. Hans Grundsøe og Elin Hertz har været så venlige at lade os bruge deres fotografier til bogens illustrationer. Birgit Kirkebæk, der er en vedholdende debattør omkring udviklingshæmmedes vilkår og menneskelige ressourcer, takker vi for det fine indledende kapitel. Århus Amts Trykkeri har også i denne arbejdsopgave for Karavana været en samvittighedsfuld og inspirerende samarbejdspartner. Bogen har fået økonomisk støtte fra Fælleskontoudvalget, Voksen Handicap, Århus Amt og Landsforeningen LEV. En speciel tak skal Anne Marie Zwergius have for ihærdighed og overblik i konsulent- og redigeringsarbejdet med denne bog.


Indledning

8

Indledning

Indledning Birgit Kirkebæk: Karavana - at være på vej til nye steder Karavana er både sig selv og barn af den tid, hvor det blev oprettet - en tid, hvor der blev kæmpet for, at udviklingshæmmede skulle have rum til at udvikle egen personlighed og stemme via æstetiske læreprocesser. I begyndelsen af 1990erne var der gennem landsidrætsstævner, teaterfestivals og kulturkonferencer for udviklingshæmmede sat en bevægelse i gang, som angik andre måder at tænke normalisering på end de tidligere sete. Hvor normalisering i forhold til produktionsværksteder i

9 1960erne og -70erne gik ud på at ligne en almindelig industriel arbejdsplads så meget som muligt med hensyn til at producere genstande, er ideen i Karavana at producere kultur - oven i købet udviklingshæmmedes egen kultur. Over tid har produktionen udviklet sig til at omfatte musik, teater, billedkunst og performance. I Karavana arbejdes der både alene og sammen med professionelle kunstnere, og der er kontakt til andre kulturelle produktionssteder for mennesker med funktionsnedsættelser i ind- og udland. Fordybelse, forfinelse, foruroligelse og forstyrrelse kunne være kodeord for denne virksomhed, som handler

om æstetiske læreprocesser og det, man gør med kærlighed til sin metier. Fordybelse i det, man er god til og optaget af, forfinelse af det personlige udtryk, foruroligelse hos tilskuerne, når de oplever eksistentielle erfaringer af mere alvorlig art udtrykt eksempelvis i billedkunst og drama, og forstyrrelse af de vedtagne opfattelser af, hvem der må producere kunst, og hvem der kan gøre det med intensitet og kvalitet. Ambitionen er at blive taget alvorligt på grund af kvaliteten i den fremførte musik, de teaterstykker som produceres og de billedmæssige udtryk som skabes. Der er ikke i første række tale om pædagogiske eller terapeutiske projekter, men helt enkelt om musik, teater og billedkunst på disse kunstarters egne præmisser. Derfor pointeres det i bogen, at produktionen ønskes anmeldt som teater, musik og billedkunst frem for alene omtalt i venlige og ikkevurderende vendinger. Der ønskes reel bedømmelse frem for overfladisk ros, fordi enhver særlig hensyntagen i vurderingen af de æstetiske produktioner fratager deres fremstillere værdighed og udviklingsmuligheder. Der er tale om en mesterlære, hvor der selvfølgelig ligger et stort pædagogisk arbejde i at finde ud af, hvor inspirationen skal komme fra, hvilke materialer, der kan arbejdes med, hvilke udstillinger, man skal deltage i, og hvordan den enkeltes udvikling støttes bedst. Det er et uddannelsessted med fokus på de æstetiske udtryk.

Udgangspunktet er den kunstneriske iscenesættelse. „Personalets pædagogiske opgave ligger i at få ressourcerne frem i lyset“, præciseres det i bogen. Disciplinen og „normaliseringen“ angår fagområdets krav, ikke den enkeltes tilpasning til en ydre skabelon. Der er tale om en fælles meningssøgen mellem det, der i bogen kaldes „den skabende kunstner“ og „den producerende pædagog“. Der er tale om en bevidstgørelse af de fælles erfaringer. Pædagoger og kunstnere deler deres optagethed af proces og produkt. Disciplin i forhold til de fælles produktioner og deres krav til de involveredes engagement


Indledning

Øjebliksbillede

Øjebliksbillede

10 og stadighed er nødvendig, men gør jo også de involverede selv nødvendige. Arbejdet er nødvendigt. Først og fremmest er der måske tale om, at uddannelse indenfor felterne musik, teater, dans, billedkunst og performance også skal være en mulighed for mennesker med udviklingshæmning.

Det har Karavana allerede bevist er muligt. At arbejde på, at udviklingshæmmede fortsat kan udvikle deres egen kultur, er et livsvigtigt projekt både for de implicerede i forhold til deres fordybelse og forfinelse - og for udenforstående i forhold til det at blive berørt, foruroliget og forstyrret.

En svag buldren høres i det fjerne. Enkelte tilskuere drister sig til at kigge om hjørnet og får øje på et bølgende hav af mennesker, stof og figurer. Stedet er Sølund Musikfestival, og optoget skal slynge sig gennem festivalens område. Der er lige blevet lagt sidste hånd på en 5 meter høj, rullende figur, en mobile. De sidste snore er bundet, gaffa´en klarede paragrafferne, hvor andet håndværk kom til kort . Alle har klædt sig om i kostumer, der sammen med optoget er blevet skabt i løbet af den sidste måned. Alle har en opgave. Nogen styrer mobilen, andre går med høje masker sat på lange stænger, nogen skubber kørestolene, hvorfra råb

11 i megafon får publikum til at spidse ører. Dansere i spraglede kjoler og hatte er klar til at føre sig frem. Mændene har trommer hængt på sig ved hjælp af seler og specialkonstruerede stativer, der gør det muligt at bevæge sig og spille rytmisk - samtidig. Stemmen er smurt ved små øvelser - krop og sind er varmet op. Personalet har definerede opgaver som strategisk placerede medvirkende, praktiske iscenesættere, ledende figurer, kameraførere - alle med den indbyggede fleksibilitet, som et optog kræver. En ukendt situation vil altid opstå, planlægningen må hurtigt revideres, og der må handles på ny.


Øjebliksbillede

Præsentation af Karavana

Præsentation af Karavana

12 Optoget er på vej gennem festivalens hovedgade. De første tilskuere ved hovedindgangen flytter sig nysgerrigt for at få et bedre udsyn over dette mærkværdige optrin: spraglet, larmende og i forskellige højder snor aktører og mobiler sig frem for, med insisterende bevægelse, at skære sig igennem mylderet af festivalgæster. Nogen opdager først i sidste øjeblik, at de må bevæge sig for ikke at blive opslugt. Midt på festivalens hovedgade møder menneskeslangen sin egen

hale og danner en ring, så der opstår en sceneplads for specialtrænede mavedansere, drillende klovne eller serveringspersonale. Tilskuerne får smagsprøver, musik og underfundige optrin. I næste øjeblik bevæger optoget sig videre. For publikum bliver det et forbipasserende indslag, der giver associationer og nye billeder. Alle er blevet beriget, forstyrret eller underholdt.

Navnet Karavana har både en symbolsk og konkret betydning, hvor nøgleordet er bevægelse. En karavane er et selskab af rejsende og i vores forståelse et udtryk for at begive sig ud i verden. Vi flytter os fra sted til sted. De mange æstetiske produktioner er årsag til en bevægelse fra Karavana ud i verden og danner grundlag for nye møder med publikum. Det drejer sig dernæst om at flytte sig og udvikle sig igennem det daglige arbejde. Koncerter, udstillinger og teaterforestillinger giver alle medvirkende - elever som ansatte - en større mestring, viden og erfaring. Og sidst i en mere overført betydning at være i stand til at bevæge publikum. Produktionerne skal have æstetisk kvalitet og give modtageren noget at tænke over. Karavanas opgave bliver dermed at berige, forstyrre og underholde gennem kvalitet i form og indhold. Indvielsen af Karavana fandt sted 1. oktober 1993, hvor der blev etableret et kunstnerisk og kulturelt produktionsværksted for voksne udviklingshæmmede i forbindelse med voksenspecialskolen Lyngåskolen under Århus Amt. Karavana er strukturelt et beskyttet værksted under § 87 og har egen økonomi, men fælles daglig administration med skolen. Det kollegiale og ledelsesmæssige samarbejde med Lyngåskolen giver den pædagogiske udfordring, at

lærerkulturen med dens pædagogiske og (fag)faglige facetter kan inspireres af de kunstneriske, faglige og socialpædagogiske indfaldsvinkler - og vice versa. Skolens oprindelse, erfaringsgrundlag og historie er også grundlaget for Karavanas eksistens, idet etableringen af Karavana udsprang af en ide udformet af den tidligere forstander Jørgen Buttenschön. Det daglige arbejde består i at udvikle, mestre og forfine de æstetiske ressourcer hos den enkelte elev for fortløbende i en målrettet arbejdsproces, at fremvise værdige kulturelle produktioner:

13


Præsentation af Karavana

Mål

Mål

14 billedudstillinger, teaterforestillinger, koncerter, performances etc. Ideen om et Atelier Karavana (billedkunst) forekom umiddelbart indlysende, idet den mere individuelle arbejdsform har specifik appel til mange udviklingshæmmede. De to andre afdelinger, Kompagni Karavana (teater) og Karavana Band (musik), har mange overlapninger i personkreds og produktionsformer. Historisk har de to afdelinger arbejdet tæt sammen om teaterproduktioner, parader, koncerter, happenings, performances etc. Gruppen er en sammentømret enhed, men med mulighed for individuel specialisering indenfor enten teater eller musik. Eleverne kan blive på Karavana, så længe motivationen og udviklingen i arbejdet er til stede. Hen over årene har vi afholdt årlige statusmøder

(i dag § 111-møder), hvor pårørende, bostedspersonale, amtskonsulent, sagsbehandler, Karavanas personale og ikke mindst eleven selv har givet udtryk for gode som dårlige sider ved at være en del af Karavana. Valget er elevens i samråd med sit netværk - vi rådgiver og vejleder ligesom i det daglige. Det er karakteristisk, at salg af produkter er baseret på en fifty-fiftyordning i forhold til køb af produkter fra en elev eller gruppe af elever på Karavana. En maler fra atelieret får halvdelen af beløbet ved salg af et værk. Kompagniet og bandet deler halvdelen af det beløb, de tjener ved en optræden. Det giver status, motivation og selvbekræftelse, så ambitionerne kan leve. Den anden halvdel af beløbet går til udgifter i forbindelse med produktionen, hovedsageligt til materialer.

Målet for Karavana er at skabe et æstetisk udviklingsrum for eleverne, hvor arbejdet med de basale teknikker og udviklingsmuligheder indenfor de enkelte medier står centralt. Der skal skabes mulighed for at fordybe sig, danne og præstere et selvstændigt eller et fælles æstetisk udtryk. Elever som ansatte har et ønske og en ambition om fortsat at

15 videreudvikle kulturelle produkter - og sig selv. Samtidig skal alle medvirke til at skabe et respektfuldt og positivt samvær. På den måde kan Karavana være rammen om et værdifuldt liv. Stedets traditioner og kulturelle værdisæt skal vedligeholdes, samtidig med at forandring og fornyelse skaber nye tanker, ideer og resultater i et læringsfællesskab.


Rummelighed

16

Rummelighed

Rummelighed Begrebet rummelighed har mange betydninger på Karavana. Stedet har et ideal om at kunne tilbyde plads til alle med motivation og en vis evne - uanset handicap. Udgangspunktet er elevens forcer indenfor det enkelte medie. Handicappet er en del af elevens virkelighed - en ekstra dimension, hvor det uhomogene bliver betragtet som en ressource. Mange års fysiske begrænsninger bliver i 2003 afløst af nye og bedre faciliteter for Karavanas Atelier, Band og Kompagni. Der skal der være plads til nye ideer, skæve indfald, medbestemmelse og fravalg. Derfor bliver der konstant arbejdet med at gøre Karavana mere fysisk rummelig - med lys og plads til krop og ånd. Og dermed rummelighed i overført betydning: at der er højt til loftet, plads til fantasien og åbent for alle med motivation til at skabe. Gæstfriheden har høj prioritet på Lyngåskolen såvel som på Karavana.

17 Dørene er åbne for alle, der besøger stedet, og denne åbenhed afspejler en villighed til udveksling af ideer og erfaringer. Praktikanter fra ind- og udland, fra pædagog- og lærerseminarier og fra Diakonhøjskolen, revalidender, personer i jobprøvning og -træning, venner af Karavana m.m. har alle henvendt sig for at prøve sig selv af. Og personerne er blevet brugt med respekt for det forløb eller den uddannelse, de har været midt i. Kvantiteten og kvaliteten i produktionerne kommer af et fint afstemt samspil mellem elever og personale, hvor ønsket om at præstere noget brugbart til at berige, forstyrre og underholde er øverst på dagsordenen. Men denne mængde af produktioner har i mange tilfælde ikke kunnet lade sig gøre uden udefrakommende personer med forskellig tilknytning til Karavana.

Det er karakteristisk, at salg af produkter er baseret på en fifty-fiftyordningi forhold til køb af produkter fra en elev eller gruppe af elever på Karavana. En maler fra atelieret får halvdelen af beløbet ved salg af et værk. Kompagniet og bandet deler halvdelen

af det beløb, de tjener ved en optræden. Det giverstatus, motivation og selvbekræftelse, så ambitionerne kan leve. Den anden halvdel af beløbet går til udgifter i forbindelse med produktionen, hovedsageligt til materialer.


Arbejdsmetode

18

Arbejdsmetode Det grundlæggende for Karavanas arbejde er en progression i læring. I det enkelte projekts forløb er der tale om et lærings- og udviklingsrum for både den enkelte elev, for hele elevgruppen og for den samlede stab af personale (faste, gæstelærere,

hjælpere m.m.) og elever - i en sammenknyttet proces.Man lærer ved hver fremstillingsproces og hver milepæl noget om sig selv, sine ressourcer, sine måder at lære på og måske også sine begrænsninger. Læringsbevægelsen giver vækst og nye erkendelser.


KARAVANA - en rejse i musik, teater og billeder

... Denne bog vil vi præsentere de ideer og æstetiske produktioner, som udviklingshæmmede og personale på Karavana igennem de sidste 10 år sammen har værnet om og udviklet. Karavana har i kraft af sin særegne position som beskyttet værksted, hvor de æstetiske udtryksformer og produktioner er omdrejningspunktet, konstant villet og skullet begrunde sig selv, reflektere og afprøve nye pædagogiske og æstetiske ideer. Det er denne bog også et udtryk for. Vi håber dermed at kunne bidrage til diskussionen i det felt, hvor pædagogik, undervisning og kunstneriske udtryksformer mødes og beriger hinanden...

KARAVANA en rejse i musik, teater og billeder

ISBN 87-90127-09-9

Af JAN THOMSEN ERIK BENTSEN PAM THU


Designparametre - Karavana • Form

140 mm x 190 mm. Jeg har valgt at bruge et lille format, da der skulle kunne printes et opslag på A3. Jeg valgte at lave den lidt mindre en A5, for at den ikke blev for stor og voldsom.

• Margin

Inside: 12 mm, top: 14 mm, outside: 20 mm, bottom: 24,306 mm Marginforholdende fandt jeg frem til ved at tegne krydset over mine mastersider, og derefter rette dem til så de passer med mit baselinegrid og var tilfreds med mængden af luft.

• Typografi

Jeg har 6 paragrafstyles Brødtekst: Minion, regular, 9/11 pt, aligned to grid Brød med indryk: Minion, regular, 9/11 pt, aligned to grid, first line indent 9 pt Mellemrubrik: Trebuchet MS, regular, 18/20 pt Smudstitel: Minion, regular, 12/15 pt Billede: Minion, italic, 9/11 pt, aligned to grid Kapiteltekst: Trebuchet MS, regular, 6/8 pt

• Farver

Alt teksten er med sort (0, 0, 0, 100) og kun mine illustrationer oppe i hjørnet og i bunden, har jeg valgt at give en rød farve (0, 93, 82, 0), for at give det lidt liv.

• Illustrationer

Jeg har valgt at ”indramme” siden, med mine røde streger, og skrive kapitelnavn til ved det illustrationen, for at skabe overblik. Jeg har også at sætte sidetallet oppe ved illustrationerne, for at min bog ikke bliver alt for almindelig, for nu har jeg lavet denne bog meget sikkert, da det er min første bog. Jeg vil gerne kende reglerne bedre før jeg begynder at bryde dem.

• Målgruppe

Familier til handikappede og folk der på anden vis er interesseret i udviklingshæmmede. Evt. Familier til handikappede der overvejer Karavana som hjem til deres pårørende.

Manuskriptberegning 3402/56 = 61 enheder Total antal linier : 2747 3402/89 = 38 trykenheder 61 x 2747 38

= 4410

Gennemsnitlig antal linier i InDesign 4410/34 = 130 130/2 = 65 sider 65 + 7 sider foran = 72 sider 72 + 4 sider bagi = 76 sider Papir valg : Multiart silk 150 g Bogtykkelse = 9,56 mm

Bogopsætning  

bog opgave

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you