__MAIN_TEXT__

Page 1

Beboernes blad siden 1977

Årgang 40 · beboernes blad siden 1977 · Nr. 4 · Dec. 2018


Så det nu det er jul... Boligselskabet Viborg

INDHOLD

25 års jubilæum i midtbyen

s. 5

s. 6

jan tager (stor)skraldet

juledekorationer af beton - what?

s. 8

Deadline for indhold til næste blad er 1. februar 2019.

s.10

en lille historie om os

40. årgang - nr. 4. 2018 Beboerbladet udgives af Boligselskabet Viborg ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Direktør Grethe Hassing Boligselskabet Viborg, H. C. Andersensvej 8 tlf. 8662 1844 HOVEDBESTYRELSEN: Kirsten Bach Østerballe (formand), Maria Engelbrechtsen, Else Bredahl Olesen (næstformand), Jens Ravn, Pernille Cornelius, Frank Riis, Peter Rønning-Bæk, Jan Duelund og Heinrich Overgård (medarbejderrepræsentant). BLADUDVALGETS MEDLEMMER: Maria Engelbrechtsen (Formand for bladudvalget), Heinrich Overgård og Mathias Lykke Larsen (ml@boligviborg.dk) GRAFISK TILRETTELÆGGELSE, TEKST OG FOTO: Boligselskabet Viborg KRYDS OG TVÆRS: Helge Larsen, Hela Krydsordsbureau TRYK: DigiSource, Viborg

2  Boligselskabet Viborg/Beboerblad December 2018


...og du kan slippe drømmen fri. Boligselskabet Viborg

Leder: Historisk set stort nybyggeri og effektiv drift

Af Kirsten Østerballe, formand Også i 2018 har vi i Boligselskabet Viborg været i fuldt sving. Det gælder både med nye projekter og med effektivisering af vores drift. Inden nytår forventer vi at have byrådets godkendelse af byggeri i flere nye afdelinger. Vi glæder os til at få flere boliger at tilbyde nuværende og kommende beboere. For første gang i ”mands minde” har vi i november INGEN boliger i tomgang. At vi har fokus på en effektiv drift og dermed på huslejen er til glæde både for eksisterende og kommende beboere. Vi har mange på midlertidige ventelister til de nye projekter - i alt knap 200 boliger. Det er muligt at henvende sig til vores kundeafdeling og blive skrevet op til disse kommende afdelinger. Viborg vokser stærkt i disse år, og vi er en del af væksten i form af afdelinger i forskellige bydele og med forskellige boligtyper. Det er dejligt med nybyggerier – men i hovedbestyrelsen har vi også stort fokus på vores eksisterende afdelinger. Der er arbejdet videre med helhedsplanen for Ringparken – et projekt til godt 200 mio. kr., hvor vi nu kun venter på finansieringen, som Landsbyggefonden er en nødvendig medspiller i. Først når vi har den på plads og dermed fremtidig husleje, kan beboerne i Ringparken tage beslutning om gennemførelse af planen. Som alle andre boligselskaber arbejder vi på effektivisering af driften. Vi er godt i gang og håber ved inddragelse af både afdelingsbestyrelser,

beboere og medarbejdere at kunne give vores bidrag til, at boligselskaberne på landsplan overholder aftalen med Finansministeriet om at spare 1,5 mia. kr. fra 2014 til 2020. Senest har vores folk og beboere ”tjekket affaldscontainere” – for vi skal ikke betale for plads i containere, som vi ikke bruger. Måske kan vi også undvære storskraldscontainere? Se artikel her i bladet om Overlundparken, hvor beboere hjælper hinanden. Et andet område er snerydning, hvor vi denne vinter har taget opgaver hjem, som tidligere har været løst eksternt i 2 afdelinger. Vi tror på bedre service til beboerne og satser på, at det vil blive lidt billigere. Som mange beboere nok har bemærket, har der gennem længere tid været en del skriveri i pressen om varmesagen i Viborg. Efter aftale om gensidig bestyrelsesrepræsentation i hhv. Energi Viborg Kraftvarme og Viborg Fjernvarme er jeg blevet medlem af Energi Viborg Kraftvarmes bestyrelse. Frank Riis fra hovedbestyrelsen repræsenterer os i Viborg Fjernvarme. Boligselskabet distribuerer varme til knap 2.000 boliger gennem 4 blokcentraler. Andre knap 1.000 boliger får varme fra Viborg Fjernvarme. Det er vigtigt at pointere, at vi som repræsentanter arbejder ihærdigt på at skabe de bedste betingelser for vores beboere i form af en stabil og sikker varmeforsyning til en fornuftig pris, og med tilpas høj fremløbstemperatur til at opfylde kravene, også i vores ældre etagebyggerier. Vi gentager den store succes med julesokker, og i år har vi 120 julesokker. Vores mange beboere i Houlkær kan i år have deres sokker i Aktivitetshuset på Odshøjvej, mens andre beboere stadig kan have sokker på H. C. Andersens Vej 8. Det er dejligt at være med til at give vores børne-beboere julespænding og gaver. Jeg glæder mig til at være med til at dele gaver ud i Houlkær. Tak til vores leverandører for bidrag.

Til sidst vil jeg på egne og hovedbestyrelsens vegne ønske alle beboere og medarbejdere en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Byggeplaner i 2019 På nuværende tidspunkt er byggeriet af 21 boliger i seniorbofællesskabet afd. 45 Lindevænget i Hald Ege i fuld gang. Der er indflytning til 1. juni 2019. Vi venter – i skrivende stund – på byggetilladelse til 20 rækkehuse i afd. 46 Fritidsgården i Houlkær og til 17 rækkehuse i afd. 68 Liseborg Hegn. Vi har udbud af afd. 48 Reberbanen 2, som består af 33 tilgængelige etageboliger i Viborg Midtby. Resultatet kommer før jul. Vi har fået godkendt grundkøb, og at vi må gå i udbud med afd. 69 Camp East, som består af 24 ungdomsboliger i Houlkær. Inden nytår forventer vi at få godkendelse til at udbyde projektet afd. 67 Gothersgade (3F) . Her bliver der i alt 19 etageboliger. Vi forventer også at få godkendt udbud af afd. 66 Arnbjergparken, som kommer til at bestå af 58 rækkehuse. Grundkøbet er på plads. Efter nytår forventer vi at få godkendelse til 10 tilgængelige boliger ovenpå butikscenteret på Rughavevej og ombygning/ nybyggeri i afd. 52 Overlundgården. 45 plejeboliger bliver til 54 tilgængelige familieboliger.

December 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  3


Så det nu det er jul... Boligselskabet Viborg

- vi bor her

Til de 120 børn... ...der nåede at blive tilmeldt julesokkerne H. C. Andersens Vej 8 Husk, at du kan tømme julesokken på tre mandage i december - d. 3.12 + d. 10.12 samt d. 17.12 i tidsrummet 14 - 17. Houlkær (Odshøjvej 2B): I det nye aktivitetshus i Houlkærvænget kan du tømme julesokken på tre mandage i december - d. 3.12 + d. 10.12 samt d. 17.12 i tidsrummet 15 - 17. Børnene skal selv tømme sokkerne. Find vores julefilm på facebook.com/boligselskabetviborg

4  Boligselskabet Viborg/Beboerblad December 2018

Julesokkerne er gjort muligt af følgende sponsorer:


...og du kan slippe drømmen fri. Boligselskabet Viborg

m u æ l i b u Mejerigårdens 25 års j Tak for en veloverstået fejring af Mejerigårdens jubilæum! Vi er i dag kun to beboere tilbage fra dengang vi flyttede ind for 25 år siden - så vi er ved at have boet her i lang tid. Der var mødt næsten 70 gæster op til pølser og flæskestegs-sandwich - tak for jeres gode humør og gode appetit! Jeg har arbejdet i afdelingsbestyrelsen i 24 år og været formand siden 2010. Mejerigården er et af de bedste steder at bo i Viborg - efter min mening. Der er stille og rolig, og der er 42 lejligheder midt i Viborg. Nu er resten af Mejerigården II blevet gjort færdig efter 24 års ventetid - så nu er vi oppe på 60 lejligheder, og det er stadig den bedste og mest rolige afdeling i Viborg. Jeg kunne ikke tænke mig at bo andre steder. Det har været en stor oplevelse, at arbejde i afdelingsbestyrelsen. Man er med til at bestemme, hvordan afdelingen skal se ud og til at skabe et godt hjem for sig selv og andre. Venlig hilsen Peter Nielsen

Afdelingsformand Peter Nielsen har siden 1996 arbejdet på Viborg Stadion Center for Viborg Kommune. Peter spiller pétanque på top-plan.

NYE GÆSTEVÆRELSER + AKTIVITETSLOKALER I MIDTBYEN Der er stor efterspørgsel blandt vores beboere efter gæsteværelser i midtbyen. Tømmergården har nu indfriet dette ønske. Lokalerne og gæsteværelserne kan lejes af alle, der bor hos Boligselskabet Viborg.

Priser 2019: Aktivitetslokale (36 personer) Pris: 900,2 x gæsteværelse m. dobbeltseng (+ 1 fælles toilet): Pris (pr. stk) pr. nat: 300,-

Adresse: Tømmergården, Randrupvej 6, 8800 Viborg For leje af lokaler og gæsteværelser: Kontakt kundeafdelingen på 86 62 18 44 eller på mail: udlejning@boligviborg.dk December 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  5


Så det nu det er jul... Boligselskabet Viborg

JAN TAGER (STOR)SKRALDET - FOR DEM DER IKKE KAN SELV.

Collage: Tove Dagø, (afd. best) og Jan Duelund (beboer)

En nyslået pensionist, der kan lide at lave noget, en aktiv afdelingsbestyrelse og en fælles opgave - fandt en fælles løsning. Beboerne i Overlundparkens 140 boliger har i perioder storskrald de skal af med - som alle andre. Normalt laver man en løsning med boligselskabet og ejendomsfunktionærerne, men det kræver mandskab, tid og ressourcer, som så forsvinder fra noget andet. Det har fællesskabet fundet en vej ud af ved det årlige afdelingsmøde.

Ikke en stor trailer...

Jan Duelund meldte sig frivilligt til at tage det værste storsskrald for dem, der ikke kan selv.

af bestyrelsen i Overlundparken, været med i processen i at guide beboerne, hvis de var i tvivl om, hvad Jan kunne tage med og hvor meget. Tove udtaler:

“Jeg blev pensionist i maj og jeg har altid været én, der kunne li´ at lave noget, så 1. mandag i hvert kvartal, der kører jeg sammen med dem som har tid og lyst, en tur på lossen i Kirkebæk med traileren. Det er ikke nogen stor trailer, så der er grænser for, hvor stort det må blive, og så tager vi ikke haveaffald med.”

“Det har haft en stor ‘pædagogisk´ effekt at Jan trådte til på det afdelingsmøde. Jeg tror folk har sagt til sig selv, at hvis de kan køre på lossen for andre beboere, så kan vi i hvert fald gøre det for os selv. For det er jo ingen, der har lyst til at udnytte sig af hjælpsomheden.”

Tove Dagø fra afdelingsbestyrelsen vil gerne være med til at hjælpe, men har mest, sammen med resten

Beboerne i afdelingen i øst, har altid haft en tradition for at hjælpe hinanden, især de ældre.

6  Boligselskabet Viborg/Beboerblad December 2018


...og du kan slippe drømmen fri. Boligselskabet Viborg

“Man har altid været bevidst om, hvem der kunne hvad, og hvem der ikke kunne så meget. Derfor er avisen tit blevet hentet for de ældre, der ikke selv kunne bevæge sig ud til postkassen.”

En husleje i ro

Tove og Jan er enige om at Overlundparkens beboerdemokrati er med til at holde huslejen i ro, når man som beboer er med til at løse de små opgaver i hverdagen. Man har som alle andre afdelinger været motiveret for, at finde den rette balance mellem god service og

en husleje, der er til at betale. Den almene boligsektor skal nemlig, efter aftale med regeringen, frem mod 2020 reducere udgifterne med 1,5 mia. kr. Det skal bl.a. ske gennem en effektiv drift. Det gælder både i opgaven med drift af boligerne og i en effektivisering af administrationen. Alt sammen til fordel for beboernes økonomi.

Vores beboerblad har meget mere om bl.a. storskrald og sorteringen af køkkenaffald i den næste udgave af bladet.

December 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  7


SĂĽ det nu det er jul... Boligselskabet Viborg

8  Boligselskabet Viborg/Beboerblad December 2018


...og du kan slippe drømmen fri. Boligselskabet Viborg

Der er ikke noget mere julet end beton! Ejendomsfunktionærerne Anja og Tina i Houlkær elsker at arbejde med beton. De har både været på betonkursus og på YouTube, i deres egen fritid, for at finde den helt rigtige form og blanding til deres DIY-projekter (Do-it-yourself/gør-det-selv). De har før lavet beton-græskar til Halloween - og i år er der også fokus på “have-nisser” i beton. “Nu, hvor alt det grønne falmer, så er det godt med lidt lys, der hvor der før var blomsterbede. Vi har juletræer ved indkørslerne til afdelingen, som vi pynter lidt, når vi kommer forbi. En enkelt beboer er begyndt at pynte dem med julestjerner” Planen er, at juledekorationen med lys, gran og julenisser skal pyntes med nye overraskelser hver uge. Ligesom en julekalender. Opskriften er, ifølge Anja og Tina, ret nem, og det er helt sikkert på tide at komme i gang i din afdeling. “Du blander en del vand og en del betonpulver. En halv liter af hver er rigeligt. Det skal røres rundt til det ligner en tyk dej. Herefter hældes det i en nylonsok. Derefter er det op til dig at bruge fantasien, men husk at det hele skal støbes i ét stykke.”

December 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  9


Så det nu det er jul... Boligselskabet Viborg

Vi kan fortælle en masse historier om os selv. Nu er der jo snart gået 80 år som byens største udbyder af boliger i Viborg, men vi vil gerne være bedre til at kende jer - vores beboere. I de nye år vil vi derfor sende et spørgeskema ud til alle vores beboere. DU FÅR LINK VIA MAIL, hvor du skal svare på en række spørgsmål. DET TAGER KUN 10 MIN. Har du ikke en mailadresse, så vil vi sørge for, at du får mulighed for at besvare via din rigtige postkasse. Vi spørger ikke kun, om vi gør det godt nok og hvad vi skal gøre bedre. Vi spørger også til hvem du er, og hvilke behov du kommer til at møde de næste mange år frem. Vi kan nemlig kun være sikre på at gøre det bedre, hvis vi kender dig bedre.

10  Boligselskabet Viborg/Beboerblad December 2018


...og du kan slippe drømmen fri. Boligselskabet Viborg

Mange viborgensere bor i usunde, faldefærdige boliger. De har brug for gode og sunde boliger, der er til at betale. Samtidigt er der brug for beskæftigelse i byggefaget...

Sammen med en tømrer, en kommunegartner og en landsdommer, samt det vi i dag kender som BL, udarbejdede K. Hansen en idé om at bygge 16 nye rækkehuse, ”socialt boligbyggeri”, i det fine villakvarter ved Nørresø.

En maskinarbejder, Kristian Hansen, der dengang arbejdede på statsbanernes værksted i Viborg, var den første til at tage udfordringen op.

1940: Inden byggeriet gik i gang, havde initiativgruppen stiftet det vi i dag kender som Boligselskabet Viborg.

...og så opnåede vores første afdeling Grand Prix ved den internationale boligudstilling i Paris i 1947!

December 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  11


Så det nu det er jul... Boligselskabet Viborg

Digterparken ii + iii (132 boliger)

grønneparken (48 boliger)

Digterparken IV (96 b

Digterparken I (155 bolige Vestervang (329 boliger)

vestervang torv (18 boliger

rughaven (22 boliger) tømmergården (56 boliger) Ringparken (233 boliger)

Mejerigården ii (16 boliger)

møllegården (16 boliger) Grønnegården (14 boliger)

teatergården (35 boliger)

Mejerigården ii (16 boliger) Mejerigården (42 boliger) Sjællandsgården (28 boliger)

Liseborg bakke (56 boliger) iks

p,

aru

k ege

vrå køl

og

er red

f

kildegården (68 boliger) ld Rønn Mejerigården (42 boliger) e Allé (15 boliger) Engholmvej (15 boliger)

Ha

Sct. Mogensparken (68 boliger)

Kølvrå (97 boliger)

Vestergade(12 boliger) elmely (20 boliger)

Boyesbo (13 boliger)

Tinggården (17 boliger)

Lindon (10 boliger) lindevænget (21 boliger)

Lars worres minde (10 boliger) Skovgården (18 boliger)

Kortet er vejledende Brøndums gård iI (24 boliger) 12  Boligselskabet Viborg/Beboerblad December 2018


...og du kan slippe drømmen fri. Boligselskabet Viborg

Blichergården (80 boliger) boliger) Lokesvænget (24 boliger)

Nørresøparken (161 boliger) Houlkærparken - (198 boliger)

Skovbakkevej - (8 boliger)

er)

Sct. Laurentiivej (16 boliger)

Houlkær Bymidte - (36 boliger) houlkærbo (26 boliger)

Houlkærvænget (504 boliger)

kildehaven (60 boliger) skaglen i (14 boliger) skaglen (20 boliger)

asmild eng (37 boliger) asmild kær (37 boliger)

overlundparken (140 boliger)

merkurkollegiet (54 boliger) (Selvejende institution) asmild hegn (18 boliger) overlundgården (45 boliger)

Mogensgaarden (31 boliger)

ådalsvænget (12 boliger)

Reberbanen (24 boliger)

Brøndums gård I (30 boliger) December 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  13


Så det nu det er jul... Boligselskabet Viborg

vind en julekurv... Efterlysning! Hvor mange af dem her har du set i dette blad? (Og det gælder ALLE typer af julesokker)

Find konkurrencen på vores facebook-side. Alt hvad du skal gøre er at finde konkurrencen på vores Facebook-side og angive det rigtige antal i kommentarfeltet. Her kan du også se et billede af julekurven

Konkurrencen slutter d. 14. december 2018.

FACEBOOK.COM /BOLIGSELSKABETVIBORG

14  Boligselskabet Viborg/Beboerblad December 2018


...og du kan slippe drømmen fri. Boligselskabet Viborg

HVAD ER MAN VED AT OPFØRE I HALD EGE?

MEDLEM AF HOVEDBESTYRELSEN

Varmt

Deltag i lodtrækningen af 2 x 2 biobilleter med tilbehør

Sidste nummers vindere: “Efterårsregnen” Anette Sørensen Saturnvej 56 Trine Poulsen Skaldehøjvej 9, 1. tv Præmien afhentes på H. C. Andersens Vej 8

Indsend løsning til H. C. Andersens Vej 8 8800 Viborg. Eller på mail: post@boligviborg.dk Sidste frist er 1. februar 2019

Navn____________________________________________

Lodtrækning: Gevinst 2x2 biobilletter m. popcorn + sodavand

Tlf. nr. __________________________________________

Adresse_________________________________________ ________________________________________________

Løsningen: ______________________________________ December 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  15


Hvis du får brug for os VEST:

ØST:

NORD:

H. C. Andersens Vej 8 8800 Viborg Tlf.: 86 62 41 49

Odshøjvej 5b 8800 Viborg Tlf.: 86 67 44 05

H. C. Andersens Vej 8 8800 Viborg Tlf.: 87 25 98 40

vest@boligviborg.dk

oest@boligviborg.dk

nord@boligviborg.dk

Afd. 1 – Sct. Laurentiivej Afd. 2 – Reberbanen Afd. 3 – Sjællandsgården Afd. 4 – Sct. Mogensparken Afd. 8 – Kølvrå Afd. 19 – Sct. Mogensgaarden Afd. 23 – Solgården Afd. 24 – Mejerigården Afd. 26 – Boyesbo Afd. 27 – Teatergården Afd. 28 – Lokesvænget Afd. 29 – Ådalshøjen Afd. 30 – Worres Minde Afd. 31 – Skovbakkevej Afd. 34 – Brøndums Gård I Afd. 35 – Brøndums Gård II Afd. 36 – Møllegården Afd. 44 - Mejerigården II Afd. 50 – Digterparken V Afd. 51 – Grønnegården Afd. 54 + 80 – Tømmergården Afd. 55 – Tinggården Afd. 57 + 81 – Skovgården Afd. 63 – Blichergården Afd. 70 – Kildegården Afd. 71 – Rønneallé Afd. 72 – Engholmvej Afd. 73 – Vestergade Afd. 74 – Elmely Afd. 75 – Lindon

Afd. 12 – Houlkærvænget Afd. 17 – Nørresøparken Afd. 18 – Houlkærparken Afd. 22 – Overlundparken Afd. 32 – Skaglen Afd. 33 – Houlkær Bymidte Afd. 37 – Asmild Hegn Afd. 38 – Asmild Eng Afd. 39 – Asmild Kær Afd. 56 – Houlkærbo Afd. 52 - Overlundgården Afd. 60 - Kildehaven Afd. 61 + 83 – Skaglen I Afd. 31.1 - Merkurkollegiet

Frederiks/Karup/Kølvrå

Afd. 5 – Digterparken I Afd. 6 – Ringparken Afd. 7 – Digterparken II+III Afd. 9 – Digterparken IV Afd. 10 - Vestervang Afd. 25 - Grønneparken Afd. 41 - Liseborg Bakke Afd. 53 - Rughaven Afd. 59 + 84 - Rughavevej 2G

DAGLIG TRÆFFETID PÅ TELEFON: Mandag - fredag kl. 07.30 - 10.00 Mandage tillige kl. 15.00 - 16.00

Send os meget gerne en mail

Kortet er vejledende

Profile for Boligselskabet Viborg

Beboerblad #4  

Beboerblad #4