__MAIN_TEXT__

Page 1

Beboernes blad siden 1977

Den her bygning bugner af aktiviteter

nce e r r u k n Ko ed elfie m

s en s Send o nabo - du kan din r til dig og billette d. 4 e d n vi rlan Somme Faarup

s. 14

Bagsiden

Invitation til afdelingsmøder!

Det er årets vigtigste møde og du skal altså med! Det handler bl.a. om hvad din husleje er blevet brugt på, og hvad den skal bruges på fremover. Det er også her, at du kommer med dine gode ideer til aktiviteter, og alt det du og dine naboer er fælles om.

Årgang 40 · beboernes blad siden 1977 · Nr. 2 · Juni 2018


Hav en god sommer - Boligselskabet Viborg

INDHOLD

Den øverste myndighed har valgt deres folk, og så var de en tur i kælderen.

s. 4

s. 6

En afdeling i forandring. Læs hvordan afdelingen holder damp på aktiviteterne.

Vores egne folk ved en masse om alt det grønne. Find ud af hvordan du får mest ud af din hyggekrog.

s. 8

Bag sid en Invitation til årets vigtigste møde

40. årgang - nr. 2. 2018 Beboerbladet udgives af Boligselskabet Viborg ANSVARSHAVENDE REDAKTØR: Direktør Grethe Hassing Boligselskabet Viborg, H. C. Andersensvej 8 tlf. 8662 1844 HOVEDBESTYRELSEN: Kirsten Bach Østerballe (formand), Maria Engelbrechtsen, Else Bredahl Olesen (næstformand), Jens Ravn, Pernille Cornelius, Frank Riis, Peter Rønning-Bæk, Jan Duelund og Heinrich Overgård (medarbejderrepræsentant). BLADUDVALGETS MEDLEMMER: Formand for bladudvalget Maria Engelbrechtsen, (Camilla L. Rosenkilde, aftrådt ved udgivelse), Heinrich Overgård og Mathias Lykke Larsen (ml@boligviborg.dk) GRAFISK TILRETTELÆGGELSE, TEKST OG FOTO: Mathias Lykke Larsen (Forside-foto: Lars Holm) KRYDS OG TVÆRS: Helge Larsen, Hela Krydsordsbureau TRYK: DigiSource, Viborg

2  Boligselskabet Viborg/Beboerblad Juni 2018


Boligselskabet Viborg - Hav en god sommer

På bagsiden af Beboerbladet kan du se, hvornår og hvor din afdeling holder afdelingsmøde. Jeg håber, at rigtig mange beboere finder tid og har lyst til at deltage. Sådan får I indflydelse på jeres eget boligområde!

God sommer til alle beboere og medarbejdere!

Leder

Af Kirsten Østerballe, formand for hovedbestyrelsen Vores Beboerblad har fået nyt format for at give indholdet bedre plads. Vi glæder os til at sende dette nye blad ud til jer. Det er Blad- og kommunikationsudvalget, som sammen med Mathias, vores kommunikationskonsulent, har udviklet det nye blad. Bladet vil fremover bestå af faste temaer – fx nyt om boligselskabet, portræt fra egne beboere/afdelinger og fast have/altan-tema. Vi vil have genkendelse i forhold til vores Facebook-side for Boligselskabet Viborg, både med billeder, historier og konkurrencer. På den måde håber vi at nå ud til rigtig mange af vores beboere. Vi vil meget gerne høre jeres kommentarer til det nye blad og Facebook-siden – og er naturligvis åbne for forslag og ideer. Vi håber, at I vil tage godt imod bladet! Vi har haft repræsentantskabsmøde d. 7. juni med knap 100 deltagere. Et flot regnskab for 2017 blev godkendt, og der blev valgt nye medlemmer til hovedbestyrelsen. På repræsentantskabsmødet 7. juni aflagde

hovedbestyrelsen beretning. Det har været et udfordrende og spændende år for boligselskabet. Vi har arbejdet intenst og målrettet på mange områder. Vi har alle boliger udlejet – det er vi meget stolte af. Vi arbejder med effektivisering af drift og administration, som alle andre boligselskaber også er i gang med. Vi har fokus på arbejdsmiljøet, og at især vores driftsledere får færre aftenmøder, fordi Jan, Lars og Ulrik har rigtig mange afdelinger hver især. Vi er godt på vej – stor tak til jer for at være positive. Vi har flere spændende projekter undervejs. ”Fritidsgården” i Houlkær, Liseborg Hegn samt omog nybygning af 3F-bygningerne i Gothersgade, for at nævne blot nogle af de projekter, vi har gang i. Regnskabet for 2017 for hovedselskabet blev godkendt. Det var et fint regnskab med ca. 0,6 mio. kr. i overskud for hovedselskabet. Også de fleste afdelinger har haft overskud i 2017. Det kommer beboerne i egen afdeling til gode, da overskud – og underskud – bliver i egen afdeling. Endelig blev der på repræsentantskabsmødet valgt 5 medlemmer til hovedbestyrelsen. Der var genvalg til Else Olesen, afd. 6 Ringparken, Frank Riis, afd. 41 Liseborg Bakke, Peter Rønning-Bæk, afd.36 Møllegården, Jens Ravn (medlem med særlig interesse og kendskab til boligbranchen) og mig selv, Kirsten

Østerballe, som bor i afd. 28 Lokesvænget. Maria Engelbrechtsen, afd. 5 Digterparken, blev nyvalgt. I alt har hovedbestyrelsen 9 medlemmer, hvor halvdelen vælges hvert år for 2 år. Som suppleanter blev Martin Schougaard, afd. 18 Houlkærparken, og Jonna Nielsen, afd. 38 Asmild Eng, genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig d. 14. juni. Jeg blev genvalgt som formand, og Else Olesen blev genvalgt som næstformand. Jeg er rigtig glad for igen at blive valgt som formand og ser frem til at fortsætte et rigtig godt og udbytterigt samarbejde i hovedbestyrelsen. På bagsiden af Beboerbladet kan du se, hvornår og hvor din afdeling holder afdelingsmøde. Jeg håber, at rigtig mange beboere finder tid og har lyst til at deltage. Sådan får I indflydelse på jeres eget boligområde! Jeg vil gerne på egne og hovedbestyrelsens vegne sige tusind tak for den store indsats fra afdelingsbestyrelser, frivillige, interessegrupper og medarbejdere. På gensyn og rigtig god sommer til jer alle!

Juni 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  3


Hav en god sommer - Boligselskabet Viborg

- vi bor her

Foto: Lars Holm

Festival for voksne!

Mødte vi dig på Seniorfolkemøde? Ingen kender de fremtidige behov man kan møde i et godt seniorliv. De fleste Almene boliger, der opføres i dag, indrettes “tilgængelige”. Det betyder, at man skal kunne komme rundt i boligen med både rollator eller kørestol. Og så skal der være elevator, hvor der er mulighed for det. Boligselskabet Viborg opfører snart nye boliger i Viborgs midtby, som er egnet til alle, men som også kan være interessante for dig som er senior, og som gerne vil have et aktivt liv midt i byen - hele livet. Det var der stor interesse for ved vores faste tilstedeværelse på seniorfolkemødet, hvor vi fremviste tegninger og skitser fra vores byggekontor.

Formanden og Wilbek - gik et spadestik dybere for fællesskabet “Det er nok ikke nogen hemmelighed, at når man bliver ældre, så bliver man også friskere. Det er det man kalder sund aldring. Seniorer vil være aktive, have fælleskaber og bo sammen med ligesindede.” - Borgmester Ulrik Wilbek Ulrik Wilbek glæder sig over vores seniorbofællesskab i Hald Ege. Viborgs borgmester og Boligselskabet Viborgs formand Kirsten Østerballe tog d. 2 maj første spadestik på byggeriet af Seniorbofællesskabet Lindevænget med 21 boliger og fælleshus i Hald Ege.

Boligselskabet Viborg forventer, at Lindevænget står klar til indflytning for de første beboere, som allerede er fundet, d. 1. juni 2019.

4  Boligselskabet Viborg/Beboerblad Juni 2018


Boligselskabet Viborg - Hav en god sommer

Den øverste myndighed PÅ

TUR

Hvad betyder det for dig?

Maria Engelbrechtsen, beboer i Digterparken (afd. 5)

I bragende solskin, og med stor interesse, tog vores repræsentantskab på tur rundt i Viborgs midtby for at se planerne for byggeri på Reberbanen og i de tidligere 3F-bygninger på hjørnet af Skottenborg og Gothersgade. Herefter gik turen til Ringparken og Vestervang, hvor der blev fremvist to boliger.

83 stemmeberettigede i repræsentantskabet var derefter klar i BDO Lounge. Ved mødet blev følgende genvalgt – uden modkandidater - Kirsten Østerballe, Else Olesen, Peter Rønning-Bæk, Frank Riis og Jens Ravn. Nyvalgt blev Maria Engelbrechtsen, i stedet for Camilla Rosenkilde, som fraflytter.

Repræsentantskabet består af Boligselskabet Viborgs hovedbestyrelse og repræsentanter for hver afdeling. Det er også dem, der udvælger boligselskabets hovedbestyrelse.

Til højre kan du læse et mini-interview med to af deltagerne. Meld dig ind i en afdelingsbestyrelse og vær med næste år. Se bagsiden for datoer til dit afdelinsgmøde..

“Det er første gang jeg er med, da jeg kun har siddet i afdelingsbestyrelse siden september. Jeg kendte kun til det, der stod i dagsordenen, hvilket ikke afviger meget fra afdelingsmødet. Jeg havde set frem til at få sat ansigt på hovedbestyrelsen og administration, møde medlemmer fra de andre afdelingsbestyrelser og se de andre afdelinger på den indledende bustur.” (Maria blev valgt til hovedbestyrelsen, så vi har meget mere om hende i næste nummer.)

Andrej Willer, beboer i Digterparken (Afd. 7) “Jeg hørte første gang om mødet via min afdelingsbestyrelse, men ellers er det første gang jeg er med til sådan et møde, så jeg var spændt på at se hvor mange der kom med, og hvordan det hele ville forløbe. Jeg synes det var et godt og interessant møde, hvor jeg fandt ud af, hvor stort boligselskabet egentlig er, og hvor meget arbejde der skal til for at gennemføre de planlagte renoveringer på de forskellige afdelinger. Det var også super fedt at komme på rundtur og se nogle af de andre afdelingers lejligheder, så man har noget at forholde sig til rent visuelt. Alt i alt et spændende møde, som forløb rigtig godt og med lækker mad til!”

Juni 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  5


Hav en god sommer - Boligselskabet Viborg

FORANDRINGEN ER KOMMET TIL HOULKÆRVÆNGET sen i bestyrel øde Afdelings eget frem til at m øde er m vænget s ere til afdelingsm r æ k l u o H bo amle” be nye og “g er 2018 eptemb nen s . 3 . d mandag 0 på Golf Salo bagsiden) Kl. 18.0 il afdelingsmøde på lt

år du ska

(Se hvorn

Efter tre år med håndværkere, sikkerhedshjelme, en symfoni af arbejdende værktøj og buldrende lastbiler, samt gangstier, der gik andre veje end de plejede, og støv der kom og gik, så er Houlkærvængets beboere i de 504 boliger ved at finde sig til rette i den nyrenoverede afdeling. Charlotte Lund har været formand igennem hele forløbet og har fået uundværlig støtte fra sine medlemmer i afdelingsbestyrelsen. ”Jeg synes helhedsplanen er gået fantastisk godt, og vi oplever, at beboerne har taget godt imod resultatet. Der har selvfølgeligt været larm og støv, som man kan forvente af en renovering 6  Boligselskabet Viborg/Beboerblad Juni 2018

af den størrelse, og jeg tror vi alle har skullet tilvænne os håndværkene og omvendt. Det har ikke altid været nemt for beboere, når udefrakommende skulle navigere rundt i deres private hjem.”

kommer pga. elevatorerne og de handikap-egnede boliger, som i dag er standard i moderne byggeri. ”De kan og de vil. Vi har hørt flere nye beboere sige, at de er kommet hertil for at fremtidssikre sig.”

Vi kan mærke havefolket

“Vi kan også mærke, at mange nye beboere kommer fra hus og have for når de første snefnug falder, eller hvis der er blevet tabt noget grus et sted, så venter man ikke på en af gårdfolkene – det klarer man da lige selv.”

I de fleste boligafdelinger er der en naturlig ind- og udflytning i løbet af et år. I Houlkærvænget kan man mærke, at nyrenoverede boliger og udearealer, samt elevatorer i en tredjedel af opgangene har tiltrukket en ny type af beboere i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen beskriver dem som en ældre generation, der kommer fra hus og have. Afdelingsbestyrelsen formoder, at mange

De samme beboere gør meget ud af deres haver. En kvinde, der fejer uden for opgangen hver morgen kl. 8.00 og hænger vasketøj op bagefter.


Boligselskabet Viborg - Hav en god sommer

De kan og de vil. Vi har hørt flere af dem sige, at de er kommet hertil for fremtidssikre sig. Vi kan også mærke at mange nye beboere kommer fra hus og have.

På billedet: Afdelingsbestyrelsen i Houlkærvænget: Charlotte Lund, Henrik Nielsen, John Pedersen, Andreas Urban Larsen, Eva Guldhammer (Collage).

Det synes vi er ret hyggeligt.

400 m2´s fællesskab Selvom det nye aktivitetshus, der fulgte med helhedsplanen, kan rumme op til 150 mennesker, så bliver det ikke her det næste afdelingsmøde bliver afholdt, da det ikke er stort nok til de over 120 beboere, der plejer at deltage, hvis alle skal sidde ned og spise. Afdelingsbestyrelsen beskriver det som et flot byggeri, med mange fordele. Men det er også et stort hus, der får megen opmærksomhed, så det kræver noget at opretholde kvaliteten i aktiviteterne. ”Vi har heldigvis fået mange nye beboere,

som vi også kan trække på. Mange af dem har før været aktive i foreningslivet. De vil gerne hjælpe til og byder ind med hjælp og ideer. I dag har vi aktiviteter som banko, kortspil, kreaværksted, “Bydelsmødre” og “Morgenfruerne”, og så regner man også snart med at få åbnet et cykelværksted i de nye lokaler. “Vi skal selvfølgeligt også huske alle de gode aktiviteter, vi stadig har i kældrene i afdelingen.”

Helhedsplanen kort I 2012 stemte beboerne ja til at totalrenovere en tredjedel af opgangene, mens alle boligerne fik nye vinduer, yderdøre, ventilation og dørtelefon. Udearealerne blev totalrenoveret med nye legepladser og opholdsarealer. Den første opgang blev færdigrenoveret og klar til indflytning i december 2015. Renoveringen var næsten i mål i maj 2018. Netop nu gennemgås renoveringen rutinemæsigt for evt. fejl og mangler. Juni 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  7


Hav en god sommer - Boligselskabet Viborg

En hyggelig krog med få midler:

NARCISSER ELLER SALAT?

To af vore s dygt ige grøn ne folk - Anja og Tina - give r dig i hvert nummer et godt råd til have n eller alta nen. De har begge to dere s dagl ige gang i Houl kær. Skri v til os på post@ bolig vibo rg.dk , hvis du har ideer til frem tidige have temaer.

Løg l as a nge m. my

uds k ni ng

8  Boligselskabet Viborg/Beboerblad Juni 2018


Boligselskabet Viborg - Hav en god sommer

Du kan stadig nå at dyrke noget spiseligt Måske har du allerede nu hel t styr på eller planlagt næste års sæ son for dine krukker. Hvis det ikk e er tilfældet, kan du måske bru ge de lune sommerdage til at hen te inspiration hos dine naboer, eller når du kommer rundt i somme rlandet. Vi vil også gerne give dig et par tips til, hvordan du kan planlægge og få en rigtig lan g og frodig sæson i dine krukker eller højbede. Såfremt du planter spiselige pla nter eller grøntsager som f.eks. sala ter, krydderurter eller kartofler, er det bestemt endnu ikke for sent at avle sine egne grøntsager. I krukke r eller højbede er der nemlig god mu lighed for at styre vanding og gødnin gstilførsel, samt skygge og sol. Allerede i september kan du lav e dig en løglasagne i dine krukker, som du, med en relativ lille indsats, kan få rigtig meget glæde af allered e midt i marts og til langt ind i maj må ned til næste år. Du kan vælge at sætte f.eks. per lehyacinter, krokus, små narcisser, hyacinter og tulipaner i dine kru kker eller højbede. Du skal bruge almind eligt krukke/pottemuld med et god t dræn i bunden, når du sætter dine løg . Potten må gerne få frost, men de fleste løg kan ikke tåle at dru kne i

tung og våd jord. De store løg – tulipaner – sættes i bunden af kru kken/ højbedet. Herefter hyacinter og endelig afslutter du med de små og tidlige løg i toppen. (se billede) Du kan evt. også vælge at stik ke nogle lange grene rundt i kanten af krukken og binde disse sammen i toppen som et indianertelt, og drapere en lyskæde herpå. Det spreder hygge, når den mørke tid kommer igen. I maj kan du tømme krukken eller højbedet for løgplanter og pla nte evt. dine forspirede planter ud. Bla nd gerne godt med kaffegrums i jorden, så du undgår at myrerne invade rer dine nye krukker.

Stil evt. dine krukker på krukkefødder, så undgår du også, i et vist omfang, at myrer eller snegle har mulighed for at invadere dine potter og samtidigt giver det dine potter et lettere look. Håber du har fået lidt inspira tion og har fået mod på at få jord under neglene. Det er hyggeligt og giv ende at se ting spire og gro. God sommer!

Ti na og An ja

Juni 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  9


Hav en god sommer - Boligselskabet Viborg

10  Boligselskabet Viborg/Beboerblad Juni 2018


Boligselskabet Viborg - Hav en god sommer

Juni 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  11


Hav en god sommer - Boligselskabet Viborg

DIT Viborg, Karup og KØLVRÅ Vi vil gerne vise dig, hvordan Boligselskabet Viborg ser ud. Send os billeder fra jeres sidste aktivitet eller særlige begivenhed. Kunne det have interesse for dine medbeboere - så viser vi den måske her på kortet næste gang...

TINGGÅRDEN

Tinggården fejrer beboerne I den 17 ældreboliger store afdeling - Tinggården der fejrer man sine beboere behørigt, når der er fødselsdag. Der blev serveret hjemmebagte kokosmakroner og en stor flot lagkage til beboeren Johannes, da han rundede de 75 år en dejlig sommerdag i maj.

SKAGLEN

Formanden bød nye beboere velkommen med grillhygge Formanden i Skaglen (afd. 32), Gunnar S. Jespersen, bød nye beboere velkommen med et grillarrangement i sin have. “Det var rigtig hyggeligt, og vi vil gerne sende en hilsen ud til alle beboere i Boligselskabet Viborg og ønske en god sommer!”

12  Boligselskabet Viborg/Beboerblad Juni 2018


Boligselskabet Viborg - Hav en god sommer

DIGTERPARKEN (AFD. 7)

Et godt team giver stafetten videre Linda Machenhauer og Kirsten J. Sørensen får en særlig tak fra afdelingsbestyrelsen. De har i henholdvis 30 og 17 år været aktive i afdelingens beboerforening. Afdelingsformand Mogens Christensen udtaler: “Vi vil savne dem. I beboerforeningen har der været mange ude og inde – men de her to har holdt fast. De har været tovholdere på mange ting, og de har været et godt team.” Linda og Kirsten udtaler: “Vi synes det er på tide, der kommer nogle nye kræfter ind i bestyrelsen. Vi har arbejdet så godt sammen, derfor kan vi også ligeså godt stoppe sammen. Vi har været så glade for at være en del af dette fællesskab - hvor vi har lært rigtig mange at kende. (Beboerforeningen fungerer sideløbende med afdelingsbestyrelsen, men har fokus på aktiviteter. Sådan har det ifølge foreningerne fungeret fremragende i over 40 år.)

Kortet er vejledende

... send os en mail på post@boligviborg.dk eller kontakt os på facebook.dk/boligselskabetviborg Juni 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  13


Hav en god sommer - Boligselskabet Viborg

Vind fire billetter til... Vis os din sommer med din aller bedste nabo! Find konkurrencen på vores facebook-side. Alt hvad du skal gøre er at sende os en selfie med dig og din(e) nabo(er). Du behøver ikke at være beboer for at være med, men vi vil gerne se hvad naboskab er for dig i ét billede - en selfie. Det må gerne være sjovt, smukt, grimt eller provokerende (uden dog at gøre nogen kede af det.) Find konkurrencen på facebook.com/ boligselskabetviborg. Du kan også være med, hvis du ikke har Facebook. Du skal blot sende billedet på post@boligviborg,dk - så lægger vi det på Facebook.

Konkurrencen slutter d. 12. juli 2018.

Vores m

edarbe

jdere h

ar vist

vejen

FACEBOOK.COM/ BOLIGSELSKABETVIBORG

14  Boligselskabet Viborg/Beboerblad Juni 2018


Boligselskabet Viborg - Hav en god sommer

VEST:

ØST:

NORD:

H. C. Andersens Vej 8 8800 Viborg Tlf.: 86 62 41 49

Odshøjvej 5b 8800 Viborg Tlf.: 86 67 44 05

H. C. Andersens Vej 8 8800 Viborg Tlf.: 87 25 98 40

vest@boligviborg.dk

oest@boligviborg.dk

nord@boligviborg.dk

Afd. 1 – Sct. Laurentiivej Afd. 2 – Reberbanen Afd. 3 – Sjællandsgården Afd. 4 – Sct. Mogensparken Afd. 8 – Kølvrå Afd. 19 – Sct. Mogensgaarden Afd. 23 – Solgården Afd. 24 – Mejerigården Afd. 26 – Boyesbo Afd. 27 – Teatergården Afd. 28 – Lokesvænget Afd. 29 – Ådalshøjen Afd. 30 – Worres Minde Afd. 31 – Skovbakkevej Afd. 34 – Brøndums Gård I Afd. 35 – Brøndums Gård II Afd. 36 – Møllegården Afd. 44 - Mejerigården II Afd. 50 – Digterparken V Afd. 51 – Grønnegården Afd. 54 + 80 – Tømmergården Afd. 55 – Tinggården Afd. 57 + 81 – Skovgården Afd. 63 – Blichergården Afd. 70 – Kildegården Afd. 71 – Rønneallé Afd. 72 – Engholmvej Afd. 73 – Vestergade Afd. 74 – Elmely Afd. 75 – Lindon

Afd. 12 – Houlkærvænget Afd. 17 – Nørresøparken Afd. 18 – Houlkærparken Afd. 22 – Overlundparken Afd. 32 – Skaglen Afd. 33 – Houlkær Bymidte Afd. 37 – Asmild Hegn Afd. 38 – Asmild Eng Afd. 39 – Asmild Kær Afd. 56 – Houlkærbo Afd. 52 - Overlundgården Afd. 60 - Kildehaven Afd. 61 + 83 – Skaglen I Afd. 31.1 - Merkurkollegiet

Afd. 5 – Digterparken I Afd. 6 – Ringparken Afd. 7 – Digterparken II+III Afd. 9 – Digterparken IV Afd. 10 - Vestervang Afd. 25 + 82 - Grønneparken Afd. 41 - Liseborg Bakke Afd. 53 - Rughaven Afd. 59 - Rughavevej 2G

DAGLIG TRÆFFETID PÅ TELEFON:

Mandag - fredag kl. 07.30 - 10.00 Mandage tillige kl. 15.00 - 16.00

Send os meget gerne en mail

Frederiks/Karup/Kølvrå

Kortet er vejledende

Juni 2018 Boligselskabet Viborg/Beboerblad  15


INvitation til afdelingsmøder 2018 INDKALDELSE TIL AFDELINGSMØDE Med henvisning til Boligselskabet Viborgs vedtægter §14 indkaldes hermed til afdelingsmøder.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

Sct. Laurentiivej (Afd. 1) Cafe Brændpunktet Torsdag d. 30. august Kl. 18.00

Solgården (Afd. 23) BDO Lounge, Tingvej 7 Onsdag den 5. september Kl. 10.30

Reberbanen (Afd. 2) BDO Lounge, Tingvej 7 Mandag den 13. september Kl. 17.00

Mejerigården (Afd. 24) Mejerigården, kælderen. Onsdag den 22. august Kl. 19.00

Sjællandsgården (Afd. 3) BDO Lounge, Tingvej 7 Torsdag den 6. september Kl. 17.00

Grønneparken (Afd. 25) Fælleslokalet, Grønneparken 27 Onsdag den 22. august Kl. 17.00

Mogensparken (Afd. 4) Selskabslokalet Sct. Mogensparken Tirsdag den 4. september Kl. 17.00

Boyesbo (Afd. 26) BDO Lounge, Tingvej 7 Torsdag den 13. september Kl. 17.00

Digterparken I (Afd. 5) Golf Salonen Tirsdag den 4. september Kl. 18.00

Teatergården (Afd. 27) Café Brændpunktet Tirsdag den 11. september Kl. 17.00

Ringparken (Afd. 6) BDO Lounge, Tingvej 7 Mandag den 27. august Kl. 18.00

Lokesvænget (Afd. 28) BDO Lounge, Tingvej 7 Torsdag den 20. september Kl. 17.00

Digterparken II + III (Afd. 7) Mercantec, H.C. Andersensvej 7 Tirsdag den 11. september Kl. 17.00

Ådalshøjen (Afd. 29) Møllehøjhallen Bruunshåb Tirsdag den 21. august Kl. 17.00

Kølvrå (Afd. 8) Soldaterhjemmet Onsdag den 19. september Kl. 17.15

Lars Worres Minde (Afd. 30) Sct. Laurentiivej, kælderen Torsdag den 23. august Kl. 17.00

Digterparken IV (Afd.9) Golf Salonen Torsdag den 30. august Kl. 17.00

Skovbakkevej (Afd. 31) BDO Lounge, Tingvej 7 Mandag den 3. september Kl. 17.00

Vestervang (Afd. 10) BDO Lounge, Tingvej 7 Torsdag den 6. september Kl. 18.00

Kollegianermøde (Afd. 31.01) Merkurkollegiet Onsdag den 19. september Kl. 17.00

Houlkærvænget (Afd. 12) Golf Salonen Mandag den 3. september Kl. 18.00

Skaglen (Afd. 32) Golf Salonen Tirsdag den 21. august Kl. 17.00

Nørresøparken (Afd. 17) Aktivitetshuset, Odshøjvej 2 Onsdag den 5. september Kl. 17.00

Houlkær Bymidte (Afd. 33) Aktivitetshuset Odshøjvej 2 Tirsdag den 28. august Kl. 18.00

Houlkærparken (Afd. 18) Selskabslokale Skaldehøjvej 75 Torsdag den 30. august Kl. 19.00

Brøndumsgård (Afd. 34) Golf Salonen Tirsdag den 28. august Kl. 17.00

Sct. Mogensgaarden (Afd. 19) BDO Lounge, Tingvej 7 Tirsdag den 18. september Kl. 19.30

Brøndumsgård II (Afd. 35) Golf Salonen Mandag den 10. september Kl. 17.00

Overlundparken (Afd. 22) Golf Salonen Torsdag den 20. september Kl. 19.30

Møllegården (Afd. 36) Golf Hotel Mandag den 27. august Kl. 17.00

1. Godkendelse af forretningsorden 2. Valg af dirigent. 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. 4. Orientering om regnskab for 2017. 5. Godkendelse af budget for 2019. 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 7. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 8. Eventuelt. Forslag, som ønskes behandlet under punkt 6 skal i henhold til vedtægternes §16, stk. 3 være afdelingsbestyrelsen eller administrationen i hænde senest 2 uger før mødet. Endelig dagsorden sendes ud 1 uge før mødet.

Asmild Hegn (Afd. 37) Golf Hotel Torsdag den 6. september Kl. 17.00

Skovgården (Afd. 57) Skovgården Tirsdag den 18. september Kl. 14.30

Asmild Eng (Afd. 38) Fælleshuset, Asmild Eng 19 Torsdag den 13. september Kl. 19.00

Rughavevej 2 (Afd. 59) Fællesrummet på 1. sal, Rughavevej 2G Torsdag den 23. august Kl. 11.00

Asmild Kær (Afd. 39) Fælleshuset, Asmild Eng 19 Mandag den 23. august Kl. 17.45 Liseborg Bakke (afd. 41) Golf Salonen Onsdag den 12. september Kl. 17.00 Mejerigården II (afd. 44) BDO Loungen Onsdag den 5. september Kl. 17.00 Digterparken V (Afd. 50) Mødelokale 1, H.C. Andersensvej 8 Onsdag den 22. august Kl. 10.00 Grønnegården (Afd. 51) BDO Lounge, Tingvej 7 Onsdag den 5. september Kl. 10.30 Overlundgården (Afd. 52) Overlundgården Onsdag den 12. september Kl. 14.30 Rughaven (Afd. 53) Rughavevej 10 Onsdag den 29. august Kl. 11.00 Tømmergården (Afd. 54) BDO Lounge, Tingvej 7 Onsdag den 5. september Kl. 10.30 Tinggården (Afd. 55) BDO Lounge, Tingvej 7 Onsdag den 5. september Kl. 10.30 Houlkærbo (Afd.56) Aktivitetshuset, Odshøjvej 2 Mandag den 10. september Kl. 13.00

Kildehaven (Afd. 60) Kildehaven Torsdag den 20. september Kl. 14.00 Skaglen I+II (Afd. 61) Skaglen Mandag den 27. august Kl. 16.30 Blichergården (Afd. 63.13) Blichergaarden Torsdag den 13. september Kl. 14.30 Bostedet (Afd. 63.15) N.F.S. Grundtvigsvej 15 Tirsdag den 11. september Kl. 14.30 Kildegården (Afd. 70) Kildegården, kld. Onsdag den 29. august Kl. 17.00 Rønnealle (Afd.71) Frederiks Kro Mandag den 17. september Kl. 17.00 Engholmvej (Afd. 72) Kildegården, kld. Onsdag den 29. august Kl. 17.00 Vestergade (Afd. 73) Frederiks Kro Mandag den 17. september Kl. 17.00 Elmely (Afd. 74) Elmely Onsdag den 12. september Kl. 17.00 Lindon (Afd. 75) Frederiks Kro Mandag den 17. september Kl. 17.00

Vi ses til årets vigtigste møde

Profile for Boligselskabet Viborg

Boligselskabet Viborgs Beboerblad 2018 #2  

Boligselskabet Viborgs Beboerblad 2018 #2