Page 1

Earth Podręcznik do języka angielskiego. Zakres podstawowy.


1.Czas Present Simple Czasu Present Simple używamy w następujących sytuacjach: 1. Mówiąc o czynnościach typowych, rutynowych, powtarzających się. Opisujemy cechy i stany ludzi i przedmiotów.

- John never drinks alcohol.

2. Opisujemy rzeczy, które zawsze są prawdziwe; zjawiska.

- Water boils at 100°C.

3. Czynności dziejące się przez dłuższy czas

- Tom lives in New York.

4. Opisywanie, streszczanie filmów, książek, itp.

- This film is about yang dog.


Budowa 1. Twierdzenia. Podmiot + czasownik + s/es* + r.z.

He goes to the cinema. * Końcówkę s/es dodajemy tylko w 3 os. l poj. 2. Przeczenia.

Podmiot + Don’t/Doesn’t + czasownik + r.z. He doesn’t go to the cinema. 3. Pytania.

Do/Does + podmiot + czasownik + r.z + ? Does he go to the cinema?


2. Czas Present Continuous. Czasu Present Continuous używamy w następujących sytuacjach:

1. Opisując czynności, które dzieją się w momencie mówienia o nich. Możemy dodatkowo użyć słówek mówiących, że czynność jest wykonywana w tej chwili:

- We are waiting for the doctor.

2. Używamy go także do opisu czynności, które nie muszą trwać dokładnie w chwili mówienia o nich, ale trwają dłuższy czas (włączając w to chwilę obecną).

- He is building a new house.

3. Jeśli coś zaplanowaliśmy, to także możemy wyrazić to w Present Continuous:

- We are working this evening.


Budowa. 1. Twierdzenia. Podmiot + to be + czasownik + -ing + r.z Tom is writing a letter. 2. Przeczenia. Podmiot + to be + not + czasownik + -ing + r.z Tom isn’t writing a letter. 3. Pytania To be + podmiot + czasownik + -ing + r.z + ? Is Tom writing a letter?


Ćwiczenia Napisz 10 zdań w czasie present simple.

-


Napisz 10 zdań w czasie present continuous. -


Przetłumacz tekst. Talking about animals Author of the text: Barbara Włodarczyk

- Do you have a pet? - Yes. I have a dog. - What breed is it? - Oh, it's multiracial. - Multiracial? I don't understand. - It's a mongrel, a mix of several races. - Oh, and how does it look like? - It has four paws as thin as sticks, a plump body, a small head and a one of its ears is floppy. You don't understand? Well, it hangs, it does not stand up. - And what color is it? - All black, with just one white patch on the right side. - And kind of hair does it have? Long or short? - Short. She

[1]

is very dear. She is so excited when I get home! She jumps around me and barks.

- Does she have a name? - Yes. Her name is Patch. - So, you have a very nice dog. I have a cat, called Mruczek (Grumbler). He has got ash-gray fur with darker stripes, blue eyes and a pink nose. He has a very slim figure: tall and slender. - And what does he like to eat? - He likes fresh beef - and you would not believe - he willingly eats raw eggs, provided that it is seasoned with pepper. He also eats liver, fish ... - Do you not give him ready-made food? -He doesn't like it.


Autor Mateusz Musioł.

Wydawnictwo: Morcinek

Na podstawie podręcznika English for kids 2.

Earth - podręcznik do angielskiego