Page 1

Szanowni Państwo W życiu Waszym i Waszego dziecka rozpoczyna się nowy etap. Pierwszy, jakże ważny etap edukacji przedszkolnej. Stajecie Państwo przed wyborem placówki, do której chcecie zgłosić swoje dziecko oraz przed nurtującym Was pytaniem: co zrobić, żeby Nasze dziecko na pewno znalazło miejsce w wybranym przedszkolu lub w szkole. W celu zaoszczędzenia Państwu niepotrzebnego stresu oraz skrócenia do minimum czasu oczekiwania na listy dzieci przyjętych już od roku szkolnego 2005/2006 stworzyliśmy jednolite zasady przyjmowania dzieci do wszystkich publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań. •

Obowiązuje zasada zapisania dziecka do przedszkola na każdy kolejny rok szkolny. Rodzice mogą zmienić przedszkole składając kartę zgłoszenia w innej placówce, wcześniej informując o tym na piśmie dyrektora dotychczasowego przedszkola.

Na pierwszej stronie karty zgłoszenia, wpisujecie Państwo przedszkole, do którego chcecie w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Na dole tej strony mogą Państwo wpisać maksymalnie dwie placówki „rezerwowe”, do których chcielibyście zapisać dziecko w przypadku, gdy w wybranym w pierwszej kolejności przedszkolu zabraknie miejsc. Wypełnienie listy „rezerwowej” nie jest konieczne, jednak pragniemy zwrócić uwagę, że dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka.

Dzieci w wieku 5 i 6 lat mogą realizować przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w przedszkolach.

Dzieci w wieku 6 lat mają prawo rozpocząć naukę w klasie I.

W przypadku, gdy podacie Państwo tylko jedno przedszkole a dziecko nie zostanie do niego przyjęte, zostanie ono umieszczone na liście rezerwowej, liście dzieci oczekujących na przyjęcie do tej placówki.

Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka należy złożyć tylko w jednym przedszkolu niezależnie od wskazanych innych preferowanych przedszkoli.

Rodzice dzieci 5-letnich proszeni są o wskazanie szkoły podstawowej, w której dziecko będzie kontynuowało naukę.

Rodzice

dzieci

6-letnich

zobowiązani

o przewidywanej zmianie szkoły podstawowej.

Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej NABÓR 2011 © 2003-2011 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

powiadomić

przedszkole


Najważniejsze terminy •

Od dnia 1 marca 2011r. mogą Państwo odebrać w placówkach lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Poznania Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola lub do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. http://www.city.poznan.pl/oswiata/rekrutacja.

Od dnia 1 marca do dnia 25 marca 2011r. składają Państwo wypełnioną kartę zgłoszenia tylko w tym przedszkolu lub szkole, które wskazali Państwo na pierwszej stronie karty.

Dnia 20 kwietnia 2011r. o godz.. 12:00 zostaną wywieszone w placówkach listy wszystkich dzieci przyjętych do przedszkoli lub do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Od dnia 21 lutego do dnia 11 marca 2011r. składają Państwo wypełnioną kartę zgłoszenia w Szkole Podstawowej nr 83 „Łejery”

Dnia 21 marca 2011r. o godz.. 12:00 zostaną wywieszone listy wszystkich dzieci przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 83 „Łejery”

Systemowa obsługa rekrutacji oświatowej NABÓR 2011 © 2003-2011 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

/nabor  
/nabor  

http://przedszkole51.com/nabor.pdf

Advertisement