Page 1

Z|Z|G

KONSORCJUM PRAWNE

PREZENTACJA BIURA W KATOWICACH PRESENTATION OF OFFICE IN KATOWICE

____________________________________________ BROSZURA INFORMACYJNA | INFORMATION BROCHURE KATOWICE, MAJ 2010

KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM


WIZJA OGÓLNA | GENERAL VISION

_______________________________ __________

Z

|Z|G Konsorcjum Prawne stworzone zostało przez zespół doświadczonych i wyspecjalizowanych

prawników. Główne obszary specjalizacji to prawo handlowe, prawo pracy, prawo karne, prawo administracyjne, jak również spory sądowe i arbtitraż. Konsorcjum doradza dzięki zrzeszonym prawnikom posskim przedsiębiorcom, a także świadczy usługi osobom fizycznym. Prawnicy Konsorcjum świadczą usługi prawne od blisko 5 lat na rynku. Posiadają wiedzę i doświadczenie na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, co pozwala na skuteczne rozwiązywanie codziennych problemów przedsiębiorców, tak w zakresie prawa handlowego, jak i cywilnego. Zespół prawników współtworzących

I

_______________________________ __________ Konsorcjum to osoby o doświadczeniu zawodowym.

dużym

Kontrahenci Konsorcjum są na bierzącą informowani o postępach prac zleconych umową, a także o podejmowanych przez prawników krokach prawnych. Prawnicy Konsorcjum posługują się jezykiem angielski oraz niemieckim. Konsorcjum na stale współpracuje z Kancelarią Adwokacką Prof. Dr Hab. Kazimierza Zgryzka oraz Kancelarią Doradcy Podatkowego, a także zepołem biegłych rewidentów, rzeczoznawców i księgowych. Prawnicy i podmioty współpracujące z Konsorcjum to doświadczeni i posiadający odpowiednie kwalifikacje doradcy prawni. Od początku zaistnienia na rynku prawnicy Konsorcjum pomagają swoim klientom w trudnych sytuacjach wymagających stałego doradztwa prawnego w biznesie. Celem Konsorcjum jest zapewnienie Klientom ograniczenia podejmowanego przez nich ryzyka w

KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM


prowadzeniu działalności gospodarczej i wyeliminowanie z bieżącej egzystencji na rynku sytuacji stwarzających problemy i rodzących konflikty. Prawnicy Konsorcjum zdają sobie sprawę z tego, iż w obecnym czasach, a także w dobie ogólnoświatowego załamania gospodarczego potrzebne jest kompleksowe analizowanie pewnych zagadnień, komunikacja z Klientem, kompetencje, zaangażowanie oraz otwartość naszych prawników na wszelkie aspekty związane z działalnością Klienta.

O

d początku swego istnienia Kancelaria konsekwentnie buduje swój wizerunek w oparciu o przejrzyste, rzetelne reguły postępowania zarówno wobec klientów, jak i własnych pracowników. W naszych działaniach kładziemy szczególny nacisk na własną odpowiedzialność w stosunku do wszelkich partnerów w biznesie. Powyższe reguły zostały ujęte w pewien kodeks wartości, którego elementami są: Niezależność - jesteśmy niezależni od zewnętrznych podmiotów. Jesteśmy nastawieni na chronienie integralności naszej firmy. Aspekt międzynarodowości zajmujemy się międzynarodowymi kwestiami prawnymi dążąc do jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb naszych klientów. Specjalizacja – nasze kwalifikacje zawodowe są bardzo wysokie. Nadal jednak podnosimy nasze kompetencje, oczekując od naszych WARTOŚĆI FIRMY| GOODWILL pracowników zarówno specjalizacji w określonej dziedzinie jak i umiejętności doradztwa w ogólnych kwestiach prawnych stanowiących elementy rutynowe w codziennych działaniach naszych klientów.

____________________________ _________

KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM

II


poprawieniu ich jakości życia, lecz również interesom naszych klientów, którzy otrzymują najlepsze możliwe porady prawne zgodnie z powyższymi wartościami naszej firmy.

____________________________ ________ Zaangażowanie - angażujemy się w pełni we wszelkie aspekty zadań, jakie stawiają przed nami nasi klienci.

SKŁAD KONSORCJUM | MEMBERS OF CONSORTIUM

Jakość - nasze porady prawne III odznaczają się nie tylko prawidłowością i poprawnością lecz również dopasowaniem do celów, potrzeb i zamiarów naszych klientów oraz możliwością ich zastosowania w praktyce. Miejsce pracy z ludzką twarzą wierzymy, że harmonia i rozsądne warunki pracy, jakie stwarzamy naszym pracownikom służą nie tylko

____________________________ _________

Z

|Z|G Konsorcjum Prawne składa się z kilku podmiotów świadczących usługi prawne na rynku południowej części Rzeczpospolitej Polskiej. Filarem i założycielem Konsorcjum jest prowadzący praktykę adwokacką od 2005 roku Adw. Mateusz Zgryzek, wcześniej partner

Kancelarii Adwokackiej Przedpełski, Zgryzek, Żurawski i Partnerzy. Podmiotami współpracującymi z Kancelarią Adwokacką są dwie firmy doradztwa prawnego, a mianowicie Kancelaria Prawna KPP – Lex mgr Tomasz Zając oraz Kancelaria Prawna SQN Tomasz Gaczek.

Mateusz Zgryzek, założyciel Konsorcjum

adwokat, specjalista z zakresu prawa karnego, prawa karnego procesowego i prawa wykroczeń. Ukończył w 2005 roku aplikację adwokacką zakończoną egzaminem

adwokackim z wynikiem pozytywnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sprawa karnych, karnych gospodarczych i obsludze prawnej

KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM


podmiotów szczególnym

gospodarczych ze uwzględnieniem

uprawnień pokrzywdzonego postępowaniu karnym.

w

Tomasz Zając, członek Konsorcjum prawnik, ukończył Wydział i Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzi działalność gospodarczą w postaci firmy zajmującej się doradztwem prawnym, specjalizuje się w doradztwie

prawnym dla przedsiębiorców w zakresie prawa handlowego, w tym obsługi korporacyjnej, prawa cywilnego i budowlanego

Tomasz Gaczek, członek Konsorcjum prawnik, aplikant adwokacki, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzi działalność gospodarczą w postaci firmy zajmującej się doradztwem prawnym i działalnością szkoleniową dla

przedsiębiorców w szczególności z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy, specjalista z zakresu prawa pracy i prawa karnego

PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE | COOPERATING ENTITIES IV I

_______________________________________ PROF. DR HAB. ADW. KAZIMIERZ ZGRYZEK

KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM


ADW. PAWEŁ PAMPUSZKO Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył aplikację prokuratorską. Od czerwca 2009 roku wpisany na listę adwokatów, obecnie w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Posiada doświadczenie zawodowe w obsłudze podmiotów gospodarczych, w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych. Autor publikacji i wykładowca z zakresu prawa medycznego podczas kursów przygotowawczych do egzaminów LEP i LDEP dla lekarzy i lekarzy dentystów.

ZAKRES USŁUG | SCOPE OF SERVICES

____________________________ _________ KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM

V


P

roponowana przez kancelarię pomoc prawna obejmuje wszelkie aspekty związane z problematyką prawną, jak i zagadnieniami biznesowymi pojawiającymi się w związku z działalnością firmy Klienta. Zapewniamy bieżącą obsługę Klienta i doradztwo korporacyjne, zawierające nie tylko analityczne opracowanie, ale przede wszystkim wskazanie praktycznych rozwiązań problemów prawnych. Praktyka Kancelarii koncentruje się w następujących obszarach prawa: • prawo karne materialne i procesowe • prawo administracyjne

• • • • • • • • • • •

prawo cywilne prawo rodzinne i opiekuńcze prawo pracy prawo gospodarcze rozwiązywanie sporów prawo podatkowe prawo konkurencji prawo medyczne prawo własności intelektualnej prawo antymonopolowe i prawo konkurencji prawo zamówień publicznych

PRAWO KARNE | CRIMINAL LAW

__________________________ ________

K

ancelaria posiada duże doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej w postępowaniu karnym osobom prywatnym oraz instytucjom. Podstawowym działaniem jest zagwarantowanie Klientom prawa do obrony. Oferowane czynności

obejmują: prowadzenie spraw na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policję i prokuraturę; obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym; reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym poprzez składanie wniosków i zażaleń

KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM

VI


w sprawach o odroczenie wykonania kary, przedterminowego zwolnienia i przerwy w wykonaniu kary; sprawy o ułaskawienie; sporządzanie aktów oskarżenia i reprezentowanie pokrzywdzonych w postępowaniu karnym.

we wszystkich stadiach postępowania karnego, na terenie całego kraju. Kancelaria sporządza także analizy prawne, których wnioski pozwalają na unikanie naruszeń prawa przez prowadzących działalność gospodarczą.

Kancelaria w zakresie prawa karnego zapewnia pomoc prawną w pełnym zakresie w tym z uwzględnieniem: spraw dotyczących obrotu finansowego; spraw związanych z obrotem papierami wartościowymi; spraw karno gospodarczych; spraw karnych wynikające z przepisów pozakodeksowych (ochrona środowiska, prawo przemysłowe, ustawy finansowe, prawo handlowe); spraw dotyczących odpowiedzialności karnej członków organów spółek kapitałowych; spraw karno skarbowych.

PRAWO CYWILNE | CIVIL LAW

Kancelaria zapewnia udział adwokata występującego w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych

_____________________________________ KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM

VII


N

asza Kancelaria zapewni Państwu profesjonalne doradztwo oraz kompleksową obsługę prawną w zakresie sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych, przygotowywania

wszelkich pism procesowych z zakresu prawa osobowego, prawa zobowiązań, prawa upadłościowego i egzekucyjnego, a także prawa celnego, przewozowego i ubezpieczeniowego, wraz z pełną reprezentacją procesową w trakcie wszelkich postępowań o charakterze cywilnym.

KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM


PRAWO PRACY | LABOR LAW

__________________________________

D

oradztwo w zakresie prawa pracy obowiązującego w Polsce i prawa pracy Unii Europejskiej obejmuje: podstawowe wymogi rejestracyjne (zgłoszenie rozpoczęcia działalności do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgłoszenie zatrudnionych pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych), regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i politykę w sprawach zatrudnienia, umowy o pracę, umowy dla członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla oraz umowy

o zakazie konkurencji, warunki zatrudnienia na gruncie Kodeksu pracy i innych źródeł prawa pracy, delegowanie pracowników do państw należących do Unii Europejskiej oraz do innych państw, rozwiązywanie umów o pracę, badanie stanu przestrzegania prawa w zakresie spraw pracowniczych (analizy prawne), zagadnienia prawa pracy przy transakcjach nabywania lub podziału spółek, restrukturyzację zatrudnienia, w tym przejęcie zakładu pracy, zwolnienia grupowe i outsourcing, obowiązek informowania i konsultacji na gruncie prawa krajowego i wspólnotowego, rozwiązywanie sporów pracowniczych, w tym

KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM

VIII


reprezentowanie przed sądami pracy, prawo ubezpieczeń społecznych.

PRAWO KONKURENCJI | COMPETITION LAW

PRAWO KONKURENCJI | COMPETITION LAW _________________________________

O

ferujemy wszechstronną pomoc w odniesieniu do zagadnień związanych z pojęciem ochrony konkurencji, w szczególności prowadzenie spraw dotyczących uczestników rynków monopolistycznych lub

oligopolistycznych, poprzez weryfikację poprawności działań tych podmiotów w świetle potencjalnych zarzutów nadużywania pozycji dominującej, a także analizę porozumień między przedsiębiorcami pod kątem ich zgodności z przepisami polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji.

KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM

IX


KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM


PROCESY ODSZKODOWAWCZE | COMPENSATION PROCEEDINGS

___________________________________

K

ancelaria prowadzi negocjacje pozasądowe oraz spory sądowe zmierzające do uzyskania następujących odszkodowań: za szkody komunikacyjne (wypadki drogowe); za błąd w sztuce lekarskiej; z tytułu

zakażeń w placówkach medycznych, z tytułu przebiegu przez nieruchomość linii przesyłowych (wody, prądu, gazu), tytułu wypadków przy pracy, z tytułu nieuczciwej konkurencji, naruszenia praw autorskich oraz znaków towarowych i patentów.

KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM

X


KONTRAKTY HANDLOWE | COMMERCIAL CONTRACTS

__________________________________

K

ancelaria zajmuje się negocjowaniem oraz przygotowywaniem umów, porozumień, klienta oraz nadzorem nad prawidłowością wykonania zawartych umów.

ugód, ich analizą pod zabezpieczenia interesów

KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM

kątem

XI


PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE | FAMILY LAW

__________________________________

D

oświadczenie naszej Kancelarii z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego obejmuje: prowadzenie spraw o rozwód oraz separację, prowadzenie spraw o alimenty oraz sprawy o przyznanie, wykonywanie, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, prowadzenie spraw przed sądem o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, pomoc we współpracy z notariuszem w przygotowaniu umów majątkowych

małżeńskich oraz umów dotyczących podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy oraz testamentu, prowadzenie spraw o dział spadku, prowadzenie spraw o zachowek, wykonanie zapisu lub polecenia, prowadzenie spraw o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, pomoc we współpracy z notariuszem w przygotowaniu umów dotyczących spadku tj. zrzeczenia się dziedziczenia przez

KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM

XII


spadkobiercę ustawowego, zbycia spadku lub udziału spadkowego

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI| DEBT COLLECTION

_____________________________________

E

gzekucja wierzytelności to problem wielu przedsiębiorców. Kancelaria zajmuje się przede wszystkim zabezpieczeniem interesów klienta, opracowaniem mechanizmów, które zapobiegną w przyszłości koniecznością prowadzenia egzekucji długów. W tym celu doradza wprowadzenie odpowiednich klauzul

i zabezpieczeń w kontraktach swoich klientów.

Jeśli istnieją w firmie niezapłacone wierzytelności, kancelaria reprezentuje klienta w postępowaniu sądowym a także w postępowaniu egzekucyjnym.

KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM

XIII


EKSPERTYZY I OPINIE PRAWNE | EXPERTISE AND LEGAL OPINIONS

_____________________________________

K

onsorcjum przy pomocy wyspecjalizowanych prawników sporządza pisemne ekspertyzy prawne poprzez zbadanie sprawy na podstawie dokumentów przedstawionych przez Klienta i ze wskazaniem sposobu rozwiązania sprawy. W szczególności Konsorcjum sporządza pisemne opinie prawne i stanowiska prawne, zawierające rozwinięte stanowisko co do oceny prawnej danego stanu faktycznego,

sporządza pisemne analizy prawne poprzez kompleksowe przedstawienie wniosków z badania stanu prawnego podmiotu gospodarczego, ważne zwłaszcza przy inwestycjach kapitałowych, przygotowania i realizacji kontraktów handlowych planowania transakcji na rynku nieruchomości. Jednocześnie wydaje opinie w zakresie planowania procesów inwestycyjnych oraz oceny ryzyka prawnego w różnych sprawach.

KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM

XIV


Mobilność

Zaangażowanie

Kreatywność

KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM


WYNAGRODZENIE| SALARY

_____________________________________

W

ynagrodzenie za prowadzeni obsługi jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem. Cena usługi może zostać ustalona w oparciu o trzy sposoby rozliczeń w zależności od przyjętej formy współpracy i preferencji Klienta: - stały ryczałt miesięczny: jest to forma wynagrodzenia preferowana najczęściej przez Klientów korzystających z usługi stałej obsługi prawnej. - stawka godzinowa: jest to forma wynagrodzenia stosowana najczęściej przy korzystaniu z usługi udziału w negocjacjach i mediacjach. Stawka za godzinę pracy jest ustalana indywidualnie z Klientem.

- wynagrodzenie zryczałtowane: tę formę rozliczeń stosujemy w rozliczeniach z Klientem indywidualnym, najczęściej gdy zachodzi konieczność reprezentacji przed sądem. Wynagrodzenie zryczałtowane jest każdorazowo ustalane z Klientem. Przy ustalaniu ceny usługi odwołujemy się do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348). Rozporządzenie przewiduje stawki minimalne wynagrodzenia adwokatów za prowadzenie procesów sądowych.

KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM

XV


KONTAKT | CONTACT DETAILS

______________________________________ Z|Z|G Konsorcjum Prawne Kościuszki 25/1 40-048 Katowice, Poland Tel. +48 (32) 411 14 14 e-mail: sekretariat.konsorcjum@gmail.com

DANE PODMIOTÓW ZRZESZONYCH | AFFILIATED ENTITIES DETAILS •

ADW. MATEUSZ ZGRYZEK KANCELARIA ADWOKACKA NIP , wpis do ewidencji działalności gospodarczej

MGR TOMASZ ZAJĄC, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KPPLex Mgr Tomasz Zając Kancelaria Prawna

MGR TOMASZ GACZEK, prowadzący działaność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawna SQN Tomasz Gaczek KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM

XVI


Konsorcjum przy pomocy swoich prawników stara się rozwiązywać trudne i skomplikowane problemy prawne z różnych dziedzin prawa.

Z|Z|G Konsorcjum Prawne 2010

KOŚCIUSZKI 25/1 , 40-048 KATOWICE, POLAND TEL. +48 (32) 411 14 14 E-MAIL: SEKRETARIAT.KONSORCJUM@GMAIL.COM

Kancelaria Adwokacka Katowice  

Czym się zajmujemy

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you