a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

Beboernes blad siden 1977

Årgang 40 · beboernes blad siden 1977 · Nr. 3 · Okt. 2018


Boliger, hvor du kan føle dig hjemme - Boligselskabet Viborg

INDHOLD

Julesokkerne vender tilbage

s. 5

s. 6

Nye ansigter og nye beslutninger: Supermarked bliver til aktivitetshus

Alt det grønne: denne gang med fokus på dit affald

s. 8

Deadline for indhold til næste blad er 1. november 2018.

s.10

Den gode bestyrelse den gode beboer

40. årgang - nr. 3. 2018 Beboerbladet udgives af Boligselskabet Viborg ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Direktør Grethe Hassing Boligselskabet Viborg, H. C. Andersensvej 8 tlf. 8662 1844 HOVEDBESTYRELSEN: Kirsten Bach Østerballe (formand), Maria Engelbrechtsen, Else Bredahl Olesen (næstformand), Jens Ravn, Pernille Cornelius, Frank Riis, Peter Rønning-Bæk, Jan Duelund og Heinrich Overgård (medarbejderrepræsentant). BLADUDVALGETS MEDLEMMER: Maria Engelbrechtsen (Formand for bladudvalget), Heinrich Overgård og Mathias Lykke Larsen (ml@boligviborg.dk) GRAFISK TILRETTELÆGGELSE, TEKST OG FOTO: Boligselskabet Viborg KRYDS OG TVÆRS: Helge Larsen, Hela Krydsordsbureau TRYK: DigiSource, Viborg

2  Boligselskabet Viborg/Beboerblad Oktober 2018


Boligselskabet Viborg - Boliger, hvor du kan føle dig hjemme

Stemningstegning af Vestervangshuset

“Vi har i år haft afdelingsmøder i 53 afdelinger. Budgetterne for 2019 er godkendt. Der er valgt afdelingsbestyrelser i de fleste afdelinger. Og så har henholdsvis afd. 10 Vestervang og afd. 54 Tømmergården besluttet, at afdelingerne skal have aktivitetslokaler til fælles aktiviteter. I Houlkær er der stor opbakning til de mange aktiviteter, der foregår i det nye aktivitetshus. Dejligt at rammerne for fællesskab og aktiviteter også bliver forbedret i Vestervang og i midtbyen.“

Bedre rammer for fællesskab og aktiviteter Af Grethe Hassing, direktør På de mange møder har beboerne taget stilling til mange forslag, større og mindre forandringer. Jeg synes, at de største beslutninger i år har været etablering af aktivitetslokaler hhv. i Vestervang og i Tømmergården i Midtbyen. Begge steder kan beboere i hele selskabet leje festlokaler, og i Tømmergården kommer der også 2 gæsteværelser, som kan lejes, hvis man fx har familiebesøg. Vi følger op med nærmere information i følgende numre af ”Beboerbladet”. Erfaringer fra Houlkær viser, at gode fysiske rammer for aktiviteter, gerne på tværs af afdelinger, er med til at give flere aktiviteter og flere deltagere. At det har værdi viser sig fx ved, at vi ved udlejning af boliger i afd. 12 Houlkærvænget ofte hører,

at de kommende beboere kender til og ønsker at deltage i aktiviteterne. En anden større beslutning er tagudskiftning i afd. 17 Nørresøparken, som er et projekt til ca. 26 mio. kr. Byrådet har besluttet, at plejehjemmet afd. 52 Overlundgården skal nedlægges, idet det er det ældste plejehjem i kommunen, og behovet for plejehjemspladser er faldet, siden det blev besluttet at bygge det store nye plejehjem Banebo i sydbyen. Der er allerede en del tomme boliger i Overlundgården, men optimismen for fremtiden er heldigvis tilstede hos beboerne. Vi bygger Overlundgården om til familieboliger – moderne, gennemlyste boliger med en god indretning. Desuden nyopfører vi 21 boliger i forbindelse med de eksisterende boliger på grunden. Beliggenheden er i top. Sidste år kunne jeg med stor tilfredshed oplyse, at huslejestigningen i gennemsnit blev på 0,8 %. I år er der faktisk et lille fald på 0,1% i gennemsnit – før de store forslag nævnt ovenfor om aktivitetslokaler og nye tage er indregnet. Efter indregning er gennemsnittet på 0,4 %

Det er en fælles indsats for bestyrelser, medarbejdere og beboere at holde hus med huslejekronerne. Dejligt at det lykkes. En stor tak skal lyde til både erfarne og nye dirigenter, som har styret møderne. Også stor tak til afdelingsbestyrelser og medarbejdere, som har bidraget til afdelingsmøderne. Her i administrationen ser vi frem til at samarbejde med de nye afdelingsbestyrelser. Både med genvalgte og med nyvalgte. Til sidst vil jeg gerne nævne, at mange nye boliger er på vej. Overlundgården er nævnt ovenfor. Også det tidligere bofællesskab i Grønneparken skal ombygges til familieboliger. Seniorbofællesskabet i Hald Ege havde rejsegilde 25. september. Fritidsgården i Houlkær går snart i gang, og det samme gælder Liseborg Hegn. Reberbanen II har lige fået tilladelse til at gå i udbud. Næste projekter er ombygning og nybygning af lokalerne i Gothersgade, nye boliger i den nye bydel Arnbjerg og til et kollegie i Houlkær.

Oktober 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  3


Boliger, hvor du kan føle dig hjemme - Boligselskabet Viborg

- vi bor her

Sidste bjælkelag hejst for fællesskabet LINDEVÆNGET, HALD EGE: 25. september var der rejsegilde på Seniorbofællesskabet Lindevænget. Det betyder, at de endelige rammer for et aktivt fællesskab og et værdifuld og trygt seniorliv, er ved at tage fysisk form. Der har været stor interesse for seniorbofællesskabet, og mange er skrevet på venteliste. Det er lykkedes os at samle nogle af de nye beboere, som allerede har fået en bolig. Se billede:

Spisetid! Alle pensionister er velkomne til at spise i Viborg Kommunes caféer, hvor der hver dag serveres god og sund hverdagsmad. På alle caféer kan du købe dagens ret, dessert eller forret. Derudover frister de med bl.a. smørrebrød, lun ret, pålægsburgere, kaffe og brød. Du har også mulighed for at købe mad til at tage med hjem. Vil du gerne vide hvad menuen er i dag eller de kommende dage, kan du altid ringe til din cafe.

Se mere på madservice. viborg.dk

Maria er ny i hovedbestyrelsen Data: Maria Engelbrectsen er nyt medlem af hovedbestyrelsen i Boligselskabet Viborg. Maria bor i Digterparken, afd. 5. Privat: 32 år. Har en pige på 8 og dreng på 5. Professionelt: Lederuddannet inden for Salling Group. Maria arbejder til dagligt som driftskonsulent i Bilka, hvilket bl.a. omfatter procesoptimering, effektivisering og svindreduktion. Derudover underviser hun ledere i butikkernes driftssystemer”

Hvorfor valgte du at stille op?

Jeg vil gerne indlede med at sige tak til repræsentantskabet for at have valgt mig for det næste år.

Jeg sad i afdelingsbestyrelsen i afdeling 5 og blev interesset i, hvordan hele organisationen, Boligselskabet Viborg, fungerede. Derfor talte jeg med medlemmer af hovedbestyrelsen og satte mig ind i hvad opgaven gik ud på og valgte derefter at tilbyde mit kandidatur. Det er spændende at påvirke de daglige ting, der omgiver os. Jeg blev netop skrevet op til en almen bolig, fordi jeg ville have en tryg hverdag, en stabil husleje, og hvor det med viceværter og service fungerede. Det vidste jeg, den almene boligbranche var bedre til end mange i den private udlejningssektor.

4  Boligselskabet Viborg/Beboerblad Oktober 2018

Hvem kommer resten af hovedbestyrelsen til at møde?

Beboere, medarbejdere og hovedbestyrelsesmedlemmer kommer til at møde en lyttende og velovervejet person. Jeg kommer ikke med påstande, der ikke er underbygget af fakta, og jeg lytter, før jeg danner mig en mening. Jeg har det også fint med de store beslutninger og ansvar, der følger med. Jeg synes vi har nogle gode og spændende mål og værdier at arbejde ud fra. Derfor er jeg også tryg ved at tage beslutninger med de andre i hovedbestyrelsen.


Boligselskabet Viborg - Boliger, hvor du kan føle dig hjemme

Julesokker Vi ved godt det ikke er jul endnu... men husk lige på, at vi fylder julesokker til alle vores beboeres børn i december.

Tilm sene eld dig d. 15. st tirsda lbh@ novemb g e med boligvib r på org.d adre s k navn se, barne ts /alde r.

(Du kan kan tømme julesokken på tre mandage i december - d. 3.12 + d. 10.12 samt d. 17.12 i tidsrummet 14 - 17. Aldersgrænse er til og med 12 år, og børnene skal selv tømme sokkerne.)

OBS: I år har du også mulighed for at have din sok hængende i det nye aktivitetshus i Houlkær. Her er kan sokkerne tømmes mandag mellem kl. 15 og 17.

Julesokkerne i Boligselskabet Viborg er blevet mulige pga. følgende sponsorer:

Oktober 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  5


Boliger, hvor du kan føle dig hjemme - Boligselskabet Viborg

SUPERMARKED BLIVER TIL AKTIVITETSHUS

Vestervangs beboere vil med deres egne ord puste liv i Vestervang Torv - “med et sted der er vores”. Efter en afstemning ved afdelingsmødet d. 6. september blev det et ja til et aktivitetshus. 77 stemte ja og 8 i mod. Beboerne kan derfor imødese 700 m2 lokaler til fællesaktiviter. Omstændighederne for et ja var, at der kom en huslejeforhøjelse for alle beboere på ca. 50 kr. Imidlertidigt, bl.a. som et resultat af aftalen om effektiviseringen af drift i den almene boligsektor med kommuner og stat, kom man frem til en tilsvarende huslejereduktion. Det betød at

beboerne ikke kommer til at mærke prisen for de nye fælles lokaler.

Liv tilbage på torvet De 329 boliger i Vestervang (afd. 10) blev opført i midten af 60´erne. Oprindeligt startede hele bydelen Vestervang som en haveforening i starten af 40´erne, hvorefter der hurtigt opstod nybyggeri i det naturskønne område. I dag er bydelen selvstændig med butikker, mange sportsfaciliteter - bl.a. et friluftsbad, skole og daginstitutioner. Én af disse butikker på Vestervang Torv - det gamle Rema 1000, som var den største dagligvarebutik i området - og som lejede lokalerne hos Boligselskabet Viborg, lukkede

6  Boligselskabet Viborg/Beboerblad Oktober 2018

i 2015. Livet på torvet aftog og de første tanker om et fælles aktivitetshus for beboerne i afd. 10, Vestervang opstod.

Beboerne var med Kort før afdelingsmødet fik beboerne således noget at tænke over, da en omdelt “flyer” beskrev projektet, og hvor afdelingsbestyrelsen opfordrede dem til at stemme JA: “Kære nabo, underbo, genbo og overbo. Nu vil vi gerne gøre op med mørke kælderlokaler, leje af lokaler ude i byen, samt buskørsel til afdelingsmøder. Mange beboere i Vestervang har


Boligselskabet Viborg - Boliger, hvor du kan føle dig hjemme

Nu vil vi gerne gøre op med mørke kælderlokaler, leje af lokaler ude i byen, samt buskørsel til afdelingsmøder.

igennem årene efterspurgt nye rammer for vores fællesskab i Vestervang, afd. 10. Et fælles aktivitetshus, som er vores, og tæt på os alle sammen, hvor vi kan mødes over kaffe, te og kage, afholde barnedåb, bryllup, konfirmation eller fødselsdage. Det vil vi i afdelingsbestyrelsen gerne gøre noget ved. Vi anbefaler et JA til et nyt aktivitetshus i det ”Gamle Rema”. Vi tror på, det vil give os alle tryghed, trivsel og sammenhold, og skabe liv på vores torv og i vores butikker.” Aktivitetshuset står klart i slutningen af 2019 eller i starten af 2020.

I2 tot gan nye og t

Det planlagte aktivitetshus har endnu ikke fået et navn, men på skitseplanet har det fået kælenavnet “Vestervangshuset”.

Oktober 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  7

De ren de va Ne


Boliger, hvor du kan føle dig hjemme - Boligselskabet Viborg

Væk med de tomme pladser En hilsen fra vores “grønne folk”:

To af vores dygtige ejendomsfunktionærer - Anja og Tina - giver dig i hvert nummer et godt råd til haven, altanen eller alt det andet udenfor. Anja og Tina har begge to deres daglige gang i Houlkær. Skriv til os på post@boligviborg.dk, hvis du har ideer til fremtidige havetemaer. Sommeren er så småt ved at gå på hæld og efteråret kommer farende med tid til indendørs hygge, inspiration, kreativitet og nye ideer….. At arbejde i det grønne betyder ikke bare at klippe græsset, klippe hækken eller bekæmpe ukrudt. En anden opgave, som “de grønne”, i et vist omfang, også skal håndtere, er udfordringer eller opgaver med afdelingernes affald.

Hvem siger f.eks. også, at man skal smide dåser ud i MGP uden af mase dem? Her er det så at kreativiteten kan komme i spil, for der findes helt sikkert nogle beboere, som ved meget mere om at spare på pladsen og genbruge end vi gør. Send os gerne et nogle gode råd til at spare på pladsen til post@boligviborg.dk.

Tina og Anja

Vi er blevet opmærksomme på - selvom vores beboere gene8  Boligselskabet Viborg/Beboerblad Oktober Juni 20182018

Restaffald: Alt det der ikke er organisk og som ikke kan genbruges (F.eks. beskidt emballage og affald fra badeværelset)

Restaffald (I pose)

Organisk affald (I pose)

I løbet af sommeren 2018 har vi, som de fleste har bemærket, fået indført et nyt affaldssystem i mange af vores afdelinger. Revas har således leveret et nyt sorteringssystem, hvor mange af vores beboere nu kan sortere affald i følgende kategorier: Restaffald, Bioaffald (organisk materiale bla. madrester) MGP (metal, glas og hård plast) og Papir. Det går generelt set rigtigt godt med sorteringen! Samtidigt har vi gennem hyppige kontroller i de forskellige afdelinger her i indkøringsfasen fokus på, om vi måske med fordel kan reducere, eller måske omvendt skal øge antallet af containerne i de forskellige afdelinger.

relt set er rigtig dygtige til at sortere - at det er restaffaldet, som giver de største udfordringer. Dette skyldes bla., at vi putter for meget “tom plads” i vores affald, når vi ikke pakker affaldet sammen. Den enkelte beboer kan være med til at spare en del plads ved, allerede ved køkkenbordet at udfordre kreativiten og pakke restaffaldet, som f.eks. at folde mælkekartoner (se billeder på næste side), blød plast eller lignende.


Boligselskabet Viborg - Boliger, hvor du kan føle dig hjemme

Fold dig ud med at folde ind: 1.

2.

n

rto

Ka

Metal Glas Plast

F.eks Corn Flakes-pakker (ikke pap).

3.

Papir

4.

Oktober Juni 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  9


gtig godt

te fokus

Boliger, hvor du kan føle dig hjemme - Boligselskabet Viborg

Beboerne har valgt Stemmerne er talt. Måske er du blevet valgt til afdelingsbestyrelsen, og du er nu med til at lægge linjen og støbe formen. Heri er beboere, medarbejdere og andre valgte klar til at levere indholdet. Det bliver endnu et spændende og udfordrende år. Budget, regnskab, afdelingsmøder, markvandringer og måske konflikter, men også glædelige aktiviteter venter. Der vil være opgaver og udfordringer, der er nødvendige for dit, din nabos og de fremtidige beboeres gode liv i afdelingen. Det er vigtigt, at du har en god oplevelse med beboerdemokratiet – både som afdelingsbestyrelse og beboer. Derfor får du her nogle gode råd, som vi har samlet på igennem årene.

Du skal fungere som igangsætter – f.eks. af aktiviteter i afdelingen – ikke udføre alle de praktiske opgaver selv. Du skaber tillid til dine medbeboere bl.a. ved at uddelegere ansvaret.

Du er valgt til at tage beslutninger og planlægge – ikke administrere. (Frit efter BL´s Ny i Afdelingsbestyrelsen) Du skal vide og vise, at andre beboeres holdninger og meninger er lige så meget værd som dine – også selv om du sidder i afdelingsbestyrelsen.

Du er beboerens kontaktled til hovedbestyrelsen og administrationen! Vær omhyggelig med at kommunikere via de rette kanaler.

10  Boligselskabet Viborg/Beboerblad Oktober 2018

Du kender din rolle i samarbejdet med boligselskabet, resten af din afdelingsbestyrelse og beboerne.

Du er tillidsmand for alle beboere – også for de psykisk handikappede, de unge, de gamle og de nye danskere. Du skal altså varetage alle dine vælgeres interesser - også dem der ikke stemte på dig. Alle skal behandles med respekt og retfærdighed.


Boligselskabet Viborg - Boliger, hvor du kan føle dig hjemme

Respektér de regler i afdelingen, som du og dine medbeboere har besluttet demokratisk. Det kan skabe utilfredshed og konflikt, hvis du anskaffer dig en hund eller kat, når det ikke er tilladt.

Har du tid og lyst – så stil op når der er brug for frivillig arbejdskraft. Du behøver ikke binde dig som arbejdskraft resten af din tid som beboer, men måske er der et særligt projekt, der har fanget din opmærksomhed.

Hvis du bliver utilfreds med din afdelingsbestyrelse: Skriv en mail, ring eller aftal et møde. Skab tillid ved at:

Præsentere dig selv Fortæl hvorfor du er uenig, eller hvorfor du er utilfreds. Foreslå din løsning på problemet.

Undgå at tage konflikterne på den lokale Facebook-side.

Vær venlig, hils pænt og vær åben, når du møder afdelingsbestyrelsen. Du har et medansvar for at have en velfungerende og motiveret bestyrelse.

Kommunikerer man på skrift, på et socialt medie hvor alle kan blande sig, opstår der tit misforståelser og en optrapning af konflikten.

Oktober 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  11


Boliger, hvor du kan føle dig hjemme - Boligselskabet Viborg

DIT Viborg, Karup og KØLVRÅ Vi vil gerne vise dig, hvordan Boligselskabet Viborg ser ud. Send os billeder fra jeres sidste aktivitet eller særlige begivenhed. Kunne det have interesse for dine medbeboere - så viser vi den måske her på kortet næste gang. Send os en mail på post@boligviborg.dk eller kontakt os på facebook.dk/boligselskabetviborg.

ASMILD ENG

Julemarked på Engen Dato: Lørdag d. 10/11, kl. 10-15. Sted: Asmild Eng 19 Beboerne byder alle velkommen til julemarked. Der er forskellige boder med med bl.a juledekorationer, julekort, nisser, glasting, quiling (papirkunst). Der vil også være mulighed for at købe kaffe/the.

Kortet er vejledende 12  Boligselskabet Viborg/Beboerblad Oktober 2018


Boligselskabet Viborg - Boliger, hvor du kan føle dig hjemme

Nørresøparken

Hunde for fællesskabet Beboerne i Nørresøparken, hvor man må have ét husdyr, har stemt ja til at få opført en hundegård på ca. 30 x 40 meter med mulighed for udvidelse senere. Formanden i afdelingen, Kennet Sørensen, udtaler: “Vores afdeling, i den naturskønne del af Houlkær, forsøger vi at samle alle aktiviteterne ét centralt sted, således at alle beboere har nem adgang til det hele på én gang. Det giver også afdelingen et nyt look. Hundegårdens formål er, at alle dem med hund har et sted at mødes og være sociale, og hvor hunden ikke behøver være i snor.

HOULKÆRVÆNGET

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke alle de beboere, der har hjulpet med at gøre hundegården til en realitet”.

Julemarked i nyt aktivitetshus Dato: Søndag d. 2/12, kl. 10-14. Sted: Odshøjvej 2B. Traditionen tro afholder beboerne julemarked i Houlkærvænget. Her kan du købe dekorationer, strik, kort, deltage i tombolaen med gode gevinster. og mange andre spændende ting. Bliver man helt udmattet af al juleriet, så sælges der også æbleskiver, gløgg, kaffe/te og sodavand. Du kan også få en bod - kontakt Charlotte Lund på 2460 3896. Oktober 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  13


Boliger, hvor du kan føle dig hjemme - Boligselskabet Viborg

Vind tre flasker vin... Hvor mange beboere deltog i årets afdelingsmøder? (1019 beboere deltog i 2016 og 1010 deltog i 2017.)

114

?

Hvor mange deltog i år? Du får tre valgmuligheder: a) 945 b) 1320 c) 1015

1786

bestyrelsesmedlemmer blev valgt eller genvalgt (119 i 2017)

beboere deltog (1010 i 2017)

smørrebrød indtaget (1730 i 2017)

23

77

865

nyvalgte (20 i 2017)

forslag stemt igennem (67 forlag behandlet i 2017)

husstande repræsenteret (829 i 2017)

Find konkurrencen på vores facebook-side og svar a, b, eller c i en kommentar. Konkurrencen slutter d. 20. oktober 2018.

FACEBOOK.COM/BOLIGSELSKABETVIBORG

14  Boligselskabet Viborg/Beboerblad Oktober 2018


Boligselskabet Viborg - Boliger, hvor du kan føle dig hjemme

Instagram - konkurrence #boligselskabetVIborg

for børn og barnlige sjæle 1. tag et godt efterårs-billede af din afdeling. 2. “TAG” billedet #boligselskabetviborg og #viborg 3. vores instagram-panel vælger de to bedste billeder, som hver vinder to billetter til Vinderne bliver udvalgt d. 1. november 2018.

Indsend løsning til H. C. Andersens Vej 8 8800 Viborg. Eller på mail: post@boligviborg.dk Sidste frist er 15. november 2018

Navn____________________________________________

Lodtrækning: Gevinst 2x2 biobilletter m. popcorn + sodavand

Tlf. nr. __________________________________________

Adresse_________________________________________ ________________________________________________

Løsningen: ______________________________________ Oktober 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  15


Hvis du får brug for os VEST:

ØST:

NORD:

H. C. Andersens Vej 8 8800 Viborg Tlf.: 86 62 41 49

Odshøjvej 5b 8800 Viborg Tlf.: 86 67 44 05

H. C. Andersens Vej 8 8800 Viborg Tlf.: 87 25 98 40

vest@boligviborg.dk

oest@boligviborg.dk

nord@boligviborg.dk

Afd. 1 – Sct. Laurentiivej Afd. 2 – Reberbanen Afd. 3 – Sjællandsgården Afd. 4 – Sct. Mogensparken Afd. 8 – Kølvrå Afd. 19 – Sct. Mogensgaarden Afd. 23 – Solgården Afd. 24 – Mejerigården Afd. 26 – Boyesbo Afd. 27 – Teatergården Afd. 28 – Lokesvænget Afd. 29 – Ådalshøjen Afd. 30 – Worres Minde Afd. 31 – Skovbakkevej Afd. 34 – Brøndums Gård I Afd. 35 – Brøndums Gård II Afd. 36 – Møllegården Afd. 44 - Mejerigården II Afd. 50 – Digterparken V Afd. 51 – Grønnegården Afd. 54 + 80 – Tømmergården Afd. 55 – Tinggården Afd. 57 + 81 – Skovgården Afd. 63 – Blichergården Afd. 70 – Kildegården Afd. 71 – Rønneallé Afd. 72 – Engholmvej Afd. 73 – Vestergade Afd. 74 – Elmely Afd. 75 – Lindon

Afd. 12 – Houlkærvænget Afd. 17 – Nørresøparken Afd. 18 – Houlkærparken Afd. 22 – Overlundparken Afd. 32 – Skaglen Afd. 33 – Houlkær Bymidte Afd. 37 – Asmild Hegn Afd. 38 – Asmild Eng Afd. 39 – Asmild Kær Afd. 56 – Houlkærbo Afd. 52 - Overlundgården Afd. 60 - Kildehaven Afd. 61 + 83 – Skaglen I Afd. 31.1 - Merkurkollegiet

Frederiks/Karup/Kølvrå

Afd. 5 – Digterparken I Afd. 6 – Ringparken Afd. 7 – Digterparken II+III Afd. 9 – Digterparken IV Afd. 10 - Vestervang Afd. 25 - Grønneparken Afd. 41 - Liseborg Bakke Afd. 53 - Rughaven Afd. 59 + 84 - Rughavevej 2G

DAGLIG TRÆFFETID PÅ TELEFON: Mandag - fredag kl. 07.30 - 10.00 Mandage tillige kl. 15.00 - 16.00

Send os meget gerne en mail

Kortet er vejledende

Profile for Boligselskabet Viborg

Beboerblad #3  

Boligselskabet Viborgs beboerblad

Beboerblad #3  

Boligselskabet Viborgs beboerblad